Szerkesztők ajánlják Meghalt Baló György
A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Súlyosan demagógra sikerült a nemzeti...

via HVG

2015. április 25. 11:23 | 10 hozzászólás

Kikerültek a kormany.hu-ra a bevándorlásügyi nemzeti konzultáció kérdései, és mondhatni, a kormány nem bíz túl sokat a véletlenre.

Vigyázat, súlyosan demagóg kontent!

Kovács Zoltán a konzultációról tartott korábbi sajtótájékoztatón kiemelte, a kormánynak határozott álláspontja van, de szeretné megszondáztatni a népet is, hogy a keményen dolgozó társadalom véleményével összhangban alakítsa ki véleményét – a kérdések valamennyire tükrözik a téma orbáni megközelítését:

- Sokféle véleményt lehet hallani az erősödő terrorcselekményekkel kapcsolatban. Ön mennyire tartja fontosnak a terrorizmus térnyerését (a franciaországi vérengzés, az ISIS riasztó cselekményei) a saját élete szempontjából?

- Ön szerint az elkövetkező években lehet-e terrorcselekmény célpontja Magyarország?

- Vannak, akik szerint a Brüsszel által rosszul kezelt bevándorlás összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

- Tudta-e Ön, hogy a megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a magyar határt és az elmúlt időszakban hússzorosára nőt a bevándorlók száma Magyarországon?

- Sokféle véleményt hallani a bevándorlás kérdésével kapcsolatban. Vannak, akik szerint a megélhetési bevándorlók veszélyeztetik a magyar emberek munkahelyeit és megélhetését! Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

- Vannak, akik szerint Brüsszel politikája a bevándorlás és a terrorizmus kérdésében megbukott és ezért új megközelítésre van szükség ezekben a kérdésekben. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

- Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szemben szigorúbb bevándorlási szabályozást vezessen be?

- Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy szigorúbb szabályokat vezessen be, ami alapján őrizetbe vehetők a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlók?

- Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlókat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell fordítani a saját hazájukba?

- Egyetért-e Ön azzal, hogy a megélhetési bevándorlók, amíg Magyarországon tartózkodnak, saját maguk biztosítsák az ellátási költségeiket?

- Egyetért-e Ön azzal, hogy a bevándorlás elleni küzdelem legjobb eszköze, ha az Európai Unió tagországai segítik azon országok fejlesztését, ahonnan a bevándorlók érkeznek?

- Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a bevándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő gyermekek támogatására van szükség?

Termékeny talajra hull az orbáni mag?

"Tragikusan aktuálissá" vált a nemzeti konzultáció februári ötlete, utalt a menekültválságra Kovács Zoltán kormányszóvivő korábban. 12 kérdést fog feltenni a kormány minden 18 éven felüli magyar állampolgárnak, aminek megfelelően 8 millió levél megy útjára. A posta a leveleket egy bő hónap alatt kézbesíti majd, és 20 napig lehet rájuk válaszolni. A konzultáció 960 millió forintba kerül a keményen dolgozó kisembereknek.

2014 végére elsősorban koszovói eredetű menekültek özönlötték el az országot. A menekültek elsősorban tranzitországnak használják Magyarországot, töredékük folyamodik menekültstátuszért, és alig párat fogadnak be. 2013-ban 19 ezer kérelmezőből 360 kapott valamilyen védett státuszt, 2014-ben pedig 42 ezerből 535. A bevándorlókártyát a Fidesz és a Jobbik immár egymásra licitálva játssza ki.

Magyarország úgy bevándorlásellenes, hogy alig élnek nálunk bevándorlók – de ezzel nem vagyunk egyedül. Az Eurobarométer adatai szerint míg itthon a társadalom 67%-a tart az EU-n kívüli bevándorlóktól, a szintén nem célország Litvániában ez a szám 79%, Csehországban pedig 74%. Nőtt a szélsőjobboldali eszmékre való fogékonyság aránya is, az ezt monitorozó DEREX-index Görögországban 2008 és 2011 között duplázódást mért, a legutóbbi adat 32%, vagyis a társadalom harmada hallja meg a kirekesztés és előítéletesség (illetve elitellenesség és jóléti sovinizmus) szirénhangjait. Mindenhol nőtt ez az érték, de míg két bevándorlási célországban alacsonyak az értékek (Svédország: 0,9%, Németország 2%, és itt 2004 óta csökken), Csehországban 8%, Magyarországon pedig 11,7% volt 2011-ben. Vagyis ahol ténylegesen letelepednek a bevándorlók, ott alig mérhető szélsőjobboldali rokonszenv.

 

A mi véleményünk

Ezek a kérdések minősíthetetlenül aljasan vannak megfogalmazva


A cikk eredetije: Súlyosan demagógra sikerült a nemzeti...


Hozzászólások


kwepi
3 éve

Hány új jogszabály módosítás megy át csont nélkül a Parlementben amíg az emberek ezen a csonton rágódnak?

Hány új tendert nyer meg Orbán veje és barátja - amíg az emberek erre - és nem másra figyelnek?

És milyen jó lesz majd, amikor a magyarokat fogják hasonló módon megbélyegezni - és azonnal visszafordítani sok-sok határról!

plalyA képe

plalyA
3 éve

A kiegészítéssel már van értelme az egésznek amúgy meg nincs.

plalyA képe

plalyA
3 éve

Elgondolkodtam ezen az irományon aztán eszembe jutott az hogy esetlegesen Orbán Viktor majd magmigyen -e

A NYENYI mintájára egy elképzelt Kiáltvány

Mondom elképzelt, nehogy már valaki is azt gondolja hogy a saját kútfejéből pattan ki ilyesmi- arra még az adminisztrációja is kevés.

No Lássuk csak.

Népe(i)mhez!

 

Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még Kormányzásban hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem és népe(i)met a (háború) Terrorizmus áldozataitól, és Multinacionális vállalatok által kirótt terheitől megóvhassam.

A gondviselés másként határozott.

Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kényszerítenek, hogy a béke hosszú esztendei után kardot ragadjak (monarchiám) fülkeforradalmam becsületének védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására és  országunk területi épségének biztonságára.

 

A (szerb királyság) megélhetési bevándorlók, amely(et)ek  eredeti állami lét(ének)ük első kezdetétől fogva egészen a legújabb időkig úgy elődeim, mint én is támogatásban és segítségben részesítettünk, gyorsan felejtő hálátlansággal már évekkel ezelőtt a terrorizmus utjára léptek  és (az Ausztria-)Magyarország elleni ellenséges (kedés) bevándorlási hullámot indítottak el (útjára lépett).

 

Az a rendelkezésem, amellyel a megélhetési bevándorlók kiindulási országának irányába többéves (Boszniában és Hercegovinában teljesített háromévtizedes) áldásos békemunka után ezekre az országokra kiterjesztettem fülkeforradalmári eszméimet- melyet a liberálbolsevista ellenzék (uralkodói jogaimat, Szerbiában) a féktelen szenvedély és elkeseredett gyűlölet kitöréseivel fogadtatott, holott ez ország -aik jogait semmi tekintetben nem sértette. Kormányom akkor az erősebbnek szép jogával élve, a végletekig elvitte elnézését és engedékenységét, ezen országok irányába (csak csapatainak a békelétszámra leszállítását és) azt az ígéretet kívánta ezen országoktól (Szerbiától), hogy a jövőben a béke és a barátság útján fog-nak járni.

Amidőn hat (két) évvel ezelőtt a hatalmat átvettem (török birodalommal állt harcban Szerbia), kormányom ugyancsak a mérséklet szellemétől vezettetve, a z ország (monarchia) legfontosabb életfeltételeinek megóvására szorítkozott. Elsősorban ennek a magatartásnak köszönhették ezek az országok létezésüket (Szerbia) és a multinacionális tőke elleni közben elindított háború céljának elérését.

Nem teljesült az a reménység; hogy a forrás országok újonnan megalakult kormánya (szerb királyság) méltányolni fogja kormányomnak hosszú tűrését és békeszeretetét és be fogja szavát váltani. Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és  hazám (Házam) ellen érzett gyűlölet. Mindig leplezetlenebbül lép előtérbe az a törekvés, amely (Ausztria)-Magyarországgal elválaszthatatlanul egybetartozó, országot építő politikám kötelékeinek (területek) elszakítására irányul.

 

A határon bűnös áramlat csap át, amely aZ ORSZÁG (monarchia) DÉLI- délkeleti részén az állami rend alapjainak megingatására, a népnek, amelyről olyan atyai szeretettel gondoskodom, a  KORMÁNYOM (z uralkodóház) és a haza iránti hűségtől való eltántorítására és a felnövő ifjúság félrevezetésére s az őrület és a hazaárulás bűnös tetteire való felizgatására irányul. Gyilkos merényleteknek egész sorozata s egy tervszerűen szőtt és keresztülvitt összeesküvés, melynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és hű népe(i)met: íme, ezek messzelátható véres nyomai a forrás országok terrorista cselekményei és az azt közvetítő megélhetési illegális bevándorlól által(Szerbiából) munkába vett és vezetett titkos üzelmeknek.

 

Ezt a tűrhetetlen aknamunkát meg kell állítani: A terrorral fenyegető országok(Szerbia ezen) folytonos kihívásának véget kell vetni, ha sértetlenül fenn akarjuk tartani országom (monarchiám) méltóságát és becsületét, ha a folytonos megrázkódtatásoktól meg akarjuk óvni annak állami, gazdasági és katonai fejlődését.

 

Hiába tett kormányom még egy utolsó kísérletet, hogy békés eszközökkel érje el azt a célt s komoly figyelmeztetéssel  megfontolásra (megfordulásra) bírja  az Európai Uniót (Szerbiát). AZ Európai Unió (Szerbia) visszautasította kormányomnak mérsékelt és igazságos kívánságait és megtagadta azon kötelességek teljesítését, amelyek népek és államok békés együttélésének természetes és szükséges alapjai.

A törvénymindenható szigorával (Fegyveres erővel) kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom egész horderejének s a Mindenható előtti felelősségnek.

Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam.

Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.

 

Bízom népe(i)mben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek mindig Kormányom (trónom) köré és hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a legsúlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak, legyen az a Bankadó, vagy Rezsicsökkentés kérdése

Bízom (Ausztria-)Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz határvadász, NAV és vámőrségében (hadseregében). És bízom a Mindenhatóban, hogy törvényeimnek (fegyvereimnek) adja a győzelmet.

(Ischl, 1914. július 28.) Felcsút 2015 április 28

(Ferenc József s. k. gróf Tisza István s. k.) Orbán Viktor sk. Lázár János sk. Kövér Lászlód nagyon sk.

Ja, a vastagon szedett a kiegészítés és az átírás a többi az eredeti.

Milyen jó magyarázat nem? Nem is kell sokst agyalni. Hajrá fiatalok.

potyka képe

potyka
3 éve

Ebben igazad van. de pontosan azért használták, hogy érzelmi töltést adjanak a "bevándorló" szónak. Természetesen ezek nem bevándorlók, hanem átvándorlók. Szóval a bevándorló is hülyeség.

A lényeg, hogy ezt nem lehet kimagyarázni. Az egyetlen ellenlépés ilyen esetben,ha visszaforgatod a jelzőt.

"A kormány magáról akarja elterelni a figyelmet. az igazi "megélhetési" nem a bevándorló, olyan nálunk nincs is, csak átvándorló, az igazi megélhetési ott ül a miniszterelnöki székben és a miniszteri székekben. Magyarországnak egy a lakosságot ijeszgető, saját üzelmeit ezzel takargató megélhetési kormánya van".

Így. Érzelmekre érzelem és nem érvelés a válasz.

katiicabogar képe

katiicabogar
3 éve

Tudom, hogy dehonesztáló jelző - de hülyeség. Mindenki azért dolgozik, hogy "megéljen" - és a családja is meg tudjon élni... Ha pedig dehonesztáló - akkor helytelen a szóhasználat. (van még sok ilyen)

potyka képe

potyka
3 éve

A "megélhetési" egy dehonesztáló jelző.

Azt fejezi ki, hogy hasznot nem hajt, csak az ellátásért jön és a szociális ellátórendszert terheli (ami minket illet: kívánok hozzá sok szerencsét. ami abból maradt...).

Ezzel szemben a gazdasági bevándorló az dolgozni jön, azokban a hiányszakmákban amit vízummal megtámogatva maga az állam hirdet meg.

katiicabogar képe

katiicabogar
3 éve

Úgy kezdődött, hogy "gazdasági bevándorló" - nem tudom, hogy lett belőle "megélhetési bevándorló"

Amúgy ezen az alapon a mieink (magyarok) "gazdasági kivándorlók"? "Megélhetési kivándorlók"?

plalyA képe

plalyA
3 éve

Megmondaná nekem valaki, hogy hogyan néz ki egy megélhetési bevándorló?

Úgy tudom, a „megélhetési” jelző akkor bír tartalommal, ha valaki  foglalkozás szerűen űzi azt, amire a megélhetési jelzőt biggyesztik. Ilyen, mint a megélhetési politikus, vagy a megélhetési bűnöző, akik foglakozás szerűen követik el azt, amit csinálnak.

Bevándorolni hogyan lehet foglakozás szerűen?

Csak azért, hogy tudjam, ha legközelebb külföldre megyek, nehogy véletlenül úgy csináljak, mintha megélhetési bevándorló lennék.

Aztán azért sem ártana ezt tisztázni, nehogy véletlenül félreértés legyen és a határon átjövő munkát végzőket nevezzük megélhetési bevándorlónak, mert akkor ugyebár a Burgerlandba dolgozó mintegy 350 ezer magyar is megélhetési bevándorló- most akkor hogyan szigorítsunk.

 

Amit nem értek: az illegális határátlépőket eddig is elfogták (ha tudták) akkor most minek szigorítani - szigorúbban fogják el vagy mi fene? Eddig szemöldök összevonva fogták el őket ezután már újrázás is lesz?

 

Mi az hogy haladéktalanul visszafordítani? Úgy tudom egyszer valahol, valakik, valamiféle nemzetközi jogot garantáltak, vagy az nem számít? Addig amíg nem bizonyosodik be hogy illegálisan tartózkodik Magyarországon az illető, addig nem lehet eltávolítani- akkor is bíróságui határozattal ami megmondja, hogy kiutasítják, vagy kitoloncolják vagy mi?

Ezt minek kell szigorítani?

Vagy azonnal ott a helyszínen le kell lőni őket? Netán még fel is koncolni? Ezt a legvadabb „komenista” időben sem csinálták - ott legalább háromszor felszólították az illetékest és csak utána lőtték le. Akkor most mi van?

 

Mi az hogy terrorista cselekménnyel fenyegetnek meg bennünekt? Kik, és miért?

A nagybanin zöldséggel meg paprikával való dobálás a trror cselekménynek minősül?

Mert ugye ha a fogalmát nézem: (A terror (latinul formidilosus, terror = ijedtség, rettegés, rémület) a nyílt erőszak alkalmazása rémület, rettegés kiváltása céljából. Az erőszak gyakran a teljes fizikai megsemmisítésig megy. Ezzel a fogalommal illetjük az erőszakos, kíméletlen módszereket, eljárásokat, hatalmaskodást is.)

Akkor éppenséggel a kormányunk tevékenysége is kimeríti, ezt a fogalmat - tehát először önmaga ellen hozzon szankciókat - és utána érdeklődjön - ha van alkalma.

 

Azt gondolom én erről a kérdőívről és a benne foglaltakról, hogy mivel a Jobbik kisajátította magának a cigánykérdést- így nem maradt a regnáló kormánynak más mint a bevándorlókat megtenni Bűnbaknak ( A Zsidókat egyenlőre nem lehet, mert az nagy  nemzetközi vísszhangot váltana ki, de nem kell sok  időnek eltelni ahhoz, hogy a kormányunk ismételten zsidózni kezdjen – ha vesztésre áll)

Azt hiszem, itt van az eb elhantolva.


kwepi
3 éve

Teljesen igazad van. Ki kell kérni közérdekű adatigénylésként, sőt, az újságítók követeljék, hogy a borítékokat előttük nyissák fel és dolgozzák fel.

 

Szudoczky képe

Szudoczky
3 éve

Az egész akció célja a figyelem elterelése az aktuális problémákról,  a kormány kormányzás-képtelenségéről, a botrányosnál botrányosabb ügyeiről (brókerbotrányok és kezelésük, Simicska kiszorítósdi a sztrádaépítésből és máshonnan, földügyletek, Habony-ügy, stb). A téma nagyon is kapóra jött ennek az orvul ésszámítóan a szélsőjobbhoz dörgölődző kormánynak és nem lehet csodálkozni a kérdések felvetésének módján. Úgy aljas, ahog van! És úgy kel a szemétkosárba dobni a kérdőívet, ahogy van. De a végén valaki ne felejtse el ellnőrizni, hogy az egymillió kiküldött kérdőívből nem egymillió- kétszázezer érkezett-e vissza! Igen, az oknyomó újságírók legyenek éberek!