A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Az elhazudott középosztály


2017. augusztus 30. 10:08 | 7 hozzászólás

Varga Mihály szerint töretlenül növekednek a bérek Magyarországon. Ezek szerint hátra is dőlhetnénk s mondhatnánk: minden rendben van. Akár bicikli versenyre is fordíthatjuk a szociális ágazat fizetésemelésének egy részét vagy a focisták premizálására fordíthatjuk az éhező gyerekekre szánt forrásokat.

Sehol nincs szükség kiigazításra. Sőt szakszervezetekre sem. A társadalom gerincét adó középosztály erős, s az alul lévők fokozatosan zárkóznak fel. A múlt héten írtam arról, hogy igazából csak a felül lévők reálpozíciója/jövedelme emelkedet radikálisan, s ez húzza fel az átlagkeresetek emelkedését. Most a TARKI elemzését hívom segítségül a középosztály jelenlegi helyzetének elemzéséhez.

A kutatási anyag a következőket írja: „Relatív értelemben nem kirívóan rossz a helyzet a magyar népesség kb. egyharmada található a szűk értelemben vett középső jövedelmi sávban, ami nagyobb arány, mint amit az európai országok többségében találhatunk, de…!

Én most a de-t veszem górcső alá. s ezek szerint, a széles és stabil középosztály megléte elemi érdeke egy országnak. Ez mind gazdasági, mind társadalmi stabilitási szempontból rendkívül fontos. Magyarországon sajnos épp ellentétes irányba haladnak a folyamatok. Relatív értelemben nem szűk a magyar jövedelmi középréteg de, az európai átlaghoz képest, az abszolút - vásárlóerő-paritáson alapuló - jövedelmi viszonyokat nézve azonban elszomorító a magyar helyzet. S ez a lényeg!

Amikor adatokat elemzünk, akkor szeretem rövid módszertannal is megismertetni az olvasókat. Most is ezt teszem. Ahogy a múltkor felhívtam a figyelmüket a KSH módszertani trükkjeire most is ezt teszem (ti. nem csökkent felére a szegény gyerekek száma egyik napról a másikra, csak megváltoztatták a definíciót). A Kormányzati Statisztikai Hivatal (én így hívom őket) szerint legjobb recept, ha valamit nem akarsz bevallani: változtass definíciót, vagy módszertant!

Nézzük, szerintük mi a jövedelmi középosztály definíciója?  Kiadványuk szerint módszertani megfontolások miatt a magyar háztartások jövedelmi besorolásakor a "középosztály" helyett a "jövedelmi középréteg" megnevezést használja. Amibe a jövedelemeloszlás középértékétől 20%-kal feljebb, illetve lejjebb levőket sorolja.

 • Kinek ennél kevesebb van, de még a szegénységi küszöb (a medián jövedelem 60%-a) fölötti jövedelemmel rendelkezik, azt az "alsó jövedelmi középrétegbe" sorolja.
 • Azokat, akik a medián jövedelem 120%-a és 200%-a közötti jövedelemmel rendelkeznek "felső jövedelmi középréteghez" tartozónak nevezi.
 • Végül pedig, akik a medián 200%-ánál több jövedelemmel rendelkeznek, a "jómódú" csoport tagjának számítanak.

A rendszerváltás óta különböző kutatási anyagokat és statisztikákat elemezve (KSH Háztartás Panel, TARKI Háztartás Monitor, KSH Jövedelem Felvétel) a következő megállapításokra jutotta:

Az egyes jövedelmi rétegek részaránya a teljes népességben kapcsán világos, hogy szegények száma egyértelműen növekedett, különösen 2012-es drasztikus Orbáni intézkedések kapcsán. A alsó közép és a középréteg szűkült!

Az összes jövedelmi rétegek részaránya az összes jövedelmekből kapcsán: A szegények, alsó közép és a középrétegek részaránya szűkült. Kiugró növekedése volt a felső középnek 2012-ben, nagyjából annyival, amennyivel az alul lévőktől elvettek.

 • Orbán kormányzásának közepére a magyar népesség körülbelül háromnegyede tartozott a medián 60%-a és 200%-a közötti jövedelemsávba.
 • Ebből körülbelül 16% volt az "alsó- közép" (medián 60%-a és 80%-a között), 32% a "közép-közép" (a medián 80%-a és 120%-a között) és mintegy 28%-a a "felső-közép" rétegek (a medián 120%-a és 200%-a között) aránya.
 • Míg a jövedelmi szegények 1987-ben a magyar népesség mintegy 10%-át tették ki, és ez a csoport az összes háztartási nettó jövedelem mintegy 4%-ával rendelkezett, addig 2014-ben (akkor a teljes népesség mintegy 18%-át kitevő) jövedelmi szegények az összes jövedelem 7%-át tudhatták magukénak.

  A jómódúak aránya a vizsgált időszak alatt összességében nem változott, jövedelmi részesedésük viszont 13%-ról 16%-ra nőtt.
 • A szerző ugyanakkor megjegyzi, hogy hogy ez a koncentráció nyilvánvalóan jelentősen alábecsültnek tekinthető.
 • Alapos a gyanú, hogy a jövedelmi ranglétra legtetején elhelyezkedő háztartások mintegy 2-3%-a az összes jövedelem több mint 20%-ával rendelkezik.
 • Elgondolkodtató, hogy a középső jövedelmi rétegek mérete 40%-ról 32%-ra, jövedelmi részesedésük pedig 35%-ról 29%-ra esett ugyanebben az időszakban, vagyis a rendszerváltás óta nem épp kedvező irányba mozdult el a társadalom szerkezete, ugyanis pont a stabilitásban kulcsfontosságú szerepet játszó középosztály épült le a vizsgált időszakban.
 • Ez azonban nem minden, ugyanis - mint ahogy feljebb már szó volt róla - attól még, hogy valaki a jövedelmi rangsor közepén van, nem jelenti azt, hogy a szociológiai értelemben vett középosztálynak is a tagja.
 • Ha a középosztályba tartozás megállapításához egy EU által is ajánlott mérőszámot használunk, akkor még sokkolóbb eredményt kapunk a magyar helyzettel kapcsolatban, ezen értelmezés szerint ugyanis csak akkor tekinthető valaki, ha például megfelelő nagyságú vagyonnal és megtakarítással rendelkezik ahhoz, hogy a család adott esetben képes legyen váratlanul felmerülő kiadások fedezésére anélkül, hogy ettől megrendüljön az anyagi biztonsága.
 • A fenti számok jól mutatják, hogy a magyar társadalom szerkezetében alapvető torzulás tapasztalható: nagyon jelentős az alacsonyan képzett, nélkülözésben élő csoportok aránya, kevesen vannak viszont azok, akik elég megtakarítással és folyó jövedelemmel rendelkeznek egy középosztályos kiadási szerkezet megfinanszírozásához, ráadásul nem is a társadalmi ranglétra közepén vannak.!
 • Egymást követő szociológiai vizsgálatok szerint ez utóbbi, tehetősebb csoport (a szociológiai értelemben vett középosztály) valahol ott kezdődik, ahol a népesség jövedelemmel mért alsó kétharmada (és ezzel a jövedelmi középréteg is) véget ér.

Vannak olyan országok, ahol jóval szélesebb ez a csoport. A magyar jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke nem kirívóan nagy. Túlzott optimizmusra azonban azért nincs ok, ha ennek a rétegnek a vásárlóerejét hasonlítjuk össze más európai országok középrétegével, sokkal borúsabb képet kapunk. Ez persze nem meglepő annak tudatában, hogy a magyar társadalmat - - alapvető torzulás jellemzi.

Egy fontos megállapítás:

Széles és stabil, gazdaságilag, kulturálisan és szociológiailag is középosztállyal rendelkező társadalmaknak alaposabb érdeke fűződik a demokratikus berendezkedés fenntartásához, mint az oligarchikus, nagyobb egyenlőtlenségekkel jellemzett társadalmaknak!

Korózs Lajos

Hozzászólások

ZSADIzene képe

ZSADIzene
1 éve

Kedves Walter!

Hát nem a szépségemért "szeretnek" ennyire, az biztos! :DDD
Tudod, régi mondás, de igaz:
Fáj az igazság! ;o)
De én akkor is kimondom, ha így látom IGAZSÁGOSNAK.
 


Walter
1 éve

ZSADI , te vagy itt a banda csúfja a sok mínuszoddal?

ZSADIzene képe

ZSADIzene
1 éve

Hát csak szeresd őket, Piroska!
Előbb-utóbb úgyis felfal Téged is az a fránya Ffffiii... akarom mondani, farkas! ;o) :P

 

kirschner képe

kirschner
1 éve

Nem volt  még  olyan  kormányzópárt, aki ne  hazudott  volna egy  kicsit  is. Ott van például az a szent ember , az a bizonyos feri és tettestársai , ők sem álltak az igzmondás csúcsán :

". . Majdnem beledöglöttem , hogy másfél évig úgy kellett tenni mintha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel éjjel meg este. . . "

DE akiket szeretünk azokat a hazudozásaikkal együtt szeretjük.

Kataaa képe

Kataaa
1 éve

Nem volt  még  olyan  kormányzópárt, aki ne  hazudott  volna egy  kicsit  is. Van akinek az hozta  a vesztét, van akinek a milliárdokat... Egyrészt  ezért is  tűnt  el a középosztály. Másrész senki mást nem engednek érvényesülni, csak a saját " táncosait".

 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
1 éve

Annyit?
Egyáltalán NE hazudjanak, Katám!
Álljanak elő a farbával, és mondják meg az igazat, oszt el lehet menni.... oda, a sunyiba! :(((

 

Kataaa képe

Kataaa
1 éve

Itt  minden  stabil, minden  jól működik, még  mindig  jól  számolnak, csak ne  hazudnának annyit.