Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

https://nepszava.hu/cikk/1098562-molnar-gyula-gyurcsany-olyan-mint-a-soska-az-ovodasnak 

megértettem a törlést, azt is miért három nap után :) 

Persze az is igaz, hogy megint őszödi szindrómával állunk szembe! 

Isteni félremagyarázással ! 2 perc 10-nél hangzik el az ominózus rövidke mondat! Amire azóta sokan oldalakat reaagáltak. 

https://www.facebook.com/gyurcsanyf/videos/vb.187301974635606/1237487899617003/?type=2&theater&__mref=message_bubble 

Tessék tisztességes lenni! Végig az európai jelenlét szükségességéről volt szó! Egyidőben a kongresszussal, igaz technikailag nyílt tv közvetítette adásban! 

 • 1119
 • -809

Engem tiltottak már ki a múltban tán háromszor is!

Aztán vitatkoztam kicsit a modikkal, és visszaengedtek. 

Megköszöntem.

Én mondjuk lehet hogy néha írok/gondolok az mszp " nyilvánosan deklarált céljaival ellentétes " véleményt   is 

csak nem tudom, hogy mi az mszp deklarált célja. 

Rendesek a modik, mert azzal, hogy össze vissza ugrál a kurzor jeleznek, hogy a vizek megint veszélyesek. (máshol sehol nem csak itt :) ) 

Egyébiránt most is eltünt egy hozzászólásom, azt gondolom kár, mert nagy bizakodás volt abban, hogy Molnár Gyula végre tényleg pakticista elvek szerint modern szociáldemokrata pártot fog csinálni.

//a modern alatt én azt értem, amit mások árulásnak :) // 

Nincs más lehetőség: együtt kell működni a szocialistáknak a demokratákkal (ha már nem tartanak is mindenkit baloldalinak! Így nevezik az Európai Parlament frakcióját is: Szocialisták ÉS Demokraták Progresszív Szövetsége  .

Hát azt hiszem ez az együttműködés itt Magyarországban is elkerülhetetlen. és az "és"-en van a hangsúly!

Azt gondolom, EZEK a legfontosabb szabályok, melyeket be kell tartani /megtalálható a lapok alján a "Moderálási elvek" szóra kattintva/:

"A moderátorok, a kapcsolat.hu oldalain megjelenő tartalmat moderálják azzal a céllal, hogy biztosítsák a kulturált párbeszédet.

Törlik a durva, trágár, kihívóan személyeskedő és provokatív tartalmakat.

Nem adunk teret az MSZP nyilvánosan deklarált céljaival ellentétes szerveződéseknek, valamint a pénzforgalomhoz kötött szolgáltatások reklámozásának. Az ilyen tartalmakat törlik a moderátorok.

Törlik a kisebbség ellenes, rasszista tartalmakat, a félelmet, vagy viszolygást keltő írásokat.

A moderálási elveket többszörösen sértő felhasználók hozzáférési jogosultságát korlátozzák, vagy véglegesen tiltják.

Ha időben és mennyiségben nem tudjuk eltávolíttatni a moderálandó bejegyzéseket, - nem jelenti azt, hogy ezekkel egyet is értünk

Engedjük az eltérő véleményeket, pártoljuk az egymást tiszteletben tartó eltérő világszemléletű vitákat."

Szerintem igenis szükség van moderálásra, mert volt rá eset, hogy valakik nemcsak személyeskednek, hanem becsületbe is gázolnak, hitelt rontanak, stb.
EZT nem szabad megengedni szerintem sem.
Jártam olyan magán portálon, ahol a tulaj nem győzött a beírók miatt bíróságra járni! Hát ezt meg kell előzni, ez természetes elvárás.

Én még azt is helyesnek tartanám, ha a felhasználó is módosíthatná, javíthatná utólag is a hozzászólását: pl. elütés, vagy fogalmazási hiba esetén hasznos lenne, erre itt most nincs mód sajnos!
 

Kedves New Tiborc!

Plessatthoz hasonlóan semmiről sem tudván, én is ezt kérdezem (szintén ateistaként):
- Az isten szerelmére! Mi a fittyfiringős fittyfene történt, ami olyan súlyos, hogy VÉGLEG itt akarsz hgyni bennünket?!:(((
Még így is elég ritkán élvezhettük a társaságodat, ezután meg majd sehogy?!
Kérlek, ne minket büntess, tudtommal nem mi bántottunk meg! :'(

Ha gondolod, írd meg a sérelmed okát a Lilla által készített ÚJ blogba, a "Témába vágósba": 
http://kapcsolat.hu/blog/lilla-/18991-itt-minden-temaba-vago-nincs-ogg-ezert-mindenfelerol-beszelhettek-csak-tartsuk-be-kulturalt-stilust
 

Bocsika, de azt kell mondjam, ez így tömény butaság... Méghogy az igények szabályoznak... Hát tudod...

 • 1083
 • -823

Lehet, hogy a blogtulajdonos jött rendet tenni, vagy moderátor 

Nem kell mellreszívni, akkor, ha fontosnak tartod újra fogalmazod, ha nem írsz újat! 

Régtől így van! Ez normális is! Bár az ember nem mindig tudja, hogy mely szava sértette meg a "gépi " moderálás szabályait!

 • 1075
 • -841

Egyébként lehet lassítani, csak be kell vállalni mellé más egyebeket is! 

A termelő eszközök koncentrációja meg nem érdekes, mert az igények kielégítése nélkül termelésre nincs szükség, így az igények szabályoznak 

oda s vissza 

 • 1064
 • -807

Még azért elmondhatnád kedves barátom, hogy egyáltalán, mi is történt? Én mivel, nem tudok semmiről, ezért teljesen érthetetlen az, amire felháborodtál. ha röviden leírnád, akkor tudnám, és legalább tanulnánk belőle. Légyszives, ne hogy elmenjél innen, legalább tisztázzuk a történéseket!

Nos Hölgyeim és Uraim! Isten áldjon mindenkit, én többet itt nem fogok előfordulni. Hogy miért? csak azért, mert szerintem nem demokratikus párt az melynek fórum oldalán meg lehet tenni azt, hogy szó nélkül eltüntetnek olyan hozzászólást, ami mondjuk az oldalt üzemeltető vagyis kézben tartó group érdekeit sérti. Még arra sem méltatják az embert, hogy cáfoljanak avagy azt írják Te egy barom vagy. De Ti csak tépjétek tovább a szátokat, úgy sem fog változni semmi. Ateista létemre, Isten áldásával.

"Hogyan zárható a lehető legjobban a jövödelmek közötti különbség"

Sehogy. A jövedelmek közötti különbség növekedését a kapitalizmus (piacgazdaság) keretei között lehet lassítani, de ennyi... Sőt, nem csak a jövedelmek közötti különbségeket nem lehet szűkíteni, hanem a termelő eszközök minél kevesebb kézben való koncentrációját sem... 

 

 

 

 • 1040
 • -754

"Ahhoz hogy a jelenlegi helyzetből előre lehessen lépni karakteres elvi alapú politizálás és komoly közgazdasági háttérmunka, és szociológiai megalapozás szükséges - ez elvnélküliséggel ( by Hiller) nem lehetséges - tehát így komoly megalapozott program sem fog születni ( bárcsak rám cáfolnának)Mondottam volt többször is, - hogy ahhoz hogy az MSZP valamelyest pariba legyen, olyan program szükséges, amelyet az uralkodó osztály is elfogad - de lehetőséget ad arra, hogy a konkrét baloldali értékeket vissza lehessen csempészni a hátsó ajtón –" írja plalyA Én meg azt hiszem, hogy sokféle elvi alapozás lehetséges, mert az mszp is anno "dicsőséges kudarcként" az mszmp egyik frakciójaként jött létre Horn Gyula vezetésével.

Igaz most tán őt is prakticistaként tartanánk számon.

Én azt hiszem, hogy a lényeg ezen lenne: " karakteres elvi alapú politizálás" .

Éppen az a baj, hogy az szemben képzelődik el a termelési mód lényegével: és " amelyet az uralkodó osztály is elfogad -" Merthogy először valóban azt kell meghatározni, hogy merre van az előre: Hogyan zárható a lehető legjobban a jövödelmek közötti különbség

 

Én is azt szeretném, ha végre erős párt lenne az MSZP. Erős párt, erős programmal és nagyon jó kommunikációval. De hát ezek csak kívánságok. De abban teljesen igazad van, hogy egyelőre ki kell várni, mit is akarnak csinálni. Mindenestre egy bíztató mondat volt már Molnár Gyulától, miszerint a demokratikus oldal egyetlen kihívóval győzheti le a fidesz rezsimet... Persze ezt is lehet kétféle módon érteni. Együütműlödés egy közös program és kompromisszumok alapján, avagy Az MSZP legyen az egyetlen... De ki fog derülni előbb-utóbb, mit takar a mondat...

 • 1058
 • -739

:)

 

 • 1074
 • -780

Kedves Lilla!

Tudod, nem szeretnék elhamarkodott véleményt mondani. Éppen ezért inkább amolyan esélylatolgatás címszó az, ami a mostani gondolataimat lefedi.

Az a tény, hogy a Hiller és tsa cég visszakerült a vezetésbe, azt mondatja velem, hogy a prakticisták ismét győztek, és semmi sem fog változni. Kíváncsian várom, hogy mennyire tudja magát függetleníteni,Molnár Gyula a Hilleri érától illetve a prakticizmustól. Viszont az a megnyilatkozás, miszerint idézem:

A választmányi elnöki poszt nagyon fontos, de mégis inkább egy programalkotó, háttérpozíció a párton belül. Erre ma Hiller István a legalkalmasabb ember.”

nem sok jóval biztat. Nézd meg a Hiller féle plartform legutóbbi programalkotásában ( 2013-ban készült) mondjuk a Kelet-Magyarország programvitairat – hát nem hemzseg a jó ötletektől, meg a megvalósítható dolgoktól - sokkal inkább a semmitmondó félfordulatokra alapozó lózung - ennyit Hiller és csapata programalkotó tudásáról.

Hiller a prakticizmus oszlopos tagja, berögződött a félfordulatokba - nincs karizmatikus elviség - én nem bánnám azt se, ha az lenne a vezérlő ideológia, hogy tagadjuk azt amit az orbáni éra csinált, de legyen valami ne pedig a langyos lábvíz - amelyből egyetlen kiszűrhető dolog van csak a populizmus - azt meg Orbánék sokkal jobban csinálják.

Ahhoz hogy a jelenlegi helyzetből előre lehessen lépni karakteres elvi alapú politizálás és komoly közgazdasági háttérmunka, és szociológiai megalapozás szükséges - ez elvnélküliséggel ( by Hiller) nem lehetséges - tehát így komoly megalapozott program sem fog születni ( bárcsak rám cáfolnának)

Mondottam volt többször is, - hogy ahhoz hogy az MSZP valamelyest pariba legyen, olyan program szükséges, amelyet az uralkodó osztály is elfogad - de lehetőséget ad arra, hogy a konkrét baloldali értékeket vissza lehessen csempészni a hátsó ajtón –

S hogy lesz-e összefogás az ellenzéki pártok között? Remélem nem.

Bár mondjuk erre nézve Molnár Gyula valamicske irányvonalat is adott. Ő inkább a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel, és az értelmiséggel- főleg a baloldalinak mondott értelmiséggel kíván együttműködni mintsem a pártokkal.

Ez legalább biztató. Meg kell ugyan is találniuk a helyüket ebben az érában ezeknek a szervezeteknek - és ha mondjuk, csak együttműködést akar, Molnár Gyula akkor lehet is sikere - ami az MSZP sikerének a kulcsa.

Minden esetre sokkal jobb eredményt érhet el akkor, még abban az esetben is, ha mondjuk a programja, nem pont baloldali program lesz - ugyan is lesz aki, legalább érteni fogja az elképzelését.

Nem isten elleni vétek egy programban becsempészni a gazdasági liberalizmus bizonyos fokú elképzeléseit - ha azok egyébként lehetőséget adnak a baloldali értékek bevitelére is. Mintegy katalizátor működtethetők.

Fontos a progresszivitás, az elvi értékek kijelölése azoknak a következetes képviselete. Nem pótcselekvésekre van szükség, hanem valós értékek bevitelére (mint például a minimálbér megszüntetése, a közösségi fogyasztás emelése és összhangba hozása az egyéni fogyasztással stb stb.), azok következetes képviseletére (csendesen mondom csak, ilyet a Hiller és tsa cégtől nem szabad várni- ők ilyet sohasem fognak csinálni)

Ha ez nincs meg, akkor Molnár Gyula sem lesz sikeres, és tényleg mindegy, hogy akkor, ki az MSZP elnöke.

Hát majd meglátjuk – a vak is azt mondta. Most még nagyon az elején vagyunk.

Azért azt se felejtsük el, hogy a közben eltelt 10 év alatt sokat változhattak előnyükre. Most itt a bizonyítás lehetősége. Azt hiszem, mindnyájan azt szeretnénk, ha végre az MSZP végre egy olyan párttá alakuljon, amelyik sikeresen felveheti a versenyt a többi demokratikus ellenzékkel együtt, a FIDESZ-szel szemben. Adjunk esélyt az új vezetésnek, mást ugy sem csinálhatunk.

 • 1057
 • -752

A hozzászólásokból nem úgy tűnik, hogy nagyon foglalkoznátok azokkal a cikkekkel, amik itt megjelennek. Egyébként: tudod, hogy van az oldalon "Ajánljon hírt!" lehetőség? Nosza, rajta! biztosan figyelembe veszik a kívánságodat.

Úgy látszik, hogy a Kapcsolatot működtető társaság még nem emésztette meg, hogy új vezetés van! De, majd csak észreveszik...

Üdvözőllek kedves barátom!

Már régóta nem voltál itt, hiányoltalak is!

Ami a témához. Azt mondom, adjunk legalább egy olyan esélyt Molnáréknak is, mint amilyent Tóbiás is kapott! Szanyiról, nála teljesen mindegy, hogy ki az elnök, a maga furdancsát ugy sem hagyja abba. Neki ez a mentalitása.

Én abban bízom, hogy Molnár az első nyilatkozatában kijelentette, miszerint, nyitva az ajtó, senkitől sem zárkózik el, hiszen a FIDESZ-t csak egy , egységes ellenzék válthatja le. És ezt, akár hogyan is próbálnánk kritizálni, egy biztos, hogy neki van igaza, felaprózott ellenzéknek még csak esélye sem lehet! Aki ezt nem érti, az tényleg nem ebben az országban él!

Én most egy picit bizakodóbb vagyok, többet várok a Molnár-Hiller kettőstől, mint a Tóbiáséktól!

Amúgy az MSZP-val kapcsolatos cikkeket miért nem "hozzák" ide? Csak a NÉpzsabadságban több írás jelent meg a kongresszussal kapcsolatban , interjú az elnökjelelöltekkel, de itt nyoma sincs.

http://nol.hu/velemeny/fontos-e-ki-az-mszp-elnoke-1621277

egy mai cikk,

egy rövid interjú Molnárral:http://nol.hu/belfold/molnar-gyula-botkara-nagyobb-feladat-var-1621275

és még egy /szerintem/ elgondolkodtató véleményhttp://nol.hu/belfold/az-mszp-a-visszarendezodes-mellett-dontott-1621283

 • 1063
 • -796

Sziasztok!

Újra itt, mert igen forgalmas hétvégém volt... 

Ami Molnár Gyullát illeti, segédfogalmam nincs, mit várhatunk tőle. De majd meglátjuk, lehet, hogy jó lesz... Hiller ismert, azonban tőle túl sokat nem várok, mert túl elméleti ember (ami nem baj), és a gyakorlati politizálás nem igazán a kenyere (szerintem). De adjunk nekik esélyt, hogy megmutathassák, mit is akarnak, és mit csinálnak... 

Kíváncsi voltam a véleményedre. 

Én azt gondolom olyan "hruscsovi logika volt a választásban: ő a sötét ló! Meglátjuk igaz-e a mondás:

akinek az 'sten hivatalt ad, annek eszet is ad hozzá!

Én Molnár Gyulának drukkoltam. 

Mert szociáldemokrata az"áruló fajtából". Hogy azzal mire viszi? ez a szocialistáktól függ :( 

Nos, nekem pedig az a véleményem, hgya Commodorék visszatértek az elsülyedt hajó hidjára.

Meglátjuk, hogy Molnár Gyula az a Tizenötéves kapitány lesz, vagy merti magát függetleníteni a a Commodoréktól.

Ha nem akkor a hajó mélyebbre sülylyed mint a Titanic, és nincs az a hatalom amely onnan kirángathatja.Prakticizmus ismét nyert..

Szia Barátom!

Holnapra jó fogást kívánok. A témához: Nekem azért vannak aggályaim. Attól félek, hogy ha a Gyula nem a szögletes balra át irányvonalat folytatja, akkor sokan támadni fogják. Azért elég sokan vannak a Szanyi imádók, nekem is elég sok csörtém volt emmiatt. Azért tartok, mert a vitáim során azt tapasztaltam, hogy a kapitány Úr nem nagyon tolerálja ha valakinek más a véleménye. Vita partnerként szinte meggyőzhetetlen, sőt volt amikor képes volt sértegetni bunkózni az embert, mikor észérvek már nem voltak. Remélem feleslegesen aggódom.

Kedves Zsadi!

Én bizony, nagyobb reményeket fűzök a mostani nyertes kettőshöz. Egy biztos, szocializmust ebben az országban nem lehet csinálni, ebből kiindulva, a jelen helyzetet kell figyelembe venni és ebből kell azt a legtöbbet kihozni, amit ez a mostani rendszer lehetővé tesz, és a legtöbb ember ezt támogatni is fogja. Ez lesz a nyitja mindennek és ez a kettős, szerintem, erre képes is lesz! Ideje volt Tóbiást és a Szegedi polg.mestert leváltani. Mindkettő meredek, szemellenzős, öncélú politikus. Velük aztán végképp, soha nem lehetett volna nyerni. Most, nagyon kiváncsi leszek, hogy merre fordul majd a szekér és hogyan állnak be a sorba a többiek, és itt főleg Szanyira gondolok, mert képes rá, hogy elindít egy bomlasztó folyamatot. Meg is látszik, hogy mennyire nem fogadják el a küldöttek sem. Túllátnak rajta.

Nekem mindegy, ha marad ez a blog, ha nem. Megvallom, tudnék egy új blogot indítani, de nem teszem és erre okom is van. Rajtam kívül sokan annak, akik talán még, nálam is jobban tudnának új blogot létrehozni általános beszélgetésre, politikára.

Most, én is megeszem a jól megérdemelt ribizli adagomat megcukrozva, és élvezettel kiskanalazom be!

Már kb. 22 kg nál tartunk a szedésben és majdnem az összeset le is bogyóztuk és a nagy részét lefagyasztottuk kisebb dobozokba. Még kb. 10 kg fenn van, azt is majd leszedjük, nagyobbrészt meg is esszük. Csodás egy gyümölcs, igaz, van vele dolog, de megéri!

Lassan ézni fogom a meccseket, ma már nincs más dolgom. Holnap kora reggel, ha az idő is engedi, kimegyek egyett horgászni.

További szép vasárnapot kívánok, kedves Zsadi! Természetesen a többieknek is, akik benéznek ide!

Kedves Plessatt!

Hát ha valami "bejött", az nálam az, hogy talán egy éve is annak, hogy mondtam, Tóbiással NEM lehet választást nyerni...
Én őr régóta, OGY képviselő kora óta ismerem a tv-ből, a megszólalásai alapján. Nem tartottam karizmatikus személynek, csak olyan "sort ölt" típusnak. 
Viszont Molnár Gyuláról még ennyit se tudok. Mondhatni, semmit!

Igaz, én egyáltalán nem értek a politikához, nem is nagyon érdekel, csak vannak afféle "beleérzéseim", mint Itt a Kapcson többször megemlítettem.

A 2016-os év hoz majd sok meglepit, ezt is írtam. Itt is pl. egy, ez az MSZP elnök választás...

És lesz még sok-sok harcos helyzet, és sok dolog lezárul majd, hisz félév még hátra van. 
A 2017-es év pedig nagyon nehéz év lesz, sok ÚJAT fog hozni, mert "egyes számú év", a KEZDET éve...
Hogy mi mindennek lesz a kezdete, az majd eldől...
Mindenesetre jómagam nem irigylem a fiatalokat, hisz NEKIK van még nyerni, és veszteni valójuk is!
Minket, idősebb korosztályt - ha nem is mindegy! - már kevésbé érint, mert ugye kevesebb van már nekünk előrefelé, mint hátra...

Az a véleményem, hogy a fiatalság egy teljesen másféle embertípust fog megtestesíteni, az ő gyerekeiket nekik kell majd felkészíteni egy újabb világra, nem lesz könnyű dolguk.

A Szanyi blogot fenntartani azért lenne értelme továbbra is, mert nekem úgy tűnik, ITT lehetett jól elbeszélgetni másról is, nem dörrent ránk senki! ;o)

Ha azonban törlik, valakinek mégis csak kéne nyitni egy ún. ITT MINDEN TÉMÁBA VÁGÓ, NINCS OFF, EZÉRT MINDENFÉLÉRŐL BESZÉLHETTEK, CSAK TARTSUK BE A KULTURÁLT STÍLUST!

Lehet egy rövid, frappáns címe. Az etikai elvárásokat pedig a felvezető szövegbe tenni.

Már írtam, én NEM tudok blogot indítani, fejléc, meg ilyesmi... Ezért nem vállalhatom fel.
Nem muszáj mindenhez érteni...

További kellemes vasárnapot, és este a meccsen egy szombreróval IDE! :DDD
 

Hát eléggé meglepődhettek, ha így nyilatkoznak! Mert ez a választás azt is jelzi, hogy veszve kezd lenni a lejárató kampányuk hatékonysága

Én este 9 körül kapcsoltam ki a gépet, és sehol semmiféle msz-s oldalon a nagyvárosok honlapján sem, volt semmi reakció a választásról. Mindenkit meglepett a "békevágy" ilyentén kifejezése a küldöttek által!

Tán üzenet a többi pártnak is!

a dk és az elnöke látens módon tán nem is annyira elutasított, mint azt mérik

és tán ha nem őt, hanem a fideszt akarnák leváltani , akkor mind jobban járnánk! 

Molnár megválasztása tán erre is esélyt teremthet! 

Kedves Zsadi!

Bejött, legalább is , amit előre jeleztem és vártam. Kellett az MSZP-nek ez a frissítés, bízom Hillerbe és Molnárba is. Ők nem szemellenzős politikusok, Ők még véletlenül sem hiszik azt, hogy az MSZP egyedül is képes megverni a FIDESZ-t. Ők, jobban a valóság talaján állnak, és a mai körülmények figyelembevételével kivánják a pártot alakítani, vezetni. Én, mindenesetre innen is sok sikert kívánok Nekik!

Azt hiszem, ezzel ez a Szanyi blog is értelmét vesztette!

Most én hoztam linket erről:

http://www.origo.hu/itthon/20160625-molnar-gyula-mszp-elnokvalasztas.html

A Fidesz reagálásán eléggé kiakadtam,,,
"Bagoly mondja verébnek: nagy fejű!" :(((
 

18:05

A szavazatszámláló bizottság tájékoztatása szerint az elnökjelöltek második körös szavazásán 320-an szavaztak, ebből érvényes volt 309 voks. Ebből Molnár Gyula 176 szavazatot kapott, Tóbiás József pedig 133-at. Eszerint az MSZP új elnöke Molnár Gyula.

"egyébként ezek a 2016-os év balesetei?"

Kedves Lilla!!

Gondolom, erre a beírásomra kérdezed ezt:

"Úgy érzem, lesznek még további meglepetések is, hogy milyen előjellel, azt nem tudom, de lesznek!

/Csak zárjelben jegyzem meg: a 2016-os év 9-es év, misztikus - és kissé utópisztikus á la Mézga Géza! :DDD Bátorság, és sok harcias dolog jellemzi, problémamegoldó év, de sajnos, lesznek balesetek is... Ez eddig már "hozta" a formát, és még félév hátra van belőle.../"

Két napja, tehát még az angolok népszavazása előtt, de már a magyar-portugál döntetlen után írtam ezt.
Egyiket sem lehetett tudni előre, bár az angoloknál rezgett a léc!:(((
Anélkül írtam (már januárban a BUÉK kívánáskor jeleztem előre ezzel az évvel kapcsolatosan, csak nem szoktak rá odafigyelni... ), hogy tudtam volna bármit is előre... CSAK megérzéseim vannak, de azok - sajnos! - rendre bejönnek....

Igen, ez a kilépés az Unióból baleset, azaz negatív esemény, s úgy néz ki, már meg is bánták az érintettek, pedig még fogalmuk sincs, és az egész EU-nak fogalma sincs még, mit jelent, mivel jár majd, de jót nem jelent, az szinte biztos!
Jó okulás ez a többi tagsági nemzetnek, azt hiszem! :(((

Kedveseim!
Érdemes lesz jobban odafigyelni az év eseményeire bármilyen dologgal kapcsolatban, én azt mondom!

/Jöhet a cáfolat, meg az elmarasztalás... Pedig részemről csak egyszerű spiritualitásról van szó... Van, akinek még megvannak az ilyesféle előérzetei még a "természeti kori életéből", s van, akinek MÁR nincsenek már meg, mert olyannyira modern, hogy elfelejtette, vagy szándékosan tagadja, hogy van ilyen.../
 

"Megvannak a tisztújítás első fordulójának eredményei. Az elnökjelöltekre 337-en szavaztak, és a leadott voksok a következőképp oszlottak meg: 121 szavazatot kapott Molnár Gyula, 99 szavazatot Tóbiás József, 67 szavazatot kapott Harangozó Tamás és 45 szavazatot Szanyi Tibor. Ez azt jelenti, hogy senki nem kapta meg a szükséges számú szavazatot, vagyis második forduló lesz Molnár Gyula és Tóbiás József között.

Az országos választmány elnök-jelöltjei közül 201 szavazatot kapott Hiller István és 134 szavazatot kapott Botka László. Ezzel Hiller István lett a választmány elnöke. Az elnökhelyettesi pozícióra pályázók közül Gőgös Zoltán 183, Tóth Bertalan 144 szavazatot kapott, ezzel Gőgös Zoltán maradt az elnökhelyettes. Az Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsa elnöki posztjára egyedüli pályázóként Legény Zsolt 331 szavazatot kapott, így továbbra is ő tölti be ezt a tisztséget. Az Országos Etikai és Egyeztető Bizottság elnöki posztjára dr. Bárándy Gergely 218 , dr, Simon Gábor pedig 116 voksot kapott, ezzel Bárándy Gergely maradt a testület elnöke. A párt alelnöki posztjára négyen pályáztak: Ujhelyi István 262, dr. Nemény András 234, Gúr Nándor 197, Lukács Zoltán pedig 194 szavazatot kapott. Ez azt jelenti, hogy a jövőben Ujhelyi István, Nemény András és Gúr Nándor lesznek az MSZP alelnökei." 

Mondjuk , hogy igazunk van-e foci ügyben, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy azt keresem, hogy mi van a "minden összejött " mögött-látens , de meghatározó mozgatóként, mert az eb ott van elhantolva.

 

Viszont Nagy-Britannia lépett!

Orbán megcsinálta/hozzájárult az első dominóhoz.

Hiába ordibál most bárkire bűnbakot: a plakátok az utcákon vannak. 

A felvetődött dilemma : mi legyen a nagyszámú bevándorolni szándékozóval (tök mindegy mi az ok, hogy jönni szeretne) ?

Választ nem talált. 

Indoktól függetlenül határzár, csakhogy már itt voltak/vannak???!

Ha embercsemész bandákat akar büntetni, akkor azokat büntesse, ha mást akar statuálni, akkor azt, tegye!

De azt láttatta, hogy európai megoldásban nem vesz részt, amely azért születik nehezen , mert az érdekeltek érdekei nagyon eltérőek.27 ország---és 27 kultúra,és 27 elgondolás.

Most van kerítésünk, és a többi sem egyezett meg. Mi meg mind -vérmérsékletünk szerint - nyakunkra vehetjük a vízbefulladók /vagy a senki földjén reményvesztettek összes sóhaját. 

Mindezzel megmutatta számunkra: az erő bizony hasznos, és minek a tárgyalásos kompromisszumra jutás ?

egyébként ezek a 2016-os év balesetei?

Kedves Plessatt!

Bocsánat, de olyan sokat írtak más blogokhoz a társaink, hogy alig találtam ide! 
Így csak most tudtam a válaszod elolvasni.
És mégis milyen érdekes!
Mindkettőnknek az ókor, és az arénákban zajló véres gladiátor harcok, a CIRKUSZ jutott eszébe a fociról!
Olvashatod, kb. fertályórálya írtam ezt le Katicabogár "2:0 Osztrák-magyar EB-mérkőzés" blogjában Adamiknak:
 

"Nekem is van gyakran olyan érzésem, mintha az ókori arénákban ülnék a gladiátorok küzdelmén! :(((
Kikapcsolódásból vért akarnak látni.
Ez is cirkusz a népnek, kapják meg! ;o)

Nem is értem, miért sport? Hiszen a szó maga, hogy football, labdajátékot jelent.
 
Tudja valaki, az ókori Olimpiákon milyen "élsportok" szálltak ringbe a győzelemért?
Mert foci, vagy ehhez hasonló JÁTÉK még nem volt, azt biztos!"

Aki jobban ismeri a focistákat, mint én, az bizony nagyon rossz véleménnyel van róluk, s nem a pénz miatt, hanem a műveletlenségük és a bunkóságuk miatt, hogy eszük ágában sincs valamilyen szakmát szerezni, ha kiöregednek, legyen mit csinálni, miből megélni...
Továbbá azért is, mert kicsi koruk óta arra bnevelik őket, hogy tudjanak cirkuszt csinálni, ha kicsit megrúgják őket, tegyenek úgy, hogy súlyos a sérülésük, s ebből minél többet profitáljanak, színészkedjenek, és mennél többet reklamáljanak! Erre tanítják őket, hogy a bírókat terrorizálják, a maguk igazát hangoztassák, akár van, akár nincs!

Ronaldó:

Nos, ő ennek az egyik legjobb példája! Állandóan vérig van sértve, s olyan peckesen mászkál a pályán, mintha ő lenne a kínai császár! :(((
Úgy tud hisztizni, mint egy elkényeztetett grófkisasszony! :DDD

Igazad van!
Szó sincs itt "épp testben épp lélek!"-re nevelésről!
Ellenkezőleg!
Mennél jobban átvágni a többieket! - erre nevelik őket.

Ez nem becsületes sport!
Egérke, az igen! Vagy Magyar Zoltán... És még folytathatnám.

Amúgy engem szinte egyáltalán nem érdekel a foci, kizárólag a nemzetközi JÁTÉKOK (mert semmi más ez, CSAKIS játék! Eszerint is kellene kezelni.) azok, amiket figyelemmel kísérek, de ezt csakis azért, mert szeretem tudni, hol tartunk, helyt tudna-e állni olyan magyar emberek, akiknek JÓ PÉLDÁVAL kellene elől járni, kitaró küzdeni akarással, mint a haza képviselői, hisz rajtuk keresztül ítélhetnek meg bennünket más népek.

Örülök, hogy tetszett Szimonov, és Darvas Iván dala.
Félve tettem be, mert itt eléggé OFF...

Békés holnapot kívánok mindenkinek, vigyázzatok a hőhullám miatt bajotok ne essék!

 

Kedves Zsadi!

Végsősoron, igazad van! Igazad, mert tényleg sok embernek most ez a legnagyobb öröme. Amit szegény édesapáddal kapcsolatban írsz, az bizony nem volt más, nem volt más célja az emlékezésnek, a főzésnek, mint egyszerűen, az életbemaradás ösztöne4 igy tudták elterelni nyomoruságos helyzetükről való bánkódást, így tudták kizárni a fájdalmakat, az éhezést, a fázást. Leegyszerűsítve, ez tartotta bennük az életet! Szegények, min is mentek keresztül!

Azonban, a mostani "cirkusszal" ez összehasonlíthatatlan. Most, nem éheznek, fáznak, betegen kinlódnak, akik sok sörrel a hasukban, végre kitombolhatják magukat. Igen, ez is kell az embereknek, amikor egy sport sikerét szinte magukévá teszik. Így is van rendjén. Azonban ezek az önfeledt percek, órák, napok és hetek, nagyon sok emberi problémát takarnak el. Ha visszagondolsz a történelmi időkre, amikor a római császárok az arénákban véres játékokat remdezetek az emberek részére és azok örjöngtek, mulattak a véres játékok láttán, az sem volt más céllal, csupán szórakoztatni kellett az embereket, gondjaikat feloldani, elterelni. Cirkusz volt a javából! A mostani labdarugás is szintén azzá válik folyamatosan. Hatalmas pénzek folynak az egyik zsebből a másikba. Valójában, másfél órán keresztül 22 milliárdos emberke kerget egy labdát és közben a nép, a néző őrjöng és ünnepeli azt a sztárt, aki ,ár azt is elfelejtette, hogy honnét is jött. Csak példa, hogy Ronaldó teljes egyszerűséggel kikaptaa mikrofont a szpíker kezéből és a vízbe dobta. Hidd el, a pénz már annyira eltorzította a személyiségüket, hogy nem tekinti egyenjogunak az őt körülvevő bálványozókat. Elhiheted, én is nagyon szeretem a sportot, benne a focit is, de ami már most megy, annak már nem sok köze van az igazi sporthoz, a neveléshez, az emberi tartáshoz. Csak megjegyzem, hogy pl. a magyar csapat, hogy eddig eljutott, azért a nemz. lebdarugó Szöv.-től több millió eurót kap és ennek 30 %-át osztják fel a játékosok között. És, ha továbbjutnak? Gondolhatod, hogy micsoda pénzek forognak az Európa Bajnokságon. Egy egy játékos a 16-ban már annyi pénzt kap, amennyit egy négytagú család egész életében nem tudna megkeresni... Mond, mi köze ennek a sporthoz? Ez nevel egészséges embert testileg- lelkileg ? Legalább, mi, ne csapjuk be egymást!

Mindezek ellenére, persze, hogy én is örülök, de a helyén próbálom kezelni ezt az örömet, igyekszem nem túlzásokba esni és nem elfelejteni, hogy a hétköznapokban mi vesz körbe engem és családomat, embertársaimat.

Egyébként, én dalban is sokszor hallottam ezt a K Szimonov verset.  Nekem tetszett!

Ha van eszük, akkor maradnak... ha nem, akkor ráfáznak ők is, meg mi is... Bár talán mi nem annyira, mint ők...

Így igaz!

Most azért valóban más téma is borzolja a kedélyeket, hallgatva a rádiót, engem nagyon érdekel, hogy mi lesz az angolok népszavazásának az eredménye, mennek, vagy maradnak-e az EU-ban, mert érdekes a közvélemnykutatás eredménye, fej fej mellett az igen és a nem-ek száma...
 

Drága jó Plessatt!

Kérlek, most ne bagatellizáld el az emberek örömét, s ne keress bennük közönyt a bajok iránt...
Néha tudni kell egy kicsit legalább örülni, s elfeledkezni arról, ami körülvesz bennünket (Te részletesen leírtad, mik azok).

Tudod, a 2 és fél évig orosz hadifogságban sínylődött édesapám jutott az eszembe, talán az mentette meg az élet számára a nagy éhezések közepette, hogy a fogolytársaival szabadidejükben állandóan FŐZTEK! - Na, persze csak gondolatban... S ez ébren tartotta őket, bizakodva nézve a jövő felé, egyszer ennek az őrületnek is (Brianszki erdő tele varjakkal, hideg priccs, melyben ketten aludtak, reggelre a társa gyakran hideg volt, mert elhunyt álmában az éhségtől...), és hazamehetnek a családjukhoz, akik reményt NEM vesztve várták őket.
Mert tudod:
"A remény hal meg utóljára."

Talán ez ide illik:
https://www.youtube.com/watch?v=rc1tR0JxabM

Konsztantyin Szimonov:

VÁRJ REÁM 
 

Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon!
Várj reám, ha sárga köd őszi búja nyom!
Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap!
Várj, ha nem is jön levél innen néhanap!
Várj, ha nem vár senkit ott haza senki már,
És ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már!

Várj reám, s én megjövök, fordulj mástól el,
Bárhogy súgja ösztönöd, hogy feledni kell...
Ha lemondtak rólam már lányom és apám,
S jó barát már egy sem vár, te gondolj néha rám!
Borral búsul a pohár, s könnyet ejt szemük,
Várj te változatlanul, s ne igyál velük!

Várj reám, óh átkelek minden vészen én!
Aki nem várt, majd rám nevet: szerencsés legény!
Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt,
Hogy te voltál ott énvelem, hol halál maraszt.
S te mentettél meg. És hogy? Egyszerű titok:
Várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott.

Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá...

Te mentettél meg. És hogy? Egyszerű titok:
Várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott.

/Fordította: Lányi Sarolta/

Énekli: Darvas Iván

 

Drága Lilla!

Szerintem ITT a lényeg, amit a mi kedves Dmolnárunk írt:

 "Az edző is és a csapat is nagyon jól teljesített és ez annyiban is meghoozta a gyümölcsét, hogy egyre nagyobb lett az önbizalmuk, ami valóban fontos... "
 

Igen, így van!
Így látja ezt egy hozzánemértő zenész is, akinek sokat kellett nyilvánosan, több száz néző előtt szereplnie.
Az volt a hajtóerő, hogy megfogadták a kitűnő (nem én mondom, a párom, mert én nem is ismerem, kicsoda ő valójában) edző tanácsait, s őt meghallgatva, NEM ELBIZAKODOTTAN, hanem "egészséges önbizalommal" játszottak. Ugyanis az elbizakodottságra - Mi vagyunk a legjobbak!" - amiről az amerókai pomponos lányok jutnak eszembe! :DDD - legtöbbször csúnyán ráfáztunk!:(((

Ha emlékszel, úgy voltak ezek a lebőgések, hogy az első félidőkben sokszor vezettünk, aztán a másodikban úgy elvertek bennünket, mint jég a határt!.(((
És meggyőződésem, hogy ez az elbizakodottságtól volt. Leengedtek, mint a lufi! :(((

Most viszont a dmolnár által felsorolt tényezők összjátéka meghozta az eredményt.
EZT már nem veheti el tőlük, tőlünk senki!

Én, mint NAAAAGY hozzáértő :DDD - úgy gondolom, az idei eddigi EU bajnokság mérkőzései közül a tegnap esti magyar-portugál volt a legérdekesebb, legfordulatosabb, meglepetésekben bővelkedő mérkőzés! Örülhetett, aki jegyet vett rá...
DE!
Semmiféle isten, vagy netán "nemzetisten" meg nem mondta volna ezt előre, hogy így lesz...

Úgy érzem, lesznek még további meglepetések is, hogy milyen előjellel, azt nem tudom, de lesznek!

/Csak zárjelben jegyzem meg: a 2016-os év 9-es év, misztikus - és kissé utópisztikus á la Mézga Géza! :DDD Bátorság, és sok harcias dolog jellemzi, problémamegoldó év, de sajnos, lesznek balesetek is... Ez eddig már "hozta" a formát, és még félév hátra van belőle.../
 

Tudod örülni valaminek mindig jobb, mint a rosszon rágódni. (Dzsudzsák meg focista, ugye, nem az eszéért szeretjük). Most a drukkerek azt gondolhatják, hogy egy pici részük nekik is volt a sikerben.. A rosszról ezt már nem annyira szívesen ismeri be az ember..

 • 832
 • -766

Az én véleményem szerint is Dzsudzsák most nagyon elszállt! Ha reálisan nézzük pl. a Portugál meccset is, semmivel nem voltunk jobbak, sőt. Ha azt nézzük, hogy az Ő két gója nagyon szerencsés volt, mert mindkettőnél a kapusé lett volna a labda, azonban mindkét esetben a saját játékoson megpattant a labda, így az becsapta a kapust: De a gól, az gól, ez nem vitatható. De legyünk reálisak! Kiváncsi leszek, hogy mit tudunk a belgák ellen elérni, az már egy nagyobb fokmérő lesz!

Egyébként, a szurkolóknak ez egy jó balhé volt, önfeledten tudtak szórakozni, lazítani, sörözni. A foci az mindenkor egy összetartó kapocs volt, így van ez most is. Ilyenkor legalább elfelejtik az emberek azt a sok rosszat, amik körülveszik őket. Szerintem is nincs itt semmi politika. Csak az a rossz az egészben, hogy a futball ennyire lázba tudja hozni az embereket, de az a sok rossz, ami körbeveszi, az nem nagyon izgatja. Nem izgatja különösebben az egészségügy romló helyzete, az oktatás, és a sok lopás, amik körbeveszik! Ez van és én ezt tartom furcsának.

 

No, fussunk neki, mert ha mindeből ugyanaz jön le, akkor ott valami baj van a kréta körül...

A tömegnyi szurkolót a harmincvalahány éve nem látott játék és az EB-re való kijutás motiválta. Ha figyelted valaha (szerintem nem) a foci szurkolóit, akkor láthattad. Jó játékra hamar megtelnek a lelátók. A mostani tömeg akkor kezdett összeállni, mikor lett esély a kijutásra. A tömeg pedig az EB-n mutatott játék hatására nőttön nőtt. 

Volt valami, aminek örülni lehetett pártállástól függetlenül. Mert ugye amúgy sok mindennek nem lehet mostanság örülni. De ennek lehet, mert senki nem kérdezi (hacsak nem elmebeteg)., hogy X, vagy Y játékosnak milyen pártszimpátiája van. Meg a szurkoló társáét se. Ülnek, drukkolnak (kicsit, vagy nagyon magukénak érzik a válogatottat, ami végül is jogos, hiszen az ő pénzük, meg mindenkié, van benne). 

Ettől, hacsak nem elmebeteg valaki, mint említettem volt, nem hiheti senki, hogy nemzetünk a legnagyobb. Hiheti, hogy a válogatott ficiban most és itt a legjobb, lehet büszke a játékosokra és a csapatra (ahol nem mellesleg ugye egy német a szövetségi kapitány), de megint csak ennyi... Nem több..

 • 777
 • -788

:)  :)  :) 

És azt a tömegnyi szurkolót mindet a jó foci motiválta?

Vagy a buli inkább? 

vagy alattomban tényleg ott volt: a mi népünk a legnagyobb? Megmuttuk! :) 

//no! mindegy! :) hiába tagadjuk, már értjük! a dolog mindig mindennel összefüggnek --ha látjuk a motivációt//

 

Dzsudzsák hülyeségeket beszél, bár a csapat szereplése tényleg jó, mert nem játszott alárendelt szerepet egyik mérkőzésen sem. 

A "nemzetisten" semmit se segített... A drukkerek jelenléte segíthetett valamit, de a legtöbbet a helyesen megválasztott taktika és a játékosok tették. Az edző is és a csapat is nagyon jól teljesített és ez annyiban is meghoozta a gyümölcsét, hogy egyre nagyobb lett az önbizalmuk, ami valóban fontos... 

De ennyi... (én is néztem a meccset és jó volt. leszámítva az utolsó tíz percet)

Itt... nagyon sok minden nem változott. Maradt az urambátyám, haverom, rokonom szemlélet...

Hát itt egy nyilatkozat, amit "kedvelni" fogsz! 

"Mind a kettőt éreztem hogy jól találtam el. Gera Zoli mindig türelemre intett, mindig mondta, hogy sikerülni fog. Örülök, hogy most jött ki a lépés. Nem akárkik ellen játszottunk, még én sem tudom megmagyarázni, hogy mi ez a döbbenetes feltámadás a részünkről. Elhisszük, hogy mi vagyunk a legjobbak, van egy új generációnk, amely csodát tett, továbbra is ugyanígy kell küzdenünk." 

 http://eb2016.24.hu/hirek/2016/06/22/dzsudzsak-elhisszuk-hogy-mi-vagyunk-a-legjobbak/ 

//lehet hogy ez is beleillik a hódolásba? amely a nemzetünk "nagyságát " jelzi? Lehet, hogy az "eszencia" a nemzetisten ennyire segített? //

Ja ! a meccset néztem, meg az utána az utcán hömpölygő sokaságot is .

A varsói hercegség Napoleon győzelmeinek ( Ausztria, Poroszország,Oroszország ellen köszönhető.) Igy a magyar nemesség tudhatott az 1809-es csata előtt, hogy mit jelentett Napoleon igérete a lengyeleknek, Erre céloztam. 

Nem beszéltem a teljes lengyel területről, arról 1918-ig nem beszélhetünk.

A varsói hercegség csak 1815-ig létezett!

Érdekes Petőfi és Jókai eltérő véleménye a nemesi felkelésről!

"... azokat küldik oda akik valamiért vagy kellemetlenek, vagy "jutalmazni" akarják az illetőt. Végül is öt év, jó (sőt nagyon jó) anyagi juttatásokkal, viszonylag kevés munkával, nem egy büntetés... "
 

Kedves Dmolnár!
 

Miért írod, hogy nem igaz, amit írtam? Hát én is azt írtam, csak más szavakkal, amit Te, de Te még kibővítetted a "jutalmazással", ami még tán nagyobb vétség a pártok részéről, mint az "eltávoítási szándék"!

Szerintem arra ALKALMAS személyeket kellene kiküldeni, akik szakszerűen és lelkiismeretesen képviselnék hazánk érdekeit, s nem használnák különféle pártcsatározások helyszínéül még Brüsszelt is!

Az lenne a frankó, nem a büntiből, vagy jutalmazásból megbízni őket...

Erről Kálmán Imre Csárdáskirálynőjének a vége jut eszembe, mikor Cecilia férjét is kiküldték nagykövetnek, hogy eltávolítsák az asszony mellől...
Már bocsásson meg a világ, de Magyarország még mindig itt tart?!:(((

 

kedves dmolnár!

"Kijáró/ügyintéző képviselők-e ők, vagy közös szabályalkotók?

Ha kijárók, akkor mit várunk el? Mikor teljesítettek bármit is? "

Hát tudod kedves ZSADizene, ez azért így nem igaz... Az EU parlamenti tagság lehet hasznos, az unió és a hazáját egyaránt tisztség és tevékenység, meg lehet henyélés és pénzszerzés.. Ki hogyan adja elő. A pártok persze válogatnak, főleg itthon, és azokat küldik oda akik valamiért vagy kellemetlenek, vagy "jutalmazni" akarják az illetőt. Végül is öt év, jó (sőt nagyon jó) anyagi juttatásokkal, viszonylag kevés munkával, nem egy büntetés... 

Mondom, lehet így is. meg lehet másképpen is... Talán még a mi képviselőink között is akad olyan, aki komolyan veszi odakint amunkát...

Mázlista... :0)

A magar nemességet nem a győri csata alapján itélem meg, ebben biztos lehetsz. Kis korrekció. A magyar nemesség nemigen tudhatott a lengyel eseményekről, mert azok valamivel később következtek be. Bár előtte is volt Varsói Hercegség (1807), de az még nem volt a teljes lengyel terület... 

A magyar nemesség azonban ennél sokkal, de sokkal súlyosabb hibákat követett el az ország és végső soron saját magával szemben is. Az a fajta egymással marakodó, a kiváltságaikhoz foggal-körömmel ragaszkodó, a polgárosodásnak minden lehetséges eszközzel ellánló tulajdonság (ámbár ez rossz szó), ami a nagy hiba volt. Mert a világ (akárcsak most) fénysebességgel távolodott tőlünk..

 • 773
 • -778

"Ezáltal nemhogy minket, s az ország érdekeit képviselék "

Hát ez az énigen régi kérdésem :

Egy képviselő hogyan tud érdeket képviselni, mikor egy parlament az összesre érvényes szabályokat kell, hogy alkosson?

Kijáró/ügyintéző képviselők-e ők, vagy közös szabályalkotók?

Ha kijárók, akkor mit várunk el? Mikor teljesítettek bármit is? 

Szanyi például a legtöbbet szóló képviselő volt az Eu-ban nemrég, és érzékelünk abból bármit is?

"Mi csak addig vagyunk érdekesek, amíg szavaznunk kell rájuk, aztán, utánna már csak magukkal, a saját egzisztenciájukkal  foglalkoznak."

No igen!

Kedves Plessatt!

Én valamikor rég , mikor EU-s tagok lettünk, úgy éreztem, valami nagy-nagy megtiszteltetés az, ha valamelyik párt valamelyik tagját kijelöli EU parlamenternek.
Aztán telt-múlt az idő, és rájöttem valamire... valami naggyon csúnya dologra!

Lehet, hogy nincs igazam, s nem így van, de én úgy érzem jó ideje, hogy az EU parlamenterség nem megtiszteltetés, mert úgy néz ki a dolog, hogy a pártjaink azokat a tagjait küldik oda ki, akik ITTHON valamilyen okból számukra kellemetlen tagok. Így eltávolítják őket mennél messzebbre.
Ezáltal nemhogy minket, s az ország érdekeit képviselék Brüsszelben, hanem jól elvannak abban a dagonyában, s itt meg vígan elvannak a pártjuk nélkülük. Neveket inkább nem említenék...
DE!
Tisztelet a nagyon kevés kivételnek!

 

Igazad van, Dmolnár!
Emlékszem jól Szanyinak arra a "Balra magyar" blogjára... Valóban akadt benne alpári stílus is bőven. Volt, akit úgy kiosztott, hogy majdnem kocsmában éreztem magam... Pedig én nem járok (szép is volna!:DDD) olyan helyre, de tényleg, ha jól emlékszem, sokan kifogásolták a goromba odamondogatásait.
Igaz, vele se bántak kesztyűs kézzel a tisztelt (inkább tiszteletlen!) beírók, és emberből van Szanyi is, és berágott.... Hát istenkém!

Sajnos ITT is akadnak ilyesféle "beszélgetések", eléggé sajnálatos bizony, de előfordul, hogy elfeledkezik valaki a jó modorról! :(((

De már megegyeztünk abban, hogy ha valaki nyit egy blogot, annak a beszédfonalát NEKI kellene irányítania, neki kéne "karban tartania", s nem hagyni fél-egy évre magára az ottani társaságot, aztán csodálkozni, ha valakitől kap egy drótot, hogy elment más irányba a a beszélgetés, bár igaz, nem is volt határozottan megadva a témakör. Így aztán szerintem nem indokolt rajta semmi csodálkozni való...

 

Kedves Plessatt!

Hozzám nem akarsz jönni füvet nyírni? Még borral is megkínálnálak a nagy munka közben.

Hogy meccset néznénk-e azt nem tudom, mert én nem értek a focihoz- ( ritka magyar vagyok - aki nem ért a focihoz), éppen ezért rajongani sem rajongok érte. Ma már. Spanyolországban a Barcelóna stadionba kijártam rendszeresen, de ott ez szinte kötelező. Vagy a NOCAMP, vagy az Espanyol, lehetett választani.

Londonban az Enfiel kerületben laktam ez É-Londonban van itt két eléggé híres focicsapatnak van a székhelye. Az Arsenal az Emiratesben, a Tottenham Houtpur -nak Tottenhamban. ( ott nem voltam- az veszélyes környék - az Emiratesben vagy kétszer)

Így aztán a foci iránti szakértelmem nem bővült sokat. Amszterdamban pedig nem volt időm az Ajax-al érdemben foglalkozni, csak kívülről láttam a stadionjukat.Mint az Utrecht-ét meg az AALKMAR-ét is.

Nem vagyok egy nagy focirajongó. Így a meccseket sem igen fogom nézni. A magyar meccseket is az ismétlésben néztem meg.

És teljesen jó a meccs! Én is azzal foglalkozom a meggy magozás közben! Csak nem akar fogyni ! :) 

 

Most az egyszer tévedsz! Ugyan is, én abszolute nem mérgelődőm, nincs miért, hiszen én istisztában vagyok a politikus urak ténykedéseivel. Ez esetben, mivel nem kivántam az állandóan vesézett pákozdi és stb. csatákhoz hozzászólni, gondoltam, felhívom a figyelmet erre a Szanyi blogra, de semmi hátsó szándékkal. Egy szó, mint száz, tényleg hidegen hagy minden és nagyon nyugodt vagyok. Különben is reggel horgásztam, majd meggyet szedtem, majd nyári almát és segítettem meghámozni is, mert le lett gyalulva, ugyan is , télra igy tesszük el almáslepény agyagnak. Ezenkívül elmentem a fűnyíró traktorral füvet nyirni a lányomékhoz, majd hazatérve lemostam, letakarítottam a gépet. Sőt, a traktor késeket és az önjáró fünyíró kését meg is köszörültem. Tehát, kidolgoztam magam és jól érzem magam! Most pedig meccset fogok nézni nagy henyélés közepette! 

A magyar nemesség védelmében( ebben igazuk volt): Előttük állt a lengyel példa, a franciák sok mindent igertek nekik, majd kifosztották az országot!

Azért érdekes lenne, ha a sok év alatt végigbogarászná valaki, hogy miféle téma volt képes elindítani egy egy beszélgetés sort. 

Az a módi alakult ki, hogy elindul egy semlegesnek tűnő téma és valami miatt folyik a beszélgetés , és egyre jobban eltávolodik az eredeti poszttól. 

Itt így alakult, Lehet hogy azért mert kevesen vagyunk, és a többi témát konstatáljuk, és arra való reflexiót is ott írjuk le, ahol éppen a többiek vannak.

Ez pedig Szanyi:http://www.atv.hu/videok/video-20160621-osszefogassal-keszul-az-mszp-2018-ra

Mint mondtam volt sokszor: 

a mai nyomorunk Neki köszönhető, mert mindent megkérdőjelezett. Ott Őszödön először , hogy minden megszavazódjon, de azonnal feledve is legyen. Semmi ne történjen .

Elég hangos volt, de nem volt elég átütő ereje.

Most is így van! ettől még lehet elnök is, de akkor biztosan 100 év Orbán!

 

 • 781
 • -763

Na hiszen, már megint mérgelődsz... :0) Akár hiszed, akár nem, de én még olyan "hivatásos" politikus által írt blogot nem láttam, ahol érdemben reagált volna bármelyik is a hozzászólásokra. Párttól függetlenül... Most éppen miért Szanyi lenne a kivétel. Ámbár, hogy őszinte legyek, ő volt kivétel, mert a "Balra magyar" című programjában sokáig válaszolt és vitázott (más kérdés, hogy milyen hangnamben és mennyire korrekten). Tán ő volt az egyetlen ha úgy veszem... Amúgy tényleg nem kíváncsiak a véleményünkre...

De ezen mérgelődni? No hiszen. Én abba már régen belenyugodtam (elfogadtam), hogy itt mi egymásnak írunk, csak és kizárólag...

Kedves Társaim!

Ha Szanyi igazi blog-gazda lenne, akkor már rég kifakadt volna, mint anno Citoyen, hogy blogját a pákozdi és győri csatákra sinyálitjuk le, holott Ő az elnökválasztást megelőző tanulmányát írta le az itteni közönségnek. De nem tette a rendreutasítást, mert Ő is itt hagyta a blogját, mint "eb a szaharát". Nekem, úgy rémlik, hogy nem is érdekelte a blog sorsa, nem érdekelte, hogy kinek mi a véleménye, Ő leírta és ezzel kész. Hát így vagyunk valahogyan a többi politikussal is. Mi csak addig vagyunk érdekesek, amíg szavaznunk kell rájuk, aztán, utánna már csak magukkal, a saját egzisztenciájukkal  foglalkoznak. Nem kiváncsiak a véleményünkre, mondhatunk bár mit is. Hát mondunk is!

Kedves PlalyA!

Hát igen... Így lehet a kicsiből nagyot, a nagyból meg kicsit csinálni...
Másfajta nézőpontból véve a dolgot olyan ez, akárcsak a túlsó part, mely innen szebbnek látszik.
Valahogy így vagyunk a múltunkkal is!
Pedig kár rágódni rajta, mert az is népi mondás, hogy:
"Aki a múltján rágódik, ez azt jelenti, hogy annak már nincs jövője!"

Hej, de sokat hallottam - különféle tantárgyakból is! - a tanulmányaim során:
"Valójában vereséget szenvedett (elbukott, meghalt, stb. pl. Hamlet dán királyfi), de az ERKÖLCSI GYŐZELEM" az övé!"

"Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"

/Kölcsey Ferenc: Huszt/
 

Szia!

Igazad van a franciákat illetőleg, hisz én is írtam, megvan a rizikója, hogy csak "elnyomóváltás" lett volna belőle, ha lett volna... Ráadásul Szent Ilona után mi lett volna, végkép talány.

De tény, még messzebb is lett volna a császár, nem a szomszédban.
Mindenesetre MOST kicsit eltángáltuk az osztrák "sógorokat"! ;O)
/De ez végképp OFF itt, bocsi./

Petőfi...
Hát azt gondolom, hogy 150 év távlatából még nehezebb véleményt alkotni valakiről, nem csoda, hogy az ősmagyarságról szinte nem tudunk semmit, mégis azt hiszik sokan (magyarkodók..), hogy hogy! Pedig dehogy! ...

 

Kedves Zsadi!

Úgy gondolom, hogy a Pákozdi csatát részletesen kitárgyaltuk így hát én is befejezettnek tekintem az egész dologt.

Zárszóként annyit erről, hogy nem szabad sem alulértékelni sem túlértékelni a csata jelentőségét. nem volt semmiféle hadászati jelentősége, még harcászati sem, meg hadmüveleti sem, erkölcsi és politikai jelentősége viszont annál nagyobb.

Herman Róbert hadtörténész a Suabadságharc ismert kutatója szerint:

„Pákozd nem az 1848. szeptember 29-én lezajlott csata hadászati jelentősége miatt vált a magyar honvédelem jelképévé, hanem azért, mert a császári udvar politikájában bekövetkezett radikális fordulat után a magyar csapatok sikerrel állították meg a polgári forradalom vívmányait és a nemzeti függetlenséget veszélyeztető első katonai támadást. A pákozdi csata a frissen önállósult, lelkes újoncokkal felduzzasztott magyar tömeghadsereg működőképességét és ütőképességét bizonyította, ezáltal reményt adott a márciusi forradalmi eredmények fegyveres megvédésére. A közvélemény lelkesen fogadta a magyar katonai sikereket, ami elengedhetetlen volt a küzdelem folytatásához. Politikai jelentősége miatt ez a csata tekinthető az 1848–49-es magyar szabadságharc kezdetének.”

Tehát semmiféle hadászati jelentőséggel nem bír a csata- viszont annál nagyobb erkölcsi és politikai jelentősége van. Még akkor is ha ezt a magyar kormány tudatosan elferdítette.

„A katonai szempontból egyébként nem jelentős csata nagyobb véráldozat nélkül, gyorsan zajlott le, a halottak száma a magyar oldalon tíz, a horvát oldalon félszáz alatt maradt. A támadások során rendre kudarcot valló bán, belátva a küzdelem reménytelenségét, végül fegyverszünetet kért, ami gyakorlatilag a magyar hadsereg győzelmét jelentette. A magyar oldalon örültek a sikernek, de aggódtak is amiatt, hogy a bán átkarolja a magyar sereget, és elvágja Pest-Budától, ezért a magyar haderő Martonvásárig vonult vissza. A szeptember 30-án kötött fegyverszüneti egyezmény értelmében a 29-én elfoglalt állások jelentették a demarkációs vonalat, ezeken túl tilos volt a csapatmozgás. Jellačić felismerte, hogy Székesfehérvár környékén nem tudja biztosítani csapatai ellátását, ezért Győr felé vonult.

A közvélemény megnyerése céljából a magyar fél a bán hadműveletét a megállapodás megszegéseként tüntette fel, Jellačićot becstelennek bélyegezte, miközben a tábornok saját tisztjei körében a becsület mintaképének számított. A magyar politikusok azonban jól használták a háborús propaganda eszközeit, kiáltványok és újságcikkek taglalták a bán állítólagos hitszegését.”

 Tehát még azt sem lehet mondani hogy Jellasics hitszegő lett volna, vagy gyáva esetleg áruló –ez mind a magyar fél tudatos elferdítésének a következtében terjedt el.

Ugyan is az említett hadtörténész szerint:

a fegyverszüneti egyezmény általános megfogalmazást tartalmazott, amely lehetővé tette az elvonulást, vagyis Jellačić nem szegte meg a szavát.”

 

Az elvonulás következményeként a bán hadseregének magára hagyott hadosztálya október 7-én Ozoránál megadta magát a magyar csapatoknak. Ez jelentette a horvát támadás teljes kudarcát.”

Ennyit erről a világraszóló katonai győzelemről, amely állítólag hadászati győzelem lett volna( Csendesen jegyzem meg a Moszkvai csata a II. világháborúban, na, az hadászati csata volt- hadászati célokért indított hadművelet sorozat- de a pákozdi csata még  harcászati hadműveletnek sem lehet nevezni- nem hogy hadászatinak.

nem kell túlértékelni - jelentősége erkölcsi és politikai és kevésbé katonai.

Mindenképpen megérdemli a figyelmet, de nem úgy, mint világraszóló hadigyőzelem, hanem úgy, mint a fiatal magyar önálló hadsereg születésének egy igen fontos momentuma.

Azt hiszem, nem kell ezt tovább ragozni és felesleges ezen rugózni.

Ami Napóleont és a győri csatát illeti, abban a dmolnárnak teljesen igaza van, hogy teljesen mindegy, hogy osztrák, vagy francia császár a főnök.

Abban is igaza van, hogy a magyar nemesség olyan volt amilyen, csak akkor csendesen érdeklődöm, hogy miért is nem volt igaza Széchenyinek ama ominózus idézetében a kormány és a nép minősítésével kapcsolatosan?

(ha már a nemesség olyan, akkor a tőle alacsonyabb műveltséggel és erkölcsiséggel rendelkező, még olyanabb ugyebár.)

na, mindegy ezt csak úgy közbevetőleg jutott eszembe.

Viszont az is tény, hogy a császári udvar intrikáinak következtében lett áruló és nevetség tárgya a nemesi sereg.

Ugyan, ugyan... (És ezzel most már én is befejezem a győri és pákozdi témát). A nemesség miért is állt volna Napoleon oldalára? Hogy adózzon? Hogy feladja az évszázados (és részben teljesen elavult) pozícióját? Ne már... Pontosan azt tették, amit az érdekeik diktáltak. Napóleon meg fityfenét adott a "népeknek", de nem szabadságot... Mitől szabadság az, ha az osztrák helyett a francia császár a főnök? Az csak amolyan hablaty, meg jól hangzó szlogen volt már akkor is... 

Petőfire meg nem kell haragudnod. Azt tudta, amit a korban tudni lehetett. Mivel pedig akkor a nézet az volt, hogy a magyar hadak megfutottak (ennek egy része nem mellesleg igaz), hát mit írt volna? No meg ugye tudjuk (ma már pláne), hogy a magyar nemesség nagyobbik része, hát hogy is mondjam, nem volt éppen se reformer, se függetlenség párti, se forradalmár (nem mintha más országok nemessége az lett volna). 

Annak meg nincs értelme, hogy azon töprengjünk, mi lett volna ha... Ki tudja.. Én biztosan nem (Jut eszembe, olvasgass utána, közel sem volt az a nyughatatlan izgága alak, aminek leírják)

A társaság meg olyan, amilyen. Ki ilyen, ki olyan. megvagyunk, ha néha félreértések meg félremagyarázások is borzolják a kedélyeket... Kés és kanál összekoccan...

 • 783
 • -838

Kedves PlalyA!

Mivel a pákozdi csatát olyannyira sikerült kitárgyalnotok itt hárman-négyen (öten?), hogy akár egy fájintos doktori disszertációnak is elég anyag lenne, de engem nem EZ a csata kapott meg, hanem a győri!

Amennyire emlékszem a történelmi tanulmányaimból, a mi tanárunk is azt mondta, bzony, meg volt a lehetősége a magyaroknak kivívni a függetlenséget a Habsburg ház elnyomásától. Oly módon, ahogy Te is elővezetted itt.
Azt mondta a tanárunk, hogy Napóleon így nyilatkozott a dicstelen ütközet után:
"- Nagy butaságot csinált a magyar nemesi hadsereg, hogy felvette a harcot velünk az ósdi harcászati eszközeikkel, s módszereivel, nevetség tárgyává téve magukat, pedig mi csak a szabadságot akartuk nekik visszaadni."
Igaz, meg volt a rizikója annak is, hogy akkor meg a franciák hűbéresei lettünk volna, de ez nem biztos, tárgyalás kérdése...

/Bocs a pontatlan fogalmazásért, de ez kb. 60 éve hangozhatott el, s az is lehet, hogy benne volt a történelem tankönyvünkben is./

Egyébkét én már kislányként is fel voltam háborodva Petőfire ezzel a versével kapcsolatban, pedig a kedvenc költőm volt. Viszont ezek után a MAI eszemmel úgy látom, valójában ő egy bajkeverő, felelőtlen ember volt, aki a kornak megfelelő stílusban remekül forgatta ugyan a tollát, de nem hinném, hogy megérte volna pl. Jókai életkorát, annál problematikusabb valaki lehetett a nyughatatlan terészete miatt.
Aki keresi a bajt, előbb-utóbb rá is talál...
Lehet, hogy tényleg Széchenyinek volt igaza, pedig akkor haragudtam rá...

.................

Sajnálom, de végigolvasva a 2 nap termését, véleményt kellett változtatnom több dologban is.
Viszont úgy érzem, sikerült ráhibáznom a vitázó társaink jellemére, társainkhoz való hozzáállását illetőleg, ha a stílusukat, emberi magatartásukat figyelembe veszem.
Azt azonban, kikről miképpen vélekedem, a személyeskedést kerülendő, diplomatkusan megtartom magamnak.

Mindenesetre nem vagyon emiatt túlzottan boldog! :(((

http://us.123rf.com/450wm/aleksander1/aleksander11203/aleksander1120300034/12595326-notes-on-a-fekete-h%C3%A1tt%C3%A9r-vektoros-illusztr%C3%A1ci%C3%B3.jpg?ver=6

Szomorúság

 

Ló a csuda! A célon meg biztosan nem!

Igaz szegény "nemzetisten"--ami mára már világosan mutogatja magát--kapott rendesen! 

És többet nem is említek :) 

Én szeretek plalyA-val levelezni/beszélgetni. Én el tudom fogadni azt amit mond, --még utána is olvasok, csak más következtetésre jutok--mert más az előismeretem, és más az indítatásom is. 

:) 

Nem kell megvédened! Ez a sok év, amit györődtünk egymással Vele--számomra volt hasznosabb! 

Belekotyogtál, és jól kotyogtál bele!

Nem erről azól a blog,és elnézést is kérek Szanyi Tibortól, de ezzel én ezt a témát be is fejezem.

Tehát a véleményem: 

Egy csata vagy ütközet értéke nem az, hogy hány halott volt, hány sebesült.

Most csak a pákozdit vegyük, a kismegyeri az egy más téma.

Nézzük a két fél hadászati célját:

A Habsburgoknak: Jellasics elfoglalja Budát, ezzel gyakorlatilag leveri a forrradalmat.

A magyaroknak: valamely alkalmas terepszakaszon megállitani Jellasicsot, majd ezzel a lehetőséggel élve kiszoritani az országból.

Ezek után mégha nem is tetszik plalyA-nak felteszem a kérdést: kigyőzött a Pátka-Sukoró terepszakaszon vivott ütközetben? Kiérte el a célját?

Tehát "csak" ennyi eredménye volt. Akkor hadászatilag jelentett valamit? Igen, megakadályozta hogy az ellenség elfoglalja az ország fővárosát! Erkölcsileg jelentett valamit:igen, segitséget és erőt adott az új hadsereg felállitásához! Nem kell felnagyitani Pákozd jelentőségét, de eredményét el kell ismerni!

Petőfi ennyit ír  a "Nép nevében" cimű versében:

S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

 

Ha van is benne túlzás, nézzük el egy költőnek!

 

Köszönöm Lilla! PlalyA levetette úriember köntösét, olyan kocsmai hangot használ, bár én nem teszem, de egyszer valaki elküldi oda ahová az ilyen mondatokért szokták!

Ne állj ki mellém, mert lesúlyt rád PlalyA és Plessatt, és még talán Zsadizene is.

Meggyőzött plalyA, hogy  nem is volt pákozdi csata, hogy Petőfi is guritott, talán szabadságharc sem volt, és Kossuth is csak egy kalandor volt ( ezt csak áttételesen tette).

Igy igaz, nem kell túlértékelni, de nem szabad kicsinyiteni sem! Mindkettő hibás!

Ejnye plalyA, ki akaszkodott kire?

Miért is? Azért mert mestered ir egy csomó hülyeséget , bekategorizál a gügye kasztba?

 

Belekotyogok!

Először is ugye a győri csata (kismegyeri csata inkább). Nem az volt, aminek Petőfi megénekelte, mert ahhoz képest, hogy mennyire elavult volt már akkor a nemesi felkelés, mint katonaság, igen jól helytálltak az ütközetben (amely nem mellékesen osztrák vezérlet alatt zajlott). Más kérdés, hogy ez a fajta hadsereg szervezés akkor már jórészt a múltté volt.

A pákozdi ütközet hadászati szempontból nem sokat jelentett. Katonapolitikailag sem. Erkölcsi sikerről beszélhetünk, mert az új (bár inkább részben régi) hadsereg meg tudta védeni az ország területét. Ez lelkesítőleg hatott és segítette a forradalom kibontakozását, de más eredménye nem volt. 

 • 739
 • -760

Én ebbe a témában nem szívesen avatkoznék be, de azt hiszem, kedves lilla, most Te is nagyon is személyeskedsz és" túl lősz a célon"!

Kedves mindenki!

A pákozdi csatáról Hermann Róbert írt egy tanulmányt a Hadtörténeti Közlemények 2014/2. számban. Ő is hangsúlyozza, hogy a csata ill. a győzelem jelentőségét nem kell túl értékelni.

Azért ennek első pontja --mondjuk úgy--pontatlan állítás :) 

A pákozdi csata innen nézve SZERINTEM erkölcsileg is túl mutat azon, hogy ki s hogyan értékeli később.

 HIHIHI!

" azt higgyem, hogy ennyire gügye vagy - tehát csak szándékos félreértésről lehet beszélni. – kénytelen vagyok bő lére eresztve elmagyarázni neked, hogy mire gondolok -"  

"Borzasztó dolog az, hogy amit évekig sulykoltak beléd, arról kiderül, hogy nem is úgy volt és csak az adott kor irányadóinak vagy az áldozata- tudom átéltem én is elég sokszor." ---ezt én is mondtam Neked eleget :) 

". Én szívesen beszélgetek" --Ha nem sértegetsz, meg minősítesz, akkor elég érdekesen teszed! Alaposan végigbogarászod a forrásokat és a szerinted legjobbat hozod ide. Ha valakinek elég nagy az érdeklődése onnan folytathatja és így már egész érdekes beszélgetések lehetnek. "A  szó veszélyes fegyver"--Hajlékony magyar nyelvünk sok félreértésre ad okot, mert a mondatfűtés és jelzők sértési szándék nélkül is sértőekké válhatnak!  

Szóval kevesebb jelzőt és sok információt egymásnak, és lehetőleg a témáról. A személy maga viszont tabu! A téma kifejthető a másik minősítése nélkül is.

Persze minden rosszul sikerült mondaton nem kell háborogni. Írásban nem igen megy el,, amit az élőbeszéd eltűr! 

Derűs hetet!

 

Kedves Ferdinánd Béla!

Most megszegem neked tett ígéretemet, de valahogy nem értem miért pont engem pécéztél ki – lelked rajta.

1./ Soha nem engedem meg magamnak, hogy bárkit kigúnyoljak. Téged sem. Nem vagy kivétel.  Ha te úgy érzed, az csak azért lehet úgy mert úgy akarod érezni. Ez viszont a te problémád.

2./ Nem tartalak turulmadaras darutollas magyarnak – ha annak tartanálak, nem állnék szóba veled, ugyan is nagyon nem szeretem a magyarkodó magyarokat.

Viszont azt sem szeretem, ha érdemtelen dolgokat állítanak. A Pákozdi csatát a helyén kell kezelni. Nem volt jelentős katonai értelembe- erkölcsileg viszont igen. Ne akard belemagyarázni a dolgokat.

A történelem hamissítás az, ha bele akarod magyarázni a dologokat. Miért kell feleslegesen túldimenzionálni a kérdést és miért nem lehet kimondani azt, ami a valóság - azaz hogy katonailag egy kevésbé jelentős dolog -erkölcsileg pedig egy olyan teljesítmény, amely figyelmet érdemel – de nem több.

Sokat segítene, ha az ehhez hasonló túlzásoktól mentesen próbálnánk a valós helyzetre koncentrálni - ahogy ez a későbbiekben  történtek esetében is jobb lenne.( lehetne sorolni a tévedéseket, a felesleges felnagyításokat és az idióta mellélövéseket mind negatív mind pozitív vonatkozásban.)

3./ Mivel amit félre lehet érteni azt te szándékosan félre is érted – azt nem gondolom és távol áll tőlem, hogy azt higgyem, hogy ennyire gügye vagy - tehát csak szándékos félreértésről lehet beszélni. – kénytelen vagyok bő lére eresztve elmagyarázni neked, hogy mire gondolok - csak azért, hogy elkerüljem a szándékosságodat. Ha nem csinálod, akkor én sem.

4./ Nem szálltam el - nem szokásom - amit leírok, például a történelemmel kapcsolatban, nem először teszem, hanem sokadjára. Kezdve az Árpád mitosztól akár az 56-os mitoszokig, vagy a még későbbi mitoszokig.

Ha érdekel, akkor olyan 5-6 éve mondom ezeket, itt a kapcsolaton, de más portálokon is. Ebből az a legérdekesebb- hogy még a kurucinfón sem mondtak olyat hogy elszálltam magamtól. Sokan és sokfélén vitáztak, de vitatkoznak is velem történelmi kérdésekben - de olyat még ott sem mondtak, hogy elszálltam volna magamtól - pedig ott osztanak rendesen. Te ezt is megtetted: Az érdekes az hogy ott véletlenül sem értik félre – hogy ellenkeznek az más dolog- de nem értik félre  - neked ez is sikerült. Lelked rajta.

Az, már a te bajod hogy ezt személyes sértésnek tekinted. Ne tekintsd annak, hanem próbáld meg objektíven megítélni a helyzetet akkor mindjárt másképpen festenek a dolgok.

Borzasztó dolog az, hogy amit évekig sulykoltak beléd, arról kiderül, hogy nem is úgy volt és csak az adott kor irányadóinak vagy az áldozata- tudom átéltem én is elég sokszor. De azért beszélgetünk, hogy ezt kiküszöböljük – ha te nem akarod, akkor nem kell.

Látod, én sem szólok hozzá olyasmihez, amiben outsider vagyok.(például a biológia bizonyos ágazataihoz, vagy a főzéshez, zenéhez, ezoterikához és sorolhatnám a dolgokat, de minek. Úgy is észre veszed, ha figyelmesen olvasol.) Például a focihoz sem értek ezért nem is igen szólok hozzá – pedig állitólag 10 millió fociedző országa vagyunk – mégis egy némettel mentünk az EB-re.

Nem tehetek róla, ha ez neked nem tetszik. Ne láss többet, mint ami van.
nem én találtam ki ezeket, hanem ez a valóság.

Ami Móga altábornagy jelentését illeti, elolvashatod az Országos levéltárban. Egyébként a MTA abból idézett és én azt idéztem neked.

Hogy te mit hiszel az a te dolgod, ha nem vagy hajlandó ezt sértés nélkül elfogadni és nem akarsz vitázni, csak vitatkozni. Nem fogok veled vitatkozni.

Éppen ezért ezután ismét visszatérek az egymondatos kommentekhez veled kapcsolatban. Sajnálom, te akarod – nem én. Én szívesen beszélgetek.

Fel biz'ám! 

http://www.ktp.hu/kalendar/pakozdi-csata-emleknapja-szeptember-29 

Ha figyelmesen elolvasod, akkor látod, hogy csak lövöldöztek -lövöldöztek, aztán mind ment a dolgára. Nem volt ott üldözés egy szál se. Sérült is azért volt kevés, halott tán egy se! 

Jelasits azért kért fegyver szünetet, mert azonos királyra felesküdött seregek csatáját képtelenségnek tartotta. (a magyarok nema nnyira :) 

Minél több oldalt olvasol el annál nyilvánvalóbb!

 • 786
 • -740

Érzem gúnyolodásodat a mondatokkal. Tegyed!

Azért azt szeretném hogy elmondanád, hogy mi a hamisitás abban amit irtam. Utálom, ha valaki darútollas magyart akar belőlem csinálni turulmadárral. 

Azon véleményemen nem változtatok, hogy a bő hozzászólásaidban törvényszerűen hiba is csúszik.

Az MTA a sajtóviszhangot elemzte, nem a csatát. Kiváncsi lennék Móga kijelentésére, teljes terjedelmében.

Az viszont tény, hogy Jellasics nem tudott Budára vonulni, így nagy a jelentősége Pákozdnak!

Tökéletesen igazad van, hogy Széhenyinek sok mindenben igaza volt! Gondolom idéznél tőle a pákozdi csatáról.

Értem én azon gondolatodat is, amiben felhivod a figyelmemet hogy mit kellene olvasnom!

Én úgy látom plalyA, hogy elszálltál attól, hogy többen itt a Mesterüknek tekintenek- én viszont nem tartozom közéjük( egyenlőre). . Az az igazság, hogy nem találom azt formát amiben veled egyáltalán beszélgetni lehet, mert a magamutogató szófolyam, amit müvelsz, nem tartozik az általam kedvelt beszzélgetési formákba!     

Kedves Ferdinánd Béla!

Nem én mondtam ki a Pákozdi csata katonai jelentéktelenségét, hanem Móga altábornagy. Ő meg már csak tudja hogy mit beszél.

( Jaj ez már két mondat volt.)

Azt sem tartom szerencsésnek, hogy a 48-as történelem "hamisitást " egy sajtóelemzésből vezeted le. Más a sajtó szerepe, és más a történészeké.

Gonddolom nem olvastrad el Ez a magyar Tudományos Akadémia elemzése nem az enyém.

Csak idéztem. Tán kéne mást is el olvasnod, nem csak azt amiről azt hiszed, hogy valós.

A történelem hamissitás az történelem hamissítás akár dicsőségről, akűr megvetésrőől van szó.

Hogy ki ésmit adott el és mikor erről ne nyissunk vitát - mert az messzire vezet - és még kiderülne, hogy Széchenyinek mégis igaza volt.

 

Az 1809-es kismegyeri csata emlitése nem biztos hogy szerencsés dolog, mert azonkivül, hogy Petőfi emlitette gunyolván a "nemzeti felkelést", valamint azt hogy dicső nemeseink adó és más kedvezményért a hazájukat is eladták, 48 vonatkozásában nincs sok jelentősége.

Azt sem tartom szerencsésnek, hogy a 48-as történelem "hamisitást " egy sajtóelemzésből vezeted le. Más a sajtó szerepe, és más a történészeké.

Katonai jelentőségét nem ismered fel a pákozdi csatának, mert akármilyen jelentéktelennek tartod, lezárta a magyar sereg Jellasics elől a budai irányt! A magyar sereg így egészen Bécs alá vonult. Szerencsére Görgey vezérletével a katonai vezetők elutasitották Kossuth azon elképzelését, hogy seregünk Bécsben segitsen az ottani felkelésnek-tragikus következménye lett volna.

Tökéletesen igazad van, a valós tényekből kell kiindulni. Örőlök hogy észrevetted a kisantanti megjegyzésemet.

 

Örömmmel tölt el, hogy én láttam rosszul a dolgokat, bár még a kellemes csalodás érzésem az odébb van!

Örülök hogy felkeltette figyelmedet a link amit betettem!

 

Mi ez az "egy hazugság"?

Csak azért, hogy kicsit elképedhessek hozom ide : http://eb2016.24.hu/hirek/2016/06/18/storck-az-elsotol-az-utolso-percig-mindent-beleadtunk/  

És nem kell azt mondanod, hogy nincs jelen máris a közgondolkodásunkban a "nemzetisten" .

Ha kérnék az emberektől , most biztosan sokan/rengetegen adakoznák aranyékszereiket is akár , hogy emlékgyűrűt kapjanak, mint anno :)  :)  :) 

"Bár közelharcra ezen a szakaszon nem került sor, a horvát bán a délutáni órákban – Kempen tábornok sürgetésére – úgy döntött, visszavonul, ezért fegyverszünetet kért Mógától. A magyar honvéd tábornok teljesítette ellenfele kérését, így aztán Jellasics hamarosan megkezdte Petőfi Sándor által megénekelt híres futását, mely a valóságban inkább rendezett visszavonulás volt. Miután az ütközet a császári oldalon 200 – a magyar oldalon pedig mindössze 7 – áldozatot követelt, a menekülést semmi sem indokolta, ugyanakkor viszont bebizonyosodott, hogy a magyarok jóval nagyobb katonai potenciállal rendelkeznek, mint azt előzetesen Jellasics gondolta." http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1848_szeptember_29_a_pakozdi_csata/ 

 

sok forrás leírja---az egész szöveg érdekes, akit érdekel

Kedves lilla!

Azt gondolom, hogy az 1848-49 polgári forradalom és a hozzákapcsolt szabadságharc megítélése nincs a helyén. Túlzások, hamis illuzórikus megfogalmazások és a valódinál nagyobb értékelés nem segíti a múltunkkal való szembenézést.

Említettem a Győri csatavesztést - amit a derék Márciusi Ifjak egyértelmű árulásnak és nevetséges kóklerkedésnek neveztek. Holott bizony komoly dologról van szó. A Habsburg birodalom magára hagyta a magyar nemesi sereget és egyedül kellett szembe szállnia egy harcedzett, a kor háborús technikájában jóval felkészültebb Napóleoni sereggel.

Meg volt ennek is az oka - amiről a derék magyar történelem nem szól, mert nem tartja fontosnak, pedig egyik legfontosabb dolog. Ha ugyan is a magyar seregeknek sikerül kiegyezni Napóleonnal akkor egyesülve tudnak Bécs ellen vonulni és a függetlenséget ki tudják vívni. Ezért kellett pusztulniuk- és ezért lettek nevetség tárgyai és ezért tartják őket árulónak- holott ez mind a Habsburg adminisztráció tevékenységének, sugallatának köszönhető.

Ami meg a Pákozdi csatát illeti.

2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intéze elemezte az akkori sajtóhíradásokat hadijelentéseket és beszámolókat. Meg is jelentette az elemzés eredményét „A pákozdi csata sajtóvisszhangja” címmel.

Ebből idéznék néhány gondolatot.

Maga a Pákozdi csata,  Móga altábornagy beszámolója szerint a magyar sereg győzelme talmi értékű katonai szempontból - sokkal inkább erkölcsi szempontból lehet értékes

Idézem Móga jelentését.

Ámbár  seregünk   egy   teljes   győzelmet   vívott   ki, mégis  katonai  nézetből  ezen  ütközetnek  eredménye csekély; ellenben annál nagyobb erkölcsi hatást tett az új   csapatra,   amennyiben   helyét,   első   megütközése alkalmával diadalmasan meg tudta tartani.”

Azaz semmiféle hősiességről, meg sorsfordító csatáról meg hú meg hű meg sej szó nincs. Igazándiból Jellasics még vereséget sem szenvedett, mert katonailag semmi sem indokolta a visszavonulását.

A csatáról szóló hírt a Pesti Hirlap hozza le elsőként szükszavuan csak a tényekre hagyatkozva.

Idézem”   lap először   Október   1.-én,   de   címlapon   ad   hírt   az eseményről.  (Közlöny  1848  okt.  1.)  A  cikk Hír  a harctérről     címen     méltatja     Mógát,     viszont     a megfogalmazásból  kihallatszik,  hogy  ez  idáig  nem mindenki volt elégedett az altábornagy teljesítményével.  A rövid írás „A csata erősen folyik”mondattal  zárul.  A  szám  hírt  ad  a  képviselőház  30.-i üléséről is, ahol rövid jelentés hangzik el a csatatérről.
Aztán ezt veszik át a többiek:

„Kossuth Hírlapja Kis   túlzással   talán   nevezhetnénk   a   „hivatalos ellenzéki”  lapnak  a  Bajza  József  által  szerkesztett Kossuth  Hírlapját.  „Megütköztünk!”  –  olvasható  a csata  másnapján  (Kossuth  Hírlapja  1848.  szept.  30.)született  rövid  híradás.  Itt azonban már élesebben megjelenik a  kissé  kritikus hang.  Kiemeli, hogy a sok hátrálás és a türelmetlenség után végre elégtételt vette a  sereg,  és  szétoszlott  a bizalmatlanság  a  tisztek iránt. A tudósító szerint az ütközet viszont  csak „előjáték  a 30.-ai főcsatához”. Másnap (Kossuth Hírlapja 1848. okt. 1.) Kossuth is ad  hírt  a  képviselőház  üléséről,  az  ott  elhangzott,  a csatáról   szóló   beszámolóról.   Itt   is   kiemeli   Móga felkészültségét és megjelenik a tömeghadsereg igénye. Az  október  3.-i  szám  a  Közlönyhöz  és  a  Pesti Hírlaphoz    hasonlóan    ad    hírt    Móga    jelentéséről. (Kossuth Hírlapja 1848. okt. 3,) 4.  kép.Figyelmező.  Forrás:  A  magyar  sajtó  története.  Szerk.: Szabolcsi Miklós.”

Ezek után szabadul el a pokol és lesz a Pákozdi csata egy nemzeti felemelkedés története és lesz a hamis mitosz alapja. A realitás viszont az – amit ma még nem nagyon akarnak elismerni - sőt kifejezetten magyar ellenes tényként említenek meg é nemzetgyalázás címszavakat használnak, hogy a Pákozdi csata katonailag jelentéktelen csetepaté volt - csak erkölcsi értelemben van jelentősége, és sehogy másként. Az a tény hogy a fiatal honvédsereg egy hosszú meghátrálás után meg tudott állni és ellenállást tudott kifejten - ez jelenti az erkölcsi értékét ennek a csatának Semmi más jelentősége nincs és kár hamis mitoszokat kreálni köré. Ezzel nem segítünk a történelmünk megismerésében - csak is a hamis mitoszokat erősítjük és csatlakoztathatjuk az árpádházi királyok  meg az árpádház, és a nemzeti színeink hamis mitoszához. Nem kellene túlértékelni ezt a csatát sem, és akkor nem lenne annyi hamissított –  heroizáló ténynek kikiáltott dolog a történelmünkben. A valós értékeinkre kéne figyelmet fordítani nem a hamissításokra.

Nekem erről ez a véleményem, még akkor is, ha ez esetlegesen  kisantanti politikának vagy nemzetgyalázásnak tűnik. Nem az, hanem a valós tények helyén kezelt volta csak.

Nem szükséges felnagyítani semmit – van épp elég dicsőséges tettünk, olyan is amit méltatlanul elfelejtettünk, vagy éppenséggel nem tartunk annak.

Miközben triannonozunk ezerrel – és békétlenkedünk,  hamis nagyságunkkal kérkedünk – persze aztán megsértődünk, amikor kinevetnek bennünket érte.

Látod, ez az, amikor az egész történelmünk kommunikációja egy hazúgságra épül. Ezt montam már régóta, plalyA meg történelmi valósággal alá is támasztotta. Csoda, hogy nem tudjuk rendbetenni multunkat?

Az én véleményem: Katonailag és politikailag is óriási jelentősége volt a pákozdi csatának, helyileg Pákozd és Sukoró között! Az torzitás, hogy Jellasics nem akart felállni csak azért mert a magyarok között  is voltak császári illetve királyi tisztek. Forditva: volt császáriak  álltak vissza a császár szolgálatába csatlakozván Jellasicshoz.

Nem az a lényeg, hogy egyik oldalon 200, a másikon hét halott volt. Tulajdonképpen megalakult a magyar hadsereg, lehetetlenné tette, hogy a császáriak elfoglalják Pestet és Budát.

Utolsó mondatod meggyalázása a magyar történelemnek, főleg valótlan állitásokkal. Azt sem tudom, hogy Petőfit is miért kell lejáratni.

Amit irtál az tipikus múlt századi idejét múlt ún. kisantant politika. Az is lehet hogy rossz helyen olvasod a történelmet.

Egy link a pákozdi csatáról, és jelentőségéről: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1848_szeptember_29_a_pakozdi_csata/

egy apropó kapcsán az 1848-as forradalom csatáit kutakodtam és nem is igen kellett levéltárba menni--türelemmel itt az interneten is össze lehet rakni a képeket! 

Petőfi pl. egy közönséges lincselést dicsőit! Mikor a a "népet isteníti :( és kiderült , hogy a valóságban pl. pákozdi csata nem is volt, mert Jelasits nemakart felállni az ugyanarra a királyra felesküdött csapattársai ellen. Korházi jelentés is azt mondja , hogy hadi sebesült sem volt, mert a korházban hadi sérült nem került. És folytathatjauk. 

Mi az a nemzeti heroizálásra kommunikációval támasztott hősiességre építjük a hamis nemzettudatunkat. 

 • 711
 • -800

Kedves Plessatt!

azt gondolom, hogy az Angol kilépés az nem csak az Eunak lenne egy látványos szakítás az amerikai-angol atlanti hegemóniával, de az angoloknak se tenne jót.

Főleg most, hogy a legtöbb követelésüket elfogadta az unió. ( megtarthatja a fényes elszigeteltséget Nagy - Britannia)

Azt gondolom, hogy az Eu inkább eltáávolodna- az angol amerikai hegemóniától, mintsem megakadályozza, az angol-amerikai együttműködést. Ez sohasem volt cél- annél inkább az hogy eltávolodjanak az angol-ameriaki atlanti érdekszférától- most Trump ad megint egy lökést enne, ha minden igaz.

Talán most sikerül elszakadni úgy az USA-tól mint Angliától. Az orosz hegemónia az most nem kérdés- inkább az a kérdés, hogy mennyire terjedjen ki.

Mind nyugat-európa, mind dél-európa az orosz energiaipar hűbérese- nagyon választása nincs.

Ami a hadipotenciált illeti - ott már más a helyzet. Mind az Indiai rakétatechnika, mind pedig az Izraeli irányítástechnika előbbre tart valamivel- tehát nem egyértelmü az orosz befolyás. Bár India inkább orosz sziímpatizáns, Izrael inkább amerikai szimpatizáns. teht  nincs olyan órisi túlerő egyik fl részére sem.

Azt gondolom, hogyjelen körülmények között egy USa elszakadás sikeressége esetén az Eu orosz katonai együttműködés realitás kategóriába léphet elő.

Már így is egy új Varsói szerződést emlegetnek- ( KBSZSZ_KINA_IRÁN viszonylatban illetve az Aranyháromszög csatlakozásával) de ha Eu orosz együttműködés szorosabbá válik az egy új NATO lesz leginkább. Most már az USA nélkül ( csak csendesen megjegyzem, hogy végre teljesül a NATO alapokményának minden pontja maradék nélkül  - főleg ha Kanada is elhagyja a NATO-t ugyanis a NATO alapokmánya szerint csak azonos földrészen lévő katonai hatalmak alapíthatják meg a NATO-t)

De nem tudom, ezek mind esély latolgatások csak. Junius 23-án lesz a népszavazás az Angol-Eu viszonyról. Ott már elkezdődhet valami - azt hiszem.

Kedves plalyA!

Én azon egy cseppet sem aggódnék, hogy Anglia kilép az unióból. Nem fogja megtenni.

Az angol-amerikai viszony, főleg hadászati téren annyira szoros, hogy elképzelhetetlen a távolodás a kettejük között és ezt a többi európai ország--főleg a franciák, akik a legjoban akarnák--nem tudják megakadályozni! De, ha jól bele is gondolunk, az orosz hegemónia ellensúlyozása miatt, erre igen is szüksége van európának, továbbá az egész világnak.

A Törökök azért tudnak szórakozni Európával, mert döntő tényező a menekült válság kezelésében. Ameddig ez a válság van, addig a Törökök óhaja valamilyen szinten, de teljesül. Zsarolási potenciája nagy és ezt ki is használja. Nem sokat lehet ellene tenni jelenleg.

Az oroszokról. Tudott, hogy katonailag az egyik legerősebb nemzet, és valljuk be, a nyugat is nagyon is tart az oroszoktól. A katonai és gazdasági befolyása pedig a közel-keleten is egyre növekszik. Egy olyan tényezővé vállt, akit nem lehet nem a helyén keztelni, nem lehet félvállról beszélni róla! Mindezt a maga módján az orosz elnök ki is használja. Sok minden rosszat el lehet róla mondani, de azt nem, hogy nem egy erős, karakter alkat. Sok hibája mellett egy valódi államférfi, aki naponta nem hazudtolja meg magát, nagy általánosságban következetes a politikában. Ennek ellenére, nyilván, nagyon sok negatívumot is fel lehetne sorolni, de mondjunk egy államfőt is, akire ugyan ezt nem tudnánk.

Merkeéről meg annyit, hogy Ő is tudja , hogy mi a határ az oroszok elleni szankciókban. A Németek hatalmas gazdasági befektetéssel rendelkeznek Orosz honban és ezeket nem akarják elveszíteni! Hogy kifelé mit mondanak, az is egy dolog, de, hogy végsősoron mit tesznek, az egy másik dolog!

Kedves plalyA! Én így látom a helyzetet valójában.

 • 754
 • -753

"Remélem Zsadizene könyvajánlásod nem arra való felhivás volt, hogy vegyem fel a versenyt plalyA-val, mert mégegyszer mondom nem emlitettem Dugovics Tituszt, ez tipikus háritás, arra irtam hogy összehordott mindent ami az eszébe jutott, hogy a félresikerült állitásáról terelte a figyelmet.

Ez az ajánlásod így egy kicsit rosszul sült el. az összefogás nem mindig erény!."

Kedves Ferdinánd Béla!

Jajj, ne csináld már!
Ne keress ellenséget ott, ahol nincs!

1./ Nem hívtalak fel semmire, versenyezni itt meg nem szoktunk, hanem kölcsönösen kicseréljük a nézeteinket, hogy különféle témákról ki hogy vélekedik.
Ez lehet egyező is, de ellentétes is!

2./ Tudom jól, hogy nem TE említetted Dugovicsot, hanem PlalyA!
Általában jó a szövegértelmezésem, talán nem buknék el egy PISA-vizsgálaton sem! ;o)
Ama könyvek meg nekem is megvannak, bevallom, nem olvastam még őket végig, de ITT ajánlotta régebben valaki ezeken az oldalakon... Azért vettem meg, mert érdekelt néhány dolog, amit például hoztak fel annó, és az nem is PlayA volt!...

3./Miből gondolod, hogy ROSSZ indulatból ajánlottam?!
Ellenkezőleg! Gondoltam, érdekelhet Téged is.
Nem tudhattam, hogy ismered...

4./ Nem összefogás volt, nem fogok én össze a többiekkel, elég nagylány vagyok már, hogy magamtól döntsek, és le tudjam írni a SAJÁT véleményemet.
Mondd csak, mi motivál Téged eme kis csoport ellen?!
Az lehetséges, hogy azonos töltetűek vagyunk.
DE!Miféle "összeesküvés-elmélet" áldozatává váltál?!

Úgy tudom, a fizikában taszítják egymást az azonos töltetű sarkak (negatív a negatívat, pozitív a pozitívat), és az ellenkező töltetek vonzzák egymást! Vagy rosszul tudom?
Mert Te úgy nyilvánulsz meg, mintha azonosaknak néznél bennünket.

4./ Mondd csak! Miféle "összeesküvés-elmélet" áldozatává váltál?
Vagy muszáj Neked mindig mindenben a rosszat látni?!

Kedves Ferdinánd Béla!
Vedd már észre: Nem itt húzódik az ukrán front! ;o)
Nézd mindennek a jó oldalát!
Ugye, milyen szép felvétel ez a veszélyes helyzet?
Villám csap az Eifel toronyba:
http://lh3.ggpht.com/GZVi3S_PsbVzjz4i-wTZekZbsaig2hG7CgqjMrhxyBNzL3O6kCY4t79oB44Ni0VPmUhD1sEXbfI4wG-8EQvJpquox17o=s480

Ne azt nézd, milyen szennyezett a Duna partja, hanem milyen szép a sziget:
http://4.bp.blogspot.com/-vY64mve3u94/VcJhGLPN95I/AAAAAAAALCI/SUH1LDDQW7A/s1600/bb100_1152.JPG

Békés hétvégét mindenkinek! :)))
 

Kedves tiborki!

Természetesen igazad van Merkellel kapcsolatban. Én is úgy vélem, hogy ez az időnkénti „kirohanásai” Putyin ellen inkább csak felületes szemlélő számára lehet egyfajta „megrendezett kirohanás” –mint sem komoly vélemény.

Példa értékűnek tartom azt, hogy Merkel részt vett a győzelem napi megemlékezésen - bár magára a katonai parádéra nem ment el. Viszont ott volt Moszkvában a megemlékezésen.

Ez minden esetre, hogy úgy mondjam, több mint jelzés érték.

Törökország: Hát nem is tudom. Mit lehet erről okosat mondani. A törökök támogatják az IÁ-t, mert az támogatja a kurdok elleni harcukat.

Ugyan akkor a törökök szenvedői a sziriai belháborúnak, mert a menekültek elsősorban náluk jelentkeznek. Szóval igen felemás a helyzetük. Nem javította esélyeiket sem az Eu felé mutatott „keménykedés” sem pedig az orosz vadászgép lelövése és a pilóta kiszolgáltatása a kurd nacionalistáknak. Putyin berágott és jött a teljes elszigetelés - ami már az első napokban óriási veszteséget hozott a törököknek. A török belügyminiszter nyilatkozata alapján azt lehet tudni- hogy ha tudták volna, hogy a vadászgép orosz, akkor másképpen bántak volna vele (kérdés hogy hogyan - cserepes virágot dobálnak felé?)

Minszki szerződés: Azt gondolom az iróniádnak helye van. Putyin azt csinál Ukrajnával, amihez kedve van.

A jó múltkorában láttam egy vitaestet a CNN-n, ahol az amerikai külügyi szóvivő szemébe mondták egy az egyben, hogy ők a felelősek mind az Ukrajnai helyzetért mind pedig a szíriai  polgárháborúért - a figura köpni –nyelni sem tudott annyira meglepődött - lemosták a szinről, mint azt a bizonyost szokás.

Amerikai – angol atlanti vonal.

 Európa már több ízben el akart szakadni ettől a vonaltól, de eddig vagy katonai eszközökkel, vagy gazdasági eszközökkel mindig visszakényszerítették őket. Most ha az angolok elszakadnak az uniótól (Bár a skótok meg azt ígérték annó - hogy ha Anglia ezt megteszi, akkor ők meg függetlenednek és visszatérnek az Eu-hoz.) Nem lesz olyan nagy a nyomás az Eu-n hogy nem tudna esetleg ellenállni egy amerikai –angol atlanti hegemóniának - minden esetre ez egy érdekes felállás lenne az tuti. (eddig a II. világháború vége óta 5 alkalommal kísérelték meg ez ellenállást - de különféle okok miatt sohasem sikerült)

kedves PlayA!

 

Nem rég, talána ht elején vagy a múlt vége felé Merkel egy EU-orosz gazdasági térségrőlvagy övezetről beszélt. Azért ő se gondolja, hogy ez a helyzet örökké fog tartani. Szerintem mindenki azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne a jelenlegi hekyzetből /embargó/győztesen kikerülni. A minszki szerződést befogják tartani. Az iróniát, hogy lehet írásban jelölni? Amúgyh a már végképp tarthatatlan a minszki megállapodás majd kötnek egy újat.

Török-EU viszony? Előbb-utóbb valami döntést kell hozni a török csatlakozással kapcsolatban. Igaz, már 1959 óta zajlanak a csatlakozási tárgyalások.Szerintem vagy fel kell venni a törököket vagy ki kell mondani, hogy nem lehetnek az EU tagjai. Szerintem Törökország még nagyon sokáig nem fog megfeleni a tagság feltételeinek. Az meg őrültség lenne, ha a feltételek nem teljesülése esetén is csatlakozhatnának a törökök. egy ilyen, hogy is fogalmazzak, tisztán érdek alapon hozott döntés nagyon lejáratná az EU-t. Véleményem szerint kikellen már mondani, hogy Törökország még jó ideig nem lesz alkalmas a tagságra. Már rég óta atársult tag. ez elég lenne, szerintem.

Utolsó bekezdés: akkor brexit jó lenne USA-brit atlanti vonallal szemben? A mindenkori brit kormányok hű szövetségesei a mindenkori amerikai kormányoknak. Ez lehe, hogy nem mindenkinek tetszik. Szerintem többeknek nem tetszik a brit-amerikai külünleges viszony, csak hát nyilvánosan nem mondják.

Amit kihagytam: Bonfini feljegyzése valószinűsithetően nem is Nándorfehérvárra vonatkozott!

Oldalak