Szudo

A valóra vált rémálom

Már a templomban is ...... 2018-04-04

A Húsvét az egyik legszebb ünnepünk! A remény ünnepe, hogy van feltámadás, ahogy a Megváltó is feltámadt. Vagy ahogy a természet is feltámad hosszú téli álmából. Kinek-kinek hite szerint, de az öröm közös mindenkiben Húsvétkor. Sokan mennek templomba, hogy ha máskor nem is, de ilyenkor hálát adjanak a Teremtőnek. Így tett az én családom néhány tagja is, elment a vörösberényi (Balatonalmádi) katolikus templomba, amely zsúfolva volt hívekkel, még a padsorok mellett, mögött is hallgatták a misét. Hallgatták volna, ha az arról szólt volna, amiről ilyenkor kell szólni. De nem, mert a plébános elkezdett a zsidók egyiptomi jelenlétéről prédikálni, azokról, akik idegenként voltak jelen Egyiptom földjén. Igaz, hogy munkás kezekkel építették a fáraó városát, de csak idegenek voltak. A "bölcs fáraó" jól látta ezt - mondá a plébános - és tett is arról, hogy megszabadítsa országát az idegenektől. A "példabeszéd" értelmezéséhez nem kell lángésznek lenni, mindenesetre a Biblia ilyesfajta átértelmezése még a jámbor hívők számára is sok volt. Miután családom otthagyta a misét, többen is csatlakoztak azt mormolva, hogy "úgy látszik, nemcsak nekünk nem tetszik a szentbeszéd". Őszintén szólva bicskanyitogató az a szolgalelkűség, amivel a katolikus egyházfiak beviszik a templomba a politikát! Persze, értem én, hogy az egyháznak juttatott miliárdok sima nyelvűvé teszik annak szolgáit, hogy így hálálják meg a kormány adományát! De az azért már minden határon túlmegy, hogy képesek a Bibliát is kiforgatni azért, hogy párhuzamot vonjanak jelenlegi uraink és a bölcs fáraó cselekedetei között. A fáraó ugyanis nem önszántából cselekedett így, hanem miután a zsidók vezére, Mózes kérte népe szabadonbocsátását és nemleges választ kapott, jött az első csapás. Aztán mindez még megismétlődött kilencszer. A legutolsó, a tizedik csapás volt a legfájdalmasabb, az elsőszülött egyiptomi fiúgyermekek halála. Ez volt az a pont, ahol a fáraó már szabadulni szeretett volna a zsidóktól. De hát miféle bölcsesség az, amely elmegy a legvégsőkig, mai nyelven szólva "elmegy a falig" !? Ha nekünk ilyen "bölcs" főnökünk van, akkor tényleg le kell váltani!

Hát ez lenne a vörösberényi plébános példabeszédének valódi értelmezése. Azt gondolom, sokan megértették ezt a mondanivalót. No, nem a plébánosét, hanem annak igazi jelentését!