Szudo

A valóra vált rémálom

Szent István intelmei-2016-08-20

Államalapító királyunkat kiemelt tisztelet és szeretet övezte történelmünk során. Tehetsége és vezetői rátermettsége méltóvá tette erre a szeretetre és tiszteletre. Korát megelőzve építette országát és vezette be az európai népek közösségébe. Egyetlen életben maradt gyermekét, Imre herceget nagy gonddal és kivételes intelligenciával neveltette és nevelte, számára intelmekbe foglalta az uralkodóként majdan követendő magatartási normákat. Egy a sok Szent-Istváni intelem közül így hangzott:

"....amiként különb-különb tájakról....jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, .....példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Ennélfogva megparancsolom néked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak".

Szent István ünnepén álljanak itt az ő intelmei minden kommentár nélkül.