MSZP | Az MSZP népszavazást kezdeményez a kormánytagok egészségügyi VIP-ellátásának megszüntetéséről

Nemzetpolitikai javaslatcsomagot dolgoz ki az MSZPNemzetpolitikai javaslatcsomagot nyújt be az MSZP a Kárpát-medencei magyarság megmaradása érdekében – jelentette be Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, és Molnár Zsolt, a parlamenti Nemzeti összetartozás bizottságának MSZP-s alelnöke. Tóth kijelentette: az MSZP kiáll az európai értékek mellett. A Kárpát-medencei magyarság érdekeit is az Európai Unió kereteiben kell képviselni, mert az garantálja a kisebbségi és nemzetiségi jogokat. Molnár megismételte: az MSZP elkötelezett a határon túli magyarok sorsa, szülőföldön megmaradása és a biztonsága érdekében. Javaslatcsomagjához kikéri a határon túli magyar szervezetek és a magyarországi politikai pártok véleményét. A csomag célozza az elvándorlás megakadályozását, mert a magyar kormány passzivitása „elfogadhatatlan” ez ügyben. A magyar kormánynak össznemzeti stratégiát kellene kidolgoznia és komoly gazdaságélénkítő tevékenységet kellene végeznie, ezért a csomag javasolja: készüljön Kárpát-medencei fejlesztési, gazdasági stratégia. A határon túli szervezeteknek nyújtott támogatás, helyesen, komoly erőforrásokat biztosít, az azonban egyáltalán nem helyes, hogy a támogatás nem transzparens. „Tetten érhető a kormánypártok törekvése, hogy a határon túli szervezeteket minél jobban a saját képükre formálják, és ehhez a pályázati és támogatási rendszert használják. Változtatni kell ezen” – mondta Molnár. Ezért az MSZP azt javasolja: nyílt legyen a pályázati rendszer, a határon túli szervezetek vehessenek részt a döntéshozatalban, és az érdemi döntések meghozatalához a legfontosabb bírálati szempontokat is ők alakítsák ki. Talán egyik legfontosabb a szavazati jog kérdése: „Az MSZP szerzett jognak tekinti a határon túli magyarok szavazati jogát, támogatja a kettős állampolgárság intézményét”, de elfogadhatatlannak tartja azt a választási rendszert, hogy a határon túli magyarok pártlistákra szavaznak, és nincs valós képviseletük a magyar parlamentben. „Kezdeményezzük a választási rendszer átalakítását, hogy maguk közül választhassanak képviselőket a magyar parlamentbe” – mondta Molnár. A levélszavazás intézményét is egységesítenék, mert elfogadhatatlan, hogy más szabályok vonatkoznak a határon túli magyarokra és az Európában élő és dolgozó magyar állampolgárokra. „Így lehet biztosítani a jogegyenlőséget” – tette hozzá.