Népdal a szabadságharc idejéből

 

Szól Damjanich: Ezer kartács, bomba!
Győztünk fiúk, álljatok csak sorba.
Harcoltatok, mint az oroszlánok
Tisza melett,
Zagyva mellett -
Büszke vagyok rátok!
 
Éljen az én két szép zászlóaljam!
Diadalmi énekét hadd halljam.
Csak azt tudnám, melyik a vitézebb:
A harmadik
Vagy a kilencik
Vagy az isten tudja, melyik, melyik a vitézebb.
 
Ejnye, ejnye, kis piros sapkásom,
Köpönyeged lyukas, amint látom.
Osztrák golyó lyukat ütött rajta.
Nesze fiam, egy érdemjel,
Kossuth küdte szeretettel:
Ez majd betakarja.
 
Én Istenem, mennyi vitéz gyerek!
Soha ennyi lukas köpönyeget.
Nincsen elég érdemjelem;
No, majd sorba megölelem;
Szívem betakarja.
 
(Népdal. Gyűjtötte: Dégh Linda. Adatközlő: Erdei Gábor Tiszanagyréve, 1947) 
 

Than tapiobicskei utközet2 1849 aprilis 4.jpg

 

THAN MÓR: Tápióbicskei ütközet

 …