Kataaa

Az élet rövid, de csodaszép, nehéz és izgalmas. Nemes érzés, hogy szerethetek, hogy szeretnek és becsülnek. Nem várom, de megérinti a lelkem.

Zárszámadás

Január elején, zárszámadás idején Mari néni tesz – vesz a ház körül, éppen havat lapátolt.  Pista bácsi a pineccébe indult, hogy tököt adjon a kucuknak. De úgy eltűnt, hogy nyomát sem lehetet látni. Mari néni fagyoskodva tolta lapátjával a szilárd halmazállapotú csapadékot, amely egyre jobban dagad. Juli néni a népboltból érkezett haza, meglátta Marit, a szomszédasszonyát lapáttal a kezében, nem állta szó nélkül meg is kérdezte:

 • Adj Isten Mari, hol van Pistád, hogy te lapátolsz, itt sinkózol a nagy hóban?
 • Adjon, Isten Juli- ki tudja, hol koncsorog az én uram. A pineccébe indult, nem látom sehol, a hó meg szakad.
 • Na, hallottam a faluban azt beszélik, hogy jó évet zárt a TSZ tavaly.
 • Jót hát mondta Pistám-, no gyön má.
 • Hol koncsorogtal má mindenütt kerestelek?
 • Az ól padon voltam nem látod hoztam egy hamvas szalmát a kucuk  meg a disznó alá. Add má ide azt a lapátot, a szalmát mingyá szétterítem, az ólba oszt akkor lapátolok.
 • Nézd má mennyi havat hordott a hidas elé a szél?
 • Te Pista, Julis kíváncsi rá mi vót tegnapelőtt a TSZ zárszámadási gyűlésen.
 • Jó van eridjetek be a házba melegedjetek majd gyövök hamar oszt akkor elmondom.
 • No, gyere, Julis menjünk a sparhét mellé, ott melegebb van.

Mari néniék bementek a házba leültek a dikóra.

 • Na, itt van Pista, no, gyere mongyad má mi vót a zárszámadáson?
 • Elébb hozok kis pájinkát, jól esik ebéd előtt egy stampedlivel.

Mari néni közben nekilátott a pampuszkát kisütni, Pista bácsi töltött pájinkát, majd elkezdett mesélni.

 • Jó gyerek Pista a TSZ elnök. Itt vót a megyei elnök, megdicsérte a falut, Pistát, az elnököt meg az egész TSZ tagságot, jól dolgoztak, jó vót a termés a környéken a legjobb a falu vót a termés minőségét tekintve. A kompér, a kukorica, a búza is hozta a várt eredményt. A cukorrépa nem vót olyan jó, de több termett belőle, így nem maradtunk el. Vilmos az agronómus elmondta a következőben minek hova tervezik a vetését. Az őszi búzát mar tudjuk a gátszögre vették el.  A kétágúba meg a Gárdonyba tavasszal vetnek még gabonát. A nagykötelbe a kompért, a Bujunkóra kukoricát a kismezőbe cukorrépát vetnek. Remélik az időjárás jót tesz minden földbe vetett magnak. Meg is választották újra elnöknek Pistát, Vilmost meg agronómusnak.
 • Nem ennétek – e  pampuszkát?
 • Mari, ez nagyon fínom, látom szilvalekvárt tettel bele.
 • No, átmelegedtem cseppet mennek, elteszem, a hamvast oszt lapátolok tovább. Látom Juli, Béla is azt csinálja.
 • Azt hát, mit csinájunk, ha ennyire esik.
 • Hát akkor jó évet zárt a TSZ megint Hála Istennek. Az idén is ilyen lesz nem lesz baj.
 • Képzeljétek Mari, a Gyulaéknál a girind megfolyt ott tizenkét tyúkot, ott vót mind vérbe fagyva az ólban. A girindnek nyoma veszett.
 • Jó lesz, vigyázni ki tudja, hol támad újra.
 • Szegény Gyulaék jól megjárták, micsoda kár, nagy kár érte őket.
 • Káromkodott is Gyula rendesen, képzeld Mari milyen mérgesek vótak. Hogy megy vasárnap a templomba, ezt meg kell neki gyomonnyi.
 • Majd megteszi előbb utóbb.
 • Lesz téma a kocsmában is.
 • Hát, aszongya, Bélám tegnap óta a zárszámadás a téma. Mindenki meg van elégedve. Jó vót a harmados meg a háztáji termelés is. Az áldomást is megitták rá. Aszondta a megyei elnök, csak így tovább.
 • Na, mennek má mert ebédelünk mink is. Nem szeretném, ha a sok beszédtől csombékos lenne a nyelvem.
 • Isten veled Mari, annak örülök, hogy jó évet zártunk, sok dolog vót, de megérte. Tán nem lesz rosszabb az idén sem.
 • Várjal má, vigyel Bélának pampuszkát.
 • Jaj, köszönöm Mari, biztosan jól esik majd neki.
 • No, Isten veled Juli, jó étvágyat.

 

Ismeretlen szavak: csombék = csomó, girind = görény, gyomonnyi = gyónni, hamvas = hátilepedő, hidas= sertésól, koncsorog, = csavarog, kucu = malac, pampuszka = fánk,

Pad = padlás, sparhét = kályha, dikó = heverő, kompér = krumpli,…