Kataaa

Az élet rövid, de csodaszép, nehéz és izgalmas. Nemes érzés, hogy szerethetek, hogy szeretnek és becsülnek. Nem várom, de megérinti a lelkem.

Két karácsony közt - az év utolsó napján

 

Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. A szilveszteri és újévi a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét, valamint az emberek egészségét, szerencséjét. Régen is elbúcsúztatták az óesztendőt s közben számos praktikával, varázslattal igyekeztek kifürkészni a jövendőt. Különösen az eladó lányok voltak kíváncsiak sorsukra, arra, hogy férjhez mennek-e, vagy továbbra is pártában kénytelenek tölteni napjaikat.

Szilveszter estéjén a falu apraja nagyja hálaadó istentiszteletre megy, éjfélkor pedig minden templomban harangszóval búcsúztatják az óesztendőt és köszöntik az újat. A fiatalok báloznak, vidám mulatságokkal várják az újesztendőt.

Újév reggelén a férfiak köszönteni járnak a rokonokhoz, barátokhoz. Asszonyok ekkor nem lépnek ki a házból, mert január 1-én asszonnyal találkozni szerencsétlen esztendőt jelent.

Két karácsony közt – az év utolsó napján

Karácsony és újév között sok munka nem volt vidéken. A ház körüli teendőket végezték, várták a hálaadás ünnepi misét, az újévet.

 

- Adjon Isten jó reggelt Juli szomszédasszony!

- Áldjon meg az Isten Mari!

- Látom, sepergeted a havat, esett egy keveset megent az éjszaka.

- Sepergetek Juli, Pistám az istállóban van, eteti a teheneket.

- Oszmán, hogy múlt el a karácsony nálatok?

- Jól eltelt, tegnap vótunk Gyula komámuraméknál azé nem láttatok.

- Mink is elmentünk Bélámmal a testvéréékhez. Mondták, hogy nem mennénk –e el – hát elmentünk. Setét vót má mire hazgyöttünk.

- No, oszt készültök –e szilveszterre?

- Készülünk, Juli készülünk. A gyermekek nem gyönnek most. Róza komámasszonyék begyönnének minálunk. Oszt tudod, hogy van ez. De tík is átgyöhetnétek.

- Mari majd beszélek Bélámmal, most mink is mennénk Bözsiékhez. De nem leszünk ott soká, gyövünk hamar haza, be kell zárni a jószágot, meg hát a templomba is menni kell. Utána átmennünk hozzátok.

- No, mennek Mari sok dógom van még.

- Nekem is van még dógom Juli.  Készítem má hónapra az ételt. Tőtöttkáposzta van, sütök disznó combot, képviselő fánkot, meg pampuszkát is, no meg tepertős bogácsát. Ez mind itatja magát. Lesz mit enni, éhen nem halunk!

- Mari, te osztán kiteszel magadé.

- Bor is van a pineccében de azt Pistám intézi. No, mennek a dógomra, majd hónap akkor gyertek át.  Jó napot nektek!

 

Az udvaron találkozott Pista és Béla bácsi.

- Pista, eljött az év utolsó napja.

- El Béla, el.

- Mennünk majd este a templomba a hálaadás misére? Utána nem gyönnétek –e be mihozzánk?

- Mennünk Pista, utána Bözsiékhez mennénk. Juli nagyon akar menni. Osztan utána gyövünk hozzátok. Éjfélkor együtt koccintunk. Oszt jól jár –e az órátok?

- Jól Béla jól.

Tettek vettek, készülődtek. Eljött az este el is mentek a templomba. A mise végén üdvözölték egymást a rokonok az ismerősök Ki ki az előre megbeszélt helyre ment.

Juli néniéknél összegyüttek, ahogy megbeszélték. Lassan mindenki megérkezett.

- No, nem gyöngétek –e be? Tessékelte Pista bácsi a vendégeket.

- De, de gyövünk má Pistám.

- Akkor vegyétek le a meleg kabátot, a baliner kendőt oszt üljetek le ide az asztalhoz.  Mingyá hozom a szilvóriumot, attól cseppet felmelegedtek.

- Isten hozott benneteket – szólt Juli néni.

- No, eridj, Pistám hozzad a szilvóriumot.

- Itt vagyok-e tőtök a stampedlibe.

- Egészségünkre, meg az évi bő termésre – vót miért hálát adni az Istennek.

- Vót, vót Pista van mire büszkének lenni a Tszcsének.

- Akkor faljatok-, ihol van a sült comb meg iborka, kenyér hozzája.

- Pista hol az a bor?

- Hozom má.

- Te Pista fínom ez a bor, az idei ?

- Az Béla az.

- Ezt mé nem kóstoltattad meg velem a múltkor.

- Mert meglepetésnek szántam, meg úgy gondoltam ezután az újbort mindég az év utósó napján fejtem le a hordóból.

Ettek, ittak, mulattak. A sokadik puhár bor elfogyasztása után, vót hangulat.

- Hej, Béla mindjárt éjfelet üt az óra, gyere tőccsünk még, de a te fehér borodból.

-  Jó van, no, hozom má.

- No, ihun van, gyertek tőtök a puharatokba.

- Akkor Boldog újesztendőt adjon az Isten mindenkinek!

- Pista, lassan hajnalodik, mennénk má haza.  Hajnalba majd gyövünk újesztendőt köszönteni.

- Gyertek Béla, gyertek Juli elé lesz.

- Boldog újesztendőt! -  Köszöntek el egymástól.

- De az asszonynép maradjon a házban addig, mert szerencsétlenség lesz az újesztendőben, ha előbb velük találkozunk!

 


 …

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Édesanyám pár éve, rám szólt  az új év első napján:  nehogy  elmenj itthonról! :)

nagyon régi szokások--de anyukám még tartotta őket!