Marika

"Egy hadsereg inváziójának ellen lehet állni, de az eszmék inváziójának lehetetlen." (Victor Hugo)

Ahol az állam sokat kaszál a szexiparon, ott a stricik büntetlenül tevékenykedhetnek

Az előző cikkemben ezt írtam: "A szegénység teremti meg és tartja fenn az emberkereskedelmet, de pusztán a szegénységre koncentrálni nem elég. Nemcsak a nők szegénysége, hanem a szegénység önmagában is kiszolgáltatottá teszi az áldozatokat a toborzóknak, a striciknek és az emberkereskedőknek".
 
Szóval: a szegénység és kiszolgáltatottság elvezet a legdurvább kizsákmányolás felé. Ugyanakkor a túloldalon is kell valakinek/valakiknek állni. Ők a stricik, a madámok, emberkereskedelemben tevékenykedők, az ingatlan bérbeadók és a szemet hunyó hatóságok (rendőrök, ügyészek, gyámhatóságok). És ott vannak a kiszolgált férfiak és nők (a prostituáltak közel 10%-ka férfi) és az "üzletemberek" akik irdatlan pénzt keresnek az egészen!
 
Mégis, hogyan jut el egy nő vagy gyermek ebbe a függőségbe, ahonnan legtöbbször nincs vissza út? Az áldozatok totális ellenőrzése és engedelmességre kényszerítése a cél. Másképp nem lesz belőle profit! A cél e kapcsolatban az, hogy az egyik fél az eszköze legyen a másik személynek, hogy lemondjon személyes vágyairól, döntési pozíciójáról a szexuális aktus során. Egyik ilyen technika a tőrbecsalás.
 
A szociológia a fiatal nők prostitúcióba csalásának négy fázisát határozza meg. Először lenyűgözi a fiatal nőt. Utána elnyerni a bizalmát. Később elhiteti vele, hogy a férfi az egyetlen, aki igazán megérti őt, s végül eléri, hogy szerelmes legyen a férfiba, ajándékokat ad neki, gyakran még eljegyzési gyűrűt is.
 
A folytatásban függőséget kell kialakítani. Egyre birtoklóbbá kell válni. Meggyőzni, hogy semmisítsen meg fontos tárgyakat és/vagy utasítsa vissza a hozzá közel állókat. Megváltoztatni a nevét, lerombolni a kapcsolatot az előző életével, végül elszigetelni!
 
Harmadik lépésben átvenni a kontrollt! Helyette eldönteni, hova menjen, kikkel találkozzon, mit vegyen fel, egyen és gondoljon. Fenyegetést, ha szükséges, erőszakot alkalmazni és rákényszeríteni jelentéktelen szabályok betartására. Ezután következetlen és megbízhatatlan módon viselkedni s követelni, hogy bizonyítsa be a szerelmét!
 
Negyedik fázisban szolgálatkész áldozatot teremteni. Biztosítani, hogy készségesen alkalmazkodjon a férfi kívánságaihoz. Rávenni, hogy feküdjön le a férfi barátaival és rávenni, hogy bezárhassák a lakásba. Végül meggyőzni, hogy a férfi alapvető szükséglete, hogy a nő pénzt keressen, és ennek a legjobb és legkönnyebb módja az, ha a nő szexet árul.
A lényeg, hogy mindig a legsebezhetőbb alanyokat keresik. A prostitúció és a prostitúciós célú emberkereskedelem alapja a megvásárolható és a szexuálisan kihasználható nők, lányok és gyermekek iránti férfikereslet. Kereslet nélkül a nők és a lányok eladására nem volna szükség, és a piac összeomlana. De akkor mit és mennyit keresne, az állam az un. üzletembereken és a striciken kívül? A prostitúció és a szexipar táplálja azt a mítoszt, hogy a férfi szexuális igényeit muszáj megvásárolható nőkkel és gyermekekkel is kielégíteni. Csak egy adat: az európai internet használók 2001-ben 252 millió fontot költöttek el, amely összeg 70%-a a pornó oldalak működtetőinek bevételeit gyarapította (Az Európai Parlament jelentése az Európai Uniós szexipar hatásairól). Az iparág jól szervezett és nyereséges. A realizált profit eléri, sőt meghaladja a fegyver-és drogkereskedelemből származó bevételeket. Ez az iszonyatosan nagy profit a nők és gyermekek testének, kizsákmányolásával történik.
 
Ez a kereslet a nők és gyermekek egy olyan csoportját teremti meg, amely a nemi erőszak és a szexuális visszaélés elfogadott célpontjává válik. Ahol az állam sokat kaszál a szexiparon ott a stricik és "üzletemberek" büntetlenül tevékenykedhetnek, mert tudják, hogy a büntető jogrendszer nem fog a prostituált nők pártjára állni.
 
A legalizált prostitúció a nők és lányok számára a szexipart elfogadott üzleti tevékenységnek és megfelelő karrierlehetőségnek tartja. A stricik az állam beleegyezésével szerezhetik be a nőket és lányokat szexuális kihasználás céljára. Európa német nyelvterületén (Ausztria, Svájc, Németország) ezrével élnek magyar prostituáltak. Észak-Németország szexipara szinte kizárólag magyar "alapanyagra" épül.
 
Egy közepes méretű kikötő város közel 300 prostituáltjából több mint 200 magyar származású. Stricikkel, madámokkal felszerelve.
A Nyíregyházi Járás Bíróságon egy egész család ül a vádlottak padján. A család feje, nevezzük Gézának valamint öccse, a húga, a húgának a lánya és még két ismerősük szervezett Észak-Németországba prostituáltakat. A helyi rendőrség már magyar tolmácsot is szerződtet a probléma kezelésére. Van olyan német város, ahol öt év alatt tízszeresére nőtt a magyar prostituáltak száma!
Véleményem szerint nem lesz változás mindaddig, míg az emberkereskedők munkavállalási engedéllyel hozhatják be a nőket a prostitúciós iparba, elfedve a tényt, hogy valójában emberkereskedelemről és kizsákmányolásról van szó.
 
Felhasznált irodalom:
Az Európai Parlament jelentése a szexuális kihasználás szempontjából sebezhető nők és gyermekek kereskedelmének megelőzéséről és stratégiájáról 2004/2216 Ref: Christina Prets Az Európa Tanács 2004/81/EC számú 2004. április 29-i direktívája. Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem ellen, Varsó, 2005. május 16. Európa Tanács 2002/629/JHA sz. keretegyezmény az emberkereskedelem elleni harcról, 2002. július 19. A Bizottság Közleménye az Európai Parlament és a Tanács felé - Az emberkereskedelem ellen harc: integrált megközelítés és akcióterv javaslat (52005DC0514, COM 2005 Monica O'CONNOR, First Report of the National Observatory on Violence against Women
 
Szerző: Korózs Lajos

 …