Hardi-Tót

Néha tüskés is tudok lenni...

Azt írta az ATV, hogy

"Magyarországon az egy főre jutó bunkók száma: kettő" Mostanában többször eszembe jut ez a Hofi idézet.

Épp ésszel nem lehet felfogni, hogy egy-két MSZP-s politikus, hogy tud ennyire szemét és aljas lenni. Míg az MSZP-hez tartozó vezetők és egyszerű párttagság időt és fáradságot nem kímélve azon dolgozik, hogy felállítsa a sorozatütéseket kapott pártját, vannak páran, akik viszont azon tevékenykednek,  hogy végképp elpusztítsák. Ide sorolom mindazokat a politikusokat, akik szembemennek az MSZP közös megegyezéssel született politikájával, akár menekültkérdésben, akár másban. De idesorolom azokat is, akik név nélkül különböző nyilatkozatokat adnak, akik név nélkül informálják a médiát, vagy a közvéleményt. Nem tudom tisztában van-e mindenki azzal, hogy ők nem arról adnak ki információt, hogy igaziból mi is történik a szociknál, hanem arról, hogy neki mi a véleménye a történésekről. Ebben az esetben viszont nem értem, hogy miért nincs annyi vér a pucájában, hogy a nevét is adja ehhez?

Most már fejükhöz kaphatnának ott a Jókai utcában! Igen, Hillerre gondolok például. Ő egy okos, intelligens ember. Nem hiszem el, hogy nincs tisztában azzal, hogy amit most tesz, azzal az MSZP sírját ássa,  de legfőképpen az Orbán-rendszer hatalomban maradását segíti elő. Miért teszi? Mert megdicsérték a fideszes politikusok? Mert pártelnök akar lenni? Vagy, mert Gyurcsánynak segít? Egyik variáció sem tisztességes. Miért nem lép ki a pártból és megy oda, akikkel egyetért? Miért nem távolítják el a szoci pártból, ha ennyire nem ért egyet a politikájával?

Mi a baj Tóbiással? Az, hogy a párt elnöke. Amikor a Mesterházy volt akkor vele, amikor Lendvai Ildikó volt, akkor vele, amikor Hiller volt akkor vele és amikor más volt, akkor mással szemben emeltek kifogásokat mind a közvélemény, mind a szocik belső ellenzéke.

Nem Tóbiással van itt gond. Azokkal, akik nem azt tekintik elsődleges érdeknek, hogy meghatározzák magukat a jobb oldali pártokkal szemben, hanem hatalmi törekvéseik vannak.

Hallottam, hogy mindezek a támadások mögött a Mesterházy Attila van. Nem értem, hogy miért? Ő mondott le. Most elvileg neki is az lenne az érdeke, hogy egységes legyen a párt. Mert egység nélkül semmire sem fog menni. Amit a párt megerősödésén dolgoznak, ő az ellenpolitikájával lebontja. Ugyanezt teszi Hiller is.

Üzenem nekik és minden névtelenül nyilatkozónak  is. Veszélyben a pozíciójuk. Jó úton haladnak ahhoz, hogy annyira leamortizálják a szoci pártot, hogy nem lesz már akiknek a vezetőjükké  választhatnák őket. Ugyanis a tagság is egyre jobban unja már a párton  belüli árokásásukat.

És üzenem nekik, hogy a svéd Szociáldemokrata Pártban, angol Munkáspártban, az amerikai Demokrata Pártban, sőt, kapaszkodjanak meg: az orosz Szociáldemokrata Pártban sem azzal foglalkozik senki, hogy "Milyen pártot akarunk, mi, baloldaliak? Hogyan pazaroljuk az energiánkat arra, hogy a leszakadók, az elesettek, a szegények, a vidék ügyeiről elvonjuk a média figyelmét, és a pártelnök nekünk nem tetsző frizurájára koncentráljunk?".

Magyarország határain kívülről a nemzetközi baloldal hüledező szánakozással nézné a magyar szocialisták némelyikének akcióit, ha értene magyarul, és ránk figyelne. Az ilyesmi másoknál nem létezik. Sem Amerikában, sem Európában, sem Oroszországban. Talán csak néhány banánköztársaság nagyon-nagyon ráérő baloldali parlamenti képviselőinek fejében fordul meg az ilyesmi, akik félnek attól, hogy legközelebb kiesnek a parlamentből.

A Fideszben és a Jobbikban pezsgőt bonthatnak! Nem kell nekik semmit tenni, az MSZP egy-két politikusa - névvel és név nélkül - eltünteti a pártot!

Szégyelljék magukat!

Írásomat az ATV ma reggeli cikkével kapcsolatban tettem közzé

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

" mindenképpen először a termelési módnak kell megváltozni és csak azt követheti a civilizáció továbbfejlődése."

 

Ez az egy megjegyzésed az igaz. Így is történt a történelem tanusága szerint. 

 

Azaz létezik egy civilizáció, amely változik fokozatosan, ahogy a termelési mód változik fokozatosan, és oda s vissza hatnak.

Ebbe beleavatkozni nem igen lehetséges, mert az innováció irányát sem lehet megjósolni sem.(bár mondják, hogy a gépek meg kütyük majd előre programozhatók lesznek és úgy teszik kényelmessé az életem, de én azt már nem fogom használni úgy--bár a telefonra is vártunk előfizetés után 1995-ben is még 4 évet, ma meg csak bemész egy üzletbe. és az alig 20 év :) )  

Így aztán sokkal inkább kölcsönös előnyök alapján való alkuk sorozata gazdasági értelemben, és jogi egyenlőség a törvény előtt.  

A többi megjegyzésed másról beszél, mint amire én utaltam. Más. Nem kapcsolódnak.   A jogi egyenlőség az emberek számára megelőzi a csoport jogát (kollektív bűnösség nincs, a menekültek emberiességi okból kérhetik a szolidáris segítséget, akár befogadást is , ) A nemzet védelme homályos ok nem előzheti meg az emberi élet védelmét.   Sokat kell beszélgetni még nekünk is--akik pedig sok éve mondjuk a magunkét, hogy legalább némi dologban azonosat gondoljunk. Képzeld el, hogy azok között akik még ennyit sem ütköznek egymással mekkora lehet a meg nem értés?! Már a hangsorok értelmében sem értenek egyet. baloldal, civilizáció, demokrácia, demokrata, nemzetállam, világhatalom, Európai Egyesült Államok, befogadás stb. hogy csak a most félreértetteket és pontatlanul értetteket a tartalmukban nem azonosan definiáltakat mondjam.

Kedves lilla!

Az a baj, hogy a te gondolkodásod alapvetően egy hibás tézisre épül.

„"Pedig a mai demokrácia felfogás azt mondja, hogy az egyetemes emberi jog megelőzi a csoportjogot."

Tudod, ezzel a kijelentéssel én nagyon is csinján bánnék- ugyan is ez nem igaz.Mi is a demokrácia, kedves lilla.

A demokrácia kormányzati forma, amelyben a hatalom gyakorlásában a nép minden tagja részt vehet származásra való tekintet nélkül.  A politikai kérdéseket a nép közvetlenül népszavazáson vagy közvetett módon választott képviselőkön keresztül parlamenti választáson kifejezett többségi döntése alapján határozzák el.”

Hát ez nem az egyéni, hanem a csoportjogokat preferálja kedves lilla. Ugyan is a nép az egy csoport akárhogy is forgatod a fogalmat.

Ugyan is kedves lilla, a nép, mint adott etnikai csoport, meghatározó jellemzője nem a kultúra vagy rokonság sajátos elemei, amelyek megkülönböztetik más csoportoktól, hanem a határok érzékelésének és fennmaradásának a puszta ténye. Az a tény, hogy nem az egyes emberek, hanem a csoport az ami meghatározza a hatalomgyakorlás mikéntjét. (Éppen ezért nincs igazad, akkor amikor az egyéni jogok elsőbbségét hangoztatod).

A csoporthoz tartozás feltételei és maga a csoporthoz tartozás az idők során változik, amint az emberek helyet változtatnak, és új hagyományokat és életmódokat alakítanak ki, de maga a csoport, mint a társadalmi élet szervezőelve mindemellett megmarad.

Másodszor az Emberi Jogok Európai Egyezménye általánosságban fogalazza meg az emberi jogokat azaz nem személyesíti meg, hogy az egy individuumra vonatkozna, hanem az individumokról beszél - azaz itt is a csoport az ami számít.( Mert hogy azt mondja hogy mindenkinek-azaz egy olyan csoportról van szó amelybe beletartozik az individuumok jelentős száma, de vannak kivételek- például akiknek a jogai korlátozottak( ők is egy csoport) De konkrétan az egyezmény 11 cikkelye kifejezetten a csoportjogról szól, és konkrétan nem pedig általánosságban.

Tehát sem a mai  demokrácia fogalom, sem pedig maga az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem rendeli alá a csoportjogokat az egyénnek.

Harmadszor, a csoportjogokkal mint elvetendő vagy alárendelt dologgal megint csinján kell bánni, mert ugyen enm azt akarod mondani, hogy egy konkrét állampolgár joga előbbre való mint mondjuk a nemzetiségi csoportok jogai. Ugye nem azt akarod mondani, hogy ha egy individumnak - aki történetesen magyar állampolgár – jogai előbbre való mint mondjuk a Magyarországi német kisebbség jogai. – és az adott állampolgár jogaival élve megakadályozhatja mondjuk a magyarországi német kisebbséget abban, hogy saját nemzetiségi kulturájukhoz való jogát gyakorolják – ugye nem ezt akarod mondani?

Csak én azt mondom, hogy a változás civilizációs változás, ha akarjuk ha nem megtörténik, hogy mi lesz a majdani elnevezése azt sem tudjuk.

Csak hogy a civilizáció az a termelési mód következménye és nem oka. Így a civilizáció változás akkor és csak akkor következhet be, ha előbb a termelési mód is megváltozik kedves lilla. Noha az igaz, hogy a civilizáció fejlődését ha akadályozza a termelési mód, akkor az kiköveteli a termelési mód megváltozását. De mindenképpen először a termelési módnak kell megváltozni és csak azt követheti a civilizáció továbbfejlődése.

S, nekem például nem mindegy hogy a termelési mód hogyan változik, illetve a civilizációs változás milyen irányú - neked mindegy? Tudod én azt mondom, hogy a változásban közreműködni akarok, és nem várni, hogy majd mikor következik be, és milyen lesz? Én inkább azt szeretném, ha minél előbb következne be, és olyan lenne ami nekem is tetszik.

A kommunizmus pedig Orbán szerint"őrült eszme" mert a vagyoni különbözőségek megszüntetésére törekszik , ami a többi vallástól eltér, mint jövőkép adó , és evilágban is elérhetőnek tartja azt.  

Viszont ez a jövőkép ha csak hit marad, akkor az erős alkukat nem igyekszik megkötni és azok megkötését szorgalmazni, mert az egészet akarja változtatni.  

Te lilla, azt honnan veszed, hogy a kommunizmus meg akarja szüntetni a „vagyoni különbözőségeket”. Marx ilyet nem mondott sehol sem. Ezt te csak vizionálod. vagy nem is tudom, hogy honnan veszed. Marx azt mondta, hogy a kommunizmusban a termelő erők társadalmi tulajdona valósul meg és az elosztás viszonyokban érvényesül a szükséglet szerinti, igény szerinti és lehetőség szerinti elosztás elve.

14. kérdés: Milyennek kell lennie ennek az új társadalmi rendnek?

Felelet: Az új társadalmi rend mindenekelőtt az iparnak és általában az összes termelési ágaknak az űzését ki fogja venni az egyes, egymással konkuráló egyének kezéből, s ehelyett mindezeket a termelési ágakat az egész társadalom által kell majd üzemben tartania, azaz közösségi számlára, közösségi terv szerint és a társadalom valamennyi tagjának részvételével.

Ebben hol is van az, hogy a „vagyoni különbözőségek” megszüntetésére törekedne a kommunizmus. Már megint valamit félre olvastál, vagy félre tudsz. Ilyen megesik. És még te mondod, hogy másfajta gondolkozásmód, meg szociáldemokrata  gondolkozásmód.  Na ne.

Éppen ezért volt hibás Leninnek az a tézise, hogy győzhet a forradalom egy országban is- Nem lehetséges, mert a konkurencia piac gazdasági eszközökkel kényszeríti ki a bukását –(Lásd Rosa Luxemburg kritikáját a Lenin irányába)

Kedves lilla ne képzelődjél. Marx ugyan azt mondta, hogy az egészet kell megváltozatni, de azt nem mondta, hogy egyszerre, sőt kifejezetten arról beszélt hogy fokozatosan, sokszor kompromisszumok útján, sokszor egy lépést előre kell tenni, de lehet hogy kettőt meg hátra.

Csak egy dolgot nem szabad feladni a változásra való akaratot és munkát.

Vagy hol mondta azt Marx vagy Engels, hogy csak is fegyveres- erőszakos úton lehet ezt megcsinálni. Sőt kifejezetten nem ezt mondta.

De tudod mit, idézem mit mondott erről Engels egy interjú során.

Kérdés: 16. kérdés: Lehetséges lesz-e a magántulajdon megszüntetése békés úton?

Felelet: kívánatos volna, hogy így történjék, és bizonyára a kommunisták lennének az utolsók, akik tiltakoznának ez ellen. A kommunisták nagyon is tudják, hogy minden összeesküvés nemcsak haszontalan, hanem még káros is. Nagyon is tudják, hogy forradalmakat nem szándékosan és önkényesen csinálnak, hanem, hogy ezek mindenütt és mindig olyan körülményeknek a szükségszerű következményei voltak, amelyek teljesen függetlenek az egyes pártok és egész osztályok akaratától és irányításától.

Ennyit arról, hogy mennyire akarják a kommunisták az erőszak alkalmazását, és a forradalmat.

Kedves lilla ennyit a szociáldemokrata gondolkodásról, meg a „kommunizmus őrült eszmeiségéről.” Tán tudni kéne időnként, hogy miről is beszélsz- mert nem úgy néz ki hogy tudod

Most mi a csudát csináljak, ha Te átgondolni sem vagy hajlandó, egymás mellé tenni sem vagy hajlandó azokat a láthatóan számodra vadonatúj közléseket, amelyek összetartoznak.

Próbáljuk újra:

"Pedig a mai demokrácia felfogás azt mondja, hogy az egyetemes emberi jog megelőzi a csoportjogot."

Az egyetemes Emberi Jogok nyilatkozatát már mindketten átolvastuk, a benne lévő anomáliákat megleltük, kiveséztük. Nincs más egyezmény, arra kell hivatkozni:  

"minden ember egyenlő!"  ezzel szemben áll az általam "csoportjogként" nevezett képződmények( a nemzet  védelme  megelőzi az egyéni szabadságjogokat, egy nemzet érdeke előrébb való az élethez való jognál, egyáltalán a nemzet , mint csoport joga a NEM a nemzethez soroltakkal szemben stb. 

Itt nem az "orsztályharcos csoportjog"  jelenik meg! ez egy másik logikai felépítmény elem, ha tetszik a fajelméleté, még akkor is , ha az csak rejtve van benne.  

A másik erőszakolásod rám vonatkoztatva szintén téves!  

"neked nem tetszik, mert a demokratikus szocializmus nem fogadja el a kapitalizmust, te pedig mindenáron azt akarod fenntartani"  

 

Akarja a csuda! Csak én azt mondom, hogy a változás civilizációs változás, ha akarjuk ha nem megtörténik, hogy mi lesz a majdani elnevezése azt sem tudjuk. Marx nevezéktana viszont már sokat nem fog változni. Marx elemzésére hagyatkozva Te és elvbarátaid viszont irányítani akarják a változást, hisznek abban, hogy az lehetséges, csak az a baj, hogy mások meg nem.  

Én azt gondolom erős alkuk kellenek , kölcsönös előnyök, Te/Ti pedig összeesküvéselméletesen azt gondoljátok, ha "ez vagy az megszűnik, akkor itt lesz a földi nirvána"  

A kommunizmus pedig Orbán szerint"őrült eszme" mert a vagyoni különbözőségek megszüntetésére törekszik , ami a többi vallástól eltér, mint jövőkép adó , és evilágban is elérhetőnek tartja azt.  

Viszont ez a jövőkép ha csak hit marad, akkor az erős alkukat nem igyekszik megkötni és azok megkötését szorgalmazni, mert az egészet akarja változtatni.  

Ez nem kapitalizmus akarása vagy nem akarása , ez egészen más gondolkodásmód, mondjuk szociáldemokrata :)

 

Kedves lilla!

Értem, most a csoportjog a következő vesszőparipád.

Mi az a „passzív forradalom”  - kedves lilla. Én sokféle forradalmat ismerek, de passzív forradalmat nem. Van aktív forradalom is? Az miben különbözik a paszív forradalomtól?

Mi bajod az osztályharccal?

A marxizmus szerint nem elsődleges az egyéni jog és nem elsődleges a kollktiva joga( ezt tekintenéd te csoportjognak? Vagy mit?) egymássak csak is harmóniába, egyensúlynakkell lenni. Mindig az adott helyzet az amelyik eldönti, hogy melyiknek kell az adott helyzetben elsődlegesnek lenni.

Pedig a mai demokrácia felfogás azt mondja, hogy az egyetemes emberi jog megelőzi a csoportjogot.

A demokrácia felfogás semmi ilyet nem mond ki. Még aliberalizmus sem mert nem m beszéél csoportjogról- az micsoda? Mert számítástechnikában tudodm hogy mi a csoportjog, de filozófiába nem? Nem határoznád meg.

( ha esetleg a pszichoanalizis csoportjogát érted alatta- akkor megint tévedsz mert az egy fontos momentum az identitás meghatározásában. Egy másik blogban írtam erről.

Kedves lilla megint keversz-kavarsz mint rendesen, Sajnálom de azt kell mondanom, hogy mindig kiragadsz valamit és azt nyüstölöd- most ez a csoportjog, de nem tudod hogy mi az.

A demokratikus szocializmus az pedig továbblépés a bad-godesbergi program által elfogadott elvekhez képest – persze neked nem tetszik, mert a demokratikus szocializmus nem fogadja el a kapitalizmust, te pedig mindenáron azt akarod fenntartani. Persze hogy neked nem szímpatikus.

 

"Ehhez semmi de semmi köze nincs a frakfurti iskola téziseinek, főleg nem a korai téziseknek amelyek a marxi kritikai valóságtól való eltérést hangsúlyozzák. "

Pontosabban Marx téziseit elemzését, nem osztályharcos alapunak tételezték, hanem más(elidegenedés ) szempont szerint nézték.Ami előkészítette a gondolkodás változását is. 1959-re

"; a szocializrnus e szerint a polgári társadalmon belül, valamennyi társadalmi réteg és csoport együttműködésével, a polgári kormányok által megvalósításra kerülő szociális és kulturális-nevelő intézkedések eredményeképpen jön létre”"

kontra

"A demokratikus szocialisták egy olyan demokratikus világtársadalmat kívánnak megvalósítani, amelyben összekapcsolódnak egymással a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékei."

csakhogy ismét osztályharccal :)  :)  :) 

Ez pedig nem előre, hanem visszalépés! szerintem.

"" Például a náci ideológiába a német munkás irányába kifejtett szociálpolitikai intézkedések, és azok tartalma akár szimpatikus is lehet – "" Ez pedig szerintem minden szavaddal ellenkezik, mert

a német munkás irányába---csak a csoportjog előtérbe helyezésével lehetett szociálpolitikai intézkedéseket tenni az egyéni jog ellenében, mert kihangsúlyoztad, hogy a NÉMET munkás érdeke

Pedig a mai demokrácia felfogás azt mondja, hogy az egyetemes emberi jog megelőzi a csoportjogot.

(persze itt a dimenziókat meg kell határozni, mert ha osztályharcos a gondolkodás , akkor a csoport --hangsor alatt mást fogunk érteni, mintha fajelméletesen nézzük a csoportokat ) 

 

Hogy Te s elvbarátaid meg "passzív fordalmat " vívtok, vagy akartok vívni az meg kétségtelen. Dehogy ködösítés lenne ? azt nem hiszem! Még az idézett mű szerint sem :) 

 

 

 

Kedves lilla!
A bad godesbergi program anno 1959-ben azért jött létre mert másként nem lett volna kormányzóképes a szoc.dem párt..

Majdnem igaz. De csak majdnem. A hlyzet az, hogy a  II.világháború után már nem lehetett a német nácizmusra hívatkozva fenntartani és tömegbázist szerezni egy  szociáldemokrata beállítottsági pártnak. Valami újat kellett kitalálni. Willi Brandt és köre ekkor  vetette fel a demokratikus szocializmus ideológiáját-mármint azt hogy tegyék a központi ideológiává a demokratikus szocializmus ideológiáját. ( semmi köze hozzá a frankfurti iskolának ne tévedj – a környéken sem voltak.) Annyi a frankfurti benne, hogy 1951-ben frankfurtban fogadta el az Alapító nyilatkozatát a Szocialista Internacionale – már a háború utáni szerveződés nempedig az első. (Lásd Bihari Mihály A politika és modern pártok.Pártok és ideológiák)

A szociáldemokrácia ideológiájának továbbfejlesztésében jelentős szerepet játszott a Német Szociáldemokrata Párt 1959-ben elfogadott Bad Godesberg-i programja. A program hangsúlyozza, hogy a „demokratikus szocializmus” a keresztény etikában, a humanizmusban és a klasszikus filozófiában gyökerezik. A programból elhagyták a marxizmusra és a tudományos szocializmusra utalást. A „demokratikus szocializmus” számára közömbös az egyének világnézete és vallási meggyőződése, „tiszteli az embereknek a hitre vonatkozó ítéletét...”. A demokráciát általános állam- és életrenddé kell változtatni, ellenállva mindenfajta diktatúrának, totalitárius önkényuralomnak.”

Ez volt a hivatalos álláspont a Szocialista Internacionaléban egészen 1989-ig Akkor változtattak rajta, egyfajta „visszafordulás” az eredeti szociáldemokrata értékekhez.

Hogy jobban értsd röviden, mit is jelent a demokratikus szocializmus. Klasszikus megfogalmazása és mit is jelent a „visszafordulás”

„A Szocialista Internacionálé 1989 júniusában Stockholmban fogadta el azt az Elvi Nyilatkozatot, amely talán a legrészletesebben foglalkozik a szociáldemokrácia, a „demokratikus szocializmus” alapértékeivel.

„a jelenlegi reformizmus hivatalos ideológiája, amely elveti az osztályharcot és a szocialista forradalmat; a szocializrnus e szerint a polgári társadalmon belül, valamennyi társadalmi réteg és csoport együttműködésével, a polgári kormányok által megvalósításra kerülő szociális és kulturális-nevelő intézkedések eredményeképpen jön létre”

 

A demokratikus szocialisták egy olyan demokratikus világtársadalmat kívánnak megvalósítani, amelyben összekapcsolódnak egymással a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékei.

Az Elvi Nyilatkozat alapvető értékként jelöli meg a békét is. „A béke több, mint a háború hiánya.” Nem elegendő a békét a szuperhatalmak jóakaratára alapozni.”

 

Ehhez semmi de semmi köze nincs a frakfurti iskola téziseinek, főleg nem a korai téziseknek amelyek a marxi kritikai valóságtól való eltérést hangsúlyozzák. Hocheimer vagy Adorno például.

 

Vagy ha neked nem is tetszik- akkor is ez van. Tehát ugyan úgy meg akarja haladni a kapitalizmust, mint más baloldali  ideológiák, csak a meghaladás útját képzeli másképpen-  egyfajta „visszatérés” az eredeti szociáldemokrata elvekhez ( Bernstein féle klasszikus szociáldemokratikus elvek érvényrejutása- ennyit a bad-godesbergiekről és arról, hogy érvénybe van e még – többek között ezért is hibás a Gyurcsány féle szociálliberalizmus és utasítják el az európai baloldali pártok és tekintik mára jobboldalivá lett ideológiának.

1959-ben még előre mutató volt, mert másképpen nem lehetett fenntartani a szociáldemorata párt tömegbázisát- egyfajta esernyő párttá alakították a SPD-t

Ez mára megváltozott és mindhogy a demokratikus szocializmut beemelték az irányadó ideológiák vonalába így a bad-godesbergi ideológia érvényét veszítette.

 

Attól kezdve sokáig (máig) ezt az ügy elárulásának tartják. –ez merőben nem igaz állítás kedves lilla. Csak a Marxizmus –Leninizmus sztálinista felfogása tartotta az ügy elárulásának. Például sem az eurokommunizmus, sem pedig az policentrizmus nem tartotta annak – tehát tévedsz.

Hogy át kell-e alakítani a baloldaliság fogalmát? Nem hiszem.

Ezzel egyetértek. A baloldali az aki az embert tekinti abszolutumnak és a környezetét tekinti relatívumnak. Én mindig is ezt írtam és nem mást. Lehet hogy ez pragmatikus nézet, de bizony jó nézet kedves lilla.

Hogy a bad-godesberg jó-e vagy nem jó- azt hiszem akkor szükséges lépés volt a szociáldemokrácia második kompromisszuma – de mára már a harmadikkompromisszum is idejét multa a negyedik pedig mág belátható itávlatokban sincs. Tehát már  tovább kell lépni bad-godesbergi értelmezéstől mint ahogy azt meg is tette a Szocialista Internacionalé 1989-ben aztán még tovább lépett 2003- ban Porto Allegrében, majd 2008-ban Venezuelában.

Neked is be kéne járnod ezt az utat, ahhoz hogy ezt a butaságot például elfelejtsd:

Szükség van-e ilyenféle gondolkodásra? Bizton tudom, mert másként az alkufolyamatok nem jönnének létre, és nem fejeznék ki a különböző társadalmi csoportok egymás felé igényeiket.Marx amennyire újszerűt alkotott a saját korában mai követőit annyira meg is kötötte. Kizárják azt a természetes fejlődési /változási folyamatot, amit a korábbi korok Marx nélkül is-bejátrak .”

Marx soha semmiféle folyamatot nem meghatározott hanem elemezte a folyamatokat.Tehát semmit sem kötött meg, mert egy elemzés nem köt meg semmit.

A természetese fejlődést nem Marx határozta meg hanem a természet ő csak elemezte és rámutatott a természetes folyamatokra. Azok tőle függetlenül  működnek éppen ezt mondja.

Nem volna hátrány, ha a különböző ideológiákat egymástól elválasztanád, nem mosnád össze az egyes fázisokat, és nem tulajdonítanál olyat mondjuk Marxnak amit nem csinált. Az sem volna hátrány, ha esetleg meg is értenéd az ideológiák lényegét, és nem kevernélm kavarnál össze vissza. Attól még találhat az ember minden ideológiába olyan dolgot, ami akár szimpatikus is lehet. Például a náci ideológiába a német munkás irányába kifejtett szociálpolitikai intézkedések, és azok tartalma akár szimpatikus is lehet – de ettől még maga az ideológia az rettenetes.

Pedig pragmatikus meg Te vagy--és elvbarátaid, akik végül is tönkre tesznek minden előrelépést.

Tudod, az lehet, hogy a pragmatikus vagyok( legalább nekem van ideológiám, még ha nem is tökéletes) – de, hogy a prakticizmus az legalább olyan rákfenéje a haladásnak, mint  Machiavelli Új földesura. Pedig az sem volt piskóta azt elhiheted - persze volt kitől tanulnotok, hisz pont ő az alapja a mostani  elitizmus és populizmus harcának amit oly annyira kedveltek - még hogy haladás lenne, egy frászt. Ködösítés, összemosás és a valóság homályba való burkolása - amiben igen nagyok vagytok.

 

Hát én ezt megint másként tudom.

A bad godesbergi program anno 1959-ben azért jött létre mert másként nem lett volna kormányzóképes a szoc.dem párt.

Attól kezdve sokáig (máig) ezt az ügy elárulásának tartják.

A frankfurti iskola Marx gondolatainak új kontextusba helyezésével , új megközelítésekkel ezt az egyezséget bizony előkészítette. Szakított az osztályharccal, és más módon (főként partnerségre építve) képzelte el a méltányos élet kialakítását, és nem állította be a tőkést /tőkét egyfajta "minden boldogtalanságunk forrásaként" , ha" ő(k) nem lennének mi aztán szárnyalhatnánk a boldogságban" tipusú megközelítéssel.

Minőségileg más együttműködést jelent ez.

Ezért mondtam volt sokszor, hogy a baloldaliság gondolkodásmód kérdése.

A szolidaritás dominál-e avagy a jótékonykodás---a kettő között a törvénybe foglaltság egy döntő elem.

Hogy át kell-e alakítani a baloldaliság fogalmát? Nem hiszem.

Szükség van-e ilyenféle gondolkodásra? Bizton tudom, mert másként az alkufolyamatok nem jönnének létre, és nem fejeznék ki a különböző társadalmi csoportok egymás felé igényeiket.

Marx amennyire újszerűt alkotott a saját korában mai követőit annyira meg is kötötte.

Kizárják azt a természetes fejlődési /változási folyamatot, amit a korábbi korok Marx nélkül is-bejátrak .

Azt hiszem "bad godesberg" példa arra, hogy másként nem lehet. Hogy miként nevezzük az együttélési formációkat? Nem is érdekes. Hogy nem tűzték ki célul a tudományos lépések nyomán való kapitalizmus megdöntést--- amit amúgy sem lehetne megcsinálni--- biztosították a lehetséges működés lehető legjobb lépéseinek megtalálását.

No! Őket nevezed Te árulónak, neoliberálisnak,, meg mit tudom én mi a fenének. 

prakticistának is :) 

Pedig pragmatikus meg Te vagy--és elvbarátaid, akik végül is tönkre tesznek minden előrelépést.

 

Kedves dmolnár!

Ahogy akarod.

Bár énmindíg úgy tudtam, hogy az egyesülési jog alkalmazáshoz, meg a szólás szabadsághoz, és a sajtószabadsághoz, meg a szabadelvűséghez és az egyéni szabadsághoz nem párt kell, de ha te ezt mondod akkor bizonyára úgy is van.

 

Kedves lilla!

A dab-godesbergi program és a Szocialista Internacionalé alapelvei  a demokratikus szocializmust akarják megvalósítani.

Az igaz, hogy szakítanak az osztályharccal, az osztályokkal és a forradalommal (bár ez igen kétes megfogalmazás, mert forradalom nem csak fegyverrel lehetséges, hanem anélkül is –de mindegy) a szocializmus elérését parlamentáris úton, pluralizmus körülményei között képzelik el. Ez nem azt jelenti ám kedves lilla, hogy lemondanak az anyagi javak egyenletes elosztásának bevezetéséről, vagy éppen a magántulajdon eltörléséről – csak azt, hogy más úton akarják megdönteni a kapitalizmust. Tehát  el kéne döntened, hogy a kapitalizmust akarod üzemeltetni, mint mondod, vagy a bad-godesbergi módon elérni a demokratikus szocializmust. Mert ez a kettő egymásnak ellentmond.

Na látod ezért nem értjük egymást- te fából vaskarikát akarsz.

 

Ugyebár most megint jön majd egy ezeroldalas levezetés, ahol "bizonyítod", hogy csak az ideológiákat tiltották, de bezzeg a pártokat, szervezeteket nem... (mondjuk, hogy hogyan lehet egy ideológiát tiltani, hacsak nem azokon a szervezeteken kersztül, amelyek képviselik, azt nem tudom, de te biztosan tudod) De az ideológiákból, no pláne a békeszerződésben leírva, abból aztán nagy kitiltás vala... Ne legyél már gyerek, vagy inkább gyerekes. Butaságot írtál, oszt jónapot. Részemről ezzel befejezem, de ha megint jössz egy gondolatkifacsarós valamivel, akkor megint nem társalgunk egy darabig... 

és erre jött most az orbáni verdikt: "a kommunizmus egy őrült eszme"

szerintem csak" hit" a jövőre, de amit belőle eddig megtettek az a csári család afférje, meg az államosítások, meg a..., 

ami elvileg leírt az is az: elv, hit, de az út hozzá bizony nem igen látható.

Igen 1989-ben kapitalizmusra szavaztak a népek, sok idealizmussal.

Nemrég leírtad, hogy máig mit tartottak meg abból, mert rendszert nem váltottak a fejekben, a diagnózisod pontos volt.

Hogy a gyakorlat más lett? Átláthatatlan? //tegnap a szemészetre 2016.márc.2-ra kaptam időpontot :) //No az bizony Neked és elvbarátaidnak erősen köszönhető.

én tényleg a kapitalizmust akarom, nem javítani, hanem szociáldemokrata módon működtetni.

és nem a tőkéstől, mint osztályharcban partnertől várok bármit, hanem a belátástól,  a partnerek egymással való kölcsönös előnyös megállapodásától.

Nem ellenfelektől, hanem partnerektől.

Így egészen más a dolog.Hogy ez hova fejlődik?Azt mi már nem fogjuk tapasztalni. Most az átmeneti időben pedig bizony az eddigi megoldások helyett inkább a ""perzsa" birodalomvezetési elmélet, mint az "asszír" Az egyik együttműködött, a másik erőszakos volt.

Ezért értjük egymást, ezért értjük azt is, hogy a népek nem választottak, vagy ha azt gondoljuk Orbán populizmusát választották némi noeofasiszta beütéssel, akkor bizony valóban nagy a felelősség:

mit erőltetünk tovább?

Egy megvalósítható bad godesbergi elvet, vagy egy jövőbeli "hitet", amelynek az előzményei bizony nem jó példák.

Végül csak ennyit kéne a jobbik nélküli ellenzéknek ma tisztáznia.

 

Hát tudod!

Mestere vagy a szófacsarásnak! Igazi fidesz  média stilus!

Van egy mindenki által tökéletesen érthető és hozzárendelő fogalmazás, de a magyar nyelv használata megengedi, hogy a szinoním értelmezéssel egy más kifejezés, más értelmet adjon a kontextusnak.

Imádom ezt

ideológia---pártok

Viszont minden nyelv a nép lelke is!

A magyar ennyire csavaros---minden szavad előtt definiálni is szükséges, mert másként vannak a szöveg szavai és annak (szándékos) félreértése, félremagyarázása. :)

 

Kedves dmolnár!

Mond meg nekem őszintén, mikor fogod elolvasni azt amit leírtam, és nem valamiféle általad elképzeld dolgot fogsz nekem tulajdonítani?

Hol, írtam és olyat, hogy idézlek. „ Senki sehol nem fogalmazott meg liberális és konzervatív pártok betiltásáról, vagy tiltásáról semmit”.

Nem tudom ezt honnan vetted, hogy én ilyet írtam. Akár egy szót is a pártokról, avagy valamilyen pártról.

Szó nincs pártokról kedves dmolnár.

Ideológiáról volt szó. Az meg ugye más, mint párt, ezt te is beláthatod.

Egyszer, ha valóban komolyan akarsz beszélgetni, akkor el kéne olvasnod is, amit esetlegesen megkérdőjelezel. (azt azért nem feltételezem, hogy nem tudod – mondjuk a párt meg az ideológia között mutatkozó különbséget.)

Ezt már mondtam neked, akkor is, amikor a finnugor származásnál mondjuk úgy, hogy kissé pontatlanul idéztél, és olvastál.

Na de mindegy – te tudod, kedves dmolnár, te tudod.

Jó egészséget

Mond csak kedves plalyA, miért nem tudod egyszer (legalább egyszer) leírni azt, ami különben nyilvánvaló. Hogy hülyeséget írtál, mert elragadott a hév (Nem a HÉV).... :0). Senki sehol nem fogalmazott meg liberális és konzervatív pártok betiltásáról, vagy tiltásáról semmit. Az, hogy azutána a szovjet megszállási övezetben ezt felrúgták, az egy más kérdés... 

Kedves lilla!

Mit nem hiszel? A különbséget? Vagy, hogy nem értjük egymást? Vagy mit?

Nem volt kádári szolipszizmus? Egy közösség fontosságára épülő társadalmi tagozódásban ilyen nincs. Most van nemzeti szoliszizmus és csodavárás – amely pontosan az amit leírtál:

Akkor kialakulhatott volna egy érdekérvényesítésre alkalmas  alkut kötni képes gondolkodó és méltányos megoldásokat kereső közakarat.”

S, hogy ez miért az? Azért kedves lilla, mert nem érdekérvényesítés kell, hanem az  érdekek érvényesítésének esélyegyenlőségte, nem alkukat kell kötni, hanem konszenzusra jutni ( bármilyen furcsa ez nem ugyan az).

„Hát nem ezt kérdezgetem évek óta, hogy mit is kéne tenni ezen gondolkodásmód átalakítására?Kik azok akik ezt tudatosan fenntartják?Hogy miért is tartják fenn? Amikor 2006-ban ennek feloldására ott volt EGY kisérlet? 

Nem, nem ezt kérdezed, hanem mindeféle irányzatokat hordassz össze, A frankfurti kritikai filozófusok korai szakaszától, az elitizmus és populizmus harcáig, meg a szociálliberalista crédótól, aetnocentrizmusig.

Milyen kísérletre gondolsz 2006-ban, mert Magyarországon 2006-ban semmilyen kísérlet nem zajlott. Máshol igen, de az nem Magyarország.

„nem karizmatikus pártvezetőt várok, de megvalósítható alternatívákat, többet, hogy választhassak tiszta átlátható viszonyokat mi mennyibe kerül(kevesebb látszólag ingyenességet, de olyan béreket, amelyekből ki tudom fizetni azt, amit fizetnem szükséges, benne a művelődést is) Persza átmeneti idővel—„ 

 

Na, ezért nem értjük egymást. Én nem várok ilyeneket. Én azt várom, hogy amit én akarok, azt képviseljék. Nem alternatívákat várok, hanem én adok alternatívákat. Nem tiszta átlátható viszonyokat várok, hanem én teremtek tiszta átlátható viszonyokat.

nem az érdekel, hogy mi, mennyibe kerül, hanem az hogy mit kell elérnem, milyen úton kell elérnem. Nem béreket várok, hanem jövedelmet, ami nem csak a fogyasztásomat teszi lehetővé, de alkalmat ad a megtakarításra is. Nem átmeneti idővel, hanem most, azonnal. ( ugy is igen hosszú az az idő, ami alatt ezt be lehet járni)

a voluntarizmus meg voluntalizmus 

Meg mondanád mi az a „voluntalizmus”? Ugyan is a voluntarizmust az tudom, de a voluntalizmust nem. Mi az? érdekelne

Egyébiránt az, hogy te valakiktől vársz valamit és azt a valakikett tekinted a „főhatalomnak”  amelyek közül, majd te választasz – ez rosszabb mint a voluntarizmus. Ott legalább tiszta és világos, hogy ki mondja meg a tutit. Amit te akarsz abba nem.

Te ezt szeretnéd, én meg nem. Te elvárod, hogy „okos” emberek összeállítsanak dolgokat, amit eléd tárnak, és mint a fejedelem, majd te kiválasztod azt, ami neked legjobban megfelel.

( Tudod ez a magatartásforma ott várható el ahol az istenadta nép a hatalom, de a kapitalizmusban nem az istenadta nép a hatalom, bármennyire is ezzel áltatod magadat – ezt azért észre vehetnéd már)

Természetesen, amikor ez még sem olyan, mint azt te elvárod, akkor elfordulsz az „okos” emberektől és keresel más „okos” embereket, akik ugyan úgy becsapnak, átvernek. Sértve érzed magad, mert nem voltál hajlandó tenni semmit, csak várni, hogy majd válaszható dolgokat tesznek eléd, ami átlátható, meg méltányos meg a többi.( Megtették: ez a hegemon project és irányítási séma)

Nem érted, azt hogy ezt neked kell megtenned és nem másnak. Te várod, ahelyett, hogy tennéd. Hivatkozol mindenre és mindenkire, hogy téged hogy becsaptak, átvertek, meg mutyiznak és a többi. S, még te hívatkozol kádári szolipszizmusra- kedves lilla.

 Na ne

Azért ez mindennek a teteje.  A kádári rendszerben az individum alá volt rendelve a közösség akaratának objektív és szubjektív vonatkozásban egyaránt- ott szolipszizmusról nem is beszélhetünk. Most igen. Ne keverd össze a dolgokat és ne mentegesd magad.

Vagy voluntarizmus volt a kádári érában vagy szolipszizmus – a kettő egymásnak ellentmond.

Tisztán látszik, hogy nem értjük egymást.  Vagy, ha érted, hogy én mit akarok, akkor az nem az amit te akarsz. Te a kapitalizmust akarod, én meg nem. Te meg akarod javítani a kapitalizmust és azzal áltatod magadat, hogy a tőkés majd megjavul, és majd belátja, hogy neki méltányosnak kell lennie veled szembe, mert te is ember vagy, és nem csak ő az. Ezért majd téged is fel fog emelni arra a szintre- vagy legalább is közel ahhoz a szinthez, amin ő van. Ezért neked nincs más dolgod, mint várni, és az eléd tárt különféle programok közül kiválasztani azt, ami ezen az úton elvisz a Nirvánába.

Hát… kedves lilla csak várd, és addig is kutyuld össze a legkülönfélébb dolgokat, úgy, hogy aztán a végén maga az öreg kaporszakállú se ismerje ki magát.(Miközben a tőkésnek nem vagy más, mint termelési eszköz és nem ember. Na, ha valami okot ad a Marsovszky féle megkülönböztetésre, akkor ez az - mármint az, hogy a tőkés téged csak termelési eszköznek tekint - amire néha fordítani kell, a „karbantartás” végett)

Én inkább a másik utat választom, lehet, hogy az rögösebb, de jobb - az tuti.

Nem hiszem!

de ez legaláább konkrét volt most!

Én azt szerettem volna, ha van egy átmenei idő, ahol a kádári szolipszizmus /(görög), Végletekig gyakorolt szubjektív idealista filozófia, mely csak a szubjektív "én"-t ismeri és tagadja külső világ létezését./ helyébe lép egy komoly felelősség a saját sorsunk iránt.

 

 ehhez társul olyan kormányzati /törvényhozási / metódus, amely törvényekkek támogatja azt.

Voltak erre lépések pl. nyugdíj pénztárak, vizitdíj stb., de éppen az általad felvázolt populizmus sorra megölte azokat.

 

Akkor kialakulhatott volna egy érdekérvényesítésre alkalmas  alkut kötni képes gondolkodó és méltányos megoldásokat kereső közakarat.

Helyette lett torgyáni és most orbáni komenistázás, és semmi értelmes átalakítás.Most pedig van sokszorosan és mindenben csalódott sokaság.  A normális kezdeményezéseket mind megölte az igazi balosok nosztalgikus fékezése, és a szabadelvűek túlzottan nagy változási tempót diktálója vágtája, mert az átmeneti idő kettősségével egyik sem számolt. Mindezt csak az az icinkó dolog árnyalta, hogy a hármas front //változást akarók kétféle frontja meg a lezsáki sátor résztvevői frontja bemerevedett--és kioltotta egymást.Ha ez fel nem oldódik marad a sodródás//

Egyébiránt amit leírtál -pontról pontra- összefogja ez: "leginkább azért  kiabálsz, hogy a kádári körülmények legyenek a kádári korlátok nélkül." 

 

Hát nem ezt kérdezgetem évek óta, hogy mit is kéne tenni ezen gondolkodásmód átalakítására?Kik azok akik ezt tudatosan fenntartják?Hogy miért is tartják fenn? Amikor 2006-ban ennek feloldására ott volt EGY kisérlet? 

Most jobban állunk e téren? Pont ugyanott vagyunk! 

"A többség a te metodikádat követi ezért a Jobbik -" Valóban ezért a jobbik! szerintem is, de ez NEM az én metodikám lenne. Ez sokkal inkább azoké, akik azt mondogatják, hogy az általad vázolt sor lehetséges.

 

nem karizmatikus pártvezetőt várok, de megvalósítható alternatívákat, többet, hogy választhassak tiszta átlátható viszonyokat mi mennyibe kerül(kevesebb látszólag ingyenességet, de olyan béreket, amelyekből ki tudom fizetni azt, amit fizetnem szükséges, benne a művelődést is) Persza átmeneti idővel-- 

 

No ez a paci ment el most hosszú időre.Az újat megvárni meg már nem lesz időm! Ugyhogy igaza van zsadinak: majd a jobbik tobzódása után! 

 

Szóval a hitek hitek  

a voluntarizmus meg voluntalizmus 

változtatni pedig mindig azon a bázison lehet, amely adva van.

 

Kedves lilla!

Értjük? Hát.....nem tudom.

Te mit szeretnél? Mire szavaznál, szívesen? ( Lehetőleg ilyen lózungoktól, hogy élhető életre - mert mi az?, meg jobb körülményekre- mert az hogy néz ki?, meg biztos munkahelyere - ilyen nincs, meg létbiztonságra- az meg mit takar szerinted? - ne írkálj. Konkrétan ha lehet ( azt is hagyd  ki, hogy tudjad fizetni a számláidat - mert azokat ki csinálj, nem te?)

Ha tudsz elfogadható választ adni akkor beszélhetünk arról hogy hol is van hozzá a program.

De nem tudsz, mert magad sem tudod, hogy mit is akarsz.

leginkább azért  kiabálsz, hogy a kádári körülmények legyenek a kádári korlátok nélkül.Csak hogy ez nem megy. A körülményekkel a korlátok is járnak, ha nincsenek korlátok akkor a körülmények sincsenek meg.

Azt hiszem nem értjük egymást akárhogyan akarod. Te tele vagy nemzeti szolipszizmussal és csodavárással

Te azt várod, hogy megmondják, hogy te mit akarjál, én meg azt, hogy én mondjam meg, hogy mit képviseljenek.

Nem ugyan az a kettő- kedves lilla.

Te azt várod, hogy karizmatikus pártvezető megmondja, hogy te mit higgyél, mit akarjál, én meg azt, hogy meghallgassák, és azt képviseljék amit én akarok. Nem akarok karizmatikus pártvezetőt és önjelölt diktátort, emeg a hozzákapcsolt személyi kultuszt.

te programokat vársz amik között dönthetsz, én meg azt várom, hogy én mondjam meg, hogy mit döntöttem és arra építsenek programokat.

Nem értjük egymást -kedves lilla. Nagyon nem.Amikor csalódsz a csodavárásodban -  akkor mindent felrugsz és másfele fordulsz, egy ujabb csodát kergetve.

A többség a te metodikádat követi ezért a Jobbik - de elérjük azt is,  hogy az én metodikám lesz a fontos és akkor ne lesz Jobbik, meg FIDESZ sem.

Köztünk ez a különbség.

Értjük mi egymás! 

Mégis hol a program amely vagy egyiket vagy a másikat világosan tartalmazza.

Vajna Attilánál?

Orbánnál, aki azt mondja, hogy a kommunizmus őrült eszme?http://www.atv.hu/belfold/20151121-orban-a-kommunizmus-egy-orult-eszme-volt

Vagy valaki másnál? aki azt még nem fogalmazta meg világosan?Orbán világosan fogalmaz---a többiek viszont csak együtt adhatnának közös alternatíívát, de minta Orbánnal némiképp egyetértenek a szavazók, mert a többiek 2006-tól kiölik egymás minden kezdeményezését.

Úgyhogy Zsadinak igaza van: elöttünk a jobbik--- Csak ennyire hülyék lennénk?

 

Kedves lilla!

Azt írod, hogy ezeket a kérdéseket 2004-ben tetted fel először.

És azóta sem kaptál rá választ?

Na ne. Hol éltél eddig? A Marson?

De tudod mit. Ha nem kaptál rá választ akkor majd én válaszolok, most itt 2015-ben neked, csak neked – mert azt gondolom, hogy rajtad kívül ezek a kérdések igen keveseket foglalkoztatnak.

Mi lesz a ma közösségként működtetett intézményekkel : egészségügy fizetős lesz-e vagy továbbra is állandóan rendelkezésre álló marad-e állampolgári jogon.”

Fizetős lesz az egészségügy- sőt már az is. Ha ugyan is ellátást akarsz, akkor fizess, először járadékot, aztán csúszópénzt, aztán meg az életbe maradásod feltételeit. Hogy te milyen állampolgári jogon járó egészségügyet vizionálsz, azt nem tudom, sőt nem is értem –állítólag kapitalizmus van, piac gazdaság ott meg állampolgári jogon csak az individumm elsőbbségét lehet hangoztatni, de azt is csak óvatosan. (tudod a feljelentgetősdi miatt – elvégre ehhez tényleg állampolgári jogod van – tessék a válasz – megfelel?)

„A fenntartható nyugdíj fedezete van/lesz-e biztosítva.”

Nem, mert az FKR ilyen rendszere nem a kapitalizmusra van kitalálva- hanem arra a „mocsok,elnyomó komenista  kádárrendszerre” –hogy lenne már ez jó dolog a piacgazdaságban. Nincs fedezete a nyugdíjnak, nem is lesz és a fenntarthatatlan - ezt mondjuk 1993-óta tudjuk - akkor minek kérdezed.

„az oktatás:minősége és ösztöndíjrendszer”

Ott ahol pártérdek határozza meg az oktatást milyen minőségről lehet szó – szerinted. Ösztöndíjrendszer meg alapítványokon keresztül lehetséges csak (Igaz ott sem nagyon, mert ott is ellopják a  lét- de az hamarabb kiderül, mint más módszerek alkalmazásával történő lopás esetén – miről beszélsz a piacgazdaság meg ösztöndíjrendszer. EZ  itt nem amerika- hanem Magyarország. Hiába mondják neked, hogy „Itt van Amerika” - Nem ez az egyik legfontosabb dolog, sajnos.

 

„a közösségi közlekedés hogyan lesz megoldva.”

Sehogy, az mindig az adott kormány és a támogató párt hitbizománya. Átnevezésekkel lesz megoldva ( BKV-BKK, stb.) Hogy ettől nem lesz több és jobb busz, vonat meg villamos, sőt a metró szerelvények is tovább fognak égni – na és, ezt vajon kimondta, hogy lesz, egyszerű, csökkenteni kell a vasutak számát, a busz vonalakat és villamos járatokat, meg a metró szerelvényeket. Látszat beruházásokkal mutatni, hogy mennyire a szívén viseli az adott párt és kormánya, a közösségi közlekedést.

( Lásd Debrecen ahol a 2-es villamos újra működik a volt 8 vonal helyett)

 

„Mi lesz a szociális háló szövedékével?”

Felesleges dolgokra nem kell költeni – van közmunka, megoldott a teljes foglalkoztatás kedves lilla. Mi szükség akkor szociális hálóra – még spárga sincs – akkor miből legyen háló? Különben is az ökonomikus látásmódot jelentő Szociális piacgazdaságában nincs szükség szociális hálóra – mert maga az állam a szociális ( By Adenauer) – nem értem, hogy felesleges, korrupcióra és bürokráciára alkalmat adó szervezeteket minek tartanának fenn – egyáltalán hogy jut eszedbe ilyesmi.  

Mert azt már tudjuk, hogy a a költségvetés adózáson alapul legfőképp.”

Tényleg? Nem tudjuk, mert akkor lehetne másképpen is csinálni, de mivel nem tudjuk így nem is csináljuk - különben is az összeegyeztethetetlen az ökonómikus látásmóddal kedves lilla Még hogy  tőkét megadóztatni – Brrr - ilyen „komenista”  találmányok, no meg nyereséges állami vállaltokból feltölteni az újra elosztható kereteket, Brrr. Micsoda szentségtörés az individum elsődlegességét eltörölni – lehetetlen. Meg holmi elosztásviszonyok beli változás – na  ne. Elképzelhetetlen. Meg esetlegesen összevont szociális ellátás ( Esetleg FNA) minek a „magyar paraszt” úgy sem érti. Felesleges is neki ilyeneket mondani. (Mely válaszok a kapitalizmus megdöntését, meghaladók, megreformálók által adottak/adhatók?- pl. Balra magyar, de minek is erről beszélni, hisz nem kell a kapitalizmust meghaladni, mert majd a „jó tőkés” ad a szegény individumnak – csak győzzed kivárni , addig ne végy levegőt.)

Mely válaszokat adnak mások?”

Lehetőleg, minél jobban összemosni a dolgokat, mert akkor úgy se derül ki a lényeg és lehet tovább mutyizni, acsarkodni és a kényes kérdéseket a szőnyeg alá seperni. Hogy mire gondolok- például összemosni a szélsőjobboldali faji, etnikai megkülönböztetést a baloldali tőkésellenességgel és állam ellenességgel - bravó új gondolat. Tényleg? ( By Marsovszky)

Vagy mindenféle demosztokráciákat vizionálni, vagy a Jólléti állam különféle változatait propagálni, elhitetve, hogy majd a tőkés megjavul és az igáslóból is, lehet versenyló-„Új gondolt” Tényleg? ( by Giddens) Ja, meg goog goverment és bad- godesbergi program –„ jó törvényekkel” karöltve.)

Bizonygatni, hogy milyen nagyszerű dolog, az oktatás ingyenessé tétele, miközben nem az oktatást kéne ingyenessé tenni - hanem a művelődést- de akkor abból nem lehet sok pénz szakítani- Minek mindig győzni - idegenbe jó az X is- nem?

Lehetőleg minél jobban összekeverni az oktatást, a müvelődést meg az intelligenciát – mert el lehet megint rejteni a lényeget – pénz kisibolását.

Minél előbb szembe fordítani a populista tömeget a gazdag elittel és behelyettesíteni a tőkés munkás harcát az elit és populista nép harcával. Ökonomikus látásmód alapján - csak is - hogy máshogy.

„Van-e közös metszete a kettőnek?”

Hát én piszkosul remélem, hogy nincs.

 De, sajnos látok arra mutató jeleket, hogy vannak olyanok, akik mégis keresnek közös metszetet – ők most az istenek, a sérthetetlenek, az igaz megmondók - akiket kritizálni nem lehet.

./És ne mondd, hogy a köz be lett csapva, mert nem igaz! 1989-ben pontosan tudható volt mit akar lecserélni--nem a demokratikus szocializmust akarta jobbá tenni/

Tényleg? Mit nem mondasz? Szerintem te a szokásos módon el vagy varázsolva. Még hogy Józsi bácsi a demokratikus szocializmust akarta megjavítani –frászt. Azt sem tudta, hogy azt eszik, vagy isszák (Nem azért de szerintem neked is van egy-két problémád vele)

Mari néni, meg azóta is őrzi, otthon a „plagátját”, amivel fel akart vonulni – követelve a demokratikus szocializmus megreformálását, csak  mivel odatette a levest főni, az meg nem tudod a reformálásról elkezdett forrni - így Mari néni inkább otthon maradt a levest leszűrni,mert délután meg jöttek a gyerekek és kaja meg kell. - Ébredj már fel. 2015-van és nem 1867 – te még ott tartassz?

Azt hiszem minen kérdésedre válaszoltam – tehát most már tudod a válaszokat kedves lilla

Ha van még kérdésed tedd fel bátran.

De, előtte gondolkodj el azon a „metaforisztikus” kérdésen, hogy Szerinted a mosóteknő, amit nagymosásra használsz, az előltöltős automata mosógépen, vagy a keverőtárcsás mosógépen billeg jobban?

 

Mindezt 2004-ben írtam le először. google tanusítja :)

Aztán jött rá válasz:http://index.hu/belfold/partI7339/

7 bekezdés után 11 bekezdésnyi szövegben közigazgatás világos reformterve, 3 bekezdés egészségügy, 8 bekezdés szociális ellátó rendszerek változtatása egyensúly helyreállítása 

Mindezt Orbán is mentredszerint ugyanígy megcsinálta  az eredményét látjuk.

Ma ugyanazok a kérdések megválaszolatlanok.

a dk progrmjában ami ma elérhető viszont az őszödi eredeti koncepció látszik .Újraolvastam most!

Persze, ha dk nem akarja saját magát megöngyilkolni , akkor a sok populista között nem jöhet elő azzal a koncepcióval újra, amire Szanyi ott és rögtön azt mondta : " a magadéval Feri!"

Így aztán igazad van! Legtöbben a biztos fideszt választják, még akkor is ha a fokozatos legatyásodás mindenkit elér(t) lassan.

Valahogy, akaratodon kívül válaszolsz azokra a kérdésekre, amit nekem és plalyA-nak teszel fel, minduntalan. Nekem is írod, hogy a programokat kellene olvasni a szapulás helyett. Kérdem, milyen programokat? Én ezidáig egyetlen egy programról nem tudok az MSZP és más balos pártok részéről, amelyből a választópolgár ki tudná olvasni, hogy egy választási győzelem után mit is csinálna a párt, azaz, mit is ajánlana... helyette, Te felteszed azokat a kérdéseket, amelyek nagyon is érdeklik az emberek többségét! /legalább is azokat, akiket érdekel a jövő/ Csupán az az érdekes, hogy mindezzel Te foglalkozol, holott pontosan a baloldali pártoknak, de főleg az MSZP-nek és a DK-nak kellene ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. És van ilyen program a pártok kezében? Nincsen! Akkor, mond, miről beszélsz, mit is kellene olvasni? Ha Te meg tudod ezeket fogalmazni, mint bennünket érintő súlyos kérdések, akkor a pártok miért nem tudják? Miért nem tudják a választások előtt két évvel, kidolgozottan, programban meghirdetve a választópolgárok elé kirakni? Azért, mert maguk sem tudják azt a választ, amit csinálniuk kellene, csupán egyes kérdésekben vagdalkoznak, kiabálnak, azaz egymást túlharsogják, ahelyett, hogy programot kinálnának. És ez lesz végképpen a vesztük, mert nem tudnak alternatívát felmutatni. Tudod, nem elég javasolni a béremelést, és egyéb rész-dolgokat, mindehhez részletes programot is kellene adni, mert különben a választópolgár csak legyint, megint igérgetnek a választás előtt és nem lesz semmi..., ezt modják és jogosan. Ma már, az előzők történések árnyékában nem lehet az embereket oly könnyen megetetni. Lehetne, de kidolgozott programmal, ami mindent az egész költségvetést is magába foglalja, kidolgozottan, stb., ezt elfogadnák az emberek. Tehát nem nekked kellene ezeket a megválaszolatlan kérdéseket feltenned minduntalan, ezeket nem az embereknek, nekünk kellene megválaszolni, ha nem azoknak a pártoknak , akik azt hangoztatják, hogy nyerni akarnak! De így? Örüljenek, ha bejutnak a parlamentbe, mert ilyen munkával sem engem, de azt hiszem a választópolgárokat sem tudják meggyőzni. Azt is lehetne ezekután mondani, hogy most legalább tudják az emberek, hogy mire számíthatnak, de ha a baloldal nyerne, az teljesen bizonytalan jövőt hozna a mostani állapotuk miatt. Már pedig, ezt a bizonytalant nem sokan választanák, nem szeretne senki visszazuhanni 2010-re! Látod, ez a probléma gyökere, nem pedig a kérdéseid, mindezeket nem nekünk kellene megválaszoli, ugyan is akkor mi lennénk a váltópárt és nekünk kellene ott ülnünk, ahol azok ülnek, kedves lilla-! 

"Mert mi is érdekel mindenkit?!

Mi lesz a ma közösségként működtetett intézményekkel : egészségügy fizetős lesz-e vagy továbbra is állandóan rendelkezésre álló marad-e állampolgári jogon.

A fenntartható nyugdíj fedezete van/lesz-e biztosítva.

az oktatás:minősége és ösztöndíjrendszer

a közösségi közlekedés hogyan lesz megoldva.

Mi lesz a szociális háló szövedékével? 

Mert azt már tudjuk, hogy a a költségvetés adózáson alapul legfőképp.

Nincsenek megmondva ezen kérdések világosan. A fidesz pedig látjuk hogy miféle megoldásokkal él. Hány embert ér az el."

Mely válaszok a kapitalizmus megdöntését, meghaladók, megreformálók által adottak/adhatók?

Mely válaszokat adnak mások?

Van-e közös metszete a kettőnek?

Mert pénzt elkölteni csak egyszer lehet, és törvényt hozni is egyszerre csak egyet lehet.

 

Mondjuk 25 éve nem jut ez a kérdés dűlőre. Most már ideje lenne.

Helyette obéga van a korrupcióról, ami persze létezik

a politikusok hitelességéről 

meg egy csomó másról, de semmi arról, hogy ha már ökonomikus látásmóddal bírunk, akkor mit is kell majd cselekvési tervként elfogadni a köznek, ha már  rendszert váltott vissza a kapitalizmusra ./És ne mondd, hogy a köz be lett csapva, mert nem igaz! 1989-ben pontosan tudható volt mit akar lecserélni--nem a demokratikus szocializmust akarta jobbá tenni/

Kedves lilla.

Ah,értem.

„Minden precíz megfogalmazásod ellenére mégiscsak kevés a támogatója a mai jobbik nélküli ellenzéknek.  Minél precízebb leszel, annál kevesebb lesz !”

Akkor tán hazudnunk kéne? Származásról, helyzetről, gazdaságról, meg mindenről – akkor több lenne a támogató? Minél nagyobbakat hazudunk, minél jobban összemossuk a dolgokat, minél jobban ködösítünk – annál több lesz a támogató?

Azt mondod?

Lehet hogy így van. Legalább is szerinted. Állandóan a FIDESZ-re meg a Jobbikra  hivatkozol.

Gondolod, nem derül ki a hazugság? És akkor mi lesz?Vagy addigra már mindegy, mert úgy is szétlopják az országot, és megszedték magukat? Utánnuk a vízözön ugyebár.A baloldalnak is ezt kéne tenni és akkor lenne ellenzék?

Na, ne.

Ahogy itt a kettőnk győzködéséből is követhető, kb ezért ürült ki az mszp. Semmi úg gondolatcsíra befogadására nem volt alkalmas. Nem kellett volna mindent elfogadnia, de vitává kellett volna tennie.  Nem ez történt : megcsontosodott, nem változott. „

Milyen új gondolatcsírákat emlegetsz kedves lilla. Mondj már egy új gondolatcsírát, amit be kéne fogadni, vagy egyáltalán vita tárgyává kéne tenni?

Ha lehet akkor egyet mondj. De tényleg új legyen- és nem felújított.

Ugyan is akkor kérdezem, ha felújítottal kell foglalkozni, akkor azokat a hibákat kijavították-e amik voltak benne. Azt kell először megvizsgálni, nem? És ha kijavították, akkor lehet vele foglalkozni, ha meg nem, akkor minek, azért hogy „agyonülésezzük” a dolgokat?

Az miért új?

 

Csak kicsit gondolom másként! 

tudnék forrást is ajánlani, de röviden annyi: 

Mert az autópályát említetted? hogy hova lett a pénz: nyugaton egy autópályán kb. 40 km-enként van pihenő sőt lejáró s általában. Nálunk ahhoz, hogy egy falu határában a nyomvonal vezethető legyen óriási kisajátítási pénzek kellettek, mert joguk volt az önkormányzatoknak a vétóra. Ahelyett, hogy lex törvények születtek volna inkább alkut kötöttek: Ha átmehet a falu határán az építkezés--kap lehajtási lehetőséget. Emiatt lett a völgyhíd is meg az alagút is ahol tán nem kellett volna. Akkor az önkormányzatok zsaroló helyzetben volta. 

Akkor keletkeztek a nevetséges beruházások a 40 cm-es kilátó, ahol a tereprendezés volt a cél, de kilátóra lehetett csak pályázni.

Szóval igazad van! Én minden szóval amit leírok azt hiányolom, amit Te is : a megszólítást.

Mert mi is érdekel mindenkit?!

Mi lesz a ma közösségként működtetett intézményekkel : egészségügy fizetős lesz-e vagy továbbra is állandóan rendelkezésre álló marad-e állampolgári jogon.

A fenntartható nyugdíj fedezete van/lesz-e biztosítva.

az oktatás:minősége és ösztöndíjrendszer

a közösségi közlekedés hogyan lesz megoldva.

Mi lesz a szociális háló szövedékével? 

Mert azt már tudjuk, hogy a a költségvetés adózáson alapul legfőképp.

Nincsenek megmondva ezen kérdések világosan. A fidesz pedig látjuk hogy miféle megoldásokkal él. Hány embert ér az el.

Persze mind elbizonytalanodunk, amikor azt halljuk, hogy a karácsonyi költés várható mennyisége a sok évi átlagot biztosan meg fogja haladni. Mert hogyan lehetne ez is igaz, meg a 4.5 millió honfitársunk alacsony jövödelmi helyzete.

Szóval nemcsak a gazdaság jelen állapota a kérdéses, hanem sok egyéb más is! Mivel ezek nincsenek megválaszolva azt érezzük semmi sincs megválaszolva és nincs mondanivaló. 

Pedig van! ott van a programokban--csak el kéne olvasni azokat. Hogy választani kéne? Valahova odaállni, támogatni?!

No ez lenne a felelősségünk!

Ne is haragudj, kedves lilla-, de ismét átesel a ló tulsó oldalára! Senki nem állította, így én sem, hogy az MSZP-s, vagy közvetlenül az SZDSZ-es politikusok loptak, mutyiztak a mai kifejezéssel... Azt mondtam, hogy a holdudvarhoz tartozók zsebeltek rengeteg pénzt. Nem akarok példázódni, megtették az időkben sokan mások, hogy pl. az autópályák építésénél mily hatalmas pénzek tüntek el, olyan egységárakon építették az autópályákat, mint sehol Európában. Vagy pl. a Tocsik ügy. És azt hiszem semmivel sem volt kevesebb, mint most, csak akkor más szemmel néztünk mi is. A holdudvarról pedig még a politikusok is sokat beszéltek, mert nekik sem tetszett, hogy általuk mennyien megszedték magukat, majd köpenyeget fordítottak, ezért lett pénz nélküli a baloldal, ezért nem tudta mindazt véghezvinni, amit a FIDESZ a holdudvara segítségével végig vitt. Erről van szó, nem másról, kedves lilla-! Én, a mai baloldali politikusokat ez értelemben, egyiket sem vádolom, mert tisztességes embereknek tartom e téren!

Ez azonban semmit nem változtat azon a tényen, hogy nem tudja megszólítani az embereket, mert nincs semmi mondanivalója a jövővel kapcsolatban. Már pedig az a baloldal, vagy baloldali tömörülés, amelyik nem fogalmazza meg a cselekvési programját két elveszített választás után, két évvel a következő választás előtt, az nem tud nyerni, azok mellől elállnak a szavazók. Ha ezt valaki nem érti, akkor ne is foglalkozzon politikával...

Medgyessy jellemezte így! dühében!

Én nem mentegetek semmit, csak tudva tudom, hogy nem keletkeztek magánvagyonok oly mértékben, ahogy azt au urbánlegend hangsúlyozza. 

Pont annyi volt a botrányos, ahányról tudunk, és alig maradt valami is titokban, mert a belső vizsgálatok minde elindultak--és jutottak valamire.

Azóta törvények születtek a "lex" törvények, így most törvénysértés sincs!

Nekem az mszp-s politikusok tisztességéről jobb véleményem van, mint ami itt ki-kijön.

Én tudatos fidesz kommunikációnak való bedőlésnek tartom azt, amit Te is leírtál.Amit a hivatásos politológusok ugyanígy hangsúlyoznak. 

(Gógösnek is Lukácsnak is Szanyinak is van magánvagyona szerencsére, de a kiaba, hogy miféle baloldali párt az ahol olyan létezik még ma is kettős tudatot idéz elő. Addig míg a baloldaliság nem gondolkodásmódként lesz számontartva, addig bizony semmire sem megyünk.

Hát ez a tét!

A párt népszerűségvesztése viszont a változatlansága miatt az ortodox megcsontosodás miatt következett be. Ha kicsit rugalmasabb lett volna, akkor tán...

Így tényleg Kovács László jóslata fog realizálódni. És azért, mert a népek már nem bíznak, bármiféle programok is lesznek.Megismerni sem lesznek hajlandók. Ha mi itt egymás között is azt mondjuk, amit elvár a fidesz úgy amúgy.

Minden precíz megfogalmazásod ellenére mégiscsak kevés a támogatója a mai jobbik nélküli ellenzéknek. 

Minél precízebb leszel, annál kevesebb lesz !

Ahogy itt a kettőnk győzködéséből is követhető, kb ezért ürült ki az mszp. Semmi úg gondolatcsíra befogadására nem volt alkalmas. Nem kellett volna mindent elfogadnia, de vitává kellett volna tennie. 

Nem ez történt : megcsontosodott, nem változott. 

Én nagyon sajnálom!

Próbáljuk ki a jobbikot! Azt érdemeljük.

Kedves Plessatt!
Bizony ez valóban így van ahogy leírtad. Szóról szóra igazad van. Valóban nincs mit mentegetni egyik bandán sem. Mindegyik a saját hasznát nézte és  a saját kis holdudvarának a vagyonát szaporította.

AZ MSZP-nél is megtörtént az SZDSZ-nél is megtörtént. Tehát egyiknek sincs mit a másik szemére vetni.

Sőt mondhatnám, azt, hogy a második Gyurcsány kormány idején, ez kormányzati szintre volt emelve.

Gondolok itt a célzott támogatások rendszerére. Pedig hej de sokszor leírtam, leírtuk, hogy ez nem más, mint a piaci érdekek felcserélése politikai érdekekkel és az innováció visszaszorúlása az eredmény. Ennek ellenére folytatták rendületlenül ( A FIDESZ Ma is ezt csinálja csak most mivel ő van hatalmon mutyizásnak nevezzük - amikor meg a SZoci kormány volt, akkor  mi is volt várjál már ja, „Magyarország itt épül”

S, hogy kihátráltak – hát persze, erről beszélek. Azért kapták a támogatást, mert szavaztak, és azért szavaztak, hogy támogatást kapjanak – ezért nem jó a célzott támogatási rendszer. ( Utalnék  arra, amit Claus Offe - a célzott támogatási rendszer baloldali kritikájaként leírt)

Tudod én még tovább is mennék. Érdekes dolog az, hogy a feltétlen engedelmességet, a szolgai alázatot, a mindenek feleli lojalitást a tulajdonos munkáltató irányába a kádári érába „seggnyalásnak” hívtuk – ma ez a „ Társadalmi(Kapcsolati) tőke” elnevezést vivta ki magának.

Persze ez is merő ostobaság, mert a Társadalmi(kapcsolati) tőke, az teljesen más dolog,

A társadalmi( kapcsolati) tőke fogalmának népszerűsége a politika, az újságírók és a dilettánsok körében azért veszélyes, mert szinte vonzza a könnyű megoldásokat kedvelő, a fogalmi tisztázásra érzéketlen felhasználókat, akik az előzőkből következően nem érzékenyek az alul és túlbeágyazottság fenyegetésére. Márpedig a fogalom divatos volta – amit a nemzetközi szervezetek és neves politikusok érdeklődése is bizonyít – óhatatlanul ahhoz vezet, hogy boldog-boldogtalan használja a társadalmi(kapcsolati) tőke fogalmát, semmibe véve a colemani figyelmeztetést.(Sik Endre Kapcsolati tőke szociológiája.2012 Budapest Eötvös Kiadó)

Egyébként semmi köze a kettőnek egymáshoz.

Sajnálatos az, hogy párt illetve egyes politikusok szimpatikussága megakadályozza a reális értékelését, és minduntalan tévútra viszi az embereket.

 

Kedves lilla!

Én nem tudom, hogy te hogyan olvasol, de az 1945- ben meghatározott feladatokat, amiket a Szövetséges hatalmak saját katonai vezetőiknek határoznak meg – hogyan lehet úgy olvasni, hogy majd 49-ben kezdi meg a német kormány ( mert ezt írtad.)  ezt nem tudom. Arra már nem is akarlak figyelmeztetni, hogy legfeljebb azt írhattad volna, hogy az NSZK kormánya 49-ben kezdte el 1949 május 23 – az NDK az csak október 7-én alakult meg hivatalosan.

Magyarország horthytlanítását nem szabad összekeverni Németek nácitlanításával.

Tudomásom szerint, Magyarországon nem olyan mértékben történtek a dolgok mint Németországban, tudomásom szerint Magyarországon sohasem mertek szembe nézni Magyarország II. világháborús szerepével, valójában sem a hivatalos sem a magán szférában. Ne mondj tehát ilyeneket, hogy horthytlanítás –mert ez nem igaz. Nem történt meg, csak felületesen. Mind a mai napig nem történt meg.

( Csak csendesen jegyzem meg, ha megtörtént volna akkor ma nem lenne az vitatéma,hogy a két világháború közti magyar politika és Horthy az oka annak, hogy a II: Párizsi Békeszerződésben előnytelen helyzetbe voltunk, és nem hogy  visszakaptuk volna az I világháborúban elvesztett területeinket, de további szankciókkal súlytottak bennünket. Az esztelen kivagyiságunknak köszönhetően össszevesztünk azzal az egyetlen állammal, aki támogatott bennünket a Triannoni  békeszerződés felülvizsgálatára irányuló kéréseinkben.

( By 1936)

 

Nem kell abba a hibába esni, hogy a náci Németország csak a zsidók elleni tettei voltak náci megoldások. 

Mi az hogy náci megoldás? AZ atombomba az náci megoldás? Vagy a VX nevű ideggáz az náci megoldás?- kedves lilla. Szeretném, ha részleteznéd, hogy szerinted mi a náci megoldás, mert megint bekiabálsz valamit, aztán nem is olyan biztos, hogy náci megoldás az, amit annak tartasz.

 

/és Mezopotámia nem tűnt el, csak éppen ma más a terület országneve(i).Hogy ma is élnek ott emberek az nem vita tárgya :) /

Na, mán megint. Mezopotámia egy országnak, vagy valamiféle néven nevezhető központosított hatalomnak a neve és nem egy földrésznek. Ha az a hatalom megszűnik akkor az nincs többé, felváltota egy másik. Oszmán birodalom sincs, mert ma Törökországnak hívják kedves lilla. Sőt Sziám sincs, mert ma Thaiföld a neve (volt Burma is)

Tehát megint tévedtél kedves lilla.

 Ja és a kütyük korában főleg nincsenek civilizációk, csak civilizáció

Miért is? Most van csak igazán kedves lilla.

Ha leszűkítem a civilizáció értelmezését a te szintedre, azaz az általad mondottra

Napjainkban a viszonylag magas szintű kulturális, ipari-technológiai fejlettséget, a városi kényelmet is jelenti." – akkor látszik csak igazán hogy mennyire igaz az hogy civilizációk vannak.

Ugye nem akarod azt mondani, hogy a magas szintű technikai fejlettség, meg az urbanizáció a világ minden ponján ugyan olyan nagyságú. Ugyan már kedves lilla minél inkább erőlködsz annál inkább belekavarod saját magadat, mint ama cica a gombolyagba.

 

„Persze vannak kényelmesebb megélhetést biztosító gazdaságok, de az elérhető tudás az mára adott - a világ egy nagy falu-ahogy mondani szokták volt.”

Tudod azért kíváncsi volnék arra, hogy mondjuk Nyugat-Afrikában Togóban a Nemzeti Park melletti Foszfátbánya munkásainak, milyen modern tudás érhető el.

Vagy esetleg nem részleteznéd, hogy milyen modern tudás érhető el mondjuk Burkina-Fasoban – érdekelne. Nem biztos hogy mostanában oda akarják felépíteni az uj Szilikon-völgyet – úgy gondolom. Te mit hallottál erről?

 

Javaslom, inkább hagyjuk abba - mert egyre messzebb kerülünk az eredeti témánktól és egyre vadabb dolgokat hozol össze.

 

Kedves lilla-!

Nem kétlem a jártasságodat a pénzügyi kérdésekben, ennek ellenére szeretnélek tájékoztatni, hogy az MSZP holdudvarában nagyon sokan meggazdagodtak, söt milliárdosok is voltak a párt mögött. Ezek, az egykori "támogatók" azonban, amikor kezdett a párt népszerütlenné vállni, hogy finoman fogalmazzak, tehát, ezek a személyek lassan kifaroltak a párt mögül és kerestek maguknak egy más helyet. Erről se feledkezzél meg. Továbbá arról sem, hogy az SZDSZ-t, mint az MSZP szövetségesét, egy időben úgy jellemezték, hogy a legkorruptabb párt. Az Ő holdudvara szinte kaszálta a sok pénzt. Már pedig a kormány legerősebb pártja az MSZP volt. Mégis űzhette az ipart az SZDSZ. /Medgyessy nyilatkozata 2004. aug./

Mindezek alapján, nincs kit mentened, kedves lilla-! 

Kedves Plesatt!

Hát ez az! "Elsősorban, minden kormány igyekezett egy picit osztogatni, de főleg a saját zsebükre és holdudvarára gondoltak! Gyarapították a bérmunkákat , csak ilyen gyárak települtek be az olcsó munkaerő miatt. igaz, nem volt nagy munkanélküliség, de a nemzeti jövedelmünk sem gyarapodott oly mértékben, hogy a lopást és az osztogatást fedezte volna. Ezért jutottunk oda, ahová. E mellett a baloldalnak még annyi esze sem volt, hogy gondolván a jövőre, legalább olyan hátteret teremtett volna magának"

 

Emiatt a gondolkodás miatt, amit a fidesz alaposan a fejekbe vert, nincs is támogatott ellenzéki párt egy se!(Most tekintsünk el a baloldal értelmezése miatti különbségeiketől)Én tudom, hogy az mszmp legfelsőbb vezetésének sem volt magánvagyona, mert azt csinradrattával elvették volna a torgyáni komenistázás közepette.

A mai mszp-s prominenseknek sincs több lopott jószága, mint amiről tudunk, arról a fidesz gondoskodott.Az meg számos! Biztosan kevés az ügyek száma. A magánvagyonok nem látványosak, TPersze mivel azt várná el a köz, hogy az mszp-s képviselőnek ne legyen semmije (a proletáreffektus okán) még Szanyi vagyona is kérdéjelet kap, vagy Tóbiásé is . Gyurcsány ezt kikerülte, mert 10 év üzleti szféra-lét van a politikusi élete előtt., és most sem ő a cégei vezetője.

A fidesz viszont évente 1,5 milliárd forinttal gazdagítja lojális körét (Mesterházy szerint) Nem beszélve más vagyongyarapodásokról. 

Ezért aztán a jobbik nélküli ellenzéki pártok megitélése ma is fidesz akarat szerint történik  és csak az a 15-20%-nyi támogató látja át ezt.

 

Mert itt rendszer visszaváltás kell, ezért kéne tán előbb meglátni a programokat, elolvasva a létezőket. és odaállni. bármely párt mellé kritikus sokaságot alkotni, mert addig mondjuk, hogy a jobbik sikeresebb, meg van mondanivalója---amíg úgy is fogja hinni mindenki a győzteshez tartozás okán.

Derűs és tartalmas napot!

Ja és a kütyük korában főleg nincsenek civilizációk, csak civilizáció

Persze vannak kényelmesebb megélhetést biztosító gazdaságok, de az elérhető tudás az mára adott

a világ egy nagy falu-ahogy mondani szokták volt.

Hogy az ember benne mire megy? --no ez a kérdés

jelenleg 7 milliárd túlnépesíti a Földet, miközben tiltja a születés szabályozást 

Kedves Zsadi!

Örömömre szolgál, hogy hozzám is szóltál. nagyon sajnálom a fájdalmaidat, gondolom, ezért is sok esetben nincs kedved itt irogatni.

Most, nem tolakodóan, de elmondok egy minapi esetet, ami hasonlít a Te problémádra is. Egyik ismerősöm, akinek már hosszú ideig hasonló problémái voltak a lábával, esetenként, nem , hogy járni, de még éjjel, fekvés alkalmából is ordítani tudott a fájdalomtól, hiába járogatott a rheumatológiára, fizikóterápiára, semmit nem használt. Majd egy alkalommal a főorvos is megvizsgálta, és őszintén elmondta, hogy mind ezek az eljárások nem segítenek, de van egyvalami, ami segít, de azt az állam nem finanszírozza. Ez egy külföldről behozott injekció, amit ő biztosítani tud, azonban ez a három injekció és az orvosi díj összesen 70 eFt. és ha akarja, akkor beszerzi az injekciókat. Természetesen, mint utolsó lehetőségben, belekapaszkodva kérte a kezelést és rövid időn belül meg is kapta a három injekciót. És mit ad Isten, egy pár nap és folyamatosan eltünt a fájdalom, szépen jár, nem fáj a lába, még éjjel, nyugalmi állapotban sem. Szerinte, nagyon megérte és örül ennek a lehetőségnek. Erről ennyit. / nem tudom, hogy helyesen írtam e szavat/

Amit, meg a politikáról. Igazad van, a kinálkozó lehetőségeket minden kormány elszalasztotta. Főleg ez a baloldali kormányokra igaz, hisz 12 évük volt a 25-ből. Elsősorban, minden kormány igyekezett egy picit osztogatni, de főleg a saját zsebükre és holdudvarára gondoltak! Gyarapították a bérmunkákat , csak ilyen gyárak települtek be az olcsó munkaerő miatt. igaz, nem volt nagy munkanélküliség, de a nemzeti jövedelmünk sem gyarapodott oly mértékben, hogy a lopást és az osztogatást fedezte volna. Ezért jutottunk oda, ahová. E mellett a baloldalnak még annyi esze sem volt, hogy gondolván a jövőre, legalább olyan hátteret teremtett volna magának, mint amit a FIDESZ csinált, nevezetesen erősítette volna saját média hátterét, sajtóját, stb. De nem, azt hitték, örökre hatalmos maradnak és mindezekre nem lesz szükség, így az ezekre jutott volna anyagiakat is el lehetett tüntetni. Most sírnak, mert nem tudnak eleget szerepelni, nincs média hátterük, nincs sajtójuk. Ezenkívül, évek óta csak magukkal foglalkoznak, a FIDESZ által kreált magaslabdákat próbálják gyermeteg módon leütni, miközben a választó-polgárhoz nem tudnak semmi olyan politikai üzenettel, programmal, jövőképpel szolgálni, amely elgondolkoztatná ezt a tömeget, hogy a FIDESZ-en és a JOBBIK-on kívül is van olyan párt, pártegyüttműködési alakzat, amelyet érdemes lesz egy következő választáson támogatni! Hát, ez nincs, ezért sötét a baloldal jövője. De a miénk is! A nyugdíjasok száma növekszik, a járulékfizetők száma egyre csökken, így nem is oly soká eljuthatunk oda, hogy ez a gyatra nyugdíj sem tartható fenn.

Akkor, eg még nem is szóltam a jelenlegi kusza nemzetközi helyzetről. Hogy ebből mi fog kisülni? Azt hiszem, nem csak én nem tudom, kedves Zsadi! 

mondom én, hogy ugyanabból a forrásból az előismeret függvényében mást olvasunk ki ! :)

Magyarországban is végbement a szerződések értelmében a "horthytlanítás" csak a fejekben nem történt meg. Hosszú évekig szunnyadt, hogy most elementáris erővel előtörjön, minden megoldásával együtt.

Hát ezt változtatta meg a hivatalos kommunikáció, hogy a mai német társadalom Merkelt máig ott tartja ahol, és már rég nem kerekedett felül a feléledt náci elv a maga fajelméletével együtt-és mérések szerint a társadalom még csak 1/3-a hajlik megismételni a náci megoldásoakt

Nem kell abba a hibába esni, hogy a náci Németország csak a zsidók elleni tettei voltak náci megoldások. 

/és Mezopotámia nem tűnt el, csak éppen ma más a terület országneve(i).Hogy ma is élnek ott emberek az nem vita tárgya :) /

Kedves Lilla!

Na ne nán.

„Németországban a nácitlanítás kormányzati akarat  volt, ahol szakemberek bevonását alkalmazták, hogy miféle módon legyen az sikeres minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban. A program 1949-ben kezdődött.”

Ez nem igaz.

Németország sorsát a Krimi nyilatkozat és a Potsdami konferencia határozta meg alapvetően. Idézem a Potsdami Konferencia Nyilatkozatának III fejezetéből.

A szövetséges hadseregek megszállva tartják egész Németországot, és a német nép bűnhődik már azokért a szörnyű bűntettekért, amelyeket azoknak a vezetése alatt követett el, akiknek a sikerek idején nyíltan helyeselt és vakon engedelmeskedett.
A konferencia megállapodott annak a koordinált politikának politikai és gazdasági alapelveiben, amelyet a szövetségesek a legyőzött Németországgal szemben a szövetséges ellenőrzés időszakában követnek.
E megállapodás célja a Németországról szóló krími nyilatkozat teljesítése. A német militarizmust és nácizmust gyökerestől kiirtják, és a szövetségesek, egymással egyetértésben, most és a jövőben, más olyan intézkedéseket is foganatosítanak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Németország soha többé ne fenyegesse szomszédait vagy a világbékét.
A szövetségeseknek nem áll szándékukban megsemmisíteni vagy rabságba vetni a német népet. A szövetségesek lehetőséget akarnak adni a német népnek arra, hogy felkészülhessen életének demokratikus és békés alapon való majdani újjászervezésére. A német népnek, ha saját erőfeszítései szüntelenül e cél elérésére irányulnak, majd lehetősége nyílik arra, hogy idővel helyet kapjon a világ szabad és békés népei között.

Kedves lilla sehol sem volt még Németország kormánya meg 1949,  mert még tartott a háború amikor már megkezdődött Németország nácitlanítása kedves lilla.

A németországi ellenőrzési mechanizmusról szóló egyezmény szerint Németországban a legfőbb hatalmat a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a Francia Köztársaság fegyveres erőinek főparancsnokai fogják gyakorolni, mindegyik a saját megszállási övezetében, saját kormányának instrukciói szerint; az egész Németországot érintő kérdésekben közösen, mint az Ellenőrző Tanács tagjai gyakorolják a hatalmat.

Milyen kormányról beszélsz kedves lilla?

De hogy kokrét legyek: A 3. pont kimondja.

„3. Németország megszállásának az Ellenőrző Tanács által követendő céljai a következők:
I. Németország teljes leszerelése és demilitarizálása, valamint a haditermelésre felhasználható egész német ipar likvidálása vagy ellenőrzése. Ebből a célból:
a) Németország egész szárazföldi, tengeri és légi haderejét, az SS, az SA, az SD és a Gestapo összes szervezeteivel, törzseivel és intézményeivel együtt, beleértve a vezérkart, a tisztikart, a tartalékos állományt, a katonai tanintézeteket, a háborús veteránok szervezeteit és minden más katonai és félkatonai szervezetet, a Németország katonai hagyományainak ápolására hivatott klubjaikkal és egyesületeikkel együtt, teljesen és véglegesen fel kell számolni; örökre meg kell akadályozni a német militarizmus és nácizmus újjáéledését vagy újjászervezését;….

Stb.”

Mondom, hogy nézz utána a történelmi dolgoknak mielőtt hivatkozol rá. A megszálló hatóságoknak volt ez a feladata és nem a német kormáynnak, vagy kormányoknak hogy pontosabb legyek. Miről beszélsz kedves lilla.

Azt írod.

„civilizáció. Társadalmi, gazdasági és szellemi műveltség. „

Ez megint nem igaz kedves lilla. A hivatkozott linkben a következő van.

„A civilizáció "A (mindenkori) társadalomfejlődés, ill. az anyagi műveltség legmagasabb foka, melyben a társadalmi-gazdasági alakulat, igényeinek megfelelően, szelektíven és módosítva magába olvasztja …. a korábbi korok eredményeit, tökéletesíti és továbbfejleszti őket. Ebben a tekintetben a civilizáció sokszor a társadalom szinonimájaként is használatos.”

De bizonyítva azt hogy a civilizáció értelmezése nem egyértelmű,  álljon itt példa arra, hogy még minek értik a civilizációt:

„Tágabb értelemben társadalmi, gazdasági, szellemi művelődést, műveltséget jelent. Más vonatkozásban – szembeállítva a szellemi kultúrával – egy társadalom anyagi kultúráját, eszközeit és technikáját értik alatta. A 19. század végén a magyar közgondolkodás például a polgárosodás folyamatát jelölte a civilizáció fogalmával. Napjainkban a viszonylag magas szintű kulturális, ipari-technológiai fejlettséget, a városi kényelmet is jelenti."

Tudod kedves lilla, ezek egyike sem mond ellent annak amit leírtam, hogy a civilizáció az a társadalmi objektivák összessége.

A társadalmi objektivák között megtalálhatóak a művészetek, a filozófiai rendszerek, az identitás, az etnicitás, a műveltség, a reklámozás, a kereskedelem, a gazdasági jelelmzők, stb stb.

Irnám azt, hogy az objektivák mindazok amik a világunk „berendezéséhez” szükségesek – de mivel ezt azonnal félreértenéd ezért nem írom ezt, hanem azt írom, hogy az objektivák a világunk termeléséhez szükséges programpontok az ember és ember közötti viszonyrendszerre, és az ember és közösség közötti viszonyrendszerre  nézve.

Éppen ezért mivel ezek az objektivák mások és mások lehetnek, nincs civilizáció, csak civilizációk és nincs társadalom, csak társadalmak vannak – kedves lilla.

Ebből következik, hogy amikor ilyeneket írsz le hogy a fasizmus a civilizáció visszafejlődése akkor az hót hülyeség, mert melyik civilizációnak a visszafejlődését jelenti?

„.Európa el nem tűnik, ahogy Egyiptom és Mezopotámia sem tűnt el, de ha azok példáján nem tanul, akkor elszegényedik.”

Szerinted, hol van most Mezopotámia, vagy Babilon. Nem mondanád meg mi Mezopotámia fővárosa és milyen államformája van ma – hanem tűnt el.

 

nemzetisten védelem okán megkostoljuk a fasizmust újra

aztán a civilizáció--a jó emberek belátása majd sebeket gyógyít--- ahogy az már lenni szokott a történelem folyományaként. Hogy nem leszünk részesei? 

Bár az első fázisnak se lennénk!

Szívemből kívánok gyors javulást, hogy újra itt legyél a civilizáció magasabb fokát jelző humanizmusoddal!

"Kéne ismerned a történelmet, ez már a második melléfogásod nagy hirtelen."Ez a megfogalmazásod több, mint vélemény! Különösen akkor, ha ugyanabból a forrásból , csak más előismerettel dolgozunk.Tán én becsületesebben, mert a forrást meg szoktam jelölni, ugyanis más előismeret--más következtetés levonására tesz alkalmassá!

Németországban a nácitlanítás kormányzati akarat  volt, ahol szakemberek bevonását alkalmazták, hogy miféle módon legyen az sikeres minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban. A program 1949-ben kezdődött.

 

Egyszer már mondtam, hogy bizonyos gondolatok előreviszik az emberi gondolkodást és civilizációtMerkel mai gondolkodása a legjobb példa a sikerességére.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Civiliz%C3%A1ci%C3%B3 

civilizáció. Társadalmi, gazdasági és szellemi műveltség. 

Magyarország épp most kezdi elveszteni ezt a tudását. Nézz körül a tv adások között ! Mind ugyanazzal az uszítással van elfoglalva a valós problémával való szembenézés helyett."Megvédeni a saját nemzetistenünket minden áron! A csoportjog az egyéni előtt"

Ez is civilizációs jelenség! Én visszalépésnek gondolom. Még a Te megfogalmazásodhoz képest is.

http://www.urbanlegends.hu/2015/09/igy-szolt-be-a-montreali-polgarmester-a-muszlim-szuloknek/  ez ugyan legenda, de akár meg is történhetett volna, sőt így kellene történnie.

A történelem folyamás pedig birodalmak feltörtek, virultak, aztán átadták helyüket egy másiknak a vezető hegemoniát tekintve .Európa el nem tűnik, ahogy Egyiptom és Mezopotámia sem tűnt el, de ha azok példáján nem tanul, akkor elszegényedik.

Drága Jólélek vagy Piranha, hogy aggódsz értem, köszönöm!
A Plessattnak írtak Neked is szólnak, mind magánterületben, mind a jelen témát illetően.

Igen, igazad van, jelenleg nincs karizmatikus vezető, aki kellő ellenfele lenne a jelenlegi maffiának...
Így mi, állampolgárok, csak sodródunk... Nem tudjuk, hová kötődjünk, nincs egy biztos pont...
Hogy kifordíhassuk a világot a sarkaiból.
Egyébiránt is úgy gondolom, EZ már nem is a MI korosztályunk dolga, hanem a fiataloké... És akad azért köztük sok kitűnő politikus (nem akarok neveket rangsorolni), csak a körülmények nem kedveznek mostanság, s főleg nemzetközileg nem.
Úgy gondolom, A KEDVEZŐ SZELET KIFOGTÁK A VITORLÁBÓL... :(((

KI gondolta volna még akár egy évvel ezelőtt is, "MI LESZ ITT"?!
Emlékszel még erre a plakátra?
Mikor a jobboldal az MSZP-vel riogatta a nagyérdemű választókat?!

Hát senki se látott a jövőbe, s nem látunk ezután sem!
 

Kedves Plessatt!

Hát hellyel-közzel vagyok köztetek csak.

Ez az ízülei probléma (sípcsont állandó sajgó fájása) még aludni se hagy, fizikoterápiára járok. Talán jobb lesz majd, mert kezelés után egy darabig nem fáj, de aztán újra kezdi, főleg pihenés után!
Ha járkálok óvatosan, nem fáj annyira... De nem bírom már fizikummal a mozgást.

Hát ez van...

Igazad van, a munkavégzés körülményei, és főleg a közvetlen munkatársak hozzáállása a vezetőhöz igen lényeges dolgok.
Tapasztalatból tudom, mert 18 évig ültem az igazgatói székben... Ún. "ellenfelem" sosem volt.
Nem mondom, voltak viták, főleg némelyik kolléga, aki elégedelenkedett az anyagiak miatt, de arról ugye nem én tehettem, szűk volt a mozgásterem a közalkalmazotti bértábla miatt.
Jutalomra meg a fenntartónknak (város) nem futotta...
Örültünk, ha kaptunk hangszerre pénzt.

Mert tudnod kell, azt a gyerekek az államtól, illetve a fenntartótól ingyen kapták használatra.
Igen, enélkül sok kisdiáknak nem lett volna módja zenét tanulni, de így elég híres fúvószenekarunk volt, az ő fellépéseivel háláltuk meg az anyagi áldozatát a városnak.

Most viszont, mióta államosítottak, nem a városhoz tartoznak az oktatási intézmények, meg is látszik!
Nézz meg egy "állami" iskolát, és nézz meg egy egyházi fenntartásút!
Az utóbbi szép, jól felszerelt, az állami meg rongyos, se papírra, se krétára nem futja.
A gyerekeknek jutalmazásra a tanárok költenek! :(((
Azok a tanárok, akiknek se Erzsébet utalvány, se "Szép kártya" nem jár az államtól.
Jó, mi?!:(((

Gyurcsányhoz:
Hát igen, van szerencsém őt ismerni. Én nagyra becsülöm, bár elszalasztotta a lehetőségeket.
Kiváló jóképességű, jól felkészült politikusnak tartom, és erős, ún. "építő kritikával" megáldott ember ő.
Ismerem jól! ;o)
Vitatott személyiség?
AZ!
DE!
Az biztos, hogy semmit sem cselekedett rosszindulatból, senkit sem akart bántani, és igazad van, hiába rátermett valaki, ha folyton gáncsoskodnak körülötte.

Az elmúlt 25 év elszállt, mint a füst!
Nagy lehetőségek voltak, nem lett kihasználva!
EGYIK kormány által sem...
Mindegyik elkövette a maga hibáját! És érdekes módon akkor lett övék a BÖLCSEK KÖVE, mikor megbuktak...

Ami biztos hiba volt : az ÁLLAMADÓSSÁG állandó növekedése...
Van erre egy oldal a neten, hogyan zajlott.
Egy Fifi nevű amőbás társunk, mikor még itt volt, mindig berakta az aktuális számokat!
Megtaláltam tőle egy másik weboldalon:
"Az államháztartás 2015-06-30. (maastrichti) adóssága, 25 881,33 milliárd forint, bruttó adósság és 79,60% GDP arányos adósság. 2015. szeptember, 25 054,70 milliárd forint bruttó adósság ( ÁKK ) Kozmetikázott adat, államadósság azonban durván (GDP) 85,0 ~ 75,0 % százalék között ingadozik. ( nem tartalmazza teljes adósságot )"

Elképpesztő, mennyi pénz tűnt el a sárga ködben! :(((

 

Kedves lilla!

Értem, illetve nem értem:

Azt írod.” Hogy Te meg Marxhoz kötöd magad  az meg megint más kérdés--bár a frankfurti iskola Marxot másként értelmezte , de a vagyoni különbségekről ott sem értekeztek.Amit vizsgáltak, az meg mégis újszerű volt, más megközelítés.”

 

Tudod én nem mondtam, hogy te mihez kötdsz, nem minősítettem azt. Amikor elmondod a téziseidet azt minősítem, és megmondom, hgy ezzel egyetértek vagy sem. De hogy neked vallásos, vagy ateista meggyőződésed van ez ebben az esetben nem képezhetiuvita ztárgyát. Ugyan is az már szeméyleskedés lenne, mert a szeméyliségjegyedet venném górcső alá. tehát ha te azt írod nekem hogy Marxhoz kötöd magad akkor te nem szeméyleskedsz? Csak kérdezem csendesen.

Ami meg a frankfurti iskolát illeti.mA vagyoni különbségekről iott sem értekeztek azt írod ami nem igaz, mert ugye a Frankfurti iskola képviselője Max Hocheimer éppenséggel a vagyoni különbségeket az elnyomottakat vizsgálja. De aztán hívatkozhatnék Pollack Államkapitalizmus elméletére amelyet aztán Hocheimer de Adorno is elfogadott. de mondhatnám az iskola külső körébe tartozó Franz Neumann és Otto Kircheimer „totaliter monopolisztikus kapitalizmus”-elméletét is. Ahhoz képest hogy szerinted nem foglalkoztak a vagyoni különbségekkel.

(Az egysíku ember elméletről már nem is akarok beszélni kedves lilla.)

„Ha nincs az ideiglenes nemzetgyűlés Németországgal való szembefordulása , akkor más a jovátételi kötelezettség”

Ki kell, hogy javítsam történelmi ismereteid tévedését. A Németekkel Horthy fordult szembe- aminek a nyilas hatalomátvétel lett a következménye.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés kérdésében:

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-i első ülésén, a debreceni református kollégium oratóriumában a magyar államszuverenitás kizárólagos képviselőjének, a nemzet akaratának kifejezésére egyedül hivatottnak nyilvánította magát. A képviselők, akik házelnöknek a jogász Zsedényi Bélát választották meg, "az ideiglenes kormány megalakítása céljából" másnap 23 tagú Politikai Bizottságot választottak, ebben 5 kisgazda, 4-4 kommunista és szociáldemokrata, 3 parasztpárti 2 polgári demokrata párti és 5 pártonkívüli képviselő foglalt helyet.

Ez választotta meg az Ideiglenes Nemzeti Kormányt, amelynek összetételét a szövetséges nagyhatalmak hagyták jóvá. A Dálnoki Miklós Béla vezérezredes vezette kabinet tagja lett 4 pártonkívüli (köztük három volt horthysta tábornok, akik engedelmeskedtek a Horthy-féle kiugrási kísérlet parancsának), 4 kommunista, 2-2 szociáldemokrata és kisgazda és 1 parasztpárti politikus. A kormány a parlament ülésszakai közötti időszak alatt rendeleti úton szabályozhatta a megoldásra váró kérdéseket.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány December 23-án kezdte meg működését. A Nemzetgyűlés nem hozott semmiféle szembefordulásról határozatot a harcoknak a németek elleni folytatását az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelet el, amely nem törvények, hanem rendeletek útján kormányzott - kedves lilla.

Németországot pedig legyőzni akarták, ami megtörtént, majd nácitlanítani a frankfurti iskola segítette kidolgozott programmal ez is megtörtént.

 

A frankfurti Iskolának ehhez semmi köze. Ezt a három nagy határozta meg a Potsdami konferencián . Név szerint Trumann, Attle, és Sztálin – kedves lilla Németországgal kapcsolatos irányelveket pedig a Krimi konferencián dolgozták ki. Ott meg sa frankfurti iskolának Befolyása igen csak csekély volt kedves lilla –mondhatni semmi.

Kéne ismerned a történelmet, ez már a második melléfogásod nagy hirtelen.

Kedves lilla!

A cigánybűnözés megszüntetésére a jobbik programjában leírva kevesebb, de vezető tisztségviselők által hangoztatva sok elképzelés ismerhető /tudható, azért nem részletezem, mert anélkül is ismertek, minek én szedjem csokorba.Mindnek van előképe a hitleri állam intézkedései között.

Ne viccelődj légy szíves. A Jobbik vezetői között az antiszemitizmus és rasszizmus sok ágazata található meg olyanok amik egymásnak is ellentmondanak- nem általánosíthatsz tehát.

Mondjuk a Dúró Dóra „kultúrraszszizmusának”  milyen előképe a Hitleri állam intézkedései, és mely intézkedései azok amik ide sorolhatók? Megint mellé futottál.

Ha a hitleri állam a tőke legje volt, és nem civilizációs visszalépés, akkor miért a civilizáció létrehozta összefogás szüntette meg, miért nem a tőke összefogása, mint önmagára veszélyest. vagy a kettő együtt? 

Na, azt meg hogy érted, hogy a tőke legje volt. Milyen legje? Koncentrációjának legje –az nem igaz, mert egy mostani multinacionalista vállalat tőkekoncentrációja sokkal magasabb szinten van. Milyen értelembe volt a legje? Nem fejtenéd ki, mert ez így érthetetlen.

Mi az, hogy a tőke összefogása? Hol, mikor, és milyen tőkéről beszélsz? Nem értem:

A civilizáció az nem lép semerre sem. Már mondtam, az a társadalmi objektivák összessége.

Hogy tudna egy civilizáció összefogni? Kivel fog össze- magával? AZ oroszlánokkal, mert a vízilovak velem vannak? Akkor kivel fog össze ( Emberi civilizáció egyenlőre, sajnos még nem létezik, csak emberi civilizációk)

„Szerintem inkább a civilizációs összefogás  , amely ezt a visszafejlődést nem engedhette”

Milyen az a civilizációs összefogás - olyan mint a pudingevők versenye? Mit értesz alatta - mert így belekiabálva a nagy térbe semmit sem jelent. Mihez képest visszafejlődés, és ki határozza meg a fejlődés irányát?

Mint tudjuk a merénylők között sem volt egyetlen menedékkérő sem, mégis itt ül a félelem a nyakunkon, mert éppen a civilizáció során tanult félelmeink okán a szavak képesek valóssá tenni a valótlant is.

Ja,  AZ USA-ban 1940 december 6. után minden Japán származásut ellenségként kezeltek, még akkor is, ha az USA-ban született, és ott élt egész életében, és azt sem tudta, hogy merre van Japán.

Sőt, Orson Walles rádiójátéka után, a Texasi viztornyokat is Marslakóként azonosították és tüzet nyitottak rá. Na, most képzeld.

Az emberi butaság határozottan határtalan. Vagy mondhatnám azt is, hogy nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés, de időnként még a kapukat  is nyitva hagyják.

ez pedig máig igaz! A történet meg örök!A bibliában is gyönyörű!

Hja, ha megmondod, mi a bűn. Meg azt hogy mi a jócselekedet és mi a rosszcselekedet akkor talán lehet rajta gondolkozni hogy tényleg úgy van –e vagy mégsem.

Tudod az Afrikai beduinok valahogy nedm igazán tartották jócselekedetnek a keresztéynség terjesztését. A Római Katolikus egyház viszony igen. Szerintem az ilyen példákkal vigyázz,mert akár fordítva is elsülhetnek.

"/és valóban cigánybűnözésről beszélnek, de megszüntetni viszont fasiszta módszerekkel akarják, és azt sem titkolják. // 

Kérdésem: Ha amint azt leírtad: „Ez megint felfogásbeli dolog, hogy ennek alapján hova sorolható a "fasizmus" , mint "leg..." vagy mint civilizációs visszalépés, amely máig nincs rendesen tisztázva, hogy kinek s mire van joga „

akkor honnan tudod, hogy amit alkalmaznak azok fasiszta módszerek?"

itt kicsit önkényes voltál, de nézzük a dolgot így:

A cigánybűnözés megszüntetésére a jobbik programjában leírva kevesebb, de vezető tisztségviselők által hangoztatva sok elképzelés ismerhető /tudható, azért nem részletezem, mert anélkül is ismertek, minek én szedjem csokorba.Mindnek van előképe a hitleri állam intézkedései között.

Ha a hitleri állam a tőke legje volt, és nem civilizációs visszalépés, akkor miért a civilizáció létrehozta összefogás szüntette meg, miért nem a tőke összefogása, mint önmagára veszélyest. vagy a kettő együtt? 

Szerintem inkább a civilizációs összefogás  , amely ezt a visszafejlődést nem engedhette.

Mint tudjuk a merénylők között sem volt egyetlen menedékkérő sem, mégis itt ül a félelem a nyakunkon, mert éppen a civilizáció során tanult félelmeink okán a szavak képesek valóssá tenni a valótlant is.

http://szjptk.iif.hu/toronyor/V_evf_1/timsel.htm 

ez pedig máig igaz! A történet meg örök!A bibliában is gyönyörű!

Ez nem vita ez személyeskedés! 

Minek? elveszíthetjük vele a kellemes időtöltésünket, amely mellesleg érdekes hozzáolvasásokat is eredményez.

(soha másként nem tudtam volna meg , kik is a turáni vadászok :) )

Szóval erre vigyázni kell! 

Egyébiránt amit a sorok mögé képzelsz azok még nincsenek úgy! 

Ha nincs az ideiglenes nemzetgyűlés Németországgal való szembefordulása , akkor más a jovátételi kötelezettség.

Németországot pedig legyőzni akarták, ami megtörtént, majd nácitlanítani a frankfurti iskola segítette kidolgozott programmal ez is megtörtént.

Hogy a frankfurti iskola más gondolatokra is rátalált az bizony megint igaz!

Hogy Te meg Marxhoz kötöd magad  az meg megint más kérdés--bár a frankfurti iskola Marxot másként értelmezte , de a vagyoni különbségekről ott sem értekeztek.Amit vizsgáltak, az meg mégis újszerű volt, más megközelítés.

Kedves lilla

SZemélyeskedni annyi ,mint a vita során az ellenérdekelt fél személyiségjegyeinek felhasználás érvként a vitában. Nem tudom melyik szeméylisgjegy került megemlítésre a vita érvei között 

nem mondanád meg? 

Ugyan is az elme beli állapot jellemzésére tett kiszólások nem tekinthetők relevénsnak- azért az egyszerü okért hogy tudtommal kölülünk senki sem végezte el mondjuka Semmelweis Orvostudományi Egyetem Elme vagy Pszichoanliitikai kurzusát- (hogy finoman foigalmazzak) a személyiségjegyek pedig nem az elme állapotával foglalkoznak kedves lilla.

Így azt hiszem szeméyleskedés itt szóba sem kerülhetett. vagy igen? Miylen formában?

Kedves lilla!

„Marx csinált egy jó nevezéktant , nem többet, bizonyos civilizációs korokra általános jellemzői    alapján” 

Kedves lilla. Már irtam neked,de úgy látszik nem fogtad fel. Marx nem volt marxista – ő Kar Marx volt.

Nem csinált nevezéktant, elemzést végzett Gazdasági téren a Kapitalizmusról, amiben leírta, hogy hogyan működik – ez nem tan, hanem elemzés. Ehhez szükséges filozófiai, gazdaságfilozófiai alapokat is megcsinálta ami szintén nem tan, hanem az emberi  társadalmak objektiváinak elemzése.

Hogy ki, mit és hogyan értelmez belőle az már egy más kérdés- tehát Marx semmiféle tant nem kreált. Ne keverd össze a dolgokat.

A kommunizmus az eszmék közül azért válik ki ,mert az nem az emberi élet tapasztalatainak rövid summás megnyilvánulása - mint az eszmék általában – hanem a kommunizmus megvalósításának gyakorlati lépései. Tehát ez sem tan.

„Jók a nyitható hivatkozásai is. Viszont ez is a PBSZ egyik cikkelye:”

Tudod, azt nem tudom, hogy jók –e a hivatkozásai, de azt igen hogy amit leírsz az bizony nem a  II: Párizsi Békeszerződés  (Az előzőekben figyelmeztettél arra, hogy ne csak a szavakat nézzem, hanem a szellemiségét- te is tedd azt.) A II:PBSZ egy része foglalkozik csak Magyarországgal- nem a békeszerződés egésze. Tehát nem hivatkozhatsz úgy rá, hogy PBSZ- legfeljebb úgy hogy a PBSZ Magyarországgal foglalkozó része.

( Ezt már a dmolnárnak is elmondtam – megint ki akarjátok sajátítani egy Békeszerződés egészét, mintha az csak Magyarországgal foglalkozna- ez megint a „Triannon szindrómához” vezet.) Ne tegyétek – mert a II: Párizsi Békeszerződés az sokkal több, mint az, ami Magyarországra nézve megfogalmaztak. Van ám annak általános része is, például, ami ugyan úgy érvényes mindenkire- (Többek között Magyarországra is.) Ne tévedjetek el.

Akkor nem látták nem egyértelműnek a fentiek szellemét.

Tényleg? A dmolnárnál már idéztem a PotsdamiNyilatkozat egyik pontját( Ha nem tudnád ez a PBSZ-nem nevezett szerződés alapja) Ott a Német résznél nagyon világoan megfogalmazták, hogy minden jog csak is a katonai biztonság betartása mellett érvényesíthető és alkalmazható a sajtó, vallási,és az emberi jogok , még a  szabad szakszervezetek alakítása is.

Akár hogy értették mások, a „három nagy” gondoskodott arról, hogy mindenki úgy értse, ahogy ők értik - ebben a vonatkozásban igazad van, akkor a „három nagy” egyértelműsítette a fentiek szellemét kedves lilla.

//és valóban cigánybűnözésről beszélnek, de megszüntetni viszont fasiszta módszerekkel akarják, és azt sem titkolják. // 

Kérdésem: Ha amint azt leírtad: „Ez megint felfogásbeli dolog, hogy ennek alapján hova sorolható a "fasizmus" , mint "leg..." vagy mint civilizációs visszalépés, amely máig nincs rendesen tisztázva, hogy kinek s mire van joga „

akkor honnan tudod, hogy amit alkalmaznak azok fasiszta módszerek?

Szerintem, ha nem tudod, hogy kinek mihez van joga akkor az alkalmzott „módszerekről” sem tudhatod hogy micsoda. Vagy akkor mégis tisztázva van?

Kedves lilla!

AZ ökonomikus látásmód az a gazdasági alapokon történő látásmódot jelent- az pedig a  tulajdonviszonyok alapján működik. Ezt azért még nem másították meg.

A civilizáció az a társadalomban meglévő objektivák összessége- az nem lép sehova sem, sem előre sem hátra sem jobbra sem balra. Azok amik változnak az objektivák és nem a civilizáció. Ez olyan mintha azt mondanád, hogy  Jonathán alma nemesítése a gyümölcstermesztés vissszalépése  vagy legalább is amit ma gondolunk ebben a témában.

 Tudod a balodali gondolkodásmód( hogy a te szép megfogalmazásodat használjam) az embert helyezi a középpontba  azaz azt mondja, hogy az ember az elsődleges és a környezete a relatív ez azt feltételezi hogy az ember hozza létre a környezetét -  amelyet az anyagi világ dolgainak a munkával való átalakítással hoz létre( A munkával való átalakítás a termelés kedves lilla) Igy az ember a termelésben nem csak a terméket hozza létre, hanem magát a munkát sőt azt is aki a munkát elvégzi. Az ember az anyagi világ felhasználása nélkül nem tud termelni- ebből következik, hogy az élete az anyagi világhoz kapcsolódik és az határozza meg az életét, Már pedig a munka az a tudatos tevékenység amely az ember életében az anyagi világ dolgainak átalkításával végez így mindenképpen az élete határozza meg a tudatát és nem a tudata az életét. akármennyire hátra lépek ezt  nem lehet szem elől téveszteni kedves lilla.

Te abban a tévedésben vagy de nagyon, hogy a munkát és a termelést csak is úgy tudod elképzelni hogy az a kétkezi munka, meg a gyárban végzett munka és termelés. Nem látod  azt, hogy minden olyan tevékenység amnely az ember azért végez, hogy a "világát" létrehozza az munka és termelés. Így aztán bármely szellemi vagy anyagi megjelenési formát elszakítani a munkától és a termeléstől merő ostobaság.

amikor azt mondod, hogy a fasizmus nem a termelés terméke akkor azt mondod, hogy a fasizmus az az életen kívüli valami,amely önmagától, mint az embertől független dologtól jött  -valahol a világegyetem egy sötét zugában létre és ide csak exportálták- ugye nem akarod ezt velem komolyan elhitetni kedves lilla.

 

Kedves dmolnár!

Kellemetlen, de ki kell mondanom, hogy a tájékozattlanságod ebben az esetben, már egyszerűen nevetséges.

A Párizsi békeszerződés az nem csak Magyarországról szól. Tehát amit a magyar becikkelyezés külön említ az egy dolog, és másik dolog maga a Békeszerződés.

A Békeszerződés a Potsdami Konferencia alapján került megfogalmazásra, azon nem módosítottak semmit, illetve annyit, hogy addigra már a Kölögyminiszterek Tanácsa működött.

Azt írod, hogy  te nem olvastad hogy „Hol a bánatban van megemlítve itt, a liberális és konzervatív ideológia? „

Na akkor felhívom a figyelmedet a Potsdami Konferencián elfogadott nyilatkozat ( mely a Békeszerződés alapja)  III. rész 1 fejezet ami a Németekkel való bánásmódról szól a kezdeti időszakban- ami aztán például a Szovjet megszállási Övezetben állandósult( Lásd NDK)

Idézem:  „A katonai biztonság követelményeinek szem előtt tartásával engedélyezni kell majd a szólás-, a sajtó- és a vallásszabadságot, s tiszteletben kell tartani a vallási intézményeket. Meg kell engedni a szabad szakszervezetek megalakítását, ugyancsak a katonai biztonság követelményeinek szem előtt tartásával.”

Úgy gondolod kedves dmolnár hogy a szovjet katonai biztonság megengedte a Szólás szabadságot, meg a sajtószabadságot, meg  vallás szabadságot, meg a többi irányelvet? Ugye nem gondolod ezt komolyan. Szerinted ezek nem a liberalizmus és konzervatív ideológiák tiltását jelentik- akkor mit?

Ami meg Magyarországot illeti, elmondhatjuk, hogy Magyarország az 1944–45 során bekövetkező háborús pusztítás után a nagyhatalmak egyezkedéséből is a lehető legrosszabbul került ki, hiszen ismét elvesztette a lehetőségét annak, hogy az elszakított magyar többségű területeket visszaszerezhesse, sőt, a határon túliak érdekképviseletének terén is tehetetlenné vált. Mindezt tetézte, hogy a szerződés aláírásakor a Vasfüggöny már érezhető módon leereszkedett Európára, a békediktátum pedig a Szovjetunió térhódítása ellen sem nyújtott védelmet, vagyis az emberi jogokról és a nemzeti szuverenitásról szóló pontok később üres szólamokká váltak. A párizsi béke eredményeként Közép-Európa ugyanaz a konfliktusoktól és érdekellentétektől szétszabdalt térség maradt, mint volt, annyi különbséggel, hogy 1989-ig egy szuperhatalom zsarnoki uralma elnyomta az egymásnak feszülő érdekeket.

Mond csak kedves dmolnár, az hogy az emberi jogokról és a nemezti szuverenitásról szóló pontok nem telejsültek az nem azt bizonyítja, hogy a liberális és konzetrvatív vagy bármilyen más Marxizmus – leneinizms sztálinista változatától eltérő odeológiát tiltották? ERzt pedig már konkrétan Magyarország vonatkozásában.

Talán el kellene olvasnod a II: Párizsi Békerszerződés alapelveit megfogalmazó Potsdami Konferencioa Nyilatkozatát, meg a Krmi konferencia anyagát.

 Tudod „Nem kell mindig (már megbocsi) de a saját lázálmaiddal fűszerezni a mondandódat, mert annak az égvilágon semmi értelme.”

Ez nagyon igaz, főleg akkor ha nem is olvasod el miről beszélek- azt nem is gondolod végig, csak beszélsz( Kivételesen nem a magyar becikkelyezésről beszéltem, hanem a II. Békeszerződésről az meg nem ugyan az kedves dmolnár - ha nem tudod hogy miről beszélünk akkor ne szólj bele, vagy kérdezd meg.)

Igaz a mondás: „Ha csendben maradtál volna akkor okosabbnak tűnsz.”

Nem igen szeretem, ha érvek helyett személyeskedés IS van a válaszokban :)

Ja! és a civilizáció már az 1600-as években is eljutott addig, hogy minden ember egyenlő!

Ettől visszalépés az, hogy mégsem!

Viszont a tulajdonviszonyokat akkor nem vizsgálták. Amit Marx vizsgált az meg másik szempont. 

De e kettősséggel az emberiség évezredek óta kínlódik---nagyjából attól az első cölöptől amikor az első ősember kimondta, hogy az enyém! 

:)

 

A frászt!

A civilizáció kutatás más , mint az ökonomikus látásmód alapján mindent a tulajdonviszonyokra visszavezető gondolkodásmód.

ez a különbözőség leginkább.

A civilizáció visszalépése a fasizmus--vagy legalábbis amit ma gondolunk e fogalom tartalmába.

Hogy mi csak abban tudunk gondolkodni, hogy az élet a tudatot .... hát ebből kéne kicsit hátrább lépve más nézőpontot is találva kilépni. 

:) 

Hát neked is kijár, amit plalyA-nak írtam.

"A fasizmus a civilizáció visszalépés, és nincs köze a tulajdonviszonyokhoz."

Mert ugye a civilizáció, mint olyan, a tulajdonviszonyoktól mentes dolog. Hát már bocsi, de ekkora butaságot régen írtál. Tulajdonképpen úgy látom, hogy különböző fajta értelmezések hálójába keveredtél és azokból valamilyen oknál fogva nem sikerül kikászálódnod. Tulajdonképpen ez az a "szép kövér és buta" ideológia, amit be lehet adni a népeknek, hogy elrejtsék azt a tényt, hogy debizony a tulajdonviszonyoktól és a termelési módtól függ az egész. Ez nagyjából uganaz a szemlélet, amikor "jól megkeressük a felelősöket" a világban tapasztalható dolgokért, légyen az bármi... Csak nehogy a tulajdonviszonyok, ne az elosztás egyenetlensége és nehogy a termelési mód legyen a bűnös, inkább bárki más.. Lehetőleg körülhatárolt szervezet, vagy népcsoport, vagy akár egy es személy...

"Viszont a Békeszerződésbe belevett tiltás nem csak a fasisztának mondott ideológiákat tiltotta, hanem a konzervatív, a liberális , és  a jobboldali eszméket és ideológiákat is. Na ez nem tetszett a „nyugati világnak”  Ezért nem került bele a EJENY-be a Párizsi Békeszerződés ezen cikkeje."

Bocsika, de ekkora marhaságot rég olvastam. Már bocsánat a durva kifejezésért. Mondtam már többször is, az alapjábanvéve jó erőfeszítéseidet és indoklásodat teljesen lenullázod az ilye "érvekkel". 

Hol a bánatban van megemlítve itt, a liberális és konzervatív ideológia? 

"4. Cikk

Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai avagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan e fajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól"

Itt a link is, hogy elolvashasd.

Nem kell mindig (már megbocsi) de a saját lázálmaiddal fűszerezni a mondandódat, mert annak az égvilágon semmi lértelme.

Hát nekem sem!

"Viszont a Békeszerződésbe belevett tiltás nem csak a fasisztának mondott ideológiákat tiltotta, hanem a konzervatív, a liberális , és  a jobboldali eszméket és ideológiákat is."

"A Rosenberg házaspár, Julius Rosenbergés Ethel Rosenberg, született Ethel Greenglassa 20. század egyik legnagyobb port felvert amerikaiatomkémkedéshez kapcsolódó ügyének kulcsfigurái voltak, akiket azzal vádoltak meg, hogy a hidegháború idejénatomtitkokat adtak át a Szovjetuniónak. "kétségtelen, hogy volt kommunista ellenes felhangja is a dolognak, de a kommunizmus, mint "vallás" -ról láttak és láttattak ott, az bizony a cári család meggyilkolása, és az általános szegénység volt. Sztálin is 1953-ban halt meg.

A hidegháború is akkor kezdett csökkenni.És nem dőlt el az, hogy a világhegemóniák miféle elven fognak működni tovább, a két rendezőelv -közösségi társadalom, és az egyéni boldogulásra épített magántulajdonon alapuló- közül melyik érvényesül tovább.  

 

Aztán Gorbacsovval elrendeztetett.

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8265 ez meg a Párizsi Békeszerződés szövege , de itt egyáltalán nem találtam mégcsak utalást se konzervatív, liberális, jobboldali eszmék tiltására, csak is ezt találtam a politikai rendelkezések között: "Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai avagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan e fajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól."

 

és most kezdhetjük újra a "fasiszta" kifejezés boncolgatását

A fasizmus a civilizáció visszalépés, és nincs köze a tulajdonviszonyokhoz.

 

Ez viszont felfogás kérdése meg annak a kérdése, hogy hajlandóak vagyunk-e kitekinteni megrögzült és megcsontosodott dogmatikus ismereteink köréből.

Marx csinált egy jó nevezéktant , nem többet, bizonyos civilizációs korokra általános jellemzői    alapján 

 

Ez megint felfogásbeli dolog, hogy ennek alapján hova sorolható a "fasizmus" , mint "leg..." vagy mint civilizációs visszalépés, amely máig nincs rendesen tisztázva, hogy kinek s mire van joga Ha összemossuk a tőke létével, akkor bizony egész más eredményre jutunk, mintha azzal magyarázzuk, ami a valós természete, hogy "nemzetistene " nevében magasabbrendű és alacsonyabbrendű szempont szerint osztja szét az embereket. 

Viszont azt nem tudtam, hogy Magyarország  "tekintettel azonban arra, hogy Magyarország 1944. évi december hó 28-án megszakította kapcsolatait Németországgal, Németországnak háborút üzent és 1945. évi január hó 20-án fegyverszünetet kötött a"

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ideiglenes_Nemzetgy%C5%B1l%C3%A9sJó hosszan kerestem, hogy mi is volt az az Ideiglenes Nemzetgyűlés, és kik voltak a résztvevői: 

Jók a nyitható hivatkozásai is. Viszont ez is a PBSZ egyik cikkelye: "1. Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt, hogy a magyar fennhatóság alá tartozó minden személynek biztosítsa faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az emberi jogok és az alapvető szabadságok élvezetét, ideértve a véleménynyilvánítás, a sajtó és közzététel, a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás és a nyilvános gyülekezés szabadságát.

 

2. Magyarország továbbá kötelezi magát arra, hogy a Magyarországban életben lévő jogszabályok sem tartalmukban, sem alkalmazásuk során a magyar állampolgárságú személyek között azoknak faja, neme, nyelve vagy vallása alapján nem fognak különbséget tenni, sem semmiféle megkülönböztetést maguk után vonni, akár az érdekelteknek személye, javai, üzleti tevékenysége, foglalkozásbeli vagy pénzügyi érdekei, személyállapota, politikai vagy polgári jogai tekintetében, akár pedig bármely egyéb tekintetben."

Akkor nem látták nem egyértelműnek a fentiek szellemét.

//és valóban cigánybűnözésről beszélnek, de megszüntetni viszont fasiszta módszerekkel akarják, és azt sem titkolják. // 

Kedves lilla!

„Amit hangoztatsz ez volt Fodor Gábor  történelmi tévedése is”

Fodor Gábor történelmi tévedése az volt, hogy politikusnak ment. Innen származik a többi. A suszter maradjon a kaptafánál, ha nem képes a tanultakat hasznosítani. Ne hasonlits hozzá.

„Pont csak a szavak  figyelembe vétele az értelem nélkül: „

Kedves lilla nekem pont az értelmével van bajom és nem a szavakkal. ’947-ben a II Párizsi Békeszerződés jelszava az volt, hogy „Soha többé fasizmust” Most arra nem térek ki hogy ez jó vagy rossz volt az egy másik mise. Viszont a Békeszerződésbe belevett tiltás nem csak a fasisztának mondott ideológiákat tiltotta, hanem a konzervatív, a liberális , és  a jobboldali eszméket és ideológiákat is. Na ez nem tetszett a „nyugati világnak”  Ezért nem került bele a EJENY-be a Párizsi Békeszerződés ezen cikkeje.

Ha ez nem így volna, akkor ugye az USA-ban az 50-es években kialakult kommunista ellenes hangulat és  mondjuk a Rosemberg házaspár kivégzése az szerinted félreértés volt ezek szerint.

Talán ők is az  értelmét tévesztették szem elől kedves lilla – ne gyerekekskedj már. Azt te sem hiszed, amit leírtál - vagy ha igen akkor igen naiv vagy.

Ha beleteszik PBSZ cikkejét, az ellenkezett volna a termelési móddal – azt meg ugye nem lehet. Most képzeld el, hogy a „Marshall segélyt” nem lehetett volna akkor folyósítani - az meg hogy néz ki már. Nem lehetett volna az USA a „Világ csendőre”

 

Eredmény: lehetőséget adtak a szélsőséges ideológiáknak a terjedésre.

Tudod én megtanultam azt Vietnamban, hogy „soha se adj töltött fegyvert annak a kezébe, akiről nem tudod, hogy kire fog célozni”

Itt is ez történt. Mind az EJENY-nek, mind az Eu Alkotmányának pontosan az értelmével és szellemiségével van baj.

ezért nincs törvény a gyűlölet ellen, mert azt hitte a társadalom , mint erkölcstelen emberellenest kiveti. Csakhogy a társadalom nem ezt tette./teszi!”

Ez butaság.A társadalom semmit sem tezs.Egy viszonyrendsezr nem képes a cselekvésre, - arra az emberek képesek, akik érdekcsoportokba tömörülnek és viszonyrendszereket alakítanak ki.  S hogy mi az erkölcsös- ugyan már kedves lilla ezt pontosan te akarod megmagyarázni, aki nem a kapitalizmus megdöntését, hanem annak jobbitását kívánod.

Na azért ez erős egy kicsit. A kapitalizmus erkölcse elítéli a kurvákat, de az érdekházasságot azt nem. Azt erkölcsösnek találja, Pedig alapjaiban a kettő között semmi különbség nincs. Mindkét esetben anyagi előnyökért eladják  az adott nőt mint személyiséget. Az érdekházasság létrehozóit még sem kasznizzák be erkölcstelenségért csak a kurvákat.

Nesze neked egyenlőség. Ilyen egyenlősdit akarsz játszani?

„1937-es újságokat olvasgatv aazt láthatjuk, hogy a hivatalos akkori kommunikáció nem itélte el a nyilasokat de nem tartotta jelentősnek őket!”

Na most mit szólsz hozzá, hogy Hindenburg azt mondta, hogy az lehetetlen hogy ő kinevezze Kancellárrá Hitlert - még is megtörtént. A korabeli SPD nem atrtotta  jelentős erőnek az NSDAP-t mégis legyőzték őket. Hogy ez hogy mentesíti az EJENY-t azt nem tudom. Szerintem sehogy.

Pedig az emberi élet védelme és a megkülönböztetés tilalma felülírta volna mindkettő általad idézettet , ha nem a szavakon, hanem a szelleme nyer értelmezést!”

NA, nem mondod? Tényleg? Képzeld el a Kerszténység egyik legalapvetőbb tanítása az, hogy minden ember egyenlő az Isten előtt: Kérdezem, ez hogyan fér azzal össze, hogy a világ négy sarkában ennek az egyenlőségnek a nevében irtották az embereket. Ennek nem kellett volna esetleg felülírni a Gyarmatosító törekvéseket kedves lilla. Ha valaminek a szellem teret nyert ajkkor a kereszténységnek a szelleme az aztán teret nyert. Mégis irtották az embereket amerre csak jártak. Nem tudsz olyan zugát felmutatni a Világnak, ahol e szellemiség nevében nem irtották volna az embereket és ne különböztették volna meg öket. Miről is beszélsz milyen szellemiségről?

Csak azért hogy tudd miről is polemizálsz egy idézet a ENSZ Közgyűlés III. bizotságának üléséből a szellemiségre vonatkozóan.

A Közgyûlés plénumán – a Nyilatkozatnak szentelt három ülésen – csak egy ponton történt változtatás: a III. bizottságban jugoszláv javaslatra még erõteljes antikolonialista hangvétellel iktattak be egy külön – 3. cikkelyt a gyámsági és az önkormányzattal nem rendelkezõ területeken biztosítandó emberi jogokról, de ezt a Közgyûlés elvetette, és csak a megkülönböztetés tilalmáról szóló 2. cikknek a végére, a korábbihoz képest puhított formában került be a gondolat. A Közgyûlés a különbözõ szövegmódosítási javaslatokat, köztük a Szovjetuniónak és táborának a javaslatait következetesen leszavazta, érdemben a III. bizottsági szövegen a fenti egy kivételt leszámítva már nem változtatott. Végsõ soron azonban mégis maradtak ellenzõk, a kompromisszum a tartózkodás pozíciójába való vonulásban nyilvánult meg, és így a Szovjetunió, Bjelorusszia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Ukrajna illetve Dél-Afrika és Szaúd-Arábia nem szavazta meg a Közgyûlés párizsi ülésszakán, 1948. december 10-én a dokumentumot. Jemen és Honduras pedig távol maradt a szavazástól”

Ennyit  a szellemiségről kedves lilla. Nem is értem, hogy miről beszélsz?

" 1947-es párizsi békeszerződés 4. cikkelye tiltja Magyarországon a fasiszta és irredenta propagandát, valamint a fasiszta (náci, nyilas stb.) politikai szervezetek szervezését és működését. "

és itt jön a 4. cikkely csűrése csavarása: miféle párt a jobbik?betiltandó-e betiltható-e ezen cikkely szerint? Van-e rá tételes szó szerinti utalás, vagy a szellem mégis egyezik-e ?”

Kedves lilla, látod milyen butaságokat irsz le. Magyarország Ratifikálta az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatát amelyet törvénybe is iktatott 1993-ban. Ez az 1993 évi XXXI törvény- Miről beszélsz akkor?

Milyen jogi csűrés csavarásról kedves lilla. Nincs semmiféle jogi csűrés csavarás. Ezen törvény, amely az EJENY-re és a Kiegészítésekre hivatkozik, világosan kimondja.

10.cikk 1 bekezdés: 1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 

Intézkedik arról is, hogy mikor lehet korlátozni:

2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.

Ebből is látszik, hogy addig, amíg a szélsőjobboldali ideológia, párt, csoport, vagy tevékenység nem ütközik ezekbe a pontokba - addig nem betilthatóak. Sem a Jobbik, sem a Magyar Gárda tevékenysége „szellemisége” ezekbe nem ütközik bele.(Még a cigányellenesség sem - ugyan is ők a „cigány bűnözés megszüntetéséről” beszélnek kedves lilla.)

 Tessék, megint egy adalék - a te „szellemiségi igényeidhez”

Tudod, nekem egyáltalán nem mindegy.

 

No, no... Az SZDSZ-t tenni mindenért felelősnek az nagyjából ugyanakkora hiba, mint ha Gyurcsányt tennénk felelősnek. Akár hiszitek, akár nem, de mindannyian benne voltak (vannak) abban, hogy a helyzet idáig fajult. Egyiknek sincs a másik szemére hányni valója, mert ők se különbek.  (Mellesleg Medgyessy abba bukott bele, hogy nem volt a párton belül támogatottsága - neki se - mert pártonkívüli volt, a tetejébe elvitte a költségvetést elég rendesen, harmadszorra pedig személyes sértődöttsége volt mindezek felett). 

Kedves lilla-!

Sok esetben nem értettünk egyett, pedig mindketten egyoldalon állunk. Most pedig, azt kell, hogy mondjam, végre van Valaki, aki pontosan visszaidézi Medgyessy kormányzását, leváltási mizériáit. Hányszor olvastam itt, hogy maguk is baloldalinak nevezett személyek állandóan Gyurcsány hátbatámadásáról irogattak, növelve ezirányú feszültséget a két mostani párt között. /DK-MSZP/ Hogy valaki is elolvasta volna magától, Medgyessytől származó 2004 aug.-ban íródott írást, amiben részletezi azokat a problémákat, amelyek miatt a támadások kereszttűzében került a kormánya és a személye. Végsősoron, ténylegesen is ez vezetett a lemondásához. Valahogy, nagyon kevesen mondták ki, hogy igen is, ebben az egész hercehurcában a legnagyobb felelősség az SZDSZ-t terheli. Ez a koaliciós párt volt az, aki állandó belső ellentéteket szűlt, aki miatt megbukott Medgyessy és nem utolsósorban, ez a "gátlástalan akkori csapat", okozta az MSZP bukását is. Érdekes, hogy inkább igyekezett szinte mindenki Gyurcsány szerepét felnagyítani ebben az ügyben, mint hinni magának a volt miniszter-elnöknek, aki világosan megfogalmazta az SZDSZ bomlasztó tevékenységét. Becsülöm Benned, hogy a tényekhez ragaszkodsz akkor is, amikor nem igazán írják a javadra!

Egyrészt egyetértek, sőt, gyakorlatilag szinte semmi olyat nem írtál, amivel ne tudnék egyetérteni. Tóbiás személyével kapcsolatban sincsenek semmiféle ellenérzéseim, mert személyesen is hallottam és láttam őt. Nem érdekel, megy e, vagy marad az MSZP élén. Csinálja jól a dolgát és kész. Ennyi tőle az elvárásom.

Nem tudom persze, te mit értesz egység alatt. Én azt, hogy az összes demokratikus ellenzéki erőnek ki kell alakítania egy közös programot (persze kemény kompromisszumok árán) és létre kel hoznia egy árnyékkormányt, hogy legyen már valami, amihez a választók viszonyítani tudnak. Tovább megyek. Nem elég a fidesz ellenében meghatározni magukat, hanem a saját útjukat kell járni.

Abban viszont nem értek egyet, hogy a jelen helyzetért nem csak a pártpolitikusok a felelősek. Hanem kik? A Télapó, vagy a Mikulás? Esetleg Józsi bácsi a III. emelet 25-ből? Ne viccelődjünk. Bizony ők tolták el, egyesült erővel (mert ebben nagyok).

nincs bajom Marx-szal. 1818. május 5. – London, 1883. március 14.) német filozófus, közgazdász, szociológus,

 

persze hogy más a helyzetük, egyben mégis azonosak: kiszolgáltatottnak érzik magukat valakikkel szemben.A jogi értelemben már vannak törvények.

 

A törvények viszont a gazdasági működést előírhatják, de sikerességet nem garantálhatnak.

Minél inkább bűnbakot tartanak maguk elé, "ha ők nem lennének , akkor itt minden jó lenne", annál inkább antidemokratikus megoldásokat fognak látni a valós érdekérvényesítés helyett.

Amit hangoztatsz ez volt Fodor Gábor  történelmi tévedése is!

Pont csak a szavak  figyelembe vétele az értelem nélkül: 

ezért nincs törvény a gyűlölet ellen, mert azt hitte a társadalom , mint erkölcstelen emberellenest kiveti.

Csakhogy a társadalom nem ezt tette./teszi!

1937-es újságokat olvasgatvaazt láthatjuk, hogy a hivatalos akkori kommunikáció nem itélte el a nyilasokat de nem tartotta jelentősnek őket!

Aztán addig engedte agondolatukat terjedni, míg saját magának sem volt útja, hogy ellenálljon, vagy visszafordítsa a társadalmat meg az ő gondolkodását.

Pedig az emberi élet védelme és a megkülönböztetés tilalma felülírta volna mindkettő általad idézettet , ha nem a szavakon, hanem a szelleme nyer értelmezést!

" 1947-es párizsi békeszerződés 4. cikkelye tiltja Magyarországon a fasiszta és irredenta propagandát, valamint a fasiszta (náci, nyilas stb.) politikai szervezetek szervezését és működését. "

és itt jön a 4. cikkely csűrése csavarása: miféle párt a jobbik?betiltandó-e betiltható-e ezen cikkely szerint? Van-e rá tételes szó szerinti utalás, vagy a szellem mégis egyezik-e ? 

No mindegy!

Az is a fegyelemhez tartozik, hogy a tényeket tiszteljük. Medgyessy lemondását bizony az okozta, hogy ultimátumost adott az mszp-nek vagy ő vagy Csillag István

Az szdsz nem engedte Csillag Istvánt, az mszp pedig a lemondást elfogadta. Gyurcsány addigra már miniszter sem volt :) 

Csakhogy a tényekre már nem igen emlékezünk pontosan:http://index.hu/belfold/mp0819/

Aztán elindult a küzdelem :

bad godesberg elfogadása 

 

avagy ortodoxia

a nyomán kiürült az mszp szervezete--átéltem

Szó sincs arról, hogy szürke eminenciás vagy kedves Plessatt. Tudom hogy régóta itt vagy.Azért nem emlitettelek, mert alapjában az emlitettt személyekkel beszélgettem, vagy vitáztam, ahogyan Zsadi is irja néha kőkeményen. Valóban voltak nagyon értékes emberek, kár hogy nem jönnek vissza, és voltak trollok is, innen is onnan is.

 

 

Kedves piranha53!

Igen, jól jellemezted a múltat, hál Istennek, túl vagyunk a nehezén. Sajnos nagyon kevesen maradtunk, pedig voltak itt igazán érdekes személyek, akik legalább is nekem, hiányoznak. Egyébként, jó magam is hosszú évek óta itt vagyok, még ha nem is említesz meg, bizonyára, mint jelenleg is, egy szürke eminenciás vagyok, aki időnként elmondja a véleményét, még ha kap is érte dorgálást.

Kedves Kataaa!

Egyetértvén a leirtakkal, a pártpolitikusoknak is az ország érdekében össze kell fognia. Az összefogás az mindig kompromisszumokkal jár. A tét nagy, mert hazánk halad a fasiszta diktatura felé. Nem lenne szabad elfelejteniük az ellenzéki politikusoknak, hogy a fidesz-jobbik koaliciót kellene legyőzniük. Megjegyzem erre jelenleg remény sincs.

 

Kedves Zsadi!

Remélem meggyógyultál, ha még nem akkor mielöbbi gyógyulást kívánok!

Köszönöm szavaidat. Valóban voltak nehét időszakok abban a kilenc évben! Nem vagyok itt sokat, sok minden van amivel foglalkozom, de azért figyelemmel kisérem az itt történteket. A régi ismeretségből adódóan nagyjából még azt is tudom, hogy egyes régi motorosok, pl Dmolnár, PlalyA, vagy Lilla hogyan reagálnak egyes dolgokra.

Nagyon nehéz időszakot élünk meg, és itt nem az a lényeg, hogy Tóbiás vagy nem Tóbiás, hanem az hogy az elmúlt öt évben nem született egy olyan erő amely sikerrel fel tudná venni a harcot az orbán maffiával szemben. Ez természetesen minősiti a szocialistákat is.Jlenleg nem látom azt a vezetőt, amiről nagyon helyesen irtál. Igy egyenlőre reményünk sincs ennek a félnótás diktátornak a leváltására, ha keritésen belül, ha kivül is vagyunk!

Kedves Plessatt!

Nagyjából egyetértvén azzal amit irtál, hozzátenném, hogy alapvetően Zsadinak és szerény személyemnek sem Gyurcsánnyal volt a gondunk azokban a vészterhes időkben, hanem a zombiaival, akik szétrobbantották a Kapcsolatot, majd elvonultak, ha jól tudom szétverték a DK. fórumot is. Számomra az is nagyon rossz volt, hogy abban az időkben nem volt a mérce egységes, így engem is sokszor kihajitottak több társammal egyetemben, mig a rombolók maradhattak-ez óriási hiba volt.

 

 

 

Rendkivül meglepő dolog, hogy az MSZP által üzemeltetett Kapcsolaton  az MSZP-vel kapcsolatban "rágják a gittet" a jelenlevők,és nem a cserebogarak párzási szokásairól.

Ráadásul amit felvezettél kedves Hardi-Tót az is az MSZP-ről szól.

A másik: Nem a "nyavalyás részvétnyilvánitó mondat" a lényeg, hanem az együttérzés, és az nem nyavalyás.

Kedves Hardi-Tót úgy gondolom, hogy az alászállásod a gittet rágó társulalthoz a "keritésen belülről" sikertelen volt, akkor is, ha blogod igen sok hozzászólást produkált. Csak a tüskéid maradtak. 

Mikor megy Tóbiás mikor nem, az  engem kevésbé érdekell. Sokkal inkább az, ami   napjainkban történik. Gondoljunk csak a földeladásra, a gyermek szegénységre,  a  többi  Fidesz  mutyizásra.  Hagyni kellene  dolgozni  az ellemzéki pártok politikusait. Nem arról beszélni, hogy  mit  tett rosszul, talán szerencsésebb  lenne, ha támogatnánk, esetleg segíteni, mi lehetne a jobb megoldás. nagyon rég mondom, hogy  egységre van szükség, nem széthúzásra. Ebben  nem csak a párt politikuisopk a bűnösök.  Ha  így folytatódik, bizony  pezsgőzhet a Jobbik.

Kedves Zsadi!

Végre, ismét köztünk vagy! A nemtelen támadást meg felejtsd el. Mindíg vagyunk olyanok itt, akik kéesek egy egy jó szót is szólni, amikor itt van az ideje.

Azzal azonban egy picikét vitáznék, amit a pártelnökökkel kacsolatban megjegyeztél. Azzzal én is egyetértek, mint dmolnár is helyesel, hogy a felsoroltak közül eddig tényleg a Horn és a Kovács emelkedett ki. Ők , javukra írva, un. harcedzett balolali személyiségek. Ugyan ez nem mondható el Gyurcsányról, aki kora miatt is, gyakorlata miatt is, és döntően az miatt, hogy a lehető legrosszabb időben került hatalomra a pártban és a kormányon. Ezalatt azt értem, hogy ezekben az időkben volt a legerősebb a jobboldali ellenzék, akik minden lehetséges eszközt megragadtak a baloldal támadásában, szervezték a megmozdulásokat sorozatban és ezekben méltó társnak mutatkozott maga a szakszervezet prominense, a LIGA is. Ezt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert nem mindegy, hogy ki milyen körölmények között végezheti munkáját! Tény, követett el olyan hibákat, amelyeket ma bizonyára már nem követne el. Azonan a hibák mellett, ahelyett hogy kiálltak volna mellette, még bele is rúgtak egyes párttársai, az SZDSZ-ről nem is beszélve. /Csak megjegyzem, hogy a felmagasztalt Orbán mennyi hibát elkövet folyamatosan, még sem támadja sem a pártársai, sem a szövetségesei, a megmozdulásokról meg nem is beszélve./ Mindez azt is bizoyítja, hogy ha valakit le akarunk járatni, akkor a barát és az ellenzék ebben sokat tehet, mert hibátlan ember nincs, így magunk sem. Csak az a kérdés, hogy ezt a hibát hogyan kezeli a környezet.

Szeretek tárgyilagos lenni, ezért óvakodok a különböző megjegyzésektől, főleg, ha ez egy vitatott személyről szól. Ennek ellenére, most is állítom, hogy a baloldali palettán jelenleg pont Gyurcsányt tartom a legképzettebb politikusnak, van karaktere, tud beszélni, és nem megalkuvó a jobboldallal szemben. Tudom, többek nem ez a véleménye, azonban a történések már jó ideje engem ebben győz meg.

Egyébként, aki a baloldaliságodat megkérdőjelezi, az szerintem nem beszámítható, kedves Zsadi! 

Igazad van, köszi!

Valóban az eszem mindig a leírtak ELŐTT jár, tehát a mondat helyesen:

A baloldaliságomat igazolja az is, hogy a terrorizmus MINDEN formáját (legyen az lelki, vagy munka) elítélem!

A pártelnökökkel kapcsolatban egyetértünk.

Gyurcsány meg egy KÜLÖN TÉMA....

Medgyessy Péter pedig szerintem egy intelligens, szavatartó miniszterelnök volt, de gyenge kezű. Kár, hogy túlságosan is "jólnevelten" bánt a magát "konstruktívnak nevező" (SICCCC!) ellenzékkel szemben. És szerintem kár volt Gyurcsánynak hátbatámadnia Medgyessyt! Mert én bizony EZT hiszem róla...
Bár el kell ismerni, Gyurcsány volt az egyedüli (határozottságban legalábbis) egyenrangú ellenfele Orbánnak.
Kár, hogy elbaltázta az emberek benne való bizodalmát.

Könnyű elveszíteni a bizalmat, visszanyerni meg szinte lehetetlen.
 

Csak kis kiegészítést, vagy javítás, mert látom elragadott a hév (vagy a HÉV?) :0)

"A baloldaliságomat, és a terrorizmust (legyen az lelki, vagy munka!) elítélem!"

Miii... A saját baloldaliságodat? :0)

 

A beidézett pártelnökök közül Horn és Kovács voltak jók. A többi, sajnos, néma csend. Gyurcsány nagy lehetőség volt, de nem lett az...

"Néha tüskés is tudok lenni..."

Éééértem...

Én meg: Néha a karmaimat is használni szoktam... ;o) 
 

Hozzászóltam:
http://kapcsolat.hu/blogszemle/terror-parizsban-eljott-az-europai-osszefogas-ideje#comment-51748

EZT kapd ki, haver!

A hsz-em végén lévő vidi VÉGÉN a lényeg:
"An eye for an eye, will make us all blind" /Mahatma Gandhi/

Kb. magyarul:
"Szemet szemért, míg valamennyien meg nem vakulunk!" /Mahatma Gandhi/

(Aki tud jobban angolul, javítsa ki, köszönöm!)
 

Kedveseim, bocsánat, de betegség miatt nem tudtam jönni e pár napon.

Kedves Piranha!

Nagyon köszönöm, hogy megvédtél, és kiálltál értem a baloldaliságomat illetően! :)))

Természetesen köszönöm PlalyÁnak és Plassattnak is, de azért hozzád kapcsolódtam a hsz-emmel, mert Veled valóban 9 éve már (Amőba - azóta sajna megszűnt weboldal - fórumai), hogy kapcsolatban állok.
Igaz, nem mindig és mindenben értettünk egyet (Biblia-téma), de egyben mindig: A BALOLDALISÁGBAN, s abban, hogy egyikőnk sem volt soha Orbán szekértolója.
S bizony, együtt mérgelődtünk ott is, majd itt is azon, hogy a jobboldali trollok (és bocs, de a Gyurcsány-fanok is!), ha nem értettünk bármiben velük egyet, azonnal megkaptuk tőlük a "fidesz-bérenc" jelzőt! :((( :P

Hát úgy látszik, EZ AZ ÁTOK örökre rajtunk marad, ráadásul éppen az mond kívülről bekiabálónak engem, aki most jött ide, s talán éppen azért, hogy közönségre találjon, és a "kívülről bekiabálás" helyett BELÜLRŐL kiabáljon be, miként azt - sajnos! - az MSZP is gyakran megteszi! :(((

Hogy MI az, ami nem tetszik nekem a jelenlegi párelnökben?

Neked elárulom:

Nem szeretem a tutyimutyiságot, a "rendetlen pártságot" (by Lendvai!), mert a poliika nem a barátságos bratyizásról szól! Továbbá nem szeretem a határozatlanságot, a gyengekezűséget sem!
Pedagógusként azt vallom:
FEGYELEM NÉLKÜL NINCS FIGYELEM!
Ugyan ki kíváncsi egy széllel bélelt, rendetlen, saját sorait rendezni sem tudó pártraaaa?! :(((
Nem kell ahhoz Orbáncnak lenni, hogy valaki JÓ vezető legyen, sőt!

Szerintem igenis határozottnak, erélyesnek, fegyelmezni tudónak, ugyanakkor intelligensen , s ELEGÁNSAN DIPLOMATIKUSNAK is kell tudni lennie egy vezérnek, akár egy párt, akár egy ország élén áll. ETTŐL MÉG NEM LESZ BLELŐLE TYRANNOS!

A baloldaliságomat, és a terrorizmust (legyen az lelki, vagy munka!) elítélem!
Ennek bizonyságául idézném a múltkor a "Beszélgessünk" fórumba beírt szellemes megjegyzését valakinek a facén Orwell 1984 c. művére:
"Én az 1984-et FIGYELMEZTETÉSNEK szántam, s NEM HASZNÁLATI UTASÍTÁSNAK!"

Végül itt az elnöklista, nevezze meg valaki, vajon KI felelt meg a fenti kriériumnak?
Legalábbis valamelyest...
 

A Magyar Szocialista Párt elnökeiNévhivatal kezdetehivatal végeNyers Rezső1989október 9.1990május 27.Horn Gyula1990május 27.1998szeptember 5.Kovács László1998szeptember 5.2004október 16.Hiller István2004október 16.2007február 24.Gyurcsány Ferenc2007február 24.2009április 5.Lendvai Ildikó2009április 5.2010július 10.Mesterházy Attila2010július 10.2014május 31.Botka László
Ideiglenes elnök2014május 31.2014július 19.Tóbiás József2014július 19.hivatalban

 

 

Kedves lilla!

Azt írod” Ha a "szabadok és rabszolgák"  hangsorokat" Kizsákmányolók és kizsákmányoltak" hangsorra vagy" tőkeerős elit és tehetetlen nép" hangsorra cseréled ugyanazt a gondolatot járod körbe.”

Ez nem hangsor kérdése. Éppen erről szól az Anti-Dühring.

A korábbi felvilágosodás, vagy reformkor „szabadok és rabszolgák” meghatározását nem lehet a kizsákmányolók és kizsákmányoltak meghatározással  felcserélni.  Nem ekvivalens a kettő és nem is felcserélhető – sőt még csak nem is szinonímái egymásnak, Példa rá az USA alkotmánya ahol a „szabadok és rabszolgák” osztályelőjogokat behelyettesítették faji megkülönböztetéssel A kizsákmányoltak között nincs faji, etnikai, vagy bármilyen más megkülönböztetés kedves lilla. Nem akarod megérteni, de mindegy. Ez nem annak a függvénye, hogy mit értelmezel vagy hangsor- ez egyszerűen két különböző dolog. Vedd már észre. (Igaz ezt a dmolnár is leírta már neked, de az istennek se tudod megemészteni.)

„" tőkeerős elit és tehetetlen nép –ezt a meghatározást meg nem is tudom, hogy honnan vetted ez valami újhullámos Marsovszki féle elmélet agyalmánya – ilyen kategória a marxizmusban nincs  - tehát nem lehet behelyettesíteni sehova.

A civilizáció, amely mint mondtam a társadalomban meglévő objektivációk összessége -  nem hoz létre 7 milliárd embert - sőt egyetlen embert sem hoz létre.  Nem duzzaszt semmit, legfőképpen az emberiség létszámát nem duzzasztja. Ne kavarj már.

Azt írod: „Igen a náci fajelmélet ellentétes az Egyetemes Emberi jogok nyilatkozata szellemével , amelyre az Európai Unio alkotmánya épül.”

Nem igaz kedves lilla. A náci fajelmélet nem ellentétes az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatával.

Idézem neked a 18. cikket

Mindenkinek joga van a gondolat‐, a lelkiismeret‐ és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a nyilvánosság előtt vagy a magánéletben oktatás,gyakorlás, istentisztelet vagy szertartás keretében történő kinyilvánítása szabadságát

Tovább megyek a 19 cikk pedig mit mond kedves lilla.

„Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.”

 

Látod te ezekben a pontokban azt hogy mondjuk szélsőjobboldai eszméket tilos volna megismertetni, terjeszteni, vagy azzal foglalkozni hogy milyen hatást fejt ki ezen eszmék terjesztése.

Mert én ilyet itt nem látok. És ha nem tilos akkor bizony szabad kedves lilla. Az egy alapvető jogi axióma.

Aztán nézzük csak az Eu alkotmányát. II rész 71. cikk 1 bekezdés.

Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.”

2. bekezdés

„A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.”

Következik a 70. cikk 1 bekezdés:

Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását.”

Kedves lilla, ezek egyikében sincs az benne hogy tilos volna a szélsőjobbodali eszméket terjeszteni, annak értelmében csoportot fabrikálni, vagy valamely Eu-s országban ezen eszméket betiltani. Tehátakkor a náci eszméket szabadon lehet terjeszteni – ugyan is amit nem tilos azt szabad.

Na látod ezért nincs igazad, és többek között a rasszizmusról és antiszemitizmusról alkotot véleményed többek között ezért hibás.

Tehát a náci eszmék nem ellentétesek sem az EJENy-el, sem az Eu Alkotmányával. Ha az lenne akkor tiltaná, mit ahogy tiltja a rabszolgamunkát például, sőt még az önmagad rabszolgának való eladását is tiltja.

 

Vagyis megint olyanra hivatkoztál, amit nem ismersz eléggé- és a hivatkozásod alaptalan.

Mondtam, hogy az EJENY az egy politikai céllal létrejött szerződés és sajnos ezek szerint az EU alapjogi Chartája is. Nem az egyetemes emberi jogokat szolgálja. Az integráció egyik legnagyobb kerékkötője mindkettő kedves lilla.

Az EJENY  a Szovjetunió és a SZocialista országok ellen jött létre 1948-ban az Eu. meg elfelejtette, hogy már nincsenek és szolgaian másolt. Ez van.

Te pedig nem gondolkozol, nem nézel utána a dolgoknak csak elfogadsz mindent.

 

Ebben a felvetésedben én teljes mértékben, igazat adok. Ami történt Franciaországban az tényleg egy szégyenletes, gyilkos merénylet-sorozat, amin minden jóérzésű embernek fel kell háborodni! Még én sem tettem túl magam az egészen és úgy gondolom, a társaim sem. Hidd el, ahogyan én ismerem Őket, a maguk módján meggyászolják a meggyilkoltakat, a sérülteknek meg mielőbbi gyógyulást is kivánnak, velem együtt.

Azonban, ezzel nem ér végett semmi, hisz a további menekültáradat, a további ilyesztegetések újabb és újabb problémákat vetnek fel, amit előbb, vagy utóbb, ki kell beszélni. Az európai közösségnek, a politikusoknak meg sok mindenre választ kell adni, sok intézkedést meghozni, amelyek saját életünket is befolyásolhatják. Mivel, a médiák minduntalanul is ezekkel foglalkozik, talán ezért is van a hallgatás, a fejlemények várása. Gyászolni pedig bizonyára mindnyájan  magukban gyászoltak és gyászolnak!

Tisztelt Hardi-Tót !

Bagoly mondja a verébnek.

Elhibáztam: elgondolkodtattatok

Igaz, nem régóta vagyok itt, de azért most elgondolkodtatok. Rágjátok a gittet az MSZP-vel kapcsolatban napok óta.

Közben meg Franciaországban meggyilkoltak több, mint 100 embert, dühöng a terrorizmus Európában. Egy nyavalyás részvétnyilvánító mondat nem telett ettől a csapattól, pedig ahogy látom jó pár cikk erről szól.

Igaz, fontosabb is az MSZP létező, nem létező gondjait csócsálni.

A "nagyok" (akik mellsleg elég kicsik mostanság) között a vita nem erről folyik. Bár erről folyna...

Hát, most megest mellé lőttél... Marx közgazdaságtani és társadalomtudományi elemzései nem azért nem kerültek még "átalakításra", mert nem született ehhez a munkához megfelelő ember, hanem azért, mert amit leírt, az valóban úgy működik. Naygon sokan megpróbálták már átírni a dolgokat és bebizonyítani, hogy nem is úgy van, de sohe nem született (legalábbi ahogy én tudom) olyan elmélet, ami hatályon kívül helyezné a marxi elméletet. Ez van...

A másik tévedés, a "Ha a "szabadok és rabszolgák"  hangsorokat" Kizsákmányolók és kizsákmányoltak" hangsorra vagy" tőkeerős elit és tehetetlen nép" hangsorra cseréled ugyanazt a gondolatot járod körbe."

Szintúgy baklövés. Mert nem. Más a helyzetük, mások a lehetőségeik. Mást thet a kizsákmányolt és mást a rabszolga. (tehetlen nép pedig nincs, ez úgy butaság, ahogy van). 

azt hiszem haladunk valami felé! :) 

csak nem akar a %-os párttámogatás emelkedni :( 

amíg a vita le nem zárul--a nagyok között -- addig viszont semmi nem lesz a fidesz ellenében senki által 

:) 

Hát megintcsak aláhúztad, hogy Marx nagy gondolkodó volt! 

Akik követték meg pont úgy értelmezik, ahogy az előismereteikből, és pillanatnyi érdekeikből következik . :)

Azóta sincs akkora formátum, hogy továbbvigye és új ideákkal gyarapítsa, vagy átalakítsa Marx lefektetett téziseit.

Ha a "szabadok és rabszolgák"  hangsorokat" Kizsákmányolók és kizsákmányoltak" hangsorra vagy" tőkeerős elit és tehetetlen nép" hangsorra cseréled ugyanazt a gondolatot járod körbe.

Mindeközben kihagyod a civilizáció létrehozta együttélési szabályokat, amelyek mentén az évezredek 7 millióra duzzasztották az emberiséget.

Igen a náci fajelmélet ellentétes az Egyetemes Emberi jogok nyilatkozata szellemével , amelyre az Európai Unio alkotmánya épül.

Persze kereshetünk és bizonyára találunk is benne (bennük) ellentétként is magyarázható passzusokat, de a szellemisége mégis koherens: 

Minden ember egyenlő " „egy emberből alkotta az emberek minden nemzetét, hogy lakjanak a föld egész színén”, még azt is leírja, hogy „nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35") a bbiblia szerint

https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_%C3%A9s_polg%C3%A1ri_jogok_nyilatkozata

nyitható a teljes szöveg is

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf 

ez az unio alkotmánya . rég olvastam már, de most látom mennyire fontos lenne tudni/ismerni ma 

"Az alapvető szabadságok és a megkülönböztetés tilalma (1) Az Alkotmánnyal összhangban az Unió a területén biztosítja a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását, valamint a letelepedés szabadságát. (2) Az Alkotmány alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés."

szóval szakítani kéne már a dogmákkal.És ki kéne alakítani az élhető viszonyainkat.

Ha a dogmákhoz ragaszkodunk tehetjük, de a világ másként kezd működni, ahogy azt most a támogatottság mutatja 

Orbáné kontra jobbik kontra a többi, amely pártok a dogmákkal viaskodnak, és nem alternatívát keresnek a szekularizáció indoklására, a liberális alkotmány (itt szerkezet) szükségességére, hisz az is a civilizáció terméke évszázadok alatt létrejőve

Úgy látom újraindult a kör... :0)

Kedves lilla!

Semmiben sem erősítettelek meg.

Kijavítom néhány tévedésedet, amik meghatározók.

Lenin 1880-1924 "1903-as Mi a teendő? című művében nyíltan szakított a marxista irányzattal, ebben ugyanis felülbírálta a Tőke szerzőjét, és a marxi vízióval szemben azt hirdette, hogy a világforradalmat nem várni, hanem – egy arra alkalmas élcsapat segítségével – „megcsinálni” kell,”

Igen csak hogy ez tévedés. Ugyan is Marx sohasem mondta, hogy a  világforradalmat várni kell. Mit is mondott, idézem:

„: Lehetséges lesz-e a magántulajdon eltörlése egy csapásra? - Nem, éppúgy, mint ahogyan egy csapásra a már fennálló termelőerőket sem lehet megsokszorozni annyira, amennyire ez a közösség létrehozásához szükséges. A proletariátus minden valószínűség szerint bekövetkező forradalma tehát csak fokozatosan fogja a mai társadalmat átalakítani, és csakis akkor törölheti majd el a magántulajdont, amikor már létrejött a termelési eszközök ehhez szükséges tömege.

Ezt úgy értékelni mint hogy a világforradalmat vár kellene merő tévedés, és képtelenség. Ennyire azért nem értheted félre.Ami pedig Lenint illeti – Rosa Luxemburg birálatának éppen az egyik fő pontja az volt hogy  Lenin szerint egy országban is végbemehet a Szocialista átalakítás- a történelem bebizonyította hogy Rosa Luxemburgnak, de méginkább Marxnak volt igaza. Így tehát az erre alapozott érvelésed tévedés.

a "szabadok és rabszolgák " ellentéte felfogásbeli jogkorlátozás, és annak kiterjesztése az elidegenedés okozta munkás és munkaadó ellentétre  is csak egy felfogásbeli --mondhatnám civilizációs  félreértés. Ez csúcsosodott ki  1848-ban . „

1848-ban polgári demokratikus forradalmak voltak. És nem valamiféle más általad feltételezett dolog. Ha igazad volna, akkor nem lehetne különbséget tenni  a szabadok és rabszolgák között, mert szerinted a szabadok és rabszolgák ”szabadság eszerint abban áll, hogy a racionális belátás az embert jobbra, az irracionális ösztönök balra rángatják, és az erők e parallelogrammájában a valóságos mozgás az átló irányában következik be. A szabadság tehát belátás és ösztön, értelem és értelmetlenség átlaga volna, és fokát minden egyes embernél tapasztalatilag kellene megállapítani egy „személyi egyenlettel" - hogy csillagászati kifejezéssel éljünk.

A szabadság tehát a természeti szükségszerűségek megismerésére alapozott uralomban áll önmagunk és a külső természet felett; így szükségképpen a történelmi fejlődésnek terméke.

Ez pedig nem jogkorlátozás vagy értelmezés kérdése kedves lilla, hanem történelmileg kifejlődött és a termelési mód által  meghatározott. Tehát nem jogi értelmezés kérdése hisz akkor nem lenne más mint jogi fogalmakkal való kóklerkedés. Amikor leredukálod jogi értelmezésre akkor nem teszel mást mint egy  A jogi tanultsággal való hetvenkedés melyben legjobb esetben egy egészen köznapi óporosz jogász legközönségesebb szakismeretei húzódnak meg.

Azt írod: Osztalyharc letezeseböl indul ki, ami szerint van egy gazdasagi, tôkeerös elit, amely kizsakmanyolja a tehetetlen nepet

Hogy ez mekkora csúsztatás részedről kedves lilla azzal nem is akarok foglalkozni. Nézzük meg valójában mi is az osztályharc tartalma, amit ezek szerint te sohasem értettél meg.

Köztudomásúlag azonban a burzsoáziát attól a pillanattól fogva, amikor a feudális polgárságból kibontakozik, amikor a középkori rend modern osztályba megy át, állandóan és elkerülhetetlenül nyomon kíséri a proletariátus. És ugyanígy a polgári egyenlőségi követeléseket nyomon kísérik proletár egyenlőségi követetések. Attól a pillanattól kezdve, amikor felállítják az osztályelőjogoknak az eltörlésére irányuló polgári követelést, melléje lép a maguknak az osztályoknak az eltörlésére irányuló proletár követelés - először vallási formában, az őskereszténységre hivatkozva, később magukra a polgári egyenlőségi elméletekre támaszkodva. A proletárok szaván fogják a burzsoáziát: az egyenlőséget ne csupán látszólagosan, ne csupán az állam területén, hanem valóságosan is, a társadalmi, gazdasági területen is vigyék keresztül.

Ez az osztályharc tartalma kedves lilla. Ebben hol látod azt hogy a  gazdasági tőkeerős elit meg a kizsákmányolt tahatatlan nép állna szembe azt nem tudom? Úgy látszik te mindig valamiféle butaságotvizionálsz és megsértődsz amikor nincs igazad.

Azt írod: Ma pedig "Az ökonomikus  latasmod mindent a penzre, vagyonosodasra, gazdasagi helyzetre vezet vissza es abbol vezet le, mintha az lenne a motorja a folyamatoknak.

Mit is erről Marx: „Ahol azonban a gazdasági viszonyok szabadságot és egyenjogúságot követeltek, a politikai rend lépten-nyomon céhbéklyókat és külön-kiváltságokat helyezett velük szembe. Helyi előjogok, különbözeti vámok, mindenfajta kivételes törvények nehezedtek a kereskedelemben nemcsak az idegenre és gyarmati lakosra, hanem elég gyakran az állam saját polgárainak egész kategóriáira; céhes kiváltságok keresztezték mindenütt és minduntalan a manufaktúra fejlődésének útját. Sehol nem volt szabad a pálya és sehol nem voltak egyenlők a polgári versenyfutók számára az esélyek - márpedig ez volt az első és mind sürgetőbb követelmény. Érdekes nem Marx már akkor tudta ezt amit te most új dolognak vizionálsz kedves lilla. Akkor mikor is keletkezett ez az általad ökonomikus látásmódnak nevezett valami. Ne tévedj, most sincs másképpen a kapitalizmus természete mint a XIX században volt. Ne akarj mást keresni mint ami való.

Azt írod: "szabadnak és egyenlőnek született" ember tétele mellé azt törvényekben is rögzíteni tartották szükségesnek már 1632-ben született John Locke is. „

Tényleg nem mondod, ha ez igaz lenne és nem lenne jogi kóklerkedés az egész elméleted, akkor például „Mikor is ez emberi jogok sajátosan polgári jellegére jellemző, hogy az amerikai alkotmány, az első alkotmány, amely az embert jogokat elismeri, ugyanazon lélegzetre megerősíti a színesek Amerikában fennálló rabszolgaságát: az osztályelőjogokat számkivetik, a faji előjogokat szentesítik.”

NA hogy is van akkor ez a John Locke féle történelmi szükségszerűség- ha valóban történelmi szükségszerűség lenne akkor az osztály előjogok és faji előjogok nem is lkerülhettek volna bele például az Amerikai Alkotmányba amit állítólág olyan sikeresen fogalmaztak meg, hogy nem is nagyon kellett módosítani azóta sem kedves lilla.

Hogy is van ez akkor?

De tudod nem akarom az önbecsülésedet tovább tépázni. A társadalom, a kultúra és civilizáció az emberi termelés terméke Jellemzője a termelési mód és nem más, minden olyan amely ennek ellentmond az a jobboldali ideológiák következménye.

Ez a lényeg. Semmiben sem erősítettelek meg mert mindsen polgári egyenlősdi és szbadságosdi csak is a jogi kóklerkedés terméke.

De tudod mit. Van két kérdésem

1./ Szerinted a naci fajelmélet, ellentétes-e a szerinted az emberi szabadságjogokat szentesítő Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltakkal?

2./ szerinted a náci fajelmélet ellentétes-e az Európai Unió alkotmányával – ami alapvetően az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapul.

Ha majd tudsz erre a kérdésre értelmesen válaszolni, akkor folytathatjuk a vitát. Addig nem.

De jól gondold meg a válaszodat.

 

Hát mit ne mondjak jól megerősítettél.

"szabadnak és egyenlőnek született" ember tétele mellé azt törvényekben is rögzíteni tartották szükségesnek már 1632-ben született John Locke is. 

Ő a felvilágosodás előkészítőjeként jelentős gondolkodó.

Őt követve és továbbgondolva vitázva jöttek létre a különböző elgondolások, amelyek a törvényben rögzítettséget nem vitatták, csak a törvények változtathatóságának ütemét gondolták másként.

 

a "szabadok és rabszolgák " ellentéte felfogásbeli jogkorlátozás, és annak kiterjesztése az elidegenedés okozta munkás és munkaadó ellentétre  is csak egy felfogásbeli --mondhatnám civilizációs  félreértés. Ez csúcsosodott ki  1848-ban . 

Más sikra terelte a gondolkodást főként Kelet-Európában, míg a nyugati féltekén a civilizációs fejlődés tovább érvényesülhetett. (még "bad godesberget is " létrehozhatta :) )

Ma pedig "Az ökonomikus  latasmod mindent a penzre, vagyonosodasra, gazdasagi helyzetre vezet vissza es abbol vezet le, mintha az lenne a motorja a folyamatoknak. 

Osztalyharc letezeseböl indul ki, ami szerint van egy gazdasagi, tôkeerös elit, amely kizsakmanyolja a tehetetlen nepet.
.. a "tôkeerös, kizsakmanyolo elit" es a "tehetetlen nep" szembeallitasa ...
......
 a törtenelmi materializmus hagyateka ez. Ezzel kellene vegre szembenezni, de nagyon."sokkal jobb lenne visszatérni a civilizáció természetes fejlődéséhez, ami 1632-ben elindult és "jó" törvények alkotását kívánta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ludassy_M%C3%A1ria 

A felvilágosodás meg az ő ellentmondásai meg az ő következményei.

 

1632. John Locke

Marie de Cavitat Condorcet, 1743-1794

1758. május 6. Robespierre - 1794.

Karl Marx, 1818-1883 - 

Lenin 1880-1924 "1903-as Mi a teendő? című művében nyíltan szakított a marxista irányzattal, ebben ugyanis felülbírálta a Tőke szerzőjét, és a marxi vízióval szemben azt hirdette, hogy a világforradalmat nem várni, hanem – egy arra alkalmas élcsapat segítségével – „megcsinálni” kell, " 

 

Ez munkál máig--bár a frankfurti iskola már 1924-ben szakított ezzel a felfogással.de azt már egyszer megnéztük .

Kedves lilla!

„Ki a fene beszél kiegyezésről?”

Te. Nemazt írtad, hogy „Társadalmi kiegyezés másként nem fog létrejönni.Anélkül pedig semmi nem lesz!.”Akkor?

„A civilizáció kialakított egy viszonyrendszert.”

A civilizáció semmiféle viszonyrendszert nem alakitott ki, hisz a civilizáció maga a viszonyrendszer. Azt az adott társadalmi-gazdasági alakulat fejlettsége, annak jelentkező igényei, melyek tartalmazzák az előtte  lévő korok eredményeit azokat tökéletesítve, továbbfejlesztve.A civilizáció eben az értelemben a társadalom szininímája. Ilyen vonatkozásban a civilizáció nem kül9nül el a társadalomtólés a kulturától azaz nem oka és nem következménye egyiknek sem azt nem alakítja, nem változtatja hisz önmaga.A társadalmi gazdasái alakulta pedig mindig az adott termelési mód függvénye így a civilizáció a társadalom és aklutura is aaz adott termelési mód megjelenítődése. A 16.18 század Angliájában alakult ki, azelőtt ilyen értelemben nem használták a civilizáció, társadalom kultúra  megközelítéseit – kedves lilla. ( ne beszéljbutaságokat)

„A civilizációnak kéne engedni, hogy kivívja a méltányos kölcsönös előnyökön alapuló együttélés szabályait. Azokat törvényekben rögzítse.A törvények betartását ellenőrizze”

Bocs, de a civilizáció semmit sem vív ki. Meg a társadalom sem, sőt a kultúra sem. A társadalmat felépítő bonyolult viszonyrendszer alakulása, az abban lévő folyamatok és változások eredményezik azt amit te civilizáció fejlődésének hívsz. Ezt a társadalom mozgásai generálják- ami az adott termelési módnak a megjelenése, „visszatükröződése”

Tudod a személyi tulajdonnal és a hozzáláncolt jobbágyi munkával jellemezhető Középkorban nem lehetett szó az emberi jogokrólmert a termelési mód nem tette lehetővé a társadalom számára hogy szó lehessen róla. Meg kellett változtatni a termelési módot ahhoz hogy a társadalmi fejlődés tovább léphessen( ennek megértése nem olyan bonyolult dolog)

Hogy ez mikor történik meg? Azt Marx úgy határozta meg, hogy akkor amikor az uralkodó termelési mód gátjává válik a társadalmi fejlődésnek.

Az osztályharcot ebbe nem szabad belekeverni az osztályharc ennek a változásnak az eszköze és nem más. Hogy eszköz a viselkedéskultúra, vagy a  társadalobanmeglévő ellentétek ütköztetése is

Röviden és összefoglalóan: A társadalom az nem más mint az ember és ember, ember és közösség viszonya, amit az objektiváció közvetít ( objektiváció a Herderi megfogalmazás szerint: az ember által termelt világ)

A kultúra az ember viszonya az objektivációkhoz, vagyis az "emberi műhöz", az ember által teremtett, megformált világhoz.

A civilizáció az objektivációk összessége, amelyeket az ember alkotott, és ami az emberi tevékenység és az emberi közösségek alapjául szolgál.

S mint láthatod ezek a keretfogalmak amelyek sulyosan terheltek a saját belső és külső ellentmondásaival( melyek egyben a fejlődés mozgatórugói is) a termelési mód leképzése és következménye kedves lilla. A tulajdon, a demokrácia, az iparosodás,az osztály, ideológia, humanizmus, romantika, bürokrácia, kapitalizmus, kollektivizmus, kommercializmus, kommunizmus, liberalizmus, egalitarianizmus, tömegek, középkor, proletariátus, szocializmus, munkanélküliség, progresszió, reformizmus, szolidaritás,de a gyár, gyáros, középosztály, konzervatív, arisztokrácia, nemzetiség, mérnök, válság, utilitarizmus, statisztika, szociológia, zsurnalisztika fogalmakkal jelölt viszoynrendszer beli ellentmondások  ennek az objektivációnak egy-egy állomásai és a folyamatnak egy egy meghatározó pillérei.

A folyamatot nem lehet törvénybe foglalni kedves lilla – csak a folyamatnak az eredményeit amit minden társadalmi gazdasági alakulat meg is tesz az adott termelési módban.

„Az osztályharc semmit sem oldott meg! Soha sehol semmikor . Szakítani kéne vele, és új alapokon kéne elindulni--bűnbakképzés nélkül.”

Ez a megállapítás egy nagy butaság,  egy eszközt nem lehet semmiféle folyamattal felcserélni. Az eszköz az eszköz a folyamat meg folyamat és nem  felcserélhető a kettő. Az osztálygóharc egy folyamatnak az eszköztárában van benn. Ugyan úgy ahogy az erőszak sem old meg smóemmit mivel csak egy eszköz és nem egy folyamat. Meg a fegyversem old meg semmit,de mondok neked mást  a kultúra részeként emlegestetett építészet sem old meg semmit sem( Az is csak egy eszköz) de az impresszionizmus sem, meg a reformáció sem oldott meg semmit sem mivel ezek eszközök, amiket felhasználnak egy egy folyamatban de nem behelyettesítenek. Hogy az osztályharcnak mi köze a bűnbakképzéshez azt azért kifejthetnédmert ez értelmetlen párosítás. Akkor mondjuk a racionalizmust is el kéne felejteni mert az sem oldott meg semmit és alkalmas a bünbakképzésre. De ilyen a vallás, meg az összes ideológia, a tulajdon és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is. Akkor ezeket is felejtsük el? Nevetséges vagy.

„Nagyon sok írása foglalkozik civilizáció vizsgálattal.”

Természetesen hisz a társadalmi mozgásokmindíg is érdekelték a társadalomtudósokat az egyik fő kutatási területük. Miért ne foglalkoznának vele. Az lenn inkább a baj ha nem foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Most azt nyilvánítottad ki,  hogy a Matematikusok a matematikával foglalkoznak – ha a matematikusok a zenével foglalkoznának „üzemszerűen”, akkor zenészek lennének és nem matematikusok - erre még nem gondoltál kedves lilla.

Az emberek a természetben meglévő egyenlőségen kívül semmilyen más formában nem egyenlőek.  Hogy miért leírnám neked szívesen, csak hogy ez már megtették előttem tőlem szakavatottabb személyek- Ha kíváncsi vagy rá akkor olvasd el az Anti-Dühringet. Ott választ kapsz arra, hogy a mai oly divatos viselkedéskutatók által preferál egyenlőség illetve az Emberi jogok valós tartalma micsoda( Hát nem az ami az EJENY-be van, az tuti)

Egy biztos kedves lilla, Nemtalálsz a társadalomban két embert amely erkölcsi, morális anyagi, vagy jogi értelemben „egyenlő” lenne. (A fizikális egyenlőségről már nem is beszélek) Ennyit a beidézett linkhez.

S még egy adalék.

Amióta John Locke leírta a "szabadnak és egyenlônek született" ember tételét, a polgári forradalmak, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat fordulatával élve "önevidensnek", magától értetôdônek tekintik az ember természetes jogainak ezen elôfeltételét.

Tudod én inkább neki hiszek:

Mindaddig azonban, amíg a szabadok és rabszolgák ellentéte fennállt, szó sem lehetett az általános emberi egyenlőségből levont jogi következtetésekről: láttuk ezt még legújabban is az Észak-Amerikai Unió rabszolga-államaiban.” ( Engels: Anti-Dühring)

Ennyi. Pedig Locke legalább 400 évvel korábban írta, le a mondandóját - akkor most vonjam le azt a következtetést, hogy amit Locke leírt - az nem oldott meg semmit,  tehát jobb lenne elvetni és új alapokról elindulni – bűnbak képzés nélkül?

Gondolod ezt kéne tennem?

Mert amit leírtál azok szerint te azt teszed. Ne haragudj, hogy én nem követlek ebben.

Befejeztem, bocs.

 

Ki a fene beszél kiegyezésről?

Méltányos működésről/működtetésről kéne szóljon a közbeszéd.

A civilizáció kialakított egy viszonyrendszert.

A civilizációnak kéne engedni, hogy kivívja a méltányos kölcsönös előnyökön alapuló együttélés szabályait. Azokat törvényekben rögzítse.A törvények betartását ellenőrizze.

Mikor az első ember az őskorban leverte az első cölöpot, hogy ez a földdarab az enyém, akkor elindított egy ezeréveken át tartó korszakot , de elindította a civilizációs folyamatot is. 

Nem könnyű folyamat, de gyorsítólag beleavatkozni nem lehet, az ritkán visz előre.

Ezért folyamatos , lépésről lépésre történő méltányosság kialakítása szükséges a fejekben, aztán a törvényekben.

ez nem kiegyezés, vagy nagyon is az.

Az osztályharc semmit sem oldott meg! Soha sehol semmikor . Szakítani kéne vele, és új alapokon kéne elindulni--bűnbakképzés nélkül.

Ludassy Mária sokat foglalkozott a témával: mint civilizáció kritika vagy civilizáció fejlődés/alakuláshttp://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/emberi_meltosag.pdf

Nagyo sok írása foglalkozik civilizáció vizsgálattal.

Kedves lilla!

Kinek kell kivel kiegyezni szerinted?

A tőke birtokosnak a vállalkozóval? Vagy a Vállalkozónak a tőkemüködtetöivel?

A poacnak a társadalommal? A szélsőségeseknek a  liberalistákkalí? Vagy kinek kell kiegyezni?

Tudod ez a  társadalmi kiegyezés az egy  pusztába kiáltott szó. Társadalmi szerződésről lehet bnbeszélni, de ott meghatározott elemek vannak, olyanok amiket te el sem ismersz hogy léteznek.

 Előbb azt kéne elismerned, hogy a ársadalomban vannak olynok akik között a szerződés létrejöhet. Aztán az sem ártana ha azt is tisztáznák, hogy milyen feltételk mellett jöhet kétre a társadalmi szerződés, azaz a társadaloban meglévő érdekcsoportok milyen érdekek mentén polarizálódnak és mik azok a jellemzők amiket az érdekcsoportnak szem előtt kell tartani.

kedves lilla kiegyezés a  tőke birtokos meg a vállalkozó között? az olyan mintha azt mondanád hogy kiegyezés a tűz meg a víz között. Na ne mán.

szeződésről még csak csak de kiegyezésről szó sem lehet.

Szerinted milyen kiegyezés képzelhető el egy náci meg egy zsidó között?  semilyen  ugyan is ha a náci lemond a zsidó kiirtásáról akkor nem náci, ha a zsidó meg feladja az időnként önveszélyes szelídségét akkor meg nem zsidó ( Lásd a rossz izraeli és a jó zsidó dilemáját)

ne álmodozz- szerződésról lehet szó de kiegyezésről nem. Ahhoz termelési mód változásra van szükség.

Kedves Hardi-Tóth!

Nem értem, hogy egy vélemény nyilvánítás ürügyén, miért kell bántani Zsadit? Ő tényleg a saját véleményét mondja, amihez joga van és nem is biztos, hogy az Ö véleménye egyéni lenne, ugyan is hallani, hogy azt a véleményt sokan osztják!

Hogy ebben a személyes vitában kinek is van igaza, az majd kiderül, ezért, még Neked sem adatott meg az igazságosztó szerepe, hogy valakit is kioktass olyan dologban, amit Te sem tudhatsz!

Egyébként, tényleg a saját véleményemet írva, Tóbiásnak is vannak jó és kevésbbé jó megnyilvánulásai. Egyben én biztos vagyok, hogy Tóbiás nem az a karakteres alkat, aki való az MSZP élére. Hogy ki lenne jó szerintem? Hát ez a nagy probléma, ugyan is jelenleg /régebb óta/ nem látni ilyen személyiséget. Nincs az MSZP-nek olyan karakterű vezetője, mint pl. a FIDESZ-nek Orbán, a JOBBIK-nak Vona, vagy a külföldi fajsúlyos pártvezetőket mondjam, pl. Merkel, de sorolhatnák számtalant. Ezek az emberek, függetlenül politikájuk tartalmától, a párt támogatói szemében vezérnek tekintik őket, akit teljes odaadással támogatnak. Elhiszik nekik, amit mondanak, amit cselekszenek és felnéznek rájuk. Ez kell egy igazi vezetőnek, enélkül nem tud a helyén maradni, nem maradhatna vezető! Na, ez hiányzik évek óta az MSZP-nél is, mert nincs ilyen személy és sajnos Tóbiás sem alkalmas erre a szerepre. Ezért is lehet ennyi személyi kérdés a pártban. Mond, miért nincs ez máshol, ahol a maga módján, megfelelőbb személy van a párt élén? Hát, ilyen sokat jelent a vezető mivoltja. Mindezek alapján, kár bántani egy embert, mert nem ért Veled egyett, arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy nem is Neked van igazad. Vagy, nálad a bölcsek köve? Az idő, ami nincs messze, mindent bizonyítani fog,  kedves Hardi- Tót!

én a pragmatikusoktól jobban tartanék.

Most viszont a sem a prakticisták, sem a hithűek nem tudnak dűlőre jutni

Mert mindkettő fölött átlépett a modern kori civilizáció, és meg kell találni választ adni azokra:

Társadalmi kiegyezés másként nem fog létrejönni.Anélkül pedig semmi nem lesz!.

 

  • 463
  • -504

pragmatizmus

Amerikai eredetű irányzat, melynek gondolkodói úgy vélték, az emberiség nagy eszméinek és gondolatainak igazságát és helyességét a gyakorlat, a mindennapi élet, a cselekvések és az eredmények tesztelik.

 

Prakticizmus

 

(gör. praxis ?tevékenység?): olyan elv bevezetése a megismerésbe, amely szerint csak a közvetlen gyakorlat szempontjából hasznos ismeretek értékesek és fontosak.

Ettől még mindkettővel szakítani kéne.

az ökonómia látásmód az ami nem visz mindent!

"" Ez a latasmod mindent a penzre, vagyonosodasra, gazdasagi helyzetre vezet vissza es abbol vezet le, mintha az lenne a motorja a folyamatoknak. 

Osztalyharc letezeseböl indul ki, ami szerint van egy gazdasagi, tôkeerös elit, amely kizsakmanyolja a tehetetlen nepet.

Mondhatnank, hogy a törtenelmi materializmus hagyateka ez. Ezzel kellene vegre szembenezni, de nagyon."MM mondja

 

"a Frankfurti Iskola is eltavolodott az eredeti kapitalizmuskritikatol es helyette civilizaciokritika iranyaba ment.

A kapitalizmus kifejezest el kellene felejteni, mert nem vezethetö le belöle a krizis.

Nem a kapitalizmusbol vezethetö le( a krizis). Hanem a modernitastol valo felelemből.Ezért a pragmatizmus is meg a prakticizmus is vezérlő elv nélkül nem működik,

 

No az nem mindegy, hogy mi ez a vezérlő elv.Valóban reálisan elérhető a mai civilizáció fokban szolidárisan társadalmi közmegegyezéssel törvényekben rögzítve,

Vagy esetleg a generációkkal későbbi jövőben (amelyről ma még nem tudható, hogy a civilizáció fejlődése (változása) miféle feltételekkel formálja.)1848-tól mégiscsak eltelt pár emberöltő.Könnyen belátható, hogy az osztályharc nem győzedelmeskedett, nem alakított ki méltányos formákat

Kedves Hardi-Tóth!

Örömmel üdvözöllek itt a Kapcsolaton! Tetszik, hogy állástfoglalsz a pártelnök mellett. Valóban sok furcsa dolog történik az MSZP-n belül.

Kérdéssel fordulnék hozzád! Mit tehet Zsadi a szocialista párt belügyeinek a rendezésében?

Főleg akkor, ha nem tagja a pártnak? Azt tudom, hogy Zsadi nem orbánpárti, én kb. kilenc éve ismerem!

Talán most nem is erről van szó. Arról, hogy mit tehet az aki a keritésen kivül van? Bár nekem ez a kerítésen kivüli kifejezés nagyon nem tetszik! Véleményem szerínt egy demokráciában senki nem kerítésen kívüli. Ez olyan kirekesztő, bezzeg akik belül vannak azok igen. Az eredményt látjuk, a szocialista párt keritésen belüli tevékenységét ismerjük! Ismerjük az ellenzék- ha van olyan keritésen belüli- tevékenységét is.

Zárásként: Úgy gondolom hogy a keritésen belülieknek az a dolga, hogy olyan pártjuk legyen hogy a keritésen kivüli nyugodtan szavazzon rá, az viszont természetes dolog, hogy Zsadi és bárki itt leirja a véleményét teljesen mindegy hogy a kerítés melyik oldalán áll! 

Miért,mit tulajdonítok neked ami esetkegesen felesleges szócséplés? Nem mondanád meg?

Kedves Plessatt

Valóban és nem is felejtettemel, de éppen nem műkodik a Kapcsolat levelező része( lehet hogy csak nálam) ezért nem tudtam elküldeni, ha nálad működik akkor kérlek küldj egy e-mail címet és azonnal küldöm.

Kedves plalyA!

Igértél nekem valamit, de még nem kaptam meg. Gondolom nagyon elfoglalt voltál.

Pedig de... Ez van, értelmezés kérdése az egész... De kérdezd meg a cik íróját, ő csak tdja, mert ahogy látom hajlandó levelezni..

A többi (mit tulajdonítasz nekem és mit nem) tök felesleges szócséplés... 

Kedves dmolnár!

Na,ne. Már megint. Azt mondod, hogy valamit félre értettem, vagy nem jól olvastam el a cikket, és az nem a párton belüli hatalmi harcról szól, amelyet a legerősebben a prakticisták képviselnek az MSZP-n belül  (a mindenáron való hatalomba maradást és ezt nem is igazán takargatják, amely folyamatnak a tartalma aztán az, amit utánn ameg felsorolsz. Akkor mit is értettem félre?)

Már megint kezded?

Aztán Lillának elsorolsz egy csomó olyan dolgot, ami helyes és jó megközelítés( pl. a marxizmussal kapcsolatban) előtte meg ugyan azt tagadtad meg, egy másik blog során például a rasszizmussal kapcsolatban, amikor az internacionalizmusról írtam- Ilyenkor mi történik? Meggondolatlanul, csípőből tüzelsz( mint most is például)  és utána meg átgondolod és rájössz, hogy annó butaságokat írtál le, vagy mi?

Azt írod:” megjeygzem, valamiféle prakticizmus nélkül, csak az "elvhűségre" alapozva, nem lehet választást nyerni se nagy párttá válni.”

Egy párt életében a stratégiai tervezés az, ami úgymond nagypárttá teheti az adott pártot – ebben akkor egyetértettél velem, amikor ez volt a téma (emlékezz vissza, egy multinacionális vállalat példájával illusztráltad a stratégiai tervezés szükségességét - mondjuk a Lilla ellenében írtad akkor)

Elfelejtetted már?

 Akkor nagyon szépen felépítettük közösen, hogy ez a stratégiai tervezés hogyan is néz ki. Tudod, misio,visio,célok,stratégia ( ebben vannak a taktikai lépések a programok, alprogramok, projectek stb – hadd hogy ne keljen végig mennem rajta)

Megbeszéltük azt ism hogy vannak a projectekben olyanok, amelyek azonnali megtérülésű projectek és vannak olyanok, amikor hosszabb távon lehet csak megtérülésről valamit is beszélni.

Természetes dolog hogy a projectek, főleg az azonnali megtérülésű projecteknél a fő vezérlőelv a prakticizmus. Többé-kevésbé a legtöbb felnőtt ember – megfogalmazott és implicit - tudásfelfogására, elviségére, és ideológiájára - a sokat emlegetett gyakorlati irányultság vagy a teoretikusok rosszalló szavával: a prakticizmus, a legjellemzőbb. Így aztán, egy pártban nem kerülhető el a prakticizmus, mert mint írtam a projecteknél szükség van rá- ebben tehát igazad van. Viszont nem szabad összekeverni a kettőt, a párt élete és a szervezete az nem project ott nincs vagy legalább is, nem volna helye prakticizmusnak. A baj az, hogy Hiller is meg még néhányan a prakticizmust a saját hatalmuk bebetonozására használják fel és ez az ami az elmúlt időben a legnagyobb kárt okozta az MSZP-nek.

Bizonyítja ezt a „kifele nyilatkozgatás”, a nem kellő önmérséklet, vagy egyáltalán a platformok közti szakadatlan harc.

Nem az a baj, hogy egy párton belül az irányzatok megvannak és összecsapnak, A baj az amikor nemtelen eszközöket használnak fel ( Lásd Hillr, vagy éppen Lendvai- Ózdi pofonosztogatását) Na ezt nem kellene. Ez az amikor a prakticizmus ameghatározó és nem a józan ész. Akkor inkább már legyenek pragmatikusak az legalább a stratégiai tervezést szolgálja- de nem azok

A cikk erről szól kedves dmolnár. És nem a személyes támadásokról vagy éppen másról, tisztán a prakticizmusról és annak káros voltáról. Úgy ahogy megfogalmaztad. Hogy mondtad:” nem megfontolatlan és káros nyilatkozatokat kellene tenni, és főleg nem a háttérből kiadni információkat az ilyen-olyan médiának, hanem a párton belül, lehetőleg kerülve a botrányokat, dolgozni.”

Igen, ez a pragmatizmus egyik alaptézise kedves dmolnár. Akkor, ki is értelmezi félre a cikket- kérdezem csendesen.

 

A magyar társadalom nem kategorizálható úgy, ahogy leírtad (máshogy se nagyon, de elképzelhető). Szerintem mindegyik csoportnak (bár ahogy látom, inkább pártnak) vannak nyilvánvaló és koherens "preferenciáik". Legfeljebb látens, a köznép számára nem nyilvánvaló módon. Még Szanyiéknak is, Legfeljebb időszakonként változó.

Marsovszky Magda megfogalmazása több sebből vérzi, nem eröltetném. Összekeveri azt, amit ő hisz, azzal, amit a marxizmus állít. A tőkés nem "elit" és nem "szövetkezik" senkivel, hogy uralkodjon. Bocsika, de ez a tőke megszemélyesítése, ami ugyan lehet tetszetős, de úgy baromság, ahogy van (már bocs a durva szóhasználatért). A tőkés nem azért zsákmányol ki, mert gonosz és uralkodni akar, hanem mert nem tehet mást (illetve tehet, de akkor hamar tönkremegy). A marxizmusban egy árva szó nincs "tehetetlen népről", legfeljebb kizsákmányoltakról, ami viszont mást jelent, mint a tehetelneség. A marxizmus nem tűri a rasszizmust, leginkább azért nem, mert nemzeközi alapokon áll (inernacionalista). 

Végül. A fajelmélet (szerintem) nem azért "tetszik" mert az egységes nemzet képe lebeg a szemük előtt, hanem azért mert felsőbbrendűségi tudatot ad, anélkül, hogy bármit is tenni kéne érte. Puszán a tény, hogy ő "magyar", "szlovák", "román, vagy "német", stb. és tagja annak a pártnak, azt jelenti, hogy ő mindenkinél felsőbbrendűbb (kivéve az őt irányító "arra rendelt" vezéreket). 

Csak úgy mellesleg. A diktatúrák sajátja az "egységes nemzetről" beszélni, de ezek nem mindegyike rasszista. "csak" elzárkozó... 

 

 

Nos, az amit idehoztál az tiszta és világos beszéd... Köszi érte.. Amit mellé körítettél az meg nem az... Kár.

Hát valahogy így függ össze a mai küzdelemben minden mindennel.

 

http://huppa.hu/szele-tamas-tarsadalmi-szerzodes/

de leginkább ezzel, mert nem mindent mozgat az ökonomiai nézőpont.

És világos társadalmi szerződés kéne világos vállalások , hogy tudjon felsorakozni mellé a sokaság .

Bármelyik mellé odasorakozhat, csak most Orbáné visz mindent, és az káros!Mert lassan így ismét együtemre lépünk majd  :(

Oldalak