Citoyen

“Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Beszélgessünk!!! (Politikamentes tere-fere)

Sziasztok!

 

Amig a Kapcsolat alakulgat és nem tudunk a közösségeinkben beszélgetni, gondoltam csinálok egy olyan oldalt, ahol időről időre össze tudunk jönni. Mivel a blogok még nem nagyon látszanak a főoldalon, ezért - ha jónak tartjátok az ötletet - mindenki tegye el a saját könyvjelzőjébe ennek az oldalnak a linkjét, hogy visszataláljunk.

 

Meghivlak Benneteket egy virtuális ötórai teára, foglaljatok helyet és

érezzétek otthon Magatokat :))

 

 

Hát akkor beszélgessünk :)))

 

 …

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves boxoló!
Ugyan már kérdezem tőled hol is írtam azt hogy nem léteztek magyar Királyok? Már megint olyat akarsz nekem tulajdonítani amit énnem írtam le. Nem vontam kétségbe hogy volt i. István -biztosan volt? Vagy csak volt egy Király akinek az I.Istvánáltal véghez vitt dolgokat tulajdonítsuk? Vagy ezt több Király csinálta és héroszokat gyártunk? Ezek mindegyike lehetséges- nos látod ez is lehet a kutatásuk tárgya.
Másrészről azért mert Fehérváron vannak királysírok az miben jelenti azt hogy akármelyik megnevezéas helyes, vagy helytelen.Mint mondtam még az sem tiszta, hogy egyáltalán létezett-e Álmos meg Árpád: Talán ezek a kutatások közelebb visznek hozzá, hogy választ adjunk erre a kérdésre is.
Nem értem mi ezzel a problémád.

Kedves PlalyA!

Nemrégiben Székesfehérváron jártam.Megtekintettem a Nemzeti Emlékhelkyen a királysírokat.

Dr Fitz Jenő professzor életművének jelentős részét ezen sírok beazonosítása,a leletek feldolgozása tette ki.Ő évtizedeken keresztül volt a Fejér Megyei Múzeumok igazgatója,egyetemi tanár.Munáját halála után egykori régész tanítványai folytatják immár a legmodernebb tudományos eszközök,módszerek segítségével. (Beleértve az atomfizikus,a genetikus tudósok segítségét is)

Kérdezem tőled tisztelettel mit kutatnak ők és minek,ha szerinted ilyen királyok nem léteztek?

Kedves boxoló!
Egyrészről nem elnevezés beli probléma. Egész más probléma.
„Azonban ezek csak elnevezésbeli különbségek.Nyilvánvalóan ugyanarról van szó különböző néven.”
Azért mert Árpád szerepe ( Álmossal együtt) egyáltalánnem tisztázott. Mikor éshogyan Halt meg. Ki volt ő egyáltalán Szakrális vezető( kende) vagy hadi vezető ( Gyula)? Lehetséges az is, hogy több embert személyesít meg az Árpád név.
Kurszánról mint Gyuláról Van írásos feljegyzés ( Bajor krónika amiben leírják, hogy hogyan ölték meg) Sőt a Fuldai Évkönyvek is megemlékeznek a magyarokról,de árpád enmszerepel benne.Kurszán viszont igen mint akinek I arnolf megengedi erdély annektálását.
Persze tudom hogy különböző mgközelítések vanna. Gondolok itt például László Gyula professzorra, vagy Róna Tas András professzorra, vagy ifj. Horváth Jánosra, Szűcs Jenőre, Kristó Gyulára, Szilágyi Sándorra, vagy Makk Ferencre Győrffi Györgyre.
Ezek a tudósok néhány dologban megegyeznek. Abban hogy volt Levédia Etelköz stb Állomások. Viszont például Álmos és Árpád személye, vagy a székelyek eredetének tisztázása nincs lezárva. Tehát nem mondhatjuk ki hogy Árpád-ház, vagy, turul nemzettség, vagy esetleg szent Királyok kora.
Ugyan is Kurszán például nem a „megyer” törzs tagja, és ha ő volt a Gyula( mint azt a Bajor/ sváb/ krónika állítja) akkor nem lehetett a Turul a címerállat( az ugyan is a megyer nemzettség címerállata volt) így már is értelmetlen a Kézai Simon féle Turul nemzettség állítása.
Nem beszélve arról, hogy a Turul nemzettség megnevezés máshol nem lelhető fel ez az elnevezés, így valószínűleg a krónikaíró az uralkodó és a nemesség közötti viszony megváltozását, új értelmezését kívánta ezzel alátámasztani.
A középkorban "Szent Királyok Nemzetsége"néven nevezték a dinasztiát. Ez megint csak egy téves elnevezés lehet. Azt tudjuk szintén a krónikákból, hogy I.Istvánt, Gellértpüspököt és Imre herceget 1083-ban szentté avattatta I.László. Ezt a VII gergely pápát .IV Henriknémet-római császár elleni harcában támogatta I.László ( lovag király) cserébe engedélyt kapott az esztergomi érsek ezeknek a szenté avatására. Csak hogy ezek helyi szentek és nem a katolikus egyház szentjei, mint mondjuk Margit akit 1976-ban avattak szentté Rómában Mintegy 800 év után- ő egyetemes szent.
Így, tehát Szent Királyok dinasztiáról sem beszélhetünk. Már csak azért sem, mert a dinasztikus uralkodás nem a magyarok sajátja, szembe mondjuk egy német, vagy spanyol esetleg francia angol dinasztikus uralkodással.
Kedves boxoló ezért nem mindegy hogy mikor mit írunk le.
Adig tehát amig hitelt érdemlően nincs tisztázva Álmos, Árpád neve és szerepe, semmiféleképpen sem lehet ezeket az elnevezéseket objektívnek tekinteni,vagy akár autentikusnak. Erre bátorkodom felhívni a figyelmedet, mindenféle áltudományos hablatyot mellőzve, csak is a puszta tényekre alapozva. Sem a mondák, sem pedig a
Szájhagyományok nem perdöntőek ebben a kérdésben azt gondolom. Nem illék tehát senkinek sem , mondjuk úgy hogy legitimációs célokkal felhasználni a mondákat vagy regéket. Csupán csak erre céloztam.

Kedves PlalyA!

Az Árpád-ház elnevezés valóban a későbbi korokban vált a történetírók között általánossá az általad leírt módon.A középkorban "Szent Királyok Nemzetsége"néven nevezték a dinasztiát.

Kézai Simon De Genere Turul,azaz"Turul nemzetség"-ként írt róla.

Azonban ezek csak elnevezésbeli különbségek.Nyilvánvalóan ugyanarról van szó különböző néven.

Kedves boxoló+
Engem nem bántottál meg, akiket viszont áltudományos hablatynak minősítettél az Benkő Mihály történész magyarságkutató, és Bíró András antropológus. Ugyan is amit leírtam az ő tudományos művük volt. Bár a Magyar Tudományos Akadémia elfogadta és tudományos fokozatot adott neki. Ugy látszik az akadémiai urak is tévednek néha –már mint szerinted, mert ugyebár áltudományos hablaty.
Ha végig olvastad volna, akkor megtalálod benne a két nevet illetve azt hogy amit leírok az az ő munkásságuknak kivonatolása. Aztán persze módosítottada dolgot és engem vádoltál azzal hogy „áltudományos téziseket” keverek bele. Ha valami a saját véleményem az általában közlöm,mint például Petőfi esetében. Ha meg valaki másra hívatkozok azt is oda írom. Van egy különbség köztünk. Ha valakinek a dolgozatára hívatkozom, akkor általában azt úgy teszem, hogy elmondom, hogy miről szól, mi van benne. Megtehetném azt is hogy egyszerűen bemásolom, de akkor nem biztos hogy értem is amit bemásolok- azt meg nem igazán szeretem. Ha nem értem amire hivatkozom( te ezt szereted?) Viszont he el tudom mondani akkor valószínüleg értem is azt amit eltudok mondani.
Másrészről egy szóval sem írtam le hogy egyetértek vagy sem Benkő történész professzorral.
Ami pedig az árpádházi királyok elnevezést illeti. Javaslom látogass el az Országos levéltárba és kérd ki Pray György történetirói munkásságára vonatkozó dokumentumokat. Jezsuita szerzetes volt. Mária Terézia Magyarország királyi történetírójává tette meg, majd 1777-ben a budai Egyetemi Könyvtár első őrévé nevezték ki. 1780-ban lemondott, de 1782-ben visszatért. Történetirói munkásságához az adatgyüjtést ( az mindenképpenérdeme, hogy rendszerezteaz elérhető történelmi anyagokat) 1764-ben kezdte meg Kollonich Lipót hatására kezdte meg( pedig akkor már Lipótunk rég halott volt) az addig – és mások számára továbbra is – elzárt kamarai levéltárban. Amit Kollonich Lipótról lehet tudni az a következő 1689-ben önként vállalkozott Magyarország közigazgatásának átalakítására; közel 500 oldalas tervezetét (A Magyar Királyság berendezése - Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn), melyen egy héttagú bizottság segítségével 15 hónapon át dolgozott. Feltétlen és engedelmes híve a csaászárság intézményének. Rémuralmat teremtett Magyarországon – ezt aszemélyt tekintette Famulusának Pray György. Ebből következik hogy igaz az hogy a Habsburg ház érdrkében írta az Árpádházi Királyok megnevezést( dinasztikus uralkodási törekvések)
Akkor nem tudom hogy más történészek ezzel a ténnyel hogyan tudnak vitába szállni.
Én csak ezt állítottam és nem mást. Tehát szerinted ez is áltudományos hablaty.
Na jó nem folytatom. Inkább nézd át mégeygszer, hogy jól értsed amit leírtam, és ne láss bele mást, csak azt amit leírtam.

Kedves Boxoló!

Látod, engem meg a sport nem érdekel. Lehet talán az is az oka, hogy ROSSZ tanárom volt... aki nem igyekezett megszerettetni velünk, akiknek nem volt tehetsége hozzá, azaz ügyetlenek voltunk.

Én pl. hiába igyekeztem távolugrásnál, ha visszahúzott a hátsófelem! :DDD
Sajnos, a torna volt a kitűnő bizonyítványom "gyilkosa".
Másoknak meg a ének, vagy a rajz...
Ezért ha én lennék az oktatási miniszter, NEM OSZTÁLYOZNÁM A KÉSZSÉGTÁRGYAKAT, csak szöveggel értékelném: Megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.
DE!
"Nem felelt meg" minősítést csak annak adnék, aki nem működik a csoporttal együtt, azaz kihúzza magát a feladat alól... És nem számítana be a tanulmányi átlagba.

Szép Tőled, hogy nem vagy egysíkú, és több minden érdekel, mint a szakmád.

Plalyát azért kedvelem, mert igyenis tárgyilagos, kulturáltan, érthetően, világosan ír. Mindenkihez lojális, aki betartja az illemszabályokat.

A terjengősség előfordul gyakran azokkal, akik szeretnek beszélgetni - rám is jellemző! -, és szeretik a témát kibontani alaposan. Néha valóban riasztónak tűnik a hosszú írás, van, aki el se olvassa, de akit igazából érdekel a téma, az igen.

Pl. "A gyűrűk ura" c. könyveket el nem olvasnám!! :(((

Hosszúúúúúúúúúú! :(((

Engem pl. a POLITIKA az, ami riaszt!
Ezért nem láthatsz ilyen helyeken

Egyrészt mert NEM ÉRTEK HOZZÁ, másrészt mert szerintem AZ EMBERISÉG EGYIK MEGRONTÓJA A POLITIKA, a másik a VALLÁS!
 

Húúúú, de sokat kellett visszakocognom, hogy eljussak a gyönyörű szomorúszemű fehér albínó pacsi-tacsihoz! :)

Pedig kedves kollégámat nem hagyhatom válasz nélkül!
Igen, az ilyen típusú embereket, mint Te, kedves Dmolnárm SPONTÁN műélvezőknek hívjuk, s általában reál érdeklődésű emberek, műszakiak, ha úgy tetszik.

Volt egy tűzoltó ismerősöm, a hobbija az üvegfestés volt. Talán ismerős még a neve: BONZÓ!
Egy közösségben voltunk az Amőbán. Ő pl. imádta a kamarazenét, ezen belül a vonósnégyest is, engem meg - dacára, hogy zenész a szakmám, ki lehetne kergetni vele a világból! :(((
Kivétel csak Haydn Császár vonósnégyese.

http://www.youtube.com/watch?v=4t3Vmo_EM8Y

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

String Quartet in C Major Op. 76 No. 3Hob III:77 "Kaiser"

2. Poco adagio: cantabile

Performed by Quator Mosaiques

*This quartet boasts the nickname "Kaiser" or "Emperor", because in the second movement, Haydn quotes the melody from Gott erhalte Franz den Kaiser ("God Save Emperor Francis"), an anthem he wrote for Emperor Francis II. This same melody is known to modern listeners for its later use in the German national anthem, Deutschlandlied.
.......................................

Bonzo mindig kamarazenét hallgatott, ha festett, ez adott ihletet neki...

A versek terén nálam már MÁS a helyzet...

Régebben csak három költőt szerettem olvasni:
Petőfit, József Attilát, és Edgar Allan Poe verseit.

A többieket megtanultam muszájból, de nem érdekeltek a verseik. Van egy költő viszont, akit még ma is elutasítok, és nem szeretem: ADY ENDRÉT, a dekadens, beképzelt, linkóci züllött depi költőt...
Nagyon KEVÉS verse van, amit el bírok viselni, azt is Latinovitsnak köszönhetem, mert ő hívta fel a figyelmem rá a szavalataival a yutun...

http://www.youtube.com/watch?v=rC74aFQ0pUw&feature=related
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének

József Atttila verseiben is utolérhetetlen volt:

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=limSCG_Bt0o&NR=1
Kész a leltár

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=xsnQC-bbWws&feature=endscreen
Eszmélet ... /A videón téves a cím!/
...............................

Amúgy a versek szimbolikus értelmét, hogy szinte MINDENT ki lehet velük fejezni, erre az Amőbán Fifi fórumtársunk vezetett rá... Addig kimondottan UNTAM a verseket... Kizárólag Petőfi és József Attila összes volt addig a házi könyvtáramban.

Azóta alkalmazom a verseket én is, de Fifi sokkal jobb érzékkel rendelkezik ezen a téren. Pedig nem hinném, hogy foglalkozott volna ún. "verselemzéssel"...

NAGYON FONTOS TUD LENNI AZ ELŐADÓ SZEMÉLYE IS!

Ezért szoktam úgy vélekedni úgy sok zeneműről is, hogy nem lenne rossz, csak nem tudják JÓL előadni...

 

 

Kedves Zsadi!

Én is csak érdeklődő amatőr vagyok ezekben a témákban.Sporttörténettel,edzésmódszertannal,testnevelés-pedagogiával szívesebben és részletesebben foglalkozom.Neked is kellemes vasárnapot.

Egyébként pedig azért gorombítottam le a plalyA-t,mert már sokszor vitatkoztam vele,és ha néha nem pirítanak rá kellő eréllyel,akkor elhatalmasodik rajta a terjengősség,amit saját maga által alkotott "tudományos" tézisekkel kombinál.

Kedves Boxoló!

Látom, PlalyÁnak igaza volt, tényleg beismered, ha nincs igazad, és természetes, ha véded az igazadat, ha Te annak tudod, hogy igaz. 
Egyébként meglepő volt számomra, hogy ennyire foglalkoztat Téged is a téma, amiről éppen beszélgettünk, miért szóltad hát mégis le, hablatynak nevezve, nem is értem?... :(((

Tudod, van úgy az ember, hogy többféle nézet küzül éppen olyat hall, olvas, amit szerinted a vitapartner nem ismer, nem tud, vagy másként tud...
De a TÉNYEK makacs dolgok, mint tudjuk. 
Bár a levéltárakban se minden igaz... sajnos...

Részemről nem zavar a jelenléted, csak kérlek, amennyiben mínuszolsz, indokold is meg, miért nem tetszik az írás? Szerintem ez így becsületes!

Tőlem most kaptál egy plusz pontot, mert tényleg megérdemled! :)

Lehet, hogy ezért a társaimban most ellenszenvet váltok ki, de talán nem tudják, abszolúte nem ismerlek, és én szokásom szerint mindenkinek meg szoktam adni az esélyt, hogy bebizonyítsa, érdemes a megelőlegezett bizalomra, míg el nem játsza azt...

Most tényleg RENDES voltál, s valóban kulturált hangnemben írtál, ahogy kértem, és érdekeseket is, köszönöm! Hogy igaz-e valóban, nem tisztem eldönteni, lévén MÁS  a szakterületem, csak érdeklődő vagyok a felvetődött témákban.

Kívánok kellemes vasárnapot Neked és mindenkinek! 
Zsadi
 

Szia Bence!  De jó, hogy itt  vagy.:)

 

Kedves PlalyA!

Egy -két dologban,itt-ott, néha,amit írsz van valamennyi kis részigazság.

A  pápai bullás dologban én is úgy vélem,hogy nem írtál rosszat.

Az Árpád-ház elnevezésével ,eredetével kapcsolatban,más szerzők,más történészek másképpen vélekednek.

A finnugor eredet,nyelvcsalád témában többször hallottam egy neves múzeumigazgató barátom fejtegetéseit,ő sem ért ezzel egyet,pedig magyarság kutató szakértő hírében áll. Az MTV2-n három-négy (öt?) évvel ezelőtt a késő esti órákban sorozat volt vele,több estén át beszélt a magyarság eredetéről, történetéről.(Sajnos csak egy részt láttam, de élőben sokszor hallhattam a véleményét) Ő a közép-ázsiai Sumér rokonság, eredet vonalát tartja tudományos alapossággal bizonyíthatónak.

Amúgy meg bocs,ha megbántottalak,meg elnézést a hölgyektől is.Ha nem akarják,nem írok többet.

Kedves Zsadi, Katiicabogár és Kataaa!
Nem kell a boxolóval foglalkozni különösebben. Általában mindig csípőből válaszol, aztán rájön hogy tévedett. Van olyan, hogy be is ismeri. Ő legalább az értelmesebb részéhez tartozi az „örök ellenzéknek”. Én nem haragszom, ezekért a szövegekért-mert van olyan hogy elnézést kér. ( No nem mindig- de előfordul a dolog) Most is ez lesz a vége, hisz történelmi ellenőrizhető, tehát ha erre hivatkozok, akkor utána is lehet járni. Éppen ezért kockázatos dolog ennek ellentmondani. Három lehetőség merül fel: vagy utána járok és „agyonhallgatom a tévedésem”- csak akkor nincs erkölcsi alapom a következő bírálathoz. Vagy utána járok,és bocsánatot kérek a tévedésemért, vagy utána járok és cáfolom. Kíváncsi vagyok, melyiket fogja választani.

Kedves Boxoló!
Azt hiszem már megint elhamarkodottan itélsz, aztán nem győzöl bocsánatot kérni.
Tudod a pápai bulla időpontja és tartalma leellenőrízhető. Egyrészt Esztergomba személyesen Például úgy hogy mondjuk meglátogatod Esztergomban a Keresztény múzeum levéltárát és kikéred az erre vonatkozó iratokat. Ha ezt megtetted utána merészeld azt mondani, hogy áltudományos amit leírtam.
Másrészt Rómában a Vatikánban. Ott is fellelhető az említett pápai bulla.
Másik dolog a Győri csatavesztés. Ajánlom figyelmedbe a Császári Titkosrendőrség jegyzőkönyveit az 1809-es csatával kapcsolatba. Illetve mindazokat a titkos diplomáciai lépéseket amelyek ezt a csatát megelőzték ( mondjuk kezd mindjárt 1791-ben megkötött Campoformioói béke dokumentumaival, melyet Napóleon illetve Ludwig von Cobenz gróf irtak alá- annek a kihatásaival az Osztrák császári udvarra nézve Velencei köztársaság felszámolásával kapcsolatban illetve Dalmáciával kapcsolatban illetve ennek magyar vetületével kapcsolatban. Aztán megint minősitgethetsz – de azt hiszem ha már most bocsánatot kérsz. Jobban jársz.
Aztán az Árpádsáv vonatozásában: Figyelmedbe ajánlom Mária Terézia rendeletét a Magyar Trikolor megalkotásárólilletve azt hogy 1770-ben Pálma Károly Ferenc Pray Györgyre támaszkodva alkotta meg az Árpád-ház és az Árpád-kor fogalmakat. Az elnevezésből máig tartó gyakorlatot Katona István teremtett, aki ugyan Álmost tekintette időben első fejedelemnek, de az Árpád-ház elnevezést használta, mert – az ő megfogalmazásában – „Árpádnak a hatalma kiterjedtebb és erősebb volt, mint az apáé, Álmosé”.
Továbbá ne feledd el hogy ezen urak voltak azok akik igazolták ezzel a kis szösszenetükkel a Habsburg ház igényének a jogosságát a Magyar Koronára
Imre király és Aragóniai felesége lévén.
Továbbá emliteném neked az akkori akadémiai állásfoglalást arra nézve, hogy a magyar nyelv rokon a finn nyelvvel, illetve azt a tétel megalkotását miszerint azért vagyunk rokonok a finnekkel, mert a nyelvünk azonos nyelvcsaládba tartozik és azért tartozik azonos nyelvcsaládba mert rokon népek vagyunk.
Amit pedig a 2005-os Y kromoszóma vizsgálatról leírtam azt ne rajtam kérd számon, hanem azon aki végezte, sőt a mitokondriális összetevők jelentését se rajtam kérd számon hanem azon a tudós csoporton akik ezeket a megállapításokat tették.
Szóval kedves boxoló megin csöcsre futottál. Nem nézted meg megint, hogy mire válaszoltál csuklóból.

Szia :)

Régen láttalak, örülök, hogy te is itt vagy :)

Sziasztok

Köszönöm, tényleg nem voltam... De ugyanolyan házigazdák vagytok, mint én... Szerény személyem csak teret csinált egy baráti beszélgetéshez :))) Igy valamennyiünkön mulik, hogy a hangnem megmaradjon a barátinál. Valóban csak az jöjjön, aki ehhez tudja tartani magát.

Én a magam részéről nem igazán szeretek olyan társaságban megfordulni, ahol egyrészt nem látnak szivesen, másrészt pedig nekem nem tetsző társaságba nem ülök be... De hát nem vagyunk egyformák. Javaslom a továbbiakban is a szelid figyelmeztetést, és ha nem ért belőle az illető, talán megtaláljuk a módját, hogy megkiméljük magunkat a nem kivánt társaságtól :)))

kedves Boxoló! 

Ha nem vetted még  észre ez egy  közösség nem blog. De ha már itt  vagy, kérlek  tiszteld a közösség tagjait. Ha nem teccik , ellehet menni! Tudok egy jó helyet, hol lehet bomlasztani!

Kikapcsolódásképpen hoztam egy fantasztikus produkciót, a hengszer neve: HANG DRUM

http://www.youtube.com/watch?v=jhZmre8D0dE&feature=related

Egyszerűen csodálatos, miket tudnak emberek egy egyszerű hangszeből kihozni! :)

És egy igazi ÖRÖMZENE:

http://www.youtube.com/watch?v=HjUiWp74pD4&feature=related
Néger gyerekek zenélnek ezeken a hangszereken, meg fémhordókon is.

A jó hangulathoz nem is kellenek olyan drága hangszerek, ugye?

 

Kedves PlalyA!

Erre a finnugor témára csak röviden válaszolok:

1. Igen sok zenész szokott Finnországba utazni Jyväskylä városába, ahol nagyon kedvelik a Kodály -módszert. Nos, ők mondják, hogy NINCS semmi rokonság a nyelveink közt, legfeljebb annyi, hogy EGYFORMÁN NEHÉZ mindkettő! :DDD
A kinézetről nem is beszélve, mert a finnek szinte kivétel nélkül hófehér bőrűek, szőkék és kék szeműek!

2. A férjem volt lent kilencszer Bagdadban, s a törökökön át utazott, sokan tudtak magyarul közülük, mert  nagyon szeretnek bennünket, TESTVÉR NÉPNEK tekintenek! Mondván, ONNÉT jöttünk, tőlük. Pl. Ők tanítottak meg bennünket fürödni (lásd: török fürdők Budapesten).
A rokonságot bizonyítja sok közös szavunk is!
Pl. a lányom kint Hamburgban dolgozott egy ideig óvodában, s felfigyelt rá, hogy egy török anyuka szaladgált a kisfia után: SAPKA, SAPKA!!! - kezében a kisgyerek SAPKÁJÁVAL!
Aztán elbeszélgettek, s igen sok közös szavunkra találtak.

Ezt írod:

" A ma elfogadott vizsgálati eredmények szerint A Kaukazoid nagyrasz europid raszának nordikus, alpinid alrasszához tartozunk mitokondriális összetevők szempontjából kivéve a kunokat és a jászokat. Ők a mongoloid nagyraszba tartoznak."

............

Nos, kedves PlalyA! Kifogtál bennem egy KUN leányt! :DDD
Mert a családom Alföldön él, Jász-Nagyhun-Szolnok megyében született apám, anyám, én férjhez jöttem ide a Dunántúlra... De a férjem is alföldi... Szóval az őseim kunok voltak, érzem én ezt a vaskos csontozatomról is...
Meg tán az átlagtól eltérő érzékeny toleranciámról is....
Jobban "ugrom" arra, ha valakik "magyarkodás címén" más (akármelyik!) népekről bántón nyilatkoznak.
De ugyanúgy nem bírom elviselni azt sem, ha a magyarokat a környező népek bántják (akár melyik!)...

Élhetnénk békességbn is, minek veszekedni?! Úgyis olyan RÖVID az élet! :(((
Töltsük hát harmonikusan, OKOSAN ezeket az évtizedeket, amelyek ki vannak ránk mérve ezen a sártekén! :)))
Nekem EZ a véleményem az örökös torzsalkodást illetően.

Köszönöm a válaszaidat!
Üdvözlettel Zsadi

 

Kitűnő javaslatom van a számodra. Kerüld el ezt a közösséget. Van még számtalan blog, ahol a kommentjeiddel kötözködni tudsz PlalyAval.

Kedves Boxoló!

Most a háziasszony nincs itt, ezért engedd meg, hogy ismeretlenül is én üdvözöljelek! :)

Tehát légy üdvözölve körünkben, szívesen látunk mindenkit, aki jószándékkal ül le közénk.

Tudod, az úgy volt, hogy ÉN kérdeztem Plalyát, meséljen a felvetett kétséges, esetleg tévesen tudott dolgokról.
Mert kedves fórumtársunk, ez itt a "BESZÉLGESSÜNK" blogja Citoyennek, gondolom, észrevetted Te is.

Ezért kérlek, üljél le szépen egy kényelmes fotőjben, és hallgassad a mesét!
De szívesen meghallgatjuk ám a TE nézőpontodat is e témákban, vagy akár újakat vethetsz fel,  természetesen jogodban áll beszélgetni neked is velünk, úgy kerek a dolog, ha minél több ismeretre tehetünk szert, mert senki sem állíthatja magáról, s nem is állítja, hogy csak neki és csakis neki lehet igaza, csak kérlek, egyet tarts be:
A KULTURÁLT HANGNEMET!

Mert tudod, sehová nem szokás bunkóval vendégségbe jönni! 

Te se tedd, ha megkérhetlek! :)))
Belátásodat előre is köszönöm!
Üdvözlettel Zsadi

 

Fő témája írásodnak az Árpád-sávos zászló.

Most sajnálom csak igazán, hogy nem tudok képeket feltenni ide, mert én említettem Esztergom városának zászlaját, de a városcímert is érdemes megnézni, benne van:
Megjegyzem, ha jól tudom, egy fideszes polgármester idején szavazták meg.

Megpróbálom idevarázsolni a linkjét:

http://kepkezelo.com/images/ym4zggk2bkrdrol33pml.png

És találtam egy tudományos cikket a zászlóink eredetéről képekkel illusztrálva, érdemes megnézni, elég hitelesnek tűnik:

http://www.origo.hu/tudomany/20120610-magyar-zaszlotortenet-ut-a-pirosfe...

Ami a vörös zászlót és ötágú vörös csillagot illeti, örülök, hogy "rehabilitációt" kapott Strasbourgban! :)Nem is olyan könnyű ám megszerkeszteni!
Geometriai feladat a javából!A hatágút könnyebb! ... (60 fok x 6 =360 fok, ugyebár...) A sugarat befogjuk a körzőbe, és hatszor körbe jelöljük a körön, és kész is! :DDD 

Kedves plalyA!

Bő lére eresztett áltudományos hablatyolásodnak itt eléggé tág tere nyílt.

Kedves PlalyA!
Őszintén sajnálom, hogy elszállt egy géped a vihar miatt, de tudod, ha én meghallom az ég morgását, már rángatok ki mindent a konnektorokból, mert egyszer egy videórekorderem elfüstölt egy hirtelen kerekedett vihartól, pedig nem is ide vágott be, hanem a sarki trafóházba! :(((
Na azóta nagyon féltem a "vagyonkámat"! :Bár tényleg kivédhetetlen volt, mert valami vándorvillám lehetett, a fél lakótelep tv-je tönkrement, nem is fizettek a biztosítósok senkinek! :(((
...............

 („100 dolog, amit biztosan tudsz, és mind rosszul tudod” - avagy a tévedések könyve. Ebbe gyűjtötték össze azokat a biztosan tudott tévedéseket amelyek manapság is közszájon és közismereten forognak.)

Köszönöm kedves PlalyA az ismertetőket, valóban sok újdonsággal szolgáltál számomra!
A fenti általad említett könyvről már hallottam, megpróbálom beszerezni.
Biza, igaz a mondás:

"Ha hallasz, vagy  olvasol valamit, első számú szabály: KÉTELKEDJ!"
 

Csak hát tudod, felnőttként ez megteheted, a MI időnkben iskolás korban aligha, mert azonnal bevágták volna az egyest! :(((
Férjuram levelezőn végezte a gimit, ő vitába mert szállni a magyar tanárral verselemzéskor, mondván: 
"Honnan tudja a tanár úr, mit gondolt a költő versírás közben, ott volt?!"

- EZ VÁLASZOM ARRA IS, HOGY SOKAN UTÁLTÁK A VERSELEMZÉST... -

Asszem, kedves Dmolnár társunk akadozott ki ezen, meg a zenéken is.
Pedig ami a zenét illeti, én nagyon szeretem elemezni őket, összehasonlítani azzal, amit - állítólag a szerző gondolt közben -, és mit érzek én a hallgatása közben, mit mond nekem... A vers vagy zene...

De vissszatérve az igazság-hamisság témánkra:

Azért szemétség, hogy politikai érdekből ekkora hamisításokat lehet csinálni! Hogy mi SEMMIK vagyunk, és primitívek! :(((
Igaz, ma is dívik az ilyesmi, csak ÉPP az ellenkezőjére van példa: hogy MINDENT mi találtunk fel, miénk volt, stb.

Én azt hiszem AZ IGAZSÁG A MI ESETÜNKBEN IS KÖZÉPEN VAN:

Ezt arra alapozom, hogy hallottam a rádióban valamikor egy beszélgetésben, milyenek lehettünk mi, magyarok a kinézetünket illetőleg?
Azt mondták a történészek, hogy a fennmaradó írások igen ELLENTÉTES képet alkotnak rólunk. Attól függően, KIK írták?
Ha olyan népektől való az írás, akiket kalandozásainkkal lerohantunk, és kifosztottunk, megöltünk, azok szerint csúnya, fekete, macrona, primitív horda voltunk.

Viszont az arab kereskedő karavánosok szerint meg, akiktől beszerezték az őseink pl. a ruházatukat, fegyverzetüket, azok szerint magas, szép arcú és elegáns viselkedésű "úri népségek" voltak  a magyar törzsek tagjai. Hát tégy igazságot! :DDD
Honnan lehet tudni az igazat?

Én is szerettem volna Liszt Ferencet hallani élőben zongorázni, hogy eldöntsem, nem csak showman volt a mai értelemben, hanem tényleg igazi művész...
Mert egy dolog megírni jól egy zeneművet, de a rossz előadással meg is lehet buktatni, számtalan példa akad erre pl. az operák esetében. 

Na... Megyek tovább a másik írásodra...
 

Kedves Zsadi!

Akkor folytassuk. Foglalkozzunk egy kicsit a Finnugor legendával. A XVIII század bővelkedett az új tudományos felfedezésekben és eredet meghatározásokban. Azt is tudjuk, hogy a magyarságban már évszázadok óta beleívott a hun-magyar őstörténet és annak minden vetülete. A Habsburg ház aggodalommal figyelte hogy egyre erősödik az ellenállás az erőszakos németesítés ellen. Gondolj bele, nem régen verték le a Rákóczi féle Kuruc felkelést és újra fellángolt a hun-magyar mondakör . Éppen hoz fordultak a probléma feloldására. Így aztán a tudós professzezért a tudománor urk nyelvi alapon bizonyították azt hogy fibnnugoer eredetüek vagyunk és semmi közünk a hnokhoz( ami igaz de nem a finnugor eredet miatt.)
Ezt az –akadémikusok” arra alapozzák, hogy (szerintük) a magyar nép finnugor eredetű, tehát nyelve is alapvetően az kell, hogy legyen. Rokonságunkat tehát nyelvi alapon igyekeznek bizonyítani. Feltételezéseik szerint, a finnugor alapszókincsre rakódtak rá az egyéb nyelvekből átvett szavak, és mivel akadémikusaink szerint őseink mindig, minden szomszédjuknál primitívebbek voltak, mindig ők voltak az átvevők! Amelyik szavunk tehát hasonlít valamelyik nyelv valamely szavára, az szerintük nyilvánvalóan onnan származik!
Más nyelvek szavaira hasonlító sajátjainkat idegenből származtatják még akkor is, ha az illető nyelvben a hasonló szónak egészen más értelme van, feltételezik ugyanis, hogy őseink annyira buták voltak, hogy úgy is vettek át szavakat, hogy az értelmüket nem is ismerték!
Érdekes módon, minden más népnek lehetnek saját eredetű szavai, csak a magyarnak nem, amelyik szót sehová sem tudják kötni, azt ismeretlen eredetűnek nyilvánítják - állították.
Ebből következően: Ha tehát valamelyik szavunk nem hasonlít egyetlen más nyelv egyetlen szavára sem, az tudósaink szerint –nyilván” finnugor, hiszen –tudjuk, hogy mi finnugor eredetűek vagyunk
Így felállt az a furcsa Münchauseni eset, hogy azért vagyunk finnugor eredetűek, mert nyelvünk finnugor - és azért finnugor a nyelvünk mert finnugor eredetűek vagyunk.
Ezzel tehát a magas uralkodó kifogta a szelet a magyar függetlenségi mozgalom vitorlájából. Ezt annyira sikeresen elültették, hogy mind a mai napig tartja magát ez a tudományos álláspont. Ennek következtében a függetlenségi törekvéseinket sikeresen visszaszorították néhány évtizedre.

Honnan származunk:
Ne gondolja senki azt sem, hogy létezik valamiféle finnugor ősnyelv, amelynek valamilyen írott emlékét megtalálták volna, ilyenek sehol sem léteznek! Nem is csoda, hiszen a finneken kívül az összes többi –rokon” a XX. századig írástudatlan maradt! (Ezért is választották rokonainknak őket!) A legrégibb finn írás is csak a XVII. századból való. Ha már a feltételezett finnugor nyelvcsaládnál tarunk, el kell mondani, hogy vannak a nyelvcsaládok kutatásának nemzetközileg elfogadott írott, és íratlan szabályai. Ezek közé tartozik, pl. az, hogy mindig a legnagyobb létszámú népcsoportból, és a legrégibb írásos emlékekből kell kiindulni!
Ha csak ezt betartanák nyelvészeink, egészen más következtetésekre jutnának, hiszen a tizenötmilliós magyarság után a következő finnek már csak kb. hatmillióan, a többiek összesen is csak mintegy kétszázezren vannak! Így aztán finnugor helyett magyar e nyelvcsaládról kellene beszélni, és a többi nyelvet kellene a magyarhoz hasonlítani!
De nézzük hova jutunk ezen az úton.
Benkő Mihály történész aki az ősi magyar kultúra kutatásával foglalkozik azt mondja, hogy inkább török származás bizonyított a nomád magyaroknál mint sem a finnugor rokonság.
Egyelőre maradjunk annyiban, hogy őstörténetünk korában a magyarság több etnikai elemből tevődött össze, és ennek megvannak a néprajzi, történeti, régészeti, antropológiai, sőt, nyelvi visszatükröződései is.
A krónikás történeti, régészeti, antropológiai adatok ismeretében badarság lenne abban kételkedni, hogy etnogenezisük során az ősmagyarok eltörökösödtek. Különben nem nevezték volna őket a bizánciak töröknek, türknek. Azt is figyelembe kell venni továbbá, hogy más népek, néptöredékek is csatlakoztak önként vagy nem is teljesen önként a magyarsághoz még vándorútjuk során, sőt, még a magyar állam történetének első évszázadaiban is. A kabarok például a zsidó vallásra áttért kazár birodalomból kiválva, még a honfoglalás előtt beléptek a nomád magyar állam kereteibe. Népünk teljes kialakulása pedig azzal fejeződött be a 13. században, hogy negyvenezer kun család a mongolok elől menekülve bevonult a Kárpát-medencébe, és menedéket kért a Magyar Királyságtól. A kun-kipcsakokról pedig senki nem tagadhatja, hogy törökök. Kötöny kán kun népe utódainak leszármazottai napjainkban a nagy magyar Alföld két hatalmas területén: a Kiskunságon és a Nagykunságon élnek, és vitathatatlanul népünk jelentős részét teszik ki. Részt vettek valamennyi nagy háborúnkban a magyar királyok oldalán, majd szabadságharcainkban is. Még azt is szokták róluk mondani, hogy magyarabbak a magyarnál. Ezt bizonyítja például a 200-es évek elején végzett DNS vizsgálat mitokondriális összetevők tekintetében. Ugyan is Magyarországon a népesség 90 %-a mitokondriális összetevőjének semmi köze a mongoloid nagyrasszba tartozó mongol tatár, hun ősökhöz. De ugyan ezt támasztja alá az a tény is hogy legközelebbi rokonaink az argyn-magyar törzs: Bíró András antropológus 2005-ös torgaji expedícióján az Y kromoszómára fókuszálva mérte fel az egész argyn-magyar törzset. A vizsgálatok eredménye alapján kijelenthető, hogy az ottani magyarok genetikai szempontból igen közel állnak a Kárpátmedencei magyarokhoz. Egyes kulturtörténeti hagyományok szerint, Kazahsztánban élőnomád törzsek között Nyugat-szibériában élnek magukat „mazsaroknak” tartó törzsek a mai napig. Sőt legendáik szerint, magyaroknak hajdan tizenhét törzsük volt, és az Irtis partvidékén éltek. Hét törzsük elment nyugatra, a többi tíz törzs leszármazottai Keleten maradtak, és ma is magyarnak nevezik önmagukat. Vagyis szerintük a nyugati magyarok tőlük származnak. ( Magyar-Kipcsak legenda)
A legujabb kutatások szerint alapvetően háron területen éltek elődeink A mongol Altáj, Üzbegisztán és Nyugat- szibéria területén. E három területből a Mongol-Altáji az 1311 –es AranyHordába betagozódva Batu kán seregébe szolgáltak. Az orosz felemelkedés elől ezek elvándoroltak a mai Üzbegisztánba és még tovább Nyugat-szibériába az Irtis mellé.
Ebből kövvetkezően sem a Finnugorokhoz sem pedig a kinai jelleggel bíró hunokhoz nincs közünk.
A ma elfogadott vizsgálati eredmények szerint A Kaukazoid nagyrasz europid raszának nordikus, alpinid alrasszához tartozunk mitokondriális összetevők szempontjából kivéve a kunokat és a jászokat. Ők a mongoloid nagyraszba tartoznak.

Kedves Zsadi!
Nos, itt a folytatás
Árpád sáv:
Első megközelítés az, az, hogy Árpád sáv nem létezik. Ilyen fogalom csak a „magyarkodók” fejében van. Hogy mi az alapja ennek a kijelentésnek? Az, hogy Árpád-házi királyok sem léteznek. Az Árpád-házi királyok kifejezés szintén a Habsburg ház agyalmánya- bizonyítandó, hogy jogosan birtokolják a Magyar Koronát. Részletesen majd a honnan származunk és honnan jöttünk résznél.
De vissza az „árpád-sávra”
Először is a vörös( piros) fehér sávos zászló nem árpádsáv (amiatt, hogy nem léteznek dinasztikus megnevezések Magyarországon) Tehát akkor amikor ezt a zászlót, címert ( heraldikai képződést „árpádsávosnak” nevezzük akkor csak is azért tehetjük mert egy ideológiához köthető – már pedig ezt mint heraldikai formát ideológiával kisajátítani nem lehet) Erről is később egy kicsit.
Az „Árpádsáv” elnevezés az Árpád-ház 18. században megalkotott fogalmán alapul. Magyarországon – hasonlóan más európai államokhoz – az első uralkodóház, az Árpád-ház címer elemei váltak az államcímer állandó elemeivé. A XIV. század második felében megjelent a magyar országcímer fogalma, addig az uralkodó családi címerét használták, a korabeli szokásnak megfelelően. Az ország címerének két letisztult forma adta az alapmotívumait, a kései Árpád-ház vágásos családi címere, illetőleg a kettős kereszt. A hétszer vágott (nyolc sávra osztott) vörös-ezüst sávos (pajzs)mező, melyet indokolatlanul hívnak Árpád-sávosnak, köznapi szóhasználattal Árpádsávosnak, sem magához Árpád fejedelemhez, sem az Imre herceg korát megelőző Árpád-háziakhoz nem kötődik.
Szent István első király (uralk. 1000-1038) pénzein föltűnik egy sávozott zászló, méghozzá egy „királyi lándzsa” (LANCEA REGIS) körfelirattal. Ez a korábban a királykoronázáskor használt lándzsára utal, amelyen egy vízszintesen sávozott zászló található, nincs azonban bizonyíték arra, hogy „árpádsávos” lenne..
Az „árpádsávok” a legelterjedtebb történettudományi feltevés szerint ibériai mintát követnek: eszerint Imre király (1196-1204) aragóniai feleségének függőleges osztású vörös-arany pajzsmezőjének magyar párjaként választotta a vízszintes vörös-ezüst sávokat. ( innen származtatták később a Habsburgok azt a tézisüket mely szerint ők jogosan birtokolták a Magyar Koronát. Mivel hogy a Korona leányági örökösödése is divattá vált Magyarországon( Lásd Anjou kort – Kézai Simon Képes Krónikája a bizonyíték erre) Valamint az a tény támasztja ezt alá( szerintük), hogy Aragóniai Ferdinánd és Kasztiliai Izabella házassága hozta meg Spanyolország egyesítését- a Habsburg ház pedig Spanyol ága ennek a családoknak- tehát a leányági örökösödés biztosítja a jogukat a Magyar Koronára ( Ezt támasztotta alá az 1770-s években kialakított Árpád-házi- királyok elnevezés, a finnugor eredet megalkotása illetve a a Nemzeti színek kiegészítése a zölddel).

Árpádsávok és a nyilasok:
Kedves Zsadi te tévedsz egy kicsit. Az „árpádsáv” ideológiai kisajátítása nem a nyilasokhoz köthető hisz ők azért nyilasok, mert a jelképük a nyilaskereszt. Viszont az ideológiai kisajátítást a Hungarista mozgalom végezte, aminek a zászlaja az 5 piros és négy fehér sáv.( ebbe rakták a nyilasok a fehér kör alapon a zöld nyilaskeresztet –emlékeztetve ezzel a náci horogkeresztes zászlóra)
A Nyilas párt a Hungarista mozgalom mondjuk úgy szépen fogalmazva, hogy „élcsapata” volt, úgy mint a náciknál a Barnaingesek.
Tehát a ma használatos „árpádsávos” zászló nem a nyilasok zászlajára, hanem a Hungarisata mozgalom zászlajára emlékeztet. (éppen olyan ez mintha azt mondanád hogy a horogkeresztes zászló az a SS zászlaja volt - pedig nem, hanem az NSDAP zászlaja volt csak amikor hatalomra jutottak akkor lett Németország állami zászlaja)
Kedves Zsadi vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, mert hamar visszaütnek. Éppen olyan helytelen a megfogalmazás mint azt mondani, hogy a Vörös csillag, és a vörös zászló az az elmúlt rendszer jelképe volt. Ott sem történt más, mint egy heraldikai formációnak ideológia általi kisajátítása. A Vörös csillag és vörös zászló a Nemzetközi Munkásmozgalom jelképe és nem más. Nem hiszem, hogy mondjuk Az Amerikai Általános munkásegylet olyan nagyon a Marxizmus-Leninzmus hive lett volna- ettől még a jelképük a Vörös csillag és vörös zászló. Éppen ezért hozta a Strasbourgi Emberjogi Bíróság azt az ítéletet, hogy e kettő szimbólum nem lehet önkényuralmi jelkép.
Folytatom, de a most következő már egy kissé bonyolult ide több idő kell.

Kedves Zsadi!
( ezt a választ már egyszer megírtam, de jött egyvihar és a gépemmel együtt elszált. Most egy másik gépen újra írom)
Szóval kezdjük az egyszerűbbekkel („100 dolog, amit biztosan tudsz, és mind rosszul tudod” - avagy a tévedések könyve. Ebbe gyűjtötték össze azokat a biztosan tudott tévedéseket amelyek manapság is közszájon és közismereten forognak.)
A déli harangszó:
A déli harangszó minden nap déli 12 órakor megszólaló, az Úrangyala imádságra hívó harangszó. Az egész világon elterjedt szokás a katolikus templomokban.
1456. június 29-én kelt úgynevezett Imabullájában ("Cum hiis superioribus annis") III. Kallixtusz pápa az egész katolikus egyházra előírta a déli harangszót. Ennek a célja az volt, hogy a muszlimoknál naponta ötször imára hívó imám kiáltásához hasonlóan a keresztényeket is imára szólítsa a magyarországi keresztes seregnek a törökök elleni győzelméért. Így a mindennapos déli harangozás először Magyarországon lett szokássá és később innen terjedt át Európa többi keresztény országára.
Ennyi közünk van a déli harangszóhoz.
A Nándorfehérvári csata 1456 július 22-én volt, azaz majd egy hónappal a bulla kibocsátása után. Tehát a bulla semmiképpen nem lehetett annak az emléke, hogy győztünk Nándorfehérvárnál lévén a pápa nem jövendőmondó, még akkor sem ha a Bibliában van bizonyos fokú jövendölés.( Végítélet és a vele kapcsolatos feltámadás)
VI. Sándor pápa az 1500-as szentévben, augusztus 9-én a török veszedelem miatt – a déli időre helyezve – ismét elrendelte a harangozást.
Ez rögtön válasz is arra a kérdésedre, hogy Hamburgban nincs déli harangszó, Bajorországban viszont van.
Hamburg 1189-ben Barbarossa Frigyestől (rőtszakállú) városi kiváltságlevelet kapott. Ebben mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a vallási függetlenségét megalapozta.
(Emlékszer ez a Frigyes az, aki szembe szállt a pápával és 40 évig járhatta miatta a kanosszát)
Ebből következően, no meg később a reformáció miatt is Hamburgra nézve nem volt kötelező sem III Kallixtusz, sem pedig VI Sándor pápa rendelete, míg Bajorország, amely katolikus -igen.
A tévedés onna származik, hogy a pápai bulla egy nappal később ért Esztergomba, mint a győztes csata híre, ezért gondolták azt hogy a pápa rendelte a déli harangszót a Nándorfehérvári cgyőztes csata tiszteletére. Pedig ennek semmi alapja sincs.

Győri csatavesztés:
Ennek a csatának a megitélése a Habsburg ház mestekedésének a következménye.
A győri csata (Kismegyeren) (1809. június 14.) volt a napóleoni háborúk egyetlen, a Magyar Királyság területén lezajlott ütközete, egyben az utolsó olyan összecsapás, amelyben a magyar nemesi felkelés hadai vettek részt. A Habsburg –ház félve attól, hogy a felkelt nemesi hadak Napóleon mellé állnak és így megdöntik hatalmukat azaz majd 40 évvel korábbra hozzák a Szabadságharcot (mint az több ország esetében is előfordult Napóleonnal kapcsolatban- így azt gondolták, hogy majd kihasználják a magyarok is az elszakadásra Napóleont- megjegyzem volt is rá hajlandóság, tehát a félelem nem volt alaptalan.) hamis felderítési adatokat adtak a magyar nemesi hadseregnek és magára hagyták őket a harcban (ha tetszik akkor elárulták a felkelő sereget). Így azok felmorzsolódtak a küzdelemben és jó 40 évre visszavetették a nemzeti függetlenség ügyét.
Aztán pedig gondoskodtak arról, hogy ország-világ megtudja a magyar hadak „alkalmatlanságát” és vereségét. Sajnos ennek a későbbi „Márciusi ifjak” is bedőltek, és kigúnyolták azt a hadsereget, amely egy lehetőség lett volna a Nemzeti Függetlenségünk kivívására. ( lásd Petőfi versei) Méltatlanul bántak egy olyan hadsereggel, amelyet a nagyhatalmi érdekek martaléka lett. Kigúnyolták és alaptalanul gyávának nevezték őket, sőt az 1848-49-es Szabadságharcban nem is számítottak arra a katonára aki annó ott volt győrnél.
Ez természetesen azért fordulhatott elő mert a Habsburg ház érdeke így kívánta meg.
Ezért tévedés az hogy a győri csatavesztés méltatlan lett volna, vagy netán gyávaságból fakadna.
Kedves Zsadi folytatom.

Hát ez valami BORZALOM lehetett!
http://www.youtube.com/watch?v=KIzVYMWPygk&feature=related
Csőtörés Budán

Azért nem értem, miért tűrik el azt a sok kocsmai stílusú hozzászólást?!
Hát nem tudják, hogy ezeket már, hiába magyar szöveg, BÁRKI olvashatja (fordítógép is van már!) az egész világon!
Nem csoda, hogy sokan utálnak már bennünket!
Miért kell így beszélni, s főleg, hogy lehet valaki olyan lelketlen, hogy ezen poénkodik?! :(((

Azt azért feltételezem, hogy bizonyos korosztály nyelvezete ez, sajnos!
De szomorúan veszem tudomásul, hogy bizony ők a MI korosztályunk gyerekei, vagy alig fiatalabbak...:(((
Egyáltalán nem vicces dolog!!!

Ráadásul az a legaggasztóbb, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló esemény bármikor, bárhol újra és újra megtörténhet!

 

Azt hiszem azt megállapithatjuk, hogy nem egymást pontozgatjuk lefele... Még akkor sem, ha más a véleményünk, hiszen azt megirjuk :))

Én is jobban szeretném nyiltnak, csak gondoltam megkérdezem mit gondoltok erről. Örülök, hogy egyezik a véleményünk.

Az unlike nem számit, csak Zsadit egy ideig annyira zavarta, hogy azért vetettem fel... :)

NA, MOST SIKERÜLT A TESZT!

MEGJÖTT AZ EREDMÉNY: ZSADI IS ZŐDFÜLŰ!!! :DDD

 

 

Kedves Piranha!
Elolvastam a cikket.Tehát mint látható, a dolog nem is olyan egyszerű!
Nekem úgy tűnik, MINDKETTŐNKNEK igaza van!Nekem is az anyai ággal, és az illetőnek is az apaival...
Csak NÉZŐPONT kérdése az egész!
Hát nem hittem volna, hogy a zsidóság is kiskapuzik... :((( Szóval lehet zsidó, aki nem zsidó, és nem lehet zsidó, aki valóban az!
Attól függ, MIRE KELL A ZSIDÓSÁG BIZONYÍTÁSA!Há-há-há- hát NEM SEMMI!Megáll az ész!  

Köszönöm a választ kedves Piranha, mert mérgemben azt válaszoltam az illetőnek:

 

 

"Amit írtam, azt egy Oxfordi vallástudománnyal foglalkozó professzor könyvéből idéztem, mármint hogy ha zsidó az anya, a gyerek is annak számít...

http://bookline.hu/product/home.action?id=2100571300&type=10&_v=Michael_Keene_Vilagvallasok

Ha nem így van, akkor a KÖNYV írója tévedett, nem én...

Ez ........nak is szól

Egyébként addig megyek, míg nem találok egy IGAZI zsidó rabbit, AKI TUDJA A TUTIT... De VÉGÉRE járok a dolognak!

Elegem van már minden kételkedő, akadékoskodó, a magyarságot felsőbbrendű embernek hívő "elvarázsoltakból"!
Nehogy azt higgyétek már, hogy érdekli a nagyvilágot, MI van velünk, élünk-e, halunk-e?"

Hát úgy tűnik, MEGTALÁLTAM , KÖSZÖNÖM! :)

Köves Slomo már csak elég hiteles!

 

 

 

Drága Citó!

Szerintem se zárd le, hisz tényleg NYITOTTNAK hoztad létre, na és hadd szórakozzanak, már rég nem bánt, csak megjegyeztem Piranhának, nehogy azt higgye, én sertvésedtem meg, beismerem, elég érzékeny vagyok, na és mert régebben gyakorta előfordult (tőleg FILO miatt), hogy fujdogáltunk egymásra, mint az északi szél... :DDD

Szóval ne tedd zárttá, elvégre az infantilista -lusta embereknek is kell egy kis kikapcsolódás! ;-)
Hadd olvasgassanak csak!

Még az se baj, ha CSAK mínuszolnak, olvasás nélkül... 
DE!
Ők vallják kárát, ha nem olvasnak, mert tényleg elég színes, változatos a blog, sokféle téma szóba kerülhet, itt szinte SEMMI SEM OFF, persze a JÓ ízlés határain belül... 
Az ilyet azért szeretem, mert olyan ÉLETSZERŰ! :)))

/Katicabogáréval MÁS a helyzet, az zárt lett VOLNA, de rejtélyes okokból mégsem az lett.../

 

Nagyon jó ötlet volt a blog létrehozása.
A virtuális ötórai tea, amibe úgy gondolom sok minden belefér.
Véleményem szerint ha zárt a blog, akkor sok régi ismerős sem talál ide, úgy gondolom a zárással még ráérsz.

Ha gondoljátok lezárom a blogot és akik ide irogatnak, azok lesznek a tagok.... de eredetileg egy általános beszélgetős blognak indult, ami mindenkit érdekelhet....

Semmi gond a minusszal!
Valakinek vagy én nem tetszem, vagy szeélyed elleni támadásnak vette a hozzászólásomat!
Elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy a véleményünket elmondjuk, azt is amiben egyetértünk, azt is amiben nem, a bántás szándéka nélkül.

Jó kérdés!
Véleményem szerint anyai ágon!
Idéznék Köves Slomo rabitól:

"A zsidó vallás szabálya, a háláchá szerint a zsidóság anyai ágon öröklődik, így aztán ha a dédnagymamád, végiganyai ágon zsidó volt akkor te is zsidó vagy. ez azt jelenti, hogy semmi féle betérési vagy vallásfelvételi procedúrán nem kell keresztül menned és máris része vagy a közösségnek stb."

http://zsido.com/cikkek/ki_a_zsido_ki_alijazhat/17/1489

A mínusz pontot nem én adtam, valaki már megen idejár szórakázni! :P
Mindenesetre én ellensúlyoztam egy plusszal...
..............

Mondtam már Neked, én úgy nevezem magam, hogy "realista ateista":
Azaz egy % esélyt adok, hogy van-e isten, vagy nincs, elvégre Einstein se zárta ki, mondván:

NINCS EGYIKRE SEM BIZONYÍTÉK!

Amúgy tényleg sok "istenes" mondása volt:
"Isten nem kockázik."
"Isten ravasz, de nem rosszindulatú!"... (Sok emberrel ellentétben... )

Stb. 

 

 

Nálam sajnos nem érhető el a megadott link, gondolom, túlterheltség miatt! :(((

 

Igazad van, ibojka indította...
Na jó, akkor MAJDNEM mindenki rám rontott... :)))

De ha már itt vagy, kedves Piranha!
Kérdeznék valamit Tőled!
Egy másik portálon vitáztam a zsidóság mibenlétéről.
Pontosabban arról, ki számít zsidónak?
Akinek az anyja, vagy az apja a zsidó, ha csak az egyik házasfél zsidó?
Azaz MI lesz a gyerekük? Zsidó, vagy nem?

Ugyanis a "Michael Keene: VILÁGVALLÁSOK" c. könyvben az áll:
"Aki zsidó anyától születik, automatilusan tagja lesz a zsidó közösségnek..."

Erre valaki "megcáfolt" a következő szöveggel:

"Az anyaság nagyon szép, de a zsidóknál nem matriarchatus van, hanem patriarchatus. Igy a családban a vezető és meghatározó szerep is a férfi válán nyugszik.

A bibliában az soha nem probléma, ha a zsidó férfi idegen "törzsből" házasodik, hacsak a nő nem hozza magával az idegen "isteneket".

A zsidó származás szerintem apai ágon a meghatározó és nem az anyain. Az anyai származáson én nem lennék olyan biztos."
.............

Tudod, én CSAK az oxfordi vallás prof könyvéből idéztem... Tehát nem állítottam semmit....

Te hogy tudod? Mi a helyzet ezzel?

Kedves Zsadi!

Az nem Filo fóruma volt!Ő csak bejelentkezett új téziseivel,pl: Jézus volt az első kommunista, és egyéb vad dolgok. Ezekre azt ostobaságokra még Dmolnár is emlékszik,mert nehezen felejthetők.
Az igy nem valós, hogy mindenki rád rontott mert a Bibliát kulturtörténeti hagyatéknak tekinted.

Köszönöm az infót, mindjárt ellenőriztem a gépemet, nálam zöldet mutat. Ettől függetlenül jelenleg lelassult a gépem, nehezen töltődik. Remélem nem lesz problémám.

:)))

Pedig vannak kérdések, amiket nem árt mindenkinek magának végiggondolni, de lehetőleg ugy, hogy mindent megkérdőjelez, amit ezzel kapcsolatosan valaha is tudott, tanult... Csak ici-picit kell bóklászni a neten... és tudom, hogy sok a hoax, meg az álhir, de bizony vannak tudományos igényü irások, filmek is jócskán :) Leletek, amiket nem tudunk magyarázni... És valahogy nem is akaródzik ??? Végül is, nem mindegy ??? A rabszolgáknak nem kell tudni semmit, elég ha elfogadják, amit elébük vetnek :(((

http://hvg.hu/Tudomany/20120705_dns_changer_julius9

Jövő hétfőn sokaknál leáll az internet

Az FBI kikapcsol egy szervert, így a DNS Changer vírus világszerte több százezer számítógép internetre csatlakozását vágja majd el. Egyetlen kattintással ellenőrizheti, hogy gépe érintett-e.
Öt éve jelent meg először a DNS Changer nevű vírus, melynek célja, hogy a készítők a felhasználók tudta nélkül érjék el a számítógépet, illetve generáljanak rajta forgalmat és kattintásokat hirdetésekre. Akkor a legnagyobb probléma még az volt – amellett, hogy a rosszindulatú szoftver kikapcsolta a gép vírusvédelmét –, hogy a vírus által generált forgalom miatt belassult a "hasznos" netkapcsolat sebessége.

A vírus emellett a készítők által megadott szerverre irányította át a gépet, onnantól ez szolgálta ki a lekéréseket. Az észt bűnözői csoport által működtetett szervert az FBI lefoglalta és a felhasználók érdekében tovább működtette, így a fertőzött géppel rendelkezők is tovább tudtak netezni. De mivel az üzemeltetés a Telegraph beszámolója szerint havi több tízezer dollárba kerül, az FBI július 9-én, hétfőn kikapcsolja a szervert, ami azt jelenti, hogy az adataik szerint még mindig fertőzött, azaz csak a szerveren át internethez jutó 350 ezer számítógép hétfőtől nem jut majd fel az internetre.

A számítógép fertőzöttségének felméréséhez elég egyetlen kattintás, az erre a célra lérehozott egyik DNS Checker oldal meglátogatása. Az eredmény megértéséhez pedig még csak angolul sem kell tudni: a zöld szín azt jelenti, hogy minden rendben van a géppel, a piros pedig arra figyelmezet, hogy a számítógép érintett lesz a hétfői leállásban. Ha fertőzött a gép, akkor érdemes bevetni a McAfee időközben kiadott ingyenes eszközét, ami kijavítja a beállításokat.

http://www.dns-ok.us/

Ujjjujjj, ez már a valláshoz, s a bibliához vezető téma!
És azért már kaptam hideget-meleget még FILO vallás fórumában az Amőbán! :(((

Mindenki rám rontott, hogy a bibliát KULTÚRTÖRTÉNETI HAGYATÉKNKA tekintem, s nem ISTEN által Mózesnek tollba mondott szent malasztnak...

 

Jó napot és hétvégét kívánok itt is mindenkinek, eredményest, boldogot,;)Jó pihenést, ;)

Kedves PlalyA!

Ezeket az értesüléseket Te honnan szeded?
Egy részükről én is tudok, de nem mindenről...

1. Azt sem tudjuk, HONNAN JÖTTÜNK - tényleg nem, legfeljebb csak annyit, hogy valahonnan az Ural és Kína közötti részről... Én ezt a PENTATÓNIA (kevésbé képben lévőknek magyarázat: félhanglépés nélküli 5 fokú hangsorban lévő dallamok - ősi népdalaink, pl. PÁVA-motívum...miatt gondolom, hogy igaz, mert Kínában még MOST IS fellelhető ez ahangsor, sőt!
Mind az öt hangra létezik, nem csak dó-pentaton, meg lá-pentaton van! Hanem re-pentaton, mi-pentaton, szó-pentaton is. Nálunk is VOLT mind az öt, csak gondolom, a nyugati 7 fokú zene KÉT fontos hangsorának (dúr és moll tonalitás /=alaphang/ ) hatására lassan eltünedezett a többi... Azért talán akad a MNT (Magyar Népzene Tára) köteteiben elvétve egy-kettő.

Tehát!
A keleti eredetünk az biztos! Ezt alátámasztja más kulturális hagyatékunk is, de a pentatónia a legkiugróbb, ugyanis ez itt a nyugati népek közt teljesen ismeretlen volt!
Még ma is akad zenész, aki - ha magyar kerül közéjük - megkérdezi, mi ez, énekeljen már egy ilyen dalt!

2. Kik vagyunk valójában? Ez kapcsolódik ahhoz, hogy:
FINNUGOR MONDA.... ehhez nem tudok szólni ... Úgy látszik, nem voltak alaposak a töritanáraim, vagy amnéziás lettem! :((((
Te mit tudsz, mi történ ezzel 200 év óta?!

3. Győri csatavaesztéssel mi van?! 
Nyerni nem hinném hogy nyertünk volna! Azt a Jobbik RÉG melldöngetve kihasználta volna már! :DDD

4. Árpádsávos zászló rendben, azt tudom, olasz lovagoktól ered...  Vagy mégsem?
Egy biztos: Esztergom városának zászlaja...
Megjegyzem, jól összeötvözték az árpádsávost a nyilasok zászlajával, mert 5 piros csík közt 4 fehér csík van. Az árpádsávos 4-4. A nyilas zészló FELE 5 piros-4 fehér csík, a másik fele piros mezőben zöld nyilaskereszt...  (Vajon ki tervezte Esztergom város zászlaját, és MIÉST ilyenre?!....

5. Szerintem a 7 vezér logikus, azért volt hét, mert törzs is 7 volt : Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi... Őrzik településneveink ezeket...

6. Ha Árpád nem volt, logikus, hogy Árpád-ház sem lehetett... De erről se hallottam, hogy ne lett volna.
Majd Szörényi ír róla egy rock operát, és rendben lesz az egész! :DDD

Kőmíves Kelemen mondája se biztos, hogy úgy volt, lehet, hogy kitalálta csak, mert égetni való boszormány volt a neje, és jól jött a hamuja... de DÉVA vára létezik, csak hát nem a mijenk! :DDD

7. Ami az írásodban legjobban ledöbbentett, az a DÉLI HARANGSZÓ! 
Ezzel mi a gond?!
Annyit tudok, hogy Hamburgban és környékén NINCS DÉLI HARANGSZÓ!

Bajorországban viszont igen...
Akkor mos MI VAAAAN?! Hogy is van ez?

Na mesélj! Várom!
 

Ahhoz képest, hogy olyan dolgok is megkérdőjeleződtek, mint pl. az emberiség kialakulásának története, v. a történelem kezdetei... Ezek nem 2-300 évvel ezelőtt, hanem jóval több idő előtt voltak :)))

Tudod, ha a kiindulás rossz, az az összes ebből következő dolgot megkérdőjelezi :)))

Erre szoktam volt mondani, hogy a legtöbbtörténelmi ténynek elfogadott dolog igazán objektíyének értékelése kb 2-300 év múlva esedékes. Sajnos mindenkor a maga legitimációjárahasználja fel a történelmi eseményeket ( Lásd a Képes Krónika Az Anjou ház trónigényének igazolására íródott -és sokáig készpénznek fogadtuk el -pedig Kézai Simon is csak "bérmunkás" volt)

Manapság minden megkérdőjeleződik... De kitől és honnan fogjuk megtudni a valódi válaszokat? Vajon megtudjuk-e???

Igazadat elismerem - de Petőfit nem adom :)))

Kedves Katiicabogár!
Hát nem tudom. Ez lenne az első ilyen csalódás az életedben.? Nem hiszem. Kezdőik mindjárt ott, hogy azt sem tudjuk, hogy honnan jöttünk és kik is vagyunk valójában.
Legalább 200 éven keresztül tanították a finnugor származási mondát. Az nem ekkora csalódás? Vagy a déli harangszó az nem csalódás- hogy semmiköze a magyarokhoz, meg Nándorfehérvárhoz.
Aztán a győri csatavesztés is ilyen csalódás nem. Vagy az Árpádsáv- ma már az sem biztos, hogy a hét vezér az hét vezér volt és nem kilenc. Árpád meg egyáltalán nem biztos. Ugyanis a krónikák Kurszánt említik akit aztán a bajorok meggyilkolnak 904-ben egy lakomán. Ha Árpád lett volna a vezér mint azt tanultuk akkor ő lett volna ott azon a lakomán.
Vagy az Árpád sáv- meg az Árpád ház- egyik sem létezett és nincs is rá bizonyíték. A szent királyokról már nemis beszélek akik nem egyetemes szentek, csak helyi szentek.
Szóval nem gondolnám, hogy ez lenne az első olyan eset ahol kierülne az hogy amit edig tudtunk az egyáltalán nem úgy van.Petőfi élete egy rejtély. Már az sis viatatott hogy szrb, vagy szlovák származású volt. A tevékenysségéről nem különben viták folynak. Úgy, hogy én nem csodálkoznék semmin sem.

"Óriási szentségtörést követek most el. Mi van akkor ha Petőfi Sándor az csak egy álnév és valójában egy nőről van szó és nem férfiről"

Ne mondd már... Akkor hazugság lenne mindaz amit tudunk az életéről, a szüleiről, a diák éveiről (pl. Aszód), Szendrei Júliáról....stb.? Ne szomoríts :)

Kedves dmolnár!
Sose bánd. Tudod középiskolában volt ilyen tantárgyunk, hogy Műalkotások elemzése. A frász törtki tőle. Főleg akkor amikor a festészetet akartuk elemezni. Addig rendben is volt minden amig az ókori, vagy a középkori festészetnél próbálkoztunk. ( persze egy önarcképnél nemsok mindent lehet elemezni.)
Viszont rögtön megmakkant a tudomány amikor a kortárs festészet különféle irányait akartuk tanulmányozni. Na, ott én is úgy voltam vele mint amit te leírtál. Főleg amikor a galéériában láttam egy festményt ami a következő volt. Fehér lapn színes pacák amelyeken más színü csikok futnak keresztül. A címe pedig az volt, hogy Esőcseppek. A szememetkinéztem csak az esőcseppeket nem tudtam felfedezni rajta. Minden mást, de esőcseppet azt nem.
Vagy halálom volt a Kompozíció nevű festmény. Egyszerűen, nem értettem ogyegy krix-kraxban mi a kompozíció. Ezekhez képest Vasarely egy világos és érthető, valamint áttekinthető műalkotások tömkelege. Dali vagy Picassó kristálytiszta letisztult formáció.
Szörnyű volt. Azt a kinlódást. Szerencsére csak egy évig volt ez a tantárgy.
Úgy gondolom, az nem baj ha nem azt látod egy alkotásban amit én, vagy más. Tudod annó amikor az olvasás pszichológiájáról tanultunk, az egyetemen akkor mondták, hogy az nem baj ha az alany ponyvaregényt olvas. A baj az ha csak azt olvassa.
Ha már elgondolkozol azon, hogy a Walesi Bárdok miért is tetszik neked, az már azt jelenti,hogy érted a vers mondanivalóját. Vagy, hogy miért tartod jó versnek.
De kérdezek valamit, tőled. Ha láttad Natali Wooddal a főszerepben esetleg a West Side Story cimű musicalt. Szerinted olyan elképzelhetetlen az hogy New Yorkban létezhet két ilyen banda akik harcolnak egymás ellen és megtörténhet e egy modern Rómeó és Julia történet ebben a miliőben. Mi a véleményed?

Hát kedves ZSADIzene és plalyA!

Az agyam eldobom, mert én ilyen dolgokat nem látok egyik műben sem..  Hiába na, képtelen vagyok túllépni a magam elmaradott felfogásán, hogy az zene akkor szép, ha én annak hallom, a vers pedig akkor, ha tetszik nekem.. Mögöttes tartalom nélkül.. (hogy csak egy pédát hozzak: Arany János "Walesi bárdok". Tetszik e magában? Igen.. Szép? Igen.. Ha ismerem a mögöttes tartalmat, ha nem..). Szóval, ha nekem kínlódva kell keresnem, hogy "Mitől is jó ez a mű", akkor megette a fene

Kedves Zsadi!
Nagyon köszönöm, kedves vagy. De nem érdemlem a dícséretet, hanem a tanáraim, akik belém verték az anyagot. Így a tiszteletet nekik továbbítom.
Viszont a kérdésedre válaszolok.
Tudod én már az általánosban, sem igen fogadtam el a verselemzéseket. Aztán ez csak erősödött bennem. Most is azt gondolom, hogy ez a forradalmiság valahogy nem stimel.
Azt hiszem, a problémát két részre kell osztanom ( hozzáteszem, hogy ez az én meglátásom, és nem hívatalos állásfoglalás)
Egyik része a kérdésnek Petőfi személye. A másik probléma az említett vers.
No, kezdjünk bele. Óriási szentségtörést követek most el. Mi van akkor ha Petőfi Sándor az csak egy álnév és valójában egy nőről van szó és nem férfiről. Több dolgot megmagyarázna, például a holtest hiányát – az esetleges Morvai féle bizonyíték jogosságát, és egy csomó olyan dolgot, amit most úgymond „megerőszakolva” magyarázunk.
Például a szerelmes verseit. Nekem mindig olyan érzésem van olvasva ezueket a verseket, mintha nem is férfi írta volna őket. Mi van, ha a Petőfi csak költői álné, mint például a Vivian Fable ( aki polgári nevén Harsányi Gábor) Még a legforradalmibbnak tartott versei is annyira lágyak és visszafogottak, ami alátámasztja a feltételezést. Ott van például a Nemzeti Dal.
„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak….” Miközben Vörösmarty a Szózatban igen keményen jövendöl.
Vagy a másik rész: „Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart” – egy férfinak olyan hogy valamit ékesíteni kell, főleg egy csatára való felhívás idején- hát nem is tudom.Ettől még Kölcsey fohásza is keményebb. A tájleírás is inkább nőre vall mint férfira. A szerelmes versek meg egyértelműen inkább nőre utalnak – (gondolok, itt például Szapphó Afroditéhez irt ódájára)
De ez csak az én érzésem. Ennek nem mond ellent a Szabadságharcban elfoglalt szerepe sem. Gondolj csak például Lebstück Máriára, aki főhadnagyként fejezte be a Szabadságharcot.
Tehát ez sem cáfol semmit.
A másik kérdés a vers: Az Anyám tyúkja.
Hogy forradalmi vers lenne, hát én nem ezt érzem ki belőle. Inkább egy háromszöget érzékelek. Az idősebb testvér és a fiatalabb húg meg öccs hármasát gondolom megszemélyesíteni a verssel. Egy boldog idősebb testvér, aki hazalátogat. Eufórikus hangulatát jellemzi a vers. Sokszor előfordul, hogy az empatikus személyiségjegy még az állatokat is megszemélyesíti. Például amikor a kutyát havernak hívja valaki. De ugyan ez lejátszódhat egy kellemes behatás következtében, a kisebb hugicát anyám tyúkjának becézni ( esetleg pipnek, csirkének).Tréfás fenyegetésként lehet értékelni azt amikor arról beszél, hogy „ne legyen ám tojás szűkében az Anyám”. Ugyan ez elmondható az öcsikéről is. Megszemélyesítése egy kutyával történik célozván a kutya az ember legjobb barátja szlogenre.
Neki is kijár a tréfás fenyegetés Ez után is jó légy Morzsa, kedvet ne kapj a tyúk húsra.”
Azt gondolom, árad ebből a versből az életigenlés, a boldogság és a pozitív hatás. Mintha egy szerelmes kedvező hírt kap a kedvesétől és ezért kerül ebbe az eufórikus állapotba. Én azt hiszem, inkább erről lehet szó mintsem a forradalomról. Bár láttam már karón varjút.

Kedves PlalyA!

Röviden és tömören: PADLÓT FOGTAM!....
/Ezt az írást meg kell mutassam a zenész barátomnak is! :)))/

Viszont!
Nem is tudom, miért jutott eszembe, mikor gyerekkoromban azzal viccelődtünk, hogy Petőfi Sándor: Anyám tyúkja - FORRADALAMI VERS!

A téma kifejtésére bizonyára Te is jól emlékszel, miért... :DDD

Amúgy fantasztikus írás, ha tehettem volna, 5 pontot adtam volna rá! :)))
Köszönöm!
Nekem nem maradt más hátra, mint elhozni a zenét egy Walt Disney rajzfilmes változatban:

http://www.youtube.com/watch?v=rWaYWdAl14w&feature=related
Prokofjev: Péter és a farkas - Disney produkció

Nyugodt, bajmentes napot kívánok mindenkinek! 
Zsadi

 

 

Huha, de szorgosak voltatok :) Ez aztán beszélgetés, csak ugy hizik a májam :))))

 

Semmit nem változott a világ, évszázadok jönnek-mennek, de az ember mit sem változott... Ideje lenne megtalálni a helyes válaszokat a kihivásokra... Remélem a mi korunk lesz az, amikor az emberek felébrednek és .... Hát majd meglátjuk... v. nem???

Kedves Zsadi!
Na, ezt nem érdemeltem meg. De lásd kivel van dolgod. Csak azért is zene.
Bebizonyítom neked, hogy nem csak vers és festészet, de a zene területéről is hajlandó vagyok beszélgetni. Vegyük mondjuk a pszichológiát( mint az emberi lélek rejtelmeinek tudóját) és a zene kapcsolatát. Induljunk ki egy közismert mesejátékból. Legyen mondjuk pfrokofjev Péter és a Farkas mesejátéka. Pszichológus szemével mit is üzenhet nekünk ez a mű. Megjeleníti a személyiségjegyeket, amelyek kombinációja felépíti az embert. ( nem mindet, hisz arra egy egész nagyzenekar sem lenne képes de azokat mindenképpen ameyeket Prokofjebv fontosnak talált. A bátorságot, az önismeretet,az állandóságot( megszokást) a változatosságot, de a megalkuvást és óvatosságot és megfontolást, a szenvedélyeségetés az utolsó pillanatban a választás lehetőségével élőt, stb, stb. Ugye megannyi emberi tulajdonság kifejeződése a zenével.
Maga a történet szinte sablonos, ha csak a prózai történetet nézzük, de ha mindezt a zene szemüvegén közelítjük meg, akkor azért már van benne egy két furcsaság. A Kacsa aki az unalmas megszokás megtestesítője, aki megrója a kismadarat, mert miféle az a madár aki nem tud úszni- kérdezi. Dagonyázni a pocsolyában, csak semmi hirtelenkedés minden a jól megszokott kerékvágásban, úszni az árral és nem kell semmiféle küzdelem, minden úgy van jól ahogy van. Ez a kacsa életfilozófiája. Semmi változás, egyhangú let, kicsit poros, kicsit unalmas, de mindenesetre a kacsa számára a világot jelenti. Sima dallamvezetés semmi bonyolultság, még majd felébredne szegény kacsa ebből a vidéki tespedtségből, és még majd gondolkodnia kéne. az meg ugye ártalmas a megszokás legnagyobb ellenfele, mert akár változást is hozhat. Ő az akiinkább beleszakad, csak nehogy az ismeretlennel szembe kelljen nézni.
A Kismadár az ellenpont. A kreatív, a vállakozó a mindig ujajat kereső, küzdeni akaró embert jelképezi. „?iféle madás az aki még repülni sem tud” kérdezi a kacsától. A felszínesség ellenpontja, az ember aki szembe mer nézni a kihívásokkal, és bár kicsi de az akarat az hatalmas benne.
A macska a megalkuvó aki meg akarja fogni a kismadarat, de elszalad amikor megjelenik a farkas és visszasomfordál amikor elfogják a farkast. Beáll a sorba a győzelmi menetbe.A helyezkedő karrierista embertipus megjelenítője. Megölné a kreativitást, ha az érdeke úgy kívánja, de azonnal hozsannázik ha az érdeke úgy kívánja.
A farkas: a szenvedély, az erdő rossz szelleme, a fenyegető gonosz megtestesítője, aki habozás nélkül felfal mindent és mindenkit, hogy éltesse a gonoszságot. A harácsolás, a mindene és mindenkin való átgázolás, az erőszakosság mintaképe.
Péter az önismeret és bátorság megtestesítője. A gonosszal való szemben szállás, és az erőszakosság megállítója ugyan akkor a megbocsátás kivetítődése is.
A nagyapa. Az óvatosság, a megfontoltság, az élettapasztalat megjelenítődése. Annak hogy bár kell az önismeret és bátorság, de a megfontolt tapasztalat sincs ártalmára az embernek ha azzal jól gazdálkodik.
Na és maga a nese.. Akár egy modernkori társadalmi korrajz is lehetne.
Péter aki a kertből kilépve szemlélődik a kacsával és a kismadárral az oldalán nézi a világot. a macska aki a kismadárra vadászik a akár a jelen helyzetet is lefesthetné A nagyapa aki visszahívja az unokáját a kertbe, hogy megvédje az erdő rénsdséges lakójától. Pont olyan mint a kapitalizmus szövevényes mezején a kertből kilépve csak nézünk ki a fejünkből, hogy mi is történik. Az üzleti élet rejtelmei, a bonyilultság, az ember ember elleni harc, a pénzhajhászás és harácsolás, ugyan akkor az unalmas változtatni nem akarás- mint ha csak az öreg Baradlay szavai jelennének meg a zenében ( Minden úgy jó ahogy én és az isten elrendeztük. A nap álljon és ne mozogjon- mondja halálos ágyán.- azaz nem kell lázadni, a kapitalizmus a legjobb rendszer, itt-ott javítgatni kell a vadhajtásokat nyesegetni, de egyébként minden a hején van- ez az üzenete)
Megjelenik a farkas és kit fal fel először- ezt az unalmas megszokást (a kacsát, akit a mohóságában egybe nyel le, hisz mikor a vadászok viszik az állatkertbe hallani a hasában a hápogást.) Azaz a megszokás az unalmas csak semmi változtatás védtelenné tesz a behatásokkal szembe.
Péter először visszahúzódik,de aztán láátva a farkas mohóságát, úgy dönt, hogy szembe száll a farkassal. Segítségére van ebbe a kismadár( kreativitás) aki a farkas feje körül repked. Elfogják a farkast. Azaz ha kreatív vagy és bátorságod is van hozzá, valamint eléggé megfontotl hogy a tapasztalatokat tudjad hasznosítani, van kellő önismereted akkor szembe szállhatsz a mindent elsöprő gonosszal és erőszakkal. Aztán persze meghérkeznek a vadászok akik a farkast meg akarják ölni, de ugyan akkor Péter aki a megbocsátás is egyben megakadályozza ezért elviszik az állatkertbe a farkast. Aztán a kert és a rét minden lakója együtt ünnepli a nagy győzelmet. Még a macska is csatlakozik a győzelmi menethez, bár mindenki tudja róla, hogy csak is a maga érdekeit tartja szem előtt-egy karrierista.
Na, nem egy hiteles korrajz ez a mai társadalmunkról. Pedig Prokofjev 1936-ban írta ezt a zenés mesét( vagy mesés zenét- ki ki döntse el maga)
Ezek után mindenkinek magának kell a tanulságot levonni a zenét illetően.
Csak még annyit gyorsan, hogy az egyes szereplőket milyen hangszerek jelenítik meg.
A kacsa – oboa. A kismadár- fuvola, a macska- klarinét. a Nagypapa- fagott, a Farkas- Kürtök, Péter – vonósok, a vadászok – ütősök.
Nos, kedves Zsadi, azt hiszem most már nem lehet okod a panaszra. Csak a zenéről beszéltem. Nem tudom egyetértesz-e velem?

A képsorral jórészt nem értek egyet, de sajnos ez a zene másképp nem volt fenn... Bocsi!

 

Remélem, sikerül bemásolni, legfeljebb a zenei linket külön hozom:

............................................................................................

 

Lehet-e J. S. Bach romantikus?ZSADIzene összes bejegyzése
Ez a bejegyzés tele élettel hangulatban íródott
Személyes kategóriában
2008-08-10 09:11 -kor
47 hozzászólás érkezett
szaszyanita (2008-11-14 00:12) a legújabb hozzászóló

 
Mi is a ROMANTIKA, mint olyan? Mármint hétköznapi értelemben? Lehet-e J. S. Bach romantikus?

Szép vasárnapot mindenkinek!  
 Nem akartam blogot írni... Egyáltalán... De most úgy adódott mégis...
Ma felkeltemben ugyanis azon tűnődtem, mi is a ROMANTIKA, mint olyan?
Mármint hétköznapi értelemben?

Lehet-e J. S. Bach romantikus? Vagy Mozart? Esetleg a kimért Händel?
S felsejlettek bennem dallamok.... zeneművek... Nevezettektől, s másoktól is...
ROMANTIKA? Vagy "giccs"?
Bizony, bizony, én úgy vélem, NÉZŐPONT KÉRDÉSE ez is... S ez persze nem jelenti, hogy így is van...
Csupán csak játszadozása egy zenésznek, egy hétköznapi embernek a gondolattal...

ROMANTIKA, ROMANTIKUS, ROMANTIZÁLNI...

Mit is ír az értelmező kéziszótár?

/Bakos Ferenc - 1965/

"romantika francia - latin szó 1. irodalomban, művészetben
a XVIII. sz. utolsó éveiben és a XIX. sz. elején a klasszicizmus ellenhatásaként kialakult sokrétű irodalmi, majd művészeti irányzat; valamennyi áramlatát a múltba fordulás, a végtelen, elérhetetlen nagy tettek v. szenvedélyek iránti lelkesedés, a színes, egzotikus világok iránti érdeklődés jellemzi 2. átvitt értelemben regényesség, meseszerűség, kalandosság 3. álmodozás, kaladvágy, hevülékenység"

Továbbá:
"romantikus (romanticus) lat I. irod. műv. a romantika követője II. 1. a romantikával kapcsolatos, rá vonatkozó, annak eszmei, művészi felfogását tükröző 2. átv regényes, álmodozásra hajlamos (ember) 3. regényes, kalandos, meseszerű"

S még:
romantizál francia-német romantikussá, regényessé tesz"

Ennyi volna csak?

Hmmm...

S miért van az, hogy azok az emberek, akik túl racionálisak, alapból elutasítják a romantikát? S az ún. romantikusembereket kissé... hogy is mondjam? "Lökötteknek" mondják, vélik, hiszik?...
Együttjár-e valóban a romantikusságra való hajlam a "lököttséggel"?

Mert ugye köztudott, hogy a zsenit és a bolondot egy paraszthajszál választja el egymástól... Így lenne ez ebben az esetben is?

Vajh milyen lenne a VILÁG romantika nélkül?
Hogyan, s miért alakult ki az emberekben a romantikus érzésvilág?
S HA KIALAKULT SOKAKBAN, MIÉRT NEM MINDENKIBEN?
Valóban léteznek olyan emberek, akik egész életüket romantika NÉLKÜL élik le?
Én nem hiszem.

És Te, kedves olvasó?
Miként vélekedsz erről a dologról így nyár vége felé?

Álljon itt egy szép ROMANTIKUS dallam és képsorozat:

Kattints ide
KITARO - "Cosmic Energ" est extrait de l'album "Oasis" 1979.La musique, toujours aussi belle qu'au premier jour. Le temps n'a aucune emprise sur la beauté de l'âme......
 /Lehetőleg a zenét előbb olvasás közben hallgasd meg, majd aztán nézd meg a képsort is.../ 

 

Kedves PlalyA!

Meg kell hagyni, ügyes vagy a szavak csűrés-csavarásában! :DDD

Szóval zenéről nem... vers, festészet, bármi, CSAK zene nem...
Na jól van.

Romantika...

Nem tudom, RÉGEN a Kapcson olvastad-e azt a blogomat, hogy: 

"Lehet-e romantikus J.S. Bach?"

Gondolom, nem... És bizonyára mások sem.

Nem akarlak untatni, és másokat sem, de mivel elmentettem, és meg is találtam, ezért mindjárt idehozom KÜLÖN írásban.

Aki akarja, elolvassa, aki nem, hát nem... Lehetvitázni rajta...

(Megjegyzem, EZ a blogom "adott" nekem egy nagyon jó barátot, egy szintén zenészt, akivel azóta is baráti kapcsolatban állok, sokszor segít a szakmámban is.)

 

 

 

És milyen ügyesen kikerülte az írásaimra adandó választ... :DDD 

"Angolna-szindróma" ;-)

 

 

Ez szép volt plalyA!

Csak tudnám, hol fér beléd ennyi tudás (információ)...

"Na hiszen?! A lényeg:, csak ne kerüljön ennyibe, mint az egyéni óra!
Pedig míg világ a világ, A HANGSZEROKTATÁS MINDIG EGYÉNI VOLT!"

Ezt magam is megerősíthetemm.. Sőt, tovább megyek.. Még az se mindegy, milyen tanárt kap maga mellé a nebuló.. Mert ahhoz, hogy minden jól menjen, valamiféle kölcsönös szimpátiának kell lennie. Az én gyerekeim, mikor még zenélni tanultak, igencsak jó példáját mutatták ennek.. Aztán, mikor a tanár kezdte félvállról kezelni őket (az addigi lelkesedés helyett, aminek az lehetett az oka, hogy kiderült, nem biztos, hogy profi zenészek lesznek majd, és nem vagyunk hajlandóak százezreket invesztálni a bizonytalanba) akkor abban a pillanatban abbahagyták. A fiam végleg (oboázott, nem is rosszul, sőt), a lányommég elment egy műkedvelő zongora tanulásra, és még évekig csinálta, igaz, ott nem akartak belőle "zenészt" faragni, csak a játék élvezetére megtanítani... Aztán pesrze bejött a forma, mert mindkettő bölcsész lett... Zenét meg már csak hallgatnak..

Milyen komoly szakmai diskurzust olvasok itt! Örömmel...!!!!

Kedves Zsadi!
Egye fene bevállalom ezt a Bal Ami dolgot. Rendben. Hogy is mondjam, szoktam verseket írni- már ha a versparódiákat annak lehet nevezni. Már, mint verseknek.
Vannak kedvenceim. Például a Házmester sirámai. Vagy az Orbáni március idusa. Ezek ilyen szösszenetek, csak. Hogy realistán írok? Azt gondolom, hogy realista sem lehet az ember némi romantika nélkül, segít eligazodnia világ dolgaiban. Tudod, azt gondolom, hogy a népitélet téved (férfiak nem romantikusak, tartja a népítélet), bár ez abból a szempontból igaz, hogy a férfiak alapjáraton valóban nincsenek túlságosan ráindulva a gyertyafényre. De a fejük hátsó szegletében mégis csak van egy zug, amely a szerelem lelki vetületére vágyik. Kérdés, hogyan tudják a nők működésbe hozni az ezen zugban lappangó erőket. Nálam ezt nem nehéz, elérni. Ettől még a világot a valóságnak átfogó, hű, és a jellemző vonásokat kiemelendő szempontjai szerint értékelem. A művészetekben a realizmus a romantikából táplálkozik, bár elfordul attól, mint stílus irányzattól, de akkor, amikor a mindennapok egyszerű embereit ábrázolva és felváltva a heroikus hősök képét, a valóság objektív megjelenítődésébe valahol mégis csak bele csempésződik a romantikusság, ebbe a szigorú adekvált ábrázolási módba. A lényegi összefüggések sűrített kidomborítása céljából elkerüli a véletlenszerű elemeket, és mondanivalóját tömöríti. A tájfestésben részletmentesen, összefogott ecsetkezeléssel, nagy egységekben adja vissza az eléje táruló valóságot, de gondja van a belső lényeg érzékeltetésére is. Pontosan ez a belső lényegi érzékeltetés az, amely a romantikusságot jelképezi a realizmusban. Gondolj csak a szoc.reál egyik kiemelkedő alkotására Vera Muhina szoborkompozíciójára: „A munkás és a kolhozparasznő” ( Tudod –Emberek kihagyta el ezeket a szerszámokat – by Hofi) Mennyire kidolgozott a kemény realisztikus munkás, és mellette a mindig romantikára csábító nő - amely csak azt bizonyítja, hogy a realizmus nagyon jól összefér a romantikussággal, sőt segíti egymást.

Még a Venezuelai Simon zenekarról...

Illetve az elődjéről, mert van szerencsém olyan idősnek lenni, s érintettnek, hogy tudjak erről is!
Nehogy valaki azt higgye, ezek a szuperül játszó zenekarosok MOST vették kézbe a hangszert!
Egy fenét!

Venezuelában kb. olyan 40 évvel ezelőtt kezdték meg az ún EURÓPAI KLASSZIKUS ZENEKAROK MEGALAKÍTÁSÁT.
Ezt onnan tudom, hogy éppen ennyi éve hagyott faképnél az egyik fiatal hegedűtanárnőnk, aki Pestről járt le hozzánk tanítani, a férje fagottos volt egy pesti zenekarban.
A pesti zenekarokban (van egy pár belőlük!!!) meghirdették a venezuelai zenekarba való toborzást, próbajátékra kellett menni, ami abból állt, hogy ISMERETLEN KOTTÁT tettek a zenész elé, és elsőre le kellett tudni játszani. Ezt hívják úgy, hogy LAPRÓLJÁTÉK, azaz blattolás. Ma nevezhetik Castingnak is, amire ugrok! :(((
Szóval akinek jól ment a meghallgatás, azt fölvették, és már utazhatott is! Azt is fizették természetesen... Aki akart, taníthatott is kint.
Így mentek el akkoriban nagyon sokan a MAGAS FIZETÉS MIATT, A LAKÁS MIATT... kb 20-25 év múlva jöttek haza végleg szinte már felnőtt gyerekeikkel, de egyetemre ITTHON akarták őket járatni, nem véletlenül!

Nos, ITT a titok, honnét volt ott BÁZIS, akiktől lehetett hangszert tanulni. És azoktól aztán a fiatalabbak... Európai zenészektől!
Az más kérdés, ki fizetett, ki nem érte... De valaki fedezte a nemfizetők óráit is, az biztos.
Sir Simon Rattle nagy ember... Én is szeretem, mint karmestert, neve garancia a MINŐSÉGRE!
Őt is - mint annyi más hatalmasságot a zeneművészetben, a youtube csatornának köszönhetem, hogy megismerhettem.
Éspedig egy olyan műben, ami a kedvencem, de NEM FOROG A KÖZTUDATBAN!
Ugyanis az asztrológián alapul a mű, a szerzője komolyan foglalkozott az asztrológiával, ezért a műve a bolygókról szól.
(Előzőleg ezt a muzsikát tettem be a youtube csatornáról)

Mi viszont itt Magyarországon nem nagyon tudjuk megfizetni Sir Siman Rattle vendégszerepléseit... Így meg kell elégednünk Kocsissal... :DDD

Mégegyszer a Mambo zenekarról:

legalább 6-8 éves EGYÉNI zenei foglalkozás áll mögöttük, kevés a kiskorú köztük. Persze, hogy profik, és a hangszereik is márkásak!

http://www.youtube.com/watch?v=WWs9G-c_pcs&feature=fvsr

Mambo zenekar - Venezuela

........................

Itt pedig egy kis magyar bányászfalu 150 éves fúvószenekara, ezek jobbára tizenéves fiatalokból áll, ők sem rosszabbak a venezuelaiaknál, csak MI magyarok nem tudjuk magunkat eléggé menedzselni, ez a helyzet! :(((

Sajnos, kép nincs, csak hang:

http://www.youtube.com/watch?v=t-2ont349xE

Stephen Reineke: A boszorkány és a szent

Ezt a koncertet volt alkalmam személyesen is meghallgatni.

Igen érdekes a mű története:
Egy ikerpár történetét meséli el. Mindketten különleges képességekkel rendelkeznek. 
Akkoriban az ikreket gyanúsnak tartották. Az egyik lány kolostorban nő fel, a másik egy bábaasszonynál tanul. Az inkvizíció miatt meg kell halniuk. De a "Szent lány" furfangjának következtében a "Boszorkány" megmenekül, viszont Helena iszik a méregpohárból, és nővére karjaiban kileheli lelkét...

Azért is kedves számomra ez a produkvió, mert a mi iskolántból is játszanak a zenekarban 9-en.

És ha még győzitek, végül egy fiatal karmesterhölgy vezényletével egy híres filmzeneíró műveiből ízelítő:

http://www.youtube.com/watch?v=RilrKQzdjM4&feature=relmfu

Ennio Morricone     

Kedves PlalyA!

Igen...
MI zenei "nagyhatalom" voltunk... mára TÖRPÉKKÉ silányítottak minket a "nagyjaink" :(((

Mindenféle hülye csoportos zeneoktatással próbálkoznak. Pl. Suzuki módszer, annyi szinti van egy osztályban, mint iskolapad! Most te játszál, most te! És egész évben jó, ha 3 művet megtanulnak!
A te hegedűtanárod mérgében szétverte volna a fejeden a hegedűt, ha csak ennyire lettél volna képes!

Méghogy közösségi oktatás kell!

Na hiszen?! A lényeg:, csak ne kerüljön ennyibe, mint az egyéni óra!
Pedig míg világ a világ, A HANGSZEROKTATÁS MINDIG EGYÉNI VOLT!
Nézzünk csak vissza Bachig!

Aki meg kifogásolja azt, hogy a zene nem mozgat tömegeket, AZ TÁJÉKOZATLAN, S NEM ÁTALLJA EZT MÉG HANGOZTATNI IS politikus létére:

Révész Máriusz:
"A magyar zeneoktatás hatalmas hibájának nevezte a képviselő, hogy alig nyújt közösségi élményt, az egyéni oktatási rend miatt a tanár-diák arány kedvezőtlen, a több száz gyermeket oktató intézmények közül alig néhányban működik igazi iskolai tömegzenekar, s a normatíva-számítás sajátosságai miatt a hátrányos helyzetű növendékek ingyenes oktatására is csak korlátozottan nyílik mód."
...............

Hmmm...

Na igen... Ki hozta azt a törvényt, hogy csak a szoc. pollos tanuló tanulhat ingyen a zeneiskolában?!
Jegyzői igazolással!!!

............

Itt a környékünkön szinte minden zeneiskolának van 2-3 zenekara, s se szeri, se száma a nyári zenei táboroknak, mely közösségépítő, nemde?
Igaz, a SZÜLŐNEK kell anyagi áldozatot hozni, mert OTT FÖNN nem adnak rá támogatást, vagy csak minimálisat.
Mióta a Zánkai úttörőtábort is eladták, megszünt sz ingyenes szálláshely is...

Azt hallottam, ez a Simon Rattle angol karmester támogatta zenekar a koncert végén a közönség közé dobálja az egyenruháját!
Na, majd kapnánk mi, hogy a 4 millióba került zenekari egyenruhát szétdobálná a zeneiskola fúvószenekarának tagjai, vagy a bányászzenekar!!! 

Húúúú, mennyi pénzek vannak egyes országokban?!
Csak tudnám, akkor miért kell FELKAROLNI ilyesfajta oktatással a szegény réteget?!

...............

Méghogy kevés a zeneiskolákban a zenekar?!
Van fogalma Máriusz úrnak, mennyibe kerül egy zenekar hangszerállománya, s annak karbantartása?!
Na és a kották!?
Egy mű kb. 50-60 e ft, de van 100 ezerért is a szólamok miatt!
És kénytelenek vagyunk másolatot adni a gyerek kezébe, mert eltünedeznének a szólamok...

Hoztam egy kis ízelítőt egy zeneiskolai zenekartól, hátha erre jár az említett uraság:

http://www.youtube.com/watch?v=IGsPchanac0&feature=related
Újévi koncert Dorogon - a környék négy (!) zeneiskolájának összevolt vonószenekara:
Esztergom-Dorog-Nyergesújfalu és a Duna túlpartjáról a Párkányi zeneiskola!

http://www.youtube.com/watch?v=UhcMlcT_Zu8&feature=related
A Karib-tenger kalózai - Téma

MI EZ, HA NEM KÖZÖSSÉG, KEDVES POLITIKUS ÚR?!

Igaz, mögöttük nem áll NAGY NEVŰ potentát, CSAK egyszerű zenetanárok, s növendékeik szorgalmas munkája!

Hát bizony, nem ártana tájékozódni, mielőtt döntenek a BECSÜLETES MUNKÁT VÉGZŐ ZENEISKOLÁK SORSA FÖLÖTT OTT FÖNN ABBAN A CSODÁS ÉPÜLETBEN! 

 

NEM VONOM VISSZA! :P

Mert Te írtad, hogy nagyon is SZÉPEK vagytok, ti fijug!
Én csakis ERRE céloztam a névvel, ami ugye "Szépfiú"-t jelent, de csak magyarítva, mert igazából franciául azt jelenti: Szép BARÁT, vagy KEDVES... (franciás voltam a zenegimiben, s tanultunk erről az íróról fr. irodalomból). Szóval ERRE gondoltam csak, hogy SZÉP BARÁTOK vagytok, nem a többi negatív tulajdonságaira!
Mert természetesen olvastam Maupassant regényét, megvan a könyv is nekem valahol, de annyi könyvem van, pillanatnyilag nem találnám föl.

Cyrano-féle romantikus lélek is rendben van, bár igazából nem gondoltam volna rólad, hisz mindig olyan REALISTA írásaid vannak... Csak nem szoktál verseket is írni?! :)))

Viszont most, hogy szóbakerült, látom, elkészült egy friss film is Bel Amiról, ráadásul nálunk forgatták egy részét...
Arra viszont emlékszem, kislány voltam, mikor vetítették a mozik, 18 éven felüli film volt, emiatt nem láthattam, de mégis mintha valamikor később láttam volna filmen?!... Moziban, vagy tv-ben, azt már nem tudom. A főszereplőre se emlékszem, olyan Gerard Philipp típusú arcra emlékszem...
Na mindegy.

..................

Szóval R.M. nevű zeneprofesszor... Vagy csak processzor? :DDD

Úgy tűnik, jobban sikerült fejen találni 2006-ban, mint gondoltuk volna, hogy ilyeneket mond!

Igazad van PlalyA!
A RAJKÓ zenekar sok cigányprímást kinevelt!

Az "átok" Kádár-rendszer alatt...

Benntlakásos kollégisták voltak Pesten, kiváló tanárokkal.
Igaz, kiragadták őket a nyomorgó családokból, de megismertek egy másik ÉLETFORMÁT, hogy lehet másképp is élni, mint cigányputriban. Szegények még a zuhanyt se tudták, hogy kell kinyitni, elzárni! :(((
Pedig akkor még volt a szüleiknek munkája!
Aki dolgozni akart, volt rá lehetősége.
TSZ-ekben, gyárakban, bányákban, stb.

Beszélgettem egyszer Vácott a Duna partján lévő "Pokol-csárdában", hogy, s mint élnek ott a koleszban.
Szép kék és piros filc rátétes népi mintájú ruhákban voltak, hófehér bőujjú ingekkel.
Nagyon jól muzsikáltak, lehettek vagy 20-an. De mondták, sokkal többen vannak, mert így nyáron szétküldik őket több zenekarra osztva az ország szórakozóhelyeire: Balaton, Szegedi Tiszapart, Győr, Pécs, kik hol teljesítenek "szolgálatot".
Közülük tényleg sokan lettek híres cigányprímások.

Aztán egyszer csak jött "gengszterváltás"... És bejöttek a különféle együttesek, MÁS lett a zenei divatirányzat. Más lett az igény... Bejött a szintetizátor korszak, és ők hónuk alá csaphatták a hegedűt! Így ők, az aránylag intelligens zenész cigányok hoppon maradtak!
Nem kellettek már a szórakozó helyekre.
Elég egyetlen szinti, mely adja a dobgéppel a dobost is... De jóóóóó!
Csak egy embert kell fizetnie a tulajnak, igaz, ő sincs könnyű helyzetben!
Régen nálunk itt, a volt bányász városban is szombat-vasárnap egy tűt nem lehetett leejteni a szórakozóhelyeken, hol cigányzene, hol jazz, sramli (sváb lakta vidék!), beatzene szólt... amit csak akarsz, minden volt.
Most?
Üresen kong minden!

A 100 tagú cigányzenekar is befuccsolt már rég... Előszöris azért, mert a 100-as létszám eleve rossz!
Szállíthatatlan!
Erre hamar rájöttek: az embereknek 2 db busz kell + a hangszereknek. Hallottam, ezzel mindig gond volt. Őrült összeg! Plusz a szállás!

Ahogy gond a szimfonikus zenekar szállítása is!
A hegedű, kisebb fúvósok hagyján.. De a tubák, csellők, nagybőgők már sok helyet foglalnak.

Egyébként tudod, hová mennek manapság a magyar zenészek koncertezni?
KÍNÁBA és Japánba!
Azok még tudnak fizetni, luxus körülményeket biztosítani az elszállásolásukon.

(Folytatom!)

 

Szép estét mindenkinek!

Kedves PlalyA!

Először a rövidebbre válaszolok:
Nem rossz az asztal alatt sem, ha van paplan és párna! :DDD
Gyerekkorunkban ott játszottunk a hugival a babáinkkal, mert szép hosszú, földig érő plüss abrosz volt rajta, nem lehetett belátni a felnőtt szemnek, és ott "gunyeszoltunk", nem is tudom, miért szeretnek a gyerekek elbújva játszani?...

Később, mikor kinőttük az asztal alját, áttettük a babázós helyszínt a padlásra...

Alföldön laktunk, és szép tiszta volt a padlás, mert oda teregettük téli időszakban a mosott ruhákat száradni. Sok egyéb cucc is volt oda raktározva. Na és ott voltak a babaszobák is berendezve.

 

Tudod a +42 fokhoz képest a +27 fok az bizony hűvös szoba, ahol biz jól lehet borozgatni, pincehideg nedüvel, természetesen csak mértékkel és tartózkodóan ( bár mértek nem a vödör és a tartózkodás az nem az asztal alatt van)

Kedves Zsadi!
Még, hgy Bel Ami. Talán egy Cyráno.Bár nekem nincs akkora orrom, mint az említett úriembernek, de legalább olyan romantikus vagyok mint Ő. Ami meg a Bel Amit illeti. Én nem szoktam a nőket kihasználni, és törtető sem vagyok. Úgy hogy azonnal vond vissza ezt a Bel Ami dolgot. Irgum-burgum-
Nagyon jól tudom az alábbi két pontot, de ez nem jelenti azt, hogy mindig be is tartanám őket( általában igen, de van amikor nem.)
1./ A nőnek mindig igaza van.
2./ Ha véletlenül még is előfordul az, az elképzelhetetlen eset, hogy nem lenne igaza, akkor automatikusan életbe lép az első pont.
Ami meg a Révész nevezetű Máriuszt illeti.
Már régen tudom, hogy outsiderekkel nem szabad foglalkozni. Másrészről, ahogya Kodály módszert alkalmazták különféle nemzetek a saját hagyományaikhoz igazítva, ez az El sistema is alkalmazásra került Magyarországon( Most nem kifejezetten az X-Faktorra gondolok.) Hány világhírű zenész köszönheti mondjuk a világhírnevet mondjuk a Rajkó zenekar oktatási szerveződésének (Boross Lajos, Járóka Sándor stb.) Boros Lajos például együtt hegedült a Halászbástya étteremben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművésszel, aki közös muzsikálásra kérte fel, mivel elbűvölte Boross játéka (később Az ember zenéje című könyvében is méltatja a prímást).
Vagy az, hogy a Kodály módszer nem nevelné a tömegeket a zene szeretetére, hát ez óriási nagy baromság RM részéről( Úgy látszik ő már az óvodában kimaradt a zeneoktatásból és azóta sem találta meg a kiscsoportját) Hisz Kodály pontosan ezért alkotott annyi énekkari művet és kánont, ha jól emlékszem a Kodály-módszer lényegére. Bár, ahogy RM-t figyelem mára már azt is átértékelték. Aztán pedig az, szerintem lényegtelen momentum, hogy hangszeres vagy csak ének oktatást próbálunk megvalósítani a hátrányos helyzetűek számára nem azon van a hangsúly, hanem azon hogy a zene mindenki számára elérhető legyen. Ezt úgy gondolom, hogy nem elsősorban alapítványokkal kell elérni, hanem a hátrányos helyzetűek számának csökkentésével. Esélyegyenlőség megteremtésével – de ez nem a segélyezés növelését jelenti, mint egyetlen integrációs tevékenységet – mint ahogy a Hoffman nevezetű Rózsa előadta egyik legutóbbi szösszenetében. Bár szerintem ez a Rózsa is sokat mesél, de mégsem olyan ez, mint ha Offenbach írta volna, neki valahogy életszerübbek voltak a meséi ( nem úgy, mint ennek a Rózsának) Bár én nem vagyok tanerő (igaz diplomám az van belőle-de nem gyakorlom, nem kontárkodom, mint a Hoffman nevű Rózsa – ettől jobban tisztelem a Nemzet Napszámosait.)
Igen, én az egyszerű dolgozom ebben a melegben is. Sőt ahogy Bácsalmási művész úr előadta mint kis kuka a Fiuk a Bányában dolgoznak – én is ott dolgozom. Ezt azért vedd figyelembe.

Szia régenlátott :)))

A közösségbe küldtem meghivót, nem tudom sikerült-e elfogadnod... majd irjál FB-n vagy skype-on - ez jobb is lenne, mert nincs oldalhoz kötve!!!! Megoldjuk!

 

Jesszus. látom, a beszélgetésre jött. Ráadásul  A "óhalytanak" kiverte a biztosítékot...ennyire talán nem vagyok lüke.

Mindenkinek szép nyarat (de  ne ilyen eszement forróságot.) már a ventillátorok is csapágyasak, :(   Ma mentem a megrendelt málnáért, de a fincsi csemegéből nem sikerült még egy kilóra valót sem vásárolni, mert a tulaj azt mondta, megsült. Ilyet még nem hallottam, állítólag, ha lenne egy kis eső, akkor talán még hozzájutunk valamennyihez.

Szia! Ez most a beszélgessünkre megy, vagy privire???

Olyan régen jártam itt, mindig van változás. El vagyok havazva, unokák már aludni sem óhalytanak hazamenni, ami nagyon boldoggá tesz. A ház ugyan csatatérré vált, de nem érdekel. Jövő héten mennek nyaralni, majd akkor kicsit, amennyit tudok....próbálkozok.

 

2 hét teljes gyógyulásnak tűnő állapot után ismét teljes a bánatom. Végső elkeseredésemben természetgyógyászhoz fordultam, de már nem hiszek semmiben.

Remélem, nálatok sokkal jobb hírek vannak. Ha mégis a közösben landol az üzenetem, mindenkitől elnézést kérek.

Ott nem... :)))

Értem. Hát a hozzászólás ablakba a régi kapcsolaton sem lehetett

Hsz-ablakban nem tudod csak linkként megjeleniteni... tehát rá kell kattintani ahhoz, hogy lásd... Szerintem Zsadi is arra gondolt, hogy ide, ebbe az ablakba ugy tegyük be, hogy látható legyen és ne kelljen kattintgatni :) Ezért irtam, hogy ahhoz uj blogot kéne irni... mert csak a blognál van lehetőség közvetlen képfeltételre :)

Nem keeeeeeeeeellllllll. No, majd mingyán :)

Köszi, nagyon jó kép :)) Elővarázsolnám, de ahhoz uj blogot kéne inditanom :) Sajnos hsz-ként nem lehet megjeleniteni :(

Na tessék!
Megjött Bel Ami! :DDD

Köszi, hogy olvasol is bennünket, de az az átok polityika jobban érdekel Téged (is), látlak ám mindenféle rendű-rangú témáknál aktivizálva magad, ami ugye magánügy, de én ott nem olvaslak - önvédelemből vonom ki magam a politika színteréről, csak akkor szólok, ha több kettőnél, azaz a szakmámat is érinti...
Itt a Kapcson meg a lőtéri sánta vadászkutyát se érdekli a zeneoktatás nyűge, baja, gondja!
http://www.fidelio.hu/edu_art/magazin/lesz_e_magyar_el_sistema

Idézet a cikkből egy nagy "hozzáértő politikustól":

"A június 19-i találkozón felszólalt Révész Máriusz országgyűlési és kőbányai önkormányzati képviselő, a Parlament oktatási bizottságának tagja is. Az érdeklődőként megjelent politikus felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az El Sistema átütő sikeréhez az is hozzájárult, hogy működtetését nem az oktatási, hanem a szociális minisztérium forrásaiból finanszírozzák (Venezuela kőolajból származó jövedelmeinek köszönhetően volt és van is mit a társadalmi felzárkóztatásra fordítani). Révész Máriusz annak a véleményének is hangot adott, hogy a forráshiányos magyar helyzetet ismerve pazarlás volna a jól-rosszul, de működő zeneiskolai rendszermellett egy attól független másik hálózatot kiépíteni. Sokkal célszerűbbnek látná az El Sistema tanulságaiból merítve a magyar alapfokú zeneoktatást megreformálni. A magyar zeneoktatás hatalmas hibájának nevezte a képviselő, hogy alig nyújt közösségi élményt, az egyéni oktatási rend miatt a tanár-diák arány kedvezőtlen, a több száz gyermeket oktató intézmények közül alig néhányban működik igazi iskolai tömegzenekar, s a normatíva-számítás sajátosságai miatt a hátrányos helyzetű növendékek ingyenes oktatására is csak korlátozottan nyílik mód."

Nem értem, ha valaki nincs képben sem, mit kritizál?!
Előbb nézzen utána, hogy mi is a helyzet nálunk, zatán példálózzon másokkal!
Kodály forog a sírjában!

Na...

...................

 

Így aztán ITT hiányollak csak. És a többieket is.

Bor? Ilyenkor?...

Hááát, nemtom... Lehet, akinek lehet, néköm nem, meg más álkohólt sem... 
Bármíly hihetetlen, vérzik az orrom tőlük, mert állítólag vékonyak a hajszálereim falai... 
Így aztán csak  "protokoll-ivó" vagyok... Másnap meg jön a zsebkendőmosás...

Ami meg a hűvös szobát illeti, télen megpukkadnék, ha ennyi  fok lenne benne: 27 fok, pedig megy a ventilátor, igaz, klímám nincs, mert azt se bírom a torkom, de főleg a pénztárcám miatt sem...

Kell a vízdíjra, mert muszáj minden este locsolnom, és a hetfűi összegyűjtött esővizek már elfogytak, csak a rododendronnak van még egy kicsi, az nem szereti ezt a meszes bányavizet, ami itten vagyon...
Utánpótlásra meg még csak reményt sem adnak...

Sajnálom, akinek dolgoznia kell ilyen időben is, lám van a pedagógus pályának előnye is - még - mert Rózsikánk ezt is el akarja venni tőlünk, kitolva a tanévet!
Csak tudnám, mit lehetne kezdeni a gyerkőcökkel ilyen időben?!:(((
Már májusban gond volt velük!

 

Kedves Zsadi!
Egyáltalán nem vagyunk csűnya fijug, sőt szépek vagyunk.
Ne is mond, rendszeresen itt vagyunk.
Sőt olvasunk is benneteket. Ha van mondanivalónk akkor mondjuk, hidd el le sem lehet állítani bennünket. Viszont bármilyen furcsa időnként dolhozunk is, és különben is meleg van. Ilyenkor egy jó hűvös szoba egy hideg sör( bor- ami pince hideg) és némi lustálkodás ami a pihenés netovábbját jelenti, a még oly kellenmes női társaság ellenére is.
Imádom a nőket, de időnkénet egy kicsit pihenni is kell nem gondolod?

Kedves Dmolnár!
Ezt hogy csinálod, hogy nem írsz semmit, mégis itt vagy?

Rég (egy hete) láttunk!
Csak nincs valami baj?
PlalyA is eltűnt, pedig MI nem vétettünk ellene semmit! 

Meg Kisrókának se, meg Fifikutyusnak se...
Brűűűűűűűű! :(((

Csunya fijúk vagytok! :P

...................................

Kölcsey Ferenc

ELFOJTÓDÁS

 

Ó sírni, sírni, sírni,
Mint nem sírt senki még
Az elsűlyedt boldogság után,
Mint nem sírt senki még
Legfelső pontján fájdalmának,
Ki tud? ki tud?

Ah, fájdalom -
Lángoló, mint az enyém, csapongó, s mély,
Nincsen több, nincs sehol!

S mért nem forr könyű szememben?
S mért hogy szívem nem reped meg
Vérözönnel keblemen?

Bényétől Pécelig, 1814. augusztus 16.

 

/Remélem, most nem tolódik össze egy masszává?!.../

Hoztam egy különleges látványosságot, mely a túristáknak öröm, nekem viszont inkább szomorúság...

MI LESZ EBBŐL?! :(((

http://www.youtube.com/watch?v=goQtRKEx9Wc&feature=related

Jéghegyek olvadása...

Cito!
Hoztam Neked egy kép linkjét, igen érdekes!

Varázsold elő kÉPKÉNT, ha tudod:

http://kepkezelo.com/images/jn11qaookr77rnutsc4t.jpg

A bolygóink a méretek sorrendjében.

Zene is van!

http://www.youtube.com/watch?v=zZWOGcdC_PI

Gustav Holst: Bolygók - Mars 

A zeneszerző az asztrológiához is értett, ez a mű első tétele.

Békés napot mindenkinek!
Vigyázzatok magatokta ebben a hőságben!
Zsadi

 

Kedveseim!
Igem, tudom!
Ezért (is) ment el e kedvem az egész Kapcsolattól...

Képek nélkül a hsz MINŐSÉGE sérül!
Ezért szeretek Nálad lenni, Katicabogár, mert OTT magas a színvonala a hsz-eknek, mert mindent lehet betenni!
Szöveget, verset (jól a vers szakokat!), zenét és képet!

A művészet hármas egysége: SZÓ, KÉP, ZENE mind jelen lehet, és ez ngyon jó!
Én nem írok több blogot... Volt nekem éppen tíz... DE többet nem írok!
A Miért szépet Fifi Fórumba tette, és JÓL tette, de eltűnt!
Nem hozták vissza, ahogy ígérték.

A ti blogjaitokhoz hozzászólok, ha van mondani valóm, de íni nem írok. Én a fórumozás híve vagyok.

 

Emlékeim szerint a hozzászólásokba a régi kapcsolaton sem lehetett képet felrakni, csak linket.

Önálló blogként most is lehetséges feltenni képeket.... Csak sajna a hsz-ablakba nem megy. Ide csak linket lehet betenni.

Tóth Béla a facebookon megtalálható :) Te is tudtál volna úgy képeket felrakni, ahogy ő. Most is lehet képeket felrakni a Kapcsolatra :)

Készülök készíteni egy blogot, ahol leírom ezeket. Már amit én tudok azt. Amit nem - azt nem :)

Nekem sem megy a közvetlen képfelrakás ide, de lemondtam róla, csak linket tudok hozni, ha feltöltöm a képfeltöltőre a gépemről... Az meg sok idő...

Azok a kis ikonok a menüsorban, amikre utalsz, nálam NEM LÁTHATÓK, csak a félkövér meg a dőlt betűre ad lehetőséget, meg van ott még valami kék kapocsféle, Hivatkozás vagy mi...

Másolás-Beillesztés meg nem működik, mint a MÁSIK oldaladon.
Így lemondtam a Kapcsolatra való képfelrakásról! :(( 

Régen se lehetett... Ez van!
Csak azt nem értettem, Tóth Bél a hogy tudta a festményeket mégis feltenni?...
Apropó!
Tud róla valaki valamit? Ő hol található?

 

 

Oké, várom :)

Köszönöm szépen. A blog már sikerült (látom már olvastad is, köszönöm a gratulációt), de képet sajnos sehogy sem tudtam feltenni. Ezért nem került a főoldlara, mint írta az olvasószerkesztő. Javasolta, hogy kérjek meg valakit, aki tud feltenni képet, hogy segítsen.

Akkor most Téged kérlek, hogy segíts Elküldöm a mail-címedre a képet, amit a bloghoz akartam feltenni.

Előre is köszönöm a segítséget.

Sok sikert :)))

Köszönöm szépen, sokat segítettél. Akkor most megpróbálom. Ha gondom lesz, jeletkezem.

Ja igen. Azt még nem írtam, hogy amire most rákérdeztél, csak egyszer - először kell megcsinálni. A következőkben már a szövegre, videóra, képre, hivatkozásra, idézetre kattintva rakhatod fel azt, amit éppen akarsz :)

Szia Nikkolaus!

Amiről most Te írtál, az még nem a blog, hanem tulajdonképpen egy csatorna, ahol majd meg fognak jelenni az írásaid. A blogot (a szösszenetet a Kataaa szavaival) a "Szöveg" ikonra kattintva rakhatod fel.

A névhez azt írd be, amit szeretnél, hogy mindig megjelenjen az írásaid felett.

A mottó lehet bármi ami akár Rád, akár az írásaidra jellemző (ezt később a beállításoknál megváltoztathatod)

A fejléc kép lehet jellemző is, de ha csak pusztán olyan képet teszel fel ami tetszik, az is jó. Fontos, hogy jó méretre szabd. (ha a méretreszabás gondot okoz, küldd el nekem és méretre vágom [email protected])

A leírásba nem a mostani irományod jön, hanem akár üresen is hagyhatod, vagy pedig azt írd le, hogy általában milyen témákról szeretnél itt írni.

A rövid név - a "csatornád" neve - (ugyanis több csatornát is készíthetsz) Erre beírhatod pl. akár a "nikkolaus"-t is.

Amikor ezt elmentetted, akkor (úgy emlékszem) arra az irányítópultra jutsz, ahol a felsorolásban első a "Szöveg". Nos erre kattintva tudod megírni a "szösszenetedet"

Ha valami nem tiszta, kérdezz.... :)

Oldalak