Szerkesztők ajánlják Meghalt Baló György

Citoyen

“Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Beszélgessünk!!! (Politikamentes tere-fere)

Sziasztok!

 

Amig a Kapcsolat alakulgat és nem tudunk a közösségeinkben beszélgetni, gondoltam csinálok egy olyan oldalt, ahol időről időre össze tudunk jönni. Mivel a blogok még nem nagyon látszanak a főoldalon, ezért - ha jónak tartjátok az ötletet - mindenki tegye el a saját könyvjelzőjébe ennek az oldalnak a linkjét, hogy visszataláljunk.

 

Meghivlak Benneteket egy virtuális ötórai teára, foglaljatok helyet és

érezzétek otthon Magatokat :))

 

 

Hát akkor beszélgessünk :)))

 

 …

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Tudom, hogy így gondolod, azért szeretlek :)

Most gondold el! Mennyire rontja a Te álláspontod egyedüliségét az enyém :)

a szeplőtelen fogantatás dogmáját viszont megvilágíthatnád.

/mert szerintem az is hit kérdése!/

A multkoron találkoztam egy régi cimborámmal hosszú idő után. Beszélgettünk sok mindenről, természetesen politikáról is. Régebben itt volt a Kapcsolaton, kérdeztem tőle, hogy miért nem jár erre. Azt mondta, hogy mindaddig nem jön míg  négy ember uralja az egészet. Nicknév illetve a nicknévre huzott jellemző alapján meg is emlitette őket. (Ettől most eltekintek,nem tartom ide illőnek). Mondtam hogy bizony volt idő hogy ez a négy nick tartotta életben a Kapcsolatot, és ez hibáik ellenére pozitivum. Ő azt mondta, hogy ha négy nem lenne 100 lenne. Elgondolkodtató! 

Kedves Lilla!

Amikor linkeket hoztál úgy voltam vele: miért nem irod le saját gondolataiddal.

Most úgy vagyok vele jobb amikor linkeket hoztál!

Köszönöm kedves Lilla így már kezdem kapirgálni!

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577963/EPRS_BRI(2016)577963_HU.pdf

ez a többféle iszlám vallási változat oldala (szunnita, sííta, lényegében abban ölik egymást, hogy Mohamed proféta rokonságából ki volt még, aki isten szavát tudja és azt az egyik elismeri a másik meg csak Mohamedét :)

Lényegében minden világvallásnak vannak változatai,

http://www.hotdog.hu/worldgeo/vallas/hinduizmus

ez is egy érdekes összefoglaló a hindú sokistenhitről

Ha van kedved nézd meg őket, hogy átfogalmazzam ahhoz túl bonyolultak.

Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.2A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.3És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.4És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.5És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. 6És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől.7Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.8És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.  9És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.10És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.11Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.12Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.13És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.  14És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.15És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.16Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.17És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;18És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.19És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.  20És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.21És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.22És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.23És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.  24Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.25Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.26És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.28És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.29És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.30A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn.31És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.   1És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.3És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/2
Nos folytatódik tovább az elképzelt történet. Szerintem csodálatos kultúrális kapu az időszámításunk kezdetének felfogására.A zsidó időszámítás 

A zsidó időszámítás kezdete 1. tisri 1., ami a keresztény időszámítás szerint Kr. e. 3761. október 7., vasárnap. (Ezt az időpontot a héber hittudósok számították ki azÓszövetség alapján.)[

A zsidó időszámítás a világ teremtését tekinti kiindulópontnak, ami a rabbinikus hagyomány szerint az i.e. 3760-as év volt. Ennek megfelelően 2010 az 5770/5771-es esztendőnek felel meg. A zsidó naptárban a napokat estétől következő estéig számítják, 

Az iszlám naptár a Hold járásán alapuló éveket használó holdnaptár, melynek kezdőnapja: 622július 16. Ez az iszlám időszámítás kezdete, azaz 1. év Muharram hónap 1-je. Az iszlám időszámítás a hidzsráról kapta a nevét, amelynek jelentése: Mohamed próféta kivándorlása, áttelepülése, (helytelenül "futása") MekkábólMedinába.  ezt is számolni kell és eltér a miénktől.

 

Hindu naptár:

A Gergely naptárhoz hasonlóan 12 hónapból áll egy év. Az időszámítás kezdete nem teljesen egységes. Az ortodox időszámítás szerint a Kr. u. 2014 (idén)-ben 1 955 881 114. évet írnak.
A holdhónapokat teleholdtól újholdig, vagy újholdtól teleholdig számítják

kínai naptár egy luniszoláris naptár, mely a holdnaptárra és a szoláris naptárra jellemző tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezt az időmérési rendszert először a babilóniaiak vezették be i. e. 2500 körül.[1] Nem csak Kínában, hanem számos más ázsiai kultúrában is használják. A nyugati kultúrában azért nevezik kínai naptárnak, mert először a kínaiak fejlesztették ki i. e. 500 körül

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n_napt%C3%A1r Japán naptár az uralkodó évei szerint számol  Persze ma már a Gergely naptár általános, de a helyi is ismert még

Ezt én sem néztem meg így soha, de érdekes nem? 

Ez a "világosság-dolog" bizony nekem is eléggé SÖTÉT!:(((
Mi világított, hisz még nem volt Nap!
Szóval logikátlan sorrend, és logikátlanságot feltételezni Istenről - tudom jól! - szentségtörés lenne, nemde?!

Ha az egyház (Hawking szerint is "A mindenség elmélete" c munkájában!) elismeri a NAGY BUMM-ot, mint a Teremtés kezdetét, végképpen zavaros lett ezzel az egész.

Akkor most hogy-é van ez?!
 

"Így az igehelyeket a szöveg környezetétől kiragadva új kontextusba lehet tenni, és alkalmazni a köznapi beszédben. 

Ezek valóban benne vannak a bibliában, de néha teljesen más a valódi sugallatuk.

Ez is Biblia felfogás.

A Tiéd is!

Nem jobb az egyik, mint a másik, csak más!

A hit

a vallás

a dogmák

a Biblia , mint Isten szava

A Biblia mint kultúrtörténeti mű

mára fura egyveleg.

SZERINTEM kapcsolatosan mindent lehet, csak el kell ismerni a másik jogát a másként gondolkodásra.

Ettől még a hit az egészen más, mint a Biblia ismerete, és törvényeinek betartása szó szerint ma."

 

Kedves Lilla!

Nagyon tetszik nekem, amit írtál a Biblia mai sokféle felfogásáról, s úgy gondolom, valóban egyik sem különb a másiknál, azaz egyik sem élvez elsőbbséget a többi felfogás közül.
Tehát MINDEGYIK felfogás egyenjogú szerintem is.

Már csak azért is, mert más vallásoknak is vannak "szent könyveik", és milyen jogon helyezzük mi, keresztények ezek fölé a Bibliát?
Vajon MIT SZÓLNA - mondjuk - ehhez London most újonnan megválasztott MUSZLIM polgármetere?! ...

Kérdésem:
Kíváncsi lennék, hogy a többi "szent könyv" körül is folyik-e ilyen sok vita, mint a Biblia körül?
Azokról is kétségbe vonják, hogy milyen eredetűek, s mennyi az igazságtartalmuk?
Hogy is van ez???!!!

Ismét bocs, ha hüleséget lérdeztem, csak "úgy" eszebe jutott frissibe a Londonban történtek kapcsán.
 

Kedves Lilla!

Az istenhit magánügy! 
A vallás is az lenne, ha nem tömörülne azonnal egyházi szervezetbe.
Az egyházat mint szervezetet ( lásd Piranha idézetét) az uralkodó ( az állam) maga hozta létre és pénzelte, pénzeli máig. 
Mi célból tenné ezt, ha nem akarná használni valamire? 
Hogy mire akarja használni az kiderült többször a történelem során, de kiderül ma is. 

A " marxizmus" nem általánosságban tiltotta az istenhitet, hanem csak a párttagoknak tiltotta, azért, mert feltételezte, hogy azok a marxista ( anyagelvű) alapon állnak. Ha az embernek kétfajta, ellentétes eredőjű hite van, akkor az egyik nem igaz. 
Azt, hogy ezt ötödrendű párttitkárocskák túllihegték, - mert túllihegték - arról nem az ideológia tehet. 

Visszatérve az egyházakra: az egyházak alapvető feledata az volt, hogy a világi uralmat ( az uralkodót)  megerősítse, hogy az emberek ne lázadjanak ellene. 
Az egyház ezt csak a vallás segítségével tudta megtenni. 
Akár úgy is, hogy az istenhitre alapuló Írást megváltoztassa, de ha kellett, akár úgy is, hogy búcsúcédulákon pénzért kínáljon feloldozást a "bűnök" alól. De jó szolgálatot tett pl. a gyónás is, nem kellett az államnak titkosszolgálatot működtetnie, mert bűnök - ha olyanok voltak - már másnap az uralkodó tudomására jutottak.

Demokratikus működés esetén a közösség akarata érvényesül, azaz az" államnak" nincs szüksége az egyházakra.  

Hogy vallási közösségekre a hívőknek szükségük van-e azt döntsék el a hívők. De miért kellene egy vallási közösségnek olyan szervezetet kialakítani, ami hierarchikusan épül fel, vannak helyi, egyházmegyei meg magasabb vezetői és az isteni igazság (????) a legfőbb vezetőtől, a pápától ered? 

Kedves lilla!

Én nem mondtam, hogy a marxizmus tiltotta volna meg a HIT-et, ezt aligha nem rosszul olvastad. Én azt írtam, hogy a marxizmus-leninizmus.

A kettő nem egy. Óriási különbségek vannak a kettő között.

„Ez nem függ össze nálam semmiféle megismeréssel, ha csak annyiban nem, hogy a megismerés folyamata engedély köteles-e vagy nem (számomra nem)”

Egy hiedelemrendszert úgy tudod magadénak tekinteni, ha megismered. Egy szubjektív hiedelemrendszert csak szubjektív megismerréssel lehet  megismerni.  A vallás szubjektív hiedelemrendszer, megismerérni – vagy is elhinni csak is szubjektív megismerés folyamámn lehet- azaz nem kell objektív bizonyíték azért hogy elhidd8 szubjektív megismerés)

Az objektív megismerés folyamatában a megismerés lefolyásának a megismerés tárgyához kell idomulnia( objektív megismerés) míg ha az ember  és annak szubjektuma a döntő akkor a szubjektív megismerésről beszélünk( Például az idealizmus mint ideológia is a szubjektív megismerésre alapozza a rendszerét)  a vallás mint hiedelemrendszer a megismerés tárgya lenne, de mivel az ember az elsődleges benne, hisz nincs szükség objektív bizonyítékokra a megismerés tényéhez – tehát a szubjektum az elsődleges így csak is szubjektív megismerésről lehet beszélni.

Kedves lilla a megismerés nem csak az ismeret halmazt jelenti hanem azt a tevékenységet is amivel alkalmazzuk az adott témát. Tehát a vallás mint hiedelemrendszer alkalmazása, illetve törvényszerűségeinek ismerete, azok alkalmazása, valamint az hozzájuk való alkalmazkodás elősegítése mind-mind a megismeréshez tartozik.

az egyház és demokrácia viszonya tényleg szervezet és szervezet viszonya.Az egyik akkor jó, ha mellérendelő, a másik pedig majdnem kizárja egymást. (az egyház hierarchikus(más nem lehet) és éppen ezért nem lehet demokratikus se.”

Ezt nem értem, ha valami hierarchikus, akkor a demokrácia az. Hisz a demokráciában a sok-sok demokrácia mind egymásra épül hierarchikus rendben.

Nem beszélve a demokrácia diktatúráiról, hisz azok is hierarchikusak, önmagukban is és demokrácia viszonyában is.

Szerintem ehhez a hieratrchiának semmi köze nincs, itt a hatalom a kérdés, A demokráciában minden hatalom a népé és nem mond le semmiről, ha ezt az egyház tudja tolerálni, akkor rendbe, ha nem akkor megnincs helye a demokráciában.

De ehhez megint semmi köze nincs az állam meg az egyház viszonyának.

 

Nekem ez a kérdés egyszerűbb:

1. kit hívok(hívok-e bárkit is) segítségül magam mellé az elhatározásaimat véghezvinni.

2. Ha hívok, akkor ismerni akarom-e annak vallási rendszerét , hogy a

3.hasonlóan gondolkodók közösségébe kerüljek

Az 1. pontra adott válasz eldönti, hogy Isten hívő vagyok-e. 

Ehhez az érzéshez bármiféle vallás rendelhető, az viszont az egyházi szervezetet is magával vonza (még több isten hitet is)

Ez nem függ össze nálam semmiféle megismeréssel, ha csak annyiban nem, hogy a megismerés folyamata engedély köteles-e vagy nem (számomra nem)

A marxizmus nem a hitet tiltotta, hanem a felelősség nem vállalását (mindegy áthárítását Istenre) nem engedte volna.

Az pedig nagyon nehéz azoknak, akiknek az nehéz.

Az egyház és állam viszonya

az egyház és demokrácia viszonya tényleg szervezet és szervezet viszonya.Az egyik akkor jó, ha mellérendelő, a másik pedig majdnem kizárja egymást. (az egyház hierarchikus(más nem lehet) és éppen ezért nem lehet demokratikus se.

de mindez hosszabb kifejtést érdemelne. Igen röviden ennyi.

Kedves lilla!

Abban teljesen egyetértek veled, hogy a HIT az mobilizáló erő, és mintegy megerősítésre szolgál.

Abban viszont nem értek veled egyet, hogy ez csak is a vallásos hitre igaz.

A HIT az maga egy  hiedelemrendszer a maga tanaival, tudásával, ritusaival, rituáléival, misztikummal és mésztériummal, misztikus és mitikus tárgyakkal, babonával, dogmával és egyéb dolgokkal körítve. A HIT kiinduló alapja a vélekedés, folyamata a tanulás és végeredménye a tudás.  Amit elhiszek.

A HIT az ember számára egy emócionális folyamat, amely hatását érzelmi inspiráción keresztül fejti ki.

Sokféle hiedelemrendszer van. Az életünket át, meg átszövi a sok sok hiedelemrendszer alakítva a világ dolgairól a véleményünket, nézetünket. A vallásos hit az csak egy a sok hit közül. A vallásos hit pont olyan hiedelemrendszer, mint a tudomány, vagy például az ezoterika. A világ dolgaiban kialakított képünkben nem sok jelentősége van annak, hogy valaki vallásos hittel bír vagy nem vallásos hittel bír. Abban, hogy tömegközlekedés milyen, teljesen indiferens a vallásos , vagy nem vallásos hit. Abban is, hogy milyen az egészségügy minősége, vagy a kenyér a boltba. De sok egyéb dologra igaz ez. Nem csak a vallásos hit inspirál, hanem én magamat is inspirálhatom hittel, amikor azt mondom, hogy „azt hiszem, képes vagyok rá” - ennek sincs sok köze a vallásos vagy nem vallásos hithez.

A marxizmus –leninizmus talán egyik legnagyobb hibája az volt szerintem – hogy a megismerés lehetőségei közül a szubjektív megismerést száműzte, azaz a HIT-et kitiltotta a megismerési folyamatból - gondolván, hogy a HIT-et mindenki a vallásos hittel azonosítja majd.  Ez hiba volt. Az nem, hogy feltételezte, hogy - még ma is -  a HIT-et, a vallásos hittel azonosítják sokan - de nem az.

AZ volt6 hiba, hogy egy- az egyben kitiltotta a megismerésből.

Inkább erre kellett volna figyelnie és nem egy az egyben megtiltani az egészet.

A baloldalnak tudatosítani kell, hogy a szubjektív megismerés is megismerés, ebben nincs semmi különös- az objektív megismerés az elsődleges, de a szubjektív megismerés eredményei éppen olyan fontosak lehetnek, mint az objektív megismerés eredményei.

Kedves lilla ez nem vallás vallással való felcserélése ezt nem jól látod. Csak is kizárólag egy pszichológiai folyamatnak a visszahelyezése a létezésbe, semmi más.

Kétségtelen, hogy a vallásos vagy nem vallásos hiedelemrendszernek vannak hatásai (pl. az ideológiákra) de alapjában véve nem szignifikáns a hatás.

„Más kérdés az egyházak, mint szervezetek és állam viszonya:”

Véleményem szerint ez a kérdés nem kérdés. Az állam a hatalom kiszolgálója feltétlen híve. Az egyház meg a hatalom bábja. – olyan báb, amely időnként szembe fordul a gazdájával, de gyorsan le is tesz erről a szembeállásról saját jól felfogott érdekében. AZ egyház meg az állam szétválaszthatatlan, mindketten a hatalom eszközeivé váltak.

Az egyháznak van egy hitbéli megközelítése és van egy jogi-szociológiai megközelítése. Legfeljebb arról lehet szó, hogy melyik megközelítés legyen az elsődleges, a hatalom szempontjából. A Hitbéli vagy a szociológiai Csak erről lehet szó. Amióta államvallás a kereszténység azóta az már nem lehetséges, hogy az államot meg az egyházat szétválogassuk. – legalább is sem a kereszténységnél, sem az iszlámnál, de a zsidóvallásnál sem – valószinűleg,  a profetikus vallások egyházai nem szétválaszthatóak a hatalom kiszolgálásának folyamatában. A nem profetikus vallásoknál ott azért egy kicsit más a helyzet.

Teljesen más képet mutat a demokrácia és egyház viszonya- azt gondolom, hogy ha az egyház nem akar uralomra törni a társadalomban, az ember felett, akkor megférhet a demokrácia intézményrendszere mellett – lásd, amit erről Marx írt a Polgárháború Franciaországban című munkájában.

Szerintem is sok a negatív hatása a 2000 év előtti tudás mai viszonyokra alakalmazásának.

Ahol megtörténhetett a modernizálás, ott maradt a hit--amely energetizáló tud lenni.

Azt a furcsa logikai csavart nehéz elmagyarázni--- ha eldöntök szabad akaratommal valamit, akkor Isten segítségét kérve önmagam--- önmagamat isten által megerősítem, és biztosabban végig tudom vinni az elhatározásomat, ha erre a megerősítésre szükségem van (hisz azt hiszem van segítségem--és ez a lényeg!)

Akinek erre nincs szüksége, annak nincs szüksége--szerencsés.

Egyik sem jobb a másiknál, ha az a lényeg, hogy végére járjak a dolgomnak.

No ezt nem igen tudja kezelni a baloldal szerintem, mert a jobb világba való hitet kicseréli az előbb fejtegetett hittel, mintha azokat lehetne helyettesíteni egymással.

vallást vallásra cserélne, mintha kéne! Mert a kettő megfér egymás mellett, mert nem zárják ki egymást, másra irányulnak, ezért megférnek egymás mellett.

Más kérdés az egyházak, mint szervezetek és állam viszonya: 

Nos azok már nem szerencsés, ha összekapcsolódnak, mert nagyon más lehet a hierarchia,amit képviselnek. (alattvaló vagy választó polgár)http://gepnarancs.hu/2016/05/kover-laszlo-az-emberi-meltosagot-csak-a-kereszteny-ertekeken-alapulo-tarsadalom-garantalja/#.VysX8jaHUeQ.facebook

No ! Ez a kedvencem :) 

http://adventista.hu/egwhite/honlap/pp/1.htm 

Ezt azért köszönöm Neked, nem ismertem.

//mivel a bibliai szövegek benne szabadon vannak felhasználva , ezért igen érdekes ÚJ szöveg keletkeztetett. Ez a HIT kategóriába tartozó szöveg lett. Hidd az IstenT, aki szeretetében és óvásában tart.

Ehhez IS épült egyház szervezet: jelesül ez esetbena az adventista egyház, amely érdekérvényesíti magát annak érdekében, hogy hozzád üzeneteit eljuttassa.// A bibliai egyetemes szövegeket használja fel új kontextusba téve azokat . Így eldöntheted: Isten szava e amely szól, vagy csak célszerű szöveg-csoportosítás-e? A HIT-hez csak azért van köze, mert másképp a hivek nem tudnának beszélni arról, amit meg szeretnének élni.//

Ezek a szövegek viszont kapcsolnak az egyetemes istenhithez, de el is különítenek egyben más vallásoktól, amennyiben azok a biblia szövegeit másként használják fel(más csoportosításban) Ha úgy tetszik a hangsúlyokat máshova teszik, ahogy anno a korábbi években a szerzetesrendek is tették.

és máris megvan a hármas: hit, vallás, egyház (az egyház az érdekérvényesítő szervezet, amely hozzád eljuttat vallási ismereteket, hogy hitet nyerj általuk (megérts és elfogadj tételeket) Hogy hívő leszel-e vagy csak érdeklődő--no az már sok összetevős, de mindenképpen rajtad múlik //

 

 

Kedves lilla!

Értem és el is fogadom, hogy akkor , ott csak ennyi volt a tudásuk. Ezzel nincs is semmi bajom.

A bajom azzal van, hogy "akkor annyi volt a tudásuk" az most akarják rám kényszeríteni. MIért kell nekem az "akkor annyi volt a tudásuk"  című dologt elfogadnom.

Ez pontosan annyi mintha azt követelnék tőlem, hogy a Csipkerózsika című grimm mesét fogadjam el. A gyereknek akkor ott annyi a tudása amikor a csipkerüzsikát ugazbnak fogadja el- aztán meg felnő.

Azt írod a piranhanak, hogy vannak megállapítasáaik amik máig hatnak. - tényleg vannak. csak azok a negatív hatásuak.aminek a hatására  nem  a pozitív ellenpélda alakul ki, hanem egíy még negítavabb eredményt hoz. Nem kéne ezt erőltetni én azt gondolom.

Pontosan ennek hatására irok most éppen egy blogot. Inkább azt hiszem kettő lesz belőle. az egyik a demokráciával fogallkozik- és arra a kérdésre keresem a választ, hogy működhet -e egyáltalán a demokrácia osztálytársadalmak keretén belül, és miért nem volt demokrácia például a középkorban.

A másik pedig az Európai intzegrációval egy kicsit másképpen - bár azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos hogy tetszeni fog a bagyobbrésznek amiről írok.

Kedves Piranha53!

Sajnálom hogy így alakul, de erről a témáról nem fogok itt beszélni, mert nem idevaló.

Én is sajnálom, de be kell látnom, hogy igazad van. 

Azért köszönöm a válaszaidat!

 

:)

 Nem kell mindent  logikailag nézni. Van ami úgy van és kész! SZERINTEM akkor ennyi tudásuk volt vagy így képzelték. 

És ez a lényeg: ennyi volt a tudás ott akkor azoknak!

kikerestem az idézett igéket a befoglaló fejezetek címét:

Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért, ki-ki az ő bűnéért haljon meg." (V. Móz. 24:16)   Fejezetcím: Különféle törvények, kivált szegények és árvák és jövevények javára

 

„Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: az atyák ettek egrest és a fiak foga vásott meg bele? Jeremiás könyve 31:3o Fejezetcím: További jövendölés Izrael és Juda jövendő boldogságáról.

 

 minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni! ... Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesztöbbé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben. : Ezékiel Próféta könyve 18: 1- 30 Fejezetcíme: Kinek-kinek  csak a saját bűnéért kell meghalnia

Ezért aztán koherens egészet is alkotnak, 

Tudás, amelyet 2000 éve tudtak, alkalmazásra ajánlottak.

Máig hatnak.

Érdemes így is kutakodni! 

Kedves lilla!

Ha csak a második naphozta létre a menyt, akkor addig hol voltak?

Aztán ha az első nap hozta létre a világosságot akkor  a 4. nap nem hozhatta létre az légitesteket, mert az egitestek egy része maga a világosság ( Nap, hold)

A Károli Biblia szerint az 5. napra minde jkészen van.5. nap estére elvégez mindent. Akkor mit csinált a 6. meg a 7. nap. Pont a Károli féle fordítást idéztem neked.  Ez nem megy be sehogy se. 

 

Ne haragudj kedves Lilla, biztosan valamit félreértettél, én semmiről nem akarlak meggyőzni! 

Hát sikíts! 

Viszont én meg láttam egy csomó igen jó bibliai tárgyú képet, és igen élveztem a kapcsán tett bibliai olvasási kirándulásokat. 

Beszélgettem emberekkel, akiknek a biblia Isten szava, nem akartuk egymást meggyőzni, de élveztük a közös kutakodást! 

És nem volt egyikünknél sem a bölcse köve! :)

Szerintem:

1.nap világosság

2. nap menny

3. nap  szárazföld, tenger, fű és gyümölcsök.

4.nap égitestek

5.nap állatok madarak halak

6.nap szárazföldi állatok és az ember

A szombat

7. nap megáldotta a munkát 

Szent Írás Károli Gáspár Bp. 1944.

Üdvözletem kedves Lilla!

Gondolom az én felfogásommal van a baj, mert halvány gőzöm nincs arról hogy hogyan kapcsolodik a hozzászólásod ahhoz amiről Lapátkaszáttal beszélgettünk. Itt nyilt ki gondolom a Biblia!

Sikitanom kell!

A téma végére ismét egy már általam citált idézet:

 Egy Tocqueville idézet:

„Az amerikaiak ügyeltek rá, hogy az egyházat különválasszák az államtól. Minél jobban berendezkedik egy nemzet a demokratikus társadalmi állapotra, s minél jobban vonzódnak a társadalmak a köztársaság felé, annál veszélyesebbé válik a vallás szövetsége a hatalommal, hisz közeleg az idő, amikor a hatalom kézről kézre jár, a politikai elméletek egymást követik, az emberek, a törvények, maguk az alkotmányok naponta eltűnnek, vagy átalakulnak, s mindez nemcsak időlegesen, hanem folytonosan.”

 

Ha pedig minden igét visszahelyezünk az eredeti szövegkörnyezetébe , akkor megint másra jutunk.

Mózes 5. könyve: "A törvény summája"

Itt az addig felhalmozott konfliktuskezelési módokat gyűjti egybe.

Az alcímek pontosan kifejezik azt, hogy mire vonatkoznak:Pl. 20. Hadviselési törvény, hadmentességi törvény, Ellenséges városok ostromáról 

"20:16 : De e népnek városaiban, amelyeket örökül ad néked az úr, ne hagyj élni csak egy lelket is

20:17: Hanem mindenestől veszítsd el őket

20:18: Azért hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle utálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket ők cselekszenek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen"

Így az igehelyeket a szöveg környezetétől kiragadva új kontextusba lehet tenni, és alkalmazni a köznapi beszédben. 

Ezek valóban benne vannak a bibliában, de néha teljesen más a valódi sugallatuk.

Ez is Biblia felfogás.

A Tiéd is!

Nem jobb az egyik, mint a másik, csak más!

A hit

a vallás

a dogmák

a Biblia , mint Isten szava

A Biblia mint kultúrtörténeti mű

mára fura egyveleg.

SZERINTEM kapcsolatosan mindent lehet, csak el kell ismerni a másik jogát a másként gondolkodásra.

Ettől még a hit az egészen más, mint a Biblia ismerete, és törvényeinek betartása szó szerint ma.

(Bár máig hatnak, Orbán migráns ellenességét én bele tudom látni a fenti sorokba :) )

Kedves Lapátkaszát!

Sajnos ez amegközelités még az egyházak körében is, tehát hogy félj és rettegj!

Nem egészen így van, ez inkább a bűnrevaló hajlamot jelenti, pár igét idézek ezzel kapcsolatban:

Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért, ki-ki az ő bűnéért haljon meg." (V. Móz. 24:16) „Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: az atyák ettek egrest és a fiak foga vásott meg bele? Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben. Ímé minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mind a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia… És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú, az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatomat megtartotta és cselekedte azokat, élvén éljen… A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét, az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon pedig az ő gonoszsága… És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja: Halljátok meg Izráel háza: Az én utam nem igazságos-e? Nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-e?… Ennekokáért mindegyikőtöket az ő útai szerint ítélem." (Ezék. 18:2-4, 19, 20, 25, 30)

Így egy kicsit mássabb a dolog.

A teremtésről, és a bűnbeesésről ajánlanám E.G. White Pátriátrák és próféták könyvét, érthetően magyarázza. Ha jól tudom a neten is megtalálható. A könyvben az is benne van, illetve a nagy küzdelem könyvében hogy hogyan miként jött a bűn, hogyan miképpen győz Krisztus a Sátán felett, természetesen igemagyarázatokkal.

Sajnálom hogy így alakul, de erről a témáról nem fogok itt beszélni, mert nem idevaló.

Felteszem a kérdést magamnak, hogy mi dolgom van ebben a társaságban? Semmi! Azért elmenni nem fogok, bizom, hogy egyszer jobb lesz! 

Kedves Zsadi!

Egyáltalán nem butaság a kérdésed, én szerény tudású emberke nem tudom a választ, de ki tudja?

Ez is azon kérdések közé tartozik amire nem tudjuk a választ!

Való igaz, hogy hozzászólásokra is válaszoltam, de elég sok gondolatot irtam sorszámozás nélkül, mint irtam gondolat ébresztőnek, és megjegyzem nem téritési szándékkal.

Itt befejezem nem folytatom, mert nem látom értelmét! 

Nincs tisztázatlan dolog!

Harmadszor neki futva:

Azt irtad hogy a link adalék Einstein vallásosságáról, amit én irtam!?

Még véletlenül sem irtam hogy Einstein vallásos volt.

Ezt irtam:Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

 

Nem úgy tünt hogy állitásom bizonyitására hoztad!

 

Kedves lilla!

Az nagyin jü hogy idézted a Bibliát-mert úgy is meg akartam kérdezni, hogy mi az istent csinált az isten a 6. napon.

Pihent? elment a Tescoba, vagy beült egy kocsmába, vagy csak simánbambult a nagy semmibe amibőlállítólag csinálta a mindent?

Szóval szerinted mi a frászkarikát csinált az Isten a 6.napon. Mószes 1 knyve 1 fejezet 31. pont.

"És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lõn este és lõn reggel, hatodik nap

Aztán a 2.fejezet 2. pontja meg azt mondja, hogy " Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az õ munkáját, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala. "

Ez eddig rendben is volna ha tudnánk hogy mi a turót csinált a 6. napon. ésmit csinált a 7. napon ait ugyebárbefejezettnek tekintett és ezért aztán meg is áldotta azt. De mit csinált?

Hát a Prado képtárban egymás mellett vannak.

Néztem , néztem és fokozatosan rájöttem, hogy semmi másolat!

Más felfogás, két művész:

Tizianonál az alma a főszereplő, mind arra tekint,

Rubensnál a csábító is, meg Ádám is Évára néz.

A többi már belegondolás szerintem. 

A magyarázat az allegorikus állatokkal tovább egészíthető. https://www.wordproject.org/bibles/hu/01/2.htm#0

Sokáig kerestem , hogy miért kétfarkú a kígyó.Ezt találtam:

"A kígyót gyakran képzelik el fallikus szimbólumként, amint a szexuális energiát és a föld termékenységét jelképezi. A hindu Kundalini (jelentése kígyó) jóga két ellentétes energiát egyesít a testben, a szexuálisat (Sivát, a férfit) és a szellemi létet (Saktit, a női elvet), akik együttesen létrehozzák a valóságot."http://www.rostae-books.com/kigyo.html

 

25.-Orbán ~ Urbány napja

 

Még Orbán is fagyosszent. „Söpri a termést a faggyal" – mondják Topolyán. Baranyában úgy vélik, vigyázni kell, mert Orbán lecsípi a kukoricát. A Muravidéken hallani: „Míg Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot" – mert még rossz időt hozhat. 

Orbánnak napja hogyha fényes,

A vincellér, mint páva, kényes.

Ha Orbán nevet, a szőlő sír!

 

//Nálunk már a múlt héten lefagyott a szőlő. Nem tudom, hogy ilyenkor lesz-e másodvirágzás, vagy teljesen termés nélkül maradunk-e?// 

))) http://mek.niif.hu/04700/04798/html/katona_folklor0021.html(((

Köszi a verseket. Orbán vészesen közeleg, és eldől vajh "Trink Orbán" avagy "fúj Orbán" lesz e belőle.. :0)

No jó, még egyszer, hogy ne maradjon tisztázatlan dolog.

Te írtad "Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik"

Én erre hozam egy linket, bizonyítandó az állításodat. A többi? No comment.

Mi a megértés? És a Korán megértéséhez is úgy kell viszonyulnunk, hogy isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük? Meg a többihez is? Az én számomra a megértés az, hogy elolvasom, összevetem az ismereteimmel (nem sok,az biztos) és megértem amit olvastam. A végeredmény szempontjából ez a lényeges, mert lehet, hogy megértem, mit írtak, de ettől számomra még nem lesz igaz, vagy úgy vélem, hogy igaz (az igaz, az az én szempontomból igaz, nem abszolút igazság).

 

Kedves lilla!

Hát…. én nem tudom, nem értek a Bibliához. Viszont Műalkotások elemzését még tanultam valamikor régen. Azt tudom és az látható is, hogy Tiziáno alkotása, Reneszánsz alkotás - és mint ilyen a Humanizmus hatja át. Tehát az emberközpontúság rá a jellemző, statikusság és érzelmi sallang mentesség, amit látni lehet. Számomra egyértelmű a Kígyó a bűnös és nem az ember. Azaz Tiziánó felmenti az embert az eredendő bűn alól.  Már az is kérdéses a festmény láttán, hogy Éva valóban leszakította, az nyomorék almát vagy a kígyó adta a kezébe mintegy bűnbaknak megtéve az első emberpár női tagját. A kép sokkal élénkebb színű, mint a másik és az életöröm sugárzik belőle a mindent elsöprő ember dicsőítése – szó nincs büntetésről- akár egy sima hétköznapi tettnek is felfogható a dolog. Semmiképpen nem támasztja alá a Bibliai tételt.

A másik kép viszont egy korai barokk alkotás Rubensnek a Mantovai herceg udvarában készült  alkotása. Mantova hercege azzal bízta meg Rubenst, hogy nagy mesterek műveiről készítsen másolatokat. A mű másolat, de még sem az. Egyrészről a flamamd festészet jegyeit viseli magán, másrészről a korai barokk vonásai találhatók meg (például a Paradicsom madár, amely tévedhetetlen utalás a Bibliai  történetre).  Míg Tiziáno képén akár azt is hihetnénk, hogy egy szerelmes pár pajzánkodás reményébe ment az almáskertbe (ha nem lenne a kígyó farok - ennyi az utalás csak a bibliai témára) addig Rubens aki a Barokk ellenreformációjának szellemében mindenképpen az eredendő bűnre akart rámutatni a festményével, sokkal komorabb színkezeléssel, sokkal dinamikusabb alak ábrázolással tette ezt meg. Itt a Kígyó egy másodlagos szereplő, ő pusztán csak megmutatja a tiltott gyümölcsöt (Szemben Tiziánó képével). A Rubensi alkotásban Éva robosztusabb mintha előre vetítené a jövendő emberiség ősanyja szerepét, Ádám pedig a Rubensi művön mintha el akarná tolni Évát a gyümölcstől megakarván akadályozni a bűn elkövetését.

A Rubensi alkotás mindenképpeni megfelelés az egyház elvárásának, míg Tiziáno szabadon kezelte a témát. Vagyis e két kép is bizonyítja az egyház - ember feletti diktátumát és uralkodni vágyását. 

Hát ha jobban megnézed nem másolat, mert tök más a felfogása (ki a csábító? és a másik hogyan reagálja le :) )

Egyébként megnéztem a műlt héten eredetiben. :) 

Eredetiben? Hol mászkáltál a múlt héten? 
Egy kis élménybeszámoló? 

Megnézem, megnézem, mire mennék vele? Nem magamtól találtam ki a másolatot! Azon a képen amin papagáj van, oda van írva zárójelben, hogy ( másolata Tiziano Vacellio di Gregorio). Vidd a kurzort a papagáj alá és megjelenik a cím alatt. 

Kedves vagy!

Hallgatást fogadtam, mert én ezt a biblikus témát még elvi vitának sem tartom, mert a hit az hit. 

Ha energiát mobilizál , akkor tök mindegy miféle, ha meg nem , akkor minek. Önmagáért minek.

Nos az Isten lehet egy látens megerősítője a megszületett akaratnak--ez az értelme.

A többi hermeneutika, meg erre épített véresen komoly értekezések. 

Időmúlatók.

Ja és erősen képes manipulálni azokat, akik a "földi helytartóknak, közvetítőknek szavaát isszák" .

Hát ha jobban megnézed nem másolat, mert tök más a felfogása (ki a csábító? és a másik hogyan reagálja le :) )

Egyébként megnéztem a műlt héten eredetiben. :) 

Hoztam két Petőfi verset. Az egyik a tavaszról szól, a másik egy ironikus, vicces vers.

Petőfi Sándor

MI KÉK AZ ÉG!

Mi kék
az ég!
Mi zöld
a föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt
hangos pacsirta fütyörész;
dalával a Napot kicsalta,
a Nap rá gyönyörködve néz.

Mi kék
az ég!
Mi zöld
a föld!
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van.
És én oly sült bolond vagyok,
hogy idebenn a szűk szobában
kádenciákat faragok!

Május 16. 

ORBÁN

Komor, mogorva férfiú
Volt Orbán,
Bár oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
De hisz mogorva ép azért
Volt Orbán,
Mert oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Oka egyébiránt maga
Volt Orbán,
Hogy oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Temérdek borfélét ivott
Meg Orbán,
Vidám hajnal azért pirult
Az orrán.

május 26.

 

Üdvözöllek kedves Lilla!
Jó, hogy megjöttél! :)))
Hol voltál egy hétig? Hiányoltalak! Már azt hittem, valami bajod van! :(((

 

Szerinted kedves Lilla, a festők nem olvasták előtte a Bibliát?

Amúgy az egyik kép másolat. 

"... és Zsadi is kérte hogy írjak róla."

Igen, kedves Piranha, mert a kb. tíz év előtti énemhez képest úgy érzem, némileg változott a világszemléletem, s talán a tájékozottságom úgy a vallási témákban, mint az Istenhittel kapcsolatban.

Ugyanis olvastam e témakörben ezt-azt, főleg tudományos - és igen, Isten világteremtésének valószerűségéről, vagy tagadásáról is - különféle igen érdekes munkákat fizikusoktól (pl. Hawking, Rees, Vaas, stb.).
Einstein pedig különösen szívem ügye (Newton-al együtt az emberiség legfontosabb fizikai törvényszerűségei felfedezőinek tartom őket), nem mindegy nekem, egy ilyen jelentős személyisége az emberiségnek mit gondol e vitatott kérdésről, s aki nélkül szegényebb lenne a tudomány, szinte megváltoztatta a fizika, így a világnézeti gondolkodásmódot is, 
Tehát ha Einsteinről van szó valahol, azonnal felkapom a fejem!

Nos, arra gondoltam, hogy most, tíz év múltán talán higgadtabban, s más szemléletmóddal tekintek a Bibliában foglaltakra is.
Ezért kértem, írj csak róla, de jó lenne folyamatosan, ahogy azt előre felvázoltad, s nem mindenféle közbeiktatott írásokkal félbeszakítod... A számozás jó módszer, de még csak az EGY-nél tartasz! :(((

Változatlanul érdekel a téma, mert bár ateista vagyok, nem hiszem az "ember arcú" istent, mégis hiszek valamilyen örökérvényű erőben, amely az egész világmindenséget mozgásba lendítette, s meghatározott törvényszerűségek szerint működésbe hozta.

Ami nekem eme "HIT" -ben a fő gondot jelenti, az az, hogy hol van ez az ERŐ (vagy inkább energia?), s vajon hogyan, s MI által jött létre?
Szól-e erről a Biblia?

Tudom, így elég zavarosnak tűnik, de nem tudom jobban elmondania kérdésem.
Bocsánat, ha butasággal terhellek.
Ha nem tudsz erről semmit, én azt is megértem.
 

A kigyó és az asszony magva közötti harc Sátán és Krisztus küzdelmére vonatkozik.

Ez is erkölcsileg felemelő!  Ha isten nem tud/ nem akar megküzdeni az ellenségével akkor a fiára bízza!
No, de Krisztus legyőzte a Sátánt!  
A 40 napos sivatagi tartókodás és többszöri megkisértés után, nem azt mondta, hogy nem csak a felkínált világ, hanem te is az enyém vagy?  Ez nem azt jelenti, hogy legyőzte?
Ha legyőzte, mit keres még a Sátán a mi világunkban?

Amúgy a Sátánt is Isten teremtette, ő veszett össze vele azon, hogy ki a hatalmasabb.
Ebbe a történetbe hogy lép bele az ember? Miért az embereknek kell eldönteni a vitát?  

Az első ember bűnt követett el, a bűn zsoldja a halál, ezért hal meg minden ember.Az un eredendő vagy átörökölt ( ez a református kifejezés) bűn miatt.

Csúcs!
Ezek szerint nem a vallás magyarázza félre, hanem a Bibliában van az eredendő bűn.
Miért is?
Azért, mert ha valaki netán képes lenne betartani minden isteni kinyilatkoztatást, törvényt, akkor a biztonság kedvéért legyen egy eredendő bűn,  amire hivatkozva félelemben lehet tartani a keresztény vallásúakat.  

Senkinek nem tűnik fel, hogy ez mekkora manipuláció? 

Az emberpár nem volt a jó és a gonosz tudásának birtokában, azaz nem tudta a jót megkülönböztetni a rossztól, ( nem volt duális)  fel sem merülhetett benne, hogy a kígyó rosszat akarhat!

Olyanok voltak, mint a 2 éves gyerekek, akik ha megfognak egy varangyos békát, rögtön elkezdik szopogatni. Csak akkor eszmélnek amikor az anyjuk elájul a látványtól. Csak később tanulják meg, hogy a varangyos fújjj, meg koszos, undorító, stb.   
Szerencsére az embereknek van annyi eszük, hogy ezért nem teszik nyomorékká lelkileg a gyerekeiket, mondván, hogy a bűn zsoldja a halál. 

Nnna! Ezek szerint jól éreztem rá 14 éves koromban, hogy ilyen isten nem kell nekem. 

 

Úgy gondoltam, hogy az egészre adtam választ az idézettel!

Sátán majdnem ugyanazt mondta mint az Isten, de mégsem,bűnre csábitott.

A kigyó és az asszony magva közötti harc Sátán és Krisztus küzdelmére vonatkozik.

Az első ember bűnt követett el, a bűn zsoldja a halál, ezért hal meg minden ember.Az un eredendő vagy átörökölt ( ez a református kifejezés) bűn miatt.

A bőr ruhára természetesen nincs válasz, csak annyi amennyi irva van. Gondolni mást is gondolhatunk, nem tudjuk. 

Szerintem szó sincs térítésről!

A kérdésem mellett viszont elmentél, vagy én nem értem a válaszod, illetve a szakvélemény csak az utolsó kérdésre lehet válasz. Vagy az összes kérdésre válasz?

A téma miatt, ha úgy látod jónak ne válaszolj, csak akkor jelezd. 

Persze, hogy érdekel a bőrruha!

Hallani hallottam, azzal nincs is bajom, hogy keverik, bár itt ezen a fórumon is elmondtam egy párszor, hogy a kettő nem úgyanaz!

Ezzel nincs is gond, nekem az előadott kontra stilusa és célja nem tetszett!

Kedves Piranha53!

Az emberek többsége keveri a vallást a hittel! 

Volt egy fórum, ahol erről beszélgettünk többekkel, köztük egy 32 éves növel, aki akkor, 32 éves korában vette fel a református vallást. Előtte viszonylag hosszú ideig járt oktatásra és állította, hogy a kereszténység nem vallás, hanem hit.
Aztán megkérdezte az oktatóját, aki megerősítette, hogy a keresztény vallás = hit.

Te erről még nem hallottál?  

Három nappal ezelőtti hozzászólásomban ezt irtam:

Pár hozzászólásban, ügyelve, hogy senki agyára ne menjek, szerény tudásommal, talán szubjektiven is pár gondolatot leirnék a kereszténységről, illetve a vallásszabadságról. Szándékosan nem hozok linkeket, ha valami olyan konkrétumhoz érek ahol feltétlenül szükséges, akkor idézni fogok.

Kijelentem, hogy tiszteletben tartom az ateista, vallásos, hivő emberek meggyözödését. Senkit nem kivánok megbántani.

Gondolatébresztésre viszont jó lesz.

 

Tehát téritésről szó nincs, viszont azoktól akik máshogyan tanulták hittanon, mert az én változatom nem egészen az ott tanultakkal egyezik, és ezzel megbántottam, attól elnézést kérek!

Einsteinről ezt irtam:

Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

 

Ezért azt szeretném kérni, hogy aki vitázni kíván az valótlant ne állitson!

Érdekes, és rá is kérdeztem, hogy mit jelent az a bőrruha, amit csinált Isten az embereknek? 

Kedves Lapátkaszát!

Nehezemre esik ilyen "baráti környezetben" beszélni erről, főleg ha itt hittéritőnek neveznek. Sajnálatos.

Nagyon jó kérdés, ez az egyik főkérdés, amin  még teologusok is megakadnak, vagy vitáznak már évszázadok óta.

Egy szakvélemény:

Sátán szinte ugyanazt az ígéretet állította az ember elé – „olyanok lesztek, mint az Isten” (1Mózes 3,5) –, mint amelyet Isten is adott az embernek, amellyel létének rendeltetését határozta meg. A Biblia ugyanis világosan mondja, hogy Isten „a maga képére és hasonlatosságára” teremtette az embert (1Mózes 1,27), és „úrrá tette kezei munkáin” (Zsoltárok 8,7). „Csupán” abban volt a különbség, hogy a célt Isten folyamatos lelki fejlődés, növekedés által hirdette elérhetőnek, Sátán pedig azt tanácsolta az ős-szülőknek, hogy az Istenhez való hasonlóságot úgy ragadják el Istentől, mint valami zsákmányt. Látszólag ugyanazt ajánlotta föl, csak egészen más módon és eszközökkel.

 

( Megjegyezném félreértések elkerülése végett senkit nem kivánok megtériteni)

 

Befejezzük?

Kedves Dmolnár egyáltalán nem borult el az ég, abban igazad van, hogy nem egy nyelven beszélünk.

Nagyon sajnálom, hogy Te pár hozzászólásomat hittéritésnek gondolod, mondjuk ez elég bunkó megjegyzés volt, és kikérem magamnak. 

Irod hogy beszélgettünk régen Svensonnal is a hitről, ha azt is úgy értelmezted, hogy tériteni akarok vagy akartam, akkor igen félreértetted!

Viszont ha befejezted, akkor én is. A kartelezést viszont nagyon utálatos dolognak tartom.

Úgy gondolom hogy a zene, az irodalom a marxizmus, és  minden más érdekes téma mellett ez a téma is belefér.

Mint emlitettem abba akartam hagyni.

Ha zavar akkor lépj tovább, nem én szólitottalak meg.

Mint emlitettem a mozdonyoknál is lehet nézeteltérés, főleg ha netán valaki vagy valakik kiszoritásáról van szó!

 

Ha jól emlékszem, azt irtam hogy megértéséhez mint isteni kinyilatkoztatást kell olvasni!

Miért kellene neked vagy másnak úgy olvasnod? Mi van akkor ha nem úgy olvasod? Semmi!

Einstein vallásosságáról egyáltalán nem beszéltem!

Egyáltalán nem sért, csak az olyan kontrák, ami úgy születik, hogy az illető nem jár utána!

Ne már Dmolnár!

Most befejezzük, mert látom, kicsit elborult az ég... Annyit még hozzá, hogy ha szerinted az volt a pápai hatalom megjelenülése, hogy fél Itáliát birtokolta, akkor nem egy nyelvet beszélünk. 

Minden prófécia teljesül, ha a próféciákat komolyan vesszük. és azok elég homályosak. Voltak nekem ezzel kapcsolatban komoly beszélgetéseim veled is, meg Svensonnal is, de ennyi. Viszont valóban nem akarok a hitedbe mászni (no pláne másokéba), úgyhogy ha nem akarsz hittérítői szerepkörben előadni, akkor ebben a témakörbennem beszélgetünk tovább, maradjunk a mozdonyoknál...:0)

Kötekedik a halál... 

Beszéltél Einstein valásosságáról, legalábbis megemlítetted... De ha már megemlíted, nem árt tisztázni, hogy az olyan távol van a bibliai vallásosságtól, mint... Szóval nagyon. 

Nem konráztam. csak éppen értelmetlen kifejezésnek tartom, hogy a Bibliát "isteni kinyilatkoztatásként kell"olvasni. Miért, ha nem úgy olvasom akkor mi van? Ne már... De ha ez téged sért, akkor ennyi...

No, no, no...

Megnéztem a történelmet kedves  Dmolnár egy párszor. Ez megint a kontra játék. A keresztes hadakról ne beszéljünk, akik több száz éven át folytatták a keresztes hadjáratot,igaz hogy királyok adták, de pápai  irányitással. A pápaság valamikor több mint fél Itáliát uralta.

A prófécia teljesült ennek is utána kell nézni.

Az viszont valóban nem helyes ha beleokoskodsz, és nem azt mondod, hogy ezt azért és azért nem jól tudod, hanem azért mert csak...

Igazából nem kivántam ezzel a témával előjönni mert számitottam ezekre a nem minősitem kontrákra, Ha jól emlékszem Lapátkaszát és Zsadi is kérte hogy irjak róla.

Finoman kifejezve tele van a ......hócipőm az ilyen kontrákkal. Sajnálom Dmolnár, nem kell olvasnod, hiszen nyilván nem hiszel benne, viszont komolyabb hozzáállást és komolyabb kontrákat vártam Tőled!

Kedves Dmolnár!

Ha nem ismernélek régen úgy vélném kötekedsz velem!

Nem beszéltem Einstein vallásosságáról, hitről beszéltem, amit a citált idézeted is emlit, nyilván nem abban az értelemben, ami akár a zsidó, akár a keresztény vallás!

Amit irtam, azt tartom, és ha elolvasod a hozzászólásaimat nemcsak kontrázol, akkor megérted miért irtam.

Nem kényszerről beszéltem, hogy már pedig hinned kell benne, nem kell, sőt nem is kell vele foglalkoznod, ha nem akarsz.

Egyetlen egyszer sem irtam arról hogy a baloldal vallásosság  kérdése.

Mindenesetre furcsa, ez a kontra játék. Összeszedtem gondolataimat és leirtam. Csalni még véletlenül sem csaltam!

Zavar?

Tudod ez a legkönnyebb, no-no nem úgy van az. Vedd a fáradtságot és nézz utána. 

Egy mindenek felett álló, örökké létező (és egyedüli) istenségnek nevet adni tök fölösleges, mert nem kell megkülönböztetni senkitől, hiszen ő ez egyetlen isten.. 

Ezért is kérdztem rá Jehovára. 
Ahol több istenséget tisztelnek ott nyilvánvaló, hogy nevekkel különböztetik őket. De a zsidók egyisten hívők. És úgy tudom, ők nem mondhatják ki az isten nevét. 
Ebből arra következtettem, hogy az Újszövetségben azért nincs leírva isten neve ( pl. az sincs, hogy Jehova) hogy ne is lehessen megszegni a parancsolatot.

Az persze érdekelne, hogy a keresztény vallásokon kívül van-e más olyan egyistenhitű vallás, ahol istennek nincs külön neve. .  

No, no, no... Azért még volt gy pár eset, amikor a pápa fogságban volt és hogy is mondjam "némi nyomás alatt" munkálkodott. Ha megnézed a történelmet, akkor azt láthatod, hogy a pápaság és a hagyományos feudális uralkodók (királyok) között állandóan ment a vetélkedés, ki a főnők. Egyfelöl a pápa (illetve az őt képviselő egyházfi) kente fel a királyokat, azaz legalizálta a hatalmukat, másfelől a katolikus egyháznak soha nem volt akkora fizikai ereje (hadsereg és társai) amivel a hatalmát bizonyítani tudta volna, tehát rá volt kényszerítve az uralkodók támogatására.... Mikor a hagyományos feudális felállás megszünőben volt, a pápaság világi hatalma is meredeken csökkent... 

(Ja, a próféciák hol teljesültek, hol nem. Leginkább úgy teljesültek, hogy jól belemagyarázták a későbbi történésekbe, hogy ez a prófécia teljesülése. Nem igazán helyes módszertan... :0))

Jó, a keresztény istennek nincs neve, legalábbis abban a formában, mint "Kovács János". A jehova név (ami az ószövetségben megjelenik) jelentése leginkább a "vagyok, aki vagyok" jelentésnek felel meg, bár van más értelmezése is. 

Vannak vallások (mint például a brahmanizmus, meg még sok más, ahol az istennek neve van, de ez valószínűleg azért alakult így, mert ők sokkal inkább emberiek (antropomorfak) és ezért nevesíthetőek. Nagyjából ennyi. Egy mindenek felett álló, örökké létező (és egyedüli) istenségnek nevet adni tök fölösleges, mert nem kell megkülönböztetni senkitől, hiszen ő ez egyetlen isten.. 

Bocsika, de Eisnstein valásosságáról, itt kell (lehet) olvasgatni...

A másik. Írod, hogy "Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni"

Persze. Ha annak akarom tekinteni. És akkor, ha akarom, találok megfeleléseket és összhangot. Legfeljebb kicsit csalok. Egyszer az egyiket ténynek veszem, máskor a másikat metaforának, és így tovább. A végén persze csak oda lyukad ki az ember gyereke, hogy vagy elhiszi, vagy nem... Esetleg egy részét elhiszi, a másikat nem.. 

A baloldaliság nem valásosság kérdése. Vannak baloldali keresztények és mohamedánok, mint ahogy vannak a (hagyományos értelemben véve) jobboldali hívők is.. (Hogy Jézus tanaihoz mi áll közelebb, az számomra eléggé kétséges, nem vagyok nagyon biztos a "baloldaliságában" sőt...)

 

Kedves Piranha53!

Köszönöm szépen a válaszaidat, most elmélkedem kicsit rajtuk!

Odaugrunk, vagy megyünk ahová akarunk, akár az idézett evangeliumra is.

OK. 
Amikor én először olvastam a bibliát ( 14 évesen)  a következő gondolataim támadtak.( dőlt betűvel jelölve)  
Megjegyzem, abba is hagytam itt az olvasást!  És meg volt a véleményem, én pl. ezért lettem még gyerekfejjel ateista. Aztán 50 évesen kezdtem azt gondolni, hogy: "Valami mégis csak van, ami a pipacsot pirosra szinezi, a búzavirágot kékre és sose téveszti össze" 
De ezeket a sorokat ma sem tudom másként értelmezni. ( Elnézést előre is!) 

A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 2És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 4És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;            ( és nem is haltak meg, tehát a kígyó mondott igazat!!És Isten??? )

 5Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudó ( és igaz! a kígyó nem hazudott!)

És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 14És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. 15És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.16Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. 17Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. ( Ádám " bűne miatt Isten megátkozza a földet? MIÉRT? )

18Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. 19Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 20Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. 21És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. 22És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván.
( A tudást miért akarata Isten eltitkolni az ember elől? Akarta egyáltalán? Ha nem evett volna a gyümölcsből az emberpár, nem lenne emberiség! Isten ezt nem tudta???  )

A kígyó Lucifer volt? 
Isten nem tudta, hogy Lucifer képes elkábítani az embert, aki ráadásul akkor még nem volt  minden jónak és rossznak a tudója, azaz - ha jól értem -nem ítélte meg a kígyót? )

Hogy van ez? 

 

  • 103
  • -105

Reméljük nem teszik kötelezővé soha.

A bűntudatkeltés az kell az emberek feletti uralkodáshoz. Be megy az ember a templomba, és szembesül egy hatalommal, nem az istenivel, szembesül, hogy milyen parányi ő a bűnös lélek. Hol szól ez Krisztus szeretetéről.

Az eredendő bűn az is egy félelmetes dolog, nem egészen úgy van az ahogyan a papok tanitják. Valaki kitalálta hogy a gyermeket meg kell keresztelni, mert ha esetleg keresztelés előtt meghal akkor a pokolra kerül,vagy legalább is nem üdvözöl. Ezt nem irja a Biblia, hiszen Jézus a felnőtt keresztségről beszél. 

Tehát ha Biblia ellenes is, de jól jön hiszen az egyház közösség számát növeli, ha akarta az a pici, ha nem.

A francia forradalom és a követő események!

A népnek elege lett a vallásháborúkból, a papok hatalmából. Ezért 1792- ben kinyilvánitották hogy nincs Isten, az egyetemeken betiltották a hittudományi karokat, a frissen avatott papokat deportálták. Ezekről irtam egy elöző hsz-ben.

Az igazi nagy esemény azonban 1798-ban történt. Francia katonák elfogták a pápát, aki a fogságban meg is halt. Innentől kezdve már nem az a hatalom ami volt 1798, 1792, 1789 előtt.

Az Újszövetséget, akkor kanonizálták, nagyjából 350-ig. Irni már előbb irták. Az Ószövetséget ie 200 körül.

A próféciák teljesültek, még az időbeli meghatározás is stimmel.

Miért is kellene bárkinek kereszténynek, vagy buddhistának, vagy bár milyen más vallásúnak lennie? Mindenki a szabad akaratából dönt, hogy hisz vagy nem hisz. Ez az egyén dolga, senki nem kényszeritheti rá semmilyen terroral sem!

Sokat gondolkodtam ezen!
Arra jutottam, ha valakinek van Istenhite, akkor csak érdekli, hogy ki az, mit csinál és ezt használják ki a vallások, amikor " magyarázni" kezdik az írást. 

Nekem a bűntudatkeltés és az eredendő bűn az, ami miatt nem szeretném, ha kötelezővé tennék a vallást. 

Kedves Piranha53!

Az egyes sorszámú bejegyzésre: Csodálkozom, hopgy a francia forradalom " megrengette" a pápaságot! Erre nem emlékszem, nem domborították ki töri órán.

Dániel próféciái általában bejöttek?

Úgy tudom, hogy a Biblia iu. 300 körül íródott. Az Ószövetség is?    

Még a végére amit akartam!

Miért is kellene bárkinek kereszténynek, vagy buddhistának, vagy bár milyen más vallásúnak lennie? Mindenki a szabad akaratából dönt, hogy hisz vagy nem hisz. Ez az egyén dolga, senki nem kényszeritheti rá semmilyen terroral sem!

Szerintem Kádár is tudta, hogy a tízparancsolatot szinte lehetetlen betartani, sőt ...

Ha úgy értelmezzük, akkor Kádár sok mindenre célozhatott, arra a sok-sok emberi tulajdonságra ami éppena parancsolatokba ütközik, ezáltal az erkölcsi törvényekkel is!

Isten, Jahve, vagy Jehova( nemcsak az Őrtoronyra gondolok), a Mindenható.

Igen a tízparancsolat szerint ne káromold, ne kérj feleslegesen, ne emlitsed örökké.(nagyjából ennyi) 

Kedves Plessatt!

Örülök neki, hogy érthető voltam!

Semmi csodálkozni való nincs rajta, hogy baloldali ember az lehet vallásos! 

Kedves Lapátkaszát!

Odaugrunk, vagy megyünk ahová akarunk, akár az idézett evangeliumra is.

Igen a legnehezebb dolog isteni kinyilatkozásnak tekinteni, sőt nem is kell, aki nem hisz benne annak miért kellene. Viszont ahhoz hogy megértsük miről szól a Biblia, úgy kell tanulmányoznunk hogy Istentől ihletett (ahogyan azt hivatalosan mondják).

Valóban nem akadályozza meg Isten, vagy a másik esetben nem sugallja hogy  kiugorjak az ablakon. Azt sem mondja hogy higgyek benne, vagy ne. 

Isten nem avatkozik az ember, az emberiség történetébe. ahogyan az Irás mondja, mindenki számára biztositja a levegőt, nem csak a jó embernek.

Az hogy Atyáról van szó nem tudjuk a jelenlegi ismereteink szerint értelmezni, itt az atya bővebb, talán a világmindenséget is jelenti. Az Isten egyik fő törvénye a Biblia szerint a szabad választás, a szabad akarat törvénye. Tehát nem csapja agyon a gonoszt, nem védi meg a jót. Ha ezt tenné saját törvényét szegné meg.( Luther azt mondja, ha elkötelezem magam, és ez nem a hitre igaz egyedül, akkor már nem beszélhetünk szabad akaratról.)

Az is szinte felfoghatlan számunkra, hogy Isten Jézus kereszthalálával az emberiséget engesztelte ki. Tehát nem az ember könyörög Istennek bűnei megbocsájtásáért, hanem Isten engesztel bennünket a bűneinkért. 

Azt nem tudjuk, hogy mennyire vannak Istennek emberi, és az embernek isteni tulajdonságai, annyit tudunk hogy saját képmására teremtette az embert. Természetesen nem a szakállas öregemberre gondolunk a  felhőn. Talán a lelket adta, vagy valami mást amit nem tudunk.

Egy gondolat a végére: nem biztos hogy egyszerű dolog hivőnek lenni, mert bár az idézett evangélium szerint csak hinni kell egyszülött fiában, és minden megy a maga utján.Persze a vakhit az más, azzal leveszem magamról a felelősséget, a döntési kényszert, hiszen minden megy, ahogyan az Isten akarja.

Természetes, hogy azokra a kérdésekre amik Benned,bennem felmerülnek leginkább magunknak magunkban kell a választ megtalálnunk. Nem biztos hogy az én válaszom az számodra elfogadható, vagy forditva. Tehát így egyedül vagyunk. Az viszont veszélyes ha egy hatalom ezt belénk szugerálja és azután már úgy is gondoljuk hogy az bizony úgy van.

A végén megkockáztatom,  még azt is hogy igen baloldali vagyok, mert az ez attól független hogy vélekedések szerint a hivő vallásos ember az bizony jobbolddali kell hogy legyen. Jézus tanaihoz bizony közelebb áll a baloldaliság mint a jobb.

Az MSZMP ( nem tudom hányadik) kongresszusán Kádár a záróbeszédében valami olyasmit mondott, hogy ő örülne, ha a párttagok a tíz parancsolatot már végrehajtották volna,  de még az is csak folyamatban van. 

Ezt arra a beszélgetésünkre is írom, hogy a baloldal hogyan szólíthatja meg a vallásos embereket. 

Kedves Piranha53!

Lehet, hogy hülye kérdés, de majd indokolom.

A keresztény istennek mi a neve?

Egy előző írásomban azt írtam, hogy az " isten" az nem név, hanem minőség. Ezt arra alapozva írtam, hogy a különböző vallásoban van egy név és mellette szerepel, hogy isten. Vagy ha nem is szerepel, tudjuk.
Pl. Brahma, Ráma, Krisna, vagy pl. Jehova. 

A 10 parancsolatban is az szerepel, hogy Isten NEVÉT hiába ne vedd. 

Mi tehát az igazság ezzel kapcsolatban? 
 

Kedves piranha53!

Még egyszer nagyon köszönöm a válaszodat, amelyet meg is értettem! Azóta  olvasom az újabb bibliával kapcsolatos írásodat is. Érdekes és érthető még nekem is, főleg, ha figyelembe vesszük az én Biblia tudásomat...

Egyébként, én , mint vallásos ember, baloldali nézeteket vallok, baloldali voltam mindíg. Nem is értem, miért kell ezen még csodálkozni is.

Kedves Piranha53!

Mikor értjük meg legjobban a Bibliát? Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni. Ha ez nem megy akkor csak részeket látunk belőle.

Nekem ez a legnehezebb!

Ha azt a magasabb intelligenciát világmindenségnek tekintem, akkor a perecíz működéstől és működtetéstől nem várok el többet. Mert ha csupán az ember fizikai működésére gondolok és semmi másra, akkor is csodás és precíz az alkotás! Hát, ha még az emberen kívüli természeti tényezőket, ezek összhangját is figyelembe veszem!
A precíz vagy professzionális működésnek nyilván vannak törvényei, amit mi nem értünk. Aztán, ha megszegjük ezeket a törvényeket, akkor jönnek a következmények, amit mi tudatlanságunk miatt büntetésnek nevezünk.
(Egy példával élve: Ha kiugrok a második emeletről, - mondván, hogy repülök egy kört a lakótelep fölött - nyilván a flaszterhoz csapódom, összetöröm magam. De ez nem isten büntetése, hanem a gravitáció törvényszerűsége.) 
Ebben a rendszerben nincsenek kinyilatkozatások, büntetések és jutalmazások, harag és megbocsátás, csak fel nem ismert törvényszerűségek.

Ha a magasabb intelligenciát Istennek tekintem és kinyilatkoztatásaként olvasom a Bibliát, akkor az Istennek " emberi" tulajdonságai is vannak. ( Persze fordítva, az embernek vannak isteni tulajdonságai.) Itt már lehet harag és megbocsátás, büntetés és jutalom, de akkor elvárható pl. az igazságosság, a szavahihetőség, vagy ha tovább megyek, akkor az Atyaság, tehát, hogy Isten apaként viszonyuljon a teremtettjeihez. 

És mennék tovább, pl. az álatalad idézett Mózes 3. elejére, de nem teszem, csak ha engedélyt kapok. 
Nem akarok túl messzire menni. 

Kimaradt a név: Belizár támadja meg 536-ban illetve 537 elején.

Kedves Lapátkaszát!

Ezek azok a kérdések  amik megfogalmazodnak mindenkiben, csak van aki többet gondolkodik, van aki nem rajta.

Úgy gondolom, hogy az a magasabb intelligenciát lehet Istennek, lehet világmindenségnek nevezni.

Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

Mikor értjük meg legjobban a Bibliát? Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni. Ha ez nem megy akkor csak részeket látunk belőle. Két mondatra kell épiteni az egészet- ami rendkivül nehéz és időigényes eljutni oda, hogy miről szól a Biblia. Ez a két mondat az alap:

Mózes első könyve 3:15És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.( Ez az Ősevangélium) A másik pedig az Arany Evangelium:

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3:16)

Úgy is mondthatnám, hogy ennek a két mondatnak a megértéséhez kell megismerni a Bibliát. Olyan egyszerűnek tünik, pedig nagyon nem az. Főleg azért nem mert le kell tudni választani azokat a vallási hókuszpokokat amit az egyházak ráragasztottak.

A személyes  kérdésre nehéz válaszolni, főleg nem biztos hogy baráti környezetben. Roppant módon érdekelt az ókor története, érdekelt a keresztényvallás kialakulása is. Nem, voltam bíztos abban hogy a Bibliát is úgy kell értelmezni, ahogyan azt adagolják. Ezét is kezdtem a Bibliát tanulmányozni. Tehát ebben az értelemben ateista voltam. Nem vagyok vallásos, nem vagyok egyetlenegy egyháznak, és egyházi közösségnek sem a tagja, természetesen hiszek, mint ahogyan az emberek döntő többsége hisz, maradjunk az Arany Evangeliumnál, de nem a gyermekes magyarázatánál, hogy ihaj feltámadunk, mert ebben a formában nem fogunk mégegyszer világra jönni. 

A végén megkockáztatom,  még azt is hogy igen baloldali vagyok, mert az ez attól független hogy vélekedések szerint a hivő vallásos ember az bizony jobbolddali kell hogy legyen. Jézus tanaihoz bizony közelebb áll a baloldaliság mint a jobb.

Egy.

Egy sorszámot adok, mert eddig hozzászólásokhoz szóltam.

Roppant érdekes az hogy a Danieli próféciák egyike, azt mondja hogy a pápaság 1260 évig fog uralkodni, majd uralkodása meginog. A prófécia szerint  a  kezdet 538. a megingás az 1798. Valóban megrenditette a francia forradalom, és az utána következő események-ezt egy elöző hsz-ban irtam.

A kritikusok azt mondták, hogy az 538 az nem stimmel, hanem az 536 vagy 537 a jó.

Tudni kell, hogy Itália jó része akkor a gótok uralma alatt állt. 536-ban illetve 537 elején megtámadja, majd elfoglalja Rómát, és a római püskököt Silveriust, mivel a gótokkal együttmüködött száműzi,majd Vigiliust választják pápává.

Azonban a gótok fővárosa Ravenna volt, 537-ben a gótok százötvenezres sereggel Rómát ostromolják, aminek 538 tavaszán Justinián felmentő serege vet véget. Igy emelkedett világhatalommá a pápaság. A prófácia szerint egészen a francia forradalomig!

Kedves Dmolnár!

Miért is lenne baj, ha belekotyogsz?

Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül hogy nem történelem könyv, olyan vaskos tévedések nincsenek benne. Vitára adó az igen.

Erre egy jó példa: Egyesek szerint  Hatsepsut volt Mózes nevelőanyja, egyesek szerint nem, Mózes életét 200 évvel későbbre teszik Hatsepsut-nál!

Kedves Plessatt!

Remélem hogy segíteni tudtam,szerény tudásommal nem biztos hogy úgy meg tudom fogalmazni gondolataimat ahogyan kellene!

Bocsi, hogy belekotyogok...

A Bibliát mindig érdemes tanulmányozni, ahogy a Koránt, vagy éppen a hinduizmust... Olvasd el, lehetőleg figyelmesen és majd magad eldöntöd, hogy szerinted minek fogjad fel. Lehet történetírásként kezelni (a súlyos, néhol bizony vaskosan súlyos tévedések és elírások ellenére), lehet mondaként, jóskönyvként tán a legkevésbé... De ez csak és kizárólag tőled függ... Szerintem

Kedves ZSADIzene!

Radnótit én is kedvelem, de bizony velem is előfordul, hogy egy versrészlet, vagy akár egy mondat valamelyik irodalmi műből felbukkan és halovány sejtésem nincs róla, vajon kinek a műve és mi a címe... Ez van, a fejünk nem káptalan... :0)

Sajnos nem horgászni voltam, hanem kertet műveltem a hét végén, majd a fiamnak segítettem készülni a bécsi útjára (ösztöndíjjal ment ki két hónapra kutatni) és hétfőn el is fuvaroztam oda.. Mit ne mondjak, sok pihenésre nem volt idő... 

Amúgy mozdonyokban a nagyon kicsiket és a nagyon nagyokat szeretem..  A kicsiket azért, mert olyan jópofák (ha lehet ilyet mondani egy mozdonyra) a nagyokat (pl. 424) meg azért mert olyan monumentálisak és mindezek ellenére szépek.. 

Kedves Zsadi!

Először a második hsz-d végére szeretnék válaszolni. és egyben azt is megindokolni, hogy miért lehet egy vallásos érzületű ember baloldali szimpatizáns - szerintem.

Általában én azt mondom, és azt is tartom, vagy ha tetszik, akkor azt hiszem, hogy az a baloldali, aki az embert tartja abszolutumnak és a környezetét tartja relatívumnak.

(Erről egyébként már a FILO-val is vitáztunk.) Úgy gondolom, hogy a világ dolgairól alkotott véleményünkben az a tény, hogy az isten teremtette a világot, vagy anyagi részek véletlenszerű összeállásából jött létre, semmiben nem befolyásoló tényező.

Azt gondolom, hogy a kizsákmányolás ténye, vagy az értéktöbblet termelés ténye, a monetáris pénzügypolitika, vagy akár a Határhaszon elmélet, vagy a Marshall kereszt nem köthető azzal semiylen formába össze, hogy vallásos hittel rendelkezik egy ember, vagy éppen materialista alapokon áll. S mivel ezek a fogalmak elsősorban a baloldali ideológiák alapvetései- semmiféle akadályát nem látom abban, hogy akár a vallásos ember baloldali szimpatizáns legyen. ( Azt hogy esetleg baloldali pártnak legyen a tagja – az egy másik kérdés. Ott már nem vagyok benne biztos, hogy össze tudja egyeztetni a vallásosságát a materialista megközelítéssel – bár a keresztény materialistáknak ez is sikerült)

Más dolog és én elválasztom ettől a kérdéskörtől magának a HIT-nek a kérdését - bár szerintem szorosan összefügg vele, de még is külön tárgyalom. A HIT  - az egy emócionális folyamat, amely az egyéni tudattalanból indul és az egon és árnyékénen át,  a persona-n keresztül hat.  Pozitív folyamat többnyire (Bár vannak negatív érzelmektől indíttatott HIT-ek is.) A HIT alapja a vélekedés és a folyamata a tanulás a végeredménye a tudás. Amit tudok, azt el is hiszem, és amit nem hiszek, azt nem is tudom. De ezt az alapvető didaktikai megközelítést te is ismered a zenetanári pályádból kifolyólag. A HIT az egy hiedelemrendszer, a maga tanaival, tudásával, misztikumával és misztériumával, mitikus tárgyaival, rítusokkal, rituálékkal, babonával és dogmával stb.

Ezek a hiedelemrendszerek alakítják ki a világ dolgairól a képünket és ezek a felelősek, azok megváltozásáért is. A gyerek hiedelemrendszerének illetve világképének a középpontjában a szüleik állnak, akik mint jóságos óriások - legyőzik a boszorkányokat, a törpéket, manókat és mindenféle mesebeli szörnyet, amik az ő kis világukat benépesítik. Ahogy ismereteik szaporodnak, úgy tűnnek el ezek a manók és csodalények és lesznek a szülők hétköznapi emberré. Majd ugyan ez játszódik le az Óvó néni a Tanító néni szerepkörökkel.  Mind, mind egy-egy HIT-nek, a középpontjában áll. Tapasztalhattad, hogy a saját gyereked mondja, hogy azért mondom ezt vagy azt, mert a Tanító néni azt mondta. Megfellebezhetetlen, hisz a hiedelemrendszer középpontjában álló személyiség mondta, nem lehet benne kételkedni. (Majd az ismeretszerzés folyamán igen, de az egy másik mise).

Tehát rengeteg hiedelemrendszer alakítja a világképünket, olyan sok hogy nem is igen foglalkozunk vele. Sőt kreálunk magunknak ilyen HIT-eket, például amikor magunkat biztatjuk, ösztökéljük jobb teljesítmény elérésére- „Azt hiszem, képes vagyok ezt megcsinálni”

A vallásos ember abban különbözik a materialista embertől, hogy neki van egy sajátos hiedelemrendszere, aminek a középpontjában az isten áll.

A materialistának, meg van egy olyan hiedelemrendszere, aminek a középpontjában a természet törvényei állnak. 

Ezek a hiedelemrendszerek, vannak néhány más hiedelemrendszerre befolyással, (pl. ideológia), de a döntő többségére semilyen befolyást nem fejtenek ki.

Például a fizika törtvényszerűségének megismerésére - vagy a Fizika tudományára, ami önmaga is egy hiedelemrendszer semmilyen befolyással nem bír a vallásos hiedelemrendszer - így lehetséges az például hogy kiváló fizikusok, egyébként meg vallásos emberek. Semmi összefüggés nincs a kettő között.

Ezért lehetséges az, hogy a HIT az közügy, de hogy a sok hiedelemrendszerből, az adott személyiség mely hiedelemrendszereket tartja magára nézve meghatározónak – az a magánügy.

Nos, ami a pejoratív fogalmát illeti, azt hiszem abban csak is negatív, dehonesztáló tartalom lehetséges - általában a lekicsinylő, becsmérlő, sértő szándékú, rossz színben feltüntető viselkedésmódot, vagy meghatározást szokás pejoratív értelmezésnek nevezni.

 Például a diktatúra pejoratív értelmezése a Szovjet-orosz hatalomgyakorlás, és az USA illetve az Angol-francia hatalomgyakorlás és viselkedésre mondták az I. világháború után.( Diktátumokat hoztak létre- például az I. Párizsi békeszerződés- vagy nekünk Magyaroknak köznapi nyelven Triannon) Pedig semmi köze a diktatúráknak ezekhez. Ezek mind rosszindulatú lejárató, becsmérlő, és sértő szándékú beállítása a diktatúrának.

Ami pedig a szarkazmust illeti. Úgy gondolom, a szarkazmusnak van pozitív és előrevivő formája, ami humorral van feltöltve – azaz inkább az iróniára hajlik( nem elfeledve hogy az irónia meg a szarkazmus az nem egyfajta irodalmi mód),de a szarkazmusnak van olyan fajtája is, amely nélkülözi a humort és semmi köze az iróniához az a kifejezetten rosszindulatú szarkazmus.

Egyes kutatások szerint a személyiségjegyek működtető szükségszerűség erősségének kombinációja és a szarkazmus szoros összefüggésben van. Az a személyiség, amelyik alapvetően arrogáns, hatalomvágyó és agresszív –nyitott és vegetatív neurózissal terhelt- nem képes például a szarkazmusnak az iróniára hajló ágát művelni. „Nincs humora- savanyú Jóska” - mondja a köznépi vélekedés. Általában az ilyenek szoktak a legjobban tiltakozni az ellen, hogy ők humortalanok lennének - ők azok, akik ismerik önmagukat, és minden körülmények között megpróbálnak „vonalasok” lenni (mielőtt valaki tévedésbe esne - a „vonalas” kifejezést a pszichéjükre értem, nem pedig az alapvető attitűdjeikre) – ennyit a görbe tükörről - kedves Zsadi.

Hmmmm... 
Hát most jogos a minuszolás, én is restellem, hogy nem jutott azonnal eszembe a vers írója és címe! :'(

Kedveseim! 

Nem tudom, ti vagytok-e úgy, hogy vagy egy versrészlet, vagy egy dallamrészlet állandóan jár a fejetekben, s nem hagy nyugtot, de nem tudjátok, mi az?... 

Nos, ilyen történt velem a héten. 

Nekem nagyon nagy kedvencem Radnóti, a verseiből különösen szeretem a NAPTÁR sorozatát. A hónapokra osztott versszakok közül párját ritkító szóhasználata miatt a JANUÁR tetszik belőle a legjobban. 

De hogy jártam vele!? 
Képzeljétek, milyen bosszús voltam miatta! Ugyanis: 

Egyik nap eszembe jutott belőle néhány jellegzetes szó ("teli van az ég sűrű sötéttel... oly feketén... szinte lecseppen"), de minő kellemetlen, az emlékezetem megcsalt, mert bizony az istennek sem jött be, kinek a verséből való ez a pár szó, és mi a címe?! 
Említettem a páromnak is, ő se tudta, de mondta, talán nem egészen így van, vagy hiányosan emlékszem...

Napokig filózgattam rajta, s hiába írtam be a netre is a "sűrű sötétet és a lecseppent", nem, és nem jött fel a vers címe és írója! :((( 

Pedig általában ennyi elég szokott lenni hozzá. De most nem... 
Aztán megtörtént a csoda! 
Ma reggel hirtelen beugrott a fejembe a költő neve: Radnóti!
Hát persze!!! S utána bejött a verscím is: NAPTÁR!
Reggelizéskor mondtam is a páromnak: Végre eszembe jutott a vers!:)))

Tehát jöjjön a vers sorozat: 

Radnóti Miklós 

NAPTÁR 

JANUÁR 

Későn kel a nap, teli van még 
csordúltig az ég sűrü sötéttel. 
Oly feketén teli még, 
szinte lecseppen. 
Roppan a jégen a hajnal 
lépte a szürke hidegben. 

1941. február 5. 

FEBRUÁR 

Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó; 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé s cserren már a veréb. 

1941. február 21. 

MÁRCIUS 

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, 
vidám, kamaszfiús 
szellőkkel jár a fák alatt, 
s zajong a március. 
A fázós rügy nem bujt ki még, 
hálót se sző a pók, 
de futnak már a kiscsibék, 
sárgás aranygolyók. 

1941. február 26. 

ÁPRILIS 

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép 
s féllábon elszalad. 
Ó április, ó április, 
a nap se süt, nem bomlanak 
a folyton nedvesorru kis rügyek se még 
a füttyös ég alatt. 

1939. március 12. 

MÁJUS 

Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul. 
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 

1941. február 25. 

JÚNIUS 

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derüs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testü nagy szitakötő. 

1941. február 28. 

JÚLIUS 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestü hőség ül a 
fényesarcu fák felett. 

1940. június 12. 

AUGUSZTUS 

A harsány napsütésben 
oly csapzott már a rét 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 
Mókus sivít már és a büszke 
vadgesztenyén is szúr a tüske. 

1940. július 21. 

SZEPTEMBER 

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! 
a fák alatt sok csilla, barna ékszer: 
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a hűs esők előtt. 
Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz. 

1940. július 15. 

OKTÓBER 

Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri. 

1941. február 7. 

NOVEMBER 

Megjött a fagy, sikolt a ház falán, 
a holtak foga koccan. Hallani. 
S zizegnek fönn a száraz, barna fán 
vadmirtuszok kis ősz bozontjai. 
Egy kuvik jóslatát hullatja rám; 
félek? Nem is félek talán. 

1939. január 14. 

DECEMBER 

Délben ezüst telihold 
a nap és csak sejlik az égen. 
Köd száll, lomha madár. 
Éjjel a hó esik és 
angyal suhog át a sötéten. 
Nesztelenül közelít, 
mély havon át a halál. 

1941. február 11. 

........................... 

Szerény véleményem szerint fantasztikusan szép vers, telis-tele sok egyedi, különleges szóval, nem is tudom, hogyan lehetne ezeket a szavakat, ezt a versritmust, ezt a dallamos hanglejtést bármely más nyelven visszaadni?... 
Bevallom, minden elismerésem a műfordító költőké, nincs könnyű dolguk, az biztos! 

Én a magyarok közül különösen nagyra becsülöm Rab Zsuzsát és Sík Sándort, de persze a többiek is megérdemlik a dicséretet. 

Még egy megjegyzés:
Ha jól tudom, a mai gyerekeknek nem kell annyi verset fejből tudniok, mint nekünk kellett.
Pl. tudtuk az egész János Vitézt, a Toldit, Arany balladáit, XX. századi költőket (Ady, József Attila, Rdnóti, Tóth Árpád...), és rengeteg kitűnő költő verseit.

Szerintem nagy kár lenne, ha a mai fiatalok felnőtt korukban már nem emlékeznének annyi szép versre, mint a mi korosztályunk!

Nálunk a kisláyommal esti szertartás volt évekig József Attila ALTATÓ c. verse.
Az ölemben ült az aprócska kislányka, és együtt mondtuk:

"Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés,
aludj el szépen, kis Balázs!"

Jó éjszakát mindenkinek!
 

Köszönöm a fáradozásodat, kedves Piranha!

Én a TV-ben láttam a filmet, mint írtam is a blogon, a csatornára már nem emlékszem.
De ez sarkalt arra, hogy írjak Hypatiáról, mert nagyon megrendítő volt számomra a sorsa.

Rákerestem a guglin, de online lejátszás lehetőséget kínál fel, viszont ehhez én nem értek, hogyan kell, s lehet, hogy fizetős is... 
Nem tudom, inkább nem foglalkozom vele. 
DVD-n meg lehetett kapni, de sajnos, már nincs:
http://www.filmkatalogus.hu/Agora--f26117

 

Kedves Piranha53! 

Nagyon izgalmas beszélgetés kezdődött! 

Magam sem vagyok vallásos, de hiszek egy nálunk jóval magasabb intelligenciában. 
Hogy ezt a magasabb intelligenciát lehet-e istennek nevezni, azt nem tudom, mert azt hiszem ( tán olvastam valahol) hogy "isten" egy bizonyos minőséget jelöl.

A kérdésem, hogy szerinted ilyen "hittel" hogy érdemes tanulmányozni a Bibliát, az isteni kinyilatkoztatás elfogadása nélkül? Mint egy történetírást? Mint egy mondát? Mint egy jóskönyvet? Mikor értjük meg legjobban?

A másik kérdésem személyes jellegű. 
Régebben azt írtad, hogy ateistaként kezdted a hittudományt tanulmányozni. Most azt írod, nem vagy ateista. Ez a tanulmányaidnak köszönhető?  

Köszönöm!

Röviden a saját véleményem: keresztényként a Bibliát tartom alapnak, a gyónás pedig véleményem szerint az Irással ellentétes. Igy ha katolikus lennék akkor sem gyónnák embernek, mégha papról, Isten szolgájáról  is van szó. Viszont gyónásom megtehetném egy Istenhez szoló imában. Ahogyan kér az ember Istentől, tehát mindig Jézus Krisztus által, hiszen ő a közvetitő Isten és az ember között. Az ő igérete az is hogy az ima mindig meghallgattatik. 

Kedves piranha53!

Nagyon kedves vagy, köszönöm értékes válaszodat is! De, továbbra is fent áll a kétségem annak ellenére, hogy Lutherra hivatkozol, aki a haláltól félve válaszplt, amit. Én, azonban , kizárólag a Te véleményedet kérdezném, talán azt fogadhatnám el a legjobban, hiszen ebben a témában óriási a jártasságod. Kérlek, válaszolj!

Kedves Dmolnár!

A mozdonyokon is össze lehet veszni!

Véleményem szerint nem szegény sem Zsadi, sem Plessatt!

Kedves Zsadi!

Svensonról nem tudok semmit.

Azt nem mondanám hogy ateista vagyok, de nagy valószinűséggel hitemért a középkorban karóbahúztak volna az inkvizitorok!

Kedves Zsadi!

Most utána néztem, de nem találtam meg a Youtube-n, pedig úgy emlékeztem, hogy ott van. Nem foglalkoztam vele, mert én máshonnan tudtam megszerezni. Azt a linket ahol lehetett azt törölték. Sajnálom.

Borzasztó dolog maga  a történet, most nem csak az emberi oldalát veszem, hogy azt hogy gyakorlatilag akkor pusztult el másodszor az alexandriai könyvtár, de még nem véglegesen, az a harmadik kisérletre történt meg.

Milyen értékek égtek pusztultak el, elképzelésünk sem lehet róla.

Kedves Plessatt!

Nem könnyű dolog válaszolni, de megpróbálom!

Elöször is elismerésem hitedért, amiért nem restelkedned kell. Köszönöm, hogy lelki dolgokról, amiről a legnehezebb beszélni nyiltan beszélsz, és bizalommal megosztod velünk.

A liturgiáról, szertartásrendről: a jelenlegi szertartásrendet a katolikus egyháznál a triedenti zsinat szabályozta le. A zsinat évtizedekig tartott, tulajdonképpen választ akartak a protestantizmus előretörésére adni, ezért még olyan dolgokban is ellentétesen döntőttek, amiről már régebben határoztak. Pl a Bibliába kanonikusnak ismertek el olyan részeket, amit régebben apokrifnak tekintettek. Nem akarom felsorolni, csak egy példa. ha kezedbe veszel egy Károlyi Bibliát, és egy Káldyt, vagy másik katolikus forditásút, és kinyitotod Dániel könyvénél látható hogy a protestánsban fejezetszámok ki vannak hagyva, a katolikusnál szerepel a Zsuzsanna és a vének.

A Biblia kimondja, hogy Isten és ember között egy közvetitő van Krisztus, azt is egyértelműen, hogy bűn alól csak Isten adhat feoldozást. 

A katolikus szertartásrendben az úrvacsora vétel az csak megtisztultan, tehát gyónás után történhet. 

A protestánsok ezt elutasitják, mondván, hogy az Irás nem ezt mondja. A gyónás szerepel a szertartás rendjükben, de ezt egy közös imádság alatt teszik meg, és ez az úrvacsora is.

Roppant érdekes kérdés, legalább is számomra, hogy miért is maradt meg ez a protestánsoknál, hiszen a "Csak az Irás" elvvel ez ellentétes. Egy nagy tudású teologustól megkérdeztem, ő szerinte Luther közeljárt a máglyahalálhoz, és tanácsadói, és pártfogói javasolták hogy csak ilyen formába vegye ki a gyónást, mert máglyán vagy karón végzi. Azóta így maradt.

Mégegy megjegyzés:Istenhez közel kerülhet az ember a templomba is, de akár a sötét szobában is ahogyan Jézus mondta, de egy erdőben is egy nagy fa alatt.

Remélem válaszolni tudtam értékes hozzászólásodra!

 

Kedves Piranha!

Régebben ment a TV-ben a film.
Sajnos, nem találtam MOST SEM a yutun az AGORA c. filmet magyarul, pedig kb. 3 éve már kutattam ott utána...
Íme a bizonyíték, Katicabogár kultúros blogjában írtam is Hypatiáról az ókori tudós nőről, a hozzászólások bizonyítják, nem mindenki tudja megnézni a teljes filmet a yutun! Hogy miért, nem tudom.
Íme a blog beírásom linkje, talán van, aki még emlékszik rá a régi Kapcsolatos bloggerek közül:
http://kapcsolat.hu/blog/kultura/9370-volt-egyszer-egy-tudos-no-hypatia-agora-c-film

Kedves Piranha!
Esetleg ha volna egy linked a teljes filmről magyarul, azt jó lenne, ha betennéd.
Szívesen megnézném újra, és gondolom, mások is.
Előre is köszönöm!

 

Kedves Dmolnár!

Örülök, hogy újra itt vagy! Remélem, sikerült jól kipihenni magad, esetleg néhány halacskát is fogtál? ;o)
Bár az időjárás nem volt kedvező hozzá, főleg itt nem, mert akkora felhőszakadás és égi háború volt, hogy ihaj-csuhaj!:(((
Le is kapcsoltam a gépet, és inkább rejtvényt fejtettem, azt ebben a félsötétben is láttam.

Igazad van, valóban NEM muszáj, hogy az embernek igaza legyen, sőt, még akkor sem, ha az van... Mert "ez nem vezet sehova se". - írod. 
Na igen, én úgy gondolom, az a SEHOVA valójában sehol sincs, mint filozofikus fogalom, nem is értem, mire ez a kifejezés????
"Sehol semmi!" :DDD

Tőlem maradhatunk a mozdonyoknál, mert valóban óriási vívmánya az emberiségnek a gőzgép feltalálása, és alkalmazási lehetőségeinek kitalálása.
Földön, vízen... tán még a levegőben is? Na, azt nem tudom, de nem hiszem...
Gőzgépes repülő? Hi-hi-hi! Nah neh! :DDD

Én a western filmekben azokat a cuki kis mozdonyokat szerettem ún. "fészkes" kéménnyel, éles fütyülővel, de képet, vagy videót sajnos nem találtam róla a neten, legfejebb csak játékmakettet, és hát az nem ugyanaz!

 

Oldalak