Szerkesztők ajánlják Valamiért valamit

Citoyen

“Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Ha lesznek választások...

***Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények.*** Epiktétosz

 
 

Most nem is annyira a választásokkal, mint az addig eltelő idővel szeretnék picit foglalkozni - és a mi kommunikálásunkkal, azzal, hogy amit teszünk, vajon azt érjük-e el, amit szeretnénk.

Nem igazán folyok bele a politikai csatározásokba, ez azt hiszem mindannyiótok számára - akik ismertek - észrevehető. Azt is megmondom, hogy miért. Tudom, hogy mit szeretnék, s azt is látom nagy vonalakban, hogy mi az, ami gátolhatja.Kit is akarunk legyőzni ?

Lépten-nyomon azzal találkozom, hogy az ellenzéki oldalon mintha nem is kormányváltásra, mint inkább pozíció szerzésre, további ellenzéki szerepre készülnének egyes pártok. És ennek megfelelően cselekszenek. Nem a kormánypártokat bírálják, nem az ő elképzeléseiket, hanem azokat próbálják gyengíteni, akik számukra "veszélyesnek" látszanak. Tőlük próbálnak képviselői jelöltségeket megszerezni...

Gondoljuk át... és mindenki magában próbáljon válaszolni egy-két olyan kérdésre, ami szerintem alapvető abban, hogy ki-ki megtudja mit és hogyan is szeretne.

Mit szeretnénk elérni 2014-ben?

Ha kormányváltást, akkor mégis hogyan ?

Helyes dolog-e, hogy fél évvel a választások előtt folyamatosan a kételyeknek adunk hangot?

Ha valakinek van konkrét terve (másokkal ellentétben) arra, hogy mit és hogyan szeretnének a választások után, akkor vajon helyes-e az, ha folyamatosan megkérdőjelezik a szándékot és magát a programot, miközben nem tudnak vele szemben felmutatni szinte semmit. Se program, se széles támogatottság...

Helyes dolog-e az, hogy miközben hangoztatják az együttműködési szándékot, aközben minden létező helyen a másik ellenzéki párt bemocskolása folyik ?

Helyes dolog-e - és főleg célravezető-e -, hogy az ellenzék legnagyobb pártjának vezetőjét folyamatosan bírálják (és most szépen fejeztem ki magam) magukat pártszimpatizánsoknak mondó emberek, hangoztatva közben azt, hogy a vélemény szabad...

Igen a vélemény szabad... Jó lenne azonban azzal is tisztában lenni, hogy a szabadságunk abban áll, hogy tudjuk mikor mit mondjunk ki és hogyan. Mert különben nem demokráciát képviselünk, hanem anarchiát, ahol mindenki fújja a magáét és egyedüli helyes útnak a sajátját állitja be. Ebből nem egyezség, nem győzelem prognosztizálható... hanem pont az ellenkezője: azt érik el vele, amit a kormány kijelölt magának. Azaz hosszú évekre marad a jelenlegi v. annál rosszabb, az ország lakosságát leszalámizó politika.

Mert miközben bőszen verjük a mellünket, hogy mi mindent megteszünk ( mi is az a minden? folyamatosan koptatjuk a klavit, legtöbbször ebben merül ki) mindeközben pusztán csak hangulatot keltve azokat is kikezdjük, akik pedig pont azon vannak, hogy legyen kormányváltás együtt, mindenkiért, az országért.

Nem fogok vitatkozni senkivel, akinek más erről a véleménye. Tiszteletben tartom az övét. Elvárom cserében, hogy az enyém is tiszteletbe legyen tartva.

Köszönöm, hogy elolvastátok.

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

vitatkozásra akartál késztetni.

én akartalak téged vitatkozásra ksztetni?

na most már mindent láttam.

Kedves vel68!

Nem szoktam vitatkozni. Veled sem akarok vitatkozni.

Vitázni azt lehet, vitatkozni nem.

 Ami pedig a korrektséget illeti, én korrkt vagyok veled, még most is annak ellenére hogy vitatkozásra akartál késztetni. 

plalyA, nem tudsz olvasni?

nem tudok vitatkozni veled.

ha most nem tudtál korrektül érvelni és korrektül vislkedni, akkor később sem fogsz.

tudod ez elvárás lenne magaddal szemben, és neked erre nincs igényed, mit megmutattál.

légy szives hagyj békén.

Kedves vel68!

Jó akkor írok neked a Jóléti államról. Bár nem tudom te melyik definíciót tartod elfogadottnak ezért írok ide néhányat, jó. Aztán válaszd ki hogy te melyikre gondoltál-

„A jóléti állam a polgárok elemi jólétének biztosítására irányuló állami felelősségvállalás.

Egy másik Jóléti állam definíció

A liberális európai jóléti állam lényege, hogy az egyéneknek alapvető joguk van az állam által nyújtott juttatásokra, mint életesélyeik alapvető elemeire. A biztonság és az egyenlőség a jóléti állam központi célja. Kísérlet, hogy elvben a lakosság életesélyeit stabilizálják és elosztásukat egyenlőbbé tegyék.”

Egy következő Jóléti állam definíció:

A jóléti állam olyan állam, amely előre meghatározott módon, szervezett erővel lép fel annak érdekében, hogy a piaci erők szerepét megváltoztassa.

Egyéneknek és családoknak minimális jövedelmet garantál anélkül, hogy figyelembe venné a munkájuk vagy tulajdonuk piaci étékét.

Csökkenti a bizonytalan események bekövetkeztének esélyeit, úgy hogy erősíti az egyének és a családok védekezését bizonyos kockázatokkal szemben

Minden állampolgár számára igyekszik biztosítani a juttatások elérhető legmagasabb szintjét.”

Tessék egy másik megfogalmazás:

A szociális állampolgáriság alkotja a jóléti állam  eszmei magvát. a szociális jogok megkapják a tulajdonjogok jogi és gyakorlati státuszát, amelyek állampolgári jogon és nem teljesítmény alapján járnak. Az egyén piaccal szembeni státusza megszabadul árujellegétől. „

Aztán egy következő:

„ A jóléti állam figyelembe veszi, hogyan fonódnak össze az állami tevékenységek a piac, a család szociális ellátásában játszott szerepével.”

 

Kedves vel68- ezek mind a sjólétiállam definíciói min, egyfajta filozófiai megközelítésból nézve  Asia Brigs-töl Esping Andersonig bezárólag.

Te melyiket tartod elfogadhatónak. Figyelembe véve azt a tényt hogy a jóléti állam „aranykora’ az 1960-as 70 évekre tehető, és mára más igen csak leáldozóban van.

Nem kétséges az, hogy Kelet-Európában a Jólléti állam idoljának( bármelyik változatával is számolhatunk) nagy népszerűsége van liberális körökben. De ez ugyan úgy szubjektív megítélés, mint az én vagy Juszuf  szomszédom megitélése.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a Giddens által meghirdetett Harmadik út nem más, mint a Jóléti államból kivezető út keresése, Mindazoknak a hibáknak a korrigálása amelyeket a Jóléti állam idolja elkövett. A  spillover hatás kiküszöbölése, a tanult gyámoltalanság elleni üzdelem, a társadalom perifériájára szorultak segítése. A nemek közötti munkamegosztás eltolódása, az individum túlhangsúlyozása következtében beálló önmeghatározás szembefordulása a szolidaritással- ezzel együtt a szolidarítás jelentőségének a kiüresedése és egyszerű jelszóvá degradálása. Demográfiai problémák felerősödése.

Ezek a tényezők és az erre adható válaszok hiánya vezetett el oda Nyugat-európában, hogy mindenütt előre tört a jobboldal és még feltünőbb, hogy a szélsőjobboldal is teret nyert.

Nos, ezeknek az ellensúlyozására vagy ezeknek a kérdésekre adandó válaszok egyik csoportjára dolgozták ki a baloldali pártok a szociáldemokrata korporatív piacgazdaság Vertikális Marketing Rendszerrel kombinálva.

„az már mellékes, hogy mennyi jóindulatra és vitakultúrára utal, hogyha valaki belátja poongolaságát, azon is gondosan rajta maradsz.”

Nem maradtam rajta- csak egyetértettem veled. Akkor maradtam volna gondosan rajta, ha kifejtem neked a társadalom és az állam között mutatkozó szembetűnő különbségeket. Nem tettem- hanem elfogadtam azt hogy pongyolán fordítottad le. Ennyi történt - Ezen kár megsértődnöd. Velem is gyakran előfordul ilyesmi. Ezért nem is foglalkoztam a kérdéssel tovább. Ha nem említed, akkor nem is lett volna érdekes.

ez olyan poliitkus tempó nem gondolod?

Nem gondolom, kedves vel68. te vagy aki ezzel foglalkozol a kelleténél tovább. „Sajnos nincs szerencsém” politikusnak lenni – biztosan jobban élnék,mint így- tehát nem marad számomra más, mint egyszerű kétkezi munkásnak lenni.

Bár azt gondolom, hogy ez is van olyan tisztességes elfoglaltság, vagy még tisztességesebb mint a politikusi.

most, hogy tisztáztuk miről van szó, a wellfare state-ről, természetesen erről kellene irnod neked is, hszen van egy jól ismert definiciója. amelynek semmi de semmi köze a te, vagy juszuf, mint kiragadott példák szubjektiv jólétéhez. ennek  ellenére te ezen rugózol.

ugye igy van?

az már mellékes, hogy mennyi jóindulatra és vitakultúrára utal, hogyha valaki belátja poongolaságát, azon is gondosan rajta maradsz.

ez olyan poliitkus tempó nem gondolod?

azt hiszem egyezzünk meg, hogy a jövőben nem szólun egymáshoz. ha nem haragszol, megválogatom, kivel beszélgetek. előre is köszi.

Kedves vel68!

Igen pongyolán fordítottad, az meglehet. A state – az állam és nem társadalom.

Éltem ezekben az országokban, ( Hollandiában Spanyolországban és most UK-ban élek.

(Ha nem is folyamatosan, de alkalomszerűen Németországban, Görögországban is.)

Valahogy nem olyan jó, az a jólléti állam modellje ezekben az országokban, mint ahogyan azt sokan gondolják – az életminőség azért tetszik úgymond „magasabbnak” vagy jobbnak, mert más, mint amit Magyarországon tapasztal az ember. ( De magyar szemmel ugyan így más volt a SZU-ban is. - ott is éltem egy ideig- míg egyetemre jártam)

Viszont azt kipróbáltam, hogy ha „magyarul” akarsz élni ( azon a szinten, azon a mentalitáson és metodikán) akkor ott sem valami fényes a helyzet.

Juszuf a mostani szomszédom szerint (ő Iráni, és a családja is az - ez ugyan is itt, nem olyan természetes, mint Iránban) csak anyagilag él jobban egyébként nem. Aztán mikor megkérdeztem, hogy akkor minek élsz itt- azt felelte, hogy azért mert így az otthon maradottakon tud, anyagilag segíteni,

 Szóval akkor, hogy is állunk azzal a jóléttel?

 

Tudod, azt hiszem ebbe az USA kérdésben is egy kissé pongyolán fogalmaztál. Ugyan is ha Roosewelt tevékenységére a trösztelleni fellépésre, az Elkins és Hapburn törvényekre gondolsz, vagy a szénbányász sztrájkra és annak hatására- akkor ugyan ezek ha nemis pontosan ilyen sorrendben de Angliában is lejátszódnak ( például a bányászati törvény Churchille tevékenysége az Asquith-kormányban, vagy a közegészségügy nagymérvű javítása a tifusz. Kolera, tüdővész, és nemibetegségek területén tett törvényi rendszebályok, meg az USA tiszta élelmiszer és hústörvénye nem ugyan arról a tőről metszettek vajon?)

Vagy nem ekkor lett világhatalom, mondjuk az Anglo-Persian Oil Company (1908)  A trösztök és Kartellek kialakulása illetve az azok ellen való fellépés Nagy Britanniában is ugyan úgy megtörtént, a különbség csak annyi, hogy addig amíg az USA-ban ez látványosan ment végbe- addig Európában a háborúra való felkészülés ( Német egyesítés vagy a Cári oroszországban zajló események miatt ez igazándiból nem kapott olyan nagy figyelmet.)

Gondolj csak arra például hogy a Benz&Cie 1892 ben alakult( hol volt akkor még a „T” modell) a Daimler Motoren Gesellschaft szintén ekkor alakult- bár az I. világháború és arra való felkészülés elnapolta a dolgot de ugyan az a tröeztösödés Németországban is megtörtént ( 1926-ban)

Ha ezt úgy irod, hogy hasonló volt csak időeltolódással és nem kapott akkora figyelmet, mert Európában a háború volt az elsőszámú figyelem középpontja, akkor egyetértek veled.  Ez valóban így volt. De maga a kapitalizmus az pontosan ugyan olyan volt az óceán mindkét partján.

Értem, tehát a tételesen nem igaz kijelentés ezek szerint arra vonatkozik, hogy a nyugati balodali pártok nem tették meg az új eszmék „kiizzadását”

Ezt mire alapozod? Tán nem új irányvonalat határoztak meg Venezuelában? Vagy például az egyik legpregnánsabb a NewLabour- nem visszatért az autentikus Labour poliutukához? Vagy az SPD nem szakított látványosan Bad-godesberggel? Estleg azok a Szoc.dem pártok amelyek hatalmon vannak és nem akarnak szakítani a Jüléti állam idoljával( Görögország, Spanyolország, Portugália ) nem éppen az életbemaradásért küszködnek és országaikban nem éppen ellenük van a legnagyobb töntetés? ( Madridban részt vettem egy ilyen tüntetésen – az is baloldali tüntetés volt a baloldali szoc.dem kormány Jólléti állam modellje ellen)

Vagy éppenséggel a francia baloldal nem azért nyerte vissza a kezdeményezést mert visszatértek a korábbi Központi tervutasításos gazdálkodás irányába elmozduló kapitalizmus felé (Nem azt megvalósító, csak abba az irányba mozduló ne értsd félre) Ezekre önmaguktól jöttek rá nem mondta senki nekik hogy mitkell csinálni- a helyzet és a kényszer hozta ezt. A magyar balodalnak ugyan így a helyzet és kényszer hatására a saját új értékeit ki kell izzadni. 

talán pongyolán forditottam, az ánglius kifejezés. "wellfare state". Amúgy ha éltél volna Franciaországban, vagy Németországban (és gyanitomez igaz Hollandiára, Svédországra, Belgiumra, Norvégiára....), akkor tudnád hol találhat ilyen.

történelmeg oka is van a kialakulásának: valahogy reagálnia kelletta kapitalista tömbnek a keleti "tisztességtelen konkurrenciára".

USA-ban volt az 1900 évekelején? Miért is nincs olyan kapitalizmus?

Esetleg olvass történelmet és gazdaságtörténetet. mert ha nem érted, akkor rászorulsz. de azt ne várd, hogy órát adjak. ugyanis a dolog nyilvánvaló. megfelel ismeretanyaggal. bocsi.

Miért nem a magyar Balodalnak kell kiizzadni a magyar helyzetre jellemző új balodali eszméket és ideológiát?

Eredetileg az alábbi idézetre irtam azt, hogy "tételesen nem igaz":

"Ezt sajnos ki kell izzadni a baloldalnak, mint ahogy ezt megtették a nyugati baloldali pártok."

azt hiszem nyilvánvaló, hogy a cáfolat az indokló részre vonatozik. Amely egy tényállitás, nempedig egy kijelentés. Ha azels felévelakartam volna foglalkozni, akkor nem azt irom, hogy nem igaz, hanem azt, hogy tévedsz. és kifejtettem volna, hogy miben.

Kedves Zsadi!

Értem én, hogyne érteném, de mikor olyan jó egy kicsit panaszkodni ( sicc.)

 

Fanatikusok mindig voltak, és lesznek is –azt gondolom.

Gondolj csal Johannára, vagy akár Hitlerre. Mindkettő fanatikus volt a maga nemében. És lám még is lett változás.

De kérdezek mást, a fanatikus bigott, prüd kereszténység mennyiben tudta megakadályozni például a miniszoknya elterjedését?

Vagy már írtam neked az Iszlámban a nők helyzetéről, gondolod, hogy ott nincs változás, még akkor is ha a Kába- kő körül letapossák egymást a zarándokok?

(például akkor nem lehetnének, mondjuk a „Emirates” légitársaság járatain stewardessek)

Azt gondolom, hogy a fanatizmus csak késleltető, de nem gátló tényező. Én sokkal inkább gátló tényezőnek tartom most a Kelet-Európai baloldali pártok merev elutasítását, mint sem a harmadik világ fanatikusait. (nem lebecsülendők azok sem – de emezek sokkal veszettebbek, lásd sphagin nick társunkat)

Aztán van még egy szempont, amit érdemes megfontolni.  A gazdaságban meglévő feszültségek, és ezeknek az uralása megköveteli a tőkétől, hogy egy olyan irányítási sémában gondolkodjon, ahol az irányítási feladatokat meg kell osztani-(erre már a XVIII században rájöttek - még Smith írt egy olyan kitételt, hogy a társadalom mozgató rugója az önérdek- ugyan akkor a közösségi szolidarítás is fontos – Nemzetek Gazdasága és Az erkölcsi értékek az elméletben)

Ebből az következik, hogy minél bonyolultabb egy irányítási séma a tőkésnek annál több részt kell átengedni az irányítás feladatiból. Ez meg azt jelenti, hogy minél többet enged át annál jobban kiszolgáltatott lesz – azoknak, akiknek átengedi az irányítási séma feladatait.

Ha ezek a „segítők” egy osztállyá szerveződnek és fellépnek a tőkés ellen- akkor általában nem igazán tud mit tenni ellene a tőkés.
Ma, már ott tartunk, hogy a gazdasági döntéshozók nem a tőkések, hanem ezek az irányítási sémában szereplő nem tőkések( Ők a Transznacionális tőkések - ha jól emlékszem Leslie Sklair megfogalmazása szerint, de ez most nem biztos, lehet, hogy Bordieau nevezte így először őket a Társadalmi osztályok hasbitusának elemzésekor – de most szempontunkból ez nem is érdekes)

Az a helyzet, ha ezeknek a Transznacionális tőkéseknek megfelelő eszközük van a tőkés megdöntéséhez, akkor meg is fogják tenni mindenhol egyszerre, vagy közel egyszerre a világon, függetlenül a fanatikusok egymás taposásától a Kába-kő körül. Azt gondolom ezt beláthatod kedves Zsadi.

Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy lassan-lassan osztállyá szerveződtek, lassan már ideológiájuk is lesz, eszközük pedig megvan arra, hogy megdöntsék a tőkések hatalmát, tehát idő kérdése hogy mikor teszik meg. (sokáig nem várhatnak, mert a válságot már nem lehet fiskális eszközökkel leküzdeni - ezt már tudjuk)

A baloldalnak ebben a helyzetben kellene, azt az új eszméket, értékeket és ideológiát kidolgozni. Vagy ahogy Pollányi mondta a „„a laissez-faire-t tervezték, a

tervezést nem” (2004) Tehát most már a tervezést is tervezni kellene a baloldalnak, addig, amíg az új osztály támadásba nem lendül, mert utána már nincs esély arra hogy ezt ki tudja használni a baloldal.

Gondolod, hogy ebben az esetben a fanatikusoknak van szerepük, vagy egyáltalán létjogosultságuk? Én azt hiszem, nem nagyon jutnak ők szóhoz, legfeljebb úgy, mint felhasználandó eszköz, ezen vagy azon az oldalon, ahol aztán be is töltik szerepüket és szépen eltűnnek – ugyan úgy ahogy eltűntek a bigott hittérítők Dél-amerikában és Afrikában-( igaz előbb néhány népet kiirtottak - ez is hozzátartozik az igazsághoz)

Kedves vel68!

lehet egy kérdésem? Milyen az a jólléti társadalom, ami szerinted Nyugat-európában van,vagy vannak

 Jólléti államról már hallottam, meg tanultam is - néhány fajtájában éltem is, de jólléti társadalomban még nem. Hol található Nyugat-Európában jólléti társadalom?

Kapitalizmusw az piacgazdaság, a piacgazdaság az kapitalizmus. 

MIlyen értelemben nincs piacgazdaság "nyugaton" olyan mint az 1900 -asévekben volt.

Már nem a piaci társadalmasulás az elsődleges? Mert hogy 1900-ban az volt. Mikor változott meg?

Vagy már nem érvényxes a redukcionalizmus, eszencializms, univerzalizmus és funkcionalizmus? Hatályon kívül helyezték őket? Mikor?

Vagy talán már nem a magántulkjadon és társadalmi munkamegosztás az alapja a piacgazdaságnak?

Mitől másabb ez a kapitalizmus mint mondjuk 1865-ben volt? A termelőerők fejlettségi szintjétől, vagy a termelési eszközök állandó tőkerészbe való bevitelétől? Vagy a globalizációtól? Vagy mitől?

Mert ugyebár ezeknek minőségileg nincs meghatározó szerepe, csak mennyiségileg. A Mennyiségi változás pedig nem jelent alapvető változást.

Vagy esetleg a társadalmi berendezkedés más mint mondjuk az 1800-as évek Manchesterében?

Nem értem ezt a nyugateurópában nincs kapitalizmus abban az értelemben mint az USA-ban volt az 1900 évekelején? Miért is nincs olyan kapitalizmus? De mondok mást az UA-ban most is olyan kapitalizmus van mint az 1900 évek elejéén, meg az 1800 évek második felében? Vannak olyan vonások amelyek az ország specialitásai, de alapvetően nemmás és nem is lehet más. Nos akkor miben nem olyan( az ország specialitását vegyük ki ebből?)

Miért nem a magyar Balodalnak kell kiizzadni a magyar helyzetre jellemző új balodali eszméket és ideológiát? Vagy szerinted 1968-ban a francia diáklázadások- (mellesleg, aminek a követelései ma sem teljesen valósultak meg teljesen éppen Franciaországban) követelései, ugyan olyan érvényesek voltak mondjuk Németországra, vagy a Woodstocki elvek megfogalmazása érvényes volt egy az egyben mondjuk Svédországra?

Minden országnak a maga helyzetésre kell kidolgozni az "Új eszméket és elveket" Lehet iránymutatás mint azt írtam( pl. 2008-az Venezuelai tanácskozáson megfogalmazot Szociális Világfórum direktívái) de alapvetően az alkalmazni kell a saját országára minden baloldali pártnak. Éppen elég problémát okozott annak idején például a Giddens-i Harmadik út balirizmussal füszerezett változatának egy az egyben történő átvétele Magyarországon( By Gyurcsány Ferenc) 

Tudod, világ életemben az ÉRTÉKES kultúrával (ezen belül a zenével) foglalkoztam.
Nem érdekel a tingli-tangli, meg a tuk-tuk zene...
Persze nem vagyok bigott, mert belátom, hogy egy lagziban nem mulathatnak az emberek Mahler szimfóniájára, vagy Verdi Traviátájának nyitányára.
De azért álljon meg a menet!

Erről az általad emlegetett Lady Gagáról se régóta tudok, hogy létezik.
És nagyon jól meg voltam nélküle.

NEM nézek már lassan egyáltalán TV-t, vagy ha mégis, inkább a régebb készült filmeket részesítem előnyban.
Idegesítenek pl. a számítógéppel csinált filmtrükkök. Az NEM művészet, nem vicc ilyesmit csinálni.
Nálam a filmtrükk csúcsa "A bagdadi tolvaj. c. film, asszem, 1940-ből való.
Az igen!
Óriás a szellempalackból kifüstöl, meg repülőszőnyeg, a repülő ló, stb.
Megtaláltam, itt van:
http://www.youtube.com/watch?v=I4lfHx2JOf8

"A bagdadi tolvaj" - teljes film 
Nézd csak meg legalább az elejét, mennyi magyar működött közre eme angol film készítésében! :)))
(Korda Sándor, Bíró Lajos, Rózsa Miklós)

Szóval és tettel:
Nem pazarlom az időmet igénytelen margaságokra.

A felújított Erkel színház avatóján hallottam részletet a "Nagy Mogul" beszédéből, na hallod, hogy miket mondott!
Atya isten!
Nem hittem a fülemnek, hogy a nagy focipankrátor a szájára merte venni egyáltalán a kultúrát! :(((
 

"Ez az ország Magyarország, 
itt a jókat szembe köpik.
Ez az ország az én hazám,
itt az álom összetörik."

Sinka István (1897-1969)
Kossuth díjas (1990) költő, író, 
a "Fekete bojtár"

 

Az viszont a médiák felelőssége, hogy a fércműveket, dilettáns produkciókat részesítik előnyben a nagyközönség elé tárásban.

Valamit félreértettél. Nem "előnyben részesitik őket". Hanem gyártják. Futószalagon.

A lényeg nem a művész nem is a rodukció. Hanem hogy ki birtokolja a jogokat.

Természetesen ez a független művészet halála. A "tömegkultúra" első áldozata ugyanis az izlés és ezzel a mecenatúra.

Most már érted?

Bocs, korrigálok:

A "Vén Európa", e büszke nő...

Ma már nem ihatok többet!:DDD
Sose gondoltam volna, hogy ilyen hatással lesz rám az ásványvíz! ;o)

 

Nem síránkozom, csak "tárgyilagosan" szemlélem a dolgokat KIS kontinensünkön.
Hány ezer éves is az európai kultúra?!
Mondjuk az ameriakihoz képest?

A franciákat meg angolokoat ne is emlegesd, mert ők aztán szépen összerabolták a világot, ők, akik azt hitték, a HALADÁST! (!) viszik az elmaradt országokba, meg hogy fejlődő országgá ők tették őket...
Hahaha!
De nem kérdezték meg őke egy percig se, kérnek-e ebből, vagy sem?! :(((

A német ipar... :(((
Na igen, a FEGYVERKEZÉS kétszer is nagyot lendített rajtuk, és hát ugye az szokott lenni a legnagyobb hajtóerő az ipari feltalálások terén is. No meg az űrkutatási versengés. (USA-SZU)
Ha jól tudom, a teflont is ennek köszönhetjük.

De mostanság mintha piszkosul csendben lennének ez utóbbi témában!

Még kultúra:
Azt hinné az ember, ezekkel a mai modern technológiákkal a kultúra is nyerni fog majd. 
Hát egyenlőre nem így néz ki.
Bár az is igaz, hogy a kulturális értékek nagyonis relatívak.
Kinek mi tetszik.
Az viszont a médiák felelőssége, hogy a fércműveket, dilettáns produkciókat részesítik előnyben a nagyközönség elé tárásban. 
Viszont a világháló elég nagy teret ad a kulturális értékek megismerésére, már ha valaki tudja egyáltalán, mit keressen?

 

itt meg ugye.... ki és mi maradt?!

nem tudom miért siránkozol. a francia (de még az angol is) kultúra és a német ipar köröket ver az amerikaira.

amúgy a nagy "egyéniségek" mostanság tényleghinycikkek, de ez a kultúrális és tudományos "seftelés" (lady Gaga és a britt "tudósok") eredménye. nem a személyiség és a tehetség a vonzerő, hanem  reklámköltségvetés.

Na de drága PlalyA!

Méghogy sok kérdést tettem fel?!

Én csak a TE írásodra "kattantam rá" :DDD
Ha sokat kérdeztem, az attól volt, hogy a TE írásodban felvetett problémákat "zongoráztam tovább", kérdésekkel megtűzdelve.

Most csak egy gondolatodra reagálnék, ma fáradt vagyok, és még a végén nekem is "beragadna az ujjam"! ;o) :P

Én szegény kis értetlen zenészként nem tartom valószínűnek, hogy a "váltást" a föld bolygón egyidőben végre lehetne hajtani...
Mert pl.:
Amíg emberek tapossák össze a KÁBA-KŐ körüli zarándokláson egymást, addig a fanatizmus ennek az elképzelésnek mindenképpen ellene hat.
És még hozhatnék bőven példát, miért nem lehetséges, hogy ez csak egy idea, egy fantaszta elképzelés...
 

Hát nem tudom, nem jártam Amerikában, de azt tudom, a világ színe-java ott landolt az elmúlt fél évezredben, főleg az utolsó században:
És valahogy mintha OTT mindenki "megokosodott" volna, itt meg ugye.... ki és mi maradt?!
A "Vén Európa", e bücske nő, a "nyugati kultúra" bölcsője mintha lemaradt volna jópár brossúrával.

...
 

Hát igen, a "fényszennyezés" majdnem olyan káros hatású, mint a levegőé.

Egyszer a lányom a Müncheni reptérről hozott be egy New Yorkban élő amerikai vendéget kocsival. 
Akkurátus szántóföldön keresztül vezetett a műút  a reptértől be a városba.
Egyszer csak felkiáltott a fazon:
- Azonnal álljon meg! Ki akarok szállni!
A lányom megrémült, azt hitte, nem tetszik a pasinak, ahogy vezet (remekül vezet, az apja tanította, aki ATI-s oktató volt).
Szóval kiszállt a pasi, megállt az út szélén, és elragadtatva emelte fel a karját az ég felé. és gyönyörködve kiáltott fel:
- CSILLAGOK! De mennyi! És hogy ragyognak!
- Mi olyan érdekes ebben? - kérdezte tőle a lánym.
- Hát nem érti? Még SOHA nem láttam az égen ennyi csillagot New York fölött!

 

Nem csak az éjszakai égbolt érdekes :)

Mostanában gyakran fényképezek ilyen felhőképeket. Nem hiszem, hogy régebben is ennyire gyakori lett volna ez a látvány...

 

Az eleink is ugyanezt látták a városok  korszaka előtt.

Tisztán "látható" miért kapott akkora szerepet az "ég" szerepe a keleti vallásokban (kina, sztyeppei nomádok) és a sámánizmus kilakulása is könnyen érthető.

Fantasztikusan szép és érdekes....

Ez nekem a tegnapi látkép volt :))) Kinéztem az ablakon, kaptam a fényképezőgépet és katt... Most elhoztam nektek, hogy ti is lássátok :)

Egyébként szép a video :) Jó lenne így látni élőben :)

"Ezt sajnos ki kell izzadni a baloldalnak, mint ahogy ezt megtették a nyugati baloldali pártok." (plalyA)

ez tételesen nem igaz

"Akkor MIÉRT van még mindig nyugaton is kapitalizmus, azaz miért nem következett be a társadalmi rendszer megújulása, egy ÚJ - még "nevesincs" - rendszer kialakulása?"

"Nyugaton" nincs kapitalizmus abban az értelemben mint az 1900-as évek elején az USA-ban.

Nyugat-európában jóléti társadalmak vannak, amelyek közül a gyengébb gazdaságúak ugyanazokkal a finansziroási poblémákkal küszködnek mint mi (az erősebbek meg a kereskedelmi poziciójuk révén finanszirozzák a sajátjukat).

Az USA külön eset: jelentősközéposztály alakult ki a háború utáni években (mesterségeen, állami beavatkozással). Korábban ennek a középosztálynak a vásárlóereje tartotta szinten az átlagpolgár életszinvonalát. Az USA-ban most ennek a középosztálynak a lecsúszását követhetjük figyelemmel.

esetleg ezt láttad?

a "narrativa" szót azért hazsnltam, mert mások, közirók használják; az alábbi értelemben: igény valamiféle új "szövegre" amivel eladhatóvá válik az "új" baloldal, természetesen a valós politikai cselekvés helyett, annak helyettesitéseképpen.

a másik ok, hogy nem akartam a sokkal kézenfekvőbb és plasztikusabb "duma" szót használni, hogy ne keltsek a pejorativ (de jelen esetben a helyzetet pontosan leiró) felhangú szóval felesleges feszültséget kedves olvasóimban...

Kedves Zsadi4

Hú, annyi kérdést tettél fel, hogy nem is tudom , melyikkel kezdjem.

Azt gondolom, hogy attól hogy jól berúgunk, még nem biztos, hogy látjuk az igazságot- általában a csillagokat szoktuk látni- az meg ugye talmi csillogás.

Tényállás az, hogy jelenleg vannak jó szakmunkásaink, de prímás az nincs. pedig prímásra lenne szükség. A szakmunkás az szakmunkás, van neki gógyija és tud is, de nem prímás.

a bégetők, meg azt hiszik, hogy valakit követnek, miközben bolyonganak a réten és bégetnek, hogy hol a juhász, meg a puli Azért nem kéne ez a messiás dolog. ha addig várunk, akkor vége a világnak azt gondolom, úgy hogy hamarabb kéne prímást találni.

A bölcsek kövét már megsemmisítették az első résznek a végén, tzehát a bölcsek köve sem lehet senkinél.

Az a baj ezzel a tanult gyámoltalansággal, hogy nem csak a Jóléti állam idolja de a rosszulértelmezett emberi jogok és a liberalizmus is tett rá egy lapáttal- gondolj csak a brazil gépsor tagjaira.

A kényszerpálya az sohasem jó. A pénztárosnő lehet, hogy  hangversenydobogóról álmodozott, de az a baj, ha még zongorát is csak fényképen látott, akkor ez hiába való álmodozás. Ez nem a kényszerpálya effektus, hanem a beteljesíthetetlen vágyálom kategória. Én ettől valósabb kényszerről beszélek. Képzeld el azt a műbutor asztalost aki imádta a szakmáját és művész volt a maga nemében. Viszont mivel mostanában,  nem nagyon van keletje a művészi butorok gyártásának ezért átképzik mondjuk rendszergazdává egy informatikai cégnél. Hát az a halála ennek az embernek.  Nem fogja szeretni, és nem is fog ebben tevékenykedni sikeresen.

Tudod ezzel az erkölcstannal nem az a gond, hogy akarják csinálni, mert  talán volna értelme.  Azt gondolom, hogy igen is kéne  ezzel a témával foglalkozni, az emberrel erkölccsel és világnézettel. Viszont nincs ezt joga kisajátítani sem vallásnak sem pártnak.

Azt gondolom, hogy azért nincs még mindig  megoldás, mert ahhoz hogy változtatni lehessen egy országban, vagy még tízben sem elég. Ugyan is a többiek azonnal elnyomnák- vagy pedig ugyan úgy elfajulna mint ahogy a SZU elfajult.

 Csak is közel egy időben lehet a váltást végrehajtani. Viszont hiába tudják nyugat- Európában, ha máshol a világon ellene dolgoznak. ( például Magyarországon- de nem csak ott, hanem több országban-és akkor még a harmadik világról nem is beszéltem.

Képzeld el ha mondjuk Nyugat-európában változás törne ki a tőke azonnal elmenekülne a harmadik világba és megszervezné az ellenállását.

Gyakorlatban majd rákényszerül a világ a váltásra- kérdés az hogy ez a váltáés milyen iráényú és milyen fájdalmas lesz. ( lehet például olyan hogy egy globális háborúba torkollik, de leht a másik véglet is. Egyelőre nem eldöntött a kérdés. A gond azzal van, hogy vannak olyanok akik inkább homokba dugják a fejüket csak hogy ne kelljen ezen gondolkozni – Struccpolitika.

Kedves sphagin!

Ahogy gondolod, ahogy érzed.

Csak vigyázz, nehogy valami szövődmény visszamaradjon. mert az árt neked. 

Kedves playA !

 

Elképesztő tudsz lenni !

Kicsit hasonlítasz Bodónéhoz, aki, mint tudjuk, mindig másról beszélt, amikor a bor árát kérték tőle !

Keversz, kavarsz, hogy vég nélkül írogathass, de minek ?

Írsz minden marhaságról, a történelem felfüggesztésétől kezdve, az egyéb ökörségig !

Nagyon erőltetett amit próbálsz rám tukmálni, de ne fáradj, ha nem akarod érteni, hogy miről írok, akkor  ezt nem muszáj megtenned.

A gond az, hogy rám vonatkoztatod, amit te produkálsz és tálalsz elénk, pedig óriási tévedésben vagy.

Te nem fogadsz el dolgokat és próbálod kritizálni azokat, akik megpróbálják ezt az átmeneti állapotott valahogy helyre tenni. Az biztos ugyanis, hogy nálunk még nem mennek a dolgok megfelelően és bizony lehet, hogy másut se tökéletes minden. Ettől még azért  nem kellene mindenkit ledorongolni, pláne, ha te se tudsz különbet !

Ha népboldogításról beszélünk, akkor csak te jöhetsz szóba, mint ahogy el is ismered, fel is vállalod !

Én ugyanis nem szándékozom ezen az úton járni, még, ha néha írok is egy két kommentet.

Ezek jelzik csupán azt, hogy választottam valamit, és nem ülök fel minden hülyeségnek, amivel a hozzád hasonló népboldogítók etetni próbálnak.

 A veszély ugyanis ott érhető tetten, hogy ezt nem is érzékeled és meg vagy győződve arról, hogy neked ez a népboldogítás a sorsod !

Kár vele fáradoznod és ennyi energiát bele invesztálni, bár lehet, hogy ezért kapsz fizetést !

Nem sokra mész vele és főleg teljesen értelmetlen. .  

Kedves PlalyA!

Ma korán keltél, vagy későn feküdtél, "narratíva" (=értelmezés) kérdése... ;o)
Engem a jehovák "vertek föl" édes álmaimból fél10-kor :(((
El is küldtem őket melegebb éghajlatra!:P

Tehát a narratíva = értelmezés.
Nos!
Ha eddig nem nevettél ki, akkor most biztos ki fogsz, mert nekem erről az "újfajta értelmezésről" azonnal egy vicces szólás jutott eszembe:
"Nincs csúnya nő, csak keveset ittunk!!

A részegnek a csúnyaság MÁS (új?)FAJTA értelmet kap.

Na már most.
Nem kívánhatjuk a politikusainktól, hogy berúgjanak, és akkor talán képesek lesznek meglátni az igazságot ("Borban az igazság!"), de azért elképesztő, mi van itt az országban!
Ugyancsak bőviben vagyunk a "megélhetési politikusoknak"! 
Mit érdekli őket az ÚJ-fajta "narratíva"?! :(((

A "hídavatós-haláltánc" elkezdődött... (Fele parlamenter lehet jövőre a házban, ugyebár?!)

Én úgy gondolom, az is baj, hogy CSAK politikusaink vannak, "államférfiaink" nincsenek.
Vagy nem is voltak soha, vagy csak nem tudjuk, mik a kritériumai.
Hisz kapásból példát se tudnék mondani, ki volt az igazán. A közelmúltból legalábbis végképpen nem!

A "csodavárás" innen van, ez olyasmi lehet, mint a zsidók Messiás várása, még mindig tart. Hány ezer éve is?...

Kiüresedés... Na igen, az egyre nagyobb mértéket ölt.
Csak hát nincs mivel megtölteni az így keletkezett szabad kapacitást.

Vannak, akik azt hiszik, náluk van a bölcsek köve, de mint tudjuk, az önmagában nem elég, kelletik hozzá a BÖLCS is... Az meg nem van! :(((  
(Copy Dmolnár)

Hmmmm....
Ez a "tanult gyámoltalanság" kifejezés nagyon tetszik!
Sajnos, tömören kifejezi a lényeget.
A népi szólások úgy látszik, örökérvényűek, úgy hívják az ilyet: "Sült galamb várás!" 

Na és hogy a kényszerpályára kerültek nem szeretik a munkájukat?
Már ha van egyáltalán nekik...
Bocsánat, de EZ mindig is így volt!

A pénztárosnő, aki hangversenydobogóról ábrándozott kiskorában, nem verte a pénztárgépet olyan jó kedvvel régen sem (szoc. rendszerben), mintha a zongorával tehette volna.

Na de sebaj, majd a "hit- és erkölcstan" órán megtanítják a gyerekeknek:

"Szeresd, akivel vagy. Szeresd, amit csinálsz. Szeresd, ahol vagy."
/Rosincrusian Testvériség mondása/

Azaz: Ha nem foglalkozhatsz azzal, amivel szeretnél, szeresd azt, amivel foglalkozhatsz.
PUNKTUM!

Hát ez valóban nem valami szívderítő az egyén szempontjából!
De károsodik ám az egész társadalom is a kényszerűségből végzett munka miatt, mert már Goethe is megmondta:
"Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak."

EZ a mondatod különösen szöget ütött a fejembe:

"Ezt sajnos ki kell izzadni a baloldalnak, mint ahogy ezt megtették a nyugati baloldali pártok."

A kérdésem:
Akkor MIÉRT van még mindig nyugaton is kapitalizmus, azaz miért nem következett be a társadalmi rendszer megújulása, egy ÚJ - még "nevesincs" - rendszer kialakulása?
Ha az "elméletben" már ennyire elől járnak, mi lesz a gyakorlattal?!
MIN MÚLIK, hogy alkalmazásra is kerüljön?...
 
Na, ilyen bohóságot is csak egy tájékozatlan zenész tud kérdezni, ugye?! ;o)
 

Kedves Zsadi!

A narratíva: értelmezés, magyarázat, és elbeszélés.

Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy a baloldalnak újra kell értelmeznia stratégiai célját és az annak eléréséhez vezető taktikai lépéseket. Új tartalommal kell felruházni a kiüresedett eszméket és értékeket, valamint újra kell értelmezni a szlogenné silányult jelszavakat is

Például a szolidaritás, érdekérvényesítés és társadalmi igazságosság és társadalmi szerződés kérdéseit.

Ezeket a mgyar baloldalnak önmagának kell megalkotni. Kaphat hozzá segítséget ( mint például a 2008-as Szociális Világfórum anyagát – Balra magyar vitairat címmel jelent meg)

De ez nem jelenti azt, hogy csak arra kell hagyatkozni. Sőt az meg végképp nem jelenti, hogy dolgokat szolgai módon kell másolni. Mint például a Jóléti állam esetében. Vagy a Blairizmus esetében történt.

Eredménye az lett hogy a tanult gyámoltalanság megnövekedett( Az állam gondoskodását várók tömege megnövekedett) vagy a társadalom perifériájára szorultak köre is kibővült. Nem csak a hajléktalanokra gondolok, hanem például arra is, hogy a társadalomban megnövekedett azoknak a száma akiknek a munkája megszűnt és kényszerű átképzére kerültek, de nem igazán szeretik a munkájukat, és ez nem igazán biztosít nekik megélhetést - szokták ez fogalmazni úgy, hogy a társadalom perifériájára szorultak szépen megnövekedtek.

Nem csak a hajléktalanok jelentenek gondot, hanem a szakember egyik részről történő hiánya és másik részéről a feleslege (megszűntek olyan szakmák, mint az olvasztár vájár stb stb. azt hiszem érted ezt a kettősséget)

Ezt sajnos ki kell izzadni a baloldalnak, mint ahogy ezt megtették a nyugati baloldali pártok.

Martin Shulz az Eu baloldali szárnyának vezetője mondta, hogy nem új dolgokat kell itt kitalálni, hanem vissza az autentikus értékekhez.

Nem véletlen talán az, hogy a baloldali filozófusok klasszikusainak művei és azok értelmezése ismét előtérbe került gazdasági, politikai, ideológiai térem. Ebből Magyarországon nem érzékelni semmit sem. Akkor, amikor arról folyik a vita, hogy az új hatalmi centrumok versengése, és a kapitalizmus alapjának válsága, az osztályharc egyre erősebbé válása és ideológiai egységesülése bizony új helyzetet teremt és bizony erre a baloldalnak reagálnia kell.

Ez, Magyarországon is megköveteli az új narratívák felállítását. De egyelőre a csodavárás stádiumában van a magyar baloldal. Arra várnak, hogy jöjjön valaki, aki megmondja, hogy most aztán erre kell menni. Egy „új Leninre” várnak, ahelyett hogy apró lépésekkel és kemény munkával lépnének előre. Ez viszont csak is vitákkal lehetséges és nem vitatkozással.

Viszont olyan vezetőkkel, akik most vannak – akik csak is személyes érdekeiket helyezik előtérbe és annak rendelik alá az általuk vezetett pártokat, nem igazán szolgálják ezt az új narratíva kidolgozását.

Az meg hogy esetleg csennek a gondolataimból- hát istenem csak klasszikusokat szoktak idézni nem ( Nem is vagyok nagyképű ugye?)

Tegye az illető- ezzel csak is a saját alkalmatlanságát jellemzi. Na, mindegy. Ez van

 

Brrrrrr PlayA!

Képzeld, hát ilyen nííííncs!!!
Éppen azt a részt olvastam a válaszodban, hogy "Vicces egy pók", és tudod, mi történt?!
Egy kis zöld pók ereszkedett le a hajam közül a klavira! (Gondolom, a kertben landolt a fejemen...)
Még a csihari is kitört!
Nem azért, mert arachnophóbiám lenne (az a lányomnak van), hanem az EGYBEESÉS MIATT!
Hát ez már KÍSÉRTETIES! :(((

Számtalanszor megtörténik az is, hogy itt éppen írok le egy szót, akár ritka szót is, és abban a minutumban kimondja a rádió, vagy a tv, ami éppen be van kapcsolva...
Ilyenkor bizony gyakran szoktam libabőrös lenni...

Narratíva...
Biztos nem elírta vel68 a "Narnia" krónikáit? :DDD
Az értelmesebb szó szerintem, mint a narratíva...
Akár csak a villámnál a villám, amivel eszem. A pokol tud mindent, mi micsoda!?:P

A szótár szerint a narratív = "elbeszélő".
De narratíva?!
Gondolom, nem "elbeszélésről" van szó....
Nem akartam vel68-at VEL-e zargatni, télleg késő volt már tegnap ilyentájt, még nekem is.

Na szóval Spagin.
Lilám sincs, ki ő, nem merültem bele az írásaiba, így a Teáltalad neki adott válaszaidba se.
Bár homályosan dereng egy tukán vaskos sárga csőre a múltból, talán ő az...
De inkább kihagytam. Tudod:
"Nem kell mindent kimondani. Nem kell mindent megkérdezni. Nem kell mindenre válaszolni." (Tatiosz)
És: "Nem kell mindent elolvasni!" /Én!/

Amúgy értem ám a célzást a "Polgári monogám család és a kommuna" témakörére, udod, elkezdtem, de bevallom, még nem olvastam végig, mert kénytelen vagyok MÁSODSZOR is elolvasni ama "botránykönyvet", hogy jól megjegyezzem, hogyan kell POLGÁRT PUKKASZTANI... (Ostorral, bilinccsel, szürke selyem nyakkendővel, és 30 000 €-s gyémántos platina karpereccel elfedni a piros csíkokat a csuklón... ;o) :P)

Úgyhogy a TE írásod ennek utána való csemegének tartogatom, hátha még ennél is JOBB megoldást fogsz nekem kínálni, mint kell viselkedni egy alávetett (nem elírás! nem alávaló!!!) nőnek a XXI. századbeli kapcsolatokban. Monolit, vagy polimer? Nem mindegy!

Amúgy meg: Milyen "komoly" emberekre gondolsz?
Én is kb. annak érzem magam... Ráadásul "komolytalanul komolynak"...
Egyébiránt meg az Istennek fontosabb dolga is van, mint engem mentegetni komoly és komolytalan emberektől, nem gondolod, PlalyA?! ;o)

Nem mérgelődj, ha lopnak Tőled gondolatot.
Attól még marad neked elég! :)))
Tőlem is csennek rendszeresen. Van egy oldal, ahol régebben rögtítették, milyen írásokat copyztak ki, és hányszor, onnan tudom.

/Na jöhet a mínuszoló-kommandó! :P/

 

Most meg Mi a bajod, vel?!

Én csak jót akartam neked, sokszoros milliárdos lennél!
Vagy Neked ez már csak "aprópénz"?! :(((
 

0

 

Kedves Zsadi!

Jól szőrakoztam az irásodon. Viszont ami  az elcsúszást illeti az nem valós.

Ugye  vel68 egy új narratíváról írt?  amikor a KB becsúszott. erre irtam hogy Valamiről lemaradtam és ki az a KB- lehetne akár Kub Béla is ez meg azt jelenti hogy az oroszok már a spájzban vannak- és nem sokára be is jönnek az szobába? Mert akkor kész az  új narratíva -a hogy most Putyin kollégára tekintek

Ami meg a hibázást illeti. Sajnos szoktam én is. Időnkénrt többet is mint kelleneí( láthatood sphagin nick társunk miket írdogál - hiba volt szóba állni vele- de az tetszik hogy ő pontosan ért engem és közben olyanokat ír, hogy csak na. 

Mit gondolsz ha elküldeném neki mondjuk a Polgári monogám család és a kommuna mint nevelési tényező tárgyában írt  tanulmányt megértené?

Mert vices volt a liberalizmus témájában irt tanulmányom kérdése is. Olyan jól tudta nekem idézni a saját tanulmányomat és azzal megmagyarázni nekem hogy én hogyan értsem azt, amit annak idején én leírtam Vicces egy pók azt gondolom - de azért pontosan ért engem ugyebár.

Látod vannak ilyen hibáim - és komolyan mondom, hogy az isten mentsenmeg az ilyen "komoly" emberektől"

Kedves shagin!

Tudod megint sikerült egy maszlagot összehoznod, Ha a vastagon szedett szövegre írtad válaszul, akkor te tényleg nem tudod miket írsz le.

Na, mindegy. De azét javaslom, értelmezd a potenciális szavazó meg a baloldali választó közötti különbséget.

Ha ezt tisztáztad magaddal akkor rájössz hogy megint rossz lóra ültél fel.

Hogy te mit akarsz visszautasítani azt először gondold végig.

„Nem éltem a kapitalizmusban és amit most tapasztalok az nem elégít ki, de azt is tudom, hogy ennek nagyrészben mi vagyunk az okai, magunknak is köszönhetjük.”

Ez jó – akkor eddig hol a fenébe éltél? Az északi sarkon? Mert idáig is kapitalizmus volt.

Ha jól tudom a történelmet utoljára 1919-ben függesztették fel 133 napra - de ez is vitatott még. Látszik, hogy magad sem tudod, hogy mit akarsz leírni.

„Én azt mondom, hogy ha már a piacgazdaságot választottuk, akkor ezt vegyük is tudomásul és csináljuk rendesen. Fogadjuk el azok szereplőit és alakítsuk úgy, hogy az ország és a benne élők javát szolgálja !”

Hú, na, ez egy mélyenszántó gondolat. A kapitalizmus az piacgazdaság, és a piacgazdaság az kapitalizmus. Tehát mit választottunk akkor? Eddig mit nem csináltunk rendesen?

Milyen szereplőket akarsz elfogadni? Eddig miért nem fogadtad el, ha nem fogadtad el? Vagy, hogy a fenébe érted az egész maszlagot, amivel etetni akarod a jó népet? Eddig is ugyan azok a szereplők voltak, akik most vannak, Nem lettek új szereplők.  Már vagy 250 - 300éve ugyan azok a szerepek vannak csak akik eljátszák a szerepeket azok mások - kedves sphagin.

„Az általad eddig közölt írásokból nem nagyon lehet kihámozni, hogy TE mit akarsz, de annál többet lehet olvasni a többiek kritizálását.”

Aztán mit olvastál tőlem, hogy ilyen biztos vagy a dolgodba?  Nem lehet, hogy keversz valakivel?

„Pontosan értem a szándékaidat és a szövegeidet, nem hinném, hogy újat mondanál vele és pláne nem, hogy meg is fognak hallgatni sokan.”

Hát az jó, de ha pontosan érted, akkor nem tudom, mire alapozod azt, hogy nem hallgatnak meg sokan. Szerencsére elég sokan vannak, akik nem így gondolják. De ez legyen megint a te gondod.

„Ott tartok, hogy a magukat szörnyen okosnak gondolóktól mentsen meg bennünket a jóisten !

Elég sok marhaságot elviseltünk már, nem hiányzanak az ilyen elgondolkodtató népboldogítók”

Hát, akkor bizony fejlődnöd kellene még, Azt hittem már kinőttél az ovodából. Azzal viszont egyetértek, hogy a népbolondítókból elég volt. Belőled is.

Kár azt gondolnod, hogy te valamit is választottál, és ez más lenne, mint ami előzőleg volt – ( Ilyen népbolondítók elegen szaladgálnak az utcán)

Kár azzal etetni a környezetedet, hogy most majd jobban csináljuk, mert az valami más- nem más ugyan az, csak egy másik változata.

Ébredj, már fel kedves sphagin, amit állítasz az nem csak ön de közveszélyes is.

7 milliárd ismerős?!
Hát ez óóóóriási, Mr.vel68!
Kérj mindegyiktől kölcsön 5 forintot, és felejsd el nekik megadni... ;o)

 

Kedves PlalyA!

Hogy honnan tudtam, nem ébredtél fel eléggé?
Hát tudod, magam se tudom. Több válasz is felmerül, válaszd ki a megfelelőt:

1./ Odaláttam! ;o)
2./ Csupán csak rutinos beleérzés... (Emlékszel még? Zsadi boszi 2007 - Amőba, sokakat sikerült hasonló ráérzésekkel "meglepnem".)
3./ LOGIKUS következtetés. (Nagyjából ismerem az észjárásod.)
4./ Bagoly vagy, mint én, és KB. (ujjujj!) olyan életviteled van, mint Nekem.
Emlékszel Bonzóra az Amőbáról?
Ő földim volt, és gyakran mondta:
"Tegnap is MA feküdtem le, és ma is HOLNAP fogok lefeküdni." :DDD

Továbbá:
VÉÉÉÉÉGREEEE!
Röhög a vakbelem csücske!
Téged hibázáson rajtakapni?! TÉGEEED?... Nem létezik! - gondoltam mostanáig.... :P

És ÚJABB hiba, drága "ködös albioni PlalyA"! :DDD
Ugyanis:
"Az oroszok a spájzban" nem Kun Béla idejében voltak, hanem kicsit "arrébb", azaz a II. világháború végefelé:
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_tizedes_meg_a_t%C3%B6bbiek
Grísa (kedvenc színészem, Cs Németh Lajos játszotta, tudod, ő a főiskola után Debrecenben volt 5 évig "kötelezően önként" színész) volt a spájzban, akinek
"moszkvai volt a nénikéje! ;o)
Úgyhogy bocsi, a KB Kun Bélaként kissé csúszós talaj... :P

Amúgy látom, azóta "Mr. vel68" engem igazolt: kb. azaz körül-belül.

De ne bánkódj, már Karinthy is megmondta: "Végső soron minden humor akasztófa humor."

(Na ezt még MA sikerült beküldenem....)
 

Kedves playA !

Nem magyarázkodom, hanem pontosan a vastagon szedett résszel bizonyítod TE, azt amit leirtam !

Lennél szives nem félre magyarázni az írásaimat.

Én neked írtam azt amit neked szántam és nem a vel68-nak !

Nincs tehát miért bocsánatot kérni tőled, pláne olyasmiért, hogy nem értek veled egyet !

A JOBBIK azokat a szavazókat tudja megszólítani, akik nem elkötelezettek és hajlamosak bedőlni minden maszlagnak !

Sokunk nevében is visszautasítom, hogy a baloldal iránt elkötelezett emberekről ilyet írjál és feltételezzél !

Az ilyen szöveget már kintről se fogadják el tőled, de, ha hazajösz, akkor szemedbe is meg fogják mondani.

Sokra mész vele, ha magadba fogod osztani az észt és az ilyen szövegek után szépen elkerül mindenki.

Nem éltem a kapitalizmusban és amit most tapasztalok az nem elégít ki, de azt is tudom, hogy ennek nagyrészben mi vagyunk az okai, magunknak is köszönhetjük.

Nem várok én a kapoitalizmustól olyasmit, amit te feltételezel rólam.

Én azt mondom, hogy ha már a piacgazdaságot választottuk, akkor ezt vegyük is tudomásul és csináljuk rendesen. Fogadjuk el azok szereplőit és alakítsuk úgy, hogy az ország és a benne élők javát szolgálja !

Utálom azt, hogy ahogy te is, elkezditek bírálni azt, amit még ki se tudtunk alakítani, rendesen működésbe hozni. 

Lehet, hogy nem lesz tökéletes, de ez van, ezt KELL tudomásul venni, mert MOST nincs más !

A baloldalnak pedig ennek figyelembe vételével KELL politizálni !

Az nem megy, hogy akarom is meg nem is, mert abból nem lesz semmi  !

Az általad eddig közölt írásokból nem nagyon lehet kihámozni, hogy TE mit akarsz, de annál többet lehet olvasni a többiek kritizálását.

Erre írtam neked azt, hogy gyere haza és MUTASD meg te, hogy mit tudsz, ne csak dumálj róla.

Nem engem kell győzködnöd, hanem azokat, akiket magad köré szeretnél gyükjteni. Ne aggódj, nem leszek köztük, mert emgem már az ilyen szövegekkel nem tudsz a táborodba csábítani.

Pontosan értem a szándékaidat és a szövegeidet, nem hinném, hogy újat mondanál vele és pláne nem, hogy meg is fognak hallgatni sokan.

Tudod  "kiokosítani" az akar, aki buta és nem látja, hogy amit mond arra nem nagyon van vevő ! Lehet, hogy szerinted azért, mert buták, de az is lehet, hogy unják már az ilyen szöveget és messzire el is kerülik, ha lehet.

Ezen nincs mit elgondolkodni, ez már megbukott és leszerepelt, kár erőlködni a leporolásával még !

Ott tartok, hogy a magukat szörnyen okosnak gondolóktól mentsen meg bennünket a jóisten !

Elég sok marhaságot elviseltünk már, nem hiányzanak az ilyen elgondolkodtató népboldogítók !

 

Kedves vel68!

Ez egy rosszl elsült vicc volt, -  az akart lenni. Csak lemaradt a fele. Nincs gond egyébként.

Kedves sphagin.

Ne magyarázkodj. Nem kell. Elnéztél valamit és kész. Egy egyszerű bocsánatkérés is megfelelt volna - és nem kellene magyarázkodnod. Elég, ha annyit írsz - hogy bocsi a vastagon szedett sort nem olvastam el, és nem is értelmeztem azt hogy mit is írtál csak kapásból válaszoltam. Megértettem volna ezt is. Velem is előfordul, mint az említett esetben is. Csak én tudo bocsánatot is kérni és elismerni azt hogy hibázok én is de sokat.

Ez is különbség kettőnk között például.

Gondolom azért, mert nem gondolnád, hogy rajtad kívűl más baloldali képes az igazi megoldást megtalálni !

Nem gondolok semmi ilyesmit – Te írtad, a vel68-nak hogy hülyeség az hogy a Jobbikmeg tudja szólítani a potenciális baloldali szavazókat. Én pedig bebizonyítottam hogy nem hülyeség, ennyi t9örtént- te pedig felháborodtál ami megint felesleges volt.

Persze erre te az istennek se vagy hajlandó, csak távolről osztod az észt és mondod meg a tutit.

Mihelyt a szerződésem lejár haza megyek és akkor „otthonról fogom osztani az észt”

Gondolod, ha otthon vagyok akkor meg fog változni a nézetem csak azért mert otthon vagyok? Akkor már nem lesznek igazak azok a tételek amikről írok?  Vagy gondolod, hogy a magyar határon való étlépéssel elvesztik érvényességüket olyan dolgok amik most igazak és csak azért nem lesznek azok mert Magyarország jobban teljesít a hülíaségben? Ugyan kedves sphagin ez nem országhatár kérdése, hanem annak a kérdése, hogy valós dolgokról beszélünk vagy álmodozni akarunk. Te álmodozni akarsz egy olyan dologról ami már 40 éve elmúlt

Azt mondod, hogy még ki sem alakult, hát ne is alakuljon ki. Te csak a vadkapitalizmus t élvezheted- én meg a kialakultat, amire vágysz. Nem jó, hidd el nekem..

Én úgy látom ugyanis, hogy az itthonlévők vérrel és verrítékkel de azon fáradoznak, hogy sikerüljön összehozni valamit a baloldalból, több, kevesebb sikerrel.

Nem biztos, hogy a sikertelenségük oka a saját elvtelenségük, vagy a kisszerűségük okában kell keresni, nincsennek könnyű helyzetben..

Aha, már megint a másra mutogatás. Hát ki a fittyfene az oka? Tán a Norvég nyugdíjasok, vagy a svéd cserediákok? Meséld már el hogy az utóbbi 200-250 évben vajon mikor volt a baloldal könnyű helyzetben – ugyan már, a helyzet már megint fokozódik, és Pelikán elvtárs is felkészült a szerepre.

Na ebben látom én a te fő hibádat, mert amit eddig olvastam tőled, az a kiokosításon kívül nem valami sok.

Érdekes, biztosan elolvastad, amiket írni szoktam? És érted is vagy csak úgy gondolod?
Nem arra mutatnak a hsz-id. De mindegy is. Tudod, azt lehet „kiokosítani” aki buta. Az okos az elgondolkozik, és ami használható azzal foglalkozik, ami nem azzal, meg nem. Te hol tartassz?

Kedves Katiicabogár!

Látod megint egy felesleges kirohanás. Egy szóval sem írtam, azt hogy az MSZP programja rasszista lenne vagy antiszemita lenne, hanem azt írtam hogy a baloldalon is van rasszizmus és antiszemitizmus – jelenleg nagyobb mint a jobboldalon.

Még, hogy elvétve akadna olyan szoci, aki rasszista és antiszemitista – ebben tévedsz kedves Katiicabogár.

Azért tévedsz, mert te az antiszemitizmust csak is úgy tudod értelmezni, hogy zsidóellenesség- ez általában igaz is, de nem minden esetben. Az antiszemitizmus ettől lényegesen szélesebb jelentéssel bír - a szemita népek ellenességét jelenti és ebbe nem csak a zsidók vannak benne, hanem például az arabok, Máltaiak is. Mint fogalomkör több különféle szellemi irányzatot hitet, filozófiát attitüdöt jelöl.

Valójában, a több évszázados, a tudatalattiba süllyedt előítéletek olyan embereket is arra késztetnek, hogy kritika nélkül elfogadjanak minden megalapozatlan állítást Izraelről, akik egyébként a legőszintébben állnak ki saját zsidó honfitársuk mellett, miközben nem veszik észre, hogy a palesztin propaganda szerint gyerekeket gyilkoló izraeli katona tulajdonképpen ugyanaz, mint a klasszikus antiszemitizmus rituális okokból gyereket ölő zsidója. A mélyen filoszemita Izrael-ellenesség alapja pedig a zsidók számára magasabb erkölcsi mércét felállító gondolkodásmód, amely az idealizált és felmagasztalt egykori áldozattól sokkal nagyobb önmegtartóztatást követel meg, akár az öngyilkos szelídségig, mint bárki mástól.”

( Premiczky Szilvia :Rossz izraeli és jó zsidó)

Azt kell mondanom, hogy ez a mentalitás a magyar baloldalra is jellemző. A zsidóságot mindig egy áldozattal és olyan néppel azonosítják baloldalon, akivel a Holocaust miatt szolidaritást kell vállalni és egyébként is szegényeket össze-vissza üldözték meg minden. Csak, hogy amikor az áldozat válik  üldözővé ezzel a ténnyel nem tud mit kezdeni a baloldal

(például a Palesztinok esetében)

Kiürül a szépen kigondolt áldozati szerep és nem tudnak hogyan reagálni magára a zsidóság kérdésére sem. Így, aztán egy platformra kerül mondjuk TGM és Bencsik András,Eörsi István meg Lovas István.

A Magyar Nemzet és a Népszabadság között ebben a kérdésben legfeljebb csak nyelvezeti különbség akad. Kertész Imre írta. . "Őszintén bevallom: amikor a Ramallah felé gördülő izraeli páncélosokat a képernyőn először megpillantottam, önkéntelenül és elháríthatatlanul ez a gondolat hasított belém: istenem, milyen jó, hogy a zsidócsillagot izraeli tankokon látom, s nem a saját ruhámra varrva, mint 1944-be .Jeruzsálemi tartózkodásom során most első ízben érintett meg a nemzeti felelősség súlyos és felemelő érzése."

Egyfajta biztonságot fejez ki, hogy 1944-45-tel szemben a zsidók számíthatnak legalább arra, hogy magukat meg tudják védeni, és egyúttal bizonyos történelmi elégtételt, hogy a zsidócsillag most nem a passzív áldozat, hanem a saját sorsáért harcolni is képes zsidó jelképe. 

Ugyan akkor az anticionizmus jelképe is, mert meg akar tagadni olyan jogokat mondjuk az araboktól amiket 3000 év kulturája jogán az Izraelnek követel.

Hosszan lehetne erről beszélni kedves Katiicabogár, de hidd el nekem, hogy a rasszizmus és antiszemitizmus vastagon jelen van a magyar baloldalon, olyan kiváló - egyébként ennek a kettősséget nem tudatosan megélő személyiségek körében is, - mint Tamás Gáspár Miklós Eörsi István, Dessewffy Tibor , Szalai Erzsébet de ugyan így megtalálható ez a nyugat Európai balodal prominens személyiségei között is.( , Jacques Chirac , Noam Chomsky , Susan Sontag , Barbara Spinelli )

Igen hosszan lehetne erről beszélni és kellene is, mert így egy kissé érthetetlen a dolog-és akár élből el is utasíthatod azzal hogy az MSZP programja nem antiszemita de mit mond az MSZP mondjuk a Palesztin –Izraeli szembenállásról, vagy az Iszlám fundamentalistákról és az ehhez hasonló dolgokról. Nem a régi évszázados beidegződés munkálkodik, amikor az én zsidóm a jó zsidó, de a másiké meg a rossz zsidó. Vagy az én arabom az a jó arab és ezek nem állnak szembe a jó zsidóimmal a többi meg a rossz arab s azok fúj de szembe állnak az én jó és rossz zsidómmal. És akkor már csak egy kérdés kedves Katiicabogár. Ez vajon nem rasszizmus és aniszemitizmus?  Ha nem az, akkor mi?

ugye értetted hogy nem szó szerint értettem. és minthogy értetted... azt ugye te tudod a legjobban, hogy értetted...

vajon ez is átcsúszik az "igaz" és a "szükséges" kapuján?

***A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.***

Friedrich Nietzsche

 

Ez jutott eszembe, ahogy itt olvasom a hozzászólásokat :) Nem tudom mi lett volna, ha valóban a választás várható kimeneteléről és esélyekről szólt volna a blogom :D

Nahát, igazán szép ismeretségi körrel rendelkezel :) :D

Elnézést: KB helyett "kb." Rövidités: körül-belül.

ATV:

Újonnan létrejövő tanácsadói testületéről a pártelnök azt mondta, a kampányt ismerő, korábban vezető tisztséget betöltő, illetve kiemelkedő szakpolitikai tudással rendelkező politikusokat kért fel tanácsadónak, akik közül senki sem indul a 2014-es választáson, így nagyobb rálátásuk lehet a rendkívüli ügyekre.

Első olvasatra vágre valahára normáls vezetői döntést láthatunk.

Második olvasatra: a kampányt ismerő, korábban vezető tisztséget betöltő politikusokat kért fel tanácsadónak.

Helyben vagyunk. Néha kicsit fárasztó éskibránditó  a sorok köött olvasni és érteni azt is, ami  el sem hangzik.

Kedves Zsadi!

Honnan tudtad, hogy nem ébredtem fel eléggé? Tényleg azelőtt keltem fel nemsokkal.

Látod most rajtakaptál a hibázáson. ( én is szoktam mint kiderült) 

Éppen háborogni akartam, hogy mit nem lehet érteni, amikor feltünt, hogy  "magyarázol" Ezért gyorsan vissza is olcvastam azthogy mit is írtam.

Rájöttem arra, hogy miért nem érthető - mert lemaradt a fele- ami érthetővé tette volna a humort.

Most javítom

" Lemaradtam valamiről?  Kiaz a KB? 

Vagy már a spájzban vannak az oroszok?"

Talán így érthető a humor- akinek nem annak szívesen adok kapaszkodót( KB- mint Kun Béla)

Bocsi amiért nemolvastam át amit leírtam és így  nem lett érthető a humor.

de nem a tiedről volt szó....

... amúgy ismerek úgy 7 milliárd embert, aki kapásból  ugyanazt irná amit te... magáról.

Az enyém áthaladt... többnyire áthalad... :D :D :D

ez egy jó program egy gazdagabb európai jóléti állam szociáldemokrata pártja számára.

Jóprogram ez a magyarországi potenciális baloldali szavazk számára?

idéznék egy klasszkust.

***Csak azután szólaljunk meg, miután a szavaink áthaladtak három kapun.

Az első kapunál azt kérdezzük magunktól:

-Ezek a szavak igazak?

Ha azok, továbbengedjük őket, ha nem, mehetnek vissza.

A második kapunál azt kérdezzük:

-És szükségesek?

Az utolsó kapunál azt kérdezzük:

-És kedvesek?***

(Ekhat Easwaran)

 

Kedves playA !

Értem én, hogy ha belelépsz valami túlvariált elképzelésbe, akkor abból nehéz kijönni.

A lényeg, hogy a JOBBIKNAK van elképzelése a MEGOLDÁSOKRA, míg a baloldalnak nincs !

Addig ugyan nem mész el, hogy igazat is adjál nekik, de azért felhozod egy olyan példának, ami übereli a baloldalt, szerinted !

Gondolom azért, mert nem gondolnád, hogy rajtad kívűl más baloldali képes az igazi megoldást megtalálni !

Hát erre írtam én azt, hogy gyere haza és mutasd meg te, hogy mit tudsz !

Persze erre te az istennek se vagy hajlandó, csak távolről osztod az észt és mondod meg a tutit.

Hogy ez neked miért sok, azt te tudod, de én úgy látom, hogy az tud megsértődni, akit bizomy rajtakaptak azon, hogy a kritizálásnál többet nem tud felmutatni.

Én úgy látom ugyanis, hogy az itthonlévők vérrel és verrítékkel de azon fáradoznak, hogy sikerüljön összehozni valamit a baloldalból, több, kevesebb sikerrel.

Nem biztos, hogy a sikertelenségük oka a saját elvtelenségük, vagy a kisszerűségük okában kell keresni, nincsennek könnyű helyzetben..

Lehet hibáztatni az itthoniakat, de csak annak, aki tőlük többet, vagy jobbat tud felmutatni !

Na ebben látom én a te fő hibádat, mert amit eddig olvastam tőled, az a kiokosításon kívül nem valami sok.

És, elég unalmas is !

Lelked rajta, ha ezt nem látod be !

"vannak akik" utálják a cigányokat és a zsidókat, de sokkal többen vannak azok, akik nagyon utálják vagy a cigányokat, vagy a zsidókat és csak futóag, vagy nem a másik réteget, Ennek szociológiai okai vannak: a kérdés az melyik réteggel kerül a deliklivens bővebb kapcsolatba,

a két rétegből a cigányokkal élethelyzeti okokból ellenszenvezők a baloldal potenciális választói, a cigányok is a baloldal potenciáls választói,

az emeszpé valóban nem antiszemita és nem rasszista. de nem tudta visszavenni a jobbiktól a kezdeményezést és visszaszerezni poteciális szavazóit,

ez az emeszpé felelőségge nem?

szerinted?

"Gondolod, hogy baloldalon nincs rasszizmus és antiszemitizmus? Nagyon tévedsz - ha kissé elvonatkoztatnál a gyurcsányfanságodtól nagyon gyorsan rájönnél, hogy jelenleg nagyobb mint a jobboldaliak körében. Gondolj csak a cigánykérdésre, vagy más nemzetiségekkel kapcsolatos megnyilvánulásokra (Csak a teljesség igénye nélkül- szlovákok, románok szerbek)"

Nem, a baloldalon - legalábbis a szociknál, nincs rasszizmus és antiszemitizmus. Nem vitatom, hogy akad olyan szoci, aki az, de elvétve. Az MSZP poltikája pedig egyértelműen nem rasszista, antiszemita

A Jobbik sok esetben nyiltan rasszista és antiszemita. Cigányellenes programja egyértelműen azt a réteget célozza meg, akik utálják a cigányokat és a zsidókat :(

***Csak azután szólaljunk meg, miután a szavaink áthaladtak három kapun.

Az első kapunál azt kérdezzük magunktól:

-Ezek a szavak igazak?

Ha azok, továbbengedjük őket, ha nem, mehetnek vissza.

A második kapunál azt kérdezzük:

-És szükségesek?

Az utolsó kapunál azt kérdezzük:

-És kedvesek?***

(Ekhat Easwaran)

Ejnye-bejnye drága PlalyA!

Nem szoktál Te ilyen "értetlenkedő" lenni! ;o)
Tán még nem ébredtél fel eléggé? :DDD

A KB az nem mindig a Központi Bizottság, na és "Mr. vel68"-nak ragadt a schiftre az ujja az éjjel. Neki válaszoltál, nem? 
Ő most nincs itt, gondoltam, megmagyarázom. Ha meg másként van, majd kijavítja.

Az én laptopom meg nem vette be a T-t (szokása szerint)...

Csupán ennyi történt.
 

Ezt most nem értem, mivel kapcsolatban ragadt rajta és kinek az újja a schift bllentyűn

Kedves sphagin!

Értem, illetve nem értem. Hogy is van ez, miket is írkálsz. Azért olvasni is olvashatnál néha nem csak írkálni kéne és főleg nem ostobaságokat.

 Valahogy mindíg sikerül eltévedned és utánna pedig csapkodsz jobbra és balra aztán mindig sikerül mellé találnod.

Figyelmedbe ajánlom a kivastagított szöveget. és nincs mit mondanom, ezzel kapcsolatban.

Hülyeséget írtál, megint. 

(Neharagudj de ez már kicsit sok a jóból ezért vagyok egy kissé durvább a kelleténél)  Persze erre számítottam reagálásod szintjén. Lelked rajta.

Kedves PlalyA!

Szerintem rajta ragadt az ujja a Shift billentyűn. Van ilyen... 
Késő volt már, én is emiatt tévedtem a betűkihagyással, nem olvastam vissza.
Legyél elnézőbb! ;o) :P

 

Kedves playA !

 

Ja, ha neked az a megoldás, amit a JOBBIK kínál, akkor nincs miről beszélni !

Akkor csak szólongassanak meg téged a JOBBIKOSOK és ved is be a dumájukat.

Becsapni lehet az embereket ideig óráig, de egy idő után rájönnek a huncutságra. Kiderül, hogy mögöttük is a FIDESZ áll és ők még rosszabbak, mint a FIDESZ.

Ez lenne a baloldal felvállalása, ez lenne a megoldás ?

Nem gondolod komolyan !

Persaze okoskodni lehet és követelőzni is, de hát mit várjunk tőled ?

Te tudod a tutit és még sem mondod, csak másokat biztatsz,

Gyere haza és mutasd meg, hogy mit tudsz !

Csak nagyon röviden, mert plalyA a maga szokásos tömörségével :0)) már kifejtette a dolgokat eléggé.

Miért is kéne akár a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének állandóan helyeselni, mikor szemmel láthatóan képtelen következetesen egnyilatkozni és olyanokat mond, amiből egyértelműen kiviláglik, hogy egy nagy fenét akar, de nem együttműködést.. 

Ne haragudj, de főleg a tagságnak és a szimpatizánsoknak kellene tán felynitni a vezetőik szemét arra, hogy ők mit akarnak és ha a tisztelt vezető nem akar arra menni, amerre ők, akkor vagy meggyőzi őket, vagy elhúz a balfenékre..

Jelenleg egy nagyon erős kormányváltó hangulat van, ami egyenesen követeli az együttműködést, de nem két párt között, hanem minden demokratikus ellenzéki erő között.. Mit nem lehet ezen érteni? 

Most mintha az MSZP tett volna egy lépést (tanácsadók és méghozzá milyenek, a szó legjobb értelmében) arra, hogy az eddigi esélycsökkentő és kirekesztősdi politikáját felváltsa valami mással.. talán működni fog...  

(akkor aztán arra leszek kíváncsi, hogy az, akinek a főnök véleménye csak az iránymutató, hogy fogja ezt kommuikálni, mondjuk baráto körben..).

Ami ezen a fórumon történik azt teljesen félreérted, azt hiszem.. Itt mindenki (no jó, a fizetett provokátorok kivételével, akiket meg úgyis ismerünk és egy megszólalása alapján azonosítani tudunk) arra törekszik, hogy legyen kormányváltás és utána egy normális polgári demokráciában élhessünk. Ezért kritizál, javasol, morog, vagy dicsér.. 

Kedves vel68!

Igazándiból egyetértek veled. Abban meg teljes mértékben, hogy jelenleg a csodavárás stádiumát éljük.

Lehetne még ragozni, de minek a tények azok tények és jelenleg a baloldalon nem igen akarják ezt tudomásul venni.

Lemaradtam valamiről? Ki az a KB?

Kedves sphagin!

Hú, ez a kincstári optimizmusnál is rosszabb. Ha nagyon sértegetni akarnálak (nem akarlak)

akkor azt írnám, hogy ez a hsz-d a popizmus mintaképe.

Még hogy a potenciális baloldali szavazókat nem szólítja meg a Jobbik? Na ne. Te élsz Magyarországon és nem tudod?

Dehogy nem. Csak nézz széjjel. Melyik baloldalinak mondott párt ( és most nem vizsgálnám hogy tényleg az – e mert az egy másik mise)  ad valamilyen elfogadható módot a tanult gyámoltalanság felszámolására, Melyik párt ad valamilyen elfogadható reális megoldást a társadalom perifériájára szorultak megsegítésére.

A szoci kormányzás 12 éve alatt nem történt érdemi lépés az ügyben. Gondolod, hogy baloldalon nincs rasszizmus és antiszemitizmus? Nagyon tévedsz - ha kissé elvonatkoztatnál a gyurcsányfanságodtól nagyon gyorsan rájönnél, hogy jelenleg nagyobb mint a jobboldaliak körében. Gondolj csak a cigánykérdésre, vagy más nemzetiségekkel kapcsolatos megnyilvánulásokra (Csak a teljesség igénye nélkül- szlovákok, románok szerbek) Te élsz otthon és nem tudsz róla? Na, ne. Én, aki meg Angliába élek tudok róla. Hogy van ez kedves Sphagin? Akkor melyikünk látja reálisabban a helyzetet?

Bizony igaza van vel68-nak bizony ez így van Jelenleg a fenti problémák hathatós megoldására a Jobbik kínál megoldást.

Ami ugye nem jelenti azt, hogy igazuk is van a megoldással, de legalább nekik van megoldásra elképzelésük.

És a többinek? Azon kívül, hogy segíteni kell, és meg kell oldani semmi. A potenciális baloldali szavazó meg mit lát. Hogy megint őkert részesítik előnybe - mert többszörösen hátrányos helyzetű, meg nagycsaládos és egyéb jelzőket akasztanak például a cigányokra. És mi van ellene. A „ne cigányozz” jelszón kívül semmi.

A divat antirasszizmus és álantiszemitizmus ellenesség? Szét kéne nézned kedves sphagin és utána véleményt mondanod.

Nincs második kör, mert úgy nem lehet neki menni az Orbán massziv tömbnek, hogy eleve ellentétek vannak közöttünk ott meg nincs ellentét. Felesleges ilíyen módon próbálkozni. Csak úgy lehet, ha a kölcsönösen figyelembe vesszük egymás elvit és érdekeit Így alakítunk ki egy együttműködést amely nem csak orbán elzavarására, hanem az utána köbetkező időkre is szól. Nincs és nem is lehet Orbánnal szemben más alternatíva. Illetve ami van az még rosszabb alternatíva. A Jobbik.

Nem tudom, mikor fogjátok már fel ezeket az apróságokat. Nem arra kéne várni, hogy majd jön valaki és megmondja, hogy hogyan csináljátok, hanem önmagatoknak kéne erre rájönni. De addig, amíg a nyilvánvaló tényeket sem veszed te például figyelembe, nem is lesz sohasem esély az együttműködésre. Álomvilágban leledzel, de az a te problémád. A baj csak annyi, hogy másokat is igyekszel ebbe az álomvilágba becsábítani, miközben a világ már régen elrohant melletted.

 

Kedve Citoyen!

A harmadik kérdéscsoport.

„Mi a fontosabb, hogy egy általunk - vagy tudattalanul mások által belénk táplált, tényeknek álcázott véleményeknek adjunk teret... vagy tényleg azt szeretnénk, ha ebben az országban végre béke, nyugalom legyen...”

.

Egyenlőre, azt kell mondanom, hogy sokkal fontosabb a vezetők utáni bégetés- és csodálattal való hallgatása, mint a józanészre való hallgatás. Addig pedig békének még a látszata is messze van.

Szerinted mikor lesz az, hogy mondjuk a Gyurcsány fanok elismerik azt hogy a Polgári Szocializmus az nem egy követhető idol  egy baloldali számára (Bár ahhoz először is azt kéne elismerni hogy azt követik – de mivel ezt Gyurcsány Ferenc így szó szerint nem mondta ki- tehát nem is ismerik el)

Vagy szerinted mikor lesz az, hogy az MSZP tagjai és színpatizánsai beismerik azt, hogy az MSzP néppárti státusa nem egyéb egy mindenkinek való megfelelés kényszere és addig amíg mindenkinek mondok valamit nem mondok senkinek semmit.

Így akarsz te békét?

Ehhez megint az első kérdéscsoport vezetettekre vonatkozó részére tudok csak hivatkozni, illetve a vezetők részben megfogalmazottakra.

Úgy gondolod, hogy attól, mert lehajtom a fejem, nem fognak a vágóhídra vinni? Legfeljebb nem látom, hogy oda tartunk és abba a biztos tudatba bégetek, hogy, jaj de jó nekem, mert előre megyünk, csak a kanyargó út végén ott vár a böllér. Ezt meg nem akarom észre venni. Viszont, ha más ezt megjegyzi azonnal el kell taposni, mert nincs információm, nincs aki elmondja hogy miért nincs információm aki pedig kívülről ezt nehezményezi azt azonnal leszerelem azzal, hogy persze kívülről könnyebb beszélni- gyere csak ide bégetni. Csak, hogy aki kívülről látja az többet lát, mert mást is láthat történetesen nem csat a karámot, de ezt persze nem kell tudomásul venni.

Tehát nem lesz béke és nem lesz nyugalom, ha csak úgy nem hogy elfogynak a kivülállók és akkor csak bégetés van. Ez is megoldás, igaz?

Kedves Citopyen!

A második kérdéscsoportod..

„Hagyjuk magunkat megvezetni, belerángatni a belcsatározások látszatába, vagy tesszük a dolgunkat ki-ki a maga területén.

Belemegyünk-e abba, hogy most belülről beállunk az un. kritikusok közé, vagy tényleg szeretnénk változásokat elérni...”

 

Ez nagyrészt összefügg az első kérdéscsoporttal. Ha ugyan is volna tényleges ideológia, volnának agitátorok, akik kézzelfoghatóan és értelmesen elmagyaráznák azt, hogy az adott narrativa mit is takar és mit is jelent, nem lennének belcsatározások, és lehetne tenni a dolgát kinek kinek. Azaz el lehetne fogadni, el lehetne utasítani, és lehetne rajta módosítani. Amíg ezek a tényezők hiányoznak addig csak „belcsatározás van- ráadásul a legtöbbször olyan látszat érvekkel történik amit az ellenfél kézből kontráz – ha úgytetszik nagyobb az ártalma mint a haszna.

(mondok erre egy példát – szándékosan a múltból, és nem a mostaniból- volt a Média Törvény. Mi volt a kifogás egyik legerősebbnek tartott érve a baloldal részéről- hogy a Miniszterelnök nevezi ki a Média Tanács elnökét így az a Miniszterelnök szócsöve lesz. - Ez igaz, csak az is igaz, hogy ezt a  szoci kormány hozta törvénybe és cselekedte meg 2006-ban először. Tehát az érv hatástalan és többet árt, mint használ.)

Ahhoz hogy változásokat érjünk el- talán egy irányba kéne húzni a szekeret. Csak hogy amíg a Kataaa azon vitázik velem, hogy van –e ráhatása a magyar miniszterelnöknek a svájci frank árfolyamának magas vagy alacsony voltára- addig nem lehet  más kérdésekről érdemi vitát folytatni - azaz nem is lehet megbeszélni azokat a dolgokat amikkel az ellenfél erejét meg lehetne bontani. Így nem lehet.

Persze mindketten változást szeretnénk, sőt az sem kizárt, hogy valamilyen szinten még ugyan arra is szeretnénk ezt a változást, csak éppen elmerülünk abba, hogy nem értjük, hogy a vezetők mit mondanak , miért mondják amit mondanak. Nem elég az óhajokat elsorolni, azt is meg kell mondani hogy azokat hogyan kell érteni, és főleg hogyan kell abba az irányba menni.

Amíg ez nincs meg addig akarhatjuk mi a változást ahogy csak bírjuk nem lesz változás.  ( az első kérdéscsoport vezetettekre vonatkozó része)

Nem egymás között kéne megbeszélnünk azt a a kérdést, hogy a nyugdíjrendszer átalakítása miért szükséges, hanem azt kellene megbeszélnünk hogy a szükségességet úgyan úgy értsük és ne ketten harmincféleképpen. Nem csak az a fontos, hogy miért, hanem az is a fontos, hogy hogyan.

Viszont jelenleg a baloldal ott tart, hogy miért nem. Ja és persze ha erre valakik figyelmeztetnek, akkor aztán rögtön felhorgad a rettenetes nagy baloldali érzelem, a ki ha én nem színdróma és ilyenkor jönnek az értelmetlen körök- aminek aztán se füle se farka.

Vagy nem így szokott lenni – kedves Citoyen ( ne oktass, megsértődök,  értelmetlen, tartsd tiszteletbe mások véleményét stb stb kitételek.)

Na, látod -  ez aztán odavág a nagy „összeborúlásnak”, ahogy csak bír. 

Kedves Citoyen!

Jó sok kérdést tettél fel. Mind olyan amire igen nehéz a felelt egyenesből. Ugyan is ebben a kérdésben nem minden fehér vagy fekete.

 De legyen mivel nem igen akaródzik válaszolni rá, még csak „elvbe” sem. főleg aennek vagy annak a fanklubbnak a tagjai hallgatnak erről mélyen én a kívülálló, akit lehet szidni- megpróbálok neked valamiféle épkjézláb dolgot összehozni. Nem igazán biztos hogy tetszeni fog.

„Az, ha beszállunk a fröcskölődésekbe, átvesszük a stílust, amivel támadnak bennünket, vagy az, ha tesszük a dolgunkat és legalább mi függetlenítjük magunkat a ránkzúduló manipulatív médiahangulattól... és a pozíciókért kűzdő kisebb pártok által generált, elég visszatetsző ál-vitáktól”

A kérdést én más szemszögből nézem. Először is állítólag egy párt azért van, hogy az azonos érdekekkel, vagy közel azonos érdekekkel rendelkezőket képviselje a politika( közélet) színpadán. Ennek a pártnak vannak vezetői és vannak vezetettei.

Itt mindjárt kétfelé ágazik a kérdésed. Mi a vezető feladata és mi a vezetettek feladata. Meddig mehet el egy vezető abban a kérdésben, hogy a saját érdekei mentén vezesse az adott pártot és mikor kell ettől elrugaszkodni és azt mondani, hogy a saját érdekeit alá kell rendelni a vezetettek érdekeinek.

A Másik oldalnak a kérdése pedig az, hogy meddig kell a vezetetteknek, mint jó mamelukoknak, szájtátva hallgatni a vezetőre és bégetni – csodálva a vezető isteni megnyilatkozásait. Hol van az a határ, amikor a vezetettek azt mondják, hogy idáig és ne tovább. Mert ez nem a mi érdekünk hanem valahol eltévedtünk és most azonnal be kell ezt fejezni.

Ez a két kérdés csoport az amelyet górcső alá kell venni legyen az kisebb vagy nagyobb párt.

 Ugyan is ebbe mindegyik párt belekerül, és nem lehet azt mondani, hogy én nagypárt vagyok és elkerülöm ezt, te meg kispárt vagy és biztosan benne járkálsz.

Egyik párt sem kerülheti el ezeket a kérdés csoportoknak a valós megválaszolást. Sajnos azt kell mondani, hogy jelenleg egyik párt sem válaszolta meg ezt a kérdéscsoportot sem vezetői oldalon sem pedig vezetettek oldalán. Legyen az DK, MSZP, Együtt, vagy bármelyik ezekre nincs jelenleg válasz.

A helyzet úgy néz ki, hogy vannak a vezetők (Gyurcsány, Mesterházy, Juhász, Bajnai és  lehetne sorolni a választott vagy önjelölt „vezéreket” akik saját ízlésviláguk szerint vitáznak, (vagy néha vitatkoznak) egymással, és a vezetésük alá tartozók pedig szájtátva hallgatják ezt, és egymás irányába pedig ölre mennek. Sokszor évtizedes barátok, kollégák azok akik püfölik egymást a szent pártérdek nevében, mert a vezetők ezt meg azt mondták.  Holott mindegyik vezető már régen túl van azon a ponton amikor a személyes érdekeit háttérbe kéne szorítani a vezetettek érdekében, és a vezetettek is túllépték azt a pontot, amikor megálljt kéne mondani – de nem teszik, mert  a „jófiú” színonimája a magyar baloldalon az elvtelen hajbókolás és kritikanélküliség. Igazándiból ennek olyan okai is vannak, hogy nincs megfelelő ideológiai képzés, nincs megfelelő aktivista hálózat ( ami van az alig több mint a semmi)  a klasszikus pártszervezeti  szempontokból csak az az elv érvényesül, hogy a vezető a tagság feletti teljes uralmat biztosítja magának, ezt nem azzal éri el, hogy olyan ideológiát, és elveket vall amely egyezik a vezetettek érdekével, hanem pont az ellenkezőjével, olyan hegemon projectet képvisel ahol az információ hiány, a félrevezetés, az ideológia nélküliség,  egymásnak ellentmodó csoportocskákat hoz létre a vezetettek csoportján belül amelyet könnyű megnyergelni és kihasználni a vezetőnek a saját érdekeinek érvényesítésében. Ez sajnos igaz majd mindegyik magyar baloldalinak mondott pártra.

 A vezetettek egymást is püfölik miközben az ellenfelük önmagukon kívűli volta meg jókat nevetgél a sok egymást püfölőn. Neki csak karba kell tenni a kezét, neki dőlni a szorító kötelének és nézni, hogy egymást intézik el az ellenfelek.

Ez nagyrészt a vezetők hibája és ebből következően a vezetettek hibája is.

Addig, amíg a vezetettek fel nem ébrednek abból a mákonyból, hogy az én vezetőm az atyauristen földi helytartója, és soha sem beszél hülyeséget és nem követ el hibákat csak mindig rágalmazzák mások- nem is lehet  épeszű együttműködést kialakítani.

Vagy ha neked jobban tetszik, akkor amig nem lesz egy „új narrativa” amely ezekkel leszámol nem is várható az, hogy legyen együttműködés- összefogás meg kell a kutyának, az csak marakodás elodázását jelenti Tíz perccel- kedves Citoyen.

Ez a válaszom az első kérdésedre

Korrigálok: " - MIT gondolok - "

 

Hmmm...

Meglepődnél, ha leírnám, valójában MI gondolok erről az egész jelenlegi helyzetről és "felállásról"!

De nem írom. Mert megtehetem, hogy nem írom... :P
(Ez a TE jeled....)
 

Felismerni, mi az, ami MÉG nem volt, és hatékony is lesz, azaz "beleillik a képbe."

Csak tudnám miért van olyan érzésem, hogy már megint az igényt hallom ki a sorokból egy "új narrativára" (forditok: bárcsak valaki megoldaná, hogy zéró politikai költséggel és teljesitménnyel ránk szavazna mindenki).

Persze lehet "új narrativát" találni. Könnyedén.

Mégis miért nem talál ilyet a párt és értelmiségi holdudvara?

Hát azért, mert az "új narrativát" nehéz ám azokból a kósza megmaradt elemekből összerakni amelyekre nem áll, hogy "ezért vagy azért" nem lehet felhasználni őket.

Mi marad a sok "ezt nem lehet" után? Azt hiszem ezt olvashattuk bőven eleget a programokból és M.A. tollából.

Nem lehet. KB. ez a narrativa,

"Jelenleg ott tart a baloldal, hogy "valakinek" legalább saját maga előtt be kellene ismernie, hogy rossz választási stratégiát követ (több lehetséges "valaki" is akad).

Tudod, hideg fejjel és tárgyilagosan. Ahogy elnézem, jelenleg ez a legnagyobb akadály, ugyanis ehhez felnőttmódra kellene gondolkozni. Felismerni, ha valami nem megy és váltani."

Hmmmmmm...
Azt gondolom, elég pontosan összefoglaltad a jelenlegi helyzetet, "Mr. vel68"! :)
És nem először teszed.
Van benne valami, amiket írsz. Általában jól érvelsz (erről ismertem rád, bocsi..), kár, hogy ezt sokan nem így látják. Pedig a "más szemszögből nézni tudás" hasznos tulajdonság, kevesen képesek rá. Ki ilyen, ki olyan okból, de leginkább "alkalmatlanságból".

Igazad van! Az a legnagyobb baj ma, hogy hiányzik a hideg fej és a tárgyilagosság.
Sajnos csak kapkodások vannak, és rosszul sikerült improvizációk. :(((

Váltani pedig a legnehezebb dolog.
Felismerni, mi az, ami MÉG nem volt, és hatékony is lesz, azaz "beleillik a képbe."
 

1990 óta mindig érzelemből történtek a szavazások.

Azért mert ez volt az, amit a pártok tálalni tudtak. És minden alkalommal  magasabbra emelték a hangerőt, mert másra nem futotta.

Bele lehet fáradni az értelmetlen, céltalan drámázásba is. A magyar választók bele is fáradtak.

Hideg szív - hideg fej... Azaz higgadtság és tárgyilagosság kellene most.

Ebben törtnetesen igazad van. Épp ez az, ami nem jellemző a baloldali kampányra,

Jelenleg ott tart a baloldal, hogy "valakinek" legalább saját maga előtt be kellene ismernie, hogy rossz választási stratégiát követ (több lehetséges "valaki" is akad).

Tudod, hideg fejjel és tárgyilagosan. Ahogy elnézem, jelenleg ez a legnagyobb akadály, ugyanis ehhez felnőttmódra kellene gondolkozni. Felismerni, ha valami nem megy és váltani.

Na, akkor MOST meglátogattalak... Tényleg sikerült "ráhibáznom", hogy férfiszöveg, amit nyomatsz... ;o)

Ha a dumát nem támasztja alá a tett, akkor a kapcsolatnak nyekk! 

A "motorcserét" nem vállalja senki.
Mert a politikához HIDEG szív kell, nem pedig érzelmileg túlfűtött...
A közöny, de különösen a kiábrándultság is egyfajta érzelem, s a legkevésbé értelem.
Márpedig - annyiszor leírtam már, talán nem figyeltél:

1990 óta mindig érzelemből történtek a szavazások.
Azaz nem valami (valaki) MELLETT, hanem valami (valaki) ELLEN.
A szavazók mindig "büntettek".

Hideg szív - hideg fej... Azaz higgadtság és tárgyilagosság kellene most.
Én így gondolom.
 

Én úgy látom, nincs elég  motiváció az emberekben. 
Hanem van fásultság, közöny... Lézengenek, sodródnak az árral...

Ha egy vállalatban a munkatársak igy éreznek, az szerinted mégis kinek a hibája?

"A "nekem mindegy, egyformák EZEK mind!" - gondolkodású emberek.
Meg hogy: "Nem az én szavazatomon fog múlni, minek menjek el?..." "

Pont azt irod, amire felhivtam a ffigyelmedet: kiábrándultságról van szó.

"Kellene egy hatékony kurbli, ami megmozgatná ezt a poshadt állóvizet."

Mind ezt akarja. Mond, a magánéletben mi az, ami ismét feléleszt egy kapcsolatot? A duma? (két részeg berúgás, és a másik teljes levegőneknézése között?)

Hűűű, de férfias szöveg ez, na hallod!? ;o)
(Már van is egy tippem, ki vagy...)

Rossz a példa... 
A szerelem az szerelem, s mint tudjuk, az vak!
Aki szerelemből szeret, az akár fát is vágat a hátán szerelme tárgyával...

"Ha megversz is imádlak én"! - mondja a nóta.

Az igaz, hogy az AGYBAN dől el minden.
Csakhogy SZÍV nélkül nincs agyműködés.

De komolyra fordítva a szót:
Én úgy látom, nincs elég  motiváció az emberekben. 
Hanem van fásultság, közöny... Lézengenek, sodródnak az árral...
Ezért olyan nagy a bizonytalanok aránya a statisztikában.
A "nekem mindegy, egyformák EZEK mind!" - gondolkodású emberek.
Meg hogy: "Nem az én szavazatomon fog múlni, minek menjek el?..."

Kellene egy hatékony kurbli, ami megmozgatná ezt a poshadt állóvizet.
 

jó, és akkor mi feleltethető meg a VALÓSÁGBAN a metaforabeli SZIV-nek?

csak hogy leröviditsem: ha az "érzelmekre" gondolsz, akkor mint tudjuk az érzelmek központja nem a SZIV, hanem az AGY.

Szokták hozni hasonlatképpen a házaséletet a pártokra és választókra.

Szeretjük, szeretjük, de ha hanyagol, ha csúnyán beszél, ha mellébeszél, ha mást tesz mint amt mond, ha nem figyel a problémáinkra, akkor kiszeretünk belőle de alaposan.

UGYE ÉRTED?

Az emberi szervezet motorja a SZÍV.
Ha a szív leáll, jön az agyhalál...

 

én is sok mindent szeretnék (reflexió az idézetre)

valahogy úgy tűnik azonban, hogy a felnőttkor kezdete annak felismerése, hogy a világ öntörvényű és nem az ÉN áll a közepén.

eddig úgy tűnik a politikai baloldal a gyermekkorát élte. de most hogy a szülei kirakták a szűrét ideje lenne felnőnie nem?

Az idézet ok. de a következtetés a tiéd... nem az enyém :)

  • 284
  • -330

és mi a MOTOR?

nem értem a metaforádat.

"Így nem lesz kormányváltás, esetleg  autóban."

Nekem úgy tűnik, nem is a kormányt kéne leváltani az autóban, hanem a MOTORT!
Mert az beteg itt, ami a többit hajtja... :((((

 

Mi a fontosabb, hogy egy általunk - vagy tudattalanul mások által belénk táplált, tényeknek álcázott véleményeknek adjunk teret... vagy tényleg azt szeretnénk, ha ebben az országban végre béke, nyugalom legyen....

jó lenne, ha béke nyugalom lenne... azért ne lelkesedj ennyire a pártélettől független gondolkodásért. Az ugyanis adott: és úgy vettem észre a közéleti közöny elsősorban a baloldalnak fáj. Szerinted?

potencális szavazókat irtam

egyes pártok és ambiciók tengődéséről irtam nem a szavazókéról.

nem a nép céljáról irtam, hanem arról, hogy meg kellene találni az érdekazonosságot.

másrészt van egy alapigazság, amit látom mindenképp megkerülnél: szavazók nélkül nincs kormányváltás.

végül: a  fidesz szavazótábora nem azonos a baloldaléval, igy a "bukfenc" nincs kódolva. Elértünk egy lokális egyensúlyi pontot és vagy egy évtizeden át ezen a szinten tengődni is lehet. Az a tábor, amelynek szembe kell néznie a kielégitetlen igéretekkel, a baloldal. Pontosan azért mert a baloldali szavazók helyzete nehéz.

Hát !

 

Mit lehet olyanra mondani, hogy a JOBBIK képviseli  a baloldali szavazókat ?

Merész állításaid vannak, azt is lehetne3 mondani, hogy hülyeség amit állítasz.

Azért nem is annyira sok szavazó tengődik, ha jobban megnézed. A közvéleménykutatók még a bizonytalannak nevezettek közül is meg tudják mondani, hogy kit preferálnak inkább. Arról már ne is beszéljünk, hogy ki az a marha, aki színt vall, tudva, hogy ezért retorzió érheti.

Nincs szó arról, hogy ez a formáció életképes lenne egy kormányzásra is. Ezt meg is írtam.

Arról van szó, hogy van egy feladat és arra kell összefogni, mert máskép nem lehet. Ezt Orbán találta ki, mert úgy gondolta, hogy ezt az ellenzék nem fogja tudni összehozni. Eddig jól gondolta, mint ahogy te is sakkozol, ő is ezt tette.

A második körre nem az igény, hanem a kényszer vinné a pártokat. Az Orbán eltakarítása után jönne elő, a hogyan tovább kérdése és ekkor már kénytelenek lennének a jövővel is foglalkozni, ami új felállást igényelne !

Az viszont nem megy amit most csinálnak, hogy Orbán köszöni jól van és mégis osztják a hatalmat és a képviselői helyeket egyesek, másokat kizárva mindenből. Fordítva ülnek a lovon !

 

Hogy mi a népnek a célja ?

Hát a rezsicsökkentés, vagy a bőséges jövedelem !

Az elsővel próbálkozik Orbán is, mert azt könnyebb megvalósítani, látszólag ! A másodikra nem is mer gondolni, mert az macerás a számára és meghaladja a képességeit. Könnyebb elvenni és rabolni, mint jövedelmet termelni !

Hogy ebbe beledöglik az ország ? Kit érdekel !

A bukfenc kódolva van, legyen az bármilyen népszerű !

Ezt nem nehéz  elérni. Csak érjék el utána azt is, hogy nehogy fellógassák őket azért ami ebből fog következni.

Be lehet csapni a választókat és lehet hitegetni, de az igazság pillanata el fog jönni egyszer és akkor nem lennék a helyükbe, de még a JOBBIKÉBA sem !

Akkor vajon Hahn Endre min fog csodálkozni ?

Többször elgondolkodtam azon, hogy mennyire meggondolatlanul cselekszik az ember. Megkönnyebbülés, ha   valakit pocskondiáznak, egymás között ellentéteket szítanak akkor , amikor  a legnagyobb  szükség lenne egymás megértére, segítésére? Szerintem nem. Gondolokdjunk el azon, hogy tudnánk a  mai  állapoton változtatni. Gondoljon bárki  bármit, amiről úgy érzi, előbbre visz a megoldáshoz. Mondja el a véleményét, nem baj, ha nem olyan hatást vált ki, mint  vártuk, de elmondta, ő is elmonta, te is elmondtad stb. sok véleményt összegezve juthatunk el a megoldáshoz úgy, hogy ne  egymást, ne szidjuk. Azt se feledjük, sok kicsi vélemény sokra megy. Vélemény nyílvánításkor  ügyeljünk a kimondott  szavak súlyára.

Jó, hogy belementetek itt a választások latolgatásába, miután a blog nem erről szól elsősorban :D

De nem baj :)

Igazából azt szeretném, ha meggondolnánk, hogy mi előremutatóbb? Az, ha beszállunk a fröcskölődésekbe, átvesszük a stílust, amivel támadnak bennünket, vagy az, ha tesszük a dolgunkat és legalább mi függetlenítjük magunkat a ránkzúduló manipulatív médiahangulattól... és a pozíciókért kűzdő kisebb pártok által generált, elég visszatetsző ál-vitáktól....

Hagyjuk magunkat megvezetni, belerángatni a belcsatározások látszatába, vagy tesszük a dolgunkat ki-ki a maga területén.

Belemegyünk-e abba, hogy most belülről beállunk az un. kritikusok közé, vagy tényleg szeretnénk változásokat elérni...

Mi a fontosabb, hogy egy általunk - vagy tudattalanul mások által belénk táplált, tényeknek álcázott véleményeknek adjunk teret... vagy tényleg azt szeretnénk, ha ebben az országban végre béke, nyugalom legyen....

Hát ilyen és hasonló kérdések voltak azok, amik a blog megírására késztettek...

Igen, már most az van...

Nem is lehet csodálkozni, amig ez a törvényi helyzet :(

Ennyi pénzért már megéri pártot alapitani...és indulni :(

Elvben a parlamenti képpviseli demokrácia lényege az, hogy minden párt a saját választóit képviseli. Azért van több párt, mint egy, mert több mint egyféle választó is akad.

Én értem, hogy te a képviseletet "második körben" képzeled el. Az első kör lenne a "rendszerváltás".

Ezzel a felfogással több probléma is akad:

1) a baloldal potenciális szavazóinak egy részét -de facto- a Jobbik képviseli,  ők pedig sosem fognak csatlakozni az egységhez. akkor hogyan valósulhatna meg az egység?

2) sok párt és ambició tengődik széles szavazói bizalom nélkül. számukra a második kör semmit sem mond.

3) a bizalom az igéret megtartásában: győzelem esetén meddig tart ki az igény a második körre? Ha a lécet verve azért nem, ha kétharmaddal, akkor azért nem...

4) az érthető, Orbán leváltása miért kedves az ellenzékben sinylődő politikusoknak. De a népnek ez nem cél. Legfeljebb eszköz.

Nem lehet, hogy van egy harmadik út is? Mondjuk az, hogy "valaki" megkeresi az érdek azonosságot a választók egy nagyobb tömbjével? Egy bizonyos Orbán Viktor pont ezzel próbálkozik. És rácsodálkozik Hahn Endre az ATV-ben:

"Korábban olyan még sosem történt, hogy egy kormánypárt népszerűsége emelkedjen a ciklus közepén, a Fidesz népszerűsége azonban emelkedik"

Az amit most összehoztak !

 

Azt irod 2 azaz kettő út. És mi a másik?

A gond ott van és volt, hogy az ellenzék előtt két út állt, ha választást szeretne nyerni.

Azért írom, hogy állt, mert már nem áll.

Az egyik a teljes összefogás mindekivel aki Orbánt szeretne váltani. mindenki egy közös listán és mindenki egy képviselőre szavaz.

Ekkor nem egy párt zászlajához csatlakozott volna a társaság, hanem egy szövetség logója alá ! Ki alakult volna a demokraták és a nem demokraták közötti választás lehetősége.

Természetesen ez nem tudott volna életképes kormányzást is nyújtani a választási győzelem utánra, hanem csak a FIDESZ által hozott rendszerek lebontását tudta volna elérni az ilyen összefogással.

Ezzel ugyanis mindeki egyetértett eddig.

A valódi választás ezután jöhetett volna, egy demokratikusabb körülmények között, tisztességes versenyben, minden párt részvételével.

Az a választás lehetett volna az amit most szeretnének elérni egyesek. Ez azonban ilyen feltételekkel nem fog menni. Óriási hibát követtek el az ellenzéki oldalon, hogy elutasították a teljes összefogás gondolatát a saját pecsenyéjük féltése miatt !

Mert erről szólt a mese és erről is szól most is.

Ezért mennek a különindulások és ezért kötnek szövetséget is !

A többi csak rizsa !

 

"Ha valakinek van konkrét terve (másokkal ellentétben) arra, hogy mit és hogyan szeretnének a választások után, akkor vajon helyes-e az, ha folyamatosan megkérdőjelezik a szándékot és magát a programot, miközben nem tudnak vele szemben felmutatni szinte semmit. Se program, se széles támogatottság..."

A DK indulni fog. Most jelentette be Thürmer, hogy a Munkáspárt is indul a választásokon, de láttam kint FKGP-s plakátot is.

Túltermelés lesz pártokból,  és azt, hogy más, szövetségi rendszeren kivüli párt politikusai milyen döntést hoznak. nem tudod befolyásolni. Azegész országot sem tudod bvinni a Parlamentbe: ahogyn a szekérre felvettek szma, úgy bővül a jelentkezőké ... és végül a sértett khagyottaké

De ha ez igy van, mi a logikus  következtetés?

Szerinted jó ötlet erőltetni ami nem megy?

Majd lehet vállakat veregetni (sajátot), hogy *én megmondtam* :( Az eseményekben játszott  saját szerepről ilyenkor lazán átsiklanak az emberek :(

Köszönöm, hogy megírtad azt, amit magam is gondolok. Így  nem lehet a választásokra készülni, hogy teret adunk a kormányzó pártnak. Nem azzal foglakoznak sokan amivel kellene. Így nem lesz kormányváltás, esetleg  autóban. Aztán csodálkozunk, hogy  nem sikerült.