A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Sem Paksról, sem az állami luxusfizetésekről nem lehet népszavazást tartani

via 168 Óra Online

2017. június 23. 09:54 | 62 hozzászólás

Újabb népszavazási kérdések hitelesítését tagadta meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén, a kilenc kérdést ugyanaz a magánszemély nyújtotta be.

  • Az első kérdés arra vonatkozott, hogy minden, Magyarországon 2018. január 1. után üzembe helyezett atomerőművi blokkot legkésőbb az üzembe helyezést követő 180. napon végleg üzemen kívül helyezzenek – írja az MTI. Az NVB ezt egyhangú döntéssel azért nem hitelesítette, mert a kérdés a paksi bővítésre vonatkozik, erről pedig nemzetközi szerződés rendelkezik, amiről nem lehet népszavazást tartani. Emellett a népszavazási kérdés alaptörvény-módosításra is irányul, ami szintén nem lehet. A kérdést egyben megtévesztőnek tartotta a testület, mert a népszavazás kötőereje három év, vagyis az már nem kötné az Országgyűlést, amikor az új paksi blokkokat üzembe helyeznék.
  • A második kérdés arra vonatkozott, hogy minden olyan felsőoktatási intézmény, amelynek állami elismeréséről döntött az Országgyűlés, a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint működhessen. Az NVB egyhangú döntéssel tagadta meg a hitelesítést, részben azért, mert a hivatkozott törvény már öt éve nincs hatályban, ráadásul a kérdés azt a látszatot kelti, mintha a választópolgár a külföldi egyetemekkel kapcsolatban hozhatna döntést.
  • A harmadik kérdés azt kívánta elérni, hogy legfeljebb havi bruttó kétmillió forint javadalmazásban részesülhessenek a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott cégek alkalmazottai. Az NVB 7:3 arányban megtagadta a hitelesítést, többek között azért, mert sem a javadalmazás, sem a foglalkoztatási jogviszony pontos tartalma nincs törvényben rögzítve.

Tovább...


A cikk eredetije: Sem Paksról, sem az állami luxusfizetésekről nem lehet népszavazást tartani


Hozzászólások

mdani képe

mdani
1 hete

Figyel már egy picit... Halálira nem érdekel, hogy a történelem szerint akkor mi történt, mert nem ehhez szóltam hozzá... Hanem ahhoz, ha szabad emlékeztetnem, hogy ne hozz fel olyasmit a "bizonyításra" aminek semmi köze semmihez és magad is tudod, hogy nem ismered... 

Ennyi és nem több....

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Hát kedveseim, ez igen érdekes blog lett a maga 60 hozzászólásával!
Így leget eljutni Pakstól a VOLT finnugor nyelvcsaládig! :DDD

Jómagam maradok az eredeti véleményemnél, ha megköveznek, akkor is:
SEM BIZONYÍTANI, SEM CÁFOLNI ILYEN TÁVLATBAN NEM LEHET AZT, MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK AZ ŐSEINK!

A lényeg: BESZÉLTEK már a magyarok egymással, és nem morogtak, mint ezek:

https://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk

2001: A Space Odyssey - The Dawn of Man 
2001-es Űrodyssea - Az emberiség hajnala

Kedves Dmolnár, erre a filmre gondoltál, hogyan "beszélgettek" egymással az ősemberek? Tudod, mikor meglátták a monolitot...

Kedvenc filmem!

A 7. percnek két tanulsága van számomra:
1. Felfedezték a KÉZHASZNÁLATOT
2. FELFEDEZTÉK A SZERSZÁMOT
3. FELFEDEZTÉK AZ ÖLÉST!

Azonban az ölés a túlélést is jelentette, mert ez megmaradt emberként is bennünk (vadászzsákmány -> evés). 
 

 

plalyA képe

plalyA
2 hete

Kedves  dmolnár!

Egyáltalán nincs igazad ebben a kérdésben – már bocsánat.

Nincs finnugor nyelvcsalád 1964 –ig volt, azóta meg nincs.

Urali nyelvcsalád van, amely az Urali népek összefoglaló nyelvi megnevezése. Ennek egyik ága a Finnugor alapnyelv amely úgy I.e 3000ig alakult ki és vált el a szamojéd alapnyelvtől.

A finnugor alapnyelvben I. e 2000-ben elvált egymástól a Finn-permi és az Ugor ág. Nem keveredtek és nincs is közük egymáshoz.

AZ Ősmagyar nyelv az ugor ágon fejlődött ki a vogul és a osztják nyelvekkel egyetemben (az utóbbi kettő az osobi-ugor) I.e 500-ig

A finn –permi alapnyelv úgy I. e.1500 körül tovább oszlik, permi és finn-volgai ágazatra.

A permi ágazatban vannak a Komi, és az Udmur nyelvek amelyek nem is hasonlítanak a mi nyelvünkre sem alaktanilag, sem egyéb formában.

A Finn-volgai ágazat is tovább bomlik mari, ezra, boksa, számi, és balti finn nyelvekre (ebben a csoportban van a finn és az észt) Kb annyi közünk van a finn nyelvhez, mint mondjuk a vizigótoknak a gepidák nyelvéhez - mindkettő indoeurópai nyelvcsalád tagja aztán más se. Bár mindketten éltek egy időben a mai Románia területén máig sincs különösebb kapcsolat ezen nyelvrokonságon kívül. Attól hogy valamely népek egy azon nyelvcsaládhoz tartoznak még nem nyelvrokonok.

Ugyan is akkor az Ó angol meg a francia is nyelvrokonnak kéne, hogy legyen pedig mi sem áll messzebb egymástól, mint, a kelták és vikingek erőteljes hatását mutató ősgermán- ó angol meg a franciák újlatin nyelvezete.

Pedig mindkettő az indoeurópai nyelvcsalád tagja.

Ami a finnugorságot illeti ezt a felosztást nem én találtam ám ki hanem a finnugorológusok aposztrofálják így a nyelviségünket. Azaz nem agyunk rokonai a finneknek meg az észteknek meg a többinek, nyelvünk az  vogulokkal (akik az Ob keleti mellékfolyói mentén az Uraltól keletre élnek a másik legközelebbi nyelvrokonnak elfogadott osztjákokkal egyetembe a Hanti-mansy  Nemzetiségi körzet nyugati részén a mai Nyugat-Szibériában.

Ami meg a finnugornak kikiáltott szavakat illeti azokkal nagyon csinján kell ám bánni, Ugyan is például a Ló esetében - ami ugye ősi finnugor szónak van aposztrofálva kiderült a régészeti leletekből, hogy a finnugor egység felbomlása során, az i. e. 3. évezred végén, két nagyobb csoport különült el egymástól, tudományos megnevezésük szerint a finn-permi és az ugor. Valószínűleg a finn-permi csoport nyugat felé húzódott, míg az ugorok korábbi élőhelyükön, az Urál déli részétől az Ob felső folyásáig terjedő hatalmas ligetes-sztyeppés területen maradtak. Szomszédságba kerültek déli eredetű, minden bizonnyal ősiráni nyelvet beszélő népcsoportokkal, akik magukkal hozták Közép-Ázsiából a földművelés és az állattartás ismereteit. Ezeket eltanulták tőlük az ugorok, olyannyira, hogy a régészeti leletek tanúsága szerint az i. e. 2. évezred első felében a termelés már túlsúlyban van a halászattal és a vadászattal szemben. Ismerték a lótartást, ezt bizonyítják az olyan közös kifejezések, mint ló, nyereg, fék, másodfű ('két éves') ló, harmadfű ('három éves') ló. Ismerték a bronzművességet, ebből a korból származik az ón szavunk.

Például a ló ennyire finnugor szó.

A Kr. e. 2. évezred vége felé az éghajlat szárazabbá válása miatt az ugor népcsoport kettévált. Egy csoportjuk megmaradt korábbi élőhelyükön, és fokozatosan áttért a nomadizáló állattartásra. Ők voltak a magyarok elődei. A másik csoport viszont észak felé húzódott, a csapadékosabb területekre, hogy földművelő-állattenyésztő életmódját folytathassa. Elkeveredtek a korábban ott élő népcsoportokkal.

Ez a finnugorológusok álláspontja - amelyet más megközelítések nem osztanak.

Tehát nem olyan biztos ám, hogy azok a szavak melyeket korábban ősi finnugor szónak tekintettek az valóban az is.

Többek között ezért kéne átértékelni ezt a finnugor nyelvcsalád kérdést és származást meg az egész miskulanciát semmi sem igazolja, de nem is cáfolja.

Pontosan annyi a nyelvi kulturális és egyéb bizonyíték mellette, mint ellene.

Én, aki ebben a kérdésben szkeptikus vagyok inkább az ellen lévők fele hajlok mintsem a mellette lévők fele. De mondom, egyik sem bizonyított teória.

plalyA képe

plalyA
2 hete

Kedves Dmolnár!

Semmiképpen nem akartam a bibliát sem igaolni sem cáfolni. Ha azt akartam volna akkor másképpen fogok hozzá.AZ eseméyn amit leírtam az valódi esemény megtörtént, dolog amire régészeti bizonyítékok vannak. Hogy a zsidókat kiüzték vany sem ez engem ebből a szempontból nem érdekel, csak azért írtam, hogy a Biblia is megemlíti ezt a dolgot, hogy jelezzem, hogy valós eseméynek a felhasználása történt. 

Nem tisztázott hogy üldözték volna őket sereggel erre is csak a biblia ad némi támpontot, viszont ennek az üldözésnek ellent mond az a tény, hogy akkor egy sokkal veszélyesebb ellenséggel is szembe kellett nézni Egyiptomnak illetve a Fáraó seregének a Libiai törzsejkkel amelyek a birödalom másik oldalán támadtak. 

Sokkal valószínübb hogy a Fárao azon az oldalon volt mintsem üldözte volna a zsidókat főleg úgy hogy ő volt az aki úgymond felszabadítottta a "munkaszolgálat" alól őket.  Sokkal valószínűbb hogy az egész üldözáés meg MÓZES és a többi  egyszerüen a kereszténység kreálmánya és nem valami megtörtént esemény.  Mint ahogy a Vörös-tengeren való átkelés is egy mitosz csupán. A Közelében sem jártak nem hogy átkeltek volna rajta - inkább csak egy fordítási hibának tudható be, mintsem valós dolognak.

Én a valós tényeket irtam le és nem a bIbliát akartam céfolni vayg igazilni. Tény hogy a Hettta birodalmat ezek a  népek döntötték meg, akkor amikor írtam, és az is tény hogy akkor abban az időben  egy déli irányú népvándorlás volt Európában agy kisebb jégkorszak miatt. Tény az hoyg a Zsidók akkor éppen a mai Izraek területénvoltak és azis téyn, hogy a mai palesztinok a Filiszteusokat tekintik őseiknek akik viszont európából kerültek oda ekkor. Ezért hibás az a nézet ami a palesztinokat az arab népek csoportjához sorolja.  A filiszteusok mediterrán eredetü indoeurópai vaskori nép amely ebben a népvándorlásban jut el kis ázsiába és lesz úgymond Palesztinná - eredendően az egyiptomi irato pršt.w vagy plśt.w néven nevezik őket" eztkésőbb a római korban Vespasiánus császor uralkodása során fejlesztik Palesztinává.t A határőrizetre rendelt zsidók I.e 1180-ban legyőzik őket, és a birodalom határán kapnak letelepedési engedélyt aminek követlkeztében azóta állnak harcban a zsidókkal. Fontosab településük Ghaza amely a római korban a római helytartó állomáshely volt ( lévén kikötője) (pl. Poncius Pilátus is itt székelt és nem Jeruzsálemben)

Eszembe sincs olyanra hívatkozni, amit nem kellően ismerek, vagy nem nézek utánna - ezt azért már tudhatnád.

mdani képe

mdani
2 hete

Hát mondjuk nem... Aki nem ismeri a Bibliát, az ne hivatkozzon rá. Én ugyan valamennyire ismerem (hála egykori Amőbás társainknak, Svennek például, meg a többieknek, meg ugye olvastam is, méghozzá elég alaposan, ami nálam eléggé szokatlan) , szóval teóriákat felállítani lehet, de ezt, amit említesz speciel a Biblia nem támasztja alá. Ez van. Beleestél egy csapdába, ami arról szól, hogy vannak emberek, akik mindenáron a Biblia hitelességét akarják bizonyítani, ennek enyhébb formája, amikor nyomoznak és párhuzamot vonnak események és helyek között (amiknek nem mellesleg van értelme mert a Bibliában elég sok valóságos történet is szerepel, aminek tényleg van alapja), amiket a Bibliában megemlítenek, és súlyosabb, amikor a elmekórtani esetnek minősülő elméleteket állítanak fel (kreácionoisták). 

Hogy azután  zsidók maguktól mentek el (Ezt írja a Biblia) avagy határőrként akarták őket letelepíteni (akkor minek üldözték őket, pláne sereggel) az már más kérdés. Egy biztos, a földmüvelő fejlett mezőgazdasággal rendelkező Egyiptom valószínűleg nehezen, vagy egyáltalán nem viselte el a pásztorkódó zsidó törzseket, akik nem voltak tekintettela megművelt földekre, sőt, alantasnak tekintették azokat, akik földművesek voltak. Úgyhogy logikailag (de csak logikailag) sokkal valószínűbb, hogy némi idő elteltével úgy kergették el őket, ahogy voltak... (A római és pláne iszlám történetírással vigyázni kell, ők speciel az említett történeteket vagy a zsidóktól szerezték be - honnan máshonnan? - vagy a mohamedánaok meg a már kész Bibliai leírásokból...)

mdani képe

mdani
2 hete

Kedves plalyA!

Úgy van ahogy írod és mégsem. (Én se vagyok nyelvész, én is a mások által hozott anyagból dolgozom). Tehát igaz az, hogy van urali nyelvcsalád, amelyiknek az egyik ága a finnugor nyelvcsalád (az uraliból vált ki). Az egyik ág a szamojéd nyelcsalád, a másik a finnugor. tehát is-is.

A másik. Hogy ma mi milyenek vagyunk, abban neked teljesen igazad van. Se jobbak, se rosszabbak, mint a többi nemzet, és valóban ezen semmit nem változtat, hogy az ősök anno dacumál milyenek voltak. Aki az ősök "nagyságát" keresi, hibás, mondhatnám rossz, úton jár. Ez értelmetlen és haszontalan. Attól Büdöstalpú Józsi sem több nem lesz, ellenben inkább kevesebb... 

Igen a mai magyar népesség (már akiket ma magyaroknak nevezünk, az a tökéletesen kevert népesség) sajnos olyan legnagyobbrészt, amilyennek leírod. Sajnos, persze ez az egyénekre nem vonatkozik, csak egy egy csoportra, amelyek sajnos elég nagyok...

mdani képe

mdani
2 hete

No, hát először is, nem kell aggódnod. Finnugorul beszéltek, azon a közös nyelven, amit az ősök, amikor még együtt voltak, beszéltek. Azelőtt meg ki tudja? Ezzel az erővel visszamehetnél a gyüjtögető korba, amikor nem is szavakkal, de inkább taglejtésekkel, meg morgásokkal "beszélgettek" (erről van egy nagyon jó film, csak nem emlékszem a címére). 

A finnugorokkal pedig nem találkoztunk, mert mi magunk voltunk azok. Persze nagyon sok szó keletkezett a szétválás után, sok jött át más nyelvekből, és ma is születik nagyon sok szó, ami mondjuk száz éve tökéletesen ismeretlen volt... 

Hagyni azonban nem kell, csak nem az amatőrök dolga, hogy elméleteket gyártsanak, no pláne azt tényként adják elő. Hiszen sokszor a tudosok is tévutakon bolyonganak a nagyon gyér emlékek között. A magyar nyelv az az a nyelv amit most beszélünk, de magyar nyelv volt a nyelvújítás előtt is. Hogy mikor lett magyar a finnugorból azt esetleg egy ezzel foglalkozó nyelvész tudná megmondani, vagy még ő sem. A múlttal való foglalkozás nem hiábavaló, ha valóban azt akarjuk megtudni, milyenek is voltak az őseink. De ha álomépítéshez akarjuk használni, akkor káros...Éppen ezért nem szabad meghagyni a magyarkodóknak, mert ők nem tudnak gyakorlatilag semmit, ellenben azt fene nagy hangon hírdetik...

plalyA képe

plalyA
2 hete

Kedves dmolnár!

Melyik történetre gondoltál. Ird meg, mert én ugyan nem vagyok egy nagy biblia szakértő- talán még azt is meg merem kockáztatni, hogy alap szinten is csak ugatom a bibliát.

Éppen ezért kérlek hogy írd már meg hogy melyik történetre gondolsz.

Ugyan is ha  arra amit a dórokról meg a tengeri népek támádásról írtam akkor bizony nincs igazad. Mernethap fáraó akinek az uralkodása I.e 1200 körülre esik (Tiszteletből II. vagy Nagy Ramszesz után felvette a III.Ramszesz nevet egyébként a 15. fia volt II.Ramszesznek - amit egyébként több utóda megtett) Egyiptomot  népvándorlás méretű támadás éri az  Arab félszigeten. A görög területekről kiinduló invázió Anatólia,Szíria és Egyiptom irányában folyik résztvevői a dórok,frigek akhájok, filiszteusok - eltörlik például a hatalmas Hettita birodalmat amely Egyiptom fő ellenlábasa volt és II: vagy Nagy Ramszesz is csak nagy nehézségek árán tudta megállítani őket a Kádesi csatában.

III: Ramszesz az Egyiptom határok védelmét a Zsidó törzsekre bizza, felszabadítva őket a II Ramszesz által rájuk rótt egyfajta "munkaszolgálat alól"  -a zsidók a mai arab félszigeten (Kánaánban) meg is állítják az inváziót megvédik az Egyiptomi határokat- ezt nevezi feltehetően a Biblia a Zsidók kivonulásának Egyiptomból- az egyiptológusok véleménye szerint. Ennek az úgynevezett Tengeri népek inváziójának a kiváltó oka pedig az Észak Európából déli irányba húzódó egyéb  népeknek a megjelenése volt amely egy kisebb jégkorszak lezajlásának a következménye.

Ha tehát erre a történetre gondoltál akkor bizony nincs igazad mert igen is a Biblia erről megemlékezik a Zsidók kiüzetése Egyiptomból cimmel A kivonulások könyvében. Még hozzá Ramszesz várostól keleti irányban- túl a Keserű tavak  sástengerén- Jóval a mostani Arab félsziget belsejébe mondhatni a mai Izrael és a mai jordánia területére.

De megemlékezik erről a Korán is De Midrass Rabba( Bibliai szöveg magyarázata) is említést tesz erről, valamint néhány ókori író mint például Philon, vagy Joseph Flavius- aki a Kivonulás vezetőjét illetve a törzsek vezetőjét MÓZESNEK nevezi és hercegnek a trón várományosának tekinti.

Azaz ebben az esetben a Bibliában leírtak valós történelmi háttérrel rendelkeznek csak nem éppen úgy ahogy az valójában megtörtént hanem kicsit igazítva a keresztéynség monoteista világképéhez.

Vagy is ez a történet valós alapokon nyugszik., és ha erre céloztál akkor bizony rosszúl tetted.

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Ájjájj! Ennyire sok?!
Úgy tűnik nekem, hogy a finnugorokkal való találkozásunk előtt NÉMÁK voltunk, de mindenesetre nem voltak semmiféle beszélgetére alkalmas szavaink...
Jajjj, jajjj!
Még tán a lovari nyelv is színesebb, pedig - állítólag - CSAK kb. 500 szóból áll a nyelvük.

Na, most aztán teljesen magam alatt vagyok, és egy darabig meg se merek szólalni, mert vagy finnugorul, vagy németül, vagy szlávul, törökül, netán arabul, illetve akár hottentottául, vagy a fene tudja, hogy milyen nyelven szólalnék meg, CSAK éppen magyarul nem, mert OLYAN NYELV - ezek szerint - NINCS IS! :(((

Talán PlalyÁnak van igaza, hagyjuk a fenébe ezt az egészet, illetve hagyjuk meg a "magyarkodóknak"! :DDD
Ők tán tudnak mit kezdeni vele...:P
 

plalyA képe

plalyA
2 hete

Kedves dmolnárE!

Én nem vagyok nyelvész, és csak azt írtam le amelyik egy ezzel foglalkozó MTA cikkben megjelent láthattad, hogy idéző jelbe tettem. AZ akadémiai körökben tudomásom szerint éppen annyi az ellenzője a dolognak mint amennyi a támogatója. Én azt mondom, hogy sem igazolni sem megcáfolni még senki sem tudta hitelt érdemlően. Éppen ezért szkeptikus vagyok. Azt tudom, hogy, 1964 óta  nincs Finnugor nyelvcsald hanem uráli van. Ezt tanultam NSZK-ban az egyetemen, ezért mondom.  

Ennek ellenére még mindíg Finnugornyelvcsaládról beszéltek és beszélnek most is. Úgy gondolom, hogy mindenkinek magának kell tudni azt, hogy melyik  verziót fogadja szívesebben. Semmi féle, sem nyelvészeti, sem kulturális, s főleg nem DNS bizonyíték, nem teszi kétségtelenné ezt az egész finnugorságot.

Kb ugyan annyira vagyunk törökök, arabok, vagy éppen szkíták avarok irániak mint amennyire finnugorok. Tehát inkább hagyjuk ezt az egészet mert ez megint csak arra jó, hogy megossza az amúgy sem egységes embereket. Azt kéne inkább figyelembe venni, hogy semmiben sem vagyunk sem jobbak sem pedig rosszabbak mint a többi európai nemzet, legalább is öröklött tulajdonságok terén. Nem vagyunk sem kiemelkedő tudományos,harcos, vagy más vonatkozásu tulajdonsággal megáldva vagy megverve- viszont van egy nagycsomó olyan rossz tulajdonságunk, amelyet inkább el kéne felejtenünk- és azt vélem, hogy ennek nem éppen a finnugorság vagy nem finnugorság az oka - hanem az, hogy nem bírunk magunkkal. Ostobák, műveletlenek és mondjuk meg az öszinteséget bunkók vagyunk. Mi akarunk diktálni olyanoknak, akik sokkal jobban tudják azt, amit csinálnak mint mi.  Visellkedni nem tududnk, és ezzel az állandó "haj de nagyok voltunk valaha" című felfogással csak is magunknak ártunk.

Van egy mondás néhány országban rólunk- " az okos ember más kárán tanul, de a magyar olyan ostoba, hogy sajátjáén sem."

Igazságuk vagyon.

The man of brains learn disinterest of another man, but hungaryen man like is archetypal asinine, that he doesn’t learn in his own failing neither

mdani képe

mdani
2 hete

Minden, hangsúlyozom, minden népnekvoltak olyan korszakai, amikor valami mitológiai magasságokba emelt hősöktől, vagy néptől szerette volna magát származtatni és ezért ezerrel kutatott utánuk. Az már más kérdés, hogy ki és hogyan teszi. Ceausescu Romániájában a római eredetet hirdették, mondván, ők a rómaiak leszármazottai, de ha nem, akkor legalább dákok, akik izé... Na, akik szintén rómaiak, mert ugye az ország latin neve Dacia volt. 

Hogy milyen származék vagy? A kutyát nem érdekli. Elmondok egy nagy titkot, a "mélymagyarokat" se. Tudniillik nem a saját őseiket kutatják (mert még felettébb kellemetlen dolgok is kiderülhetnének), hanem kijelentik, úgy ex cathedra, hogy ők már bizony azután... És aki nem úgy gondolkodik, mint ők, az nem magyar. Mondjuk persze ez egy méretes hülyeség, mert nem a gondolkodásmód adja meg egy nemzetiséghez való tartozás lényegét, vagy bizonyítékát. Úgyhogy sejtheted, a "mélymagyar" se azzal kezdi az udvarlását, hogy megkérdi a másik felet, oszt magyar vagy e? és elkéri esetleg a heted (az se jó, mondjuk a század) ízigleni anyakönyvi kivonatokat, vagy esetleg DNS vizsgálatra küldené a leendő párját. 

Bizony, bizony, ott a gondolkodásbeli hasonlóság számít, nem a vérvonal.. Így legfeljebb azt állíthatja magáról, hogy egyazon agyament csoportba tartozik. De hogy ettől magyar? Hát azt nem...

mdani képe

mdani
2 hete

Hát nesze neked pár szó..  http://wiki.startlap.hu/melyek-a-finnugor-eredetu-magyar-szavak/

Természetesen van török és német eredetű szavunk is, főleg a modern korból. Német speciel a sparherd, a spájz, a früstök és társai. De a nyelvészet nem csak a rokon szavakat nézi, hanem a nyelvtant is, mint például a ragozást.

A törökök meg alapvetően "baráti" népnek tartanak minket, mert ők (nekik így tanítják, vagy tanították) segíteni jöttek az osztrák császár ellen... Megtanulni meg a kereskedők tanulnak meg először egy idegennyelvet, ha abból sok a túrista, vagy egyéb látogató...

A bíbor ügyet köszi, én azt hittem ma sem tudunk ilyet csinálni, de ezek szerint igen (de akkor miért nem csinálnak?) 

Hát ja... Egyenest az adott vonatkoztatási rendszerben tudsz rajzolni, de ha ezt átléped, akkor az már nem egyenes.. Mindebből az következik, hogy ha innen nézed az, aminek látszik, onnan nézve meg nem egészen az.. :0)

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Kedves vitatársaim!
Tud valaki még egy olyan eredete után kutakodó népről (Ceausescu Romániája kivételével), mint a magyarok?!

Mert jómagam ezt már nagyon uncsi!
Hijába no, nem vagyok magyar... legfeljebb kun!
Apám, anyám a Kunságban született.

De tán nem is nagyon érdekes ez, honnét származom.
"Vagy, aki vagy: Se kicsi, se nagy!
 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Igazad van, idő híján csak "átfutottam".
De most rászántam az éjszakát, és eolvastam... Alaposan, lassan. Félóra volt - nekem...
Jó apróbetűs írás, a szemem majd kiugrott, nem szeretek netről sokat olvasni.

Na szóval most még nagyobb a KÁOSZ a fejemben!
Ugyanis az jött le nekem ebből az egészből, hogy SEMMI, de semmi nem bizonyíték semmire...
Maximum arra, hogy a sokféle népség közül valószínűleg a finnekkel, ugorokkal (de milyen ugorokkal, hisz többféle is volt!?) kapcsolata volt az évezredek folyamán a magyaroknak...

Hogy a BIZTOS támpont a nyelv?
Nos, szeretnék már végre EGY, azaz legalább egyetlen egy KÖZÖS szavunkat a FINNUGOROKKAL!
Tehát:
Amely mindhárom népnél MA IS HASZNÁLATOS, azaz a finneknél, az ugoroknál (melyiknél, az legyen mindegy...) és a magyaroknál is.
Tehát kérnék szépen egy ilyen "három nép" ŐSRÉGI, de ma is használatos egyetlen közös szavát! 
Tudod, én mindig mindenben KÉTELKEDEM!
Bizonyítékot kérek!
Valami olyasmit, amiről itt alább írni fogok:

Azt írod PlalyÁnak::
"De az alapszavakra érdekes módon a török hódoltság se nagyon hatott, pedig hát ők azután itt voltak 150 évig... De bizony igen kevés szót vettünk át tőlük."

Én elmondok egy IGAZ történetet:
A lányom Hamburgban egy óvodában dolgozott pár hónapig. Tél volt. Egyszer csak látja, hogy egy TÖRÖK anyuka szaladgál a gyereke után annak a sapkájával, és kiabál:
"- SAPKA! SAPKA! SAPKA!"Erre odament hozzá, és megkérdezte, hogy ez a micsoda a kezében az a SAPKA nevű holmi?
- Igen! 
- Nálunk is.
- Mi maga?
- Magyar.- Ó, akkor ezt a szót valamikor régen biztos ott tanultuk Magyarországon. - így a török hölgy.

Tehát a 150 év nem múlt el nyomtalanul, és a nyelvi átvevés oda-vissza is érvényes! Mert aztán több szóról is szó esett, hogy egyforma. És erről a férjem is meggyőződött, mikor Irakba járt kamionnal Isztambulon keresztül.
Talán hallottál már a "török irhabundákról"?
Csodaszépek, és jó melegek, ugyanakkor elég könnyűek is. A román irhák a közelébe se jönnek, és nehezek is mint a sár.
Nekem is volt egy szürke török irhám, csak sajnos "kinőttem" belőle, így elajándékoztam.
Nos, a török kereskedők igen jól beszéltek magyarul, ők NEM tartják nehéz nyelvnek!
Több közös szavunk is van velük, mint ahogy német (osztrák) is akad bőven!

Bíborcsiga.
Ennek története alaposan le van írva a wikin. 
Igen, előbb az a szerencsétlen csiga volt a festékanyag:
http://www.sokallat.eoldal.hu/img/mid/310/foto-bibor-csiga-nb19505.jpg

De az állat kímélése miatt tértek át a tetűre:
http://erdelyiriport.ro/content/images/1462970229-maj-11-biboratka.jpg

Én még láttam bíbortetűt a kertben, vagy a mezőn gyerekkoromban sokat, de még nemrég is valahol...
Lásd még:
http://www.miabonyunk.hu/cikkek/2012/03/14/Bibortetu_nedve_a_ruzsokban_es_az_etelekben

Nagyanyámnak VOLT bíbortetűs rúzsa...
Majd annak kiderülő allergiás volta miatt nemtom, mire cserélték... Bár lehet, semmire, mert most is van bőven (E-adalák!) belőle ebben-abban...
 
Azt mondod, azóta nincs... Hát lehet, hogy csak "A Bíborbanszületett" maradt, legalábbis a Passuth regény szerint, azaz VII. Konstantin Bizánci császár személyében.

Semmi bajom az idősekkel, hisz én is az vagyok, csak VICC volt a hajtépés részemről... 
Einstein a kedvenc tudósom, a relativitást nagyon átvettem tőle, s alkalmazom is lépten-nyomon.
Mindig felteszem magamban a kérdést, bármi rosszról vagy jóról esik is szó:
Mihez képest?!

Szerinted létezik a Földön EGYENES VONAL?!
Tudsz olyan húzni egy papírra, akármilyen rövidet is???
Szerintem nem...Mert az bizony mind görbe.... Az euklídeszi geometria csak SÍKBAN érvényes, de a Földön NINCS SÍK, csak látszólag! Hisz gömb alakú...
Mi következik ebből, heeee?...
 

mdani képe

mdani
2 hete

Nos a nyelvészet nem nemzeti önérzet kérdése. Mivel maguk a németek se igen értik egymást a különböző tájakról, ez ab ovó ugy ahogy van, hülyeség. Az osztrákok peduig nem akartak nekünk a büdös életben magyar nyelvészetet tanítani, se alkotni.. Ehhez meg volt és van nekünk a magunk kiváló nyelvész gárdája.

Az akadémikusok, bár valóban idősek (mi bajod az idősekkel?) egyáltalán nem hajtépésre hajlamos karót nyelt egyének. Nem, szerencsére... Nagy többségük kiváló tudós és jó névnek örvend a nemzetközi tudományos életben is. Jó, tudom, alkalmanként kerülnek be közéjük arra nem méltó egyének is (általában politikai nyomásra), de ezritka és a valódi tudományos életet nem befolyásolja túlzottan... A megdőlt teóriák miatt meg hála az égnek semmit se kell visszaadni, de még csak szégyenkezni kell... Hiszen, ahogy a világ halad, úgy dőlnek meg a tudományos igazságnak hitt teóriák és felváltják őket újak. Attól még Newton nem lett kisebb géniusz, hogy azóta van relativitás elmélet... Sok ember szereti hallani, hogy ez, vagy a a tétel megdőlt (ma ez a relativitás elmélet megdöntési mánia) és azt mondani, hogy nahát, az a nagy koponya (Marx-tól, Einsteinig) is mekkora marha volt! Nem is volt igaza! Pedig de. Az a marha (már bocs), aki ilyeneket mond....

A bíborcsigából állítólag a bíbort állították elő (mint a neve is mutatja) ami állítólag tévedés, mert a bíbort valami tetűből állították elő. Nota bene, ma sem tudnk "olyan" bíbort csinálni. Mert állítólag kipusztult a jószág, mármint a tetű. Hogy ebben azután mi az igazság, nem tudom....

mdani képe

mdani
2 hete

Jut eszembe... A Bibliában speciel ilyen történet nincs... 

mdani képe

mdani
2 hete

Tudod plalyA, ez a bevezető történet leginkább olyan Sorosozás... Amikor a finnugor eredetet elvetőknek, már nem akadt más ellenérvük (mert nincs), hát elkezdtek Habsburgozni... Hidd el, ha ez lett volna, akkor már 1921-ben megdőlt volna az egész (de nem dőlt meg a tudományos életben), de ha akkor nem, akkor megdőlt volna 1945 után, de ha még akkor sem, akkor megdőlt volna azóta. csakhogy nem dőlt meg.

Persze, vannak még ma is elegen, akik hol itt, hol ott szeretnék megtalálni az őseinket, Japántól, Afrikáig, de nem megy, az istennek se megy. Amik úgymond nem biztos, hogy "magyar szavak", azok nem magyar szavak. Azok a finnugor közös nyelv szavai. De az alapszavakra érdekes módon a török hódoltság se nagyon hatott, pedig hát ők azután itt voltak 150 évig... De bizony igen kevés szót vettünk át tőlük.

Az akadémiai (és egyáltalán a tudományos körökben) körökbne azért tartja magát a finnugor rokonság, mert sokkal több a bizonyító erejű adat (még ha csak nyelvészeti és esetlegesen népművészeti), mint az összes többi teóriának együttvéve. 

Amint már említettem volt, ma az a nézet elfogadott és nagy valószínűséggel valószerű, hogy valamikor (piszok régen) a finnugor törzsek együtt laktak, valahol... Utána szétváltak, és ezt olyan sikeresen tették, hogy volt amelyik északra ment, volt, amelyik délre és volt, amelyik elindult nyugatra... És onnantól fogva a rokonság, mint olyan, kapcsolatok híján, megszűnt létezni...

 

mdani képe

mdani
2 hete

Jaj, jaj, Miért is nem olvastad el a cikket rendesen? Hát hiszen azt írja (lerövidítem a kedvedért), hogy a nyelvészek állítását, miszerint finnugor eleink voltak, a régészet és antropológia stb. eszközeivel se cáfolni, se bizonyítani nem lehet. Aza, az egyetlen olyan, ami tudományosanmegalapozott és elfogadott, az a nyelvészeti rész, az pedig egyértelműen kimondja, hogy igen, a rokonságunk finnugor... 

Manapság valóban ritka az, aki az egész életét egyetlen munkahelyen tölti. De ebben sok esetben nem a munkavállaló a hibás, sőt... Amúgy nem baj, ha több munkahelyen dolgozik valaki, főleg, ha nem a kényszer, hanem az előbbre jutás lehetősége hajtja.. 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Ja, bocs!
Ez még ide tartozik:
https://www.youtube.com/watch?v=RXO9ajtHzLU

Vörösmarty Mihály - A vén cigány - Latinovits Zoltán verset mond
 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Kedves PlalyA!

Köszönöm, hogy osztod a véleményemet a finnugorság bizonyíthatatlanságára. :)

Tudom, nehéz velem, mert én nem hiszek teljes mértékben soha semmiben, ugyanis bármikor beüthet valami "káosz-elmélethez" hasonlatos esemény, ami fenekestől felfordítja az addig biztosra menők tanait.
Oszt adhatják vissza a Nóbel-díjat...

Érdekes dolgokat tudtam meg ismét Tőled, bár erről a Habsburgok generálta finnugor teóriáról már mintha hallottam vagy olvastam volna valahol...

Osztrák nyelvészek?
Hát ez érdekes, mert a német vejeim szerint az osztrákok csak ne nyelvészkedjenek, mert ők a német nyelvet sem ismerik jól, mondhatni, jobbára csak ugatják...
Nem én mondtam, mert én "franciás" voltam, hanem az echte németek, hogy az osztrák a legrémesebben hangzó a német nyelvek közül.
Mit akarnak akkor ők kezdeni a magyar nyelvezettel? Kezdjük ott, hogy szerintük igen PRIMITÍV nyelv az, amelyikben még nemek sincsenek!? Mármint hogy a magyar...
Szerintem meg minek a nyelvekben a nemek használata? Mitől hím- vagy nőnemű egy tárgy?! (Pl. asztal, szék, stb.)
Csak azért, hogy nehezebb legyen megtanulni?!:(((

Ami az akadémistákat illeti:
Szerény véleményem szerint azért olyan kevés a hajuk, mert állandóan tépik valami miatt.
Hol a történelem, hol a nyelvészet, hol az antropológiai jegyek, azaz hol ezért, hol azért mondanak csődöt az addig igaznak vélt tanaik. És ez mekkora szégyen!:(((
Hmmm... Úgy tűnik:
Nemcsak Bayer miatt köll már visszaadni kitüntetéseket, hanem a megdőlt teóriák miatt is! :DDD

Dórok:
Hát nekem csak onnét ösmerős, hogy a zenében a MODÁLIS-hangsorok a GÖRÖG törzsekről kapták a nevüket, mert mindegyik törzsnek volt saját zenei hangsora:
Ion (ma dúr), azaz Dó-sor, Dór, azaz Re-sor, Fríg, azaz Mi-sor, Líd, azaz Fá-sor, Mixolíd, azaz Szó-sor, Eol (ma moll), azaz Lá-sor, és (csak elméletben!) lokriszi, azaz Ti-sor.

Érdekességként jegyzem meg, hogy ezek közül a Fríg hangsor az egyetlen, amelyik kis szekunddal (=legkisebb hangtávolság - hangköz - az európai zenében) kezdődik, s a legdepressziósabb hangulata van emiatt a fríg dallamoknak.
Ebből kifolyólag törvényileg tiltották háború idején az otthon maradottaknak ebben a hangsorban zenét játszani, hogy ne keseredjenek el a távollévő harcos férfiak miatt.

A vándorlások természetesek voltak a Föld éghajlati változásai miatt. Ez is egy újabb ok lehetett a népességek keveredésére.

Az őshaza keresésről mindig Ceausescu jut eszembe, aki felásatta leletek után egész Kolozsvár főterét...
Oszt nem találtak SEMMIT! :DDD

A Bíborcsigákról meg nagyanyám azt mondta, hogy valamikor ebből csinálták a rúzst. Hát ha nem is rúzst, de vörös, vagy lila festéket igen:
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADbor_(heraldika)

Egyébként igazad van, az őshazát ott kell keresni, ahol vgyunk, azaz iTT!
Mert nem az a döntő, honnan jöttünk, hanem az, hogy mivé tettük EZT a hazát, ahol vagyunk!

Az, hogy MOST nem mutat biztató képet, engem nem lomboz le, mert abban reménykedem, amiben Vörösmatry "A vén cigány"-ban:

"Lesz még egyszer ünnep a világon, 
Majd ha elfárad a vész haragja, 
S a viszály elvérzik a csatákon"

 

plalyA képe

plalyA
2 hete

Kedves Zsadi! 
teljes mértékben egyetértek veled, már mint abban hogy a nyelvészeti emlékek sem cáfolják sem nem erősítik meg ezt az egész finnugorságot.

nem beszélve arról hogy az egész finnugor történet egy "osztrák-császári ház beavatkozás elméletén" alapszik - Ezt vette aztán át a hivatalos élet és tart mind a mai napig.

"A XIX. század derekán a Habsburgok, látva azt, hogy képtelenek az állandóan lázongó, és rebellis magyarokat legyőzni, idegenből szerződtetett, és "hazai", elsősorban német, vagy osztrák nyelvészeket bíztak meg azzal, hogy a dicső hun-magyar rokonság helyére olyan elméletet állítsanak, amely képes arra, hogy hosszútávon a magyarok gerincét megtörje, és lelki tartásukat elvegye. Ez be is következett a Bach-rendszer, majd a dualizmus idején, amikor is a finnugor tézist valló nyelvészek váratlanul gyors karriert befutva bevetették magukat az Akadémiára, és kiszorították onnan azokat, akik tagadták a finnugor elméletet, majd utóbbiak támogatását állami nyomásra megszüntették. Az ellenvéleményt vallókat elhallgatatták, vagy külföldre űzték. Például az alternatív őstörténetírás egyik újabban megtalált héroszának, Szentkátolnai Bálint Gábornak a rovásírásos gyűjteményét Hunfalvy Pál elégette"

A dicső hun- magyar rokonság is megdőlt azóta. A hivatalos akadémiai nyelvészet körében viszont továbbra is tartja magát a finnugor rokonság. Legalább annyi támogatója van mint amennyi ellenzője és születnek pro és kontra egyre zavarosabb és zavarosabb akadémiai székfoglalók. Miközben a nemzetközi nyelvészetben már 1964 óta nem létezik finnugor nyelvcsalád hanem uráli nyelvcsaládról beszélnek, aminek az úgynevezett finnugorság csak egy kis résztörténete.

A DNS vizsgálatok sem igazolni sem cáfolni nem cáfolják a finnugorság történetét- aza egyáltalán nem biztos sem ez sem az. Ugyan olyan jpggal tarthatnak minket török eredetű- vagy arab eredetű nyelvcsaládhoz tartozónak mint finnugornak. Az sem tisztázott hogy küln magyar törzsekről lehet beszélni, vagy volt valaha egy olyannép akit magyarnak lehet tartani de már rég a történelem homáylába vész  a lehetőségük is.

Az említett kutatásokban azt is megállapították, hogy ahhoz hogy az egyáltalán nem biztos,sőt inkább nem valószínű nyelvi elzárküzás, valóságos lenne, ebben az esetben pedig a genetikai keveredés nyelvi keveredést is eredméynezett és azok a szavak amelyeket finnugornak tartanak a nyelvészek egyáltalánnem is biztos hogy magyar szavak. Tehát teljes a káosz. Ugyan is ahhoz hogy ilyenmértékü legyen a genetikai keveredés a "magyar" törzseknek a létszámuktól 1,4 szer nagyobb létszámu népekkel kellett keveredni  minimum 12 alkalommal ( akkor lehet a DNS  szmszaki eredméyneit elérni a vándorlás alatt) arra megegyáltalán nincs semmiféle bizonyíték ( lehetséges de nem valószínű) hogy egy kisebbségben lévő vándorló nép rákényszerítse 12 alkalommal a kulturáját nyelvét egy többségben lévő csoportra-lehet de nem valószínű sokkal inkább az a vvalószínű hogy a kisebbségben lévő népcsoport veszi fel a többségben lévő népcsoport szokásait,kulturáját és nyelvét is.

Én azt gondolom, hogy ennek a finnugorságnak vagy nem finnugorságnak semmi de semmi értelme nincs. Egyenlőre ami biztosnak látszik az hogy Ie 1500-1200között egy kisebb jégkorszak zajlott le európában aminekhatására a Középeurópai népesség dél felé hűzódott a megjelenő északi népek elől-maguk előtt tolva a dél európai népcsoportokat mind a dórok például ( Ők voltak a "hirhedt tengeri népek egyik csoportja aki ellen a zsidóknak kellett védeni Egyiptom határait Kánanban-/Bíborcsigákföldjén/ lásd Biblia)

Ebből akár az is következhet, hogy a Közép-európai füves pusták sztepp népei óriási félkörben vándoroltak és eközben érhette őket akár a török, arab, meg az isten tudja miféle behatás vagy is például az őshazát ott kéne keresni ahol éppen vagyunk. azaz itt. És nem mindefelé acsingózni. Ennek sokkal anygobb avalószínüsége mint akármelyik  eddigi elő és utó történetnek. Enynit az egész témához

Valóban nem az a döntő( csak fontos hogy ismerjük a származásunkat) hogy honnan jöttünk, hanem az hogy mivé lettünk - az pedig nem egy biztató képet mutat. 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Ja, és még csak annyit, hogy elolvasván a linket, amit betettél, engem igazol, nevezetesen azt, hogy a finnugor rokonság igaz volta sem nem igazolható, sem nem cáfolható....

Azaz megen hiszek az elhunyt öreg barátomnak: Kételkedem, s úgy gondolom, hogy SENKINEK nincsen igaza ebben a témában sem! 

Ami meg a sok magyar "rátarti kijelentéseket" illeti, EBBEN pláne nem vagyunk velük rokonok, mert ők így még véletlenül sem vélekednek.

Jómagam énekeltem Kodálytól:
Veinemöjnen muzsikál" c. kórusművét, mely a finnek Kalevalájával kapcsolatos, és igen szép zene:
https://www.youtube.com/watch?v=rM5FNxUZYXM

Vejnemöjnen muzsikál 
 

Közzététel: 2016. febr. 7.

Provided to YouTube by Hungaroton

Vejnemöjnen muzsikál · Zoltán Kodály · Debrecen Kodály Choir · Gulyás György

Kórusművek

℗ 1964 HUNGAROTON RECORDS LTD.

Hát igen... Gulyás György vezényelt, a Debreceni Kodály Zoltán Szakiskola igazgatója...
Áldassék a neve haló porában is! Neki köszönhetem, hogy az lehettem, ami (zeneiskolai tanár), azon kevesek közül való vagyok, aki egész életét egyetlen munkahelyen töltötte... Manapság igen ritka az ilyen, ugye?
 

 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
2 hete

Szép jó "szeles" jónapot kívánok!

Mert magyar (vagy finn, vagy ugor-gyunk?) mondás:
"Bolond likból bolond szél fúj!" :DDD
Most aztán itt télleg bolondul fúúúú! :(((

Hát eeeegen, nem merek én itten semmit sem állítani, CSAK tudod, egy bölcs "öreg" (nálam 3 évvel volt idősebb, sajnos, 11-ben elhunyt), világot járt - baloldali érzületű - ember, aki a Szutól kezdve az arabokig több helyen is külügyi atassé volt élete folyamán, természetesen így több nyelvet beszélv, akivel ama MÁSIK portálon ismerkedtem össze, azt írta nekem, ez legyen a jelmondatom: KÉTELKEDJ!

Így aztán nem hiszek el 100%-ig semmit, se istennek, se embernek, mert ő is vallotta azt a bizoyos Popperféle "tudományos igazságot", mely bármelyik pillanatban megdőlhet...
Egy nüansznyi ÚJ felfedzés felboríthat sok mindent!

Továbbá:
A finnekkel kapcsolatban már csak azért is különösen érzékeny vagyok, mert több zenetanár kollégám is terjesztette ottan, pontosabban
Jyväskylä -ben - hallottál már róla? Ugye, nem!?
Pedig nem kis hely, egyetemi város kb. 40 000 egyetemista jár oda: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4  - a Kodály-módszert.
Érdekes, nekik kell, a nímötöknek meg nem! :((( -, és azok mondták, hogy a finn-nek azt tartják a magyar nyelvről: SEMMIBEN SEM HASONLÓ AZ ÖVÉKHEZ, illetve csak abban, hogy ugyanolyan nehéz! :DDD

Egy biztos: Az Ő nyelvük számunkra RETTENETES! :(((
Elképpesztő betűismétlések vannak pl. benne!:(((
Nálunk illen nincsen, ugyi!?

Na erre varrhatunk gombot, asszem...

Egy biztos:
Lehet, hogy száz évvel is előttünk járnak, mégis van (Kodály-módszer), amit tőlünk is lehetett nekik tanulni...

Miért is kellene szégyellni őket?! 
Nem értem... Ilyen még véletlenül se jutna eszembe, már csak azért sem, mert csupa jókat mondtak a kollégák az ottani emberekről.

 

mdani képe

mdani
2 hete

Azért nagyjából (pontosan) tudjuk, hogy finnugor őseink voltak. Mégpedig a nyelvészeti elemzések alapján. De, és sok a de, mára, pontosabban már a honfoglalás korára, sőt, még annál is jóval előbb, annyiféle behatás érte a magyar törzseket (akik közül tudomásunk szerint volt nem magyar is, mert csatlakozó törzsek voltak), hogy gyakorlatilag a nyelvészet az egyetlen bizonyosnak tekinthető támpont.

http://finnugor.elte.hu/?q=rokonsag

De, és megint egy de, nem kell szeretni... Miért kéne? Elődeink azért nem szerették, mert hát akkoriban ez a rokonság, hát hogy is mondjam, nem volt kedvező, lévén a finnek, manysik és társaik akkoriban nem igazán a kor mintaképei. De ma már? A finnek évtizedekkel , vagy akár egy századdal elöttünk járnak, tehát büszkén vállalhatnánk őket (és esetleg ők szégyenkezhetnének).... 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Ma este láttam másodszor a "Magyar vándor" c. filmet, és most is jókat nevettem rajta, mint első alkalommal.
Hát igen... Jó kis torz tüktöt tartottak elénk az alkotók: Herendi Gábor rendező, és Harmath Gábor forgatókönyv író. 
Igazad van, teljesen mindegy, honnan jöttünk, az a lényeg, HOVÁ TARTUNK?!

De ha olyan kijelentéseket hallok a rádióban, hoy a minelünk azt mondta a török-magyat csúcstalákozón, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és hogy minden áron megvédjük a török barátainkat...
Hát tudj'istem, egyrészt elkapott a harctéri idegesség (Uram-atyám, miket hord ez itt össze????...), másrészt azt hittem, a Rádiókabaré egyik előadását hallom! :P

 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Kedves PlalyA!

Nagyon szépen köszönöm az alapos választ, amit adtál.
Engem két tényező ragadott meg az írásodban:

1./ "...  a finnugor populációk meglehetősen heterogén megoszlást mutatnak a mitokondriális vonalak tekintetében. Vagy is sem kizárni sem megerősíteni nem lehet a finnugor rokonságot."

2./ "...  az eddigi feltételezésekből kizárható az Attila örökösének tekintett nézet, meg a csillagközi származás, és a sumér rokonság viszont az összes többiről csak is az mondható ki, sem elutasítani sem megerősíteni nem lehet. Így legendáink továbbra sem nyertek megerősítést. Vagyis lehet továbbra is „magyarkodni” egyelőre - csak már kissé szűkebb keretek között."

Tehát az Isten lenne a megmondhatója(akiben én ateistaként nem hiszek!), honnét, mely füldrészről származunk, s mely népcsoporttal vagyunk szorsabb - azaz eredeti rokonságban.
EZ VAN, ezt kell szeretni! :)))

 

mdani képe

mdani
3 hete

Szerintem pár fanatikust kivéve mindenki egyetértene vele, ha téma lenne. De nem az, mert eddig akárki volt kormányon, a "sportot" (ami az ő fejükben a profi sportot jelenti) mind támogatni akarta. Holott erős a gyanúm, hogy mondjuk a Barcelona nem kap állami támogatást, meg a Liverpool sem... Igaz, ők jól játsznak, annyi ember megy ki a mérkőzéseikre (botrány nélkül), mint nálunk az összes csapatéra egy évben, és ezért komoly reklám tényezők, azaz akad bevétel a reklámok útján (is) bőven. Nálunkmeg, ha béna, béna, ha rosszul játszik, hát rosszul játszi, nem számít. Dől a lé... 

mdani képe

mdani
3 hete

Köszi, már csak azért is, mert ezek a "magyarkodó" nézetek újra és újra előbukkannak. Mintha ugyan nem lenne mindegy. Azaz persze nem mindegy, mert megismerni a történetét egy népcsoportnak nem rossz, sőt jó, de annak "csak" a tudományra van és lehet hatása, de a mai életre? Tökmindegy, kik voltak az ősök, mert az számít, ma hol vagyunk és hol állunk. Ha valakit az vígasztal, hogy "debezzeg akkor", a fene már megette. 

plalyA képe

plalyA
3 hete

Kedves Zsadi!

Azt kérdezted mi a véleményem a magyarság eredetének kérdésében.

Illetve elolvasva az idézett Kiszely munkát meg kell, mondjam a dmolnárral értek egyet. Azt gondolom, hogy ez az egész tanulmány egy előre megrendelt munka, amely igyekszik a megrendelő elképzelését alátámasztani tudományos eredményekre alapozva. Csak hogy a baj az, hogy a tudományos eredményeket szelektálta és csak azokat használta fel, amelyek a megrendelő elképzeléseit támasztották alá. Ez világosan kitűnik például abból, amit a mitokondriális elemzésekről ír. A tanulmánya egyébként is ellentmondásos elején megemlíti, hogy az egész Kárpát-medence gyéren lakott volt kivéve az itt élő avarokat és hunokat, nincs jelentősebb népcsoport a honfoglaláskor, aztán pedig felsorolja mennyi népcsoport élt az egyébként kihalt és elhagyott területen. Akkor vagy az egyik vagy a másik.

Azt is megemlíti, hogy a vándorló magyarokat mintegy 500000 főre kell tenni.

Ezek a kérdések erősen sántítanak. Egy ekkora létszámú népesség, erőteljesen központosított vezetést kíván - tehát ha ez így van, azaz helyesek a létszámadatok - akkor nincs értelme a vérszerződésnek, meg az egész Álmos-Árpád mitosznak (arra már nem is akarok utalni, hogy a Fuldai krónikában, amely írott anyag, a Magyarok fejedelmét Kurszánnak nevezik - ezt elég nehéz Árpáddal vagy Álmossal összekeverni.)

Továbbá-ha valóban Árpád - vagy Álmos lett volna, a vezető akkor a későbbi „árpád-házinak” nevezett királyok közül legalább egynek, a nevének annak kéne lenni, ezzel szemben összesen egy Álmos hercegről tudunk. Tehát nem annyira igaz a legenda.

Hogy honnan származunk? Nos, erre nézve Én a mitokondriális összetevők vizsgálatának eredményeit tudom vezérfonalnak tekinteni. A Szegedi Tudományegyetem Molekuláris és sejtbiológiai Ph.D programja keretében folytattak vizsgálatot a MTA Szegedi Biológiai Központ és Genetikai Intézet munkatársai Dr. Raskó István professzor vezetésével több éven keresztül.

Eredményeiket 2008-ban publikálták ország s világ előtt. Felhasználták a Kiszely műben is említett módszereket és elkészítették a honfoglaló magyarság

(10-11. századi) lakosságának, valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízisét.

Röviden a következőket állapították meg - semmi közünk a hunokhoz sémikhez, sumérokhoz, vagy csillagköziekhez.

-         A vizsgált magyar nyelvű népcsoportokban a finnugor populációkhoz

képest, egyedül az U haplocsoport viszonylag magas frekvenciája mutat hasonlóságot. Ezt leszámítva a finnugor populációk meglehetősen heterogén megoszlást mutatnak a mitokondriális vonalak tekintetében. Vagy is sem kizárni sem megerősíteni nem lehet a finnugor rokonságot.

     A klasszikus és a köznépi csoportok illetve a modern populációk eredményei alapján valószínűsíthető, hogy viszonylag kisszámú honfoglaló érkezett a Kárpát-medencébe, akik hamar keveredtek a már itt lévő népcsoportokkal (szlávok, avarok, germánok, stb.). Az esetleges nyelvi izoláció (ami erőteljesen megkérdőjelezhető) egyáltalán nem jelentett genetikai izolációt is. A szomszéd illetve vándorló népek hatással voltak a magyar génkészletre: a modern magyar génkészlet anyai vonala magába foglalja azon populációk nyomait, amelyek az évszázadok alatt ebben a régióban éltek. A mai magyar populációban jelentős a szláv népcsoportok hatása (szlovák, cseh, ukrán, horvát), balkáni és nyugat-eurázsiai befolyással, míg a székelyek és főleg a csángók esetében a keleti és déli népcsoportok genetikai hatása jelentős.

Azoknak a populációknak a genetikai hatása, akik közeli kapcsolatba kerültek a honfoglalókkal az Uráltól (vagy akárhonnan) a Kárpát-medencéig tartó vándorlásuk során – kazárok, besenyők, onogur-bolgárok, szavírok, és az iráni nyelvet beszélő alánok – nyomokat hagytak a honfoglaló magyarok génállományában ugyanúgy, mint a magyar nyelvben és kultúrában is.

A mai magyar nyelvű populációk gyakorlatilag jellegzetesen nyugat-eurázsiai jelleget mutatnak, kismértékű (1-6%) ázsiai hatással, ami a magyaroknál a legkisebb és a gyimesi csángóknál a legmagasabb. Látható keletre tolódás, egyre nagyobb ázsiai hatás figyelhető meg a populációkban a magyar és székely, gyimesi csángó, moldvai csángó, honfoglaló, klasszikus honfoglaló sorrendben.

Ez nem egy csodálatos felfedezés, hiszen aki ismeri, a vándorló népek történetét, az nagyon jól tudja, hogy a legyőzött törzsek, népek és népcsoportok előszeretettel adtak „ túszokat” a béke biztosítása érdekében, amelyek általában zömében fiatal lányok kisebb részben fiúk voltak. Ezek a „túszok” legritkább esetben kerültek vissza a saját népcsoportjukhoz, sokkal inkább maradtak annál a népcsoportnál ahova „túszul” adták őket. S mivel az említett haplocsoportok és összetevők anyai ágon mutatják a stabilitást, azaz a genetikai mutáció náluk sokkal hosszabb időt igényel, mint a férfiak esetében, így azt gondolom nem nagy merészség azt feltételezni, hogy az említett ázsiai markerek ezen az úton kerülhettek a vándorló magyarokba (így is csak 16%-ot éri el)

Ebből az következik, hogy az eddigi feltételezésekből kizárható az Attila örökösének tekintett nézet, meg a csillagközi származás, és a sumér rokonság viszont az összes többiről csak is az mondható ki, sem elutasítani sem megerősíteni nem lehet. Így legendáink továbbra sem nyertek megerősítést. Vagyis lehet továbbra is „magyarkodni” egyelőre - csak már kissé szűkebb keretek között. 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Hát ezekben a dolgokban úgy látom, nagyon egyetértünk! :)))
 

mdani képe

mdani
3 hete

Szegény plalyA, ez a téma soha nem fog lenyugodni, úgy látom, mert a vitapartnereid (most éppen Kirschner) teljesen félreértelmezik a dolgokat. Persze nem ők tehetnek róla alapjában véve (bár gondolkodni és tanulni lehet), hanem a létező "demokrácia" amelyik különben egy demokratikus köntösbe öltöztetett diktatúra. A tőke diktatúrája. De hát ezt kell valahogy leplezni (bár, hogy miért ez nem teljesen világos számomra) és elhitetni, hogy ez a világok legjobbika.. Aztán van, aki ezt beveszi, van aki meg gondolkdik és nem. (Érdekes amúgy, hogy a feudalizmusban is ezt mondták, meg a rabszolgatartó társadalmakban is, aztán kiderült, hogy mégse...)

mdani képe

mdani
3 hete

Na, akkor te sem vagy radikálisabb, mint én, mert én még a sportegyesületek és mindenféle firlefancok támogatását is beszüntetném, amik profik. De be ám. Támogatást csak a teljesen amatőrök kapnának, meg az iskolák... Valóban, a többit tarsa el a tagság, ahogy tudja.. 

mdani képe

mdani
3 hete

Hát, hogy plalyA mit szólna hozzá, azt nem tudom, de sajnos Kiszely elég durván, hát hogy is mondjam, elhülyüt na... Legfényesebb bizonyítéka volt a "Petőfi megtalálása", amikor "sikeresen" sikerült kimutatnia egy halott orosz nőről, hogy az Petőfi... Kiszely nem téved, hanem hazudik, sajnos. Pedig valamikor elég sokat igérő alakja volt a tudományos életnek, csak hát sikeresen kiírta magát belőle.. (Ja!  a hivatkozott japán tudós Kiszely által szolgáltatott vérmintákból dolgozott, és ugye ha éppen kunok voltak az ősök egy jó adagnál... ).

Szóva nyugodj meg, finnugor rokonságunk van (mármint a valódi ősmagyaroknak). Ez nem jelent se jót, se rosszat, egész prózaian egy tény, amit az eddigi kutatások alátámasztanak. Persze ez a ma "magyar" emberén már nem látszik és a keveredés miatt szinte kimutathatatlan. Gondolj bele, a tatárjárás után az ország eléggé kihalt volt és máshonnan kellett utánpótlást behozni, kunok, besenyők, szlávok, stb gyűjtöhelye volt az ország területe.

plalyA képe

plalyA
3 hete

Kedves Kirschner!

Ez igen – ezt aztán jól sikerült összehozni. Elismerésem.

A demokrácia nem azt jelenti, hogy mindenki egyetért az ország fejlődési irányával és teljes mellszélességgel kiáll a hivatalban levő kormány mellett. Csak a többség.”

Bámulatos. Szóval a véleményed szerint a demokrácia az a többség uralma a kisebbség felett. Vagy esetleg a kisebbség uralma a többség felett? Vagy, hogy is van ez?

Felhívnám nagybecsű figyelmedet az alábbi dologra. A demokrácia az nem államforma – még abban az esetben sem ha Arisztotetlés azt mondta róla. És a legkevésbé sem Kormányzati forma. A demokráciának mi köze a kormányzáshoz? Semmi? Vagy fordítva: Milyen összefüggést vélsz felfedezni egy ország kormányzása és a társadalom által elfogadott normák között? Milyen összefüggést vélsz felfedezni egy ország kormányzási formája és az adott ország termelési módja, netán gazdaságirányítási rendszere között?

Ha mondjuk, alkotmányos monarchia a kormányzati forma, az milyen demokráciát eredményez: liberálisat, szocialista, vagy netán fasiszta demokráciát kedves Kirschner. Ugyan már. A demokráciához nincs szükség az államra - ezt a gyakorlatban be is bizonyították - mondjuk jó pár 100 évig.  Kiválóan tudta a demokrácia vezetni a társadalmat anélkül, hogy az államra szüksége lett volna.  Mit szólsz te ehhez: Gondold el nem voltak pártok, meg Kormány sem volt, és működtek a demokrácia intézményrendszerei, diktatúrái (amelyek, nem azonosak a te általad vizionált diktatúrával) és milyen ragyogó volt évszázadokon keresztül. Ment minden a maga rendes kerékvágásában. Ott nem volt probléma, hogy a többség vagy a kisebbség ért egyet a kormánnyal (ugyan is nem volt kormány) Csak aztán jött néhány sekrestyés …….

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Jajj, énrám nem szabadna véletlenül se ilyesmit bízni, mert nagggyon RADIKÁLISAN oldanám meg a kérdést!
Tudod, a nők vadabbak ám, mint Ti, férfiak! Az csak duma, hogy "szelíden, nőiesen"...Ájjjájjjj!
(Példaként olvasd el Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában c. könyvét! Abban is Titó partizánjai közül egy NŐ volt a legvérengzőbb, még egy gyereket is a Tiszába lövetett!)

Tehát ha a kezembe kerülne ama bizonyos marsallbot, elsőként megszüntetném mind az egyházak (az ÖSSZES!!!), mint a pártok (szintén az ÖSSZES!!!) állami támogatását!
Éljenek meg a híveik, illetve a tagság által befizetett díjaikból!
Oszt jónapot!:DDD

Mert ugye ami nincs, azt ugyebár ellenőrizni, vagy elszámoltatni sem kell.
A hívek vagy tagok felé meg úgy számoljanak el, hová tették a zsozsót, ahogy akarnak...
Mert ha azok vakon bigottak, akkor eltűrik, ha meg nem, akkor szétfutnak, mint a birkák a tavaszi fűben! 

 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Ezt írod:
"Egyrészt miért a legesélytelenebb eredet? Mert ez a valóságosan bizonyított? Vagy mert ezt fogadja el ma a tudományos élet? És miért ne lenne érvényben? Úgyhogy ezt speciel nem értem..."

Hát éppen ez az, hogy a Kiszely István könyv szerint NEM bizonyított!
Lásd: A magyarság antropológiája fejezet 'A magyar ember' 5. pontját!

De idehozom újra:
"5. Uráli vagy ugor típus a finnugor népekre jellemző; őshazája az Urál és a Szaján közötti terület. Első magyarországi előfordulását csak a X. században lehet bizonyítani, gyakorisága régen és ma is 0,6%, ami azt jelenti, hogy a magyarság feltehetően átment finnugor lakta területeken, de etnikai képének kialításában e lakosság nem játszott szerepet; a magyarság őshazáját tudománytalan a finnugor népek között keresni. A magyaroknál ritkán előforduló "mongoloid" elemeket nagyrészt e típus képviseli."

Továbbá:
'Marker-gén vizsgálatok'

Hideo Matsumoto (japán tudós) és munkatársai arra a megállapításra jutottak – ezt nemzetközileg kötetekben és térképen is publikálták, – hogy az a marker-jelleg, amelynek legnyugatibb elterjedési területe a Kárpát-medencében a magyaroknál van, legkeletebbre Kelet-Turkesztánban a mai ujgurok és jugarok-lakta területen fordul elő, de megtalálható Mongólia egyes délnyugati területein is. E két népesség között élettani, immunológiai rokonság áll fenn. Nem fordulnak elő ezek a markerek a finneknél és az ugoroknál, de megtaláljuk a mai finnugor népeknél, ezzel a biológia kizárja a magyaroknak a finnekkel és az ugorokkal való közös ősiségét (bármiféle ősi kapcsolatát), ugyanakkor bizonyosságot nyer az a tény, hogy a magyarság átvonult azon a területen, ahol a mai finnugor népek élnek."

Nos, EZ az én értelmezésemben azt jelenti, hogy származásilag NEM a finnekkel és ugorokkal rendelkezünk azonos  múlttal, hanem sokkal inkább az ujgurokkal és jugurokkal, azaz a Turkesztánban és Mongóliában élő ősi népekkel.

Lehet, hogy Kiszely téved (nem tudom megítélni, mennyire szakember, én a zenetörténethez értek inkább, de EZ IS érdekel!), így akkor én is tévedek, de az írását szerintem így lehet értelmezni...

Tény, hogy úgy 60 éve mi is a finn-ugor származásról tanultunk a magyarokat illetően.
Hogy Kiszely honnan szedte az ujgurokat, halvány f...ogalmam sincs! :DDD

 
Kíváncsi lennék, mit szólna ehhez PlalyA?...

 

mdani képe

mdani
3 hete

Egyrészt az egyházak tevékenysége nemminden esetben adómentes. Ha tudnál rendet csinálni, hogy csinálnád? Mert azért ez olyan kérdés, ami nem oldható meg egy csettintéssel...

mdani képe

mdani
3 hete

Nos, az első kép "csinált" frizurát mutat, míg a második, úgy első ránézésre, valódi raszta.. Mondjuk nekem meg fehér hajam, de az is igaz, már 16 éves koromban kezdett megjelenni pár ősz hajszálam... 

mdani képe

mdani
3 hete

Egyrészt miért a legesélytelenebb eredet? Mert ez a valóságosan bizonyított? Vagy mert ezt fogadja el ma a tudományos élet? És miért ne lenne érvényben? Úgyhogy ezt speciel nem értem...

 

Miféle származék vagy? Nos, ne ringasd ábrándokba magad, egy jó alapos genetikai vizsgálat kimutathatná, hogy miféle keverék vagy és akár nagy meglepetésedre még afrikai géneket is találhatna benned. Már csak azért is, mert a négerek úgy általában nem hordanak raszta frizurát, mert ahhoz nekik nincs elég hajuk... Ugye a négerek nagy többségének (bár az se mindegy melyik tájról származik) rövid éd göndör hajuk van, ami nem lehet raszta viselet... Amúgy próbáld ki, meglehet jól állna.. :0)

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

"A Vatikánról senki se tud semmit. ... Nem átlátható. 

Micsoda dolog ez?!  Felháborító! Itt csücsülnek Európa egyik legszebb helyén, mindenhol adómenetességet élveznek - pl. a tempolomokat villannyal fűtik, de sokkal olcsóbban kapják, mint mi!!! :((( -, és még tömik is őket pénzzel!
Ráadásul SENKINEK nem tartoznak elszámolással! (Lásd: Péter-fillégek!)

Hú, de tudnék én rendet csinálni, ha rajtam múlna a revizorság! (Apám az volt, féltek is tőle, mert minden visszásságot mindig kiszúrt a szoc. rendszerben is! )
 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Mintha egy subaszőnyeget terítettek volna a fejemre! :DDD

 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Okés, okés, látom, Te pont a legesélytelenebb eredetben hiszel...
Sebaj!
Már úgyis mindegy, ha az sincs mára érvényben.
Én ugyi 165 cm vagyok, ami nőben nem egy stöpszli magasság. Se barna, se szőke, sőt! MOST kezdek csak őszülni is a 7. X után!
Na, Erre varrjál gombot! ;o)

Aztán a szemem se zöld, se szürke, se kék... De világos színű, ugye, ez világos?! :DDD
Az alakja kicsit vágott, de nem mindenki látja így, én olyan kunnak nézem...
Vastag csontozatom van, és sosem voltam vézna gyereknek sem. Olyan ERŐS alkatú voltam, ami nem azonos a kövérséggel, inkább húsos, mint hájas. És ez idős koromra is megmaradt... Nem vagyok könnyű súlyú, de puhány sem, szinte lehetetlen emiatt belém csípni! :DDD

Az orrom kiáll, és se nem egyenes, se nem hajlott, se nem tömpe, se nem széles, de nem is pisze, olyan - gondolom, - amilyen a legtöbb van a világon. A szemöldökömet valaki olyannak nevezte, mint a sas szárny, ha repül... A szám se nem vastag, se nem vékony, szóval nincs szükségem botoxra (feltöltésre). 

A bőrszínem igen fehér, és hamar leég a napon, különbenis eléggé érzékeny. Születési (öröklött) ekcémám VOLT. Azért csak volt, mert az orvos megjósolta, ha megjön a nagylányságom, el fog múlni, igaza lett, pedig csak egy falusi (mindentudó!) doktorbácsi volt. 
Akkor most ki vagyok én? Miféle származék?

Egy biztos: Néger nem!
Hogy néznék ki raszta frizurával, heeee?! :DDDD

https://previews.123rf.com/images/lenanet/lenanet1307/lenanet130700061/20638172-Dreadlocks-Fashion-hairstyle-with-dreads-beauty-woman-face-Stock-Photo.jpg

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Hát most jól megnevettettél, Kirschner!
A "baracklekvárzsibbasztó demokrácia" szóról jutott eszembe, melyik a leghosszabb magyar szó:
ELKÁPOSZTÁSÍTOTTALANÍTOTTÁTOK! :DDD

Hogy milyen a demokrácia?
Milyen volna?! RELATÍV, mint minden...
Ami nekem demokrácia, az Neked diktatúra, és fordítva...
Olyan relatív tehát ez is, mint a VILÁGOS!
Az is relatív ugyebár, mert a ha hajnalodik, hiába van világos az éjjelihez képest, mégis sötét van a nappali fényhez képest.

Stimt, Kirschner?:DDD
Akkor most melyikőnket zavarjuk el? Egymást?!
De nincs hová! ;o(

Mert még ha a Föld lepény alakú lenne... De ilyen göfe gömbbel mit kezdjünk? Bármerre futunk, mindig fennáll a veszélye a találkozásnak! :P

 

kirschner képe

kirschner
3 hete

A demokrácia nem azt jelenti , hogy mindenki egyetért az ország fejlődési irányával és teljes mellszélességgel kiáll a hivatalban levő kormány mellett. Csak a többség. Zajos kisebbség mindig lesz , de jól tudjuk meddig nem hallatszik fel a kutyaugatás. Azután ha a többség leváltja a kormányt , az új kormányt is fogja bírálni egy zajos kisebbség. Tapasztalat : minél kisebb egy zajos kisebbség hazai támogatottsága annál zajosabb és annál inkább külföldi támogatásra alapozza a működését. ( természetesen nem ingyen )

Ha a demokrácia kezd rosszul működni és a választók nem akarják vagy nem tudják megjavítani , a vezetők pótcselekvés gyanánt mindenféle jelzőket akasztanak rá. Ezzel próbálják elfogadhatóvá tenni a balfékségüket. Pl.: szocialista demokrácia , liberális demokrácia , fasiszta demokrácia , rabszolgatartó demokrácia , baracklekvárzsibbasztó demokrácia . . . und so weiter. A választók előbb-utóbb megunják és elzavarják az ilyen demokrácia cimkézőket.

 

mdani képe

mdani
3 hete

Először is, a magyarok eredetéről. Finnugor származék vagyunk, ennek ma már semmi kétsége, tudományos kutatások bizonyítják. Mint ahogy azt is, hogy vonulásaink során sokféle néppel kerültünk kapcsolatba és a letelepedés (honfoglalás) után is erős keveredés ment végbe. Így ma már "tiszta vérű magyar"-ról beszélni ostobaság. Még a betelepedett nemzetiségek is erősen keveredtek, főleg a felszanbadulás után, mert azért addig az egyes nemzetiségi települések erősen őrizték a hagyományaikat és leginkább maguk között házasodtak. Hogy azután milyenek voltak őseink anno dacumál, azt a jó isten meg nem mondhatja, mert nincsenek leletek... A pásztorkodó, vonuló népeknél a maradványok felettébb ritkák, hiszen nincsenek jól elkülönített temetkezési helyeik. No meg hát ha maradt is valami, hát ugyan abból ki a bánat tudnámegmondani, magyar volt e, vagy más törzsbeli. Feltételezések vannak, no meg támaszkodhatunk az esetleges bizánci, vagy egyéb írások nagyon gyér adataira...Csak abból meg nem jön ki a kék szem se, meg a szőkés haj se...  Segíthetne még a genetikai kutatás, de ez meg megint csak olyan, hogy a keveredések miatt van bennünk minden, mint a tökös-mákos rétesben....

Nemcsak ateistaként (bár én magam materialistaként szoktam meghatározni magam, tudniillik az egyes hitekkel nem állok ellenséges viszonyban) de egész prózai polgárként is egészségtelennek tartom, ha ezt, vagy azt a csoportot "kitömjük" pénzzel, privilégizálva őket. A pénzbeli juttatásoknak egyetlen igazi oka lehet(ne), az elmaradott csoportok, vagy inkább az eleve hátránnyal induló csoportok segítése. De egyébként? Nem szükséges, sőt, szükségtelen... A Vatikánról senki se tud semmit. Prózaian és egyszerűen, nem átlátható. Voltak rá próbálkozások, hogy ezt megszüntessék, de speciel azok a pápák hogy, hogy nem, de gyorsan elhaláloztak, amint a kérdést felvetették... Amúgy ma már a világon nem divat az egyházak előtt hason csúszni. Bár az iszlám oldalon van ilyen törekvés (Irán, Törökország), de sikert ők se nagyon tudnak felmutatni, bezony, a világ egyre inkább távolodik a vallásoktól, legfeljebb még némi formalitásban él tovább némelyik...(keresztells, temetés, esküvő, de oszt annyi)

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Még nincs ám vége!
Itten van egy fontos, de kellemetlen kérdés:

Ateistaként szörnyen csípi az én szemem is az itteni egyházak előtti hasoncsúszás, és az egyházak kitömése pénzzel!:(((
- Az meg itt van. -írod, tarka-barka miáúúú!

Ha így haladunk, nemcsak a "kálvinista Róma" (Denrecen) hazája leszünk, hanem a római katolikus RÓMÁÉ is, mert olaszban sem kap tán annyi pénzt az egyház, de legalábbis nem csúsznak ennyire hason előtte!
Bár ki tudja?
Állítólag a leggazdagabb bankos a Vatikán, ők kölcsönöznek sok más - általunk gazdagnak hitt! - országnak is.

Legalábbis én így hallottam a német rokonságtól, mikor Ratzinger bíboros volt a pápa, még így volt...

Hogy most hogy van, nem tudom, csak a magyar mondást ismerem:
"Kutya is oda ...ik, ahol nagyobb rakást talál!" :(((
 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Najóvanna, bocsi, Dani macsek!
Beösmerem, alaposan mellényúltam!:(((
Ugyanis a múltkor említettem ugyi a romák kapcsán Zsigmond királyt, akinek ugyebár erősen sasorra van:
http://www.zentrum.hu/wp-content/uploads/lzs1.jpg

De igazad van, ő nem is magyar, hanem inkább német, CSAK magyar király volt a középkorban:

"A magyar késő középkor egyik legjelentősebb királya IV. Károly császár fiaként született 1368-ban. Nagy Lajos király után nem maradt férfiutód, lánya, Mária örökölte a trónt. A királynő kezére sokan pályáztak, végül számos fordulat után Zsigmondé lett, vele pedig a magyar uralkodói cím is."
/Forrás: http://www.zentrum.hu/hu/2015/08/luxemburgi-zsigmond-magyar-kiraly-es-nemet-romai-csaszar/
 

Ami a TE igazadat igazolja, ITT ovasható:
http://mek.oszk.hu/06400/06403/html/#57

KISZELY ISTVÁN: A MAGYAR NÉP ŐSTÖRTÉNETE

Idézek abból a részből, melyben az orrformákról van szó:
"A magyarság antropológiája" fejezetben leírja a szerző, milyen típusai voltak a magyaroknak:
1. Turáni vagy turanid típus.  (Ez a legvalószínűbb, mert ebből az ún. "alföldi típusból" volt a legtöbb a honfoglalás idején - itt az orrhát egyenes.
2. Pamíri típus - orr kiálló, de általában egyenes hátú.
3. Kaukázusi típus - orr nagy és erősen kiálló.
4. Kelet-Európai típus, a sztyeppelakók.
Benczur Gyula ezt a típust festette meg magyarnak:
"Sem nem szőke, sem nem barna, fakú színű a magyar fajta!" 

" A testalkat zömök ("zsufa"), a férfiak átlagos testmagassága a történeti korokban 163-165 cm volt, ma ennél magasabb. A fej közepesen hosszú, az arc széles, ezt növeli a nem egyszer oldalt kiálló járomtájék. A szem az archoz képest kicsi, a szemek közötti távolság nagy. A színkomplexió világos; a szem szürkéskék ("vízszínű"), a haj hamuszőke, gyermekkorban világosszőke, a haj lefutása merev, vastag szálú. Az arc idősebb korban ráncosodik. Előfordulása 80-10 % körüli, de Palócföldön a szlávokkal való keveredés következtében elérheti a 35%-os gyakoriságot. A kelet-balti típusnak egyik sajátos változata a pontusi típus."
Orrformáról itt nem esik szó...
5. Uráli vagy ugor típus:
" a magyarság feltehetően átment finnugor lakta területeken, de etnikai képének kialításában e lakosság nem játszott szerepet; a magyarság őshazáját tudománytalan a finnugor népek között keresni. A magyaroknál ritkán előforduló "mongoloid" elemeket nagyrészt e típus képviseli."

/Sajnos, nem tudom visszaváltani egyenes betűkre! :(((/

Szóval! Orr ide, orr oda, Most légy okos, Domokos!
Jó sokfelé kóricáltak az őseink, és akár egyenes volt az orruk, akár görbe, de nem sasos, mégis volt sasorrú királyunk...
De hát a' meg nímöt vót, az istenadta!:DDD
Azonban!
Érdekes! A mostani párom meg "népies nyelven" tót, és mégis sas orra van... Nahát?! Hát ííílyent?! :DDD
Tudtommal a tótok, azaz szlovákok meg szlávok...
Asszem, akkora itt a világban a keveredés, hogy az isten se ösmeri ki magát!
Hiába "teremtett" (már ha létezik!) NÉGY, azaz 4 féle bőrtípusú embert: Fekete, fehér, sárga, bronz, a bőrszínből is annyi árnyalat van már, ha nem több, mint a festők által ismert fekete árnyalatából: azaz legalább HETVEN!

 

mdani képe

mdani
3 hete

Sasorrú ősmagyarok? Hát sok mindent hallottam már, de hogy sas orrúak? Mert azt tudtam, hogy alacsonyak, sötét hajúak és egybek, de eddig az orról nem... 

A nép éppen az, akit megkérdeznek. Amúgy bár már látnám ugrálni azt a népzserűségi indexet, de eddig csak legfeljebb sántikál, és azt is úgy nagyjából egy helyben... 

Akik meg lábbal szavaztak, azok bizony a te biztatásod nélkül is maradnak ott, ahol vannak, ha tudnak. Mert ha ott nincs is kolbászból a kerítés, de értelmes munka van, amit meg is fizetnek. Meg van egészségügyi ellátás is, meg oktatás is, meg sokminden, ami itt lassan már nem lesz, viszont ottan (azok is milyen buták) nincs egyházak előtti hasoncsúszás és az egyházak kitömése pénzzel... Az meg itt van. kórház helyett, iskola helyett, minden helyett... 

ZSADIzene képe

ZSADIzene
3 hete

Ez biza sajna így vagyon! 
Hogy a vagyon nem itten vagyon, hanem azok kezén, akiket ugyancsak nem illetne meg!
A lábbal szavazók? Háááát, én ammondó vagyok, aki elhúzott, az maradjík is ottan, ahol mostan vagyon, de kolbász ott se nincsen a kerítésen, az bizti! 

Alalkulgatnak állítólag megen a "fantom-pártok" az állami támogatásér ácsingózva... De ezek nem hoznak semmit, főleg nem szavazókat a paraszthajszállal jobbnak számító baloldaliaknak, inkább visznek!:(((
De minek, aszt űk se tuggyák! >(

A népszerűségi index meg ugrál ide-oda, csak tudnám, kik azok a NÉP?! 
Mert valahogy én nem lehetek köztük, ugyanis még tüllem soha senki nem kérdezte, ki tetszik, vagy ki nem, mi tetszik, vagy mi nem?!:(((

Hát ha lehetne választani, nekem most éppen a Jean Reno teccik, mer ollyan sasorra van, mint az ősmagyaroknak volt állítólag, így tán a magyarkodóknak is teccene... De hát ő ugye szóba se jöhet, mert francia az istenadta! :DDD

http://2.bp.blogspot.com/-4cppSMrlP8w/VAEXgvAM-

TI/AAAAAAAAC5s/pAMTloIsDHo/s1600/2+Jean+Reno.jpg

 

Oldalak