A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Föld S. Péter: Jobbik: a rosszabbik rossz

via Föld S Péter blog

2014. május 17. 09:21 | 8 hozzászólás

Vészhelyzet van urak, nem csoda, ha politikai elemzők, sajtómunkások, valamint minden rendű és rangú széplelkek körében fölvetődik a kérdés: szabad-e szóba állni a Jobbikkal, vitázni Vonáékkal, s ezzel szalonképessé tenni őket.

Jön föl a Jobbik, mint a talajvíz.

Vészhelyzet van urak, nem csoda, ha politikai elemzők, sajtómunkások, valamint minden rendű és rangú széplelkek körében fölvetődik a kérdés: szabad-e szóba állni a Jobbikkal, vitázni Vonáékkal, s ezzel szalonképessé tenni őket.

Természetesen nem.

És természetesen késő már ezt a kérdést feltenni.

Nem azért nem szabad, mintha a Jobbikra szavazók, a párttal szimpatizálók egytől egyig gazemberek lennének. Többségük nem az, sokan közülük például az átlagmagyarnál nem utálják jobban a romákat és a zsidókat.

A Jobbik „törzsközönsége” már nem az, aki valaha volt, vagy akinek egykor gondoltuk. Nem gyülevész, tanulatlan népség, sokan közülük gondolkodásra is képes emberek. Ők azok, akiket az elmúlt évtizedekben minden hatalom és politikai erő az út szélén hagyott, kérdéseikre – ha egyáltalán meghallották, és felfogták ezeket a kérdéseket - nem adott választ. Nem (mind) rasszisták, csak egy jobb életet szeretnének, ahogy mostanában mondják, magyar munkát, nyugati életszínvonalat.

Biztonságot.

Csak jeleznénk: mindenki ezt szeretné, ehhez nem muszáj jobbikosnak lenni.

A Jobbik vezetői számára nincs mentség: tanult emberek, akik jó egyetemeken kupálódtak, tudják, mennyire veszélyes az a tűz, amellyel játszanak.

Ebből kifolyólag: simán gazemberek.

A kilencvenes években a Kurír című bulvárlap Elefánt című szatirikus melléklete szerkesztőjeként bojkottot hirdettünk Torgyán József ellen. A kisgazdák örök és megbonthatatlan vezére ugyanis azt találta mondani, hogyha a követelését nem teljesíti a kormány – már nem emlékszem, mit követelt épp Torgyán doktor, utána lehetne nézni, de nem biztos, hogy megéri a fáradságot – akkor patakvér fog folyni a pesti utcán.

Szörnyűnek és rémisztőnek gondoltuk ezt a kijelentést. Mint ahogyan az is volt. Még akkor is, ha az, ami az akkori magyar közéletben és politikában történt, ártatlan zsúrfiúk matinéja volt a maiak szörnyű játékaihoz képest. (A máig emlékezetes Kónya-Pető vitáról például sokan azt gondoltuk, hogy az már maga a fasizmus. )

Nevetséges, ám mégis ijesztő volt Torgyán doktor akkori fenyegetése. A kisgazdapárt vezetője sohasem volt komolyan vehető figura, tiszta óráiban (perceiben) valószínűleg ő maga is jól szórakozott magán, ám mégis veszélyes és ijesztő volt, amit művelt, mert nem kevesen voltak, akik komolyan gondolták, amit mondott.

Hogy tényleg patakvérnek kell folyni a pesti utcán. Nem Balatonborzadályon, nem Dunarettentőn, hanem Pesten. Mert Pest (Budapest) már akkor is bűnös város volt.

Ha cigány nem is, de zsidó mindenképp.

Az akkori bojkottnak persze nem lett eredménye. Médiahekknek fogták fel a más újságoknál dolgozó kollégák, jópofa ötletnek - humoros melléklap volt az Elefánt, poénnak tetszett ez is sokak szemében.

Ma a Jobbik a rosszabbik rossz. Vitázni kell a nézeteikkel, szóba állni velük nem szabad.


A blogbejegyzés eredetije: Föld S. Péter: Jobbik: a rosszabbik rossz


Hozzászólások

dmolnar képe

dmolnar
4 éve

Egyetértünk.. 

plalyA képe

plalyA
4 éve

 Kedves Faludi!

Az tényállás, hogy a vitának többféle formája is van.

Viszont kérdezem tőled, hogy hogyan lehet vitázni egy olyannal aki csak is az erőből való vitatkozást fogadja el.- Sehogy

Tudod a vita és a vitatkozás nem ugyan az a fogalom. A vitatkozás az, amit a legtöbb ember ismer. A vitatkozásban nem vagyunk tekintettel a másikra, jellemzően "mondjuk a magunkét", esetleg "sárral dobáljuk" a másikat. Nem vagyunk kompromisszum készek. A vitatkozás nem szokott eredményt szülni. A vitatkozás többnyire "parttalanná" válik a felek makacssága végett, sérelmeket szül. Az erőfölényből való vitatkozás meg csak egyet jelent- amásik fél eltaposását megsemmisítését és megalázását. A Jobbikkal nem lehet (nem, nem szabad, hanem nem lehet vitázni – vele csak vitatkozni lehet, azt meg nem szabad bevállalni)

A jobbik ideológiája neonáci ideológia. Ezzel minden demokratikus elveket valló pártnak( legyen az jobboldali, liberális, vagy baloldali) kutya kötelessége leszámolni és pusztítani. Nem lehet ideológiai vitába keveredni neonácikkal.

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért neonáci a Jobbik. Ahhoz hogy ezt kimondhassuk, meg kell vizsgálni, hogy ideológiája megfelel-e a nácizmust meghatározó vonásoknak. Általában a nácizmusról akkor beszélhetünk ha minden ismérve jelen van az ideológiában. Mielőtt kitérnék a nácizmust meghatározó öt lényegi elemre, felhívnám a figyelmet két fontos tévhitre. Az egyik, hogy a nácizmus, a közvélekedéssel ellentétben messze nem azonos a fasizmussal. ( Így a neonácizmus sem egyenlő az ujfasizmussal – ebben tehát téved dmolnár nick társunk) Míg az előbbiben a fajelmélet, a sovinizmus és a totális állam jelenti a súlypontot, addig az utóbbinál a korporatív berendezkedés a lényegi elem, a fajelmélet hiánya és a totális állam "enyhébb" megjelenése mellett.  

A másik gyakori tévhit az, hogy a politikai ideológiák - sokak véleményével ellentétesen - nem fordulnak elő „vegytisztán”, hanem egymással sajátos keveredést alkotva rendszert alkotnak. Így például a Jobbiknak a programjában fellelhetők olyan elemek amire bizvást mondhatjuk, hogy baloldali értékek, de ettől nem lesz baloldali ideológiáju a párt maga.

Hozzá kell tegyem: ma Magyarországon bizonyos pártoknál a populizmus olyan mértékben hígítja fel az eredeti pártideológiai hovatartozást, hogy még egy sokoldalú megközelítést biztosító viszonyrendszerben is szinte lehetetlen a besorolásuk. (Tipikusan ilyen párt a Fidesz, mely bár a 90 -es évek végén még a konzervatív - liberális vonalon mozgott, mára majdnem ugyanannyi szocialista elemet hordoz, mint amennyi konzervativizmust. Érdekei és populizmusa szerint hol baloldali, hol konzervatív megoldásokat kínál választóinak.)

Amit aztán a választói nagy lelkesedéssel el is fogyasztanak.( lásd az energia árak egyoldalú állami garantáltságát – amely nem egyéb mint egy elcsúsztatott áremelés, amelyet áthárítanak majdan a lakosságra)

És most térjünk vissza a lényeghez, melyek a nácizmus legfőbb összetevői? Ezek a következők:

1./Soviniszta nacionalizmus

2./Vezérelv (führerprinzip) tekintélyelvű autokratizmussal

3./Rendpárti, militáns megjelenés

4./Az állam uralma a több párt rendszerrel, a gazdasági pluralizmussal és vallásszabadsággal szemben

5./A radikális társadalom-, gazdaság- és állam átalakítás az antiliberalizmus és antikapitalizmus mentén történik

 

Mint lárható a nácizmus erre az öt alappillérre támaszkodik. Ebből következően a neonácizmusnál is fellelhetőkell hogy legyen ez az öt alappilér- persze kiegészülve a mai kor  sajátságaival. Ahhoz tehát hogy kimondjuk hogy a Jobbik neonáci ideológiát alkalmaz és követ meg kell vizsgálni, hogy a Jobbik ideológiaája megfelel-e ennek az öt alapelvnek.

Nézzük sorba.

 Mit is jelent a soviniszta nacionalizmus: a saját nemzet szerepének, múltjának, képességeinek mindenek fölé helyezése, a többi nemzet degradálása, illetve bizonyos etnikumok alsóbbrendűnek és károsnak beállítása. (Ezek az etnikumok: a zsidók, cigányok és feketék.)

Ez még kiegészül némi rasszizmussal és antiszemitizmussal( nem csak a zsidóellensséget értem alatta, hanem a sémi népek ellenességét  akár arab ellensséggel is párosul) ami aztán persze a fajelmélet alapjául is szolgál. A Jobbiknál a sovinista nacionalizmus például vitathatatlanul része retorikájuknak (lásd: kurucinfo) bár kétségtelen, hogy gyakran bujtatott és rejtett formában van jelen.

Vezérelv: a példát mutató vezető tévedhetetlenségébe vetett hit. Ehhez a ponthoz tartozik még az autokratizmus vagyis önkényuralom elfogadása és a tekintélyelvűség támogatása is a demokráciával szemben. A Jobbik esetében azzal a furcsasággal is szembe kell néznünk, hogy egyfajta elitellenesség és antikommunizmus is társul ehhez a vezérelvhez, de csakolyan formában, hogy az előző rendszer állambiztonsági tisztjeinek felelősségrevonását és a politikai elit leváltását követelik. Az elitellenesség csak is az ellenfeleik irányába nyilvánul meg, a saját elitjük természetesen  az  nem elit hanem vezetőréteg aki a vezérelvet szolgálja. Az autokratizmus és vezérelv saját bevallásuk szerint is elveik közt szerepel, elég a "nem vagyunk demokraták" kezdetű megnyilatkozásukra gondolnunk

 

Rendpártiság és militáns megjelenés: . A rendpártiság nem egészen azt takarja, amit sokan tévesen hisznek, vagyis a „rend” szó klasszikus értelmezését.A Jobbik esetében nem egészen erről van szó. A rendpárti programjaikban és céljaikban is legelső helyre mindig a biztonságot helyezik, melyet azonban sajátosan értelmeznek, mert nem csupán a bűnözők által képviselt fenyegetettséget emelik ki, hanem sokkal inkább az elveikkel ellenkező, alternatívákban gondolkodók, baloldaliak, liberálisok, más vallásúak, és alsóbbrendűek (pl. zsidók) kártékony, fenyegető létét hangsúlyozzák. Szerintük velük szemben kell megvédeni a többséget. A militáns megjelenés pedig katonai jellegüket mutatja meg, közös egyenruhák (Németországban a barna ing, a Jobbiknál és egyéb hazai szervezeteknél a fekete ruha) és különböző katonai kellékek, jelvények, szimbólumok (nyilaskereszt, horogkereszt ... stb) használatával. A militáns megjelenés meglétét a Magyar Gárda és egyéb Jobbik közeli szervezetek egyenruhás felvonulásai illetve katonai jellegű járőrözései tükrében nem kell különösebben bizonygatni

AZ erős állam uralma a negyedik pont, mely nem engedi érvényesülni a szabad piaci mechanizmusokat a gazdasági és politikai pluralizmust (a valódi többpárt rendszert), éppen úgy mint a szocializmusban! ( Csak a sajáát tőkés a jó tőkés és ki a gaz multikkal)  ehhez kapcsolható még az Euszkepticizmusuk is

Az utolsó amiről már érintőlegesen szó volt az antiliberalizmus és antikapitalizmus. Ez azt is megmagyarázza, hogy a neonáciknak nem a szélsőbal  Sztálin által generált Marxista-leninista pártja az ellenpólusa hanem a liberalizmus, hisz bármilyen ideológia mentén is deklaráljuk a demokrata jelzőt, fel kell fedeznünk, hogy liberalista értékek nélkül, nem létezik demokrata. Egyenes következmény tehát hogy a szélsőjobb neonáci ideológia antiliberalista beállítottságu azaz semmi köze nincs a demokratasághoz  akár hogyan is szeretnék ez kommunikálni.

Jobbik programja csak közvetett módon tükrözi az általuk ideálisnak gondolt erős állam beavatkozó, piacgazdaságot felszámoló, többpárt rendszert gyengítő, antikapitalista jellegét. Persze ezek a közvetett jelek is egyértelműek, gondoljunk csak a megrögzött EU ellenességükre (mely képmutató jelleget ölt a közelgő EP választásokon való indulásukat tekintve), vagy gondoljunk a magyar termelők, és magyar kereskedők kiemelt támogatására (kizárólagossá tételükre) mely kifejezetten a szabad kereskedelem ellen hat és antikapitalistává teszi őket.  

Néhány specialitás még, a Jobbik, a nemzetközi szélsőjobboldali gyakorlatban nem szokatlan stratégiaként, megalakulása óta tudatosan próbálja az 1990 utáni politikai elitet homogén egészként, a nemzeti érdekek cserbenhagyóiként lefesteni. Folyamatosan sulykolja: a vezető politikai erők felszínen vérre menőnek tűnő csatározásai mögött szoros összefonódások, összenőtt hálózatok találhatók. A Jobbik alapító nyilatkozatában az „establishment” pártjainak sugallt összefonódását nemzetközi kontextusba is helyezi:

 „A jelenlegi politikai garnitúra behódolt a világot uralma alá hajtó globalizmusnak”.

A Jobbik retorikájának tehát már a kezdetek óta fontos eleme a nemzeti politizálás szembeállítása a külföldi érdekek kiszolgálásával, melynek eredményeképp egyenes út vezet a pártok és a szavazók eltávolodásához, illetve ahhoz, hogy „a köpönyegforgatás, a hazugság és a korrupció” jellemezze a magyar közéletet.

Érdekes kihívás elé állította a Jobbikot a választási siker, mellyel parlamenti párt lett, így maga is a politikai elit részévé vált. Tartalmilag ez mit sem változtat az anti-establishment attitűdön, azonban az elitellenesség egy másfajta politizálási stílust is feltételez. Parlamenti pártként ez a Jobbik egyik legfőbb kihívása: a törvényhozásba beilleszkedve szakmailag kompetens munkát felmutatni, és ezzel párhuzamosan hitelesnek maradni a teljes rendszert felborítását kívánó hívei előtt, akiknek rendszeresen bizonyítani kell, hogy a párt nem része a „korrumpálódott” elitnek.

Ezt bizonyítandó több olyan „elhasználódott” tagját lecserélte, amely mintegy visszahúzó erő lenne, ennek köszönhetően a 2014-es választásokon kimagasló eredményt ért el.

(ebben csak úgy csendesen jegyzem meg a margóra- a baloldalnak igen fontos szerepe volt, kifejezetten az MSZP-nek illetve az összefogásnak a prakticista hatalomért folytatott küzdelemben játszott szerepe az egyik fő oka a sikeres szereplésnek9

Kedves faluvégi azt hiszem kellő képpen bizonyítottam számodra, hogy a Jobbik neonáci ideológia képviselője és mint ilyen sem vitázni sem vitatkozni nem szabad vele, hanem minden eszközzel el kell taposni ezt a megengedhetetlen ideológiát amely már lángba borította a világot és annak nem kis hányadát.

S bár abban nem értek egyet a dmolnárral, hogy  nem újfasiszta a Jobbik, hanem neonáci abban viszont igen, hogy jó érzésű ember lenem ül velük egy asztalhoz.

Bár sokan ezt úgy interpretálják, hogy azok, akik nem értenek velük ideológiailag egyet, de mégis együttműködnek velük, csak jobb életet akarnak, ez nem lehet semmiféle tárgyalásnak az alapja. Ez ellen az ideológia ellen minden demokratának küzdeni kell a végsőkig és nem tárgyalni vele, meg nem vitázni vele.

Bocsáss meg hogy kissé hosszú voltam, de nem nézhetem tétlenül azt, hogy olyan vélemények legyenek, hogy esetleg uram bocsá  -  vitázni is lehessen egy ilyen ideológiával.

faluvegi képe

faluvegi
4 éve

.

A vitanak tobbfele formaja van. Amivel egyetertek, az az, hogy a Jobbikkal nem szabad leulni egy asztalhoz. Ez a Jobbik ideologiajanak vitakepesse valo elismereset jelentene, de nem jelentene a Jobbik legalizasat. A Jobbikot nem a partok, hanem a valasztok legalizaljak azzal, hogy rajuk szavaznak. Ha a demokratikus partok tovabbra sem hajlandok a Jobbik letezeset tudomasul venni, a Jobbik at fogja venni a masodik legerosebb part szerpet a parlamentben.

A demokratikus partoknak nem a Jobbik politikusaival, hanem az ideologiajaval kell vitatkozni. A Jobbik ideologiaja a fajgyuloleten alapszik. Jelenleg a szavazoinak nagy tobbsege a ciganysag elleni uszitas alapjan szavaz a Jobbikra. Sajnos ehhez a ciganysagnak egy jelentos resze is hozzajarul azzal, hogy municiot ad a ciganygyulolet napirenden tartasahoz. A valasztasokon a ciganyok egy jelentos resze sajnos "egy tal lenceert" a ciganygyulolokre szavaz.

.


sphagin
4 éve

Persze, te leírhatsz minden marhaságot gondolkodás nélkül !

Ha valamit félre akarsz érteni, azt te meg is teszed ! Úgy látszik igazolod Murphy törvényét.

Hitler is írt történelmet, mivel a győztesekhez tartozott. A győztesek lehetnek az aljas számdékkal és eszközökkel  manipulálók is. A végén persze kiderül a turpisság, de a kárt, már nagyon nehéz helyrehozni.

A vesztesek is írnak történelmet, csak azokat nem tárják a nyilvánosság elé. mert pont az a trükk a győztesek részéről, hogy elhallgattatják a mások véleményét és csak a győztesek hangját engedik zengeni.

Ezért nem lehet demokráciáról beszélni, ha gondolkodnál egy kicsit.
Vagy úgy gondolod te is, hogy amit nem hallasz meg, az nincs is ? Azt a taktikát követed, mint a strucc ?

Ettől fóüggetlenül úgy látom, hogy a demokratikus oldal hibái is az okai a szélsőséges gondolkodás térnyerésénak. Egy sor kérdéssel egyszerűen nem foglalkoztak, illetve nem tartották elég fontosnak.

Itt van mindjárt a  rend fogalma pl.
A demokráciának is szüksége van rendre és a demokráciáért is harcolni kell, azért is kell szabadságharcot hirdetni, a törvényeit betartatni, stb.

Lehetne sorolni az elhanyagolt dolgokat és a megtanulni valókat.
Úgy látszik, hogy kb. ott tartunk a demokrácia terén, mint amikor a szélsőségek kihasználták a 30-as években a gazdasági válságot.

Lehetne azt mondani, hogy a válságok hozzák a felszínre a szélsőséges gondolkodást, de az igazság az, hogy a válságok okozója a piacgazdasági anomáliák és ezek elkerülhetetlenek a jelenlegi ismereteink szerint. A demokratikusan gondolkodóknak is ilyenkor kellene a legnagyobb erővel küzdeni és felvilágosítani, hogy ne a szélsőségekre hallgassanak azok, akik nem elég tájékozottak ezekben a kérdésekben.

Hiába ismerjük ezt, a széles tömegek az okokat a demokratikus intézményekben látják és persze erre játszanak rá a " gondolkodásra képes emberek" is ! Azért, mert a demokratikus erők elbizonytalanodnak és átengedik a terepet a szélsőségeseknek, a "gondolkodásra képes embereknek", attól még nem lesz igazuk a szélsőségeseknek ! Ha leállunk velük vitakozni akkor sem !

A vita helyett a nézeteikkel kell vitába szállni és elmagyarázni a valódi helyzetet, a kilábaláshoz vezető kiutat !

Magyarán, segíteni az embereknek a kilábalásból és átvészelni károk okozta nehézségeket, enyhíteni válság okozta gondokat.

Ezért kellett leírni Földi S. Péternek az általad kifogásoltakat !

A mai helyzet annyiból másabb és veszélyesebb, hogy a mai szélsőségek igyekeznek álruhát ölteni és a szalonképesség látszatát kelteni.
Ilyen felfogás ellen kiállni vitázni, egyszerűen képtelenség, mert egy hazudozóval kell vitatkozni, mintha valóságot mondana. Ráadásul ebből következik, hogy soha nem fogják elismerni, hogy hazudnak és titkolják a valódi szándékaikat, simán letagadják, illetve nemzeti érdeket kreálnak belőle .

Az a helyzet, hogy igaza van annak a mondásnak, hogy "ne állj le vitázni egy bolonddal, mert egy külső szemlélő egyformának fog látni benneteket " !

Ezzel lehet "legalizálni" őket, vagy hozzájuk hasonlítani magunkat !

Úgy látszik, hogy a Bajnai, Schiffer, Karácsony , Szanyi, stb.társaság még eddig nem nőtt fel !

Majd meg fogják érteni és fel fognak nőni !

Csak, hát muszáj mindig előlről kezdeni, tanulni nem fogunk soha ?

Legalább hallgatnának arra, aki ezt próbálja megértetni velük !

Nagyon gyengén hegedülnek ezek a "vitatkozni vágyók" és még ők beszélnek megújulásról és követelik a régiek eltávolítását !

 

 

dmolnar képe

dmolnar
4 éve

Leülni vitatkozni (vitázni) egy újfasiszta párttal hatalmas tévedés. Ez nem jelenti azt, hogy tudomást se kell venni róluk, hanem pont fordítva. csak nem ülünk velük egy asztalhoz és nem fogadjuk el őket és nem legalizáljuk őket.

Ez van, ha van erkölcsi tartása (és politikai tartása) egy pártnak. Ugyanez érvényes az ATV-re. 

A többit plalyA leírta.

faluvegi képe

faluvegi
4 éve

Ket, ellentetes oldalon levo part kozott a kovetkezo harom kapcsolat tipus lehetseges:

1 Vitaznak egymassal.

2 Uszitanak egymas ellen.

3 Egymasrol nem vesznek tudomast.

Most az MSZP, utanozva a DK-t, a 3. pont szerint nem vesz tudomat a Jobbikrol. Eszerint a Jobbik uszithat az MSZP ellen es az MSZP nem vesz tudomast a Jobbik ragalmairol. Ez szerintem hibas taktika. Olyan, mint mikor egy birosagi targyalason az egyik fel nem reagal a masik fel vadjaira. A biro (a valasztason a szavazok) csak az egyik fel hazug vadjait halljak, valasz nelkul hagyva ezeket a vadakat, hallgatolagosan elismerik azokat.

.

plalyA képe

plalyA
4 éve

Kedves Victorb!

Nem az a kérdés, hogy kik írják a történelmet, ugyan is a mai győztesek holnap vesztesek is lehetnek.

A kérdés az, hogy lehet-e Európa közepén egy neonáci pártot legalizálni, oly módon hogy tárgyalóasztalhoz ülnek vele.

A nácik, (és ide tartoznak a neonácik is) sohasem voltak tárgyalóképesek,mivel a kompromisszumképszség nem szerepel az eszköztárukban. Így a tárgyalást is nácimódra - erőszak pozícióból tudják csak elfogadni. Az meg ugye nem tárgyalás.

A gond azzal van, hogy azok akikről Föld S Péter ír akik nem nácik, csak jobb életet szeretnének azok nem tudják, vagy nem gondolják végig hogy mibe is merülnek el.

A főkérdés inkább az hogy hogyan lehet ezeket  felvilágosítani, hogy attól hogy egy náci rendet igér, még neki nem lesz jobb az élete csak rosszabb, lásd a Náci Németországot. Akezdeti "jólét" csak annak a mézesmadzagnak a szerepét játszotta el, hogy a szolgálatukba állítsák az embereket akiket aztán kiküldtek a vágóhídra. ( Megjegyzem  ott sem volt minden katona náci- sőt leginkább nem azok voltak csak egy jobb életet szerettek volna- ésmi lett az ára? Világégés néhány 100 millió halottal fűszerezve)

Na, ez a fő kérdés, hogy a jobb élet reményében lehet e a Jobbikot támogatni és egyáltalán politikai erőnek tekinteni, avagy csak simán egy neonáci kalandorok gyülekezetének.

Még akkor is ha vannak olyanok közöttük akik még gondolkodni is képesek - bár nem teszik mert akkor nem lennének ott

JA, és mielőtt felháborodnál nem én mondom, hogy a Jobbik neonáci elveket valló párt. AZ Itélő Tábla mondta ki 2014 január 28-án egy per kapcsán, hogy nem sértette meg a felperes az alpeseres Jobbikot azzal hogy neonácinak nevezte őket. (Ezzel deklarálta hogy azok). 

victorb képe

victorb
4 éve

"szabad-e szóba állni a Jobbikkal, vitázni Vonáékkal, s ezzel szalonképessé tenni őket."

Minden relatív. a szalonképesség is az. A történelmet ugyanis nem a vesztesek írják. A Jobbik pedig a jelen helyzetben egyáltalán nem áll vesztésre.

"sokan közülük gondolkodásra is képes emberek" - ezt nem kellett volna! Ha Föld S. Péter végig gondolta volna, nem írná le. Csak Föld S. Péter valószínűleg nem tartozik ebbe a körbe.