A Kapcsolat.hu megújul.
Legyen ön is tagja egy jó közösségnek!

Föld S. Péter: Horthy kivételes államférfi, de a zsidóknak nincs mitől félniük

via Gépnarancs

2017. június 22. 09:31 | 1 hozzászólás

- Miniszterelnök úr, Ön ma kivételes államférfinek nevezte Horthy Miklóst.

– Igen, valóban ezt mondtam.

– Horthy Miklós kormányzóként számtalan gazemberséget elkövetett. Az ő regnálása idején születtek a zsidótörvények, és akkor is ő volt a kormányzó, amikor mintegy félmillió zsidó származású magyar állampolgárt elpusztítottak.

– Mi a kérdés?.

– Hogy a zsidó honfitársaink, akikre Ön gyakran szokott hivatkozni, mit gondoljanak erről?

– Nem kell nekik erről semmit sem gondolniuk. Gondoljanak valami másra.

– Ezt hogy érti, miniszterelnök úr?

– Úgy, hogy Magyarországon egyetlen zsidó honfitársunknak sem kell félnie. Mi nem csak nagyrabecsüljük, de meg is védjük a zsidó honfitársainkat. Persze, ahhoz, hogy mindenkit megvédhessünk, akit a zsidósága miatt támadás ér ma Magyarországon, nekünk is kellene egy kis segítség.

– Ezt hogyan gondolja, miniszterelnök úr?

– Nagyon egyszerűen. A lehetőségeink korlátozottak, maga is beláthatja, hogy nem állíthatunk minden zsidó honfitársunk mellé egy rendőrt.

– Miért kellene Önöknek minden zsidó ember mellé rendőrt állítani?

– A megvédés miatt, mi másért. Technikailag persze megtehetnénk, hogy minden egyes zsidó mellé rendőrt állítunk. Nem is egyet, hanem kettőt, vagy annál is többet, de ez nagyon sokba kerülne. Hiába szárnyal a magyar gazdaság, ezt még mi sem engedhetjük meg magunknak. Az érintettek segítségére is szükségünk van ahhoz, hogy megvédhessük őket.

– Kifejtené, miniszterelnök úr?

– Nézze, amint azt Ön is tudja, a zsidók, akiket a nemzeti egyetértés kormánya minden körülmények között megvéd, ma sokfelé élnek az országban. Összevissza. De még egy városon belül is sokfelé találhatók, ami megnehezíti, hogy megvédjük őket.

– Ha kicsit konkrétabban, miniszterelnök úr…

– Ha például nem elszórva, hanem egymáshoz közelebb laknának, mint most… Egy adott városrészben, vagy mondjuk így: negyedben. Akkor sokkal könnyebb lenne a rendőrség dolga, amikor meg akarja védeni a zsidókat. Jön egy támadás, atrocitás, inzultus, de akár egy buta mondat valamelyik politikustól, a rendőrség már tudja is, hogy merre menjen, mert tudja, hogy hol lehetnek azok a zsidók, akiket meg kell védeni.

– Valamiféle gettóra méltóztatik gondolni a miniszterelnök úrnak?

– Maga mondta, Én ilyet hivatalból nem mondhatok, de nem is mondok. Rosszul hangzana az én számból, de legalábbis félreérthetően. Hanem, van itt más is.

– Más?

– Igen. Jó lenne, ha a mostaninál konkrétabban tudnánk, hogy ki az, akit meg kellene védenünk.

– Ezt hogyan kell érteni?

– Nincs ebben semmi boszorkányság. Már ma is vannak technikáink, amelyek segítségével meg lehet állapítani, hogy ki a zsidó, akit nekünk, úgyis, mint kormánynak, meg kell védenünk. De ezek a technikák, természetüknél fogva, még igen kezdetlegesek. Nagy a hibaszázalék, és mindig fennáll a tévedés lehetősége.

– Önök sem tévedhetetlenek?

– Ezt nem mondtam. De képzelje el a következőt: van valaki, akit megvédtünk, és utólag kiderül az illetőről, hogy nem is zsidó. Ebben az esetben az adófizetők joggal vádolnak bennünket azzal, hogy mi az ő pénzüket felelőtlenül herdáljuk, és a közpénzből működő rendőrség olyan embereket véd, akik erre nincsenek rászorulva.

– Tehát?

– Nem szívesen mondok ilyet, mert lesznek, akik szándékosan félremagyarázzák a szavaimat, a Soros által pénzelt sajtó pedig szokása szerint mindenféle hülye cikkeket ír majd megint. De azért mégis kimondom: sokkal hatékonyabban tudnánk megvédeni a zsidókat, ha mindenkiről tudnánk, hogy ki az, aki zsidó, és ki az, aki nem.

Tovább...

 


A blogbejegyzés eredetije: Föld S. Péter: Horthy kivételes államférfi, de a zsidóknak nincs mitől félniük


Hozzászólások

plalyA képe

plalyA
11 hónapja

Hát……  nem mindenben értek ám egyet veletek. Azt elöljáróban leszögezem, hogy semmi esetre sem kellett volna neki szobrot állítani. Viszont a megítélése legalább is ellentmondásos. Kiváló tengerész és parancsnok ugyan akkor „gyenge kezű” Kormányzó. Egyik oldalon az ország összetartása és lavírozás a történelem viharos tengerén – azt, egyébként nem csinálta rosszul. Ugyan akkor vele szemben egy erőszakos hatalomra jutás és még erőszakosabb hatalom megszilárdítás (Gondolok itt az 1920-at Parlamenti „fegyveres” szavazásra) Jól látja, hogy Magyarországnak nem kellene a német militáns útra kerülni – ugyan akkor nem lép fel a náci ideológia ellen. Angolbarát politikát folytat és polgári irányítást valósít meg, ugyan akkor az első leendő alkalommal enged a soviniszta, nacionalista katonai nyomásnak (Lásd Jugoszlávia feldarabolása- nem kényszerített bennünket senki sem az Újvidéki bevonulásra) Elsők között ismeri el Szovjet-Oroszország létét és területi igényeit- ugyan akkor engedi, hogy Gömbös Gyula ezt felmondja. Fékezi a zsidóüldözést, de nem akadályozza meg a zsidótörvényeket. Elcsapja a zsidóüldözésben jeleskedő belügyminiszterét - ugyan akkor gyáván megfutamodik a németekkel való szembefordulás felelőssége elől, és engedi a nyilasokat hatalomra kerülni (az egyik legnagyobb vétke egyébként, ami miatt semmiképpen, nem lehet nagy államférfinak nevezni) Ott, abban az esetben vállalnia kellett volna akár az illegalitást, vagy a családja meghurcolását is, és a szembefordulás mellet kiállni, ha valóban nagy államférfi lett volna. Elfelejtette a Parancsnok egyszeri és megfellebezhetetlen kötelességét, miszerint a Parancsnok felelősséggel tartozik a rábízott életek és technika megőrzéséért és használatáért, mindazokért az intézkedésekért, amit  ennek érdekében, megtett, illetve megtenni elmulasztott. Egy kiváló tengerésztisztnek, flottaparancsnoknak, a „Cattarói győzőnek” - ezt elfelejteni olyan „történelmi bűn”, aminek semmiféle magyarázkodását nem lehet elfogadni. Mivel ezt elfelejtette és nem tette meg, azt, amit meg kellett volna tennie, ez minden addigi pozitív vonatkozású tettét annulálja.

Ezért mondom, hogy megítélése legalább is ellentmondásos. Amíg ezt az ellentmondásos megítélést fel nem oldják, ne állítsanak se pro, se kontra semmilyen szobrot megemlékezést vagy bármit Horthynak. Tisztázzák, a megítélését, aztán lehet pótolni akár ezt, vagy akár azt.