Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

de térjünk vissza a témára!

"Végre  egy  jó  gondolat menet. Végre kell hajtani... Semmi  se lehetetlen."

 

Lehet egyezkedni a jobbik is kapitalizmus ellenesnek tételezi magát, de ő a kisvállalkozásokban , a munkaalapú társadalomban látja a kiutat.

 

Ez  mérhetetlen primitív! 

Azt nem hittem volna, hogy erre egy kis hozsannázásért képes leszel!

Tanul és tapasztal az ember!

No szóva

 hogyan akarsz fellépni a nemzetállamok újraalakulása ellen? A szélsőjobb ellen?Végsősoron a jobboldal előretörése kapcsán a borítékolt háborúk ellen? 

vagy nem is akarsz?

http://blog.showderklub.info/regi-klasszikus-brachfeld-siegfried-nehez-a-magyar-nyelv-63g91

Pontosan azt mondod amit én, csak nem tudod, hogy azt mondod :) 

Annyira tiltakozol befogadni azt, amit pontosan értesz, hogy azt a szerencsétlen "egy" kifejezést sem bírod értelmezni . 

(tudod a szómezőkk (határozatlan névmás szám )ez esetben semmiképpen nem sorszám, de én , mert meg akarom érteni--értem is benne az ismételet alázási szándékot felém. 

Ez csak azért baj, mert közben az meg kimaradt, "Mert máskülönben hogyan akarsz fellépni a nemzetállamok újraalakulása ellen? A szélsőjobb ellen?Végsősoron a jobboldal előretörése kapcsán a borítékolt háborúk ellen?//"

Ezt komolyan mondjátok? 

"új szint "hozott. frissítette a kört, okosan fogalmazott, kedveltem az írását.

Ha komolyan nem értettted, amit nem hiszek, sőt zsadiról sem, akkor tényleg itt a vég!

Akkor Te is iszonyú bajban lennél! 

(feltéve ha tudnád mit is jelent a kifejezés :( 

Még viccnek is szörnyű ! //nemzetisten= az emberi méltóság helyett a nemzet méltóságának védelme, mindenekfelett-irány a háború! -nem vitatom, kell ehhez némi készség összekapcsolni // 

Fehér, fehér, fehér!!!
Annak kell lennie, hisz mint tudjuk, akkor BÁRMILYEN színű lehet! :DDD
Csak prizma alá kell tenni.... :P
 

Miért színesek a tárgyak?
Minden tárgyra a napból érkező fehér fény esik, de a tárgyról visszaverődött fény már valamilyen színű. Ez úgy lehetséges, hogy a tárgy csak azt az egy színt veri vissza, amilyennek látjuk, a többi színt pedig elnyeli.
Például egy sárga színű tárgy a sárga fényt visszaveri, a többit pedig elnyeli, ezért a mi szemünkbe csak a sárga fény jut.
De lehet máshogy is sárga valami. Ha egy tárgy csak a lila színt nyeli el, a többit visszaveri, akkor azt a tárgyat szintén sárgának látjuk. Úgy mondjuk, hogy a lila szín a sárga kiegészítő színe, idegen szóval komplementere.

Hát milyen egyszerű?
Az is lehet sárga, ami nem az! :DDD
 

Na, ezek jót kacarásztam, nem is tudtam, hogy ilyen humoros is szoktál lenni! :DDD

 

Kedves piranha53! 

Ez a Nemzetisten áldjon meg - című dolog tetszik. Tényleg jó. Lehet hogy ezek után majd templomokat fognak építeni a Nemezetisten imádatára? Vagy a Husvéti körmeneten a Nmezetistent fogják körbehurcolni? Esetleg ezután nem a szent jobb lesz a módi, hanem a Nmezetisten?

De azért az is tetszik, hogy egyel több istenség lett aminek a létezését nem fogadom el- lévén ateista.

Te, milyen színű az a Nmezteisten, mert ugye az nem mindegy. Gondolom, fehér, mert ugyebár egy sárga Nemzetisten az hogy nézne már ki. Csak hogy akkor beteszi a kaput a nagy Hun-magyar rokonságnak. A hunok a mai Kina északi részén alakítottak ki birodalmat- és ha mi a rokonaik vagyunk akkor nekünk is sárgának kéne lenni- na most egy ilyen Nemzetisten az egy kicsit ciki, nem gondolod?

Rá se ránts kedves Plessatt!

Lilla bizonyára tudja, hogy Lapátkaszátra értettem az ÚJ SZÍNT, mert bizony, én megnéztem magamnak a hölgyet, és elcsodálkoztam, hogy 3 évvel ezelőtt írt utóljára, és vajon hol muzsikáltatta magát 3 évig?!

Most meg csak úgy ukk-mukk-fukk, megjelenik, és osztja itt az észt!
Ami ugye nem baj, csak azon aggódom, hogy esetlek neki nem marad! ;o)

 

Már megint óvatlan voltam, s elszáll a francba a hozzászólásom! :(((

És ugye mégegyszer nem tudom ugyanúgy megírni... De megpróbálom felidézni, mit írtam Neked.

Tehát:

Miért ne szólíthatnál meg, hisz fórumtársak vagyunk, nemde! Azt nem garantálom, hogy kérésedet a "némi válasszal" a Te szájízed szerint tudom teljesíteni, ugyanis:

Lilám sincs, kik azok a "Tankcsapda" együttes, mert fogalmam sincs, kik ők, valami szakmai körömön kívüli csapat lehet, de hogy milyen stílusirányzatot képviselnek, fogadalmam sincs, és gondolom, rám nézve ez egyáltalán nem szégyen, lévén a klasszikus zene tanára AMI (Alapfokú Művészeoktatási Intézmény) tanárként.
Tehát nyilvánvaló, hogy a pártállásukat illetőleg még ennyit se tudok róluk, így fogadalmam sincs, kompromittáló-e a jelenlétük bárhol is?...
A színekről pedig az a véleményem (kezdettől fogva, mikor elkezdett a zország "pártosodni", meg egyéb színfoglalósdit végezni (pl. szivárvány!), hogy SENKINEK sincs joga kisajátítani egyik színt sem, se a régieket, se az újakat, pedig igen sokféle van a fizika szerint, de a festők szerint még ennél is több, pl. a feketének több, mint 70 árnyalatát ösmerik.
Tehát a színeknek semmi közük a polityikához, se a pirosnak, se a kéknek, se a narancssárgának, de a feketének, s a fehérnek (és a benne lévő összes többinek) se!!!
Így aztán semleges szín szerintem nem vala, de rendszerváltó szín méginkább senincccss!!!

Vagyis nem elhatárolódni kell a színekől, hanem a VÉDELMÜNKBE kellene venni mindet, különösen a szivárványt, mely - mint mondtam! -, az Univerzum különleges ajándéka az emberiségnek!

http://4.kerulet.ittlakunk.hu/files/ittlakunk/upload/company/5829/115115...

Brachfeld Siegfried pedig igen régi ösmerősöm, még gyerekkoromból, amikor a villogó zöld szemű szörnyetegből, azaz az ORION rádióból hallgattuk őt minden Szilveszterkor, mint konferansziét.

Hát talán ennyi lett volna...

Kellemes estét!

 

 

Kedves lilla!

1."kultúrális" felvilágosodás kori született eszme: (eltekintve a magányos népi hősöktől :) ) az, hogy "védjük meg a népet a gazdagoktól "

Kedves lilla- ez egy eszme. Az eszme tagadhatatlanul a kultúra része, de nem egyenlő a kulturával.

2.A kultúrkör a nyelvet, a szokásokat , stb. jelenti, az ott élők számára létező területet is egyben, Ezért nemzetállamok.

A kulturkör az nem más mint nagyobb területen élő népcsoportok szellemi és anyagi műveltségének közös forrásra visszavezethető egyező vonásai együtt.  Semmi köze a nemzetállamok kifejezéshez. Elöször a néprajtudományba  1898-ban, Leo Frobenius, F. Grabner által pontosabban kidolgozott fogalom – a  néprajzi kultúr elemek egy meghatározott területre jellemző komplexusára.

A fogalmat P. W Schmidt ÉS PW Koppers fejlesztették tovább és alkalmazták  egykultúrtörténeti módszer segítségével.

 Egy sor, az egész világot átfogó kultúrkört állapítottak meg, amelyeket egyfajta relatív kronológia szerint rendeztek el abban a meggyőződésben, hogy ezek révén különböző Intézmények, képzetek stb. eredetkérdéseit oldhatnak meg.

Tehát a kulturkör egy módszer és amellyel  a fentieket próbálják megmagyarázni. Megint semmi köze a nemzetállamokhoz.

A kultúra az pedig igen összetett fogsalom, és több irányból lehet megközelíteni, de a legáltalánosabb felfogás szerint a kultúra a társadalom objektivációinak megjelenési formája az adott társadalom szellemi és anyagi értékek összessége, az adott társadalom a műveltségének,  illetve ennek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely korszakban való megnyilvánulása.

A kifejezés mai értelmű első lelőhelye Cicero Tusculanae dispitationes (Kr. e. I. század) művében található, aki a cultura animi – a lélek művelése kifejezést használja. Tehát hagyd már a felvilágosodást kedves lilla.

A kulturának többféle megközelítése létezik:

Geert Hofstede szerint a kultúra “a gondolkodás kollektív programozása, amely megkülönbözteti egy csoport vagy egy kategória tagjait másoktól… a környezet változásaira adott emberi válaszokat befolyásoló közös jellemzők összessége” Kultúra mindaz, amit az emberek tesznek, gondolnak és amivel rendelkeznek, mint a társadalom tagjai.

Bocs, de ehhez hogy jön a nemzetállamod. Mivel sokkal szélesebb, mint amit te a nemzetállamnak vizionálsz.

Fons Trompenaars szerint "A kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti dilemmáit”

Ez is sokkal többet jelent mint a nemzetállamod- ezzel sem lehet azonosítani a nemzetállamodat.

Kroeber és Kuckhohn definíciója: "A kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek. Ezek a szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban foglalják a művészeti termékeket is

Ez meg aztán teljesen eltér a te értékelésedtől. Nem lehet leszűkíteni arra amit te vizionálsz.

Na és mi az a homogén kulturközösség? Mert ezek alapján például igen nehéz egy közösséget homogénnak tekinteni. Csak igen kicsi és igen leszükített értelembe lehet ne valamiylen homogenizációt felfedezni, de az meg ugye nem releváns. Például azpnps szimbólumokhasználata, de például nem lehet szvasztika jelét meg anáci horogkeresztet egy lapon emlyííteni, ahogy nem lehert a fajelméletességet sem mindenkire vonatkoztatni mert más és más, vagy nem lehet a fasizmus jelzőt mindenkire általánosságban ráhúzni, habár egyes jellemzői alapján mint csoportnevet lehet használni.

Szóval kedves lilla hagyd már abba, mert egyre jobban belegabajodsz.

Amit a négytulajdonú gazdaágról írtál, már neharagudj de az megint egy kicsit olyan lillás. Nesze semmi fogd meg jól. Azaz megint csak a vitatkozásra koncentrálsz( Már irtam a polgári közgazdászok és jogászok tudatos trehányságáról) Éppen ezért nem mérvadó.

„Mert ugye az ember az EGY entitás, de a körülményeit (Afrikában is) maga alakíthatja”

Lilla az ember az entitás- nem egy, nem kettő meg nem tizenöt- egyszerűen entitás- nincs sorszáma.

Ha az ember körülményeiről beszélünk, akkor konkrét, azaz van tartalma, így viszont már nem entitás. Döntsd el, hogy az emberről mint entitásról akarsz beszélni, vagy az emberről mint egy  konkrét lényről, vagy egy embercsoportról, aminek vannak jellemzői és van tartalma. Ne keverd a kettőt.

Kedves Zsadi!

Kérllek, nézd el lillának, mert néha tényleg minden ok nélkül, elragadtatja magát! Én sem értem, mi az új szin, de hát, ezek szerint mi nem vesszük észre. Ez legyen a mi hibánk, nem de?

Egy "d" kimaradt, a második mondat helyesen: A Nemzetisten áldjon meg!

Köszönöm a válaszodat kedves Lilla! A Nemzetisten áljon meg! 

Szertnélek megszólítani, és kérnék is bármi választ :)

// A mostani ped. tüntetés "arca" évzáróra hívta Dúró Dórát, és iskolai rendezvényre a tankcsapda nevű együttest.Ez némi kirándulást jelent a jobbik térfelére. előtte mszp tag volt :) 

Te ezt miféle "színességnek" gondolod ezt?

Kell-e elhatárolódnia "bármelyik" től is?

Letennie a voksát egy semleges szakmai mellett? Rendszerváltást indít(hat)-e el vagy ez is hambába hullik-e?

A szavak szómezője a magyar nyelvben olyan hatalmas, oly gyakran használjuk minden átmenet nélkül a jelentések inverzét is akár, hogy ihaj! 

http://blog.showderklub.info/regi-klasszikus-brachfeld-siegfried-nehez-a-magyar-nyelv-63g91 

régi klasszikus :) 

 

 

Végre  egy  jó  gondolat menet. Végre kell hajtani... Semmi  se lehetetlen.

Kedves Lilla!

Miféle ÚJ színre gondolsz?
Mert ugye a fehér szín a szivárvány összes színéből áll össze...
Azaz: a fehér szín "kevert szín"!
http://www.tantaki.hu/files/image/fizika/prizma.jpg

http://www.tantaki.hu/fizika/szinek

Nagy kedvencem a szivárvány, s utálom, hogy vannak, akik "kisajátítják" maguknak, pedig ez a jelenség MINDANNYIUNKNAK ajándék az Univerzumtól:
http://www.univerzumajandeka.hu/images/szivarvany-terapia2.jpg

/Bocs az OFF-ért, de nem bírtam kihagyni!/

Egyébként megnézted a hölgyet? (lapátkaszát?)
Én igen.
Kíváncsi lennék, hol bújkált 3 évig? ;o)

 

Egészen új szint hoztál ide közénk! Mi már (7-8 éve gyötörjük egymást :) !) egymás rezdüléseit is ismerjük.

Jó levezetést adtál.

Koherens, csak a számítás ott hibázik, hogy nem a politikusok akartak ide kapitalizmust, hanem a kényszer.Az állam a jóléti rendszereit nem tudta fenntartani.Emlékezz az volt a körbetartozások kora.(sőt Almásfüzítő is áll azóta is lebontani sincs pénz!)

Valóban "ingyenes hozzáférésünk volt" a közösen fenntartott intézményekhez bejentkezés alapján,de ettől még csaknem korlátlanul a rendelkezésünkre állt.

Ha az állam ráköltötte a népre a profitot, akkor meg mi volt a baj?

Hogy többet költött? hogy nem volt hatékony ?

Ha az emberek bérben megkapták volna azt az összeget amennyit valójában megkerestek, akkor a közösen működtetett intézményeket is meg kellett volna szüntetnie.

(A szerzett jogokat viszont az egyes ember nem engedi el. Itt a dilemma. A populizmus ezzel operál. Jelenleg minden párt. A fidesz rezsit csökkent például, Te kevesebbet fizetsz, csak éppen az adódból vissza kell pótoni a szolgáltató vállalat támogatásaként a hiányt. ) 

Szóval, ha van kedved vitatkozz és vitáz velünk, csak meg ne sértődj, néha igen komoly alázás is előfordul, de csak azért , mert aki aláz , annak ott akkor olyanja van! :) 

Nem kell azzal törődni. 

A megközelítésed viszont új!

 

Szia!

Csak egy kiragadott idézet, amit nem értek

"Gyurcsány felelőssége nem a helyzet kialakulásában, hanem fenntatásában és abban a pofátlanságban van, hogy a szemébe hazudozik az embereknek az öngondoskodásról, a gondoskodó állam tarthatatlanságáról a nincs ingyen ebédről!"

Itt valószínűleg tévedés van. Gyurcsány nem arról beszélt, hogy valamit meg kell venni, hanem arról, ha jól tudom, hogy minden, ami ma "ingyen" jár, az nem ingyen van, hanem igenis fizetünk érte, csak éppen nem tudjuk, mi és mennyibe kerül. És ez bizony így is van. Amúgy az állam nem gondoskodó, ez egy tévképzet persze, mert az állam a jelenlegi uralkodó osztály erőszakszervezete, amelynek egyetlen célja van, a kapitalista termelési mód fenntartása. Ha ehhez az kell, hogy legyen "ingyenes" orvosi ellátás, hát az adódból ezt hajlandó megtenni.  A cél eléréséhez különböző eszközöket használhat, hogy ne legyen társadalmi robbanás, de nagyjából ennyi...

csak kettőt:

1. "kultúrális" felvilágosodás kori született eszme: (eltekintve a magányos népi hősöktől :) ) az, hogy "védjük meg a népet a gazdagoktól "

2. A kultúrkör a nyelvet, a szokásokat , stb. jelenti, az ott élők számára létező területet is egyben, Ezért nemzetállamok.

//te nem szinomímákat soroltál, hanem ellentétpárokat: szolidaritás-egyenlőség, identitás - patriotizmus -nacionalizmus - etnicizmus, elitizmus-populizmus ,

A szinonímák magyarázata  viszont erősen kavarcos és csak egy az amellyel egyet is értek. Mondtam már: NEM KELL EGYETÉRTENI, mert nem illik abba a tudásba, amelyet eddig megismertél, de át kell gondolni így csoportosítva a meglévő tudáselemeket. 

Mert máskülönben hogyan akarsz fellépni a nemzetállamok újraalakulása ellen? A szélsőjobb ellen?Végsősoron a jobboldal előretörése kapcsán a borítékolt háborúk ellen?//

 

A négy tulajdonú gazdaságra a lakások és az ő működtetésük fenntartású minta, és köthető a meglévő ismeretekhez.A gazdaság nyílván rengeteg szabályozó között bonyolultabb . Egyébként Nem teljesen új gondolat, akár működhet is , csak mindig akkor keletkezik a gubanc , amikor az elvhez az embereket odaengedik, mint működtetőket.Mert számukra a tulajdonosi tudat csak korlátozott értelmű. (állami tulajdon, szövetkezeti tulajdon,önkormányzati -- magán tulajdon ( a többiek számára hasznosítható munkereje(benne a tudása is))

Minden mindennel összefügg.

Ezért először az alapok tisztászása a fontos, a részleteket aztán bonyolíthatjuk. 

Mert ugye az ember az EGY entitás, de a körülményeit (Afrikában is) maga alakíthatja

Kedves Lilla!
 

Csak ezt a gondolatod kiragadva:

"Csakhogy mindenki a rendszerváltáskor a "Mariahilfer stasset" képzelte magának--és lett csalódás, hogy a gondoskodó állam nincs többé."

Nem Lilla, egyszer rendet kell tenni a fejekben!
Nem az emberek képzeltek ausztriai életszínvonalat, hanem a rendszerváltó politikusok hazudták nekik ezt, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy kapitalizmust akarnak. Ez a szó "kapitalizmus" el sem hangzott a rendszerváltás során!
Ha elhangzott volna, az emberek üvöltve menekültek volna, hiszen 40 éven át tanulták, tanították az iskolákban a kapitalizmus borzalmait.
És nem csak ezzel verték át az embereket!

Gondoskodó állam? Húúúúú de mérges vagyok! 

Most kihagyom azt a lépést, hogy egyáltalán az emberek miért hoztak létre államot és társadalmat, ugorjunk egyből a szocialista berendezkedésre! Gondoskodó volt az állam a szocializmusban? Egy fenét!
A szoc. berendezkedésben az állam gazdasági értelemben kapitalista volt, amennyiben " elsajátította" az összes profitot sőt nem fizette ki a munkabérek kb. felét.
Szocialista pedig annyiban volt, hogy ezt az extraprofitot nem tartotta meg magának, hanem szétosztotta az emberek között, olcsó lakhatásban, ingyen oktatásban, dotált élelmiszerekben,  és még sorolhatnám az olcsó tömegközlekedéstől kezdve a olcsó kultúrán keresztül a majdnem ingyenes nyaralásig.  
Nyilván volt ebben olyan "szocialista" gondolat, hogy mindenki férjen hozzá ezekhez a javakban nagyjából azonos mértékben, de a fő ok a munkaerő újratermelésének a biztosítása volt!   

Ugyanis, ha az emberek valamiért nem képesek a munkaerejüket újratermelni, akkor elsatnyulnak fizikailag, elbutulnak agyilag, és nem termelik újra a sajár jövőbeni munkaerejüket, azaz nem szülnek és nem nevelnek gyerekeket, mert nincs miből! 

Ez pedig nem állt érdekében annak az államnak, melynek bevételeit a saját lakossága termelte meg! 
Ennyire volt gondoskodó!

A rendszerváltás hajnalán bruttósították a béreket, melyek ezzel nagyjából a duplájára emelkedtek ( innen gondolom, hogy a szoci állam nagyjából a bérek felét nem fizette ki) de adóban vissza is szedték a bruttósított összeget. Az emberek jövedelme maradt tehát annyi, amennyi a szociban volt, azaz a munkaerő újratermeléséhez szükséges összeg FELE! ( Ez nagyvonalú kerekítés, mert nem tartalmazza a profitot, melynen az állam beruházott, pótolta a termelőeszközöket, fenntartotta saját szerveit, intézményeit, esetleg még ebből is visszaosztott a lakosságnak.)  

Aztán jött a rendszerváltás, az éppen hatalmon lévők az összes profitot átengedték a tőkés termelőknek, ( a termelőeszközökkel együtt) a lakosságnak bevezették a 25%-os ÁFÁT, ami azt jelenti, hogy a valós keresmény, melyen árut és szolgáltatást lehetett vásrolni már nem a munkaerő újratermeléséhez szükséges összeg fele, hanem annak csak 30%-a volt. 

Erre a 30%-os életlehetőségre engedték rá a kapitalizmust, anélkül, hogy a bérek rendezéséről gondoskodott volna a politikai elit!   Ennek tudatában vonult ki az állam az összes jólétinek nevezett szolgáltatásból, kezdve a kultúrától, az olcsó lakhatáson át az oktatásig bezárólag mindenből.
Ezeket a szolgáltatásokat, - ha szinten akarod tartani a munkaerődet - meg kéne vásárolnod!  
Van, ami nem választás kérdése, mert laknod mégiscsak kell, és időközben a rezsiköltségek rendesen emelkedtek a lakásárakról nem is beszélve. 

Hol is tartottunk akkor, amikor Gyurcsány az öngondoskodásról, a nincs ingyen ebédről, az ingyen járunk orvoshozról és a vége a gondoskodó államról beszélt? Mert a megmaradt, adózás utáni 30%-ból le kéne vonni azt az összeget, amit az állam, ( gondoskodás híján) már nem adott vissza! Amit ezért meg kellene vásárolnunk, mert csak kellene a munkaerő reprodukciójához, a gyerekvállaláshoz, a tudásunk és műveltségünk gyarapításához, hogy jó munkaerők legyünk!  
Mennyit vonjunk le a megmaradt 30%-ból? 
10, 15 vagy 20%-ot? 

A leírt állítások valóságtartalmát mi sem bizonyatja jobban, mint a születések egyre csökkenő száma, a munkaerő szinvonalának lejtmenete, az egyre több beteg ember, a korai és nagy arányú halálozási ráta, az emberek igénytelensége és butulása.

Gyurcsány felelőssége nem a helyzet kialakulásában, hanem fenntatásában és abban a pofátlanságban van, hogy a szemébe hazudozik az embereknek az öngondoskodásról, a gondoskodó állam tarthatatlanságáról a nincs ingyen ebédről!

Ebben az országban ugyanis a mai napig MINDENT az itt élő embrek termelnek meg!
A tőkés kivitt profitját éppúgy, mint az éppen regnáló politikusok eltartását, elvtelen hülyeségeik és tehetetlenségük finanszírozását, és igen, az ingyen ebédet is!      

 

Kedves plalyA!

Mindkét válaszod köszönöm! A blogodat meg fogom keresni!

kedves lilla!

megint sikerült egy új fogalmat kreálnod. Mi az a homogén kulturális közösség?

Mi a fenét értesz ez alatt.

A homo sapiens az kulturális közösség? És homogén? vagy a neander völgyi az a homogén kuturális közösség? Vagy melyik? Már megint bedobsz valamit amit olvashattál valahol, de azt hogy milyen kontexusban olvastad azt nem mondod csak alkotsz egy új megközelítést és azon lovagolsz.

Vitatkozni akarsz? Már megnt?

„egy kukk összefüggést nem akarsz meglátni a fogalmak között, egymásra épülést sem”

na, ne mondd- látod ez az amikor áttérsz a vitatkozásra. Olvasd már el hogy mit is írtam.

„Ez 8 kifejezés.Szinonímák-e? Melyek igen, melyek nem.”

Leírtam, hogy melyiknek mi a tartalma- ebből nagyon könnyen eldönthető, hogy melyik minek lehet szinonímája - egyébként egyik sem az.

„baloldali antiszemitizmus:, összeesküvéselméletesség, antikapitalizmus, antiglobalizmus,nagytőke ellenesség, oligarcházás __.struktúrálisan hasonló felépítés :, mint az előző”

A baloldali antiszemitizmus mai megjelnésében teljesen eltér a XX. századi megjelenéstől – és nem összekeverhető még strukturálisan sem a jobboldalival. Talán meg kéne nézned, hogy a baloldali antiszemitizmusnak, milyen tartalmi összetevői vannak.- Nem azok,  amiket te felsoroltál.

„Az említett szerzők elméletükkel azt nem ismerték el, hogy csak egy entitás van, különböző megnyilvánulásokban,”

Mi az hogy egy entitás van. Miben? Dehogy van egy entitás. Számtalan entitás létezik, ne kelljen már megint elmondanom, hogy mi az entitás jelentése. Az entitásnak nincsenek megnyilvánulásai, csak jelentése van. Még tartalma sincs. Lilla már megint  kavarod a rendszervitát a szervitarendel?

„Élveztem a válaszodat, de azt hiszem újra kell gondolnod. Ha ezt valamiképp meg nem érzed, akkor a jobbik ellen soha nem lesznek érveid.”

na, ne máá. Ugye viccelsz. Te vagy az, aki újragondolhatná és értelmezhetné a dolgokat. Volna mit. A szolidarítástól az egyenlőségig, a patritizmustól a nacionalizmusig az identitástól az etnicizmusig. Az elittől a populizmusig. Ugyanis ezek mind összefüggő kérdések.

hagyjál már – ez a blog nem erről szól hanem teljesen másról arról kéne beszélni és nem rébuszokat összeállítani.

Például mit szólsz a négytulajdonú gazdasághoz. (ne hogy megint az állami bérlakásokkal gyere)

Hát szívesen megtenném, mert okosan kikerülted a kérdéseket, mind. :) de itt nem! Technikailag nem akarok erre blogot nyitni, ugyis csak kettőnk vitája lenne. 

egy kukk összefüggést nem akarsz meglátni a fogalmak között, egymásra épülést sem 

úra összerakom, képzeld ábrába 

Ez a központi mag:(Kirekesztéses nemzetfelfogás:autoriterizmus, népnemzeti nemzetdefinicíó,az emberi méltóság helyett a nemzet méltóságának védelme,homogén kultúraelképzelés,rendpártiság,kirekesztő hajlam,vér és föld  szerinti népiség politika,munkaalapú társadalom modell stb.)

 

 baloldali antiszemitizmus:, összeesküvéselméletesség, antikapitalizmus, antiglobalizmus,nagytőke ellenesség, oligarcházás __.struktúrálisan hasonló felépítés :, mint az előző 

ez egy másik kérdés:

:fajelméletes :(szociáldarwinizmusra épülő,ÉS arra, hogy a faj nem más, mint homogén kulturalis közösség, amelynek biologisztikus kifejezéseket kölcsönöznek,).rasszista , etnocentrikus, soviniszta, nacionalista, antiszemita, anticiganista.Ezeket szoktuk alkalmazni ha nem demokratikus pártokról beszélünk.

Ez 8 kifejezés.Szinonímák-e? Melyek igen, melyek nem.

persze itt a fogalmak kavarca között jó, ha tudjuk némely fogalom több jelentésű(rasszizmus, antiszemitizmus--azaz van egy alap és általánosító jelentése is))

 

A fajelmélet nem kulturális megközelítés csak is biológiai és nem mondhatod, hogy kulturálisan homogén – "E kérdésben a vitánk központi magva ez. 

a fajelméletesség kérdésében a faj az nem más, mint homogén kulturalis közösség,és az tartozik oda, akit a közösség odatartozónak itél. (Ezért alakulhattak ki  a nemzetkarekterológiák, mint előitéletes megnyilvánulások : a németek precízek, az olaszok vehemensek , pedig nem mindegyikük az.)

Az említett szerzők elméletükkel azt nem ismerték el, hogy csak egy entitás van, különböző megnyilvánulásokban,

ez is egy gondolkodási pont, amely azt a kultúrkört volt hivatott szolgálni, amely létrehozta, mint indokot keresőt egy nehezen indokolható történésre (gyarmatosítás pl.)

Élveztem a válaszodat, de azt hiszem újra kell gondolnod. Ha ezt valamiképp meg nem érzed, akkor a jobbik ellen soha nem lesznek érveid.

Az ejnye de csúnyákat mondanak, de nem tudod indolkolni akkor az ejnye bejnye nem elég!

Hódít is Európában újra :( 

 

 

 

kedves lilla!

Az általad önkényesen csoportosított fogalmak, mint entitások egyenértékűek. Azért mert az entitás az azt jelenti, hogy valami létezik, függetlenül attól hogy a fogalom mit jelent és mit takar. Tehát mégegyszer ezek a fogalmak, mint entitás egyenértékűek – de csak így és semmilyen más vonatkozásban nem.

 az tény hogy ezek a fogalmak a kirekesztéases viselkedés egy egy megjelenítődései, de nem lehet azt mondani, hogy egyenlőség lenne a kirekesztéses viselkedés és e fogalmak között. Hisz például a boltokban az eladók is kirekesztéses viselkedést mutatnak a vevők felé, mégsem sorolható egyik fogalomba sem a viselkedésük. Ugyan ez igaz a foci pályán és az élet számtalan területén. Példéul az identitások alapján történő viselkedésekre, amelyek szintén kirekesztéses viselkedések, hogyan jellemezhetnéd ezekkel a fogalmakkal( pl. a lakatosok identitása és viseklkedése szerinted melyik fogalommal írható le a te 8 fogalmad közül- vagy a kovácsok, vagy a kőművesek, szoftverfejlesztők, vagy bármelyik szakmai identitás alapú viselkedés.)

Na, most a 8-ról.

Lilla a Szociáldarwinizmus az nem fajelmélet, bár igen közel áll hozzá, de nem az. Nem tehetsz egyenlőséget a kettő közé.

A fajelmélet nem kulturális megközelítés csak is biológiai és nem mondhatod, hogy kulturálisan homogén – mert nem az.

Joseph Arthur „de” Gobineau - francia teoretikus a fajelmélet egyik szülőatyja, az „Esszé az emberi fajok egyenlőtlenségéről” című négy vaskos kötetben megjelent írásában kifejezetten biológia alapú megközelítést használ nevezetesen a bőr szint. Ennek semmi köze a kultúrához, vagy bármilyen homogén kulturális közösséghez.

Houston Stewart Chamberlain a fajelmélet másik szülőatyja, aki már viszont konkrétan az emberi fajra, mint alapvetésre alapozza az elméletét, és nem holmi homogén kulturális közösségekre. A „Grundlagen des Neunzehten Jahrhunderts” című munkájában kifejezetten behelyettesíti a német népet, mint etnikumot a felsőbbrendűség megjelenítésébe. Ez sem kulturális, hanem származási, biológiai alapú kirekesztés és megkülönböztetés.

Amikor az etnikum fogalmába behelyettesítjük a társadalom objektivációi megjelenési formáját ( kultúra), akkor beszélhetünk kulturális alapú kirekesztéses viselkedésről – ilyen például a Holyvood-i filmipar tömeg kultúr mocska – ahol a rossz fiuk egy-egy kiválasztott kultúra képviselői-pl. muszlimok- és a jó fiuk többnyire amerikai fehér, vagy legfeljebb segéderőként jelenlévő, de amerikai színes bőrű emberek.

Ettől el kell választani a kereskedelmi feltöltöttségű faji kirekesztéses viselkedést, amely a reklámokban, és kereskedelmi témájú médiában kapnak szerepet- pl. Gabriella Sabatini, vagy Naomi Cambell stb – ez is egyfajta kirekesztéses viselkedésminta.

Önmagában a kirekesztés, megkülönböztetés az nem rasszizmus és nem is antiszemitizmus. Akkor válik azzá, ha ezt vélt vagy valós jegyek alapján egy negatív töltéssel látjuk el, és azt kiterjesztjük az adott közösség minden tagjára, ezzel mintegy előítéletet és sztereotípiát generálunk.

Az etnocentrizmus az a tevékenység amikor az adott kultúrát saját kulturánkból kiindulva ítéljük meg, és állítunk fel valamiféle sorrendet az előbb említett előítélet és sztereotípiák segítségével. Társulhat hozzá biológiai fajelmélet, vagy kulturális, etnikum alapú kirekesztés, de nem feltétlenül szükséges.

Így amikor rasszizmusról, antiszemitizmusról vagy anticiganizmusról beszélünk akkor ezeknek a kombinációi jelennek meg.  Az anticiganizmus nem egyenlő a fajelmélettel annál sokkal több. Az antiszemitizmus sem egyenlő csak a szociáldarwinizmussal, - annál sokkal több

Úgy gondolom, hogy ezen alaptipusoknak a kombinációja. Tehát a válasz a kérdésedre az rasszizmus, az antiszemitizmus, az anticiganizmus nem egyenlő a fajelmélettel, a szociáldarwinizmussal, vagy az etniaki alapú megkülönböztetéssel (bármi légyen is az etnikai meghatározás tartalma az egyfajta viszonyrendszeren kívül), hanem ezeknek a kombinációjával lehet őket leírni.

A kirekesztéses nemzetfelfogás strukturálisan mennyiben ugyanaz, mint a baloldali antiszemitizmus, összeesküvéselméletesség, antikapitalizmus, antiglobalizmus,nagytőke ellenesség, oligarcházás.

kedves lilla  A baloldali antiszemitizmus az más, mint a fajelméleten, etnikai felfogáson és szociáldarwinizmuson alapuló  antiszemitizmus. Ezt előbb tisztázni kéne, hogy mi az eltérő benne. Így azok a jellemzők, amiket felsoroltál, mint megjelenítődések szerintem nem relevánsak. A baloldali antiszemitizmusban nincs antiglobalizáció (liberális esetben már nem egészen igaz ez.)

vagy például szó nem lehet a baloldali antiszemitzmusban oligarchiázásról. Nagytőke ellenességnek sincs köze a baloldali antiszemitizmushoz, kedves lilla

Ugyan akkor az etnocentrikusság éppen úgy megtalálható a baloldalon is mint a jobboldalon. A kirekesztéses nemzetfelfogással meg nem tudok mit kezdeni. A Nemzet fogalma kirekesztésen alapul kedves lilla. A Nemzet az ország határain belül élő népességet jelenti, aki az ország fejlődésének záloga, életképességének letéteményese.

Ez kirekeszti a nem az országhatáron belül élő népességet - így az ilyen megközelítéssel nem igazán tudok mit kezdeni, nem is értem, hogy mit akarsz ezzel kifejezni. Ha pontosítanál az jó lenne.

Igen! Amikor hülyeségeket beszélsz, akkor hülyeségeket beszélsz, amikor sértegetsz és előítéletes vagy akkor az vagy. 

Nem tudom a megoldást, és senki sem. De az biztos, hogy mindent kifizet valaki a végén. 

Orbán pedig vétózott ma és kérdés, hogy mit lépnek a többiek. Ide menekültet egy szálat se. 

Mi pedig a német érdekeltségi körhöz kötődünk ezer szállal , sem az olaszhoz sem a skandinávhoz annyira nem.

25 000 menekült él barakkvárosokban nem emberi körülmények között. Ha elindulnak elkeseredettségükben nincs kerítés amely akadály lenne.

bármily szigorú szabályt biztosan elfogadnának, de a zérót biztosan nem!

Hát ez az ábra most.

Válaszolok, de csak holnap! 

Csak GyF törvényekben rögzített (plalyA nem szereti , de most nem cifrázom! :) ) szolidáris törvények birtokában zárult az olló a legmagasabb és legalacsonyabb jövödelmek között. 

A jövödelem nem a zsebbe kapott fizetés csak. Sávos adózás volt.

Viszont van 9 olyan "intézmény" amelyet közösen tartunk fenn.( közösségi közlekedés, nyugdíj, oktatás egészségügy közös adminisztráció, rendőrség, honvédség szociális háló (gyes, és munkanélküli segély )

Nos ezen intézmények fenntartására adózni kell.

Bárhogy.

Mivel három jövödelemtulajdonos van: állam, a vállalkozók meg a lakosság, hát nekik kell úgy adózni, hogy a közösen működtetett intézmények működjenek. Nyílván nem lehetséges. Ezért azokhoz hozzájárulunk különböző mértékben. 

Ennek van a munkásmozgalomban kivívott szerzett jog( munkaszüneti napok, munka törvénykönyben rogzített jogok stb) és olyanok is, amelyeket a demagógia nem enged  el.

Az oktatás az egészségügy kívánatos szintje  több pénzt igényelne, mint amennyi a költségvetésban jut. Árnyalják a prioritások Csakhogy mind fontos ügy!

most aztán jöhet a neolibáralizmus meg a mit tudom én miféle piacgazdasági modell. Ez az alapállás.

Emelett volt/van egy alaphelyzet, ahonnan indulni kellett volna. 

Csakhogy mindenki a rendszerváltáskor a "Mariahilfer stasset" képzelte magának--és lett csalódás, hogy a gondoskodó állam nincs többé.

itt még el lehetett volna magyarázni ezt s azt, de jött a populizmus a fenti nyilvánvalóvá NEM tételével.

Reformok elutasításával, meg a hamis indoklással, hogy a népet védik 

Most itt a fidesz és a jobbik!

Kellett? 

Most van lélekmérgezés is a legatyásodás mellett, mert a tartalékok a kicsi jövödelmekből nem képződnek.

Ezt lehet árnyalni, de Szanyi is ezt írta le a dolgozatában pontról pontra, csak kívánságlistaként.

elmodta, hogy de jó lenne, csak azt nem tette mellé, hogy mennyi időbe kerülne , és honnan lenne forrása ahhoz a szinthez amelyet kecsegtet itten. 

Reformokat akar, vagy egyszeri elvételt? Mert ha reformokat, akkor mi a különbség ahhoz képest, amit megakadályozott?

 

Kedves Lilla!

Mivel nekem csak primitiven ostoba szlogenre telik, kiváncsi lennék hogy mi a megoldás? Biztosan tudod!

Kedves lapátkaszát!
Ha lehet természetesen. De már is pontosítok. Azt írtam, hogy úgy tűnik most, hogy a Szociáldemokrácia második kompromisszuma tényleg árulás volt.

Ez nem ugyan az, mint amit te írtál.

Tehát a Szociáldemokrácia első kompromisszuma a Gothai program és az azt követő „reformmarxista” felfogás (Bernstein) - azt hiszem nem szükséges felhoznom, hogy a Gothai programba mi volt a kompromisszum, és hogy miért nem volt jó a kompromisszum.

( I. világháború támogatása, és közvetve de igen vastagon a nácizmus hatalomra „segítése” Németországban – vagy akár a Lenini permanens Forradalom elmélet kialakulása – etnocentrizmus előfutára végső soron a marxizmus-leninzmusnak mondott, de a Szovjetunió nagyhatalmi érdekeit szolgáló eszmerendszer kialakulása – lehetne még folytatni a következményeket, de nem szükséges azt hiszem.)

A második kompromisszum a Bad-godesbergi program – amikor az eddigi aktorok helyett, az állami értelmiségre alapozták a szociáldemokráciát, miközben az állami értelmiséget „nyúzták” a legjobban.

Eredménye az „esernyőpártiság” kialakulása, az osztályharc szükségességének eltörlése, amikor egy úgynevezett „néppártá” vagy „gyüjtőpárttá” alakították a szociáldemokrata pártot.  Mondhatni Cass-all( mindenevő) párttá alakultak, ideológia alap nélkül - illetve a „mindenkinek mondok valamit, azaz nem mondok senkinek semmit” -  elv uralkodott el. Vagyis nincs ideológia alap. Ha ideológiailag elkötelezettek lennének, nem számíthatnának mindenki szavazatára, így kozmetikázniuk kell, bár az eredeti ideológia nyomokban fellelhető (szolidaritás, egyenlőség-amely viszont az egalitáriusságot jelenti, és nem a valódi egyenlőséget).

Ha neked jobban érthető így, akkor ez a Jólléti állam idolja illetve a szociálliberális crédó – amely működött a 70-es években- főként a Szocialista világrendszer miatt, jegyezzük meg csendesen - de nem működőképes mára már.

 A modern gazdaság tömeges életszínvonal emelő hatására hivatkozva, azt állították, hogy a szociáldemokrata pártok csak akkor lesznek versenyképesek, ha gyűjtőpártokká alakulnak át, vagyis politikai programjukban a társadalom minél több tagjához szólnak. Ennek ára azonban az lett, hogy nem a kapitalista termelési viszonyokat változtatták meg, hanem következményeinek enyhítésére vetették a hangsúlyt. Egyre inkább az állami újraelosztást tekintették a legfőbb eszközüknek, jelszóvá emelték a társadalmi igazságosság fogalmát. Ha kormányra kerültek, akkor nem féltek az államot eladósítani, az inflációt kicsit elengedni, mert ily módon akarták az elosztás költségeit minél inkább áthárítani a gazdagabbakra, illetve időben kiterjeszteni – a kölcsönből, hitelből való fogyasztás a tulajdonnélküliek jóléti illúziója. Szociálliberális credó, melynek alapja a szoc.lib inkluzió – ez még önmagában nem is volna olyan nagy baj, ha nem állították volna szembe a gazdaság piaci realitásával, a „szent” individuum védelme érdekében.

A szociális inklúzió sikerességének a mértéke magától értetődően arányos azzal, hogy mennyi forrást milyen hatékonysággal használnak föl az érdekében.

A forrás mennyisége (a kívülről becsobogó pénzforrások mellett) három dologtól függ:

 1. miként teljesít a gazdaság;

 2. ennek mekkora részét osztják újra;

 3. az újraelosztást milyen mértékben határozzák meg a szociális inklúzió szempontjai.

A források felhasználásának a hatékonysága pedig két dologtól függ:

 1. mennyire racionálisan, célirányosan, illetve mekkora pazarlással és korrupcióval működnek a közszolgáltatások;

 2. mennyire hatékonyak a szociális újraelosztás formái és a szociális inklúzió projektjei.

Csak hogy amikor ezek a szempontok nem érvényesülnek, illetve ezeket a szempontokat felül írhatja a szociáldemokrácia „eltévelyedése” akkor bizony sajnálatos módon felmerülhet az „árulás” – mekkora nagy szó – lehet, hogy inkább alapvető tévedés, vagy szándékos megtévesztést kéne írnom?

 Ugyan is mi maradt meg mára a Szociáldemokrácia eredeti céljából? Mondhatni semmi. Hogyan akarják feloldani az eredeti ellentmondást? A tanácstalanság kifejeződése a harmadik út meghirdetése volt ( Giddens), amely közvetett elismerése annak, hogy a szocializmus eredeti célja, az élet természetes jóságának visszaszerzése politikai eszközökkel nem lehetséges. A harmadik út legfőbb célja egyfajta egyensúly kialakítása az állam, a piac és a civil társadalom között. A régi szociáldemokrácia állam-centrikus és tőkésellenes volt. A szociáldemokrácia második kompromisszuma  gazdaságpolitikájában – értsd kapitalizmus-felfogásában – neoliberális elveket vall, melyek szerint a piac segítése, illetve a dereguláció (az állami korlátok lebontása) jó eszköze a jólét biztosításának. Nem ódzkodnak a privatizáció termelékenységnövelő hatásának az alkalmazásától, az adócsökkentéstől.  Az újratermelődő egyenlőtlenségeket pedig az esélyegyenlőség állami feltételeinek a megteremtésében látják. Követik a tömegtársadalom individualizációs folyamatait, nagyobb hangsúlyt kap az önmegvalósítás elősegítése. Maradt tehát néhány jelszó, illetve társadalmi intézmény, amelyet a szociáldemokrácia második kompromisszuma támogat: ez a demokrácia, a társadalmi igazságosság, egalitarianizmus. Röviden: az eredeti célt, ha még egyáltalán emlékszik rá bárki is, a fennálló gazdasági-társadalmi keretek között kívánják megvalósítani. Ezért a szociáldemokrácia mára erős konzervatív vonásokat mutat, amelyet akár a Szociáldemokrácia elvei, eszméi elárulásának is tekinthetünk.

Ennek feloldása lett volna a harmadik kompromisszum, amikor is a magánszféra értelmiségét, mint új aktort akarták beemelni a szociáldemokrácia eszmerendszerébe. Csak hogy ez pontosan a Jóléti állam és a neoliberalista gazdaságpolitika csődje miatt nem sikerült - különböző okoknál fogva, amelyet elég hosszú lenne itt kifejteni.

Addig, amíg ezen nem lépünk túl, nem térünk vissza az autentikus értékekhez, elfogadjuk, hogy az osztályharcot helyettesítheti az elitizmus és populizmus harca, amely az undor primátusára épül és a provokációkból és botrányokból táplálkozik - nem is lesz esély arra, hogy egy magára valamit is adó, autentikus szoc.dem elveket valló párt stratégiai tervezése sikeres legyen. ( Már ha egyáltalán a stratégiai tervezés alkalmazásán gondolkodik)

Röviden erről ennyit. Ha van kedved hozzá, hogy ennek a Magyarországi vetületéről hosszabban olvass, ajánlom a Prakticizmus diszkrét bája című négyrészes blogomat - ott ennél részletesebben kifejtem a problémát – (bár az is egy rövidített darab)

Kedves lapátkaszát!

Egyáltalán nem voltál, hosszú- Általában én sokkal hosszabban szoktam magyarázni.

De akkor menjünk sorjában.

A lillának irott szöveg- mármint hogy a „neoliberalizmus az neoliberalizmus……”

azért írtam, mert már az unalomig tisztáztuk a neoliberalizmust, de mindig visszatér erre, mert nem hagyja békén a dolog.

nem volt kedvem megint leírni neki ezért írtam, azt amit írtam.

Bár úgy nagyjából egyetértek azzal, amit leírtál, de azért van egy-két kitételem. A Neoliberalizmus a II. világháború után kialakult helyzetnek és a központi tervutasításos gazdálkodásnak a következménye. Egyenes út vezet a Milton Friedman általi kidolgozáshoz az 1935-ben Keynes által írt a kapitalista tervgazdálkodás lehetősége  - mintegy tervutasításos gazdálkodás koncepciójára való helyzettől, és az Erdhardi Szociális piacgazdaságtól a Neoliberális gazdaságpolitikához, amely a gazdasági liberalizmus egy felújított változata. AZ USA-ban inkább neokonzervaztívizmusbak nevezik mintsem neoliberalizmusnak hisz követői a gazdasági liberalizmus elveit követve nem biztos, hogy liberalisták - ezt a kitételt például a lilla sohasem hajlandó elfogadni.

( nagyon sok elemét átvette a neoliberalista gazdaságpolitika az elődeinek – pl. adózás, szociálpolitika stb.stb)

Másodszor amivel nem értek egyet veled. A tőke az termelő eszköz, áru, vagy pénz. Az nem csinál gazdaságpolitikát legfeljebb az ő hátán csinálják. Aki csinálja az a tőke birtokosa és a vállalkozó, aki a tőkét forgatja. Így tőkének nincs érdeke - csak a tőke birtokosnak, és a válllalkozónak.

A neoliberalisták az állami beavatkozást csak is úgy tudják elképzelni - hogy azokban az esetekben kapja meg az állam a feladatot, ami kényelmetlenné válik a „működő és jól prosperáló” vállalkozások számára, azaz például a tarsadalom szociális intézkedéseinek halmaza, vagy a csődbe ment vállaltok megmentése ( „too big to fall” elv alapján)

Azaz a neoliberalisták alárendeleik az állam működését a piacnak és a társadalom még az állam alatt van. Azaz a piramis alján.

A tőke ugyanis nem szeret adózni, és ezt az államok megértéssel fogadták! Csakhogy a munkabér 20%-os részesülésének arányából nem lehet a melóst annyira adóztatni, hogy az állam fenntartható legyen!”

Bocsi - de ez nem a neoliberalista gazdaságpolitika sajátja - ez minden kapitalista gazdaságpolitika alapja.  A tőkés sohasem adózik, mindig csak a munkás adózik. Minden esetben a munkással fizettetnek meg minden adót. Ez így volt a XVIII századtól amióta Adam Smith „feltalálta” a Nemzetek Gazdasága című művét.

És, ha az állam nem fenntartható, akkor kölcsönöket vesznek fel, a kölcsönökért pedig szigeteket ( Görög O) vagy államterületeket vásárolnak a bankok. és, ha sok államterületet vesznek, akkor nem kellenek oda politikusok, mert majd az anybank országa ellátja ezt a feladatot.”

Ez sem a neoliberalizmus jellegzetessége - a tőkés termelés - kapitalizmus vagy piacgazdaság alapvető működési metodikája. Az állam kölcsönöket vesz fel a tőke birtokosoktól, a működési költségei fedezésére – a töke birtokos két dolgot nem szeret. Ha az állam nincs eladósodva, és ha az állam nagyon el van adósodva.

Ha az állam nincs eladósodva, akkor nem köti semmi a kezét, azaz azt tesz amit csak akar - és a tőke birtokos általi nemszeretem dolgok is eszébe juthatnak - noha az állam egyetlen feladata a hatalmon lévők kiszolgálása. De nincs eladósodva, azaz önfenntartó akkor ki van hatalmon? Azaz kinek az érdekében kell neki tevékenykedni? Fogas kérdés ezt még nem sikerült a tőkebirtokosnak megválaszolni.

Ha az állam nagyon el van adósodva, akkor nem ér semmit a „munkája”, azaz nem ér semmit a hatalombiztosítási tevékenysége, mert mindenkinek le van kötelezve átveszi a korupció és a politikai haszonelvűség az állam „munkáját” - tehát akkor szokott általában Forradalom kitörni.

A bankok semmi másra nem voltak jók, mint a fantompénzek gyártására és a neoliberalizmus igazi bukását a gazdaságot elárasztó fantompénzek jelentették, mert nincs mögöttük gazdasági tevékenység nincs mögöttük materializálható anyag. A válallatok pénzkivonása, az állandó tőkerészek  inmateriális javajkal való helyettesítése, csak fokozta ezt a hatást.  Ezért bukott meg a Neoliberalista gazdaságpolitika- szerintem.

Hogy Magyarországon káosz van ennek az értelmezésében - az csak természetes. Ha valamely gazdaságilag fejletlen országra ugyan azt a működési mechanizmust akarjuk ráhúzni, amit egy  jó csomó ideje kapitalizmust működtető országra akkor az káoszhoz vezet. Nem fontos végig járni minden lépcsőfokot, de az adott fejlettségi szinthez kell igazítani az adott gazdaságirányítási rendszert. irányítási sémát és hegemon projectet. Csak hogy ez Magyarországon nem történt meg.

Amivel egyetértek azt nem írtam meg, minek az úgy van.

Kedves Lilla! Te most leírtad, idézted a neoliberalizmus eszmetörténetét, ami mit sem változtat a megvalósult állapotán. A neolib. gazdaságpolitokára való áttérés minden országban tovább nyitotta az ollót a gazdag és szegény között, növelte a munkanélküliséget és szegénységet.
Ezzel nem értesz egyet?   ( Mert írásodból nem tűnik ki, hogy valójában mivel nem értesz egyet a neoliberalizmus jellemzésében, melyet leírtam.) 

Hogy Gy.F. a bad-godesbergi programot akarta volna megvalósítani? Kétlem. 

Legfőképpen azért, mert intézkedései nem erre mutatnak. A teljesség igénye nélkül: a munkaügyi perek addigi gyakorlatát megváltoztatva Gy. eltörölte a per kezdeményezés ingyenességét. Az előző évi perek száma nem haladta meg a 200-at és minden esetben a munkavállaló került ki a perből győztesen, azaz a munkáltatónak kellett kártérítést és perköltséget fizetni.  Kinek volt ez az intézkedés jó? Csak a tőkének! 
A perek alacsony száma mutatja, hogy a munkavállalók nem szaladgálnak a bíróságra, csak akkor keresik ott az igazukat, ha nagyon kemény méltánytalanság éri őket. Az illetéket ( mely sokszor több százezer is lehet) nem tudják nélkülözni arra a 2-3 évre, míg a per befejeződik. Inkább nem perelnek és ez szolgálja a tőke érdekeit!
Tipikus neoliberális intézkedés volt, a luxusadó sikertelensége után az ún." háztartási tevékenységek" adóztatása. A 30 millió feletti ingatlannal rendelkezők ugyanis nem vallották be az adó alapját, érdekes módon ezt az adóhatóság sem ellenőrizte! A szomszédnak 1000 Ft-ért kaszáló Pista bácsit, a szüretelésnél segítő nagynénit, az 500 Ft-os órabérért gyermeket őrző egyetemistát viszont már volt kapacitása ellenőrizni az Apeh-nek. 
Az EÜ kassza átjátszása a külföldi biztosítók részére ( ezt akadályozta meg a 300 Ft-os népszavazás) már ennél is tovább megy, egyszerűen a piaci viszonyok megerőszakolását jelenti, nem piaci viszonyokra, a tőke, a profitszerzés érdekében, az emberek ellenére. 

Mert mit jelent a piac? 
A piac az hely, ahol a fizetőképes kereslet ( és nem a szükséglet) találkozik a kínálattal. 
De kinek van fizetőképes kereslete egy jó kis szívműtétre, de akár egy torokgyulladásra? 

Betegség esetén a gyógyítás, az eü. szolgáltatás igénybevétele nem megkerülhető! Aki még ebből is profitot akar kicsavarni, az egyszerűen nem baloldali. 

A magam részéről inkább azt tartom hibának, hogy a szocik kiálltak Gy. neolib. politikája mellett, pl. amikor 90%-os többséggel bizalmat szavaztak neki. 
Ezért vesztették el a szocik a nép bizalmát, amit mi sem bizonyít jobban, hogy mikor Mesterházy meghírdette a "Vissza a balodalra" programot 30% fölé ugrott a párt támogatottsága. Amikor összefogtak Gy.-vel, akkor 10% körülire apadt a támogatottság! 

Gyurcsány Ferenccel egyébként nincs baj! Tehetséges politikus, jó szónok. 
De azt, hogy baloldali, már soha többé nem tudja beadni a " népnek". 

 

Elhangzott az őszödi első beszéd. aztán jöttek a hozzászólások köztük Szanyié is, aki ott azonnal azt mondta: A magadéval !

és ezzel az egész beszédsort hozzászólássort abba a kategóriába helyezte, hogy ez is az mint a többi:duma.

el is felejtették, és csak azok dolgoztak a nyomán, akik közvetlenül érdekeltek voltak .

Minden előterjesztést megszavaztak a parlamentben, és érdekében nem csináltak semmit, mert hiteltelenítve volt. Nem volt ereje legyőzni a bad godesberg féle módira törekvést(az árulást, ahogy plalyA is tartja), ahhoz volt ereje a támogató körének, hogy a kivitelezést negálja.

Hiába akarsz engem hű gyurcsányistának titulálni tök mindegy a tényeken nem változtat. Szanyi később 30%-os támogatást kapott, még mindig nem elegendőt. Most itt a 3. alkalom. Meglátjuk, hogy mennyire lesz elég a retorikai teljesítmény a jövőkép, amelyet felmutat.

Egyébként soha nem szidta Szanyi a személyt magát! De az elvet amit képviselni próbált megakadályozni nem tudta, felülírni sem, de a passziv negáláshoz volt ereje.

Most itt a fidesz! A 10 évvel előttit csócsálhatjuk, de előttünk Szlovákia mintája ha lesz 10 parlamenti párt mire megyünk?

egyébiránt ne sértegess! Nekem nincs bálványom.Egyébként is ez olyan primitíven ostoba szlogen.

Egyetértek!
Szerinted Szanyi írása nem ezt célozza? ( az utolsó félmondatra gondolok)

Kedves PlalyA!

"Hát, persze ha ezeket közérthető formába mondjuk el akkor megértik- ezért volna szükség egy erős aktivista hálózatra, amely nem csak érti, de el is tudja mondani, hogy mit is akar képviselni az MSZP.

csak hogy az nincs."

 

 

Bizzunk benne hogy lesz! Borzasztó állapotban van országunk, tenni kell ellene, mert elpusztulunk. Ezt a szabad rablást, teljes kifosztást nem birja elviselni sokáig. a szellemi rohadásról ne is beszéljünk!

Ez a lényeg kedves Lilla:

"Szanyi nem érdekel. A mai nyomorunkért Ő az egyik felelős."

Most értettem meg a lényeget, és én szerencsétlen eddig szidtam orbánt és bandáját, pedig csak így spontán Szanyit kellene.

Köszönöm kedves Lilla hogy megvilágitottad a lényeget! 

Néha nagy nemzetistenezésed közben elfejlejtettem, hogy Te egy hű gyurcsányista vagy, aki véletlenül itt rekedt a Kapcsolaton, amikor barátaid nagy dirrel-durral elvonultak. Nem az a bajod Szanyival, amit ir, hanem mert valamikor régen szidni merte bálványodat! Pedig igaza volt!

Erősen zárójelben kérdezem //nekem a linkek is elegek! Sőt! Azok oktatnak, és nem kioktatnak :) // kérlek mondd el a véleményed a következő sorról:

:fajelméletes =(szociáldarwinizmusra épülő,ÉS arra, hogy a faj nem más, mint homogén kulturalis közösség, amelynek biologisztikus kifejezéseket kölcsönöznek,).rasszista , etnocentrikus, nacionalista, antiszemita, anticiganista.Ezeket szoktuk alkalmazni ha nem demokratikus pártokról beszélünk.

Ez 8 kifejezés.Szinonímák-e? Melyek igen, melyek nem.

kirekesztő viselkedést rejtenek -e?

El bírják e tűrni az entitás fogalmát, és ami abból cselekvés származhat, azokat egyenrangúnak tartják-e?

 

A kirekesztéses nemzetfelfogás strukturálisan mennyiben ugyanaz, mint a baloldali antiszemitizmus, összeesküvéselméletesség, antikapitalizmus, antiglobalizmus,nagytőke ellenesség, oligarcházás.

persze itt a fogalmak kavarca között jó, ha tudjuk némely fogalom több jelentésű(rasszizmus, antiszemitizmus--azaz van egy alap és általánosító jelentése is))

http://mno.hu/migr_1834/a-baloldali-antiszemitizmus-ujjaeledese-519278  ez 2006-os írás 

http://www.szombat.org/politika/3597-a-baloldali-antiszemitizmusrolEz meg Heller Ágnes 

Ez teljesen úgy igaz, ahogyan írod. A kapitalizmus él és a magamódján virul. Ezen semmiféle eszmerendszer és a hozzátartozó maszatolás változtatni nem tud, legalább is a lényegén. A kapitalizmus nem haladja, nem haladta meg magát, a liberális és neoliberális jelzők meg csak a cimkézést szolgálják. Ettől még a kapitalizmus az, ami valójában!

http://szuveren.hu/politika/van-e-jovoje-a-liberalizmusnak 

e szöveg 4. bekezdése

" A szociális piacgazdaság freiburgi iskolájának tagjai nevezték magukat neoliberálisoknak, akik a korlátozatlan versenyben gondolkodó „klasszikus liberális” közgazdászokkal szemben fejtették ki bírálatukat: azt az álláspontot képviselték, hogy az igazságos verseny megteremtéséhez, a monopóliumok és a kartellek széttöréséhez világos állami szabályozásra és erős államra van szükség. Az egykori neoliberálisok retorikája ezért – meglepő módon – egyértelmű hasonlóságokat mutat a mai „neoliberalizmus-ellenes” retorikával: a klasszikus liberális közgazdászokat piaci radikalizmusukért, az erősebb jogának elismeréséért, a gátlástalanok társadalmának kiépítéséért bírálták.

Fogalomtörténeti elemzések szerint a neoliberalizmus a hetvenes évek második felétől nyerte el eredeti jelentésével tökéletesen ellentétes, erősen negatív értelmét, miután a közvéleményben „neoliberálisként” megjelenő Nobel-díjas közgazdász, Milton Friedman tanácsokkal látta el Augusto Pinochet chilei diktátort, és miután tanítványainak egy csoportja, az úgynevezett Chicago Boys részt is vett a chilei piacpárti reformok végrehajtásában. A chilei események után fokozottan érdeklődő német nyilvánosság jelentős része irreálisan pozitív színben tüntette fel az egyébként működésképtelen, de sokak elképzelése szerint „emberarcú szocializmus” lehetőségét magában rejtő és „imperializmusellenes” marxista Allende-rendszert, amely a véres 1973-as puccsal ért véget. Ebből a perspektívából Friedman Pinochetnek nyújtott segítsége azt a meggyőződést erősítette a német nyilvánosságban, hogy a liberalizmus egyik fajtája, a „neoliberalizmus” és az általa meghirdetett piaci radikalizmus tökéletesen összeegyeztethető egy többezres véráldozatot követelő, szélsőséges politikai elnyomásra épülő és az imperialisták által támogatott politikai rendszerrel."

ez a szöveg eszmetörténetre utal :) 

Itt egy másik tanulmány is, bár itt a hosszú és koherens szövegeket nem szeretik

"945 után az európai kontinensen Keynes követte Marxot a szocialista gazdaságpolitika iránymutatójaként. A német SDP és a svéd SAP többé már nem foglalkozott Marx elméletével, viszont "Marx nélküli marxizmusuk" ösztönözte őket, hogy bízzanak az állami beavatkozás és a széles körű közszolgáltatások rendszerében. A svéd és német szocialisták átfogalmazták gazdasági és politikai programjukat. A német SDP egy nem-marxista programot alkotott 1959-ben Bad Godesbergben. A Brit Munkáspártban is uralkodóvá váltak az Anthony Crosland (1964) által védett eszmék. A szociáldemokrácia egyesítette a liberális demokrácia alapvető értékeit a keynesi jóléti állammal és az egalitarizmus újraelosztó formájával. A társadalmi osztályok és a szociális egyenlőtlenségek megléte nem volt többé kritika tárgya. Az osztályok közötti együttműködés az egész lakosság életszínvonalát emelhette úgy, hogy az állam törődik a jóléti ellátással és a bevételek beszedésével. Tony Giddens szerint a szociáldemokraták arra törekedtek, hogy amennyire csak lehetséges, helyettesítsék a piacot az államhatalommal, hogy megvalósítsák a szociális és egalitariánus célokat. Főleg a skandináv szociáldemokraták tették magukévá a jóléti államnak azt a felfogását, amely szerint annak célja a közjavak ingyenes biztosítása." 2015-ös

http://eszmelet.hu/andre_mommen-neoliberalizmus-es-europai-szocialdemokracia/

"A szociáldemokrácia második kompromisszuma megbukott, törvényszerűen mivel pont " Az első az 1959-es bad godesbergi volt plalyA szerint. ""a Németország Szociáldemokrata Pártja (NSZDP) pol. céljait rögzítő alapdokumentum. Az NSZDP 1959. évi godesbergi rendkívüli kongresszusán az ún. demokratikus szoc. programját fogadta el. A bad-godesbergi program elveti az osztályharcot, a forradalmat, a kizsákmányoló és kizsákrnányolt osztályok alapvető ellentétének tézisét és élesen elhatárolja a pártot a marxizmustól. A bad-godesbergi program szerint a szoc. valamennyi társ. osztály és réteg demokratikus együttműködése során reformokkal valósul meg. A bad-godesbergi program az NSZDP-t a nagytőke számára is "kormányképessé" tette. A bad-godesbergi program a Szocialista lnternacionálé egyik legbefolyásosabb tagpártjának programjaként jelentős hatással volt annak többi tagjára is." GyF is ilyesfélével próbálkozott volna, de annyira árulónak tartották, akik annak tartották, hogy inkább a fidesz kellett. egyébként most is :) 

 

Az azért kedves, hogy a kapitalizmus igencsak működik, meghaladni sem ma, sem a közeli jövőben egyelőre nem lehet és azonfolyik a vita, ki illetve melyik eszemerendszer képes a kapitalizmust "megjobbítani". Hagy mondjam el a nagy titkot, egyik sem. A kapitalizmus és a tőke éli a maga életét a saját törvényszerűségei alapján, és ezen semmiféle maszatolás, legyen az liberális, legyen az szociáldemokrata, vagy éppen konzervatív, nem sokat tud változtatni, vagy éppen semmit. 

Az egyetlen dolog ma (hacsak valaki nem a kapitalista termelési mód meghaladását tűzi ki célul, ami alapjában véve helyes, csak éppen sem a gazdasági, sem a társadalmi feltételek ne teljesülnek), amit tenni lehet, hogy úgy működtessük a saját gazdaságunkat és társadalmunkat, hogy a lehető legjobban éljünk. Pont.

Olvass... :0)

leginkább olvass és gondolkodj! 

Keress kapcsolatokat a dolgok között.

:) 

És ne ülj fel mindenféle szélnek!

Kedves PlaylA! A kapitalizmust jelenleg valóban nem lehet meghaladni, de Szanyi már vegyes gazdaságról beszél, ami a mostani neoliberális gyakorlat ( a tőke mindent visz) meghaladása lenne.

Persze a kérdés az, hogy az EU, mint a neoliberalizmus fellegvára mit szóla ehhez a vegyes gazdasághoz.

Ha megnézed az alább belinkelt videón Pogátsa előadását, láthatod, hogy a kapitalizmusnak a " jóléti" rendszerét is a szociáldemokraták hozták létre. 

Kérdezem, hogy mi volt a szociáldemokraták árulása? Te a bejegyzésedben kettőről írsz, én meg egyről sem tudok.

Kisegítenél? 

 

Nagyon jó összefoglalónak tartom Szanyi Tibor írását! Vajon az Mszp is ezt a nézetet vallja? 

Lentebb plalyAnak írtam egy hosszabb szöveget a neoliberalizmusról. Ehhez kapcsolódik az alábbi videó, melyben Pogátsa Zoltán beszél arról, hogy MO-on hogy viszonyult ehhez a baloldal. Pogátsa hozzászólása 20 perctől kezdődik, és kb. fél óra.
Érdemes megnézni! Szanyi Tibornak is, ha még nem látta volna!

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kC67QPFn38w

Kedves plalyA! Írod: "A neoliberalizmus az neoliberalizmus. Ezen neked nincs mit polemizálni" Bocs, de ez egy súlyos tévedés! Nagyon sokan nem tudják a neoliberalizmus valódi jelentését, sőt egyszerűen összekeverik a liberalizmussal. 
Megpróbálom röviden leírni.azért, mert Szanyi ettől akar végre elhatárolódni. Remélem az Mszp is.

A neoliberalizmus az 1970-es években létrejött gazdasági elmélet, melynek lényege, hogy az állam a tőke, a profit érdekeit képviseli.  
A gyakorlatban úgy jönlétre, hogy a tőkés csoportok pártokat támogatnak, majd amikor a párt kormányzati hatalomra kerül akkor " meghálálja " ezt a témogatást. 
Kedzdetben csak zsíros állami megrendelésekkel, később a jogalkotással. 
Jogalkotással úgy, hogy eltörölnek minden olyan törvényt, szabályt, melyek a profitszerzést akadályozzák.( dereguláció) Ilyen profitszerzést akaró szabályok pl. az élelmiszerbiztonsági, repülésbiztonsági, muinkabiztonsági szabályok. Ha nem sikerül a szabályokat teljesen kiiktatni, akkor nem ellenőrzi az állam ezeket a cégeket, vagy egyáltalán a nagytőkéseket.

Következő eleme a privatizáció. Az állam mindent privatizál a tőkének, még a közüzemeket, az egészségügyet is. Persze azt mondják, hogy nehéz fenntartani, de valójában arról van szó, hogy a létfenntartáshoz szükséges (pl. ivóvíz) közszükségleten nyer a tőke jelentős és biztos profitot. Nem fejtem ki bővebben, de rákérdezhettek az egyes elemekre, mert igyekeztem egy időben precizen foglalkozni a témával.

Következő elem, a szociális háló lebontása és a bérek felfelé, a gazdagabbak felé terelése. Erre azért van szükség, mert ez a rendszer nem működik szegények nélkül. Ahhoz, hogy az emberek minimálbérért dolgozzanak, hogy ne lehessen bérharc kell a munkanélküliség, és kell, hogy a munkanélküli el is szegényedjen. Ezt a tendenciát látva a melós nem pofázik, hanem bármilyen kis összegért dolgozik, hogy legyen munkája. Ebbe a körbe tartozik a szakszervezetek tudatos szétverése is, hogy érdekképviselet se legyen.

Amikor az emberek az adott körzetben ( egy globális jörzetben) elszegényednek, nem lesz fizetőképes kereslet, akkor a tőke nem beruház, nem hoz létre új termelő üzemeket, hanem befekteti a pénzét a bankokba,és spekulálni kezd a befektetéseivel. Ekkor az államnak a bankokat segíteni, hogy a befektető soha ne veszítsen.

Már globális térfélen vagyunk, és ide tartozik a tőke szabad áramlása. A tőke előbb felvásárol külföldi helyeken gyárakat, iparágakat, de nem termel benne, hanem megszűnteti, hogy ezzel a saját termékeivel töltse fel a piacot. Mivel a munkahelyek megszűnnek, elkezdődik a migráció, a munkások kimennek oda dolgozni, ahol a termékeket gyártják. ( Látni kell, hogy ez egy folyamat.)
Persze ez nem nagyon tetszik az ottani lakosságnak, ezért az alacsony hozzáadott értékű termékek gyártását inkább kiviszik az adott országból egy már lepukkasztott országba, ahol az ottani munkások alacsony bérért, alacsony értéktöbbletű termékeket állítanak elő. Pl összeszerelő üzemek. Mindehhez az állam partner! Pl. állami támogatást nyújt a betelepülő tőkének és alacsonyan tartja a béreket.

Míg kezdetben, ( nálunk 1990-ben) csupán egy döntés kérdése volt, hogy a gazdasági berendezkedés milyen legyen az adott országban, a neoliberális gazdaság kialakítása után, ez már mókuskerék!
Mert a tőke vérszemet kap és mindent visz!

Így lehetséges, hogy míg az 1970-es években a hozzáadott értékből való részesülés aránya Európában a nyugati államokban átlagosan 60/40% volt a munkabérek javára, mára ez 20/80 %-ra módosult a tőkejövedelem javára.

Itt térnék vissza az államra, konkrétabban az államot működtető politikai elitre.Ez a réteg ugyanis akkor is jól keres, ha nem lop, a középréteg felső szintjéhez tartozik. ( hátha még lop is!) Ezért nem a választóival szolidáris, hanem azzal a réteggel ahová tartozik. Különösen, ha maga is tőkés!

De akkor miért mondjuk, hogy a neoliberalizmusnak leáldozott a csillaga?

Az értéktöbbletből való részesülés brutális elcsúszása miatt a tőke javára! A tőke ugyanis nem szeret adózni, és ezt az államok megértéssel fogadták! Csakhogy a munkabér 20%-os részesülésének arányából nem lehet a melóst annyira adóztatni, hogy az állam fenntartható legyen!

És, ha az állam nem fenntartható, akkor kölcsönöket vesznek fel, a kölcsönökért pedig szigeteket ( Görög O) vagy államterületeket vásárolnak a bankok. és, ha sok államterületet vesznek, akkor nem kellenek oda politikusok, mert majd az anybank országa ellátja ezt a feladatot.

Elnézést ha hosszú voltam!        

Kedves lilla!

„Szanyi nem érdekel. A mai nyomorunkért Ő az egyik felelős.”

Na, de kedves lilla. Miért nem Gyurcsány a felelős- miért pont Szanyi.

Tudod, én meg úgy gondolom, hogy a mai nyomorunkért elsősorban a kapitalizmus a felelős, aztán meg mi magunk – ugyan is nem jött ide senki sem, ostorral kergetni az asztal körül, hogy de most aztán azonnal tessék Gyurcsány, meg Szanyi mert különben lesz kapsz.

„Ez a saját bevallására alapozom. Legyőzni 2006-ban nem tudta az riválisát(szerintem a működőképest)”

Rossz az alapozásod. A Jólléti állam idolja már 2006-ban sem volt működőképes. Egyrészről mert nem ilyen gazdaságszerkezethez találták ki, másrészről a neoliberalizmus akkorra már elvesztette a lendületét, harmadrészt a gazdaság privatizációjára alapozott jótékonyság hamar véget ért, mert elfogyott a privatizálni való. negyedrészt jött az a válság amelyet kedvenc iskolád és még számtalan más iskola megjósolt és ezen a PEKINGI Olimpia sem segített. Ötödrészt a szociális robbanás viszont bekövetkezett és 2008-ra ki is teljesítette a válságot.

nem működött itt semmi sem, a Szociálliberális credó csak egy szemfényvesztés volt, arra alapozva, hogy egy elnyújtott hitel visszafizetéssel a gazdagok nyakába sózza terhek nagy részét, ezzel a jólét hamis látszatát keltve. Csak hogy ez sem jött be.Az egyenes támogatási rendszer bevezetése illetve bocsánat általánossá tétele azt a kevés innovációt is leállítoota ami még működött, a gazdasági kockázatot felváltotta a politikai kockázat. Ez meghozta a FIIDESZ hatalmát, amire a demokrácia deficit még csak rásegített. A „szolgáltatói ipar” túlsúlya és az ezzel kapcsolatos K+F technológia névleges működtetése, a termelő egységek technikai szinvonalának alacsony szintje( döntő többségében az anyavállalat „levetett „technológiai szintje ameyl ugyan magasabb volt az elődjénél, de nem segítette lés nem inspirálta az innovációt) csak nehezítette a helyzetet és tovább tolta az iparszerkezetet a „szolgáltatói ipar” irányába. kecés az önűllóan forgalomképes ipar, sok a beszállítói ipar- minimális fejlődés – következmény a szociálliberis credó tarthatatlan.

A szociáldemokrácia második kompromisszuma megbukott, törvényszerűen mivel pont azokat húzták csőbe, akire alapozott. Új aktorokat nem tudtak mozgósítani mivel a magánszféra értelmisége nem akart osztozni. Tehát a csőd elkerülhetetlen volt.  Nem Szanyi hozta a nyomorúságot, hanem a helytelen MSZP politika - és ebben Gyurcsánynak is benne volt a keze nyakig. Noha nem ő volt mindenért a felelős, de az ő felelőssége tagadhatatlan (elvégre ő volt a pártelnök is egyben). Az is tény hogy az MSZP prakticistái egy pillanatig sem támogatták, csak feltételesen egyeztek bele a vezetésébe.

nem kell misztifikálni kedves lilla. Ezek a tények és nem kell másra mutogatni.

te kifogásolod, ha Gyurcsányt megteszik bűnbaknak,  te ezzel szembe megteszed Szanyit - Ez éppen olyan nagy marhaság, mint amikor mindenért Gyurcsányt teszik felelőssé a Globális felmelegedéstől a Fradi vereségéig.

/ a fajelmélet súlyos probléma, nem keverném ide de szerkezetében éppen olyan kirekesztéses elmélet, mint az, hogy a kapitalizmus mint gazdasági formáció megdöntentendő, mert akkor a világ jobb lesz . Mert nem lesz jobb/rosszabb, csak esetleg más. /

kedves lilla ez marhaság. A kapitalizmus egy termelési mód és nem gazdasági formáció. Képzeld a szociális piacgazdaság sem formáció, hanem egy gazdaságirányítási rendszer- de szerinted szerkezetében pont annyira  kirekesztéses mit a fajelmélet ezt is írhatnád- ésmég vitázni sem igen tudnéjk veled- gondolj csak a társadalom erifériájára szorultak nagy számára, a tanult gyámoltalanságra, az identitás válságra, az etnicizmus és populizmus előretörésére,az elitizmus és populizmus harcára.

A kapitalizmus meghaladható és az új társadalmi szerződésnek a meghaladás után kell kialakulni. nem alkuk útján, hanem konszenzus útján - az alku és a konszenzus nem ugyan az. Ne tévedj el.

S hogy jobb lesz, vagy rosszabb? Azt nem tudom, - erre valók a pártok, az érdekképviselet hogy jobb legyen kedves lilla. Ehhez sok dolog szükséges például az oszályok léte – ideális esetben azok megszűnése hozhat egy magasabb színtű társadalmat. De ez egy másik mise.

Az alku nem hozhat semmi jót. Mivel az alku csak akkor jöhet létre ha mindkét fél „enged” a követeléseiből és a pozícióiból. Ez viszont csak is időleges lehet, és előbb utóbb az alku „felrúgásához” vezet. A konszenzus az jobb.

„Azok között a mai 40-esek közül, akik Marxról már alig hallottak, és társadalom ismeretük sem tanult már, mivel olyan tárgyuk 25 éve nincs a főiskoláknak egyetemeknek a szakirányt leszámítva.”

Nos ez így van – de azért volnának a képzett és  erős agitátorok, hogy ezt a hiányosságot kiküszöböljék. Tehát ez is indokolja a képzett és jól szervezett aktivista hálózat létét kedves lilla.

Látod, tudod te a feladatokat, ha akarod tudni - ha meg nem akkor jön a nemzetisten meg Marsovszky, ja és a kapitalizmus meghaladás mint kirekesztés (még néhány nap és elérünk oda, hogy kijelented hogy a kapitalizmus meghaladása az maga a tömény rasszizmus és antiszemitizmus – ha így folytatod) meg a bérlakások mint magántulajdon – ne vesd el a sulykot kedves lilla

Javaslom, inkább beszéljünk Szanyi mondanivalójáról, mert egészen érdekes- noha nekem például nem igazán jelentett meglepetést.

Kedves Zsadi!

Inkább olvass. Lőni már lőttnk épp eleget, mégsem lett megoldás. Hátha az olvasással lesz..

 

Hát akkor most "Olvassak, vagy lőjek?!" :((( :P
 

Kirekesztéses nemzetfelfogás:autoriterizmus, népnemzeti nemzetdefinicíó,az emberi méltóság helyett a nemzet méltóságának védelem,homogén kultúraelképzelés,rendpártiság,kirekesztő hajlam,vér és föld  szerinti népiség politika,munkaalapú társadalom modell stb.

Szanyi nem érdekel. A mai nyomorunkért Ő az egyik felelős. Ez a saját bevallására alapozom.Legyőzni 2006-ban nem tudta az riválisát(szerintem a működőképest) , de arra volt ereje, hogy a nyakunkra hozza a fidesz/jobbikot, azzal, hogy negálta párton belül a cselekvést.

Most is az lesz!

És igen állítom, hogy a társadalmi viszonyrendszer  alkuban módosítandő, mert a szereplők felállása MÉG biztosan nem fog alapjaiban változni.

/ a fajelmélet súlyos probléma, nem keverném ide de szerkezetében éppen olyan kirekesztéses elmélet, mint az, hogy a kapitalizmus mint gazdasági formáció megdöntentendő, mert akkor a világ jobb lesz . Mert nem lesz jobb/rosszabb, csak esetleg más. / 

"Nem volna baj- de azért mert msok is elolvassák akik esetleg nem járatosak ebbe a kérdésbe óhatalanul „ellempropagandát”fejt ki."

Azért vagy itt, hogy kifejtsd a magadét, és helyretedd a tévelygőket :) 

 Ja ! Én Szanyi koherens mondatait és rejtett üzeneteit gyűjtöttem össze :) 

Lesz elegendő harcos és aktivista, aki azt bevállalja? 

Azok között a mai 40-esek közül, akik Marxról már alig hallottak, és társadalom ismeretük sem tanult már, mivel olyan tárgyuk 25 éve nincs a főiskoláknak egyetemeknek a szakirányt leszámítva.

 

 

Szerintem kevesen szánják vagy szánták rá magukat 5-6 oldal elolvasására. A közügyekkel való foglalkozás itt kezdődne. Azzal folytatódna, hogy amit Tibor ír az nekem tetszik vagy nem tetszik miért vagy miért nem. Bízom benne, hogy a jelenleginél szélesebb körben is meg fogjuk vitatni Tibor írását. Megérdemelné...

 

Hát kedves Plessatt!
Ha Te is rászántad az időd, és elolvastad ezt a hosszú írását Szanyinak (akit én is nagyon régóta nem olvasok), akkor most én is nekidurálom magam...
Az más kérdés, mit fogok majd fel belőle, mit nem.. 
De ha nem értek valamit, remélem, majd a "fiaink" kisegítenek, és elmagyarázzák! ;o)

 

Kedves piranha53!

nem volt nehéz dolgom a tippelésben. Lilla önmagát a liberális és konzervatív értékek elfogadásával ide identifikálja. Neki Szanyi aki az MSZP balabbik felét képviseli  igen csak gyülöletes nézeteket mond el. Sajnálatos módon mindefele igyekszik „menekülni”, csak hogy ne kelljen elismernie azt hogy a termelési mód - amely egy velejéig rohadt rendszer - a felelős azért az állapotért ami kialakult.

Hívatkozik ő mindenre, kutúrára, civilizációra meg mindenre- de azt hogy a ezek a társadalmi viszonyrendszernek a különböző vetületeti az istennek sem hajlandó elimerni, mivel akkor azt is elkellene ismerni, hogy ezek a termmnelési mód következményei. így inkáb  elkülöníti a fajelméletet,meg a nemzetistent és kulturköri meg civilizációs problémának tartja ahelyett hogy belátná hogy biz ez mind a termelési mód következménye.

De egyébként gy van ahogy írtad. Ez a lilla dolga.

A baj csak annyi, hogy amikor hozzászól egy témához akkor teljes kavarods van nála és azt hangoztatja de ezerrel- ( Lásd most is amikor a tulajdonformáákról beszél miközben a birtok és birtokos közti viszonyt helyettesíti be a tulajdinformák kategóriájába. Szövetkezeti tuklajdin meg a szövetkezeti lakások – nem is értem, hogy hogyan tudja összehozni a kettőt)

Nem volna baj- de azért mert msok is elolvassák akik esetleg nem járatosak ebbe a kérdésbe óhatalanul „ellempropagandát”fejt ki.

Ismeretes, hogy a polgári közgazdászok és jogászok tudatos trehányságának a következtében a társadalom döntő többsége meg van arról győződve, hogy a magántulajdon elvétele azt jelenti hogy elveszik a házát, meg az autóját, stb. stb. Holott nem erről van szó

Aztán amikor az egyenlőségről beszél az meg aztán a csúcs. Pedig nagyon egyszerű - Marx amikor megkérdezték hogy szerinte mi az egyenlőség a kommunizmusban azt válaszolta.

A kommunizmus senkitől nem veszi el a hatalmat, hogy a megtermelt javakból annyi társadalmi terméket sajátítson el amennyit szeretne és el bír sajátítatni - de  mindenkitől elveszi azt a hatalmat, hogy ezen társadalmi termékek elsajátítása révén, idegen munkát leigázzon. Hát ez az egyenlőség, ha már lehet egyenlőségről beszélni. S nem a jogelőtti egyenlőség, meg a halálutáni egyenlőség, meg ilyen és olyan egyenlőség, amiről általában beszélni szokott - egyenlőség címszó alatt.

Amint látom, például a tulajdonformákhoz fűzött megjegyzéséből, ő ezt mind a mai napig nem értette meg. Ugyan is akkor nem írna ilyet.

Hát, persze ha ezeket közérthető formába mondjuk el akkor megértik- ezért volna szükség egy erős aktivista hálózatra, amely nem csak érti, de el is tudja mondani, hogy mit is akar képviselni az MSZP.

csak hogy az nincs.

Kedves Citoyen!

A kapitalizmust nem kell meghaladni, már meghaladta önmagát... Elég sok minden erre utal...”

Egy termelési mód nem tudja önmagát meghaladni. Azt csak az emberek tudják megcsinálni a termelési móddal. A kapitalizmus vagy piacgazdaság ez egy termelési mód.

Ezzel az erővel azt is mondhatnád, hogy a gyűlöletet nem kell meghaladni, mert az meghaladja önmagát - az sem tudja megtenni, azt is csak az emberek tudják megtenni kedves citoyen.

Most is sokan vagyunk a Kapcsolaton – csak az a kérdés, hogy nem mondják el a véleményüket,mert vagy szégyellik, vagy pedig félnek attól, hogy valamilyen negatív megkülönböztetés éri őket ezért.

Kedves lilla!

A neoliberalizmus az neoliberalizmus. Ezen neked nincs mit polemizálni.Még a frankfurti iskola szerinte sem, mivel ők is – már mint Hábermas óta illetve Offe  úgy határozzák meg hogy inkább az amerikai nekonzervatívizmusra hajazó  valami.  Tehát erről nincs mit beszélni. A szociálliberális crédó pedig nem tartható, ugyan úgy ahogy a szociális piacgazdaság erdhardi modellje sem. azok az idők már elmúltak, amikor sikeres gazdaságirányítási rendszere volt.

A szociáldemokrácia második kompromisszuma mára úgy tűnik tényleg árulás volt. A harmadik kompromisszuma pedig elérhetetlen távolságba került a második kompromisszum és a neoliberális gazdaságpolitika miatt.

„Folytatva azzal, hogy döntsd a tőkét és tőkést”

Ezzel a megjegyzéseddel csak két alapvető probléma van. Marx soha sem mondott ilyet, hogy döntsd a tőkét- ő azt mondta, hogy a tőke társadalmi tulajdona kívánatos. Jó nagy marhaság a termelő eszköz „döntése” – ha esetleg  irodalmi megfogalmazásban látható az elfogadható- de te nem irodalmi megfogalmazásban írtad. Ez az első probléma (József Attilától ez nem gond, mert ő átvitt értelembe értette – de, te nem)

A második gond az hogy nem veszel figyelembe apróságokat – például azt hogy mára a globális nagytőke kifejezés  (ugyan ez igaz a nagytőke kifejezésre) tartalmilag nem ugyan az mint mondjuk volt az általad annyira zsolozsmázott frankfurti iskola korai szakaszában, a kritikai filozófiák idején.

Mára ez már sikeresen kettévált (ahogy Marx a Tőkében megjósolta) tőke birtokosokra, és tőke müködtető vállalkozókra (nem ugyan azok mint akik a tőkét működtetik- azok mások)

azt is elfelejted, hogy éppen ezért illetve a globalizáció és a multi és transznacionaláis vállalkozások miatt, mind a tőke birtokosok, mind a működtető vállalkozók ki vannak szolgáltatva az irányítási séma és hegemon project ”munkásainak” .Ez nem jelenti azt, hogy válságban lennének, de azt feltétlenül, hogy a hatalmi harc még nem dőlt el. Azaz még nem dőlt az el, hogy a tőkebirtokos és a vállalkozó vissza tudja-e szerezni a hatalmát, vagy visszavonhatatlanul elveszti és másod, meg harmad hegedűsi szerepre kényszerül. (Téged ilyen apróságok nem zavarnak)

Az sem zavar téged, hogy a társadalom, a kultúra, a civilizáció ugyan annak a viszoynrendszernek a megjelenítődései amely mindenképpen a termelési módnak a függvénye. Így tehát nem választható el a nemezetistened az adott termelési módtól mert az törlti fel tartalommal ( például ezért változott meg a taratlma, mondjuk a honfoglaláskori megfogalmazáshoz képest) Az sem tűnik fel neked, hogy a kultúra objektíváció között számtalan új identitásforma szerepel, olyan amit be kellene illeszteni a társadalmi identitásokba, de nem teszed például te sem. Éppen ezért nem lehet sikeres például a Jobbik elleni küzdelem, mert csak is egyfajta identitásra koncentrálsz például te is - a hagyományos fajelméleti identitás meghatározásra és elveted például az újtípusu kereskedelmi tartalommal feltöltött fajmeghatározás identitásproblémáját.(hivatkozva itt Marsovszky-ra)

Ugyan akkor azt sem veszed figyelembe, hogy nem kevés identitás- kiesett a társadalmi identitások közül, így az újratermelődő társadalmi részrendszerek közül is.( hogy csak egy példát mondjak a szakmai identitások több fajtája)

Amit meg a tulajdonformákról idéztél, illetve ami megjegyzést hozzá fűztél azt nem is értem.

Ez megint az a tipikus lillás megközelítés amit egyáltalán nem lehet érteni. Meséld már el léygszíves, hogy a magánszemély egyéni tulajdonának, vagy egy szövetkezet által birtokolt birtok és  birtokos viszonyának milyen összefüggésben kell lennie a termelési eszközök tulajdonával. Az egyik egy tárgy a másik meg a munka erő feletti uralom formája. Egyszerűen nem is értem, hogy hogyan jön össze a kettő - egyáltalán hogyan lehet a kettőt egy napon említeni. Kedves lilla már megint kevered a szervita rendet a rendszervitával.

Miről beszélsz egyáltalán? Már megint ott tartunk, hogy a magántulajdon az a házad, meg az autód? Hányszor kell még ezt a fogalmat tisztába tenni? Miért nem tudod már egyszer és mindenkorra megjegyezni, hogy a termelő eszköz, és a termelési eszköz az nem ugyan az a fogalom.

Nagyon érdekeset vettél fel:

"Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt "

 itt egy finom utalás arra, hogy a szociáldemokraták "árulók" Szanyi szerint, meg jobboldaliak is , meg neoliberálisok is.Persze azt nem fejti ki , hogy miért is? és mit is ért a fogalmak alatt? 

" Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele." "Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni."- és dönti a tőkést azon nyomban :)

:) 

" globális nagytőke nincs válságban"--- és meg is van a bűnbak, ha az nem lenne a világ jobb lenne! Kész összeesküvéselméletesség!

"Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra."

"Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta" 

"Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben." 

ez igen jó rejtett üzenet :)

a szöveg egyébiránt rendben : Csak sehol nincs a forrás mellette, de legalább egy jövőkép! 

A távolsága pedig időben ....... 

anno 18 évesen hittem ilyesfélében, és azt sem egyszerűen csak rosszul vitték végbe--a forrás akkor is hiányzott.Mert az aprómunkához az is kell.

 

Kedves Citoyen!

Néha kezdem felfedezni a mozgolodást itt a Kapcsolaton. Szerintem még egy-két Szanyi szinvonalú irás is segithet benne. 

Nem jó az hogy belterjes lett a Kapcs. Ez akkor is így van ha  az itt folyamatosan jelenlevő 5-10 ember tartotta életben hozzászólásaival!

Kedves PlalyA!

Nyertél, Lilla nem ért vele egyet, talán ő Szanyival akkor sem értene egyet, ha az ő gondolatait irná le nemzetistenestől mindenestől ! Ez Lilla dolga!

Becsületre méltó a dolgozatod! Kevesen olvasták? Igen! Bár ezen nincs mit csodálkozni, hiszen abban az időben sem voltak itt tíznél többen!

Nehéz dolog ma baloldalinak lenni Magyarországon!

Egy pártnak még nehezebb, főleg olyan pártnak, akinek a célja a következő választás megnyerése! A baloldaliságot a jelenlegi álkeresztény kormánypropaganda szitokszóvá züllesztette. Sajnos sokan hisznek is benne.

Szanyi Tibor irásában azt látom, hogy olyan irányt mutat, amivel az egyszerű polgárt is meg lehet szólitani. Nem tudom az átlagot, de azon választópolgárok közül akik eldöntik a választást hányan tudják, hogy a prakticizmus mit jelent, hogy az jó, vagy nem.

Jelenleg ott tartunk, hogy a kormány és egyház propagandája szerint egy vallásos, vagy hivő ember nem lehet baloldali. Miért is nem? Most nem Szilire gondolok! Ez csak egy gond, még rengeteg van.

Meg kell indulni, mert az idő megy, és sokáig egy helyben állt a szocialista párt. Szanyi Tibornál azt vélem felfedezni hogy ő szeretné elinditani pártját. Sok sikert kivánok hozzá! 

Végre, olvastam egy olyan írást is Szanyitól, amely tényleg előre mutat ! Szinte el lehet fogadni egy pártprogramnak is. Én, aki köztudott, hogy nem vagyok oda Szanyiért, mert volt egy időszak, amikor elég csúnyán bele ment mindenkibe, aki nem az Ő nótáját fújta, tudomásom szerint a maguk módján meg is fenyítették. Úgy látszik, ez jót tett nek. Most nem másokkal foglalkozik, nem akarja a GOY motorosokat Brüsszelbe vinni EU-s pénzen, most legalább egy nagyon frappáns programot írt le. Csak így tovább Szanyi és én is elfelejtek minden rosszat!

Egyébként tényleg nem!

Onnan kezdve, hogy neoliberalizmus, mint meghatározás.

Folytatva azzal, hogy döntsd a tőkét és tőkést ! 

Mint tudjuk odáig kéne visszamenni az időben, ahol az első ősünk leverte az első cölöpöt:ez az enyém!

Azóta csak kemény ütközetekben kívívott méltányos jogok és az ő kialakításuk, és betartásuk/betartatásuk működik. A cezurák bár alakítanak, de a viszonyokat felül nem írják. 

Sokkal jobb az együttműködés a szembenálló érdekek és az érdekek képviselői között is.

http://kapcsolat.hu/blog/playa/16061-szoveg 

http://kapcsolat.hu/comment/reply/18347/53667 

http://kapcsolat.hu/blog/elkp/16065-prakticizmus-diszkret-baja-iiiresz 

http://kapcsolat.hu/blog/playa3/16067-prakticizmus-diszkret-baja-ivresz 

Szanyi épp azt akarja visszaszerezni, ami ellen oly keményen dolgozott, mert hegemoniát akart, és mindent elvesztett amiatt, hogy együttműködni nem bírt.

Viszont ez a gondolat épp most csinálódik vissza:

"A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek."

ez viszont idehozza a tapasztalatot is:

magán lakás, szövetkezeti lakások, önkormányzati lakások, állami lakások . Gondoljunk bele. Mennyire volt a fenntartásuk, a karbantartásuk stb. megoldva.

 

A kapitalizmust nem kell meghaladni, már meghaladta önmagát... Elég sok minden erre utal...

Magam jónak tartom az írást, egyetértek Piranhaval... Programbeszéd, amit akár az MSzP fel is vállalhatna.

A netes dolgok is időszerűek... A kapcsolat mikor nyeri vissza régi fényét ? Mennyien is voltunk anno a régi Kapcsolaton ?

Kedves piranha53!

Tudod az az érdekes, hogy pont ezeket fogalmaztam meg a prakticizmus diszkrét bája című blogban.

Sajnálatos, hogy nagyobbrészt nem is igen érdekelt senkit. Egy-két embertől eltekintve. Azt hiszem most sem igen fog érdekelni senkit mert akkor  szakítani kéne a prakticizmussal?. De nem fognak- sajnos ez biztosíték arra, hogy ne történjen semmi sem.

Lilla elolvasta és azt írta, hogy jó de nem érte vele egyet.- feltehető hogy ezzel sem fog egyetérteni. Ez is a kapitalizmus meghaladásnak irányába mutat, tehát akkor nem lehet vele egyetérteni.

Szanyi Tibor most sem okozott csalódást!

Ez akár egy mini programnak is elfogadható!

Kiemelném a Kapcsolatot!

Miért ne lehetne eg ymühely?

Miért ne tudná visszacsalogatni azokat akiket érdekel a baloldali politika, érdekel az ország sorsa, és érdekel az MSZP.

Az nem lehet válasz, hogy vannak itt egy páran akik itt elvitatkoznak egymással, és ezért én nem is jövök ide. Ha többen vagyunk több hozzzászólás van, és bizony számtalan hasznos is lehet akár még politikusoknak is.

Megjegyezném hogy Tibor volt az aki még a Kapcsolat rossz időszakában is itt volt elviselvén a sokszor gyalázatos támadásokat is!

Tény, hogy változásra van szükség. Ha ez nem történik meg, akkor Orbán elintézi, hogy kirakjanak az unióból is bennünket. Igaza van, hogy az MSZP-nek a sarkára kell állni, és nagyon sok mindenben változtatni kell. Nagy jelentősége van az internetes kommunikációnak, ami az utóbbi időben újra csak háttérbe szorult. Építkezni kell feltétlen. És nemcsak a tagságra gondolok.

Olvassátok és beszéljünk róla. Több értékes gondolatot is találtam benne.

Na, valahogy  így lehet megszabadulni néhány  táltos törpétől. Erre  sem vagyunk képesek, hogy   megcsuináljuk, megérdelmejük nyomorgó sorsunkat. Álljunk fel ebből a sorsból! No meg a  fotelból is....

 

Oldalak