Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

 

Miért nem demokratikus párt a jobbik? 

Ott is választanak, ott is program szerint dolgoznak?

Kérdés:

Vállaljuk-e be a jobbikot ?

Melyek azok a programelemei, ami miatt végképp nem vállalható, ha a fidesz meg igen?!

Van-e bárki is , aki értelmesen el tudja mondani, hogy miért veszélyesek a nemzetállamok ma a XXI. században. A köznek!

Szóval sanyarú a helyzet !

.Röhrig Géza::"Nem azoktól kell a legjobban tartani, akik ma ócska, helyesírási hibáktól hemzsegő uszító kommenteket írnak a site-okon, hanem attól a hallgatag többségtől, amelyik szemet huny. "

http://ripost.hu/cikk-a-jobbik-titkos-elitkepzoje-es-parthadserege-a-farkasok-mit-akarnak/? source=share 

Kedves Plessatt!

Úgy gondolom, hogy a kettőtökben az egyik én vagyok!

Ha megbántottalak volna azért elnézést kérek!

Az hogy más állásponton vagyunk, az nem bántás, és nem is müveltség, vagy müveletlenség kérdése.

Azt sem vonta kétségbe senki hogy balos érzelmű demokrata vagy.

Magam részéről azt tettem szóvá, hogy a menekült kérdésben Te is orbánnak adtál igazat, ergo bedőltél a propagandájának.

Ha vitázunk, akkor bizony akarva akaratlanul ejtünk sebeket egymáson.

Magam is voltam már itt primitiv, ostoba,sőt megvezetett is- sajnos van ilyen!

Attól függetlenül hogy nem adunk neked igazat valamiben, az nem azt jelenti, hogy nem marad meg a tiszteletünk irányodban.

Jó éjszakát!

Kedves Zsadi!

Nekem se mosolyogva, se vicsorogva nem kell a Jobbik, gondolom Te is igy vagy vele.

Tragédiának azt tartom, hogy komoly emberek egyrésze is lelkesen tapsikol nekik. Gondolom a Te környezetetben is találsz ilyen illetőt.

Demagóg igéretek, nagy magyarkodás, nagy rendcsinálás, komolytalanok, de tragédia, hogy nagyon is komolyan kell venni őket.

Talán vicces, de nekünk csak ilyen enyhén antiszemita pártra futja, akinek a vezetője megtagadja izraelita múltját.

Ha belegondolok, hogy éppen az ő ideái gyilkolták meg Radnótit, Rejtőt és még sorolhatnám! Tragikus!

z szép dolog, hogy vaklaki kiáll az elgondolása mellett, de ez csak akkor igaz, ha ezzel nem okoz a másiknak rosszat, fájdalmat, lelki sérülést. Vagy ez lenne a cél? Nem hiszem, hisz feltételezem, mi nem ilyenek vagyunk. Ez esetben pedig, próbáljuk a másikat is igaz félnek kezelni, meghallgatni és nem kioktatni, elmagyarázni a nehezen megérthető dolgokat, hisz más tudású és mentalitású emberek vagyunk. Ez esetben előbre jutunk, nem sértegetünk, hisz mindnyájan itt balos érzemű demokraták vagyunk, legfeljebb más nézőpontból látjuk a történéseket.

Jó éjszakát kívánok mindkettőtöknek!

Kedves Piranha!

Hát azt nem tudom, mibe menne bele a Jobbik a hatalom megszerzése érdekében, de épp az imént fejtettem meg egy rejtvényt, melyben egy szólás-mondás volt a megfejtés:

"Az élet nagy igazságai: A mosly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét!"

Hát én úgy látom, itt tart most a Jobbik...
Azaz: Próbálják a szelíd oldalukat mutatni.

De nagyon-nagyon vigyázzunk!!!
Mert ez olyan, mint a "Bocikám, bocikám" Aztán majd jön a "Tala ki te!" :(((

Úgyhogy nem bedőlni nekik! Semmiképpen sem!
Hogyan akarhatna demokráciát építeni egy nem demokratikus párt?!

Éppen ezért abban is igazad van, hogy Gyurcsány valóban ,ég mindig a kisebbik rossz!

 

Kedves Plessatt!

Magad irtad, hogy ebben a kérdésben igaza van orbánnak!

A menekültekről, a migráns helyzetről már sokat beszéltünk, most friss PlalyA hozzászólása, igy nem is teszek hozzá semmit!

 

Kedves Plessatt!

Nem hiába kerestél szövetségeseket, egy már megjött!

Gyurcsányról: Miért kell személyben, és csak egy személyben gondolkodni, aki a baloldal megmentője, bár  maga nem baloldali.

Nem tudom kibélyegzett meg véleményedért itt? Esetleg az megbélyegzés, ha az MSZP által müködtetett Kapcsolaton nem örülnek tulságosan a  nagy  Gyurcsányozáson?

 

edves Plessatt!

Azt gondolom, hogy Orbán propagandája mindenkire hat. Rám is, meg másra is. Ez a propaganda feladta. Ha célba talál akkor hatni is fog. Orbán propagandája pedig célba talál. Azt írod:” Mégpedig, téves az a megállapításod, hogy engem Orbán propagandája befolyásolt migráns ügyben. Akkor most itt, ünnepélyesen kijelentem, hogy többet ilyen vádat ne kaphassak, hogy mindenféle Orbáni propagandát figyelmen kívül hagyok migráns ügyben, ezért, csak a magam meggyőződése alapján mondom továbbra is, hogy nem szeretném, ha a migránsok elözönlenék az országot, nem szeretném, ha nagyobb létszámú migránst telepítenének be az országba”

De kedves Plessatt, tele vagyunk migránssal, ilyennel is meg olyannal is. Mond csak a környezetedben hány kínai él – ők is migránsok, Hány Romániából áttelepült magyart ismersz- ők is migránsok, hány Szerbiából, Boszniából Ukrajnából innen onnan idetelepült ember él az országban. Ezek mind migránsok. De mondok mást, hány olyan embert ismersz a közeledben, akik nem ott születtek, ahol jelenleg élnek hanem valamilyen okból kifolyólag oda költöztek. Azok is migránsok Vagy hányan járnak el a környezetedből máshová dolgozni,  mert a munkahelyük máshol van- azok is migránsok.

Tudod, van Magyarországon egy olyan falu – amelyet úgy hívnak, hogy Beloiannisz. Fejér megyében van Dunaujvárosi körzetben. Görög falu.Zakyntosról érkező családoknak épült az 50-es években( 1954-ben Zakymtoson hatalmas földrengés volt romokba dőlt a sziget,) aztán pedig a görög polgárháború menekültjei népesítették be a falut Ortodox görög keleti vallásuak, akik merőben más kultúrát képviselnek mint amihez te szoktál. Akkor most őket is kitoloncolnád, mert ne telepítsenek be migránsokat az országba? Miért is?

Akkor most tulajdonképpen miről is alkottál véleményt? Ürítsük ki az egész országot mert nem akarod hogy migránsokat betelepítsenek? Ugye ezt a kijelentésedet nem gondoltad komolyan- én azt hiszem.

Ha meg az éppen most „migráncs tenoristának” nevezett szír, afgán, pakisztáni, jemeni marokkói líbiai meg az isten csudája tudja, hogy honnan nem érkezőkre gondolsz csak- akkor meg nem kell tagadni, hogy hatott Orbán propagandája – mert akkor abban az esetben igen is hatott rád,meg rám meg másra is. Mert nem a migráció ellen tiltakozol, csak egyfajta migránst nem látsz szívesen. Hogy miért az a te tiszteletre méltó magánügyed.

Az pedig, hogy egy Európai országba ki mehessen be törvényes keretek között, itt akár az üldözöttre és a munkavállalóra értem, ez legyen minden ország belügye és döntése.”

Rendben, de akkor nem kell háborogni Cameron miniszterelnök döntése ellen, amikor a magyar munkavállalókra is kiterjesztette a migránsokra vonatkozó megszorításokat, hisz ők is csak migránsok és nem mások. Az Eu- meg nem értett vele egyet. Akkor most kinek van igaza. AZ Eu-nak, aki azt mondja, hogy minden országba ugyan úgy kell bánni a migránsokkal, vagy Nagy Britanniának aki  külön bánásmódot akar bevezetni - a te állásfoglalásod szerint Nagy Britanniának. Szerintem meg nem.

Azt írtad, hogy nem akarod, hogy muszlim kultúra kerüljön a közeledbe, nem akarsz velük kapcsolatba kerülni. Talán azért mert nem is ismered őket, és csak a hallomásból kapott információid vannak, meg a propagandisztikus adataid vannak. Nekem sikerült elég közeli kapcsolatba kerülni az arab (nem muszlim) kultúrával- mit ne mondjak néhány igen furcsa volt a számomra, de néhány meg színpatikusnak tűnt.

Samirával az esküvőnk (kettő volt) a Jordán nagykövetség épületében volt  – akkor ők látták el a PSZF képviseletét. Két egybe nyíló terembe volt maga az esküvő (nem kell hivatalosan elmenni mecsetbe, bármelyik igazhitű megteheti az esküvői szertartást, ha legalább még két igaz hitű tanú igazolja a szertartás lefolyását) Mint mondtam két terembe volt: Mi Középen ültünk,(ültünk?) Szóval ott voltunk Én abba a terembe ahol a férfiak foglaltak helyet Samira apja bátyjai meg Apán társaságába illetve a követségi vendégek. Mellettem Samira - de ő már abba a terembe ahol a nők foglaltak helyet Anyjával, az én anyámmal húgommal meg az ő húgával illetve a női vendégek

 ( Egy arab esküvő legalább 3-5 napig tart).  Azt úgy sem lehet elmondani mekkora és milyen hatása volt, amikor a húgom, aki akkor 17 éves volt. fekete miniszoknyába, fehér blúzba a nyakába lecsúszott kendővel (szőke, kékszemű hosszú hajú) megjelent úgy fél 11 tájban, hogy mikor kezdődik már a diszkó és mikor megyünk haza- abban a teremben ahol a férfiak beszélgettek, ettek és ittak, és csak úgy kirángatott karomnál fogva, az éppen beszélgetők közül. Többen a szívükhöz kaptak ekkora szentségtörés láttán.

Vagy Samira anyja majdnem meghalt ijedtében - amikor a magyar esküvőn éjfél után a lánya megjelent fedetlen fejjel, menyecskeruhában és elvitték táncolni. Ott lett rosszul azonnal, hogy most mi lesz a lányával.

Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem idegenkedni kell, hanem megismerni és akkor talán tényleg nem hat az Orbáni propaganda.

Hozzáteszem neked, ha megnézel egy XIX századi falusi esküvő lefolyását Magyarországon, akkor körűlbelűl hasonló állapotokat tapasztalsz, mint az én arab esküvőmön. De mondhatnám a hagyományos fswlusi fonót, vagy akár a templomot ahol az istentiszteleten külön volt férfi meg külön női ülőhelyek. És akkor az erőszakosságról meg ne is beszéljünk. Azért a keresztények sem valami, hú de békés népség – azt gondolom.

Gyurcsánnyal, meg a DK-val kapcsolatos véleményemet leírtam a NewTiborcnak – többet ehhez nem kell hozzátennem.

Kedves NewTiborc!

Jobbulást kívánok a mütéted után!

Most visszakérdezhetnék, hogy ki is vagy Te, hogy csak úgy rám húzod Schiffert. 

Rendkivüli látnoki képeségeddel megállapitod, hogy a baloldal Gyurcsánnyal nyerhet csak 2018-ban, vagy veszithet! Azt hiszem ezen megállapitásodat nem kell majd visszalapozni!

Annak kifejezetten örülök, hogy tisztábban látod a dolgokat mint én. Plessatt barátodat nem bántottam, csak leirtam a véleményemet!

Azt hiszem túl sokat nem fogunk beszélgetni egymással, ahogyan eddig sem tettük!

Kedves NewTiborc+

Elsősorban kívánok neked jó egészséget, egy szemműtét, mindíg komoly dolog, akár milyen kicsinek tűnik, bizony nem az.

Ami a hsz-t illeti, ha megbocsátasz nekem, azért van benne néhány, mondjuk úgy hogy tévedésed. Azt írod.

„Mellesleg a Kapitány úrnak ezt a véleményt már évekkel előbb kellett volna utjára bocsátani és akkor nem itt tartanánk. Csak hát akkortájt Ő is mással volt elfoglalva:”

Nos, nem két évvel ezelőtt mondta ezeket, hanem válójában sokkal korábban. Csak akkor más volt a címe. De ugyan ezeket mondta akkor is, persze azóta eltelt idő tapasztalataival, most kiegészítve. Jelesül ezek mind a Balra magyarban jelentek meg először (Már ami a vázát illeti ennek az írásnak) Nem ő volt mással elfoglalva, hanem mi.

Szóval most egy picit úgy érzem, hogy ez irányú kritikád nem helyénvaló.

Ami a DK-t illeti. Azt gondolom, hogy nemeszik olyan forrón a kását. A DK- az nem balodali párt. Hogy demokratikus párt-e, azon lehet gondolkozni. Hogy van-e rá szükség Nem tudom. Inkább arra hajlok, hogy nagyobb károkat okoz, mint amennyi hasznot hajt. Ha csak a politikai haszonelvűséget nézem - ahogy a demokráciát manapság megjelenítik - akkor az isten mentsen meg tőlük.

Gyurcsány kérdés- én nem vagyok abban biztos egyáltalán, hogy olyan karizmatikus, és nagyívü, mint amilyennek látszik. Amikor ész nélkül beszél hülyeségeket (például a migrációs kérdéseknél- hogy Orbán mit írt és mit nem írt alá), akkor mindig úgy érzem, hogy inkább meg se szólalt volna. Aztán meg remek dolgokat mond. Egyszerűen nem értem – mintha kettős személyiség lenne Mint Dr Jekyll, meg Mr Hyde. Két személyiség ugyan abban a testben. Egyszer a mértéktartó, meggondolt szociálliberális politikus- egyszer meg az elszabadult hajóágyú, aki mindenre és mindenkire tüzel.

Azt gondolom, hogy az ilyen ember nem igazán lehet megbízható és hasznos- bármennyire is félnek tőle- vagy nem félnek- nem kell vele szövetséget kötni.

Azt gondolom, ebben a kérdésben a piranha véleménye közelebb áll a valósághoz.

Kedves NewTiborc bartom!

Örömmel látom, hogy végre Te is bekapcsolódsz hozzánk. Arra azonban vigyázzál, hogy a DK-ró meg Gyurcsányról sok jót ne mondjál, mert mindjárt megbélyegeznek, mint Gyurcsány fant! Lassan az ember le sem meri irni a gondolatát, mert alaptalanul, egyből megbélyegzik. Pedig hát, lehet , hogy nem túlzok, amikor arra gondolok, hogy a régi MSZMP-ben, majd az MSZP-ben is többet dolgoztam, mint azok, akik esetleg a DK-val megbélyegeznek. Te is , valahogyan így vagy ezze. No de sebaj, ettől még elmondjuk a véleményünket, nem? A lényegre térve, sokan bár hogyan is utálják a DK-t--Talán maguk sem tudják, hogy miért, ugyan is ezek alapján a többi pártot és vezetőit is ugyanígy lehetne utálni--azt azonban illene tudomásul venni, hogy jelenleg a DK_nak 4-500 ezer biztos támogatója van és sokan vannak, akik, ha kell, a fülkékben támogatni fogják annak ellenére, hogy most nem nyilatkoznak! Na de a lényeg, ezekre a szavazatokra nincsen szüksége a demokratikus oldalnak? Persze, oly sok szavazója van a pártunknak, az MSZP-nek, hogy nincs másra szükség, ezek szerint. Ha így gondolkozunk, akkor biztos a nagy vereség és akkor mire megyünk az utálkozásunkkal? Említetted a Schiffert, az MSZP-vel biztos , hogy nem áll szóba, tehát arra úgy kell tekinteni, hogy csak az esélyeket csökkenti, mert csak szavazatokat visz! Erről ennyit.

Szanyi blogja jó, de a baj azzal van, legalábbis nekem, hogy elméleti balra fordulást vizionál, ugyanakkor a mai Magyar viszonylatokban a gyakorlatban elképzelhetetlen a végrehajtása ez elméletnek, ha pedig egy hatalmas támogatottsággal a háta mögött is hosszu évek munkája sem garantálná a sikert. Azt csak megjegyezném, hogy a mai jobboldal, meg a Jobbik mindezt tétlenül nézné, amikor kettőjük összevont támogatottsága biztos 2/3-ad, a baloldal, pedig összesen alig haladja túl a JOBBik támogatottságát. Akkor hát, miről is vitázunk. Lehet a távolba nézni, lehet álmodozni, azonban a tények makacs dolgok, a jelent nem lehet figyelmen kívül hagyni. Sajnos, legalább is én, azt vélem kiolvasni még a Szanyi egyébként ismétlem, remek elméleti eszmefuttatásából, hogy az általa vázolt uj baloldali politikát egyedüli pártként óhajtaná végrehajtani. Vagy csak az MSZP-re gondol? Valószínű, mert más pártot, akik ma palettán vannak, Ő sem tud elképzelni. A jövő, majdai baloldali pártjait meg nem igen látni, azokra előre alapozni egy ily nagymérvű átalakítást, hát ezt tartom gyermetegnek, még azt sem merem mondani, hogy a távoli jövőnek. Erre, semmiféle feltétel nem adott ebben az országban!

Kedves Piranha53!

Két hete műtötték a szemem, de már tisztábban látok dolgokat mint Te barátom. Plessatt barátomnak igaza van, nem kell elkapkodni ezt a bizonyos személyek leírását. Különben is ki vagy Te, hogy ezt csak úgy eldöntöd?. Nekem meg az a véleményem, hogy ha a baloldalon nem lesz tényező 18.-ban a Gyurcsány és pártja akkor megint vereség lesz. Lehet, hogy úgy is, de akkor holt biztos. Ezt a bejegyzést a választás után nyugodtan visszakeresheted és ha nem lett igazam, akkor a Kossuth téren zászlófelvonással kérek bocsánatot. Kivel akarsz nyerni? a Schifferrel? Na ne, tanulmányozd egy kicsit az életútját s a megnyilatkozásait.

Mellesleg a Kapitány úrnak ezt a véleményt már évekkel előbb kellett volna utjára bocsátani és akkor nem itt tartanánk. Csak hát akkortájt Ő is mással volt elfoglalva:

Kedves piranha53!

Amit írtál, azzal még egyet is lehetne értenem, egy dolog kivételével. Mégpedig, téves az a megállapításod, hogy engem Orbán propagandája befolyásolt migráns ügyben. Akkor most itt, ünnepélyesen kijelentem, hogy többet ilyen vádat ne kaphassak, hogy mindenféle Orbáni propagandát figyelmen kívül hagyok migráns ügyben, ezért, csak a magam meggyőződése alapján mondom továbbra is, hogy nem szeretném, ha a migránsok elözönlenék az országot, nem szeretném, ha nagyobb létszámú migránst telepítenének be az országba. Ezek nem jelentik azt a tényt, hogy elitélem a gyűlöletkampányt, elitélem az országokat ismét elválasztó kerítésépítéseket. Csupán azt tartanám elfogadhatónak, hogy a nemzetközi összefogás eredményeként, a már Európa területére érkezett migránsokat a schengeni határokon túli un. gyüjtőpontra vigyék, ott tisztességesen lássák el, amig a nagyhatalmak meg nem teremtik a feltételt ahhoz, hogy visszatérhessenek saját hazájukba. Ehhez minden országnak anyagilag és egyébb módon hozzá kelljene, hogy járuljon. Az pedig, hogy egy Európai országba ki mehessen be törvényes keretek között, itt akár az üldözöttre és a munkavállalóra értem, ez legyen minden ország belügye és döntése.

Azt hiszem, hogy most megfogalmaztam nézetemet és Te se gyanusíts továbbra is azzal, hogy az Orbáni propagandára ültem fel. Felnőtt, önálló gondolkozással rendelkező ember vagyok, akinek lehet egyéni véleménye és ezt nem is titkolja. Ezért is kérlek, hogy ne gyanusítgass, fogadd el nézetemet! Amúgy, csak megjegyezném, hogy rajtam kívül nagyon sok baloldali érzelmű ember ebben a témában hasonlóan gondolkozik! /Ha nem a számszaki többség./

Ami pedig a választást és az azt követő időket érintheti, a nézetem továbbra is az, hogy a demokratikus baloldal igyekezzen nagyobb arányban győzni a köveztkező választáson, ekkor megszünne az általad felvetett nehéz politikai bel-helyzet. Ennyi!

Gyurcsányról meg csak annyit, hogy lehet szeretni és lehet gyűlölni. Az is igaz, hogy sok fiatal van a baloldalon, ennek ellenére nem igen találkozni olyannal, aki olyan egyéni tulajdonságokkal is rendelkezik, akik tulszárnyalják a jelen ismert politikusainkat. Egyenlöre, egyiket sem tudom elképzelni "húzó" embernek. Én még Gyurcsányt sem tenném talomba, mert a FIDESZ jobban fél még tőle, mint bár mely baloldali politikustól. Ha más nem is lenne, de ennyi előnye továbbra is van a FIDESZ-szel szemben. de ez legyen ismét az én gondolatom

Kedves lapátkaszát!

 Én egy pillanatig sem mondtam, hogy ez holnap fog bekövetkezni, sőt azt sem hogy holnap után.

Azt hiszem hogy Szanyi sem állított sehol ilyesmit.

Sőt kifejezetten azt írtam, hogy ha majd újra egyesül a munkásosztály és homogénná válik, akkor lehet erről szó. az meg egy hosszú folyamat, de legalább van valami, amit lehet látni.  

Tudod az ML-be ilyeneket mondtak, a „kapitalizmus kitermeli saját sírásóit”, meg „ ez a harc lesz a végső”, meg a kapitalizmus megdöntője a proletariátus lesz akik megtanulják a kapitalizmusban legyőzni a gaz tőkéseket és elsajátítják meg minden” Egy frászt. nemez a harc lesz az utolsó,meg nem bizots hogy a kapitalizmus megdöntését azonnal az átmenet követi, meg proletariátus meg minden mint olyan teljesen mást jelent ma mint az ML idején jelentett.

Ezek mind csak arra voltak jók, hogy elkendőzzék azt, amit mindenki érzett a szíve mélyén, hogy valami baj van, csak nem tudjuk, hogy mi. Aztán persze kiderült, de mint általában mindig csak későn eszméltünk fel. Ma már sokkal jobban megértik a szocializmus tényét, mint akkor,amikor hivatalosan az ML- volt a vezető ideológia. Sokkal jobban és sokkal szélesebb körben, bár a kétségek is sokkal átfogóbbak, mint annak idején ez következik az ML következetlenségéből.

Mondhatnám azt is, hogy a 70-es 80-as években újra divatba jött Marx nyugat Európában és megannyi iskola próbálta a marxi tételeket ilyen olyan módon újraértelmezni és a marxizmust a kor követelményeihez igazítani - de ellenzői sem tétlenkedtek persze.

például Cambridge-ben az Universiti of Cambridge közgazdasági tanszékén megalakult a Neokeynessiánusok berkein belül egy kifejezetten a Marxi közgazdasági tételekkel foglalkozó kör,

Mészáros István megírta a Tőkén Túl című négykötetes munkáját, amely tovább viszi a Marxi közgazdaságtant. Ugyan csak ő megírta a Szocializmus vagy Barbárság című munkáját, W. Paul Cockshott – Allin Cottrell, megírta az Új szocializmus felé című munkáját, de mondhatom Heller Ágnest is aki mintegy aktualizálta Marxot -  egy kis túlzással.

Álljon itt befejezésképpen egy idézet Heller Ágnestől, amely megmagyarázza valamelyest a kialakult helyzetet.

A hataloméhes, frusztrált értelmiségiek számára persze még mindig a leninizmus nyújtja a leggyorsabb és legkönnyebb utat a felsőbb pozíciókba; ez egy gigászi ego-trip. Mivel pedig mindig is lesznek hataloméhes, frusztrált értelmiségiek, valószínűleg semmiféle észérv nem képes megakadályozni, hogy új totalitárius vagy kvázi-totalitárius pártok vagy országok alakuljanak ki ott, ahol a demokrácia még nem vert gyökeret. Ehhez azonban már senkinek nincs szüksége Marxra, de még Leninre sem.

A politikai intézmények emlékezete ugyanis hosszú távú.”

Remélem azért egyszer még szükség lesz Marx-ra, még akkor is ha teljesen félművelt,idióta, elborult agyú, egyetemisták ki akarják töröltetni a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemből Marxot( Hiába nevezték át Corvinusnak attól az még nekem például maradt MKKTE.)

Kedves lapátkaszát.! 

A társadalmi tulajdon léte nem azt jelenti, hogy az intézményrendszerek nem működnek. Dehogy nem. Azaz ott is van vezető ember, és van olyan, aki nem vezető. Vannak mindenféle strukturális elemek - azaz működik a demokrácia intézményrendszere. Valahol ezt úgy írta le Marx, hogy a demokrácia működését a diktatúráinak az eszközrendszerével szabályozzák (Diktatúra nem pejoratív értelembe értendő, hanem az eredeti értelmében, azaz Hivatalt jelent)

Értéktöbblet: A munkaérték-elmélet teljes kidolgozása Ricardo nevéhez fűződik. Eszerint az előállított javak értékét, így az árát is, kizárólag a beléjük fektetett munka határozza meg. Két jószág árának aránya megegyezik az előállításukhoz szükséges munkamennyiségek arányával.

Ricardo szerint azonban a munka tényleges kifejtője, a munkásosztály nem kapja meg az általa termelt javak értékének egészét. A tőketulajdonosok csak annyit fizetnek ki a munkásoknak, amennyi a létfenntartáshoz és a szaporodáshoz szükséges. A fennmaradó részt, a profitot kisajátítják. A bér–profit arány megváltoztatásáért állandó harc, osztályharc folyik a munkás- és tőkésosztály között. Ricardo ezen megállapításai később Marx politikai–közgazdasági nézeteinek alapjává váltak.

Marx  munka használati érték és értékelmélete, amely két alapvető oldalát mutatja meg az ember által használt illetve előállított javaknak. Ezen elmélet kidolgozásakor Marx a klasszikus közgazdaságtan már meglévő elméleteit szintetizálta.

A használati érték egy adott dolog hasznosságát jelenti – azaz hogy az adott dolog abban a pillanatban, amikor szükség van rá úgy funkcionál-e mint ahogy annak kell funkcionálni.

Az árutermelő munka kettős jellegéből következik tehát, hogy az áru használati érték, amennyiben konkrét munka terméke, és érték, amennyiben elvont munka terméke. Ez a kettősség jelentkezik az értéknagyság változásának vizsgálatánál. Ha eltekintünk a munkák konkrét hasznos minőségétől, amely a használati értékben tárgyiasul, az értéknagyság meghatározáskor a munka pusztán mennyiségileg számít, mint általában vett emberi munka. Ha például egy áru termeléséhez szükséges munkaidő a felére csökken, mivel a munka termelőereje kétszeresére nő ez nem érinti az egyes áru használati értékét, értékének nagyságát viszont felére csökkenti, mivel az ugyanazon idő alatt létrehozott használati értékek tömegét növeli. „Nagyobb mennyiségű használati érték önmagában véve nagyobb anyagi gazdagság, két kabát több, mint egy kabát. Két kabáttal két embert lehet ruházni, egy kabáttal csak egyet stb. Ennek ellenére az anyagi gazdagság tömegének növekedésével egyidejűleg értéknagysága csökkenhet. Ez az ellentétes mozgás a munka kettős jellegéből fakad.” (Marx: A tőke I., 51. o.)

Marxnál három egymástól jól elhatárolható fogalom szerepel: a használati érték, csereérték és az érték. A kereslet és a kínálat ezek közül csak a csereértékekre, azaz az árra hat. A használati értéknek, a hasznosságnak ehhez az árhoz semmi köze sincs.

Ami a csereértékben megjelenik, nem az áru használati értéke, hanem az értéke, azaz az áruban testet öltött elvont munka. Az áruk, mint használati értékek minőségileg teljesen különbözőek, de mint értékek teljesen egyformák. Csak a hasznosságuk a mérvadó, míg a a csereértékben az áru árát  már nem a hasznosság határozza meg hanem a piaci viszonyok.

Ezt fontosnak tartottam, hogy tisztázzuk. Ez azért fontos, hogy megértsük azt, hogy nem a munka az értéktöbblet forrása, hanem a munka erő. Nem csak a munka kettős természetű, hanem a munkaerő is. A munkaerő értéke (amit tudjuk, hogy csereérték), mint minden más árué az újratermeléséhez szükséges munkamennyiség, amely a létfenntartási javak megtermeléséhez szükséges munkaidőre oldódik fel, használati értéke pedig, maga a munka. Ebből következik, a munkaerő megvásárlásakor az áruforgalom területén kifizetik, a munkaerő értékét a termelési folyamatban pedig realizálják a használati értékét, így az értéktöbblet termelése teljes összhangban van az árutermelés törvényeivel, az egyenértékű cserével és a belőle fakadó tulajdonjoggal.

Az árutermelő munka kettős jellege a tőkés termelési folyamatban, mint munkafolyamat és értékesülési folyamat egysége jelentkezik. A munkafolyamat révén a termelési eszközöket elhasználják és értéküket átviszik az új termék értékébe, az értékesülési folyamat révén pedig új érték keletkezik, amely meghaladja a munkás munkaerejének értékét. A tőkés termelési folyamatban tehát egyszerre megy végbe új érték, ill. értéktöbblet termelése és a régi érték átvitele a felhasznált termelési eszközökből az új termékbe. Az előbbi az árutermelő munkának, mint elvont emberi munkának az eredménye, az utóbbi a konkrét munka, mint célszerű tevékenység funkciója.

Akkor, amikor a munkás más tulajdona nem lévén, kénytelen eladni a munkaerejét és ezért nem az értékesülési folyamatban meghatározható új értéket kapja meg a munkájáért - képződik az értéktöbblet, amelyet a tulajdonos használ fel - ez a profitja.

Társadalmi tulajdonban a munkás, mint kategória nem létezik, mint ahogy nem létezik tőkés sem.( a leggyakoribb hiba az, amikor a tőkés megszűnéséről beszélünk, de nem tesszük hozzá, hogy ugyan akkor a munkás is, mint kategória megszűnik.) Ebben az esetben egyrészről az értékesűlési folyamatban keletkezett új érték egyenlő a használati értékkel amelyet teljes egészében a termék előállítója élvez, azaz nincs értéktöbblet-nincs profit.

Tévedés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek költségek, de lesznek - azokat az új értékből ki kell fizetni, mert az alapanyag nem ingyenes, és a termelési eszközök sem ingyenesek. Csak az a különbség, hogy az értékesűlési folyamatban keletkezett árat az előállító kapja és nem a munkaerőt kell eladnia, hanem a munkaerőnek a használati értékét - amit a termelési folyamatban realizálnak.

nem beszélve arról, hogy nem is tudja kinek eladni a munkaerejét mert nincs tulajdonos illetve a társadalom a tulajdonos. azaz ő maga – így lesz a termelési folyamatban a munka használati értéke.

Másik tévedés általában a munkamegosztás kérdése, illetve az anyagi és szellemi munka szétválasztásának kérdése.

Sokan abban a biztos tudatban élnek, hogy a szellemi munka az, amikor a mérnök megtervez valamit. Nem az. Ez az anyagi munkának a szellemi vetülete. A Szellemi munka például a festő, színdarab írója, a költő stb. Ők is végeznek anyagi munkát - de ez a szellemi munka anyagi vetülete. Amikor e két dolognak az egyesítéséről beszélünk, akkor arról van szó, hogy a társadalmi tulajdon lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen különválasztani e két munka részt –azaz aki reggel halász az este lehet költő is délután meg színikritikus, délelőtt meg gépészmérnök - ha van hozzá tehetsége, tudása és affinitása. Azaz nem kell a munkaerejét áruba bocsátani, tehát alkothat kedvére és tehetségének megfelelően.

A munkamegosztás (természetesen csak is a társadalmi munkamegosztásról beszélünk nem pedig egy munkafolyamat felbontásáról különféle műveleteknek megfelelően.) a munkák olyan önállósulása egymással szemben, hogy termékeknek árukként kell egymással szembelépniük és átmenniük a cserén, elvégezniük az áruk átalakulását, árukként kell viszonyulniuk egymáshoz.

Röviden a társadalmi munkamegosztás nem más, mint a foglalatosságok elkülönűlése. ha megveszed a munkás munkaerejét elkülönülsz a munkástól a foglalatosságodban aza megosztottad társadalmi szinten a munkát. A munkaerő feletti uralom a magántulajdon a társadalmi munkamegosztás, mint a foglalatosság elkülönülése, melynek eredménye pedig a munkaerő feletti uralom. Ezért mondjuk azt, hogy a társadalmi munkamegosztás és a magántulajdon ugyan annak a dolognak a két oldala az egyik a folyamat a másik meg a végtermék.

Egyéb, személyes kérdés:  Kedves plalyA, te ezeket a dolgokat hol, milyen iskolában tanultad?”

Freiburgba jártam egyetemre az NSZK-ban, de egy másikra meg Moszkvába.

de ez miért kérdés?

" anélkül hogy gondolkodnál egy picit., Te viszont mindent egy kalap alá veszel,Néhányszor elmagyaráztam neked, Azért nem mégy semmire, . Mantrázod,De talán egy példa alapján jobban megértheted,, Itt van a baj a nemzetisteneddel illetve az általad használt nemzetisten fogalommal., Itt van a baj a nemzetisteneddel illetve az általad használt nemzetisten fogalommal.,Viszont számtalanszor leírtad, hogy nem úgy van, mert tulajdonképpen az nincs is, és ha volna, annak az a tevékenysége mellyel felváltja az osztályharcot az helyes, mert az osztályharc nem oldott meg semmit sem. ,

hogy kételkedem abban, hogy érted-e, hogy miről is beszélgetünk - vagy csak ezt az értetlenségedet azzal próbálod mentegetni. hogy te más szempontok szerint ítéled meg a dolgokat. (amihez persze jogod van, csak így elbeszélgetünk egymás mellett már sok éve) Amiket aztán a linkek tömkelegével próbálsz megmagyarázni - de ha véletlenül veszem a fáradtságot és utána kérdezek, akkor már bajban vagy - és általában nem adsz választ, hanem felsőbbségesen duzzogsz egyet.,

válasz sehol sincs - helyette hoztál egy hírt, aminek tartalmi mondanivalója olyan homályos, hogy  nem tud

illetve csak neked- a ,

Hogy értsd, miről beszélek.,Te pedig kedves lilla mégy utána - bár te bevallottan a ,edd azt – ez a te dolgod, csak ne akarj ilyen összemosásokba belerángatni"

 

 

Egy árva kukkot nem értettél az egész problémakörből. Egy negyed hökkenetet sem. Ugyanazomn MM írásokból csak a neked tetsző sorokat vetted ki, és alaposan eltorzítottad magát a gondolatot.  No ennyit a személyeskedesről viszont válasznak.

Kettő évig nap, mint nap küzdöttem lépésről lépésre, hogy megértsem  mi a baj a jobbikkal, mint radikális párttal, mert azzal úgy amúgy baj nem lenne.Ehhez érteni kell a jobboldali , és baloldali útválasztást az I. vh utáni időkből (fasizmus(elutasítja a kapitalizmus bizonyos formáit, de kisvállalkozásokban ,kisbirtokokban látja a kibontakozást, ÉS aa baloldal :elutasítja a kapitalizmust de közösségben látja a kibontakozást. (mindkettő eljutott egy végkifejlethez, ami abból következett, hogy hogy az emberek emberből vannak, és aki a céljaikat akadályozza az ellenség (ez az ellenség kreált is lehet amely bizonyos nehézséget testesít meg.

Azt hiszem eddig nincs vita.Abban sem, hogy mindkettő működőképes lehet, és mindkettő rosszul bírkózott meg a támadó nehézségeivel

Nem akarom végigvinni az egész két éves cikksorozatot, amelyet ezután  elolvastam, csak el szeretnék jutni egy pontig: en.

először is: van egy valós vagy vélt félelem a másságtól minden közösségben.Ha egészséges tartás ez, akkor baj sincs belőle , akkor  kirekesztés ez bármiféle lehet, hajléktalanok elmebetegek, idegenek, máás bőrszínűek, szegények.

Ha mellé tesszük a  fajelméletet, akkor irányulhat embercsoportokra, (jelesül romákra és zsidókra nálunk), más országokban másokra) Ezek elnevezése rasszizmus, ezen belül antiszemitizmus

Aztán az idők folyamán a konkrét antiszemitizmus fogalma  kitágult , és felvette azt a jelentését, ami a szerkezetére és megnyilvánulására utal és antiszemitizmusnak neveznek minden kirekesztésformát

Ez az első megértendő ,  és elfogadandó .

Ezért beszélnek jobboldali antiszemitizmusról :(Kirekesztéses nemzetfelfogás:autoriterizmus, népnemzeti nemzetdefinicíó,az emberi méltóság helyett a nemzet méltóságának védelme,homogén kultúraelképzelés,rendpártiság,kirekesztő hajlam,vér és föld  szerinti népiség politika,munkaalapú társadalom modell stb.)

és baloldali antiszemitizmusró(:, összeesküvéselméletesség, antikapitalizmus, antiglobalizmus,nagytőke ellenesség, oligarcházás __.struktúrálisan hasonló felépítés :, mint az előző 

((a rasszizmus kifejezés is  használatos ebben a két értelmezésban? és sokan rasszistának mondanak minden kirekesztőt bárkit és bármiféle okből is tegye azt))

Ezután merül fel a kérdés: miért oly sikeres a fidesz jobbik:és miért is veszély a sokaságra? a nemzetet a nemzet méltóságát emeli mindenek fölé, és a történelmi eseményeket heroizálva "kötelezi " az embereket elismerni , csodálni azt, és minden körülmények között engedelmeskedni a "nemzet kéréseinek" és büszkének lenni, hogy a kérést teljesítette.Kvázi pont úgy csodálni, mint az Isten képét, Így lesz afféle pótvallás. És Ti itt sokan  ebből a sorból ezt az utóbbit heherészitek "nemzet-isten" azaz a nemzet olyan heroizált tisztelete szereteteahogy. 

 

"S a nemzet isten képe lesz, 

Nemes, nagy és dicső, 
Hatalma, üdve és neve 

Az éggel mérkező. " bár ez Vörösmaty elismerem szerencsétlen volt a kifejezést alkalmazni, ott ahol nem akarják megérteni. Ady egyébként nem alkalmazta ezt a kifejezést ilyen értelemben! Olvass utánna! 

A többit már ezerszer leírtam, ahogy Te is a magad mantráját.

És most én személyeskedek: 

ez a gondolatsor nem teljes, ahogy a sok ágát bogát nem lehet így leírni pár mondatban.Majd átolvasom, és ha igen hiányosnak gondolom, kiegészítem. Én meg akarlak érteni amit írsz. ezért gondolom a szekularizáció fogalmát át tudod ültetni arra, hogy mi sérült e téren ma itt . 

és gondolom a jog előtti egyenlőség ténye is világos, mint elv. mára.

 

 

Ezért hát lezárhatjuk a vitát. Értelmetlenné vált! 

ettől még marad a kérdés: Vállaljuk-e be a jobbikot ?

 "Mert máskülönben hogyan akarsz fellépni a nemzetállamok újraalakulása ellen? A szélsőjobb ellen?Végsősoron a jobboldal előretörése kapcsán a borítékolt háborúk ellen?//" Bár ezt is kifejtettem, hogyan értem-korábban! :) 

Kedves plalyA!

Szerintem teljesen érthető volt amit a vegyes tulajdonnal kapcsolatban, illetve a baloldal feladatáról írtál.
Csak kétlem, hogy ennek itt lenne az ideje.
Marx valami olyasmit írt, hogy a legfejlettebb gazdaságban valósulhat meg a szocialista forradalom sőt ( ha jól emlékszem) még olyanról is polemizált, hogy minél fejlettebb a gazdaság, annál kevésbé lesz forradalmi jellegű a változás.
Nos a jelenlegi gazdasági fejlettségünk szerintem nem éri el az 1990-es szintet, a munkásság pedig szervezhetetlenné vált a széttagolt és viszonylag kis méretű üzemek miatt.

Kis adalék a rendszerváltáshoz:

Van egy film a youtubon, " Tágra zárt fülek" címmel. Ott Köröskényi Imre elmondja, hogy milyen nézeteltérések miatt került szembe az Mszmp-vel és többed magával átment a Lakiteleki Körbe, hogy egy baloldali pártot hozzanak létre. ( Ha visszaemlékszel 1 évvel a rendszerváltás előtt még csak arról folyt a diskurzus, hogy lehet-e több párt rendszer a szocializmuson belül)
Szóval Köröskényiék azért mentek át ehhez a szerveződéshez, hogy egy balodali reform pártot hozzanak létre, és végig ebben a hitben voltak, mígnem a párt megalakulása előtt Antall bejelentette, hogy az MDF egy keresztény konzervatív párt.

Így is morzsolódtak le emberek.

Az ideológiával pedig az volt a probléma, hogy nem választott ideológia volt, hanem oktrojált.

Amúgy annak a rendszerváltásnak is voltak vesztesei, és akinek mondjuk jómódú földbirtokos volt a nagyapja, annak családi traumát okozott a birtok elvesztése és ezt nevelték bele. Ők csak a békesség kedvéért símultak bele a rendszerbe.   

Kedves plalyA!

"A másik a társadalmi tulajdon - amikor a termelő eszközök, így a tőke is, mint termelő eszköz társadalmi tulajdonban van. Vagy is mondhatjuk azt is, hogy a termelő eszközök, és a termelési eszköz is társadalmiasul (termelési eszköz az ember a maga termelési ismereteivel a munkaereje, a tudástőkéje). Mivel az elosztást a társadalom végzi a tulajdon is a társadalom tulajdona így a társadalmiasult termelés is a társadalomé. - Azaz nincs kizsákmányolás, mert, ahogy az egyén a termelő eszközeivel használati értékű munkát végez, a társadalom a maga termelő eszközeivel szintén használati értékű munkát végez.  - Nincs értéktöbblet termelés - mert nincs kinek, nincs kizsákmányolás gazdasági értelembe (az egészségügyi kizsákmányolást most nem keverem ide), mert nincs kit kizsákmányolni, nincs társadalmi munkamegosztás, mert nincs szétválasztva a szellemi munka meg az anyagi munka, (nincs, aki kizsákmányoljon) ezáltal magántulajdon sincs."!

Amit leírtál az nekem az ősközösségre hajaz és a családi gazdálkodásra. Társadalmi méretekben nem tudok elképzelni ilyet!
Nemhogy egy társadalom, de 1000 ember életét sem lehet úgy megszervezni, hogy valaki ne irányítson, hogy valaki ne mérje fel, hogy miből mennyit kell termelni és ne adjon megrendelést ( ne szóljon oda), hogy több lópatkó kell, mert nagyon fogyóban van. És ha valaki tudja irányítani a termelést, vagy akár csak rákényszerül erre, akkor ott bizony már van munkamegosztás ( lásd az Ásziai termelési módot, ahol a munát irányítók előbb csak a munkamegosztás alapján különültek el, aztán belőlük lettek az uralkodók.)

A másik megállapítás amire rácsodálkoztam, hogy nincs értéktöbblet termelés! 
Miért nincs? És ha nincs akkor miből van a társadalmi tulajdon, miből pótolják az eszközöket? 

Na várj, próbálom másként fogalmazni!

Eddig úgy tudtam, hogy az értéktöbblet termelés nem elhatározás kérdése, mivel az emberi alkotó munka nagyobb értéket állít elő, mint amennyibe a munkaerő újratermelése kerül.
Egy kőműves összeszedi magát és 1 hét alatt felhúz egy házat. 1 heti kalória bevitele legyen 15 ezer ft. a ház meg félkész állapotban ( tető nélkül) is ér 1 milliót. A kőművesnek eszében sem volt értéktöbbletet termelni, és mégis termelt! ( most ne menjünk bele, hogy a munkaerő újratermelése nem csak az evés, de ha belemegyünk is, a házra jutó összeg nem haladja meg az 50 ezer Ft-ot) A kőműves a többszörösét állította elő, annak, mint amennyivel a munkaerejét újratermelte.

Tehát értéktöbblet termelés van, csak azt a közösség sajátítja el.  

Tudsz példát mondani ennek a tulajdonformának valamilyen megvalósulására? 

Egyéb, személyes kérdés: 
Kedves plalyA, te ezeket a dolgokat hol, milyen iskolában tanultad? 

 

Folytatom még! :DDD

Kedves lapátkaszát!

Szerencsére én a Rákosi korszakot nem éltem meg, eszmélni is a 70 évek körül eszméltem, a rendszerváltást viszont átéltem.”

Jó neked, szerintem, meg csak módszerváltás volt. Az történt, hogy az apák átadták a hatalmat a fiuknak.

Hihetetlen amilyen mocskot szórtak ott mindenre, ami bármilyen módon kapcsolódott az "átkoshoz".

Azt gondolom, hogy ez azért volt, hogy mindenki nagyon demokratikusnak akart látszani, viszont egy jó részénél a kisszerű pitiánerség, és a karierpolitikusság is megszólalt. Tudod nem nagyon kedvelem a „megvilágosodókat”, akik 1989 december 31-én este a párt taggyűlés első sorában kiabálják a „feszitsd meg-et” és senki sem elég kommunista nekik, de 1990 január 1-én már a templom első  sorában hányják magukra a keresztet. Az ilyen nem elvhű, hanem karrierista, megélhetési ember. Sajnálatos módon az MSZMP 800 ezer fős párttagságából a döntő többség ilyenfajta „komenista” volt.

„Antall igen sokszor hangoztatta, hogy azért kell a gyors privatizáció, hogy soha ne lehessen " visszacsinálni"  az előző rendszert.”

Az Antall-kormány mondjuk úgy finoman szólva, hogy egy jószándéku, de dilettáns politikusokból álló kormány volt. 1994-re a belső államadósság mértéke 1284milliárd forintra rúgott ez több volt mint az éved GDP 88%-a ( egymagába) – ehhez jött még a külső államadósság és a zavaros helyzet. Nem csoda hogy szükség volt a Bokros csomagra- az már Horn Gyulának a „bűne” hogy nem vitte végig a csomag rácionálási dolgait, megelégedett a részeredményekkel. Nem lett volna szükség olyan mértékű megszorításokra, ha elfogadja a Békesi reformterveit, de félt hozzányúlni a kádári szent tehenekhez például - meg is lett a következménye, egy demográfiai bomba alakult ki, aminek mostanság isszuk majd meg a levét.

Tovább szintén Horn „bűnéül” kell felróni a prakticista tömb kialakulását az MSZP-be – mind a mai napig nem tudott tőle megszabadulni az MSZP- nagyban hátráltatja sajnos azt, hogy az MSZP ütőképes párt legyen.

„És, ha a felvázolt gondolatsor nem összeesküvés elmélet, akkor igencsak meg kéne vizsgálni egyszer, hogy milyen volt VALÓJÁBAN az a szocialista gazdálkodás. 

Annyiban egyetértek veled, hogy valóban meg kéne vizsgálni, hogy milyen is valójában a szocialista gazdálkodás – sajnos nem volt Magyarországon ilyen, tehát máshol kell keresni.

Van néhány elgondolásom ezzel kapcsolatban is. Elsősorban az, hogy a „vegyes gazdaság” ahol a kapitalizmus és a szocializmus gazdálkodási folyamata létezik egymás mellett párhuzamosan, csak egy  ugródeszka lehet és nem más.  Hogy miért?

A szociáldemokrácia jelenlegi elképzelése szerint a hagyományosan a „vegyes gazdaság” , a kapitalizmus egyenlőtlenségeinek a progresszív adózás és a szociális ellátás rendszere révén való csökkentése, a parlamenti demokrácia és a polgári szabadságjogok mellett képzeli el. Nem mondom, hogy nem értek el sikereket, például a Jóléti állam idoljával, de a sikerek eltörpülnek az okozott kár mellett. Osztályöntudat eltűnése, hova tovább az osztályok felszámolása a társadalom perifériájára szorulók növekedése a tanult gyámoltalanság növekedése (a szociális háló miatta - bár Magyarországon még spárga se nagyon volt nem hogy háló) A legtöbb baloldali érték kiürült új tartalommal nem töltötték fel. A neoliberalista gazdaságpolitka, és a szociálliberális crédó egalitáriussága, a tömegindividualizáció és a rosszul értelmezett esélyegyenlőség azt eredményezte, hogy bárhogyan is igyekeznek alkudozni a kapitalista gazdaság mechanizmusai hajlamosak hatalmas  jövedelmi, vagyoni  és az „életesélyeket” érintő egyenlőtlenségeket létrehozni a társadalomban.

Ezt alkukkal nem lehet kiküszöbölni.

Csak a személyes jövedelmek elosztási módjának radikális megváltoztatása, kínál valódi esélyt a nagyarányú egyenlőtlenségek felszámolására.

Másodszor a „vegyes gazdaság” problematikus két fontos vonatkozásban. Az eddig létezett vegyes gazdaságokban a szocialista elemek alárendeltek maradnak a kapitalista elemeknek. Azaz az áru- és bérformák maradtak a termelés szervezésének és a munka megfizetésének az elsődleges formái.

A szocialista szektort, vagy tevékenységet egyértelműen azonosították a szociálpolitkával. A „szocialista” tevékenységeket a kapitalista szektorból kivont adójövedelmekből kellett finanszírozni, ami azt jelentette, hogy a „jóléti” beavatkozásoknak és az alapvető szolgáltatások „ingyenes” elosztásának a kiterjesztése a kapitalista szektor jó állapotától és az adóalap méretétől függött.

Ezt kellőképpen meg is ideologizálták (pl. 1994-ben a Horn kormány „Húzzuk ki a tőkést a bajból, aztán majd az kihúzza a munkást is” Hát nem ez történt. A munkás maradt a gödörbe, mert akkor már nem volt fontos.) A másik ilyen „megideologizálás” a demosztokrácia elve, a társadalomban egy a társadalom által elfogadott különbségnek kell lenni a tőkés és munkás között, amelyet különféle szerződésekkel kell biztosítani – (lásd lilla alku kérdéseit) Ebből következik az, hogy amikor a kapitalista szektor erőteljesen növekedett, akkor voltak képesek a szociáldemokrata kormányok „javakat nyújtani” az embereknek. Ilyen értelemben a szociáldemokrata kormányoknak a társadalom osztályszerkezete átalakítására való képessége lényegénél fogva behatárolt maradt: a jövedelem radikális újraelosztására tett kísérletek mindig azzal fenyegetnek, hogy lerombolják a kapitalista vagyonteremtés gépezetét, amelyre végső soron ezek a kormányok támaszkodtak.

A szabályozatlan piac védelmezői amellett érvelnek, hogy a piac szabályzó mechanizmusa eddig mindig kielégítően tudta működtetni a gazdaságot, semmi szükség a szocialisztikus elemekre, az állam elégedjen meg azokkal a területekkel, amelyeket a piac átenged neki és biztosítja hozzá a gazdasági eszközöket. Amennyiben a szociáldemokratáknak nincs semmilyen koherens elképzelésük arról, hogy végső soron melyek is a termelés tervezett és nem árutermelő jellegű formái, és hogyan kell hatékonyságukat értékelni, akkor elég rossz helyzetből kell védelmezniük az általuk kedvelt „vegyes” gazdaságot, s ezt legfeljebb egy ködös és moralizáló módszerrel tehetik meg.

Amit esetlegesen a javukra fordíthatnak – és ami a szociáldemokraták harmadik kompromisszumát jelentené- az a következő. A termelés folyamatában, a tőkésosztály is tagozódott. Felbomlott tőke birtokosra és a tőkét forgató, üzemeltető vállalkozóra. Ma már nem a Tőke birtokos jeleníti meg legmarkánsabban a munkásellenességet, hanem a vállalkozó.

Csak hogy a globalizációnak és az ezzel kapcsolatos technikai fejlődésnek az a következménye, hogy már sem a tőkebirtokos, sem pedig a vállalkozó nem tudja ellenőrizni a folyamatokat, a globális távolságok és egyéb tényezők miatt, éppen ezért az irányításba be kellett vonni úgynevezett tőke működtető aktorokat. Ezeket pedig csak a munkások közül tudták előállítani. Valaha Marx ezeket „munkásarisztokratáknak” nevezte és meghasonlott személyeknek hívta, mivel egyrészt munkások voltak és elvben oda tartoztak, de jólétük a tőkéstől függött. Ők voltak a „munkáshadsereg őrmesterei” – azt hiszem ilyen jelzővel jelenítette meg őket.

Mára ezek az őrmesterek is átalakultak ahogy az Marx előrejelzése szerint várható volt ( az egy más kérdés, hogy nem foglalkozott vele senki-keleten azért mert nem illett ilyet mondani, hogy munkás arisztokrata – nyugaton meg azért mert nem illett Marx értelmezését vitatni) Ezek a tőke működtetők akik az irányítási rendszer nélkülözhetetlen résuzei lette, olyan hatalomra tettek szert hogy bátran szembe szállhatnak a tőke birtokosaival és a tőkét forgató vállalkozóval. Nélkülük nem üzemel semmi. Azaz kiszorították a gazdasági hatalomból a tőkebirtokosokat és vállalkozókat. Persz hogy a tőkebirtokosok szeretnék a hatalmukat visszaszerezni. A tőke müködtetők jövedelmük alapján bármikor átléphetnének a tőkebirtokos osztályba, csak nem teszik, mert akkor ugyan úgy elvesztik a hatalmukat, mint a mostaniak. Ezek a tőkeműködtetők a tanácsadók, értékelők, prognosztizálók, szabványosítók stb. Ma a harc elsősorban e két csoport között folyik. Valamivel kisebb, de ugyan csak harc folyik a munkásság és a tőkeműködtetők között, mert az utóbbiak nem szeretnék beengedni a hatalomba az előbbieket.

A kapitalizmust a tőkeműködtetők, bármelyik pillanatban sikeresen megdönthetnék – ha osztállyá szerveződnének újfent. Azaz, ha a munkásosztály ismét a régi homogén osztály lenne, a kapitalizmusnak azonnal vége lenne. Ugyan is eszköz van, de nincs hozzá ideológia és nincs hozzá osztály.

Egy magára valamit is adó baloldali pártnak a feladata kettős politikailag össze kellene kovácsolni újra a munkásosztályt felkészülve arra, hogy megragadják a lehetőséget, akkor, amikor az újra összekovácsolt munkásosztály megdönti a kapitalizmust, mert ha nem akkor a kapitalizmusnál sokkal csúnyább világ fog jönni.    Gazdaságilag pedig éppen ezekkel a „vegyes gazdasággal” megteremteni olyan jövedelemviszonyokat, hogy összekovácsolható legyen a munkásosztály, illetve az átmenet idején ne következzen az be, mint 1917 után előállt Szovjetoroszországban, vagy nálunk 45 után.

Nos, látod, ez lenne szerintem az értelme ennek a „vegyes gazdaságnak”, illetve a szoc.dem. harmadik kompromisszumának. Nem tudom érthető voltam-e. Belátom, hogy így első megközelítésben egy kicsit bonyolultnak tűnik, mert nem lehet beszélni az irányítási sémák és hegemon projectek szerepéről a társdalomban, azok változásának hatásairól és még sok mindenről - így lecsupaszítva meg lehet hogy érthetetlen. Nem tudom. Szerinted?

Folytatás kedves lilla!

A társadalomban objektiváció vannak. Te ezt társadalmi normáknak mondanád, de én objektivációknak mondom, mert a társadalmi norma kifejezés az csak objektíválás és nem objektiváció. A kettő közötti különbség a következő.

Az objektiválások a konkrét egyéni vagy kollektív cselekvések eredményeit jelentik.

Az objektivációk pedig mindig az emberi nemre vonatkoznak.

Vagyis amíg az objektiválások individuumokra és konkrét társadalmakra vonatkoznak, addig az objektivációk az egész emberiség feltételeit alkotják. Ilyen formán, bár tartalmilag a társadalmi norma hasonló dolgokat tartalmaz, mint az objektivációk, az utóbbi sokkal szélesebb körű, mint az előbbi. Azt hiszem, ezt megértheted.

A társadalmi objektivációk nem az emberi kéz által teremtett anyagi tárgyak, hanem viszony rendszerek. Ezek lehetnek olyanok, amik lassan változnak (pl. a vallás, és az ideológiák) de lehetnek olyanok is, amik gyorsan változnak (pl. az esztétikai megítélés, vagy a divatirányzatok).

Ezek az objektivációk a világ „megalkotásában” az individuum számára az anyagi tárgyak mellett a második alapot képezik. Az objektivációk az ember számára egyfajta második természetet jelentenek. Miként bizonyos természeti törvényszerűségekhez is alkalmazkodnunk kell, ha nem akarunk alulmaradni, úgy az objektivációk is mindenekelőtt bizonyos magatartásmódokat írnak elő. A természeti törvényektől eltérően azonban az objektivációknak a szubjektum is okozója, minélfogva ezek az emberek által megváltoztathatók. Az identitások egyes objektivációkhoz való alkalmazkodás, vele való azonosulást jelentik. (nem akarok most kitérni a magánvaló objektivációk a magáért való objektivációk valamint a magánvaló és magáért való objektivációk közti különbségre  illetve azoknak a hatására az egyes identitásokra- ha lehet Ezt a hegeli dialektika pompásan kitárgyalja).

Ezt a kis kitérőt csak az érthetőség kedvéért tettem kedves lilla, hogy tudd miről is beszélek.

A különféle rasszizmus és antiszemitzmus fajták sohasem léteznek vegytisztán, echte formában. Mindig társulnak egymással. A Fogyasztói társadalomba, illetve csak neked- a kapitalizmusban ennek a kialakulása igen csak lemodellezhető. Első lépés a kereskedelmi töltésű faji rasszizmus megjelenése - amelyet követ egy etnocentrikussággal feltöltött rasszizmus melyhez aztán csatlakozik egy faji megkülönböztetés.

Hogy értsd, miről beszélek.

A könnyűzene világában megjelenik az ABBA együttes (divatirányzat lesz belőle- objektiváció). Egyfajta kulturális jelenség - ehhez mindjárt kapcsolódik a kereskedelmi töltöttségű rasszizmus - milyen együttes az ABBA- svéd. Tehát a svéd termékek jó minőségűek, lásd a SAAB autók, Nokia  elektronikus termékek. - Tehát a svédek ügyesek, és pontosak mert jó termékeket állítanak elő  (a frászt a legtöbb NOKIA gyár nem is Svédországban van) – tessék az etnocentrizmus. Ebből következik, hogy a svédek egy nyerő fajta emberek - tessék máris eljutottunk a faji rasszizmusig.

Pedig csak egy uj identitás került be a társadalomba és a helytelen beillesztés, vagy a be nem illesztés máris elvezetett egy szélsőséges faji raszsizmushoz.

Ezt nem lehet ugyan azon módon kezelni mint mondjuk a Demján féle ötleten alapuló  divatrasszizmust.

Ugyan ez a folyamat megy most végbe Magyarországon is. A magyar termék az csak jó termék lehet- azaz az összes többi az nem jó termék- (kereskedelmi töltésű faji rasszizmus - amihez mindjárt párosul az etnocentrizmus - mert ha minden termék magyar lenne, akkor nekünk mennyivel jobblenne. Tessék má visszaadni Erdélyt meg a felvidéket meg minden, meg különben is vesszen Triannon - és egyébként is a magyar ember az mindig el volt nyomva, és éppen ideje már hogy saját lábára álljon és letapossa a szőrös talpú románokat, meg libás szlovákokat meg a többit.) Máris a legvadabb faji rasszizmusnál tartunk.

Ez semmiképpen nem keverhető össze a gazdasági nagytőkés elleni fellépéssel. Az is egyfajta rasszizmust eredményez csak nem olyat, mint ez a másik. Ezért mondtam neked, hogy tisztázni kellene a jobboldali és baloldali rasszizmus és antiszemitizmus közti különbségeket. Nem szabad és nem is lehet egy kalap alá venni mindent. Példa erre a Bibó féle értelmiség meghatározás (már a baloldali rasszizmus objektivációból eredő kialakulására.) Bibó külön választotta a kvalifikáció alapján meglévő értelmiséget, és a születési előjog alapján meglévő értelmiséget (entellektüel értelmiséget) eredmény a Rákosi korszakban válogatás nélkül üldöztek minden értelmiséget. Rasszizmus? Az hát, csak másfajta rasszizmus, mint a cigányok elleni fellépés.

Marsovszky ott téved,0 amikor minden rasszizmust egy kalap alá vesz. Illetve úgy gondolom ez nem is tévedés inkább szándékos dolog. Ugyan azt az utat próbálja bejárni, mint a jobboldali polgári közgazdászok és jogászok, amikor a magántulajdont összemosták a magán személy általi birtok és birtokos viszonyával. Nem hiába Marsovszky is jobboldali (Fuldai Egyetem beállítottsága jobboldali, bár akad köztük baloldali is – például Offe - igaz ő a Frankfurti Iskola tagja). Ugyan azt szeretné megvalósítani az összemosással, mint a polgári közgazdászok a tulajdonokkal. Így bátran lehet majd hivatkozni, hogy, de a baloldal is rasszista, és nem kell azt olyan nagyon elítélni. Hisz nincs olyan nagy különbség, és jól van így, ahogy van ez a dolog, nem kell itt sokat kapálódzni, inkább az alku, mint a meghaladás.

Te pedig kedves lilla mégy utána - bár te bevallottan a jobboldali és liberális eszmék között találtad meg azokat az értékeket, amiket szerinted követned kell.

Tedd azt – ez a te dolgod, csak ne akarj ilyen összemosásokba belerángatni. Főleg, ne olyan fogalommal, mint a Nemzetisten meg a többiek.

Remélem, ezzel lezárhatjuk egyszer és mindenkorra ezt a Nemzetisten emlegetésének dolgát.

Kedves lilla!

Nagyon is értem én a te nemzetistenedet, csak az a baj, hogy nem úgy van, ahogy leírtad. Sajnálatos módon csak mantrázod, anélkül hogy gondolkodnál egy picit. A Jobbikban 3 vagy négyfajta irányzat van jelen, amely hogy a te kedvelt kijelentéseddel éljek egyáltalán nem homogén kulturális közösség - már ha a kulturális megfogalmazást lehet ebben az esetben használni. Te viszont mindent egy kalap alá veszel, azzal hogy „igen, de mind kirekesztés meg megkülönböztetés”. Néhányszor elmagyaráztam neked, hogy maga a megkülönböztetés és a kirekesztés sem nem pozitív sem nem negatív tartalommal nem bír - valamilyen feltöltést az adott identitás teszi bele. Például a focimeccsen a szurkolói csoportok, vagy a bolti eladók. Ilyen a Jobbik csoportosulásai is.

Azért nem mégy semmire, és azok sem, akik ugyan azt az elvet vallják, mint te, mert a különféle identitások, mint azt kifejtettem más és más identitáspolitikát követelnek meg.  Ugyan ez igaz a Rasszizmus és antiszemitizmus témakörében is. (azok is identitások) Először is az etnicitást kéne tisztázni, hogy a társadalom viszonyrendszerben, mint egy alrendszeri viszonyrendszer hol foglal helyet. Mantrázod Marsovszkyt, aki mint viselkedés kutató a saját területén alkotott valamit, de nem általánosat. Éppen ezért különbséget kel tenni. A faji alapú rasszizmus és antiszemitizmus, a kulturális alapú rasszizmus és antiszemitizmus, a kereskedelmi feltöltöttségű faji rasszizmus és antsziemitizmus valamit az etnicitás számtalan behelyettesítésével létrehozott rasszizmus és antiszemitizmus fajtái között. Nem lehet elintézni azzal, hogy de ez mind kirekesztés és megkülönböztetés.

De talán egy példa alapján jobban megértheted, hogy miről is beszélek. Ha vásárolni vagy, mondjuk ruhát. Keresed az általad kedvelt gyártók termékeit, és még akkor is előnybe részesíted, ha egy másik ruha, amely az általad nem ismert gyártótól származik sokkal kedvezőbb kondíciókkal rendelkezik. Ezt régebben úgy mondták, hogy ragaszkodás a márkához, márkafüggőség stb. Pedig ez sem más, mint a rasszizmusnak egy fajtája-a kereskedelmi töltéssel ellátott faji rasszizmus.

Demján elhíresült ötlete a Kádár rendszerben ezt használta ki. Amikor a Skála áruházba román ingek érkeztek hiába volt olcsó nem vette a kutya sem. Leszedette, hogy romén ingek és kiíratta, hogy import ingek. Ezek után úgy vitték, mint a cukrot, mert az import akkori jelentése szerint csak is nyugati lehet az meg ugye alapból tökéletes. Mire ment volna vele, ha ugyan azt a módszert alkalmazta volna, amit mondjuk a faji alapú rasszizmus ellen szoktunk alkalmazni – vagy is, hogy egy faj van csak és ez a homo sapiens. Szerintem még mindig ott lógnának azok az ingek.

 A Zsadinak irtad, hogy kifogásolod. hogy a tanári kerekasztal elnöke meghívta Dúró Dórát meg a Tankcsapda együttest. Dúró Dóra a kulturális rasszizmus és antiszemitizmus egyik elhíresült képviselője a Jobbikban. Oltári nagy etnocentrista. Vele szemben nem lehet arra alapozni, hogy igen, de vannak híres cigányzenészek, meg kiváló zsidó tudósok, mert ez kontraproduktív.

 A Tankcsapda, aki alapvetően egy „havymetál” rock banda, kis punk beütéssel, különlegességét és népszerűségét a dalszövegek egyszerű, naturalista voltának köszönheti – ellenük nem lehet azzal küzdeni, hogy Arany János a legkifejezőbb magyar Költő, és milyen és mennyi magyarszótövet használt, mert nem érdekli őket. Azzal sem lehet ellenük küzdeni, hogy az emberi faj egyetemleges kulturális közösség és mindenkinek kutya kötelessége ebben, az integrált kultúra irányába elmozdulni, mert ez van, meg az van (ezzel Dúró Dóra ellen lehet érvelni, de nem a Tankcsapda ellen.)

Vona Gábor a klasszikus faji alapú rasszizmus és antiszemitizmus képviselője őt nem érdekli a kultúr rasszizmus, és antiszemitizmus ilyen értelembe ő nem etnocentrista, simán fajgyűlölő.

Ahogy az egykori Jobbikos alvezér volt, aki rögtön „megtért” amikor kiderült a felmenőiről, hogy Zsidók.

Szóval nem lehet egy kalap alá venni az össze megkülönböztetést és kirekesztést és nem lehet ellenük egy és ugyan azon metodika szerint fellépni. Itt van a baj a nemzetisteneddel illetve az általad használt nemzetisten fogalommal. Ady sokszor és sok helyen használta a Nemzetisten kifejezést valamely közéleti ideológia vagy társadalmi probléma megszemélyesítésére.

Akkor most Ady rasszista és antiszemita?

Ennyit a nemzetistenedhez. A többihez, nem értem, hogy miért pont ezeket ragadtad ki, hisz volt ott számtalan dolog, amire rákérdezhettél volna, például a társas identitásnál,  a dezidentifikációra.

Vagy szerinted mi a fenét, jelenthet az, hogy „Mindez az aktuális kultúrpolitika, ezen belül a kritikus vagy reflexív emlékezetpolitika segítségével történhet, amely azt jelenti, hogy az emlékezet nem reflektálatlanul „leíró”, hanem az adott konkrét esemény történelmi összefüggésekbe való beágyazásával a kollektív önreflexióra motivál.”

Ha a baloldalon ez az önreflexiós emlékezet,- amely  történelmi összefüggéseket megmutat – a nyerő- szerinted akkor nem lehet fellépni a nemzetistened nemzeti önimádata ellen- kedves lilla?

Vagy sokszor írtam az elitizmus és populizmus harcáról amely a közös undor primátusára alapul és a provokációkból és botrányokból táplálkozik – még egyszer sem kérdezted meg hogy vajon mire is gondolhatok. Viszont számtalanszor leírtad, hogy nem úgy van, mert tulajdonképpen az nincs is, és ha volna, annak az a tevékenysége mellyel felváltja az osztályharcot az helyes, mert az osztályharc nem oldott meg semmit sem. 

Ezek után ne haragudj, hogy kételkedem abban, hogy érted-e, hogy miről is beszélgetünk - vagy csak ezt az értetlenségedet azzal próbálod mentegetni. hogy te más szempontok szerint ítéled meg a dolgokat. (amihez persze jogod van, csak így elbeszélgetünk egymás mellett már sok éve) Amiket aztán a linkek tömkelegével próbálsz megmagyarázni - de ha véletlenül veszem a fáradtságot és utána kérdezek, akkor már bajban vagy - és általában nem adsz választ, hanem felsőbbségesen duzzogsz egyet.

Most is kérdések sorát tettem fel jog előtti egyenlőség meg szekularizáció mag minden válasz sehol sincs - helyette hoztál egy hírt, aminek tartalmi mondanivalója olyan homályos, hogy  nem tudom, hogy a ló amiről szól az most fehér vagy fekete. (provokációkból és botrányokból táplálkozik, mint mondottam, de szerinted ez a jó dolog, ez a követendő példa, hisz az osztályharc nem oldott meg semmit sem. Előre)

Folytatom a következőkben, mert ezt most végigvisszük, hogy le lehessen zárni.

//sajnálom, ha így gondolod, mert szerintem nincs így! 

De Te mondod. Én inkább a témát, a személy meg mindig emberből van. 

Mi mind! Hagyjuk békén azt a dimenziót. 

Mondjuk az első pillanattól ezt mondom! Engem a jobbik fórum megedzett: nem érdekes a személy alázása, ha a témáról nincs mondanivaló. 

Ha meg van, akkor vigyük azt a kölcsönösen előnyös és kölcsönösen elfogadható  pontig. Nem sikerül leggyakrabban, mert a személy alázása érdekesebb, heherészősebb. Főleg ha van közönsége is :) //

szóval a témát vigyük tovább!

 

Kedves lilla!

ne félj nem úszod meg a dolgot. Megkapod ami jár sőt több tételben.

Egyébként meg nem vagyok ideges, nem szokásom az lenni.

Kedves lapátkaszát!

Hát, akkor folytassuk. Csak hogy legyen mit emésztened (viccelek csak – néha szoktam)

Kérdésed:” Kérdésem: Ha Szanyi által felsorolt tulajdonformák valójában magántulajdonok, akkor a személyi tulajdonon  kívül mi az a tulajdon forma amely nem zsákmányol ki?”

Először is a Személyi tulajdon az a középkori földtulajdon és a hozzákapcsolt jobbágyi munka, valamint a középkori városok céhmestereinek a tulajdona. Azért személyi tulajdon, mert egy rang egy cím személyesíti meg a tulajdonost. Azaz nem Aponyi Antal a tulajdonos, hanem a Gróf Aponyi Antal. Vagy nem Hunyadi János a tulajdonos, hanem a Szörényi bán a tulajdonos, aki történetesen Hunyadi Jánosnak hívnak.

Vagyis egy rang, egy cím személyesíti meg a tulajdonost nem az ember. Ezért nevezzük személyi tulajdonnak.

Úgy gondolom, hogy amire te célozni akartál az az egyéni tulajdon, amely a társadalom adott egyénisségére jellemző és hozzá köthető tulajdon, ezzel csak olyan munkát lehet elvégezni, ami használati értékű és nem lehet piaci értékű munkát végezni, ezért nem is lehet vele kizsákmányolni senkit.

A másik a társadalmi tulajdon - amikor a termelő eszközök, így a tőke is, mint termelő eszköz társadalmi tulajdonban van. Vagy is mondhatjuk azt is, hogy a termelő eszközök, és a termelési eszköz is társadalmiasul (termelési eszköz az ember a maga termelési ismereteivel a munkaereje, a tudástőkéje). Mivel az elosztást a társadalom végzi a tulajdon is a társadalom tulajdona így a társadalmiasult termelés is a társadalomé. - Azaz nincs kizsákmányolás, mert, ahogy az egyén a termelő eszközeivel használati értékű munkát végez, a társadalom a maga termelő eszközeivel szintén használati értékű munkát végez.  - Nincs értéktöbblet termelés - mert nincs kinek, nincs kizsákmányolás gazdasági értelembe (az egészségügyi kizsákmányolást most nem keverem ide), mert nincs kit kizsákmányolni, nincs társadalmi munkamegosztás, mert nincs szétválasztva a szellemi munka meg az anyagi munka, (nincs, aki kizsákmányoljon) ezáltal magántulajdon sincs.

Mi volt a baj a szocializmusban megvalósult tulajdonnal (a visszaosztást is figyelembe véve) és ha az egész magyar gazdaságot nézzük, hol jelenik meg a kizsákmányolás?”

Az, hogy az is magántulajdon volt – de mindenki igyekezett úgy beállítani mintha nem az lett volna. Az hogy a termelésben egy versenyszférát figyelembe véve nem érvényesült a piac szabályzó ereje. az hogy az állami tulajdon túlsúlya lemerevítette a piaci versenyt. A magántulajdonon alapuló társadalmakban (mindegy hogy minek nevezem) a termelést a piac szabályozza -  lásd kapitalizmus. Na, most egy olyan kapitalizmus ahol központi tervutasításos gazdálkodás van, az működésképtelen - lásd Keynes kapitalista tervgazdálkodás problémái 1935. Az állami tulajdon túlsúlya a piac működését akadályozta, miközben egy olyan körülmények között kellett volna neki működni ahol a piac a meghatározó erő - ezért hibás a Lenini elmélet, miszerint a szocializmus győzhet úgy is, hogy egy országban - nem győzhet. Ha egy országban az állami tulajdon kicsi, vagy kevés akkor nem érvényesül a piaccal szembeni a piac hektikusságát kiegyenlítő simító hatás – lásd a Nagy Gazdasági Világválságot és a New Dealt. Ha egy országban az állami tulajdon aránya 51% , vagy akközeli ( felülről) Akkor  viszont sikeresen küzdhet a túltermelési válságokkal szemben. Lásd Franciaország 2008, amikor Németország – Anglia és a vezető gazdasági hatalmak visszaesése elérte vagy meghaladta a 6%-ot- akkor Franciaország 1% alatt volt - ami azt jelentette, hogy stagnált (1% -os változás az a hibahatár stagnálásnak hívják.) HA az állami tulajdon eléri vagy meghaladja a 75%-ot akkor a piac lemerevedik, nem érvényesül a szabályzó hatása, az állam a nem jól termelő ágakat is üzemelteti, melynek a költségeit csak hitelekből tudja fedezni. Magyarország Konszolidált Államadóssága 1989 decemberében 27 milliárd volt. ( Ennyivel adta át Németh Miklós a kormányzást Antall Józsefnek.)

Tehát a szocialista gazdálkodás nem volt szocialista, hanem az Államkapitalizmus magántulajdonán alapuló gazdaság volt.

Röviden: a társadalmi terméknek a szükséges és a többlettermék közötti felosztása politikai döntések eredménye volt. Legnagyobb részt, a javakat és a munkát fizikailag osztották el a vállalatoknak a tervezőhatóságok, amelyek mindig biztosították, hogy a vállalatoknak elég pénze legyen, hogy „fizessenek” a nekik jutatott valódi javakért. Ha egy vállalat pénzbeli „veszteségeket” csinált, és ezért pénzügyi mérlegét „támogatásokkal” kellett kiegyenlíteni, ez nem számított. Másfelől a pénzzel, mint olyannal való rendelkezés nem volt garancia rá, hogy az emberek képesek a pénzért valódi javakat kapni. Ráadásul a fogyasztási javak termelésébe befektetett erőforrásokat központilag osztották el.

Hát ezért röviden- de ez is olyan téma amiről órákig lehetne beszélni.

Amit mi állami gondoskodásnak nevezünk ma, az valójában az emberek munkaerejének az újrateremelését szolgálta, igen, a mi pénzünkből, de akkor azon körülmények között lehetett volna jobban csinálni?

Nem, az emberek munkaerejének újratermelésére a bérmunkás fizetése szolgál, a többiek a kapitalizmusban a „felesleg”, az eltartottak. Erre a szociálpolitika hozott megoldást a kapitalizmusban.  A Szabadversenyes kapitlizmus idején nem voltak szociálpolitikai intézkedések, ezek a szakszervezetek megjelenésével kezdtek kialakulni. Az első ilyen mozgalom a skót bányászok mozgalma volt (amit a szakszervezeti mozgalom ősének tekintünk) az úgynevezett „trampek” -  „utazók”.  Az állásnélküli bányászokat a társaik segítették, hogy hol van munkafelvételi lehetőség, és anyagilag is  támogatták őket (ez volt a szolidarításnak is az alapgondolata).  - Bár például lilla, mindenáron bizonyítani akarja, hogy a szolidaritás az a NFF-hez és a felvilágosodáshoz kötődik, de nem, - ehhez a mozgalomhoz köthető, noha a felvilágosodás korában elterjedő nézetek alapozzák meg a létét. Ennyiben köthető hozzá- Testvériség címszó alatt futott.

„Te is jelezted valamelyik írásodban, hogy a szocializmus a rossz gazdálkodás miatt omlott össze, és ez az általános nézet.

Én ezt teljesen másképpen látom!”

Azt gondolom, hogy ezt –e helyen nem tudom kifejteni, mert ez egy igen hosszú mise. de szívesen beszélgethetünk róla egy másik helyen, ha gondolod, vagy priviben például.

Nem tudom, hogy milyen tulajdonnak nevezzem a szocializmusban épített gyárakat, termelő üzemeket, víz, gáz és villamosvezetékeket, stb. de bármilyen tulajdon volt, az egy felhalmozott vagyona volt a (?) közösségnek.

Ennek alapján mondhatjuk, hogy a szocializmus egy felhalmozó típusú gazdaság volt?

 

Mert ha mondhatjuk, akkor nem elképzelhető, hogy éppen a felhalmozott vagyon miatt és a kialakítandó piac miatt khmmm .................. nem összeomlott, hanem összeomlasztották? „

Nevezd egész nyugodtan magántulajdonnak- mert az volt. Nem a közösségé volt hanem az államé.

az állam az nem közösség, hanem egy jól körülhatárolható intézményrendszer, amely a társadalomtól elkülönül és a politikai harcokhoz biztosítja a terepet. Különben ezek a harcok a társadalmat szakítanák ízekre. Az államnak egyetlen feladata van a hatalmon lévők uralmát biztosítsa. az állam nem a társadalom tagjaiért van, de a társadalom tagjai az államért vannak. Ezért az állam cserébe a társadalom tagjait valamilyen szintű „gondoskodásban” részesíti (ez az állami szociálpolitika)

AZ állam gyakran rátelepszik a demokrácia intézményrendszerére, és a saját feladatait a demokrácia intézményrendszerével végezteti el (lásd az önkormányzatok állami feladatai)

Egy gazdasági rendszer nem omlik össze magától- annak belső és külső okai is vannak.ASzU összeomlásának problémáit is külső és belső okokra lehet visszavezetni.( Most nem választanám szét a gazdasági és egyéb okokat, mert az megint egy hosszú mise.)

Először is a SZU vezérlő elve a marxizmus-leninizmus volt - ami bizony meg kell mondani mindenkor a nagyhatalmi érdekeit szolgálta. Aztán. Ennek a társadalomnak sok nem kívánatos és problematikus vonása volt. A szovjetrendszer problémái részben azokkal a rendkívül nehéz történelmi körülményekkel függtek össze, amelyek között a bolsevikok nekifogtak a szocializmus felépítésére tett kísérletnek, de ez nem minden: fontos politikai tévedéseket követtek el (amelyek egy szocialista társadalomban éppúgy lehetségesek, mint a kapitalizmusban) s ezenfelül a szovjet szocializmus problémái részben magának a klasszikus marxizmusnak a komoly gyengeségeit is tükrözik. Mindazonáltal ellentétben azokkal, akik lelkesen hirdetik a marxizmus végső történelmi vereségét, én személy szerint úgy gondolom, hogy egy másfajta szocializmus – amely még mindig felismerhetően marxi szocializmus, azonban lényeges vonásaiban újragondolt – lehetséges. A marxi szocializmus más formái is lehetségesek, nem csak a marxizmus –leninizmus által leírt és a SZU nagyhatalmi érdekeit és politikáját szolgáló formula.

Bocsi a többire egy következő hsz-ben reflektálok, mert az már nem tartozik ezekhez, és amúgy is igen csak hosszú.

Nem vagyok biztos benne, hogy Szlovákia hasonlitható hozzánk, pedig előszeretettel lovagolsz rajta!

Örömmel látom, hogy felfedezted az ellenzéki törésvonalat- ami az MSZP-én belül vagy!

Kedves Lilla engem arra a japán katonára emlékeztetsz, aki negyven évvel a háború befejezése után is figyelt a lövészárokból valahol a szigetvilágban, pedig saját csapatai régen elvonultak! Igy jártál, csapataid rég messzejárnak, mármint azok akik szétrugták a Kapcsolatot.

Érdemben nem foglalkozol Szanyival, csak maradt benned a régi utálat, illetve Gyurcsány imádata. Nem vagy egyedül a harcban itt, pedig igazi cimborákat nem itt találnál.

Tegyük  a dolgunk- Gyurcsány szlogen!

A Jobbik nem menne bele véleményem szerint!

Amikor eltörölték a köztársaságot, megsemmisitették az alkotmányt, akkor az ellenzéknek ki kellett volna vonulni a Parlamentből! Bartus szavaival élve bűnrészesek lettek.

Fogalmam sincs hogy a jelenlegi helyzetben mi lenne a jó, és sajnos ezt a politikusok sem tudják, főleg úgy nem hogy hat év eltelt (most majdnem csunyát irtam) semmittevéssel. 

Igen kedves Lilla, akkor ez egyoldalú!

A magabiztoságom primitivségemből ered!

 

Kedves pirnha53!

"A balodlali összefogás, vagy inkább fogalmazzak így nemzeti összefogás a szélsőségek kizárásával összejöhet-e? Esetleg egy kamikáze rendcsináló kormányzással, majd új választások kiirásával! Szép, e nem valószinű!"

 

Soféle mozgolódás van, az alkotmány jogellenességének kimondásától kezdve az ún. kettős választásig.

Összefogni pedig ( szerintem) egy cél érdekében lenne érdemes vagy eredményes, ez pedig a választásoktól való távolmaradás. Ehhez viszont a Jobbik is kéne! 
 

A pártok bejelentenék, hogy nem hajlandóak közreműködni abban a cirkuszban amit Orbán csinál, ezért ők nem indulnak. És felszólítanák a saját választóikat, hogy ők is maradjanak távol a szavazástól. 

Orbán persze 100%-kal nyerne, a Fidesz egyedül lenne a parlamentben, de az, hogy az így kialakult rendszer nem demokratikus, szerintem egyértelművé válna mindenki számára.
Mit tudna tenni ekkor Orbán?   

  

Szerinted. Szerinte  meg nem! :) 

Dolgozni azzal lehet, aki ott van! Akkor tegyük azt!

Csakhogy akkor ők külön indulnak , mert már túl sokan vannak, és túl sok a szimpatizánsaik befektetett pénze, hogy ne próbálják meg. Akkor pedig ellenkampány--ott igen elkötelezett aktivistákkal, és megint egymás ellenében állnak fel azok, akiknek egymás mellett kellene együttműködniük. 

Ha Szlovákiához hasonló lesz a felállás a végén, akkor semmi se történt.

Az új választás sem old meg semmit, ha az utálatfrontok nem enyhülnek. 

Ettől még három a markánsan szembenálló.

És sajnos a törésvonal az mszp-n belül van!

//ez a dolog egyoldalú: neked el kell viselned engem :) Ugyanis én roppantul élvezem, hogy mennyire magabiztos vagy a tutit illetően.//

Igen! Ennél több nem is kell!

Kedves Plessatt!

Ha mindenben egyetértenénk, akkor nem lenne miről beszélgetnünk!

A választást nem mi döntjük el, hanem a választópolgár! 

Engem nem mérgezett meg a fidesz, nyilván ha választanom kellene Gyurcsány és az a parazita között, természetesen Gyurcsányt választanám.

Zsigerből gyülölöm a fideszt, kezdetekkor is igy volt, és szeretném még megérni, hogy börtönben fognak rohadni azon büneikért, amiket elkövettek.

A propagandát hagyjuk, mert éppen Te voltál aki vehemensen kiálltál az orbáni migráns politika mellett.

Tételzzük fel hogy nyer egy MSZP-DK-nem tudom ki összefogás kis elönnyel! Mihez kezd?

Az utcán kopaszok randaliroznak, ha orbán egyáltalán átadja a hatalmat! Az országvezetése továbbra is a maffia kezében! Nem menne! orbánt és bandáját meg kell semmisiteni, örökké számüzni a politikából, börtönbe zárni őket. Ehhez  nagy többség kell, és rendkivüli összhang, ami valljuk be Gyurcsány és a szocialisták között megvalósithatatlan!

Miért kell neked Gyurcsány?

Annyi tehetséges fiatal van a politikusaink között is, a szocialisták között is, és még az ellenzéki oldalon is. Nők is.

Gyurcsány a múlt, neki a történelem azt adta, hogy orbánnal együtt tünjön el.Neki 2010-ben háttérbe kellett volna vonulnia.

 

 

Kedves piranha53!

Szeretem a jó hozzászólásaidat, élvezettel is olvasgatom őket. Ebben a témában viszont nem értek egyett Veled. A közelmúlt eseményei is engem igazolnak, nem pedig a Te elutasító véleményedet.

Kezdem azzal, hogy Veszprémben és Salgótarjánban is a DK embereinek sokasága járta a várost, szervezték a szavazókat és érdekes módon nem taszitotta őket sem a DK, sem maga a Gyurcsány személye! Akkor, miről is beszélsz, kedves piranha53. Ne felejtd el, hogy ma már 500 ezer szavazó áll a DK mögött.. Erre nincsen szükség egy összefogásban? Nem is értem a gondolatodat! Le kellene már állítani a Gyurcsányozást, amit a FIDESZ oly sikeresen elültetett még a baloldaliak fülébe is. Csak megjegyzés, Orbán sokkal nagyobb bűnöket elkövet folyamatosan, mégis 1,5 millio ember tűzbe menne érte! Akkor, miről beszélünk, Én nem vagyok sem DK-s, sem pedig Gyurcsány fan, de próbálok úgy gondolkozni, ahogyan a jelen helyzetben illene minden baloldali érzelmű embernek. Mégpedig, 18-ban mindenképpen meg kellene nyerni a választást és itt nem lehet, luxus lenne, bárkit is kizárni, mellőzni. A FIDESZ-t csak egyesült erővel lehet legyőzni. Azt is megjegyezném, hogy kár álmodozni, balldali fordulatot ebben az országban a belátható időn belűl nincs az a politikai tömörülés, amely végre tudna hajtani! Ha már itt tartunk, a jelenlegi mindent ellopó gazdaságpolitikát helyre kelleneállítani, a jog rendszerét helyreállítani, az alkotmánybíróság tekintélyét helyreállítani, az ország kifosztását megakadályozni, a fékek és ellensúlyok rendszerét visszaállítani és folytathatnám. Minden párt elsősorban ezt is akarja, még a DK is. Akkor, miért is szelektálunk, miért állunk be a FIDESz propagandába? Ennyire megmérgeztek bennünket? Azt is csak megjegyzem, hogy abban az időkben--válság, világválság-- az SZDSZ-el a hátamögött, melyik másik baloldali politikus tudott volna jobban kormányozni. És abban is biztos vagyok, hogy Gyurcsány , aki ebben önkritikát is gyakorolt, mégegyszer azokat a hibákat nem követné el.

Egyszóval, nem igaz, hogy taszító a DK és Gyurcsány. Ez nem bizonyított, de az ellenkezője, igen! Jó lenne, ha legalább mi, baloldali érzelmű emberek, inkább az összefogást akarnánk, mint a szelektálást, mert ezzel semmit nem érünk el, csak magunknak okozunk károkat. Jó lenne, ha az MSZP-s vezető politikusai is ezt belátnák, pl. Szanyi is, mert különben én, mint MSZP-s szavazó és volt aktivista azt mondom, hogy ha nem ebben az irányba fog a szekér húzni, akkor nagy vereség lesz a vége, a DK és Gyurcsány nélkül méginkább!

Bocs, ha elragadtattam magam, kedves piranha53!

Kedves Plessatt!

Igen az összefogás szükségességében egyetértünk, azzal a kiegészitéssel, hogy szerintem ebbe Gyurcsány és pártja nem illik. Lehet hogy tévedek, de Gyurcsány pártja riasztó, inkább visz mint hoz szavazatokat egy összefogásban!

Kedves Lapátkaszát!

A rendszerváltás alatt nem lehet tudni, hogy ki mit ért, és ez sokat számit az elkövetkező időkben!

Gondolom én, hogy egyesek csak a politikai elitet akarják elzavarni, és valamilyen nem megfogalmazott irányban, de Europában maradni.

A másik irány szélsőséges: az erősebb a jobboldali, sőt nemzeti-szocialista irány. Egy kis rész: vissza a szocializmusba, ami jelenleg nem lehetséges.

Sajnos ott van másfél-két millió ember, aki marad orbánnál és rohadék bandájánál!

A balodlali összefogás, vagy inkább fogalmazzak így nemzeti összefogás a szélsőségek kizárásával összejöhet-e? Esetleg egy kamikáze rendcsináló kormányzással, majd új választások kiirásával! Szép, e nem valószinű!

A harmadik:Nagy valószinűséggel-ahogyan irod- a szocialistákat büntették a szavazók a DK-val való összefogás miatt.

Véleményem szerint ez nem változott, Gyurcsány nem illik egy összefogásba. Taszit és nem vonz.

Amit tragédiának tartok, hogy elmúlt hat év, és semmi nem történt.

A végére: Igen a szavazók is a régi beidegzödésektől tartanak, ezért nem szavaznak akiknek ide kellene szavazni! Megmondom öszintén keserű szájizzel szavaztam a szocialista jelöltre- mert mint mindig a fidesz ellen szavaztam, és nem a szocialisták mellett, de én legalább elmentem, miközben elszomorodtam, hogy az a formáció ami mellett tüntettem, illetve mindaddig mig meg nem jelentek ott is hiteltelen emberek-semmivé lett a nagy összefogásban, mert eltaposták a listákkal, és hiteles ember helyett mondjuk  Fodor Gábor került a mi révünkön a Parlamentbe.

Kedves Lilla!

El kell viselnünk egymást, ha ide járunk a Kapcsolatra!

Ennyi! 

Kedves Zsadi!

Értem a dillemádat és hidd el, én is gondolkozom ezeken. Azt hiszem, az előzőkben elég terjedelmesen megírtam a véleményem és kiütközött a plalyA és köztem lévő külömbség! Ebben a kérdésben úgy látszik, nem tudunk közös nevezőre jutni. Ugyan is, plalyA, amiket felsorolt, hogy hogyan és milyen formában lehet eredményesen egy baloldali pártnak nyernie a vállasztást és megvalósítani mindazt, amit a nép kíván, azt egy beláthatatlan , olyan utat jelöl ki, amelyik, nem csak a mi életünkben, de talán a gyermekeink életében sem fog tudni megvalósúlni. Hidd el, én is szeretem a gyermekeimet, szeretnék nekik is sokkal jobbat, azonban, ez nem zárja ki, hogy én mindezt nem akarnám élvezni. Én is azért gürcöltem---és más is!--- az egész életemben, hogy végre már nyugodtan és nem parizeren éljem életem utolsó részét. Nem vagyok önző, de az engem nem elégít ki, hogy valaki is azt akarja belém súlykolni, hogy türelem, majd a gyermekeimnek jó lesz! Hát nem! Nekem is kell még a jóból. És ezért szeretném a változást, mert igen is, ezek a mai baloldali demokratikus pártok tudnának úgy együttműködni, hogy megverjék a FIDESZ-t. És, hogy milyen ideológia mentén teszik ezt, mindegy, mert minden változás csak jobb lehet az átlag embernek, mint most ami van! Ha ezt a kérdést népszavazás elé lehetne vinni, írásba merném adni, hogy velem együtt az emberek legnagyobb többsége ezen a véleményen lenne és nem akarna várni az "igazi" baloldali fordulatra! Mert az embereknek elegük van a sok várásból és velem együtt változást akarnak és ha ezt a változást a liberálisok valósítják meg, vagy a konderzatívok, , vagy a demokraták, mint USA-ban, vagy tényleg a mai Magyarországon lévő demokratiokus ellenzék, szinte mindegy. Csak legyen vége a tekintély-uralomnak, adiktatúrának, az ipar és a mezőgazdaság teljes tönkretételének. Nekünk, embereknek, ez kell és nem érünk rá arra várni, hogy majd egyszer lesz egy olyan baloldali formáció, amely mindenki számára meghozza a jót! Ilyen nem lesz ! Erre ne is várjunk. Egy esélyünk van csak, ami belátható közelségbe van, mégpedig az, hogy mindenképpen, bármi összefogás álltal, meg kell nyerni a 18-as választásokat. És rosszabb akkor sem lehet, hisz még sok minden menthető gazdasági vonalon is, ember-anyagban is, szellemi formátumban is. Ezt még idöben ki lehet aknázni, de a várással kinek lenne jobb? Senkinek!

Na ezek azok a dolgok, amiben ugysem tudunk egyett érteni, még akkor sem, ha elismerem , hogy politikailag , elméletileg az a jó, amit akár Szanyi, vagy plalyA felvázolt, azonban , gyakorlatban a belátható időn belűl--de nincs arra recept, hogy akkor is!--- mindaz nem megvalósítható. Ezért én csupán egy elméleti dolgozatnak tartom, mint sem a gyakorlatban megvalósíthatónak! Szerintem, mindenki akkor járna helyesen el, ha minden eszközzel támogatna egy olyan együttműködést a civilekkel, a demokratikus baloldallal egyetemben, akik nagy eséllyel indulhatnának a következő választáson és ha mást nem is érnénk el vele, de meg lehetne akadályozni a FIDESZ ismételt túlnyerését, vagy a 2/3-ot. Már, ez is nagyobb és jobb eredmény lenne, mint várni, reménykedni, türelemmel akár 20 évig!  

Most már csak azt kéne meghatározni, hogy "ki a nép?"

 

Most mindenkinek van egy szavazata, hogy a képviselőjét megválassza. Élünk-e azzal?

Ha kötelező lenne a népszavazás, akkor talán, de akkor is ott van kommunikáció és az meg nem

 egyenlően talál értő fülekere.

Más:

a népi hősök először a gazdagoktól akarták megvédeni a "népet".

Aztán a felvilágosodás idején  a "népet" a vezetőktől akarták megvédeni. Ma pedig a népet a választott vezetőitől akarják megvédeni.

Olyan erős ez a narratíva, hogy el is hisszük.

"Társadalmi szerződésre" éppen azért lenne szükség, hogy eldölhessék, hogy merre van az előre.

1. a mai lakiteleki irány felé(fidesz , jobbik  szerinti)

2.ahogy a mai viszonyok között legméltányosabban lehet(leginkább a dk) 

2.populistán ahogy a többi: a gazdasági lehetőségeket  lazán kezelve : jóléti gazdaság, négy tulajdonú gazdaság,egészséges társadalom, méltányos jövödelem,tudást biztonságot

"Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! " 

és mindezt elérhetjük így: " Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet." 

csak ez kell hozzá:"Szerezzük meg hozzá a hatalmat! "

A kérdés az, hogy miféle igéretek mentén, miféle identifikációt megteremtve, és mennyire lesz az voluntarista a létező körülmények miatt.

.

 

Kedves Lilla!

Tudom, hogy nem a szocializmusra való visszatérést jelentené, de a liberális demokrácia alkalmazásával is nagy baj van!

És nem Orbán miatt! 1989 óta komoly baj van vele! Arra a formájára, amit 89 óta alkalmazunk nem szabadna visszatérni!

Bocs!-nem akarok észt osztani, de vissza kell menni a gyökerekhez, ha le szeretném írni, hogy mi a baj vele!
Tehát röviden: 

Felvilágosodás, az 1789-es Francia forradalmat megelőző időszak.

A "liberálisok" átvették a felvilágosodás eszmerendszerét. Mi volt ebben a liberális ( szabadelvű)? 

Az, hogy a király hatalma NEM isteni eredetű! Isten az egeken uralkodik, a Földön az ember, és a természetből levezetett elidegeníthetetlen joga, hogy megszervezze a saját társadalmát- mondták. 
NINCS tehát többé korlátlan hatalom! A hatalom nem örökölhető és vannak korlátai!
Elég szabadelvű volt ez a felfogás az ezt megelőző ( az egyházak által kinyílvánított ) istekirályi hatalomhoz képest.:))  

Demokrácia (népuralom) 

Minden hatalom az embereket ( a népet) illeti tehát, de gyakorolni, csak a választott képviselők utján lehet ( mert sokan voltak már egy cserépszavazáshoz) 
De mi van, ha a választott képviselő elkezdene királyként viselkedni és terrorizálná a népet? 

Erre a kérdésre dolgozta Rousseau ( remélem jól írom) a Társadalmi Szerződést. Lényege, hogy az emberek a (hatalom birtokosai) megállapodnak egymással, abban, hogy mit és mennyit engednek át hatalmukból az őket képviselőknek, azaz mik legyenek a képviselők hatalommának a korlátai. 
Ebben a Társadalmi Szerződésben kell rögzíteni, hogy meddig, milyen feltételekkel, mit tehet vagy nem tehet a megválasztott hatalom.   
Ezt a Társadalmi Szerződést ma Alkotmánynak hívják! ( modern alkotmány)

Aztán eszükbe jutott, hogy jó, jó, de mi van, ha a hatalom menet közben vagy egy- egy ügyben túlterjeszkedik azon a korláton amit a nép meghatározott? 

Montesqieau erre a kérdésre kidolgozta a hatalom megosztás elméletét. Lényege: Szét kell választani a törvényhozói ( nálunk Országgyűlés) a végrehajtói ( kormány) és az igazságszolgáltást ( bíróság, ügyészség) mint hatalmi ágakat azért, hogy menet közben ezek egymást ellenőrizzék. Ezt hívják más néven a fékek és ellensúlyok rendszerének. 
Fontos!
Mit ellenőriznek ezek a szervek? Hogy egyik se terjeszkedjen túl azon a határon, amit a NÉP a hatalom korlátaként meghatározott. 

Ez a liberális demokrácia alapja vagy gyökere. 

Eljött a rendszerváltás és kidolgozták az ideiglenes ( 89-es) Alkotmányt, melyben az szerepelt, hogy végleges alkotmányt csak népszavazással lehet elfogadni. 
Akkor komolyan gondolták a liberális demokráciát, meghagyták tehát a népnek azt a jogot, hogy VALÓS Társadalmi Szerződést kössön. ( Most nem térek ki arra, hogy a nép mikor ocsudott, a lényeg, hogy a joga, a hatalom korlátainak a meghatározásához benne volt az alkotmányban. ) 

Bárki került hatalomra, soha nem terjesztette a nép elé az alkotmányt!

Minden párt, minden pártvezér fosott attól, hogy a nép korlátozhatja a hatalmát!
Az Országgyűlés a mai napig BÁRMIT megtehet, ha akarja törvénybe iktathatja, hogy holnaptól királyság van. Ez komoly!
Azt, hogy ki terjeszti elő a törvényjavaslatot az Orbán kormány idején megtapasztaltuk. A parlament azt fogadja el, amit előterjesztenek. De a többi kormány is nagyszerűen elvolt a korlátlan hatalmával, termelő üzemeket adtak-vettek játékpénzért,, embereket nyomorgattak, kivétel nélkül mind.  

Magyarul az éppen regnáló kormányfő jóindulatától vagy a parlamenti többségtől függött csupán, hogy mit tesznek meg velünk és mit nem.

Itt kell megjegyezni, hogy a népszavazással történő alkotmány elfogadását egy SZOCIALITA- Szdsz kormány, 1994-98 között csendben törölte ( ne legyen olyan feltünő) meghagyta viszont, hogy népszavazás kezdeményezhető az alkotmánnyal kapcsolatban is. ( Persze utána sem volt igénye erre egyik kormánynak sem) 

Orbán pedig a NÉP NÉLKÜLI Fideszes pártalkotmányt fogadtatott el a parlamenttel és eltörölte a népszavazási lehetőséget az alkotmányról. 
Ezzel kiírta a népet a demokráciából!  (népuralom nép nélkül)

Az illiberális meg mit is jelenthet, ha a liberális eredetileg azt jelentette, hogy a király hatalma nem isteni eredetű és nem korlátlan, mert a Földön csak a népnek van hatalma? 

Imádom, amikor a különböző pártok a lényeg helyett, a hatalom megosztás visszaállítását forszírozzák!
MINEK?
A különböző hatalmi ágaknak azon kéne őrködni, hogy a hatalom NE terjeszkedjen túl a NÉP által meghatározott kereteken! 
DE a nép, soha nem határozott meg ilyen kereteket! 1989 óta a hatalom magának határoz meg - ha akar- kereteket és akkor módosítja amikor akarja, akkor törli el, amikor akarja, stb. stb. 

A liberális demokrácia visszaállítása tehát csak a nép általi alkotmányozással történhet! 

Ez nem azt jelenti, hogy a nép ír egy alkotmányt!
Azt jelenti, hogy a nép, népszavazással meghatározza, hogy pl. visszahívható-e a képviselő, miről nem dönthet még az Ogy. sem, milyen legyen a gazdasági berendezkedés, kikkel akar szoldáris lenni, vagy a költségvetés hány%-át kell oktatásra, egészségügyre költeni.

De a nép bármit beletehetne az alkotmányba, ha erről egymás között megállapodik.

Aztán okos jogászok jogi nyelven megfogalmazzák a nép kívánalmait.

Persze ezt egyik párt sem akarja!

Na ezért kell RENDSZERváltás, kormány váltás helyett! 
 

Bocs, hogy hosszú voltam! 

Kedves plalyA! 

Köszönöm a választ, emésztem.

Kérdésem: Ha Szanyi által felsorolt tulajdonformák valójában magántulojdonok, akkor a személyi tulajdonon  kívül mi az a tulajdonforma amely nem zsákmányol ki? 
Mi volt a baj a szocializmusban megvalósult tulajdonnal ( a visszaosztást is figyelembe véve) és ha az egész magyar gazdaságot nézzük, hol jelenik meg a kizsákmányolás? 

Mert valóban az államé volt a profit, sőt, ha figyelembe vesszük, hogy a teljes munkabért sem fizette ki, akkor az extraprofit. 
De ebből gyárakat, termelő üzemeket építettek, ahol az emberek dolgozhattak, lakásokat építettek, ahol az emberek lakhattak, tömegközlekedést építettek, villamosságot, vízet vezettek be a falvakba, gyárvárosokat hoztak létre, új iskolákat, kórházakat építettek, stb. stb. amely megélhetést, kényelmet adott az embereknek.

Amit mi állami gondoskodásnak nevezünk ma, az valójában az emberek munkaerejének az újrateremelését szolgálta, igen, a mi pénzünkből, de akkor azon körülmények között lehetett volna jobban csinálni?

Kedves plalyA!

Néha, ha valamilyen összehasonlításra kerül sor, én rácsodálkozom arra, hogy mennyivel gondosabban, rendszerezettebben, jobban oldották meg azt a szocializmusban, mint manapság!

Te is jelezted valamelyik írásodban, hogy a szocializmus a rossz gazdálkodás miatt omlott össze, és ez az általános nézet.

Én ezt teljesen másképpen látom!

A SZU azért omlott össze ( szerintem) mert a hidegháborús törekvések során az USA belekényszerítette a csillagháborúba, aminek semmi értelme nem volt. Ha lett volna, az USA ma is olyan elánnal folytatná a világűr meghódítását mint akkor, de nem folytatja.
Ha valahol felvetődik ez a téma, az a válasz, hogy mégis sikerült az USÁnak a gazdaságilag térdre kényszeríteni a SZU-t, tehát  erőtlen volt a gazdasága a SZU-nak. 

Csakhogy, míg az USÁban a csillagháborún millióan gazdagodtak, mert a "fegyvergyártásból" ( itt persze más a fegyver)  a profitot zsebre vágták, addig a SZU a saját lakosságától vette el ezt a profitot, illetve nem osztotta vissza. 

A SZU összeomlása miatt került sor a szocialista tábor összeomlására, mert a KGST mint piac is összeomlott. 

Szerintem a magyar szoc. gazdaság sem gazdaságilag, hanem pénzügyileg omlott össze. 
A felvett hitel a legbővebb számítások szerint is 3 milliárd USD volt, aminek a kamatai a nyugati olajválság és hitelválság hatására a hétszeresére nöttek, és nekünk nem volt kemény valutánk, mert a KGST rubel elszámolású volt. 
De maga a hitel is olyan lehetett, mint manapság a deviza hitel. Nem csak a kamatok, a tőketartozás is növekedett az árfolyamok változásával, növekedésével. 

A 90-es évek közepén Botos Katalin ( baloldalinak nem nevezhető) közgazdász mondta el egy előadásában, hogy a különböző szoc. országoknak nyújtott hiteleink akár fedezhették volna a nyugati tartozásainkat, vagy annak jó részét, csakhogy ők sem tudtak Usd-ben vagy kemény valutában fizetni, mert nekik sem volt.

Visszetérve a tulajdoni formákra:

Nem tudom, hogy milyen tulajdonnak nevezzem a szocializmusban épített gyárakat, termelő üzemeket, víz, gáz és villamosvezetékeket, stb. de bármilyen tulajdon volt, az egy felhalmozott vagyona volt a (?) közösségnek.
Ennek alapján mondhatjuk, hogy a szocializmus egy felhalmozó típusú gazdaság volt?

Mert ha mondhatjuk, akkor nem elképzelhető, hogy éppen a felhalmozott vagyon miatt és a kialakítandó piac miatt khmmm .................. nem összeomlott, hanem összeomlasztották?  

Hogy kapcsolódik mindez Szanyi dolgozatához?

Szerencsére én a Rákosi korszakot nem éltem meg, eszmélni is a 70 évek körül eszméltem, a rendszervéltást viszont átéltem.

Hihetetlen amilyen mocskot szórtak ott mindenre, ami bármilyen módon kapcsolódott az "átkoshoz". Akkor kezdtem félni és figyelni, amikor egy rádióadásban arról társalogtak, hogy József Attila valójában egy tehetségtelen pancser költő volt, csak a komcsik magasztalták fel,a kommunista versei miatt. Az Szdsz még " véres" terveket is felvázolt akkor.
A lényeg, hogy abban az időszakban az Mszmp, később az utódpártja az Mszp, joggal kerülte még a régi kifejezéseket is.
Szerintem nagyon kapóra jött az a neoliberális áramlat, amit akkor ( talán még baloldaliként) retorikailag, átvett az Mszp, és mivel retorikailag átvette, megvalósítani is " kénytelen" volt.
Antall pedig igen jól előkészítette a terepet!
Antall igen sokszor hangoztatta, hogy azért kell a gyors privatizáció, hogy soha ne lehessen " visszacsinálni"  az előző rendszert. 
Nem akarom elvtelenül védeni az Mszp-t, de mire kormányzati hatalomra került 1994-ben a "menü" már tálalva volt. 

És, ha a felvázolt gondolatsor nem összeesküvés elmélet, akkor igencsak meg kéne vizsgálni egyszer, hogy milyen volt VALÓJÁBAN az a szocialista gazdálkodás.           
 

Minek idegeskedsz?

Tudod, hogy innen idéztem mindent:http://kapcsolat.hu/blog/playa3/16067-prakticizmus-diszkret-baja-ivresz

"társadalmi vonatkozásban.

Itt van a legtöbb olyan téma, amiben igen jelentős mondanivalót fejthet ki a baloldal.

Nemzet, nemzetiség identitás kérdése.

Ha azt akarjuk, hogy a történelem ne ismételje önmagát, fel kell dolgoznunk a múltat. "

Mégegyszer a nemzetisten, amely egyenlő a nemzet feltétlen méltóságának alávetett imádatával mindenek előtt, amely afféle pótvallássá válik a népek képzeletében fikció, mint bármely istenkép, amelyet imádni lehet. Ha nem érted, nem baja. Csak ne is emlegesd akkor!

 

Nem rossz gondolat ez az identitás kérdés--mert valóban ez hiányzik. 

Nem igaz, hogy nem sikerült a 26 év alatt semmi. Csak sikerült a magát élcsapatnak tartóknak kiherélni a normális mozgalmakat. Nem lett jobb, és rosszabb az életünk a mindenkori lehetségesnél. Éltünk, ahogy a felkészültségünk lehetővé tette. A szavak meg szépek, csak mit sem érnek.

a népet nem tudjuk megvédeni a gazdagoktól. 

azt 1920.körüli években is megpróbálták--Lenin nyomdokán, és Mussolini nyomdokán ellentétes elveken. 

Kelet és nyugat--következett abból.(Hitler csúf epizód lett köztük, sztálin is. Kétféle diktatúra kétféle túlkapássor.Ma pedig látjuk a kelet és nyugat életvitelét.

Meg az élcsapatot is, aki eldöntheti , hogy ki hivatott a népet megvédeni a gazdagoktól, ami egyébként a felvilágosodás korában kialakult narratíva--nyomán lettek elbukott forodalmak, mert a hibás az első cölöpverő--és ezügyben érdemi nem történt.

Te lilla

MI az a jogelőtti egyenlőség?Hogy a bűnözönek egyenéő joga van az áldozattal?

Milyen szekularizáció megerősítését akar

A szekularizáció a társadalom modern viszonyainak a vallás társadalmi helyzetére vonatkozó leírását jelentiod:

Ebben mit lehet erősíteni? hogy jobban írja le, vagy erősebben írja le, vagy mit?

Milyen négy tulajdonformáról beszélsz a 80 as években-Már megint kevred a dolgokat?

Mert tudomásom szerint az államkapitalizmusban is csak egyfajta tulajdon létezett a magántulajdon. Miről beszész kedves lilla?

A rendszervűltűs az rendszerváltás és nem módszerváltás. Miért is kell a liberalizmus nekünk?

Kedves lilla!

Ezeket most kérdezed, vagy nem érted és magyarázzam, meg hogy mit jelentenek, vagy mi a fene.

Ez most kérdés?

„Mert nem volt világos, hogy mi lenne az "Új identitás"”

Mert ha igen akkor a válaszom a következő: pédául az új Mártirok kérdése, a jelképek kérdése, de olyan fogalmak kérdése, amelyek eddig nem szerepeltek. Ezek azok az uj identitások amiket be  kéne illeszteni a társas identitások közé-. Ezek nem a megkülönböztetésről meg a kirekesztésről szólnak kedves lilla hanem teljesen másról.

"Le kell számolni a téves nemzeti szimbólumok mihasznaságáva"

Pontosan: a származási téveszmékkel( hum-magyar rokonság, sumér, eredet, vagy török,csillagközi meg sziú és maya eredet és a többi, a Vérszerződés szép meséje, a Dugovics Tituszok meg a déli harangszó hamis identitása.

" a baloldal identifikációs segítséget adjon, bemutatva az alternatív lehetőségeket, és a megjelenő új identifikációs területeket be tudja illeszteni saját elgondolásai közé."

Pontosan így van. Kedves lilla, mégpedig azon identifikációs területekre adjon a baloldal segítséget amely felveszi a küzdelmet például az etnocentrizmussal ( policentrizmus)A baloldal adjon mintát, modellt amely modellektől átvett sajátosságok, (amelyek lehetnek viselkedéses, öltözködési és stílusbeli sajátosságok, de tartalmazhatnak akár a modell ideológiai ízlésére illetve politikai meggyőződésére vonatkozó elemeket is), azt az érzetet keltik az identifikálódóban, hogy máris egy kicsit olyanná vált mint a vágyott minta.

Hangsúlyt helyezze a baloldali autentikus ideológiai mintákra és politikai meggyőződésre. Ebben a szakszervezetekre támaszkodva lehet előre lépni.

Aztán, azonnal van identifikáció

 "Nemzet, nemzetiség identitás kérdése.”

Nemzeti identitás: két perspektívában értékelhetjük az identitás szerepét egy adott társadalmi összefüggésben. Az esszencialista perspektíva tétje az, hogy vajon a nemzeti identitás meghatározható-e a tulajdonságok világos, autentikus rendszerével, amely leírja a társadalmi életben található  összes identitást, s amely kiindulópont lehet a számára a társadalmi kontextusban elsődlegességet biztosító politika irányába. Vagy pedig a nemzeti identitás az identitás fluidnak mutatkozik, amelynek a sajátosságai új körülmények között megváltoznak vagy megváltoztathatóak, s nincs az időnek ellenállni képes, esszenciális identitás-meghatározás.

Ezt nem szabad összekeverni a nemzetiségi identitás kérdésével (ahogy a Jobbik teszi, figyelj csak kedves lilla  - ugye hogy van mit mondani a Jobbik ellenében, csak te nem foglalkozol vele,hogy megértsd, mert nem egyezik meg a Nemzetisteneddel)

A nemzetiségi identitás kontexusában az etnikai identitás kifejezés is használható, de csak ebben a kontexusban ( már mint az etnicizmust egyfajta csoport megjelölésére felhasználva. és nem egy viszonyrendszernek  felfogva - csak azért írom le hogy jól értsd kedves lilla, és nehogy mást gondolj mint amire szánom, ugyan is képes vagy rá az etnicitás egyébként a társadalom alrendszerének viszonyrendszere)

Tehát, az etnikai identitást úgy határozom meg, mint a látható vagy belső (nem-látható) jegyek meghatározott összességét, amilyenek a társadalom objektivációinak kulturális jegyei, nyelvi jegyei, , esetlegesen vallási értékei, a hagyomány értékei és  a társadalom viszonyrendszerében az adott etnikai csoporthoz való tartozás erős tudatossága. Mindezek a jegyek a társadalmi csoport sajátos jegyeinek kiválasztási folyamatában kapnak meghatározást, illetve ennek során aktiválódnak.

Nemzet és nemzetiségi identitás összefüggése:

A etnikai( nemzetiségi)identitás a szimbolikus reprezentáció stb. elemeinek átfogó szintézise és konkrét szerveződése gyanánt fogható fel, és az olyan, a társadalmi totalitás körébe tartozó kategóriákkal ragadható meg, mint a demográfiai adatok, mentalitás, társadalmi szerveződések és tevékenységek, történelem. Minden társadalmat jellemeznek bizonyos kategóriák, amelyek a társdalom minden tagjára jellemzőek. Ez a koherencia, és emellett az adott szimbólumrendszerhez és társadalmi képzetekhez való tartozás tudata miatt mondhatjuk azt, hogy egy társadalom, egy nemzet  az bizony,  több mint egy csoport, azaz hasonló jegyekkel bíró individuumok puszta összessége. ( nemzetiségi vagy etnikai identitás – itt van az eb elhantolva, amikor a Jobbik a nemzetiségi identitást mint csoportot egyenlővé teszi a Nemzet identitással, magával a társadalommal.  Ez a te Nemzetistened igazi tartalma és nem azok, amiket szoktál összehozni.) Mindazonáltal, miután az identitás magját nem lehet egy kategóriával vagy egyetlen kategóriasorral meghatározni, (ebben is téved a Jobbik, mert ő mindig egy kategóriasorral határozza meg a „magyar nemzetiségi identitást”) a társadalom, illetve a Nemzet minden egyes tagja egy alcsoporthoz tartozhat, amely más kategóriákkal határozza meg magát, mint a társadalom többsége. A társadalmi alcsoportok különböző típusúak lehetnek, amelyek mindegyike az identitás sajátos meghatározásával bír. Ennek megfelelően a társadalmi alcsoportok típusai azon kategóriasornak megfelelően különböznek, amelyet a csoport tagjaira jellemző társadalmi reprezentáció kifejez. Ha ez fennáll, ebben az esetben beszélhetünk Nemzeti identitásról. A kategóriasorok széles körben változhatnak, ezek alapja lehet pl nemiség, vagy egyes szakmai kategorizációk.

S hogy mi az oka annak hogy a Jobbik előretörhet az identitás részérők az hogy a kortárs társadalmi szituációban az identitás válságban van, amely egy szociológiai ténynek köszönhető, nevezetesen, hogy nem létezik társadalmi mag vagy centrum, mint például az osztály, ami garanciát nyújthatna az identitás magja számára is. Ez bizony a Liberalizmus „bűne” és baloldalon a szociáldemokrácia második kompromisszumának kedves lilla. Akár mennyire is fáj ez neked.

A globalizáció térnyerése nagyon sok új identitást hozott be a társadalmi identitások mellé, például a globalizáció negatív és pozitív spillower hatása, vagy a Jóléti állam általi tanult gyámoltalanság, a társadalom perifériájára szorulók identitása. Ezek az új identitások új identitáspolitikát követelnek meg, melyre támaszkodva új társadalmi mozgalmakat generálódnak, és küzdenek az elismertetésért.

Ez mind a társadalomnak, mind pedig az eddigi identitáspolitikának komoly kihívást jelent, mert kérdéses hogy egyes társadalmakban, egy meghatározott és konkrét helyzetben miként értékelnek egy-egy identitásformát. Nem akarok visszamutogatni, de a Migráns kérdés kapcsán a baloldalon is megjelenik például az etnocentrizmus.

Nos, kedves lilla látod mennyi minden van abba az egy mondatba belesűrítve. Csak sohasem kérdezted meg - még most sem, amikor nógatlak erre. megin hozod a formádat, hogy nincs identitfikáció meg minden.

Szóval ideje lenne eldönteni, hogy most mit is akarsz.

Kedves PlalyA és Plessatt!

Mindkettőtöknek szól a válaszom, mert eléggé összefüggnek egymással a hozzászólásaitok.

Itt most van egy olyan fontos szempont, mely nem elhanyagolható, ami összefűzi ezeket.
És pedig az, hogy MI IDŐSEBBEK szeretnénk még ugye kicsit jobban élni, hátralévő éveinkben egy emberségesebb hatalom keze alatt.
Mert ugye a homok pereg az órában, s nincs sok (vagy semennyi) időnk a sorsunk pozitív fordulatát kivárni.
Nem beszélve róla, hogy "déjá vü" érzésem van amúgy is, mert "háborús gyerekként" szinte egész életemben mást se hallottam a hatalmon lévőktől, hogy CSAK MÁR EZT A "MEGSZORÍTÁST" BÍRJUK KI, aztán már könnyebb, jobb lesz minden.
De nem lett!
Talán néha egy-egy paraszthajszálnyi jobb volt (pl. 90 után a választások előtti évben több méz jutott a madzagra!), de ez ideig-óráig tartott, aztán ismét jött a franc tudja, hányadik szűk esztendők korszaka.
Jómagam már le is mondtam a jobbra fordulás lehetőségéről.
REMÉNY?!
Igen, volt. De már csak annyi maradt belőle nálam, talán a gyerekeinknek majd jobb lesz.
De ahhoz nekik okosabbaknak kellene lennie nálunk...

A másik közös dolog az, hogy érdemes-e egyáltalán indulni egy "baloldali" pártnak a választáson. Mert a bukás keserű ízét már elég sokszor megtapasztalhaták. Sőt!
Párok jöttek, pártok mentek, mi választók meg csak kapkodtuk a fejünket! :(((

Ami bennem a fő kérdés úgy kb. 2000-től, hogy LÉTEZIK-E EGYÁLTALÁN IGAZI ÉRTELEMBEN VETT BALOLDALI PÁRT kis hazánkban?!...

Már mint a marxi elveket valló párt.
Mert szerintem jelenleg NINCS ilyen baloldali párt, s így baloldal sincs, csak baloldali érzületű emberek vannak. Velem együtt, meg még itt egy páran...

További probléma, amit Plessatt felvetett, az a párt (bármelyik), amelyik nem is akarja a hatalomra jutást, valóban nem érdemli meg, hogy létezzen.
Nekik finis, oszt annyi!
Ne rontsák itt a levegőt, csak hogy kapjanak anyagi ámogatás.

Jóléti rendszerváltás.
Kérdem én: Volt-e már valaha valahol ilyen a Földön?
Mert ha igen, csak meg kéne vizsgálni, hogyan érték el, és követni a receptet.

 

Nem azért tartunk ott.

Sokkal inkább azért, mert " új identitásminták kialakítása és a nemzet identitás újraértelmezése is megvalósul (akár a hagyományos falusi keretek között:ezzel például ki lehet fognia Jobbik vitorlájából a szelet)"

az új identitásmiták hiánya okán! Mert nem volt világos, hogy mi lenne az "Új identitás"

"Nemzet, nemzetiség identitás kérdése.

Ha azt akarjuk, hogy a történelem ne ismételje önmagát, fel kell dolgoznunk a múltat" 

"Le kell számolni a téves nemzeti szimbólumok mihasznaságáva" 

"Ki kell hangsúlyozni, hogy a múltfeldolgozás az nem egzakt, befejezett folyamat, nincs lezárva, mert mindig újabb kutatási eredmények jelennek meg,  " 

" a baloldal identifikációs segítséget adjon, bemutatva az alternatív lehetőségeket, és a megjelenő új identifikációs területeket be tudja illeszteni saját elgondolásai közé."

 

Szóval 9 hónap óta nem változott a véleményem: az a fránya identifikáció az hiányzik. 

Ha baloldalinak nem identifikálhatják magukat a pártok mert van egy élcsapat, amely identifikációt elvégzi, és elvégezte a rendszerváltozás óta folyamatosan, akkor mi a frázt csodálkozunk, hogy a fidesz-nek sikerült az 1987-es lakitelki nyilatkozatot megvalósítania . 

Igaz annak radikálisabb változata a jobbiké.

Örvendjünk!http://www.nemzetiforum.hu/index.php? id=lakiteleki_nyilatkozat

És mi van helyette?

Ami lehetne az is azonnal kirekesztéssel kezdődik :( 

 

A rendszerváltás nem a szocialistára való visszaváltást jelentené, hanem az illiberálisról a liberálisra való visszaváltást

A törvényhozói -végrehajtó és bírói hatalom szétválasztását

jog előtti egyenlőséget újra.

A szekularizáció megerősítését.

//sőt azt is el kéne dönteni--ami 2018-ban még nem lesz lehetséges--, hogy a gazdaság a 4 tulajdonformát visszahozza-e(ahogy az 1980-as évek körül már mind működött nem is csírájában) vagy másikat választ a meglévő kínálatból//

Kedves Plessatt!

Nem voltál hosszú, de, van néhány tévedésed. Erre szeretnék reflektálni. Egyetlen hatalom sem nézi azt jó szemmel, hogy az ellenlábasai megerősödjenek és felléphessenek ellene. Ez nem a FUDESZ sajátja.

Az „ellenzéknek” meg az a feladata, hogy megerősödjék és fellépjen a regnáló hatalom ellen.

Hogy a baloldal krízisben van-e azt nem tudom, szerintem már kifele lábal a krízis helyzetből, 2008 után mindenképpen. Hogy mikorra fog teljesen kilábalni szerintem azt a legöregebb dakota indián se tudja, aki fordítva ülve lovagol a döglött lován.

Hogy a FIDESZ mit enged meg? Semmit sem. Hülye lenne engedékeny lenni, erre is csak az MSZP volt képes 1994-ben. Nem is kell neki engedékenynek lenni. Az ellenzék küszködje ki magának, verekedje ki a pozíciót, ahonnan tud előre lépni- ez a természetes kiválasztódás rendje – erről szól a társadalmak evoluciós elmélete.

Ha a FIDESZ-nek ismét 2/3-a lesz a 2018-as választások után, akkor meg is érdemli a baloldal, hogy a jelenlegi pártjai eltünjenek a sülyesztőbe, mert akkor nem életképesek.

„Másodszor, ha elfogadom azt, hogy olyan rossz állapotban van ez az ország, hogy a baloldalnak ezért sem szabadna nyerni, ne is haragudj, de ezt nagyon rossz megközelítésnek tartom!”

sehol sem mondtam olyat hogy nem szabad nyerni. azt mondtam, hogy nem tartom tragédiának hogyha nem nyer. Ez nem ugyan az. Az ország rosszállapota csak tovább fog romlani akár ki nyer is 2018-ban. Ez nem pártfüggő, hanem gazdasági helyzet függő - és abba nem állunk valami jól. Tehát ebből a szempontból indiferens hogy ki nyer 2018-ban.

A balodlanak ( nem az MSZP-nek, hanem a balodalnak) ki kell dolgoznia azt az utat amivel leküzdhető a rossz helyzet. Akkor kell nyernie ha ez az út ki van dolgozva., és a kérdésekre megvannak a válaszok.

de mond, mihez kezdhetünk a nemzeti szolipszizmussal, ha nem azt a választ adjuk rá amit a jobboldal tesz.( történetesen a mindig elnyomott nemzet akinek harcban kell állnia a fennmaradásért, és azért élünk rosszul mert sok a sebesült) Ezt ugye egy baloldali párt nem mondhatja. Akkor mit mondjon. Addig, amíg ez meg nincs nem fogunk sohasem nyerni- és folytathatnám a kérdések sorát. Te tudod, hogy mit is kéne mondani?

A prakticizmus nem vezet eredményre, ez már bebizonyosodott 2014-ben. Akkor minek erőltetni.

Vagy esetleg tudsz olyan dolgot, ami azóta gyökeresen megváltozott. Azt gondolom, hogy nincs semmi ellentmondás abban, amit leírtam – vagy amit Szanyi leírt.

„Az, hogy kifogásod szerint a baloldalnak azért sem szabadna nyerni, mert milyen nehéz helyzetet örökölne a FIDESZ-től és ez idő előtti bukáshoz vezetne.

Nem, kedves Plessatt, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy egy gyenge baloldalnak semmiképpen sem szabad abba a helyzetbe belemenni, hogy átvegye a FIDESZ csődtömegét, mert akkor a hatalma rövidebb ideig tart mint a Pünkösdi királyság. Bocsi, de ez nem ugyan az, mint amit te írtál. Egy erős baloldal, amelynek vannak válaszai, van erős és működőképes aktivista hálózata, élvezi a szakszervezetek támogatását, a teljes kölcsönösség nyomvonalán, a választók megbiznak benne - az nyugodt szívvel átveheti a hatalmat akár 2018-ban is.

De már ne haragudj ilyen baloldal jelenleg nincs. Azt fel kell építeni nem lehet félbehagyni.

A mostani baloldalinak mondott pártok pl. DK, vagy az LMP nem baloldaliak, az SZDSZ utódja meg kifejezetten nem baloldali. Tehát ezek nem számítanak bele az „erős baloldalba”

Nem is lenne jó velük „összefogni”. Együttműködni is csak igen meggondolt formában, és óvatosan lehet. Nem is igazán kell velük foglalkozni. Sütögessék csak a saját kis pecsenyéjüket. Más irányba kell fordulni, azt gondolom.

„Továbbá, amit a FIDESZ 2010-ben átvett, az sem volt piskóta és mégis kiheverte, sőt, ha így teszünk, akkor ismét főlényesen nyerni fog.”

Na ne. Ezt azért mégsem mondhatod, kedves Plessatt. Sokkal jobb állapotba volt az ország 2010-ben mint most van.

„Egy politikai pártnak, szövetségnek soha nem szabad egy választásnak ugy nekiindulni, hogy az ország nehéz gazdasági helyzete miatt ugy sem fogok tudni hatalomba maradni, vagy egyáltalán nem is akarni a hatalomra jutást. Amelyik párt így gondolkozik, az oszlassa fel magát, mert nem érdemli meg, hogy az emberek bizalmát élvezzék!”

Ezzel teljesen egyetértek. Viszont egy politikai pártnak nem szabad úgy neki menni a választásnak, hogy csupa ígérgetés legyen a programja, amit amúgy sem tud teljesíteni, mert az a hatalom igen rövid életű. idézzem neked a Jóléti rendszerváltást meddig is lehetett vele megmaradni a hatalomba másfél évig? Aztán rögtön korrigálni kellett. Eredmény kormányválság és miniszterelnök csere. Már elfelejtetted? Vagy nem ezért tartunk ott ahol, éppen tartunk?

Kedves Zsadi!

PlalyA-na írt válaszodból kitűnik, hogy Te is jónak látod azt, ha a mostani baloldal nem törekszik a győzelemre. Hivatkozol Te is arra, hogy az emberek csak várnák  a jóléti csodát, amit nem kaphatnának meg, így a hatalom egy év után megszünne a baloldal részéről. Azonban, csak megjegyezni kívánnám, hogy 2010-ben is az emberek nagyfokú csodavárás miatt szavaztak 2/3-os sikert a FIDESZ-nek, a csodavárás dugába dőlt, azonban a FIDESZ azóta is, köszöni szépen jól van és ha a baloldal az általotok kivánt úton fog haladni, akkor biztosan még egy jó pár választáson keresztül nem lesz, aki veszélyeztetné a hatalmát. Ezek szerint, most azt kellene üzenni a tanároknak, az eügyi dolgozóknak, a közféra szereplőinek, a civilekne, stb, hogy hagyják abba a tüntetéseket, ne akarjanak egy ismételt rendszerváltozást, amit számtalanszor az elmúlt időkben megfogalmaztak, mert a baloldalnak esze ágában sincs legyőzni a hatalmat, tehát a baloldalra ne is számítsanak. A baloldal megitélése szerint, jobb ha a FIDESZ marad hatalmon, mert ezt a rossz gazdasági helyzetű országgal a baloldal ugysem tud mit csinálni. Tehát, kár minden hatalom elleni tüntetés!

Azért, kiváncsi lennék arra, ha ez így kimenne a köztudatba, mit szólnának hozzá az elégedetlenkedő, tenni akaró emberek? Nem lenne nehéz kitalálni.

Kedves plalyA!

Tisztelettel megköszönöm válaszodat. Természetesen, továbbra sem értek egyett Veled, illetve átvont értelemben , ha a végkövetkeztetést nézem, akkor Szanyival sem, ugyan is, amit mindketten írtok, az elméletileg bizony helyes irány, azonban a jelen adta helyzetben, ez kivitelezhetetlen. Kivitelezhetetlen, mert erre teret nem biztosít a FIDESZ, ennél okosabb politikusok a maguk térfelén. Ők nagyon jól tudják, hogy most a baloldal egyolyan krizisben van, ami miatt számukra öngyilkosság lenne, ha időt hagynának a baloldalnak arra, hogy ideologia váltással, más fajta politizálással, a tömegekhez való közeledési uj politizálásukkal, ismét megerősödjenek, és veszélyeztessék hatalmukat , amelyet eddig kiépítettek, továbbá veszélyeztessék a bőrük épségét! Csak nem gondolod, hogy mindezt eltűrjék és hagyják a baloldalt építkezni? Nem, kedves plalyA! Ebben a dologban nagyot tévedsz. A jelen hatalom behunyt szemmel, tétlenül ezt nem nézné végig. A következő választások után, főleg, ha ismét 2/3-a lesz a FIDESZ-nek a béna baloldal miatt, akkor nem lesz miről itt vitatkoznunk, mert egyszerűen megszünik, bedarálódik aza baloldal, amiről most polémiázunk.

Másodszor, ha elfogadom azt, hogy olyan rossz állapotban van ez az ország, hogy a baloldalnak ezért sem szabadna nyerni, ne is haragudj, de ezt nagyon rossz megközelítésnek tartom! Mégpedig azért, mert ha nem nyer, vagy nem is akar nyerni a baloldal a rossz gazdasági helyzet miatt és ezért inkább kivár, had nyerjen ismét a FIDESZ, de mond, akkor, ezekután, nem lesz még rosszabb a belgazdasági helyzet egy újabb 4 éves FIDESZ kormányzat után? Ezek után már nem lenne olyan rossz, ha győzne a baloldal, főleg ha, létezne is? Látod, tele van ellentmondásokkal a jövő-látásod, azaz, hogy hogyan kellene a baloldalnak viselkedni. És ez a bajom a Szanyi blogban megfogalmazott olyan elvárásokkal, amit nem is lehet végrehajtani! Tudom, jót akartok, de jelen helyzetben öngyilkosság lenne a baloldal részére!Tudom, nem szivügyed a prakticista nézet számodra. Ebben az esetben pedig csak ez az egy ut vezethet a siker felé.

Az, hogy kifogásod szerint a baloldalnak azért sem szabadna nyerni, mert milyen nehéz helyzetet örökölne a FIDESZ-től és ez idő előtti bukáshoz vezetne. Erre csupán a következő a válaszom, ha ebből a megfontolásból indul ki a baloldal, akkor hagyják ott a politikusi pályát, ne is akarjanak soha hatalom közelébe sem jutni! Továbbá, amit a FIDESZ 2010-ben átvett, az sem volt piskóta és mégis kiheverte, sőt, ha így teszünk, akkor ismét főlényesen nyerni fog. Egy politikai pártnak, szövetségnek soha nem szabad egy választásnak ugy nekiindulni, hogy az ország nehéz gazdasági helyzete miatt ugy sem fogok tudni hatalomba maradni, vagy egyáltalán nem is akarni a hatalomra jutást. Amelyik párt így gondolkozik, az oszlassa fel magát, mert nem érdemli meg, hogy az emberek bizalmát élvezzék!

Hosszü voltam, elnézést kérek, kedves plalyA!

Kedves piranha53!

Megmondom őszintén, hogy a leírtak szerint Te is osztod a véleményem és ez nekem egy olyan pozitív megerősítés Tőled, amely azt bizonyítja, hogy nem gondolkozom helytelenül. Te is megerősítesz abban, hogy bár milyen igazat is gondol és ír erről plalyA, aki nagyon felkészült személyiség, de mivel az ország nagyon nagy bajban van, vele együtt a baloldal jövője is, ezért most nem lehet kifogásokat keresni, nem lehet finnyáskodni, ha nem akar a baloldal a süllyesztőbe kerülni, ha nem akarja az ellenzék a civilekkel együtt azt, hogy a FIDESZ egy egypárti hatalmat vezessen be, a diktatúrát kiterjesztve, akkor ez az utolsó lehetőség ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk. Ez esetben, ha tetszik, ha nem, minden demokratikus erőnek olyan szintű összefogására, vagy nevezzem bár minek, van szükség, hogy politikai fordulatot lehessen véghezvinni 18-ban. És ha ezt nézzük, akkor bizony Szanyinak sincs mindenben igaza ebben a blogban, mert ha az Ő szellemiségében dolgozna a továbbiakban a baloldal, az MSZP, akire gondol, akkor biztos a bukás, borítékolható a 18-as vereség. Én, ezt olvasom ki a nekem írt hozzászólásodból, talán ebben nem tévedek, kedves piranha53! 

Kedves lapátkaszát!

Nos, akkor nézzük a választ a kérdésedre.

„Mára a fogyasztás, a fizetőképes kereslet (mint termelési viszony) olyan mértékben csökkent, hogy a bevételből már nem futja innovációra, ezért a termelőerők nem tudnak fejlődni.  Ha az állítás igaz, akkor a termelési módnak kéne változnia.”

Van benne igazság, de van benne tévedés is.

A fogyasztás és fizetőképes kereslet az a „piaci társadalmasuláshoz” tartozik és csak egy pici része a termelési viszonynak. Az emberek azonban a termelés folyamán nemcsak a természetre, hanem egymásra is hatnak. „Csak úgy termelnek, hogy meghatározott módon együttműködnek, és tevékenységeiket kicserélik egymással. Hogy termelhessenek, meghatározott vonatkozásokba és viszonyokba lépnek egymással, s behatásuk a természetre, termelésük, csak ezek között a társadalmi vonatkozások és viszonyok között folyik le.

Az embereknek a termelés folyamán kialakult, meghatározott társadalmi viszonyai a termelési viszonyok.

A termelési viszony meghatározó elemei a következők.

1./ tulajdonviszonyok

2./osztályviszonyok

3./ elosztásviszonyok

A tulajdonviszonyok a termelésben résztvevők tulajdonformáit jeleníti meg. A termelési viszonyok legfonotsabb eleme, mintegy meghatározó része.

Az osztályviszonyok a különböző társadalmi csoportoknak a termelésben, a tulajdonviszonyokból következő helyzetét és egymáshoz való viszonyát jelenti.

Míg az elosztásviszonyok a társadalmi termékek elsajátítása során a termékek elosztásának a tulajdonviszonyoktól és az embereknek a termelésben elfoglalt helyzetétől (osztályviszonyoktól) függő formáit.

Amit te leírtál az ide tartozik, mint a „piaci társadalmasulás” része.

Nem szabad elfelejteni, hogy az emberek nem csak anyagi javakat termelnek, de megtermelik magát a munkát is, meg azt is, aki a munkát végzi. A termelés tehát az ember egész életét átfogó fogalom, amely tőle elválaszthatatlan, de mint munka megjelenítési formája nem elidegeníthetetlen.

Ez a munka társadalmasításán keresztül meg is történik

 A magántulajdon éppen ezt az elidegenítést célozza meg és így létre jön a társadalmi munkamegosztás. Tulajdonképpen ez ugyan azon dolognak a két oldal az egyik a formája a másik meg a végterméke.

„A második Világháborút követően hazánk a SZU befolyási övezetébe került, ezért átálltunk a szocialista termelési módra.”

Jó lett volna, csak nem ez történt. Maradt a kapitalista termelési mód (Marx azt mondta, - hogy az átmenet időszakában, amíg ki nem alakulnak a társadalmi tulajdon formája, addig marad a kapitalista termelési mód). Azaz nem változtatunk termelés módot pontosabban a termelési mód azonos maradt a megjelenése az Államkapitalizmus. Az állami tulajdon az nem társadalmi tulajdon, hanem magántulajdon. Vagy netán nem volt kizsákmányolás (még akkor is, ha a mértéke jóval alacsonyabb volt, mint most) Vagy netán nem volt társadalmi munkamegosztás, nem volt értéktöbblet termelés?

Esetleg nem voltak olyanok, akik láthatóan és észrevehetően a hagyományos értelembe vett magántulajdonnal rendelkeztek (azaz az elidegenített munkaerő feletti uralommal) Például a Kisiparosok akiket maszekoknak hívtunk és a szolgáltató iparban dolgoztak ( fodrász, cipész stb-stb)

Tehát semmilyen termelési mód változásra nem került sor.

A párt elnöke bejelentette, hogy azonnal megkezdik a magántulajdonban levő termelőeszközök köztulajdonba vételét, melyhez a jogszabályt már elő is készítették.”

Hát, ha ezt jelenti be, akkor bizony baj van. A köztulajdon az nem társadalmi tulajdon - hanem magántulajdon- így a termelési mód nem változik.  Köztulajdon a szövetkezeti tulajdonforma, meg az állami tulajdon is, de az önkormányzati tulajdon is köz tulajdon, mert a tulajdonosi kör egy közösség - de nem a társadalom. Akkor változna meg a termelés mód, ha a jó ember azt jelenti be, hogy megkezdik a magántulajdon és a társadalmi munkamegosztás felszámolását és megváltoztatják a tulajdonviszonyokat - ez azt is jelenti egyben, hogy eltűnnek az osztályok, mert nincs szükség rá, hisz nincs társadalmi munkamegosztás. - Így az elosztásviszonyokban a szükségletek szerinti elosztás, az igény szerinti elosztás és a lehetőségek szerinti elosztás elve érvényesül - azaz a tervezett társadalmasítás, nincs alárendelve semminek az érvényesül és az dominál. A társadalomban a közel azonos szintű (nem egyenlő, csak közel azonos szintű) objektivációk érvényesülnek. Ettől még a piaci társadalmasulás is működik, hisz a hármas elosztás megköveteli a piaci társadalmasulás létét - viszont nem az dominál, nem az az elsődleges, hanem alá van rendelve a tervezett társadalmasításnak.

A logikai bukfenc ott van, hogy a jogalkotással nem a termelési módot változtatjuk meg, hanem a termelési viszonyok meghatározó részét a tulajdonviszonyokat. Most ezen a fórumon nincs arra lehetőség, hogy leírjam, hogy ha a teremlőerők társadalmi tulajdonba kerülnek, az hogyan mond ellent a termelési viszonyoknak, azaz hogyan válik gátjává a termelési viszony a termelő erők fejlődésének és éppen ezért miért változik a termelési mód. De priviben szívesen leírom neked

Kedves PlalyA!

Nagyon tetszett a felvezetés! Marx nem volt marxista! :DDD

Csak az vígasztal, hogy Hegel sem volt hegelista. :)) 

Nagyon sok értelmező kérdésem lenne, de nem szeretném offolni az oldalt, úgy, hogy erre a problémára ki kéne találni valamit.

A másik, amit előre szeretnék bocsátani, hogy elég nehezen értek meg dolgokat, mert mindíg a gyakorlatba akarom ültetni. És, és ha nem stimmel ( vagy nem tudom átültetni) akkor értetlenkedem.

   "Sajnos ez nem így van. A Termelési mód akkor és csak akkor változik meg, amikor a termelési viszony gátjává válik a termelő erők fejlődésének."
 

Nézzük jól értem -e?

Mára a fogyasztás, a fizetőképes kereslet ( mint termelési viszony) olyan mértékben csökkent, hogy a bevételből már nem futja innovációra, ezért a termelőerők nem tudnak fejlődni.  Ha az állítás igaz, akkor a termelési módnak kéne változnia. 

DE!

A második Világháborút követően hazánk a SZU befolyási övezetébe került, ezért átálltunk a szocialista termelési módra. 
Micsoda? Egy külső politikai döntés megváltoztatta a termelési módot? Hiszen "a termelési mód akkor és csak akkor változik meg, ha a termelési viszony gátjává válik a termelőerők fejlődésének". Ugyan milyen termelési viszony változott meg a vagyhatalmak döntése következtében?

VAGY:

Nagy meglepetésre a 2018-as választásokon a Munkáspárt került hatalomra. Első intézkedése az alkotmány módosítása volt. E módosítás szerint hazánk a kommunizmust fogja építeni, melynek alapja a közösségi tulajdon. A párt elnöke bejelentette, hogy azonnal megkezdik a magántulajdonban levő termelőeszközök köztulajdonba vételetét, melyhez a jogszabályt már elő is készítették. Mivel a párt 82%-os többséggel nyerte a választásokat nem kétséges, hogy az Országgyűlés csont nélkül elfogadja a köztulajdonba vételre vonatkozó törvénytervezetet.

:DDD jó, csak vicc volt! De elméletileg megtörténhetne! És akkor jogalkotással ( felépítmény) változtatnánk meg a termelési módot!

Vagy van benne logikai bukfenc? 

Kedves piranha!

"Nagyobb szarban vagyunk annál is mint gondolnánk. Itt el kellene felejteni a régmúlt ellentéteit, de úgy hgy az ország érdekét kell nézni.

A mi viszonylatunkban egy hasonlat, bár Lilla egy primitiv bunkónak néz, még vele is hajlandó lennék  összefogni ha a haza sorsa mulna az összefogásunkon (  csak akkor!) "  

Még ennél is nagyobb a baj, mert a pártok összefogását el kellene fogadni a választóknak. 
A jelek azt mutatják, nem fogadnák el. 

Az Mszp támogatottsága 30% feletti volt az összefogás előtt, utána 10%-ra zuhant. A választók nem fogadják el baloldalinak azt a pártot,azt az összefogást melyben Gyurcsány benne van. 

Pedig az Mszp is nyomta a neoliberális gazdaságot! Hajjaj! 
A közüzemek privatizációja ( villany, gáz) tipikus neoliberális lépés volt. De a választókat, a lakosságot nem érintette közvetlenül.

Közvetlenül érintette viszont a Bokros csomag!
És akkor Horn beült a TV-be és elnézést kért a lakosságtól! 

Ennyit számít a politikai kommunkáció. 

Mert igaz, hogy az Mszp-t akkor nem választották újra, de nem is maradt az emberekben akkora tüske, mintha Horn akkor azt mondta volna, hogy nincs ingyen ebéd. 

Ennek ellenére azt is be kell látni, hogy nem véletlenül szervezkednek sokan rendszerváltásra a kormányváltás helyett. 
Szanyi dolgozata tényleg jó, de én nem vagyok biztos abban, hogy ha valami csoda folytán hatalomra kerülnének - plalyA által leírtak mellett - nem törnének elő a régi beidegződések, a régi megoldási módok, a régi barátok. 

Az EU-ról nem is beszélve! Mert az rendben, hogy mi szociális EU- akarunk, de mit akar az EU?

Kedves Zsadi!

"Különben is!

A modernséget, az ÚJ társadalmi berendezkedést szerintem nem az Amerika-féle "fogyasztói társadalom" jelenti majd.
Éppen ellenkezőleg!"

Hogy neked milyen igazad van!!!!.Ehhez nincs mit hozzátenni. 

Kedves lapátkaszát!

Nos, akkor merüljünk bele a dolgokba.

De, mielőtt ezt megtennénk, van egy kitételem. Veled is tisztázni akarom. Marx nem volt marxista. Ő Karl Marx volt. A marxizmus nerm egyenlő Marx műveivel - még ha hozzá veszsük Engelst, akkor sem.

Ez az egyik.

A másik a Marx műveiben mindenki megtalálhatja az elmélete igazolására szolgáló passzusokat, amelyeket mindenki a saját szájíze szerint értelmez - ami ellen Marx tiltakozna, ha élne. Mint ahogy megtette életében( pl. Gothai Program kritikája című művében)

Ezek után akkor menjünk sorba.

Társadalmi gazdasági alakulta. (ez nem más, mint a dialektikus és történelmi materializmus alkalmazása a társadalmak evoluciós elméletére( pl. a szocializmusra)

Két aspektusból lehet vizsgálni

1./ A Termelés mód oldaláról, amely a termelő erők és termelési viszonyok dialektikus egysége a társadalom alapja, és meghatározója a társadalom formációjának

2./A társadalmi viszonyok rendszere  - a trásadalom objektivációival, annak megjelenési formájával ( Kultiúra) és az objektivációk technikai szinvonalával ( civilizáció)

A termelés mód az elsődleges, amely meghatározza a társadalmi viszonyrendszert

Összhang törvény: a termelõ erõk adott fejletségi szintje meghatározott termelési viszonyokat követel meg, és fordítva. Szoros kölcsönhatásban állnak.

Amennyiben ez az összhang megbomlik és nem sikerül helyre állítani rövid időn belül az adott

társadalom bukásával jár.

Nem lehet bizonyos fejlõdési szakaszokat kihagyni, ugyan akkor a fejlődésben lehetnek ugrások és visszaesések, de semmiképpen nem kerülhetnek a termelő erők szembe a termelési viszonyokkal.

Tovább menve, csupán a termelési viszonyok változása képes a termelési módot, azaz a gazdasági alapot megváltoztatni, mely változáshoz önkéntelenül idomul az egész felépítményi rendszer.”

Sajnos ez nem így van. A Termelési mód akkor és csak akkor változik meg, amikor a termelési viszony gátjává válik a termelő erők fejlődésének.

A termelési viszony megváltozása csak a termelő erők fejlődésére hat. Jótékonyan. Lásd a kapitalizmus fejlődését. A szabad versenyes kapitalizmus termelési viszonyai lehetővé tették a kapitalista felépítmény kiépülését, de rögtön megváltozott a termelés viszony, amikor a monopolkapitalizmus időszakába léptünk - a termelő erők viszont nem. A termelés mód sem. Tehát nem elegendő a termelési mód megváltozásához a termelési viszonyokat megváltoztatni. Az csak egy lehetőséget ad a termelő erők fejllődéséhez.

„Az önkormányzati, a szövetkezeti tulajdon valóban nem társadalmi tulajdon, de közösségi! (Nem értem, te miért írod, hogy magántulajdon.) A szövetkezeti tulajdonban lévő ( mondjuk) hűtő üzemnek nem a szövetkezet vezetője teszi zsebre a nyereségét, hanem szétosztják a tagság között.”

Azért mondom, mert a magántulajdon az az elidegenített munkaerő fölötti uralom és nem a termelő eszközök, mint birtok és birtokos közötti viszonya. Teljesen mindegy, hogy az elideganített munka feletti uralom végrehajtója az az állam,, Kis Józsi magánvállalkozó, Cocca –Cola Rt. vagy a Röjtökmuzsaji Pitypang Szövetkezet, esetleg az Alsómocsoládi önkormányzat.

Nem a végrehajtó személye határozza meg a tulajdonformát hanem az hogy elidegenített munka feleltti uralom. Az már a polgári közgazdászok és jogászok szándékos trehánysága, hogy  nem tesznek különbséget atz egyéni tulajdon meg a magántulajdon között és igyekeznek összemosni a kettőt, bizonyítván ezt azzal, hogy amunkás is lehet tulajdonos tehát a marxizmus érvényét veszti – mert ha tulajdonos akkor ugye nincs kizsákmányolás és nincs értéktöbblet termelés( sem relatív sem abszolút értelembe)

 

„Változnak ezzel a termelési viszonyok?  Én azt mondom, hogy igen, változtak.”

Alapvetően nem változnak meg. Ugyan is nem változik a termelési viszony legfontosabb jellemzője a tulajdonviszonyok - ami változás tapasztalható az az elosztási viszonyokban mutatkozik és nem a tulajdonviszonyokban. Így, nem változik a termelési viszony, a termelési mód meg főleg nem változik. Az elosztási viszonyok változása, csak a lehetőséget teremti meg a változásra és semmi mást.(egyszerűbben szólva a jövedelmet változtatja meg: az egyéni jövedelmet és a közösségi jövedelmet, de mást nem.) Ami aztán eredményezheti a tulajdonviszonyok lassú változását például a megtakarításokon keresztül auz ugyan egy jövőbeni eladósodást jelent, az viszont már eredményezheti azt, hogy a termelési viszonyok gátolják a termelő erők fejlődését- akkor és csak akkopr fog változnia termelési mód. Nem szükséges fegyveres úton meg hú de forradalmian meg hű meg sej, meg Auróra. lehet így is csinálni, csak hogy ez nem megy végbe egy országba csak is egyszerre a világ minden pontján, vagy közel egy időben.  De mit szólnak ehhez, mondjuk a miltinacionális és transznacionális vállalatok (Mondjuk sok választásuk nem lesz akkor már. Főleg ha a tőke működtetők osztállyá tudnak szerveződni. De addig esély sincs rá.)

„Nyilván, a társadalmi szerkezetre vonatkozó kölcsönhatás nem akkor fog érvényesülni, amikor az első ilyen szövetkezet a működését megkezdi, de ha a GDP 30%-át ilyen szövetkezetek adják?”

Nos, az nagyon jó lenne, mert akkor például az utak olyan állapotban lennének, mint mondjuk Angliába és az autópályák is úgy épülnének, mint Görögországban, vagy Spanyolországban esetleg Olaszországban. Lehet, hogy akkor lenne Nemzeti Légitársaságunk és Ferihegy úgy nézne ki, mint mondjuk a Leonardó Da Vinchi - Fiumicsivóban. De a termelési mód az nem változna meg ettől.

A közösségi fogyasztás a magasabb szintre kerülne az tuti.

Lehet, hogy be tudnánk vezetni a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet - de még ettől sem változna meg a termelési mód. Nagyon sok összetevőnek kellene megváltozni ahhoz, hogy a termelési mód megváltozzon.

Kedves PlalyA!

Ismét remekül sikerült összefoglalnod, hogyan, s miképpen történne, ha sikerülne valamiképpen kierőszakolnia a baloldalnak 2018-ban a győzelmet, alighanem egy éven belül új választásokat kellene kiírni, mert az emberek ismételten várnák a Kánaánt, ami ugye nem fog tudni eljönni ilyen rövid idő alatt, mert nincs meg a gazdasági tehetősége rá az országnak.
AZT bizony kemény és keserves munkával lehet majd kitermelni, ha lehet valaha is egyáltalán...

Tehát türelem, türelem!
És nagyfokú toleranciára is szüksége lesz a jövő magyarságának.

Különben is!
A modernséget, az ÚJ társadalmi berendezkedést szerintem nem az Amerika-féle "fogyasztói társadalom" jelenti majd.
Éppen ellenkezőleg!

 

Kedves Plessatt!

Nem, nem fogod elvenni sem a kedvem, sem a lelkesedésemet, mert bár örülnék, hogy megérhetnék egy számunkra JOBB kort végre, de tudod, én úgy gondolkodom, hogy nem lehetek annyira önző, hogy csak a saját hasznomat nézzem.

Azt senki sem tudhatja, sem a vallásos, sem az anélküli (állítólag az ateizmus is vallás), hogy mikor KELL letennie a lantot...
De!
Én úgy gondolom, Madáchnak is igaza van:
"A cél halál, az élet küzdelem,. S az ember célja e küzdés maga."

Nos, én világ életemben másokért küzdöttem, ill. dolgoztam, ha úgy tetszik.

Sosem néztem a magam hasznát, s mikor azt írtam Kölcseyre hivatkozva, hogy a jövőre kell koncentrálni, nem arra gondoltam, hogy nekem magamnak legyen jobb a jövőm, hanem a gyerekeinké...
Nem, nem, sosem gondolok arra, mennyi van még nekem hátra. Nem érdekel! Ha kellene, akár holnap itt hagynám ezt a sártekét. 

Van olyan filozófia, azt hiszem, keletről ered, mely szinén nem nézi a maga hasznát:
"Élj úgy mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy mintha örökké élnél."

/Ha jól emlékszem, Gandhitól való a gondolat./

Van egy szép vers is erről:

Várnai Zseni

MINTHA ÖRÖKIG ÉLNÉL

 

Úgy tégy, mintha örökig élnél,
úgy folytasd minden dolgodat,
mintha már semmitől se félnél,
az elmúlás se riogat...
Mert nem lehet fölérni ésszel,
hogy jön a Perc!
s mindent bevégzel...
megszünsz létezni,
nem leszel!
Mintha sose lettél volna...
s ez lenne minden élők sorsa?!

Ne gondolj erre,
nem szabad!
Csak folytasd minden dolgodat.

Úgy tégy, mintha örökig élnél!
Hinned is kell, hogy így igaz!
Megérik majd munkád gyümölcse,
kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre,
jogod van fényre
és örömre...

minden megérik, teljesül
a földön és a föld körül...
Ember és világegyetem
egy véghetetlen értelem...

Mondom magamnak vigaszul,
mert égek olthatatlanul...
s ha kérded tőlem:
mi a végcél?!
Folytasd, mintha örökig élnél!
 

 

Kedves plalyA!

Ha tudnád menyire örülök a válaszodban szereplő okfejtésnek! Akkor is, ha vitázni fogok vele, -mert fogok-, nem öncélúan, hanem hogy jobban értsük mi áll Szanyi dolgozatában és milyen következményei lehetnek pl. a négytulajdonú gazdaságnak.  

Ha valaki kétségbe vonta volna Marxnak azt a megállapítását, hogy a társadalmi rendszer alrendszerei mozgásban, állandó változásban vannak, és az alrendszerek változásai megváltoztathatják a társadalmi viszonyokat, sőt magát főrendszert is, akkor elég csak visszatekinteni az elmúlt 26 évre és lemérni a változásokat.
És ha nagyon precízen akarunk fogalmazni, akkor a kapitalizmus egy társadalmi-gzdasági alakulat, melynek a termelési módja magába foglalja a termelő erőket és a termelési viszonyokat. E kettő a gazdasági alap, mely azért lényeges, mert az összes felépítményi elemet meghatározza a kultúrától kezdve a politikán át az oktatásig.
Tovább menve, csupán a termelési viszonyok változása képes a termelési módot, azaz a gazdasági alapot megváltoztatni, mely változáshoz önkéntelenül idomul az egész felépítményi rendszer.

Az önkormányzati, a szövetkezeti tulajdon valóban nem társadalmi tulajdon, de közösségi! (Nem értem, te miért írod, hogy magántulajdon.) A szövetkezeti tulajdonban lévő ( mondjuk) hűtő üzemnek nem a szövetkezet vezetője teszi zsebre a nyereségét, hanem szétosztják a tagság között.
Értem én, hogy az a szokás, hogy a vezető lefölözi a nyereséget, de tanultunk az elmúlt 26 évből annyit, hogy ezt ne tehesse meg.  
Dönthet úgy a szövetkezet tagsága, hogy létrehoz egy szociális alapot, melyet a település szegény gyerekeinek ad oda, vagy egy bármilyen alapot, amiből minden nyáron kifestik az óvoda belső helyiségeit. És annak a településnek a lakossága már nem lesz annyira kiszolgáltatott, mint a szomszéd településé, ahol, ha az állam nem ad, akkor nincs óvoda karbantartás.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ( mondjuk) szemétszállítási szolgáltatás ( nem Kft! az valóban más módon működik) először is több embert fog foglalkoztatni, mert betartja a 8 órás munkaidőt. Nem foglalkoztat feketén és többlet bevételét ( amely nem kell a szemétszállítás működéséhez) arra fordítja, hogy  létrehoz egy konyhát, ahol nem csak az iskolások esznek, hanem a rászoruló gyerekek is, akár ingyen.      

Változnak ezzel a termelési viszonyok? 
Én azt mondom, hogy igen, változtak. 

Nyilván, a társadalmi szerkezetre vonatkozó kölcsönhatás nem akkor fog érvényesülni, amikor az első ilyen szövetkezet a működését megkezdi, de ha a GDP 30%-át ilyen szövetkezetek adják? 

A multinacionális vállalatok tovább működnek, de szerintem ( az előző példánál maradva) nem fognak létrehozni egy olyan hűtőüzemet, mely 50 gazda terményeit fogadja, Békés megye legkisebb településén.

Szerintem érted a mondandóm! Szanyi jó helyre nyúlt, mert pont a termelési viszonyok változása az, amely komoly befolyást tud gyakorolni a társadalom szerkezetére.

 

Kedves Plessatt!

Rendben van. Játszunk el a gondolattal, hogy valami isteni csoda folytán a baloldal diadalmaskodik és átveheti a hatalmat. Mondjuk az MSZP egyedül is képes lesz kormány alakítani. Mit örököl az Orbán adminisztrációtól.

Egy olyan országot ahol az intézményrendszerek ugyan megvannak a működésükben viszont zavarok vannak. Egy olyan országot ahol a gazdaság teljesítőképessége nem felel meg a nemzetközi követelményeknek - értékelések szerint félbalkáni állapotok uralkodnak. A rablólovagok paradicsoma. A termelés egysíkú, teljesen kiszolgáltatott az iparszerkezet - a besszállító ipar a döntő, önállóan forgalomképes iparral csak alig-alig rendelkezünk- azok is általában manufaktúra színtűek.  A vállalatok technológiai szintje az anyavállalat levetett technológiájára épül, nem versenyképes csak az anyavállalaton keresztül. Önállóan nem életképesek.

Nézzük a pénzügyi helyzetet. Magyarország GDP arányos deviza adóssága nagyon magas kategóriába tartozik-2016-ban jelentős mennyiségű deviza kifizetés várható- s bár az Állami Adósság-kezlő Központ véleménye szerint ezen kifizetések megoldhatók a forint alapú kötvénykibocsátással ez egy igen csak borotvaélen táncoló helyzet. ( a belső adósság elengedése katasztrofális helyxzethez vezethet- ugyan úgy mint 1990-94 között)

A deviza hitelek forintosítása, az elmúlt évben bekövetkezett brókerbotrányok a Magyar Állampapírok iránti törékeny (javulónak mondott) megítélését 2015-ben megtorpantották, és a trend visszájára fordult. Csökkent a Devizatartalék, finanszírozási gondok lépnek fel az állami pénzelvonások miatt az egészségügyben az oktatásban és az alapellátások területén.(ezt nem igen lehet rövid idő alatt pótolni még úgy sem, hogy mutatóba adok egy kis lóvét)

Ennek hatása hosszú távú és nem lehet azonnal kiküszöbölni.

Gondold el, ez csak egy hevenyészet értékelés, és már ez alapján sem biztos, hogy olyan nagyon kell ragaszkodni a győzelemhez. Hát akkor a teljes leltár láttán lehet, hogy el is szaladnak azok, akik végzik.

A társadalom vonatkozásában az eluralkodó és egyre erősebb nemzeti szolipszizmus és nemzeti csodavárás táptalaja a radikalizálódó megoldások felé mutató igénynek. Ebben a helyzetben egy gyenge baloldali kormánynak manőverezési lehetősége nincs.  Mivel a nemzeti csodavárás- vagy lilla megfogalmazása szerint a pénztárca pártiság, és a hozzá kapcsolható türelmetlenség - mint ahogy te is leírtad- azt eredményezi, hogy a baloldali kormány munkálkodása a Pünkösdi királyságnál is rövidebb volna. Ami meg eztán következne, hát abból azt hiszem, jobb lenne kimaradni.

Egy olyan kemény radikális szélsőséges nemzeti bezárkózás és nemzeti kapitalizmus, ami az Orbáni diktatórikus helyzetnél sokkal rosszabb lenne.

Nem tudom, hogy ezt érdemes-e megkockáztatni, vagy inkább egy jól prosperáló a szolipszizmus ellen fellépni tudó és a realitások talaján mozgó aktív agitátor hálózattal és a szakszervezetek erőteljes támogatásával bíró baloldali kormány eljövetelét kellene megvárni. Akkor, amikor ezek a kérdések nem lehetnek kérdések, mert a válaszok is adva vannak.

Kedves Plessatt, azt gondolom, én a magam részéről - aki még az évized végét sem biztos hogy megéri – de minden részemben érdekelt vagyok a jövőt illetően - hogy én az utóbbira szavazok.

Lehet, hogy a türelmetlenséged sokkal jobban hozzájárul a baloldal vesztéhez, mint az én  általam javasolt hosszú távú megoldások. Lehet, hogy nem.

Tudod a pragmatizmus alapelve, hogy minden lehetőséget kii kell próbálni, és azután mondani ítéletet.

Én inkább pragmatista vagyok, mint prakticista. 

//azt hiszem Te nézed magd primitív bunkónak :) én ugyanis csak azt a heherét nem szeretem, ami a személyt érinti, és nem azt a témát amit éppen nem tud valaki befogadni.

A nemzetistennél Te ragadtál le , bár még most sem érted, hogy ""a nemzet méltóságának védelme""  az ugyanaz, csak másként kifejezve :)

 mondják is túl sokszor is a magyarok, magyar emberek védelme szlogeneket // 

de csak zárójelben mondom --nem azért , hogy ezt vitassuk, ugyanis nincs jelentősége.

Az összefogás pedig nem fog létrejönni, Szlovákia minta volt erre.

A csapatok túl sok frontot nyitottak. 

Én mondjuk kettőt tartok fontosnak: jobbik(fidesz) kontra többiek 

aztán meglátjuk!

 

 

Kedves lilla!

Dehogy nem, olvasd csak el figyelmesen a Prakticizmus disztkrét bája IV.részt(Bár megint azt írod, hogy olvastad és nem értesz vele egyet)

De ugyan csak megtalálható SZanyi írásában is. ( ha nem találod kérdezd meg.)

Balodali a  más felfogását ki tudja fejezni. ki is fejezi- bár te ezt megint arra vezeted vussza hogy nem értesz vele egyet.

Javasoltam neked, hogy nézzük meg a balodali rasszizmust lés antiszemitizmust de nem vagy rá hajlandó, mert akkor azonnal megbukik a Nemzetistened. Tehát akkor nem kell vele foglalkozni.

Kedves lilla  ha lehet akkor  vitázzunk és ne akarj vitatkozni. 

annyiszor leírtam már hogy már lassaqn tényleg unalmas lesz. Te meg csak kérdezed, de ezek szerint vagy nem olvasod el, vagy nem érted, vagy nem is akarod hogy foglalkozzunk vele.

nem volt válasz! 

a jobbikról való kérdésre végképp nem .

 

Egy baloldali tenne-e és mit a jobbik ellenében

(a jobbik radikálisnak mondja magát, és jobboldalinak (afféle Mussolini féle módi szerint. )

egy baloldalinak más a felfogása. 

Ki tudja e fejezni ezt bárhol s bármiben?

Vagy akarja -e?

Kedves Plessatt!

Bocs hogy belekontárkodok!

Véleményem szerint nem kell szövetségeseket  keresned a véleményed igazolására.

Úgy látom, itt mindenkinek igaza van:

Neked, mert  azt mondod, hogy mégegy fidesz győzelem a baloldal teljes megsemmisülését jelentené.

Hozzáteszem szarszag van az országban, orbán és bűntársai szarral kenték be jelenünket jövőnket.

Igaza van PlalyA-nak, hogy egy erős baloldali pártnak idő kell a felépüléséhez, több mint két év. Ez az országra is igaz! Megjegyzem idő nincs, halálos beteg az ország, ha nem kapja meg a gyógyszert elpusztul.

Igaza van még Lillának is, bár ő megakadt a Nemzetistennél. Igaza van mert reális a veszély, hogy egy náci párt is nyerhet a következő választásokon. 

Mi a megoldás? No ezt kellene kitalálni.

Vissza PlalyA-hoz: Ha győzne egy gyenge balolal mi lenne! Válság, bukás.

A következő kormányzati erőnek olyan erősnek kell lennie, hogy képes legyen teljesen felszámolni a fideszt, vezetőit bűntársait börtönbe zárni, az Alkotmányt vissza kell hoznia, a Köztársaságot, a bünös tőrvények helyett újat hoznia. Szép feladatok, csak még nincs olyan erő aki képes ezt végrehajtani.

Nagyobb szarban vagyunk annál is mint gondolnánk. Itt el kellene felejteni a régmúlt ellentéteit, de úgy hgy az ország érdekét kell nézni.

A mi viszonylatunkban egy hasonlat, bár Lilla egy primitiv bunkónak néz, még vele is hajlandó lennék  összefogni ha a haza sorsa mulna az összefogásunkon (  csak akkor!), i

Kedves Zsadi!

Nem szeretném elvenni a kedved és a lelkesedésedet, de kérlek, ezzel a témával kapcsolatban azért olvasd el, amit plalyA-nak és dmolnárnak írtam!

Azzal én is egyet tudok érteni, hogy Kölcsey mondása igaz, de ellent kell mondanom, hogy ez, most, a mi helyzetünkben öngyilkos cselekedet lenne. Hogy miért, ezt írtam meg mindkettőjüknek.

Szeretném a véleményedet olvasni, kedves Zsadi!

Kedves dmolnár!

Úgy látszik, hogy ebben a témában nagyon is egyet gondolunk. Kérlek, olvasd el, hogy mit válaszoltam plalyA-nak, mert ugyan egyet értek a Szanyi blogjával is, egyet értek plalyA fejtegetéseivel, azonban ezeknek most nincs itt az idejük. A jelen helyzet nem alkalmas a türelemre, mert ez csak ismét a FIDESZ-t hozza helyzetbe, amit könyörtelenül ki is használna! Nem tudom megérteni, hogy nálam sokkal képzettebb emberek miért nem veszik mindazt észre, hogy az elkövetkező választás élet-halál harc lesz a baloldal részéről, mert vereség esetén nem lesz már miről is diskurálnunk! Nem értem, hogy ezt nem lehet felfogni? Egy nyugodt Európában, egy baloldali kormányzás mellett lehet ilyen politikai célokat kitűzni, lehet erre időt szabni, de most, ilyen helyzetben, ilyen körülmények között? Egyszerűen nem értem és nem is akarom megérteni. Váro szíves reagálásodat, kedves barátom!

Először is köszönöm a kimerítő válaszodat, kedves plalyA! Valójában igazat is adok Neked, azonban az én életem, a Tiéd és itt sokunknak is nagyon is véges! Csodálkozni való akkor, hogy türelmetlen vagyok, vagyunk? Idézted kölcsey-t, írod, hogy ehhez a politikai váltáshoz türelem és türelem kell. de azt azért nem szabad elfelejteni, amire dmolnár barátunk is céloz, hogy ha így mennek a dolgok, 18-ban a FIDESZ-nek akár ismét 2/3-da lesz esetleg és akkor? Akkor biztos, hogy a 2/3-ad birtokában olyan törvényeket léptet érvénybe, amelyek alapvetően megakadályozzák a balos átalakulást, akár 10-20 évvel ismét kitudja tolni a hatalom gyakorlását. A Te által óhajtott, elvárt türelemmel tovább ágyaznád meg Orbán hatalmát. Szanyinak is emiatt nem tudom maradéktalanul elfogadni a blog tartalmát. De , ezekszerint , akármilyen előremutató és tökéletes az elképzelésed, ez most NEM MŰKÖDIK! Nem , mert ez az irány az Orbáni diktatúrát valósítaná meg egy újabb baloldali kudarcos választás után. Tehát ez az út, bár milyen logikai alapon felépített, ennek ellenére nem helyes és a Szanyi blog értelmezése sem visz előre.  Tudomásul kell venni végre mindenkinek, hogy a baloldali demokratikus pártoknak mindent el kell követni, hogy 18-ban megnyerje a választást, mert ha nem, akkor a baloldal felmorzsolódik /dmolnár is céloz rá!/, nem lesz lehetőség politikai fordulatra, nem csak a mi életünkben, hanem talán a gyermekeink életében sem. Kell nektek egy igazi diktatura, nem tartotok tőle, kedves plalyA barátom? Pedig a Szanyi és a Te általad kivánt politikai türelemmel ezt ágyaznátok meg! Szanyi, igaz, hogy pedzegeti a civilekkel való közeledést, azonban Ő is kizárja a többi demokratikus baloldali pártokat a közösségből, amiből az következik, hogy az Ő elképzelése is csak hosszútávra szolgál, már pedig ez a csökönyös elhatárolódás súlyos vereséghez vezet, megkockáztatom, az egész baloldal felszámolása sem elképzelhetetlen. Tenne rá a FIDESZ, ennyivel jobban üzik ezt a politikai szörnyűséget, mégegyszer nem követnék el azt a hibájukat, hogy engedjék a baloldalt lélegzethez jutni. Ezt és nem mást kellene megértenítek és félre kellene tenni minden mást a 18-as győzelem érdekében. Ha ez nem következik be, akkor Szanyi is és mindenki hibás lesz abban, hogy közrejátszott a baloldal felszámolásában!

Hát igen! Fájó szivvel irom hogy igazad van, és ez a realitás kedves PlalyA. Amint érintetted is rögtön az embernek az agyába villan az eltelt hat év, és a hátralevő kettő. Idő nincs, nyilván ennyi idő nem elég azokra a feladatokra amit Szanyi Tibor is ir, illetve amit itt is beszéltünk.

Be kell látnunk, hogy egyenlőre a szocialisták a legesélyesebbek arra, hogy valamikor lerombolják a fidesz által felépitett "gonosz várat".

Sajnos voltak olyan ellenzéki erők, pl az általad emlitett EGYÜTT is aki elbukott, éppen azért, mert nem volt idő a struktura kiépitésére, igy azután  olyan senkik is helyet kaptak akik már minden oldalon szinte minden pártnál jártak átütő siker nélkül.

Ropppant nehéz innen felállni, de remélhetőleg sikerülni fog. 

Kedves PlalyA!

Természetes, hogy Lillának vannak jó gondolatai, ezt csak halkan a háta mögött irom, mert ha neki mondanám, még valami csapdát sejtene benne.

Természetes, hogy nincs osztályöntudat, akkor is ha ez nem jól van.

Volt egy rendszerváltás, 27 éve. Akkor létrejött az a vezetői réteg, amely még mindig irányitja, uralja az országot. Ie tartozik az MSZP is. A vezetésben nyilván történtek váltások, e áttörés nem történt.

Ezek a pártok elvesztették a közvetlen kapcsolatot a néppel.

A fideszről nem beszélek az egy külön téma.

Kivánom az MSZP-nek hogy valóban találja meg a kapcsolatot a választópolgárral, és azon belül az ifjusággal.

Az elején irtam hog yhuszonhét év. Egy új generáció nőtt föl. Sok értelmes okos fiatalember, akik között vannak olyanok akik képesek akár az ország irányitására is - érdemeik alapján, és nem azért mert X vagy Y fia, lánya és unokája. A sok alul müvelt ostoba, fogalmazzak durván: seggnyalót aki csak eme nemes jelző miatt érvényesült el kell bocsátani.

Dicső dolog lenne a nőknek több teret adni az ország vezetésében is.

A másik dolog: Nyilván egy pártnak tudományosan megfogalmazott célkitűzései kellenek hogy legyenek, de az embereknek nem ezt kell odatenni, hanem le kell forditani úgy hogy azt egy egyetemi professzor, és egy nyolc vagy kevesebb osztályt végzett emberke is megértse, esetleg úgy érezze, hogy ez igen, ezzel egyet lehet érteni, még akkor is ha a marxi meghatározást ő nem érti.

A balodlalnak le kell mosnia magáról azt a sok szart amit rákentek fideszék, és sokszor  sajátmaguk is.

Azt kell mondani, amit helyesel PlalyA netán Lilla, és Kovács Jancsi is!

Van egy ellenfele a szocialistáknak, és az országnak is. Ha nem gyözzük le, akkor belepusztulunk!

Az biztos kedves Zsadi, hogy tapasztalt versenyzők vagyunk, és sok mindent  megéltünk már itt!

Vannak és lesznek olyan nickek akik majd valamilyen történés előtt, közben vagy után jelennek meg, mert rengetegen regisztrálva vannak, ők az alvók!

Az biztos hogy jó lenne ha többen lennénk, persze nem olyanokkal mint akik voltak a zavaros időkben.

Üdvözlöm a hölgyet, legyen okos és jól értesült, érezze jól magát itt. Remélhetőleg mi is változatlanul jól érezzük majd magunkat!

Kedves Lilla!

Nem vagyok sértődős, még akkor sem, amikor esetlegesen itt a rasszizmust, és még nem tuom mit akarsz rám húzni.

Abból a könyvtári anyagból lehet hogy többet ismerek mint Te!

Amúgy érdemben a hozzászólásodhoz nem lehet hozzászólni, mert abból a rejtélyes könyvtárból két könyvet vettél elő, és az abban foglaltakat idézed, ha a témához tartozik, ha nem.

Megnyugtatlak az EU sokáig állni fog, és semmiféle háború nem lesz az államai között! 

Kedves PlalyA!

Egyet érek, ez egy nagyon jó írásod, gratula!
Bár minden úgy bejönne, ahogy megadtad a négy irányelvet! :)))

Igaza van Kölcseynek is, a JÖVŐBE kell nézni, mert aki mindig a múltba réved, az azt jelenti, nincs jövője!
 

"Márpedig a diktatúra épül és ha 2018ban megint kétharmad lesz (mert elképzelhető), akkor a diktatúra építése be is fog fejeződni... "

Jajjj, jajjjjj! Ne mán! :(((

Egyébként én ezt nem értem!

A kormányzó Fidesznek (mert a KDNP ugye nem oszt, nem szoroz, CSAK VAN!...) már néhány elvakult választójukon kívül szinte MINDENKIT sikerült megsérteniök, kit így, kit úgy, mégis rájuk fognak majd szavazni?!

Talán sokkal inkább az lesz, hogy mivel a baloldal (tényleg baloldal az a "baloldal", vagy csak ezt állítja magáról?) ilyen béndzsa, inkább otthon maradnak a zemberek...
Nem tudom, itt is mi lesz, mert az önkormi választásokat ugyancsak alaposan ellőtte az MSZP ebben a mindig szoci bányászvárosban is!
Hogy 2018-ban mi lesz majd nálunk is, fogalmam sincs!:(((
Eddig ugyanis soha nem rajtunk múlt, hogy milyen pártbéli lesz a körzeti OGY-i képviselő:
De a 2014-es ősz után?! Hááááát.... már nem vagyok benne biztos, hogy balra szavaznak majd az itteni lakosok, sőt, szinte biztos, hogy az MSZP-re igen kevesen fognak majd!... "Fehér ember nem felejt!" :P

Már előre félek, hogy ádáz harc fog kialakulni, mert a Jobbik nagyon nyomul itt is! :(((
2 év van hátra, de MILYEN 2 év?! :(((
Az is lehet, hogy az ún. "migráns-ügyön" fordul meg a dolog...
 

Kedves Plessatt!

Igen, pedzegeti az együttműködést, bár csak a civil szervezetekkel kapcsolatban. Ami persze hiba, bár az a kérdés, mit akarunk. H leváltani a következő választáson a mi szépséges szociopatánkat, akkor együttműködés kell az ellenzéki pártok között (kivéve a jobbik). Bár az az érzésem, ehhez már túl késő van, elszaladt az idő a két évi "építkezésben". És itt nem csak az MSZP-re gondolok... 

Ha viszont "történjen bármi, nem érdekel, mi baloldaliak leszünk" alapon indul a politizálás, akkor az nem 2018-ban nem fog sikert hozni, de valószínűleg a belső pártharcokban felmorzsolódva még tíz évig OV lesz a miniszterelnök. 

Tény és való, Szanyi nagyon sok érdekes dolgot írt le, sőt, azt kell mondjam, elég jól is látja a dolgokat (most tekintsünk el pár igérettől, ami nagy valószínűséggel nem teljesíthető) de ennyi. Ettől, még ha meg is valósul is, 2018-ban nem lesz győzelem. Márpedig a diktatúra épül és ha 2018ban megint kétharmad lesz (mert elképzelhető), akkor a diktatúra építése be is fog fejeződni... 

Kedves Plessatt!

Nem sértettél meg. Miért is sértődnék meg.

Minden esetre az már haladás, ha elgondolkozol azon, amit leírtam- látszik az, hogy foglalkozol a dologgal és megérint a dolog. Ez előrelépés ahhoz képest, hogy mint mondtad – nem nagyon szeretted Szanyit.

De mondok neked valamit. Én nem olvastam, hogy ezt azonnal végre kell hajtani. Azt sem olvastam, hogy holnapra az egésznek működni kell. Bizony ezek igen csak hosszú távú dolgok.

Mint írtam a bizalmat eljátszani nagyon könnyű, visszaszerezni annál nehezebb és annál hosszabb ideig tart.

Bocsáss meg (tudod, hogy nem vagyok olyan aki oktalanul Gyyurcsányozik) de sem a DK – aki vezetői rétegének vastagon benne van a keze abban, hogy a baloldal műra szitok szó lett kishazánkban- nem alkalams arra hogy ezt  a bizalmat visszaszerezze. Sem az LMP, - amely bevallottan a sértett emberek pártja - nem alkalmas arra, hogy ezt a demokrácia deficitet kiegyenlítse. Sem az Együtt nem alkalmas arra, hogy részt vegyen ennek a bizalomnak a visszaszerzésében.

Az MSZP-nek szerényebben, de erősebben kell politizálni (A szerénységet a nagyarcra értem, az erősebbet – meg a baloldali autentikus értékekkel való feltöltöttségre) és új társak után kell nézni. Van még baloldali párt az MSZP-n kívül, bár csak remélni merem, hogy az MSZP baloldali párt akar lenni. Már írtam, hogy nem tartom tragédiának, ha az MSZP nem győz a választásokon – az eredmény magáért beszél majd – megmutatja, hogy merre és hogyan tovább. Azt gondolom, olyan nagyon ideje sem lesz arra, hogy a változásokat bemutassa, ha a nyáron a kongresszus el is fogadja, és helyesli is az új irányt. Minőségi aktivista hálózatot nem lehet néhány hónap alatt kiépíteni. A szakszervezetek bizalmát nem lehet néhány hónap alatt visszaszerezni, a választók szavazatait nem lehet néhány hónap alatt átformálni.

Tévedés ne essék, ez nem jelenti azt, hogy most fel kell adni és feltett kézzel kell várni a választásokat. Dehogy ezt jelenti. A becsületes munkának már tegnap el kellett kezdődnie, mert igen hosszú az út - hogy ezzel az unalomig ismert közhellyel éljek.

A siker apránként jön és egyelőre több kudarcot látok, mint sikert. A jelen heyzetben négy szóval tudnám modellezni a kialakult viszonyokat az MSZP irányából – Várni és remélni, Figyelni és cselekedni. Úgy gondolom, hogy ebbe a négy szóban benne van mindaz a bölcsesség ami a jelen helyzetben szükséges.

Hogy is mondta Kölcsey a Huszt-ban

„És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Azt hiszem ebben van a lényege a Szanyi irásának.

Értettem a célzást, kedves Piranha! :DDD

Egyébiránt meg... Hát nem is tudom...
Jómagam valahogy olyan bizalmatlan vagyok az "új régi nick"-kel kapcsolatban...
Talán nem tudja, mi itt a szokás? Hogy BÁRKI BÁRKINEK a beírásába "beleszólhat".
Nem baj ha nem az illetőnek van címezve. 
Még csak az hiányzik, hogy kötelező "audienciát" tartsunk itten! ;o)

Tudod jól Te is, kedves Piranha, átéltünk már mi az amőbán is, és itt is egyet, s mást... Pl. provi-ügyekben...
Bár a hölgy (ha tényleg nő?...) OKOS, sőt, fölöttébb okos, és bizony, eléggé pontosan van tájékozódva (számszakilag pl.), ami akár gyanús is lehet.

Éppen ezért csak úgy "megérzésileg" én inkább békén hagyom.
De aki úgy gondolja, vegye őt komolyan, és polemizáljon vele kedve szerint.
 

Kedves lilla!

Én meg azt gondolom, hogy még sohasem kérdezted meg azt például, hogy hogyan gondolom, illetve milyen ötletem van a társadalmi identitás kiterjesztélsére, vagy az uj identitásmintákkal kapcsolatos véleményemre. 

Mindíg kijelented, hogy igen de nem értek vele egyet.

Ami számomra azt jelenti, hogy tudod hogy mit irok le, érted őket és ismered is.

Ha ez igaz akkor most minek kérdezed? Hisz tudod.

Azt gondolod, hogy megváltozik a véleméynem, én nem te vagyok aki mindig valami felkapott dolgon lovagol és azt hangoztatja. Ugyan arról írok már évek óta.

A Jobbik nem újkeletü probléma( legfeljebb neked az  csak) éVek óta  lehetett isnerbnhi a benne uralkodó irányzatokat, azok természeteét és évek óta kész az adandó bválasz is. Hogy miért nem mondjulk? Na látod ez lehet kérdés- ezen lehet gondolkozni.

 

Vagy pedig ha ujra és ujra felteszed a kérdést akkor az azért ven mert 

a./ nem érted és nem is tudod.

b./ el sem olvastad, csak rávágod hogy nem értek vele egyet.

c./ Csak azért mondod, hogy vitatkozhass.

Kedves plalyA!

Mint máskor is, kitünő elemzése Szanyi írásának ez a hozzászólásod!  Ezzel az írással még én is megértem, hogy miről is szól a blog. Az elemzésed tanári és szerintem, igényes is.

A fentti megállapításom-már ami tőlem elvárható- akkor is igaz, ha az utolsó bekezdésedet nem tartom valósnak, szinte, utopisztikusnak tudom csak elfogadni. Nevezetesen, A Jelen Magyar Bal, a FSZDP, az MMP pártokkal képzeled el, hogy meg tudja szólítani a magyar embereket, maga mögé tudja állítani, majd egy uj "rendszert" tud kialakítani ebben a honban? Ne is haragudj, kedves barátom, de ez számomra utópisztikusnak tűnik, ezt szerintem, rajtad kívül, senki nem gondolhatja komolyan! Félek, hogy e kijelentésemet sértésnek fogod fel, pedig, hidd el, nem annak szánom, főleg Neked. Ezt, az eddigi életem tanulságai, az elmúlt évtizedek történései, az emberek sokaságának a politikai kiábrándulásai, az elszegényedett emberek populista várakozásai és nem utolsó sorban a jelen rendszer haszonélvezői , stb. mind mind ellentmondanak az általad utolsónak megfogalmazott elvárásnak.  

Ha változást remélhatünk ebben az országban, akkor ezt csak a mostani baloldalnak nevezett demokratikus pártok összességével érhető el, csak ezek pártok politikai összefogással megteremtve érhető el, hogy a szavazó bázisuk egy kritikus tömeget alkotva, legyőzzék a jelen kormányzó pártokat!

Belátható időn belűl csak ez a forgató-könyv képzelhető el, bár mi mást sugal is Szanyi a blogjában. Én pl. nem olvasom ki belőle, hogy a mai MSZP-t, vagy másik pártot egyáltalán kizárná a folyamatokból. Az, hogy a történelmi folyamatok, amik európában is lejátszódnak, amelyek hatást is gyakorolnak hazánk belső viszonyaira, azt egyenlőre nem tudni, de ez nem a holnap kérdése a mi szempontunkból. Nálunk vajmi kevés az esélye annak, hogy teljesen új, ma még szinte ismeretlen baloldali pártok olyan támogatást szerezhessenek, amelyek változást hozhatnak az ország politikai berendezkedésében. Talán majd egy-két emberöltő eltelte után, de előbb, ez nem valószínű, kedves plalyA barátom!   

Azt hiszem itt az a baj, hogy nem érted, hogy nincs ami heroizáljon. Az IQ mellett az EQ is fontos :( 

de jobbikkal kapcsolatos véleményed érdekelne!

Kedves lilla!

Hányíszor kell neked elmnondani. Ott van olvasd el. Hogy nem érted? Az a te gondod.

De van rá megoldás. Kérdezd meg, hogy ezt hogyan és miképpen. De soha sem teszed, hanem felsőbbségesen kijelented, hogy "igen de nem értek vele egyet."

Hányszor is játsziottad ezt el?

Talán innen kéne kezdeni azt a  normális beszédet. 

"A lilla mindig azzal jön, hogy nem tudok mit mondani a Jobbik ellen – de tudok, csak nem biztos, hogy oda is figyel rá, mert ő valami „nagydolgot” akar, amely azonnal és mindjárt hat. "

 

 

Hát rajta! Mondd el! 

//Egyébként hívó szót valóban nem tartalmaz a szöveg: 

Jóléti uniót, egészséges társadalmat, méltányos jövedelmet, tudást, biztonságot, feladat, alapok, teendőink, pártépítés és megújulás, média visszaszerzése, alulról jövő kezdeményezések beemelése ,közösségépítő politikusok előtérbe helyezése Ezek mind rendben lévők, de mi az amit a "nemzet" , mint homogén kultúrális közösség , amely méltóságának védelme  kiemelt érdem ---helyett vonzó célként meg lehet jelőlni .Akkor amikor, ez is  itt van! (és nem én fogalmaztam így!

"Nem tudom milyen régen nincs hívó szó, mert a jobb oldal viszont hívó szóvá tette a nemzetet abban a vákumban, amit a bal idézett elő. 

A nemzetet, amely kiűzte a törököt, tudósokat adott a világnak, stb. stb. melyre büszkék lehetünk, ezért jó és érdemes oda tartozni.  

Ami ennél is nagyobb baj, hogy a baloldal ezt nem vette észre, szerintem a mai napig. "

Nem kéne végre normálisan beszélni? Nem heroizálni? de működőképest keresni a köz egészére méltányosat? Élhetőt?

 

Kedves lapátkaszát! 

„Nem csak a fiatalok felé, hanem senki felé nincs a baloldalnak hívó szava! ( Baloldalnak most a magukat baloldalinak nevező pártokat is értem.)

A hívó szó közösség teremtő erő is egyben. A közösség ( szinte mindegy milyen milyen típusú) a szocializálódás, az ismeretszerzés, a tanulás helye IS! Az emberek vágynak valamilyen közösséghezt tartozni.   „

Azt gondolom, hogy jól fogtad meg a probléma gyökerét. A Szociáldemokrácia második kompromisszuma, a neoliberalista gazdaságpolitikára épülő szociálliberális credó, pontosan azokat rombolta le, amelyekről beszélsz. A liberalista individuum elsőbbsége, azt jelentette, hogy az új identitások nem kerülhettek be a társas identitások közé, ez pedig a közösségek felbomlásához vezetett. Az „esernyő pártiság” csak erősítette ezt a folyamatot miközben a jobboldal a jól bevált „isten haza család” hármasával a saját közösségét építgette. Az sem hatott előnyösen, hogy az MSZP kisajátította magának a „baloldal” címet, és átvette a szakszervezetek feladatát, azokat ledegradálva, elértéktelenítve. Magát az MSZP-t gúzsba kötötte a „prakticisták tömbje”, amely lehetetlenné tette a fejlődést és megújulást. A baloldal csak magának köszönheti a „légüres teret” maga körül.

Egy pártnak akkor vannak „hívó szavai” – ha betartja a stratégiai tervezés szabályait. Nos, Magyarországon a baloldali pártok nem tartják ezt be. Nincsenek missziók, víziók, célmeghatározások, erre épülő programok és projectek valamint hiányoznak a projectek és programok megvalósításához szükséges stratégiai út taktikai lépéseinek meghatározása.

„Ezért örültem Szanyi dolgozatának, bár a hívó szót ott sem igazán fedeztem fel.”

Ó, dehogy nem. Ha jól meggondolod, tele van hívószavakkal. Nagyon is sok található benne.

A teljesség igénye nélkül csak néhány: A küldetés tudat, (Jóléti uniót, egészséges társadalmat)

Jövőkép (méltányos jövedelmet, tudást, biztonságot)- célmeghatározás (feladat, alapok, teendőink)

Programok és projectek (pártépítés és megújulás)

Stratégiai út és taktikai lépések (média visszaszerzése, alulról jövő kezdeményezések beemelése közösségépítő politikusok előtérbe helyezése stb,stb)

Látod, van itt hívó szó - csak meg kell érteni és olyanná alakítani, hogy a köz is megértse és felfogja. Ez bizony az adott párt agitációs hálózatának és aktivistáinak a feladata. Más kérdés, hogy vannak e olyan aktivisták és agitátorok akik ezt végre tudják hajtani. Ha nincs, akkor csinálni kell még azon az úton is, hogy úgymond az autentitkus értékekhez nyúlunk vissza (például a két világháború közti KMP stratégiához a szakszervezeteken keresztül- jól működött és bevált módszer- ma is működik (más országokban, ma is ezt alkalmazzák - spanyol, görög, olasz francia baloldali pártok, de a németek is- mi vajon miért mondunk le róla - csak kérdezem csendesen)

A lilla mindig azzal jön, hogy nem tudok mit mondani a Jobbik ellen – de tudok, csak nem biztos, hogy oda is figyel rá, mert ő valami „nagydolgot” akar, amely azonnal és mindjárt hat. - Ezek pedig hosszú távú feladatok és hosszú távú munkát igényelnek - de azt meg tudjuk, hogy a prakticisták az ilyet nem kedvelik - ők csak az azonnal megtérülő dolgokat szeretik. tehát inkább a homokba dugják a fejüket és hajtogatják, hogy nincs mit mondani. Van, de még mennyire hogy van.

Tudod, azt gondolom, hogy a bizalmat könnyű eljátszani, de igen nehéz és hosszú ideig tart visszaszerezni - de ha még nem is akarjuk visszaszerezni akkor hamvába hótt dolog az egész.

Most olybá tűnik, hogy a baloldali pártok (itt nem a DK-ra, az Együttre, meg a LMP-re gondolok, hanem a Magyar Bal, a FSZDP, az MMP stb pártokra) szeretnék ezt megcsinálni - hát akkor rajta.

Kedves lapátkaszát!

Na, végre eljutottunk oda, hogy azzal foglalkozunk, ami a bloghoz tartozik.

Ha csak a gazdaság rendbetételét nézzük, akkor valóban fontos szempont a „négy tulajdonú” gazdasági szerkezet. Csak hogy én nem egészen úgy gondolom, ahogy ezt te leírtad.

A Kapitalizmus vagy piacgazdaság az egy termelési mód, és nem a társadalom alrendszere. Ezt jó, ha az elején tisztázzuk. A magántulajdonra épülő gazdasági alap – nos, nem azért de a „szocializmusban” a közösségi tulajdon is magántulajdonra épülő gazdasági alap. Nincs eltérés a termelési módban - legfeljebb csak az elosztási viszonyban.

AZ Un. Szocialista országok is kapitalista termelési módot valósítottak meg, csak egy másfajta kapitalizmust – Államkapitalizmust. De ugyan olyan volt a termelési mód.

Ne tévedj el. A Kapitalista termelési módban az úgynevezett vegyes gazdaságban a tulajdonviszonyok ugyan olyanok, mint a nem vegyes gazdaságban. Mindegyik magántulajdonra épül.

AZ Állami tulajdon az nem társadalmi tulajdon, az önkormányzati tulajdon sem társadalmi tulajdon, és a szövetkezeti tulajdon sem társadalmi tulajdon. Mindegyik magántulajdon. Itt csak az elosztási viszonyok között vannak eltérések. Az államai tulajdonú vállalat ugyan olyan kő kemény kapitalista vállalat, mint a Kis Józsi kapitalista vállalata, azzal a különbséggel, hogy a profitból az újra elosztható keretet töltik fel és így az társadalom tagjaitól beszedett adó kiegészítő bevétel lesz és nem fő bevételi forrás, mint most. ( AZ államkapitalizmus idején az volt a gond, hogy ezt az elvet nem tartották be, éppen ezért volt veszteséges az állami vállalat)

Az önkormányzati tulajdonú vállalat ugyan olyan kőkemény kapitalista vállalat, mint Kis Józsi kapitalista vállalata ugyan csak magántulajdonra épül - itt a profit az önkormányzat tulajdonába kerül, amely közösségi fogyasztásra tudja fordítani- ami valljuk meg kis hazánkban igen csak alacsony szinten van.

A szövetkezeti tulajdonú vállalat szintén kapitalista magántulajdonú vállalat- csak a profitot itt a szövetkezet fölözi le, amely a saját működésére tudja fordítani a pénzt.

Ne tévedjünk el - ettől nem változik meg a kapitalizmus, ez csak egy lépcsőfok abba az irányba, hogy a termelő eszközök társadalmi tulajdona kialakítható legyen és megszűnjön a termelési eszközök magántulajdona és a társadalmi munkamegosztás.

Kicsi, de fontos lépés ez az úton.

Elsősorban azért mert lehetőséget ad arra nézve, hogy a munkás számára olyan jövedelem hozzáférést lehet elérni, hogy nem csak a fogyasztását fedezi a jövedelem, hanem megtakarításra is lehetőséget ad - bár ez, mint minden megtakarítás a kapitalizmus vastörvényei értelmében egy jövőbeni eladósodást jelent. – tegyük hozzá.

Tehát a „négy tulajdonú” gazdaság az nem a magántulajdonra vonatkozik inkább az elosztási viszonyok megváltozására. Ettől még lesz kizsákmányolás, értéktöbblet termelés és lesz magántulajdon (ami nem a termelő eszközök tulajdonára vonatkozik, hanem a termelési eszközök tulajdonlására) Ettől még kapitalizmus lesz, és nem változik át hirtelen valami mássá, csak a lehetősége teremtődik meg a változásnak. Itt a lényeges szempont az, hogy a baloldali pártok ezt a lehetőséget hogyan használják ki és mit kezdenek a változás adta lehetőséggel. Ennek szerintem ez a mottója.

„Ha sikerülne, megvalósítani nem csak az erőforrások szétterítése válna lehetővé, hanem meg lehetne szüntetni az összes profit kiszívattyúzását az országból.”

Nem, nem lehet. Mert a multinacionális vállalatok ezután is megmaradnak és megmaradnak a transznacionális vállalatok is Ők még ettől elviszik a saját profitjukat, pont ugyan olyan mértékben, ahogy ezt ma is megteszik.

Kedves plalya!

" Erősen" fogok fogalmazni, mert úgy érthetőbb!

Nem csak a fiatalok felé, hanem senki felé nincs a baloldalnak hívó szava! ( Baloldalnak most a magukat baloldalinak nevező pártokat is értem.) 
A hívó szó közösség teremtő erő is egyben. A közösség ( szinte mindegy milyen milyen típusú) a szocializálódás, az ismeretszerzés, a tanulás helye IS! Az emberek vágynak valamilyen közösséghezt tartozni.    
Nem tudom milyen régen nincs hívó szó, mert a jobb oldal viszont hívó szóvá tette a nemzetet abban a vákumban, amit a bal idézett elő. 

A nemzetet, amely kiűzte a törököt, tudósokat adott a világnak, stb. stb. melyre büszkék lehetünk, ezért jó és érdemes oda tartozni.  

Ami ennél is nagyobb baj, hogy a baloldal ezt nem vette észre, szerintem a mai napig. 

Egyik párt demokráciával, jogállammal kampányol a másik az AB hatáskörének a visszaállításával, a Liberális párt meg éppen a melegházasság jogi lehetőségének a megadásával. Tűzbe hozzák az embereket ezek az ígéretek.:))
Ezért örültem Szanyi dolgozatának, bár a hívó szót ott sem igazán fedeztem fel.  

 

Újra olvasva Szanyi blogját, úgy látom a "Négytulajdonú gazdaságot" alcím alatt van a lényeg! 
Szerintem, ha valamivel ki lehet húzni az országot a jelenlegi állapotából, akkor ezzel lehet. 

A kapitalista magántulajdonra épülő gazdasági alap ( mint a társadalmi rendszer kiemelt alrendsszere) elszegényíti a tátsadalom zömét, mert nem enged hozzáférést az erőforrásokhoz.
A szocialista közösségi tulajdonra épülő társadalmi rendszer nem engedi felemelkedni a legkivállóbbakat, mert egalizál. 
A négytulajdonú gazdaság ún. vegyes gazdaságot, gazdasági alapot hoz létre, melyben a magántulajdon mellett 3 közösségi tulajdonforma szerepel, az állami, az önkormányzati és a szövetkezeti tulajdon.
Ezzel a három típusú közösségi tulajdonnal viszont az erőforrások szétosztása sokkal kiterjedtebb lehet, mint a csak magántulajdonra épülő gazdaságban.   

Ezt azért nem olyan nehéz, vagy nem lehetetlen megvalósítani!
Egyrészt az önkormányzatok gazdasági talpra állítása, másrészt a szövetkezés támogatása kell hozzá.

Ha sikerülne megvalósítani nem csak az erőforrások szétterítése válna lehetővé, hanem meg lehetne szüntetni az összes profit kiszívattyúzását az országból. 

Ez is lényeges gondolatsor!

Kedves piranha52!

Azt gondolom, hogy ez nem is olyan eget rengető feladat. Maga a tartalmi része ma is rendelkezésre áll, hogy úgy mondjam, készen kapott.

Engem sokkal inkább aggaszt a „burkolat”

 Azért azt el kell ismerni, hogy vannak a lillának jó pontjai is. A jelenlegi fiatalság szocializálódása egy teljesen más környezeti és társadalmi viszonyrendszerben ment végbe, mint például a miénk. Rengeted új identitás jelent meg, miközben egy nagy csomó pedig megszűnt.

 Az új identitások nem lettek beillesztve a társadalom társas identitás rendszerébe, éppen ezért az egyéni identitás és társadalmi identitás találkozása kikerült a társadalmi rész rendszerek  újra termelésének metszéspontjából – ( ugye milyen szépen, meg tudományosan fogalmaztam meg, csak a fene se érti)

Hát akkor próbáljuk meg közérthetőbben.

 A jelenlegi társadalmi tagozódásban, van néhány furcsaság. Például az, hogy az ország lakosságának eloszlása igen csak egysíkú.

A magyar társdalom mintegy 16,5%-a (megközelítőleg másfél millió ember)a „munkások” csoportjába tartozik, akik döntően szakmunkás végzettségűek-( valamikor az özönvíz előtt végeztek), bár sok embert ismernek, de kapcsolati tőkéjük az viszont alacsony szinten van. Kultúrát csak minimális mértékben fogyasztanak, megelégszenek a TV-ből áradó kultúr mocsokkal, barátaikkal ritkán járnak össze. A  „munkásokat” a leszakadóktól csak az különbözteti meg, hogy az adott pillanatban van munkahelyük.

A magyar társadalom legnépesebb csoportja a „leszakadók” csoportja ez jelenleg 23%- bő 2 millió emberről van szó. Nem csupán anyagi, jövedelmi, vagyoni helyzetük rendkívül kedvezőtlen, de kapcsolatszegények is, kultúrafogyasztásuk pedig elhanyagolható. Jelentős körükben a szakképzetlenek aránya: ha dolgoznak, fizikai vagy mezőgazdasági munkát végeznek, de leginkább munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, segélyezettek, és magas körükben a rokkantak, illetve az öregségi nyugdíjasok aránya. Megállapítható, hogy a szüleik is hasonló jellemzőkkel bírnak, azaz a legalsó réteg is újratermeli önmagát.

Sajnálatos módon e két csoport jelenleg a társadalom felét teszi ki. AZ a gond, hogy a fiataljaink is ugyan ilyen módon tagozódnak.

A sodródó fiatalos réteget tagjai azok, akiknek a szülei nem az elitbe, hanem a középosztályba (akit a kádári kisemberek jelzővel szoktak jellemezni) tartoznak. Megközelítően ez 18% mintegy 1,6-1,7 millió embert jelent. Képzetlenebbek, nincs elég kapcsolatuk (sem személyes, sem szervezeti), nem járnak színházba, nem olvasnak könyveket, viszont nagyon otthon vannak az újkultúrában. A mindennapoknak élnek, ugyanakkor újkultúra-tudásuk (internet) akár feljebb is vihetné őket a társadalomban. A réteg fiataljainak egy jelentős része a „mamahotel” viszonylagos biztonságában él. Perspektívájuk a kádári kisember és a munkások csoportja

Itt álljunk meg egy pillanatra, ugyan is ez a réteg igen jelentős és ennek a rétegnek a „megfogásával” vissza lehetne hozni azt a bizonyos metszéspontot – csak hogy ezzel van egy kis probléma. Mégpedig az, hogy hogyan tudnánk megszólítani ezeket a fiatalokat. Van-e olyan, aki ezekkel a fiatalokkal szót tudna érteni „ha baloldali fából” faragták. Azt hiszem, hogy jelenleg igen kevesen vannak ilyenek.

A jelenlegi „Megszólítók”, akkor kerülnek igazándiból problémába, ha ezekkel a „hús-vér emberekkel”, ha „autentikus értékek után ”érdeklődő, ha „sekélyes, partikuláris dolgokért síkra szálló tömegekkel” találják magukat szemben. Mivel nem is értik őket és nem is tudják elfogadni, hogy ezek a fiatalok a Való világon, Blikken szocializálódnak, és az eszmei politikai mondanivalót a Tancsapda szolgáltatja egy-egy rock koncerten. Nem értik, - hisz maguk is tevékeny résztvevői – hogy az osztályharcot felváltotta az elitizmus és populizmus harca, amely az undor primátusára alapozva a provokációkból és botrányokból táplálkozik.

Nem értenek szót a fiatalokkal. Nem értik meg, hogy a mostani generációk tagjai számára szinte csak a véletlen kérdése, hogy Fidesz-aktivisták, fundamentalista környezetvédők vagy baloldali értelmiségiek lesznek.

Gyanakodva és lekicsinylően tekintenek azokra, akik „elaggott és anakronisztikus” pártjukat kívánják megszabadítani vezérlő elvétől, hogy saját maguknak visszaszerezzék, hogy nyitottak lehessenek az új világ dolgaira. (elméletgyártóknak, panelkészítőknek nevezi ezeket) Kevés az igazán sikeres politikus, de még kevesebb az olyan aktivista húzóerő, amely ezekkel a fiatalokkal szót tudna érteni. Ilyen módon sohasem kerül vissza az egyéni identitás és a társadalmi identitás találkozása a társadalmi részrendszerek újratermelődésének metszéspontjába. Marad a leszakadók újratermelődése.

Persze kérdezheted, hogy mi is a megoldás. Nos, igen. Elsősorban ahogy már Szanyi is említette a fiatalsághoz szóló szervezetet kell erősíteni Érnek el sikereket az kétségtelen tény, de ez nem elég. Sajnálatos módon, amikor a „felnőtt” pártban nincs határozott ideológiai állásfoglalás, amikor a pártot a prakticizmus és pragmatizmus küzdelme szabdalja, amikor arról van szó, hogy baloldaliak legyünk - vagy csak tegyünk úgy, mintha baloldaliak lennénk, de ne változtassunk semmit, mert az munkával jár (lásd például Hiller) akkor hogyan is várhatjuk el a Szocietastól, hogy a fiatalok körében jelentős húzóerő legyen.

Ha a „felnőtt” lakosság körében nincs elég aktivista, aki elmondhatná, hogy mi az integráció és mi az asszimiláció közti különbség - hogy az etnocentrizmus az mit is takar- addig bizony a lillának van igaza abban a tekintetben, hogy egy kalap alá veszik az idegengyűlöletet, meg az osztályharcot és nem csoda hogy a társadalom zöme nem igazán rendelkezik osztályöntudattal

 Ez a része sokkal jobban aggaszt engem, mintsem a strukturális rendszerek felépítése, vagy annak a deformációja. Azokat könnyű szerrel lehet „újraépíteni” hisz az állam, de főleg a demokrácia intézményrendszere nem sérült, hogy működési problémái vannak az egy más kérdés - de megvan és működik – egy pillanat alatt tudja „gyógyítani” önmagát- viszont a másik az bizony igen hosszú időt vesz igénybe és igen kemény munkát igényel. Igaz egyik nem megy a másik nélkül.

//ha lenne türelmem és lenne értelme visszakeresném az első megszólalásod amikor ÚJRA visszajöttél közénk. És rendesen lealáztál, aztán jól kioktattál, mert számodra szokatlant hoztam ide. Akkor azt gondoltam: sértődöds vagy, kész! De azt hogy hülyére veszel könyvtárnyi irodalmat csak azért , mert nem találkoztál vele eddig --no az nem szép!//

Érdemben: Igen Orbán nemzetállamot akar létrehozni, ahogy arra a jobbik szorítja egyre.

Mi pedig észre sem vesszük és átvettük a szóhasználat által lassan a gondolatot is.

Most idehoznám ,ezt a linket ( 9 perc egy kéményseprő szakszervezetisé http://www.atv.hu/videok/video-20160308-vamos-csaba) és megszámolhatnád, hogy hányszor mondja "magyar emberek" (mintha más válhatna szénmonoxid áldozatává )

Mivel mi a német kultúrához és érdekszférához vagyunk bekötve (remélem a "bekötve "kifejezés érthető!?)  nem olyan jó nemzetállamra törekedni egy Németország vezette Európai Uniós törekvéssel szemben.

Ha létrejönnek a nemzetállamok nem lesz más út, mint a háború, mert már most sem képes a 28 tagállam éppen a kvázi nemzetállamok miatt a menekültügyben közös megoldásra. .Minden ami lehetséges lenne valakinek tök rossz, a közös intézkedés bár megvan , de a végrehajtás  azokat sújtja, akik bármelyik útvonalon találhatók.

Nem vagyok sem olvasottabb sem jobban értesültebb , mint Te csak jobban érintett. Az egyik családtagom 1999-óta él itt letelepedési engedéllyel, van 3 nem árja magyar unokám. Velük mi lesz? Kiutasítják őket? A MAGYAROK?

Szóval ne viccelj Te azzal, hogy  " a "faj" nem más, mint homogén kulturalis közösség" másként mi a francnak tennénk mindenhez hozzá, hogy magyar emberek ? "az emberi méltóság helyett a nemzet méltóságának védelme," "kirekesztő hajlam". Én tudom mitől tartok! 

Vona és Kotleba pedig a maguk gárdájával csak talál konfliktot, ahol egymásnak mehetnek. A parancsuk ellen tehetsz majd? 

szóval nem olyan mese ez !

 

Kedves ZSADIzene! 

Meghat az aggódásod! :)))) 
Minden kérdésre válaszolok! A személyesekre is! Ha nekem teszik fel!:)))  

Ha megkérded megmondom! 

Kedves Lilla!

Beszélgethetünk arról is, hogy miért dőlt be a szocializmus. 

Nekem azzal az írással nem a szoci. méltatása volt a célom( bár a mai viszonyoka ismerve akár az is lehetett volna) hanem az volt a számítások kiinduló alapja. 
Számolhattam volna úgy is, hogy ha a GDP 100%, az állami elvonás ennek 50%-a, a megmaradó 50% nak a 80%-a a tőkenyereség, akkor mennyit kap az, aki mindezt megtermeli?   Csak ebből még nem derül ki, hogy a politikusok hogy árulták el az embereket. 

A szerzett jogokat az egyes ember nem engedi, írod. 
Eszi, nem eszi, nem kap mást! Vagy a te gyereked cipőjére van állami dotáció? El tudsz menni havi 3 alkalommal színházba, tudsz szakkönyveket vásárolni, továbbtanulni? 
Miről beszélünk? 

Szia!

Nem, nincs tévedés, legalábbis részemről. Gyurcsány igen sokszor hangoztatta pl. az öngondoskodást. Előzőleg levezettem, hogy ma,( illetve Gyurcsány idejében is) nagyon kevés pénzből élünk. Annyira kevésből, hogy nem tudjuk a munaerőnket újratermelni belőle.
Akkor miből kéne öngondokodni, öregség, betegség esetére?
Azt a pénzt amiből öngondoskodni lehetne, csak a munkaerőm újratermeléséből tudom elvenni.

Minden ami ma ingyen jár?
Mi jár ingyen ma, vagy Gy. idejében? Ő az egészségügyi ellátásra értette, amin csodálkoztam is. Elővettem az előző évi adóbevallásom és majdben 900 ezer Ft.-ot vontak tőlem erre a célra. Az ingyen van?

És miért kellene tudnom, hogy mennyibe kerül egy vakbél műtét? A sokba, akkor ne műtsenek meg?

A félreértések elkerülése érdekében: átlagos jövedelemről, átlagos ellátásról , átlagos emberekről beszélek, amikor ezt írom!

Ki gondolja komolyan, hogy egy ember pl. elmegy az orvoshoz, mert éppen unatkozik? Az öregek sem mennek el, ez hülyeség.

Persze az állam erőszakszervezet, de működtetni a kormányzati hatalmat elnyert politikusok működtetik, akiket nem a tőkések választanak a saját képviseletükre, hanem az emberek, a választók, azért, hogy szervezzék a társadalom életét.  Hogy mi mennyibe kerül, azt nekik kell tudniuk, nekik kell kisakkozni, hogy mikor jár jobban a társadalom, ha utat építenek a pénzből, vagy ha az egészségügyet teszik rendbe. 

Visszatérve a Szanyi dolgozathoz:

"Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete"

Ehhez a feladathoz sok sikert!

Borzasztó feladat! Gyakorlatilag mindent ujra kell kezdeni, úgy hogy a másik oldal rettentő ellenállásával kell számolni.

Kedves PlalyA!

Nem leszel Te ilyen vidám, ha elolvasod Lilla enyhén szólva is neheztelő sorait!

Az természetes, hogy a Nemzetisten az fehér! Majd valahogyan megmagyarázzák, hogy hogyan fehéredett ki. Sok idő telt el azóta amióta a hunok Kinát inzultálták.

Nem biztos hogy személyben kell gondolkodnunk, az is lehet hogy amennyiben személy, látni nem lehet, csak szüntelen munkálkodását.

Kedves Zsadi!

Néha szoktam humorizálni, aki nem képes rá, az sok gazemberségre képes, és állitolag ész is kell hozzá!

Remélem nem bonyolodunk bele itt egy nemzetisten imádatba, és remélem nem hiszünk a végben sem!

Lehet hogy nem értem a dolgot Lilla, de ezek szerint Europa a nemzetállamok kialakulása felé tart?

Biztosan jobban értesült vagy mint én, valószinűleg hadmüveleti kérdésekben is előrébb tartasz mindnyájunknál, de milyen boritékolt háborúkról beszélsz?

Elnézést, mert PlalyA-nak irtál, e roppant módon megfogott ez a boritékolt háborúk kifejezés!

Bizony kedves Zsadi, nekem is a kedves gyermekmondoka jutott eszembe a nicknévről, aminek a második sora igy kezdődik: apád.

Persze én primitiv buta vagyok,aki nem veszem fel a versenyt itt olyan kimüvelt elmékkel mint pl. Lilla.

Üvözlöm az új régi nicket!

Naná, hogy értettem, mit akarsz mondani, ezért is kuksiztam meg Lapátkaszát, vajon MIÓTA "színezi" itt a légkört? És két dolgon lepődtem meg:
1./ Nő az illető
2./ MÁR 3 ÉVE itt van, s ez asszem a harmadik témakör, amihez hozzászólt.

Hun vót 3 évig?

Egyébként ne neheztelj rám drága Lilla, hogy viccesre vettem a figurát, de nekem már maga a nicknév is derűs perceket okozott, lévén - igazad van ebben! - a magyar nyelv igen gazdag a "félreérthetőségben", hát még a szándékos félremagyarázhatóságban! :DDD

Mondanék egy párat:
"Kapát, kaszát, boronát!" - Nem írom ide, hogyan lehet átírni! :DDD
"Csülökre, botra!" 
"Nyugalom a hosszú élet ritka!" (by Anti bácsi...)
Stb.

Amíg vicces kedv van, hidd el, nagy baj nem lehet szerintem.

Tehát ne aggódj!... Majd előre szólok, ha itt a VÉG!

/Még kb. 5 milliárd évig él a Napunk, hihi!/

 

Kedves Lilla!

Azt hiszem ezt már kielemeztük egy másik oldalon!

Mérhetetlenönimádat  kell ahhoz a megállapitásodhoz, hogy némi készség kell , amivel gondolom csak Te rendelkezel!

Sok mindent megkaptam már, de még primitiv hülyének sehol nem tartottak!

A Nemzetistenről szólva, azt hiszem PlalyA-val elemeztük, hogy a Te nemzetistened (amit Te legalább is annak nevezel) a magyar történelemben pozitiv szerepet is betöltött.

Végezetül mivel finom  úriember vagyok ezért nem küldelek el sehová, nem érdemes.

Azt viszont  tragédiának tartom, hogy azt itt eltöltött idő alatt, nem sikerült elérned, hogy egy felvetésre érdemben tudj válaszolni!

Amint látom már nem egyedül én vagyok primitiv, PlalyA is kiérdemelte nálad ezt a cimet! 

Oldalak