Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves Conrad!

Azt hiszem, hogy most egy kicsit igazságtalan vagy te is meg a Plessatt is. Sőt mindazok, akik kifogásolják, hogy az MSZP nem jelenik meg ilyen, meg olyan programmal, aztán nem szólítja meg az embereket, és nem mondja, hogy így meg úgy. Aztán lehetne még folytatni a felsorolást, de nem igen kell, azt hiszem érted, hogy miről is van szó.

Nézzük meg a helyzetet, hogy miért is van ez így.

Első és alapdolog- az MSZP belső helyzete – a „Prakticizmus diszkrét bája” négyrészes blogban erről részletesen írtam, hogy mik azok, a belső tényezők, amelyek megakadályozzák, vagy legalább is nagyon lelassítják, hogy az MSZP épkézláb programmal álljon elő - ezzel nem akarok különösebben foglalkozni - ott eléggé részletesen beszéltem erről.

Két dolgot emelnék ki- az egyik az ideológiai megalapozottság, és az erős aktivista hálózat hiánya. akik, vannak, sajnos nagyon kevesen vannak - és bár becsülettel igyekeznek helytállni - de lévén, hogy nincs a kezükbe semmi így nem is igen tudják a munkájukat elvégezni.

A másik oldala ennek a külső tényező (erről is van bőven benne szó) itt is két tényezőt emelnék ki- az egyik a nemzeti szolipszizmus, a másik pedig a nemzeti csodavárás – az önsajnálat, a sírva vigad a magyar mentalitás. Gondolj bele, lassan 100 éve történt a Triannon- mégis egyre felemlegetik és azt okolják, és annak a revíziójában gondolkoznak.  Holott épeszű ember már régen túllépne rajta, mert közben volt egy másik Békeszerződés – és, ha még volna is valamilyen titkos záradék vagy mifene - azt is übereli a II. világháborút lezáró II. Párizsi Békeszerződés - tehát semmiképpen sem lehetne semmilyen revíziós igényt támasztani - egyszerűen nincs semmiféle jogalap rá, mégis a nemzeti csodavárás egyik szimbóluma, a Triannon - mekkora nagy butaság.

Viszont amiről eddig nem beszéltünk - pontosabban ilyen viszonyításban nem beszéltünk, vagy csak érintőlegesen beszéltünk róla - és ezt megint hivatkozásként említem a Demokrácián túl - új szocializmus felé című blogban kifejetett álláspontomat: a társadalom irányítását az uralkodó osztály végzi hatalommegosztásos elven (ennek semmi köze az állam - hatalmi ágainak szétválasztásához- teljesen másról van szó) – ezt a hatalommegosztást nevezik hegemon projectnek és irányítási sémának. Ennek a hegemon projectnek és irányítási sémának az előírásait, keretét az uralkodó osztály állapítja meg és a regnáló kormány (látható elit) általi programnak, ( ami ennek a sémának a tartalmi része) meg kell, hogy feleljen, ennek az irányítási sémának- ehhez kell megszerezni a társadalom tömegeinek legitimációját (ezt nevezik pejoratív értelembe valamilyen melléknévvel ellátott demokráciának – semmi köze egyébként a néphatalomhoz meg népfelségelvéhez)

Ahhoz hogy az MSZP kormányzó erő legyen - olyan programot kell összeállítania, hogy az megfeleljen ennek az irányítási sémának, és hegemon projectnek – ha ezt nem tudja teljesíteni, akkor soha sem lesz kormányzó erő akár mit is csinál. Ha az irányítási séma előírásait a Jobbik tudja teljesíteni – akkor a Jobbik fog kormányzó erővé válni és a szélső jobboldal adja a látható hatalmi elitet, ha csak a FIDESZ- akkor ő marad.

Tehát, ha az MSZP kormányra akar kerülni, akkor olyan programot kell összeállítani, hogy az uralkodó osztály elhiggye, hogy az általa megkreált hegemon projectet és irányítási sémát az a program is tudja teljesíteni – akkor, van esélye az MSZP-nek. Ez bizony nem lesz egy baloldali program (Ha azzal próbálkozna, akkor úgy járna, mint 2010-ben, meg 2014-ben) ezt tudomásul kell venni. Az már más kérdés, hogy az a program, amit beterjesztenek ad e lehetőséget arra, - hogy a hátsó kapun keresztül becsempésszenek baloldali értékeket. ( De ez egy másik mise)

Azt gondolom, hogy olyan programot ne is várjatok az MSZP-től, amit ti szeretnétek - mert azzal nem érünk el célt- illetve azt érjük el, hogy tovább fog zsugorodni a párt.

Én úgy vélem, hogy az MSZP-nek meg kell szabadulni a prakticista tömb szorításától, bizonyos vonatkozásban szembe kell mennie a nemzeti szolipszizmussal és nemzeti csodavárással, és egy olyan programmal kell jelentkeznie - amely a hegemon projecthez igazodik - de mint mondtam, lehetőséget ad arra, hogy baloldali értékeket becsempésszenek a hátsó ajtón.

Addig pedig erős aktivista hálózatot kell építeni, akik nem csak tudják, de értik is – sőt el is tudják magyarázni, hogy mit és miért. Támogatni kell a szakszervezeteket, sőt fokozatosan, lassan át kell venni ismét az ideológiai uralmat a szakszervezetek felett (nem kell félreérteni), ehhez szilárd ideológiai alapok szükségesek. Stratégiai tervezés és az azt kiszolgáló utak kijelölése. Szóval van itt mit csinálni éppen elég feladat volna. Ez úgy nem fog menni, hogy „elvtársak kaszára, meg kapára” - mert legfeljebb a kocsmáig jutunk - aztán ott vége is nagy forradalmi hevületnek. Más úton kell eljutni a célhoz - de a célnak annak kell lenni, hogy meghaladjuk a kapitalizmust.

Minden program, követelésnek és project két célnak kell, hogy megfeleljen - egyrészről annak, hogy a kapitalizmus keretein belül biztosítsa a baloldali értékek érvényre jutását - másrészt megteremtse a lehetőséget a kapitalizmus meghaladásához. Ez csak türelemmel és hosszadalmas munkával lehet elérni. Azt gondolom, hogy az én életembe ez már nem fog sikerülni – bár ne legyen igazam.

Tehát ne várjatok olyan „zemberekt megszólító programokat” - mert azzal nincs esély a győzelemre.

"Pedig az emberek nagyon várnák"???

A sült galambot! Persze!

 

Mozgósítani???

Téged úgy kell noszogatni, hogy csinálj valamit?

Hát ezen még csodálkozól? Az MSZP jelenleg nem az a párt, amely képes lenne az embereket mozgósítani! Az a probléma, hogy többet képzel magáról, mint amire értékelt a nagyközönség részéről és ezt vagy nem veszi észre, vagy nem is akarja tudomásul venni. Most meg amúgy is el vannak az illetékesek foglalva az újabb helyezkedések miatt. Azon kívül, hogy a FIDESZ-szel szócsatát vivnak, de azt sem nagy sikerrel, azon kívül , főleg vidéken, lassan már nem is tudják, hogy létezik az MSZP. Itt volt, azaz van a Matolcsy ügy, ha fordítva lenne, akkor a FIDESZ kivitte volna az embereket az utcára és akár kormányt is buktatott volna, azonban az MSZP még egy szerény tüntetést sem tudott megszervezni. És ettől a párttól várnánk a kormányzati erőt? Nevetséges! Pedig az emberek nagyon várnák, hogy kialakuljon egy valódi ellenzéki erő, amely ezt a hatalmat elsöpri, de ilyen erő még a láthatáron sincs. Ezért kormányváltás sem lesz, sőt, tartok tőle, hogy a FIDESZ-nek ismét 2/3-a lesz a következő választáson, az ellenzékiek közül pedig nagyon kevesen fognak a parlamentbe kerülni, kivéve a JOBBIK-ot, lehet, hogy két pártos parlamentünk lesz csak, ez is kilátásban van. Ezt hozza össze a mai Magyar baloldali erő!

Akkor mindenki üljön szépen otthon a seggén és várja meg, míg megérik az idő! ;)

A kiáltvány jó. Kiáltványnak... Hogy az abban megfogalmazott (utolsó rész) módszerek mennyire vinnék előre a dolgokat, az számomra kétséges. Mert szerintem (de ez egyéni vélemény) az idő itt még erre nem nagyon érett meg... 

Szanyi viszont összegyűjtött 1500 támogatót, Így hivatalosan is elnökjelőlt.

 

"Nyilvánvaló, hogy zsákutcába jutottunk, de senki sem mutat világos és járható kiutat ebből a szörnyű helyzetből." "Kimondjuk, hogy amiért küzdünk, az a szocializmus!" http://www.amiidonk.hu/elemzes/uj-szocializmus-kialtvany/

 

Nekem ez már sok. A lényeget leírtam.

További jó csevegést! ;)

Olvasom, amit leírtatok. Mindannyiótoknak igaza van, még is egymásnak feszültök.

Tényleg nem a politikusnak kell menni a választók után, hanem az adott párt aktivistáinak. Tényleg igaz az, hogy nyugaton képzik a politikusokat és éppen ezért a nyugati politikusok sokkal szélesebb támogatásra tudnak szert tenni.

Ti jól látjátok a dolgokat még is egymással vitáztok. Egymásnak feszültök ahelyett, hogy egymást támogatnátok és egy ténylegesen működő valamit építenétek fel. Ez a mostani baloldal legnagyobb problémája. Modellezitek a gondot. Mindenki, mindenki ellen – ahelyett, hogy mindenki együtt az ellenfél ellen.

A baloldalnak fel kéne építeni, egy olyan metodikát, hogy az eredményes politizálás alapfeltétele az erős aktivista hálózat, amely az adott politikusnak közvetíti a választók igényeit.

Erre dolgozza ki a párt a koncepciót, amelyet a politikusnak képviselni kell. Akkor találkozik a választói akarat, a politikusi program és az adott párt támogatása.

Csakhogy Magyarországon mindent jobban tudnak, mint azok az országokban, akik ezt már évtizedek óta gyakorolják. Majd mi megmondjuk nekik, hogy ők miért csinálják rosszul és hogyan kell ezt jól csinálni - mekkora álszentség.

Ráadásul a baloldal abban a biztos tudatban lelledzik, hogy mindenre tudják a választ, holott ez nincs így. Elmerülnek a pitiánerkedésbe, az egymás marakodása – szerintünk minden pártnak ezt kell csinálni, mert ez a modern demokrácia- egy frászt.

Most amikor a társadalomban megfigyelhető az a tolódás, mégpedig eléggé pregnánsan, amiről A demokrácia diszkrét bája 2 részében írtam - és azt is meg lehet figyelni, hogy ezt a Jobbik, vagy a FIDESZ hogyan használja ki - a rágalomhadjárat és a politikai botrányok generálásán keresztül a baloldal még mindig ott tart, hogy ezt a tolódást nem ismeri fel, és a társadalom reprodukciós igényének kielégítésében még mindig a klasszikus kapitalista szlogeneket mantrázza.

Ahelyett hogy elmagyarázná a választóknak, hogy itt sohasem lesz demokrácia, amíg van kapitalizmus és akármiylen színezetű lesz a kormány, az elosztás viszonyokhoz nem lehet hozzányúlni, mert azt a hatalom birtokosai nem engedik meg. Még az sem lehetséges, hogy a hatalom birtokosai által az államnak nyújtott anyagi eszközök felhasználásába beleszóljon az „istenadta nép” mivel a társadalmi szerződés egyik alapvetése, hogy a költségvetésről nem lehet népszavazást vagy népi kezdeményezést tenni. Ezért a baloldalnak állandó kitérőket kell tenni, hogy valamely esélye legyen a terveit megvalósíthassa.

Addig, amíg ezt érthető formában nem fogják kommunikálni addig csak az egymásnak feszülés és az egymás gyalulása lesz a baloldalon a politizálás maximuma.

Legalább ti ne csináljátok ezt - legalább ti, akik azért bizonyos fokú rálátással és ismerettel rendelkeztek a nagy átlaghoz képest, nektek legyen már erre nézve valamiféle épkézláb ötletetek.

Ahelyett, hogy egymást gyaluljátok.

Érdekes megközelítése a politizálásnak, amit mondasz! Megnyugtatlak, hogy nálunk, ebben a kis országban is vannak olyan pártok, akik nem követik tanácsaidat és érdekes módon, nagyobb a támogatottságok, mint a baloldalinak mondott pártok bármelyikét is nézzük. Nézzük csak a FIDESZ és a JOBBIK politizálását. Érdekes módon, ők nem követik a tanácsaidat, ők nem várják el, hogy a szimpatizánsok loholjanak a területük képviselője után, ha nem, ők ezt fordítva csinálják! Rendszerességgel csinálják, hogy egy-egy adott időpontban felkeresik még a legkisebb települést is és ott elbeszélgetnek a szimpatizánsokkal. Igy tudják az állandó kontaktust fenntartani. És lám, meg is van az eredménye. Na ez az, amit nem lehet elvárni, mondjuk az MSZP-től! Miért? De, amikor közeleg a választás, akkor bizony az utolsó napokban megjelennek. De már késő, amit a választás utáni összesítések is bizonyítanak.

Abban is nagyot tévedsz, hogy amit nyugatról állítottál. Tudod, nyugaton azért jobban úgy általában a politikusok, mint nálunk, mert ott felkészítik erre a mesterségre őket, azaz, szisztematikusan kiválasztják őket, politikailag képezik magukat, valódi életpálya modellt építenek fel számukra. Ezenkívül, nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy nyugaton a szimpatizánsnak kell megkeresni a terület képviselőjét. Náluk, ez a luxus nem megengedett, ott még jobban ki van építve az a hálózat, amely biztosíja az állandó kapcsolatot a majdani szavazóval. Ők ezt már sok évvel ezelőtt kitalálták, de nekünk a mai napig /FIDESZ-t kivéve/ nem sikerült átvenni, pedig az elmúlt évtizedek alatt, erre pénz és aktivista is lett volna elég!

Egyszóval, az a párt, amelyik elvárja, hogy a szimpatizáns fusson utánna, és ezáltal a párt azt hiszi, hogy valami adományt ad ezáltal a majdani választó részére, ez a párt bukásra van itélve! A választó kegyéért meg kell küzdeni és nem csak a választás előtti napokban, ha nem ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolni kell. Aki ezt nem teszi, vagy nem érzi feladatának, az ne menjen politikusi pályára, mert senki nem kényszeríti! Ha pedig vállalja, akkor csinálja lelkiismeretesen, valóban a választói akaratának megfelelően. A többi csak mellébeszélés, a politikai munka félreértelmezése, kedves Conrád!   

 

Az attól függ. Ha egy fidesz típusú párt nem akar kommunikálni az alatvalóival és magasról tesz rá, hogy azok mit akarnak, ám lelke rajta (megjegyzem, nem ezt teszi, állandóan úgy csinál, mint akit érdekel "a zemberek" véleménye. Persze csak úgy csinál, de akkor is...)

Ha azonban én egy állítólag baloldali és állítólag demokratikus párt politikusa volnék, akkor bizony állati módon érdekelne, mit gondolnak a választóim, mi a bajuk, mi a problémájuk, mit szeretnének. Sőt... Nem várnám, hogy jöjjenek hozzám (azt hagyjuk meg a vallásoknak), hanem én mennék hozzájuk. És nem kiselőadást tartanék a "hú de jók vagyunk mi, míg ellenben mások gonoszok" jegyében, hanem érdeklődnék, vitáznék, megismernék és igyekeznék mással is megismertetni a saját elképzeléseimet. 

Ha a politikus a választók nélkül akar politizálni (mint teszik most a demokratikus ellenzéki oldalon jó páran, az MSZP is) akkor teheti, csak nem sokáig fog politizálni, mert el fognak fogyni a támogatói. Tudod, kíváncsi lennék, ki és milyen alapon fog pártelnököt választani. Mert a programjaikat nem ismeri a tagság, az biztos. Személyeket ismer, a tévéből, vagy az újságokból, és nagyjából ennyi. A többi pedig belső háttéralkuk sora. Ki milyen pozíciót szeretne, milyen juttatással (és mekkora lehetséges egyéb haszonnal, ami esetleg a családtagok részére biztosított felügyelői bizottsági helyekkel, vagy más módon jelentkezik) . A fidesznél legalább tiszta a kép. Ott van a vezér, hozzá kell idomulni, azt kell mondani amit ő szeretne és kész. A kiválasztás szempontja is ez, és működik. 

Az MSZP (vagy más demokratikus párt) számára azonban ez nem járható út. Akkor pedig tessék menni, csinálni. 

A nyugati demokrácia azért működik jobban, mert van pár száz éves tapasztalatuk abban, hogy nyomást kell gyakorolniuk a politikusokra, ha azok nem jól végzik a dolgukat és a politikuasaik is jobban értik a rendszert. 

Jut eszembe. Ha nem vesznek komolyan azok, akiknek ez az egész szólna, az az ő bajuk (is), mert elvész a kapcsolatuk... És itt nem a felületre gondoltam...

Ez vicc akar lenni?

Komolyan azt hiszed, hogy a politikusoknak kellene utánad, meg a többi ember után koslatni és kérdezgetni, hogy mit tehetnének Érted?

Hiszen elvannak ők nélküled is. Elég, ha néha leadod a szavazatod arra, amit ők szeretnének - mert hát nem működsz közre a programok elkészítésében. Csak bólogatsz. Vagy nem.

Te akarsz jobban élni, ezért Neked kell a képviselöid nyakára járni!!!

Ha nem teszed, akkor nélküled politizálnak.

Nem mondtam én, hogy rossz lenne itt a társaság. Sőt!

Jókat lehet itt egymás között beszélgetni. Viszont akkor nem szabad csodálkozni és nyavalyogni azon, ha nem vesznek komolyan!

Nem azért működik nyugaton jobban a demokrácia, mert ott jobbak lennének a politikusok, hanem azért, mert a nép többet kínyszerít ki belőlük!

Hát igen.. Tudod az a baj, amikor valaki elkezdi nyüstölni a tagságot, majd a szimpatizánsokat, a civil szervezeteket, és legvégül a választókat, hogy miért is nem tesznek valamit a... Miért is? Mert a választó azt választja, akinél úgy érzi, hogy nem hiába adta le a szavazatát. ha nem lát ilyet, mert az egyikre nem akarja, meg a másikra se, de lenne estleg akire igen, csak az éppen permanenesen tökéletlenkedik, akkor azt mondja, egye meg a fene, hát nem mindegy? Már persze a nem elkötelezettek közül. Mert te is, meg én is még elmegyünk a választásra, beszélgetünk arról (ha éppen arra fordul a szó), hogy mi lenne jó, és ami most van, az miért nem jó, no de a többiek? Az a hiányzó másfél millió nem fog elmenni a választásra csak azért mert X, vagy Y a pártvezér. Program kéne (de nincs, vagy túl sok van), komoly szavahihető emberek a vezetésbe, komoly és szavahihető szakértők egy árnyékkormányba. Komoly és szavahihető kommunikáció (a botránypolitizálás mellett), soroljam még? No, ezeket nem látni...Pedig látni kéne. Ahogy a lelkesedést is, az elkötelezettséget is... Nem részünkről, a pártot vezetők részéről...

Köszönöm, ugyan is , ilyen jól összeszedett, lényegretörő választ vártam Tőled, aki igen csak baloldali gondolkodású, de nem fanatikus szimpatizáns, mint ahogyan megismertelek. Conrád nem tudom, hogy hol és milyen közegbe él, ha pártgyülési részvételre buzdít? Amiről tudok, 30 km-es körzetben ebben az évben még nem hallottam MSZP-s taggyülésről és egyébb pártösszejövetelről, de ha visszalapozok időben, akkor az elmúlt évekről sem tudok, hogy mikor és hol....

Szerintem, Conrád ebben is téved, ugyan is, azért vannak a helyi tisztségviselők, hogy Ők mutassák magukat és hallgassák meg a véleményeket. De, nem csinálják, szinte , elérhetetlenek, vagy egyszerűen nem is tudni, hogy ki Ő és mikor hol van... Ha nem csinálja a dolgát, akkor miért vállalta? Nem nekem, szimpatizánsnak kellene utazgatnom drága pénzen, hogy a "nagyságos úr" hallgasson meg! És mi van, ha meg is hallgatna, akkor sem mennék vele semmire, mert Ő is csak azt mondja felfelé, amit ott hallani akarnak, ugyan is Ő is szeretne egy jólfizető pozicióba kerülni.

Végezetül, nem akarom személyébe bántani Conrádot, de az ilyen személyek fals nézetei eredményezik azt, hogy a pártvezetők is elhigyjék, hogy nem bennük, ha nem, egyszerűen bennünk van a hiba!

Micsoda torz felfogás! Úgy látszik, vagy egyesek azt hiszik, hogy mi szimpatizánsok kapjuk a tiszteletdíjat, az egyébb juttatásokat, hogy jobb pártot csináljunk, jó programmal és még ezt terjesszük is! Hogy hová jutottunk...

Tudod nem megyek el a helyi pártgyűlésre, mert nem vagyok párttag. És hiába nyüstölöm a helyi képviselőt, amíhg mások meg másért nyüstölik. Így azután egymással beszélgetünk itt, sokmindenről, többek közt politikáról is. Ha a "magas pártvezetés" kíváncsi lenne az itt elhangzottakra (leírtakra) akkor valószínűleg az oldal is látogatottabb lenne, de persze nem kíváncsiak. Amőba korában sem voltak kíváncsiak, meg később sem. Ez ugyan szerintem egy méretes hiba, de ez van. Amúgy én nem láttam még helyi kisembert "felemelkedni" az országos vezetőségbe (egyik pártnál sem). Havert, politikai munkatársat, kőgazdag vállalkozót, stb. igen. 

Különben hidd el, ez egy jó kis társaság, érdemes idejárni és "csak egymással beszélgetni"...

Ha normális lenne a világ, ahogy volt 1989-ben (akkor ezt tettem), akkor ez jó javasklat lenne! De így van a fidesz van a jobbik és van a töredezett harmadik.

Ez a töredezett harmadik nem megy semmire--még a szavazatomat is elvesztem, ha oda szavazok (ettől még oda fogok szavazni.) 

Én választani fogok tudni, csak azt nem látom, hogy megismerhető program nélkül hányan? teszik meg?

Na, akkor leírom húszadszor:

azért kell Neked aktívabban résztvenned a politizálásban, hogy érvényesíteni tudjad az elképzelésedet, követelésedet, óhajodat - a többi választópolgárral egyetemben. A francokat kell Neked ezért párttagnak lenned. Végigjárhatod az összes többi párt gyüléseit is és lehorgonyozhatsz amellett, amelyik a leginkáb az érdekeidet képviseli. Ha egyik sem felel meg, küzdj egy újabb párt megalapításáért!

De, ha ezekre nem vagy hajlandó, akkor hagyd a fenébe az egészet! A sült galamb nem repül magától a szádba!

Csakhogy én nem vagyok és nem leszek párttag, ezért ahhoz hogy a szavazatomat azt az egyet :) kire adom, ahhoz tudnom kéne, hogy mit ajánlanak nekem.

Most ezt nem tudom.

 

Járj pártgyülésre és akkor megtudod a választ! ;)

Csakhogy nem ez a baj!

még mindig a gothai program, mint első, és bad godesberg, mint második árulás.

Ezt tartja a Szanyi vonal. (Tóbiás is).Ők a balra magyar szerzői.

A másik vonal pedig másként akarná (Molnár Gyula) 

És nem tudjuk, hogy a pragmatikus Harangozó melyiket osztja, vagy van-e viziója.

Ez alap kérdés.

Ezután jönnek a program elemei. A hogyan előre.

És mi van? neoliberálisozás, csakhogy mi meg kiokítottuk itt egymást, hogy olyan meg nincs is. 

Ezért aztán azt sem tudjuk ki az ellenfél: a többi balosnak magát identifikáló párt, vagy a fidesz vagy a jobbik?

Ez 2018-ig ki sem kristályosodik.

Új generáció meg nincs! 

Viszont, ha Neked van fogalmad arról, hogy mit kellene csinálni, akkor el kell menni a helyi pártgyülésre és addig nyüstölni a képviselődet, amíg fel nem emeli a fenekét és közvetíti az óhajodat magasabb szint felé. (Ezt hívják demokráciának)

Nem pedig itt kell falra hányni a borsót!

Mert itt csak egymással beszélgettek! ;)

No, no, no...

Bennünk a hiba? Miért is? Azt hiszem a többség itt hűséges támogatója az MSZP-nek, még akkor is, amikor arra nem igazán méltó módon viselkedtek a vezetőik. Most ugyan mit tehetnénk? Hiszen mondjuk a magunkét (falra hányt borsó), mindenki azt, amit igaznak vél. Pleassatt is. Igen, fel van háborodva (jogosan) mikor azt látja, hogy egy tíz százalékos népszerűségnek "örvendő" párt vezetése megint azzal van elfoglalva, ki legyen a nagyfőnök és kikkel nem akar együttműködni (senkivel). Jelenleg az MSZP nem érti a civileket, vagy nem is kíváncsi rájuk. Nem érti a többi pártot, akik a demokratizálódás mellett vannak. Liberális mételyt emleget, ott, ahol egy diktatúra épül, és nem tudja eldönteni, hogy mi a fenét csináljon a piacgazdasággal. 

Tovább megyek. halovány sejtelme nincs ma az MSZP-nek, mit is kéne csinálni kormányon. Mert ma (két évvel a választások előtt) látni kéne a miniszterelnök jelöltet, a lehetséges kormánytagokat és a programot. De ezekből semmit se látni. 

Nem tudom miféle erőfeszítéseket tehetnék mint pártonkívüli, hogy meggyőzzem az MSZP vezetését, nem az a gond, hogy liberálisak voltak, hanem az, hogy hagyták a zűrzavart eluralokodni a párton belül. Nem ma, nem tegnap és nem is öt éve... Úgy 2004-2005 táján. Azóta nem tudnak kimászni a saját maguk által ásott gödörből. De mutogatni, Gyurcsányozni, kommunistázni és liberálisozni azt nagyon tudnak.. csak az meg nem ér semmit... 

Pontosan ezért van bennetek/bennünk a hiba!

Mert tisztán látszik, hogy mi folyik, de mi (Ti) gyáva módon hagyunk/tok mindent!

De lenne egy javaslatom:

Ezzel a (mindent)tudással igazán lehetnél Te is politikus és akkor csinálhatnád a dolgokat, nem pedig megmagyarázni, hogy mi miért nem jó! ;)

(Nincs több hozzáfüznivalóm a továbbiakban a negatív vitákhoz!)

Én egy percig sem állítom, hogy a következő választást Te hogyan is akarod kivitelezni, már mint, az MSZP részéről, azonban a hsz-ed olvasása alapján, úgy értelmezhető, hogy teljes mértékben támogatod Szanyit.

Ez nem bűn, nem is kifogásolom, csupán ellenkezik a saját nézetemmel, ennyi! Szanyi éveken keresztül ott volt a párt vezetésében, nagyokat mondott, de maradandót soha nem alkotott. Most is nagyokat álmodva mond, hiszen, pártelnöki babérokra pályázik, de, ha elynyerné, amit kétlek, akkor mi történne? Ahogyan én kiismertem az évek alatt, semmi!  Tóbiás is igért a ciklusa alatt pártsejteket a falukban, pártag és szimpatizáns építkezéseket, stb., és mi lett eddig? Semmi! Semmit nem változott a párt megitélése. Csak, ha az nem, hogy ismét vezető pártnak tituálja magát...

Na, ez a fő probléma. Szanyival egyetemben, úgy képzelik el, hogy a párt önmaga is képes leváltani a FIDESZ-t, vagy, az MSZP vezetésével, bevonva egyes civil szervezeteket, meg lehet nyerni a választást. tehát, én nem Rád értettem az egyedüliséget, ha nem Szanyi távlati terveire. Ő még mindíg abban a hitben él, hogy a párt diktátuma alapján a civilekkel, vagy anélkül győzelemre lehet vinni a pártot. Micsoda tévedés! Ha, így megy neki az MSZP a választásoknak, akkor még a második helyet sem tudja a párt megszerezni. A mai napig nem képesek felfogni, hogy sak közösen, közös politikával, közös programmal lehet fellépni a FIDESZ-szel szemben és ennek az egyik fő ellenzője, pont Szanyi T.

És ebben a kérdésben mit számítanak az olyan szürke eminenciások, mint én is. Hogy vehetsz egy kalap alá a pártvezetőkkel abban a felelősség kérdésben, ami csak az ővüké. Ők a politikusok, az Ő vezetésükkel alkotják meg azt a programot, amit velünk ismertetnek és ezzel megyünk a választások elé. Ők határozzák meg és nem én és elvbarátaim, hogy kik képviseljék a pártot a parlamentbe. Tehát nekem és társaimnak mindehhez semmi befolyásunk nincsen, bár mit is állítasz! Az, hogy későbbiekben belátjuk, hogy becsaptak bennünket, mit tehetünk? Semmit, legfeljebb kiutáljuk Őket, ahogy most is oly sokukat, mert hosszú időn keresztül ismét csak becsaptak bennünket, még akkor is, amikor hatalmon voltak! Meg is látszik mindez a támogatottságukban. Csoda, hogy azt szeretnénk, hogy jöjjön egy új garnítúra, probáljanak egységet teremteni, hisz közeleg a választás és megpróbálni a lehetetlent. De, hogy látni, még egymással sincsenek kibékülve, nem hogy egy egységet megteremteni akarnának. Tehát, bennünket, mint választókat, ismét be fognak csapni. De a hatalomért tovább folytatódik a küzdelem, a további megélhetésüket valahogyan meg kell teremteniük, eszükbe sem jutna, hogy most illene félreálliuk, mert, ami nekik nem sikerült eddig, az sikerülhetne egy új garnítúrának! Látod, ebbe sincs nekünk semmiféle beleszólásunk. Tehát a ibát ne bennünk, szavazókban keressed, mert minket, csak mindenkor megvezetnek. Legalább is ezt mutatják az elmúltak!   

"...ha igazságos társadalmat akarunk építeni, akkor egészségi állapottól, nemtől, származástól, anyagi helyzettől függetlenül lehetőséget biztosítunk mindenki számára, hogy a társadalmi működésben, mobilitásban egyenlő eséllyel vegyen részt. Állami beavatkozás nélkül ez nem megy..."

 

http://mno.hu/nagyinterju_magazinban/melegebb-eghajlat-1340007

Lehet kígyót-békát kiabálni Kádárra (többnyire alaptalanul), de vitathatatlan az, amit itt mondott!

 

http://www.youtube.com/watch?v=niO2jvTM5lE&feature=share

Hát először is, kedves Plessat: mint, ahogy az, gondolom, az általam alább bejegyzett hozzászólást értelmezve világossá vált számodra, én egy szó erejéig sem foglalkoztam azzal, hogy milyen összefogásban vagy esetleg önállóan kellene a Fideszt leváltani, közlöm Veled, hogy nem is fogok ezen senkivel sem vitatkozni (így nem is értem azt a sok, a mondandómat tekintve abszolút irreleváns mondataidat, amik erre irányulnak).  Ezt az értelmetlen és haszontalan, az immár legalább 6 éve egymás között, egy helyben rótt szánalmas köreiteket meghagyom Nektek. Mert legalább 6 éve - ahogy a Kapcsolaton való tevékenységeket figyeltem -, hogy mindig ugyanaz a nyavalygás megy. Nektek egyik politikus sem jó.  Az egyik túl ilyen, a másik túl amolyan. Az egyik erre nem képes, a másik meg arra. Némelyik meg semmire. Mindenki csak, egy kibic felelősséget elhárító átszellemültségével kritizál mindenkit, mondogatja az igazát. Persze mindenki a saját igazát hajtogatja. Mondom, legalább hat éve megy ugyanez. És mire jutottatok? Semmire! Ez alatt az idő alatt annyi rengeteg energiát fektettetek bele a mindenkinél okosabbnak vélt írásaitokba, hogy azzal már hegyeket lehetne megmozgatni! De nem, Ti egymást überelitek a negatív gondolataitokkal! Semmi pozitív gondolatot nem látok.Persze, tényleg előfordulhat az is, hogy egyik politikus sem képes az embereket érdemben képviselni. Ez azonban elsősorban a Ti hibátok is. Illetve a mi hibánk. Úgy néz ki, hogy az emberek többsége nincsen tisztában a demokrácia fogalmával. Ez a politikai berendezkedés ugyanis arra hivatott - elvileg - , hogy az emberek először kisebb, majd nagyobb csoportokba verődve kinyilvánítsák óhajaikat a saját életüket, boldogulásukat illetően és egy - vagy több - , az ezekkel a kívánalmakkal azonosulni tudó küldötteiket (ezek a politikusok) érdekérvényesítésük céljából elküldjék egy nagyobb tanácsba - mondjuk: a Parlamentbe. Amennyiben az idők előrehaladtával némely politikus célt téveszt, fennáll a lehetőség azok visszahívására. Így viszonylag ellenőrzött módon működhetne a nép érdekérvényesítése.Mit csinálunk mi ehelyett?A valakik által a reflektorfénybe tolt politikusokat követjük, ajnározzuk, istenítjük. Vagy, ha mégsem lennénk velük megelégedve, már ott áll készenlétben a sötétben a következő vezér, akit most az előző helyett a fénybe tolva átmenetileg imádhatunk. És ez így megy a végtelenségig. Javulás vagy akár egy fikarcnyi változás nincsen kilátásban. Miért? Azért mert együgyűen, lustaságunkat legyőzni képtelen módon elfogadjuk a helyzetet. Közben határtalan örömmel tölt el minket, hogy büntetlenül szidhatjuk ezt vagy amazt a politikust. És észre sem vesszük, hogy már régóta a nyakunkba kaptunk egy hatalmas büntetést: tudatlanságunkat és nemtörődömségünket kihasználva a hatalomért harcolók akaratunktól megfosztott bábokká alacsonyítottak le minket!Persze, kedves Plessat , elhiszem, hogy nagyon jó érzés szidni másokat, meg mondani, hogy pl. a Szanyi ezért meg azért nem jó. Viszont arra már nem telik ugye, hogy mi magunk határozzuk meg, hogy mi vagy ki legyen a jó?! Ez már túl sok fáradsággal és felelősséggel jár!Még egyszer: az a megfelelő politikus, aki a mi panaszainkra, elképzeléseinkre, óhajunkra odafigyel. Jelenleg én nem tudok olyan ismert politikusról, aki leereszkedne a néphez, akár személyesen vagy pl. az internetet kihasználva elbeszélgetne az emberekkel, komolyan véve azok problémáit - egyet kivéve. Ez pedig jelenleg Szanyi Tibor.Úgyhogy kedves Plessat, én tiszteletben tartom a véleményedet Szanyiról - viszont marhára nem érdekel! ;)Nem érdekel, mert csak ezen az úton - ahogy Szanyi csinálja - lehet egyre nagyobb arányban bevonni az embereket a mindennapi politizálásba. És szerintem Nektek sem az állandó kritizálással kellene foglalkoznotok, hanem kézbe venni a gyeplőt és irányítani a dolgokat.A szocializmussal kapcsolatos kérdésedre visszatérve. Ezt kérdezted:  "tudnál mondani példának egyetlen egy szocialista államot, ahol tényleg szocializmus van és jól posperál? Mert és egyről sem tudok! Ez esetben, honnan veszed, hogy nekeünk embereknek ez a jó és üdvözítő? Ha nincs minta, mialapján tudod felelősségteljesen kijelenteni, hogy ez a jó?"  Mi ez az értelmetlenség???Repülőgép sem volt mindig, mégis tudták az emberek, hogy nagyon jó dolog lehet repülni!Abszolút butaságnak tartom valaminek a pozitív voltát azzal megcáfolni, hogy még nem létezett! Ez még nem jelenti azt, hogy nem is létezhet!Az írásodban néhány logikai képtelenséget figyelmen kívül hagyva valahogy mégis azt sugallod, hogy létezhetett az a szocializmus, merthogy elméletben még népszavazás tárgyává is tennéd! Hol van ennek az értelme?Szóval, hogyan is értettem én ezt a tudatosan vagy tudat alatt történő, szocializmus utáni vágyakozást?A következőképpen: Ráérő perceidben vonulj el légy szíves egy nyugodt kis zugba és gondold végig, hogy milyen életkörülményeket szeretnél. Kezdjed először önző módon magaddal!  - Hogyan képzelsz el egy nyugodt életet magadnak? - Milyen munkakörülmények között szeretnéd finanszírozni azt az életet? - Hogyan elégítse ki a gazdaság az ehhez szükséges igényeidet? - Hogyan, milyen körülmények között szeretnél tudásra szert tenni? - Szükség esetén milyen hatékonyan és áldozat árán kezeljék a betegségedet? - És végül: életed alkonyán mennyire nehezen vagy könnyen legyen kivitelezhető, hogy hosszú munkálkodás után emberhez méltóan élvezhesd azt, ami még hátra van?  Ha sikerült ezekre választ találnod, vizsgáld meg azokat a társadalom többi tagja felől is: - Érdekel-e, hogy esetleg más is ugyanolyan körülmények között szeretne élni, mint Te? - Kivitelezhető-e a társadalom minden tagja számára az, amit elképzeltél magadnak? - Ha esetleg nem: hajlandó vagy-e némi kompromisszumra annak érdekében, hogy más is elégedett legyen?  Nos, ha mindezzel megvagy, tedd fel a kérdést: képes-e a jelenlegi gazdasági rendszer neked és a többi embernek is(!) megadni azt, amit a fentiek alapján kívánatosnak tartasz?Ha úgy gondolod, hogy nem, nyilvánvaló, hogy egy másik gazdasági és társadalmi berendezkedés után kell nézni. Na, azt hívják szocializmusnak! Nem szabad ezredszer is elkövetni a hibát, hogy a szocializmust az előző rendszerrel azonosítjuk! Mert hovatovább már az önálló gondolkodásra képtelenek is tudják, hogy az államkapitalizmus volt!

 

Kedves NewTiborc Barátom!Először is gyógyulást kívánok Neked! Tudom, hogy nem kellemes műtéted volt, ugyan is , tavaly , két hónapon belül négyszer műtöttek, előtte egy fél évvel szintén egyszer. Tehát, nekem is volt bőven részem mindenből. Medgyessyt a kezdetektől unszipátiával kezeltem. Dadog, nem tudja megfogalmazni helyesen a mondanivalóját, és gumigerincűnek tartottam. Be is igazolódott, hasonló, mint Pozsgai volt, pártállását tekintve csapongó, vagy ahol hasznot remél!

Abban is igazad van, hogy az ellenzékben elég sokan vannak olyan politikusnak mondott személyek, akik messze nem odavalók. Hogy ez mennyire igaz, azt tükrözi, hogy mennyi támogatottsága van a pártnak, súlyozza a politikusok munkáját. További gyógyulást, barátom!

Szia Kedves Barátom!

Tökéletesen igazad van, ide nem elméleti eszmefuttatások kellenek, hanem összefogás. De elötte ki kell rostálni a selejtjét, mert van bőven. Ugyebár megyó "barátunk" is hazajárt beleszarni abba a kalapba amiből élt, sőt ócsárolni és lejáratni a volt kollegáit!!! És lám, lám kiderült, hogy milyen jellemtelen szar alak. Bár nekem már rég ez volt a véleményem, de sokan nagyon be vannak bukva neki.

Ui. Tegnap túlestem a második műtéten, most gyakorlok.

 

 

Kedves Conrad!

Szerintem, ebben nagyon is tévedsz, hogy az emberek, akár tudat alatt, szocializmust szeretne. Az elmúlt idöszakban annyit beszéltünk a szocializnusról az embereknek és közben minden volt e országban, hogy a szocializmus szinte titokszónak számítana! Nagyon kiváncsi lennék, ha ezt egy népszavazáson kérdeznénk meg az embereket, hogy akarnak e szocializmust Magyarországon, hát bizony lehangoló eredményt kapnál.

Különben is, feltenném a következő egyszerű kérdést, tudnál mondani példának egyetlen egy szocialista államot, ahol tényleg szocializmus van és jól posperál? Mert és egyről sem tudok! Ez esetben, honnan veszed, hogy nekeünk embereknek ez a jó és üdvözítő? Ha nincs minta, mialapján tudod felelősségteljesen kijelenteni, hogy ez a jó? Persze, a szavakkal, a fogalmakkal minden felelősség nélkül lehet játszani, lehet megbolygatni egyes emberek elméit. De ezt, a valóságban soha nem bizonyított elméletet, hogyan is lehet felelősségteljesen hírdetni? Ezért sem hinné el senki, hiszen az első visszakérdezés az lenne, hogy ilyen jó rendszer hol is működik?

Az, hogy a mai ellenzék nem tiszta baloldali politikát folytat, az igaz! De jelen körülmények között, ha tetszik, ha nem tetszik, a kapitalizmus jelenlétéhez kell igazodni és ez megy az egész világban, ahol az egyes megfogalmazások szerint, demokráciáról, vagy, viszonylagos demokráciáról beszélhetünk. Az is tény, hogy az ellenzéki pártjaink nem éppen hatásosan politizálnak és a múltbeli baklövéseiket nem feledve, ráadásul hiteltelenné is váltak, ami terhét jelenleg is cipelik és sajnos, a baloldalon, főleg az MSZP soraiból is időnként jönnek elő nem éppen tisztességes gazdasági pénzügyek, amit a FIDESZ profi módon ki is használ saját bűnei eltusulására! De ezek a dolgok is csak felerősítik az emberekben a hiteltelenséget a baloldal irányában. Pedig, ezt kellene valahogyan levetkőzni, ezen kellene változtatni. Azonban mindehhez olyan politikusok is kellenének, akiket nem lehet kikezdeni, akik képesek egy ütőképes pártot, értelmes és végrehajtható programot létrehozni, hogy azt a széles közvélemény megismerhesse. és támogatójává váljon . Azonban, ellentétben a véleményeddel, ehhez Szanyi messze nem megfelelő személy. Nem szeretek példálózni, de amit a GOY motorosok ügyében művelt, közpénzt felhasználva, majd pártfegyelmi lehetőségtől megijedve, kénytelen volt a felszólításra a saját zsebéből visszafizetni a költségeket, na ilyen embernek szintén nincs hitele! És ezt akarod példaképnek felhozni? Azt a véleményt sem én mondom egyedül, hogy a sok handa-bandából kifolyólag, amit művelt külöböző párttársaival szemben, ezért egy erős megosztó személyiséggé vált. 

Az is tény, hogy a FIDESZ-t egyik ellenzéki párt sem tudja leváltani a következő választáson. Az MSZP sem, elég baja van a belső villongások miatt is. Akkor? Itt most nem ideológiai vitára van szükségn nem további megosztottságra, ha nem egy egység a baloldal részéről, mert csak ez adhat reményt egy ellenzéki győzelemre! Semmi más lehetőség nincs. És két évvel a választások előtt, amikor a FIDESZ még a költségvetésében is az uj választásra készül, akkor mi még mindíg ott tartunk, hogy ideológiai elképzeléseken vitatkozunk? Nem gyerekes ez? Nem azon kellene dolgozni, hogy újabb 4 évet nem szabad adni a FIDESZ-nek, mert ez esetben nem lesz alapja annak, hogy tovább álmodozzunk! Nehéz ezt megérteni? Kénytalan vagyok mégegyszer leírni, hogy a FIDESZ-t csak a mostani ellenzék együttes erejével lehet legyőzni. Ehhez kell még megszerezni a ma még a politikától visszavonult szavazók tőbbségét, mert ezek közül, akik kiábrándultak a mostani kormányból, azok, ha szavazni fognak, akkor csak oda szavaznak, ahol a legnagyobb bizonyossággal látják, hogy lehetséges a változás elérése.

A végén a javaslatom, hogy a szocializmusról való ábrándozás maradjon a választások utáni időkre!

Kedves Conrad!

Rég olvastam ennyire összeszedett és logikus írást. Úgy, hogy össze kell szednem magam, hogy a rendezett, de logikailag jól elkülöníthető kérdéseidre, valamiféle épkézláb választ tudjak összehozni.

Azzal kezdem, hogy Marxnak a XIX század közepén, végén megalkotott elmélete és elemzései arra az egyébként teljesen jól érzékelt és megfogott helyzetre épült, hogy az ipari forradalom szédületes fejlődés elhozza a munkások számára a megváltást. Csak hogy ez a fejlődés a XX századra lelassult - hogy ennek milyen okai vannak, az megint megérne egy misét - de kiemelnék két szerintem igen fontos dolgot - ami némileg magyarázza ezt a helyzetet. A termelés folyamán az anyagi javak olyan mértékben sokszorozódtak meg, hogy a munkás is valamiféle tulajdonosi bűvöletbe került - amelyet persze a jobboldali ideológiák rendre megerősítettek benne. Éppen ezért a forradalmi lendülete jócskán alábbhagyott, mivel úgy gondolta, hogy már van mit vesztenie és inkább a kiegyezés felé mozdult el. Ezt a baloldali ideológia nem tudta überelni - illetve nem is figyelt fel rá - hanem továbbra is a tőkés elnyomás, meg a kizsákmányolás és a többi szlogen szerepelt az ideológia középpontjába. Ez nagy hiba volt.

Persze ennek óhatatlanul megjelenik, az ellenpárja a baloldali ideológiában Lásd Bernstein-t, aki már nem forradalmi módon, hanem parlamentáris politizálás útján akarta a kapitalizmust megváltoztatni- azaz az osztályharcot eszközből céllá alakította át (Rosa Luxemburg Opportunizmus a szociáldemokráciában című munkájában rá is mutatott erre a kérdésre) Ez volt a szociáldemokrácia első kompromisszuma, amely eredményezte az I. világháborúhoz való csatlakozást ami a másik igen fontos tényező a helyezet magyarázatában. Innen egyenes út vezet a fasizmushoz - amely a II világháborúval még hátrább szorította a forradalmi lendületet. Erre az úgynevezett neomarxisták igen keményen és jól rámutattak a Marxizmus –leninizmus ellenében. A háború utáni helyzet kettős. Egyrészről az M-L befolyásolta övezetben elindul egy kísérlet, ami az Államkapitalizmusba torkollik, a másik oldalon pedig az ordoliberálisok vezetésével a helyreállítás és életképesség megőrzése a feladat. Majd elkövetkezik 1959, amikor a szociáldemokraták rájönnek, hogy az ordoliberálisok sikerei azt eredményezték, hogy más nem tudnak mozgósítani az osztályharccal, mint céllal és a fasizmus veszélye is távoli már- így nem maradt más, mint a második kompromisszum, ami az osztályharcot száműzi a baloldali eszmék közül. Megmarad néhány jelszó – de az utat a kapitalizmus jobbításában és a kompromisszumok keresésében látják. Elkövetkezik a Neoliberalista gazdaságpolitika, és a hozzá kapcsolható hegemon project a fogyasztói társadalom felépítése - a Jólléti állam idolja. Általánossá válik a piac hatalma és az eddigi hegemon projectet, miszerint a konkurencia piac létében az „egymás elleniséget” felváltja az „egymás ellen a vevők kegyeiért”  idol. Így érkezünk el 1968-hoz, amikor a régi baloldali értékek már idejét múlttá vállnak, és új értékek kellenek. A diákmozgalmak meg is adják ezeket az új értékeket a makro is mikro ökonómiák együttműködése az új irányvonal. A baloldal ebben a helyzetben nem tudja, mit tegyen. A munkás már nem az, aki volt a XIX században- visszavonhatatlanul kettészakadt és egy új osztálynak a körvonalazódása kezdődik el, a káderek osztályának a kibontakozása veszi kezdetét. A tőkésosztály is felbomlott, bekövetkezett a Marx általi jóslat, és megjelennek a tőkebirtokosok, és a vállalkozók. A multinacionális vállalatok és a globalizáció eredményeképpen a tőkés nem képes már az átfogó irányításra, meg kell osztani a hatalmát a vállalkozókkal és a tőke működtetőivel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hatalmát két oldalról fúrják. Egyrészről a vállalkozók, akik nem a saját pénzüket kockáztatják, de a profitból kérik a részüket, másrészről a tőke működtetők, akik viszont elveszik a jogos részüket és nem engednek beleszólást a hatalmukba. tehát új helyzet állt elő, amely lényegében, ugyan az, mint Marx korában, de egyben új is, mert az alapvető ellentét megjelenítődésében állt be változás. Már a vállalkozó és a tőkeműködtető az alapvető ellentét legfontosabb két szegmense.

A baloldal ezt nem tudja hova tenni – nincs ideológia – mert, hogy a második kompromisszummal száműzték, tehát nincs kapaszkodó. A Giddensi Harmadik út- az útkeresés politikája- mivel rádöbben a baloldal, hogy parlamentáris eszközökkel nem tudja, a szocializmus ígéretét teljesíteni- tehát valami mást kell keresni. Újabb kompromisszumra kényszerül, - ki kellene egyezni a tőke működtetőkkel. Csak hogy a tőke működtetők nem egyezkednek és a harmadik kompromisszum lehetősége a messzi távoli jövőbe távozik. Így nincs, épkézláb ideológiai alap- miközben a jobboldal hagyományos isten haza család hármasával tarol Európában.

A baloldal megreked a 68-as szinten, aminek az értékeiről kiderül, hogy egy része nem is volt baloldali érték, másik része megvalósult, azaz nincs miért küzdeni. Most itt tartunk - és nem véletlen hogy Martin Schulz szerint vissza kell nyúlni az autentikus baloldali értékekhez – miközben az új hegemon project a globalizációra építve az „egymással együttműködve a vevő ellen” című irányvonalat képviseli.  

Ma itt tartunk, illetve azzal a kérdéssel kell szembe nézni, hogy a baloldal feloldódik –e és ezzel együtt eltűnik-e a tőkeműködtetők csatájában, vagy a baloldal képes lesz integrálni a tőkeműködtetőket és a munkásokat egy osztályba ezzel megteremtve a kapitalizmus megdöntésének lehetőségét. Ehhez viszont ki kell mondani, a baloldaliság tényét - miszerint baloldali az, aki az embert tekinti abszolutumnak és a környezetet relatívumnak. Ehhez felkell építeni egy ideológiai alapot, mely szerint az egyelőséget úgy kell értelmezni, hogy a demokrácia nem tiltja meg a társadalomban élőknek, hogy a társadalmi termelésből annyit sajátítsanak ki amennyit csak bírnak- de azt megtiltja, hogy ezen kisajátítás következtében hatalomra tegyenek szert mások felett.

Újra kell gondolni az egyén és közösség viszonyát- nem helyezhető egyik a másik elé. Mindig az adott helyzetnek kell eldönteni kinek az érdeke, élvez elsőbbséget. Egy szintre kell hozni az egyéni és a közösségi fogyasztást és egyesíteni a szellemi és anyagi munkát – megszüntetve ezzel a munkamegosztást és magántulajdont.

Azt hiszem ezek az autentikus értékek, azok, amelyeket a ma magyar baloldalának sem kéne figyelmen kívül hagyni.

Kedves PlalyA!

Köszönöm az üdvözlő szavakat!

Valóban régen jártam erre. Én úgy gondolom, hogy az élet egyszerű, csak mi, emberek bonyolítjuk azt túl. Ennek megfelelően egyszerűen meg lehet fogalmazni egy emberséges, szolidáris társadalom működési elvét, annak tennivalóit. Az elmúlt pár év alatt elmondtam, szerintem, itt, a Kapcsolaton, amiket a dolgokról gondolok. Nem tartom szükségesnek túlragozni az egészet. Mert sajnos nagyon igaz - a kispárnás hasonlat mellett - Madách egy gondolata is: "A tett halála az okoskodás".Manapság pedig nincs ez másként, minthogy mindenütt csak okoskodás van, mégsem jutunk előrébb egy tapodtat sem!A baloldallal kapcsolatban jó néhány kérdés vetődik fel bennem:- mi a baloldal?- kik a baloldali politikusok, pártok?- baloldali eszmék képviselői-e a mai szociáldemokraták?- stb.A jelszavak is nagyon fellengzősnek tűnnek a bennük rejlő fogalmak magyarázata nélkül.Mi az, hogy szabadság?Komolyan gondolja-e valaki is, hogy kapitalista gazdasági berendezkedés esetén lehet szó szabadságról?Ha nem, akkor vajon kiket képviselnek a mai szociáldemokraták, akik teljes mértékben elfogadják az emberellenes, profitorientált kapitalista rendszert a maga piacgazdaságával?Véleményem szerint a jelenlegi parlamenti pártok közül igazából senki sem képviseli a hagyományos baloldali értékrendet.Az MSZP évek óta tartó haláltusája cseppet sem könnyíti meg az emberek dolgát a Megváltó után való keresésben.Úgy gondolom, hogy a pártban jelenleg egyetlen baloldali politikus tevékenykedik, mégpedig: Szanyi Tibor!Az ő szemlélete sokkal inkább egyezik a "valódi" baloldal képviselőjének, az Európai Baloldalhoz tartozó Munkáspárt 2006-nak a szellemiségével, mintsem az MSZP-ével.Úgyhogy kedves PlalyA, valóban: az embereknek jobban oda kellene figyelni az Európai Baloldalra! ;)

 

Kedves Conrad!
Először is üdvözletem. Régen nem jártál erre. Pedig számomra mindig öröm szót váltani veled.

Én úgy látom, hogy a magyar baloldal legnagyobb felelőssége abban rejlik, hogy képes-e a világfolyamatok üzenetét a magyar társadalom számára lefordítani? Ebben a kérdésben az is benne kéne, hogy legyen, hogy a párbeszédhez két oldal szükségeltetik. Az egyik oldalon a választott képviselők, a másikon a társadalom részigényeit megjelenítő szerveződések állnak (szakszervezet, civil kezdeményezés, kiscsoportok). Így, együtt lehet az általános és részérdekeket egyensúlyba hozni.

A politikai dominanciát el kell utasítani, ahogyan a szabadságként (jobb esetben adottságként) értelmezett semmittevést is? „A lustaság az ördög kispárnája” – szól a flamand bölcselet, s bizony az ördög sokat pihen a Kárpát-medencében.

A baloldalnak azt kéne hirdetni, hogy a társadalmi csoportok együttélési programja az nem egyenlő a múlt asszimilációs politikájával. A mai kisebbségek örökké nyomott helyzetben maradnak, ha többségi ítéleteket, elvárásokat és törvényeket közvetítünk feléjük, ugyanakkor elnéző magatartást tanúsítunk a végrehajtást illetően. Hozzunk létre keményen betartott megállapodásokat az értékekben, a jogokban, a kötelességekben. Legyen elvárás az azonos jogi alapokon épülő tényleges szerveződés, hiszen a csupán kisebbségi igényű egyének nem lehetnek csoportjogok letéteményesei. Az egyenrangú társadalom nemcsak egyenrangú személyek, de egyenrangú csoportok mozaikja is.

A baloldalnak a globalizációs átalakulás vezetőerejének kell lennie, Európai baloldallal közösen kell gondolkozni, és nem lehet csak a magyar viszonyokkal magyarázni mindent. Elzárkózni sem lehet.

Tevékenyen részt kell venni a nemzetközi szolidaritás, a globalizáció új dimenzióinak kidolgozásában! Így tudjuk felhasználni a globalizáció pozitív hatásait egyfajta új integrációvá, a pénzvilág szabadon engedett tarolását váltsuk fel az állami együttműködések intézményeivel, mintegy csökkentve a globalizáció negatív hatásait.

Ebben a baloldalnak az emberek hangjává kell válnia, az emberi érdekek képviselőjének s az emberi ügyek intézőjének vezető erejévé kell kinőnie magát.

Lehetne még folytatni a piaccal, meg a politikai élet feladataival, az érdekérvényesítő képesség és lehetőség esélyegyenlőségével, a demokrácia megteremtésével, emberi (kiemelten női) méltóság, szolidaritás, szabadság, tolerancia, törvényesség és igazságosság elveinek általánossá tételével.

Szóval volna itt feladat dögivel és lehetne mit mondani az embereknek, nem is olyan kicsinységek ezek.

 

Csak, hogy ehhez kedves Conrad, az eddigi megszokott polgári eszmélés jelszóhármasa (szabadság, egyenlőség, testvériség) és a szociáldemokrácia második kompromisszuma által kidolgozott jelszóhármasa (szabadság, igazságosság, szolidaritás) helyett, mely eszmények mai hatástalanságát éppen a szélsőjobboldal előrenyomulása bizonyítja a legékesebben – új jelszóhármast és tartalmat kell választani.  A szabadság, fenntarthatóság, és közösség eszményét – amely bevállalja ugyan az eddigi tévedéseket, de ugyanakkor az asztalra akarja tenni, a félreérthetetlen politikai kihívásokra adandó válaszokat, és alternatívákat.

Úgy gondolom, hogy ezt hívhatjuk akár szocializmusnak is. Nem tévedünk nagyot, azt hiszem.

Egységben az erő - szokták mondani.Egy jól működő pártnak fegyelmezettnek, egységesnek kell lennie.Határozottan kell irányt mutatni párton belül és kívül is.Az sem baj, ha egy szocialista párt a szociális körülmények átfogó javításáért - vagy egyáltalán alapvetően a megteremtéséért - küzd. Talán meg is nevezhetné egyértelmű célként a szociális igazságosságon és szolidaritáson alapuló társadalmi - és gazdasági - berendezkedést, mondjuk így: szocializmus! így konkrétan!Mert mondott szóból ért az ember.Így talán nem ejthetnek majd el MSZP-tagok félresikeredett mondatokat, amikben a munkához való joggal indokolják a vasárnapi kényszermunkát, vagy éppen a kapitalizmus építésének a meghirdetésével próbálják leváltani a Fideszt.Az emberek többsége - tudatosan vagy tudat alatt, de ösztönösen - szocializmust szeretne. Még akkor is, ha nem tudják megfogalmazni, hogy mi az.Ez testre szabott feladat lenne a Magyar Szocialista Párt számára!

 

Kedves Plessatt!

Én sem szavaznék a Szanyira, már ha MSZP-s lennék. Attól függetlenül, hogy a legtöbb dologgal tudok azonosulni, amit képvisel. Azt gondolom, hogy foci hasonlattal élve nagyon jó edző, de a pályán a focisták fociznak. Azaz mint ideológia guru maradjon meg az ideológia alakítása területén, támogatva a párt vezető testületét, kidolgozva azt a szilárd alapot, amin állva  a stratégiai tervezést végre lehet hajtani. Minden pártnak szüksége van egy ilyen „szürke eminenciásra”

akit én messze menőkig támogatni tudok az a Tóbiás, vagy a Botka A Gúr Nándort nem ismerem annyira , hogy állást tudnék foglalni, A Mesterházyval az a bajom, hogy őt már egyszer a prakticisták „betörték”- azt gondolom, hogy most sem lenne másképpen - de lehet, hogy tévedek.

Akire abszolút nem szavaznék, az a Hiller-úgy gondolom, hogy ideje volna már visszavonulnia.

Tapasztalatával segíthet, de nem kéne neki megint az első embernek lenni. Elég volt a 2004-es regnálása, ami aztán oda vezetett ahova vezetett. Molnár Gyula? Nem tudom. Harangozó Tamás- nem nagyon ismerem őket. Fiatalonak nézem, és agilisnak, hogy megvan-e a kellő tapasztalatuk nem tudom megítélni. Minden esetre egy próbát megérne.

Dr Harangozó a Harmadik Hullám platform tagja, alapítója a modern baloldaliságot akarja megvalósítani, amely az emberközpontúság és az egyes egyénre figyel - de nem a liberalista individuum elsőbbségére alapozva. Ugyan akkor visszanyúlva az autentikus értékekhez, új társadalmi szerződésben gondolkodva társadalmi szolidaritást, és igazságosságot a XXI századnak megfelelően akarja képviselni  - azt, hiszem ez vállalható kompromisszumot takar.

Ami Botkát illeti - azt gondolom, reálpolitikus - Azt is gondolom, hogy sokkal jobb helyzetértékelő képességekkel rendelkezik, mint például Kunhalmi. (utalnék a köztük lévő vitára) Azt is gondolom, hogy ő ugyan annak az iskolának a tagja, mint Tóbiás, vagy Szanyi.

Számomra a legrosszabb! Természetesen én is szavaztam a jelöltekről, de nem árulom el egyenlőre, hogy kire! Nem szeretném, ha itt, egyesek nem éppen pozitívan értékeljék választásomat, ennek ellenére remélem, hogy legalább annyi esélye lesz, mint Szanyinak!

Szanyit továbbra is erősen megosztó személyiségnek tartom, a komolyságát az is jellemzi, ahogyan viselkedett a Goy motorosok ügyében, ahol kiderült, hogy közpénzből /EU-s pénz!/ utaztatta  és vendégül látta Őket, majd csak akkor fizette vissza állítólag az összeget, amikor még a saját pártja is felszólította erre. Ennek ellenére, nem ez volt a döntésem fő oka. A fő ok az, hogy Szanyi egyedül akarná, a saját elképzelése --ideológiai-- szerint a választásra vezetnie az MSZP-t, szövetséget, együttműködést senkivel nem kötne--a civilek nem csatlakoznának hozzá--, ezért az MSZP-nek a maradék esélye is eloszlana arra, hogy sikeresen szerepeljen a választáson! Nekem ez a véleményem és eléggé régóta figyelem Szanyit, ezért Őt tartom a legrosszabb jelöltnek. Akit én favorizálok, az nem rohanna fejjel a falnak, nem űzné el maga mellől mindazokat, akik képesek lennének segíteni az MSZP-t a választáson.

Majd eldől...

Köszi a linket! Szavaztam is!

Kedves plalyA! 

Szanyi eszmefuttatása azért többet ér annál, hogy csak úgy itthagyjuk! 
Azt hittem van egy csomó meglátás, hozzászólás a bloghoz, csak páran lefoglaltuk a felületet ás olvtársaink nem tudnak kibontakozni. 
Abban igaza van Plassettnek, hogy néha elég távol kerültünk Szanyitól, de megesik az ilyen! :DDD
Ezért arra kérlek plalyA, irányíts engem egy olyan felületre, ahol azokról a témákról is beszélgethetünk, melyek nem tartoznak konkrétan a bloghoz. Pl. szeretném megválaszolni a nekem feltett kérdéseket.

Továbbá arra is kíváncsi lennék, hogy az Mszp-n belül van-e Szanyi gondolatainak platformja, vagy egy magányos farkasként próbálja a baloldali értékeket visszacsempészni a pártba. Mi erről a vélemyényetek?     

Kedves Plesatt!

A magam részéről elnézést kérek!

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy végig politikáról, a pártokról, a pártok "elhajlásáról", az EU-ról beszélgettünk és ezt bizony Szanyi blogja váltotta ki. 
Úgy gondolom, ha valaki más témát vetett volna fel, akkor arról is beszélgettünk volna. 

De bizonyára én nem ismerem az itteni szokásokat, tehát ismét elnézést, mindenki elnézését kérem, én vittem el a beszélgetést ebbe az irányba! 

Ennek oka nem valami külső tényező, egyszerűen olyan új információkat kaptam itt, amit nem tudtam, vagy másképpen tudtam. 

Ezeket a témákat én befejeztem, bocs azoktól is, akiknek most nem válaszolok. 

Tudod kedves Plesatt az a véleményem, hogy alapok megvívása nélkül csak ködvár készülhet.

A civilek mozgalma soha nem lesz lesz szervezett, csak akcióra spontán. 

Most Veled értek egyet: Pukli önjáróvá válik, és ezért az ügyet teszi kockára. Nagyon jó a pedagógusok 12 pontja, mert emberjogi alapállásból közelít: adják vissza a döntési jogunkat.

Én végigéltem 1969-től 2008-ig aktívan, azóta pedig az 5 unokám révén az oktatás alakulását. 

volt szakfelügyelet frontális bejelentkezés nélkül letámadva szúrópróba szerűen, aztán bejelentkezés után, aztán átfogó iskolaellenőrzés kapcsán, aztán belső ellenőrzés révén kérhető szakfelügyelet mellett. Aztán minőségbiztosítással, aztán szaktanácsadással, aztán most szakfelügyelettel.

amikor kezdtem sok volt a képesítés nélküli , aki úgy tanított ahogy őt tanították, Aki megragadt a pályán az megtanulta a szakmát is.

Aztán jött Magyar Bálint és vele a kompetencia mérés, amely a lexikális ismeretről a kompetens tudásra helyezte (volna) az oktatást. A pedagógusok ellenálltak, de a mellé tett alaptanterv meg a helyi tantervek kötelező elkészítése mégis megtanította a pedagógusokat egyfajta önállóságra. Sőt annak vállalására is. 

Nos azt most vették vissza tőlük . Nem akkor mikor a rémes Nemzeti Alaptanterv elkészült, mert azzzal a kutya nem törődött, hanem akkor mikor a tankönyvek is egyenkönyvek lettek.

És újra előírások. A pedagógusok közül a rendpártiak azok akik szeretik az előírásokat betartani megkönnyebbültek, akik meg kreatívok, azok meg háborogni kezdtek. Igen ám! Viszont azt könnyű mondani, hogy aki nem oda való az menjen máshova dolgozni, ha nincs helyettük más, vagy minden elvárásnak eleget tesznek, csak a gyerekekt nem képesek motiválni. 

Mindezt a mérések és az eredmények árnyalják,, de az eredmények általános romlását a nemzeti heroizmus meg ellensúlyozza., mint elvárás a mai kormány részéről. 

Ettől még idegen nyelvet nem tanulnak meg, a külföldön boldogulás nehezbb lesz miatta. (ez rejtett cél is)

És mindezek után Itt van Pukli, aki arc lett, de nem a legjobb vezetője a mozgalomnak. Elhatárolódik nem egyeztet--és igazad van veszélynek teszi ki a csatlakozókat védelmi háttér nélkül. 

A kormányzat igazat mond, mert az alaptantervet a legszakmatudóbb 100 meghívottal készítette el, aki gyereket soha nem látott úgy, hogy 13 éves korában egyszerre fizikát , kémiát, matematikát, informatikát, irodalmat, nyelvtant, föcit, törit, életvitelt idegen nyelvet (kettőt) művészettörténetet esetleg külön órában zeneét kell tanulnia egyszerre. Nem műveltségterületekként, hanem tantárgyanként. Integráció a mai tankönyvekben alig. 

Mindez a háttérben van! A tanárok oldalán. 

A kormányzat pedig központosított hatalmat akar meggyökereztetni. 

Hát ha nem kormányt akarnak változtatni, csak az oktatást megreformálni, azt hogyan akarhatnák, ha az oktatás olyan amiféle a társadalom, amely körülvezsi és szabályokat ír elő a számára.

Itt bukik Pukli civil mozgalma. 

http://www.atv.hu/videok/video-20160317-a-kormannyal-targyalt-a-sztrajkbizottsag    http://www.atv.hu/videok/video-20160316-orban-nem-ker-bocsanatot 

 

Ne is haragudjatok, de napok óta olyan dolgokon rugóztok, aminek semmi köze nincs a mai politikai helyzethez, azokhoz a dolgokhoz, amely napi szinten meghatározza az életünket, cselekvésünket. Ti meg elvont dolgokkal, mindössze hárman leveleztek mást nem nagyon érdeklő témákban, addig óránként foglalkozik minden hiradás a tüntetéssel, azok reakcióival, az egész dugába dölésének lehetőségével és Titeket ez nem érdekel, még csak nem is akartok rá reagálni. Ha Ti is ilyen érdektelenek vagytok ez események iránt, akkor mit lehet várni olyanoktól, akik tényleg nem foglalkozak az ország sorsával , a jövővel és a jelen politikával. Pedig lenne sok dolog, amit most ki kellene elemezni, hisz óránként történik valamiolyan bejelentés, ami bizony megváltoztathat mident. Engem is érdekelne plalyA, dmolnár, piranha53 véleménye, de mindnyájan hallgattok, mint ha nem is ebbe az országba élnétek. Ehelyett vitáztok mellékes dolgokon, ami csak főleg hármatokat érdekel /plalyA, lilla, lapátkaszát/. lassan már azt is feltételezem, minden bántás nélkül, hogy a jelen politikai helyzet vagy nem érdekel benneteket, vagy nem akarjátok megreszkírozni a véleményetek elmondását, ne, hogy más végkifejlet következzen e és az nem tenne jót az egyéni nimbusznak. Pedig, szerintem, ezeket, a jelent meghatározó eseményeket kellene elemezni és megérteni, megértetni, hogy mi is a valóság!

Kérlek Bennetek, nem sértésnek szántam, csak fel szerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy olyan dolgok vannak a vitáitok középpontjában, amelyek, jelenleg, nem lehetne téma, sőt , még a Szanyi blogtól is teljesen eltértetek, így észre sem veszitek, hogy elfogytak az emberek a Kapcsolat-ról!

Szia!

Érdeklődve olvasom a beírásokat (amúgy plalyA-val értek inkább egyet) de ez a rész szöget ütött afejembe. Most ezt komolyan gondoltad, vagy éppen irónikusnak szántad?

"Ahogy mi magyarok is, a tőlünk elvett rovásírásnak tulajdonítunk természetfölötti jelentést, és 1000 évvel az elvétele után ismét ezzel jelöljük falvaink nevét. Sőt, örömmel vennénk annak kötelező jellegű bevezetését az alapfokú oktatásba! "

Mert, ha komolyan, akkor meg vagyok rökönyödve.....

Kedves lapátkaszát!

Bocsáss, meg nekem, de ezt a válaszodat nem tudom hova tenni. Nem is értem. Nem magyaráznád meg.

Azt írod.

„Igaz, hogy az állami vagyon jelentős részét még a 2004-es belépésünk előtt privatizálták, csakhogy itt volt az IMF, amely mindíg megmondta nekünk, hogy az adott kölcsön ellenében mit kell " liberalizálni".

Ha kívánod, felidézem neked szívesen az ÁSZ jelentését, amelyben benne van, hogy 1990-1994- között az előirányzott privatizációból (a külföldi befektetők irányába) még 10 % ,sem teljesült.

Az akkori privatizációt a „rablólovagok” végezték el - akik felvették az „E hitelt”meg az Újrakezdési hitelt (ezek általában magyarok voltak döntő többségében egy-két külföldi is volt pl. Lear Corporation, Leoni Corporation).  -  Viszont sem tapasztalatuk sem anyagi forrásaik nem voltak (Általában csak a megvételre volt elég a hitel) ennek következtében illetve a zavaros viszonyok közepette hamar csődbe mentek eredmény az volt, hogy egyébként kis segítséggel akár jól prosperáló üzemek is az enyészetté lettek.  Felesleges az IMF-t ebbe belekeverni. Mi magunk csináltuk ezt és nem mások. Nem kell másokat, a saját hülyeségünk miatt előcibálni- ez csak a nemzeti szolipszizmust erősíti  Igen kevés azoknak a száma akik valóban valós privatizációt folytattak.

„Hogy miben állapodtak meg ezt követően nem tudom, mindenesetre magyar befektetők nem privatizálhattak pl. élelmiszerfeldolgozó üzemeket! Külföldi privatizátoroknak viszont fizetni sem kellett érte.”

Ugye ezt nem mondod komolyan. pl.  Selypi, a hatvani a Szolnoki cukorgyárakat első körben magyar befektetők privatizálták, csak miután csődbe mentek 1992-ben adták el egy német vállalatnak, amely aztán tovább adta a francia Bagin Say-nak, aki aztán leszereltette és bezárta az egészet.

De lehetne folytatni a többi egyébként kis segítséggel jól prosperáló cégekkel, amelyeket az esztelen és elhamarkodott privatizáció tönkrevágott és a hozzá nem értés miatt, már fel sem lehet éleszteni. Ne másokra fogd azt, amit mi követtünk el.

Itt mindenki azt hitte, hogy kisujjába van a kapitalista közgazdaságtan, csak azért mert hallott valaha, valamit Keynesről, meg Milton Friedmannról. Hát nem volt.

„Nem! Amikor az EU előírta, hogy módosítani kell a szabványokat, mert az EU előírásai lazábbak, akkor azt módosítani kellett! Amikor előírta a HCCP alkalmazását (közétkeztetésből, iskolai, óvodai konyhákból a régi eszközöket kivonni és lecserélni a németek által gyártott eszközre) akkor meg azt kellett végrehajtani. Amikor előírták a tejkvótát, akkor meg azt kellett alkalmazni.

A lényeg tehát, hogy qrvára ki vagyunk szolgáltatva az EU kényének-kedvének, és ezt a fajta " barátságot" tovább erősíteni semmi esetre sem kell!

Azt pedig a baloldali emberektől elvárom, hogy ne ködösítsenek az EU-val kapcsolatos kérdésekben! A Fidesz, a Jobbik ugyanis sokkal nyíltabban és kritikusabban beszél ezekről a kérdésekről, és ha a baloldal nem szólal meg, csak isteníti az EU-t akkor még ezen a területen is hiteltelenné válik.

Hát ezt meg abszolút, de nem értem:  Ugyan is, ha ezt mondod, akkor vajon minek is írtam neked azt, hogy  mi a termelési mód, meg a tulajdonviszonyok és elosztásviszonyok meg az osztályviszonyok.

Olvasd, már vissza kérlek. És ha netán elolvasod, megérted- akkor bizony rájössz, hogy az, amit leírtál bizony szépen kifejezve „csacskaság”.

Na, de röviden- Írtam arról, hogy a tőkésosztály, felbomlott tőke birtokosra meg vállalkozóra, aki a tőkét forgatja. Arról is írtam, hogy a munkásosztály a szociáldemokrácia második kompromisszumának következtében szintén felbomlott, és a marxi terminológiában a munkásarisztokráciából és a magasan kvalifikált rétegből létrejött egy új réteg a káderek rétege ( A fancia cadre kifejezésből, nem összekeverendő a pártállami káderekkel) Azt is írtam, hogy amikor a munkásosztály, amit most már inkább tőke működtetőknek  célszerű nevezni - újra egy osztállyá egyesül akkor lesz megdönthető a kapitalizmus. Olvasd csak vissza, ezet mind leírtam neked. Azt is leírtam, hogy ezek a káderek harcban állnak egyrészről a tőke birtokosokkal higy elveték a döntéshozói hatalmukat, ugyan ezért a válallkozóókkal is szemben állnak és harban állnak a munkásokkal is mert nem akrják őket a döntéshozatalhoz hozzáengedni. (azt hiszem azt írtam hogy az osztályharcot mára már legpregnánsdabban a válallkozók és tőkeműködtetők jelenítik meg)

Azt is írtam, hogy ezek a káderek az elemzők, a szabványosítók, a tanácsadók stb stb.

Te meg azt mondod, hogy ezek milyen gazok, mert lenyomnak bennünket. Akkor az osztályharc áldozatai vagyunk-? Kérdezem csendesen szerinted - mert ezt írtad. És elvárod a baloldaliaktól, hogy ne ködösítsenek? Mondják meg, hogy azért élünk rosszul, mert a munkások osztályharcot folytatnak? Ezt akarod?  Mivel a FIDESZ meg a Jobbik ezt mondja, tehát akkor nekik van igazuk? Azt gondolod?

Na, ne. Ez pont olyan mintha a Szovjetoroszországban lezajló Forradalom után azt követelnéd, hogy a  magyar kommunisták azt mondják, hogy azért élnek rosszul Magyarországon mert a kommunisták forradalmat akarnak. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy ezt akarod mondani kedves lapátkaszát – vagy tényleg ezt hiszed? Mert akkor baj van, de nagyon nagy.

Kedves lapárkaszát!

Nos, a kérdésedre válaszolva szeretném tisztázni, hogy a multikulturanizmus  az a társadalomban egymás mellett élő kulturákat jelenti, amelyek az ellentéteiket  békés formában rendezik. Azaz nem vesz el senkitől semmit sem.

És ki is dönthetné el, kedves playA, hogy mondjuk a csador levetéséért mi jár cserébe? Minden nő kösse be helyette egy fehér kendővel a fejét? Ez nekünk, európaiaknak sok lenne, a muszlim nőknek meg kevés. Mindenki rosszul érezné magát egy ilyen intézkedéstől.”

A multikulturanuizmus nem követeli meg a csador levetését, vagy azt, hogy minden nő kösse be a fejét. Csak azt, hogy azért mert az egyik csadort visel, a másik meg nem köti be a fejét, nem érheti hátrány egyiket se. Ennek értelmében nem jogos a francia felsőoktatásban tanuló diákok követelése miszerint nők nem lehetnek előadók az egyetemen –mert azt tiltja az iszlám, vagy hogy szombaton ne legyenek órák mert azt meg a zsidó vallás tiltja.

„DE kezdjük az elején! MIÉRT kéne bevezetni a multikulturalizmust?”

Azért, mert egy társadalomban főleg a globalizáció miatt nem csak egyfajta kultúra létezik. Például Magyarországon megtalálható alapból a magyar, a német a szlovák, a szlovén a bunyevác a cigány a horvát, a szerb, a görög, és még néhány kultúra. Ha nincs multikulturanizmus, akkor ezek a kultúrák nem élhetnek egymás mellett. Azért alakulhat ki például a szőrös talpu román kifejezés, a csigazabáló francia, a halvérű angol, vagy éppen a libás szlovák, ami aztán persze, mint sztereotípia már a rasszizmus forrásává válik és akkor ilyenekről, mint a Kozsi, mózsi meg a többiek még nem is beszéltem.

Ennek semmi köze sem az Alapjövedelemhez sem pedig az elnéptelenedéshez.

„Mert másik oldalról azonnal ott van egy ellentétes nézet, hogy a gépek, a robotizálás kiváltja az emberi munkát, ezért vezessük be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet ( FNA) hogy mindenki meg tudjon élni.”

Nem tudom, hogy a Feltétel nélküli Alapjövedelelmnek van e köze a multikulturanizmushoz – szerintem nem sok- de attól föggetlenül ha már szóba hoztad egy kis félreértést szeretnék eloszlatni. A kapitalizmus alapvető törvényszerüsége, hogy bérmunka van. ezt úgy lehet leküzdeni, ha az elosztáso viszonyokat megváltoztatjuk ezzel a tulajdonviszonyokat is majd a termelő erők változása meghozza a termelési mód  változását. A kapitalizmusban ahhoz hogy a bérmunkát merg tudd változtatni anélkül, hogy egymás legyilkolászását kéne favorizálni( vagy ha neked jobban tetszik akkor ne kelljen az Auróra ágyúit elsötni) ahhoz a munkás részére jövedelmet kell biztosítani A jövedelem sokkal több mint a munkabér. Egyrészről a Jövedelem személyesjövedelemből másrészről közösségi jövedelemből áll A munkás részére a személyes jövedelemnek annyinak kell lenni, hogy ne csak a fogyasztását, de a megtakarítását is fedezze. Hogy ez gogyan változtatja meg az elosztásviszonyokat? Úgy hogy a megtakarítás egyjövőbeni eladósodást jelent a kapitalizmusban- hosszú folyamat de hatásos) Ehhez az FNA egy kiváló lehetőség- az egy másik része hogy a gazdaság elbírja –e a bevezetését. Ennyit az FNA-ról. Röviden. AZ semmiképpen nem azt a célt szolgálja hogy a mas integrációs fokozattal bíró országok kihasználják a félperiférikus, vagy periférikus országokat. Ez tévedés. Az FNA-nak ehhez semmi köze.

„Ki vezetné be, és ki állítana fel egyenértékűséget a különböző kultúrák egyes elemeinek az egyenértékúségére, ami jó és be kell vezetni, és ki dobálná ki az oda "nem való" elemeket?  „

Megválaszoltad a kérdést :” Senkinek!

Erre a fejlődés bizonyos fokán a spártaiaknak maguknak kell rájönniük!  „

Nem beszélve arról, hogy amit leírtál az már egy magasabb fokozata a kultúra kialakításának az az integrált kultúra és nem a multikulturanizmus.

Ugyan is, ha elfogadom azt, hogy a társadalmakban többféle kultúra élhet egymás mellett és minden kultúrának van létjogosultsága. ( Ugyan is ki merné azt mondani, hogy Magyarországon a német kultúra az alább való, mint a magyar- anélkül, hogy ne lenne rasszista, és antiszemita, Ne lenne soviniszta-végsősoron szélsőjobboldali akár náci is – és ebben mindegy hogy melyik kulturát hozom fel példaként). – Akkor azt is el kell fogadnom, hogy van olyan kultúra, amely a többi megsemmisítésére törekszik. Viszont ha van ilyen, akkor azt nekem tolerálni kell, vagy nem kell tolerálni?

Vagy ugyan ezen elvek alapján mit kell tennek egy olyan esetben, amikor egy kultúrában, amely velünk él van olyan elem, amely például egy másik kultúrában bűncselekménynek minősül - akkor fel kell lépnem ellene, vagy elfogadom azt, hogy minden kultúra egyenértékű és az elemi is azok, tehát nem tehetek ellen semmit sem.

Vagy a másik megoldás hogy elutasítom azt, hogy minden kultúrának joga van egymás mellett élni a társadalomban, és egy sorrendet vagy valamilyen értékelméletet állítok fel a kultúrák között.

Megvárhatom-e hogy a te válaszod értelmében az adott kultúra képviselői a fejéődésben eljutnak odáig, hogy az adott elemet már ők is bűncselekménynek fogják fel és elhagyják, vagy esetleg hathatok e abba az irányba, hogy ugyan úgy értelmezzék az adott elemet mint, ahogy én értelmezem.

Lásd a második kérdésem - azaz alkalmazható e- a cigánykultúrában szokásos „életre hívás” eleme a kórház intenzív osztályán - s ha nem, és ezt szóvá teszem, akkor nem fognak e azonnal rasszistának és antiszemitának bélyegezni azok, akik alkalmazni szeretnék az elemet - illetve a z általánosan elterjedt nézet szerint nem leszek e azonnal anticiganista? ( Az életre hívás- hangos szólongatás sippal, dobbal énekkel, meg egyéb hasonló cselekedetekkel, például azzal is hogy felállítják az életre hívandót, stb stb.)

NA, mi a véleményed. Kell az integrált kultúra vagy tiltsuk meg a különböző kultúráknak, hogy létezhessenek egymás mellett, vagy mit csináljunk?

Szerintem fel kell hagyni a demokrácia exportálásával! Ne az USA mondja meg, hogy Szíriában demokrácia van, vagy nincs, hagyjuk már, hogy ezt az ott lakók eldöntsék! Hagyjuk, hogy harcolják meg a harcukat és ne segítsen be, mondjuk Franciország bombázásokkal Aszad rendszerének megdöntésébe! És különösen MO ne segítse semmilyen katonai erő odaküldésével a demokrűácia exportot!  „

Ezzel teljes mértékben egyetértek. A demokráciát pontosan ugyan úgy nem lehet exportálni, mint ahogy a forradalmat sem lehet. Gondolom, az USA nem is a demokráciát akarta exportálni, hanem az olajat, és a természeti kincseket akarta megszerezni, mint ahogy ezt megtette Afganisztánban (Igaz előtte meg az oroszok akarták megtenni), és megtette Libiába, vagy Marokkóba. Úgy gondolom, neki eszébe sincs a demokráciát exportálni Szíriába, neki az lenne a legjobb, ha kipusztítanák egymást és ő az üresen maradt területeket elfoglalhatná. Esetleg még abba is benne van, hogy a szűk tengerparti sávról elüldözze a sivatagba a népességet, és korlátlanul kiaknázhassa a természeti kincseket.

Teszi ezt persze a demokrácia, igazságosság, és humánum nevében- csak hogy ezekhez ennek semmi köze.

Kedves Lilla!

Ez ( az Eu további integrálása. Európai Egyesült Államok létrehozása) nem függ egyik nézettől sem!

Favorizálhatom a nemzetállamot, de pl. beszállítom oda ( EU tagállamok)  a termékeimet, ahogy ezt Izrael állam teszi, mert ettől még nemzetállam marad a nemzetállam.

Együttműködés párti vagyok, de ha az együttműködés nekem, az én gazdaságomnak káros, akkor nem tartok ki az együttműködés mellett minden áron.

  

Kedves plalyA!

Csak egy kérdés: Kinek van joga meghatározni a Spártai kultúra számára, hogy a szerintük nem eléggé életképes csecsemőket ne dobálják le a Tajgetoszról?

Senkinek!
Erre a fejlődés bizonyos fokán a spártaiaknak maguknak kell rájönniük!  
Ha kívülről erőszakolja valaki rájuk, akkor felbomlik az általuk kialakított rend, és mivel új rendet nem képes senki kívülről létrehozni ( éppen azért, mert a fejlődés más szintjén áll) a spártaiak ezt veszteségként élik meg, másrészt azonnal alkalmazni fogják, ahogy ezt nem ellenőrzik.

Ahogy mi magyarok is, a tőlünk elvett rovásírásnak tulajdonítunk természetfölötti jelentést, és 1000 évvel az elvétele után ismét ezzel jelöljük falvaink nevét. Sőt, örömmel vennénk annak kötelező jellegű bevezetését az alapfokú oktatásba! 

Multikulturalizmust éppen ezért nem szabad bevezetni!  
A multikultura ugyanis -szerintem - MINDENKITŐL elvesz valamit, anélkül, hogy helyette valamit adna. Tehát mindenkinek kárt, de minimum lelki sérülést okoz. 
És ki is dönthetné el, kedves playA, hogy mondjuk a csador levetéséért mi jár cserébe? Minden nő kösse be helyette egy fehér kendővel a fejét? Ez nekünk, európaiaknak sok lenne, a muszlim nőknek meg kevés. Mindenki rosszul érezné  magát egy ilyen intézkedéstől. 

DE kezdjük az elején! MIÉRT kéne bevezetni a multikulturalizmust? 
Nyilván erre a válasz, hogy Európa lakossága elöregedett, és kell aki megtermelje neki a nyugdíjat, meg a szociális juttatásokat. ( Ez a mag országok nézete, vagy az egész EU így gondolja? ) 
Mert másik oldalról azonnal ott van egy ellentétes nézet, hogy a gépek, a robotizálás kiváltja az emberi munkát, ezért vezessük be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet ( FNA) hogy mindenki meg tudjon élni. 
Melyik nézet az igaz és sorrendben hogy követik egymást? 

Ki vezetné be, és ki állítana fel egyenértékűséget a különböző kultúrák egyes elemeinek az egyenértékúségére, ami jó és be kell vezetni, és ki dobálná ki az oda "nem való" elemeket?  

Szerintem fel kell hagyni a demokrácia exportálásával! Ne az USA mondja meg, hogy Szíriában demokrácia van, vagy nincs, hagyjuk már, hogy ezt az ott lakók eldöntsék! Hagyjuk, hogy harcolják meg a harcukat és ne segítsen be mondjuk Franciország bombázásokkal Aszad rendszerének megdöntésébe! És különösen MO ne segítse semmilyen katonai erő odaküldésével a demokrűácia exportot!   

Csak kérdezem csendesen ezek miért is egyenértékűek a kasztrálással? Vagy mondjuk miért is lennének ezek, egyenértékűek a náci fajelmélettel?

Szerintem én nem írtam, hogy a náci fajelmélettel egyenértékűek, de kezdjük a kasztrálással!
Mindkettő egy gazdasági cél elérése érdekében történik és mindkettőnél figyelmen kívül marad az emberi tényező, illetve az adott kultúrát kiválthatónak tartja mindkét esetben aki alkalmazza, mondván, majd én eldöntöm, hogy mi jó neked!

Lehet, hogy a náci fajelmélettől mentes a multikulturalizmus, ám ha megnézzük, hogy milyen eszközökkel kényszerítik otthonaik, hazájuk elhagyására a " fejlett" országok ezeket az embereket..... a nem fehér embereket.... No, a CÉLJÁN kívül azért nem sok különbséget látok! 
 
 
 

Ez felfogás kérdése! 

Favorizálom-e a nemzetállamot vagy nem.

Együttműködés párti vagyok-e vagy nem? 

Innen az érvelés már nem lehet kérdéses.

Kedves plalyA!

 

Mondtam már, hogy szeretem olvasni az írásaidat, mert rengeteg új információ van benne!
Így volt ez az EU-val kalpcsolatos válaszoddal is, sok mindent tudtam meg pl. az államok új csoportosításáról.

A lényeg viszont, hogy NINCS MÁS VÁLASZTÁSUNK, ha enni akarunk, akkor bizony bent kell maradni és bízni abban, hogy az EU-s tagállamok integrálódnak és ebben mi is benne leszünk. És, ha benne leszünk, akkor talán nekünk is alkalmunk lesz a nálunk szegényebb és tisztább lelkületű államokat kiszipolyozni.

Ez csak remény, mert ugye nekünk nincs olyan iparágunk, amely komoly összegeket lenne képes pl. összeszerelő üzemek működtetésével elvonni egy másik országtól, másrészt meg sem engednék nekünk, ha valóban sok pénzről lenne szó. Az elsődleges szipolyozási jog mégiscsak a mag országoké!   

Igaz, hogy az állami vagyon jelentős részét még a 2004-es belépésünk előtt privatizálták, csakhogy itt volt az IMF, amely mindíg megmondta nekünk, hogy az adott kölcsön ellenében mit kell " liberalizálni". 

Nos amikor az MDF megnyerte a választásokat, akkor Antall megkereste a ""barátait"" a német Kohl kancellárt meg az UK-ban egy szintén magas állami tisztséget betöltő barátját, útmutatásukat, segtségüket kérve. Mondván, egy teljesen új rendszert kell kiépíteni és - hogy elkerülje a legnagyobb buktatókat- figyelmeztessék ezekre időben.  

Antallt még be sem ikatatták, amikor angol bankárok keresték meg - Soros közvetítésével - és felajánlották neki, hogy jelentsen csődöt. A bejelentett csőd miatt az ország vagyona leértékelődik és akkor ők válogatnak maguknak vagyontárgyakat, kényükre, kedvükre. Cserébe kifizetik a magyar államadósságot. 

Antall ebbe nem ment bele! Erre kivonták az összes kemény valutát az országból! Nem napok, hanem órák kérdése volt az ország bedőlése! 
Hogy miben állapodtak meg ezt követően nem tudom, mindenesetre magyar befektetők nem privatizálhattak pl. élelmiszerfeldolgozó üzemeket! Külföldi privatizátoroknak viszont fizetni sem kellett érte. 

Kb. ennyit az EU csatlakozásunkat megelőző privatizációról! 

Nem Antallt akarom védeni! Ő mindíg megtehette volna, hogy beül a TV-be, elmondja, nyilvánosságra hozza, hogy mi történt és lemond.
De nyugati " barátai" így segítették elő, hogy kiiagazodjon a rendszerváltás útvesztőiben.

Elsősorban ami az Eu-t illeti.  Egy szövetség sem gazdaggá, sem szegénnyé nem tesz. Mindig azok tesznek gazdaggá, vagy szegénnyé, ahogy alkalmazzuk őket. 

Nem! Amikor az EU előírta, hogy módosítani kell a szabványokat, mert az EU előírásai lazábbak, akkor azt módosítani kellett! Amikor előírta a HCCP alkalmazását ( közétkeztetésből, iskolai, óvodai konyhákból a régi eszközöket kivonni és lecserélni a németek által gyártott eszközre) akkor meg azt kellett végrehajtani. Amikor előírták a tejkvótát, akkor meg azt kellett alkalmazni. 

A lényeg tehát, hogy qrvára ki vagyunk szolgáltatva az EU kényének.kedvének, és ezt a fajta " barátságot" tovább erősíteni semmi esetre sem kell! 

Azt pedig a baloldali emberektől elvárom, hogy ne ködösítsenek az EU-val kapcsolatos kérdésekben! A Fidesz, a Jobbik ugyanis sokkal nyíltabban és kritikusabban beszél ezekről a kéárdésekről, és ha a baloldal nem szólal meg, csak isteníti az EU-t akkor még ezen a területen is hiteltelenné válik.

 

 

  

Tévedsze a marxizmust nem támadják, csak az osztályharcos szemléletet nem tartják kizárólagosnak. sőt!

A baloldali antiszemitizmus alapjának tekintik. (az antiszemitizmus itt gyűjtő fogalom , a szerkezetre utal)

Érdekesen alakul a beszélgetés. Sokáig nem voltam itt, de mostantól szorgalmasabb leszek.

Kedves lapátkaszát!

Csak egy kérdés: Kinek van joga meghatározni a Spártai kultúra számára, hogy a szerintük nem eléggé életképes csecsemőket ne dobálják le a Tajgetoszról?

Vagy a másik, Kinek van joga meghatározni, hogy a Cigányság kulturájában szereplő „életre hívás” alkalmazható, vagy nem alkalmazható egy kórházban egy intenzív osztályon?

Vagy a „Saria” szerint tilos idegen nő kezét, karját, vagy bármely testrészét megérinteni. Szerinted kinek van joga ezt felülírni, vagy hagyni kell meghalni, egy ájult „muszlima”-t

 (Érdekesség képpen megjegyzem, hogy amikor megismertem Samirát a feleségemet - az úgy történt, hogy megfogtam a karját és arrább akartam tolni. No hisz lett is kiabálás belőle.)

Csak kérdezem csendesen ezek miért is egyenértékűek a kasztrálással? Vagy mondjuk miért is lennének ezek, egyenértékűek a náci fajelmélettel?

Kedves lapátkaszát!

„Az viszont furcsa, hogy ezek a csoportok - a saját érdekeik szerint – adják, vagy nem adják a pénzt a politikusoknak. Eddig azt hittem, az ország fenntartása, a társadalom szervezése azoknak az embereknek az adójából működik, akik azt a munkájuk és a fogyasztásuk után befizetik.”

Nos, rosszul hitted. Van ilyen. Engem sem nyűgözött le, anno amikor megtudtam.

Bocsi az emberek nem fizetnek adót. A munkás fizet meg minden adót. Így pontos.

Azt az adót is a munkás fizeti meg, amit mondjuk a Szoc.pol. a nyugdíj meg a mittudomén, hogy milyen formában becsennek a Költségvetésbe.

A Tőkebirtokos nem fizet adót (Ha, csak nem tőkepénzes, de ez nem általános Magyarországon). A vállalkozó nem fizet adót (Nem a kényszer vállalkozóról beszélek,mert az egy más kategória) Csak a munkás fizet adót.

Ez a kiindulási alap.

„Ha a politikusok ezen a területen is ki vannak szolgáltatva a tőkéseknek, akkor nincs jó meg rossz politikus, hanem csak kiszolgáltatott politikusok vannak. „

Miért lennének kiszolgáltatott helyzetbe. Melyik politikust kergette az anyja, vagy az apja az asztal körül korbáccsal, hogy neki feltétlen miniszterelnöknek kell lenni? Ismersz ilyet? Mert én nem. A politikus az egy olyan állatfajta, amely egy meghatározott csoportot képvisel. Például egy adott pártot, vagy adott helységet. Magyarországon nincs politikus képzés. Nincsenek is politikusaink.

Például az USA-ban nem lehet tudni, csak hosszas utánjárással, hogy ki is a Demokrata Párt elnöke.

(egyébként egy hölgy) vagy ki a Republikánus Párt elnöke. Ott a politikus az első számú célpont és nem a pártelnök, vagy párttitkár.  Éppen ezért nincs kiszolgáltatva az adott párt a tőkésosztálynak.

„Mit jelent az, hogy átveszem, meg tiltom? Ki teheti ezt meg? Mikor teheti meg?

PlalyA kedves, ez nagyon hasonlít nekem, a kereszténység erőszakos elterjesztésére!”

Nos, látod, én sem vagyok mindentudó és nincs nálam a bölcsek kövére – ezt majd akkor kell meghatározni, ha lehetséges az integráció. Addig lehet rajta beszélgetni, elmélkedni. Jelenleg ott tartunk, hogy még a multikulturanizmus sincs elérhető közelségbe, nem hogy az integrálódás.

Arról meg szó sem lehet, hogy mondjuk az EJENY és az Eu alkotmányának ellentmondásait valaki komolyan elkezdje megnézni. Csak megy a rá való hivatkozás. Persze amelyet aztán fél kézből kontráznak azonnal.

Ma még az probléma, hogy mi is az a kultúra, mit kell alatta érteni. Vagy ha megkérdezel tíz embert, hogy mi az az integráció tízből kilencen az asszimilációt fogják neked integrációként meghatározni.

Úgy hogy előbb a fogalmakat kéne tisztázni, aztán lehetne tartalommal megtölteni. Ha fordítva tesszük, akkor az, nem biztos, hogy eredményre vezet. Nem gondolod?

Csak csendese mondom például a posztmarxisták a marxizmust azért támadják, mert univerzalista (Michelle Barrett), meg azért támadják, mert nem univerzalista ( Marsovszky  Magdaléna)

Kedves Lapátkaszát!

Ne légy mérges, egyrészt nem érdemes, másrészt pedig nincs rá okod se.

Elsősorban ami az Eu-t illeti.  Egy szövetség sem gazdaggá, sem szegénnyé nem tesz. Mindig azok tesznek gazdaggá, vagy szegénnyé, ahogy alkalmazzuk őket. A Magyarország vezetői a könnyebbik utat választották.  Nem a fokozatosság elvét, hanem azt hitték, hogy ki lehet hagyni dolgokat, és át lehet ugrani feltételeket. Nem mondom, van, amit ki lehet hagyni, de nem mindent.

1990-94 között minden lehetséges módon meg akarták akadályozni egy túl hamar történő felébredés nyomán a visszarendeződést, ezért ész nélkül privatizáltak mindent és mindenkit. (ehhez nem kellett az Eu- ezt mi csináltuk –mondtam, hogy az Antall kormány egy jó szándékú, de dilettáns politikát folytatott.) Ami megmaradt az esztelen privatizáció után, az bizony nem volt jó semmire sem. Drágán termelt és rossz minőségbe. A KGST idején jó volt, mert el lehetett adni a SZU-ba - csakhogy azt a piacot sikeresen feladtuk – átengedtük másnak. A mi termékeink sajnos még nekünk sem kellettek - nem hogy másnak. Gondolj csak bele, klasszikus termékünk volt az IKARUS - amivel lehetett volna mit kezdeni - de nekünk inkább a SETRA, és a Mercedes busz kellett- nem azért mert annyival jobb volt( Ott a márkát is meg kellett fizetni) hanem nagyzási hóbort miatt( nem ez volt az egyetlen)

Persze a konkurencia örült és mindent meg is tett azért, hogy elértéktelenítse az amúgy azt a kevés jó terméket szolgáltató és gazdaságosnak is felfogható egységünket. ( Például a cukoripar) Ez még mindig az Eu előtt volt. Egy olyan gazdaság, amiből kivonták a tőkét, és ott áll nyersanyag, és eladhatatlan termékkel a nyakán, elmaradt technológiával, és szervezetlen piaccal, semmi esély nincs arra, hogy valaha is talpra tudna állni. Források nincsenek, viszont hitel az dögivel, mint írtam a belső államadósság 1994-re 1284 milliárd forint több mint a GDP 88%-a. Egyszerűen nincs kiút. Nem működik a belső piac, nincs vagy csak igen minimális az állami bevétel, az újraosztható keret nem fedezi a kiadásokat - ezért kellett a hitel. Vagyis Magyarország 1990-1994-között szinte kizárólag csak hitelből él. Nincsenek tisztázott viszonyok, zűr-zavar, és a zavarosba halászók, azok, akik jól élnek (Olajszőkítés, emberkereskedelem -  ekkor válunk tranzit országgá a kábítószer piacon, hogy csak néhány dolgot említsek.) Ez a helyzet nálunk, de ettől vannak komolyabb dolgok is.

Nézzük mi a helyzet a nagyvilágban – ami persze ránk is hat.

Megváltozik a globalizáció hatásaként a világ szerkezete. Már nincsenek fejlett, fejlődő és elmaradott ország kategóriák – hanem vannak „Északi” országok és vannak „déli” országok. Létre jönnek új hatalmi centrumok-például a BRIC országok, amelyek nem tartoznak hivatalosan ide se meg oda se, de komoly gazdasági potenciáljuk miatt nem hagyható figyelmen kívül a létük. Megjelenik az Aranyháromszög, amely az eddig hegemon helyzetben lévő Japán ellenlábasaként lép fel.

Ezek nem csak gazdasági, de politikai tényezőként is komoly szerephez jutnak. Az USA világcsendőr szerep a múlté, már nem is hívják meg a Dél-Amerikai csúcsra. ( A rendszerváltás előtt ilyen elképzelhetetlen lett volna) A hagyományosan USA-barát államok sem ragaszkodnak már annyira az USA-hoz (pl. Honduras, vagy Quatemala)

Afrikában megindulnak a fejlődés fokozatai. Olyan országok kerülnek meghatározó helyzetbe mint például Togo (Közép-nyugat Afrikai ország foszfátbányái és termelése révén) akikről eddig nem is hallottunk. Ebben a helyzetben azt hiszem nincs sok választása Magyarországnak, ezt beláthatod.

Csatlakozunk az Eu-hoz, vagy menthetetlenül becsődöl az ország- fizetésképtelenné válik és előre meg nem határozható infláció, ellátáshiány és elszegényedés lesz a sorsunk (a háború utáni infláció ehhez képest kismiska lett volna.)

Így aztán kénytelen kelletlen csatlakoztunk az Eu-hoz. Az már egy másik mise- hogy miért akartunk egyből átugrani néhány fontos dolgot. Például a gazdaság diverzifikációjának szükségességét (Diverzifikáció- több lábon állás foka) Ezeknek a hiányosságoknak aztán komoly formába ittuk meg a levét, és fogjuk még inni egy jó csomó ideig. Példának okáért ennek a diverzifikációnak a nyomán próbálom végig vezetni a dolgokat. ( Csendesen megjegyzem ez a többi területre is igaz)

Az EU-n belüli országok diverzitása a jelenlegi válság kapcsán markánsan megmutatkozik, s határozottan demonstrálódik. Megmutatja gyengeségünket – (de előre bocsátom a megoldás nem az Eu-ból való kilépés)

 Az európai centrum és periféria szétválása nyilvánvalóvá vált, s a problémát a válság hosszabb távú megoldása szempontjából nem lehet megkerülni. Felmerül a periféria fogalmának új megközelítése, ami a nagy világgazdasági átrendeződések, a globális integráció kibontakozása alapján különben is aktuálissá vált. Az előrejelzések egyáltalán nem zárják ki, hogy néhány évtizeden belül Európa a világgazdaság perifériájává válik – pontosan az említett új hatalmi strukturáknak köszönhetően.

Nyilván másról van szó, mint a fejlett és az elmaradott országok klasszikus megkülönböztetéséről. De a pontosabb definiálás (újra-definiálás) nem kerülhető meg.

Definiálható:

A fejlettségi különbségek (gazdasági elmaradottság) és a strukturális jellemzők alapján;

Az egyoldalú függési viszonyok alapján;

A „duális” gazdasági-társadalmi szerkezettel, ami a régiónkban egyebek mellett a külföldi befektetők és a hazai kis és középvállalatok integrációjának hiányával közelíthető meg;

A jövedelemvesztéssel, ami a legkülönbözőbb módon érvényesül, természetesen többnyire úgy, hogy az integráció végső soron pozitív végösszegű játék.

Az Eu. mint integrációs közösség,  szub-regionális koncentrációkkal strukturálódó megközelíés

Centrumként (magként) határozható meg az eredeti 6 tagország (1958) + UK., IR., és AT. A 9 ország tehát nem azonos az un. EU9-ekkel. Írország kilóghat a sorból, de nagysága alapján nem változtat a csoport jellemzőin, s szorosan integrált a brit gazdasággal. Az „északi periféria” (DK, SE, FL) ugyan mutat sok sajátosságot, de leginkább megfelel a centrum követelményeknek. Valójában a 12 ország tekinthető az EU „magjának”. Közöttük magas fokú az integráció. Sokkal könnyebben küzdenek meg a problémákkal és az integráció magas foka olybá tünteti fel őket mintha kihasználnák a többi országot, rabszolgasorba taszítanák, és mintegy másodlagos szereplőkké degradálnák a többit. Pedig koránt sincs így csak a magasfokú koncentrált integráció kelti ezt az érzetet.

A mediterrán tagországok (Spanyolország, Portugália, Görögország, Ciprus és Málta) tekinthetők külön egységnek, bár egymás között bizonyos kétoldalú intenzív kapcsolódáson túl, mind egymással, mind a Centrummal lazábban integráltak. Számukra a hidat a centrumhoz főként Olaszország és Franciaország képezi. Érdekes dolog az, hogy a lazáb kétoldalú kapcsolatok és az alacsonyabb integrációs fokozat milyen sérülékennyé teszi az amúgy erősebbnek gondolt gazdaságot. Például az Oroszország elleni gazdasági embergó csődbe vitte a Spanyol,a görög és az Olasz gazdaságot.

Mindez a diverzifikációs problémák, és az alacsonyabb szintű integráció miatt volt lehetséges.

Közép-Európába Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Szlovéniát soroljuk, de ide tartozik Horvátország is. Alig, vagy csak nyomokban tapasztalható az integráció jelenléte- ami van az is inkább vállalati szintű integráció, nem átfofó gazdasági szintü integráció

Eltérő sajátosságai alapján külön indokolt kezelni a Balti-régiót. Magas integráció, de ugyan akkor az integrációval együtt például a VMR is magas szintű.

Balkán országai között természetesen külön kezelendő Románia és Bulgária, valamint a tagjelölti ígérvényeket bíró Nyugat-Balkán A legtöbben éppen csak túlléptek egy polgárháborús időszakon, az integrációnak legfeljebb csak a csírái fedezhetők fel. Például Albánia, amely a vendégmunkásságot adja a sokkal fejlettebb Görögország nyugati régiójának (Epirosz tartomány termelő szövetkezeteinek)

 

A centrumot és a perifériát alapvetően Németország integrálja. Néhány tagország kivételével mindenkinek Németország a legfontosabb befektető és kereskedelmi partner. 

Nos, ahhoz hogy kideríthessük az Eu- hasznosságát, vagy ártalmasságát azt hiszem a szub-régiókon végig kell menni azoknak a szempontoknak a figyelembevételével, amiket felsoroltam.

Külön figyelmet érdemel a jelenlegi válság hatásainak elemzése (például IT-nak a centrumból a perifériába való csúszása), valamint a kérdés szélesebb, globális összefüggésekbe való helyezése.

Ez egy eléggé széleskörű elemzést és tárgyalást igénylő dolog - azt hiszem, jó ideig el lehet ezekről beszélgetni.

Kedves lapátkaszát- próbáltam az előzményeket megvilágítani és azt is, hogy a jelenlegi helyzetben merre lehetne elindulni. Persze nem tudok mindent részletesen kifejteni hely és idő hiányába. Viszont az lehetséges, hogy külön-külön részterületenként beszélgessünk róla. Ha gondolod.

Kedves PlalyA!

Még az utolsó bejegyzésedhez: Nyilván az uralkodó osztály azonos azokkal a tőkés csoportokkal, akiknek befolyásuk van a magyar gazdaságra. 
A rejtőzködés ellenére azért néha fellelhetők, mert Sárközi anno magához rendelte Orbánt, amikor az ebédjegyek ( étkezési utalványok) kicsúsztak az egyik uralkodó kezéből. 
Aztán, ha visszaemlékszünk hogy Antallnak kik adták a tanácsokat, és hogyan vonták ki a kemény valutát az országból, ha Antall nem fogadott szót, akkor  azért be lehet lőni ezeket a csoportokat.

Az viszont furcsa, hogy ezek a csoportok - a saját érdekeik szerint - adják vagy nem adják a pénzt a politikusoknak. Eddig azt hittem, az ország fenntertása, a társadalom szervezése azoknak az embereknek az adójából működik, akik azt a munkájuk és a fogyasztásuk után befizetik.

Ha a politikusok ezen a területen is ki vannak szolgáltatva a tőkéseknek, akkor nincs jó meg rossz politikus, hanem csak kiszolgáltatott politikusok vannak.  

A multikulturalizmushoz:

Első esetben tovább tudok lépni egy integrált kultúra kialakítása felé, amely azt jelenti, hogy minden kultúrából az előrevivő elemeket átveszem és alakítok ki egy ilyen kultúrát. A nem integrálható elemeket pedig tiltom és fellépek ellene. Ehhez például az EJENY-t és az Eu alkotmányt meg kell változtatni. Az önellentmondást benne feloldani.

Mit jelent az, hogy átveszem, meg tiltom? Ki teheti ezt meg? Mikor teheti meg? 
PlalyA kedves, ez nagyon hasonlít nekem, a kereszténység erőszakos elterjesztésére!

Szír testvéreim! Majd mi az USA segedelmével kibombázunk titeket a saját lakótereületetekről, a saját hazátokból és házaitokból és megmondjuk, hogy itt nálunk, ( miközben elvégzitek azt a piszkos munkát ami nekünk már nem derogál) hogyan öltözködhettek, mit ehettek, és megtarthatjátok-e a vallási ünnepeiteket.

És mi mondjuk a Jobbikra, hogy náci?
Mennyivel különb ez, mint a kasztrálás?  

 

Kedves plalyA!
 

Egy baloldali attól balodali, hogy mit illetve kit fogad el elsődlegesnek, Ha azt mondja, hogy az ember az abszolutum és a környezet az relatívum – akkor baloldali, ha azt fogadja el hogy a környezet az abszolutum és az ember a relatívum akkor nem baloldali az illető.

Most ezzel, jól feladtam a leckét igaz?

Ezzel?
Éppen ezzel nem, mert egyszer megtanultam ( "a szocializmus emberközpontú társadalom") utána, amikor már elmúlt meg is tapasztaltam! :DDD 

Sokkal inkább az EU-val kapcsolatos nézeteiddel!

Tehát azt értem, hogy egy azonos érdekű, azonos célú országcsoporton belül konfliktusok esetén sem keletkezik háború, a konfliktusok tárgyalásokkal feloldhatók.
De ahogy az EU centrum országai rabszolga sorba taszították TUDATOSAN a periféria országait az ellen tiltakozom, fel vagyok háborodva, és legszívesebben a francba kívánnám őket.
És a mai napig nem hagyják abba! Pedig az egész EU rá fog menni erre a mohóságra!
A TTIP megszavazása a több mint 1 millió embertől érkező ellenszavazat ellenére bebizonyította az EU " demokratikus " felépítését, továbbá azt, hogy a profiton kívül semmi nem számít!

A KGST idejében a SZU lakossága sokkal rosszabbul élt, mint a többi országé, mégsem gondolta azt a SZU, hogy ide kéne telepíteni a gyárait, hogy lefölözzék az itteni termelés hozzáadott értékét.

A magam részéről nem tudok indulat mentesen beszélni az EU-ról, mert ember ellenes amit csinál, és gyarmatokat építenek a mag országok maguknak, a periféria szipolyozásával.

Nem értem, fel nem fogom, hogy ezt az egyenlőtlen szövetséget milyen indokok mentén kéne szorosabbra fűzni!
Hacsak nem azért, mert nincs más választásunk.De az, hogy nincs, azt pont az EU-nak köszönhetjük! 
Na ezzel valóban feladtad a leckét, kérlek mondd el az EU előnyeit számunkra, az ország számára! 
Csak az EU által támogatott FNA-t ( Feltétel Nélküli Alapjövedelmet) meg ne említsd, mert Fon Parijs ( az elmélet kidolgozója) elég részletesen indokolja annak előnyeit, mely előnyök kizárólag az EU-ra vonatkoznak és meg sem említődnek benne az emberek.

 

Most mérges vagyok! 
 

http://www.atv.hu/videok/video-20160315-csintalan-sandor-es-vago-istvan-eb 

Hogy pont Csintalan fogalmazza meg ezt a tényt!  No ez érdekes volt!

Kedves Lilla!

Nem értem miért a Jobbikot ragadtuk ki éppen és azt sem, hogy védeni vagy elmarasztalni akarod a programját. 
Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy az általad idézett mondat nem a szegénységről szól, akkor kérdezem, hogy szerinted a munkanélküliek melyik réteghez tartoznak?

A sértés szándéka nélkül itt jegyezném meg, hogy a beszélgetés érvelések sorozata. Az, hogy te valamire kijelented, hogy nem a szegényekről szól nem érvelés. Ki kéne fejtened, hogy pl. azért nem a szegényekről szól, mert tudomásod szerint a munkanélküliek 80% nagy vagyont örökölt. Vagy valami hasonlót, ami alátámasztja a te véleményed.
Ha érvek nélkül hajtogatod a saját álláspontodat, az kötekedésnek tűnik.
DE nem szeretném, ha ezen megsértődnél, mert tényleg nem sértésnek szántam.  

Igen ijesztő a közmunka program, csakhogy a jelenlegi még íjesztőbb, ma ugyanis nem kötelező ( tudomásom szerint) végzettség szerinti közmunkát adni. Így egy felsőfokú végzettségű ember nyogodtan beosztható árok takarításra. 
Egy műszaki végzettség meg elég könnyen értéktelenedik ( a modernizáció miatt) úgy, hogy ha 3 év elteltével kapna is az illető a piacon munkát, fel kéne kötni a gatyáját, hogy ne tanácsolják el, mert tudása elmaradt az aktuálisan elvárt ismereti szinttől.  A Jobbik programja szerint ez nem következne be, mert a szakmájában dolgozva az ember automatikusan követi a modernizációt.

De a közmunka program nem jó megoldás szerintem sem.   

"Hogy Te milyen hamar megértetted a leglényegesebb vonásokat! Bizony erről van szó a jobbik programja végig kirekeszt csoportokat. "

Kirekeszt? Még, ha csak kirekesztene!

Mondok egy példát a kirekesztésre: A munkásosztály élcsapata, az Mszmp vezeti a társadalmat a szocializmus útján. :DDD Ez kirekeszti az élcsapatból azokat, akik nem az mszmp tagjai. De azt nem mondja, hogy kasztrálni kell azokat, akik nem tartoznak az élcsapathoz!
Nem akarja az egész nemzetet élcsapattá tenni úgy, hogy kíírtja azokat, akik nem mszmp tagok.

A Jobbik pedig úgy akarja a társadalmat jobb, szebb, egészségesebb, stb. társadalommá vagy nemzetté tenni, hogy nem csupán kirekeszti azokat akik nem ilyenek, hanem jól meg is bünteti, mert elkülöníti, szögesdrót mögé zárja, kasztrálja.

Ez kb. olyan, mintha az osztályfőnök úgy akarná az osztály tanulmányi átlagát javítani, hogy az elégtelen és elégséges tanulókat kinyírná, hogy ne rontsák az átlagot.

Nem jó az előrevetítés. Ha a fidesz jobbik marad akkor van esélye annak amit mondasz, a "nép" legatyásodik, Reméljük felfogják sokan, hogy mire megy ki a játék. Én remélem sokan! 

Mert, ha a DK vagy az Mszp nyerné a választásokat, akkor azt mondaná az EU, hogy finanszírozzuk még 10 évig az országot, nem baj, hogy lejárt a határidő? 
És ha mégsem mondaná, akkor mi lenne? 
Vetítsd most te előre! 

 

 

   

Kedves lapátkaszát!

 

Az uralkodó osztály nem azonos a párt elittel. Az uralkodó osztály láthatatlan, nem szereti a reflektorfény, csak akkor bújik elő, ha más választása nincs. (Ilyen volt például az, amikor úgynevezett szakértő kormányok alakulnak, de ez egy másik mise)

Minden társadalomnak megvannak a maguk uralkodó osztálya- így a magyar társadalomnak is.

Nem lehet kijelenteni, hogy az Eu - az, vagy az EU-ban élnek (vannak, akik ott élnek, vannak, akik nem ott élnek – de olyan is van, aki Magyarországon él)

A hazainak miért lenne érdeke a társadalmat tönkre tenni, ha az a hatalmának a forrása? A CBA vezére örül, ha csökken a bolthálózat forgalma?

A CBA vezér az nem az uralkodó osztály tagja, vagy legalább is nem egy jelentős tagja.( Ő inkább a pártelit tagja). Ő neki is azt kell tenni, ami az uralkodó osztály érdeke, még akkor is, ha az esetleg rövidtávon, neki, úgymond esetlegesen veszteség. Az uralkodó osztály nem teszi tönkre a társadalmat, de az extra profit az nagyúr. Ne feledd a társadalom az egy viszonyrendszer és a viszonyrendszert nem lehet tönkretenni, legfeljebb átalakítani.

„Mert az még érthető lenne, hogy az uralkodó osztály engedett a szocdemek nyomásának, ha már ezt a pártot választotta az akarata végrehajtójának, akkor dob egy kis csontot a párt szociális érzékenységének a bizonyításához. De egyébként, (ha nem kell a szocdemeknek engedni) akkor nyilván csak a saját érdeke befolyásolta. Mi lehetett ez az érdek?”

Már írtam neked egyszer erről, hogy a tőkebirtokos és a vállalkozó két dolgot nem szeret az állammal kapcsolatban. Ha az állam nincs eladósodva, meg azt, ha az állam nagyon el van adósodva. Az uralkodó osztálynak érdeke az , hogy az állam el legyen adósodva irányába, hisz akkor azt kell csinálnia, amit ők mondanak. Azaz az eladósodás mértékében beszabályozzák az államot vezető politikai szervezet, étsd párt mozgásterét.

Másodszor vannak olyan feladatok egy országban, amivel a tőke birtokos, de főleg a vállalkozó nem szívesen foglalkozik, mert nem hat rá a piaci szabályzás - és nem érvényesül a kereslet kínálat és az extraprofit termelés törvényszerűsége - tehát ezeknek, ez nyűg. Ezt szívesen lepasszolják az államnak, és biztosítanak hozzá anyagi erőforrást az állam részére – ha jól megy az üzlet, akkor többet, ha nem akkor kevesebbet.

Ilyen feladat például a demográfiai problémák kezelése, óvodák, bölcsődék oktatási intézmények működtetése, ilyen az adminisztráció működtetése - ami az uralkodó osztálynak egy fikarcnyi hasznot sem hajt, de szüksége van rájuk. A kutatás fejlesztés, avagy éppenséggel amit K+F technológiának is mondunk - ez az értelme az uralkodó osztály szempontjából, nem pedig az emberbaráti beállítódás.

Nem vegzálni akarlak, de ha a döntéseket az uralkodó osztály hozza, akkor miért is engedi, hogy a szociáldemokraták a rossz nézeteiket végrehajtsák?

Bocsi, nem nézetről van szó- hanem rossz döntésről. A kettő nem ugyan az.

A libertariánusi rossz döntés elve a következő. Nem feltételezhető mindenkiről, hogy egy döntés előkészítés mechanizmusában minden információ rendelkezésre áll, illetve mindenki ugyan úgy értelmez minden információt. Éppen ezért lehetséges az úgynevezett aszimmetrikus paternalizmus. E szerint lehetséges időnként nagy előnyt biztosítani azoknak, akik hajlamosak rossz döntéseket hozni, miközben szinte semmilyen kárt sem okozni azoknak, akik ésszerűen döntenek. Ilyen jellegű paternalizmus mindig is létezett: uzsoratörvények, önmagunk rabszolgaságba adásának korlátai vagy az egészségi és munkahelyi normák. A gyakorlatban persze ezek a kritériumok nem egykönnyen értelmezhetőek én ezt belátom. Éppen ezért egy példával illusztrálom neked az aszimmetrikus paternalizmus lényegét.

Számos komplikált jelzáloghitel-konstrukció van, amely „nagyon ígéretes” az ügyfél számára, ám gyakran tartalmaznak olyan „rejtett” jellemzőket, amelyek adott esetben súlyos gondokat okozhatnak az adósoknak. (pl. a mostani devizahitelek problémája- ezért is szívták meg, de nagyon) Az említett szabályozási javaslat szerint kötelezni kellene a hitelezőket arra, hogy minden ajánlat tartalmazzon – mintegy alapértelmezésként – egy standard, könnyen érthető jelzáloghitel-konstrukciót is. Az ügynök persze rábeszélheti az „izgalmasabb” és kockázatosabb ajánlatra a döntéshozót, de fontos, hogy az ügyfél tudatában legyen annak, választhatna mást is, ami arra ösztönzi, hogy vegye a fáradságot az összehasonlításra.

Nézzen utána az adott konstrukció buktatóinak, és a másik előnyeinek, legyen tisztába a szabályzókkal - már ha azok egyértelműek, és nem olyanok, amikhez külön értelmező szótárt kell alkalmazni.

Az a furcsaság áll elő, hogy addig, amíg a befektetői piacon a pénzintézetek úgynevezett portfóliói - alacsony, közepes, avagy éppenséggel magas kockázatú befektetéseket ajánlanak, addig a hitelezésben csak is a magas kockázatú portfólió működik.

„De hülye az összes volt szoci ország MINDEN vezetője?”

Hát azt nem tudom - de hogy az Eu az nem hülyeség az biztos. Ez az egyetlen kivezető út – bár azt is el kell mondani, hogy egyáltalán nem sima út, hanem nagyon is rögös. Viszont az Európai Egyesült államok megalakulás, illetve egy későbbi időben a Világ egyesült államának a megalakítása az egyedüli út jelenleg, amivel el lehet kerülni az egyre tornyosuló problémáinkat.

Ezt nem belátni azt hiszem az öngyilkossággal egyenlő. Többek között ezért sincs értelme az elzárkózó nemzeti kapitalizmusnak, vagy a különálló egymással örökösen marakodó Nemzeti államoknak (lilla hogy örült volna, ha nemzetállamokat írok)

Ehhez azért néhány dologra szükség van. Például a jelenleg még el sem ért, de nem kihagyható lépcsőfok a multikulturális környezet kialakítása. A multikulturanizmus egy liberális elv - amely szerint a különböző kultúrák egymás mellett képesek élni és a felmerülő problémákat képesek békés úton rendezni. Ez így nagyon szép csak nem igaz. Mivel vannak olyan kultúrák amelyeknek kifejezett célja más kulturák megsemmisítése és eltörlése – ezzel nem lehet „békésen” rendezni a nézetkülönbségeket. Tehát vagy megváltoztatom azt a liberalista nézetet, hogy minden kultúra egyenértékű és tudnak egymás mellett élni, azaz kimondom, hogy nem minden kultúra egyenértékű és nem lehet minden kultúrával békében élni. vagy pedig elfogadom azt, hogy ha minden kultúra egyenértékű - akkor együtt kell élnem olyan kultúrával, amely kifejezetten ennek a tézisnek a megdöntésén munkálkodik.

Első esetben tovább tudok lépni egy integrált kultúra kialakítása felé, amely azt jelenti, hogy minden kultúrából az előrevivő elemeket átveszem és alakítok ki egy ilyen kultúrát. A nem integrálható elemeket pedig tiltom és fellépek ellene. Ehhez például az EJENY-t és az Eu alkotmányt meg kell változtatni. Az önellentmondást benne feloldani.

a kérdés az hogy akarjuk –e vagy csak megelégszünk az állandó tanácskozással, előre lépés nélkül. Bár tudom ez elég hosszadalmas és nehéz feladat.

Ja, csakúgy közbevetőleg jegyzem meg. Egy baloldalinak is lehetnek liberalista értékei- ettől még nem válik liberalistává - de lehetnek akár konzervatív értékei is – és konzervatívvá sem válik ettől.

Egy baloldali attól balodali, hogy mit illetve kit fogad el elsődlegesnek, Ha azt mondja, hogy az ember az abszolutum és a környezet az relatívum – akkor baloldali, ha azt fogadja el hogy a környezet az abszolutum és az ember a relatívum akkor nem baloldali az illető.

Most ezzel, jól feladtam a leckét igaz?

bizony nem korlátozható semmiféle eszme terjesztése sem adminisztratíve, mert akkor kéne legyen olyan bíróság, amely eszmék között dönthetne. 

Viszont az emberellenes megnyilvánulások meg tilthatók.

A társadalom értelmisége pedig magyaráz , elemez és  és a gondolkodást a helyes irányba viszi.

No ez utóbbi maradt el a jobboldali és a baloldali antiszemitizmus jelenléte okán. (az antiszemitizmus itt a kirekesztő szerkezetre utal)

Mindkettő emberellenes és megoldásra nem ad utat.

Ajánlom a mai Orbán beszédet. Kíváló illusztráció arra, hogy hova jutott a köz morál, hogy megengedhette azt magának :(

 

Kedves lapátkaszát! 

Sajnos nem a szegényekről szól ez a fejezet sem. Ha meg igen, akkor végtelenül cinikus: "végzettség szerinti" kifejezés meg egyenesen fenyegető? Így a "munka világában idegenül mozgó" és "végzettség szerinti" főálllású közmunka program egyenesen riasztó. Így van olyan személy , aki egyetemi végzettséggel közmunkás díjazást tud csak magának, mert a köz érdeke a munkát kéri, de díjazást csak közmunkás feladatként határozza meg évek óta.

És ez a jobbik rejtett aknája.

Végig elemezheted e szempontból minden igéretét.Az egyetemeisták fatalizmusa azt jelzi, hogy velük /rájuk azok a tételek nem fognak érvényesek lenni soha, a többivel meg mit törődjenek. 

ez utóbbi önzés a jobbik programján végigmegy . (én nem tartom el, az adómból ők ne részesedjenek, stb. a gondolkodásmódjává vált. 

Hogy Te milyen hamar megértetted a leglényegesebb vonásokat! Bizony erről van szó a jobbik programja végig kirekeszt csoportokat. 

(egyébként mindenkit, aki "pettyet ejt"" a nemzet testén. Szerintük. )

Nem jó az előrevetítés. Ha a fidesz jobbik marad akkor van esélye annak amit mondasz, a "nép" legatyásodik, Reméljük felfogják sokan, hogy mire megy ki a játék. Én remélem sokan! 

És ezek után hallgass bele a mai Orbán beszédbe. 

A jobbiké kevéssé radikális :( 

 

Kedves plalyA! 

Vicc ide vagy oda, elég sokat morfondíroztam a bejegyzéseden! Kezdem egyre sötétebben látni a jövőt! 
 

"Röviden: az uralkodó osztály saját érdekeinek megfelelően igazgathatja a „társadalmat, mint egészet”, de nem teheti meg, hogy teljességgel lemondjon e feladat ellátásáról, hiszen hatalmának ez az egyik legfontosabb aspektusa, éppen ezért „alkalmazza” a pártokat a kormányzásra."

Az uralkodó osztály pedig az EU-ban van? 

A hazainak miért lenne érdeke a társadalmat tönkre tenni, ha az a hatalmának a forrása? A CBA vezére örül, ha csökken a bolthálózat forgalma? 

 

Igen volt, de mindegyiket a szociáldemokraták hozták létre. Például az USA Reziduális Jóléti államát éppenséggel a Republikánusok hozták létre, Angliába pedig a Toryk.

És milyen érdeke  fűződhetett ehhez az ottani uralkodó osztálynak?
Mert az még érthető lenne, hogy az uralkodó osztály engedett a szocdemek nyomásának, ha már ezt a pártot választotta az akarata végrehajtójának, akkor dob egy kis csontot a párt szociális érzékenységének a bizonyításához. De egyébként, ( ha nem kell a szocdemeknek engedni) akkor nyilván csak a saját érdeke befolyásolta. Mi lehetett ez az érdek?

"Ők ismerik az a libertariánusi elvet, hogy a gazdaság szereplői hozhatnak rossz döntést is, és azt is engedni kell. Nálunk a Szociálliberális credó minkroökonómiai  tézisei kizárják azt, hogy a piac szereplői rossz döntést hoznak ( meg is lett az eredménye lásd a deviza hitelek)"

Kedves plalyA!

Nem vegzálni akarlak, de ha a döntéseket az uralkodó osztály hozza, akkor miért is engedi, hogy a szociáldemokraták a rossz nézeteiket végrehajtsák?   
Ám, ha az uralkodó osztály maga az EU, akkor nagyon is van értelme, hogy előbb a periféria országaiba telepítse az alacsony hozzáadott értékű munkákat. majd az embereken keresztül eladósítsa az országot, végül a jóval alacsonyabb munkabérekkel okozzon örömet magának.

Persze nálunk mindenki hülye! :)))) De hülye az összes volt szoci ország MINDEN vezetője?

Folytatom később.    

Kedves Lilla!

Kezdelek nem érteni!

1) "Szót sem ejt viszont a szegénységről.((foglalkoztatási politika: 

A tartósan munkanélküliek és a munka világában idegenül mozgó munkaképes állástalanok számára végzettség szerinti, főállású közmunkaprogramot vezetünk be.."

Ez szerinted nem a szegénységről, a szegényekről szól? De szinte az összes többi ami ebben a bekezdésben szerepel az mind a szegénységről és a szegényekről szól!

Hogy lehet, hogy te ezt nem veszed észre?  

2) ""Hogy a szegényedés okát  sajátosan magyarázták az nem volt összefüggésben a gazdasági helyzettel.

Az abból kivezető utat viszont a nem gondolkodók számára elfogadhatóva tette"" --én ezt írtam "

Igen, ezt írtad. Pont ezért kérdeztem rá arra, hogy az egyetemistáknak nem tűnik fel, hogy a kivezető út megfogalmazása nem stimmel? Őket azért a gondolkodók közé soroljuk. Tehát visszakérdeztek az egyetemisták, hogy mi ez az elnagyolás a programban kedves Jobbik? 

Vagy elfogadták a nem gondolkodóknak szánt válaszokat? 

3) "Bármelyik programelemét nyitod ki ,olvasod el az igérete hit abban, hogy a "nemzet" egészének jobb lesz a programja által. ""aki velünk , a "nemzetet" építi"

És: Én pedig számodra ajánlom http://mek.oszk.hu/08400/08480/08480.pdf link néhány oldalának átfutását. "

Azért tettem egymás alá a két részletet, mert olybá tűnik, hogy azt akarod a linkkel bizonyítani, lehet a nemzetet szolgálni, a nemzetért tenni úgy is, hogy abból kirekesztünk bizonyos csoportokat. 
Jól értettem ezt? 

És ide tartozik még: "és ott látszik a fenyegetése , mert azt nem határozza meg, hogy kire vonatkoztat."

Szerinted egy párt meghatározhatja, hogy kik tartoznak a nemzetbe? 
Mert szerinten NEM!

Ilyen alapon alakítok egy pártot, és meghatározom, hogy a vakok és a féllábúak nem tartoznak bele. Na látod EZÉRT álságos az a fajta nemzetre hivatozás, amire most a jobboldali pártok építenek!

Ezért kell látni, hogy a nemzetre hivatkozás csupán egy "hívó szó" ami alapján széles közösséget lehet teremteni VALAMI alapján, amitől majd rájuk szavaznak.

Persze én elismerem, hogy a cigány lakosság túlnyomó többsége problémás, sokat kéne foglalkozni velük kis eredmények elérése érdekében is, van úgy, hogy sikertelenül. Csakhogy ott vannak a gazdag cigányok ( Mága Zoltán, a Bódi házaspár, Bangó Margit stb.) akik érdekes módon pillanatok alatt képesek voltak integrálódni, sőt hirnevet szereztek az országnak!
Ebből nem az következik, hogy a cigányok igen is képeseki beilleszkedni a társadalomba, csak nekünk nincs pénzük arra, hogy ezt elősegítsük?

Kasztrálni akarja a Jobbik őket, mert FELISMERTÉK, hogy úgy maradhatnak életben, ha sok gyereket szülnek?  
Vajon miért nem próbálta meg senki, hogy havi 100 ezer Ft-tal jutalmazza azokat a cigány gyerekeket akik az iskolában kitűnő tanulók, 80 ezerrel a négyes tanulókat, 50 ezerrel a közepes eredményt elérőket? Hogy lássák, a szorgalom és a kitartás meghozza a gyümölcsét?
A szüleiktől ezt nem tanulják meg, mert a szüleiket 26 éve büntetjük.

 

  "Ezért emlegetem én a kérdést, amelyre válasz nincs:

1.hogyan tovább? ahogy most...."

A kapitalista berendezkedésnek sikerült elérnie, hogy nálunk nincs igazi tőke, nincs árutaremelés és nincsenek piacaink. 2020-tól EU-s támogatások sem lesznek. 
Az EU-s támogatások a GDP 1%-át tették ki az elmúlt 3 évben, a GDP 2,5%-ot emelkedett. Nem évente, hanem a 3 évben összesen.
Kb, olyan életre lehet számítani, mint Romániában volt, az 1970-es években.
Mindegy melyik párt kerül hatalomra.  

Ez a választási lehetőségünk. 

 

De tudod mit Lilla. 

neked van iigazad. 

Viszont ez a blof nem erről szól- és ha lehet maradj a blog témájánál.

Az ideológiai  problémáidat máshol vitasd meg. Ott ahol vitatkozásra van hajlandóság.

tehát rendben van kedves lilla . Tied a csont.

Kredves lilla!

Mi köze az 1993 évi XXXI.törvény 9,10,11 paragrafusának a magyar nyelv hajlékonyságához. Semmi.

amit nem tilos azt szabad. Tehát a neonáci eszmék terjesztése nem tilos, még korlátozás alá sem eshet.

Igaz hogy ezek a pontok szembe mennek ugyan ezen törvény 1,2, és 4 paragrafusának de nem is törődj vele. Merrt ez szerinted így koherens.

Ugyan már lilla. Megint teljesen másról beszélsz mint Bodó a kocsmába amikor a bor árát kérték.

Mitől populista Szanyi? Már kérdeztem, de jól fontold meg a választ - nehogy úgy járj, mint az osztályharccal.

No ! Mindentudóó szemem ragyog!

Szanyi meg populista! de nagyon is! Programja hasonlít ehhez s ahhoz!

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300031.TV 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf  

Egyébként ezekről beszélsz!  

a szellemiségük koherens, de a magyar nyelv hajlékonysága  okán lehet értelmezni mindent ellentmondásosan is. 

 

Kedves lilla!

A lottó ötösöm lenne olyan biztos, mint amilyen biztioos voltam abban, hogy te sem tudod az osztályharc fogalmát.

azt írod:” azon túl pedig kölcsönösen előnyös megállapodások a tőke birtokosok, és tőke működtetők között”

Tudod az osztályharc erről szól – ez az osztályharc. David Ricardo fogalmazta meg., amikor kidolgozta a munka – értékelméletét

Ricardo szerint azonban a munka tényleges kifejtője, a munkásosztály nem kapja meg az általa termelt javak értékének egészét. A tőketulajdonosok csak annyit fizetnek ki a munkásoknak, amennyi a létfenntartáshoz és a szaporodáshoz szükséges. A fennmaradó részt, a profitot kisajátítják. A bér–profit arány megváltoztatásáért állandó harc, osztályharc folyik a munkás- és tőkésosztály között.

Te meg ezzel nem értezs egyet. Remek.  Ugyan az nincs leírva. hogy a harc milyen eszközökkel folyik. például az általad javasolt kölcsönös előnyös megállapodás is ezek között szerepel.

Hiába na tudtam hogy  bejössz a csőbe.

szocialistán (szanyi populizmusa szerint) – mitől lenne Szanyi populista? Vigyázz hogy miket írsz le.

Szerinted mi a populizmus kedves lilla? Mert nem az, amit te annak tartasz ha egyátalán van elképzelésed ezek után a populizmusról

„ Ezt az EEJNY leszögezi.”

Mit szögez le az EJENY- lilla? Menj már. Az EJENY az egyik legönellentmondásosabb találmány, amit ember megkreált - a vallás után.

"nem olyan biztos, hogy baloldalon a nagytöbbség tisztában van az osztályharc tartalmával és jelentésével – ez például lilla megnyilvánulásaiból is kitűnik)" 

Nem én az osztályharcot értelmetlennek tartom. Ugyanis új felállás kell: 

erős érdekképviselet(amely oda-s vissza tárgyalópartnerré tesz)  

azon túl pedig kölcsönösen előnyös megállapodások a tőke birtokosok, és tőke működtetők között

Ehhez kellenének a szabályozók, amelyeket az állam  a kormány által működtet, és parlament , amely a szabályozókat kialakítja.

Hogy a szabályozók mifélék az alkotmányosság és parlamenti törvényhozás dolga.

Én nem vagyok összeesküvés elméletes . 

Viszont most még mindig nincs kitalálva, hogy a fidesz után merre?

a. szocialistán(szanyi populizmusa szerint)

b. ahogy és amiféle ütemben változtatható paraméterek szerint , ahogy lehet méltányosan nemcsak a leszakadókretorikai  preferálása mellett, de méltányos segítésük szemelőtt tartásával, a felzárkózást, mobilitást lehetővé tevő oktatás preferálása mellett. 

c.jobboldali populizmus mellett folytatva azt, ahogy eddig  

d. még nincs kitalálva valami új szerint.  

A szélsőjobbnak nincs létjogosultsága, de létezik. Hogy nincs ellene aktív küzdelem---no az a baj! Ezt az EEJNY leszögezi. Hogy nálunk a "nép" ennyire vevő arra, azt bizony a nemzeti heroizmus térhódításának újra előretötésének köszönhető. A gazdaság háttérbe szorul, a kebel büszke dagadása mögött. 

//Európa nem integrál. Ha bárki nem asszimilálódik--akkor bűnbak lesz!//

 

Kedves lapátkaszát!

Megtisztelő a véleményed.

Hát akkor próbáljuk meg a válaszokat megkeresni.

„De mi lehetne egy párt, bármilyen párt (pláne egy szociáldemokrata párt) célja, ha nem az emberek jóléte?”

Egy párt célja mindig az adott állami hatalom megszerzése. A társadalomban meglévő érdekcsoportok gazdasági és politikai érdekeinek megjelenítői a pártok. A pártok küzdelméhez az állam biztosítja a keretet, hogy ez a küzdelem ne a társadalmat szakítsa szét. Éppen ezért az állam elkülönül a társadalomtól- ez állam feletti uralom megszerzése és megtartása a célja minden pártnak. Mivel az állam egyetlen feladatot lát el, az uralkodó osztály hatalmának biztosítását- ahhoz, hogy ezt az államot egy párt uralni tudja, részesévé kell, hogy váljon az uralkodó osztály „irányítási sémájának” és „hegemon projectjének”. Ezt a programjaival tudja prezentálni. Ha ez elfogadható az uralkodó osztály részére, akkor részesévé válik, az irányítási sémának, ha nem akkor pedig nem válik részévé.

A polgári demokráciában, meg a liberális demokráciában az „istenadta nép” azt gondolja, hogy ő bármit is meghatározhat (azon kívül, hogy melyik kezével töri meg az orrát – nem igen)

Hogy ez miért van? Nagyon egyszerű, dolog. A társadalomban fellelhető érdekartikuláció irányítási sémán belül létrejött keretei nem pusztán a gazdasági és politikai érdekviszonyok visszatükröződései, hanem számos, a gazdasági és politikai kérdésekhez közvetlenül nem kapcsolódó közéleti vitatéma is meghatározhatja azokat, például a bevándorlás- vagy éppen a háborúellenesség. A közhangulat efféle sodródási szakaszai azonban nem véletlenszerűen, hanem mindig a társadalmi erőviszonyok eltolódása nyomán következnek be, és összekapcsolódnak olyan gazdaságpolitikai kérdésekkel, mint például a közkiadások visszafogása, amivel az adott állam a magas kamatlábakat és alacsony inflációt szorgalmazó, gazdaságilag befolyásos „pénztőkés” osztályfrakciónak és az általa vezetett érdekkoalíciónak is kedvére tehet.

Ebben az esetben a gazdasági determinációk összeolvadnak a társadalom felső rétegei melletta népesség többségének általános attitűdjeivel is. Egy irányítási séma megszilárdulása inkább implicit, mint explicit folyamat, a végeredmény inkább egy gondolkodási keret, mintsem egy pozitív program létrejötte. Ezt két fogalommal tudom neked jellemezni a egyfelől a „beheren”, a gondoskodás értelmében vett igazgatás, másfelől a „beheersen”, az uralkodás vagy kormányzás értelmében vett irányítás. Az irányítási séma a társadalom egészének reprodukciós igényeire adott válaszokat öleli fel, többek közt a társadalom legszélesebb értelemben vett „biztonságigényére” adott választ is. Ha ezt elfogadom, akkor az adott párt célja az irányítási sémának a sikerre vitele, ami nem egy bűvészmutatványként tűnik a szemünk elé, még akkor sem, ha a tömegek beleegyezését sokszor valóban csak félrevezetés és megtévesztés útján lehet elnyerni, és a biztonsági és reproduktív igények felemlegetése a közvélemény előtt pusztán az elterelő hadművelet része.

Röviden: az uralkodó osztály saját érdekeinek megfelelően igazgathatja a „társadalmat, mint egészet”, de nem teheti meg, hogy teljességgel lemondjon e feladat ellátásáról, hiszen hatalmának ez az egyik legfontosabb aspektusa, éppen ezért „alkalmazza” a pártokat a kormányzásra.

 

„És volt már Nyugaton jóléti állam, a szociáldemokraták hozták létre!”

Igen volt, de mindegyiket a szociáldemokraták hozták létre. Például az USA Reziduális Jóléti államát éppenséggel a Republikánusok hozták létre, Angliába pedig a Toryk.

 

„Mit csinálnak ők másként és miért nem tudjuk mi lemásolni amit ők tesznek?”

Ők értelmesek. Mi meg nem. Az értelmes és okos a más kárán tanul, de mi magyarok olyan hülyék vagyunk, hogy a magunkén se. – megint vicc volt.

A Jobbik társadalmi helyzetképénél leírtam a nemzeti szolipszizmust és csodavárást-ott például ilyen nincs. Nem beszélve arról,hogy ott egy Szociális piacgazdaság után jött a Jóléti állam idolja és nem fordítva – mint nálunk szeretnék csinálni.

Ők ismerik az a libertariánusi elvet, hogy a gazdaság szereplői hozhatnak rossz döntést is, és azt is engedni kell. Nálunk a Szociálliberális credó minkroökonómiai  tézisei kizárják azt, hogy a piac szereplői rossz döntést hoznak ( meg is lett az eredménye lásd a deviza hitelek)

Lehetne még folytatni de minek ezek éppen elég nagy különbségek.

„Végül mi az, hogy osztogató állam?

KI termeli meg azokat a javakat, melyet az állam elosztogat?”

 

A Szociálliberális credó - osztogató állam.

Ehhez kell némi magyarázat azt hiszem.

A szociális inklúzió jó a kapitalista piacgazdaságnak, a kapitalista piacgazdaság jó a szociális inklúziónak. Ez a szociálliberális krédó. (Inkluzió jelntése méltányosság, de jelent befogadást is)

A szociális inklúzió sikerességének a mértéke magától értetődően arányos azzal, hogy mennyi forrást milyen hatékonysággal használnak föl az érdekében. ( Ez csak jól működő kapitalista gazdaság esetén működhet.)

A forrás mennyisége (a kívülről becsobogó pénzforrások mellett) három dologtól függ: 1. miként teljesít a gazdaság; 2. ennek mekkora részét osztják újra; 3. az újraelosztást milyen mértékben határozzák meg a szociális inklúzió szempontjai.

A források felhasználásának a hatékonysága pedig két dologtól függ: 1. mennyire racionálisan, célirányosan, illetve mekkora pazarlással és korrupcióval működnek a közszolgáltatások; 2. mennyire hatékonyak a szociális újraelosztás formái és a szociális inklúzió projektjei.

Természetesen a tőkés társadalom nem működik mindig zavarmentesen és akkor jön az inkluzió projectek hitelből való fedezése, amikor is abban a tévhitben vannak, hogy egy elnyújtott hitelkonstrukcióval és átcsoportosításokkal a gazdagabbak hárítják a felemelkedett költségeket miközben a jólét hamis látszatát keltik.

A szociális inklúzió elkötelezett szószólóinak jelentős része a szociális inklúzió feltételeinek rombolásán dolgozik. Nem tudják, de teszik. Annak a szocialista és szociáldemokrata hagyománynak a fogságában, mely a „hideg” racionalitás, a „rideg” gazdasági érdekek és a szociális együttérzés, a társadalmi szolidaritás szembeállítására épül. Ez fenntarthatatlan és önpusztító hagyomány. Elpusztítja a szociális inklúzió gazdasági alapját. Ehhez hozzájárul még a liberálisok azon téveszméje, hogy egalitárius alapon folytatnak osztályharcot a szegények nevében a tőkés piacgazdaság uralkodó osztályával szemben.

Valójában egészen mást tesznek: a szegények fölötti rétegeknek, az elitnek, az újraelosztás nyerteseinek az harcát támogatják a szegények ellen. Az általános juttatások kiterjedt rendszerét, a mindenki számára minél teljesebb mértékben ingyenes közszolgáltatásokat támogatják a differenciált, tehát valóban az egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló újraelosztással szemben, s elhárítják maguktól a gazdaság érdekeiért viselt felelősséget. Ez a lényege az osztogató államnak illetve itt érhető tetten az elitizmus és populizmus harca.

Ha jól megy a gazdaság, akkor az inkluzió alapjául szolgáló erőforrásokat a gazdaság fedezi, ha rosszul, akkor pedig a hitel. Csak hogy ami nincs, azt nagyon drágán lehet elosztani - és a hamis jólét előbb utóbb visszaüt.

Kedves lapátkaszát!

Nos, a Jobbik és Magyarország.

Ahhoz hogy ezt a kérdés megvilágíthassam, fel kell bontani a dolgok sorrendjét. Az első mindjárt az, hogy mi is a Jobbik. A második kérdés, hogy miért is juthatott ilyen helyzetbe a Jobbik. A harmadik kérdés pedig az, hogy mi vezetett idáig.

1./ A Jobbik egy neonáci párt.

A két szélsőséges ideológia a szélsőjobboldali náci ideológia és a szélsőbal közül, az előbbi meghatározása az aktuálisabb, hiszen a legutóbbi parlamenti választások végeredménye szerint, míg a szélsőjobboldalt képviselő Jobbikra 985 029 állampolgár voksolt, addig a szélsőbalt megtestesítő Magyar Munkáspárt mindössze 27 671 voksot kapott. A szélsőjobb tehát ezen adatok alapján nagyságrendekkel népszerűbb a mai Magyarországon, mint a szélsőbal.

A szélsőjobboldali eszmék közt pedig sajátos helyet foglal el a nácizmus. A Jobbik mindent elkövet azért, hogy bebizonyítsa: programja, retorikája, elvei és ideológiája nem követi a nácizmust. Ugyanakkor a történészek egy része – például a Jobbikkal pert is lefolytató Karsai László professzor – kitartanak azon véleményük mellett, hogy Vona Gábor pártja igenis náci eszmék mentén működik. Mint ismert a Fővárosi Ítélőtábla 2014 január 28 –án, másodfokon elutasította a Jobbik keresetét, melyben Vona Gáborék „jó hírnév megsértésével” vádolták Karsait. A bíróság szerint tehát azzal, hogy Karsai neonácinak nevezte a Jobbikot, valójában nem követett el törvénysértést. Bár az ügy máig kérdéses, főleg a jogi és a köznapi értelmezés kettőssége okán, mégis rávilágít arra, hogy a Jobbik ideológiája, igenis közel áll a nácizmushoz. Mivel ma a szavazókorú lakosság (8 millió fő) majdnem 13 százaléka (közel 1 millió fő) nem csak elfogadja a Jobbik által képviselt eszméket, de egyenesen követendőnek is tartja, a nácizmus kifejezés tisztázása kiemelten fontossá vált.

Mi tehát a nácizmus? A rövid válasz az, hogy egy olyan szélsőjobboldali politikai ideológia, mely egyben egy gondolkodásmódot és a világtörténelemben egyszer már megteremtett, 1933 és 1945 közt Németországban hatalomra került politikai rendszert is takar. A hosszabb és unalmasabb változattól most eltekintek. Ami lényegesebb dolog, hogy nem lehet addig nácinak nevezni egy politikai ideológiát ameddig annak minden jellemzője nem áll össze. Ha étel recepttel akarnám modellezni a dolgot, akkor Tyúkhúslevest sem lehet tyúk nélkül készíteni.(Mert akkor nem tyúkhúsleves lesz, hanem valami más)

Ami megint lényeges kérdés - a nácizmus nem azonos a fasizmussal (bár 1935 óta minden szélsőjobboldali ideológiát összefoglaló néven fasizmusnak neveznek, de akkor sem egyenlő vele)

A nácizmus fő összetevői a következők:

1.            Soviniszta nacionalizmus

2.            Vezérelv (führerprinzip) tekintélyelvű autokratizmussal

3.            Rendpárti, militáns megjelenés

4.            Az állam uralma a több párt rendszerrel, a gazdasági pluralizmussal és vallásszabadsággal szemben

5.            A radikális társadalom-, gazdaság- és állam átalakítás az antiliberalizmus és antikapitalizmus mentén történik

A legfontosabb a soviniszta-nacionalizmus, vagyis a saját nemzet szerepének, múltjának, képességeinek mindenek fölé helyezése, a többi nemzet degradálása, illetve bizonyos etnikumok alsóbbrendűnek és károsnak beállítása. (Ezek az etnikumok: a zsidók, cigányok és feketék.) Annyit hozzáfűzök magyarázatként, hogy itt az etnikum kifejezést egy népcsoportra értendő, és nem egy viszonyrendszerre. Ez nagyon fontos, mert ez az egyik megkülönböztető jegye például a nácizmusnak a kommunizmustól - ott ez egy viszonyrendszer és nem egy népcsoport. Sajnos ez megint a jobboldali polgári filozófusok összemosása.

A nácizmus második tartóoszlopa a vezérelv, a példát mutató vezető tévedhetetlenségébe vetett hit. (Németországban Hitlert Führernek, Olaszországban Mussolinit Ducénak, Spanyolországban Francot Caudillonak nevezték. Mindegyik azt jelenti: vezér.) Ehhez a ponthoz tartozik még az autokratizmus, vagyis önkényuralom elfogadása és a tekintélyelvűség támogatása is a demokráciával szemben.

A nácizmus harmadik oszlopa a rendpártiság és militáns megjelenés. A rendpártiság nem egészen azt takarja, amit sokan tévesen hisznek, vagyis a „rend” szó klasszikus értelmezését.

Bár, a rendpárti szervezetek programjaikban és céljaikban legelső helyre mindig a biztonságot helyezik, melyet azonban sajátosan értelmeznek. Mert nem a valódi bűnözők által képviselt fenyegetettséget emelik ki, hanem sokkal inkább az elveikkel ellenkező, alternatívákban gondolkodók, baloldaliak, liberálisok, más vallásúak, és alsóbbrendűek (pl. zsidók) kártékony, fenyegető létét hangsúlyozzák és azonosítják őket az elitélendő „Bűnökkel”. (Lásd cigánybűnözés) Szerintük velük szemben kell megvédeni a többséget. A militáns megjelenés pedig katonai jellegüket mutatja meg, közös egyenruhák (Németországban a barna ing, a Jobbiknál és egyéb hazai szervezeteknél a fekete ruha) és különböző katonai kellékek, jelvények, szimbólumok (nyilaskereszt, horogkereszt ... stb) használatával.

A nácizmus negyedik oszlopa a nemzetiszocialista kifejezés "szocialista" része, az erős államot jelképezi, mely nem engedi érvényesülni a szabad piaci mechanizmusokat a gazdasági és politikai pluralizmust (a valódi több párt rendszert), ezt a Szocializmus ideológiájából vették át- azzal a csekélyke eltéréssel - hogy a társadalmi tulajdont már nem vették át hozzá - nem  is tehették hisz attól, hogy antikapitalsta vonással rendelkeznek a bezárkózó kapitalizmus, nemzeti kapitalizmus  hívei.

Végül az utolsó, ötödik oszlop az erős antiliberalizmus és antikapitalizmus. Ezen a ponton hangsúlyoznám, hogy a nácizmus valódi ellentétpárja nem a kommunizmus (mint sokan hiszik), hiszen azzal több ponton mutat olyan vonásokat, amiket akár rokoni vonásoknak is felfoghatunk, addig a pontig, amíg nem vizsgáljuk meg a tartalmi kérdéseket, - hanem a liberalizmus. Például az antikapitalizmus. A náci antikapitalizmus kimerül abban, hogy a külföldi tőkéseknek nincs semmiféle lehetőségük a tőkés termelésben részt venni, az csak is a saját nemzeti tőkések privilégiuma. Azaz nem a termelési mód ellen vannak, hanem annak formája és megjelenése ellen.

 

Ez után nézzük meg, hogy a Jobbik megfelel-e ezeknek a kritériumoknak.

A sovinista-nacionalizmus például vitathatatlanul része retorikájuknak (lásd: kurucinfo) bár kétségtelen, hogy gyakran bujtatott és rejtett formában van jelen. Az autokratizmus és vezérelv saját bevallásuk szerint is elveik közt szerepel, elég a "nem vagyunk demokraták" kezdetű megnyilatkozásukra gondolnunk. A militáns megjelenés meglétét a Magyar Gárda és egyéb Jobbik közeli szervezetek egyenruhás felvonulásai illetve katonai jellegű járőrözései tükrében nem kell különösebben bizonygatni.

a Jobbik programja csak közvetett módon tükrözi az általuk ideálisnak gondolt erős állam beavatkozó, piacgazdaságot felszámoló, többpárt rendszert gyengítő, antikapitalista jellegét. Persze ezek a közvetett jelek is egyértelműek, gondoljunk csak a megrögzött EU ellenességükre, vagy gondoljunk a magyar termelők, és magyar kereskedők kiemelt támogatására (kizárólagossá tételükre) mely kifejezetten a szabad kereskedelem ellen hat és antikapitalistává teszi őket.  Vagy az elzárkózó nemzeti kapitalizmust propagáló programjukra. Ezek mind mind közvetett bizonyítékai annak, hogy az utolsó két összetevővel is rendelkezik. Ezen az alapon kijelenthető, hogy neonáci párt a Jobbik.

 

2./Hogyan jutott ilyen helyzetbe a Jobbik

A Jobbik a MIÉP-pel való 2006-os szakítást követően erőltetett szervezetfejlesztésbe kezdett.

Az ehhez szükséges anyagi források eredete homályos, amely nemcsak a szabálytalan gazdálkodás lehetőségét vetette fel, de táptalajt adott olyan feltétezések megjelenéséhez is, amelyek szerint a Jobbikot - Iránból vagy Oroszországból segíthetik. Bármilyen forrásból is építkezett a mozgalom, 2009-re csaknem 400 alapszervezete és 3000 tagja, 2010-re pedig 800 alapszervezete és több mint 10 ezer tagja volt. A szervezetépítés sikere főként a Magyar Gárdának és a rendkívüli számú – csak 2009-ben több mint 1000 ilyen rendezvényt tartott a párt – és fokozott érdeklődéssel kísért lakossági fórumnak köszönhető.

A Magyar Gárda szerepére még a harmadik részben kitérek.

 

A Jobbik ráadásul 2008 és 2010 között saját szempontjából rendkívül hatékonyan érzett rá a legfontosabb politikai ügyekre is. A 2006. októberi utcai zavargásokat követően például azt a Morvai Krisztinát tette meg európai parlamenti listavezetőnek, aki Gaudi-Nagy Tamás mellett a tüntetők „jogvédőjeként” turnézta végig a hazai médiát.

Általánosságban is elmondható azonban, hogy a Jobbik egyértelmű üzeneteket fogalmazott meg a magyar közélet legfontosabb témáira reagálva. A 2009-2010-ben folyamatosan a napirend meghatározó témáját adó korrupciós ügyekre a Jobbik adta a legmarkánsabb választ az akkori ellenzék pártjai közül: a 2010-es országgyűlési választásokon például az egész rendszerváltás utáni politikai elitet elmarasztaló „Húsz évet a húsz évért” kampánnyal reagált, de állandó toposzává vált a szélsőjobboldali pártnak a „politikusbűnözés” fogalma is.

Komoly jelentőséget tulajdoníthatunk annak is, hogy a Jobbik átvette a csökkenő, végül jelentéktelen támogatottságúvá váló MIÉP legfontosabb üzeneteit is, főképp az antiszemitizmus és a trianoni határok revíziója ügyében.  Ezek a magyar szélsőjobbnak a rendszerváltás óta meghatározó témái, ugyanakkor a Jobbik „fiatalos köntösbe” csomagolta őket, és a MIÉP-hez képest hátrébb is szorította retorikájában. A Jobbiknál sokkal meghatározóbb volt ugyanis a szociális problémákra, a munkanélküliségre, a globalizáció negatív hatásaira és a már említett korrupcióellenességre adott retorikai válasz.

A „felmerülő probléma – radikális válasz” kommunikációja a Jobbik politikájában természetesen a 2010-es választások után is megmaradt.

A Magyarország és az Európai Unió közötti 2011-ben kezdődött pénzügyi-jogi konfliktusban ugyanis a Jobbik ráerősített a Fidesz euroszkeptikus üzeneteire. 2012 elejére a Jobbik már saját állandó jelzőjévé avatta az „EU-ellenes erő” kifejezést, január közepén pedig az Európai Bizottság magyarországi képviselete előtt égetett uniós zászlót a párt néhány prominense.

 

A legnagyobb áttörést a Jobbik szempontjából azonban nem a fenti események hozták, hanem a cigányság elleni, korábban is meglévő előítéletek szítása,20 a téma legfontosabb politikai üggyé tétele. A Jobbik ugyanis 2009-ben azzal alapozta meg támogatottságának növekedését, hogy politikai mottójává tette a „cigánybűnözés” elleni fellépést. Mindez nem lett volna sikeres anélkül, hogy a „mainstream” médiában is állandó, sőt, meghatározó témává ne váltak volna 2008-2009-ben a cigánysággal kapcsolatos konfliktusok. Ez a folyamat a 2006-os Olaszliszkai gyilkossággal kezdődött, 2007-ben a Magyar Gárda megalapításával folytatódott, de 2009-ben a miskolci rendőrkapitány cigányellenes kijelentései, a ferencvárosi időközi választás, (fordított előjellel) a cigánygyilkosságok rasszista indíttatású és példa nélkül bűncselekmény-sorozata és a 2009-es EP választás is azt okozta, hogy a „cigány-magyar” konfliktusok a média legfontosabb témájává váltak a vizsgált időszakban.

A téma felértékelődése azt a látszatot keltette, hogy kizárólag a Jobbik foglalkozik

Magyarország egyik legfontosabb, konfliktusos politikai ügyével. Ezt a képzetet erősítette, hogy a magyar pártok között nem alakult ki konstruktív vita a cigányság integrációjával kapcsolatban, a témára adott válaszok ugyanis megrekedtek a bűnbakképzés és a divat antirasszizmus szintjén.

 

 Előbbit pedig a Jobbik markánsabban képviselte a Fidesznél, míg a baloldal álláspontja nem annyira a probléma megvitatását és a szélsőjobb érveinek legyőzését szolgálta, mint a Jobbik és az általa képviselt eszmék – mint a választási eredményekből kiderül, eredménytelen – általánosságokban megnyilvánuló és politikai célzatú elítélését.

 

Joggal teheted fel a kérdést, igen, de egy egészséges országban ennek nem lett volna szabad lejátszódni.

3./Nos, ezzel eljutunk a harmadik kérdéshez, nevezetesen hogy mi tette ezt lehetővé.

Magyarországon az általános vélekedés a nemzeti szolipszizmus (negatív „én” kiemelése) és a nemzeti csodavárás problémája.

A társadalom tagjainak kollektív tadattalanjába évszázadok alatt bevésődött, hogy a magyar nemzetet mindig elnyomták, kihasználták, pedig mi milyen hősök vagyunk. Védtük Európát a töröktől, tatártól, mindig ott voltunk ahol kellett, hogy legyünk, mégis mindig elnyomnak, megcsonkítanak, és másodlagos tényezőnek kezelnek bennünket, pedig mi többre vagyunk hívatottak.

Ezt 45 év nem tudja kiírni az emberek kollektív tudattalajából.

A történelmi hagyományaink átgondolatlan tanítása, a sokszor idegen célokat szolgáló meghatározások és jelképrendszerek az örökös vesztes harcaink emlegetése, és kitalált dicsőségünk beépülése a nemzeti köztudatba mind a nemzeti szolipszizmust erősíti meg. Még a cigányság kérdése is. A középkori Magyarországtól kezdődően (amikor megjelennek a cigányok Európában) az a jellemző vonás íródik be, hogy vándorló nép, aki lopásból és kisebb bűncselekményekből tartják fenn magukat, akik zárt közössége ellentétes megnyilvánulásokkal rendelkezik a „kulturált” magyarok irányába. Ezt sem lehet kiírni 45 év alatt akár milyen propaganda is szeretné - ehhez több emberöltő kell. Ezek a pszichológiai okai az előretörésnek. Ebből következik, hogy a szélsőségesen radikális fogékony erők megsokszorozódnak Magyarországon.

Egy 2012-ben végzett kutatás azt mutatja, hogy Magyarországon létezik egy valódi kereslet a választók „piacán” egy szélsőjobboldali eszméket hirdető pártra. E választói csoport ugyanakkor nem esik teljes egészében egybe a Jobbik támogatóinak halmazával, részben azért, mert más pártok szavazói között találhatók, részben pedig azért, mert nem vesznek részt a választásokon. Ugyanakkor e választói kör könnyebben „elcsábítható” a szélsőjobboldal számára. E társadalmi csoport attitűdjei az előítéletesség, a rendszerellenesség, az erős jobboldali értékorientáció - és a félelem vagy pesszimizmus jelenségével írhatók le.

A kutatás szerint Magyarországon meglepően magas, 48 %-os a 16 év feletti lakosságból azok aránya, akiket szélsőségesen előítéletesnek nevezhetünk. Az ilyen választóknak komoly fenntartásaik vannak a kisebbségekkel – elsősorban a cigánysággal – és a (szegényebb országból származó) bevándorlókkal szemben, továbbá korlátoznák a homoszexuálisok jogait is. A rendszerellenesség, a magyar demokrácia, a piacgazdaság és az Európai Unió intézményrendszerének elutasítása 34%-os, az erősen jobboldali értékorientáció pedig 43 %-os a 16 év felettiek körében. Emellett jelentősen erősödött a szélsőjobboldalnak szintén kedvező „félelmi” tényező is, illetve a jelenlegi élettel való elégedetlenség, amely a felmérés szerint a magyarok 27 %-ra jellemző. Ez magyarázza például a jelenlegi migrációs probléma megoldásának nagyfokú elutasítását is. de ez magyarázza a társadalomban meglévő különböző típusú rasszista és antiszemitista megnyilvánulásokat is.

 

Ehhez természetesen hozzájárult a gazdasági helyzet romlása főleg az elmaradottabb régióban.

A hárommilliós Kelet-Magyarország lemaradása az elmúlt tíz évben tovább nőtt az ország többi régióihoz viszonyítva. A többi országrészhez képest lassabb volt a GDP-növekedés, nem nőtt a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta stabilan alacsonyabb volt az országos átlagnál, ahogyan a születéskori várható élettartam is. A gazdasági világválság természetesen tovább rontotta az amúgy sem megnyugtató körülményeket. Ez pedig lehetőséget adott a Jobbiknak arra, hogy megszólítsa azt a szavazóréteget, amelyet érzékenyen érintett a gazdasági válság, a megoldatlan etnikai és szociális feszültségek, és gyors, azonnali megoldásokat kerestek.

A baloldali kormányok egyértelműen kudarcot vallottak a rendszerváltás után megnövekedett mélyszegénység felszámolása, a társadalom periférájára sodródottak visszavezetése és számának csökkentése kérdésében, dacára a Jóléti állam idoljának - és amikor az alsó-középosztály létbiztonsága veszélybe került, felerősödtek a társadalmi konfliktusok és az erőforrásokért folytatott harcok - elsősorban a cigány és nem cigány lakosság között.

Ezt a balodal nem tudta, vagy nem akarta kezelni, mert nem fért bele a szépséges liberalista eszmékbe.(Individuum elsőbbsége, egalitárizmus és a többi -) A Szociálliberális credó csődje ezen a tájon volt a legmarkánsabb.

Fontos kiemelni, hogy a 2002 és 2010 közötti időszak a Szociálliberális credó liberális hozzáállása a rendészeti kérdésekhez távol állt a magyar lakosság rendpárti elvárásaitól, így megerősödött egy államtól független rendvédelmi erő iránti igény. Ez vezetett a Magyar Gárda megalapításához és sikeréhez.

A másik fontos tényező a nemzeti csodavárás:

A szélsőségesek malmára hajtotta a vizet az elmúlt húsz évvel kapcsolatos általános társadalmi elégedetlenség és a politikai elitből való nagyfokú kiábrándulás is. Az elmúlt húsz év a társadalom jelentős része számára nem váltotta be a rendszerváltáskor a demokratikus rendszerhez fűzött reményeket. A 2006 és 2010 közötti általános életszínvonal-csökkenés tetőpontját pedig a 2008-ban kirobbant világgazdasági válság jelentette. Ez nemcsak a baloldali gazdaságpolitikára – ami jobboldali önmeghatározása ellenére a magyar szélsőjobboldal egyik fontos jellemzője – teremtette meg az igényt, de arra a típusú „anti-establishment” politikára is, amely a Jobbik identitásának alapján képezi.

Aztán persze még rátett egy lapáttal a baloldal helyzetében bekövetkezett változás is. Csalódás a baloldal politikájában, a meghasonlott prakticizmus az MSZP-n belül.

A Fidesz 1993-1994-es mélyrepülését követően az MSZP 2006-2010-es népszerűség-csökkenése számít a rendszerváltás utáni idők legjelentősebb népszerűség-visszaesésnek. A kormányzó szocialista párt támogatottsága négy év alatt 43%-ról kevesebb, mint a felére, 19,3%-ra esett vissza. A szocialisták népszerűségvesztésének okai között szerepelt a választási ígéretekkel ellentétes kormányzás – gyakorlatilag a ciklus teljes egészében megszorítások voltak napirenden –, a korrupciós ügyek állandósulása a politika napirendjén, emellett a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök körül kialakult negatív véleményklíma és a sikertelen reformok is hozzájárultak az MSZP meggyengüléséhez. Mindezek következtében a megszorításokat átélő, a szocialisták kormányzásában csalódott választók egy része - mivel a parlamenti pártoktól nem kaptak válaszokat problémáikra – a szélsőségesek felé fordult.

Azt gondolom, nem kell tovább folytatnom ezeket a tényezőket. Persze lehetne még beszélni az identitásválságról, az új identitások be nem illesztéséről, a FIDESZ tudatos tevékenységéről, amellyel az elitizmus és populizmus arcát helyezte az osztályharc helyébe. Egy olyan harcot, amely az undor, az utálat, és elutasítás primátusán alapul – a provokációkból és botrányokból táplálkozik.

Miközben a baloldalon még mindig nincs állásfoglalás arról, hogy vissza kell helyezni az osztályharcot a „jogaiba” (bár csak úgy csendese megjegyzem, hogy nem olyan biztos, hogy baloldalon a nagytöbbség tisztában van az osztályharc tartalmával és jelentésével – ez például lilla megnyilvánulásaiból is kitűnik) Nincs konkrét elképzelés az integrációval kapcsolatosan, és arról sincs elképzelés, hogy a multikulturanizmust hogyan is kell érteni. A legtöbben szajkózzák az EJENY-t meg az Eu. alkotmányt, miközben ez a két dokumentum a felelős azért, hogy például Magyarországon egyáltalán van létjogosultsága, a szélsőjobboldalnak. Ez a két dokumentum adja a törvényi jóváhagyást és törvényi keretet.

Hát tessék, kedves lapátkaszát, nem mondhatod, hogy nincs mit megemésztened.(viccelek ám megint)

Én azzal nem értek egyet, hogy a jobbik előretörését a szegénység növekedése segíti. Bármelyik programelemét nyitod ki ,olvasod el az igérete hit abban, hogy a "nemzet" egészének jobb lesz a programja által. ""aki velünk , a "nemzetet" építi" Írja, és ott látszik a fenyegetése , mert azt nem határozza meg, hogy kire vonatkoztat.Linkelném a jobbik programját, de itt törölni szokták. (w.jobbik.hu/programunk ) 26 területre tagolt.

Szót sem ejt viszont a szegénységről.((foglalkoztatási politika: 

A tartósan munkanélküliek és a munka világában idegenül mozgó munkaképes állástalanok számára végzettség szerinti, főállású közmunkaprogramot vezetünk be, melyhez közmunkabértáblát alkotunk. Aki nem vállalja a közmunkát, semmilyen szociális ellátásra nem lesz jogosult.Véget vetünk az etnikai alapú munkaügyi- foglalkoztatási támogatásoknak, és visszamenőlegesen, teljes körűen ellenőrizzük eddigi gyakorlatukat.Kötelezni fogjuk a kereskedelmi és szolgáltató multikat, hogy a magyar embereket legalább a nyugati bérek 80 százalékáért alkalmazzák.Garantáljuk a közszférában dolgozóknak az illetménytábla alapilletményeinek minden évben legalább az előző év inflációjának megfelelő emelését és bevezetjük a közigazgatás terén a teljesítmény alapú bérezés feltételeit.Lehetővé tesszük, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak.Megvizsgálnánk a korkedvezményes nyugdíj bevezetésének lehetőségét minden szakmában, különösen a bányászoknál és a vegyipari dolgozóknál.A mindenkori nettó minimálbér szintjének el kell érnie a mindenkori létminimumot.)

Az egyetemistáknak valóban a radikalizmus kell, amit a programban meg is találsz.

""Hogy a szegényedés okát  sajátosan magyarázták az nem volt összefüggésben a gazdasági helyzettel.

Az abból kivezető utat viszont a nem gondolkodók számára elfogadhatóva tette"" --én ezt írtam 

Ezt mondja minden nyilatkozatuk áthallásosan, aki nem dolgozik az nem lesz eltartva , csak a munkahelyet és annak létét nem garantálja, és azt sem. hogy a közmunkaprogram hogyan fog termelő munkává alakulni, avagy mindenki közmunkás lesz? Előképe ennek is van. A német autópályák közmunkában épültek a vh. alatt :( 

Mivel ezek az elemek nem nyilvánvalók , a "nem gondolkodók" számára a program maga vonzó lehet.

Én pedig számodra ajánlom http://mek.oszk.hu/08400/08480/08480.pdf link néhány oldalának átfutását. 

Egyébként ez a szellemi szint. A távoli jövőbe nézelődés, a "csináljuk meg" hurráoptimizmusa. 

Az hogy mindez lépésről lépésre mivel jár, kinek lesz nyeresége és vesztesége , mennyi idő alatt lenne változás? 

No az sehol. 

de ez a nemzeti varázspálca dolga lenne. Minden párt esetében.

A baj az, hogymost pedig ezt várja el a köz.

Ezért emlegetem én a kérdést, amelyre válasz nincs:

1.hogyan tovább? ahogy most

2.ahogy a helyzet engedi a lehető legméltányosabban 

3.valami földi jó igérete mellett 

a. Szanyi szerűen szocialistán

b. a társadalom egészére méltányosan

c.a jobbik/fidesz szerint 

d. valami másként, ami még nincs kitalálva, de a gazdasági adottság figyelembe vétele mellett

No ez a választék, de még ennek létezése sincs a közgondolkodásban.

((Az , hogy "zavarjuk el" semmit meg nem oldana, ha nincs közelfogadott hogyan tovább vízió))

 

Lilla!

Nem írtam, hogy a Jobbik a szegények pártja! 
Azt írtam, a szegénység növekedése miatt tudott előre törni. Éppen a beígért radikális, gyors változás ígérete miatt. 
Aki nagyon szegény, annak kell a gyors változás!

Ne haragudj kedves Lilla, de az egyetemistáknak Wittner Máriák, Usztics Mátyások meg Lovas Istvánok kellenek? NEM!  Az egyetemistáknak radikalizmus kell, mert ők is radikálisak, mert fiatalok. 
És ha a Jobbik a szegénységből kivezető utat a NEM gondolkodók számára tette elfogadhatóvá, akkor mit szóltak ehhez az egyetemisták?
Vagy két programja van a Jobbiknak?  Egy az egyetemistáknak, egy másik a szegényeknek?  

Az, hogy a Jobbik érzelmi területen hódít értrem! A gyűlölet is, a félelem is érzelem. A magyarkodás is az! 
De értelmi területen hol hódít? 
Abban az oktatási központban, ahol azt tanítják, hogy Haynau a magyarság megmentője volt?
Kérlek szépen nézz meg egy videót, ahol a Jobbik szellemi " atyja" beszél, az a férfi aki az oktatási központ egyik vezetője, és ezoterikus előadásokat is tart. ( Fent van a youtubon pár előadása.) 

Komolyan kérdem az szellemi szint? 

Nem a szegénység lökte a jobbik felé a népeket--nem a szegényeket csak( az egyetemeken a legaktívabbak), hanem az amit hirdet: radikális megoldásokat gyors sikerért.

Persze a 2003-as megalakulása folytatás volt "A Jobbik Magyarországért Mozgalom elődszervezete az 1999-ben alakult Jobboldali Ifjúsági Közösség volt, melyet egyetemisták és főiskolások alapítottak, s célja a nemzeti gondolkodású ifjúság összefogása volt. Az „elbukott” 2002-es országgyűlési választásután több neves közéleti személy (Wittner MáriaPongrátz GergelyTóth Gy. LászlóLovas IstvánUsztics Mátyás) kérésére a Jobboldali Ifjúsági Közösség 2003. október 24-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevet felvéve párttá alakult. Fő céljuk az volt, hogy a MIÉP bomlásával és háttérbe szorulásával reális alternatívát nyújtsanak a radikális jobboldali szavazóknak.[6]

Hogy a szegényedés okát  sajátosan magyarázták az nem volt összefüggésben a gazdasági helyzettel.

Az abból kivezető utat viszont a nem gondolkodók számára elfogadhatóva tette. Ez volt a sikere valódi oka. a jobbik nem a "szegények" pártja. 

Ezért nem is tud hatékonyan fellépni ellene szinte senki, úgy, hogy megingassa a nem radikális követőket.

a maffia emlegetése a fidesszel kapcsolatosan nem érinti a jobbik megoldási javaslatainak támadását is,( ez utóbbit inkább csak megrökönyödéssel fogadják , akik értik azt, hogy hova vezet az, de valójában nem támadják. )

A maffia gazdasági természetű, a jobbik pedig inkább érzelmi /értelmi  téren hóódít. Elbeszélnek egymás mellett. (Mindeközben a jobbik a fideszt csak a kevéssé radikális megoldások miatt támadja, és nem főként a gazdasági manőverei miatt. 

Viszont a 2018-as választás sok pártot fog indítani, és félek a parlamentbe demokratikus kevés jut be. 

 

Kedves PlalyA!
 

Várom a folytatást! Nagyon szeretem az írásaidat olvasni, mert logikai levezetésed nekem teljesen új! Ezért kíváncsivá tesz.
Most is kíváncsiskodni fogok! :DDD

  A felzárkózó periférikus kapitalizmusban élők (Ilyen Magyarország is) cipelte magával a Szoc.világrendszerből örökölt dolgokat, és még a Jóléti állam idoljának bűvöletében élt. - Hogyan is akart volna ezzel szakítani. (Az MSZP prakticistái a mai napig sem akarnak a Jólléti állam osztogató szociálliberális crédójával szakítani) Jól példázza ezt, a 2009-es Szocialista Internacionálé ahol Gyurcsány Ferencet alelnökké választják és az ott elmondott beszéde-melynek lényege, hogy igen kellenek a reformok, de nem vagyunk rá felkészülve - azaz maradjon minden a régibe)

 

 De mi lehetne egy párt, bármilyen párt ( pláne egy szociáldemokrata párt) célja, ha nem az emberek jóléte? 
És volt már Nyugaton jóléti állam, a szociáldemokraták hozták létre! 
Értem, hogy ma más a helyzet a banki kölcsönök miatt, de miért nem gyűrűzött ez be Svédországba, Dániába, Svájcba? Ott miért alapvetően más a gazdasági helyzet, és miért van az, hogy ha meg is legyinti őket a neoliberális szél, nem ülnek fel az általa keltett hullámokra? Mit csinálnk ők másként és miért nem tudjuk mi lemásolni amit ők tesznek?  

Végül mi az, hogy osztogató állam? 
KI termeli meg azokat a javakat, melyet az állam elosztogat?  

Kedves Lilla!

Pontosan érted a problémát, amelyet a "2"-es pontban előrevetítettél.

Abban nem értek egyet, hogy van felelőse a jobbik előretörésének, ha van, akkor mindnyájan azok vagyuk.

Engedtük.

Igaz 1987-ben ott Lakiteleken a mű kész volt!

Nem! - kedves Lilla!

Akkor mondhatnánk, hogy mindnyájan felelősek vagyunk, ha minden párt mindent elmondott volna a rendszerváltás után! De nem mondott el! Antall úgy magyarázta a szociális piacgazdaságot akkor, hogy az állam őrködik, nehogy valaki nagy bajba kerüljön, miközben a piac működik. Ez olyan ugrásszerű fejlődést fog eredményezni, hogy 10-15 év alatt elérjük az ausztriai életszínvonalat. Pár évvel később Horn azt mondta, hogy azért kell a tőkének kedvezni most, mert a tőke megerősödve rengeteg munkahelyet fog kiépíteni és akkor " lecsorog" a pénz. Fodor Gábor azt mondta, hogy azért megy lassabban, mert a "szoci örökség" megterhelő, és a kormányoknak kettős feladatuk van, a szoci hibákat helyre kell hozni, miközben a jelen gazdaságot is működtetni kell.

És tudnám sorolni, hogy ki milyen alatatódalt énekelt a politikusok közül.

Ennél nagyobb baj, hogy a középosztályt közös erővel elszegényítették,az értelmiséget olyan helyzetbe hozták, hogy ne merjen megszólalni, mert gazdaságilag függő helyzetet teremtettek számára. Márpedig kevés megérteni a társadalmi, gazdasági, politikai anomáliákat és kevés a válaszokat megfogalmazni. Hogy ki is mondják az igazságot, ahhoz az anyagi függetlenség valamilyen szintje kell. Mondjuk fél éves tartalék, hogy ha kirúgnak valakit a véleményéért, akkor ne váljon a családjával együtt földönfutóvá.

A szegényebb rétegektől pedig nem elvárható a politikai aktivitás! Gondolom mindnyájan ismerjük a Maslow piaramist.
Az így kialakított/kialakult társadalmat aztán 2008-ban elérte a világgazdasági válság, a még nagyobb szegénység, ami a legszegényebbeket a Jobbik karjaiba lökte. ( nézd csak meg, mikortól erősödött a Jobbik! ) 

A lakiteleki műhöz pedig ismerni kell, hogy a Magyar társadalomban a "népnemzeti" és az ún "urbánus" ( itt modern, a nyugathoz felzárkózó) szemlélet vagy vita,  minimum 150 éve jelen van. Csak a nemzeti szemlélet túlhangsúlyozása nem vezetett jóra ( Trianon) ezért azt a szocializmusban átterelték a kultúra, főleg az irodalom területére. Lakitelken is Csurka és Csóri képviselték ezt a nézetet, mert Antall nagyon is kereste a nyugati országok barátságát.

A Fidesznél ez csak szlogen! Ha jobban tetszik, politikai hívó szó! Annyira azért nem komoly, hogy olyan környezetet teremtsenek, hogy Ráhel itthon tanuljon és ne külföldön. De még annyira sem, hogy a finnugor eredetet elkezdjék vizsgálni. Nem megváltoztatni, CSAK vizsgálni. A lényeg, hogy nem kell komolyan venni.  

          

Kedves lapátkaszát!

Azt gondolom, hogy igazságokat fogalmaztál meg, da egyben azt is gondolom, hogy ez az igazság viszonylagos. Ha megengeded, ehhez szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni,

Szeretném külön tárgyalni a Jobbik előretörését Magyarországon illetve a szélsőjobb előretörését Európában. Noha nem független egymástól a két dolog- annyiban azért van különbség, hogy nem ugyan az az indíttatás. Még a volt Szocialista világrendszer országai és Magyarország vonatkozásában sem ugyan azok a problémák és indokok.

Kezdjük Európával hisz az az egyszerűbb.

A szociáldemokrácia második kompromisszuma teljes válságba került. A Schröder- Blair féle Harmadik utas irányvonal bebizonyította a neoliberalizmus- neokonzervativizmus tarthatatlanságát, és a Harmadik út tulajdonképpen az útkeresés gazdaságpolitikája. A Jóléti állam idolja nem tartható, és egyelőre nincs más helyette. Az a generáció, aki a 68-as diáklázadások generációja – kifulladt, elfáradt értékeiről kiderült, hogy egy része nem is volt baloldali, a másik részéről pedig az derült ki, hogy megvalósult, azaz nincs már értelme érte küzdeni. Mondhatjuk úgy, hogy a 68-as baloldali értékek kiürültek, tartalmilag nem jelentenek semmit csak szólammá degradálódtak vissza. Ezért mondom, hogy a szociáldemokrácia második kompromisszuma becsődölt (Bad.godesbergi program)

A szolidaritás - jótékonykodássá és valamilyen szinten rendszeres adakozássá minősült vissza, amelyet az egyházak kisajátítottak maguknak. A szakszervezetek munkája elsatnyult-és a szocialista, szociáldemokrata pártok rátelepedtek a szakszervezetekre, átvették a munkájukat és feladatukat. Tovább megyek nem is igen foglalkoztak azzal, hogy a szakszervezeteket, mint külső bázist üzemeltessék. Jellemző hogy még a 2003-as Porto Allegrei Szociális Világfórum fő mondanivalója az volt, hogy „nagyok vagyunk, baloldaliak vagyunk- hozzánk nem ér fel senki és semmi” Pedig már ajkkor sem volt így. Az útkeresés nem jűrt eredménnyel, bebizonyosodott, hogy a szociális problémákat nem lehet a kapitalizmus keretei között megoldani semmiféle alku és demosztokrácia nem képes megoldást hozni. 2008-as Venezuelai Szociális Világfórum már fordulatról beszél, új irányt és új direktívákat határozott meg. Természetesen ebben nem volt egyetértés a baloldali pártok között. Miért is lett volna. Még Európában sem.  A felzárkózó periférikus kapitalizmusban élők (Ilyen Magyarország is) cipelte magával a Szoc.világrendszerből örökölt dolgokat, és még a Jóléti állam idoljának bűvöletében élt. - Hogyan is akart volna ezzel szakítani. (Az MSZP prakticistái a mai napig sem akarnak a Jólléti állam osztogató szociálliberális crédójával szakítani) Jól példázza ezt, a 2009-es Szocialista Internacionálé ahol Gyurcsány Ferencet alelnökké választják és az ott elmondott beszéde-melynek lényege, hogy igen kellenek a reformok, de nem vagyunk rá felkészülve - azaz maradjon minden a régibe)

Ilyen helyzetben érte a baloldalt a Válság, amely az eddigi válságoktól eltérően egy teljesen újfajta válság. Az eddigi túltermelési válságok azért következtek be, mert fogyasztásnak nem voltak meg a pénzügyi alapjai, azaz a termelést azért kellett visszafogni, mert a fogyasztás nem tudta felemészteni a termelés által megtermelteket. A mostani válság viszont nem ilyen. A jelenlegi válságban rendelkezésre állnak a fogyasztás finanszírozására a pénz (Banki hitelek formájában) és rendelkezésre áll a termék is. Csak a pénz az fantom pénz, azaz a kinn lévő pénzzel nem áll arányba a megtermelt anyagi termék (Mondhatod, hogy ez jó, mert akkor lehet termelni) Nem lehet, mert a termék nem a fogyasztóhoz kerül (Mivel nem tudja fizetni a felvett hitelt ezért a bank elviszi) hanem a Bankok udvarára. Azaz, van fogyasztás csak nincs fedezet mögötte. Ezért újszerű ez a túltermelési válság a többihez képest éppen ezért nem lehet fiskális eszközökkel leküzdeni. A szociálliberális credó mikroökonómiája, nem működik

Ilyen helyzetben a feltorlódó problémák kezelésére – gazdasági, demográfiaI, életkörülmények romlása, vallási, ideológiai és egyéb – nem volt és valljuk be, ma sincs igazán követhető megoldásai a baloldalnak. Martin Shulz meghirdette a vissza az autentikus értékekhez című irányvonalát Európában - amelyet több kevesebb sikerrel próbált elplántálni - csak, hogy a Kelet-Európai országok ezt úgy értelmezték, hogy vissza a rendszerváltás előttihez – ami egyenértékű lett volna a szociáldemokrácia visszaszorításával - na, ezt nem akarták, és azt sem akarták, hogy a szoc.demtől balra állók előtérbe kerüljenek. Tehát az egész baloldal egy tetszhalott állapotba merült, aminek aztán az a következménye, hogy nem reagálnak, későn reagálnak, vagy rosszul reagálnak. A bevett klisék nem működnek, új formulákra meg nem futja. Jellemző hogy az Eu parlament ülésén Cohn-Bendit ugyan azon klisék alapján rohant ki Orbán ellen, amelyeket az 1968-as diáklázadás egyik vezetőjeként használt. Nem csoda, ha nem is volt eredménye és megindult a lejáratása Magyarországon. Tipikus példája ennek a Magyarországon megjelent Balra magyar- annyira félnek attól, hogy azonosítják a kommunista jelzővel - hogy a legkézenfekvőbb dolognak is ellenállnak, csak azért, hogy ne lehessen rájuk fogni a „komenista” jelzőt

Mindez azt eredményezte, hogy Eu-n belül radikális megoldásokat keresnek-, de most nem a baloldal radikalizálódik, hanem a jobboldal. A Szélsőjobb nyújtja, a nacionalizmussal és sovinizmussal a radikális megoldásokat és ő szolgáltatja azokat az új értékeket, amiket a baloldalnak kéne szolgáltatni.

Ráadásul a teljes baloldal egyöntetűen elhatárolódik attól, ha egy szoc.dem-től balra álló baloldali párt radikalizmusa kerül hatalomra, és ahelyett, hogy mellé állnának, ellene lépnek fel. Lásd Görögország – Sziriza, Pedig inkább segíteni kéne őket, hogy eredményre jussanak, és stabilizálni tudják a görög gazdaságot.

Röviden ennyit, folytatom Magyarországgal és a Jobbikkal.

Na, végre tiszta a kép, mert megtudtam, hogy Szanyi miért is írta ezt a blogot! Ezzel a bloggal jelzi programját, mivel már be is jelentette, hogy indul a pártelnöki posztért a nyári elnökválasztáson! Legutóbb, amikor indult, akkor 30 %-ot kapott. A blog értelmezése szerint nyerni akarna 18-ban. Ez jó is lenne, de félő, hogy egyénieskedésével, a többi párt kizárásával--főképpen ha nyerne is, mint elnök--, még nagyobb vereségbe futna be az MSZP. Vak is mondta, majd meglátjuk!

Pontosan érted a problémát, amelyet a "2"-es pontban előrevetítettél.

Abban nem értek egyet, hogy van felelőse a jobbik előretörésének, ha van, akkor mindnyájan azok vagyuk.

Engedtük.

Igaz 1987-ben ott Lakiteleken a mű kész volt!

// dr.Donáth szobra körüli vita előhozta aazt, hogy a Magyar Közösség eszmei közössége bizony búvópatakként végig jelen volt a háttérben. Az mszmp , mint párt azt az eszmeiséget nem tudta átfordítani, Gondolj csak a történelmi filmek sokaságára, a bennük lévő hazafias heroikus párbeszédekre, melyekben a magyarok nagyszerűsége volt kiemelve. Viszont őrizve azt a szemléletet, amelyet a XIX. században kialakítottak, és a két vh. között tovább őrizgettek, a mai jobbikig, fideszig// A politikusok azért valóban felelősek, hogy nem látták előre a kifejletet, és mivel ők is abban a miliőben szocializálódtak nem is tudták, hogy mi ellen kéne fellépniük.  Most meg már késő.

A jobbik hitet adott arra, hogy a dolgok radikálisan megoldhatók, és igen nem lehet kétség sem, hogy meg is próbálnák.

 

de

Ezért mondom azt, hogy a hallgatag többség bizony sok okos beszédet és meggyőzést vár. Van, aki akarja és tudja is azt számára nyújtani?. 

akarja-e meri-e bárki azt, hogy az alaptörvényt elemezze legalább annyira, amennyire plalyA megtette.

Igaz attól ő is visszarettent, hogy a felvetés megoldását is konkretizálja. Az hogy a probléma legalább már le van írva az már lépés, de hiába van állítva bűnbak, aki miatt....mert az a probléma hárítása, hogy más a hibás, attól még meg nem oldódik semmi.

A gazdasági nehézségek megoldására számtalan megoldás létezne, és van is a köz előtt. Nem azok hozták a jobbikot ennyire előtérbe, hanem a gondolkodásmód, hogy a magyarok mást érdemelnek......

a populizmus heroizmusa az ifjakat háborúba képes vinni, a gazdasági nehézség forradalmat talán , de háborút nem indít.

 

 

No! Legalább a végre a kevenc gondolatomban megerősítettél:

A többi amiről írtál, csak szöveg, de ezt köszönöm Neked: Ezért verem én itt évek óta a klavit:

"Hát hogyne, kedves lilla. Ugyan is az Aéaptörvény preambuluma alapján lehetne most Orbán ellen fellépni. Idézem nejked jó" 

" Tényleg elemezni kéne az alaptörvényt és erre hívatkozva lehetne Orbán ellen fellépni többek közöt. De a Jobbik ellen is felhasználható."

Ez a lényeg! Minden más szó felesleges!

Kedves Lapátkaszát!

Mivel nem látok veled kapcsolatban tisztán, nem akartam írni Neked. 

Azonban a mostani írásoddal  - már ha tényleg őszinte -, nagyon egyet tudok érteni.

Ne neheztelj rám ezért a bizalmatlanságért, nem árt óvatosnak lennie az embernek az ismeretlenekkel.
Nekem ugyanis volt már eléggé goromba kioktatásban részem egy Jobbikossal pár éve egy másik weboldalon, jól rám is ijesztett, mert valósággal azt követelte őlem, hogy kérjek BOCSÁNATOT tőlük, amiért azzal vádoltam őket, hogy egyes népcsoportokat "ki szeretnének iktatni"... (És akkor még finoman fejeztem ki magam!....)

Ezért írtam Piranhának, hogy vigyázni kell velük nagyon, mert alattomosan viselkednek, azaz, ha az érdekük úgy kívánja, barátságosak is tudnak lenni (mosoly), akár együtt is működnek az ellenzéki pártokkal (pl. bizonyos választási KÖZÖS jelöltek esetében), de amint elérték a céljukat, rögön kimutatják a foguk fehérjét (vicsorogva persze...)!

Továbbá, ami nekem nem teszett a 2010-14-es parlamenti ciklusban, hogy volt olyan közhasznú beterjesztése a Jobbiknak, amit bizony az MSZP-nek illett volna megtennie, de nem tette... 

Csodálkoznak, hogy felbátorodott a párt, s népszerűsége nőtt?!:(((

 

Elkezdtem olvasni a hozzászólásokat és hirtelen azt hittem hogy nem jó blogot nyitottam meg! ))

Demokratikus párt-e a Jobbik? 
Vona Gábor mondta, hogy a Jobbik nem demokratikus párt. Szerintem a legjobban ő ismeri a Jobbikot, és ha ő azt mondja, hogy nem demokratikus, akkor én elhiszem.

 http://www.origo.hu/itthon/20120128-vona-nem-vagyunk-demokratak.html

Mi a baj a Jobbikkal?

Hogy felismerte és megnevezte a társadalmi problémákat ( ez pl. dicséretre méltó) de torz és hazug válaszokat adott rá, amikor bűnbakként a cigányokat és a zsidókat nevezte meg a bajok okának.
A " probléma" megoldására pedig embertelen válaszokat adott, amikor a cigányok sterilizálásáról beszélt, vagy szöges drót mögé zárásukról. Szerintem normális ember ilyen megoldásokat egyszerűen nem fogadhat el.

https://www.youtube.com/watch?v=cJiP9bUOnY0

https://www.youtube.com/watch?v=Q-kZE2V0utI

A magam részéről nem kívánom visszaidézni azt a történelmi időszakot, amikor ez már megtörtént, de tudjuk, hogy megtörtént, ezért az emberek egy részében félelmet, másik részükben gyűlöletet kelt. És egyik sem lehet egy berendezkedés alapja, a kettő együtt pedig végképpen nem. 
Azon sem vitázom, hogy mennyi igazságtartalma van annak, amit a Jobbik ezzel kapcsolatban mond, mert az okokat tudatosan elhallgatja. A rendszerváltás előtt ugyanis a cigányok nem így éltek, a zsidók pedig nem vásároltak fel 1m2 területet sem.

Bizony mindenért a 26 év alatt regnáló politikusok a felelősek, a mai helyzet az ő bűnük.  Ezért mást büntetni aljasság.

Arról nem is beszélve, hogy a cigánygyerekek szegregálásától, a szülőképes cigány nők sterilizálásától, a zsidók megbélyegzésétől a gazdaság nem fog talpra állni!

Ahhoz ugyanis termelő üzemek és komoly piaci lehetőségek kellenek.

Ha a gazdaság nem áll talpra akkor egy fikarcnyit sem jutunk előrébb, és akkor Vonának két lehetősége lenne:

1) Beül a TV-be és elmondja, hogy milyen aljasságokat művelt a semmiért, majd lemond és halálbüntetést kér magára.

2) Egy újabb társadalmi csoportot nevez meg, akik miatt nem vitt a politikája előre. A betegeket, a szegényeket, az öregeket vagy a gyerekeket.

A következő ciklusban az ő elkülönítésük veszi kezdetét.     

Kedves lilla!

Mindig azzal akarsz küzdeni, amikor egy azaz egy értelmezést  igaznak gondolsz, és azt, hogy van más értelmezés is --a tiedtől eltérő--no azt el nem fogadod.”

Na, ne mond. Pontosan annak az értelmezésnek a nyomán jelentettem ki, hogy Európában egyetlen nemzetállam sem létezik - amelyet te idehoztál. Az én értelmezésem szerint minden állam Nemzetállam, mert a nemzet az adott országhatáron belüli népet jelenti.

Most akkor kinek van igaza. Ha azt hozom, amit te tartasz jónak azért nincs igazam, ha meg azt, amit én tartok jónak akkor azért nincs igazam – vagyis megint tiszta és világos, hogy nem vitát akarsz, hanem vitatkozást.

„Magyarország ma a kerítése megépítésével és belső retorikájával nemzetállamként viselkedik.”

Milyen értelmezés szerint kedves lilla? Írd már ide- de ne linkelj.

Én a helyedben elolvasnám az alaptörvény preambulumát, meg a saját szövegedet amelyet épp az imént idéztem és lám! pont az ellenkezője!  azaz amire az alaptörvény büszeke, azt Te éppen elemzésre ajánlanád .”

Hát hogyne, kedves lilla. Ugyan is az Aéaptörvény preambuluma alapján lehetne most Orbán ellen fellépni. Idézem nejked jó

„Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. ( Nemzeti hitvallás 7. pont)

Mi a fenéről beszélsz kedves lilla. Tényleg elemezni kéne az alaptörvényt és erre hívatkozva lehetne Orbán ellen fellépni többek közöt. De a Jobbik ellen is felhasználható.

AZ idézetedből.” Illyés Gyula értelmezéséhez tegyük még hozzá azt is, hogy a patrióta és a nacionalista jelentése ugyanaz: ’hazafi’. Lásd lennebb.

Csakhogy ez így felelőtlen összemosás. A patrióta az egy erkölcsi állásfoglalás, a nacionalista pedig politikai állásfoglalás nem egy a kettő. Pontosan az udézett szempontok szerint amire hívatkozol a patritizmus az az nacionalizmusnak az elhalványult más nem használt jelentése. Akkor most megint mivan kedves lilla.

Továbbá néhány dologra szeretném felhívni a figyelmedet.

Azok a román lapok, amelyek a székelyföldi területi önkormányzat igényével kapcsolatban időnként „székely nacionalizmust” emlegetnek, kétszeresen tévednek: 1. a székely nem külön nemzet, mert magyar”

Ez nem így van.

„Másfelől a nemzet fogalma nem foglalta magába a parasztságot és a városi polgárságot. (De ez alól is volt kivétel, Erdélyben például a középkorban elismert három nemzet egyike volt a szász városok polgársága. A másik kettő a magyar és a székely volt: jellemző, hogy a magyar ajkú, de kollektív előjogokkal rendelkező székelységet önálló nemzetnek tekintették”

Ha már a mű szerzője vissza megy a középkorig és a „natio” fogalmára hivatkozik akkor  teljes egészében alkalmazza azt, ne csak addig ameddig az ő igazát bizonyítja.

Éppen ezért a mű mondanivalója az ehhez hasonló tévedések miatt annulálható és ignorálható kedves lilla.

„Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata alapján nem bűn az eszmék terjesztése, mert egy egészséges társadalom nem vevő azon gondolatokra, és nem néma, hanem fellép a populista igéretek ellen.”

Tényleg? Akkor a világ tele van beteg társadalmakkal kedves lilla. Kezdve a demokrácia csimborasszójának tekintett USA-val Mikor is lépnek fel a populista ígérgetéssel szembe? Nézd már meg az elnökválasztási kampányt. Csak is populista igérgetésekről szól. Vagy nézd már meg az angol választásokat ugyan az. Ne etess már ilyenekkel.

Nem beszélve arról, hogy én azt írtam, hogy az EJENY értelmében nem bűn a szélsőséges és náci eszmék terjesztése. Nem az eszmékről írtam, általában hanem egy konkrét eszméről, amelyet be is határoltam, hogy szélsőséges és naci. Erre te jössz egy olyan megfogalmazással ahol nem lehet tudni, hogy az eszmének melyik megfogalmazására gondolsz és kijelented, hogy a társadalomnak kell kontrollálni- ez nagyon jó sőt eszméletlenül jó( akkor most a társadalom fog engem kontrollálni- kedves lilla hisz használtam az eszme szót – hogyan?)

„Az eszmék akkor válnak veszélyessé, ha úgy terjednek, hogy a társadalom nem kotrollálja. Nem különíti el, nem zárkózik fel ellene. Hogy ki ezért a hibás? Valószínűleg mindnyájan.”

Hát ez remek. Akkor tudjuk a tutit. Csak úgy csendesen érdeklődöm, hogy azt az eszmét, hogy aki nem dolgozik az ne is egyék- hogyan kell kontrollálni a társadalomnak.

Figyelj lilla „A köznyelvben minden gondolat, ötlet, mely elvéül szolgál egy cselekvés, intézmény, mű megvalósításának.” Ezt hogyan kell kontrollálnia a társadalomnak, oda megy a társadalom az emberhez és jól pofánvágja mert ezta cselekvést nem szabad véghezvinned mert ez társadlaom ellenes? Vagy hogy gondolod.

De ami ennél sokkal lényegesebb az eszme fogalma- „Az eszme legáltalánosabb jelentésében 'valamilyen értékesnek tekintett jelenségről alkotott fogalom”

Ezt még mondjuk, valahogy el is fogadnám, de hogy hogyan lehet a társadalomnak kontrollálni az eszmét, amikor valamely jelzős szerkezet elemeként jelentkezik –pl. eszméletlenül csúnya nő – azt nem tudom. Te biztosan, mert nagyon egyértelműen teszel kijelentéseket ( és még engem gyanúsítasz olyannal, hogy lezártnak tekintek, egy meghatározást- akkor te minek tekinted például az eszmét, mint fogalmat- ugyan már kedves lilla, megint csak vitatkozni akarsz.)

Inkább hagyd abba. S ha vitázni akarsz- akkor maradj a vita térfelén, és ne akarj átmenni a vitatkozás térfelére.

Lakitelek...

Jajjj, ne gyertek már ezzel!

Az a "csicsás" hely, melynek lérehozója (SAJÁT TV - BELI NYILATKOZATA SZERINT!!!) úgy vette fel a felépítésére az "E" hitelt, hogy tudta, SOHA sem fogják visszafizetni, számomra - bármi is hangzott ott el bárkik által - bizony HITELTELEN!
Ezért aligha érdekel, miféle "nyilatkozat" hangzott ott el!
Még a név említésétől is feláll a szőr a hátamon!
Lakitelek bizony csalás révén jött létre, enélkül csak síkság lenne az Alföld közepén!:(((
Kérdem én: Lett valakinek valami baja belőle? Tudtommal NEM! Sőt...

/Volt kiől tanulni a Fidesznek, hogyan műxik az Univerzumban a "fekete lyuk", melyben MINDEN nyomtalanul eltűnik! :(((/

 

Mindig azzal akarsz küzdeni, amikor egy azaz egy értelmezést  igaznak gondolsz, és azt, hogy van más értelmezés is --a tiedtől eltérő--no azt el nem fogadod. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet%C3%A1llam 

Jobb lett volna, ha tovább is elolvasod a szöveget innen nemzetállam ügyben

Magyarország ma a kerítése megépítésével és belső retorikájával nemzetállamként viselkedik.

egyébként trianon törekvése a nemzetállamok létrehozása volt. Hogy az évszázados viták nem csitultak az akkori békemegállapodások nyomán , hogy a területi határviták háborút szültek éppen az mutatja a nemzetállami törekvéseket és a nemzetállamok létét. Hogy nemzettestvéreik felszabadítása/ megvédése a retorika, még kőkekémény gazdasági érdek, és hatalom vágy motiválj. A "nemzet érdeke  mind a többi előtt" 

Ebben sem a többi mellett--és a velünk élő nemzetiségek szóba sem jönnek http://www.nemzetiforum.hu/index.php?id=lakiteleki_nyilatkozat  

Én a helyedben elolvasnám az alaptörvény preambulumát, meg a saját szövegedet amelyet épp az imént idéztem és lám! pont az ellenkezője!  azaz amire az alaptörvény büszeke, azt Te éppen elemzésre ajánlanád . 

http://www.kronika.ro/szempont/nacionalista_e_a_soviniszta/print 

Innen meg kiragadhatnám a soviniszta értelmezését de tedd meg Te (e forrás szerint : soviniszta nacionalista --új értelmet nyer )Hogy mi a baj a jobbikkal? amelyeket felsoroltál az az amit mondanak rá , de ettől még megteremtette azt a hitet az emberekben, , hogy rendet kell tenni, és hitet adott hogy azt radikálisan lehet megoldani. Pedig a problémákat nem lehet radikálisan megoldani, a társadalmi problémákat leküzdeni igen hosszú idő. 

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata alapján nem bűn az eszmék terjesztése, mert egy egészséges társadalom nem vevő azon gondolatokra, és nem néma, hanem fellép a populista igéretek ellen. Itt nem történik az meg, éppen a hallgatag többség okán. ez a történelmei beidegződés. 

Lépésről lépésre minden elfogadottá válik, és mindig van valami ok, amellyel nem értünk egyet, hogy aztán az egész kérdésben ne történjék semmi.

Az eszmék akkor válnak veszélyessé, ha úgy terjednek, hogy a társadalom nem kotrollálja. Nem különíti el, nem zárkózik fel ellene. Hogy ki ezért a hibás? Valószínűleg mindnyájan.

A hallgatag többség sem mentes ettől.Sőt!

//amelyeket lezárt tényként gondolsz , azok más forrásban kutakodva nem is annyira tények!" // 

Ezért mondom azt, hogy a hallgatag többség bizony sok okos beszédet és meggyőzést vár. Van, aki akarja és tudja is azt számára nyűjtani. 

akarja-e?

 

Kedves lilla!

„28 nemzetállam van Európában. Nem is jutnak egyezségre.”

Ez nem igaz. Európában egyetlen nemzetállam sincs. A Nemzetállam fogalma szerint akkor beszélhetünk Nemzetállamról, ha az etnikai határok és a földrajzi határok egybe esnek. Ilyen állam pedig Európában nem létezik a Világon is nagyon kevés van talán kettő vagy három. Nem tudom miért kell idekeverni a Nemezetállam kérdését. Főleg minek kell csúsztatni.

Magyarország mindenképpen az . Orbán tett erről.”

Magyarország ha megfeszülmeg  vagy ha Oebán cirkuszi mutatványos lesz, akkor se tud Nemzetállam lenni. Objektív akadálya van.

„Hogy a témát ennyire elutasítod, no az a beszédes!”

Nem tudom, szerintem nem utasítja el – aki elutasít az te vagy, és nem a téma,

„Trianon után a béke nemzetállamokat hozott létre többé kevéssé. Nem is tudnak könnyen közös megoldásra jutni, csak hosszas tárgyalások eredményeként.”

Hogy te mekkora sületlenségeket hordasz össze. Pont triannon hozott létre nemzetállamokat – na ne. Mit szólnak ehhez a Németek, mondjuk. Vagy nem azért jutott hatalomra a náci párt mert vissza akarták szerezni a területeiket- mondjuk Sziléziát? Esetleg az oroszok mit szólnak ehhez? Mikor el se fogadták az I. Párizsi Békeszerződést. Csak 500 kilométerrel került keletebbre a határuk mint volt korábban

Lilla menj már. Ez azért durva csúsztatás.

„Lakiteleken lefektették a magyar nemzetállam összes kritériumát. Lassan megvalósul.”

Hogy Lakitelken mit feketttek le azt nem tudüm, leginkább a szőnyeget, de hgy nem a Nemzetállam kritériumát az biztos. Azt ugyan is nem egy párt határozza meg a világ számára.

i”Az alaptörvény pedig pont azt rögzíti követendő célként, amelyet plalyA éppen másként lát.”

Mi az amit én másképpen látok?

„Mi is a baj a jobbikkal szerinted?  el tudnád magyarázni egy semleges szemlélőnek?”

Az a bajom, hogy náci. Ennyi és nem több.

S, hogy miért az? Mert megfelel annak az öt kritériumnak, ami a náci-pártot jellemzi.

1.            Soviniszta nacionalizmus

2.            Vezérelv (führerprinzip) tekintélyelvű autokratizmussal

3.            Rendpárti, militáns megjelenés

4.            Az állam uralma a több párt rendszerrel, a gazdasági pluralizmussal és vallásszabadsággal szemben

5.            A radikális társadalom-, gazdaság- és állam átalakítás az antiliberalizmus és antikapitalizmus mentén történik

( te ugyanis semleges szemlélőt írtál annak meg ez elég - nem pedig hülyékről, elvakultakról szélsőjobboldaliakról és egyéb  idióta elemekről akarsz beszélgetni - azoknak meg el kell magyarázni hogy mi mit jelent és miért azt jelenti- kedves lilla. Nem mindegy hogy mit írsz le.)

Bocsi, de  te akarsz Nemzetállamról, meg Nemzetistenről polemizálni, mikor még azt sem tudod elfogadni, hogy az EJENY értelmében meg az Eu  Alkotmánya értelmében a szélsőséges, neonáci eszmék terjesztése nem bűncselekmény, és nem elitélendő dolog. Azt sem vagy hajlandó tudomásul venni, hogy az 1948-ban kiagyalt EJENY kifejezetten politikai célzattal, csak is a Szocialista világrendszer ellen jött létre, csak rajta marad a Világon, mint szamáron a fül.  Tán innen kéne kezdened a nemzetisten polemizálásodat meg a Nemzetállam kitételeidet.

Ja, ezek nem sértések kedves lilla - hanem tények. 

Lakiteleki nyilatkozat

olvasd el!

 

Kedves Lilla!

Mi a jó a Jobbikban? Te vetetted fel a Jobbikot így tied az elsőbbség!

Tehát 28 nemzetállam van az Unióban, Hazánk az nemzetállamabb a nemzetállamnál-értelmezésed szerint!

Trianon előtt azok az államok, amelyikek nem tagozodtak egy monarchiába, vagy nem uralkodott rajta egy másik nép milyen állam volt?

Mikor alakultak ki a nemzetállamok?

Milyen témát utasitok el? 

Ez a lakitelki dolog sem egyértelmű számomra?

 

 

 

28 nemzetállam van Európában. Nem is jutnak egyezségre. 

Magyarország mindenképpen az . Orbán tett erről. 

Hogy a témát ennyire elutasítod, no az a beszédes! 

Lehet, hogy a nemzetistennél annyira meghökkentél, hogy egy XIX.századi gondolkodásmód ma is él:http://www.kecel.jobbik.hu/vorosmarty_mihaly_honszeretet itt a teljes vers--mindent elmond pontosan "S a nemzet isten képe lesz,

Nemes, nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve
Az éggel mérkező. " 

Trianon után a béke nemzetállamokat hozott létre többé kevéssé. Nem is tudnak könnyen közös megoldásra jutni, csak hosszas tárgyalások eredményeként.

Lakiteleken lefektették a magyar nemzetállam összes kritériumát. Lassan megvalósul.

http://kapcsolat.hu/blog/playa3/16067-prakticizmus-diszkret-baja-ivreszAz alaptörvény pedig pont azt rögzíti követendő célként, amelyet plalyA éppen másként lát.

 

Hányan olvasták? Hányan gondolják ugyanazt?(társadalmi vonatkozásban fejezet)//én szívesen beszélgetek erről a témáró, de ellenségesen nem! Ha nem akarod még a belegondolást se, akkor mi a francnak ellenkezünk --többet ront , mint elősegíti a cselekvést.

Mi is a baj a jobbikkal szerinted?  el tudnád magyarázni egy semleges szemlélőnek?

Kedves PlalyA! 

Én tisztletben tartom mindenki véleményét, de várjuk meg a válaszást és ki fog derülni kinek a véleménye volt megalapozott.  A műtét utáni helyeeb látást csak hangulat javításnak szántam, de nem vettétek s lapot. Pláne nem volt szándékom senkit sem mgsérteni. Még nehezen olvaok így csak néha fordulok elő mostanában. Piranha reakciójára meg nincs  mit mondanom. Ha nem akar velem vitatkozni lelke rajta.

További jó ügyköést.

Milyen érv ami nehezen védhető?

Hol beszéltem arról, hogy az MSZP utod pártja az MSZMP-nek!

Nem emlitettem hogy a Jobbik az valakinek az utód pártja, ideáról beszéltem!

Kérlek magyarázd el légyszives az alábbi sorokat mert nem értem:

"Ettől még választott és hirdetett nézetrendszere nincs elemezve a köz előtt. Vitára sincs bocsátva úgy amúgy érdemben. Sokan sokfélét gondolnak, de határozott fellépés ideje ellene még nincs itt, vagy nem is vállalja fel senki!"

 

Ez az érv nehezen védhető

Az mszp nem utódpártja az mszmp-nek 

a jobbik sem utódpárt.

Ettől még választott és hirdetett nézetrendszere nincs elemezve a köz előtt. Vitára sincs bocsátva úgy amúgy érdemben. Sokan sokfélét gondolnak, de határozott fellépés ideje ellene még nincs itt, vagy nem is vállalja fel senki!

plalyA felvázolt egy sort: kell csinálni...

Csak éppen nem mondta el, hogy kinek is kéne végbevinni?

Nincs is bevállalója.

 

 

Dehogynem demokratikus kedves Lilla, mint ahogyan hitler pártja is szocialista volt!

Előkaptál egy témát, most ezt üzöd a bevállaljuk-e a Jobbikot c. kérdésedet. Vállald be.

A Nemzetistennél is megakadtál, mint egy rossz gramofon, pedig linkjeid között elveszett a lényeg, és hiába irtam, hogy mit jelentett az a nemzetisten( Bár már magótlól a szótól is égnek áll a hajam) 1848-tól a magyar történelemben, de én primitiv vagyok, és csak heherészek, de PlalyA szépen türelmesen el is magyarázta több oldalon keresztül, hogy amit MM egyszer egy konferencián egy dologra ráhuzott, azt nem lehet mindenre és mindenkire huzni!

Milyen nemzetállamokról beszélsz, mondjál egy-kettőt légyszives? Mit jelentenek a nemzetállamok a Te felfogásodban, és hány ilyen van az Unióban?

Valahogyan nem stimmel ide sem a Röhring idézeted, sem a német lelkész idézete sem!

Megyek mert engem is elvisznek!

 

Oldalak