Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves csehjóska!

Miből gondolod, hogy akiket te rablóhordának titulálsz az az uralkodó osztály? Én ilyet soha sem mondtam - sőt azt mondtam, hogy ők a látható elit, akit a tömeg utálhat, de semmi más szerepe nincs, mint az uralkodó osztály hegemon projectjének és irányítási sémájának a végrehajtása.

A gondoskodva uralkodás, és a társadalom menedzselés lépéseinek végrehajtása. Ne tévedj el. Orbán Viktor és tsa. az nem az uralkodó osztály – ők a látható elit. Velük foglalkozol és nem azzal, hogy az uralkodó osztály mit tesz veled. Nem azzal, hogy kizsákmányol, hogy megnyomorít. A látható elitet dobja neked martalékul, és te vagy olyan, hogy az eddigi osztályharcot behelyettesíted az elit és populizmus harcával. Azzal a harccal, amely a botrányokból és provokációkból táplálkozik és az undor primátusára épül.

Miből gondolod, hogy ezeket kell megkérdezni? Nem értem. Mi közük nekik a hatalomhoz – semmi.

Igen, a hegemon project és irányítási séma legitimációja – amit ti demokráciának neveztek – de semmi köze sincs a demokráciához. – (Közbevetőleg, csak azért mert például a gazdasági kérdéseket nem lehet demokratizálni –az meg már milyen demokrácia akkor – tehát nincs demokrácia a kapitalizmusban nem is volt és nem is lesz) - Csak a hegemon project és irányítási séma legitimációja van - és igen ahhoz az uralkodó osztály megszerzi a tömegek támogatását, legtöbbször félrevezetéssel, ígérgetéssel – de megszerzi. És igen valóban a tömegek számára perifériális kérdéseket tesz központi kérdéssé - hogy a valóban központi kérdéseket elfedje.

És igen, ha a baloldali párt akar lenni a látható elit, azaz ő akarja az országot kormányozni – akkor olyan programmal kell elő állni - amit az uralkodó osztály elfogad és látja, hogy a baloldali párt programja is teljesíti a hegemon project és irányítási séma követelményeit.

Igen, kedves csehjóska, ez a program nem lesz baloldali - ne is várd. Legfeljebb arra ad lehetőséget, hogy a baloldali értékeket valahogy becsempéssze az adott párt a hátsó ajtón.

Ha nem ezt teszi a baloldali párt, akkor sohasem lesz kormányzó párt. Legalább is addig, amíg ez a hegemon project és irányítási séma van érvénybe – ami most van. Amikor az változik (egyébként igen ritkán szokott változni - ahhoz valamilyen kataklizma kell) akkor majd lehet gondolkozni, a hogyan továbbon. Forradalomról meg Magyarországon ne vizuáljunk, mert legfeljebb csak a totalitárius Nemzetállam jut a tömeg eszébe - és nagyon rá fog erre fázni.

A tömeg az befolyásolható, és neked is előre szólok – Át fognak verni 2018-ban, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Bizony. Mert a jelenlegi magyar tudati állapotából az következik hogy Jobbik és totalitárius Nemzetállam.

Lesz majd itt minden szép és jó. Cigányüldözés, migráns hajkurászás, politikai ellenfelekkel való leszámolás, zsidózás és minden, ami egy totalitárius Nemzetállamban szokás. Nyugodj meg, a tömeg pedig tapsolni fog neki. Míg ők nem kerülnek sorra. Az már nem lesz olyan vicces – csak hogy akkor már késő – mint rendesen szokás magyaréknál.

Most tökéletes társadalmi béke van! 

Még a tüntetések sem sikerülnek! 

 

"Egyrészről azért mert abalodal egyenlőre nem képes olyan programmal előjönni amit az uralkodó osztály is elfogadna- másrészről még ha sikerülne is, a legitimációhoz  szükséges idő már kevés ( nem a pénz- mert azt az uralkodó osztály úgy is benyomná- az idő kevés, hogy a tömeggel elhitessék, hogy a perifériális kérdések nekik központi kérdéssé váltak)"

Akkor miért beszéltek itt "rendszerváltásról" ?(Vagy egyáltalán ohajtásáról.) Melyik "forradalmi oldal" vette figyelembe, hogy  az általad "uralkodó osztálynak" titulátt rablóhorda miként viszonyul a változást igénylőkhöz?Ja értem én a hozzáállásodat, Te úgy gondolod, előbb kérdezzük meg a bitorlókat, hajlandók- e lemondani kiváltságaikról, a szabad országrablásról, és ha áldásukat adják erre a szándékra, akkor pénzt és lovat is adnak alád hogy megvivd a kis szabadságharcodat ? A "tömeg" pedig csak a hivó szóra (hihető , igazságosabb társadalmi viszonyokat igérő,) vár és akkor is oda áll, ha az ezt hirdető politikai alakulat feneke kint van a nadrágból - anyagiak hiján. Továbbá az sem nagyon érdekli a többséget (plebej), hogy a fentieket hirdető, valló politikai erő melyik formációba soroltatik (szocdem,stb), annál inkább figyelnek arra, hogy van-e ilyen -akkor majd "odaállnak" (És közben az sem érdekli őket, a programot "elfogadja-e az uralkodó osztály.")

de ! csak jelezni akartam, hogy mit használ a köznyelv :) 

bázisdemokrata 

"A bázisdemokrácia alapjai:A bázisdemokratikus felépítés az 1970-80-as években kialakuló zöld pártok egyik alappillére volt. Ennek az elvnek a követése több fontos ismérvben testesült meg, így például az imperatív mandátum alkalmazásában, a párton belüli transzparencia kiterjesztésében és a kollektív döntéshozatali formák valamint a kollektív vezetés intézményének alkalmazásában. A bázisdemokrácia igénye ugyanakkor olyan magasztos eszmékkel is párosult a zöldek körében, amelyet e pártok többnyire civil mozgalmi múltukból emeltek át. Ilyennek minősül a radikális oligarchizáció-, a bürokrácia- és a professzinalizáció-ellenesség, amely olyan kritériumok formájában jelent meg, mint a párhuzamos tisztségviselés tilalma, vagy a tisztségek viselésének időbeni korlátozása (amelynek szélsőséges formája akár a képviselők ciklus közbeni rotációját is lehetővé tette). Az említett elvek sajátosságaként említhető ugyanakkor az is, hogy a parlamentbe kerüléssel, a zöld pártok a professzionális politizálás követelményéhez alkalmazkodva fokozatosan feladták kezdeti bázisdemokratikus jellegüket, ami belső struktúrájuk és döntéshozatali mechanizmusuk átalakulásával is együtt járt."

kismillió találat, de valódi baloldalinak hirdetik magukat :) 

Ha dk ordoliberális, akkor nem szociálliberális. 

Csakhogy én nem vagyok közgazdász! Ha piacok szabályozó szerepébe beleszólna állami eszközökkel a szükséges piaci szabályok felett is, akkor mégsem szociálliberális, mert ők a rászorulókat támogatnák , de a piacot békén hagynák-- 

""Egyébként például az MSZDP jelentette be - még 2010-ben, hogy a második kompromisszum miatttartják árulónak a modernnek mondott szociáldemokratákat. Onnan tudom én is"" 

 

Csakhogy az mszp is árulózza az összeset, aki a társadalom teljes vertikumára érvényes törvénykezést tart elfogadhatónak. És nem akar kapitalizmus megdöntésével, meg meghaladásával bajlódni . :) 

Mindegy Bokros tiltakozik a dk jobboldali minősítése ellen, Te pedig a baloldali minősítése ellen 

No ez a csúcs!

 

Kedves lilla!

Miből gondolod, hogy a dk szociáldemokrata? A dk szociálliberális és nem szociáldemokrata. 

Magyarországon van szociáldemokrat párt egy jó csomópl. Történelmi Szociáldemokrata Párt, Magyarországi Szociáldemokraták Pártja, miből gondolod, hogy a DK az lenne.

Egyébként például az MSZDP jelentette be - még 2010-ben, hogy a második kompromisszum miatttartják árulónak a modernnek mondott szociáldemokratákat. Onnan tudom én is - kedves lilla.

Másrészről pedig mi az hogy bázisdemokrata? Az milyen ideológia?

SZóval nem is értem miről beszélsz?nem lehetne pontosabban megfogalmazni, hogy mire gondolsz?

 

http://www.atv.hu/videok/video-20160607-dunaujvaros-tanulsagai  

Azért ezt hallgasd meg. 

Még Bokros sem tudja, hogy az mszp és dk között mi a különbség

nem taartja épeszű dolognak, hogy a

szocialista árulózza a szociáldemokratát máig :( 

mszp(szocialista ) dk (szociáldemokrata) PM ( Feltétel Nélküli Alapjövödelem párti) Együtt(bázisdemokrata), lmp (antiglobalista zöld baloldali , néha ő is bázisdemokrata :) ) lmp (liberális) MoMa ( jobboldali konzervatív) 

No ! Ők a potenciális leváltók! 

És mi a közös közöttük?! 

Csak praktikus törvényekre lennének képesek meghozni, amely egy-egy szakterületet promt szabályozna, de a föld birtoklás kérdése már ezt meghaladná.

Így aztán sok küzdelem áll még előttünk! 

Közben mégis együttműködés kell, praktikus megállapodások Orbánig, , Orbán után  pedig új választás, ha még lesznek addigra külön pártok. És nem egypárti lesz a terep! 

 

Nekem viszont Ő nagy felfedezés! Bárcsak indulna!

http://www.atv.hu/videok/video-20160607-adert-kerdezi-az-mszp-az-mnb-ugyeben

Kedves Plessatt!

Hát.... ha csak meg nem világosodik a magyar - de nem úgy mint 89-ben- hanem attól egy kicsit komolyabban - akkor nem lesz itt balodali váltás.

Egyrészről azért mert abalodal egyenlőre nem képes olyan programmal előjönni amit az uralkodó osztály is elfogadna- másrészről még ha sikerülne is, a legitimációhoz  szükséges idő már kevés ( nem a pénz- mert azt az uralkodó osztály úgy is benyomná- az idő kevés, hogy a tömeggel elhitessék, hogy a perifériális kérdések nekik központi kérdéssé váltak)

azt gondolom, hogy ez nem fog menni- nem azért mert nem mehetne- hanem azért mert az MSZP el van foglalva a nyári elnök választással- aztán az uj elnök azzal- hogy megküzdjön a platformokkal aztán a prakticista tömbbel és mire ezeken túljut már nincs ideje egy program megírásához.

öszefogásról szó nem lehet- együttműködni meg nem tudnak, éppen amiatt, hogy az új elnöknek az "életéért" kell küzdeni - (lásd 1998 - 2000 Kovács László)

a többi balodali pártmeg csak figyeli, hogy mi a fenét csinálnak az MSZP-ben.

Egyenes út a balodali szibériába. Azt hiszem ezen nincs tovább találgatni. 

Tudod már annyi úton elindult az MSZP- hogy azon se csodálkoznék, ha az egyiken jöne magával szembe.

 

Kedves lilla!

Milyen törvényekről beszélsz egyáltalán? Hisz, először meg kellene nyerni a választást, nem gondolod? Kivel tudod elképzelni a győzelmet? Most vagy froclizol bennünket, vagy a naivitás beszél belőled. De ezt nem hiszem!

Sajnos, a látszat az, hogy ebben az országban pozitív változás nem lesz. Nem, mert sem az emberek, sem a pártok nem is akarják. Ebben az esetben pedig, kedves lilla, nagyon is előre futottál. Egy kicsit fékezz, kérlek tisztelettel!

Kedves plalyA!

Tökéletes választ adtál, de engem nagyon elszomorított! Az is elszomorított, amit Tóbiástól hallottam az este a TV-ben. Ő továbbra is bízik magában, bízik abban, hogy egyedül a pártja segítségével leváltja a FIDESZ-t 18-ban. Hogy honnan ez a cinizmus, vagy mondjam, óriási butaság és még azt akarja, hogy ezt el is higyjük! Beképzeltek, hazúdnak, ragaszkodnak a végsőkig a székükhöz. Ez van!

Kedves lilla!

Mire gondolsz? Miféle törvényekre?

Miféle saját útra. Az miért nem jó amit egyszer már leírtam? 

Egyetértek! 

de mi lenne a saját út?

Miféle szellemben íródnának az első törvények?

(egy váltás után?)

Kedves Ferdinánd Béla!

Azt gondolom, hogy megoldás mindig van.

Talán az USA és az EU segitene, hiszen az orbán banda tüske a medve talpában, de ami tragikus nincs kinek.”

Úgy gondolom, hogy egyik se segítsen – minek, azért hogy aztán legyen megint kit okolni. Ennek a népnek nem kell ahhoz segítség, hogy önmagát ellehetetlenítse. Ha valaki segíteni szeretne akkor azonnal ő a főbűnös.

Egyébként pedig ha valaki kívülről segait az úgy sem jó, mert az a saját véleményét és meggyőzdését szeretné viszont látni – a magyarnak ilyen meg aztán végképp nem kell- de ne is kelljen.

Gyermekeink pedig külföldön dolgoznak, és ki tudja hazajönnek-e valaha.”

Nem, nem jönnek,és ne is jöjjenek. Ilyen országba-pontosabban ilyen népnek nem kellenek a gyermeik. Akik csak a csodavárásban bíznak és nem magukban meg a munkájukban. Azok még azt sem érdemlik hogy fennmaradjon a nevük.

„Nincs olyan erő jelenleg a demokratikus oldalon aki meg tudná oldani a helyzetet”,

Először is nincs demokratikus oldal. Amit ma demokráciának neveznek, az az uralkodó osztály hegemon projectjének, és irányítási sémájának a legitimációja. Másodszor van erő, csak az a magyarnak nem kell - mert annyira megszokta már hogy valakitől várja a csodát - hogy azt nem hiszi el, hogy önmaga is meg tudná oldani - te sem hiszed el. Akkor mit vársz, a csodán kívül. A nemzeti szolipszizmus és nemzeti csodavárás - az nemzeti sport nálunk (egyébként én sem jöttem volna haza, ha nem lett volna muszály – pedig én nyugdíjas vagyok- bocsánat szolgálati járadékos)

„Jobbikot pedig nem akarják .”

Ki? A magyarok – dehogy nem. Hisz nem a totalitárius állam után végyakozol te is - a kádár rendszer biztonsága után? Hogy a Jobbik nem ilyet fog csinálni – én azt tudom - de a magyar az nem tudja – aztán majd megint későn fog a fejéhez kapni - csak hogy, akkor már nincs vissza a babaruhát. Megint lehet keseregni – mert ugye sírva vígad a magyar. Megint lesz kit okolni - mert a magyar olyan okos utólag, hogy nála aztán okosabb nincs is a föld kerekén - csak azt nem értem, ha ilyen okos, akkor miért nem előre okos?

Ilyen lepusztult állapotban nem tudom mikor volt az ország pénzügyileg, gazdaságilag, és ami tragédia hogy erkölcsileg, lelkileg is.”

Nem-e? Dehogy nem. Csak nem mered bevallani. Az előző emberöltőben pont ilyen volt. Akkor is a csodára vártak – hogy majd segít Amerika - előtte meg majd segít a német – előtte meg az osztrák- és folytathatnám a történelmünket visszafele. Mi mindig valakinek a segítségére vártunk – aztán amikor jött akkor meg nem tetszett.

Egyszer meg kéne próbálni önmagunknak elintézni a dolgainkat. Talán sokkal jobb lenne. Bár én csak félig vagyok magyar.

Itt van az MSZP elnök választása. Hányan is akarbak ugyan abból a koncból megélni? Nem az lenne taln a legjobb ha egy akarna dirigálni abba amibe nagyon kell és a tagság akarná megmondani hogy mit és hogyan?

Hány platformja van, az MSZP-nek az mindegyik más irányba akar menni. Milyen ország az ilyen? Nem kell itt mést okolni – mi csináljuk mindezt. nem tudod, hogy ki lenne, meg mit kéne csinálni. Dehogy nem tudod- csak hűt akkor nem tudna ennyi ingyenélő megélni a semmiből.

Egyszer ezen is el kéne gondolkozni – nem csak azon, hogy hogyan nem lehet csinálni ( ebbe mi magyarok nagyok vagyunk) – és azt kitalálni, hogy hogyan lehet csinálni – ( ez meg nem megy nekünk és irígykedünk arra, akinek meg megy - ahelyett hogy tanulnánk belőle) 

Nagyon jól látod!

Jelenleg nincs megoldás, ami tragédia az ország számára! Talán az USA és az EU segitene, hiszen az orbán banda tüske a medve talpában, de ami tragikus nincs kinek. Nincs olyan erő jelenleg a demokratikus oldalon aki meg tudná oldani a helyzetet, a Jobbikot pedig nem akarják .

A helyzetben benne van a robbanás veszély is, mert a pohár általában egy csepptől is kicsordulhat- bármilyen apró problémán- akkor lehet zavargás, vér, halottak, amit egyikünk sem akar.

Ilyen lepusztult állapotban nem tudom mikor volt az ország pénzügyileg, gazdaságilag, és ami tragédia hogy erkölcsileg, lelkileg is. Gyermekeink pedig külföldön dolgoznak, és ki tudja hazajönnek-e valaha.

Tragédia!

:) Bár Te nem politizálsz! :)

(telitalálat!)

"– A mai korban jelentéktelenség-tudatot akarnak a költőkbe szuggerálni. Rezervátumba zárva működhetnek. Régebben aktívan részt vettek a történelmi folyamatokban. Nem Petőfitől tört ki a forradalom, de hogy kicsit lelkesebben kaptak a fegyver után, abban része volt a verseinek. Most azt kívánják, hogy a költők ne avatkozzanak ilyesmibe, ne legyen kisugárzásuk – hiszen nem az a cél, hogy gondolkodókból álljon a társadalom, hanem szürke masszából. A vers ez ellen hat, hiszen az emberek igazságérzetének az ébrentartását szolgálja." 
/Baranyi Ferenc/ 

Baranyi Ferenc 

A KIRÁLY MEZTELEN 

Ocsúdjatok: a király meztelen! 
A sárkány hét fejében hét deka agyvelő sincs, 
s a csattogó fogak szuvasak egytől egyig. 

Ocsúdjatok, térjetek magatokhoz! 
Nem bölcsebbek, nem tehetségesebbek, 
és főképpen nem tisztességesebbek 
nálunk a minket halkra szégyenítők, 
kiknek szavától úgy megcsöndesedtünk, 
mint őseink ispánok vesszejétől. 
Ocsúdjatok. E kígyó‑bűvöletben 
nagystílű blöffölők sok zagyvaságát 
saját mércénkké kezdtük tenni titkon 
s közepes glosszáit a Főítésznek 
lassan mi is tanulmány‑számba vettük... 
Higgyétek el, sosem anakronizmus 
ha a költő az egyenes kaszák 
igazával suhint: kifent, egy‑élű szóval. 

Ocsúdjatok! A király meztelen! 
A sárkány hét fejében hét deka agyvelő sincs, 
s a fogai? Szuvasak egytől egyig! 

Szent György lovagra várnunk fölösleges, 
hiszen 
mi is elbírunk vele puszta kézzel, 
csupán a ráülepedett ércpor‑legendát 
kellene még letüsszenteni róla 
egészséges, már jó paraszttüdővel. 

(1969) 

 

Nekem is ez a kívánalmam.
Csak hogy!
Mára ilyen körülmények között, ami itt uralkodik, világossá vált, hogy demokratikusan ez lehetetlen.
Radikálisan pedig nem demokratikus! :(((
/Pedig sokan álmodoznak róla!!! Nem részletezem, ez mit takar, mert úgy járok, mint Frei.../

Akkor most mi lesz? Csodát ne várjunk (külső - nevezetesen USA - segítség), mert ez nem jött be se 45-ben, se 56-ban, se, se, se... Most se fog.

A harmadik megoldást a "káosz-emélet" kihasználása adhatná, de ez legalább olyan ritka, és csodaszámba menő, mint a "pillangó-effektus", ami a káoszt okozhatja.
Úgyhogy a KÖR bezárult, marad a 100 év TT, azaz tolvaj-terror! :(((

Még szerencse, hogy kevesen élnek 100 évig! :P

 

Hát akkor támogasd bármelyiket , és győzz meg arról még sokakat, hogy a Te választottad a jó, 

Ha olyan nincs, akkor a támogatásod által alakíts olyat, vagy csinálj egyet magad!(bár az sok pénz!)

A maffia leváltása kívánalma mindnyájunké , a potenciális leváltók pedig adottak. 

Akkor most mi lesz?

 

Megvallom őszintén nincs ötletem! Volt amikor még volt, most nincs!

Ez még nem is lenne baj, az a gond, hogy azoknak sincs akik ott ülnek a T. házban, és verik a mellüket, hogy ők ám az ellenzék.

Az természetes, hogy nem kivánjuk sem a Jobbikot, sem más szélsőséges pártot!

Nekem a kivánalmam a maffia leváltása!

Jóvanna! 

Csak ki zavarja el, ha azt ami célra vezethet az el van utasítva! 

A mód ahogy tisztázni lehetne át sincs gondolva!

Ha nincs elv, ami ajánlat lehetne a potenciális leváltás szervezésére a sok leváltani akaró számára. 

Ha a komment Neked kavarc, akkor ötleted Neked sincs, hogy ki s miféle elv mentén kérjen Téged támogatásra, hogy másokkal együtt leválts, és annak másnapján meghozd az első átalakítást célzó törvényt.

mszp(szocialista ) dk (szociáldemokrata) PM ( Feltétel Nélküli Alapjövödelem párti) Együtt(bázisdemokrata), lmp (antiglobalista zöld baloldali ) lmp (liberális) MoMa ( jobboldali konzervatív) 

No ! Ők a potenciális leváltók! 

És mi a közös közöttük?! 

Mert ők és csak ők változtathatnak , mert a jobbikba belehalunk!

 

Sajnos nem tudjuk mi lesz! Hová vezet az út!

A szinfalak mögé sem látunk!

Marad a szégyen hogy 2010 óta szarházi tolvajok kormányoznak hazánkban!

No ebbe belezavarodtam, pedig elolvastam kétszer is. Biztosan nagy szakértő vagy! 

A lényeg elveszik: Orbánt kell elzavarni a büdös p....ba.

A kavarcot a hozzászólásodra gondoltam!

Tudod lehetséges! De az nagy szégyen !

Itt hosszú évek alatt megtanultuk a szociáldemokratát a szocialistától megkülönböztetni. 

Azt hiszem többen is tudjuk a különbséget! 

A link Dunaújvárosról szólt! 

Ott ugyanis világosan kettévált a kettő. 

Az elvet személyek képviselik, és a személyek pedig a mögöttük lévő támogatókkal együtt a fentieket képviselték markánsan //A dunaújvárosi mszp elnök még most is azt mondja egy szocialista nem közösködik /, nem válik "árulóvá"/ //

Itt sokkal inkább a pártok mozgató elveit kell világossá tenni

szakszókinccsel vagy

körülírva mindegy:

kapitalizmus meghaladni kívánó "szocialista" felett

a humánusabb "szociáldemokrata"" győzött? és

ott volt még a "FNA" híve PM is(Svájcban épp tegnap szavazták le az ötletet)

meg a többi baloldali is pl. az" antiglobalista zöld baloldal"az lmp is,

ha az mszp 6platformját és 20 tagozatát) nem is számoljuk.

a nem baloldali MoMa,

és mlp

sőt az Együtt is

--Van ezeknek közös itt és most?

Pedig kell keresni! csak ezeket a hangsúlyokat egy közös alapba be kell tudni sorolni .

Talán a demokrata,

nem demokrata is megtenné

. Csakhogy akkor meg mit lehet igérgetni azonnal itt és most jólét ügyben? //a baj meg az volt, hogy a szocialista és a szociáldemokrata az mszp-n belül máig nem tiszta, mert az mszp-nek máig van platformja: társulás a szociáldemokrata értékekért címmel. Kavarc ez az egész!

 

Azt azért nem hiszem, mivel, ha továbbra is ilyen intenzitással dolgozik a párt, akkor sokkal kevesebb hellyel fog rendelkezni a parlamentben, akkor pedig megszünik a nagy pénz!

Ahogy kinéz most a helyzet, ilyen szétszórt baloldalnak semmi esélye nem lesz., és pont az MSZP hangoztatja legjobban , hogy önállóan fog indulni a parlamenti választásokon! Számomra--és sokaknak úgyszintén-- ez érthetetlen. Ide tartozik, hogy az elnökjelöltek közül is csak az egyik jelőlt képzeli el a baloldali összefogást!

És mégegy, most már várom, hogy mikor kezdi valaki el, hogy a Dunaújvárosi csődért is Gyurcsány és a DK a felelős: Mást ugy sem tudnak kitalálni.

Ez a hozzászólás egy "kavarc" Semmit nem értek belőle!

Bár ez a link nem Dunaújvárosról szól, nem is értem hogyan kapcsolodik a témához, viszont ez valós gondolat:

"Sajnos a szocialista párton belül vannak olyan erők is, amelyek a fennálló status quóban érdekeltek."

 

Közhellyel élve: Az ellenségem ellensége a barátom!

Felvetödik, hogy ki az ellenség ezeknél a pártoknál! 

Itt sokkal inkább a pártok mozgató elveit kell világossá tenni szakszókinccsel vagy körülírva mindegy: kapitalizmus meghaladni kívánó "szocialista" felett a humánusabb "szociáldemokrata"" győzött? és ott volt még a "FNA" híve PM is(Svájcban épp tegnap szavazták le az ötletet)
meg a többi baloldali is pl. az" antiglobalista zöld baloldal"az lmp is, ha az mszp 6platformját és 20 tagozatát) nem is számoljuk. a nem baloldali MoMa, és mlp --Van ezeknek közös itt és most? Pedig kell keresni, csak Ezeket a hangsúlyokat egy közös alapba be kell tudni sorolni . Talán a demokrata, nem demokrata is megtenné . Csakhogy akkor meg mit lehet igérgetni azonnal itt és most jólét ügyben? //a baj meg az volt, hogy a szocialista és a szociáldemokrata az mszp-n belül máig nem tiszta, mert az mszp-nek máig van platformja: társulás a szociáldemokrata értékekért címmel. Kavarc ez az egész!

Ritkán szólok politikai bloghoz, de most ez az esemény nálam is kiverte a biztosítékot!

Soha nem gondoltam volna, hogy ez a párt is valószínűleg oda fog majd jutni, ahová pl. a Szoc. Dem, Annáé, vagy az SZDSZ, azaz a süllyesztőbe!

Hej, haj!
Fel tudja valaki sorolni, hány, és mely pártok tűntek el a balfenéken 1990 óta, legyen az bármelyik oldalon lévő párt?
És arról nem is beszélve, mennyi pénzünkbe kerültek ezek nekünk?!:(((

Vajon van még ilyen ország a világon? :P:P:P
És párt nélküli ország létezik valahol?

 

Kedves lilla!

Milyen gesztusra gondolsz, kedves lilla, Szanyi részéről? Én is elolvastam az interjúját, de semmi pozitívumot nem tudok felfedezni benne, már mint Szanyi részéről. Vádaskodni, saját párttársait mocskolni, bizony, azt tudja. Ha ezekután is szavaznak rá az elnökválasztáskor, akkor tényleg meg lesz a véleményem erről a pártról.

Egyébként, szégyen, a 3600 szavazóból csak 32% ment el szavazni Dunaujvárosban, abból is csak 80 szavazatot kapott az MSZP jelőlt! Tényleg, csuda jó jelöltje volt az MSZP-nek Tóbiás szerint, ezzel aztán tényleg lejáratták magukat, de nem csak Dunaújvárosban!

Nem veszik észre, hogy ebből a pártból elegük van az embereknek? Nagyon is kellene egy igazi baloldali formáció!

MSZP tagként, no pláne vezetőként az arcomról sülne le a bőr.. DE szerencsére nem vagyok egyik párt tagja sem. Amúgy... Amúgy ha én MSZP vezető lennék (nagyonmagasan), akkor nagyon, de nagyonkomolyan elgondolkodnék azon, hogy mit is akarok én a párttal és az országgal.. 

Szanyi http://magyarnarancs.hu/belpol/friss-narancs-interju-szanyi-tibor-bortonbe-kuldene-meszaros-lorincet-99534 ezen interjúval is tett gesztust! 

a pártok ezt az eredményt bagatelizálni fogják

Baloldaliként és felelős magyar állampolgárként szégyellem magam a Fidesz dunaujvárosi győzelme miatt!És a pártok???

Hát.... a Balra magyar az sok mindenről szól, és azok kzül csak az egyik a természeti források felhasználása.

Nem pont erre van kihegyezve - sokkal inkább, a szociális világfórum állásfoglalására - az autentikus balodali értékek újra felfedezésére.

Hova jussunk el?

a blra magyar is pont ezt tette központi problémájának: a természeti források felhasználásának igazságosságát a népek és emberek között :) 

előbb jussunk oda!

 

Kedves lilla!

A civilizáció a társadalom technikai alapja. Ez egyetemlegesen, is meg sokféleségben is igaz.

Akultura pedig a társadalom tudati alapja ez is egyetemlegesen meg sokféelségben ii sigaz.

Ettől minden marad a régiben.

A legnagyobb probléma a 60 évek óta az hogy a föld túlnépesedik a nyersanyag pedig elfogy.

Ez már a római Bizotttság első jelentéseiből is kitűnik ezzel semmi ujjat nem mondtál. Az hogy nem veszik annyira komolyan ez csak a kapitalizmus profitéhségének a következménye.

Néhány éve írtam a Római Bizottság 4 alapjelentéséről és a számtalan kiegészítő jelentésről - akko réppen mással voltál elfoglalva. Most jutottál el idáig?

Sőt azt is leírtam, hogy milyen megoldási javaslatok születtek erre a problémára - de az sem igan érdekelt akkor - pedig például az egyik éppen a Nemzetállamok, a nacionalizmus sőt inkább a  fasizmus legszélsősegesebb irányába mutat.

 

Te jutottál el! Újra :) sokadszor! :) 

Én civilizációról (egyetemesről, ami nem azonosan egységes) beszélek,  Te pedig azt sokféléne gondolod. Ma már Kína nem tudná ismerni a papírkészítés  fortélyát úgy, hogy Európa alig ha tudjon róla. Egymást húzzák rohamosan.

Túlnépesedett falu lett a Föld!

Azt hiszem az a legnagyobb aktuális kihívás! Meg a megtermelt javak, meg az ő elosztásuk a népek között és egymás között. Persze először van a létrehozás, hogy lehessen annak elosztásán filózni.

És kezdhetjük előlről!

Kedves lilla!

Majdnem mindenben egyetértek veled, de csak majdnem.

Mészáros Lőrinc meg a felfelé való társadalmi mozgás kérdése.

Azt írtam, hogy nem kívánom részletesen kifejteni a dolgokat a vertikális társadalmi mobilitás tekintetében - mert akkor nagyon hosszú lenne.

Mészáros Lőrinc esete egy intragenerációs mobilitás amely kikényszerített és nem természetes úton létrejövő változás éppen ezért kivételesnek tekinthető ( azaz külső segítséggel létrejövő és nem pedig a belső indíttatás és külső segítség összhangjából eredő) – ezért a kivételek mindig erősítik a szabályt. Nem akarok ezzel tovább foglalkozni - mert mondom, hogy hosszú és messzire vezet a témánktól. Ez a társadalmi „röghöz kötöttséget” nem befolyásolja.

Volt ilyen korábban is - a bugaci juhász - Stadler esetében ugyan ez a helyzet állt fent. De ez nem általános.

Mindezt leszűkíteni egy alapdilemmára: osztályharc

Nos, hát ez kicsit torz.(Még akkor is, ha azon a szemüvegen keresztül egy csomó más pont olyan koherens is, mint emezen nézve)

Kedves lilla - azoknak a kérdéseknek, amikről beszéltem az osztályharc nem a leegyszerűsített alapdilemája - hanem ezek az osztályharc tartalma - együttesen jelentik az osztályharcot – ezek szerint még sem értetted meg. Nem külön külön – mint egy önálló dolgok összessége az osztályharc, hanem az egész maga az osztályharc. Nem egy koherens, egymásra épülő fogalomrendszer, hanem az egész együtt.

Távoli analógia, mondjuk a vallás – az sem a külön-külön álló irányzatok koherens egysége - hanem maga az egész együttesen egy tartalommal feltöltött,  kerek egész dolog.

Ilyen az osztályharc is.

Azt hittem elolvastad a „Demokrácán túl - az új szocilaizmus felé” című blog bevezetőjét.

Ott éppen az egyik nagy kedvenced Theodor Aldornó által mondottakra hivatkozok - és amit mondott úgy látszik nem érted.

Akkor idézem, hátha most felfigyelsz rá – és elveted, mondjuk azt, hogy torz lenne és leegyszerűsítés lenne.

„„A termelőerők és a termelési viszonyok ma egységet alkotnak, és ezért a társadalmat minden további nélkül meg lehet konstruálni a termelőerők felől - ez a társadalmilag szükségszerű látszat aktuális alakzata. Társadalmilag szükségszerű ez a látszat, mert a társadalmi folyamat korábban valóban szétválasztott mozzanatai, beleértve az élő embereket is, ma közös nevezővel rendelkeznek.”

Addig, amíg korábban el lehetett különíteni egymástól a társadalmi viszonyokon belül ezeket a társadalmi mozgásokat, a társadalmi helyzetet és állapotot az osztályharc egyes szegmenseit – ma ezt már nem tudod megtenni. Ahogy Aldornó mondja - ezek ma már egymásra épülve- egymásra utalva jelentkeznek mintegy közös nevezővel bírnak. Ezért nem lehet az osztályharc eszköz, csak cél.

Viszont

Ma szorosan összefonódik az anyagi termelés, az elosztás és a fogyasztás igazgatása. A határok, amelyek egykor az össz-folyamaton belül az egymásra vonatkoztatott szférákat elválasztották egymástól, és ezáltal tiszteletben tartották a minőségi különbségeket, most összefolynak. Minden eggyé vált. A közvetítési folyamatok, valójában azonban a csereelv totalitása létrehoz egyfajta csalóka, második közvetlenséget. Ez alkalomadtán megengedi, hogy a szétválasztó és az antagonisztikus mozzanatok a saját látszatuk ellenére kiszoruljanak a tudatból.”

Ez történt nagyjából a Bad-godesbergi program meghirdetésével. Az a csalóka képzet uralkodott el különféle külső okokra való hivatkozásokkal - hogy el lehet választani egymástól az osztályharc tartalmi vonatkozásait és külön-külön lehet őket kezelni – erre lehet gazdasági programokat építeni, és majd az egyik megjavítása valamilyen előre nem látható formában hozza a másik szegmens „megjavulását”

Hát ez nem jött be. Bebizonyosodott, hogy nem lehet külön területként kezelni ezeket a dolgokat, mert kerek egész és nem szétválogatható.

Nem lehet szelektálni, és azt mondani, hogy ezt meg azt kiveszem az osztályharc tartalmi kereteiből, azt meg benne hagyom, mert nem olyan fontos- nem is kell az egésszel foglalkozni- csak együttesen az egésszel lehet foglalkozni.

Nincs társadalmi össz-szubjektum. A látszatot abban a formulában kellene megragadnunk, hogy minden társadalmi létező ma annyira közvetített önmagában, hogy éppen a közvetítés mozzanata torzul el a maga totalitásában. Nem lehet többé elfoglalni valamilyen „üzemen kívüli” álláspontot, amelyből kiindulva a kísértetet nevén lehetne nevezni; csak a saját belső törésvonalaira mutathatunk rá

Vagyis csak összességében lehet kezelni, egymásra épülve és nem leegyszerűsítve – csak is benne élve, és azokat a törésvonalakat tisztázva – amelyek ezeket a fogalmakat ma jelzik és meghatározzák. Nem lehet leegyszerűsíteni az egészet és azt mondani, hogy alapdilemma.

Ez nem dilemma kérdése. Mert akkor, ha az osztályharc alap dilemma, akkor a társadalmi viszonyok is dilemmák- az etnicitás, az identitás az elit és a populizmus harca is dilemma, meg a gazdaságirányítási rendszer is dilemma, sőt a demokrácia is dilemma, meg a legitimációs folyamat is dilemma, stb.

Vagy a rasszizmus, és antiszemitizmus is csak egy dilemma, és a jelenleg fellépő Nemzetállam is csak dilemma nem más - sőt az erősödő nacionalizmus és nemzeti szolipszizmus is csak dilemma.

Nem kedves lilla, nem azok, ezek együttesen jelentkeznek nincs egyik a másik nélkül és nem lehet kívülről szemlélni és azt mondani, hogy ez nem kell, ez meg kell.

Ez az értelme kedves lilla. De mint leírtad- még mindig nem érted teljességében a jelentőségét. Még mindig csak kivülről szeretnéd, az egyes területeket elkülöníteni - nem lehet, csak együttes kontexusban vizsgálni.

Azt írod:” Továbbra is vallom, hogy a folyamatos változás és fejlődés olyan sok terepen történő változások együttes alakulása, hogy az eredőjük nem kiszámítható előre, ezért azok a lépések, amelyeket tudatos alakításnak indítanak a kapitalizmus meghaladása útján , bizony nem tudható előre , hogy valóban azt a célt szolgálják-e.”

Na, de kedves lilla – most komolyan azt akarod, hogy újra leírjam a stratégiai tervezés lépéseit? Komolyan nem veszed észre, hogy a stratégiai tervezés pontosan ennek a kiküszöbölésére van. Hogy a tervezés menetében a visszacsatolás, az a rész, amely biztosítja a „visió”, és „missió” elérését.

Komolyan nem érted?

Azt írod:” Megértettem a magántulajdon nélküli társadalom vízióját. elfogadom, hogy létezhetne, csakhogy az emberiség a cölöpverő igazságától még nem lépett el és én nem is hiszem, hogy valaha ellépne. Ez az EMBER nembeli kódja! Hajtóereje, és más semmi csak a civilizáció során kialakult játékszabályok betartása tarthatja kordában.”

Na, de kedves lilla, már tisztáztuk egy párszor, hogy a társadalmi viszonyok alakulása a civilizáció- az a technikai tartalma- a kultúra meg a tudati tartalma. Vagyis most megint azt mondtad ki, hogy a társadalomban az embert a társadalomban lévő ember tartja vissza attól hogy a játékszabályokat az ember megszegje.

Viszont én hivatkoztam Rousseaura – meg a „Társadalmi szerződés” munkájára, ahol kifejti, hogy a társadalmakban a különféle szintekhez különféle tudati állapotnak is kell társulni. Azaz nem elég csak a technikai fejlettség- ahhoz tudati fejlettség is szükségeltetik.

Vagyis a termelési mód két részből áll a termelő erőkből és a termelési viszonyokból- Mint Marx mondta. A termelési mód akkor és csak akkor változik, ha a Termelési viszonyok a Termelő erők fejlődésének gátjává válnak. Sikerült felállítanod a Marxi tételt kedves lilla, csak más szavakkal. Kimondtad, hogy a társadalom akkor és csak akkor lehet magántulajdon nélküli társadalom, ha a technikai fejlettségen túl (civilizáció) a tudati tényezők is (kultúra) lehetővé teszik.

Most igazán nem gúnyból mondom, de bravó - eljutottál a marxizmus alaptételéhez.

Ez haladás. Most már csak egészében kéne szemlélned a dolgokat és akkor jó is lenne a beszélgetés menete. Nem pedig külön-külön.

:)  Mészáros Lőrinc Neked smafu? :) 

hogy példát hozzak a "felfelé mozgásra"

Nincs beismerni valóm!

de!

Sok év kellett , no meg a Te segítséged, hogy világosan felfogjam a magam számára , és akik a vitáinkat át-átfutották tán Nekik is, hogy végre MOST kicsit tisztábban lássak.

Azok , akik nem foglalkoznak társadalomelmélettel, szociológiával stb. //az egyetemeken sem tanítják, alapfokon sem, a szakirányon kívül más intézményekben // mit sem értenek az mszp dk valódi ellentétéből. Mondjuk én is csak sejtettem, de lassan tudatosult is. 

Itt személyre hegyezték ki a kommunikációt művelők, és amikor előhoztam hogy nem úgy van az, leggyakrabban lesöpörtek. Kellett Marsovszky Magda , kellettél Te és kellett egy csomó hozzáolvasás, hogy kivilágosodjék:

liberalizmus, neoliberalizmus ordoliberalizmus

szocialista , szociáldemokrata 

/ így nyert értelmet a valódi baloldali , meg az álbaloldali is :) /

demokrata , nem demokrata

liberális demokrácia , illiberális demokrácia 

hit és vallás és realitás

folyamatosan alkukban és küzdelmek során alakuló világunk.

Mindezt leszűkíteni egy alapdilemmára: osztályharc 

Nos , hát ez kicsit torz.(Még akkor is, ha azon a szemüvegen keresztül egy csomó más pont olyan koherens is , mint emezen nézve)

Továbbra is vallom, hogy a folyamatos változás és fejlődés olyan sok terepen történő változások együttes alakulása, hogy az eredőjük nem kiszámítható előre, ezért azok a lépések, amelyeket tudatos alakításnak indítanak a kapitalizmus meghaladása útján , bizony nem tudható előre , hogy valóban azt a célt szolgálják-e.

Megértettem a magántulajdon nélküli társadalom vízióját. elfogadom, hogy létezhetne, csakhogy az emberiség a cölöpverő igazságától még nem lépett el és én nem is hiszem, hogy valaha ellépne. Ez az EMBER nembeli kódja! Hajtóereje, és más semmi csak a civilizáció során kialakult játékszabályok betartása tarthatja kordában. 

Én azt hiszem továbbra is, hogy nem volt haszontalan, hogy MOST  világossá vált a szocialista és szociáldemokrata különbözőség majdhogynem gyökere, gyökérproblémája . Ezáltal értettem meg , hogy a dk minek is az árulója, amelyet aztán a homályban tartva jól lehet összeugrasztásra felhasználni.  

Itt és most a szocialista értékek az anakronisztikusak, a szociáldemokraták tán működtethetőek lehetnének, de ahogy világosan megfogalmaztad többször a nemzetállamiak azt is felülírják. 

Mindezért bizony azok erősen felelősek, akik értik tudják a folyamatokat, képzettségük folytán talán be is tudnák látni, hogy építkezni kell, de nem úgy , ahogy most Dunaújvárosban történt. Most annak kell építkezni, aki a legmesszebb van a saját kitűzött céljától.

Ezért hát folytassuk. 

Te alaposan átgondolhatsz egyet s mást--

én pedig egy másik elgondolásban erősödhetek.

Mindketten kénytelenek vagyunk a magunk irodalmát újra áttekinteni--és az maga megéri!

Miért is lenne ezek alapján az osztályharc félrevert harang?

szerinted az identitás probléma az félrevert harang?

szerinted az ehhezkapcsolódó érdekérvényesítítés esélyegyenlősége az félrevert harang,

és akkor nem is bezsélek az általad MM nyomán összefoglalóan antiszemitizmusnak nevezett társas identitás beli problémákról, vagy a társadalmi helyzet és allapot beli problémákról.
ugyan már kedves lilla, miért nem ismered be, hogy tévedtél - az osztály megitélésében mindenképpen, és az osztályharcban is.

Nem szükséges!

Állandóan félrevert harangok között nem lehet élni!

 

Kedves lilla!

Úgy legyen. Lássunk egyformán.

Említetted a társadalmi mobilitás biztosításához szükséges feltételeket.

Nos, ezzel is van egy kis gond. Ugyan is ez a „modernnek mondott szociáldemokrácia” rákfenéje - azaz a hibás kiindulásának az alapja.

Ugyan is, amikor az osztályharcot és az osztályok létét tagadja meg, pontosan ennek a társadalmi mobilitás biztosításának szükséges feltételeit tagadja meg.

Éppen ezért nevezem én „árulásnak” a második kompromisszumot, mert azzal, hogy beemelte a szociáldemokráciába az állami vállalkozói réteget, pontosan ezt az esélyegyenlőséget illetve mobilitást korlátozta be – azaz szépen ezt úgy lehet mondai, hogy az osztályharcot eszközből semmissé tette - azaz röghöz kötötte a dolgozó réteget. És akár hogyan is nézem ez a dolgozó réteggel szembe árulás- kedves lilla.

Miért is mondom ezt – kérdezheted joggal.

Azért mert a társadalmi mobilitás az nem más, mint amikor egy egyén, vagy egy csoport a társadalom viszonyai között (itt nem a filozófiai, hanem a szociológiai társadalmi viszonyokról van szó , tehát nem a tervezett társadalmasúlás és a piaci társadalmasítás kapcsolatáról, hanem a szociológia értelmű társadalmi viszonyokról,  - az etnicitásról az identitásról, az újratermelődő társas identitásról stb - van szó- ne keverjük össze a dolgokat), megváltozott társadalmi helyzetbe, és állapotba kerül – különféle szempontok alapján csoportosítva.

Ilyen szempont a foglalkozási, a horizontális, vagy vertikális helyzet és állapot- a nemzedéken belüli és kívüli helyzet és állapot, valamint az életmódban bekövetkező helyzet és állapot változás.

Nem akarnék ezekre mindre kitérni, mert túl hosszú lenne a dolog, inkább a két meghatározó aktorral foglalkozok, igaz azzal is csak érintőlegesen - egyrészről azért, hogy bizonyítsam az osztály tagadásának tarthatatlanságát, másrészről pedig az esélyegyenlőség (nem az azonos jogeljárás igényéről van szó - látod milyen csalóka a dolog) szükségességét bizonyítsam.

A társadalmi helyzet: Egy adott egyén vagy csoport társadalmi helyzetének a társadalmi viszonyok hálózatában elfoglalt helyét nevezzük társadalmi helyzetnek.

 Megkülönböztethetjük a társadalmi helyzet két összetevőjét: (l) az érdekviszonyok hálózatában elfoglalt helyzetet és (2) az erőviszonyok szerinti társadalmi helyzetet.

Társadalmi állapot: Társadalmi állapotnak nevezzük általában az érdekérvényesítés mértékének egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt helyet. E fogalom kifejezi, hogy az adott egyénnek vagy csoportnak mennyiben állnak rendelkezésére a társadalmi javak.

Az érdekérvényesítés mértékén azt értjük, hogy milyen mértékben valósultak meg a szubjektum érdekei. Az érdekérvényesítés mértékéről mindig egy adott társadalmi folyamat és adott érdekek vonatkozásában beszélhetünk, – mint látod erre vonatkozik az esélyegyenlőség röviden.

A szociológiában általában nem választják külön a társadalmi helyzetet és állapotot, hanem komplexen értelmezik, ezért nehéz az osztály és érdekérvényesítés esélyegyenlőségét külön-külön megérteni – és belátni, hogy miért hiba az osztályok létének tagadása illetve az érdekérvényesítés esélyegyenlőségének összemosása azonos jogi eljárás igényével.

 Viszont a szociológiai kategorizálások nyomán azonnal világossá válik a helyzet.

Általában három kategóriát különböztetünk meg ebben a megközelítésben.

A ketegoriális helyzet vagy státusz szimbólum – és állapot

Egy adott egyént vagy kisebb csoportot egy kategoriális csoport tagjaként, illetve csoport-hovatartozása alapján határozza meg. A kategoriális helyzetfogalom két széles körben használt altípusa az osztályhelyzet és a rétegződési státus fogalma

Az osztályhelyzet értékelésénél különféle szempontok játszhatnak szerepet, a tulajdonviszonyok értékelésén túl – ezek a fizikai és a nem fizikai foglalkozás, a vezetői és a nem vezetői beosztás, a termelő és a nem termelő munka, az értelmiségi, illetve diplomát igénylő és a nem értelmiségi, illetve diplomát nem igénylő foglalkozás alapján különítik el az osztályhelyzeteket.

Ugye kedves lilla, nem akarod, hogy levezessem azt, hogy ezeknek a szempontoknak a tagadása milyen identitásbeli problémákat váltanak ki, és mennyire kiélezik az etnicista helyzetértékelést.

Ugye nem kívánod azt sem, hogy indokoljam, hogy a társas identitásban ezeknek a tagadása mennyire negatívan jelentkezik és mennyire káros hatást fejt ki. Azt sem kell indokolnom, ugye, ennek tükrében, hogy az identitások újratermelődését mennyire elviszi a társas identitás kereszteződésének helyétől és mennyire szétzülleszti a társadalmi helyzet szövetét.

Na, ezért mondom én hogy az osztályok tagadása egy veszélyes és egyáltalán nem elfogadható szemlélet és az erre irányuló kompromisszum egyenesen árulás a munkásság ellen.

Megérted most már?

A rétegződések általában egyrészről a gazdasági helyzet – ami visszavezethető az osztályviszonyok kérdésére – és a foglalkozásbeli rangsorolás, mint státuszszimbólum jelentkezik - ezek szintén visszavezethetők az osztályviszonyokra. Úgy lehetne fogalmazni, hogy az osztályviszonyokon belüli elkülönülés gazdasági és presztizs alapján (iskolázottság foglalkozási rangsor, jövedelembeli viszonyok) történő kategorizálást jelent.

 

 

A második a „normativista” megkülönböztetés: általában a státus kifejezéssel jelölik, s a szerep fogalmával összefüggésben határozzák meg. A státus a társadalmi rendszerben elfoglalt olyan helyzet, amelyre meghatározott jogok és kötelezettségek, illetve meghatározott szabályok vonatkoznak. E felfogásban a szerep a státus dinamikus oldala.  (Visszautalok a rétegződésekre, mint státusszimbólumokra – szintén szorosan kapcsolódik az osztályviszonyokhoz.)

A harmadik megkülönböztetés: a társadalmi helyzet megkülönböztetés, a hálózati helyzetnek nevezzük, azaz egy adott egyénnek a kapcsolatok hálózatában elfoglalt helyzetére vonatkozik. Egy egyén társadalmi, illetve hálózati helyzetét az úgynevezett egó-hálózat mutatja, amely magában foglalja közvetlen kapcsolatait, illetve azokat a személyeket, akikkel közvetlen kapcsolatban van, és az e személyek közötti kapcsolatok rendszerét.

Kedves lilla, nem olyan régen írtam arról, hogy hogyan néz ki a Magyar társadalom – milyen csoportok találhatók meg benne. Ott többek között ezekről a társadalmi helyzetekről és állapotokról írtam.

Ezeknek a fő jellemzőiről. Akkor az, senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze, hogy a társadalmi mobilitás milyen Magyarországon – nos, nagyon rossz. Szinte lehetetlen az egyik státusból a másikba felfele mozogni, (lefele annál könnyebb) – ez sajnos annak a következménye baloldal helyzetét nézve, hogy a modernnek mondott szociáldemokrácia második kompromisszuma, mintegy Werbőczi hármas könyve - bevezette a röghöz kötöttséget. Na, ez a legnagyobb bűne ennek a kompromisszumnak.

Gondolom, mélyebb boncolgatást nem igényel ezek után az állításom. Jó, ha ezzel tisztába vagyunk - állítólagos baloldaliként. Még mindig úgy érzed, hogy az nem szükséges az osztályharcos szemlélet?

Ami, állítólag nem oldott meg semmit.

Ha egy a szemüvegünk, akkor azonosan látunk. 

bár az se biztos :) 

Maradjunk az azonos eljáráshoz való jognál.

Meg a társadalmi mobilitás biztosításához szükséges feltételelk megteremtésének igényénél.

Kedves lilla!

Na, rendben. Nem akartam ezzel különösebben foglalkozni, de úgy látom nem érted a dolgokat, mint ahogy sajnos sokan nem értik – sőt azt is mondhatom, hogy túlnyomó részt nem értik – épp ezért a véleményük azonos a tiéddel. Közel sem ilyen egyszerű a helyzet – ez megint annak tudható be, hogy a polgári jogászok és közgazdászok szándékosan, vagy trehányságból – nem tudom, csak sejtem- nem magyarázzák meg a dolgokat, sőt összemossák és ennek következtében nagyon sok a félreértés, meg a ködösítés

Először is kedves lilla a jogegyenlőség meg az azonos eljárásra való jog az nem ugyan az. Nagyon különbözik a kettő. Az egyiket – történetesen az azonos jogi eljárásra való igényt pontosan a jogegyenlőség hiányának megszüntetésére találták ki.

Az Azonos jogi eljárásra való igény – az esélyegyenlőség. Csak hogy, ha ezt írom, akkor azonnal összekevered a dolgokat. Éppen ezért óvakodtam ezt írni. Ugyan is ez az esélyegyenlőség nem azonos azzal az esélyegyenlőséggel, amikor az érdekérvényesítő képesség és lehetőség esélyegyenlőségéről beszélünk - az utóbbi az élet minden területére vonatkozik az alvástól a munkáig, míg az előbb csak a jogalkalmazással összefüggő kérdésekre.

Ezért kell különbséget tenni- nehogy véletlenül rosszul értsük.

Politikusaink is szeretnek erről az aprócska tényről megfeledkezni és az esélyegyenlőség címszó alatt emlegetnek mindent, pedig éppenséggel előfordulhat az, hogy a z előbbi szembe megy az utóbbival. Nem tesznek különbséget – például a Dk sem tesz különbséget és nem is tett - a szociálliberálisok egyik kedvenc módszere - amit átvettek a jobboldaltól a félremagyarázás, a megtévesztés, és az összemosás. (nem, ez az egyetlen ilyen dolog)

Szóval a jogegyenlőségnek két értelme van.

Amikor az adott ország minden állampolgárának egyenlő jogai vannak.

Ez az, amit nem lehet megvalósítani a kapitalizmus viszonyai között. Mivel a kapitalizmusban vannak hatalmon lévők és vannak alávettek - az alávetettnek soha sincs egyenlő joga, az uralkodóval. Ezt te is belátod, mert akkor nem lenne alávetett. Ez tehát nem teljesül.

A második értelmezés egy régies értelmezés az örökösödési joghoz köthető - amikor a leánygyermek örökösödési joga egyenlő, a fiúgyermek örökösödési jogával. Manapság ez már nem szignifikáns meghatározás.

 Mint láthatod, jogegyenlőségről a kapitalizmusban nem beszélhetünk.

Amiről beszélhetünk, de ott is nagyon óvatosan az a jogalkalmazás egyenlősége, mert itt is óriási gondok vannak. Először is tisztázzuk azt, hogy ez mit is jelent.

Az emberi jogok és az állampolgári jogegyenlőség megvalósulásának egyik legalapvetőbb feltétele, hogy a jogérvényesülés sem az egyes egyének, sem pedig a különböző társadalmi csoportok esetében ne ütközzék akadályokba. Ami más társadalmi csoportok esetében talán természetesen valósul meg, az bizonyos – a jogaik érvényesülésében korlátozott – csoportok esetében, éppen hátrányos helyzetük miatt, nem automatikusan válik valóra. Ennek folytán társadalmi hátrányuk egyúttal jogi hátránnyá is válik.

Hogy csak néhány példát mondjak a teljesség igénye nélkül, gazdaságilag gyengébbek, fogyatékkal élők, képzettségben alacsonyabb szinten állók, társadalom perifériájára szorultak, stb,stb. Azt hiszem érted, hogy mire gondolok.

A jogegyenlőségnek tehát azt kéne jelentenie, hogy a társadalomban a jogok megvalósulásának sem jogi, sem természeti akadálya nincsen. Csak hogy ez a kapitalizmusban nincs így- ugyan is te is tudod, hogy egy gazdaságilag erős egyén (direkt nem mondtam, hogy tőkés) nem olyan esélyekkel indul a joggyakorlási versenyben, mint egy gazdaságilag gyenge egyén.  Tehát jogegyenlőség pontosan a joggyakorlási képesség különbözősége miatt sohasem jön létre, a kapitalizmusban.

Ezt tehát tisztáztuk.

Tovább az esélyegyenlőségre.

Ebben a formában tehát, főleg a hátrányos helyzetű egyének, csoportok vonatkozásában a joggyakorlási versenyben a hiányosságokat ki kell egyenlíteni - erre szolgál az esélyegyenlőség (nem összekeverendő a másikkal, mint mondtam, éppen ezért megkülönböztetésül nevezzük „azonos jogi eljárásnak”. – Ami éppen ezért egyben azt is jelenti, hogy maga a jog teremthet bizonyos kiemelt szempontok szerint kivételeket. Kivételek, azonban csakis valamely jogállami oknál fogva tehetők a kapitalizmusban: például a gazdaságilag gyengébbek, a szociálisan rászorultak vagy a betegek érdekében. Tehát amikor azonos jogeljárásról beszélek, ezt mindig kéretik figyelembe venni)

Az esélyegyenlőséghez (azonos jogeljáráshoz) alapvetően három nagyon fontos tényező szükséges egy jogállamban – a sem természeti, sem társadalmi alapon objektíve nem korlátozott jogegyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a hátrányok leküzdését célzó pozitív diszkrimináció.

Ennek a három tényezőnek egyszerre és egyidejűleg kell fennállni. Ha ez nincs meg, akkor esélyegyenlőség nincs.

Csak hogy, az már is látható - hogy a kapitalizmusban ez a három tényező egyszerre sohasem áll fenn – így az esélyegyenlőség sohasem valósul meg.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma - mint tényező, azt hiszem, nem kell magyaráznom, hogy miért nem valósítható meg - ebben a kérdéscsoportban lehet tárgyalni aztán mindazokat, amiket te, MM nyomán antiszemitizmus összefoglaló névvel illettél.

Ennek a csoportnak az első szintjét egyfajta pozitív diszkrimináció alkalmazásával könnyedén meg lehetne szüntetni – viszont a magasabb szintekhez már ez nem elég - sőt annak az esetében a pozitív diszkrimináció alkalmazása kontraproduktív.

Ahhoz kellene a másik esélyegyenlőség is például, (meg még néhány dolog) csak hogy, az a kapitalizmus termelési viszonyai között nem valósítható meg - az ugyan is nem engedélyezi a „magántulajdon” ás a társadalmi munkamegosztás létét.

Mint láthatod kedves lilla, a szétválogatás egyáltalán nem a nyelv hajlékonyságát jelenti, és nem a magyar nyelv szépségéről van szó – hanem igen is komoly különbség tételt jelentő fogalom összemosással állunk szembe - amely sajnálatos módon éppen az említett legitimációs folyamatban (demokrácia) a félrevezetést, és a tömegtámogatás megszerzését célozza meg.

Milyen szépen hangzik ugyebár a Dk programjában az esélyegyenlőség szó – csak hogy nem tisztázzák, hogy azzal hogy a demosztokráciát és a jelenlegi termelési mód konzerválását jelölik meg elérendő célként, az esélyegyenlőség nem elérhető, a jogegyenlőség nem megvalósítható.

De azért hivatkozni lehet rá ugye?

 Szép szólamként.

Kedves plalyA!

Elolvasva válaszod, hát bizony, semmi remény arra, hogy vidámabb leszek! De sebaj, eddig is meg voltam, ezután is talán, meg leszek. Hidd el, a mai pártokban én sem hiszek. Két hete felhívott telefonon az egyik városból egy MSZP-s valaki és kérdezte, hogy alá írnám e a családdal együtt a népszavazásról szóló nyomtatványt. Én igennel válaszoltam és a kérdésre úgy feleltem, hogy bár melyik nap, a délutáni órákban jöhetnek. Ezzel vége, a mai napig nem jöttek és már nem is fognak! Na, ez az MSZP hálózatT És még rájuk szavazzak? Ezekután nem valószínű.

A másik dolog. Hallom, hogy a négy elnök aspiráns közül az egyik több vezető MSZP-s politikust árulással vádolja? Micsoda ember ez? Így akar nyerni, így akarja maga mellé állítani a kollégáit! Gusztustalan!

Ezekre szavazzak? Itt kezdődnek azok a problémák, hogy a párt mellől, maguk a párt vezetői hajtják el a szimpatizánsokat! Én még egyetlen FIDESZ-es vezető szájából nem hallottam, hogy vannak olyan társaik, akik árulók, a baloldallal kooperálnak! De a DK-tól sem hallottam még ilyet, ha már a baloldalról van szó!

Azért itt van még egy párhuzamos interjú egyik egy cikk az index-ből

http://index.hu/belfold/2016/06/03/a_gyozelemnel_is_fontosabb_leverni_gyurcsanyt_-_dunaujvarosi_idokozi_valasztas/

mondja egy mszp-s vezető 

és itt egy másik indolkás is 15 percben: http://www.klubradio.hu/data/files/gyurcsany_dunaujvaros.mp3  

ami igazán érdekes az a vége felé hangzik el.

A cikk 2010. januári

 http://kdnp.hu/news/%E2%80%9Ea-gladiator-sebeket-kap%E2%80%9D 

"Egy nagy néppárthoz sokan pragmatikus alapon kapcsolódnak, nem pedig valamilyen világnézeti elkötelezettségből. Ám éppen az MSZP példája mutatta, hogy miután a párt elveszítette a szociáldemokrata éthoszt, azaz a hangoztatott identitását, a párt kiüresedett. A Fidesz-KDNP szövetség lényege az, hogy a szavazatgyűjtésben a Fidesz dominál, viszont a szellemi forrásvidéket a KDNP biztosítja. Ahogyan Orbán Viktor felfestette, a Fidesz olyan, mint egy hajó, amely megy a tengeren viharban is, zátonyok között is. De a KDNP az a horgony, amely az örök értékekhez köti a szövetséget."

Legalább is azóta vívjuk itt a szócsatánkat, hogy most leírd azt, amit azóta csűrünk csavarunk vérmérsékletünk és előismereteink birtokában. szocialista szociáldemokrata zöld globalizáció ellenes ökobaloldali (vagy mi a menkű az lmp önmeghatározása)neokommunista PM vagy sorolhatnám.És akkor az mszp mai 21 tagozat és 6 platform még nincs is számolva.

Így sem nem szocialista sem nem szociáldemokrata , sem ezt sem azt nem tudja koherensen vinni

de a dk sem a magáét , mert az is gyűjtőpárt Bauertól Kerék-Bárczy Szabolcsig 

Csakhogy mégis kéne egy minimum, ami a közljövőben a törvénykezés alapja lehet. 

Ha ennek felismerése még most sincs itt, akkor ez a 6.5 év elvesztegetett idő volt--a veszekedésé  és nem az értelmes útkeresésé!

És valóban a négy jelölt négy habitus, de egyik sem megoldás a gyökérproblémára. Egyik sem vállalja nyíltan sem a szocialista sem a szociáldemokrata voltát.

 

Bár ez játék a szavakkal, de én is ezt gondolom! 

jog előtti egyenlőség,

azonos jogi eljárás

Hajlékony és mindig kreatívan értelmezhető a mi drága anyanyelvünk!

Kedves dmolnár!

Azt gondolom, hogy elég nagy baj az, hogy nincspéldául az MSZP-nek olyan aktivista hálózata, amely el tudná, valami hasonlóképpen magyarázni Pista bácsinak, meg Juli néninek, azt amiről itt irtam.

Ez óriási nagy problémája a balodalnak. Egyszer említetted, hogy vissza képne menni a két háború közé, és azt a metodikát alkalmazni amit az akkori MKP alkalmazott. Igazad van. Nagyon is igazad van. 

Nem tudom, hogy a mostaniak nem olvasnak történelmet - párttörténelmet? 

Ha tenni akarunk a nemzeti szolipszizmus és nemzeti csodavárás ellen - ogy ne a Nemzetállam, legyen az elérendő cél, és ne totalitárius államgépezet daráljon be minket - akkor ideje volna elővenni azt a metodikát és alkalmazni. 

Gondolod, hogy egyszer valaki felébred és komolyan is fog gondolkozni?

Mert jelenleg nem látok semmi eséylt erre nézve.

a jelenlegi versengők- csak a saját pecsenyéjüket sütögetik - és nem akarnak ők modern balodali pártot-  hisz oly jól elvannak a saját kis torsalkodásukkal - nem számít, hogy közben a párt és maga a baloldal is hiteltelenné válik és elolvad, minipártokká degradálódik - amelyet néhány tucat ember próbál fenntartani.

Persze a külső tényezőket sem szabad fiygelmen kívül hagyni- az ellendrukkerek, a hatalomból kipottyantottak, a sértettek táborát. Na, ők is tudnak ám ártani, de piszokul.

Na és hát ott vannak még a  "belső ellenzék" a prakticisták - ők sem piskóták.

Egyszerűen nem látok kiutat - nem azért mert nem volna tehetséges ember - de, volna, és van is. Csak hogy nem engedik szóhoz jutni. 

Ez valami borzadály. Kinyirják saját magukat. 

Azt gondolom, hogy nem kell a baloldalnak ellenfél - tönkre tudja tenni magát egyedül is.

Kedves Plessatt!

Ugye azt írtam, hogy az út hosszú, és nehéz, sokszor fájdalmas is. nem azt mondtam, hogy már holnap ez lesz.

Nem csak technikailag kell odáig fejlődni, de sokkal fontosabb, hogy tudatilag is. Russeau a „Társadalmi szerződésben” azt írta, hogy a kornak megfelelő tudati állapot is szükségeltetik ahhoz, hogy előre tudjunk lépni.

Magyarországon a kornak megfelelő tudati állapot olyan, hogy a totalitárius államot akarjuk.

Vagy, ha neked illetve a lillának jobban tetszik, akkor a tudati állapotunk a Nemzetállam és a Nemzetisten felé mutat. ahhoz hogy ne ez legyen, a tudati állapotunknak kell fejlődni. Ez attól nem fog fejlődni, hogy a pártok összefognak vagy nem fognak.

Attól fog fejlődni, ha belátjuk, hogy nincs értelme triannonozni – mert úgy sem lehet visszacsinálni – nem azért mert Románia meg magyarság - hanem azért mert közben volt egy második világháború és az azt lezáró békeszerződés van érvényben, és nem triannon.

Ugyan ez vonatkozik az integrációra - ha nem értjük meg, hogy nem mi vagyunk a csúcsok csúcsa, az ász, és a fehér hajó a tengeren - akkor nem fog velünk senki sem szóba állni- Ott hagynak, mint a duzzogó gyereket szokták. Majd megbékül a saját kenyerén.

 

Ehhez a pártoknak, legalább is a baloldali pártoknak nem biztos, hogy baloldali tartalmú programmal kell jelentkezni. Olyannal kell jelentkezni, amely elhiteti az uralkodó osztállyal, hogy baloldali párt is tudja teljesíteni a hegemon project és irányítási séma követelményeit, ugyan akkor a program lehetőséget ad arra, hogy az autentikus baloldali értékeket visszacsempésszék a hátsó ajtón.

Csak hogy, ha ez nem baloldali program lesz, akkor már nem is fogsz rá szavazni, mert te elvárod, hogy csak baloldali programmal induljon egy baloldali párt.

Vagyis ezzel arra akarok célozni, hogy el kell menni, szavazni, akkor is, ha mondjuk, az MSZP- nem egy baloldali programmal jelentkezik – azért hogy oda kerüljön, hogy tovább tudjon lépni. Ehhez persze az MSZP-nek szilárd ideológiai alap kell - amit ismerünk - és nem holmi tingli-tangli.

Most nincs az MSZP-nek szilárd ideológiai alapja – ahány platform annyi irány. Ez nem jó. Hülyeség, amit a Hiller állít, hogy egy műhelyben így dolgozódik ki a legjobb elv – nem dolgozódik ki csak torsalkodás és veszekedés meg sértődöttség van.

Ez felejtős dolog. Ideje volna már felnőni- és komolyan venni magukat. De nem teszik. Olvastad a pártelnökök programbeszédét tartalmazó leírásokat- ahány pártelnök jelölt annyi irány. Ez megint csak a torsalkodáshoz vezet, és nem máshova. Így soha sem lesz szilárd ideológiai alap, amin állva lehet programot – akármilyet is csinálni.

Azt mondjátok, hogy nem elméletek kellenek, hanem olyan program, ami megszólítja a zembereket – na, ilyen nem lesz. Ugyan is nincs mire alapozni. Ígérgetés? Az minek – azért, hogy a nemzeti csodavárást erősítsük. Az mire jó? Semmire.

Jelen pillanatban, amíg nincs szilárd ideológiai alap, amire lehet építeni, semmit sem tud senki mondani az ígérgetésen kívül:

Program kell – persze. Csak mire. Arra hogy jól éljünk? Mi az, hogy jól élni? Neked meg nekem, talán annyi hogy nyugodtan, tudjam a hónapot várni, és ne azon cidrizzek, hogy kitart-e a pénzem a következő nyugdíjig, vagy fizetésig. Másnak meg más.

Így nem lehet programok készíteni, mert nincsenek világos elvárások, csak a csodavárás van- arra meg nem lehet építeni semmit.

A másik  - hogy legyen program, amikor a teljes magyar állampolgárság döntő többsége véleménye szerint mi vagyunk a legjobbak, a legklasszabbak és mi állunk a vártán védve Európát, és hú meg hű meg sej. És mégis minket nyomnak el, mint a csikket szokás, meg mi nem kapunk semmit, mindenki más többet kap, meg megint, hú, meg hű, meg sej. Sőt kétszeresen, hú meg hű, meg sej.

Erre építsünk programot – egy délibábra? A nemzeti szolipszizmusunkra? Na, ne vicceljünk már, kérem. Ne csiklandozzuk már az oroszlán bajszát, mert hátha felébred.

Kedves Plessatt – először legyünk már tisztába önmagunkkal, mit is szeretnénk - mert az édes kevés hogy kicsit jobban élni – ezért semmit sem adnak – aztán nézzük már meg, hogy azt hogyan is lehet elérni, milyen úton - aztán arra dolgozzunk ki programot. De amíg csak kiabálás van a program után – addig ne is várják a zemberek, hogy majd megszólítja őket valaki, mármint baloldalról.

Ugyan ez vonatkozik az együttműködésre. Kik működjenek együtt? Hogyan? Milyen alapon? Mit akarjanak a marha nagy együttműködésben, azt hogyan akarják?

Ezek nagyon provokatív kérdések - és amíg nincsenek alapok, nem is lehet tisztázni. szó sem lehet addig együttműködésről.  Az nem alap, hogy Orbánt elkergetni- ezen az alapon nem lehet együttműködni – még összefogni se.

Azt mondod te, hogy amit felvázoltam az sehol nem valósult meg és miért pont Magyarországon valósulna meg.

Kedves Plessatt ez egy országba nem tud megvalósulni, mert az összes többi azonnal megfojtja.

Még egy földrészen sem lehetséges, csak egyszerre egy időben, mindenhol a világon. Akkor, ha majd a termelési viszonyok gátjává válnak a termelő erők fejlődésének. Ez egyelőre még nincs napirenden.

De ezért tenni kell, hogy napirendre kerüljön – nem várhatjuk a sült galambot, akár nyugdíjas akár aktívkorú az ember. Ez nem az életkortól függ. S hogy addig mi van? Hát menni az úton és néha a fájdalmas lépéseinket is megtenni – mindjárt itt van egy - Orbánt csak úgy lehet leváltani, ha a program megfelel az uralkodó osztálynak – és nem neked. Vagyis olyan programot te most nem fogsz kapni,  amit szeretnél – amit a zemberek szeretnének- csak olyannal lehet nyerni, ami a legitimációs folyamatban kielégíti mind a behereent, mind pedig a behersen feltételeit.

Vagyis előre szólok – megint át leszel verve.

Ne mond, hogy nem szóltam előre

Így menj szavazni – ebből az alapállásból.

Kedves plalyA!

Mondjuk, teljesen megértettem, amit mondasz. De! Ezek alapján marad a káosz? Ezek alapján ne is menjünk szavazni, mert bárkire szavazunk, marad minden a régibe? Akkor mit is kellene csinálnunk az életünkkel? Főleg nekünk időseknek? És még megannyi kérdés, mivel mi magyarok ezekszerint többre nem is vagyunk képesek, legalább is, a belátható időn belűl. Na de tovább megyek. Itt körülőttünk a világ. Sehol nem valósult még meg, amit felvázoltál, hogy mit is kellene megvalósítani a jobb élethez. tehát, sehol még ez nem valósult meg. Márpedig, ha ez így van, akkor miért pont ettől a kicsi országtól várjam, hogy megvalósuljon? Ezért ne is akarjam, hogy a jobb élet reményében mégis csak fogjanak össze ezek a pártok és egy élhetőbb életet rendezzenek be! Hát nem ez most a legjobb cél. Amikor nálunk fejlettebb és töködsebb emberekből álló államok nem képesek megvalósítani a "nagy egyenlőséget", akkor, mit akarunk mi? Mégis csak jobb egy mai jobb élet, mint reménykedni, hogy pár száz év múlva megvalósul, amit Te is szeretnél és Marx vizionál, nem de? Ezért tartom én ezt az elméletet utópiának, ezért akarnám--és azt hiszem, hogy mindenki--, hogy mielőbb, egy összefogás által legyen egy kormányváltás, ahol lehetőség lenne egy jobb életre. Aztán, ha nálunk erősebb és gazdagabb államban, ahol töködsebb emberek laknak, ott történik egy ilyen átrendezés, akkor beszélhetünk arról, hogy nekünk is csak ez lehet az utunk. De, addig nem! És hidd el, az emberek túlnyomó többsége--nem csak a magyarokról van szó-- ha felmérés lenne, azt mondaná, hogy xarik arra, hogy mi lesz pár száz év elteltével, de Ő most szeretne jobban élni. Lehet , hogy a Te időtávlatodban már a földgolyó sem fog létezni, mert az ember tesz róla, hogy így legyen! Ez a fejlődés, a civilizáció és a technikai fejlődés következménye a jóslatok szerint!

Ja és még egy apróság.

Jogi értelembe soha sem lehetnek az emberek egyenlők. Ez már akkor sem volt igaz amikor kitalálták.

Minden joghelyzet más és más. Nincs két egyforma joghelyzet – tehát kizárt, hogy egyenlők legyenek az emberek.

Azonos jogi eljárásra tarthatnak igényt, de egyenlőre nem.

Ezt sem ártana tudni. 

Kedves lilla!

Miért jutnánk vissza? nem értem. Ha neked van 1000 hektár földed  akkor legyen. Nekem meg nincs rá szükségem.

Nem fogok elmenni neked rakkolni, ha nem vagyok rákényszerítve. 

Azt kéne már egyszer elfogadnod, hogy a tulajdonlás az önmagában nem minden. És ha nincs szükségszerűség akkor  nincs munkamegosztás és nincs magántulajdoion sem. Ha nem tudod megművelni a 1000 hektár földedet akkor eladod, met jól megbüntetnek.  Nem lesz aki neked dolgozzon, mert nincs rá kéynszerítve, tehát nem tudsz abba a helyzetbe kerülni, hogy bárki felett uralmat szerezz

Más: Persze hogy tulajdonilag nem lesznek egyenlők az emberek- nem is kell, hogy egyenlők legyenek - az kell, hogy a tulajdon lévén ne lehessen uralmat szerezni a másik ember felett. Ha neked van 33 autód, hát legyen - nekem csak 10 re van szükségem - és ha megvan nem érdekel, hogy neked 33 van.

Egyszerüen azt nem értem, hogy ezt hogy nem lehet felfogni. Nem a mérőszám a fontos, hanem az hogy a tulajdon lévén ne lehessen uralmat szerezni mások felett - akkor egyenlőek az emberek.

Ennek semmi köze sem a mérőszámhoz, sem pedig a tulajdon nagyságához. 

Ez a titok nyitja. S lehet bármennyi cölöpvető, legfeljebb szórakoznak a cölöpveréssel. Aztán annyi. Mert mást nem érhetnek el.

 

Csakhát:

jogi értelemben egyenlők

vagyoni értelemben pedig soha nem lesznek egyenlőek.

//márcsak azért sem mert az emberek különbözőek , habitusban, rátermettségben , döntésképességben, bölcseségben, és a szükséges tudás megszerzéséhez szükséges akaratban. ez mindig fog teremteni egy hierarchiát--és mindig lesz első cölöpleverő.Mert az ember az emberből van, mint nembeli lény ezt a kódot bírja// 

Ebben az sem igen segít, hogy mindenki annyi hozzáférést kap a javakból, amennyit birtokolni lesz képes. Nem mindig a valóságos birtoklás a fontos: sőt! 

Ha van 1000 HA földem, már nem is tudom megművelni, de birtokolni akarom! 

az pedig azzal jár, hogy működtetnem kell, és visszajutottunk a ...."munka törvénykönyve szükségességéhez "

Kedves plalyA!

Ez egy tökéletes elemzés, bár én nem nevesítettem volna, de így is jó... Így van, ahogy írtad.. 

Kedves Plessatt!

Igen, valóban ez a helyzet, amit leírsz.

Ha megengeded, egy példával illusztrálnám a dolgot. - Itt vagyunk mi hárman Te, a lilla és én.

ÉN ( szamár elől) azt szeretném, hogy a valóban egyenlők legyenek az emberek, – azaz mindenki annyit sajátítson el, a megtermelt javakból amennyit csak bír- de ez az elsajátítás ne adjon lehetőséget arra, hogy mások felett hatalmat tudjon szerezni.

Lilla azt akarja, hogy egy társadalmilag elfogadott különbség alapján a megegyezés következtében emelkedjen a jólét.

Te azt akarod, hogy jól éljél, ne okozzon gondot a „sárgacsekk befizetés”

Mindannyian akarunk valamit, mindannyian azt akarjuk, hogy úgymond jól éljünk – még sem értünk egyet.

Amit én akarok az egy távoli cél, aminek az útját be kell járni, és néha fájdalmas és igen kockázatos lépéseket igényel.

Amit a lilla akar, az ugyan olyan távoli cél, bár ő nem akarja megváltoztatni az alapvető tulajdonviszonyokat, sőt abban érdekelt, hogy fennmaradjanak- viszont a hozzá vezető út ugyan olyan fájdalmas és sokszor ugyan olyan kockázatos lépéseket igényel, mint az az út, amelyiket én akarom.

A kettő között annyi a különbség, hogy addig, amíg az én esetemben nem lehet visszacsinálni a dolgokat, lilla esetében, egy döntéssel vissza lehet rendezni a dolgot.

Nagyon nehéz a tőkést rákényszeríteni arra, hogy majd ő önként és dalolva mondjon le a profitjáról és adja oda a munkásnak. - Mindent meg fog tenni egy olyan esetben, amikor rákényszerül, - hogy kibújjon a kényszer alól - tehát az a része, hogy majd belátja és érdekében áll  - nem lehetséges. -  A tőkésnek soha sem lesz, érdekében a profitjáról való lemondás - nem tudsz, olyan helyzetet előállítani- legfeljebb kényszerből mond le - de ha megteszi, akkor is mindent megtesz azért, hogy ezt a kényszerhelyzetet megszüntesse. Ez csak úgy kerülhető el, ha nincs se tőkés se munkás.

Itt a példa: a tőkebirtokos, - meg a vállalkozó, és a tőkeműködtető hármasának küzdelme

Ezért az a megoldás, amit a lilla javasol, az sem nem garantált, sem nem biztonságos.

Viszont itt vagy még te – aki nem az érdekel, hogy holnap majd biztonságban legyél – te ma akarsz jól élni és nem holnap. Éppen ezért nem érdekel, hogy melyik út valósul meg, csak jól éljél. Tehát te elfogadod azt, hogy legyen közmegegyezés, mert neked az is megfelel – nem gondolsz arra, hogy majd akkor mi lesz, ha a tőkés lerázza a kényszert, és visszaállítja az eredeti állapotot.

Te elfogadod azt is, amelyet én akarok, csak megvalósuljon. Nem érted, hogy miért nem lehet megegyeznünk és fellépni a gaz tőkés ellen, aki gátolja a te jólétedet. Ezt kéred számon, és ezt akarod látni.

Csak hogy ez nem megy.

Pontosan ilyen a helyzet a baloldalon, ahogy most leírtam.

Csakhogy amikor 2009-ben visszavonták a 13. havi nyugdíjat, meg a 13. havi fizetést akkor bizony meg voltál sértődve. Pedig nem történt egyéb, mint a tőkés visszaállította az eredeti helyzetet – ugyan ez történne akkor, ha a lilla általi dolog valósulna meg. Törvény garantálta ugye a 13.havi nyugdíj kifizetését és mit is ért a törvény? Semmit – azaz nincs garancia a megvalósulás esetén arra, hogy a tőkés nem csinálja vissza a dolgot.

Ez a lényeg. Nem az a kérdés, hogy melyiket kell megvalósítani ahhoz, hogy jobban éljél - hanem az a kérdés, hogy ez mennyire lehet tartóssá tenni és biztonságossá.

Szóval hármunkkal be tudtam neked mutatni, a jelenlegi baloldali problémákat.

Ehhez még az is hozzátartozik, hogy te nem foglalkozol azzal, hogy mi is a valós tartalom, csak azt látod, hogy az istennek se akarnak egyfelé menni. – Tehát, akkor másfele kell keresned a „jólétet”. Vagyis elmész egy másik pofához, aki azt ígéri neked, hogy, ha ő lesz, aki dönt- akkor majd a te javadra fog dönteni. - Ő nem mondja, hogy teljesen a tied lesz minden, azt sem, hogy egy elfogadható különbség azért lesz, ő csak azt mondja, hogy a te javadra fog dönteni – és te elhiszed neki. Mert már annyira szeretnél a kultúrnocsok által terjesztett életnívón élni - mert ugye neked is jár - a Hollywoodi - körülmények, mert egy életen át dolgoztál meg minden.

Aztán persze hogy becsapva érzed magad, akkor, amikor mégsem a te javadra döntött az illető. Csodát vártál? Megkaptad. Most aztán vakargathatod a fejed, hogy most mi is légyen.

Na, ezt az utolsó dolgot el kéne kerülni, de nem fogjuk. Úgy hogy mindenki készítheti a talpát, mert igen keményen rávernek egy párat. Lehet majd táncolni utána. Meg azon gondolkodni, és főleg mindenki másban hibát keresni és mindenkit okolni, hogy vissza a babaruhát és mégis csak abból kellett volna választani, amit Én, meg a Lilla mondtunk.

A magyar ilyen, mindig utólag okos, de akkor aztán oly annyira, hogy más a nyomába sem érhet.

Miért nem előre okos? Nem tudod?

Kedves plalyA!

Hogy mit is kéne csinálni velünk, nem is tudom. Remélem, nem tőlem vársz feleletet erre a nehéz kérdésre. Többször is átaolvastam a felém írt gondolatokat. Nem akartam még magamnak sem bevallani, de valahogyan bennem is ez a lehetőség motoszkál, már mint a jövővel kapcsolatban. Tény, megy nálunk a nagy csodavárás. Mi tényleg nem vagyunk arra képesek, mint a görögök. Látod, nálunk lehet lopni tonnaszám, lehet csalni, lehet hazudni--politikusokra értem-, lehet gyűlölködni, harcolni a semmivel és még sorolhatnám, ugyanakkor milliók élnek nyomorban, nagyon alacsony szinten, nálunk  a legalacsonyabb a minimálbér Európában, a munkás, szakmunkás bérekről ne is beszéljünk. Nálunk a legnagyobb a népvándorlás nyugatra, egy jobb élet reméyében. És mi változott ezek miatt? Szinte semmi! A kormánypárt maradt azon a szinten, ahol olt, a JOBBIK erősödik, váltópárt benyomását kelteti, ezért is középre húz, a baloldali pártok pedig a béka fenekén! A legnagyobb valószinűség szerint is, az következhet be, amit felvázoltál. Remélem, minél kisebb szenvedéssel fog bekövetkezni, mert már ez a nép--aki mellesleg megérdemli-- már sokat szenvedett. De úgy tünik, tanulni nem tanult semmit és ha így veszem, akkor tényleg megérdemeljük sorsunkat... 

 

Kedves Plessatt!

Nem az a lényeg, hogy ki a baloldali meg nem baloldali, ki a szociáldemokrata meg nem szociáldemokrata. Egyébként sincs igazi balodali , meg nem igazi baloldali – csak baloldali van.

Ezek a felszínes kérdések.

 Az a döntő, hogy mit akarnak azok akik vannak. A név az lényegtelen. Már pedig az MSZP és a Dk nem tud együttműködni, mert nincsenek olyan pontok, amelyek mentén lehetne együttműködni. Egy szociálliberális elveket valló pártnak lehetnek olyan pontjai, amivel egyet lehetne érteni – például az azonnali helyzet javítás kérdése- vagy a társadalmi intézményrendszer modernizálásának igénye - de egy olyan szociálliberális elveket valló párttal nem lehet közös pontokat találni aki a munkások ellen van. Már pedig a DK a munkások ellen van. Egy szocialista párt meg a munkások mellett van.

Pontosan azt kéred számon, mintha, lehetséges lenne egy összefogás mondjuk a FIDESZ meg az MPP2006 között. kb. ugyan annyi a távolság az MSZP és a Dk között – noha megjegyzem az MSZP még mindig esernyőpárt. – mint a FIDESZ meg az MPP2006 között.

 Lehetne együttműködés, ha a fő kérdésekben dűlőre tudnának jutni, csak hogy éppen itt nem akar engedni egyik sem.

S hogy mi lesz? Szerintem az lesz, hogy nyer a Jobbik és FIDESZ koalíció, ami totalitárius államhoz fog vezetni - ugyan is a a többség ezt szeretné – megkapják. Csak hogy ez a totalitárius állam, nem a Kádár rendszer lesz és nagyon gyorsan ki fognak józanodni belőle. Megindul az erjedés- visszatér az osztályharc helyre áll az egyensúly. Ez független attól, hogy én mit szeretnék.

Én arra számítok, hogy egy új 68 fog bekövetkezni – úgy látom elkerülhetetlen. Bár jó lenne, ha tévednék, mert nagyon meg fogjuk sínyleni. Én már nem valószínű, hogy megérem a végét - de abban bízom, hogy át tudjuk vészelni.

Jelen helyzetben nincs más út. A nemzeti szolipszízmus és nemzeti csodavárás annyira eluralkodott jobb és baloldalon, hogy csak egy erős kataklizma az amely ebből vissza tudja hozni az országot. Más nem. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez kell ennek a népnek, hogy jó pofán verjék őket - mert a szép szóból nem értenek. Lásd a görögök- a Sziriza programja valóban működik, mert a görögök úgy akarják, hogy működjön, még annak ellenére is, hogy csökkent a jövedelmük, viszont az alapvető javaikat megtartották, megóvták. Magyarországon ilyen lehetetlen egy jó pofán csapás nélkül, mert a magyar az nem görög. Nem ért a szép szóból. Neki mindenáron gyűlölködni, acsarkodni, háborúzni és harcolni kell - anélkül nem lehet.

Nem én gondolom azt úgy, ahogy leírtad, hanem a magyar. Ne engem kárhoztass, hanem a magyart.

Ő nem akarja elkerülni a sorsát. Ő nem akar megbékélést, és előrelépést. Ő nem akar együttműködést és integrációt.

Én feltettem már sokszor a kérdést, ha a kultúrák egymásmell élése azt jelenti, hogy minden kultúra egyenrangú akkor el kell fogadni azt is, hogy vannak kultúrák, akik ez ellen az egyenrangúság ellen lépnek fel.

Ti akkor mindannyian arra gondoltatok, hogy az iszlámról meg a migráncsokról beszélek – nem kedves Plessatt, én magunkról beszéltem, mi is az egyik ilyen ellendrukkerek vagyunk –

 S, mond akkor mit is kéne csinálni velünk?

Kedves plalyA!

Én egyett is értenék mindazzal, amit a DK-ról, Gyurcsányról és az MSZP-ről állítasz, azonban , ezekben a fejtegetésekben nincs benne a lényeg. Mégpedig az, hogy 2 év múlva választás, van egy erős FIDESZ, van egy feljövő, lassan kormányzóképessé kinövő JOBBIK és vannak a szétszórt baloldali pártok. Ebből kiindulva, Te nem akarnál nyerni választást a baloldallal? Vagy azt hiszed, hogy a hátralévő két évben annyira megerősödik az MSZP, hogy akár egyedül is nyerni tud? Vagy miben reménykedsz? Vagy, ahogyan beszélsz a pártokról, azt lehet kiszűrni szavaidból, hogy semmi esély a baloldalnak, mert szerinted nem szabad közösen választásra indulni, tehát majd a távoli jövőbe....

Nem veszed azonban észre ez esetben, hogy hamost, akár a FIDESZ nyer, akár a JOBBIK, a baloldali kicsiny pártoknak vége lesz, mert olyan jogi és egyébb állapotok fognak kialakulni az évek elteltével, hogy az gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti a baloldal működését. Vagyis, erre nem számítasz? Ha pedig igen, akkor ezt az állapotot is jobbnak tartod annál, hogy igen is, próbáljanak meg mindent közös erővel, annak érdekében, hogy hatalomra kerülhessenek? Ezek azok a kérdések, amelyek szerintem sokkal fontosabbak, mint hogy, kia szoc.demokrata, ki a szocialista, stb.

Kedves lilla!

2 az 1-ben válaszolok neked. Először is, a prakticizmus az nem egyelő a dk-val. Tehát a dk kiválásával az MSZP-ből nem távoztak el a prakticisták. A prakticisták Gyurcsányt sem támogatták, csak feltételesen. Igaz én nem is mondtam soha olyat, hogy Mesterházy ellehetetlenítéséhez a dk-nak köze volna.

Mesterházy sem szocialista ebben teljesen igazad van – ő szociáldemokrata. Megrekedt valahol az első kompromisszum utáni szociáldemokráciánál, és azt próbálná modernizálni valamilyen ismeretlen formába - ami viszont nagyon közel viszi őt a prakticistákhoz - még nem csontosodott bele, mivel fiatal, de már ő is a taktikai félfordulatok embere, hol erre hol arra. Annó, amikor a Martin Shulz azt mondta, hogy vissza kell térni az autentikus értékekhez, nem elég csak munkahelyeket teremteni azzal nincs megoldva semmi – lelkesen helyeselt.

Aztán mikor hazajött, akkor azonnal fő programjává és elérendő céljává a munkahelyteremtést tette meg – emlékezhetsz rá. Nem is jött be, mert nem az a fő gond, hogy nincs munkahely – hisz munkaerőhiány van Magyarországon több mint amennyi munkanélküli van – tehát akár teljes foglalkoztatottság is lehetne – hanem az a gond, hogy a jövedelemviszonyok borzasztóan alacsonyak és a társadalom intézményei meg elavultak. Ezért a nagy elvándorlás – miközben a fontos kérdésekben az elitizmus és populizmus harcol egymással, mondjuk az osztályharc helyett.

A dk-nak és Gyurcsánynak is ez a legnagyobb hibája – nem tud elszakadni a modernnek mondott szociáldemokrata eszménytől és nem tud tovább lépni.

Németországban, Scröder által irányított SPD-nek sem sikerült az ordoliberális gazdaságirányítási rendszerhez visszatérni – hiába akarták, még a Merkeli adminisztráció is jóváhagyat a dolgot - de nem lehet, mert mások mára már a viszonyok és a gazdasági válságot nem lehet az ordoliberális gazdaságirányítással leküzdeni, nem a II világháború után vagyunk.

Ott sem ment - Magyarországon sem megy.

Németországban és Franciaországban sem sikerült a szociáldemokrácia harmadik kompromisszuma - azaz a vállalkozói réteg tőkeműködtetőit sehol sem sikerül beemelni a szociáldemokráciába, mert látják a modernnek mondott szociáldemokrácia lehetetlenségét. Így nem maradt olyan aktor, aki tudná tovább vinni és megtalálná a szociáldemokrácia kiútját a jelenlegi helyzetből. Már a Giddens Harmadik út is az útkeresés programja volt.

Na, ezt nem érti meg Gyurcsány sem, meg a dk-sem, és ezt nem érti az MSZP prakticistái sem. Csak hosszú távú tervezéssel és munkával lehet előre lépni, mégpedig abba az irányba, hogy a Jövedelem drasztikus megemelésével az elosztás viszonyok lassú megváltoztatásával, és a tulajdon viszonyok átrendezésével lassan de biztosan meghaladni a kapitalizmust – ahogy azt a vállalkozói réteg tőkeműködtetői tervezik, és csinálnák- azaz így lehet bevonni őket a baloldali érdekek képviseletére. Ezt a modernnek mondott szociáldemokraták nem akarják, ezért sikertelenek. Nem is akarhatják hisz a munkás tőkés ellentétben ők a tőkés oldalán állnak, hisz a második kompromisszummal beemelték őket a szociáldemokrácia hatalmi szférájába - azaz eltávolodtak a munkásoktól.

Amit idéztél tetten lehet ezt érni. például: „Hiszünk a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás maradandó értékeiben.”

De hogy lehet hinni egy olyan szabadságban amitnek a jogait törvényekkel kell garantálni – olyan törvényekkel melynek betartását senki sem tudja szavatolni?

Hogy lehet hinni egy olyan egyenlőségben, amiknek az az alapja, hogy egyik ember léte függ a másik ember gazdasági érdekeltségétől?

Hogy lehet egy olyan szolidaritásba hinni, ami a szolidaritás alapvetését nem teljesíti, és ledegradálódik az adakozás és jótékonykodás szintjére- egyoldalúan csak az egyik oldalnak a pártfogását javasolja?

Szóval kedves lilla - amit idéztél, az ugyan úgy hibás, mit hibás volt 2005-ben. A modernnek mondott szociáldemokrácia nem fejlődik sehova, és zsákutca – ezt látják a vállalkozói réteg tőkeműködtetői is, és ezért nem állnak szóba velük. 

A szocialisták pedig nem eléggé kiforrottak annak érdekében, hogy le tudják győzni a prakticizmust és be tudják bizonyítani a vállalkozói réteg tőkeműködtetőinek, - hogy az együttműködés a szocialistákkal a jövő útja. Ezen még nekik dolgozni kell, azt hiszem. Viszont azzal ezen nem segítünk, hogy egy olyan dolgot próbálunk rájuk erőltetni, ami zsákutca.

Szanyi pontosan látja ezt – de ahogy te sem vagy hajlandó ezt felismerni, miből gondolod, hogy azok hajlandóak lennének felismerni, akiknek fel kéne, - a prakticisták pedig eleve elzárkóznak egy ilyen hosszú távú programtól – az nem az ő világuk.

Az itt és most kérdése sajnos a távoli jövőbe tolódott ki- pont a prakticisták és a modernek mondott szociáldemokrácia küzdelmének következtében.

Miért nem örül, hogy ketté vált akkor aminek ketté kellett válnia?

Egyébként Mesterházy ügyéhez nincs köze a dk-nak! Visszakeresheted az akkori vitáinkat: Mesterházy pont úgy járt, ahogy GyF járt, Neki is megszavaztak mindent, aztán csak látszattámogatása volt. Ő még nem is volt elkötelezett valami mellett szilárdan(bár fiatalabb is volt)

Más habitussal másként reagált. Nézd meg a nyilatkozatait--Ő sem szocialista. 

Ezért ez a mocsári vita, amely személyre hegyez ki, olyan alantas.

:(

Szanyi miután előállította ezt a helyzetet Bajával meg a többi segítségével, most a maga módján igazat mond!  

Csak akkor örülniük kellett volna, hogy az áruló szociáldemokrata vonal http://mek.oszk.hu/03400/03484/03484.pdf

"Zárszó helyett… A magyar baloldal színes, eleven politikai és eszmei áramlat. Baloldali polgári demokratákat, szocialistákat, szociáldemokratákat, né- pi baloldaliakat találunk a fôsodorban. Sokat változtunk az elmúlt száz-százhúsz évben – radikálisan átalakultunk a legutóbbi másfél évtizedben. Most itt állunk, készen arra, hogy hozzájáruljunk az ország gyarapodásához, a nemzet felemelkedéséhez. Patrióták és demokraták vagyunk. Hiszünk a szabadság, az egyenlôség, a szolidaritás maradandó értékeiben. Tudjuk, hogy verseny és együttmûködés kéz a kézben járnak a modern társadalomban. Készen állunk arra, hogy a társadalmi igazságosság kiterjesztése érdekében szabályozott módon beavatkozzunk a gazdasági, társadalmi folyamatokba. Tudjuk: úgy kell megteremtenünk az emberek és a családok biztonságát, hogy közben folyamatosan változunk és változtatunk. Hiszünk a közösség felemelô erejében, hogy a család, a nemzet több, mint a tagjaiból összeálló sokaság. Nem tudjuk legyôzni egymást. A tôke a munkát, a munkás a tôkést, a vidék a várost, vagy megfordítva. Nincs erôs gazdaság összetartó társadalom nélkül. E két pillérre épülhet a sikeres Magyarország. Van, ami fontosabb a politikai küzdelemnél, annál, hogy ki kit gyôz le, hogy ki nyeri meg a következô választást. Meg kell tanulnunk: egységes nemzeti céljaink csak sokféleségünk türelmes elfogadásán és demokratikus összevetésén nyugodhatnak. Együttmûködésre, felelôs partnerségre vagyunk ítélve. Ez a sorsunk. Ha ezt megértjük, akkor gyôzhetünk. Akkor egész Magyarország gyôzni fog."

 

Ez 2005-ös szöveg! 

Utána jöttek a történések! 

Akár ma is leírható lenne! Ez lett volna , mivel később keletkezett és az 1959-es elvet képviseli a modern szociáldemokrata párt, de az mszp Szanyi vezetésével szocialista maradt, amelyet viszont nem tesz nyilvánvalóvá, de a szellemében ír, beszé, kampányol. E szempontból koherens! 

Ebből a szempontból igaza is van!

Csak akkor miért a személyt látja ellenfélnek, hisz tudja, hogy a másféle gondolkodást kéne nyíltan bevállalnia. 

Lehet hogy jövőképpé tudná tenni? 

Lehet, hogy nem, de a gyűlölködés szítása ostobaság!

Mivel Szanyi képzett ezzel pontosan tisztában van! 

A jóvoltodból már én is!

S gondolod, hogy telejsen alaptalan amit mond?

Vagy gondolod, hogy  túloztam amikor a prakticizmusról beszéltem, meg annak a hátrányáról, és arról, hogy mi minden írható a számlájukra- a  Békersytől,, Medgyessín keresztúl Gyurcsányig, meg a szakértő kormányig és a 2010 zakóig - Mesterházy ellehetetlenítésétől,a küszöb környéki támogatotságig?

http://444.hu/2016/06/01/szanyi-tibor-szerint-az-mszp-tele-van-fideszes-kollaboransokkal 

Sajnos nemcsak a választási kampány miatt mondja, amit mond! 

Így is gondolja! Csak a felhergelteket képes lenne lecsillapítani?

A jogrenddel, ami létezik , mit csinálna? stb.

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/korkep-reform-utan/ch02s03.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1s 

azért hoztam ide ezt a két linket a nyugdíj ellátásról, hogy elmondhassam vele illusztrálva, hogy ha minden a maga fejlődési útján változik, és nincs mesterséges beavatkozás, mint 1917-1986-ig (Lenintől-Gorbacsovig)  , ahogy pl. Dániában nem volt, akkor talán boldogabb időket tudnánk mi is magunknak. A Horthy -rendszer nem maradt volna fenn, és az 1946-47-es év változásai nyugodtabb fejlődést , konszolidációt hoztak volna mára. Bár ez történelmietlen, de gondolatjátéknak jó! :) 

"És ezen morfondiroziik és ezt tartja üdvösnek.- amikor viszont azt mondom hogy a kapitalizmus híve, akkor meg tiltakozik."  

Nekem a kapitalizmus meg az ő léte indifferens -- van és kész! Nincs másik. Mondjuk én  a szociáldemokrácia kompromisszumát, nem tartom árulásnak, mert ott akkor csak így lehetett kormányzóképessé válni---mert akik azt akkor eldöntötték, akkor bizony választaniuk kellett. Vagy a beláthatatlan jövő képe, vagy a valóságos lehetőségek.

Kedves Plessatt!

Tényállás, hogy a szocializmus,, vagy kommunizmus kofejezés az manapság szitokszó Magyarországon. Ez nem is lehet más hisz sikerült annyira befeketíteni, hoyg az csak na. Csak tudod Magyarország nem a világ.

Nalunk sokkal fejlettebb országokban viszont nem az. Sőt nagyon komolyan fogallkoznak vele.

nem szabad csak a Magyar állalpotokat kivetíteni a világra. Lengyelországban az utca embere visszasírja a szocializmus idejét, pedig jobban élnek mint mi. Mégis.

Chambrigde-ben, Angliában külön iskola működik a Neokeynessiánusokon belül, hogy megoldják azt a feladataot amit Keyness félbe hagyott.

Szóval nem olyan rossz ahelyzet- és nem mindenhol Magyarország van.Türelem a hosszú élet ritka.

Én nem mondtam azt hogy ez olyan egyszerű dolog.

Látod, itt van a lilla. Állandóan azzal traktál bennünket hogy a megbékélés aa kiegyezés meg a közjó érdekében satöbbi. Azt mereven elutasítja, hogy az meghaladás mert abba a tőkés nem megy bele. Nem veszi észre hogyy mekkor anagy önelllentmondásról irogat. ahhoz hogy az általa elfogadhatónak tartott közjó megvalósuljon a tőkésnek le kell mondania a profitja jelentős részéről- hisz akkor kerülhet csak a munkás egy  elfogadhatónak tartott különbséggel az ő szintjére.

ha egy jelentős részéről- vagy mondjuk úgy hogy túlnyomó részéről lemonr önként és dalolva- akkor miért nem mond le aaz egészről?

Tudod, ugyan is akkor már mindegy hogy az egész profitról lemond-a haszna így is megvan - vagy csak a 95%-ról. És nemveszi észre.

meg azt sen, hogy azért vállalja a tőkés inkább azt hoyg aa 93!-ről lemond ,mert azt bármikor visszacsinálhatja. ha meg meghaladtuk a kapitalizmus azt már nem.

És ezen morfondiroziik és ezt tartja üdvösnek.- amikor viszont azt mondom hogy a kapitalizmus híve, akkor meg tiltakozik.

Miért  nem tőle kérdezed meg, hogy milyen garanciákat tud neked felmutatni arra nézve, hogy a közjó megmarad akkor is ha mondjuk válság van. nem a szociális kiadások lesznek az elsők amiket korlátozni fognk- hanem mondjuk atőkés megmaradt profitja.

Vajon tudna garanciákat adni. meret a törvény az nem az. -az csak egy tollvonás semmi egyéb lásd 2009- ugyebár.

Kedves plalyA!

Végsősoron értem a mondanivalódat, hisz olyan egyszerűen fogalmaztál és mondtál példákat is, hogy nagyon hülyének kellene valakinek is lenni, ha így sem értené. Tehát, amit mondasz, azt értem! Ettől függetlenül, továbbra sem tudom elhinni, hogy mindez valamikopr is meg tudna valósúlni. Nem , mert sokféle ember vagyunk, sokféle érdekkel, sokféle céllal, na meg legalább ugyanannyi az érthetetlen, nem gondolkodó, csak létező ember. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen ellenfele a szocializmusnak, a kommunizmusnak, akinek tényleg nem érdeke, hogy mindez megvalósuljon. Ennél egyszerűbb dolgokat nem tudnak megvalósítani az emberek, még akkor sem, ha tudják, legalább is a nagy része, hogy meg nem valósulás esetén katasztrófa is lehet a halogatásból! Akkor a szocializmus és a kommunizmus? Ha ezt a szót egy átlag ember meghallja, akkor egyből szinte hazaárulónak, gyilkosnak tart, ugyan is , annyira leamortizálódott ez a kifejezés!Nem tudom, mit szólna pl. Orbán ahhoz, hogy szoc társadalmat, vagy akár kommunizmust akarnánk építeni. Mit gondolsz, őnként és dalolva adná hozzájárulását. Pedig, a világban minden hol vannak Orbánok és hasonlók, akik az uralmat nem adják át, nekik ez a megfelelő. És övék a hatalom. Ha nem lesznek, lesznek más hasonlók, mert a történelem ezt igazolja. Hogy mindenki szoc. társadalmat akarna, vagy kommunizmust, az enyhén szólva butaság. Nem és nem tudom elképzelni az ilyen egységes akarat létrejöttét még sok száz év múlva sem. Mert akkor is lesznek olyanok, akik mást akarnak és ehhez lesz erejük is. Már pedig az élet csak ilyen. Igy váltogatják egymást az emberek a földön, amióta ember él!

Az elméleted elfogadom, de ennek gyakorlati kivitelezése soha nem fog megtörténni, mert az ember gyarló és az érdekek különbözőek!

Harangozó, Szanyi, Molnár Gyula már leadta az elnökjelöltséghez szükséges ajánlásokat!

Bár programjukat még nem olvastam

Kedves Plessatt!

Megmondom, őszintén ettől tartottam.

Nem érted az egyenlőséget, pontosabban a fogalmát.

Az emberek semilyen szinten sem egyenlők, kivéve a természetadta egyenlőséget – mindenkinek van feje, keze, lába, szeme stb.

Ez a természetadta egyenlőség. Ezen túl semmilyen egyenlőség nem lehetséges. – Ezt Marx írta le szemben a felvilágosodás szabadság egyenlőség testvériség eszméivel.

 Te ezt meg is erősíted szépen. Igazad is van.

 

Azért nem lehetséges, a természetadta egyenlőségen kívül másfajta, mert az ember személyiség – akinek a személyiségjegyeit működtető szükségszerűség kombinációja erőssége egyedi csak rá jellemző és senki másra. Egyedi és megismételhetetlen - de ez egyben a fejlődés záloga is, minden társadalomban.

Amiről szó van, mint egyenlőség - annak ehhez semmi köze.

 

A kommunizmus/ szocializmus/ Demokrácia senkit sem gátol meg abban, hogy az előállított termékekből annyit sajátítson el, amennyit csak bír, azt viszont megakadályozza, hogy az elsajátított termékek alapján bárki a másik ember felett hatalmat nyerjen. – így szól a meghatározás.

Mit is jelent ez.

Hatalmat úgy nyerhet az egyik ember a másik felett, ha neked van valamid, ami nekem nincs és ahhoz, hogy nekem is legyen - valamit nekem ezért szükséges adnom (pénzt, munkaerőt, stb)

De ha nekem is van az, ami neked, akkor mindegy, hogy mennyi a mérőszám benne mert az nem érdekes. Hiába van neked két házad, ha nekem is van házam - tehát nem tudod bérbe adni nekem, mert minek. Lehet neked 33 autód, de nem érsz vele semmit, mert nekem is van 10 tehát nincs szükségem a te 33 autódra - ha kell, akkor hozok magamnak és akkor lesz 11, de minek. Nem tudom érted-e hogy miért nem lehet, hatalmat nyerni az egyik embernek a másik felett - nem kell törvény, meg felügyelő, meg rendőrség, bíróság ez ügyben, mert a kutyát sem érdekel, hogy te 10 hamburgert veszel el - ha én is el vehetek annyit, amennyi nekem jólesik - ma is meg holnap is, meg holnap után is. Azaz annyit sajátítok el, amennyit bírok.

Azaz nem csak anyagi vonatkozásban, de tudatilag (szellemileg sem tudsz velem mit kezdeni, mert barrikádozd el magad az autóiddal, és kész nem törődik veled senki, nem érdekel senkit, hogy mit teszel - amíg az a kialkudott törvényekbe nem ütközik – azaz rájössz, hogy teljesen felesleges 33 autó, mert senkit sem érdekel, hogy neked mennyi van – nem határoz meg semmit sem a mérő szám. Sem anyagi sem szellemi vonatkozásban nem tudsz olyan helyzetbe kerülni, hogy uralkodhass.

Ezt jelenti az egyenlőség törvénye.

Nem azt, amire te gondoltál. Ezért kérdeztem meg.

Ugyan ez az esélyegyenlőség értelmében. Szellemi képességeink sem egyenlők - de mivel nem csak a termékekből sajátíthatsz el annyit, amennyit csak bírsz - hanem a szellemi munka és az anyagi munka is egyesítve van, egészen nyugodtan írhatsz például színikritikákat, esténként, ha van kedved – nem akadályoz meg ebben senki. Meg is jelentetheted - aztán majd kiderül, hogy elfogadásra talál vagy sem, ha igen akkor jó ha nem, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy a stílusod okozta e a hibát, vagy a tartalmi meglátásod nem talált vízhangra, vagy mi van - de megteheted nincs privilégiuma senkinek sem erre – mint most.

De írhatsz zenedarabot, musicalt, vagy éppen regényt. Nincs akadály, segítenek, ha kéred, ha meg nem akkor nem segítenek - azaz nem vagy beskatujázva, mint most, hogy ha lakatos vagy, akkor nem lehet annyi eszed, hogy megírj egy három felvonásos operát. Azaz esélyed sincs arra, hogy ha tehetséges vagy akkor ki is tudd bontakoztatni a tehetségedet.

( A tehetségkutatók ezt akarnák megcélozni – csak ez is defektes, mint minden jó kezdeményezés)
Kedves Plessatt, a kommunizmusban is kell dolgozni igen keményen, csak másképpen, mint most, ott is vannak szabályok törvények csak másképpen, mint most, Addig, amíg van pénz, ott is fizetni kell az anyagért energiáért és ott is van piac, csak másképpen működik, mint most. Ezt nem szabad elfelejteni - sőt azt sem, hogy amíg van pénz az csak átmeneti termelési mód lehet, mert a kommunizmusban/ szocializmusban/demokráciában nincs pénz, sem állam – nem szükséges, a Demokrácia működik állam nélkül is.

Ez bizonyított tény és nincsenek cölöpverők, mert hiába akar cölöpöt verni nincs értelme.  Több száz éven keresztül működött úgy demokrácia, hogy nem volt mellette állam, - nincs rá szükség, ha nincs gazdasági hatalmi ellentét, nincs munkamegosztás és nincs magántulajdon.

Ennyi. Ja és nem elérhetetlen, csak fejlődésben kell oda elérni. Mind anyagi mind tudati vonatkozásban. Az üdvös az lenne, ha erre koncentrálnánk és nem mindenféle más izmusokra, meg emberi jogokra, szabadságnak nevezett korlátokra, meg mondvacsinált demokráciákra, hatalomra és uralomra. Most még csak itt tartunk, hogy ezeket tartjuk fontosnak, de ahogy eljutottunk idáig innen is tovább fogunk lépni.

Kedves plalyA!

Kérésedet szeretném teljesíteni, persze, nem valami tudományos úton, ha nem a magam módján!

Kérdésed, hogy hogyan uralkodhat valaki a másik felett egyenlőség esetén?

Kezdem ott, hogy maga a kérdés számomra érthetetlen, nem lehet valós. Ugyan is, véleményem szerint , teljes egyenlőség nem létezik, nem következhet az be. Ez is az emberek különbözőségéből fakad. Mindíg lesznek értelmileg, fozikálisan, mentálisan különböző emberek, tehát, más itt nem lehet egyenlőség! Tehát, hiába van egyenlőség minden téren, ha maga az ember nem egyforma! Tehát, az embert körülvevő dolgokban, ha létezne is egyenlőség, de az emberi különbözőség ettől még dominálna és ezt az un. egyenlőséget meg tudná bontani, ravaszsággal, erövel, rábeszéléssel, tudásbeli különbözőséggel, stb. Az uralkodásnak nem csak fizikális vonzatai vannak, ha nem szellemi is. És ez az emberi különbözőség is hozzájárul ahhoz, hogy egyenlőség, abszolut értelembe, soha nem fog tudni kialakulni. Itt megjegyezném, hogy könnyű kimondani ilyen megfogalmazásokat, hogy az emberi tudat eljut arra a szintre..., vagy kialakul az egyenlőség...., ugyan is erre példa nincs, ezért erre meggyőzni bizony nem nagyon lehet az embereket, ezt Marx csak fantáziaszinten tudta megalkotni. Vágyálom, aminek semmiféle konkrét bizonyítéka nincs, ezért a nagy távlatban megjósolt esetleges bekövetkezmény, az csak a fantázia világa!

Ugyan ez vonatkozik a kommunizmusra leírtakra is. Mire alapozhatjuk az erre való kijelentéseket? Jóslásra? Vagy van bármi bizonyíték rá? Tehát, ez is csak agyszülemény! Kitalálni sok mindent lehet, arra még magyarázatot, sőt filozófiát is lehet ráépíteni, de attól még nem lesz valós és legalább annyi az esély rá , hogy nem fog létrejönni, mint fordítva!Én is ki tudnék találni egy olyan étel nélküli életet, amely szinte örökre megőrzi az ember fizikai, stb. tulajdonságait, sőt, ha elég művelt vagyok, akkor erre még okosnak tűnő magyarázatokat is tudnék hozzátenni, csak itt is felmerülne a kérdés, hogy mi a bizponyítéka ennek, hogy ez meg fog valósulni és nem fantázia?

Végezetül, esélyegyenlőségről hálás dolog beszélni, mert szépen hangzik, az emberben egy pillanatra a béke, a jólét, a megnyugvás képe jön elő, de visszazuhanva a mindennapokba, ez soha nem fog bekövetkezni, csak mondjuk és mondjuk. Talán egyszerüen fogalmazva, esélyegyenlőség soha nem volt, és nem is lesz soha! 

Kedves Plessatt!

Sokáig gondolkoztam azon, hogy válaszoljak-e rá, amit írtál. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy megteszem.

Először is. Úgy gondolod, hogy az emberiség nem fejlődött semmit a kőbaltás, bunkóbotos ősember óta? Még most is azok a törvényszerűségek működnek, mint akkor? – Mert szerintem nem. Sokat változott az emberiség – lilla azt mondta, amikor a csecsemődobálásról volt szó - hogy kinőtte az emberiség ezt a korszakát.

Hát ugyan így fogja kinőni azt is, hogy nem legyen esélyegyenlőség.

Azt mondod, hogy nem lehet, mert valaki uralkodni akar a másikon. De hogyan tudja megtenni, ha egyenlőség van:

Viszont volna egy kérdésem, hogyan lehet egy másik ember felett uralmat szerezni. Oda megyek és azt mondom, hogy na akkor mostantól én uralkodom, és te pedig szolgálsz?

Szerinted így lehet? Vagy hogyan?
Nem írnád le a véleményedet? (csak azért mert azt gondolom, hogy a véleményedben, ha leírod, azonnal rá fogsz döbbenni, hogy mit is jelent az egyenlőség)

Azt gondolom, hogy ha leírod - akkor azonnal arra is választ kapsz, hogy miért lehet esélyegyenlőségről beszélni.

Tehát a kérdés, amire várom a válaszodat. Hogyan tud az egyik ember a másik felett uralmat szerezni?

S ha megválaszoltad, akkor tovább megyünk – aztán lehet hogy eljutunk oda,hogy tényleg megérted azt amit a demokráciánál leírtam- mivel a kérdésedd alapján nem nagyon hiszem hogy érted.

Várom a válaszodat kedves Plessatt – azért jó lenne, ha válaszolnál, mert eloszlathatnánk némi félreértést- és a lilla sem írhatná, hogy a cölöpverők mindig lesznek - mert nem lesznek. - Nem tudnak lenni. Furcsa mi. Ő sem hajlandó arra a kérdésre válaszolni, - hogy mi az értéktöbblet szerinte- ugyan is azt hiszem rájött, hogy ha megválaszolja, akkor az összes kérdése okafogyottá válik.

te ne kövesd ezt - éppen ezért kérlek, hogy válaszolj, ha van időd.

https://www.facebook.com/gyurcsanyf/?fref=ts 

Ja és ez is idetartozik!Nagyon is!

Szanyi volt az első, aki azt mondta, hogy ....

Így sikerült megúsznunk, hogy a vallásos hit, meg a Marx által leírtak nyomán létrejött hit fuzionáljon. Olyan csak a pol pot rezsim alatt valósult meg.

Ettől még élhető életünk lehetne!

Egyébiránt ez a cölöp leverésének dilammája.

Szerintem mindig lesz cölöpleverő.

Ezért kell itt és most törekedni a méltányosságra amennyire csak lehet!

Kedves plalyA!

Hidd el, én nem szeretnék vitába bontakozni Veled, hiszen filozófiai műveltségednél fogva az elméleti vitában rendre vesztes lennék. Én, józan paraszti ésszel, hosszú élettapasztalat birtokában, gyakorlati szempontból felvértezve tudok csak érvelni. Elismerve a Marx által létrehozott tudományt, azonban a szocializmus eljövetele, na meg a kommunizmus létrejötte szempontjából bizony nagyon elméleti, szinte utópisztikus gondolatokat fogalmaz meg és amint látom, Te ennek nagy híve, szinte , terjesztője vagy. Ezt nem rosszindulatból jegyzem meg, csupán nem lehet nem észrevenni, hogy el is fogadod mindazt, amit e témákban Marx állított.

Azt, hogy sem szocializmus, sem pedig kommunizmus nem lesz, azt én hiszem! Az ember uralkodásra termett, hisz még a családon belül is van, aki um. "uralkodik", még ha tagadjuk is. Igy van ez a társadalomban is, mindig van, aki a másik felett akar uralkodni. Ebből is kifolyólag, olyan állapot is elképzelhetetle, hogy pl. ahogy mondod, a szocializmusban esély-egyenlőségnek kell lenni az érdekek érvényesítésében... Mond, ezt komolyan is gondolod? Az emberek különbözőségének folytán, ez elképzelhetetlen, hiszen, mindíg lesznek olyanok, akik az érdekérvényesítést a másik kárára akarja véghezvinni. És ki dönt, ki reguláz ebben a helyzetben? Akire ez a feladat hárul, az is emberből van, az is gyarló, nem tökéletes. Ebből kifolyólag ki fog gátat szabni a visszaéléseknek? A szoc. társadalom kormánya? És azok nem ugyanolyan emberekből tevődik össze? Azoknak nincs családtagjaik, kedvelt barátaik? Vagy nézzük a kommunizmust! A kommunizmusban mindenki annyit sajátit el a megtermelt javakból, amennyit csak bír és ezzel nem gyakorolhat hatalmat a másik felett, mert keményen szankcionálják...stb. De ki fogja szankcionálni? Ugye, emberek? És azok nem pártoskodhatnak? Vagy akár börtönbe zárja saját apját, anyját, mert az eltulajdonított javakat a más kárára akarta felhasználni? Nem veszed észre az ellentmondásokat, amitől hemzseg minden Marxi megfogalmazás, amelyre itt is hivatkozol?

Azt, mivel nem vagyok jövőbelátó, nem tudom megmondani, hogy milyen társadalmi berendelkezés lesz a kapitalizmus után, ha egyáltalán lesz e erre mód ezen a földön, de abban zsigerileg biztos vagyok, hogy sem szocializmus, sem ezt követően kommunizmus sem lesz! Az ember, az emberi természet, a különbözőség, mindezt nem teremtheti meg. Mindezek alapján továbbra is kitartok amellett, hogy mindez nem más, mint utópia. Mivel hívő ember is vagyok, ezért ha nehezen is, de kénytelen vagyok egy papi, azaz egyházi példával előjönni, hogy érthetőbb legyen az utópia megfogalmazásom. Tehát, az egyház is azt mondja, hogy türjük a földi szenvedést, mert majd a másvilágon, a menyországban boldogok, minden szenvedéstől mentesek és egyenlők leszünk. Valahogyan, hasolít a Marxi felfogáshoz , mármint a szocializmus és a kommunizmus eljöveteléhez!

Ezzel én kilőttem a puskaporomat, többet nem is tudnék hozzátenni, mert ez az én hitem ebben a kérdésben, kedves plalyA! 

Hát azért a szándék az elsődleges kitétel!

A második meg az emberek tudati fejlődése.

Ez utóbbi valami buta reflexnek köszönhetően még várat magára.

Az első segítségével azonban lehet alakítani a második feltételen. ;)

Kedves Plessatt!

Azt gondolom, hogy senki sem mondta azt hogy a szocializmusban az emberek egyenlők. A társadalmi egyenlőség nem azt jelenti hogy Jóska, meg Pista egyenlő. Ők sohasem lesznek egyenlők, mert Jóska zöld szemű Pista meg kék.

Marx sohasem mondta, hogy az embereknek egyenlőnek kell lenni, sőt kifejezettten azt mondta, hogy a társadalomban a természetadta egyenlőségen kívül( hogy két keze van, meg egy feje az embernek) semilyen másfajta egyenlőség nem lehetséges. Minden ember egyedi és megiismételhetetlen. Az embereknek az érdekérvényesítő képességét és lehetőségét érintő esélyegyenlőségnek kelllenni.

A kommunizmusban a megtermelt javakból minden ember annyit sajátít el amennynit csak akr és amennyit bír- ebben a kommunizmus nem akadályozza meg az emnert - viszon a kommunizmus azt megakadályozza, és keményen szankcionalizálja hogy az elsajátított javak által bárki hatalmat nyerjen a másik ember felett.

Ez nem zárja azt ki hogy Pistának több legyen a megtermelt javakból min Józsinak.

Ez a társadalmi egyenlőség - és nem az ingyenes oktatás, meg az egészségügy.

Kedves Plessatt rosz lenne, ha minden ember egyenlő lenne, mert az uniformizmushoz vezet( lásd Kína) vagy pedig dobálhatjuk a csecsemőket a Tajetoszról mint Spártában. 

nem szabad összekeverni a szervita rendet a rendszervitával. Minden ember egyedi és megismételhetetlen ez a fejlődés záloga és nem más.

Az elosztásban elsősorban a szükségletek szerinti elosztésnak kell érvényesülni amely igényeket támaszt- ezt a lehetőségek föóüggvénylben ki kell elégíteni- ez a mozgatórugója a szocialista -későbbiekben kommunista társadalombana a termelés fejlődésének. 

Nem fontos a piac konkurencia jellegét a fejlődés szolgálatába állítani- lehet más mozgató rugó is.

Kedves Conrad!

nem írtad, és nem volt az.

Államkapitalizmusnak egy formája volt.

Igen az anrchizmus az rossz dolog. Attólmég nem lesz szocialista egy rendszer, ha a termelési mód marad kapitalista.

Igen ez így van. Utalnék Marx által leírtakra. A kommunizmus a világon egyszerre fog győzni, és akkor amikor a termelő erők fejlődésének gátjává válik a termelési viszonyok.

Csak, hogy a termelési viszonyokban benne van a pógárok tudati viszonyainak fejlődése -addig amíg ez nincs nem lesz termelési mód váltás- akár milyen jó szándéku gdiktátor uralkodjon.

vagy akármilyen jószándéku Anarchia legyen az irányadó.

Nem a szándék a fontos, hanem a kivitel- jó szándékkkal nem lehet kivitelezni aszocializmust. Erre már a szociáldemokraták is rájöttek, hogy politikai eszközökkel nem lehet megvalósítani a szocializmust.

Kedves plalyA!

Én mindenesetre, csak azt tudnám a hsz-hez hozzáfűzni, hogy amit leírsz a szocializmusról, az csak egy ábránd! Hidd el, hogy ameddik két ember is él e földön, szocializmust megvalósítani nem lehet. Nem, mert az emberek hús-vér egyedek, más más gondolatokkal felvértezve, más más érzésekkel és cselekvő képoességgel. Az emberek tartósan, de még ideiglenesen egységesen sem képesek megegyezni, mindíg akadnak olyanok, akik többet és mást akarnak! A kérdés csak az mindenkor, hogy kik vannak többségben, és az meddig is tart. Hiu ábrándnak tartom azt a felfogást, hogy eljő az az idő, amikor minden ember egyet akar, minden ember megelékszik a számára jutó dolgokkal és még csak gondolatban sem kiván többet, mint a társa... Na ez az az emberi tulajdonság, amit míg ember él a földön, ezt megszüntetni nem lehet és ebből következik, mint végső megállapítás, hogy "szocialista" társadalom soha nem tud kialakulni, maguk az emberek nem engedik meg az emberi természet különbözősége miatt! Szocializmusról, annak esetleges eljöveteléről beszélni utópia, ezt még Marx sem gondolhatta komolyan, bár mennyit is foglalkozott e témával. /Én ezt, írói, gondolkodói fantáziának tudnám mondani, minden sértés és mellékgondolat nélkül!/.

Az emberi gyarlóságot megszüntetni nem lehet. Már az ősember is letaglózta a társát, ha az több állatot tudott elejteni. A király is megölette , akár a szülőanyját is annak érdekében, hogy a hatalma fenntmaradjon, a barát is feljelentette barátját, ha az egyéni érdeke úgy kivánta, a szerelemből kötött házasságok is szétmennek, ha az érdekek nem egyeznek és így tovább a végtalenségig. Már pedig, ezek az emberi természetek, míg ember él a földön, mindíg is létezni fognak! Ezért sem lehet oly "tiszta" társadalom megteremtődéséről beszélni, mint a szocializmus! Aki erre vár, az nagyon csalódottan fogy meghalni. Ezért, nem egy illúzióról kell beszélni nekünk, hanem arról a valóságról, ami van, ami körülvesz bennünket. Ezt kell minden erőnkkel jobbá tenni, ezért kell küzdeni. A jelen kapitalizmusa még nagyon sokáig uralkodó lesz, ezért, nekünk is, a gyermekeink érdekében is, ezen kell igazítanunk olyan formában, hogy az életünk és a gyermekeink élete minnél jobban elviselhető legyen, egyszóval értelmes életet élhessünk mindnyájan. Ezért kell demokratikus úton, parlamentális eszközökkel biztosítani a kapitalista társadalmon belüli viszonylagos békés , nyugodt megélhetést. Ez a politikusok, a pártok feladata, mi, mint választók, ezt tudjuk befolyásolni.  

Hát hol írtam én, hogy a múlt rendszerben szocializmus volt???

Én ezt írtam:

"Olyasmit, amit Kádár elkezdett."

Vagyis abba az irányba mentünk volna. Csak hát annak idején, 1962 óta csak rakosgattuk a szocializmus alapjait, de a rendszerváltásig sem sikerült megvalósítani azt.

"akár anarchizmus is lehet"

Lehet, de nem az. (Különben is, olyan nagyon rossz dolog az anarchizmus?)

Egyébként én "csak" 6 éve hangoztatom itt, hogy rendszert csak globálisan lehet váltani.

Kedves Conrad!

Azt hiszem, most ebben a kérdésben különbözik a véleményünk. de ez nem baj. attól szép ez a beszélgetés, hogy a különböző nézeteket is megvitathatjuk

Azt gondolom, hogy semmilyen autoriter rendszer nem szocialista. Legyen az a legjóindúlatubb – diktatúra (természetesen a diktatúra pejoratív értelembe értendő) – akkor sem szocialista, hanem autoriter rendszer. A Kádár-rendszer is autoriter rendszer volt és nem szocialista - inkább az államkapitalizmusnak egy változata - de hiába mondjuk, hogy szocialista - nem volt az. A legjellemzőbb jegyeket ugyan viselte, de ugyan annyi olyan jegyet is viselt, ami azt mutatja, hogy nem volt az. Valósabb meghatározás az, hogy egy átmenetnek mondanám az államkapitalizmusból valami más felé, - hogy aztán mi lett volna a vége, azt nem lehet tudni.

Teljesen igaz, hogy a termelési eszközök valamifajta társadalmi ellenőrzését próbálta volna megvalósítani - de ugyan akkor jelen volt a kizsákmányolás és az értéktöbblet termelés, valamint a társadalmi munkamegosztás is - (ezek a kapitalizmus csalhatatlan jelei) Igaz, hogy

Igaz, hogy a kollektivizmust helyezte előtérbe (felettébb valószínű, hogy túlzottan is) de ugyan akkor az individualizációs folyamatokat sem vetette el- bár ezek sohasem kerültek egyensúlyba, harmóniába –ami a kollektivizmus elsődlegességét jelentette – ami éppen olyan nagy hiba, mint az individualizmus elsőbbségének hangsúlyozása.

Az is igaz, hogy a társadalmi egyenlőséget és a szolidaritást próbálta előtérbe helyezni- viszont a magántulajdon léte ezt minduntalan megakadályozta. (Maszek, kisiparos, majd később GMK-k és a többi)

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szociális követeléseket teljesítését – a társadalmi egyenlőséget, az anyagi javak igazságos elosztását, nem a társadalom maga végezte, hanem parancsuralmi rendszerrel történt az elosztás –és a társadalmi egyenlőséget mesterségesen biztosították, ami ellen a tulajdonviszonyok az osztályviszonyok és elosztás viszonyok azonnal ellenálltak – vagyis a legszabálytalanabb eszközökkel tartották fenn a társadalmi igazságosság látszatát.

Így aztán demokráciáról szó sem lehetett, mint ahogy a kapitalizmusban sehol a világon nincs demokrácia- helyette a hegemon project és irányítási séma legitimációs folyamata van jelen – amit az istenadta népnek bemesélnek, hogy az a demokrácia. – hát nem az.

Vagyis nyugodtan kijelenthetjük, hogy a marxizmus-leninzmus talaján álló államkapitalizmus semmiképpen nem nevezhetjük szocializmusnak – legfeljebb egy átmenetnek-ami amúgy nem volt túl sikeres vállalkozás. ( ezt is meg kell mondani –bár ennek vannak objektív és szubjektív okai is ami egy külön mise) Ugyan azt a hamis illúziót, próbálta elültetni, mint a szociálliberális credó – a különbség annyi. hogy a Kádár rendszer inkább termelés alapú volt míg a szociálliberális credó inkább hitel alapú volt. (de egyik sem olyan rendkívüli módon sikeres egy piaci környezetben).

Tehát ha szocializmust akarunk, az nem megy azonnal, oda hosszú út vezet, és nem lehet egy országban csinálni, csak egyszerre az egész világon, vagy közel egyszerre (a 70 év ebben az esetben nem a közel egyszerre kategória)

Ebben semmilyen jó szándékú autoriter hatalom nem előrelépés – tehát erről ne is álmodjunk. Ha valaki megmondja nekem hogy mi a jó, akkor az már nem is jó. Én tudjam már, hogy nekem mi a jó - azaz jussak már el oda, hogy tudjam, hogy nekem mi a jó és, azt is tudjam, hogy nekem csak úgy lesz jó, ha a másik 7 milliárd embernek is jó lesz.

ha ezt nem tudom, akkor megette a fene az egészet. Addig ki tudnak játszani egymás ellen,és meg tudnak vezetni.

Tudod ezt valamikor,  annó amikor még Marxizmust tanultunk az egyetemen úgy mondták szépen, hogy az egyéni identitásnak, a társadalmi identitás reprodukciójának kereszteződésében kell tartózkodni- akkor lehet szocializmusról beszélni. Addig nem.

S tudod atttól hogy „Az önálló gondolkodásra kevésbé képes, de tisztességes emberek pedig - tudat alatt - egy olyan társadalomban szeretnének élni, ahol az összefogás, egymás segítése mentén alakítunk ki egy olyan társadalmat, ahol mindenki tisztességes munkával meg tud élni és kölcsönösségi alapon jólétet tud létrehozni a társadalom összes tagja számára. És itt jólét alatt nem a 700 nm-es házat a nyaralóval és három autóval kell érteni. Tisztában kell lenni azzal, hogy egy ilyen társadalomban - főleg, ha mindenáron ragaszkodunk a pénzhez - nem lehet meg mindenkinek az, amit a felső tízezer birtokol. Ehhez persze még hozzájön a mindenki számára ingyenes oktatás és egészségügy. Hát ez a szocializmus.”

Bizony kedves Condrad - attól ez még nem lesz szocializmus, ha amit leírtál megvalósul - az akár anarchizmus is lehet. De lehet színtiszta kapitalizmus, egy szociálliberális credó tulsúlyával – (bár ezek egyike sem lehet tartós)

A szocializmust nem lehet pusztán politikai célokkal és politikai harccal megteremteni- ahhoz több kell.

Termelési mód változás kell hozzá - és ahol pénz van, meg felső tízezer - ott bizony nincs termelési mód változás – azaz nem lehet szocializmus sem.

Mint ahogy eggyel lejjebb írtam:az embereknek fogalmuk sincs róla, hogy mit akarnak és mi a jó nekik.

Vannak azonban olyan emberek is, akik képesek az önálló gondolkodásra. Ők tudják, hogy bár nagyon vonzó dolog elvenni a másik tulajdonát csak azért, hogy több legyen, mint másnak, tökéletesen tisztában vannak vele, hogy ez a gondolkodásmód hosszú távon (és itt nem 100-200 évről beszélek) pusztuláshoz vezet. Éppen ezért tisztában vannak vele, hogy egyedül csak a szolidáris, (a lehetőség szerint minél inkább) önzetlen egyének alkotta társadalom képes a túlélésre. Ezek az emberek tisztában vannak vele, hogy ezt a rendszert - a jelenlegi fogalmak ismeretében - szocializmusnak hívják.

Az önálló gondolkodásra kevésbé képes, de tisztességes emberek pedig - tudat alatt - egy olyan társadalomban szeretnének élni, ahol az összefogás, egymás segítése mentén alakítunk ki egy olyan társadalmat, ahol mindenki tisztességes munkával meg tud élni és kölcsönösségi alapon jólétet tud létrehozni a társadalom összes tagja számára. És itt jólét alatt nem a 700 nm-es házat a nyaralóval és három autóval kell érteni. Tisztában kell lenni azzal, hogy egy ilyen társadalomban - főleg, ha mindenáron ragaszkodunk a pénzhez - nem lehet meg mindenkinek az, amit a felső tízezer birtokol.

Ehhez persze még hozzájön a mindenki számára ingyenes oktatás és egészségügy.

Hát ez a szocializmus.

Amit Te leírtál a nebuló példájával, azt inkább kommunizmusnak nevezném. Nagyon sok ember keveri ezt a két jelzőt és majdnem olyan sokan lekommunistázzák egymást holott igazából egyikük sem az és egyiknek sincs halvány lila gőze sem arról, hogy mit jelent az a fogalalom.

Azt meg, hogy mennyire elbutultak az emberek a néhány évtized alatt, nagyon jól jelzi azon hitük, miszerint a szocializmusban nem kell dolgozni, mégis megvan mindenük.

Ezt soha senki nem állította.

Sőt (egy másik tudati állapotról nem csak Rousseau beszélt):

https://www.youtube.com/watch?v=WfIf3lVIIFo

Kedves Condrad!

Azt én nem tudom, hogy az emberek többsége szocializmust akar-e, vagy valami olyat akar-e mint a Kádár rendszer volt, de egyet azért tudok biztosan. Mára a „komenista” az szitok szó,  a közös tulajdon, meg legfeljebb a szomszédék Mariskájának birtoklásában merül ki.

Úgy gondolom, hogy ma, az emberek azt akarják, hogy ne kelljen dolgozni mégis, mindenük meglegyen. Na, és itt van a probléma. Már, hogy mi az a „minden” aminek meg kellene lenni. Itt máris óriási különbségek vannak életkor, műveltség, igényesség, lakhely és egyéb tekintetben. Az alsóbb néposztályok a minden alatt a minimális megélhetést értik. Az egyel felette lévőknek, már ez nem elég, ők már némi luxust s szeretnének. A sodródó fiatalok, minden mindegy alapon „csak ne úgy, ahogy a szüleik élnek” – metodika alapján- még azzal sem foglalkoznak, hogy kapitalizmus, vagy szocializmus, vagy rabszolgatartó társadalom legyen ( Tisztelet a kivételnek - de az meg mindig erősíti a szabályt) a vidéki értelmiség azt szeretné, amit a fővárosi értelmiség alapból megkap. A felső középosztály villát szeretne, meg tengeri Yachtot, magánrepülővel, és minimálisan egy jól prosperáló Üzemet, amiben neki csak a pénz elköltőjének szerepe jut.

A feltörekvő fiatalok, a Hollywoodí álomvilág kicsinyített mását szeretnék - ahol celebek a mindennapos csevegő partnereik. Az elit, az minimálisan egy Rotschild, egy Fuston, egy Ford szintet szeretnének, ahol felesleges alsóbb népréteg nem zavarja a köreiket. És hogy a hatalmon lévők meg mit szeretnének? Valószínűleg, engedelmes alattvalókat, akiket úgy irányíthatnak, ahogyan csak akarnak, manipulálhatnak, és nincs ellenvetésük - élni szeretnék a megszokott kis életüket - amiben nincs helye az alsóbb néposztályoknak.

Nem tudom, hogy ez-e a szocializmus – gondolom, nem annyira.

Tehát én nem vagyok abban teljesen biztos, - hogy az emberek szocializmust szeretnének. Tudod, még amikor osztályfőnök voltam, egyszer az egyik órán beszélgetünk a jövő társadalmáról. A gyerekek idealisták és nagyon tetszett nekik az osztály nélküli társadalom, mint lehetőség- viszont az már nem tetszett, hogy mindenkinek úgymond mindene meglehet. „Nekem akkor is több kell” mondta az egyik gyerek – „Kitől és miből?”- kérdeztem- „Mindenből és mindenkitől” - válaszolta. „Mert én más vagyok, mint a többiek” – Azt gondolom, hogy ez nem egy különc gyerek volt - hanem pontosan annak a kifejeződése, amiről az előzőekben írtam.

Tehát én nagyon csínján bánnék az ilyen kifejezésekkel - hogy szocializmust szeretnének az emberek. Szerintem maguk sem tudják, hogy mit szeretnének. Mindig az nem jó, ami éppen van.

Ahhoz, hogy szocializmus legyen agyilag is fel kell nőni. De, sajnos az emberek nem nőttek fel a szocializmushoz. Azt hiszem Rousseau mondta a „Társadalmi szerződés” című munkájában, hogy egyfajta társadalomhoz a hozzá illő tudati állapot is szükségeltetik és nem utólag, hanem előre. Vagyis a szocializmust is tudatosan kell akarni, nem elég spontán - mert akkor ugyan az a vége, mint az eddigi kísérleteknek.  Én azt gondolom.

Az "Isten tudja ki" még jó lehet, de a többi!? :P

Aki ismeri a történelmet, az nem említi ugyanazon a szinten a három embert, akkor sem ha mindegyik diktatúrában volt vezető! Hatalmas nagy különbségek voltak.

Persze, hogy senki nem akar diktatúrát. Habár, amíg az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a jó nekik, addig csak egy jóindulatú diktatúrával lehet jobbá tenni a világot. A demokrácia nem nekik való, mert minden oldalról meg lehet őket hülyíteni.

De akár hiszed, akár nem, az emberek többsége szocializmust akar. Olyasmit, amit Kádár elkezdett. Csak hát demokratikus formában...

A magam részéről csak annyit fűznék hozzá, hogy igazat adok véleményednek, bár csak lenne most is a baloldalon olyan politikus, mint Kádár volt, ez esetben a baloldal nem ott tartana, ahol most tart!

Már bocs, én elmondom a gyermekeimnek az igazat, azt is, amit a cikk nem említ. Tovább megyek, felmérések szerint Kádár még ma is, minden ellenkező propaganda ellenére is az egyik legnagyobbra értékelt államférfi. csak egy bibi van ezzel. Hogy senki nem akar Kádár rendszert, vagy csak nagyon kevesen. Már csak azért sem, mert a lelke mélyén tudja mindenki, Kádár úgy száz éveknként, ha születik egy. De (mivel diktatúra volt, ne félj kimondani) lehetett volna éppen Rákosi is, vagy Gerő, vagy az isten tudja ki... 

Nagyjából én is ezt mondom - csak kevesebb mondatban. ;)

(Orbánnak és imádóinak a lelkületével nem kívánkozok foglalkozni, van elég probléma ezen az oldalon is.)

Kedves Conrad!

Csak ismételni tudom.

A nemzeti szolipszizmus, és nemzeti csodavárás az egyik ok.

Ezek miatt „szeretnek szenvedni” az emberek – még a nóta is azt mondja: „Ott ahol zóg az a négy folyó, ott ahol szenvedni jó…….”

Jó a fenét, - szenvedni sehol se jó- kivéve a magyarnak.

A másik ok, a böszme tudatlanság és alultájékozottság – „Majd ez megmondja a tutit, majd az megmondja az igazságot+ – nem mondja meg.  A nemeztik „büszkeségről” már nem is beszélek – a magyar olyan okos, de olyan okos – hogy nála okosabb nincs is a föld kerekén – aztán ebbe a sok okosságba pusztul bele, mert neki semmi sem elég jó.

Most nem ez van? Meg akarjuk mondani, hogy hogyan kell a kapitalizmust csinálni azoknak, akik már több száz éve csinálják.

Aztán lehetne folytatni az állandó marakodással, az örök elégedetlenkedéssel, a mindenkivel inkább összeveszek, nehogy engedjek egy kottányit is- szóval van itt bőven indok és ok.

De a legfőbb ok az, hogy az uralkodó osztály ezeket a tulajdonságokat nagyon jó érzékkel használja fel a hegemon project és irányítási séma legitimációjakor.

Mondok egy példát – mint tudjuk, minden példa sántít, de ez a jellemző dolgokat bemutatja.

Itt van a népszavazás mizéria. Az egész hókusz – pókusz 150 emberért folyik (annyit kéne még elhelyeznünk. 1290 befogadásáról döntött az Eu, eddig 1130-at már elhelyeztünk)

Miközben több mint 7000 ember kapott letelepedési engedélyt 2013 óta,- mert vásároltak letelepedési kötvényt. 300 ezer forintnak megfelelő euróért  - bárki jöhet, csak fizessen érte- Nem baj hogy tenorista, de leszurkolta a 300 ezret akkor jöhet. A nincstelen menekült az nem jöhet, mert az tenorista. De ha leteszi a 300 ezret, akkor máris megbecsült emberré válik.

És ehhez a magyarok zöme az áldását adja. Jobb és baloldalon egyaránt.

Csak úgy megkérdezem, hogy az a szerencsétlen muzulmán, iszlám hívő, aki elmenekült, mert kénytelen volt – mitől tenoristább tenorista, mint az az iszlám hívő, aki lerakta a 300 ezret. Mégis mi a legszebb-

(Bocsáss meg kedves Plessatt, hogy veled példálódzok – nem érdemled meg, de mivel te írtad le így kénytelen vagyok erre)

Baloldali beállítottságú ember is azt mondja, hogy igaza van Orbánnak, mert Ő nem akarok iszlámhívőt a közelébe tudni. Akkor igen, ha megfizeti a tarifát - csak akkor nem, ha nincstelen?

Érdekes egy magyar álláspont nem? Vagy amiről nem tudok, az nem fáj? Akkor dugjuk a fejünket a homokba és akkor semmi sem fáj.

Én már - komolyan mondom - nem is tudom, hogy milyen alapon akarnak az emberek jobb életet maguknak!!!

Ezzel a negatív hozzáállással (nem megy; ez nálunk nem szokás; sajnos engem megvezetnek; arra várok, hogy valaki kiharcolja nekem a jobb életet; stb.) nem fog tudni Magyarország a nyugathoz felzárkózni!

Sajnos nem érdemelnek az emberek jobbat, mint ami van, ha nem küzdenek érte.

Küzdés pedig nincs!

Helyette siránkozás és acsarkodás.

Szánalmas!

Akkor még volt alapja a nyugdíj alap nem vitt el pénzt--ma már az is költségvetési tétel

Az egészségügy is biztosítóssá válhatott volna fokozatosan átmenet után--

Sajnos az elit gazdagodása az adózás miatt lett

ha marad az adózás, akkor több jutott volna volna volna vollna ...

helyette 2/3-ot kapott a ma regnáló! 

és most is azt kapna

Miért oltják ki egymást a pártok? pl. Dunaújvárosban 9 jelöltből 6 baloldali kötődésű! 

Ha a dk-t kizárták is, a többi miért nem ismerte el az mszp erejét vezetőnek? 

Miért nem találtak közös függetlent? 

Veszett fejsze! Nem számított volna, ha a dk egyedül nem akarja! 5 akkor is akarhatta volna!

Kedves lilla!

Én nem tudom, hányszor kell még leírnom, hogy az állam nem gazdagodott - miért nem lehet ezt az egyszerű tényt megérteni.

Ha gazdagodott volna - akkor a "népnek" is több jut. Vagy szerinted a különböző segélyeket, járadékokat nyugdíjat, ki az isten csudája folyósítja és miből teszi. Ha az állam gazdagodik akkor ugye  az azt jelenti, hogy az elosztható keret több - de nem lett több sőt kevesebb lett mert nem az állam gazdagodott, hanem az elit. AZ meg nem ugyan az kedves lilla. 

Mikor fogod már megérteni?
Ami meg az átalakítást illeti. Már ne is haragudj, de az az átalakítás ahogyan tervezték az jobb hogy nem valósult meg. pl. az egészségügy. Ha komolyan veszik és biztosításos egészségügyet akarták volna behozni ahogy az a világban működik az jó lett volna- de nem, belevittek egy magyar csavart amitől kibicsklott az egész- jobb hogy nemsikerült. Nem azzal volt a baj, hogy át akarták alakítani, hanem azzal ahogyan neki fogtak.

Akik komolyan gondolták és nem rablólovagok voltak azok ma is működnek - például az Ormos Intézet. 

Rabló lovagokra meg semmi szükség nem volt. Azok még hamarabb amortizálták volna le az egészségügyet, mint a mostani helyzet.

Mondjuk arról nem is akart szólni a szöveg: 

szól iszont közigazgatási  átalakítási kényszerről, önkormányzatiságró, minésztériumok száma csökkentéséről, egészségügy rendezéséről, szociális ellátó rendszerek működtetéséről, az egyensúly helyreállításáról, meg azok szükségességéről.

Hogy a létrejött átalakításokat is visszacsinálták, mert a népnemzeti elképzelésbe nem illeszkedett? Hát ez történt.

A 2006-os nem valósult meg(vagy visszacsinálták) azóta bizony az állam(kivételezett néhányak) gazdagodott--a népek pedig szegényedtek, hiába kb . stagnál a gazdasági növekedés meg az ő üteme.

No a kezdeményezés 2006-ban bukott el! 

 

Kedves Conrad!

Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megfontolni azt, amit a dmolnár leírt.

AZ istenadta népet úgy megvezetik ahogyan csak tudják és az istenadta nép kire haragszik – a látható elitre, arra köpköd és azt utálja vagy rajong érte.

Azért nem akarok erről bővebben írni, mert mint mondtam a Demokrácián túl- az Új szocializmus felé blogban a kelleténél részletesebben kifejtettem ezt.

A tömegek támogatását a legitimációs folyamatban így is úgy is elnyeri az uralkodó osztály- legtöbbször félrevezetéssel, igérgetéssel (amit aztán soha sem tartanak be) és azzal, hogy a látható elitet odadobják az istenadta népnek, hogy azokat macerálja miközben ők gondtalanul élik a világukat.

S hogy nem kellenek pártok meg politikusok. Azok bizony kellenének, csak Magyarországon egyik se nagyon van. Politikus mindenesetre nincs csak politikus kezdemények. Egy politikus az nem pártpolitikus - hanem ettől független valaki. A pártnak meg nem volna helye a politika szinpadán, a reflektorfénybe állni, csak háttér mancsaftként – aki rakkol, és egyszer-egyszer villog. De nálunk ez nem így van. 

Kedves lilla!

Én azt gondolom, hogy nem valósult meg, de hál istennek, hogy nem valósult meg. Ugyan is semmi lehetőséget nem adott - a baloldali értékeknek  a bevitelére.

Ami pedig az FNA-t illeti. Azt gondolom, hogy tényleg az lenne- nem pedig egy magyaros kifacsart változat- senki sem  hiányolna semmiféle egyéb támogatási módot. és a kutyát sem érdekelné hogy most van iskolás gyerek vagy nincs.

Hollandiába mindegy hoyg van munkád vagy nincs - ha holland vagy - akkor is megélsz, ha egy percet sem dolgoztál egész életedbe. Nálunk akkor sem élsz meg ha van munkád és az egész életedet végig dolgoztad. Ezt add össze.

S mivel erre a 2006-os program sem tudott megoldást találni így jobb nekünk ghogy nem valósult meg.

 

Mostan nem tudom, sírjak e, vagy nevessek... A nép nem politizál? (Már hogyne politizálna, menj el akárhova, szó esik politikáról, még ott is néha, ahol ezt nem szabadna). A népet kell megnevelni? Az nem megy, már megbocsáss. A mostani intéményrendszer (és termelési mód) figyelembe vételével a "népnek" arra van esélye, ha ugyan van rá, hogy kiválassza a kínálatból a számára megfelelőt. Ha elégedetlen a választottak politikájával, akkor pedig kifejezheti az elégedetlenségét, vagy szavazás, vagy tüntetés, vagy egyebek által, ami persze alapvetően nem fogja megváltoztatni a viszonyokat, de lehet, némi konnyebbséget hoz. 

Természetesen ehhez a "népi" megmozdulásokhoz sok minden kell. Főleg az, ami nálunk nincs és tartok tőle, sokáig még nem is lesz. Az, hogy a "nép" felismerje, ha csak részleteiben is, de befolyásolhatja a politikát és kialakuljon egy önvédelmi reflex. Ehhez meg sajnos sok idő szükségeltetik. Természetesen ehhez az is kell, amit hiányolsz, hogy legyenek olyan aktivisták, akik értő módon (és érthető módon) közvetítik a lehetőségeket. 

Sajnos ez a "nép" azt tapasztalta az elmúlt huszonhat év során, hogy neki (hogy, hogy nem) de mindig valamivel rosszabb, ellenben bármelyik párt is van hatalmon, az uralkodó osztálynak meg jobb. És, hogy őszinte legyek, de nem is lát maga előtt olyan alternatívát, amitől neki jobb lenne... (Az uralkodó osztályt, amelyik az igazi döntéseket hozza - pedig nem is ülnek össze megvitatni a kérdést, sőt, valószínűleg ha ismerik is egymást, legfeljebb csak egy kézgfogás erejéig, és akiknek az érdekeit a politikusok - mindegyik - közvetítik, pedig a nép nem is ismeri)

http://index.hu/belfold/partI7339/

2006.május 26-án hangzott el ez a program.

Ha megvalósul az eredeti elképzelés szerint, ((egyébként megvalósult csak Orbán előadásában)) , akkor előrébb lennénk.

Helyette azóta folyik a neoliberálisozás, meg áruló keresés meg egyéb időhúzó nyavalygás, úgy hogy a kezdeményezés átadatott .

A baloldaiság érvényesülését is a gazdasági szempontok kell hogy alátámasszák!

(( a feltétel nélküli alapjövödelem jól hangzik, csak akkor megszűnik minden más ellátási forma, és az van akinek elég, van akinek meg nem pl. akár a havi gyógyszerre, de mi van, ha mellette munkanélkül is van, vagy a gyereke még tanuló? ))

 

Kedves PlalyA!

Én már régen nem kifogásolok semmit az MSZP-nél! Leírtam magamban a pártot, mert vajmi kevés köze van a baloldalisághoz. Egyetlen egy ember van a pártban - vagy talán még egy élenyészően kis csoport - aki  baloldalivá tudná tenni azt. Ez az ember pedig: Szanyi Tibor. Csodálom az optimizmusát - ezt meg is írtam neki - , hogy ebben még tud reménykedni.

Én nem a pártok politizálásával foglalkozom, mert az engem már régen hidegen hagy. Hanem egy sokkal fontosabb dologgal és nagyon csodálkozom rajta, hogy ez eddig itt nem jött át (vagyis, hogy nem fogják fel az emberek)! Ez pedig a "magad uram, ha szolgád nincs" elv. Vagyis: miután többszörösen beigazolódott, hogy a nép káposztaültetvényét nem lehet rábízni a politikusi kecskehadra (tisztelet a kivételnek), magunknak kell végre kiharcolni egy jobb életet. Másképp nem fog ez menni! Az emberek többsége (itt is!!!) tudatlanságból, lustaságból vagy kényelmességbõl arra vár, hogy az õ sorsát majd valaki más jobbá teszi. Nem fogja!

Ezért van szükség arra, hogy mindenki politizáljon. Ami nem áll másból, minthogy rendszeresen - minden nap, ha kell - hangoztassa igényét egy nyugodt, tisztességes, kiszámítható életre. Ezt nagyon sokféleképpen meg lehet tenni, kezdve a helyi választások elõtti kampányon való felszólalásokkal a szakszervezeti gyûléseken keresztül az utcákon való tüntetésekig (tessék csak megnézni a hónapok óta tartó párizsi tüntetéseket! Mikor lesz képes ilyesmire a magyar ember?).

Mi megy ehelyett? A sok tudálékosság, a nyafogás, kesergés és kritizálás. Ami nem más, mint a felelõsség önmagunkról való elhárítása. Tipikus példája ennek az általam alább megosztott kiáltványra való reagálás. Végre valaki elõáll egy iránymutatással - ami az emberek többségének megfelelõ lenne - , és rögtön jön a siránkozás, hogy: jó-jó, de erre még nem érett meg az idõ! Hát könyörgöm! Mit gondolunk, hogy az az idõ fogja magát és majd magától meg fog érni? És nekünk semmit nem kell tenni azért? Ennyire nem lehetünk tehetetlenek!

Sajnos, amig az egyszerû emberek körében ez a felfogás uralkodik, addig nem szabad csodálkozni azon, hogy a politikai és gazdasági elit az orránál fogva vezeti a népet. Azt a népet, ami mára egy mindenbe beletörõdõ, önálló gondolkodástól és cselekvõképességtõl megfosztott birkanyájhoz hasonlít. És ezt a nyájat már odaterelték a karám kapujához. Ha bemegy rajta, nem lesz már visszaút.

Úgyhogy, addig kellene elkezdeni gondolkozni, amíg nem késõ!!!

Oldalak