Szanyi Tibor

Elérkezett a szókimondás kora. Beszéljünk őszintén, hogy egyfelé indulhassunk!

Szanyi Tibor: Apa kezdődik!


Az emberi változások szívben kezdődnek, agyban folytatódnak és tettek nyomán öltenek új testet. Dózsák, kurucok, reformerek, márciusi ifjak, őszirózsák, fényes szelek, pesti diákok és rendszerváltók után most kockásingesek írják a magyar történelem szebb oldalait. Közös jelszó: igazság. Szocialista látkép és 'start up'.

A nyár derekán ismét vezetőket választ a Magyar Szocialista Párt. A tét nem kicsi. Képesek vagyunk-e izgalmas gondolatok mellé önkéntes mozgalmakat szervezni?

Örökségünk hatalmas, jövőnk viszont kétséges. Világviszonylatban egy ideje nem áll túl jól a baloldal szénája, noha az amerikai kontinensen mintha lenne jele valamilyen újjászületésnek. Bernie Sanders sikereiről sokat hallunk, elképzeléseiről azonban keveset tudunk. Pedig igencsak megjegyezhető céljai vannak. Méltányos minimálbér, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, korrekt iskolarendszer és a bő 10 millió bevándorló kiszipolyozásának felszámolása. Hát ennyivel is lehet az USA-ban esélyes elnöki pályázatot közreadni.

Európába ugorva szintén az angolszász terep tűnik friss-balosnak, s - lám - itt is egy korosabb politikus fújja az új szeleket. Céljai az új magánosítási hullám megállítása, a dolgozói jogok megszilárdítása, a megszorítások befejezése, és ugyancsak az emberek egészségének rendbe tétele, a lelki betegségeket is ideértve. Visszaköveteli a hatalmat az emberek kezébe!

Amerikai és brit elvtársainkhoz hasonlóan mi is kénytelenek vagyunk újfent tudomásul venni, hogy az ún. fiatalítás nem jelent mindig és automatikusan megújulást, dinamizmust - sőt. Ha szilárdak az elvi alapok, a változás érdekében kellő nyitottsággal vállalni lehet és kell a friss személetű, szokatlan, újszerű megoldásokat. Az ehhez szükséges szolidaritás, empátia, bátorság és fantázia pedig korántsem korfüggő értékek. (Ellentétben persze a tapasztalattal.)

Nem lebecsülve számos más baloldali és szociáldemokrata politikus, párt sikereit, azt azonban határozottan kijelentem, hogy legtöbbjük súlyosan fertőzött a neoliberalizmussal. Az MSZP részben az, a rólunk leváltak, az ún. ‘magyar baloldal’ egyéb csoportjai, szektái pedig teljesen. Az európai szociáldemokrácia dettó. Ha valamiben újítani tudunk, az az ‘újkapitalizmusnak’, tehát a neoliberalizmusnak szóló hadüzenet megtétele.

Egyszerű szavakkal szólva a kapitalizmus szabadon eresztése valamilyen jóléti délibáb reményében azt hozta, hogy a világ javainak felét pár tucat mogul tartja a kezében, míg a bő hét milliárdnyi többi ‘földlakó’ jussa a nyomor, a kilátástalanság és a betegség. Ez nem a végzet, ezen lehet változtatni.

A globális nagytőke nincs válságban, de az államháztartások, a kisvállalkozások és a legkülönbözőbb közösségek nagyon is. Sajnos a baloldal világméretekben is tévedett, amikor azt hitte, hogy a szárnyaló kapitalizmus majd lecsorgat valamit a népnek. Csak a bajok csorogtak le. Hiú reménynek bizonyult, hogy a jól működő tőkét csupán meg kell adóztatni, amiből az alsóbb társadalmi rétegek is bőséggel részesülhetnek. Ezzel szemben tapasztalati tény, hogy ahol csúcsosodik a gazdagodás, ott lassul a fejlődés, és fordítva: ahol bőségesek a szociális jogok, ott meglendül a haladás.

Most pedig Európában is ott állunk mint Bálám szamara: csodálkozunk, hogy a nagyvállalatok gyakorlatilag semmi adót nem fizetnek, a dolgozók pedig már akkor is örülhetnek, ha jövedelmüknek csak a kisebbik felét viszi el az adóhivatal.

Magyarország ugyanebben az ‘Európában’ van. A NER politológus-kegyeltjei persze szakmányban írogatják nap mint nap, hogy a baloldalnak nincsenek víziói. Ezek a mai ‘elemzők’ - úgymond - nem látják a jövőképünket, se idehaza, se a környéken. Ők az ‘erős nemzet’ igézetében persze tényleg nem látják az ‘öntudatos népet’, miközben az ‘erős nemzet’ jobbára a nők és férfiak kizsigerelésében érdekelt nacionalisták tobzódását jelenti. A rogyadozó NER értelmezésében a nemzet ennyit jelent: ‘én igen, de te nem biztos, még akkor sem, ha csápolsz’…  Baloldali keretekben a nemzet és a nép viszont lefedik egymást: ‘nem az embereket, hanem a lehetőségeinket osztjuk meg’, és mindezt az alábbi pilléreken:

Demokratikus választásokat!

2014-ben kaptunk egy bizonyítványt a nemzetközi megfigyelőktől: demokratikus szempontból elégtelennek értékelték az akkori országgyűlési szavazást és az odáig vezető út tisztaságát. Az ellenzéknek a jogszabályok garmadájával való ellehetetlenítése fényében, továbbá a médiaterror és egyéb fenyegetések árnyékában nem is lehet demokratikus választásokról beszélni. Ne legyenek illúzióink! Változások nélkül 2018-ban sem lesz jobb a helyzet, minthogy a hatalom soha sem önmagától kegyes. A változásokat azonban ki kell kényszeríteni!

Közügyi Tanácsot!

A pártpolitika hajlamos az elvakulásra. Szemnyitogatásra a nyilvánosság önmagában kevés. Szükség van egy olyan intézményre is, amely képes csatornákat nyitni a civil hangok számára. Megbékélést, együttműködést akarunk a pártpolitikai és a civil ‘világ’ között. Elsődleges nemzeti érdekünk a mindent átható acsarkodás csillapítása. Kézenfekvő megoldás, hogy a parlament működtessen heti gyakorisággal közmeghallgatást, ahol bárki, aki fel tud mutatni hozzávetőlegesen egy önkormányzati körzetnyi, azaz 5.000 támogatót, az évente egyszer 10 percben elmondhassa a magáét, országgyűlési keretek között, napirendre vételi igénnyel. Ha az adónk 1 %-áról minden évben dönthetünk egy alkalommal, ugyanígy legyen jogunk minden évben egyszer egy-egy parlamenti kezdeményezést előmozdítanunk!

Jóléti uniót!

Az ‘európai perspektíva’ nagyot változott a belépésünk óta. A nagy bővülés küszöbén a ‘szociális Európa’ ígérete hajtott minket, ma pedig a ‘bankunió’, a ’tőkepiaci unió’ viszi a prímet, a széles néptömegek pedig elégedjenek meg az ‘energia unió’, avagy a ‘digitális unió’ örömeivel. Pedig leginkább jóléti unió kéne. Amikor nem az a választás, hogy eszünk, vagy sárga csekket fizetünk. Meg az sem, hogy cipőt, vagy gyógyszert veszünk.

A jóléti unió - egyebek közt - azt jelenti, amikor egységes európai elvként érvényesítjük, hogy a minimálbér nem lehet kevesebb, mint az adott országban elért átlagkereset kétharmada. Ebből már szépen levezethető a minimálnyugdíj éppúgy, mint más alapjövedelmi számítás.

Négytulajdonú gazdaságot!

A Magyar Szocialista Párt történelmi adóssága, hogy még nem lépett túl a magántulajdon szentségének zsolozsmázásán. Ameddig egy elvileg közösségi ihletettségű párt az egyéni bázisra helyezi a hangsúlyt, addig biztos nem fog rátalálni a helyes útra. Változás szükséges. A nagytőke bármikor megeszi reggelire a kistulajdonokat, de a szövetkezeti, az önkormányzati, illetve - a technikai, a közhatalmi és a kulturális infrastruktúrára korlátozott - állami tulajdon már jóval nehezebb falat. (A szabályalkotó és ellenőrző állam viszont szálljon ki a piaci versenyből!) Ha védeni akarjuk országunk erejét, akkor nem mondhatunk le a magán és az állami tulajdon közé ékelődő közösségi tulajdonlás képességeiről. A szövetkezeti és az önkormányzati tulajdonformák reneszánszáról beszélek.

Egészséges társadalmat!

Ki teheti meg azt velünk, hogy a legkülönbözőbb kórságok védelem nélküli tömegeket fojtogassanak, kicsiket és nagyokat egyaránt? Ki mondja azt, hogy nem dolgoztunk meg az egészségünkért? Ki mondja azt, hogy a munkánk nem elég a normális táplálkozáshoz? Emberhez méltó fedél sem jár? Csupán a stressz, meg a hajsza? Ugyan már! Csak a tolvajbanda, a mai magyar kormány vágja a fejünkhöz, hogy ez van, és kész! A testi-lelki épség mindenkinek kijár! Ehhez jogunk van, s egy magyar szocialista ennél kevesebbe nem nyugodhat!

Méltányos jövedelmet!

A mai Magyarország dolgozói minden hónapban, minden egyes polgártársunkra vetítve 300 ezer forintnyi új értéket tesznek le az asztalra. A kérdés is az asztalon van. Ebből mennyit látunk? Közmunkával 47 ezret? Minimálbérrel 74 ezret? Szakmával 86 ezret? És ebből még tartsuk is el a családot? Minden korrekt számítás szerint a mai minimumok duplájára is van lehetőség. Csak nem kéne büntető sarcokkal terhelni a munkát!

A fizetések emelését pedig úgy kell megoldani, hogy a dolgozók egyetlen plusz fillérje se okozzon tehernövekedést a vállalkozásoknak, mindössze a kormány sajátos étvágyát kell megváltoztatni. Ma még sajnos úgy állunk, hogy minél távolabbról nézi valaki az értéktermelő melót, annál kevesebb adót fizet. Elvisehetetlen a kizsákmányolási ráta (income share). Ezért adóigazságot akarunk, és meg is teremtjük. A jövedelmek javulásának kedvezményezettje a dolgozó ember. A kisvállalkozások összkiadásai nem növekedhetnek.

Az állam tehát legyen szerényebb és igazságos! Előzékeny a törékeny kicsikkel, harapós a dőzsölő nagyokkal. Közben bátran fogyókúrázzon, továbbítsa a feladatokat oda, ahol erős az elszámoltathatóság, azaz az önkormányzatokhoz, a helyhatóságokhoz.

A korrekt bérekből aztán korrekt nyugdíjak adódnak. Ez a kihívás. Egy szocialista erre ad megoldást.

Tudást!

A nagyvilág úgy tágult ki, hogy közben beszűkültek az ismereteink. Kiszolgáltatottságunk egyre erősödik, mert a tudás birtokosai egyre többet akarnak maguknak a nép rovására. A tudás joga azonban első helyen a nép joga. Az állam és működtetői nem tarthatnak tudás-monopóliumokat. A tudás szabadsága a tanszabadsággal kezdődik. Az iskolákat szellemileg autonóm tudásközpontokká szervezve szabad működtetni, a lehető leghatékonyabb közösségi felügyelet mellett. A média sem működhet másként, csak szabadon és közösségi nyitottsággal.

Az új generációk dolga, hogy a régieknél többet tudjanak. A tapasztalat átadható, de a tudást csak megszerezni lehet. No, hát erővel bontsunk le minden korlátot, ami ezt a szerzést gátolja!

Hajrá innováció, hajrá gondolatszabadság! A NER-miniszterek, -államtitkárok, -kormánybiztosok ebül szerzett, de nagyon is visszaszerezhető - sok százmilliárdos - zsákmányából Európa egyik legütőképesebb egyetemi-innovációs központját fogjuk létrehozni, tőlem akár valamelyik stadion közelségében is, csak hogy pihenésképp sportolni is lehessen!

Biztonságot!

A biztonság alapvetően azt jelenti, hogy kizárólag én tolhassam el az életemet, másoknak ehhez se joga, se lehetősége ne legyen. A még nagyobb biztonság pedig azt, hogy a társadalomnak legyenek eszközei az életem sajátkezű elrontásának megakadályozására.

A biztonság első megfogható, átérezhető közege a család. Tegyük világossá! A családon belüli erőszakot a leginkább üldözendő esetek közé soroljuk. Aki pedig nőre, gyerekre, öregre, sérültre, kiszolgáltatottra bántó kezet emel, az számunkra végképp társadalmi hulladék. Ám nem leszünk irgalmasak a biztonság társadalmi szintű merénylőivel szemben sem.

Az alkotmány és a törvényesség fideszes ún. ‘megtartásán’ már látszólag túl vagyunk. A magánnyugdíj-megtakarításaink fideszes ún. ‘megvédésén’ is. A devizahitelesek ún. ‘megmentésén’ szintén. Tetszik vagy sem, de ezeket e tragédiákat orvosolni szükséges.

A közoktatási reform olyannyira ‘működik’, hogy az a tanárok, s hovatovább a diákok lázadásába torkollik. A roma felzárkóztatás annyira sikeres, hogy a fideszes ‘témagazda’ fél lábbal a börtönben van. A diktátor családja immár az összes 'saját lábával' áll a torkunkon. A munkahelyeket nyilván a szakszervezetek veszélyeztették, ezért kellett megvonni tőlük szinte minden jogot, s persze a melósoktól is, nehogy kárt tudjanak tenni a saját állásukban. A fogyatékkal élőknek és a betegeknek pedig azért ‘kell’ csendben kiszenvedniük, mert ‘senki nem maradhat az árok szélén’ - élve. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább!

Nekünk szocialistáknak a biztonság viszont azt jelenti, hogy mindenki élhessen nyugiban, mert mindenkire ugyanazon szabályok vonatkoznak. Senkinek ne kelljen félni a holnaptól, és egyes korhadt tegnapok visszatérésétől sem. Ehhez az is kell, hogy ma ne féljünk! Jövőnk biztonságának záloga a mai bátorságunk.

A feladat

Magyarország ma néhány ‘táltos törpe bűzös tündérországa’. A többiek számára földi pokol, szerencsésebb esetben ugródeszka. Nos, ennek helyén fogunk egy olyan helyet teremteni, ahová jönni jó, s ahonnan elmenni meg rossz. Első helyen a magyar vidéket tesszük vonzóbbá. Idehaza fogjuk kielégíteni a honvágyunkat. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a fiataloknak építjük az országot. Igen, bár én inkább engedném őket a többiekért is ‘gürizni’. Legnagyobb tartalékunk a fiatalok igazságérzete.

Az alapok

Sok minden elrendezése vár ránk, de a fenti nyolc kardinális törekvés cseppjeiben ott a tenger! A kereteket nyilván a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás és a köztársaság igényei teremtik meg. Természetesen a közteherviselés pályái is vízszintbe kívánkoznak. Ma a kisember rengeteg, a gazdag pedig kevés adót fizet, közben az egyházak meg egyenesen semmit. Ez így nem mehet tovább!

A teendőink

Változás híján 2018-ban is gyakorlatilag pont az ismétlődhet, ami történt 2014-ben. A nemzeti tolvajbanda magához édesgeti az ország vagyonosabb rétegeit, megdelejezi a szélsőségeseket, majd megfélemlítések, zsarolások és csalások sorozatával kihozza magát 'választási' győztesnek.

Változás híján azonban sajnos még más is történhet. Például az, hogy nacionalista indulók harsogása közepette kipenderülünk az európai folyamatokból, s az orosz birodalmi érdekszféra pici bohócaként nyöghetjük a késői atomkor terheit.

Változás híján a 'hajsza a gödör aljára' lesz a jövőnk. Ha ennél mégis boldogabb sorsot akarunk, akkor pedig nosza, vegyük azt kézbe! Ha korszerű baloldali politikai alternatívákat akarunk alkotni az ismét gyalázatossá vedlett jobboldali rémvalóság ellenében, akkor gyerünk, itt az idő! Hadd múljon most pontosan! A magam részéről készen állok.

Nos, kezdjük a magunk háza táján!

Jó alaposan frissítsük fel a többnyire sajnos ötlettelen pártvezetésünket! Az emberek nem látják az akaratot, csupán néhány eredményes helyi politikusunk és lelkes aktivistánk tartja a zászlót. Kevés a siker. Sikernek azt nevezem, amikor egyre többen követnek minket, amikor az utcákon-tereken azt mondják, hogy egyenként vagy közösen előrébb léptünk. Mint például immár tartósan a XIII. kerületben.

Kétségtelen, hogy ifjúsági szervezetünk, a Societas egyre jobban hasít, mióta szépen eltávolodott a párt ‘kasszásaitól’, s végre a saját politikai küldetésével foglalkozik. Az is tény, hogy - az elmúlt két év időközi választásai zömét nézve - ahol mi tartottuk a zászlót, ott nyílott, ahol pedig kihívók voltunk ott pedig zárult az olló. A mi javunkra. Érik az áttörés, jóllehet az lenne az igazán szép, ha a helyi és az országos adataink párhuzamban futnának.

Ám éghet az arcunk, ha a ma székháznak nevezett templomainkat úgy hagyjuk magunk után, mint eb a könnyítését. Pénz kell? Nosza! A jó ötletek vonzzák a pénzt. Nem csak a gazdaságban. A közéletben is. Ha lesznek követőink, a szükséges pénzt összedobják. A szurkolók is vesznek jegyet. A szervezetet meg működtessék a tagok! Lehet ugyan a rezsimet szidni, de még ma is nem kevés pénzt ad az állam. Szó sincs arról, hogy a nullás ingyencirkuszt kellene játszanunk.

Kell média? Vegyük vissza a Népszavát az oligarcháktól! Minden tagunktól kérhető a mindenkori ‘világítótornyunk’ nyomtatott vagy on-line előfizetése. Akármilyen kedvezményesen, csak minden baloldali emberhez jusson el! Ha okos dolgok kerülnek bele, akkor mások is megveszik. És a tartalom ne szóljon öncélú fényezésről, csak az emberekről, az életről. A helyi sikerekről. Arról, hogy valahol megoldottunk valamit. Akár csak annyit, hogy sikerült megvédenünk egy iskolaigazgatót a galád kirúgástól. Vagy annyit, hogy sikerrel ellenálltunk ‘az ördög ürülékének’. Márpedig média van, még ha a szabadabb része kisebb-nagyobb béklyókba is verve, vagy azzal fenyegetve. Még nem teljes a karantén.

Se szeri, se száma az újabb és újabb internetes megoldásoknak. Mit használunk ezekből, miközben minden fiatal a neten lóg? Nem lerészegedős fideszes bulikra vágyom, nem is betegesen hazudozós, álnok kádéenpés harsonákra, hanem valami olyanra, ahol tagjaink, támogatóink, szurkolóink kapcsolatban lehetnek egymással. Nem kell a facebook, a twitter, a tumblr vagy akár a tinder és más profi megoldások magaslataira törnünk, elég ha csak használjuk ezeket és adj’Isten van egy saját intranetünk. Ahová lehet tartozni. Ahol véleményt lehet cserélni. Ahol akár szavazni is tudunk a magunk dolgairól. Tulajdonképpen van is ilyesmink a raktár mélyén… kapcsolat.hu. Süssön rá a nap!

Aztán miért szerénykedünk kulturális gyökereink nagyszerűsége dacára? Telis tele vagyunk baloldali idolokkal. József Attila, Váci Mihály, Baranyi Ferenc, … no, pláne John Lennon, Mick Jagger és a megannyi más művész. A világ szellemi élete masszívan balra húz. Még Ferenc pápa is velünk van! A szeretet, a szolidaritás, a közösség és a remény a mi oldalunkon van. Ez a mi kulturális előnyünk lényege.

Ám néha azt is mondjuk el, ha valamit káprázatosan elrontottunk. Minthogy a kudarcainkban mi is vaskosan benne vagyunk! Nem csak a külvilág a hibás. Mert mi kötögetjük a meddő vagy visszacsapó ‘megállapodásainkat’ különböző kalandorokkal, alkalmasint mi mutyizgatjuk-pacsizgatjuk le a belső viszonyainkat, mi tűrjük el a kisebb-nagyobb hazugságokat, netán egyesek sunyi összejátszásait. A hálószobák és a fürdőszobák titkai maradjanak a hálószobákban és a fürdőszobákban. Családunk erényei és tisztaságunk tényei, politikai kötődéseink azonban már közügyek. Ezt nevezem világos és átlátható szövetségi politikának.

Keressük meg a konkrét helyi ügyekben lehetséges szövetségeseinket! Legyünk ezerféle lokálpatrióta összefogás részesei, vezetői, ám a nap végén vétek lenne önálló arcélünket karakter nélküli vegyesfelvágottba paszírozni. A baloldaliság ugyanis a kompromisszumok nélküli népképviselet.

Nyitott párt? No, az biztos nem abból áll, hogy panasz-bulikra akarjunk civileket rángatni. Az sem, hogy kitesszük magunkat az ellenségeink céltáblájának. Az viszont igen, ha mi karolunk fel valamit, valakikkel együtt. Az is, ha valódi fórumokat állítunk fel. És az is a nyitott párt, hogy aki pártvezető akar lenni, annak legyen egy a nyilvánossággal is megosztható pályázata, amelyben épeszűen leírja, hogy mit akar? Elég a szemlesütéses minőségű blablákból! Elég a neoliberális szirén-hangokból! Elég a piócákból!

Pártválasztások. Tessék leírni, mi fűződik az adott vezető-jelölt nevéhez? Ha semmi, mert csak kezdeti bizalmat kér, akkor azt. Ha legalább egy cikket írt valami olvasottabb lapba, akkor azt. Ha valami már történt is a keze nyomán, akkor meg azt. A ‘létrehoztam, de nem működik, mert a kutyát sem érdekli’, avagy a 'reggeltől estig bő gázzal szapultam a kormányt' jellegű hősködésekre nincs igény. A ‘minek a micsodája voltam’ típusú szövegek pedig a múlt századba valók. Mit tettél, ‘mi az eredmény, Kispajtás’? Ez itt a kérdés!

Bár sajnos kevés hangot adunk neki, ám vannak olyan prominenseink, akik például teltházas előadásokat tudnak tartani pénzügyi károsultaknak (pl. Szakács László). Vannak elvtársaink, akik olyan versenyeket szerveznek, ahol fiatalok sokasága szerepel (pl. Király József). Vannak a digitális világban pazar eredményeket elérő csapattársaink (pl. Újházy Emil). Vannak szinte egész városokat, sőt megyéket mozgásban tartani képes lokálpatrióta politikusaink (pl. Nemény András, Gúr Nándor, Györfi Mihály, Tóth József és immár Fekete Zsolt). Többségükről keveset hallottunk? Hát, gyerünk, dicsekedjünk velük! Legyenek ők a vezetőink! Akik nem pusztán napi jófej celebek, hanem szívesen ‘követjük’ őket.

Ha ezzel szemben mégis inkább csak személyi alternatívákat keresünk, azzal azt fejezzük ki, hogy ódzkodunk a valódi változásoktól. Márpedig új politikai lendület nélkül nincs új darab, legfeljebb dögunalmassá váló forgószínpad. Az nem válasz, hogy az egészségügyre vagy az oktatásra több pénz kell. A biliárdgolyót sem csupán erősebben kell meglökni, hanem leginkább a megfelelő helyen és irányba. Harmónia nélkül a legerősebb emberekből sem lesz ütőképes csapat.

Harmonikus összképekre van szükségünk. A dolgozók számára keveset ér a vasárnapi boltnyitás, ha ahhoz nem tartozik méltányos vasárnapi pótlék. A visszaszerzés hangsúlyai nélkül a földmutyi betiltatásának szándéka is csak féloldalas. A kvótaügyi kérdésre adott bárminemű válasz is értelmetlen, ha nem tesszük hozzá, hogy egyre szorosabb európai egységet akarunk.

Az MSZP vezetése kizárólag csapatban létezhet. Ez baloldali alapvetés. Mondjuk meg a népnek, hogy tőlünk ne várjanak orbántgyőző primadonnát, csodatevő miniszterelnök-jelöltet és egyéb mutatványost! Egy galerivel szemben csak egy összehangolt csapat győzhet. Nézzünk tehát úgy ki, ahogy a hazánk egészét látni szeretnénk. Gondolatilag és dolgainkban egyaránt. Ha minket választasz, akkor a legjobb önmagadra szavazol! Ez legyen az 'üzenet'! S az sem baj, ha valami még éppen poros, feltéve, hogy törlőruha van a kezünkben.

Most éppen a kockás ing a politikai “törlőruha”. Az csak a rezsim szemében gyűrött rongy, lehet azt tisztán, vasaltan és illatosan hordani! Persze legfőképp a köznapok kényelmével. És ne féljünk a humortól!

Start up, Socialists!

Állj a sarkadra, MSZP!

Olyan vezetőket, elnökséget válasszunk, akiket és amelyet bármelyikünk örömmel vállal jártában-keltében. Témagazdák kerestetnek. Ne elégedjünk meg általános politikai szándéknyilatkozatokkal, hanem fejenként legalább három politikai tézist csikarjunk ki a jelöltjeinkből! Kezeljük ezeket kötelezettségvállalásként, amelyek mentén aztán később elszámoltathatjuk őket. Nem jó az, ha puffog, morog vagy toporzékol a tagság és a holdudvar, a Kongresszusunk viszont mindent rendben talál. A képmutatásból nem lesz se jókedv, se bőség. Egy felkészült vezetés egy érdemes árnyékkormányt is ki tud állítani. Ugyanis a nép az alternatívát akarja látni, aztán majd eldönti, hogy kéri-e?

A baloldal legnagyobb kihívása a ‘szegény ember nem szavaz, vagy ha mégis, akkor arra szavaz, aki a nyakát szorítja’ leírású jelenség. Emberi, természeti és alkotott környezetünk szeretete azonban többre képes. Legutóbb Salgótarján népe bizonyította.

Szóval azt szeretném, hogy lengedezzenek hazánkban csinos, sportos ruhák, kopogjanak vagy surranjanak a szép cipők! Legyen a gyereknevelés öröm és szórakozás, gőzölögjön az ételek finom illata és mindent tudhassunk meg mindenről! A jó ötletek hozama az érvényesülés legyen! A jó munka végén ‘cuki’ otthonba járjunk haza, s ha esetleg mindezt mégis szerényebben éljük meg, csak egészség legyen, idősebb korban is! Szerezzük meg hozzá a hatalmat! Amíg szavazólap, szavazófülke, jelöltek, toll, illetve ésszel fogható remény van, addig békésen is lehet.

Start up, Hungary!
Állítsuk talpra Magyarországot!

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Köszönöm az ajánlatot! A szépséghiba az benne hogy meg sem emlitettem az illetőt!

PlalyA válaszolta a Dugovics és még más példákat, arra a kérdésre, hogy miért tartja müveletlen és aljas népnek a magyart.

Nem tudjuk az igazságot! Tény hogy a nándorfehérvári diadal dicsőséget hozott Magyaroszágnak. Lehet vitázni, hogy létezett-e Dugovics, ha igen akkor valóban egy vas megyei faluból származott, vagy Brankovics egy szerb katonája volt.Tény hogy Bonfini említ egy hőst, de ha jól tudom sem nevet nem ír sem konkrétan a cselekményt sem.

A harangszón is lehet vitázni, mert az egyik pápai rendelet az pár nappal a győzelem előtt lett kihirdetve, a másik pedig 1500-ban. Az utóbbi rendelet a török elleni "szent" összefogásra buzditotta a keresztényeket, ebben ha közvetlenül is de közrejátszott a nándorfehérvári diadal is.

Szomorú aktualitása ennek az évnek, hogy a török elleni harc két kiemelkedő hőse Hunyadi és Kapisztrán is meghalt nem sokkal a diadal után, sőt ez év decemberében halt meg Brankovics szerb despota is.

Remélem Zsadizene könyvajánlásod nem arra való felhivás volt, hogy vegyem fel a versenyt plalyA-val, mert mégegyszer mondom nem emlitettem Dugovics Tituszt, ez tipikus háritás, arra irtam hogy összehordott mindent ami az eszébe jutott, hogy a félresikerült állitásáról terelte a figyelmet.

Ez az ajánlásod így egy kicsit rosszul sült el. az összefogás nem mindig erény!

De nem ám... A fiam történész (és nem is a legrosszabbak közül) és az ő tanulmányai és kutatásai során döbbentem rá, mekkora tévhitek és szándékos félremagyarázások vannak a mai (és a korábbi) történelemkönyvekben... 

Meg van bocsátva, főleg azért, mert én is beleestem a csapdába, és későn kaptam észbe, de hát ilyenek vagyunk... :0)

Kedves Ferdinánd Béla!

Dugovics Tituszra, és a történelmi példákra való tekintettel egy könyvajánlat:

"Hahner Péter: 100 történelmi tévhit - avagy amit bztosan tudsz a történelemről - és mind rosszu tudod..."

A 2 kötet ugyanez, csak ÚLABB előszóval.
Nem árt nézelődni benne! :)

 

Igazad van, bocsánat! :(((

Kedves Plessatt!

Most inkább a dmolnárral értenék egyet. Valóban nem Putyin kezdte a torsalkodást.

Gondolj csak vissza az eseményekre.  Még a válság előtt  olyan puszi pajtás volt, hogy csak na. Északi áramlat megépülése Schröder, de még Blair is odáig voltak meg vissza - az sem zavarta őket, hogy a  1996-tól létrehozták a KBSZSZ-t amelyben a volt szovjet tagállamok jelentős része részt vesz. Ez mára egy KBSZSZ-Kina Irán  szövetséggé alakulhat át – amihez aztán persze azonnal csatlakozna majd az Arany háromszög országai és persze Észak-Korea is. Azerbajdzsán - aki a Nato- tag Törökország védelmét kereste - mára már azt fontolgatja, hogy visszatér a KBSZSZ kötelékébe – és Baku még katonákat is hajlandó lenne adni a „Gyors reagálású erők” kötelékébe cserébe egy garantált biztonságért.

Tudjuk, hogy Putyin eltökélt a szíriai helyzet megoldásában és ez nem tetszik az amerikaiaknak, akik féltékenyen figyelik egy „új VSZ” kialakulását.

Az igaz, hogy Merkel egy kicsit kiakadt Putyinra - de ne felejtsük el, hogy a Krimm annektálása, éppen a német érdekeket szolgálta és annak idején Merkel volt az egyik – a franciák mellett, akik szerint meg kéne gondolni azt az embargó kérdést.

Hallgattam éppen Junker nyilatkozatát, aki igen csak engedékeny húrokat pengetett meg - mert szerinte Oroszország és az Eu problémái megoldhatók és igen csak szükséges lenne a közeledés az Eu és Oroszország között - de tette hozzá, hogy a Minszki szerződés betartása az alap.

(Na, most, ha ez így fog tovább folytatódni, akkor a Minszki szerződés csak egy darab papír marad, és senki sem fog másképpen emlékezni rá, mint egy érdekes kitérőre – szerintem)

Attól függ, hogy ki nyeri az USA elnökválasztását- Ha Trump akkor semmi sem állhatja útját egy Eu-orosz szövetségbnek. Trump szerint, az Eu-nak többet kell fizetni az USA – NATÓ-beli szerepvállalásáért, és ha ezt nem teszik meg akkor az USA kilép a NATO-ból.

 Erre reagálva Ursula von der Leyen német védelmi miniszter bejelentette a német fegyveres erők kibővítésének tervezetét, mert “nem várhatjuk el másoktól, hogy megoldják a biztonsági problémáinkat.

Ugyan csak ebben a szellemben nyilatkozott Nicolas Dupont-Aignan, a “Talpra, Franciaország” párt vezetője, aki szerdán bejelentette, hogy indulni fog az elnökválasztáson. A politikus egyúttal az Európa előtt álló kihívásokról is beszélt; szerinte civilizációs alapokra kell helyezni az európai politikát, emiatt törekedni kell a Franciaország és Oroszország közti ellentétek felszámolására – az ellenségeskedés helyett egy új európai katonai szövetség létrehozásáról kell tárgyalni Moszkvával.

Ezek a jelek mid azt mutatják kedves Plessatt, hogy bizony a dmolnárnak van igaza, és Oroszország ismét világhatalom lesz, (ha már nem az) és bizony azt gondolom, hogy ez az embargósdi csak időleges, mert nem gondolom, hogy Putyin fog meghátrálni – inkább az Eu.

Görögország, Olaszország, Spanyolország, és most már Franciaország is komoly nyomást fejt ki az embargó ellen- a németek sem örülnek túlzottan és bár Merkel időnként, egy-egy kirohanást intéz Putyin ellen - de azt gondolom, hogy csak a látszat fenntartásának eszköze.

Sokkal szívesebben orientálódna Putyin felé, mint Trump felé.

Törökök igen komoly megbánást mutattak Putyin irányába (Hja, az elmaradt 30 milliárdos bevétel igen érzékenyen érintette őket) és ennek köszönhető, hogy az IÁ- bizony a totális vereség küszöbén áll. Hogy ehhez mit szól, majd az USA azt nem tudom - de az a tény, hogy Ukrajnába akar állomásoztatni csapatokat nem igazán, vet jó fényt rá – már, mint a nagy béke szeretetére.

Mindenképpen érdekes kérdés lesz at USA elnökválasztásának kimenetele. Sok kérdésre ad majd választ, és azt gondolom, hogy egy ellenállási kísérletnek lehetünk tanúi az amerikai –angol atlanti irányvonallal szembe.

(ez a hatodik ilyen a II. világháború óta. Remélem ez sikeres lesz – nem úgy, mint az eddigiek) 

Kedves Ferdinánd Béla!

Nem így volt. ( ez egy mondat- és több nem fér bele)

Igazad van, valóban meghökkentem!

Nem tudom ki anyázott, az nem szép dolog!

Remélem többen leszünk!

Örömömre szolgál hogy nem haragszol!

Viszont a csusztatást nem szeretem! Nem fair játék. El kell olvasni, hogy mit irtam, és mire.

Dugovics Tituszt nem emlitettem egyáltalán. Azt kérdeztem, hogy miért tartod aljas és müveletlen népnek a magyart? Erre hadováltál össze mindent!

 

Nekem is erre hajlik a véleményem!

Bár nem engem kérdeztél, de van róla véleményem.

Putyin: Nos ő az orosz (azelőtt szovjet, azelőtt oros) birodalom összetákolásán fáradozik. Nem mellesleg helyre akarja állítani a "világhatalom" jelzőt (eddig sikerrel). A nyugat (NATO) meg emiatt ideges. Pedig nem Putyin kezdte a balhét, hanem a nyugat. Mert a Szovjetúnió szétesése után (és azóta folyamatosan) arról szólt és szól ma  is a nóta, hogy kit lehet még leszedni az orosz befolyástól... Ugye ott volt Bulgária (hagyományosan orosz szövetséges), ott van Ukrajna (ami nem is volt a Szovjetúnió eösszeomlása előtt soha), Szóval próbálkoznak, próbálkoznak, Putyin pedig szintén. Az már egy más kérdés, hogy közben némileg átalakult ő is, és eléggé durva egyeduralmat alakított ki... 

Az MSZP? Gondolom mennek a belső hatalmi harcok, a szünetekben pedig foci EB....

merthogy az dönti el, hogy az mszp-nek merre van az előre!  

Szocialista lesz-e, árulónak tartva a többit , ezért nem is tárgyalva senkivel.

vagy

tud-e kompromisszot találni másokkal

Nem egy könnyű kérdés sor!

Kedves plalyA!

Vettem a lapot és úgy is cselekszem! Tényleg, nem is ártana kivesézni, putyin mi a jó fenét akar megint?. Szerintem, nem tett le arról a tervéről--ha igaz--, hogy az Európai Uniót megossza, valami igérgetéssel főleg a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévőket, valamivel befolyásolja és igyekszik ezáltal egy szorosabb kapcsolatot kialakítani velük. Talán, erre utalhat Merkel pálfordulata is, hiszen Németország komoly gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik Oroszországban, és eddig eléggé kesztyüs kézzel bánt Putyinnal, nem de? Talán, idetartozik a Nató keleti nyimuása is. Nem szeretném, ha komolyabb konfliktus alakulna ki, az nem lenne jó senkinek sem!

Végezetül, mi van az MSZP-vel? Nagyon belemerültek az elnökválasztás-ba. Szanyi, meg a többiek gyanúsan hallgatnak, gondolom, inkább a belső harccal foglalkoznak! Magyarország, a magyar nép? Kit érdekel! A lényeg most, kié lesz a bársony-szék, kiknek az emberei kerülnek funkcióba. A többi tényleg nem számít!

Hát azért a polihisztor kifejezés idejében a "tudósok" voltak leginkább a polihisztorok.. Mert akkoriban az akkori ismeretek csekény mértéke miatt majdnem "mindent" értettek... Értettek a kémiához (az adott kor szintjén), a mechanikához, az orvosláshoz (ma már inkább kuruzslásnak mondanánk), szóval majd mindenhez mai körülöttük előfordult. Aztán, ahogy az ismeretek gyarpodtalk és bővültek, úgy kellett szakosodni és a polihisztor eltűnt. Nem azért mert butább, hanem mert nem tud egyetlen ember sem megbírkózni az összes tudomány mélységeivel. Elég ha eggyel képes, vagy egynek valamelyik ágával... 

Bár, hogy őszinte legyek, most egy kis időre keményen eltértünk a topik eredeti témájától. Ez inkább a "beszélgessünk" blogba tartozna.. :0)

Mindnyájan egy jó kapcsolaton szeretnénk lenni! 

Nem vagyunk maffia klikk, akik elbírálják az embereket, mert mindig az újak hökkennek meg, hogy mi itt miféle stilust alakítottunk ki magunkban. Hát legyetek többen, és ne anyázzatok  és hozzatok témát. 

Én most azt, hogy Orbán-e a foci 2:0 megalapozója --vagy azért ne feledjük el a 10 embert sem!

Kedves Ferdinánd Béla!

Ha te úgí gondolod, hogy az egymondatos kinyilatkoztatásaid a beszélgetés műfajának kimerítése - legyen.

Akkor így beszélgetünk. Ezért részemről, nincs harag.

(Ez már legalább három mondant volt - oszd be.)

Kedves Zsadi!

Köszönöm szavaidat- amit írtál.

Hidd el, én megtisztelőnek érzem azt, hogy ha „mesternek” titulálnak- pontosan azért amit az ókori bölcsekről írtál a dmolnárnak.

Mint az plessatnak is leírtam- nem haragszom meg hogy ha ezt vágják a fejemhez, mert az csak egy dologt jelent – azt hogy akiezt vágja a fejemhez alsóbbrendűnek, kevésbé értékesnek gondolja magát- bár a fene se kérte meg rá, hogy ilyesmiket gondoljon magáról – és ezzel szeretné kompenzálni ezeket e képzelgéseit.

Ferdinánd Béla barátunk is ilyen típus – ezek szerint – és nem tudja elviselni az értelmes vitát – tipikusan az a magyar mentalitás - akit nem az igazság érdekel, hanem az hogy „visszavágjon”

Szerintem tök feleslegesen izgatja magát - ugyan is attól ő nem több, hogy úgymond „visszavág” és nem kevesebb, ha megpróbál értelmesen vitába szállni.

Sőt a fordítottja inkább elképzelhető.

( Azt írja, hogy jól ismeri a történelmet - talán emlékszel rá, hogy éppen ebben a témában, nem is olyan régen mit össze mérgelődtünk az általános és középiskolai történelem tankönyvek trehányságai, ferdítései és valótlanságai miatt.)

De tudod ha valaki félre akarja érteni a dologkat akkor az félre is fogja érteni – akár mit is csinálunk .

Úgy gondolom, meg kell őt hagyni ebbben a tévedésében- nemkell nekünk rá haragudni, kiigazítani, vagy éppen vitába szállni vele – nem szereti – van ilyen.

Bár szerintem nem lehet mindenki olyan tökéletes, mint ő meg én, és a jelenlévő többiek – akkor sem kell nekünk a „személyeskedéséhez” asszisztálni.

Nem gondolom, hogy megéri.

Kedves Plessatt!

Ne izgasd magad - Ferdinánd Béla nick társunknak a véleménye egy vélemény a sok közül.

lehet vele vitába szállni, és lehet el menni mellette. Azt gondolom, hogy ezek szerint, ő úgy látja, hogy nem kell vele vitába szállni.

Van ilyen mentalitás - nem is olyan ritka.Persze hogy bosszantja az embert - de hát nem vagyunk egyformák. (Főleg mikor kijrlrnti- hogy ismeri a történelmet igen jól- és mégis hülyeségnek tartja amit például Dugivics Titusz kapcsán írtam- pedig ha tudná- hozy ezt annó dacuma amikor a történelem könyvekről és tartalmukról beszélgettünk mennyire körüljártuk oda s vissza - de nem baj.)

Tudomásul vettem, hogy vele nem szabad vitát kezdeméynezni, mert ha valamit félre lehet érteni, azt akkor ő félre is érti szándékosan. Nem érdekes.

Tehát nem fogok vele vitába elegyedni.

Nem érdemes felhúzni magunkat ilyen kicsinységeken.

 

Azt gondolom, hogy a vita azért van, hogy kiderítse az igazságot függetlenül a vitázó felek pártállása nélkül. Viszont ha nem akarjuk az igazságot kideríteni akkor azt meg kell mondani, és azt hiszem akkor nem fogjuk. Ez van.

Én nem sértődtem meg - azért mert úgymond "Mesternek" titulál. Tényleg úgy van ahogy a Zsadi irtab - Az ókorban, amikor még nem voltak tankönyvek még tantekercsek sem A bölcseket akik úgymond a bölcsleteiket átadták a köznek - azokat nevezték Mesternek. Ha a Ferdinánd Béla úgy látja hogy én ezt cselekszem - akkor az csak dícséret mindkettőnknek( már mint neked is és nekem is) 

Tehát csak bátran hagyd hogy mondja. Gondolj csak bele - ha minket Mesternek, meg tanítványnak titulál az csak azt jelenti, hogy önmagát alsóbb rendűnek tartja - bár azt hiszem ezt egyikünk sem állította róla - azt gondolom, ezt csak ő képzeli magáról.

Ezt próbálja kompenzálni ezekkel a megszólalásokkal. Tegye-szíve joga. 

Nekünk meg az a szívünk joga-hogy nem veszszük figyelembe. Tovább lépünk - Zsadi szokta mondani Pósalaky úrra hívatkozva- "ugorgyunk"

Tegyük mi is ezt- és akkor nincs tovább min meditálni.

Sokkal érdekesebb téma lenne mondjuk Putyin látogatása Görögországba - aztán az út előkészüleztei Olaszországba, és még távolabbi előkészületek Spanyol illetve Franciaországba. Na meg Merkel ezzel kapcsolatos "Kirohanása" illetve az embargó negatív körülményeinek értékelése - viszont ha szeméyeskedni akarunk ezek helyett, akkor azt hiszem  nekünk nem kell ehhez asszisztálni.

Azt gondolom - talál magának ahhoz is partnert ha nagyon keresget.

 

 

 

 

 

"Viszont rájöhettél volna már, hogy minden ÚJ beírónk előbb rácsodálkozik arra, amit PlalyA csinál, majd felháborodva támadni kezdik, mert félreértik tettének az OKÁT!

Emlékszem, hogy milyen örömmel üdvözölted új fórumtársunkat, most meg... na, hagyd békén, kérlek!
Majd megbékél a maga kenyerén, ha jó szándékkal jött, ha meg azzal, hogy lebirkózza PlalyÁt, hát majd rájön, hogy ez nem fog menn, pedig sokan megpróbálták mári! ;o)"

Tény hogy jól esett Plessatt üdvözlete.

Nem tudom miért kellene minden új beirónknak lebirkozni plalyA-t? Ezek szerint minden új beiró, mégha jó szándékkal is jött neki esik plalyA-nak? Ez valahogy nem korrekt, esetleg nem fordítva történik, mint esetemben is, hogy plalyA folyik rá az ujonnan jövőre kilométeres szózuhatagával, kitekerve azt amit nyomorult áldozata irt? Majd jönnek a kollégák akik helyre teszik az illetőt, aki esetleg védekezvén leirja, hogy ő nem azt irta amit a mester látott, felfedezett hozzászólásában. Később azon filoztok, hogy jó indulatú az illető, vagy egy troll-ról van szó, aki azért jött hogy szegény jó plalyA-t lebirkózza. Nem veszitek(?) észre, de egy maffiát alkottok, akik elbirálhatjátok az új emberkéket.

Nem én akaszkodtam rá sem plalyA-ra, sem Plessatt-ra, nem kezdeményeztem egyikükkel sem a párbeszédet, ők kezdték. Eszem ágában sincs egy 75 éves három diplomás embert megbántani, sőt egyikőtöket sem, sőt nem kívánok a plalyA, lilla, zsadizene,plessatt társaságba betársulni sem.Egy jó Kapcsolaton szeretnék lenni ahol sok hozzászólás van, sok fórumozó, ahol nincs egy vezető klikk, aki megszabja, hogy ki a jó, ki az okos, ki a rossz és ki a buta. Azt hiszem ez jogos kívánság, hogy azután lesz belőle valami vagy nem az eldől majd!

 

Kedves Zsadi!

Köszönöm kedves soraid! Hidd el, különösebben nem érdekel az egész, nem is vagyok mérges senkire, próbálok mindent a helyén kezelni. Személyemben sem érzek sértődőttséget, nem neheztelek tehát senkire. Egy picit csak arra sértődtem meg--csak egy rövid időre--, hogy ha egy embert, aki 75 éves és három műszaki diplomával rendelkezik és ennek ellenére bevallja, sőt, dicsekszik arról, hogy milyen sokat tanul az egyik nick társától, hát szerintem, azt nem gúnyosan cikizni kellene, ha nem esetleg pozitívan is lehetne értékelni! A plalyA-t meg természetesen védtem, ez az alaptermészetem, ugyan is ebben a szövegkörnyezetben a "Mester" kifejezés egy cinikus megnyilvánulás!

Mindezeket félretettem, nem neheztelek senkire és ezzel a beírással e téát továbbra már hanyagolni fogom!  Van és folyamatosan lesz is újabb és újabb témánk, amit majd kitárgyalunk!

Mégegyszer köszönöm, hiába, a női lélek...

Kedves Plessatt Barátom!

Kérlek, ne kínozd magad, nem érdemes!
Bár tudom, miért csinálod, s vállalod fel az elmarasztalást is a fejedre vonva a bajt (mint itt a kertemben a kis vakmerő fekete rigókakas - bocs a hasonlatért, de épp most látom, mit művel! -, aki csácsározásával csalja el a macskáimat a fészekalja fiókái közeléből!...), mert ha valaki, akkor én tudom: ez a lételemed, a védelmezés az igazságosság érdekében.
Viszont rájöhettél volna már, hogy minden ÚJ beírónk előbb rácsodálkozik arra, amit PlalyA csinál, majd felháborodva támadni kezdik, mert félreértik tettének az OKÁT!

Emlékszem, hogy milyen örömmel üdvözölted új fórumtársunkat, most meg... na, hagyd békén, kérlek!
Majd megbékél a maga kenyerén, ha jó szándékkal jött, ha meg azzal, hogy lebirkózza PlalyÁt, hát majd rájön, hogy ez nem fog menn, pedig sokan megpróbálták mári! ;o)

Ahelyett hogy kihasználnák, vele MINDENRŐL lehet beszélgetni, és szóba - esetleg vitába! - elegyednének vele.
Bizony, nekem, a zenésznek is tudott újat mondani zenei témában, s én ennek inkább örültem, mint bosszankodtam volna miatta.
Ha valaki ezt nem érti meg, igen sajnálatos, mert ő lesz szegényebb tudásban.

Szerintem a tudás magvait igenis szét kell hinteni, nem a zsebünkben (fejünkben) tartani.

Ha csak EGY ember hasznát vette, öröme telt benne, MÁR MEGÉRTE!
Én ezt vallom.

 

Lilla, rövid leszek: 

EGYETÉRTEK VELED MINDENBEN! :)))
 

Kedves Ferdinánd Béla!

Nem kéne ennyire túlragoznod a dolgot!
Rám is jellemző ez a túlérzékenység, ezért ha valaki, hát én megértelek! Mégis kérlek szépen, ne vegyél mindent a szívedre, annyit nem ér, hidd el!

Emlékezz csak vissza, mikor váratlanul közénk jöttél, ha jól emlékszem, kedvesen fogadtak (én bevallom, óvatosabb, és bizalmatlanabb vagyok), s ha még jobban visszagondolok, éppen Plessatt volt az, aki nagyon, de nagyon udvarias volt Veled, s örömét fejezte ki, hogy jöttél! Ő nagyon rendes, becsületes ember, ezért szeret mindenkit megvédeni közülünk, ha úgy érzi, sérelem érte valamelyikőnket. Nem rosszindulatból, nem bántásból teszi, egyszerűen ő ilyen védelmezős típus. Legyen Neked ebből elég annyi, hogy én tudom, miért ilyen, bár személyesen sose láttam, nem is beszéltem vele soha, mégis tudom, és kész!

Gondolom, PlalyA az, akit meg "Mesternek" nevezel, s ha manapság lenne ilyen (nem csak a Fidesz használja ezt a szót a tanarak (nem elírás!) képzésére, oszt csak valamiféle polikontárt sikeredik nekijek vele képezni, de nem is a tudás a fontos, hanem a PÉNZ, amit lehet a mesterképzésért fizetésemelésként kapni, hehe! :P)

Na szóval visszatérve a témára:

"Mihez kezdjek, hiszen nem csak hülyének néznek, hanem ki is oktatnak."

Jajj mán, ne mán!!!!

Hidd el, kedves Béla, nem néz itt Téged senki hülyének, s nem is oktat ki senki, csupán leírja mindenki azt, amit abban a pillanatban, mikor elolvasta a beírásod, az eszébe jut, s a lelkiiemerete diktál.

A "Mester" sem ül rá senkire, nem jelent ki megfellebezhetetlen axiómákat, viszont el kell ismernünk a sok év tapasztalatából, való igaz, kis csoprtunkban ő az, aki legsokoldalúbban képzett mindőnknél, s nem kivagyiságból, hanem épp ellenkezőleg! Jóindulatúlag megosztja velünk a tudását, amiért inkább köszönet járna neki, mint gáncsoskodás.

Bevallom, én is sokat tanultam már tőle, de köztudott, csak az tanulhat bárkitől is, aki hagyja magát tanítani. Azaz érdeklődő azirányban, amiről írnak. Ha nem, hát nem!
Ennek értelmében jómagam is szoktam a Lilla javasolta görgetőt használni, ha PlalyA olyan témában válaszol hosszan valakinek, ami spéci engem nem érdekel.

A tényekről meg annyit. hoy azok is többféleképpen értelmezhetőek.
Nem akarok példát hozni, mert abból is VITA támadna, amit hoznék...

Tehát kérlek, kezeld helyén a dolgokat:
Ha érdekel valami, olvasd el, ha nem görgesd el.
Régen ezt mi úgy hívtuk: UGORGYUNK!:DDD

 

Abban teljesen igazad van, hogy ildomos odatenni a véleményünhöz, hogy SZERINTEM, vagy hogy én ÍGY gondolom...

Az írás témáját tekintve (főleg, ha tudományos jellegű!) még azt is ajánlott hozzátenni, hogy "a tudomány (vagy az ismereteink) JELENLEGI ÁLLÁSA SZERINT" én úgy tudom, hogy stb. stb.
Ugyanis nem vagyunk mi sem polichisztorok, sőt, akikről állították valaha ezt, azok sem, csupán több dologhoz értettek, mint a tudósok, akik bizony valamire szakosodtak. Ilyet, hogy ő mindent tud, nem is hinném, hogy ITT e weboldalom bárki ki merne jelenteni magáról, s amely beírásokat én el is olvastam, ott nem is volt ilyen kijelentés.
Hiszen nem vagyunk tévedhetetlenek, sőt!

"A ma igazsága a holnap tévedése." (Thorwald Dethlefsen, német filozófus, író)
Ez a mondás nem hiszem, hogy bővebb magyarázatra szorul.

A "Mester" megnevezés meg ugye (tudomásom szerint) ókori eredetű, mikor még nem is írták le a tanokat, hanem a "MESTER"-től a tanítványok beszélgetve séta közben tanultak.
Elég kár, mert így sok okosság veszendőbe (felejtésbe) ment.
Igaz, - szerencsére! - sok butaság is! Báááár... /Geocentrikus világnézet, ha-ha-ha!/

Egyébként meg:
Ez nem népdal, ami szájról-szájra terjedt, igaz, meg is változott ettől egyike, másika! :))))

 

Imádom a firfiak érzékeny lelkét!

Nem bánt itt senki senkit! 

Mondja , ami eszébe jut, abban a pillanatban érez. Hogy sért-e bárkit? a fogalmazási stilusával? ugyan már?!

De tényleg! 

Ott a gördítősáv mindenkinek!

A felvetett témák általában már kialakult véleményekkel találkoznak. Az az igazán érdekes, hogy van-e érvrendszer készen, vagy hajlandóak vagyunk e kersni hozzá azt megerősítőt vagy cáfolót. Nekem ez az izgis minden fórumon. 

Itt bizony ez a módi! 

És ezért igazán Zsadi dicsérhető! 

Úgy mutat példát, hogy abból igazán lehet okulni!

(Mi több a tudást magunknak megszerezni)

galilleinek tulajdonított mondás:

"Senkit semmire nem lehet megtanítani,

csak hozzá lehet segíteni, hogy a tudást 

maga megszerezze!"

Azt gondolom, én lettem megszólítva azzal, hogy elég rosszindulattal ismét a "mester tanítványát" cikized! Tudod, sok mindent elviselek, de a cinikus, rosszindulatú beirásokat kevésbé. Én, azt gondolom és tudom, hogy ezidáig nem bántottalak tudatosan meg, csupán egy esetben kiálltam plalyA barátom mellett és csupán ki mertem jelenteni, hogy sokat lehet tőle tanulni, mert a szerény véleményem szerint, agas műveltségi szinttel rendelkezik. Ez a kijelentés bűn? Ha valakinek nem derogál, az lapozzon tovább, nem kell tudomásul vennie. Nekem nincs sem jogom, sem lehetőségem rákényszeríteni az akaratom senkire, így nem is kisérlem meg! Hogy esetleg tanácsot adok? Azt sem kell megfogadni és ezzel kész!

A fentiek értelmében, kérlek, szállj le a témáról, ne próbálj a bolhából is elefántot csinálni. Van elég más téma, hogy napokon keresztül azon rágódj, amit más már rég átlapozott.

Itt a sok év alatt, amíg magunkban voltunk és a kutyát se zavarta mi módon csereberéljük ki a godndolatokat, kialakult egy ritmus! Sok elméleti csevely is lefutott. Miután mi akik bizony szervezett társadalom tudományi tanulmányokat folytattunk( voltunk kénytelenek folytatni--itt ütköztettük azt, hog KI MIT TUD? És jutottunk valamire. 

például, hogy miért más a szocialista és a szociáldemokrácia  mai értelmezése és  értelmezési gazdagsága.

Nos ha többen jönnek ide más igényekkel, akkor biztosan ÁTALAKÍTJÁK  a beszélgetések stilusát és mélységét is. Nem baj! 

Tegyétek/tegyék is meg! 

csak legyenek türelmesek, mert akik itt vannak , azok régtől így csinálják!

Ha volt valaki csépelve itt, hát én voltam/vagyok. 

Mégis azt hiszem a sok fórum közül mégis ez a legüdítőbb, mert itt nincs anyázás!

Mások vagyunk, nyilván más vagy sok mindenben más a véleményünk. Rendben is van, és valóban nagyon jó a szerintem kifejezés ha véleményt mondok.

Az viszont nagyon nem jó, ha van egy rövid hozzászólásom, amit megdöbbentő kijelentéssel offolnak, majd amikor rákérdezek, hogy az illető komolyan gondolta amit irt, akkor összefoglalót kapok a magyar történelem azon fejezetéből amit mellesleg elég jól ismerek( ezt az illető nem tudja), majd tanitványa a mesternek elmagyarázza, hogy a mester hogyan gondolja, és hogy én is tanulhatnék a mestertől. Lesek mint Jenő  a moziban. Mihez kezdjek, hiszen nem csak hülyének néznek, hanem ki is oktatnak.

Mivel nem vagyok pszihomókus ezért nem nagyon kivánok a beszélgetőtársaimnak a különböző lelki zavaraival foglalkozni, viszont a fair játékot azt hiszem joggal elvárhatom, és ebbe bizony beletartozik a tisztelet megadása a másikkal szemben. Nem hengerlem le, nem telepedek rá, nem oktatom ki és sorolhatnám!

A tény az tény, bár sokan sportot csinálnak abból hogy még a tényeket is tagadják, másitják.

Tény és való. Ha valaki abban tetszeleg, hogy ő bezzeg... Nos ott valami bibi van a kréta körül. Nem biztos persze, hogy önmagát értékeli túl, lehet épp az ellenkezője is. Természetesen itt a tényszerű megállapításokra gondolok, mert azután, hogy egy történést,vagy tényt hogyan értékelek, az már egy másik műsor... Én általában oda szoktam tenni, hogy szerintem.. Mert én így gondolom. A tény viszont tény.. 

Kedves csehjóska!

Nagyjából és egészében egyetértek veled ebben a kérdésben.

Amit hozzátennék az az, hogy a választásra jogosultak azon része aki elment és megválasztotta újra ezt a társaságot az komolyan is gondolta, hogy bizony jól csinálják. Azt gondolom, nem azért szavaztak rákjuk, mert a kisebbik rosszat választották, hanem azért mert szerintük helyesen politizálnak.
Hogy ez nekem nem tetszik, az őket, egy cseppet sem érdekli.

Hogy nekem még lehetőségem sem volt arra, hogy  esetleg változtassak rajta az sem érdekli őket _ 2010-ben éppen Londonba kellett volna felmennem a követségre szavazni, mert ugye Magyarországon a mozgó szavazást nem ismerik – (ismerik, persze hogy ismerik csak akkor nem volt divat ezt alkalmazni, ahogy most sem divat – de ez egy másik mise.)

Aztán 2014-ben megint nem azért választották újra őket mert nem lett volna más helyettük, hanem azért mert a választóik szerint jól csinálnak mindent – igaz megint a kutyát sem érdekelte, hogy nekem megint nem tetszett a dolog( meg sok másnak se) Úgy gondolom, megint nem a kisebbik rossz miatt választották újra őket.

Nemzeti tudat. Azt gondolom, igazságod vagyon – abban, hogy amikor a problémák tornyosulnak a nacionalizmus egyfajta „levezetés” lehet. Veszélyes, de használható levezetés.

Manipulálhatóság.

Tudod, amikor azt írtam, hogy az uralkodó osztály a hegemon projectjének és irányítási sémájának legitimálásához a tömegeket simán félrevezeti, manipulálja akkor vitáztatok ebben a kérdésben – most pedig elismered, hogy bizony manipulálnak bennünket.

Igen ez történik. A legitimációs folyamat része az, hogy a tömegektől az „igazolást” be kell gyűjteni Ezt, nevezitek ti demokráciának- bár semmi köze nincs hozzá.

Ezt manipulálással és megtévesztéssel sokszor a társadalom reprodukciós kérdésének központi helyre való állításával (Nacionalizmus) érik el. Valóban manipulálhatók vagyunk akár akarjuk akár nem.

 

Amit irtál ahhoz nincs mit hozzátenni, így kerek és tökéletes!

Természetes hogy beszélgetni jövünk ide! Az is természetes, hogy van amit más jobban tud nálam, és lehetséges hogy valamit talán én. Semmi gond nincs ezzel. Az viszont gyanús ha valaki mindenkinél jobban tud mindent- legalább is meggyőzödése, megnyilatkozása alapján- miközben hülyeségeket is beszél és szarvashibákat is vét.

Ha azt hiszem, hogy mindent tudok, vagy legalább is sok mindent, akkor buta vagyok. Ha érzem hogy mennyi mindent kellene még tanulnom, tudnom, akkor kezdek okosodni! 

a választásra jogosult tömegből akik el mentek választani annak a 2/3-a szerint sem nem bűnözők, sem pedig nem kell elzavarni őket,mert jól csinálják amit csinálnak.”

Mondjuk nem tudom, ez Nálad "empirikus tapasztalat"- e (végeztél ezzel kapcsolatban közvéleménykutatást, vagy "csak úgy véled" ?

Ugyanis a választásra jogosultak  "el nem ment része" közelsem a mostani rezyim munkájának elismerése miatt "nem ment el", hanem  többségében értelmetlennek tartja ezt a "közjátékot", nem lát (vél) mást, mint a politikai eszmék "nagyon nem ellentétes" viszonyát, azt, hogy közelsem a közjó javulását, hanem a "brancsbeliségből adódó lehetőségek"  újraelosztását célzó szerepjátékok eljátszását  a politikai erők részéről.

Egy másik téma, amit bárhogy is indokoljátok a "túlzott nemzeti önbecsülésről " szólok, illetve hiányolom a gyökerekig xaló beleáskálódást.

Mert mikor is kerül szóba a "túlzott nacionalizmus"? -rendszerint akkor, amikor a térsadalmat problémák "feszitik" és a robbanás előtti vészcsapot használja a politikai vezetés a más nemzetek felettiséget  valló nemzettudat általánositására. Ez folyik most is, párositva a "nemzetáruló erők", a külhatalmak  (összevontan ELLENSÉGKÉP) megrajzolásával és szinte nemzetvallásként való tudatositással.

Az a gyanum, he ezt nem vesszük figyelembe a "manipupálhatók" táborát gyarapitjuk.

Hát igen, einsteini mondás:

"Én nem tudok semmit, de én legalább ennyit tudok!"

Most éppen a kvantummechanikával küzdök a Hawking téridőt tárgyaló könyvében...
Hát elég nehéz egy zenésznek megérteni, miért nem lehet gyorsabb sebesség a fényénél, és miért nem lehet a múltba visszautazni, és hasonló csecse-becsék...

Jajj, bocs, ez nem a Beszélgessünk rovat! Elnézést!

 

Hogy őszinte legyek, én se tartok senkit mesteremnek. Vannak, akik ebban, vagy abban több ismerettel rendelkeznek, azoktól ,ha lehet, tanulok... ha tudok. De ha valaki úgy gondolja, hogy valakit a mesterének tart, az meg az ő szíve joga...  (Az már egy hatalmas dolog, ha valaki tudja magáról, hogy keveset tud. Rá fog jönni, hogy minél többet tud, annál jobban tudja, hogy mi mindent nem...)

Ez szerintem nem nemzeti önbecsülés kérdése. hanem, ahogy említetted te is. Ha van felelőse, akit számon kérnek, ha valami nem stimmel, akkor bizony ott rend lesz. De ha mondjuk az SZTK-ban még véletlenül se néz körül az illetékes emberke (legyen az alkár az igazgatója, vagy a műszaki igazgatója), mert ő úgyis a "fenntartott" mosdóba megy, nos, ott azután olyanok is lesznek az állapotok. Különben jobb ha tudod, a szemét szemetet, a rendetlenség rendetlenséget szül... Ha valahol ott marad egy papír darab, semmi idő alatt köré lesz dobálva minden szemét. (Na, jól eltértünk a témától)

Bocs, ez az előbb lemaradt, pedig érdemes megnézni:
https://www.szeretgom.hu/static/24852_b.jpg

Új buszmegálló terve Dorogon.

A buszváró azóta megvalósult. Sajnos, a tavasszal ültetett tujasor nem látható, de az is megvan egészen a Kögyóig! :)))

 

Hmmm...
Kedves Dmolnár!

Én CSAK leírtam, ami nem tetszik a szűkebb környezetemben.
Nálunk is vannak tisztán, higiénikusan rendben tartott mellékhelyiségek, buszvárók is.

Éppen tavaly adtak át a városban egy példaértékű buszmegállót. Kiváló grafikusművésznő által alkotott képekkel illusztrált, tujákkal üdévé varázsolt, kellemes környezetben várhatjuk a buszokat. Amelyek meg - sajnos! -, pöfögve okádják a randa fekete füstöt magkból... Bár vannak új formátumú járművek is, amelyekbe öröm beszállni, és érdekes, ezekre vigyáznak is az emberek, nem történik rongálás (üléskárpit felhasítása, egyebek...).

Viszont megjegyezni kívánom, hogy ahol rend és tisztaság van, ott VAN felelőse is, azaz wc-s néni pld., aki ügyel arra, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja a helyiséget.
Olyat is láttam, hogy mindenki után bement, s letörölte a wc kávát.
Igaz, némi díjat is fizetni kell ezért, de inkább, mint a piszok, a csapcsavar nélküli mosdó!
/Lásd: már említett SZTK.../

A "nemzeti önbecsülés"-nek nem szabadna kimerülnie a tüntetéseken való zászlólengetésben, és a RIA, RIA, HUNGÁRIA! - kiabálásában! :P

 

Az indulat bizonyos kérdésekben jogos, máskor meg nem... Igen, vannak rongálások a világon mindenütt, mert mindenhol élnek beteg lelkü emberek. A kérdésben az a kérdés, hogy miért nem pótolják... Nézz be egy parkoló mosdójába. Pedig ott minden nemű és szintű ember megfordul. Tiszta, ép, papír törülköző, kézszárító, WC papír, szappan, kézszárító, minden a helyén... (legalábbis a nagy többségénél). Pedig oda is "magyarok" járnak... 

No most akkor merre ferdítsük a "nemzeti önbecsülést"? 

Nnna... Csak beleszólok, mert érdekesen alakult a társalgás. Először is valóban, nincsenek alábbvaló és feljebbvaló népek, és nézetem szerint (meg tapasztalataim szerint) a népeknek (nemzeteknek) nincsenek tulajodnságaik Azok az egyes embereknek vannak. Amiket mi "nemzeti" jellemzőknek hiszünk, már aki hiszi, az nem más, mint egy adott kor kultúrális lenyomata. De ez bármikor változhat, méghozzá nem is kell hozzá nagy idő.  Tehát az, hogy mi magyarok (ámbár ugye egy érdekes kérdés rögvest felvetődik, hogy ki a magyar, bár nézetem szerint az, aki annak mondja magát) milyenek vagyunk, egy nagy tévedés. Most éppen nem vagyunk egy szerencsés helyzetben, de ez nem általában a nép bűne, sokkal inkább a hivatásos politikus gárdáé. Mert ugye nagy választékunk nincs. Sajnos.  Ez az ország helyzete. Lehet, hogy az angliában dolgozó magyarokról más a vélemény, mint az országról. Sőt, ha végignézzük a történelmünket akkor is azt kell mondjuk, nem a "magyarság" bűne, vagy hibája volt, ami éppen történt, hanem az akkori vezető gárdáé, akiket a legutolsó húszonöt évet kivéve a fene se választott meg. Most meg tanuljuk a tanulandókat. Kissé nehezen megy, de másoknak se ment (megy) könnyen (lásd: Lengyelország). 

Az is igaz, hogy a hivatalos politika (és ezáltal a népesség nagy része is, hiszen ezt kapta az iskolában) szereti az önt9ömjénezést és a "nemzeti nagyság" hirdetését, aminek gyakorlatilag és tételesen semmi alapja nincs. De ugyanez igaz a másik oldalról is. Az is igaz, mert azért ne dugjuk a fejünket a homokba, hogy a polgári demokrácia keretei között minden országnak olyan kormánya van, amilyet választott. Ebből természetesen nem következik, hogy az illető ország népei butábbak, avagy okosabbak... Az adott pillanatban a választás napján ez a megoldás tűnt jónak. Vagy kevésbé rossznak. Nálunk ez utóbbi működik, mert nincs alternatíva. Legalábbis egyértelműen azonosítható és jól láthatóan kormányzóképes alternatíva nincs. 

Köszönöm jóindulatú hozzászólásodat!

Minden beszélgetésből tanul az ember, viszont nem vagyok benne biztos, hogy én plalyA-t tartom mesteremnek!

Van az a mondás, hogy sok beszédnek sok az alja! Ez itt a blogokon is igaz!

 

Személyedben, biztos, hogy egyikünk sem sértett meg. Hidd el, nem is állt szándékunkban! Tudod, az elkeseredés iratja velünk azt, amit írunk. Van igazság abban is, hogy a negatívumokkal foglalkozik mindenki és a pozitívumok azok természetesek. Azért az is elgondolkoztató, hogy a történelmünk folyamán valahogyan, mindíg a vesztes oldalán álltunk. Ez is sokra megadja a választ. Arról meg ne is beszéljünk, hogy a környezetünkben lévő államok lakóssága nem viselné el azokat a negatív dolgokat, amelyek évek óta folyamatosan megtörténnek nálun és ehhez a döntő többség, még tapsol is. Talán, ez is mond valamit, kedves Ferdinánd Béla!

Hidd el, senki nem bánt itt téged, talán sok mindent magadra vettél. Tudom, egyes kérdések talán nagyon is ki lettek hegyezve, de ez csak az érthetőség kedvéért, és nem egyes emberek ellen szóltak. Egyébként, ha valamivel ne értesz egyett és nem akarsz reagálni rá, akkor nem kell válaszolnod, vagy arra a témára beírnod. Megjegyzem, sokszor, napokon keresztül készakarva nem reagálok semmire, mert kerüli akarom a vitát. De az is előordul, hogy nem értek a témához és élvezettel olvasom azok véleményét, akik profik benne és igyekszem nem magamra venni, ha a legkisebb személyeskedés is előfordul. De, ez nem mindíg sikerül, én is emberből vagyok. Arra sem sértődtem meg, ezt elhiheted, hogy plalyA kiszolgálójának, vagy fő heléyeslőjének tartasz. Erre én inkább büszke vagyok, mert szeretnék olyan általános műveltséggel rendelkezni, mint Ő, de sajnos nekem ez nem adatott meg különböző okok miatt. Ezért a tudásért, amivel rendelkezik, tisztelem, becsülöm és minél többet szeretnék Tőle még tanulni. Jóindulattal, erre biztatnálak Téged is.

Azt is kijelenthetem, hogy örülük mindnyájan, hogy köztünk vagy, elmondod a véleményed, és ha nem egyezik valakiével is, az biztos, hogy kulturált módon fog válaszolni, mert közöttünk nem jellemző a személyes sértés, az anyázás, stb, mint más fórumokon, ahol ezek természetesek! Biztatlak is a MAGAM SZERÉNY MÓDJÁN, HOGY BESZÉLGESS VELÜNK MINDENRŐL!

Mellébeszéd és zagyvaság klométeres hosszúságban!

Muszáj szolnom! 

van olyan hogy nemzeti karakterológia

áltudománynak tartják, de van könyvtárnyi irodalma--amit lentebb idehoztam az egy, de az általam átfutottak közül a legolvashatóbb.

Mikor a fogalaomhoz irodalmat kerestem, akkor találkoztam http://hu.rightpedia.info/wiki/Eur%C3%B3pai_embert%C3%ADpusok innen eléred a turánit is :)  

http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-kozeleti-irasai-esszei/kolcsey-nemzeti-hagyomanyok  

Ha érdekel, hogy miért helytelen bármiféle általánosítás nemzetkarakterológia majd bogarászol utána! :) 

Beolvadni nem volt már lehetőség! Spanyolországban 1400-as évekig volt mór uralom, mégis spanyol maradt!Nálunk csak 150 évig volt részleges török .Arra lett volna esély, hogy németté (osztrákká) válik, Győr például nagyobb részben németajkú volt , a módosabb réteg viszont legalább kétnyelvű, de SZERINTEM a nép iskolázatlanságában őrizte a nyelvet a nyelvújításig, Aztán már jöttek a kommunikáció hordozók:könyvek, újságok stb. 

 

Kedves Ferdinánd Béla!

Nos, akkor mégegyszer nekifutok, talán akkor érthető lesz.

Ami elindította ezt az egészet – azt mondtad.

Nyílt díktatúra Magyarországon! Nincs fék, a miniszterelnök mindent megtehet!

Aztán azt írtad

Kiabálni kellene, és ezeket a bűnözőket elzavarni!”

Erre írtam neked a hsz-ben, hogy

a választásra jogosult tömegből akik el mentek választani annak a 2/3-a szerint sem nem bűnözők, sem pedig nem kell elzavarni őket,mert jól csinálják amit csinálnak.”

Kedves Ferdinánd Béla – Azt gondolom ez nem hülyeség, hanem nagyon is valóság. Nagy kár, hogy ezt te hülyeségnek fogod fel és megsértődsz miatta.

Pedig ez történt – vagy szerinted nem?

Aztán hoztam a Széchenyi idézetet- amit ahelyett hogy elolvastál volna, éppenséggel úgy félreértetted ahogyan csak kell. Megint a szokásos magyar mentalitás. Ugye az idézet így szól.

„„Én utálom a vénasszonyos lamentációt, amely minden bajért a kormányt teszi felelőssé. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi.

 

De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen. Mit használna a dél-afrikai feketéknek az, ha valami isteni hatalom megajándékozná őket Anglia, Franciaország vagy Magyarország alkotmányával?”"

 

Felhívom a figyelmedet az idézetben a következő van.

De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.”

Te erre kérdezted, meg hogy úgy gondolom-e, hogy a magyar aljas és műveletlen.

Véleményed szerint, figyelembe véve azt a tényt, hogy ma Magyarországon magyar és nem magyar az utolsó értelmes vezetőnek( királynak) egyöntetűen, politikai beállítódástól függetlenül Mátyás királyt tartják elfogadhatónak - aki már közel 600 éve halott.

Azóta utólag minden vezetőről, királyról és diktátorról kiderítettük, hogy milyen bunkó állat és elnyomó meg minden. Tehát ha egy népnek több mint 500 éven keresztül csak is kizárólag hülye vezetői voltak, és vannak – akkor ott nem a vezetőkkel van a baj.

Mint azt Széchenyi volt szíves elmondani.

Erre mondtam, hogy ha jobban belegondolok, és értékelem azt hogy mit tartanak rólunk Európában szerte – akkor akár igaza is lehet Széchenyinek –  és ez megint nem hülyeség kedves Ferdinánd Béla.

Aztán azt is leírtam, hogy  ettől még nem biztos, hogy aljas és műveletlenek vagyunk, de nem teszünk semmit sem azért, hogy ez a véleméyn megcváltozzon rólunk- inkább megsértődünk ezen és fensőbbségesen lenézzük azt aki ezt a véleméynt kiállítja rólunk – ha tetszik neked akkor igazoljuk is a negatívumot – és mindekit okolunk mindenért csak magznkat nem. ?omdvacsinált hőseink vannak.  Olyanok akik sohasem léteztek és akikkel nemzeti nagyságunkat akarjuk igazolni- ahelyett hogy valódi értékeinkre figyelnlnk.

kedves Ferdinánd Béla. Mind a mai napig azt tanítják az általános és középiskolában történelemből- hogy 1456 –ban a Nándorfehérvári diadal emlékére szól a harang délben. Semmiköze nincs hozzá –akkor ugyan is, ha így lenne, akkor mindenhol szólnia kéne – de például Hamburgban nem harangoznak délben – vajh miért akkor?

Vagy szintén azt tanítják, hogy a vár hős védője Dugovics Tittusz lerántotta a zászlót kitózni akaró török vitézt a  mélybe – Wágner Sűándor festményét még be is teszik illusztrációnak. Nem is élt Dugovics Titusz – nem élő személy hanem, kitaláció az 1800-as években fordul először elő - a Nemesi ranghoz kellett a Dugovics családnak- hogy ezzel igazolja a hivatali méltósághoz szükséges törökverő ősöket.

Van ahol ezt még meg is fejelik és hozzáteszik, hogy Hunyadi öreg vitézéről van szó- érted ezt a dolgot, mert én nem.

Biztos, azért mert mint írod te magyar vagy én meg nem.(Ez csak vicc- nem kell megsértődni)

Ugyan akkor a Napóleon elleni harcunkat egyenesen árulásnak tartják, pedig sokkal nagyobb a jelentősége, mint az előző magyarkodásnak.

Történelmünk tele van ilyen és ehhez hasonló mondvacsinált hősökkel és az igazi nagyságainkról pedig méltatlanul elfelejtkezünk.

Ezek, sajnos nem hülyeségek, hanem nagyon valós dolgok. Ezen kár megsértődni és haragudni, egyáltalán nem azért írtam, hogy úgymond lehengereljelek, hanem azért, hogy nyisd már végre ki a szemed, és a valós dolgokat nézd, ne pedig azt amivel megvezetnek.

 

Aztán persze azt is leírtam, hogy nem mástól kell várni a megoldást, hanem magunknak kiküzdeni azt, mert ha más hozza el, akkor az mindig gázos nekünk. Ez sem hülyeség, kedves Ferdinánd Béla. Vagy úgy gondolod, hogy a történelmünk ere nem szolgáltatott még elegendő példát.

Meg arra, hogy mennyire vagyunk szavahihetőek?

Én soha sem mondtam, hogy ne légy arra büszke, hogy magyar vagy.

Akár hol éltem Európában, én is mindig büszkén vállaltam, hogy magyar állampolgár vagyok és Magyarország a szülőhazám. Te is légy büszke rá - és lehetőleg arra, ami ténylegesen dicsőséges és felemelő a népünk történelmében - küzd azért, hogy megváltozzon a negatív vélemény velünk kapcsolatban – utalnék a Széchenyi idézetre. – de ha ezt te nem érted meg és magyar akarsz lenni - hát legyél. Lehetnél Magyar is, csak akkor ezeket el kellene felejteni.

Uff én beszéltem - ) 

Kedveseim!

Ne veszekedjünk!

Én úgy gondolom, hogy KÖZÉPEN van az igazság velünk, magyarokkal kapcsolatban.
Azaz vannak értékes tulajdonságaink, és vannak hibáink is - sajnos, bővebben, mint kéne! :(((

DE!
Mi sem vagyunk alábbvalók, mint más népek itt Európában.
Én ezt abból gondolom, hogy az évezredeken át rengeteg fajta, féle nép vonult keresztül e földrészen, s tűnt el a balfenéken a semmibe....
Mi viszont megmaradtunk. Ennek valami oka kell, hogy legyen, méghozzá nem negatív.

Én úgy gondolom, azért, mert minden kellemetlen hibánk ellenére mégis csak tudunk olyan valamiket, amelyeket más itt élő népek nem, s ezzel gazdagítjuk, színesítjük Európa népességét, s be kell ismerni, azért népünk többsége igenis művelt (számos tudósunk, művészünk bizonyíték erre!), tud, s akar is viselkedni, s beilleszkedni az itteni népek sorába, vagy diplomataként, méltó módon képviselni hazánkat külföldön..
A magyar emberek többsége szerintem ilyen!

Lillának igaza van ebben:
 

"Itt nem nekiesünk egymásnak,  hanem utánakeresünk, és jutunk valamire! Másnak sem esünk neki!  Nem tapadunk rá az új áldozatra, de az tény, hogy Tőle is elvárjuk, hogy érveljen és ne csak kinyilatkoztasson.Én élvezettel olvasom a kommenteket---mindenkiét--- Ez egy üdítő fórum: nem anyáz senki!   

És éppen azt mondjuk mindig mindenkinek: kapcsolódjon be! 

Ne szóljon hozzá , ne bíráljon, ha nem akar,   

de   

szóljon hozzá akkor is,  ha nem kapcsolódik senkihez, de mondja el a véleményét!"
   

Ezért én is úgy gondolom, MINDENKINEK helye van köztünk, aki jóindulattal közelít hozzánk, és javító szándékkal, s nem pikirt módon, bírálat céljából mondja el azon véleményét, amelyet hibánkul kíván felróni.
S ez vonatkozik ránk, bloggerekre, és a népünkre is, mert hibátlan ember, s hibátlan nép NEM LÉTEZIK!...

 

Hát őszintén, s tapasztalatból szólva, elképesztő, ami itt megy nálunk!

Egyszerűen nem fér a fejembe, MIRE KELL pl. valakinek a buszmegállóban lévő pihenőpad léceit lerögzítő csapszeg?! :(((
Vagy a szépen felújított SZTK női wc-jében a mosdókon a csapok nyitó csvarjai?! Emiatt kezet se lehet mosni!
Oda pedig - állítólag! - CSAK NŐK mehetnek be. Talán van olyan ügyeskezű, ugyanakkor romlott lelkű nő, aki lelopja a csapokról a csavarokat?! Elképesztő!

Szóval amit mondanak rólunk küldöldön, itthon is látható, hogy igencsak van alapja!

SZÉGYEN, GYALÁZAT!
És ne jöjjön nekem senki az "etnikumal", mert uncsi!!! :(((
 

Köszönöm hozzászólásodat! Egyenlőre nem kíváno elmenni!

PlalyA valóban irt egy hülyeséget, és ezt nem vallja be, hanem ő is és Plessatt is bizonygatja hogy az bizony úgy van. 

Másképpen nézed  a világot? Az nem hiszem hogy baj lenne!

Hát ez remek! 

Tudod mi itt kialakítottunk kismillió év alatt egy beszélgetési folyamot, és rájöttünk, hogy mind olyanok vagyunk, amilyenek. Engem nem igen respektálnak, mert én bevallottan másként nézem a világot, mint a trendi.

PlalyA írt egy hülyeséget:

ennek 55. oldala cáfolat arra : http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/apaczaitol_biboig.pdf

"Számos olyan tulajdonsága van a magyarnak, amely csak rá jellemző és másban nincs, vagy csak nyomokban van meg. Ez igaz pozitív és negatív vonatkozásban. A baj annyi, hogy a negatív vonatkozásban meglévő tulajdonságok, azok, amelyek általában nyilvánosságot kapnak, és ezért általánosítják velünk kapcsolatban. "

de a többi fejtegetése e nézőpontból helyes! 

Hogy hosszadalmas ?  

Hát istenem, ilyen a stílusa, másként nem hívta volna fel a figyelmemet arra, hogy nézzünk utánna.Mindent lehet csípőből/emlékezetből cáfolni/helyeselni , de sokkal fontosabb, ha pontosítunk.Elsősorban magunknak!  

 

Hogy az hosszadalmas? Hát az!    

Itt nem nekiesünk egymásnak,  hanem utánakeresünk, és jutunk valamire! Másnak sem esünk neki!  Nem tapadunk rá az új áldozatra, de az tény, hogy Tőle is elvárjuk, hogy érveljen és ne csak kinyilatkoztasson.Én élvezettel olvasom a kommenteket---mindenkiét--- Ez egy üdítő fórum: nem anyáz senki!   

És éppen azt mondjuk mindig mindenkinek: kapcsolódjon be! 

Ne szóljon hozzá , ne bíráljon, ha nem akar,   

de   

szóljon hozzá akkor is,  ha nem kapcsolódik senkihez, de mondja el a véleményét!    

Én rég ezt teszem, mert én nem illek a trendibe.   

Csak ne menj el! Fontos a megszólalásod! 

Nagyon is értem miről beszélsz!

Nem ringatom magam hamis illúziókban, és nem vagyok az a darútollas nagy magyar sem.Nem is irtam ilyet, viszont roppant módon zavar, hogy plalyA magyarázza hogy milyen müveletlen aljas nép a magyar, és Te vidáman tapsolsz hozzá.

Megjegyzem a szódás és a tejes üveget évek óta kiakasztom a kapura- kis dobozban a pénzzel és soha nem tünt el.

Utoljára mert nem kivánok ilyen ostoba beszélgetésben résztvenni, én magyar vagyok, nem tudom hogy milyen vér, talán szlovák, német és magyar vér folyik ereimben, sőt lehet még egy kis zsidó is, esetleg török, és büszke vagyok rá, mint minden más nemzetbeli a származására. Soha nem tagadtam meg, pedig jártam egy párszor külföldön. Soha nem mondták, hogy vigyem a villanykapcsolót.

A stilusotok rendkivűl érdekes, rákérdezek plalyA-ra, hogy komolyan gondolta, hogy aljas és müveletlen nép a magyar? Erre már rám huzzátok, hogy szittya magyar vagyok.

Felháboritó, mint ahogyan rátapadtok minden új áldozatra. Plessatt megmondom őszintén ez undoritó.

Hátrább azokkal az agarakkal neked is és PlalyA-nak is. Nem csak a tiétek a Kapcsolat.

 

Még egy adalék, hogy értsd, hogy miről is beszélek. Mi, azaz jelenleg, a romániai magyarságról olyan nagy magaslatokban beszélünk, nem de? Most, kénytelen vagyok erre is példát mondani. A feleségem testvérei Romániában élnek, mivel jó maga is ott született és pici korában vette magához egy ott ideiglenesen tartozkodó itthoni család, így került Magyarországra. A testvérek kint maradtak, ezért időnként kimentünk látogatni Őket. Egyik látogatásunkkor mesélték, hogy olyan munkahelyen, ahol több román dolgozik együtt és magyar csak egy van, ott békésen megy a munka. Azonban, ha ez fordított arányban van, ha több a magyar, akkor állandó a veszekedés. Tehát, még a romániai magyarság is ilyen véleménnyel van a fajtájáról. Akkor én mit is szépítsek?

Persze, ezek nem általánosok, de a fe nagy nemzeti öntudatunk hangoztatásával csak hazudunk magunknak! Talán, mint plalyA is írt róla, meg kellene fordítani az egész kommunikációt és nem ringatnánk sokakat hamis illuziókban, miszerint, mi mindenkinél okosabb , találékonyabb, stb emberek vagyunk, mert bennünk magyar vér folyik...

Tudod, nyugat-európában hajnalban kiteszik a tejeskannát, a fedél megfordítva, benne a pénz. Reggel a tejet meghozzák, a visszajáró pénzt mellé teszik. Minden rendben történik éveken keresztül. Mára, ez már nem mondható el, mert sajnos minderről a honfitársaink is tehetnek.  De kérdem, Ezt nálunk mikor lehetne megtenni? Ez tényleg csak egy pici adalék!

PlalyA!

Megkérdeztem hogy ezt az aljas müveletlen nemzetet komolyan gondolod?

Bő lére engedett hozzászólásodban elmagyaráztad, miért müveletlen és miért aljas.

Majd megvádolsz, hogy levonom a következtetést anélkül hogy az érveket és tényeket számba venném, és tagadod az állitásodat.

Gondolom azért  hogy magadhoz vedd az irányitást, és lehengereljél a hosszú-hosszú nem is mindig a témához tartozó ömlengéseiddel.

Nekem itt megáll a tudományom! 

Ennyire azért nem kellene kiélezni. Az azonban biztos, hogy nincs miért veregetni a mellünket. Kivételek meg mindíg vannak!

Kedves Ferdinánd Béla!

Ó, nem. Én legalább is nem tartom annak.

Véleményem szerint a Plessatt sem.

Látod, ez megint egy speciálisan magyar tulajdonság – levonni a következtetést anélkül, hogy az érveket és tényeket számba vennénk.

Nem szabad ilyen gyorsan a következtetéssel végezni, mert mint látható most is mellé megy a következtetés.

Egyedül azt írtam le, hogy Széchenyi mit mondott. Ez ugyebár nem jelenti azt, hogy az is lenne, mert van ennek az idézetnek egy nagyon fontos mondata, amely ha végig gondolod, más megvilágításba helyezi az egészet. És ezért mondtam illetve írtam, hogy igaza van Széchenyinek.

Mit használna a dél-afrikai feketéknek az, ha valami isteni hatalom megajándékozná őket Anglia, Franciaország vagy Magyarország alkotmányával?”"

Vagyis, ez azt jelenti, hogy szegény dél-afrikai feketéknek önmaguknak kell eljutni arra a szintre, hogy saját alkotmányuk legyen, amely rájuk érvényes, az ő attitüdjeik szerint alkalmazza az alkotmányosságot - vagy ha neked jobban tetszik, akkor ne várd kívülről azt, amit neked magadnak kell megtenni.

Számos olyan tulajdonsága van a magyarnak, amely csak rá jellemző és másban nincs, vagy csak nyomokban van meg. Ez igaz pozitív és negatív vonatkozásban. A baj annyi, hogy a negatív vonatkozásban meglévő tulajdonságok, azok, amelyek általában nyilvánosságot kapnak, és ezért általánosítják velünk kapcsolatban. Ha hibázunk is valamiben, akkor abban mindenképpen, hogy hagyjuk magunkon ennek a bélyegét, mint írtam, és nem teszünk ellen semmit, hogy ne a negatív vonatkozás maradjon meg, hanem a pozitív vonatkozású tulajdonságaink alapján ítéltessünk meg.

Azt kéne legelőször is tudomásul vennünk, hogy nem vagyunk sem kiemelkedően magas, sem pedig bűnös nép. Olyanok vagyunk, mint a többi- erényekkel és hibákkal „felszerelve”. Az előbbieket erősítenünk, az utóbbiakat pedig felejtenünk kéne. De nem tesszük – inkább elmerülünk a nemzeti önsajnálatba - nemzeti csodavárásba: ezt hamis mitoszokkal, hősökkel és legendákkal vesszük körül, amely önnön nagyságunkat van hívatva bizonyítani - csakis önmagunk előtt – mert mások nem hiszik el, mert nem is lehet elhinni.

„ A magyar volt Európa védőbástyája- megvédtük Európát a töröktől meg a tatártól.”

Frászkarikát- magunkat se tudtuk megvédeni, nem hogy Európát. HA a török olyan nagyon akarta volna Európát, akkor nem erre jön, hanem a lengyel síkság fele – egyrészről ott segítséget is kaphatott volna (különböző tatár eredetű törzsektől) - másrészről, nem kell neki hegyet mászni és hágókon közlekedni,

Vagy a másik féligazság, amelyet szeretünk nagyon hangoztatni.

 „A magyar találékonyság legendás- mennyi mindennel ajándékoztuk meg az emberiséget- technikai művészi és oktatás terén”

Való igaz. Csak hogy az elfeledjük hozzátenni, hogy a derék magyar az mindent megtett azért, hogy ezek a találékony emberek lehetőleg éhen halljanak és nehogy bármit is kitaláljanak, nehogy valamit is tudjanak kezdeni a tudásukkal.

Ezért kellett nekik más országokat gazdagítani a tudásukkal és a tudásuk következményeivel. Ezt is lehetne vég nélkül sorolni. A gyufától a villanymozdonyon keresztül a Pumpers pelenkáig. Az erőművek hűtőrendszerétől az elektromos hajtású autóig, a porlasztótól, a víztisztító rendszerekig se szeri se száma a magyar találmányoknak. Na és a haszna az vajon kié?

Szóval le kéne állnunk azzal, hogy egyrészről elhamarkodottan vonjunk le következtetéseket, másrészről, a tényleg fontos és előrevivő tulajdonságainkat kéne fejleszteni és a visszahúzókat pedig elfelejteni. Ez lehetne a boldogulás útja - mondom én ezt, aki csak félig vagyok magyar.

Semmi gond nincsen, Te plalyA pártján állsz (mindenben). Tehát alávaló, aljas nemzetnek tartjátok a magyart. Én nem! Ennyi!

 

Nem tisztem megvédeni plalyA-t, de amit ír nemzetünkről, az bizony nagyon is ül. Ha a történelmünket végigkövetjük, végig kisér bennünket az állandó torzsalkodás, az irigység, a jellemtelenség , a megalkuvás és sorolhatnám...

Nem kell annyira büszkének lennünk magunkra, mint jelenleg amit belénk igyekeznek súlykolni, a nagy nemzeti öntudatunk kiemelése érdekében.

Egyébként, a szüleim nyugaton való élése miatt, én is sokat jártam külföldön és még, főleg akkor, amikor egy átlag magyarnak nem igen lehetett menni. Ezeken az utakon, bizony, nem nagyon nyilvánítottam ki, hogy magyar vagyok, mert ha megtudták, bár hol is voltam, bizony az elején nem örvendtem népszerűnek!

És mégegy adalék, kedves Ferdinánd béla,-bár ezt már mondtam itt a Kapcsolaton--, hogy a második világháború végén a Nürgbergi per alkalmából egy magasrangú náci tábornok azt mondta a valomásában, hogy a német megszállás alatt Magyarországon a magyarok részéről annyi feljelentés érkezett az SS-hez, mint az egész Európai hadszintéren a háború alatt összesen kapott az SS. Ebből is látszik és nem kell ezt megmagyarázni, hogy milyen ország a miénk és milyen lelkű emberek lakják!

Valahogyan, mindez visszaköszön a politikánkban is. Ezt értem belföldi és külföldi vonatkozásban egyaránt.

Kedves Ferdinánd Béla!

Tényleg nem én mondtam, hanem Széchenyi- már mint az életrajzi regénye nyomán- tehát ne engem átkozz érte, hanem Suechenyyit- vagy az életrajz íróját. Én csak idéztem.

Már pedig Széchenyi tudott valamit, hisz oly sokan hívatkoznak rá pro és kontra mindkét oldalon.

Amúgy pedig, ha jobban belegondolok- akkor a müveletlen az mindenképpen megálllja a helyét- mert azért Európát járva- ritkán lehet kevésbé müvelt nemzet fiaivalk találkozni- talán a románok de az sem biztos- akik elfogyasztottűk Londonban a Királynő hattyujait.

de bármerrre jűrtam minket mindenhol utáltak és a müveletlensségünkért átkoztak Spanyolországtól Görögországig Hollanditól Olaszországig.

Ammi pedig az aljas  jelzőt illeti - hát ha arra gondolok, hogy mindenkivel haragba vagyunk és mindenki hülye csak a magyar nem, és mindenki minket akar eltaposni és ezt mi nem türhetjük- ezért egyfolytába triannonozunk mikor semmi értelme nincs- mert azóta már volt egy ujabb hűború ahol megint a vezstes oldalon álltunk. És ha azt is figyelembe veszem hogy ezzel kapcsolatban mit is írt Teleki Pál idézem_
"Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden (*) alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A legpocsékabb nemzet."

Akkor bizony ez ellen semlehet olyan nagyon kifogásom. 

Szóval nemolyan biztos, hogy neincs igaza Széchenyinek kedves ferdinánd béla. Ha úgy jobban belegondolok.

Tudom hogy fájdalmas, de nem nagyon teszünk ám ellene, hogy elfelejtsék ezeket a jeézőket velünk kapcsolatban ( Lásd a Csatornán közlekedő kompon nem véletlenül van ám kiirva- hogy magyar ne lopd el a villanykapcsolót és ne vidd haza a kabinajtót"

valami oka csak van neki nem gondolod. Angliban amikor megtudták hogy nem lengyel vagyok hanem magyar akkor vigyorogva kérdezték, hogy "te is ilyen vagy? Szereljüük le a villany kapcsolót?" 

Gondolod, hogy milyen jól esett. De megéltem ugyan ezt Spanyolországba is.2009-ben. lehet hogy nem véletlen a dolog?

Az mszp dk még mindig az mszp-től elindítva gyötri egymást, pontosabban az mszp gyötri a dk-t, hogy neoliberális(szitokszó) és áruló , mert nem foglalkozik a kapitalizmussal, mint termelési móddal , van és kész.

Innen indulunk!

Hogy a meccs oda-s vissza? 

Hogy nem mondják ki nyíltan?

Pedig mind tudja?!

No az szemétség látod! 

Hogy kitől? No az meg nézőpont dolga: aki kizár,

vagy akit kizárnak? 

Egyébként nem a dk az, amelyik párt utálkozik, de azt, hogy más : azt követeli magának!

Hogy azt elutasítják, mert koherens--no az meg nem csoda:

lmp, azt mondja ők a valódi baloldaliak, mert az erőforrások mindenki számára biztosítását akarják

PM , azt mondja  ők, mert ők mindenkinek adnának alapjövödelmet

Együtt: rendes baloldaliak , hogy mivel indokolják , nem tudom

mlp szociálliberális: piacgazdaság, és szociális rászorultság szerinti segítség, a többit mind maga fizeti

MoMa jobboldali, fizessük , amit fogyasztunk 

Ennyi! Hogy mi jön ki ebből? 

Mindenesetre előbb vannak lenullázva, mintsem bármi kialakulhatna. Ha normális lenne a világ, akkor többpártilag megküzdhetnének, de így együttműködésre vannak itélve!

Hogy sikerül-e? nem tudom. De a  szocialisták a többitől elkülönülnek az Eu parlament ben is: mert azt mondják a többiek demokraták , de nem annyira

A frakció elnevezése: szocialisták ÉS demokraták progresszív szövetsége

No ezt nem tudják itthon megvalósítani! Igaz ott nem a magukat szocialistának mondók vannak többen

Optimista vagyok, kellő időben lesz olyan erő, mert kell hogy legyen!

Ha a magunk eszközével nem teszünk érte , hanem itt irogatunk a "Bűnös nemzetről" akkor sohasem lesz!

Ezt az aljas és müveletlen nemzetet nem gondoltad komolyan?

Gondold át, hogy mit irtál, mégha idézet formájában is!

Kedves Fredinánd Béla!

a választásra jogosult tömegből akik el mentek választani annak a 2/3-a szerint sem nembűnözők, sem pedig nem kell elzavarni őket,mert jól csinálják amit csinálnak.

Hogy ez neked, meg nekem nem tetszik? Hja ez a "demokrácia" szépsége.

Csak azt kapjuk amit megérdemlünk.

Szechenyi szerint:

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.” „Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek – amennyire lehet – világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten.”

Minden népnek van bizonyos lépcsője, melyen áll, s csak ez határozhatja el valódi szükségit, józan kívánságit. Ezen lépcső magasságát megkeresni s némileg meghatározni azonban nem könnyű.”"

Egy Széchenyinek tulajdonított de nem Széchenyi álta mondott idézet szerint, mely egy szépirodalmi mű által lett Szechenyinek tuljdoonítva, de első mondatát Joseph de Maistre (1753-1821) francia konzervatív-katolikus filozófus írta “leveleiben” -  ezt hasznlta fel   Surányi Miklós 1936-os művében,Címe  „Egyedül vagyunkat.”  ami ugyan életrajzi regény de akkor is csak szépirodalmi mű. Onnan származik az ál-Szechenyi idézet ami ugyan ettől még igaz.

 „Én utálom a vénasszonyos lamentációt, amely minden bajért a kormányt teszi felelőssé. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi.

De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen. Mit használna a dél-afrikai feketéknek az, ha valami isteni hatalom megajándékozná őket Anglia, Franciaország vagy Magyarország alkotmányával?”"

Nos, akkor szerinted kinek is kell elzavarbni azokat a "bűnözőket"? Egy "silány, aljas és műveletlen nemzetnek" - mit is használna nekik ha rendelkeznének az USA vagy Németorzság alkotmányával?

Igazad van, de kivel képzeled? Az LMP nem szövetkezik senkivel, a PM-nek a Liberálisoknak nincs támogatottságuk, az Együtt sulytalan, az MSZP és a DK egymással el van foglalva, ezenkívül, az MSZP azt hirdeti, hogy egyedül is képes legyőzni a FIDESZ-t. Hát ilyen ellenzék mellett kivel is akarod elzavarni ezt a társaságot? Látod, ez a nagy kérdés, amire azt hiszem, hogy évek elteltével sem fogjuk megtalálni a választ!

Kiabálni kellene, és ezeket a bünőzöket elzavarni!

Kedves ZSADIzene!

A fiatalsághoz annyit, hogy dehogy rohad, dehogy értetlen... (vagy éretlen).

Látja mi van és szavaz. Lábbal... Megy oda, ahol lehetőséget lát.

Kedves Zsadi!

Valami ilyesmi, a lényeg.

Azzal a kis kiegészítéssal, hogy az aki tehetne valamit, mert volna hozzá képzettsége, meg minden – az vagy beállt a sorba és hallelujázik ( komenistázik) ezerrel, vagy pedig fensőbbségesen fennhordja az orrát, és az istennek se szál le, a maga emelte piedesztáról – mert számára derogál a mindennapi munka lélektelensége.

A fiatalság, pedig ugyan éretlen (erre hivatkozva nem adják át a Hidat nekik) de még is csak bennük van a jövő – és ahelyett, hogy okosan, a kezüket fogva, engednék - a lendületüket kihasználva - az ügyeket előre menni – mindent megtesznek, hogy elmarják őket a Hajóídról.

Közben a hajó pedig ezerrel rohan a Jéghegy felé – vagy zakatol a vonat a koponyánk körül – kinek, hogy tetszik - már ha irodalmian akarnánk megfogalmazni a problémát.

 Amúgy Karinthy módra.

Hát nem is tudom... 
Az előbb idézett versre gondolva, volt itt már fekete serege egy IGAZSÁGOS királyunknak, úgy közel 600 éve, és az a gyanúm, lesz is...
De annak nem Kinizsi Pál lesz a hadvezére, az biztos! :(((

Viszont kérdés, KIK lesznek az ÚJ UNDOKAK?!:(((

 

Szóval vázlatosan, mit értettem meg az írásodból, kedves PlalyA:

1./ Az, aki tehetne valamit /tudása és kellő egzisztenciája is megvan hozzá/, a meglepetéstől egyszerűen lebénult, ezért nem tesz semmit.

2./ Az átlagember, aki ahhoz van szokva, hogy - mint a tudod: "Majd  a Töhötöm!" - azaz nem az ÉN dolgom, ezért közönyösen (és közömbösen!) viselkedik...

3./ A fiatalság meg, akiknek a stafétabot átvétele lenne a dolga, nincs felelőssége teljes tudatában, azaz még éretlen, mint a cseresznyém, s közben hiába éretlen, a magatehetetlenségében, éretlenségében máris rohad... :(((

4./ Külföldet utánozni?! Hogy képzelik?...
Mármint hogy mi, az okosok? Nah, neh! Ez rossz vicc, ugye gyerekek!?:((((
 

EZ itt alant ösmerős, ugyi?

- Ady Endre -
KARINTHY FRIGYES STÍLUSPARÓDIÁI

 (Megjelent német és francia fordításban is)

Jött értem a fekete hajó
Jött értem fekete vizen. 
Álom-királyfit, vitt tova vitt
Moslék-országnak mentiben -
Fekete hajó, fekete vizen.

Moslék-ország, hajh, cudar ország, 
Hajh, Hortobágy, zsír-szívű rém; 
Hajh, Átok-város, Redves-ugar: 
Piszok-hazám, mit kapaszkodsz belém? 
Fekete vizeken jöttem én.

Vagyok a nyugati sirály -:
De magyarnak köpött ki a föld
Moslék-ország a nyakamon ül
Engemet Moslék-ország örökölt: 
Nyöszörög a hájszagú föld.

Már nem megyek el, fekete hajó
Moslék-ország hagy’ örülj, szegény! 
Laza ferdinen, laza ferdinen
Fekete vizen, fekete legény, 
Hajh, kutyafáját, szomoru legény.

 

Hady Endre: A Törpe-fejűek

Nem dolgozni jöttem ide
Nem dolgozni jöttem ide
Törpe-fejű, mit akarsz tőlem?

Nehéz munka az enyém
Nehéz munka az enyém
Mi vagyunk az Új Undokak.

De jött hozzám egy törpe
De jött hozzám egy törpe
S kérdezte, mit akarok?

„Ti vagytok az Új Undokak
Ti vagytok az Új Undokak
Menjetek dolgozni ti is.”

Felgerjedt szittya vérem
Felgerjedt szittya vérem
S rászóltam Törpe-fejűre:

Hát maga megbolondult, 
Hát maga megbolondult, 
Hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?

1908.

2016-1908=108 év..
 

Kedves Zsadi!
Nem, dehogy is a vihar előtti csend. Bár az lenne, de nem az.

Két alapos oka van ennek. Az egyik az, hogy már nem lépi át az ingerküszöb határát a hír, mert sem nem provokatív, sem pedig nem botrányosak. Tehát akkor nem is érdekes egyáltalán.

Ha jól megnézed a Kapcsolaton lévő és forgó blogokat: a döntő többségük mind a botrányokról szól - hogy ki és mennyit lopott, hogy ki kivel, hol és mikor.

Egy nagyon kis részük próbál semleges maradni, és olyan dolgokkal foglalkozni ami ettől távol van. És egy elenyésző része a dolognak, az ami azzal próbál foglalkozni hogy mi van a botrányok és provokációktól mentesen, a valóban fogas kérdések mögött. Ezek az utóbbiak alig vagy csak kis mértékben ütik meg az érdeklődés szintjét – viszont hogy Bíró Ica kivel jelent meg az operabálon és milyen ruhába volt, az fontos és központi politikai kérdés – ugyebár. Mert nem mindegy – ugyan is ettől függ a kenyér ára.

Gondold meg, amikor ezt megemlítettem a körülöttem lévő embereknek annyi volt a reagálásuk, hogy nagyon jó legalább most a sok mihaszna megtudja, hogy hol lakik a magyarok istene - mert elveszik tőlük az összelopott pénzüket.

Aztán mondtam, hogy az lehet, de szerintem a te autód, meg a te bankszámlád lesz az első, amit elvisznek és zárolnak- azt mondták, hogy ez nem így van, mert nem az ő tízéves tragacsára fáj a foguk, meg nem az ő kis pénzecskéjét fogják elvinni, amikor vannak milliomosok is.

S ha megtörténik, akkor meg vannak sértődve és mindenki hibás csak ők nem.

Tehát megint a nemzeti szolipszizmus és nemzeti csodavárás.

Ez a fő motiváció.

Ettől sokkal érdekesebb a másik motiváló dolog. Ez már, ettől egy fokkal komolyabb dolog - és közvetlenül kapcsolódik a baloldal jelenlegi állapotához.

Anélkül, hogy hosszú és unalmas előadást tartanék és elemezném a probléma gyökerét, amit szívesen megteszek, ha akarjátok – egy fontos dolog.

A hazai szocialista baloldalon (és nem csak az értelmiségen belül) napjainkban az a legnagyobb veszély, hogy egy igen fontos dolgot a mai magyar baloldal nem tart szem előtt.

A valódi politika világában nem az a kérdés, kinek van igaza, hanem, hogy kivel kell együttműködni konkrét kérdések megoldása érdekében. A nyugati szocialista baloldal tisztában van vele, hogy a sikeres politika fontosabb, mint a belső harcok azonnali végig vitele, de ettől még meg kell cselekednie  de párhuzamosan a végrehajtandó feladatokkal, hiszen ha a mozgalom megszűnik, a pártok mögül eltántorognak a szavazók, a civil szervezet kiüresedik, akkor már tökmindegy, kinek volt igaza.

Ma nem lehetséges az, hogy minden mindegy alapon, elv nélkül politizáljunk, de az sem lehet, hogy az elefántcsont toronyba ülve csak is az elméleti alapokat mantrázzuk. Ezek csak egymás mellett egymással párhuzamosan futva lehetségesek. EZ viszont egy igen súlyos kérdést vet fel Magyarországon – ami a jelenlegi baloldalt oldalt megosztja - mondjuk úgy finoman, hogy generációs problémaként jelentkezve. (Nem ez az egyetlen dolog)

Az idősebbek, a kádár rendszerben szocializálódtak számukra az a mentalitás az elfogadott, hogy idővel minden szervezete túl próbál terjeszkedni önmagán, s egy egyszerű civil szervezet tíz ember belépése után már az összes funkciót magában foglaló vezető pártnak, médiumnak, nyilvánosságnak, tudományos körnek, morajló tömegnek és civil szervezetnek akarja látni önmagát. Éppen ezért az idősek között az a nézet járja, hogy, számukra ez az egész „civil”, „szabadidős” tevékenység, és nem más, és akik számára elméleti, mentális tétje van csak a dolgoknak.

Láthattátok, itt a Kapcsolaton is milyen ádáz, sokszor késhegyig menő vitát kell folytatni, hogy ne ez a felfogás legyen a mérvadó – Ne az legyen az elfogadott, hogy szépen csapjanak csak össze az elméletek, jól kibeszéljük és ezzel minden rendben is van. Meg van oldva a baloldaliságunk kérdése. Meghallgatjuk, milyen okosságokat mond Bauer Tamás, vagy TGM , esetleg Lánczi András, vagy Marsovszky Magdaléna. - Aztán mantrázzuk egy ideig, és ezzel el is van intézve a dolog - miközben a botrányok és provokációk viszik a fő szerepet és rázzuk a fejünket - hogy „ezt már nem lehet tűrni”, meg „hú de nagy összefogás kell”, és „hú de nem tudják megszólítani az zembereket” és „különben hú, meg hű, meg sej”.

A fiatal, aki számára valódi egzisztenciális kérdés a választás. Aki számára életstratégiai, politikai és társadalmi kérdések sokasága a tét. Felnőtt az első nemzedék, aki a kapitalizmusba született. Ki másé lenne a modern szocialista baloldal, mint az övé? Az a modern szocialista baloldal akinek párhuzamosan kell kialakítani és lerakni az elméleti alapokat és megvívni a mindennapi csatákat az együttműködés kérdésében, a társadalmi viszonyok kérdésében, és minden olyan kérdésben, ami most fontos lenne, de nem lehet, az mert az idősebb generáció még mindig a Hídon áll, és a saját kis hatalom mániájával van elfoglalva.

 

Pedig a nyugati fejlemények nyilvánvalóan, nélkülözhetetlenek saját helyzetünk újragondolásához. Az ottani sikereknek persze számtalan előfeltétele van, ami garantálni tudja, hogy a nyugati baloldal megindulhatott az „újjáéledés” útján.

Persze nehogy valaki azt gondolja, hogy a numerikus másolás az egy jó stratégia lenne számunkra. A sematikus másolástól, a minták formális átvételétől, tartózkodni kéne – mert azok nem vezetnek sehová sem, mint ahogy az sem, hogy azért kell elvetni, mert azt nem lehet a magyar helyzetre alkalmazni, mert a magyar helyzet az speciális – tehát majd mi megmutatjuk, hogy „hogyan nem lehet csinálni”.

 Viszont mindaz, amit tesz, és mond a nyugati balodal irányelveket megfogalmaz és javasol - Kelet-Európa számára is esélyeket jelent. Nem biztos persze, hogy nálunk ezeket kell csinálni, a viták, a mozgalmak, a demokrácia tétje számunkra most éppen a tisztázás lehetősége és követelménye, új szerepeink és gondolataink kiküzdése is egyben. A hazai „szocialista értelmiségnek, szocialista baloldalnak” végre szembe kellene néznie azzal, hogy mi is ő valójában.

Mert erről a szerepről vitázni és megválaszolni annyi, mint a társadalom kérdéseiben dűlőre jutni. Csak hogy ezt nem leht elkülöníteni a napi eseményektől ezt párhuzamosan kell végrehajtani a napi eseményekre való reagálás mellett – de ez a baloldalon nem megy. S addig, amíg az nem megy- nem is igen lesz előrelépés az ügyben.

Azt gondolom ezért ez a nagy csend.

Zsadikám!

Ne higyj a vihar előtti csendnek! Mert ez sajnos nem az. Ez a nép mindent elvisel, terelni lehet Őket, mint a juhokat. Engedelmes szolga nép. Az biztos, hogy kevés olyan Európai ország létezik, ahol ezeket a cselekvéseket meg lehetne tenni náluk, mert , hogy az emberek azonnal reagálnának rá, az biztos!

És erre a hírre mindenki csak ül a babérain, és hallgat..
Vagy netán ez vihar előtti csend?!...
 

Nyilt díktatura Magyrországon! Nincs fék, a miniszterelnök mindent megtehet!  

 

kormány terrortámadás, vagy annak “jelentős és közvetlen veszélye” esetén kezdeményezze egy új különleges jogrend, a terrorveszélyhelyzet bevezetését.

Kedves Csehjóska!

Így van ezt írtam a Plessattnek. De ez mit változtat azon amit nekd írtam?

Mert ugye ez nem azt jelenti, hogy a balodalnak engedélyt kell kérni mondjuk a termelési mód megváltoztatására - ugye nem akarod ezt mondani? Vagy igen - mert akkor igazán tévedésbe vagy.

amit írtam a Plessattnek az arra vonatkozik, hogy egyelőre nem látom a balodalon azt a hajlandóságot amely egy olyan programról szólna, amelyet az uralkodó osztáy is elfogadna és ezzel ugymond a "hatalomhoz" jutna. Semmi mást nem jelent ez kedves Csehjóska ne akarj többet látni mint ami írva vagyon.

 

"Egyrészről azért mert abalodal egyenlőre nem képes olyan programmal előjönni amit az uralkodó osztály is elfogadna- " Ez Tóled valóidézet, melyt Plesaz vitatársnak irtál.

Köszönöm.

Egyetértek!

Kedves Ferdinánd Béla!

Hidd el nekem semmiféle szándékomban nem állt, hogy  úgymond "összeroppantsalak"

És kérlek ezt ne is mond nekem. SZívesen beszélgetek és vitázok, de csak beszélgetek és vitázok. Vitatkozni senkivel sem vagyok hajlandó - veled sem.

A vita azért van, hogy kiderítsük az igazságot - függetlenül a vitázó felek hovatartozásától.

A vitatkozás pedig a felek egymás megalázásának eltaposásának eszköze függetlenül az igazságtól.

Kedves Csehjóska!

Azt gondolom, hogy te félreérted az egészet.

Azt írod.

” De tulajdonképpen az egész szösszenetem playA azon mondatából indult ki, hogy a hatalom jóváhagyása (elismerése) szükségeltetik ahhoz, hogy a jelen társadalmi viszonyokat túlnőjük.”

Én ilyet sohasem írtam. A hatalom az nem enged meg semmit, a hatalom az nem kérdez és nem kérdés – a hatalmat nem lehet kétségbevonni – ugyan is nem engedélyezi, hogy egy pillanatra is kétségbe vond a hatalom „hatalmát”

Tehát teljesen tévesen állítod azt hogy én bármiféle jóváhagyását  kérném a hatalomnak, ahhoz hogy az adott termelési módot meghaladjuk.

Ilyet ne is állíts, mert ilyet még viccből sem mondok.

A kapitalizmusban az uralkodó osztály nézete az uralkodó nézet és nem más (hogy mellette vannak más nézetek is- az természetes, csak nem azok az uralkodó nézetek). Az uralkodó nézet az a domináns- vagy hegemon, ha neked jobban tetszik. Amíg az uralkodó osztály nem változik, az uralkodó nézet sem változik (módosulás az lehetséges, de nem szignifikáns), - ezt az uralkodó osztály hegemon projectbe foglalja.

 A társadalmat irányítani kell, amelyet az uralkodó osztály egyedül nem tud végezni- objektív akadályai vannak, - éppen ezért erre alkalmaz embereket - politikai pártokat akiknek megmondja, hogy mit, és hogyan csináljanak, azaz egy keretet kijelöl részükre – ez az irányítási séma. Az irányítási séma mindig megfelel a hegemon projectnek, és az uralkodó osztály számara teljesen mindegy, hogy azt az irányítási séma kereteit tartalommal ki tölti meg. Szélsőjobb- szélsőbal, szocialista liberális vagy konzervatív neki teljesen mindegy, ebbe nem szól bele mindaddig, amíg teljesül a hegemon project alapján létrehozott irányítási séma kerete. Erre szolgálnak a politikai pártok és az általuk alakított kormányok, törvényhozás és a többi óbelevanc. Ezek a hatalom látható elitjei, akik a tömegek részére közvetíti az irányítási séma tartalmát. Ilyen látható elit Orbán Viktor és társa cég - azért van, hogy a tömeg rajta töltse ki a bosszúját vagy imádatát a tömeg hangulatának megfelelően – és ne az uralkodó osztályon- ők a háttérben maradnak, nagyon ritkán vállalnak nyílt szerepet ( egy-egy „szakértő kormány” alatt – de az mindig irányítási séma váltást jelent)

Tehát amikor a tömeg el megy a választásokra és ezt vagy azt a pártot jutatja „hatalomra” akkor nem történik más, mint a hegemon project és irányítási séma legitimálása. (Ez nem azt jelenti, hogy az uralkodó osztály megkérdezne téged, hogy milyen nézetet szeretnél - hanem azt, hogy az általa hozott nézet és a hozzákapcsolt irányítási keret tartalmát kell a tömegeknek „legitimálni” azaz jóváhagyni – ezt nevezed te demokráciának - attól függően, hogy a legitimációs folyamat milyen jellegű, lehet liberális, vagy polgári demokrata, vagy diktatórikus vagy deliberatív stb.)

Amikor a tartalmat legitimálod, bizony erőteljesen befolyásolnak téged, (akár félre is vezetnek – például a tömegreprodukciós biztonsági igény emlegetésével – migráns helyzet) amihez a pénzt az uralkodó osztály biztosítja - természetesen nem ingyen - az állam ezáltal lesz eladósodva az adott uralkodó osztálynak – ezzel biztosítják, - hogy azt, és csak azt az irányítási sémát töltheti meg tartalommal, amit ők meghatároztak. Ez a világ minden országában ahol kapitalizmus van így működik.

Hogy ezt meghaladjuk, ahhoz nem kell az uralkodó osztály engedélye - de meghaladni csak úgy lehetséges, ha a Termelési mód is megváltozik és az akkor változik – amint azt a dmolnár leírta - a termelési viszonyok gátjává válik a termelő erők fejlődésének - ehhez nem kell az uralkodó osztály „engedélye”

Azért politizálsz és mégy el szavazni, hogy az irányítási séma keretét, melyik párt töltse ki, és milyen tartalommal töltse ki. Ez az értelme.

Bár te szerintem el sem olvastad – azt írtam, hogy az MSZP, csak olyan programmal nyerhet - ami meggyőzi az uralkodó osztályt arról, hogy az MSZP is tudja biztosítani a hegemon project és irányítási séma megvalósulását - ha nem ezt teszi, akkor nem nyer. Ha ezt teszi, akkor „hatalomra” juthat.

Azt is írtam, hogy ez bizony nem lesz egy baloldali program, de arra mindenképpen lehetőséget kell, hogy biztosítson, - hogy a baloldali értékeket „visszacsempéssze a hátsó ajtón”. Látod kedves csehjóska, ez az értelme, - hogy olyan programot mutasson be, amivel elnyeri az uralkodó osztály bizalmát, de amikor tartalommal kell megtölteni az irányítási sémát, akkor abba a baloldali értékek is bekerüljenek - méghozzá olyan formában, hogy ezek azt szolgálják, vagy készítsék elő, hogy meghaladhatóvá váljon a kapitalista termelés mód.

Na, ezért kell elmenned, szavazni. Ezt kéne megérteni, de úgy látszik ez olyan magas, mint bivalynak a Mozart zene.

Te meg itt közben mindenféle összeesküvés elméletekről beszélsz, meg forradalmi hevületről és a többi istentudja mikről – ahelyett hogy ezeket gondolnád át jobban.

Egyébként pedig a termelési mód váltása sohasem ment „békés” úton, csak is erőszakos úton. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy öldökölni kell egymást. Viszont például az is erőszakos út, amikor törvényileg, mondjuk, megadóztatod a tőkét. – ettől még nem fogy vér folyni.

Másrészről. a demosztokrácia - vagy a polgári szocializmus nem járható út- Ugyan is a tőkés sohasem lesz belátó – neki a profit növelése az érdeke, és nem a munkás jóléte-

„A tőkés mindent megtesz a munkással, amit megtesz saját magával, de semmit nem tesz meg sajátmagával, mint amit megtesz a munkással.”

Ez alapigazság a kapitalizmusban és az kizárja azt hogy egy társadalmilag elfogadott különbség legyen az úgynevezett „közjót” – ami a demosztokrácia alapja, vagy hogy a tőkés majd felemeli magához a munkást mert szolidáris lesz vele, és majd együtt élnek kéz a kézben – Polgári szocializmus.

Egy túrót. Ez akkor történhet meg, ha megváltozik a termelési mód, csak hogy akkor már nincs sem tőkés sem munkás.  Mi lesz helyette – ezt a döglött dakota lovon, hátrafele ügető, halott nagyfőnök sem tudja, aki az örök vadászmezőkön fürdik a Nagy Manitu mosolyában – kedves csehjóska -, legfeljebb remélni lehet hogy olyan legyen ami a tömegnek jó - és dolgozni érte. Ami itt és most kezdődik el.

Na, most ezt jó hosszan sikerült elmondanom és most már mondhatod a hosszúságra vonatkozó kritikáidat – nem gond. Viszont én nem vitatkozom veled sem, és egyébként pedig a dmolnárnak van igaza és nem neked. Lehetőleg azt mond, amit én mondtam, ne tulajdonítsd nekem azt, amit nem mondtam.

Ezt jól megkaptam!

Nem sértödtem meg, sőt figyelembe veszem tanácsaidat. Egy utat jelöltél meg nekem hogy milyen irányba kell fejlödnöm, ehhez még jön a másik tanács (Lilla), hogy alaposan járjam körbe irásaidat, mert bizony tanulhatok belőle, és kialakithatom védhető álláspontomat!

Ilyen tudást látván összeroppantam, nehéz lesz összeszedni magam!

Köszönöm tanácsodat!

Kedves dmolnár!

Teljesen egyetértek azzal amit leírtál - egyetlen apró kiegészítést tennék hozzá.

Nem a szociáldemokrácia az áruló- hanem az a kompromisszum amit megkötöttek. Először Amikor a lasalleánusokkal összeáltak és az osztályharcot célból eszközzé alakították át (Bernstein és az 1900-as évek eleje- Rosa Luxemburg értékelése szerint) Másodszor pedig 1959-ben Bad-godesbergebn amikor a szociáldemokráciába beemelték az állami tőkés vállalkozóksat ezzel megszüntetve az osztályharcot mint eszközt) azaz ha tetszik akkor nem tudnak fellépni a kizsákmányolás ellen a névleges felllépésen kívül, mert mivel a tőkés is tagja a pártnak az annyit jelentene hogy önmaguk ellen kéne fellépni- az meg ugye lehetetlen dolog.

 AZ a bajom, hogy ezt lilla sem érti meg és általában nem nagyon értik meg és árulóznak egyfolytában.Pedig erről szó nincs arról van szó- hogy ez a két kompromisszum az árulás és nem a szociáldemokrácia.

A harmadik kompromisszum az lett volna amikor a magán tőkebirtokosokat is beemelik a szociáldemokrácia hatalmi elitjébe - Giddens Harmadik utas - utkeresése- ez szerencsére nem valósult meg.

Ennyi csak a kiegészíteni valóm. a többi mind igaz.

Kedves lilla!

Ha a törvények szabályoznak valamit, az föggetlen a a szolidarításban részutvevő akaratától, akkor az nem szolidarítás hisz nem is tudja hogy kivel szolidáris. konkrétan.

Ebből következik, hogy nincs szolidáris törvény- csak törvény van. az meg mindíg erőszakos hisz az erőszak szervezet hozza és tartatja be.( már mint a törvényeket)

Nem mondtam, hogy a pozitív diszkrimináció az segély lenne. - hanem pontosan azt mondtam, hogy  a társadalmi helyzet és állapoot területén esélyteremtés lehetősége - tán emlélkszel ezt írtam akkor amikor az esély egyenlőség kétféle megjelenéséről beszéltem Azonos jogi eljárásra való igény, meg az érdekérvényesítő képesség és lehetőség esélyegyenlősége címen - tehát ne akard megint másra terelni a szót.

Másrészről viszoiont azt is leírtam, hogy a pozitív diszkrimináció az csak a megkülönböztetés első szintjén megoldás magasabb szinteken kontraproduktív. ne beszélj másról.

Menjünk sorban. 

Az alapvető baj az elemzéseddel, hogy azt hiszed, az emberek szabad akarata szabja meg a játékszabályokat, holott nem. Szó nincs róla. Van egy adott gazdasági és társadalmi rendszer, amiből a kitörés nem szándékokon múli, hanem nagyon is egzakt feltételek megléte esetén lehetséges. A tőkésnek ki kell zsákmányolnia, akár jó ember, akár rossz, akár "amúgy" baloldali (?)  nézeteket vall, akár nem. Mert muszáj, mert a tőkés termelési mód nem engedi, hogy ne tegye, ha már tőkés. A társadalom ebben a termelési módban él és e szerint szerveződik, akár akarom, akár nem. Ez az a háttérhatalom, ha így akarod nevezni, ami mozgatja a trésztvevőket. Persze ebben is vannak különböző érdekcsoportok, de működésük lényegét tekintve nincs köztük különbség. 

Az állam (benne a pártok) pedig azért van, hogy biztosítsa a jelenlegi uralkodó osztály (tőkések) uralmát. Pont. Amelyik nem ebben az irányban ténykedik, az marginalizálódik, vagy megszűnik, mert nem kap támogatást az uralkodó osztálytól. Mozgásterük abban van, hogy milyen módon teszik ezt. lehet szabadrablásdit és diktatúrát játszani, lehet polgári demokráciásat, és ebben az lesz a vezérelv, hogy melyik biztosít nagyobb teret és profitot a tőkének.

A pártok egyes dolgokat képesekmegváltoztatni, de az mindig a felszín, egészen addig, amíg a tőkés termelési mód és apiacgazdaság fenáll. (Márpedig az még jó sokáig fenn fog állni, ez biztos). Tehát átszabhatják a szociális hálót, szórakozhatnak a befizetett adó újraleosztásával, előnybe részesíthetnek egyes tőkés csoportokat, menedzselhetik jól, vagy rosszul a saját gazdaságukat, stb. Ez a mozgásterük.

A lényeg megváltoztatásához (túllépés a tőkés termelési módon) nem szükséges a jelen hatalom jóváhagyása. Mert nem is fogja jóváhagyni.  Ahogy a feudálizmusban se "hagyták jóvá" az áttérést a tőkés termelésre. Meg fog történni. Akár akarják a hatalom birtokosai, akár nem. (Vigyázat! A "hatalom birtokosai" nem megszemélyesíthetőek. Az összes tőkés és a tőkés termelési mód együtt adják a fogalmat) . Meg fog történni, amikor arra  a feltételek megértek, mert tovább már nem tud működni és a hatalom akkori (és akkor már inkább csak látszólagos) birtokosainak szándékaitól függetlenül fognak rajtuk túllépni. Hogy ez békés, vagy nem békés? Ki tudja. A rabszolgatartó társadalom nem a rabszolgalázadások miatt szűnt meg, és feudalizmus se a parasztlázadásoktól. Megtörtént, mert a gazdasági és társadalmi fejlődés elérte azt a szintet, ami kellett a változáshoz (Megint csak figyelem! A forradalmi változás nem vérfolyókat jelent, hanem alapvető minőségi változást).

A szociáldemokrácia annyiban "áruló", hogy a távalati célkitűzései között sem szerepel a tőkés temelési mód túllépése. Ugyancsak "áruló" amikor nem veszi tekintetbe a fokozódó kizsákmányolást (pedig az van), 

Ugyanakkor annyiban teljesen realista, hogy tudja, itt és most (vagy akkor és azóta is) a tőkés termelési módról való áttérés nem a jelen helyzet realitása, ezért a politikáját úgy kell alakítania, hogy most harcoljon ki jobb lehetőségeket és valamivel jobb életfeltételeket. Csak valahogy ugye útközben elfelejtődött a cél... Az eszköz nőtte ki magát céllá... (ha érthető, amit mondok).

Természetesen emeletes hülyeség a tőke belátására (nincs is neki, úgy mellesleg) bízni a dolgok jobbra fordulását, csak éppen plalyA se ezt írta. Az igazságosabb társadalmi viszonyokat a gazdaság fejlődése és a tőkés termelési mód túllépése hozza majd magával. 

Addig viszont mi, a saját lehetőségeinket és eszközeinket felhasználva, próbálunk jobb életfeltételeket kiharcolni magunknak. (aminek amúgy a társadalmi viszonyokra semmi - no jó  minimális -hatása van)

Igen, sajnos benne van a pakliban, hogy a tőkés termelési mód még akár évszázadig is eltarthat. Senki nem jós, és senki nem tudja előre megjósolni "mikor".

Nem mintha valami értelme volna a vitánknak  -amennyiben elfogadjuk azon téziseteket, hogy nem a társadalom többsége az az erő, mely a társadalmi viszonyokat terelgeti-   közelsem  azt irtam, hogy az orbáni háttérhatalom, hanem arra utaltam, ők is "háttérhatalmakat" emlegetnek. Közben megkérdezném úgy csendben, akkor mi a fenének vannak ők?Vagy a báb szerepe is kedves, ha ahhoz megfelelő anyagiak, és a szabadrablás(már a maradék) társul.

Közben persze -elfogadva hozzáállásotokat  a társadalmat igazgató érdekcsoportokat illetően-  akkor már valaki legyen szives felhomályositani, a JELELEGI PÁRTOK közül melyik az, aki ezt a helyzetet AKARJA, TUDJA, KÉPES RÁ megváltoztatni. 

De tulajdonképpen az egész szösszenetem playA azon mondatából indult ki, hogy a hatalom jóváhagyása (elismerése) szükségeltetik ahhoz, hogy a jelen társadalmi viszonyokat túlnőjük.

Mivelhogy Te is irod mi is a tőke (tőkés) egyetlen célja ebből eredően playA által képviselt nézet szerint BÉKÉS Úton ez soha nem következhet be.

Szerény véleményem szerint éppen ez az álláspont volt az, mely a szocdem irányzatot a "társadalom szemszögéből" csekély elutasitottság is éri (érte).A baloldal részéről akkor jogos az a nézet, hogy a szocdem "áruló irányzat?(Mivelhogy reménytelenné teszi a társadalmi viszonyok gyökeres megváltoztatását, inkább valaniféle "kiegyezést" akar a tőke csoportjával, ódzkodik mindenfajta radikalizmustól, tagadja egy igazságosabb társadalmi rend lehetőségét, a társadalmat passzivitásra kényszeriti.)

Politikailag nagyfokú NAIVSÁGOT jelent, ha az igazságosabb társ.viszonyokat az "ellenérdekű" tőkecsoport belátóképességére hivatkozva várjuk! Tulajdonképpen az ellenzéki pártok szerepe csupáncsak arra szoritkozik, hogy az "igényeket" jelezze, de ne akarja kikényszeriteni a VÁLTOZÁST ?

Nos uraim akkor még száz évekig rágódhattok a demokrácia görögkori helyzetének "mára testálásáról", vitatkozhattok mindarról melyik pártformáció a baloldalibb, stb úgy "fotelforradalmár" módra.

 

Csak szólok, hogy elbeszéltek egymás mellett... Pedig plalyA elég jól látja a dolgot, csak te meg az orbáni "háttérhatalmat" érted alatta... (most a beírások hosszával ne foglalkozzunk). Ha esetleg ismernéd a kapitalizmus törvényszerűségeit, azt, hogy a tőke érdeke (ami nem igazán megszemélyesíthető, mert a tőkésnek tőkésnek kell lennie, ha kisbalták potyognak is az égből) igazgatja az államokat és annak árnyalatnyi különbségekkel, de a pártok és társaik a megjelenítői, akkor érteni fogod. Az orbáni megfogalmazás meg valami összeesküvést sejtet, holott erről szó nincs... Ezt írja plalyA... Legalábbis szerintem. 

Üdvözöllek ! Dehogynem érted at "orbáni háttérhatalmat" ! Tudod nagyon jól, miről beszélek, hiszen már többször kinyilatkozta a kárpátok második géniusza, hogy az ő tökéletes és népe jólétét biztositó, a társadalom többségének tetsző rendszerét "háttérhatalmak" (és azok szolgálatában álló ellenzék) veszélyeztetik.  

(Koromnál fogva még emlékszem arra, mikor a jugok a Dunán vizalatt jöttek, hogy imádott matyink életét és a szocialista rendet bántsák !)

Nos akkor, ha Te is besorolsz azok közé, akik a népek önrendelkezési lehetőségét "ilyen háttérhatalmak" kénye-kedve szerint való dolognak tartják , akkor  úgy érzem hiábavalóság  politikai nézetekről vitatkoznod.

 

 

Ha törvények szabályoznak valamit, akkor az független az adakozó akaratától és nem is tudja, hogy kinek adakozik konkrétan.

A pozitív diszkrimináció az meg nem segély! 

És segíti a rászorulót, hogy esélyt teremthessen magának!

Kedves lilla!

Tudod azt gondolom, hogy az adakozás az egy jótékony cél érdekében, hasznos cél, vagy közhasznu szervezet számára történő önkéntes lemondás, vagy önzetlen juttatás adása ellenszolgáltatás igénye nélkül.

Ebben az esetben teljesen mindegy, hogy az önzetlenséget és önkéntes lemondást mivel biztosítom. Az adakozás így is meg úgy is..A módosabb rétegek másként adóznak az adakozás, ha nem kapnak kedvezményeket főleg olyanokat ami mondjuk alanyi jogon jár az adakozás és nem szolidarítás.

amikor önzetlenül segitesz egy másik emberen akkor jótékonykodol- ez mindíg esetleges megnyilvánulás és kiszámíthatatlan cselekedet,vagy történés.

Igen a pozitív diszkriminácó az nem csak segély, nem is erre gondoltam elsősorban- hanem például az oktatásban alkalmazott pozitív diszkriminációra. (az sem segély kedves lilla) Még is akár kontraproduktív is lehet - nem véletlenül emlékeztettelek tanári mivoltodra.

Kedves csehjóska!

Nincs igaza a minidiktátornak- és nem értem hogy mire gondolsz az orbáni háttérhatalom címszó alatt. Nem ffejtenéd ki egy kicsit részletesebben?Így nem tudok rá válaszolni.

A pártok a társadalomban meglévő érdekcsoportok képviselői, melynek küzdelméhez az állam biztosítja a "szorítót"

A poltikus pedig annak az érdekcsoportnak a megjelenítője.Hogy szereposztás lenn- ez túlontúl leegyzserűsítés- Mondjuk úgy szépen, hogy tervezett térsadalmasulás.

Hát a társadalom tagjai  - én nem mondanám ilyen erős szóval de manipulálni manipulálnak bennünket de rendesen- Választáási kampányok, reklámok stb- nem kelljen már felsorolnom, hogy mivel érik el az adott hegemon project és irányítási séma legitimációját.

A demokrciát például azért hogy tudjuk, hogy mikor miről bezsélünk. Ugyan is azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy idd ki, vagy vidd ki. szerinted igen?

Kedves Ferdinánd Béla!

„Ne haragudj hogy hozzászóltam!”

Iszonyatosan ritkán szoktam megharagudni, eléggé türelmes vagyok.

Miért pont rád haragudtam volna meg. Viszont, ami nem helyes az nem helyes.

Ha valamilyen véleményed van, akkor indokold meg miért az a véleményed, mert úgy akár helytelennek is lehet tekinteni. Ha meg nem teszed - akkor nem kell megsértődni ha félre értik. ( Bár én nem értettem félre, amit írtál)

„Azért azt furcsának tartom, hogy itt az a divat, hogy rácsimpaszkodtok valakire, és a saját agymenéseiteket írjátok végtelenül.”

Még csak véletlenül se. Ugyan is, amit leírtál például, hogy majd segít valaki- vagy esetleg segíthet valaki az nem jó ötlet. Már volt benne részünk és mitől változtunk volna meg éppen az elmúlt 6 évben.

Nem irtam hogy a magyarok nem akarják a Jobbikot.”

Hm…. ez biztos, hogy nem írtad?

Idézlek az 1 nappal ezelőtti hsz-ből

„Az természetes, hogy nem kivánjuk sem a Jobbikot, sem más szélsőséges pártot!+

Ezt akkor hogyan értsem – úgy hogy te nem vagy magyar, és azért írtad le, vagy hogyan kell érteni.

Aztán pedig néhány órával később ezt írtad.

Jelenleg nincs megoldás, ami tragédia az ország számára! Talán az USA és az EU segitene, hiszen az orbán banda tüske a medve talpában, de ami tragikus nincs kinek. Nincs olyan erő jelenleg a demokratikus oldalon aki meg tudná oldani a helyzetet, a Jobbikot pedig nem akarják .

Ugye erre kérdeztem, hogy KI? A magyarok – dehogy nem.

„Amit irtál az egy zagyvaság, hiába is lekendeznek érte a hódolóid, és tartanak zseninek.”

Bocsáss meg, én csak az általad feltett dolgokra válaszoltam, ha a válasz zagyvaságnak minősíted, az biztos azért van – mert a feltételezésed olyan volt.

Ja és nem vagyok zseni, és nincs nálam a bölcsek kövére. Hogy van némi tapasztalatom, az meg az életkoromnak tudható be.

S még egy dolog. Nekem barátaim vannak, beszélgető társaim – sokféle ez a szép benne,- önálló véleménnyel és gondolatokkal, akikkel néha keményebb hangot is megengedünk egymás fele – de nincsenek híveim.

Nagyon kérlek, ne sértegesd őket. Nem hiszem, hogy rászolgáltak volna a sértegetésedre.

„Bár lehetséges, hogy Te tudod a megoldást- a magad szemszögéből. Másnak ezek a Csendes Don terjedelmű hozzászólásaid, szófosásnak minősülnek. Szerencse hogy vannak itt olyanok, akikkel jól el tudtok csámcsogni a semmiről!”

Hát… köszönöm ezt a minősítésedet. Van ilyen. Bár nem tudom, hogy honnan gondolod, hogy meg tudod ítélni a képzettségemet, de biztosan szakértő vagy ezen a téren. Figyelmeztetlek azonban, hogy Solohovval kapcsolatosan is tévedtek - mert 99-ben előkerült eredeti kézirat azt látszik igazolni, hogy még is csak ő a szerző.

Lehet, hogy velem kapcsolatban is ugyan így tévedsz. Sőt lehet, hogy alapvetően tévedsz – ez még nem jutott eszedbe?

Az pedig kimondottan utálom, ha kitekerik azt, amit írtam.”

Megmondom, őszintén én pedig azt tudom nehezen tolerálni, ha valaki saját maga által írottakat nem tudja. Aztán rám akarja kenni, hogy ő pedig ilyet nem mondott.

Most már legalább tudjuk egymásról, hogy te mit utálsz én pedig mit tolerálok nehezen. Éppen ezért gondold meg, mit írsz le. Neked sem, kell akkor utálkoznod, és nekem se kell a tolerancia képességemet feszegetni. Egyébként pedig nincs miért megsértődnöd.

Ha valamit nem értesz, akkor inkább kérdezd meg. a jobb móka.

Szép álmokat és békés esetét. (Csendes Don – még hogy Csendes Don. Akkor inkább már a Háború és Béke)

a hegemon projekt ennél több plalyA szerint.

de majdnem!

csak az a háttérhatalom szerinte a tőkebirtokosok osztálya 

Én hiába mondtam az összeesküvéselméletességet, de Te perc alatt rávilágítottál :) 

"a szolidarítás, az osztályharc és az osztályharc az szolidarítás "

 

SZERINTEM  meg nem! t --a szolidaritás - óh, hajlékony magyar nyelvünk!--így is érthető, de úgy is, hogy a módosabb rétegek másként adóznak, vagy nem kapnak kedvezményeket (pl. családi pótlékot.) És ez nem adakozás!

(az adakozás a számomra kiszámíthatatlan , esetleges megnyilvánulás) 

 

a pozitív diszkrimináció meg nem segély! Több segítség! pl. ingyenes nyelvtanfolyam, vagy szakmatanulás. 

Akkor kedves Playa ! Te is osztod az orbáni "háttérhatalom" meglévőségét ? Avagy tényleg a minidiktátornak van igaza ? !!

No innentől kezdve amit a demokráciáról, stb összehordtok(összehordunk) csak "mákony", mindennapjaink kedves csámcsogása ?

Vagyis pártok, a politikusok nem mások, mint az általad emlitett háttérhatalom bábja, szereposztás szerint kormánypárt és ellenzék ?, a társadalom tagjai pedig a hülye, bárki kénye-kedve szerint manipulálható arctalan, akarattalan biodiszlet?

És végül mi a fenének csócsáljátok akkor a pártarculatokat, a "demokráciát", a programokat, hiszen az általad "uralkodó osztály"-nak titulált elit akarata a mérvadó !

 

 

 

Miért a fidesz nem ezt teszi mindig ?

Egyébként van egy továbbító gomb. 

SZERINTEM meg rosszul jársz, ha plalyA agymenéseit kihagyod, mert sok érdekes gondolatot ad, amelyet körbejárhatsz--és akkor pedig kevéssé leszel hergelhető, de kialakítod a védhető álláspontodat mégis.

Kedves lilla!

Bocs de nem értem, mi van?

„Te magad is jobboldalinak titulálod mindet, aki nem akar kapitalizmussal , mint meglevő feltételrendszerrel bajlódni. Pedig nem azok!SZERINTEM.”

Kedves lilla én azt titulálom jobboldalinak aki a körülményeket tekinti abszolutumnak és az ember relatívumnak- ne akard rám fogni azt amit nem mondtam.

Aztán nem mindig zazt mondom, hogy olyan program kell ami abból indul ki hogy kapitalizmus van, ebből hozza ki a legjobbat,de minden intézkedésnek olyannak kell lenni hogy az a kapitalizmus meghaladását szolgálja.

Ebbe hol van az hogí a balodali nem vesződik a kapitalizmusban meglévő feltételrendszerrel- már megint miket állítasz.

Viszont az a gondolat, hogy ami drága az drága! A hozzáférést szabályozni kell az nem kétséges. Ez lehet szociális alapon , lehet bármiféle módon, de ehhez közmegegyezés kell.”

Mit kell szabályozni? Miheza hozzáférést? Milyen közmegegyezéssel lilla? Miket beszélsz? ( Csendesen kérdezem, hogy szerinted mit jelent az a kitétel, hogy az egyéni és közösségi fogyasztást egy szintre hozni)

 

Ha azt mondom szolidaritás a törvénykezésben --megint ízekre szeded :) pedig az én számomra mond sokat!Sőt bele is értem. hogy igazolással a szociális helyzetben létezhet pozitív diszkrimináció.

Te persze azt mondod, hogy az minek, ha valaki baloldali, akkor ilyen nem lehet, de most visszatértünk az elejére: Ilyen a kapitalizmus, és mai tudásom szerint így lehet szolidárisan menyilvánulni.”

Te lilla hogy lehet szolidárisan törvénykezni? Főleg azért nemértem, mert te a szolidarítást jótékonykodásnakés adakozásnak tartod nem annak ami. Mindig kijelented, hogy az osztályharcos szemlélet semmit sem oldott meg - most meg azt követeled, hogy a törvénykezésben osztályharcos szemlélet uralkodjon. Lilla a szolidarítás, az osztályharc és az osztályharc az szolidarítás - egy platformon való állas, azonos alapból való elindulás. Hogy lehet így törvénykezni. Azonos alapon áll a gyilkos meg az áldozata, vagy, hogy?

A pozitív diszkrimináció a társadalmi viszonyokban a társadalmi helyzet és állapot vonatkozásában a legelső megkülönböztetési szintnél hatásos, de minden más esetben kontraproduktív.

Te tudod a legjobban hisz tanár voltál, már elfelejtetted?

Nem lehet az antiszemitizmus ellen pozitív diszkriminációval küzdeni, mert kontraproduktív - nem lehet a mélyszegénység ellen pozitív diszkriminációval küzdeni, mert a hatása kontraproduktív  méghozzá kétirányban is - akit megcélzunk, abban erősítjük a tanult gyámoltalanságot, a többiben pedig ha mást nem is a bújtatott rasszizmust (lásd cigánykérdés)

Én nagyon élvezem a kreatív válaszaidat, egészen "fideszesedik ."--(ha ezt nem érted, akkor később hermenautikusan kifejtem :) )

Most egész mértéktartó és még alig sérteget, de ez a Te stílusod! :) 

Érdemben: 

Hála 'sten legalább nem mondtad ki kategórikusan: neoliberális :) Nem fogom kitanulni , mert most nincs időm rá, hogy a modern szóhasználst szlogenjeiben és tartalmában kitanuljam újra a mai ordoliberális elképzeléseit. A dk némi állami szabályozás mellett piacpárti. Mellé az átmeneti idő után öngondoskodás párti, mert ahhoz, hogy az állam fenntartsa a 9 állami ellátási területet (közvilágítás, családi pótlék, közoktatás stb. ) kielégítő szinten a megtermelt forrást tekintve--no ott azért van némi anomália- azért kell némi besegítés az állampolgárok oldaláról. 

Te magad is jobboldalinak titulálod mindet, aki nem akar kapitalizmussal , mint meglevő feltételrendszerrel bajlódni. Pedig nem azok!SZERINTEM. 

Én nem ebben gondolom a fő baloldali kritériumokat! 

Sokkal inkább abban , hogy ne szakadjék szét a társadalom , se anyagilag se kultúrálisan.

Ez a szétszakadás az utóbbi 6 évben felgyorsult. 

Viszont az a gondolat, hogy ami drága az drága! A hozzáférést szabályozni kell az nem kétséges. Ez lehet szociális alapon , lehet bármiféle módon, de ehhez közmegegyezés kell.

Hogy ezt szabályozzák  valahogyan--az meg nem kérdés! A szabályozás maga az már igen.

Ha azt mondom szolidaritás a törvénykezésben --megint ízekre szeded :) pedig az én számomra mond sokat!Sőt bele is értem. hogy igazolással a szociális helyzetben létezhet pozitív diszkrimináció. 

Te persze azt mondod, hogy az minek, ha valaki baloldali, akkor ilyen nem lehet, de most visszatértünk az elejére: Ilyen a kapitalizmus, és mai tudásom szerint így lehet szolidárisan menyilvánulni. 

Ebből előbb a forrást kell megteremteni, hogy lépni lehessen bármi felé!

Nem tudjuk, hogy mennyi a leszakadó, de ma keserves helyzetek vannak. 

Mégis inkább a realitásban léteznék, mert hiába bármi vágy, ha nem követi a realitás.

Ne haragudj hogy hozzászóltam!

Azért azt furcsának tartom, hogy itt az a divat, hogy rácsimpaszkodtok valakire, és a saját agymenéseiteket irjátok végtelenül.

Ha legközeleb hozzászólsz a beirásaimhoz arra kérlek ne tekerd ki, olvasd el figyelmesen amit irtam!

Nem irtam hogy a magyarok nem akarják a Jobbikot.

Amit irtál az egy zagyvaság, hiába is lekendeznek érte a hódolóid, és tartanak zseninek.

Bár lehetséges hogy Te tudod a megoldást- a magad szemszögéből. Másnak ezek a Csendes Don terjedelmű hiozzászólásaid szófosásnak minősülnek. Szerencse hogy vannak itt olyanok akikkel jól el tudtok csámcsogni a semmiről!

Az pedig kimondottan utálom, ha kitekerik azt amit irtam.

Kedves Zsadi!

Tudod, az lehet, hogy az őseink valóban tehetséges és tehetős népek voltak, de nekünk ma már semmi közünk hozzájuk.

 Már a honfoglalás sem igaz úgy, ahogy azt be akarják mesélni nekünk. Bizonyított tény, hogy legalább két különböző népcsoport voltunk a honfoglaláskor is. Az egyikben megtalálható a kelet-Európai marker, na ők voltak a kevesebben - a népesség mintegy 3-5%-a, a mai leszármazottak  aránya. Azzal ezt nem lehet magyarázni hogy mert megváltozott, - mert a természetes mutáció ideje 30 000 év, a népek keveredéséből pedig nem találkoztunk annyi néppel, még létszámban sem hogy ilyen fokú eltérés előállhatott volna.

Tömöry Gyöngyvér 2008-ban Ph.D értekezésében közzétett kutatási eredmények azt mutatják ( Szegedi Egyetem prof.Dr Raskó István vezette kutató csoport) hogy a „köznép” az, az europid halpoll csoporttal rendelkezik, annak legközelebbi rokonai a mai lengyelországi és ukrajnai területen élő népek, míg az úgynevezett gazdag lelet anyagú - tehát a vezetőréteg az az urali halpoll csoporthoz tartozó népek jellemzői viselik magukon.

Kérdés most  már az, hogy a magyar nyelv, amelyet az Urali nyelvcsaládba sorolnak be - hogyan alakult ki, mivel nem valószínű, hogy több népcsoport találkozása és „fúziója” esetén a kisebb létszámú népcsoport nyelve lesz a közös nyelv – sokkal inkább a nagyobb létszámú, több ember által beszélt nyelv fog uralkodóvá válni. Így az úgynevezett Finnugor nyelv erősen megkérdőjelezhető.

Szóval summa summárum – Nekünk, magyaroknak semmi közünk a honfoglaló őseinkhez, és ha hihetünk az arab kereskedő leírásának, akkor  bizony nem az urali jellegzetességeket örököltük. (hogy finom legyek és nőies)

Köszi Lilla az elismerést...

Tudod, a régi Kapcsolatra is hoztam Baranyitól verset, és valaki megjegyezte, nagy bátorság volt...
Én csak azt tudom, jó versei vannak, van mondanivalójuk, nem csak "l'art pour l'art", s úgy látszik, eltaláltam, hogy speciel EZ a verse illik a mai helyzetre, pedig 47 évvel ezelőtt írta.

Még a nagy moderálások idején kaptam egy baráti tanácsot, hogy jelentős költőink verseivel mondjam ki azt, amit én szeretnék, de necces lenne nekem beírni...

 

Kedves lilla!

Azt írod” Csakhogy én nem vagyok közgazdász! Ha piacok szabályozó szerepébe beleszólna állami eszközökkel a szükséges piaci szabályok felett is, akkor mégsem szociálliberális, mert ők a rászorulókat támogatnák , de a piacot békén hagynák—„

Ma már ez a kritérium nem bizonyítja azt, hogy esetlegesen ordoliberális lenne a Dk. A legtöbb jobboldali közgazdász és politikus is rájött már arra, hogy a jelenlegi vákságot nem lehet legyőzni anélkül, hogy a piac hektikusságát meg ne fékezné az állami beavatkozással. Ez tehát ma már mindenkire érvényes nézet- hogy az államnak a piacot rendszabályozó szerepet kell betölteni- a vita abban van, hogy milyen mértékben kell ezt a szerepet az államnak betölteni.

A szociálliberális inkluzió, ami a szociálliberális pártok alapja az nem ordoliberális  eszköz - a DK pedig elkötelezett hive a szociálliberális inkluziónak, ami a szoc lib credó alapja. Tehát nem ordoliberális - hanem szociálliberális. – kedves lilla. (Az ordoliberálisok nem kedvelik az állami beavatkozást a piac menetébe, csak is a piackonform szerepet viselik el Erdhard mondta- hogy nincs szükség szociálpolitikára mert az állam maga szociális, ezt a Dk nem osztja.

„Csakhogy az mszp is árulózza az összeset, aki a társadalom teljes vertikumára érvényes törvénykezést tart elfogadhatónak. És nem akar kapitalizmus megdöntésével, meg meghaladásával bajlódni .”

Tényleg – nem mondod. Mit értesz az alatt hogy a társadalom teljes vertikumára érvényes törvénykezés – ez megfoghatatlan. Az mszp egyik programpontja (egyébként a balra magyarban is benne van) a tőke megadóztatása - az miért is nem a teljes vertikumra vonatkozik kedves lilla?
(mielőtt válaszolnál, gondolkodj)

Vagy esetleg az a kitétel, hogy a társadalomban a közösségi fogyasztást egyensúlyba kell hozni az egyéni fogyasztással az vajon miért is nem a társadalom egészének vertikumára vonatkozik szerinted?

Miért van populista közösségi fogyasztás meg ellitista egyéni fogyasztás? Vagy mi? De ha akarod akkor folytatom még ami szerinted nem az egész társadalom vertikumára vonatkozik.

A másik te tévedésben vagy, mint rendesen. Nem minden szociáldemokrat „áruló” és már mondtam neked, hogy nem a szociáldemokrácia az áruló, hanem a kompromisszumai – azok az árulók. Ne most össze a dolgokat már megint- mert az csak félreértésre ad lehetőséget –és amit félre lehet érteni azt félre is értik

Egyvalamit nem értek ezek után, drága PapyA!

MI A FITTYFIRINGŐS FITTYFENÉNEK JÖTTÜNK MI IDE, EURÓPÁBA?!:(((

Itt nekünk sosem volt jó azok szerint, amit leírtál...
Mindig másoktól vártuk a Jó Szerencsét!
Ezzel szemben bántott a német, a francia, az osztrák, és a környékbeli szláv népek mind!

Talán jobb lett volna, ha maradtunk volna Közép-Ázsiában, ott még talán ma is "kiemelkedő-nép" lehetnénk...
Már ha azok voltunk valaha valahol egyáltalán?!

Hmmmm...
Olvastam valahol, hogy az arab kereskedők szerint tehetős, és szép emberfajta, valamint jó harcosok voltak a magyarok ősei. Már ha lehet hinni a rólunk keleten fennmaradt legendáknak...

Te mit tudsz erről?
 

Oldalak