Mira

"Ha én egyszer kinyitom a számat...."

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényről

2013.09.03-án 13626 forint inkasszó miatt át lett utalva a NAV részére. Ekkor azt nyilatkozta a bank, hogy MNB rendelet okán nem kötelesek vizsgálni, hogy milyen pénz érkezik a számlára.

2013.09.10-én felvettem a kapcsolatot a NAV egri fiókjával ( oda tartozom állandólakhely szerint ), ahol azt az információt kaptam, hogy gyesből, családi pótlékból nem lehet levonni, kérjem a pénzt a banktól. A banknál ekkor írásos panasszal éltem, azt mondták 30 nap, amíg kivizsgálják, majd levélben értesítenek.

Két naponta bejártam. Első körben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény V. fejezetének 79/a §-ra hivatkoztak. Ez a banknál kezelt összeget tárgyalja. Két gyermekre a családi pótlék és a gyes ~55 ezer forint, így ez valóban jogosnak tűnt.

 

“79/A. §220 (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt megillető pénzösszegeket, amelyek végrehajtás alá vonása a (2) és (3) bekezdés szerint történik.

(2) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá.

(3) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50%-a is végrehajtás alá vonható.

(4) E § rendelkezéseit a pénzforgalmi szolgáltató által több szerződés alapján kezelt, adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni.”

 

 

Viszont akkor is úgy gondoltam, hogy ezekből a pénzekből nem lehet levonni. A bank központjában is jártam, a jogi osztályt kerestem. Sem telefonon, sem személyesen nem lehet velük kapcsolatba lépni, a panaszokat egyoldalúan vizsgálják. Az ügyfélnek nincs beleszólása.

 

A központban az ügyintéző kinyomtatta nekem a törvény 74.§-át. Ez a mentességről szól. NINCS KÖZTE A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS, a munkanélküli segély, aktívkorúak ellátása viszont igen.

 

“Letiltás alól mentes juttatások206

74. §207 Mentes a letiltás alól

a)208 a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,

b)209 az átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj,

c)210 anyasági támogatás,

d) a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,

e)211 az egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,

f)212 a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

g)213 a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,

h) az ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. § d) pont],

i) a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,

j) a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,

k)-m)214

n)215 a fogyatékossági támogatás.”

 

Saját magam elolvastam a törvényt. A 69.§ szerint nem lehet levonni a családiból, csak 33%-ot, a jogalap nélkül felvett családtámogatás fejében, a NAV inkasszója azonban ezen kívül esik.

“Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból199

69. §200 (1) A gyermekgondozási segélyből és a gyermeknevelési támogatásból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás fejében.

(2)201 A családi pótlékból legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás fejében.”

 

Ezt a bank felé kommunikáltam, az ügyintéző úgy látta, még nincs lezárva a panasz, ez 2013.09.24-én volt, azonban 25-én érkezett egy 21-én keltezett levél, melyben a panaszt elutasítják a 79/a §-ra hivatkozva.

 

 

Összegezve: 69§ - védi a gyest és a családi pótlékot

79§-ban nincs benne

1994.V. hóban fogadták el a törvényt MDF Boros Péter idején.

2011-ben a Fidesz vizsgálta a fent említett 74§-t, azonban nem tették bele a családtámogatási ellátásokat.

2012.11.14-én megjelent egy cikk, miszerint Szabó Máté alapjogi biztos kifogást emelt a törvény ellen hátrányos megkülönböztetés miatt, mert végrehajtás alól mentes az én ellátásom is, KIVÉVE, HA SZÁMLÁRA ÉRKEZIK.

 

http://www.jogiforum.hu/hirek/28547

http://hvg.hu/itthon/20121113_Ombudsman_ne_lehessen_vegrehajtast_kerni_

 

Mégsem történt semmi….

 

Az Igazságügyi Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában azt mondták, nem tudják, hogyan segíthetnének, mit tegyek, az alapvető jogok biztosának elérhetőségét megkaptam. MINEK? Egy éve jelezték a kormány felé, hogy a törvény nem jó.

 

A törvény nem egyértelmű, a gyermekes anyákat több szempontból diszkriminálja, a postai és számlai utalás részéről, illetve pl. a munkanélküli segéllyel ellentétben nem élvez mentességet, ami azért is érdekes, mert egy fiatal, vagy idősebb egyedülálló személy is kaphatja, a gyes viszont egyértelműen mutatja, hogy az anyának legalább egy 3 év alatti gyermeke van.

 …