Citoyen

“Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Beszélgessünk!!! (Politikamentes tere-fere)

Sziasztok!

 

Amig a Kapcsolat alakulgat és nem tudunk a közösségeinkben beszélgetni, gondoltam csinálok egy olyan oldalt, ahol időről időre össze tudunk jönni. Mivel a blogok még nem nagyon látszanak a főoldalon, ezért - ha jónak tartjátok az ötletet - mindenki tegye el a saját könyvjelzőjébe ennek az oldalnak a linkjét, hogy visszataláljunk.

 

Meghivlak Benneteket egy virtuális ötórai teára, foglaljatok helyet és

érezzétek otthon Magatokat :))

 

 

Hát akkor beszélgessünk :)))

 

 …

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves lapátkaszát!

Megkaptad a választ.

De tudod mit - azt hiszem, az ilyen megszólalásaidból a rosszindulat árad- nekem az jön le.(lehet, hogy te nem ezt akarod kifejezni – de, akkor rosszul csinálod)

Éppen ezért ezt most lerendezzük, jó, egyszer és mindenkorra.

Amikor idejöttél a kapcsolatra megkérdezted, hogy mit értek a szociáldemokrácia kompromisszumai alatt - elmondtam, úgy, mint bárki másnak megteszem. Azonnal reagáltál rá - és közölted, hogy nem szükséges az alapfogalmakat magyaráznom, hisz te az AIG-re jártál és tanulátl Marxizmust. Én örültem ennek, hisz tudtam, mert jól tudtam – hogy az AIG-en (M-L Tanszék) igen erősek Marxból, erősebbek, mint sok más egyetemen - sőt a Leninzmus bírálata is felmerült, már óvatos formában – tehát gondoltam, joggal, hogy Ok, nem kell magyarázni, lesz egy beszélgető társ, akivel elég csak utalni a dolgokra- és léphetünk tovább.

Aztán jött az első arcul csapás – emlékszel, amikor a munka elidegenedése kapcsán azt írtam, hogy a munka létrehozza magát a munkát, meg a munkást is, olyan körülmények között amilyen körülmények között egyáltalán ez lehetséges.

Reagálásod az volt, hogy ez valami új kutatás eredménye, mert te ilyet nem olvastál.

Megdöbbentem- Jóságos ég – gondoltam ez nem ismeri fel Marx Gazdaságfilozófiai kézirataiból a klasszikus angol polgazd bírálatát, Smith Nemzetgazdaságának és Ricardó értéktöbblet elméletének cáfolatát- szépen vagyunk.
nem szóltam, mert úgy gondoltam, hogy mindenkinek lehet rossz napja, van ilyen, helyette  megírtam, hogy hol találod meg, oldalra, lapra pontosan.

Aztán jött a következő az értéktöbblet elmélet-kérdése. Hsz-ken keresztül bizonygattad, hogy a szocializmusban visszaosztották az értéktöbbletet, tehát nem lehetett kizsákmányolás - ekkor már gyanút fogtam- de,még ekkor sem igazán vettem komolyan hisz mindenki tévedhet- inkább türelmesen elmagyaráztam, hogy hogyan keletkezik értéktöbblet és azt is hogy az nem lehet visszaosztani ( emlékszel a 3kg- hússal meg az oltással érveltél). Aztán jött az első igazi megrázkódtatás. Amikor is a polgári monogám házasságról és az azt felváltó egy közösség alapú család modellről volt szó

Leragadtál a promiszkuitásnál, meg a vérfertőzésnél és innen a tapodtat sem voltál hajlandó elmozdulni. Ekkor már nem akartalak mentegetni - mert megint nem ismerted fel Marx-Engels munkáját, most éppen az Anit-Dühring: Állam család nevelés részét, amiben a például a nők felszabadításáról is szó van. na meg a polgári családmodellről.

Ekkor már i zsó mi szó csipkelődtem egy kicsit-amit te rossz néven vettél és meg is jegyeztél.

Vettem az adást, de már nem igazán volt értelme a dolognak. Következett a tulajdon viszonyok, ahol a Német ideológia Állam és a jog viszonya a tulajdohoz részből egy kukkot sem értettél. Viszont bőségesen vitáztál a jogalkotás trehányságáról, mert szerinted az nem hiba, hogy a magánszemélyé által való birtoklás tényét ugyanúgy magántulajdonnak nevezik a polgári jogászok és közgazdászok, mint az elidegenített munka feletti uralmat. Oldalakon keresztül vitattad, hogy a személyi tulajdon az, hogy magántulajdon, pedig ha ismerted volna, a Német ideológiát ott le van írva, hogy a személyit tulajdon hogy alakult dologi hatalommá. Ugyan ez a közösségi tulajdonnal – nem ment be, és szerintem ma sem megy be - hogy van magántulajdon meg társadalmi tulajdon, meg egyéni tulajdon, minden más a magántulajdon kategóriába tartozik.

Aztán persze következett a csúcs a társadalom kér szervező elve és a társadalmi viszonyok. Ekkor még nem akartam szólni, hogy vedd már elő saját főiskolád M-L tanszékének a jegyzetét melyet 1978-ban adtak ki és nézd már meg a társadalmi élet és társadalmi tudat közti különbségeket. Ugyan is abban például tökéletesen megfogalmazták, hogy a társadalmi tudat az szociológiai megfontolásokat követel, meg mint társadalmi viszony. Te inkább megint oldalakon keresztül vitatkoztál, és a végén levontad a konkluziót, hogy szőrszálhasogató vagyok. Pedig nem - kedves  lapátkaszát.

Tudod filo kollokviumon azért kaptam egy jeggyel rosszabat, a professzoromtól, hogy el ne felejtsem a filozófiai kategóriákban a pontos fogalmazás szükséges valami. Én is úgy gondoltam, hogy a természetes meg a természet adta, az mindegy ez csak szőrszálhasogatás azt mondta, hogy nem mert a jelenségek a természetben azok természeti jelenségek és nem természet adta jelenségek, a munka meg természet adta körülmények között megy végbe és nem természeti körülmények között. Beláttam igaza volt.

Hegemon project és irányítási séma kérdése. Azt mondtad, hogy el sem olvasod ezt a hegemon izét mert értelmetlen stb stb.

Mily furcsa az élet, megint Marxot sikerült megtagadnod: a Kommunista párt Kiáltványát illetve a történelmi és dialektikus materializmust. Ugyan, oly szépen le van írva hogy a tőkés hadvezérek irányítják a munkás seregeket a munkás arrisztokrata őrmesterek vezénylésével és amikor már odáig fajult a dolog, hogy a munkás már csak a bérére számíthat akkor törnek rá a kizsákmányolás másodlagos tényezői: a szatócs a kisboltos, meg a háziorvos. – Irányitási séma rendszere. Aztán ugye az is le van írva saját Főiskolád jegyzetében- hivatkozva a Német ideológiára - hogy a termelési módban az uralkodó osztály nézetrendszere érvényesül rákényszeríti a munkásosztályra a saját ideológiáját és szellemi termékeit hisz uralja a sajtót és a média eszközeit, így vezetve meg a munkásosztályt és használja ki saját hatalmának legitimálására - hegemon project.

 Marx azt írta, hogy a kapitalizmusban a tőkések ideológiája a domináns (dominancia, hegemoniát jelent)

Mivel ez szerinted értelmetlen - hát nem is olvasod el.

Akkor már, ha nem haragszol nem vettem komolyan azt az állításodat, hogy te megtanultad-a Marxizmust - ennyit nem lehet bakizni. Majd jött az állam meg a demokrácia-kezdődött a műveltség kérdése Zsadi egy hsz-e kapcsán.

 Na – mondom - most megkapod: szó szerint, hátha akkor felfedezed a dolgokat- sikerült is a mutatvány- és rögtön nyeregbe érezted magad.

Jött a társadalmi szerződés meg a demokrácia kérdése. Hiába irtam le az istennek sem ismerted fel Engels: A család az állam és a magántulajdon kialakulásának téziseit - csak akkor, amikor szó szerint idéztem. De még akkor is képes voltál ilyen hülyeségeket állítani miszerint a népnek önmagával kell társadalmi szerződést kötni, annak ellenére, hogy idéztem Ruosseau Társadalmi szerződéséből, hogy a nép az uralkodóval köt szerződést, hogy bizonyos jogokért cserébe igazságos uralkodásba lesz része.

Aztán elkövetkezett az ominózus demokrácia kérdésed. Leírom, hogy mit tartok demokráciának Marx nyomán (Marx a Polgárháború Franciaországban: a Párizsi Kommünről illetve hogy mit írt Engels a proletárok diktatúráról és mit irt Marx az egyenlőségről, Engels pedig az esélyegyenlőségről), de nem ismered fel - hanem poénkodsz egy sort

Csak is mindig Marxtól – Engelstől, Rosa Luxemburgtól vagy éppen Gramscitól idéztem neked vagy azt írtam le, amit ők tartottak – a saját szavaimmal. Te ezeket nem ismered, ezek szerint. Tehát nem tanultad ezek szerint. (Érdekes az, hogy aki viszont nem állította magáról, hogy tanulta, meg tudja - az egyből felismerte)

Akkor engedtessék meg nekem a kétkedés ebben az irányban kedves lapátkaszát. Engedd meg, hogy ennek hangot adjak a magam módján, tekintettel arra, hogy kioktattál arra nézve, hogy te ismered ezeket. Aztán, mint kiderült mégse. Bocsáss meg azért, ha ezek után ezt nem hiszem el neked.

Volt, aki nem volt ennyire türelmes veled. És most persze nekem rovod ezt fel. Igazságtalan vagy, sőt más is, de az nem ide tartozik.

Bocsi, hogy ezt kell írnom, de ezek alapján miért várod el, hogy komolyan vegyelek?

kedve spiranha53!

na meg má megint. nem 30 évvel ezelőtti  dolgokhoz ragaszkodom. Tudod nem is olyan régen volt egy egyházi törvény kapcsán Nézd csak mit írt dr Sípos ete Álmos.

"Az egyház ugyanis elsősorban bibliai-teológiai fogalom, és csak másodsorban jogi-szociológiai fogalom. A két fogalom viszont tartalmilag nem fedi egymást. Világosan kell látnunk, hogy az egyházi törvény nem bibliai-teológiai, hanem jogi-szociológiai értelemben határozza meg az egyház fogalmát, és ilyen értelemben akarja rendezni az egyház-kérdést. "

"Azt a kérdést azonban mégis mindenképpen fel kell tennünk, hogy az állam mennyiben jogosult az egyház fogalmát csupán jogi-szociológiai értelemben kezelni, és vallási közösségeket ennek alapján minősíteni. (Erről lehet, és talán kellene is beszélnünk!)"

Hm 30 éves fogalom? Meglehet, de akkor ez a jóember is 30 éves fogalmat használ arra nézve, hogy hogyan is kell szétválasztani az államot az egyháztól.De lehet hogy igazad van és 2011-ben megjelent ezsmefuttatása valójában egy 30 évvel ezelőtti fogalompár reinkarnációja. Meglehet ez is.

Azt mondod válaszoltál - de mi koze az egyház és az állam szétvélasztásának a demokráciához - azzal foglalkoztál eleget, de a kérdésre nem adtál választ.

Rendkivül kényes téma, tehát csak akkor lehet folytatni, ha érdekel is valakit, és nem bánt senkit, mert nem bántó szándékról van szó.

Így van! 
Ezért kellne inkább az egyházakról általánosságban beszélni, csak nekem kevés a tudásom az általánosságban vett egyházakról.  

Tudható, hogy ki hamisította az adománylevelet? 

.....legyen előljárója azoknak, és az ő döntésére intézmények mindazon dolgokat, melyek Isten tiszteletét és a keresztény hit állandóságát gondozzák.”
 

Úgy gondolom elég egyértelmű.

A császár egy szervezetet hozott létre abból a céból, hogy az, isten tiszteletét és a keresztény hit állandóságát gondozza. 

Ennek érdekében birtokokat adományozott az egyháznak, ezzel le is kötelezte őket a hatalomnak.

De mi a baj ezzel?

Az, hogy a császár és az egyházak az emberek feltétel nélküli bizalmát egy remélt istenben ( szakrális vagy természetfeletti erő létezésében ) használta fel a földi hatalom érdekében.   

Hát hogy lenne helye egy ilyen szervezetnek egy demokráciában? 

Rendkivül kényes téma, tehát csak akkor lehet folytatni, ha érdekel is valakit, és nem bánt senkit, mert nem bántó szándékról van szó.

Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy egy hamísitott adománylevélen kivül az Irás hamisitása is megtörtént, úgyanis az hogy ezen a kősziklán, vagy máshol másképpen sarokkőn( ugyebár a sarokkő a templom egyik tartóköve)épití fel Isten a templomát. Ezt úgy forditották hogy Péter az, így ő volt az első püspök. Csakhogy a görögben van a petra és a petros. A Biblia a petrát( kőszikla) Krisztusra használja, a petrost (kő, kődarab) Péterre.

Tehát innen kell kiindulni. A másik, hogy a Jelenések könyve szerint ez a hatalom, aki Róma hét dombján trónól ( Ez még akkor is Róma, ha időnként Babilonról beszél a Biblia, és  a lovon űlő szajháról) amig világ a világ, tehát lesz emberiség állni fog.

No innen lehet indulni az egyház, az egyetemes( katolikus) egyház megitélésében.

Sürgösen hozzáteszem, hogy nem kivánom megbántani sem a vallásos embereket, sem a becsületesen Istent szolgáló papokat sem. 

Kedves PlalyA!

Továbbra is az mondom, hogy ha az egyház nem akar az emberek fölött hatalmat nyerni - akkor nincs vele gondom, ha igen akkor meg nem lehet.

Nézzük, mikor mondhatjuk azt, hogy az egyház nem akar emberek feletti hatalmat nyerni.

Első és legfontosabb, hogy az egyház bevallja, hányszor és miért módosította a Bibliát ( most leszűkítettem a keresztény vallásra, mert más vallást még annyira sem ismerem mint a keresztényt. Bár ebben sem vagyok penge.) 
Mert a Bibla módosítása eleve az emberek feletti uralom megszerztése érdekében történt. 

Második, hogy elmondja, mit módosított, tehát mi volt az eredeti szöveg, azaz feltárja az apokrif iratokat.

Ezzel vége is az egyháznak. Ha ezeket bevallja, többé senki sem hisz nekik. 

A baloldalnak nem a hittel, hanem csak a vallásos hittel van dolga, ez pedig magánügy. És legjobb, ha nem tiltja, vagy tűri, de nem is támogatja, hanem egyáltalán nem foglalkozik vele.  

„Határozatunk szerint elrendeljük, hogy a főséget tartsa úgy a négy kiemelkedő szék, tudniillik az antiochiai, az alexandriai, a konstantinápolyi és a jeruzsálemi, az egész földkerekségen Isten minden egyháza fölött; és a főpap, aki ezen szentséges római egyház fölött fog állni, emelkedjen ki a földkerekség minden papja közül, legyen előljárója azoknak, és az ő döntésére intézmények mindazon dolgokat, melyek Isten tiszteletét és a keresztény hit állandóságát gondozzák.”

„...nekik (ti. Péternek és Pálnak) az égi birtokok megalapozásaként prédiumokat adományoztunk, ezeket különböző javakkal gazdagítottuk, és császári rendeleteink levelével úgy keleten, mind nyugaton valamint az északi és a déli területeken, tudniillik Judeában, Graeciában, Asiában, Thraciában, Africában és Itáliában, s a különböző szigeteken adományokat engedtünk át nekik, abból a megfontolásból, hogy a mi igen boldog Szilveszter főpap atyánk és utódai rendelkezzenek valamennyi felett.”

„Azért, hogy a papi föveg ne értéktelenedjen, hanem ékesebb legyen, mint az evilági császárság méltósága és dicsőségének hatalma, íme, így palotánkat (ahogy említettük), mint Róma városát, egész Itália és a nyugati területek provinciáit, vidékeit és városait a gyakran mondott legboldogabb főpapnak, a mi Szilveszter atyánknak, egyetemes pápának átadva és örökítve az ő, vagy főpapi utódai hatalmának és uralmának szilárd császári ítélettel, ezen császári levelünk és ünnepélyes rendeletünk révén adjuk rendelkezésre és a római szentegyház fennhatóságában való állandó megmaradásra.

Kedves Lapátkaszát!

Akkor PlalyA nem figyelt, amikor azt irtam hogy jelenleg Alkotmányban, alaptörvényben kell szétválasztani az államot és egyházat. Ő ezt nem értette, nem akarta megérteni. Persze hiszen az ő demokráciájában nincs állam, csak akkor az egyházat hogyan lehet odatenni.

Amit irtam arra jó példa az Egyesült Államok, ahol az 1.sz kiegészitésben ezt  meg is teszi. Ez az Alkotmány müködik, még akkor is ha nagy a kisértés.

A következő hozzászólásban idéznék a hamísotott Constantinusi adománylevélből, márcsak azért, hogy lássuk hogy honnan származik ez a hatalom.  

Kedves PlalyA!

De Piranha válaszolt!
Megkeressem?  

Amit a vallásos és szociológiai megközelítésről írtál: Úgy  gondolom, hogy nem kéne egyikhez sem ragaszkodni. Egyrészt azért, mert  - tudomásom szerint - elég régen gondolkodtak erről a kérdésről komolyan és alaposan, másrészt a vallás csak vallásos hitről beszél. A hit pedig valóban nem köthető kizárólag a valláshoz.
Tehát nézetem szerint nem kéne 30 évvel ezelőtti vagy régebbi meghatározásokhoz ragaszkodni,hátha kijön belőle valami.  

A hit szerintem általánosságban: Feltétel nélküli bizalom vagy bizakodás a remélt dolgokban.

A vallás általánosságban: Az istenhit gyakorlásának előírásai és szabályai.

Az egyház pedig általánosságban az a szervezet, melynek célja meghatározni és betertatni a vallásra vonatkozó szabályokat.    

Nem kontárkodtál bele!

Nekem is egy kicsit furcsa volt, talán az zavarja hogy megakadt egy kicsit a szárnyalása, de ez helyre fog állni!  

Kedves Piranha53!

Te régebben ismered plalyÁt, nekem meg furcsa volt a reakciója. 
Bocs, hogy belekontárkodtam. 

Kedves lapátkaszát!

Hogy mi piranha véleménye az egyházakkal kapcsolatban azt nem tudom, mivel mindenről beszélt csak arról nem, amit kérdeztem – de ezen nem nyitunk vitát.

 

Továbbra is az mondom, hogy ha az egyház nem akar az emberek fölött hatalmat nyerni - akkor nincs vele gondom, ha igen akkor meg nem lehet.

Azt gondoltam, hogy megbeszélhetjük azt a tényt, az egyházzal kapcsolatban, hogy mást mond a teológia az egyházról és mást mond a jog és a szociológia az egyházról. Ez a két fogalom meghatározás nem fedi egymást, és a sajnálatos az, hogy a baloldalon ezzel nem tudnak mit kezdeni. Egy demokráciában, nem lehet ilyen kettősség. Pontosan az lett volna a beszélgetésünk lényege, hogy a teológiai fogalom meghatározást, és a szociológiai fogalom meghatározást hogyan lehet összeegyeztetni, milyen új identitások alakulhatnak ki, és ez hogyan hathat a demokráciában a társadalmi viszonyokra, mennyire tudja beilleszteni a saját programjába ezt az egyeztetést és identitásmintákat a baloldal.

Ugyan is ha a teológiai fogalom a mérvadó, és az nem szenved sérelmet - illetve nem terjesztik ki, hogy csak is ez lehet az elsődleges - azaz hagyják, hogy a személyiségek- a szemlyiségjegyüknek megfelelő módon döntsék el a kérdést, akkor az egyház mint szervezet akár hasznos munkát is végezhet – (például, hogy csak egy dolgot említsek a morál kérdésében – az egy másik szempont, hogy ezt hogyan teheti úgy, hogy nem megy szembe a demokrácia értékrendjével). Nem sérül a szociológiai elv sem, és akár hasznos munkát végezhet a társadalmi viszonyok alakításában.

 Na, erről, és a kettősség megszüntetéséről, az ezekkel felmerülő kérdésekkel kellett volna foglalkozni - de nem ezt tettük.

Másrészről: a HIT kérdésével - amely sajnálatos módon általánosságban mindenki leszűkíti, és csak is a vallásos Hit-et érti Hit alatt. Pedig ez nem igaz. Többek között ebben is óriási lehetőségek vannak a baloldal részére mindaddig, amíg a jobboldal rá nem jön erre, és ki nem sajátítja magának. Egyelőre a jobboldal még a hagyományos értelembe beszél a HIT-ről. Ezért kéne a baloldalnak lépnie.

Harmadrészben magáról a vallásról kellene beszélnünk, de ebbe nem igazán akarnék állást foglalni. Éppen ezért volna jó a piranha - de mint látható ő inkább mást akar csinálni.

Kedves Lapátkaszát!

Megszakitásokkal de én vagyok itt a legrégebb óta!

Nem hiszem hogy PlayA arra szólitott fel hogy ne irjak többé ide, bár úgy is értelmezhetném, de nem ő dőnti el, hogy itt leszek a továbbiakban vagy sem.

Az nagyon igaz, hogy belterjes a blog.Ez nem bíztos hogy előnye!

Ezt eddig is tudtuk, semmi ujat nemmondtál el.- akkor minek is írsz?

Nem kéne innen elüldözni senkit.
Így is elég belterjes ez a blog.

kedves piranha53!

Ezt eddig is tudtuk, semmi ujat nemmondtál el.- akkor minek is írsz?

Jó egészséget és szép estét.

Kedves piranha53!

rendben,

ebben maradunk.

Kedves PlalyA!

Ha te mondod, akkor csak így lehet. egyébként meg csak abból jöttem rá, amit leírtál. Semmi másból.

Ha most Piranha egyházakkal kapcsolatos véleményére gondolsz, ( lehet-e a demokráciában egyház) akkor nézetem szerint ő látja helyesen az egyház szerepét. 
Ő azt írta, hogy nem lehet. 

Szerintem sem, és ez nem dogma. 

Gondoljunk csak arra, hogy mi célból jöttek létre az egyházak vagy az államvallások. ki vagy kik hozták létre, mire használták, és azonnal látjuk, hogy a demokráciában ezek a szervezetek egyszerűen elvesztik azt a céljukat amire létrehozták őket. 

Persze lehet alkudozni, hogy ha nem akarnak hatalmat az emberek felett, ha nem szövetkeznének az állammal, ha nem legitimálnák a hatalmat, stb. stb. akkor lehetnének, csak akkor már csak a nevük lenne egyház, minden más megváltozna ami eddig jellemző volt rájuk.

Látom hogy mennyire toleráns vagy!

Ha tetszik neked az jó! Nekem nem, ebben is megegyeztünk.

Kedves PlalyA!

A szekér az szekér, a kocsi az kocsi. A különbség is ott van biztos ahonnan ezt  ollóztad. Megint mellébeszélsz! 

Kedves piranha53!

Nekem tetszik és ez a lényeg. neked meg nem.

Tudod nem lehet mindenki olyan mint te, meg én.

Ha másnak is tetszik akkor jó mint ahogy például a Plessatt megirta hogy neki mi nem tetszik benne neki.  Természetesen szíve joga hogy ezt tegye. 

A te dologd merg az hogy azt mond, hogy nemtetszik ha ténylegesen nemtetszik. Neked is szived joga.

Meg nekem is.

lehet hogy az én izlésem nemolyan kifinomult mint a tied- sőt az is lehet tudod hogy más a művészetek iránti fogékonyságunk. Minden lehet kedves piranha minden lehet.Azt hiszem veled kapcsolatba még annak az ellenkezője is . csak ne izgasd fel magad. Én toleráns vagyok.

Kedvs piranha53!

Megmaradtál a demokrácia elméletednél, ami nagyjából úgy néz ki, hogy a tábortűznél ül öt (később hat) irokéz törzsfőnök, szavaznak, elszivják a békepipát, miközben a hetedik törzsbeli indián halálhörgése hallatszik a kinzócölöpről, majd elindulnak a bölényvadászatra. Ez nálad kb. olyan mint Lillánál a nemzetisten, miközben fogalmad sincs a demokráciáról.”

Hát…. lehet, hogy  így van, ahogy mondod, te tudod jobban.. Én viszont inkább annak hiszek, akitől ezt olvastam, és megtanultam, mint neked. Ő ugyan nem azt mondta, hogy csak ilyen lehet a demokrácia (igaz én sem mondtam, hogy csak ilyen lehet) és azt sem mondta, hogy a teljes berendezkedése hogyan  is nézzen ki. Két fontos elvet említett, amit én is leírtam az egyenlőség és az esélyegyenlőség elvét. De hát tudod, aki tud az tud. Ha már így leminősítetted akkor kéyntelen vagyok azt mondani – ahogy akarod kedves piranha, ahogy akarod.

Érdekes elolvasni abszolute indulat mentes cseppet sem személyeskedő hozzászólásodat. Gratulálok!

Köszönöm, tényleg abszolute indulatmentes - ha indulatos lenne akkor másképpen fogalmaznék. Cseppet sem személyeskedő - mert egyetlen személyiségjegyedet sem említettem- vagy szerinted a „dogmatistává avanzsálni” az melyik személyiségjegyedre vonatkozik- tekintve, hogy az „avanzsál” előrelépnit jelent- ez legfeljebb arra utalhat, hogy valamit megtanultál, alkalmaztál felhasználod - még csak készségedet sem említem, képességeidről szó sincs. Akkor miről is beszélsz kedves piranha.

De mondom, hogy te tudod, ezért nem érdemes szót csépelni. Te úgy gondolod, én meg nem úgy gondolom. Ennyi. Békés hétvégét és tavaszt.

„Szerintem halvány gőzöd nincs a dogmatizmus foglmáról, hiszen nem tudom, ha az is lennék, Te miből jöttél rá, mert a beszélgetésből nem.”

Ha te mondod, akkor csak így lehet. egyébként meg csak abból jöttem rá, amit leírtál. Semmi másból

Kedves piranha53!

Tlényleg Komárom -Esztergom megyében van Kocs.

-1400-as évek közepén, Hunyadi Mátyás idejében Kocs községet átszelő Budát Béccsel összekötő főút mellett készítették el a falu szekérkészítő mesterei azt a könnyű, több addig nem használt újítással felszerelt 3-ló húzta kocsiszekeret, amely a település nevét világhírűvé tette, s máig innen neveznek kocsinak szinte minden 4-kerekű járművet. A kocsi szekérkészítő mesterek pedig szétszéledtek az akkori Magyarország területén, tudásukat kamatoztatva készült aztán szerte Magyarországon, Erdély-ben és Európában a könnyű kocsi utazószekér

Ez a hagyomány aztánlehet hogy a hagyomány téved. biztos a szekérkészítő mesterek dézsát találtak fel.

Nem a beszélgetésünk hatására irom kedves PlalyA, de az általad hozott gyöngyszem a költészet hátbaszúrása! Szörnyű!

Ahogy gondolod, kedves piranha53- ahogy gondolod. Csak vigyázz kérlek nehogy valami szövődmény visszamaradjon. Nem lehet veled értelmesen beszélgetni. Most is kötöd sz ebet a karóhoz. itt is csak kerékkötő vagy. Pedig látod mennyi mindet lehetne mondani a vallásos embereknek  a balodal részéről, de ezek szerint te is dogmatistává avandzsáltad magad. De te tudod. rendben van akkor ennyiben maradunk.

Érdekes elolvasni abszolute indulat mentes cseppet sem személyeskedő hozzászólásodat. Gratulálok!

Nem tudom hogy ez népitélet, vagy csak a személyes veretes gondolatod: Itt is csak kerékkötő vagy!

Lehetséges, PlalyA ezt még meg kell gondolnom.

Szerintem halvány gőzöd nincs a dogmatizmus foglmáról, hiszen nem tudom, ha az is lennék, Te miből jöttél rá, mert a beszélgetésből nem.

Megmaradtál a demokrácia elméletednél, ami nagyjából úgy néz ki, hogy a tábortűznél ül öt (később hat) irokéz törzsfőnök, szavaznak, elszivják a békepipát, miközben a hetedik törzsbeli indián halálhörgése hallatszik a kinzócölöpről, majd elindulnak a bölényvadászatra. Ez nálad kb. olyan mint Lillánál a nemzetisten, miközben fogalmad sincs a demokráciáról.

Beszélgetésünk folyamán kiderült számomra, hogy többre tartottalak valós értékednél. Sebaj a korona a fejeden van, nem esett le, csak lötyög egy kicsit. Vannak akik elhiszik a sok blabla kimásolt szövegedet. Mindaddig nincs is baj amig nem kérdeznek bele, mert akkor már nem tudod.

Jó szórakozást a fingfestéshez kedves PlalyA!

 

Kedves PlalyA!

Itt is egy nagy luftot rugtál( sőt kettőt):

Egyébként pedig ha tudni akarod az információm a kerékről a Kerél történetéből származik, meg a Maya kultura történetéből, Meg a Sumér kultura történetéből, sők ha akarod tudni annak is utánna néztem, hogy az a hiresztelés igaz e hogy mi magyarok találtuk fel a szekeret-- a Győr-Soporon megyei Kocs kozdségben - miközben arról beszélnek, hogy a vándorló őseink is nehéz társzerekereket használtak.

Soha senki nem állitotta hogy a szekeret magyarok találták fel. Összekevered a kocsival, óriási az eltérés. Az már hab a tortán, hogy a nevezett község nem  Győr- Sopron megyében (helyesen Győr-Moson-Sopron) van. Semmi gond.

Kedves Plessatt!

Késő bánat, eb gondolat. Gondolom azt elhiszed, hogy az senkit sem vigasztal, hogy nem csak téged csaptak be, és csapnak be most is.

Csak hát megint az a kérdés, hogy minek hagyjuk magunkat becsapni? Miért van ez a nagy nemzeti csodavárás? Miért hisszük el még most is a régi szlogent, hogy az idén még meg kell húzni, de jövőre majd minden jobb lesz. Frászkarikát nem lesz jobb.

Akkor meg még azon is idegesítsem magamat? akkor inkább a jó dolgokat olvasom és örülök annak, hogy van aki úgy látja ahogy a versben le van írva.

Mondhatom azt is hogy legalább jól kinevetem saját nyomoromat - ez megadatik nekem és más sem.

Attól nem lesz jobb nekem, ha mindíg azon morfondírozok, hogy milyen sokba kerül a gyógyszer, mennyire nincs egészségügy, s milyen kevés a nyugdíj. attól viszont jobban érzem magam, ha legalább saját kínomat kinevethetem. Az is valami- nem sok de az enyém. Nem tartozok vele senkinek nincs rajta teher és a kutya sem akarja elvenni tőlem.

Azt gondolom, nem lehetek annyira egoista, hogy csak magammal törődök és nem gondolok arra, hogy jobbá tegyem a gyerekeimnek, meg az unokééáimnak a világot, ha tudom.

Már többször mondtam, még az sem biztos, hogy az évtized végét megérem, de minden ízemben érdekelt vagyok abban hogy a jövő jobb legyen és szebb legyen.

Tudod mit mond a nóta. "Nagy a feje, búsúljon a ló."

Abban viszont egyetértek veled, hogy sokszor többet rakkol az ember, mint amikor aktív volt. 

de tudod, ezt magának keresi az ember nem ráosztják, mint a rossz ruhát.

Kedves plalyA!

Lehet, hogy tévedek, de ez egyszer félreértelmezted mondanivalómat! Mégpedig, nem csak aTe általad írt költő írt a boldog nyugdíjaskorról, ha nem több írásban, cikben, glosszában, stb. elő előfordul az a megállapítás, hogy milyen szép az öregkor. Gondolom, aki ezt írja, az teljesen nincs tisztában a földi élettel, ráadásul még öregkori családtagja, vagy netán ismerősei sicenek, amit ráadásul, szintén nem hiszem el. Azt hiszem, erről ennyit!

Egyébként nekem is vannak unokáim, mi is örülünk nekik a nejemmel együtt. De, minálunk havonta két hetet vannak éjjel is, mivel a szülők úgy dolgoznak. Tehát, nem "vasárnapi" nagyszülők vagyunk, ha nem bizony fáradságos munkában is van részünk a ház és a házkörüli teendők végzése mellett. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy sok esetben többet dolgozunk, mint aktív korunkban. Ráadsul, akkor jóval fiatalabbak is voltunk. De ez nem panasz, mert sok kedvesség is van mögötte, csupán tények!

Egyébként, én és a családom nem szavazott a vízitdíj ellen!

Azt pedig továbbra is állítom, hogy velem együtt--pedig vezető beosztásban dolgoztam-- a nyugdíjasok nagy többsége sem magyar sem pedig görög nyaralást nem engedhet meg magának!

Az pedig, csak hab a tortán, hogy a rendszerváltozáskor nem csak engem csaptak be a politikusaink, nem ilyen jövőt akartunk magunknak!

A többi stimmel!

Kedves Plessatt!

én nem tudom,hogy hol él aki a verset írta. Gondolom nem Maygarországon. De ha ott is él, akkor sem biztos, hogy kisnyugdíjas- átlagnyugdíjas vagy a többi. Nem tudom azt sem hogy vannak-e gyerekei és ha vannak akkor sem biztos hogy vannak unokái. 

Azt sem tudom, hogy neki kell vagynem kell az unokkra vigyázni. ezek mind csak esetleges dolgok.

Tudod én örülök ha jönnek az unokák, Van amikor tele a ház velük. Sajnos egyik sem él a közelünkbe, tehát ritkán ltom őket.Ha jönnek is akkor is hétvégeken jönnek. a nagyok az iskolába a kicsik az oviba, Úgy hogy be van itt osztva kérem a dolog. amit a betegségről írtál azt hiszem azzal nem lehet vitába szállni- sajnos az jön ha nemis kéred. Az is igaz, hogy az egészségügy az bizony haldoklik. de erre megint azt tudom mondani, amit mindig is szoktam. nem volt jó a vizitdíj, meg a privatoizáció mert nem volt jó valakik miatt - nem akarok ezen polemizálni, - akkor bizony tessék csendbe maradni.

Bár ismerve a magyar mentalitást ha esetleg még sikerült is volna a proivatizáció akkor sem működne nálunk semmi sem úgy ahogy működnie kéne, mert mi mindenbe beletesszük a magunk kis hülyeségét.  Aztán pedig megint csak hívatkozunk. Azt hiszem ezzel sem kell példálódzni- mindenki legalább eg ytucat példát fel tud sorolni ennek igazolására- a pénzügyi konstrukcióktól a gyártástechnológiáig azt hiszem széles a választék.

Az öregség az bizony állapot- mint ahogy a fiatalság is csak állapot. az időseknek legalább annyi vigaszuk van, hogy ők már "éltek" akár így akár úgy- de a fiatal még zat sem mondhatja el.

Ettől már neharagudj de aki a verset írta még igaza is lehet. Tényleg nincs kényszerítő körülmény arra hogy holnap is azért kell felkelni mert munkába kell menni.

Az átlag nyugdíjas kedves Plessatt valóban nem engedheti meg magának azt hogy Magyarországon elmenjen üdülni. Nem pont azért mert nem lenne rá pénze sokkal inkéébb azért mert a belföldi utazások horrorisztikus összegbe kerülnek. Azért az összegért amit ki kell fizetni egy itthoni welness hétvégéért jó közelítéssel egy 10 napos görög utazást is befizethetsz.

kicsit el vannak szállva nálunk az árak.

 

Kedves plalyA!

Zsadinak küldted ezt a verset, de kénytelen voltam felfigyelni rá! Különben, elolvasva Zsadi reagálását, hát bizony, Vele értek egyett. Azonban, ha nem éppen szépen akarok fogalmazni, akkor csak azt tudnám hozzátenni, hogy aki ilyesmiket megfogalmaz, az vagy hülyének nézi a környezetét, vagy magával is valami baj van. Akár hogyan is nézzük és ragozzuk, de minden korosztálynak tartalmasabb, jobb és szebb az élete, mint a nyugdíjasnak. Azért, ha tárgyilagosan nézzük a nyugdíjas helyzetét, főleg Magyarországon, hát arra mindent mondhatunk, csak nem tartalmasnak és nem szépnek! Nyugdíjas élet, igaz, úgy 60 év  körül kezdődik, a nagy számok alapján nagyon szolid nyugdíjjal, amiből messze nem tudja már azt a begyakorolt életet élni, amit eddig megszokott. Ezenkívül, az emberi test elhasználódása miatt, hatványozottan előjőnnek a különböző reumatikus, és egyébb belső szervi megbetegedések. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre többet kell gyógyszerre költeni, egyre többször kell egészségügyi intézményben egész napos vizsgálatokra várni. Akinek van unokája, ha kicsi még, akkor ott marad a szabadidőnek mondott időbeni gyermekfelügyelet, ami az egyik oldalról nézve szép és felemelő dolog, a másik oldalról pedig, ha ez folyamatos, nap, mint napos elfoglaltsággal is jár, hát valljuk be, fárasztó is tud lenni. Nemhiába teremtett bennünket a jó Isten úgy, hogy gyermeket szülni a nők csak kb. 45 éves kori tudjanak, mert a gyermeküket felnevelni csak fiatalon lehet , nem akkor, amikor az öregségi kínok-bajok csőstől jönnek elő.

Az átlag nyugdíjas, főleg az országunkban, nem igen engedheti meg magának még abelföldi utazgatásokat sem, nem beszélve a sokat sugalmazott külföldi utakról is. Egyszerűen, nincs rá pénz, mert a nyugdíjból nem tellik. Mert, ha gyermekeink reggeltől estig dolgoznak a megélhetésükért, akkor az unokákra vigyázni kell, mert az öregkorban az élet törvénye alapján az egyik idős házastárs elhalálozik, akkor a másik az a kiesett nyugdíj miatt, még nehezebb helyzetbe kerül és így tovább.

Bizony, ha valamiről írunk és beszélünk, akkor nem hallgathatjuk el az árny oldalakat sem. És még , amiket még jogosan megemlíthettem volna, de nem akarom nyújtani a kérdést.

Bizony, az öregség az egy állapot és nem tartom szebbnek és jobbnak, mint a fiatalságot, sőt, a fentiek miatt továbbra is állítom, hogy aki szépnek és nyugodtnak tartja a nyugdíj utáni időket, az nem a földön él, az álomvilágban van!

kedves Zsadi! 

Bár nem tudom, szerintem Ő sem úgy gondolta, hogy most azt a szó szoros értelmében mindenre ráér.

de mit szólsz a 19 ponthoz.

Hát ami azt illeti szerintem nekem sose lesz olyan hogy mindenre jut időm. Illetve azt hiszem ha már mindenre jut időm akkor már nem is lesz az a "minden" csak a "semmi"

Azt hiszem az a jövő már itt is vaan. hallgatom, hallgatom őket és azon veszem észre magam, hogy nem tudom miről beszélnak - olyankor szoktam volt mondani, hogy megyek mert ez nem az én füleimnek való.

Az unokáim meg csak nevetnek. aztán gyorsan meg szoktam kapni tőlük, hogy "ugyan papa ne légy ósdi"

Hát..... nem tudom időnként, hogyan legyek modern. Van így az ember. azt hiszem.

Például a kvantummechanikai elven működő szmítógép már naggyon XXI. századi találmány, s valljuk be őszintén, a MI korosztályunknak eléggé bonyolultnak tűnik! 

Pedig ha tetszik, ha nem, hamarosan itt a "kvantumkor"! ;o)

http://digit.mandiner.hu/cikk/20151021_uj_idok_uj_szamitogepei

http://digit.mandiner.hu/gallery/kvantum1.jpg

"Mi az a kvantumszámítógép?

A kvantumtudománnyal atomi szint alatti világok, az anyag természetét meghatározó és irányító, egyelőre titokzatos és sokszor érthetetlen biológiai, kémiai, fizikai, anyagtudományi stb. – de elsősorban kvantummechanikai – alapelvek tárulnak fel, amelyek rendszerezett feltérképezése, megértése, a bennük rejlő potenciál kiaknázása rendkívül időigényes."

A kvantummechanikáról pl. már Hawking könyveiben is olvashatunk.

Olvasom, olvasom, de képtelen vagyok felfogni is! :(((
 

Köszönöm, nagyon kedves verset küldtél PlalyA! :)

Azért nem minden úgy van sanos, ahogy a költő írja.
Például ez:

"Mindenre jut időm, végre azt tehetem, mit máskor halasztottam el."

Nem, nem, sajnos nem jut mindenre időm, nekem is vannak még kötelezettségeim, házimunka, kert, s a kapcsolataim (magán és baráti) ró rám teendőket, de nagyon sok a restanciám is.
Pl. olvasás terén:

Szépirodalom, tudományos kérdések, ezoterika, a vallások is bizonyos fokig...
Engem tudod, szinte MINDEN érdekel, ami nem riasztó - az okkultizmus ezért nem érdekel! - , de a filmek, melyeket a gyerekem kicsikorában nem volt időm megnézni, vagy csak "hárrétzeneként"... Jó lenne megnézni őket. (Ma pl. az "Illatszertár" c. magyar filmet néztem meg illusztris szereplőkkel - a videa csatornán található....)
Rengeteg ilyen restanciás dolog van, melyekről lemaradtam: koncertek, színház, opera, továbbá utazások, melynek inkább  egészségi okai vannak, hogy nem teljesednek már be, bizony, bizony, lehetetlen pótolni őket! :(((.

Bár a macskának - állítólag! - 9 életük van, de nekem csak egy... És boldog lehetek, hogy megérhettem olyan technikai vívmányokat is, melyeket a 65 évesen elhunyt édesanyám elképzelni sem tudott!

Mert ismered a mondást:

"A gyermekeinket olyan jövőbe küldjük, amelyet mi elképzelni sem tudunk!" :)))

Lehet, hogy jobb is!.... Ki tudhatja?!
 

Kedves Zsadi 

Ime egy ujabb gyöngyszem

Lui: Nyugdíjasnak lenni jó

 

Nyugdíjasnak lenni jó, végre szabad vagyok

Bármikor ébredhetek, és ha úgy tetszik, egésznap alhatok.

Nem nyomaszt kötelesség, az sem, hogy „holnap menni kell”.

Mindenre jut időm, végre azt tehetem, mit máskor halasztottam el.

 

Nyugdíjasnak lenni jó, végre szabad vagyok

Ha kedvem van, zenélek,

vagy egésznap filmeket nézek,

De akár könyveket olvashatok,

sétálok, vagy dolgozhatok.

 

Nyugdíjasnak lenni jó, végre szabad vagyok

Lényeg hogy semmit nem KELL!

Csak lehetséges, bármi!

nem hittem volna,

hogy szeretek majd nyugdíjas lenni!

De most már tudod a váalszt?

Nem úgy van, ahogy gondolod. Ugyan is, ha elolvastad volna, és ráadásul még értelmezed is a kérdést, akkor rögtön rájössz a válaszra.

A kérdést én tettem fel! 
Professzor úr! 

 

Kedves lapátkaszát.

Nem úgy van, ahogy gondolod. Ugyan is, ha elolvastad volna, és ráadásul még értelmezed is a kérdést, akkor rögtön rájössz a válaszra. A stratégiai cél eléréséhez, taktikai lépések sorozatán keresztül vezet az út.  Van, úgy hogy egy taktikai lépés az adott helyzetben stratégiai céllá lép elő, de összességében csak taktikai lépés. Van úgy hogy egy stratégiai célnak gondold cél utóbb csak taktikai lépésként lehet értelmezni. Az alkotmánymódosításért való küzdelem lehet egy stratégiai cél, de alapvetően taktikai út is is lehet – de lehet felesleges energiapazarlás. Ha ez szolgálja az előre lépést, akkor küzdeni kell érte, ha meg nem szolgálja, akkor meg nem kell küzdeni. Itt nem az a kérdés, hogy most mit kell tenni ebben az ügyben, hanem az a kérdés, hogy a baloldalnak milyen stratégiai célt kitűznie és milyen taktikai utat kell bejárni.

Az elmúlt időben olyan sok mindenről beszéltünk- csak egy dologról nem beszéltünk - hogy mi légyegében a baloldal célja

Nem beszéltünk arról, hogy az MSZP kinek a pártja- kiért kell szólnia, és kihez kell szólnia -de beszéltünk minden másról - Felteszel két kérdést - én meg válaszlom azt, hogy ha a demokrácia a strartégiai cél az kijelöl mindent. Szerinted a baloldalnak ma az a célja hogy demokrácia legyen, vagy az a célja hogy túlélje az Orbán rezsimet. Ugyan is, ha az a célja hogy demokrácia legyen, akkor kell küzdenie, ha meg nem az a célja  - akkor meg azért kell küzdenie.

 Pontosan feleltem a kérdésedre. Amilyen a kérdés feltevés, olyan a válasz is.

Ahogy gondolod, kedves piranha53- ahogy gondolod. Csak vigyázz kérlek nehogy valami szövődmény visszamaradjon. Nem lehet veled értelmesen beszélgetni. Most is kötöd sz ebet a karóhoz. itt is csak kerékkötő vagy. Pedig látod mennyi mindet lehetne mondani a vallásos embereknek  a balodal részéről, de ezek szerint te is dogmatistává avandzsáltad magad. De te tudod. rendben van akkor ennyiben maradunk.

 

Kedves PlalyA!

Én nagyon sajnálom, hogy te zagyvaságnak tertod a stratégiai tervezés lépéseit. - de ez a te dolgod. Szerencsére vannak többen akik nem annak tartják.

Arra a kérdésre amire ezt a választ adtad, zagyvaság volt. 
Olyan, mintha megkérdezné tőled valaki, ez a folyó vize szerinted kék vagy zöld, mire te elkezdenél a folyók lefutásáról és folyammá dagadásáról beszélni. 

No de PlalyA! Most is demokrácia van, a szociban is az volt, ( csak utóbb derült ki, hogy nem is) hát meg kell különböztetni valahogy az áldemokráciát az igazitól! 

Jut eszembe!

Te minden jegyzetedbe azt írtad, hogy szocialista demokrácia, meg demokratikus centralizmus!
Persze, hogy megkeveredik az ember! :DDD  

Bár már elköszöntem, de erre válaszolok:

Szánalmas a vergődésed PlalyA, kérlek ne járasd le magad, nem ér annyit az egész.

Kétszer idéztem az egész gondolatodat ahogyan mondod az eredeti kontexust. Abszolute  egyértelmű, semmi félreérthető nincs benne. Ezt Te is tudod nagyon jól, vagy saját gondolataidat sem érted meg.

Ez nem kicsinyeskedés, lassan már a szavahihetőségedben kételkedem, amit tegnapelőtt leirtál azt ma tagadod. Ne tedd nem ilyen vagy!

Akkor mégegyszer Jó éjszakát! 

Kár ezen lovagolnod- nem is mondtam volna el ha nem hajtod ki belőlem. Nem is azért tettem. Belátom butaság volt megemlítenem Bocsánatot kérek tőled nem fogom többé még csak szóba sem hozni. Rendben így a dolog.?Magadban pedig azt gondolsz amit csak akrsz. Az a te dolgod kedves lapátkaszát.

Szép álmokat kivánok minden kedves beszélgetőtársamnak!

Na igen de te önkényesen kiemeled a zárójelet egy gondolatsorból és azon lovagolsz- miért nem a gondolatsoron lovagolsz kedves piranha- mondtam hogy az egyházi retorikát ha lehet.- ne3 önkénsyeskedj. Idézd - de az egész gondolatsort- vagyis helyeztd vissz az eredeti kontexusba.

Tudom szerinted félreérthető, meg minden

Ezzel akarsz meggyőzni- ugyan már ettől te azért többet tudsz. Ne kicsinyesjókedj főleg úgy ne hogy közbe lejáratod magad.

Kedves PalyA!

tényleg- nem voltak jegyzeteid- ugyan már. Az ÁIG az ÁIG ( MénesiuÚton) Még bécsben is az volt- ne gyere már nekem ilyenekkel jó.

De elhiszem, hogy tanítottál, vagy nem, csak óraadó voltál, vagyis jegyzeteket írtál. Persze, hogy voltak jegyzeteim, te írtad őket. mIndet. Még csodálkoztam is amikor először fellapoztam, mert ott volt egy titkos kód, PLALYA. 

De van egy szerény javaslatom! Üsd be a keresőbe, hogy ÁIF meg ÁIG és nézd meg, meliyk ad ki olyan eredményt, ami oskolávalk kapcsolatos. 

PlalyA!

Most, hogy így kiderült, hogy tanítottál engem, szólíthatlak professzornak? 

Na látod, a jó pap is holtig tanul, ( Hát még én) -mégis hülyén hal meg és a fejfájára meg azt írják hogy "Tanulmányait befejezte"

A Hit az személyetelen- hiedelemrendszer

a vallásos hit a HIT része az is egy hiedelemrendszer SDok sok HIT létezik egymás mellett. ezek közül a váallásos hit az csak egy dolog.

 

A tudomány, az ideológia, a művészet, az erkölcs, a morál, a politika, a gazdaság stb stb ezek mind HIT-ek( Hiedelemrendszerek) amiknek vannak jellemzői ugyan úgy ahogy a vallásos hitnek

A vallásos hit is egy a sik hit között kedves piranha53- Ezért jogos a Vatikán állásfoglalása miszerint a HIT az közügy.

Azt gondolom, hogy például a gazdaságban az a HIT_ hogy együtt a vevők ellen- nem személyhez köthető HIT. 

Énnem csusztatok kedves piranha53- csak megint nem olvasod el hogy mit is írok.

Köszönöm hogy elmondtad, ezt nem gondoltam volna!

Ezt irtad zárójelben két napja:

 (ebből következik- hogy az egyház és a demokrácia nem összeférhető dolog- nejked más a véleméynyed ez ügyben?)

Már pedig zMár pedig ez kizáró, vagy naponta két naponta változik a véleményed!

Főiskolán, egyetemen igen- kedves piranha53- más a státusz

Kedves lapátkaszát!

Én nagyon sajnálom, hogy te zagyvaságnak tertod a stratégiai tervezés lépéseit. - de ez a te dolgod. Szerencsére vannak többen akik nem annak tartják.

Kedves lapátkaszát, nincs igazi demokrácia meg nem igazi demokrácia  - csak demokrácia van. az vagy van vagy nincs. Nem félig van meg félig nincs. Vagy van néphatalom és akkor nincs uralkodó osztály meg hegemon project és irányítási séma. vagy nincs néphatalom és akkor ezek mind bvvannak. A kapitalizmusban nem lehetséges együtt a kettő, csak az egyik és egyenlőre úgy néz ki hogy uralkodó osztály van és hegemon project meg irányítási séma és nem néphatalom. Ez a kapitalizmus sajátja a termelési mód sajátja. Ennek megváltoztatásához szükséges a stratégiai tervezés ami a jelen és jövőbeni feladatokat is tartalmazza. Ha a jelneben az a feladat, hogy Alkotmnymódisítás szükséges akkor az egy stratégiai cél, ha az szükséges a továbblépéshez hogy közösségi tulajdon kell akkor az egy startégiai cél kedves lapátkaszát. 

De ugye ezt et mindet tudtad, csak éppen tesztelni akartál? Szokásod szerint.

Akkor tisztáztunk mindent!

Nem tanitott csak előadott! Te viszont nem voltál az előadásán!

Majd helyére kerül minden a végén! Megtudtam azt is hogy más előadni és más tanitani!

Kedves PlalyA!

Ne csusztass!

Azt irtam hogy hit nincs személy nélkül! Hol van ebben a  vallásos hit? Erre aztuán irsz minden tudálékos zagyvaságot!

Én elhiszem hogy tanitott PlalyA az Államigazgatási Főiskolán is. Miért ne tanithatott volna?

Jaj félreérthető voltam? 
Persze, hogy tanított, csak engem nem! 
A rektorok nem szoktak tingli-tangli évfolyamokat bevállalni.

Nem kételkedem kedves PlalyA!

Hankiss tanár úr is tanithatott volna, Ferge Zsuzsa is és gondolom Te is, de előadók voltatok, nyilván más elfoglaltságotok miatt.

Ne keverjük a fogalmakat!

A HIT az hiedelemrendszer-nem személyhez kötött. 

A HIT sokféle van, az lehet hogy amire te gondolzsz az a vallásos hit ebbe én egy pillalantig sem kételkedem.

Hit-e minden embernek van külön külön két HIT nincs egyforma, mint ahogy két ember sincs egyforma.

Maga a HIT az emocionális folyamat, egy érzelemvezérelte dolog ami az ember egojában jön létre és nagyban hozzásegíti az embert a feladatmegoldó képességének kamatoztatásához. Pontosan ezért mondható, hogy nem magánügy, hanem közügy.

( Én egy szót sem szóltam a vallásos HIT-ről- kedves piranha. te megint olyan dolgot tulajdonítasz nekem amit nem mondtam) - én a HIT-ről beszélek és arról is beszéltem.

Kedves PlalyA! 

Csak szerényen megjegyzem, hogy az amit válaszoltam egy párt stratégiai tervezésének lépései.

Igen? És arra a kérdésre, hogy közösségi tulajdon VAGY alkotmánymódosítás, te leírod egy párt stratégiai lépéseit? 
Most pedig még véded is ezt a zagyvaságot! 

Meghajlok tudásod előtt!

Te azt kérdezted, hogy  kellene-e ma a balodalnak a közösségi tulajdon bevezetéséért és az alkotmánymódosításért küzdenie-  a válasz ott van.

Nem ezt kérdeztem!
Kétszer is bemásoltad a kérdésem és nem jöttél rá. hogy valójában miről szól?Nézd csak meg ismét!  

Ugy tanulod meg ahogy akarod csak könyörgöm tudd hogy miről beszélsz.

Ennél többet én sem kérek tőled drága PlalyA! Tudd, hogy miről beszélsz, olvasd el a kérdést mielőtt válaszolsz rá! 

Nem baj, ha emlékeztetsz mert a profit az értéktöbblet része. De emlékezz arra is, én ezt saját kútfőmből vettem és nem egy tudományos dolgozatból másoltam és akartam megetetni veled, mint sajátomat. 

Nos az az igazság, hogy olyan sokat tudtam meg az igazi demokráciáról általad, hogy nincs több kérdésem róla! 

 

Nem tanítottm- előadó voltam, néhányszor megy jegyeztszerkesztő- nem ugyan az tanítani egy főiskolán és előadónak lenni a egy főiskolán ( ettől még az áll amit a lapátkaszátnak írtam)

Hankiss tanár út is előadó volt az egyetemen, de nem tanított. Vagy Ferge Zsuzs is előadó volt néhány témában (pl.szociálpolitika) de nem tanított - ne keverjük a fogalmakat.

Kedves PlalyA!

Mégegyszer: azt irtam, hogy személy nélkül nincs hit

Nem hiedelem rendszerről, nem gondolkozásról beszéltem. Utolsó mondatod számomra értelmezhetetlen!

Kedves piranha53

Ne fuss neki semminek sem.Én pontosan ugyan azt mondom most is amit 2 nappal ezelőt, meg két evvel ezelőtt. Nincs semmiféle kizáró ok abban amit írtam. Neked kéne értened- bár tudom mint mondtam azt mondodd hogy nem érthető meg félreérthető pont úhgy mint amikor a kapitalizmus és az egyházról írtam

Szerintem ez részedről szándékos- ( viccelek) hoyg én is összeesküvés elméletes legyek.

Én elhiszem hogy tanitott PlalyA az Államigazgatási Főiskolán is. Miért ne tanithatott volna?

Kedves piranha53!

Annyiban módosítanám a megjegyzésedet, hogy személy nélkül nincs vélekedés ami a HIT kiindulópontja-de tudás az van az nem szeméylhez kötött. ( A tudás is a HIT része), meg misztikum is van, sőt rituálé is van, meg rítus is de tanjok is vannak, mitológia az meg főleg van ezek mind mind a HIT részei kedves piranha53 meg még néhány dolog.

A HIT egy hiedekemrendszer és nem más. A hiedelemrendszer egy konkrét személytől független dolog, csak általánosságban lehet szeméylhez kötni.

Ha a gondolkozásról beszélsz akkor sem mondod, hogy a gondolkozás az magánügy és nem közügy. 

Kedves lapátkaszát!

tényleg- nem voltak jegyzeteid- ugyan már. Az ÁIG az ÁIG ( MénesiuÚton) Még bécsben is az volt- ne gyere már nekem ilyenekkel jó.

Én szeretem a szakmámat azért tanultam azt és azért dolgozom abban- és hogy hívnak és kellek az büszkeséggel tölt el- az is amikor egy -egy jegyzet, vagy jegyeztrész megirására kérnek fel (nehéz ezt tolerálnod?)

Személy nélkül nincs hit kedves PlalyA!

Mégegyszer neki futok:

csak nem azért mert nehéz beismerni azt hogy bizony a keresztény egyház( nem beszélek megint a vallásról az egy másik mise) 2000 éves története semmi másról nem szól mint az emberek feletti hatalom megszerzéséről- vagy ha neked jobban tetszik a nép feletti hatalom megszerzéséről és ezért az egyház hajlandó mindenkivel összefogni- még a nácikkal is. (ebből következik- hogy az egyház és a demokrácia nem összeférhető dolog- nejked más a véleméynyed ez ügyben?)

Ezen gondolatod kizárja a két nappal későbbi mondatodat! Persze az lehet hogy közben változott a véleményed.

Minden kérdésedre válaszoltam, úgy látom nem értetted meg. Kapóra jött Dmolnár nagyszerű válasza, belekapaszkodván mantrázod hogy nem váaszoltam!

Nem kell háboruzni kedves PlalyA, poziciodat senki nem kivánja elvenni, maradj fair!

Kedves piranjóha 53!

"Ha már az egyháznál tartunk, gondolom tudod, hogy a Vatikán hivatalos álláspontja hogy a hit nem magánügy. Én magánügynek tartom."

Nos, látod ez igen. Ezzel lehet mit kezdeni - ezen a nyomon el lehet indulni.

Véleméyned szerint. hogyan lehet értelmezni ezt a dolgoz. Nem csak az a magánügy hogy én mint személyiség mit hiszek el és mit nem hiszek el- azaz hogy jobban körülírjam nem csak az a magánügy hogy én mit fogadok el a környezetemből származó információkból- szerinted az is magánügy- hogy milyen információk vannak? Mert szerintem a HIT és az én hitem között van egy kis különbség- nem gondolod?

-annó téged is oktattalak az ÁIG-en , 

Biztos, hogy nem PlalyA!
AZ ÁIF-fen ( így rövidítik hivatalosan) senki nem olvasott fel nekünk könyvből! Mindenki a már megszerzett tudását adta tovább! 

Idő hiányában? Miért nem kéred a professzor emeritus címet, most elég szép pénzt adnak érte, oszt nem kéne külföldre járkálnod.  

Kedves piranha 53!

na ne má.. Nem vagy te ennyire misssz.

Egyébként pedig ha tudni akarod az információm a kerékről a Kerél történetéből származik, meg a Maya kultura történetéből, Meg a Sumér kultura történetéből, sők ha akarod tudni annak is utánna néztem, hogy az a hiresztelés igaz e hogy mi magyarok találtuk fel a szekeret-- a Győr-Soporon megyei Kocs kozdségben - miközben arról beszélnek, hogy a vándorló őseink is nehéz társzerekereket használtak.

Nem a wiki az egyetlen hírforrás kedves piranha53- főleg úgy hogy oda én is szoktam információkatirni( Utoljára ha jól emlékszem az Amazing Grace-ról írtam.

Nem is olyan igazságtalan az élet kedves Lapátkaszát!

Kedves piranha53!

Igen valóban azt írtam neked. Kérlek ha valamit kiemelsz akkor úgy emeld ki hogy legyen értelme- Ugyan is azt írtam- hogy ha hatalmat akar az emberek felett- akkor nem összeegyeztethető a demokráciával az egyház- kedves piarnaha 53- ezt írtam le és meg is indokoltam, hogy hatalma érdekében bárkivel összefog még a nácikkal is.

Persze tudom, most majd azt mondod, hogy de te nem így értetted, meg félreérthető meg egyébként is hjuj meg hű meg sej.

Ne tedd, kérlek, ne bizonygasd már azt hogy nem a kérdésemre válaszoltál csak kened itt a sarat szerte széjjel- itt is megkérdeztem, hogy neked más-e erről a véleményed- 2 napja azóta sem válaszoltál a kérdésemre. Akkor?

Másrészről tekints el az egyház által alkalmazott retorikától, miszerint ha az érveid elfogytak, akkor a környezetben kell támogatókat keresni és a vitapartner irányába hangolni

Nem ismerem az egyház által alkalmazott retorikáját.

Gondolom Te igen, hiszen ezért hivatkozol rá. 

Ha már az egyháznál tartunk, gondolom tudod, hogy a Vatikán hivatalos álláspontja hogy a hit nem magánügy. Én magánügynek tartom.

Örülök hogy nem haragszol, és nem tudom hogy miért gondolod, hogy  megsértődtem, az nem sértödés ha leirom a véleményemet. Tudod a régi PlalyA számomra szimpatikusabb volt, akivel még lehetett beszélgetni. A mostanival már nem lehet, hiszen mindent tud, pl a keréknél is irány a Wiki, és már ott is van. A Wiki az irta hogy a tűz és az élelmiszer előállitás után jött a kerék, nem egyidőben, vagy közel egy időben.

Kedves lapátkaszát!

Viccelsz?

SZoktam iyleneket is csinálni, Régebben sűrűbben, ma már időhiányába kevésbé- Elárulok egy titkot neked- de csak neked-annó téged is oktattalak az ÁIG-en , de nem valami jóltanultad meg a dologt - most látom csak. (Ne vedd sértésnek, nem annak szántam)

Kedves lapátkaszát!

Miért ne engedném meg. Tedd azt. Csak szerényen megjegyzem, hogy az amit válaszoltam egy párt stratégiai tervezésének lépései. Vagy is ahhoz hogy a célját elérje milyen utat kell bejárnia. Valóban ez a válasz a kérdésedre. Ha a demokrcia a stratégiai cél, azaz a visió akkor az meghatározza azt is, hogy ez a párt milyen párt és kinek a pártja- ez a mossió és megmutatja azt is hogy milyen startégiát kell alkalamzni és taktikai lépéseket a cél eléréséhez a jelenben és a jövőben.

Te azt kérdezted, hogy  kellene-e ma a balodalnak a közösségi tulajdon bevezetéséért és az alkotmánymódosításért küzdenie-  a válasz ott van Vgay ha neked jobban tetszik akkor ha egy pártnak van missiója- van visiója és van startégiája akkor annak érdekében kell astartégiai utat kijelölni. a taktikai lépéseket felvázolni aminek érdekében programok kellenek projectek kellenek visszaellenőrzés kell, korrekcióra van szükség( menedzselés kell) stb stb. Minek íratod le veem mégegyszer.

Ugy tanulod meg ahogy akarod csak könyörgöm tudd hogy miről beszélsz. Ne a hülyeséget tanuld meg -( multinacionális vállalat kiviszi az értéktöbbletet az országból - bocsi hogy emlékezetetlek rá)

Max kérdezhetsz tőle, kérdésedre kimeritően válaszolni fog.

Bizony!
Plalyának katedrán lenne a helye! 
Ő oktatná azokat, akik a doktoranduszokat oktatják!  

De az élet igazságtalan! 

Kedves piranha53!

Igen valóban én írtam neked ezeket, csak azt felejtetted el megmondani, hogy a te kérdésedre válaszoltam. Íme-idézem.

’”Kedves PlalyA!

Nem tudom pontosan, hogy melyik vallásokat sorolod a prófétikus vallások közé, és azok egyházai hogyan biztositják  az anyagi javak feletti hatalmat.”

Ugye erre írtam a vatikáni bank és a spanyol inkvizíció választ.

„Kedves PlalyA! Értelmezésed szerint hol van jelenleg demokrácia, vagy hol volt egyáltalán az emberiség történetében?”

Erre pedig az Írokéz demokrácia választ.

Amúgy is kedves piranha, megkérlek, hogy ne személyeskedj a megállapításaiddal, én nem teszem, akkor te se tedd. Ne használd fel vélt vagy valósnak gondolt személyisgjegyeimet a beszélgetésbe és ha lehet ne vitatkozz- vitázz, érvelj,de ne személyeskedj.

Másrészről tekints el az egyház által alkalmazott retorikától, miszerint ha az érveid elfogytak, akkor a környezetben kell támogatókat keresni és a vitapartner irányába hangolni. Még a végén kiátkozol és mindenféle ördög cimborájának meg gonosznak elmondasz. ( viccelek csak) Nem szeretném ha ezt a retorikai fogászt alkalmaznád, már ha tisztességesen akarsz beszélgetni.( Persze én tudom, hogy a butaságban tartott embert könynebb irányítani, nem olyan megterhelő a dolog- ne élj ezzel) Nem provokálok, nem állítok csapdákat nem szokásom az ilyesmi, nem hívok ellenedben mást segítségül. Kérdeztem  valamit és te nem feleltél. Ennyi történt, amiért megsértődtél és most a kénköves poklot akarod rám zúdítani. Ne tedd inkább beszéljük meg normálisan a dolgot mert én például nagyon érdekesnek tartom.

Drága PlalyA!

"A válasz ott van a szövegben a második részben a „Nem mondtam, hogy holnap lesz….”  utáni mondat.  Ne kelljen már mégegyszer leírni."

Jól értem? 

Erre a kérdésemre:  ...a baloldalnak akkor a közösségi tulajdon bevezetéséért, vagy az alkotmány módosításáért kellene e ma küzdenie? 

Ez a válaszod? "A baloldalnak, ha ez a visiója- akkor az meghatározza a missióját is- egyben lehetőséget ad a stratégiai út kijelölésére amely missió és a visió eléréséhet vezet."

Valóban ez? 
Mert ha ez, akkor itt és most kijelentem, mindenki téved, aki azt hiszi, olyan okos vagy, mint 6 pár rendőrcsizma! Téved, mert te egy vagy-vagy kérdésre képes vagy vízióról, sőt visióról és missióról beszélni! Ehhez pedig olyan kivételesen magas tudás,intelligencia és átlátóképesség kell, ami csak a zseniknek adatik meg.
Azok közül is csak azoknak, akik már-már ( zsenialitásukból adódóan) közelebb járnak az őrülethez!

Kérlek engedd meg nekem, hogy megtanuljam kívülről ezt a missiós ( így s betűvel) válaszod, hogy ha bármikor az életben felteszik nekem azt a kérdést, hogy vajon ma a baloldalnak a közösségi tulajdonért vagy a alkotmány módosításáért kellene -e küzdeni, akkor én ezt a választ csípőből odalökhessem nekik!

Megengeded?    

Itt a válaszod kedves PlalyA amit két napja irtál:

csak nem azért mert nehéz beismerni azt hogy bizony a keresztény egyház( nem beszélek megint a vallásról az egy másik mise) 2000 éves története semmi másról nem szól mint az emberek feletti hatalom megszerzéséről- vagy ha neked jobban tetszik a nép feletti hatalom megszerzéséről és ezért az egyház hajlandó mindenkivel összefogni- még a nácikkal is. (ebből következik- hogy az egyház és a demokrácia nem összeférhető dolog- nejked más a véleméynyed ez ügyben?)

Kiemelném: az egyház és a demokrácia nem összeegyeztethető dolog!

Ki is keverte bele az irokézeket?

Utoljára 1774-ben volt több mint 2000 éven keresztül működött. Morgan, Engels és mások megfogalmazása vagy elnevezése szerint Irokéz demokráciának nevezték -és a gyarmatosítók sikersen tönkretették, felváltotta az osztálytársadalom. Eredményt meg látjuk.

Azt hiszem nem én voltam!

Ki is keverte bele a vatikáni bankot?

"Ugye nem akarod, hogy mondjuk a kereszténység 2000 éves történelméből példákat soroljak fel oldalakon keresztül, hogy hogyan is biztosítja a keresztény egyház az anyagi javak feletti hatalmat. Mondjuk az spanyol inkvizicótól - az a mára már igen csak botrányos hírnévnek örvendő IOR-ig, aki a rossznyelvek szerint pénzmosástól az illegális szerencsejátékok támogatásáig, mindenben benne volt és 2015-ben csak 61,3 milliós Eurós nyereséggel zárta az évet."

Azt hiszem nem én voltam!

Akkor bizony tévedtem! 

Ami azért nagy baj, mert ezt a tévedést belekalkulálva tettem az " igazi demokrácia" kezdetét mostantól számítva 200 évre. Ezek szerint lesz az 500 év is. 

Ugyanis, ha nincs elég pénz, nincs fejlett gazdaság, akkor bizony a munka alapján kell elosztani javakat, ami azt jelenti, hogy a javakhoz nem, hogy korlátlanul, hanem még szükséglet szerint sem lehet hozzájutni.
Ha pedig az elvégzett munka alapján mérik javakat, akkor szadon választott meg önkéntes munka sincs! 

Pedig reménykedtem, hogy a következő inkarnációmban.....  

Kedves piranha53!

Semilyen csapdát nem állítottam- ne légy összeesküvéselméletes- abból elég a lilla.

„Ha jól emlékszem a demokrácia fogalmadat nem irtad akkor le, csak most.”

Nem jól emlékszel, nem ugyen ilyen módon irtam le de ugyen ezt írtam le. Meg is kérdezted, hogy akkor szerintem most sehol sincs demokrácia?

„Most akkor vissza erre a vetélkedőre.”

Ez nem vetélkedfés kérdése. Kérdeztem egy dolgot, mert azt szeretném, ha kiderülne, hogy mit is és hogyan szólítsa meg a baloldal a vallásos embereket. Csak hogy félsz. Ennyi. Nem a lehengerlésről van szó.

2014-ben egy okos ember azt mondta nekem, hogy „az Isten úgy rendelte el, hogy a földi életben az ember legyen az első” Tudod ez lehetett volna a kiindulási alapunk, ha előbb hajlandó lettél volna tisztázni azokat a dolgokat amikrte rákérdeztem. Semiylen kérdésemre nem válaszoltál. Csak hajtogattad az egyház meg az állam szétválasztását.

Pedig a kérdés egyszerü volt. Látod dmolnár azonnal meg tudta válaszolni. Te nem festegettél inkább szép színes képeket.

„No erre irtam a szellemi fingfestést, és a google akadémikus kifejezést.”

Ó, igen ezt ebben a témában kiválóan megvalósítottad. Egy mondant helyett amit nem lett volna nehéz laírnod, beszéltünk a Vatikáni bankról, meg az Irokéz demokráciáról. Mivégből? azért hogy eltereld a figyelmet a kérdésemről. Inkább arra váalszoltál volna. Semmi provokáció nem volt benne- csak te látsz mindenhol ellenségességet.

 

Én nem haragszom.

Éppen ezért és tekintve, hoyg a dmolnár megadta a feleletet.

Tessék a következő kérdés.

Miért magánügy a HIT szerinted?

kedves piranha53!

Látod megint tévedsz. Az állam az nem fér bele, de az egyházzal semmi bajom, ha nem törekszik az emberek feletti hatalom megszerzésére.

CVsak ennyit kellett volna mondanod és nem mást.

Egyenlőre annyit találtam, hogy a 60-as évek elején a mozdonyoknak Püspökladány lett a honállomása.

Így igaz, a villanymozdonyok terén volt hogy világelsők voltunk.

Vissza a 242-höz. Amint leirtad a mozdonyt csak arra gondolhattam, hiszen más áramvonalas gőzmozdonyunk nem volt. Talán a 001-es volt amit később Püspökladányban állitottak ki, majd teljesen felújitották, és időnként nosztalgia vonatokat húz. Megpróbálom megkeresni a 242-esek törzslapját, illetve történetét, mert eddig nem tudtam róla, hogy Debrecen és Mátészalka között járt. Mindig tanul az ember, köszönöm az információt.

A 411-es, valóban árdekes hangja volt. Gyermekkoromban a vasúthoz, a guritódombhoz közel laktunk. A 411-es huzta fel a vagonokat, éjjel is szerencsém volt hallani. 

Kedves Lapátkaszát!

Itt alapvetően csak vesztes lehetsz. Betértél ide, majd elmondtad a véleményedet, ami még esetleg ellentétes is volt PlayA mindentudó véleményével, ilyet nem lehet csinálni, hiszen mindent ő tud. Max kérdezhetsz tőle, kérdésedre kimeritően válaszolni fog.

Kedves PlalyA!

Minden kérdésedre válaszoltam, csak az nem fér a Te koncepciódba.

Alapvetően csapdát kivántál állitani kérdéseddel, tudod az a prófétikus ...

Ha jól emlékszem a demokrácia fogalmadat nem irtad akkor le, csak most.

Most akkor vissza erre a vetélkedőre. 

Ha úgy gondolod hogy legyőztél, megfogtál, nyugodtan gondold azt. Hiszen régebben is irtad a módszeredet, hogy az olyan renitens alakokat akik nem hódolnak be tudásodnak, azt azzal lehet megfogni, hogy egy kérdésre előre felkészülvén meg adod a választ és lehengerled.

Ezt most is így tetted. Lehengereltél?

Annyi bakit követtél el, és annyi ostobaságot hoztál össze, hogy az bizony szégyen.

Alapvetően én nem ezt a PlalyA-t  ismeretem meg. Persze akkor még nem voltál a mindent mindenkinél jobban tudó.

No erre irtam a szellemi fingfestést, és a google akadémikus kifejezést.

Szerintem sem a Kapcsolat, sem benne a Beszélgessünk nem erre való.

Kétségtelen hogy belterjes lett a Kapcsolat, és főleg a Beszélgessünk. Magam részéről nem kivánom rajongóid körében csökkenteni a népszerűségedet. Szemükben Te mindent tudsz, mindent a legjobban.

Szivesebben beszélgetnék bármely témában de az olyan polipokkal akik rávetödnek a témára majd maguk nagyságát domboritják ki ez nem lehetséges!

Kedves PlalyA!

Bocsáss meg , de ez zagyvaság! Meghatároztad a demokrácia fogalmát, ami nem most lesz, abba( a Te fogalmad szerint) nem fér sem az egyház sem az állam.

Kedves Zsadi!

Én azt gondolom, hogy nem lehet elkülöníteni hogy melyik a leghasznosabb találmány. A tűzgyujtás, az élelem termelő tevékenység és a kerék használata közel egyidőben és egyforma hasznossággal esik latba.

Tudomásom szerint a görög törzsek használtak először rönkfából gördülő mozgást végző görgőket- onnan terjedt el aztán 

Az ősember szálfákat használt szállításra melyet egyik végénél fogva hűzott. Talán egysze az egyik ilyen keresztbefordulhatott és ekkor jöttek rá a gördülő mozgás előnyéravalószínüleg. I.e 3500 körül már komolynak számító kordély leletekről van tudomásunk a mai lenygyelország, oroszország területéról és oirmótlan formájában( kerekekre szerelt szán) a sumér Uruk városából is.

Tehát bizonytalan a kerék feltalálásának helye, szerintem folyamatos fejlesztés és használat során alakult ki.Úgy hondolom, hogy ezt a termények szállításának igénye alakította ki és tette szükségessé. azaz a termelés megindulásának a következményeként lehet felfogni.

Jellemző például az , hogy a Maya kulturában I.e 800 ig nem is használták a kereket- ezek után már csak az a kérdés maradt, hogy hogy a fenébe került hozzájuk, hanem is használták a helyvidéken aztán egyszer meg csak használni kezdték.

Lehet hogy mégis van valami abba az idegenek látogatásában?
Közel 10000 évig nem használnak valamit amit a világ egy másik pontján meg használnak és egyszer csak ott is elkezdik használni ahol nem is tudnak róla. Nem érdekes ez?

Nem mernék rá megesküdni, hogy a kerék.. Inkább a tűzgyújtás, mint természettől független akció. Mert érdekes módon a kerék nem mindenhol volt használatos, például az amerikai födrészen egész egyszerűen nem ismerték, bár magát a kőrt mint motívumot igen... De ettől még nem voltak elmaradottak az adott korban. Persze azt tényleg nem tudja senki, ki és mikor találta fel. Szerintem ennek is több közös "szerzője" volt, különböző részein a világnak.

Egyszer egy tini tanítványom megkérdezte tőlem, szerintem mi volt az emberiség leghasznosabb találmánya?

Én habozás nélkül rávágtam:
A KERÉK!

Szerintetek?

De hogy ki(k) találta fel, és mikor, azt persze senki sem tudja.
 

Kedves dmolnár!

Ezt pontosan én is így gondolom, ha az egyház nem akar hatalmat az emberek felett,semilyen formában sem akkor mint szervezet  működésében teljes mértékben összeegyeztethető egy demokráciáűval.Ha meg az a célja, hogy valamilyen hatalomra tegyen szert, akkor meg nem egyeztethető össze a demokrciával.

Ilyen egyszerü a dolog- és nem kell semmiféle törvény, meg szétválasztás meg egyéb dologról beszélni.

Kedves lapátkaszát!

Elsősorban – nincs olyan hogy igazi baloldali – meg nem igazi baloldali – csak olyan van, hogy baloldali.

akkor a közösségi tulajdon bevezetéséért, vagy az alkotmány módosításáért kellene e ma küzdenie?

A válasz ott van a szövegben a második részben a „Nem mondtam, hogy holnap lesz….”  utáni mondat.  Ne kelljen már mégegyszer leírni.

Emlékszem, írtad, hogy nem holnap lesz, de mikor lesz olyan jólét, amely biztosítsni képes azt, hogy mindenki önkéntesen olyan munkát végezzen, amilyet akar, és annyit sajátítson el, amennyit bír?

És milyen termelési mód képes egyáltalán elvezetni egy ilyen jóléthez?

Kedves lapátkaszát – mit mondott Marx a termelési mód változásának előfeltételéről? Mikor fog változni a termelési mód?

Arra meg hogy a kapitalizmus mire képes dmolnár megadta a választ – minek ismételjem, igaza van.

"Születtem Magyarországon..." by Cseh Tamás...

De én most egészen MÁS okból írtam ezt, mint Ő énekelte...

Ugyanis tegnap a diesel mozdonyok után nem esett szó a villanyról, pedig ennek magyar vonatkozásból igen nagy jelentősége van.
.
Íme egyik büszkeségünk, Kandó Kálmán mozdonya:
https://www.youtube.com/watch?v=K4uvJ6ep5jo

Kandó Kálmán (1869-1931) élete és munkássága

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kand%C3%B3_K%C3%A1lm%C3%A1n

/Remélem, működik a link, mert nálam nem kék... Ha nem, akiket érdekel, írjátok be a keresőbe./

 

"Marx azt írta, hogy a kapiatalizmus képes erre.

Tévedett?"

Te tévedtél. Marx nem írta, hogy a kapitalizmus képes megteremteni a leírtakat. A kapitalizmus Marx szerint az a lépcsőfok, aminek az elhalása után jöhetnek az új tulajdonosi és elosztási formák, illetve az új termelési módok. A kapitalizmus feloldhatatlan ellentéteket hordoz magában, pont azért mert kapitalizmus. 

 

Rövid a válasz, összeegyeztethető. Nem az egyház a lényeg, hanem a működési módja. Márpedig, ha én mint egyén, szabadon választom meg (minden külső nyomás nélkül), hogy hova akarok tartozni, avagy egyáltalán akarok e valahova tartozni, akkor rendben.

Kedves PlalyA!

Részletekben fogok válaszolni, kérdéseket feltenni, de mindíg bemásolom, hogy a kérdés mire vonatkozik. Kérlek te is tedd ezt, hogy tudjuk miről beszélünk. 
Kezdjük az igazi demokrácia feltételeivel.

Kimondják, hogy a keretrendszerben minden ember annyit sajátít el, az előállított termékekből amennyit csak bír, de ezen elsajátítás következtében, nem nyerhet hatalmat a keretrendszer más személyisége felett sem gazdasági sem politikai sem más vonatkozásban. Kimondják az egyetemes és oszthatatlan önrendelkezést, melyet mindenkinek gyakorolni kell, amely egyben biztosítja az érdekérvényesítő lehetőségek esélyegyenlőségét. A keretrendszerek egymásra épülnek és így építik fel a társadalmat. A társadalomban minden termelőeszköz társadalmi tulajdonban van és az elosztásban a szükségletek szerinti elosztás az elsődleges, melyet követ az igények szerinti és a lehetőségek szerinti elosztás.
..........
 a társadalom alapja a munka, olyan munka, amely önkéntes és nemcsak árukat termel; önmagát és a munkát végző személyiséget is mint árut termeli, mégpedig abban a viszonyban, amelyben egyáltalában árukat termelhet. Ezt az árút viszont nem piacra viszik - így használati értéke lesz- azaz nem tárgya az elidegenülésnek és nem forrása a magántulajdonnak.

Emlékszem, írtad, hogy nem holnap lesz, de mikor lesz olyan jólét, amely biztosítsni képes azt, hogy mindenki önkéntesen olyan munkát végezzen amilyet akar, és annyit sajátítson el amennyit bír? 
És milyen termelési mód képes egyáltalán elvezetni egy ilyen jóléthez?

Marx azt írta, hogy a kapiatalizmus képes erre.
Tévedett?

Mert ha nem tévedett, akkor éppen abban a berendezkedésben élünk amely hosszú távon ( állítólag ) képes erre.

És ha a mai berendezkedésben az emberek elkezdik követelni, hogy a nép alkotmányozzon, azaz határozza meg a hatalom korlátait, akkor szerinted nem kerülünk közelebb az igazi demokráciához?

Ha -tételezzük fel- lenne egy igazi baloldali párt, amely hosszú távon  közösségi tulajdont és igazi demokráciát szeretne, akkor a közösségi tulajdon bevezetéséért, vagy az alkotmány módosításáért kellene e ma küzdenie?   

Egyelőre beszéljük meg ezt, aztán lépjünk tovább. 
 

Kedves lapátkaszáűt!

Azt írod:

nem próbálnál mindenkit a sarokba szorítani olyan kérdésekkel melyet pl. Piranhának is feltettél.”

Nem szorítottam sarokba, csak mínsíg mellé beszél. Feltettem egy kérdést amira nem hajlandó válaszolni, hanem, míndíg másról beszél mint Bodó a kocsmában amikor a bor árát kérték.

Válaszolhatná azt is, hogy szerintem megfér,mert ezt csinálja meg azt csinálja. Válaszolhatná azt is hogy nem fér meg mert ez van meg az van. De nem teszi, hanem ködösít- kitér és elmagyaráz a kérdés mellett. Jön az állam meg az egyház szétválasztásával- én nem ezt kérdeztem- ebbe nincs vita.

Mert ha neked a meggyőzés vagy a szemek nyitogatása lenne a célod, akkor szépen RÖVIDEN, lehetőleg magyar szavakkal leírnád, hogy szerinted mi a demokrácia

Kedves lapátkaszát – de hisz leírtam. Hogy nem olvastad el- azt hiszem azért ne engem okolj. Pont a piranhának írtam le, persze te akkor éppen azzal voltál elfoglalva, hogy mi a génmanipuláció. Miért nem olvasod el?

Akkor most leírom neked hogy szerintem mi a demokrácia egy kicsit bővebben

A demokrácia az egy jól körülhatárolható földrajzi helyen élő emberek által konszenzusos alapon létrehozott keretrendszer. Amiben megszervezik az életüket, az ehhez kapcsolódó intézményeket, meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket ezen intézményeknek el kell végezni. Megalkotják azokat a szabályzókat, amelyek a keretrendszer működtetéséhez szükségesek, és azokat a szabályzókat, amelyek a keretrendszer ellen fellépőket szankcionalizálják. Kimondják, hogy a keretrendszerben minden ember annyit sajátít el, az előállított termékekből amennyit csak bír, de ezen elsajátítás következtében, nem nyerhet hatalmat a keretrendszer más személyisége felett sem gazdasági sem politikai sem más vonatkozásban. Kimondják az egyetemes és oszthatatlan önrendelkezést, melyet mindenkinek gyakorolni kell, amely egyben biztosítja az érdekérvényesítő lehetőségek esélyegyenlőségét. A keretrendszerek egymásra épülnek és így építik fel a társadalmat. A társadalomban minden termelőeszköz társadalmi tulajdonban van és az elosztásban a szükségletek szerinti elosztás az elsődleges, melyet követ az igények szerinti és a lehetőségek szerinti elosztás.

A társadalom életére ható közigazgatást a diktatúrák végzik. melyet minden esetben szoros  felügyelet alatt állnak. a társadalom alapja a munka, olyan munka, amely önkéntes és nemcsak árukat termel; önmagát és a munkát végző személyiséget is mint árut termeli, mégpedig abban a viszonyban, amelyben egyáltalában árukat termelhet. Ezt az árút viszont nem piacra viszik - így használati értéke lesz- azaz nem tárgya az elidegenülésnek és nem forrása a magántulajdonnak.

 

Kedves lapátkaszát én nem mondtam, hogy ennek a megteremtése holnap lesz - azt kérdezted, hogy milyen szerintem a demokrácia - hát ilyen.

A baloldalnak, ha ez a visiója- akkor az meghatározza a missióját is- egyben lehetőséget ad a stratégiai út kijelölésére amely missió és a visió eléréséhet vezet.

Azt már csak le kell bontatni taktikai lépésekre, figyelembe véve azt a szóba jöhető alternatívákat , valamint a döntéseket és azok eredményeit- a végrehajtáshoz szükséges programokat, és projecteket, az eredmények értékelését és azoknak a  taktikai lépések módosítására vonatkozó lehetőségeit.

Ehhez persze szilárd alapra van szükség, tudatosságra - amely a stratégia megértését jelenti és annak keresését, hogy a változás szükségességének, lehetőségének és megfelelésének esélyei hogyan javíthatók.

„De hiszen soha nem mondtam, hogy a hegemon izét, az irányítási izét értem! El sem olvastam amit erről írtál PlalyA!”

Pedig elhiheted- egész idő alatt arról beszéltem, hogy mi is az a hegemon project és irányítási séma,

hogy az miért nem jó a munkásosztálynak, és miért jó a tőkéseknek. Hogy az miért nem engedhető meg a demokráciában és hogy ezzel csapnak be és ezt gondolod demokráciának, amikor nem az. Hogy ezzel hogyan vernek át a választáskor és hogyan húzzák el a szád előtt a mézesmadzagot, ahhoz hogy megkapják az uralmukhoz a legitimációt. Te pedig mivel nem érted illetve nem is olvasod el – inkább a fejedet a homokba dugod – bőszen megszavazod az általuk kináltat - és amikor meg végrehajtják akkor fel vagy háborodva – mint most is. ugyebár.

Aztán persze rajtam kéred számon hogy miért nem szóltam. Persze így egyszerű, mert megint van valaki, akit lehet rugdosni magad helyett.

„Egyrészt, mert kifejtetted, hogy az EU neked jó, a többire meg teszel. Illetve akinek nem jó, (mert pl. az új tyúkketreceket nem tudta megvenni és tönkre ment az állattartása amiből eddig megélt) az menjen külföldre, hiszen a nagyszerű lehetőség adott.

De mielőtt elmegy nézzen már magába, mert MI olyanok vagyunk amilyenek.”

1./ Soha nem jelentettem ki hogy az Eu csak nekem jó.

2./Sohasem mondtam, hogy mindenkinek külföldre kell menni – ha jól emlékszem azt írtam, hogy téged korbáccsal kergettek az asztal körül, hogy külföldre menj vagy ne menj

3./ A nemzeti szolipszizmus és nemzeti csodavárás az nem tegnap keletkezett, hanem évszázadok alatt alakult ki- ideje volna tenni ellen valamit és nem síránkozni, mint a fürdőskurva.

„Mert ezer embernek lehet mondani, hogy nézzetek magatokba, itt boldogul 10 millió, hát csak bennetek lehet a hiba, de 4 milliónak nem lehet.”

Hát ennek meg mi köze a demokráciához- kedves lapátkaszát. Ennek ahhoz van köze, hogy kapitalizmus van, amit meg kell változtatni. Ennyi- az a 4 millió ember nem azért nem boldogul mert demokrácia van, hanem azért mert nincs és kapitalizmus van.

Kedves lapátkaszát miért is haragszol? Azért mert nem érted, vagy azért mert nem akarod érteni, vagy azért mert fáj látni, hogy amire 89-ben szavaztál az átvert téged és most nyakig űlsz a pocsolyába és dagonyázol, de nem akarsz rajta változtatni?

Inkább kiabálsz az Eu-ra, mindenre és mindenkire, hogy te nem akarsz kijönni a pocsolyából. Tudod, mások nem kiabálnak, nem triannonoznak, nem  a tyúkketrecre hivatkoznak, hanem összeszorított fogakkal dolgoznak és haladnak. Miért van az, hogy akik mögöttünk voltak, azok mind lehagytak bennünket: Csak nem azért mert ők dolgoznak, és nem siránkoznak, dolgoznak, és nem másban keresik a hibát, dolgoznak és nem a pocsolyánban evicklnek, dolgoznak és ha nem tetszik valaki akkor elzavarják a búsba, dolgoznak és nem egymás ellenségei, még csak nem is ellenfelei egymásnak.

Míg a magyarok?

Ja, elfelejtettem, hogy a Trumann mozdonyok jövetelét azért hallottuk meg már messziről, mert jellegzetes, ritmikusan zörgő hangot adtak ki magukból, ami csak egyedül RÁJUK volt jellemző! 
https://www.youtube.com/watch?v=vnWIycpvlCE
A 411-es (Trumann) mozdony menet közben.
 

Kedves Piranha!

Hááááttt... kissé bizonytalan vagyok, hogy a 242-es mozdony volt-e, mert a mozdonyról a neten megjelentetett felújított állapotú gőzgépek képei túl szépek ahhoz, amely néha (nem mndig, csak időnként) megjelent a vonalunkon. Ekkor már a Bp.- Nyíregyházi vonal villamosított volt, ezért a gőzösök Mátészalka felé fordultak el, ahol viszont nem volt villanyvezeték.

Itt egy hozzá hasonló lokomotív:
http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/zolipapa/uploads/Koporso2.JPG

Ez a lepusztult állapotú, amit hoztam, jobban hasonlított az általam látottra a 60-as években. Mondom, Mátészalkára vitt néha személyvonatot.
És nagyon randa volt (féltünk is tőle), a külső borítója ilyen áramvonalas volt, de bizony, nem volt valami sima...

Volt, aki azt mondta, Kun Béla páncélvonata volt egykoron, de én ezt lehetetlennek, s ezért, legendának tartottam.

Ezen a képen lévő felújított mozdony pedig szinte nem is hasonlít az általam látotthoz, főleg a szögletes eleje kiképzésével, és túl szép is hozzá képest, nem beszélve róla, mit keresett a Mátészalkai vonalon a 60-as években?!...
Igaz, a Püspökladányi vasút - ha jól tudom, Debrecenhez tartozott igazgatóságilag.

http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/zolipapa/uploads/Koporso24.JPG

Hát nem hittem volna róla, hogy valaha rekordot tartó gyorsvonat volt!
(Már ha tényleg arról a 242-esről va szó.)

A 242-es elsőrangú mozdony (vasutas-becenevén "Koporsó") Magyarország egyetlen áramvonalas burkolattal ellátott, egyszersmind leggyorsabb, 2B2 tengelyelrendezésű gőzmozdonya volt. Könnyű expresszvonati mozdonynak használták. Egyedüli hátránya, hogy elég gyenge volt, 5-6 személykocsinál többet nem bírt el. Maximális sebességét teljes leterheltség mellett 130 km/h-ban határozták meg. Szólóban, próbamenete során 161,5 km/h-t mértek vele. Szerkocsija nincs, a vizet a kazán oldalán található nyeregvíztartályból, a szenet pedig a hátul, a vezetőállás („konyha”) mögött kívül elhelyezett széntartóból, „puttonyból” nyeri.

Forrás:
http://zolipapa.mindenkilapja.hu/gallery/19977468/renderimages/21246656/a-242-es-koporso

 

A példát befejezem ( véletlenül ment el a bejegyzésem)

Tehát: 

Ha az érettségin matekból megbukik az osztályból két gyerek, akkor ők a hibásak, ha az osztály 70 %-a akkor a tanárban kell a hibát keresni, ha pedig az érettségizők 70%-a akkor a rendszerben van a hiba.  

Kedves PlalyA!

Hát.... engedd meg hogy ebben tamáskodjak egy kicsit. Még azt sem mondtad, hogy érted, hogy mi az a hegemon project és irányítási séma.

De miért is kéne mondanom? 
MIért kéne értenem? 
Hogy jön ez ide? 

A demokráciában ilyen nincs- éppen ezért nem gondolnám, hogy olyan nagyon érted- szerintem csal érteni véled- igaz ez a hit első lépése és a tudáshoz vezető út a vélelelm - mert amit tudsz azt hiszed is.

De hiszen soha nem mondtam, hogy a hegemon izét, az irányítási izét értem! El sem olvastam amit erről írtál PlalyA! 

Tudod miért nem? 
Mert ha neked a meggyőzés vagy a szemek nyitogatása lenne a célod, akkor szépen RÖVIDEN, lehetőleg magyar szavakkal leírnád, hogy szerinted mi a demokrácia és nem próbálnál mindenkit a sarokba szorítani olyan kérdésekkel melyet pl. Piranhának is feltettél.

És nyilván lennének kérdések, melyekre te kifejthetnéd a válaszaidat vagy a saját meggyőződésedet.

De mit teszel te ehhez képest?

Akár a vallásról, akár az alkotmányról akár az EU-ról stb, stb, beszélünk, te visszamész időszámításunk előttre és kilyukadsz a hegemon projectnél de úgy, hogy véletlenül se tudjuk meg, hogy te mit gondolsz az igazi demokráciáról, de arról az igazi demokráciáról, melyet a mai körülmények között is meg lehetne valósítani.  

Ezért most arra kérlek kedves PlalyA hogy írd le röviden, hogy itt MO-on hogy nézne ki a mai körülmények között egy igazi demokrácia.

Mellékesen én ezt írtam neked:

"Azt hiszem kezdem érteni amit az igazi demokráciáról gondolsz! :DDD"

Tudod miért írtam? 
Egyrészt, mert kifejtetted, hogy az EU neked jó, a többire meg teszel. Illetve akinek nem jó, (mert pl. az új tyúkketreceket nem tudta megvenni és tönkre ment az állattartása amiből eddig megélt) az menjen külföldre, hiszen a nagyszerű lehetőség adott.
De mielőtt elmegy nézzen már magába, mert MI olyanok vagyunk amilyenek.

Aztán ostorozod aki másban keresi a hibát, miközben te meg CSAK bennünk keresed!

Feltételezem ( nem tudom!) hogy tán az igazi demokráciában nem az a megoldás, hogy ha itthon képtelen boldogulni valaki a ( tőle független) körülményei miatt, akkor azt mondjuk neki, hogy dobja sutba a tanári, orvosi, stb. diplomáját és menjen Angliába mosogatni!
És különösen nem akkor, amikor az ország fele képtelen boldugolni és nem ezer lusta vagy lumpen ember.  
Mert ezer embernek lehet mondani, hogy nézzetek magatokba, itt boldogul 10 millió, hát csak bennetek lehet a hiba, de 4 milliónak nem lehet.

Tudod van egy példa erre, mit most megosztok veled.

Ha az érettségin matekból megbukik az osztályból két gyerek, akkor ők a hibásak, ha az osztály 70 

Oldalak