Citoyen

“Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.” (Khalil Gibran)

Beszélgessünk!!! (Politikamentes tere-fere)

Sziasztok!

 

Amig a Kapcsolat alakulgat és nem tudunk a közösségeinkben beszélgetni, gondoltam csinálok egy olyan oldalt, ahol időről időre össze tudunk jönni. Mivel a blogok még nem nagyon látszanak a főoldalon, ezért - ha jónak tartjátok az ötletet - mindenki tegye el a saját könyvjelzőjébe ennek az oldalnak a linkjét, hogy visszataláljunk.

 

Meghivlak Benneteket egy virtuális ötórai teára, foglaljatok helyet és

érezzétek otthon Magatokat :))

 

 

Hát akkor beszélgessünk :)))

 

 …

Írd meg a véleményed!

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

Kedves lilla!

Ha csak a második naphozta létre a menyt, akkor addig hol voltak?

Aztán ha az első nap hozta létre a világosságot akkor  a 4. nap nem hozhatta létre az légitesteket, mert az egitestek egy része maga a világosság ( Nap, hold)

A Károli Biblia szerint az 5. napra minde jkészen van.5. nap estére elvégez mindent. Akkor mit csinált a 6. meg a 7. nap. Pont a Károli féle fordítást idéztem neked.  Ez nem megy be sehogy se. 

 

Ne haragudj kedves Lilla, biztosan valamit félreértettél, én semmiről nem akarlak meggyőzni! 

Hát sikíts! 

Viszont én meg láttam egy csomó igen jó bibliai tárgyú képet, és igen élveztem a kapcsán tett bibliai olvasási kirándulásokat. 

Beszélgettem emberekkel, akiknek a biblia Isten szava, nem akartuk egymást meggyőzni, de élveztük a közös kutakodást! 

És nem volt egyikünknél sem a bölcse köve! :)

Szerintem:

1.nap világosság

2. nap menny

3. nap  szárazföld, tenger, fű és gyümölcsök.

4.nap égitestek

5.nap állatok madarak halak

6.nap szárazföldi állatok és az ember

A szombat

7. nap megáldotta a munkát 

Szent Írás Károli Gáspár Bp. 1944.

Üdvözletem kedves Lilla!

Gondolom az én felfogásommal van a baj, mert halvány gőzöm nincs arról hogy hogyan kapcsolodik a hozzászólásod ahhoz amiről Lapátkaszáttal beszélgettünk. Itt nyilt ki gondolom a Biblia!

Sikitanom kell!

A téma végére ismét egy már általam citált idézet:

 Egy Tocqueville idézet:

„Az amerikaiak ügyeltek rá, hogy az egyházat különválasszák az államtól. Minél jobban berendezkedik egy nemzet a demokratikus társadalmi állapotra, s minél jobban vonzódnak a társadalmak a köztársaság felé, annál veszélyesebbé válik a vallás szövetsége a hatalommal, hisz közeleg az idő, amikor a hatalom kézről kézre jár, a politikai elméletek egymást követik, az emberek, a törvények, maguk az alkotmányok naponta eltűnnek, vagy átalakulnak, s mindez nemcsak időlegesen, hanem folytonosan.”

 

Ha pedig minden igét visszahelyezünk az eredeti szövegkörnyezetébe , akkor megint másra jutunk.

Mózes 5. könyve: "A törvény summája"

Itt az addig felhalmozott konfliktuskezelési módokat gyűjti egybe.

Az alcímek pontosan kifejezik azt, hogy mire vonatkoznak:Pl. 20. Hadviselési törvény, hadmentességi törvény, Ellenséges városok ostromáról 

"20:16 : De e népnek városaiban, amelyeket örökül ad néked az úr, ne hagyj élni csak egy lelket is

20:17: Hanem mindenestől veszítsd el őket

20:18: Azért hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle utálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket ők cselekszenek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen"

Így az igehelyeket a szöveg környezetétől kiragadva új kontextusba lehet tenni, és alkalmazni a köznapi beszédben. 

Ezek valóban benne vannak a bibliában, de néha teljesen más a valódi sugallatuk.

Ez is Biblia felfogás.

A Tiéd is!

Nem jobb az egyik, mint a másik, csak más!

A hit

a vallás

a dogmák

a Biblia , mint Isten szava

A Biblia mint kultúrtörténeti mű

mára fura egyveleg.

SZERINTEM kapcsolatosan mindent lehet, csak el kell ismerni a másik jogát a másként gondolkodásra.

Ettől még a hit az egészen más, mint a Biblia ismerete, és törvényeinek betartása szó szerint ma.

(Bár máig hatnak, Orbán migráns ellenességét én bele tudom látni a fenti sorokba :) )

Kedves Lapátkaszát!

Sajnos ez amegközelités még az egyházak körében is, tehát hogy félj és rettegj!

Nem egészen így van, ez inkább a bűnrevaló hajlamot jelenti, pár igét idézek ezzel kapcsolatban:

Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért, ki-ki az ő bűnéért haljon meg." (V. Móz. 24:16) „Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: az atyák ettek egrest és a fiak foga vásott meg bele? Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben. Ímé minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mind a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia… És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú, az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatomat megtartotta és cselekedte azokat, élvén éljen… A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét, az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon pedig az ő gonoszsága… És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja: Halljátok meg Izráel háza: Az én utam nem igazságos-e? Nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-e?… Ennekokáért mindegyikőtöket az ő útai szerint ítélem." (Ezék. 18:2-4, 19, 20, 25, 30)

Így egy kicsit mássabb a dolog.

A teremtésről, és a bűnbeesésről ajánlanám E.G. White Pátriátrák és próféták könyvét, érthetően magyarázza. Ha jól tudom a neten is megtalálható. A könyvben az is benne van, illetve a nagy küzdelem könyvében hogy hogyan miként jött a bűn, hogyan miképpen győz Krisztus a Sátán felett, természetesen igemagyarázatokkal.

Sajnálom hogy így alakul, de erről a témáról nem fogok itt beszélni, mert nem idevaló.

Felteszem a kérdést magamnak, hogy mi dolgom van ebben a társaságban? Semmi! Azért elmenni nem fogok, bizom, hogy egyszer jobb lesz! 

Kedves Zsadi!

Egyáltalán nem butaság a kérdésed, én szerény tudású emberke nem tudom a választ, de ki tudja?

Ez is azon kérdések közé tartozik amire nem tudjuk a választ!

Való igaz, hogy hozzászólásokra is válaszoltam, de elég sok gondolatot irtam sorszámozás nélkül, mint irtam gondolat ébresztőnek, és megjegyzem nem téritési szándékkal.

Itt befejezem nem folytatom, mert nem látom értelmét! 

Nincs tisztázatlan dolog!

Harmadszor neki futva:

Azt irtad hogy a link adalék Einstein vallásosságáról, amit én irtam!?

Még véletlenül sem irtam hogy Einstein vallásos volt.

Ezt irtam:Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

 

Nem úgy tünt hogy állitásom bizonyitására hoztad!

 

Kedves lilla!

Az nagyin jü hogy idézted a Bibliát-mert úgy is meg akartam kérdezni, hogy mi az istent csinált az isten a 6. napon.

Pihent? elment a Tescoba, vagy beült egy kocsmába, vagy csak simánbambult a nagy semmibe amibőlállítólag csinálta a mindent?

Szóval szerinted mi a frászkarikát csinált az Isten a 6.napon. Mószes 1 knyve 1 fejezet 31. pont.

"És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lõn este és lõn reggel, hatodik nap

Aztán a 2.fejezet 2. pontja meg azt mondja, hogy " Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az õ munkáját, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala. "

Ez eddig rendben is volna ha tudnánk hogy mi a turót csinált a 6. napon. ésmit csinált a 7. napon ait ugyebárbefejezettnek tekintett és ezért aztán meg is áldotta azt. De mit csinált?

Hát a Prado képtárban egymás mellett vannak.

Néztem , néztem és fokozatosan rájöttem, hogy semmi másolat!

Más felfogás, két művész:

Tizianonál az alma a főszereplő, mind arra tekint,

Rubensnál a csábító is, meg Ádám is Évára néz.

A többi már belegondolás szerintem. 

A magyarázat az allegorikus állatokkal tovább egészíthető. https://www.wordproject.org/bibles/hu/01/2.htm#0

Sokáig kerestem , hogy miért kétfarkú a kígyó.Ezt találtam:

"A kígyót gyakran képzelik el fallikus szimbólumként, amint a szexuális energiát és a föld termékenységét jelképezi. A hindu Kundalini (jelentése kígyó) jóga két ellentétes energiát egyesít a testben, a szexuálisat (Sivát, a férfit) és a szellemi létet (Saktit, a női elvet), akik együttesen létrehozzák a valóságot."http://www.rostae-books.com/kigyo.html

 

25.-Orbán ~ Urbány napja

 

Még Orbán is fagyosszent. „Söpri a termést a faggyal" – mondják Topolyán. Baranyában úgy vélik, vigyázni kell, mert Orbán lecsípi a kukoricát. A Muravidéken hallani: „Míg Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot" – mert még rossz időt hozhat. 

Orbánnak napja hogyha fényes,

A vincellér, mint páva, kényes.

Ha Orbán nevet, a szőlő sír!

 

//Nálunk már a múlt héten lefagyott a szőlő. Nem tudom, hogy ilyenkor lesz-e másodvirágzás, vagy teljesen termés nélkül maradunk-e?// 

))) http://mek.niif.hu/04700/04798/html/katona_folklor0021.html(((

Köszi a verseket. Orbán vészesen közeleg, és eldől vajh "Trink Orbán" avagy "fúj Orbán" lesz e belőle.. :0)

No jó, még egyszer, hogy ne maradjon tisztázatlan dolog.

Te írtad "Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik"

Én erre hozam egy linket, bizonyítandó az állításodat. A többi? No comment.

Mi a megértés? És a Korán megértéséhez is úgy kell viszonyulnunk, hogy isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük? Meg a többihez is? Az én számomra a megértés az, hogy elolvasom, összevetem az ismereteimmel (nem sok,az biztos) és megértem amit olvastam. A végeredmény szempontjából ez a lényeges, mert lehet, hogy megértem, mit írtak, de ettől számomra még nem lesz igaz, vagy úgy vélem, hogy igaz (az igaz, az az én szempontomból igaz, nem abszolút igazság).

 

Kedves lilla!

Hát…. én nem tudom, nem értek a Bibliához. Viszont Műalkotások elemzését még tanultam valamikor régen. Azt tudom és az látható is, hogy Tiziáno alkotása, Reneszánsz alkotás - és mint ilyen a Humanizmus hatja át. Tehát az emberközpontúság rá a jellemző, statikusság és érzelmi sallang mentesség, amit látni lehet. Számomra egyértelmű a Kígyó a bűnös és nem az ember. Azaz Tiziánó felmenti az embert az eredendő bűn alól.  Már az is kérdéses a festmény láttán, hogy Éva valóban leszakította, az nyomorék almát vagy a kígyó adta a kezébe mintegy bűnbaknak megtéve az első emberpár női tagját. A kép sokkal élénkebb színű, mint a másik és az életöröm sugárzik belőle a mindent elsöprő ember dicsőítése – szó nincs büntetésről- akár egy sima hétköznapi tettnek is felfogható a dolog. Semmiképpen nem támasztja alá a Bibliai tételt.

A másik kép viszont egy korai barokk alkotás Rubensnek a Mantovai herceg udvarában készült  alkotása. Mantova hercege azzal bízta meg Rubenst, hogy nagy mesterek műveiről készítsen másolatokat. A mű másolat, de még sem az. Egyrészről a flamamd festészet jegyeit viseli magán, másrészről a korai barokk vonásai találhatók meg (például a Paradicsom madár, amely tévedhetetlen utalás a Bibliai  történetre).  Míg Tiziáno képén akár azt is hihetnénk, hogy egy szerelmes pár pajzánkodás reményébe ment az almáskertbe (ha nem lenne a kígyó farok - ennyi az utalás csak a bibliai témára) addig Rubens aki a Barokk ellenreformációjának szellemében mindenképpen az eredendő bűnre akart rámutatni a festményével, sokkal komorabb színkezeléssel, sokkal dinamikusabb alak ábrázolással tette ezt meg. Itt a Kígyó egy másodlagos szereplő, ő pusztán csak megmutatja a tiltott gyümölcsöt (Szemben Tiziánó képével). A Rubensi alkotásban Éva robosztusabb mintha előre vetítené a jövendő emberiség ősanyja szerepét, Ádám pedig a Rubensi művön mintha el akarná tolni Évát a gyümölcstől megakarván akadályozni a bűn elkövetését.

A Rubensi alkotás mindenképpeni megfelelés az egyház elvárásának, míg Tiziáno szabadon kezelte a témát. Vagyis e két kép is bizonyítja az egyház - ember feletti diktátumát és uralkodni vágyását. 

Hát ha jobban megnézed nem másolat, mert tök más a felfogása (ki a csábító? és a másik hogyan reagálja le :) )

Egyébként megnéztem a műlt héten eredetiben. :) 

Eredetiben? Hol mászkáltál a múlt héten? 
Egy kis élménybeszámoló? 

Megnézem, megnézem, mire mennék vele? Nem magamtól találtam ki a másolatot! Azon a képen amin papagáj van, oda van írva zárójelben, hogy ( másolata Tiziano Vacellio di Gregorio). Vidd a kurzort a papagáj alá és megjelenik a cím alatt. 

Kedves vagy!

Hallgatást fogadtam, mert én ezt a biblikus témát még elvi vitának sem tartom, mert a hit az hit. 

Ha energiát mobilizál , akkor tök mindegy miféle, ha meg nem , akkor minek. Önmagáért minek.

Nos az Isten lehet egy látens megerősítője a megszületett akaratnak--ez az értelme.

A többi hermeneutika, meg erre épített véresen komoly értekezések. 

Időmúlatók.

Ja és erősen képes manipulálni azokat, akik a "földi helytartóknak, közvetítőknek szavaát isszák" .

Hát ha jobban megnézed nem másolat, mert tök más a felfogása (ki a csábító? és a másik hogyan reagálja le :) )

Egyébként megnéztem a műlt héten eredetiben. :) 

Hoztam két Petőfi verset. Az egyik a tavaszról szól, a másik egy ironikus, vicces vers.

Petőfi Sándor

MI KÉK AZ ÉG!

Mi kék
az ég!
Mi zöld
a föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt
hangos pacsirta fütyörész;
dalával a Napot kicsalta,
a Nap rá gyönyörködve néz.

Mi kék
az ég!
Mi zöld
a föld!
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van.
És én oly sült bolond vagyok,
hogy idebenn a szűk szobában
kádenciákat faragok!

Május 16. 

ORBÁN

Komor, mogorva férfiú
Volt Orbán,
Bár oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
De hisz mogorva ép azért
Volt Orbán,
Mert oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Oka egyébiránt maga
Volt Orbán,
Hogy oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Temérdek borfélét ivott
Meg Orbán,
Vidám hajnal azért pirult
Az orrán.

május 26.

 

Üdvözöllek kedves Lilla!
Jó, hogy megjöttél! :)))
Hol voltál egy hétig? Hiányoltalak! Már azt hittem, valami bajod van! :(((

 

Szerinted kedves Lilla, a festők nem olvasták előtte a Bibliát?

Amúgy az egyik kép másolat. 

"... és Zsadi is kérte hogy írjak róla."

Igen, kedves Piranha, mert a kb. tíz év előtti énemhez képest úgy érzem, némileg változott a világszemléletem, s talán a tájékozottságom úgy a vallási témákban, mint az Istenhittel kapcsolatban.

Ugyanis olvastam e témakörben ezt-azt, főleg tudományos - és igen, Isten világteremtésének valószerűségéről, vagy tagadásáról is - különféle igen érdekes munkákat fizikusoktól (pl. Hawking, Rees, Vaas, stb.).
Einstein pedig különösen szívem ügye (Newton-al együtt az emberiség legfontosabb fizikai törvényszerűségei felfedezőinek tartom őket), nem mindegy nekem, egy ilyen jelentős személyisége az emberiségnek mit gondol e vitatott kérdésről, s aki nélkül szegényebb lenne a tudomány, szinte megváltoztatta a fizika, így a világnézeti gondolkodásmódot is, 
Tehát ha Einsteinről van szó valahol, azonnal felkapom a fejem!

Nos, arra gondoltam, hogy most, tíz év múltán talán higgadtabban, s más szemléletmóddal tekintek a Bibliában foglaltakra is.
Ezért kértem, írj csak róla, de jó lenne folyamatosan, ahogy azt előre felvázoltad, s nem mindenféle közbeiktatott írásokkal félbeszakítod... A számozás jó módszer, de még csak az EGY-nél tartasz! :(((

Változatlanul érdekel a téma, mert bár ateista vagyok, nem hiszem az "ember arcú" istent, mégis hiszek valamilyen örökérvényű erőben, amely az egész világmindenséget mozgásba lendítette, s meghatározott törvényszerűségek szerint működésbe hozta.

Ami nekem eme "HIT" -ben a fő gondot jelenti, az az, hogy hol van ez az ERŐ (vagy inkább energia?), s vajon hogyan, s MI által jött létre?
Szól-e erről a Biblia?

Tudom, így elég zavarosnak tűnik, de nem tudom jobban elmondania kérdésem.
Bocsánat, ha butasággal terhellek.
Ha nem tudsz erről semmit, én azt is megértem.
 

A kigyó és az asszony magva közötti harc Sátán és Krisztus küzdelmére vonatkozik.

Ez is erkölcsileg felemelő!  Ha isten nem tud/ nem akar megküzdeni az ellenségével akkor a fiára bízza!
No, de Krisztus legyőzte a Sátánt!  
A 40 napos sivatagi tartókodás és többszöri megkisértés után, nem azt mondta, hogy nem csak a felkínált világ, hanem te is az enyém vagy?  Ez nem azt jelenti, hogy legyőzte?
Ha legyőzte, mit keres még a Sátán a mi világunkban?

Amúgy a Sátánt is Isten teremtette, ő veszett össze vele azon, hogy ki a hatalmasabb.
Ebbe a történetbe hogy lép bele az ember? Miért az embereknek kell eldönteni a vitát?  

Az első ember bűnt követett el, a bűn zsoldja a halál, ezért hal meg minden ember.Az un eredendő vagy átörökölt ( ez a református kifejezés) bűn miatt.

Csúcs!
Ezek szerint nem a vallás magyarázza félre, hanem a Bibliában van az eredendő bűn.
Miért is?
Azért, mert ha valaki netán képes lenne betartani minden isteni kinyilatkoztatást, törvényt, akkor a biztonság kedvéért legyen egy eredendő bűn,  amire hivatkozva félelemben lehet tartani a keresztény vallásúakat.  

Senkinek nem tűnik fel, hogy ez mekkora manipuláció? 

Az emberpár nem volt a jó és a gonosz tudásának birtokában, azaz nem tudta a jót megkülönböztetni a rossztól, ( nem volt duális)  fel sem merülhetett benne, hogy a kígyó rosszat akarhat!

Olyanok voltak, mint a 2 éves gyerekek, akik ha megfognak egy varangyos békát, rögtön elkezdik szopogatni. Csak akkor eszmélnek amikor az anyjuk elájul a látványtól. Csak később tanulják meg, hogy a varangyos fújjj, meg koszos, undorító, stb.   
Szerencsére az embereknek van annyi eszük, hogy ezért nem teszik nyomorékká lelkileg a gyerekeiket, mondván, hogy a bűn zsoldja a halál. 

Nnna! Ezek szerint jól éreztem rá 14 éves koromban, hogy ilyen isten nem kell nekem. 

 

Úgy gondoltam, hogy az egészre adtam választ az idézettel!

Sátán majdnem ugyanazt mondta mint az Isten, de mégsem,bűnre csábitott.

A kigyó és az asszony magva közötti harc Sátán és Krisztus küzdelmére vonatkozik.

Az első ember bűnt követett el, a bűn zsoldja a halál, ezért hal meg minden ember.Az un eredendő vagy átörökölt ( ez a református kifejezés) bűn miatt.

A bőr ruhára természetesen nincs válasz, csak annyi amennyi irva van. Gondolni mást is gondolhatunk, nem tudjuk. 

Szerintem szó sincs térítésről!

A kérdésem mellett viszont elmentél, vagy én nem értem a válaszod, illetve a szakvélemény csak az utolsó kérdésre lehet válasz. Vagy az összes kérdésre válasz?

A téma miatt, ha úgy látod jónak ne válaszolj, csak akkor jelezd. 

Persze, hogy érdekel a bőrruha!

Hallani hallottam, azzal nincs is bajom, hogy keverik, bár itt ezen a fórumon is elmondtam egy párszor, hogy a kettő nem úgyanaz!

Ezzel nincs is gond, nekem az előadott kontra stilusa és célja nem tetszett!

Kedves Piranha53!

Az emberek többsége keveri a vallást a hittel! 

Volt egy fórum, ahol erről beszélgettünk többekkel, köztük egy 32 éves növel, aki akkor, 32 éves korában vette fel a református vallást. Előtte viszonylag hosszú ideig járt oktatásra és állította, hogy a kereszténység nem vallás, hanem hit.
Aztán megkérdezte az oktatóját, aki megerősítette, hogy a keresztény vallás = hit.

Te erről még nem hallottál?  

Három nappal ezelőtti hozzászólásomban ezt irtam:

Pár hozzászólásban, ügyelve, hogy senki agyára ne menjek, szerény tudásommal, talán szubjektiven is pár gondolatot leirnék a kereszténységről, illetve a vallásszabadságról. Szándékosan nem hozok linkeket, ha valami olyan konkrétumhoz érek ahol feltétlenül szükséges, akkor idézni fogok.

Kijelentem, hogy tiszteletben tartom az ateista, vallásos, hivő emberek meggyözödését. Senkit nem kivánok megbántani.

Gondolatébresztésre viszont jó lesz.

 

Tehát téritésről szó nincs, viszont azoktól akik máshogyan tanulták hittanon, mert az én változatom nem egészen az ott tanultakkal egyezik, és ezzel megbántottam, attól elnézést kérek!

Einsteinről ezt irtam:

Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

 

Ezért azt szeretném kérni, hogy aki vitázni kíván az valótlant ne állitson!

Érdekes, és rá is kérdeztem, hogy mit jelent az a bőrruha, amit csinált Isten az embereknek? 

Kedves Lapátkaszát!

Nehezemre esik ilyen "baráti környezetben" beszélni erről, főleg ha itt hittéritőnek neveznek. Sajnálatos.

Nagyon jó kérdés, ez az egyik főkérdés, amin  még teologusok is megakadnak, vagy vitáznak már évszázadok óta.

Egy szakvélemény:

Sátán szinte ugyanazt az ígéretet állította az ember elé – „olyanok lesztek, mint az Isten” (1Mózes 3,5) –, mint amelyet Isten is adott az embernek, amellyel létének rendeltetését határozta meg. A Biblia ugyanis világosan mondja, hogy Isten „a maga képére és hasonlatosságára” teremtette az embert (1Mózes 1,27), és „úrrá tette kezei munkáin” (Zsoltárok 8,7). „Csupán” abban volt a különbség, hogy a célt Isten folyamatos lelki fejlődés, növekedés által hirdette elérhetőnek, Sátán pedig azt tanácsolta az ős-szülőknek, hogy az Istenhez való hasonlóságot úgy ragadják el Istentől, mint valami zsákmányt. Látszólag ugyanazt ajánlotta föl, csak egészen más módon és eszközökkel.

 

( Megjegyezném félreértések elkerülése végett senkit nem kivánok megtériteni)

 

Befejezzük?

Kedves Dmolnár egyáltalán nem borult el az ég, abban igazad van, hogy nem egy nyelven beszélünk.

Nagyon sajnálom, hogy Te pár hozzászólásomat hittéritésnek gondolod, mondjuk ez elég bunkó megjegyzés volt, és kikérem magamnak. 

Irod hogy beszélgettünk régen Svensonnal is a hitről, ha azt is úgy értelmezted, hogy tériteni akarok vagy akartam, akkor igen félreértetted!

Viszont ha befejezted, akkor én is. A kartelezést viszont nagyon utálatos dolognak tartom.

Úgy gondolom hogy a zene, az irodalom a marxizmus, és  minden más érdekes téma mellett ez a téma is belefér.

Mint emlitettem abba akartam hagyni.

Ha zavar akkor lépj tovább, nem én szólitottalak meg.

Mint emlitettem a mozdonyoknál is lehet nézeteltérés, főleg ha netán valaki vagy valakik kiszoritásáról van szó!

 

Ha jól emlékszem, azt irtam hogy megértéséhez mint isteni kinyilatkoztatást kell olvasni!

Miért kellene neked vagy másnak úgy olvasnod? Mi van akkor ha nem úgy olvasod? Semmi!

Einstein vallásosságáról egyáltalán nem beszéltem!

Egyáltalán nem sért, csak az olyan kontrák, ami úgy születik, hogy az illető nem jár utána!

Ne már Dmolnár!

Most befejezzük, mert látom, kicsit elborult az ég... Annyit még hozzá, hogy ha szerinted az volt a pápai hatalom megjelenülése, hogy fél Itáliát birtokolta, akkor nem egy nyelvet beszélünk. 

Minden prófécia teljesül, ha a próféciákat komolyan vesszük. és azok elég homályosak. Voltak nekem ezzel kapcsolatban komoly beszélgetéseim veled is, meg Svensonnal is, de ennyi. Viszont valóban nem akarok a hitedbe mászni (no pláne másokéba), úgyhogy ha nem akarsz hittérítői szerepkörben előadni, akkor ebben a témakörbennem beszélgetünk tovább, maradjunk a mozdonyoknál...:0)

Kötekedik a halál... 

Beszéltél Einstein valásosságáról, legalábbis megemlítetted... De ha már megemlíted, nem árt tisztázni, hogy az olyan távol van a bibliai vallásosságtól, mint... Szóval nagyon. 

Nem konráztam. csak éppen értelmetlen kifejezésnek tartom, hogy a Bibliát "isteni kinyilatkoztatásként kell"olvasni. Miért, ha nem úgy olvasom akkor mi van? Ne már... De ha ez téged sért, akkor ennyi...

No, no, no...

Megnéztem a történelmet kedves  Dmolnár egy párszor. Ez megint a kontra játék. A keresztes hadakról ne beszéljünk, akik több száz éven át folytatták a keresztes hadjáratot,igaz hogy királyok adták, de pápai  irányitással. A pápaság valamikor több mint fél Itáliát uralta.

A prófécia teljesült ennek is utána kell nézni.

Az viszont valóban nem helyes ha beleokoskodsz, és nem azt mondod, hogy ezt azért és azért nem jól tudod, hanem azért mert csak...

Igazából nem kivántam ezzel a témával előjönni mert számitottam ezekre a nem minősitem kontrákra, Ha jól emlékszem Lapátkaszát és Zsadi is kérte hogy irjak róla.

Finoman kifejezve tele van a ......hócipőm az ilyen kontrákkal. Sajnálom Dmolnár, nem kell olvasnod, hiszen nyilván nem hiszel benne, viszont komolyabb hozzáállást és komolyabb kontrákat vártam Tőled!

Kedves Dmolnár!

Ha nem ismernélek régen úgy vélném kötekedsz velem!

Nem beszéltem Einstein vallásosságáról, hitről beszéltem, amit a citált idézeted is emlit, nyilván nem abban az értelemben, ami akár a zsidó, akár a keresztény vallás!

Amit irtam, azt tartom, és ha elolvasod a hozzászólásaimat nemcsak kontrázol, akkor megérted miért irtam.

Nem kényszerről beszéltem, hogy már pedig hinned kell benne, nem kell, sőt nem is kell vele foglalkoznod, ha nem akarsz.

Egyetlen egyszer sem irtam arról hogy a baloldal vallásosság  kérdése.

Mindenesetre furcsa, ez a kontra játék. Összeszedtem gondolataimat és leirtam. Csalni még véletlenül sem csaltam!

Zavar?

Tudod ez a legkönnyebb, no-no nem úgy van az. Vedd a fáradtságot és nézz utána. 

Egy mindenek felett álló, örökké létező (és egyedüli) istenségnek nevet adni tök fölösleges, mert nem kell megkülönböztetni senkitől, hiszen ő ez egyetlen isten.. 

Ezért is kérdztem rá Jehovára. 
Ahol több istenséget tisztelnek ott nyilvánvaló, hogy nevekkel különböztetik őket. De a zsidók egyisten hívők. És úgy tudom, ők nem mondhatják ki az isten nevét. 
Ebből arra következtettem, hogy az Újszövetségben azért nincs leírva isten neve ( pl. az sincs, hogy Jehova) hogy ne is lehessen megszegni a parancsolatot.

Az persze érdekelne, hogy a keresztény vallásokon kívül van-e más olyan egyistenhitű vallás, ahol istennek nincs külön neve. .  

No, no, no... Azért még volt gy pár eset, amikor a pápa fogságban volt és hogy is mondjam "némi nyomás alatt" munkálkodott. Ha megnézed a történelmet, akkor azt láthatod, hogy a pápaság és a hagyományos feudális uralkodók (királyok) között állandóan ment a vetélkedés, ki a főnők. Egyfelöl a pápa (illetve az őt képviselő egyházfi) kente fel a királyokat, azaz legalizálta a hatalmukat, másfelől a katolikus egyháznak soha nem volt akkora fizikai ereje (hadsereg és társai) amivel a hatalmát bizonyítani tudta volna, tehát rá volt kényszerítve az uralkodók támogatására.... Mikor a hagyományos feudális felállás megszünőben volt, a pápaság világi hatalma is meredeken csökkent... 

(Ja, a próféciák hol teljesültek, hol nem. Leginkább úgy teljesültek, hogy jól belemagyarázták a későbbi történésekbe, hogy ez a prófécia teljesülése. Nem igazán helyes módszertan... :0))

Jó, a keresztény istennek nincs neve, legalábbis abban a formában, mint "Kovács János". A jehova név (ami az ószövetségben megjelenik) jelentése leginkább a "vagyok, aki vagyok" jelentésnek felel meg, bár van más értelmezése is. 

Vannak vallások (mint például a brahmanizmus, meg még sok más, ahol az istennek neve van, de ez valószínűleg azért alakult így, mert ők sokkal inkább emberiek (antropomorfak) és ezért nevesíthetőek. Nagyjából ennyi. Egy mindenek felett álló, örökké létező (és egyedüli) istenségnek nevet adni tök fölösleges, mert nem kell megkülönböztetni senkitől, hiszen ő ez egyetlen isten.. 

Bocsika, de Eisnstein valásosságáról, itt kell (lehet) olvasgatni...

A másik. Írod, hogy "Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni"

Persze. Ha annak akarom tekinteni. És akkor, ha akarom, találok megfeleléseket és összhangot. Legfeljebb kicsit csalok. Egyszer az egyiket ténynek veszem, máskor a másikat metaforának, és így tovább. A végén persze csak oda lyukad ki az ember gyereke, hogy vagy elhiszi, vagy nem... Esetleg egy részét elhiszi, a másikat nem.. 

A baloldaliság nem valásosság kérdése. Vannak baloldali keresztények és mohamedánok, mint ahogy vannak a (hagyományos értelemben véve) jobboldali hívők is.. (Hogy Jézus tanaihoz mi áll közelebb, az számomra eléggé kétséges, nem vagyok nagyon biztos a "baloldaliságában" sőt...)

 

Kedves Piranha53!

Köszönöm szépen a válaszaidat, most elmélkedem kicsit rajtuk!

Odaugrunk, vagy megyünk ahová akarunk, akár az idézett evangeliumra is.

OK. 
Amikor én először olvastam a bibliát ( 14 évesen)  a következő gondolataim támadtak.( dőlt betűvel jelölve)  
Megjegyzem, abba is hagytam itt az olvasást!  És meg volt a véleményem, én pl. ezért lettem még gyerekfejjel ateista. Aztán 50 évesen kezdtem azt gondolni, hogy: "Valami mégis csak van, ami a pipacsot pirosra szinezi, a búzavirágot kékre és sose téveszti össze" 
De ezeket a sorokat ma sem tudom másként értelmezni. ( Elnézést előre is!) 

A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 2És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 4És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;            ( és nem is haltak meg, tehát a kígyó mondott igazat!!És Isten??? )

 5Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudó ( és igaz! a kígyó nem hazudott!)

És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 14És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. 15És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.16Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. 17Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. ( Ádám " bűne miatt Isten megátkozza a földet? MIÉRT? )

18Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. 19Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 20Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. 21És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. 22És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván.
( A tudást miért akarata Isten eltitkolni az ember elől? Akarta egyáltalán? Ha nem evett volna a gyümölcsből az emberpár, nem lenne emberiség! Isten ezt nem tudta???  )

A kígyó Lucifer volt? 
Isten nem tudta, hogy Lucifer képes elkábítani az embert, aki ráadásul akkor még nem volt  minden jónak és rossznak a tudója, azaz - ha jól értem -nem ítélte meg a kígyót? )

Hogy van ez? 

 

Reméljük nem teszik kötelezővé soha.

A bűntudatkeltés az kell az emberek feletti uralkodáshoz. Be megy az ember a templomba, és szembesül egy hatalommal, nem az istenivel, szembesül, hogy milyen parányi ő a bűnös lélek. Hol szól ez Krisztus szeretetéről.

Az eredendő bűn az is egy félelmetes dolog, nem egészen úgy van az ahogyan a papok tanitják. Valaki kitalálta hogy a gyermeket meg kell keresztelni, mert ha esetleg keresztelés előtt meghal akkor a pokolra kerül,vagy legalább is nem üdvözöl. Ezt nem irja a Biblia, hiszen Jézus a felnőtt keresztségről beszél. 

Tehát ha Biblia ellenes is, de jól jön hiszen az egyház közösség számát növeli, ha akarta az a pici, ha nem.

A francia forradalom és a követő események!

A népnek elege lett a vallásháborúkból, a papok hatalmából. Ezért 1792- ben kinyilvánitották hogy nincs Isten, az egyetemeken betiltották a hittudományi karokat, a frissen avatott papokat deportálták. Ezekről irtam egy elöző hsz-ben.

Az igazi nagy esemény azonban 1798-ban történt. Francia katonák elfogták a pápát, aki a fogságban meg is halt. Innentől kezdve már nem az a hatalom ami volt 1798, 1792, 1789 előtt.

Az Újszövetséget, akkor kanonizálták, nagyjából 350-ig. Irni már előbb irták. Az Ószövetséget ie 200 körül.

A próféciák teljesültek, még az időbeli meghatározás is stimmel.

Miért is kellene bárkinek kereszténynek, vagy buddhistának, vagy bár milyen más vallásúnak lennie? Mindenki a szabad akaratából dönt, hogy hisz vagy nem hisz. Ez az egyén dolga, senki nem kényszeritheti rá semmilyen terroral sem!

Sokat gondolkodtam ezen!
Arra jutottam, ha valakinek van Istenhite, akkor csak érdekli, hogy ki az, mit csinál és ezt használják ki a vallások, amikor " magyarázni" kezdik az írást. 

Nekem a bűntudatkeltés és az eredendő bűn az, ami miatt nem szeretném, ha kötelezővé tennék a vallást. 

Kedves Piranha53!

Az egyes sorszámú bejegyzésre: Csodálkozom, hopgy a francia forradalom " megrengette" a pápaságot! Erre nem emlékszem, nem domborították ki töri órán.

Dániel próféciái általában bejöttek?

Úgy tudom, hogy a Biblia iu. 300 körül íródott. Az Ószövetség is?    

Még a végére amit akartam!

Miért is kellene bárkinek kereszténynek, vagy buddhistának, vagy bár milyen más vallásúnak lennie? Mindenki a szabad akaratából dönt, hogy hisz vagy nem hisz. Ez az egyén dolga, senki nem kényszeritheti rá semmilyen terroral sem!

Szerintem Kádár is tudta, hogy a tízparancsolatot szinte lehetetlen betartani, sőt ...

Ha úgy értelmezzük, akkor Kádár sok mindenre célozhatott, arra a sok-sok emberi tulajdonságra ami éppena parancsolatokba ütközik, ezáltal az erkölcsi törvényekkel is!

Isten, Jahve, vagy Jehova( nemcsak az Őrtoronyra gondolok), a Mindenható.

Igen a tízparancsolat szerint ne káromold, ne kérj feleslegesen, ne emlitsed örökké.(nagyjából ennyi) 

Kedves Plessatt!

Örülök neki, hogy érthető voltam!

Semmi csodálkozni való nincs rajta, hogy baloldali ember az lehet vallásos! 

Kedves Lapátkaszát!

Odaugrunk, vagy megyünk ahová akarunk, akár az idézett evangeliumra is.

Igen a legnehezebb dolog isteni kinyilatkozásnak tekinteni, sőt nem is kell, aki nem hisz benne annak miért kellene. Viszont ahhoz hogy megértsük miről szól a Biblia, úgy kell tanulmányoznunk hogy Istentől ihletett (ahogyan azt hivatalosan mondják).

Valóban nem akadályozza meg Isten, vagy a másik esetben nem sugallja hogy  kiugorjak az ablakon. Azt sem mondja hogy higgyek benne, vagy ne. 

Isten nem avatkozik az ember, az emberiség történetébe. ahogyan az Irás mondja, mindenki számára biztositja a levegőt, nem csak a jó embernek.

Az hogy Atyáról van szó nem tudjuk a jelenlegi ismereteink szerint értelmezni, itt az atya bővebb, talán a világmindenséget is jelenti. Az Isten egyik fő törvénye a Biblia szerint a szabad választás, a szabad akarat törvénye. Tehát nem csapja agyon a gonoszt, nem védi meg a jót. Ha ezt tenné saját törvényét szegné meg.( Luther azt mondja, ha elkötelezem magam, és ez nem a hitre igaz egyedül, akkor már nem beszélhetünk szabad akaratról.)

Az is szinte felfoghatlan számunkra, hogy Isten Jézus kereszthalálával az emberiséget engesztelte ki. Tehát nem az ember könyörög Istennek bűnei megbocsájtásáért, hanem Isten engesztel bennünket a bűneinkért. 

Azt nem tudjuk, hogy mennyire vannak Istennek emberi, és az embernek isteni tulajdonságai, annyit tudunk hogy saját képmására teremtette az embert. Természetesen nem a szakállas öregemberre gondolunk a  felhőn. Talán a lelket adta, vagy valami mást amit nem tudunk.

Egy gondolat a végére: nem biztos hogy egyszerű dolog hivőnek lenni, mert bár az idézett evangélium szerint csak hinni kell egyszülött fiában, és minden megy a maga utján.Persze a vakhit az más, azzal leveszem magamról a felelősséget, a döntési kényszert, hiszen minden megy, ahogyan az Isten akarja.

Természetes, hogy azokra a kérdésekre amik Benned,bennem felmerülnek leginkább magunknak magunkban kell a választ megtalálnunk. Nem biztos hogy az én válaszom az számodra elfogadható, vagy forditva. Tehát így egyedül vagyunk. Az viszont veszélyes ha egy hatalom ezt belénk szugerálja és azután már úgy is gondoljuk hogy az bizony úgy van.

A végén megkockáztatom,  még azt is hogy igen baloldali vagyok, mert az ez attól független hogy vélekedések szerint a hivő vallásos ember az bizony jobbolddali kell hogy legyen. Jézus tanaihoz bizony közelebb áll a baloldaliság mint a jobb.

Az MSZMP ( nem tudom hányadik) kongresszusán Kádár a záróbeszédében valami olyasmit mondott, hogy ő örülne, ha a párttagok a tíz parancsolatot már végrehajtották volna,  de még az is csak folyamatban van. 

Ezt arra a beszélgetésünkre is írom, hogy a baloldal hogyan szólíthatja meg a vallásos embereket. 

Kedves Piranha53!

Lehet, hogy hülye kérdés, de majd indokolom.

A keresztény istennek mi a neve?

Egy előző írásomban azt írtam, hogy az " isten" az nem név, hanem minőség. Ezt arra alapozva írtam, hogy a különböző vallásoban van egy név és mellette szerepel, hogy isten. Vagy ha nem is szerepel, tudjuk.
Pl. Brahma, Ráma, Krisna, vagy pl. Jehova. 

A 10 parancsolatban is az szerepel, hogy Isten NEVÉT hiába ne vedd. 

Mi tehát az igazság ezzel kapcsolatban? 
 

Kedves piranha53!

Még egyszer nagyon köszönöm a válaszodat, amelyet meg is értettem! Azóta  olvasom az újabb bibliával kapcsolatos írásodat is. Érdekes és érthető még nekem is, főleg, ha figyelembe vesszük az én Biblia tudásomat...

Egyébként, én , mint vallásos ember, baloldali nézeteket vallok, baloldali voltam mindíg. Nem is értem, miért kell ezen még csodálkozni is.

Kedves Piranha53!

Mikor értjük meg legjobban a Bibliát? Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni. Ha ez nem megy akkor csak részeket látunk belőle.

Nekem ez a legnehezebb!

Ha azt a magasabb intelligenciát világmindenségnek tekintem, akkor a perecíz működéstől és működtetéstől nem várok el többet. Mert ha csupán az ember fizikai működésére gondolok és semmi másra, akkor is csodás és precíz az alkotás! Hát, ha még az emberen kívüli természeti tényezőket, ezek összhangját is figyelembe veszem!
A precíz vagy professzionális működésnek nyilván vannak törvényei, amit mi nem értünk. Aztán, ha megszegjük ezeket a törvényeket, akkor jönnek a következmények, amit mi tudatlanságunk miatt büntetésnek nevezünk.
(Egy példával élve: Ha kiugrok a második emeletről, - mondván, hogy repülök egy kört a lakótelep fölött - nyilván a flaszterhoz csapódom, összetöröm magam. De ez nem isten büntetése, hanem a gravitáció törvényszerűsége.) 
Ebben a rendszerben nincsenek kinyilatkozatások, büntetések és jutalmazások, harag és megbocsátás, csak fel nem ismert törvényszerűségek.

Ha a magasabb intelligenciát Istennek tekintem és kinyilatkoztatásaként olvasom a Bibliát, akkor az Istennek " emberi" tulajdonságai is vannak. ( Persze fordítva, az embernek vannak isteni tulajdonságai.) Itt már lehet harag és megbocsátás, büntetés és jutalom, de akkor elvárható pl. az igazságosság, a szavahihetőség, vagy ha tovább megyek, akkor az Atyaság, tehát, hogy Isten apaként viszonyuljon a teremtettjeihez. 

És mennék tovább, pl. az álatalad idézett Mózes 3. elejére, de nem teszem, csak ha engedélyt kapok. 
Nem akarok túl messzire menni. 

Kimaradt a név: Belizár támadja meg 536-ban illetve 537 elején.

Kedves Lapátkaszát!

Ezek azok a kérdések  amik megfogalmazodnak mindenkiben, csak van aki többet gondolkodik, van aki nem rajta.

Úgy gondolom, hogy az a magasabb intelligenciát lehet Istennek, lehet világmindenségnek nevezni.

Ezért nem szeretem azt ha pl. ráhuzzák egy tudosra hogy vallásos lett, stb...

Einsteinre is ráfogták, nem volt ő a hagyományos értelembe vett hivő, viszont zsenialitása révén eljutott odáig, hogy valaki, valami összerakta azokat a kockákat, véletlenül nem keletkezett a világ, és véletlenül nem müködik.

Mikor értjük meg legjobban a Bibliát? Ha meg akarjuk érteni az egészet, a részeit, a részek összefüggését ,  akkor hitünktől függetlenül isteni kinyilatkozásnak kell tekinteni. Ha ez nem megy akkor csak részeket látunk belőle. Két mondatra kell épiteni az egészet- ami rendkivül nehéz és időigényes eljutni oda, hogy miről szól a Biblia. Ez a két mondat az alap:

Mózes első könyve 3:15És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.( Ez az Ősevangélium) A másik pedig az Arany Evangelium:

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3:16)

Úgy is mondthatnám, hogy ennek a két mondatnak a megértéséhez kell megismerni a Bibliát. Olyan egyszerűnek tünik, pedig nagyon nem az. Főleg azért nem mert le kell tudni választani azokat a vallási hókuszpokokat amit az egyházak ráragasztottak.

A személyes  kérdésre nehéz válaszolni, főleg nem biztos hogy baráti környezetben. Roppant módon érdekelt az ókor története, érdekelt a keresztényvallás kialakulása is. Nem, voltam bíztos abban hogy a Bibliát is úgy kell értelmezni, ahogyan azt adagolják. Ezét is kezdtem a Bibliát tanulmányozni. Tehát ebben az értelemben ateista voltam. Nem vagyok vallásos, nem vagyok egyetlenegy egyháznak, és egyházi közösségnek sem a tagja, természetesen hiszek, mint ahogyan az emberek döntő többsége hisz, maradjunk az Arany Evangeliumnál, de nem a gyermekes magyarázatánál, hogy ihaj feltámadunk, mert ebben a formában nem fogunk mégegyszer világra jönni. 

A végén megkockáztatom,  még azt is hogy igen baloldali vagyok, mert az ez attól független hogy vélekedések szerint a hivő vallásos ember az bizony jobbolddali kell hogy legyen. Jézus tanaihoz bizony közelebb áll a baloldaliság mint a jobb.

Egy.

Egy sorszámot adok, mert eddig hozzászólásokhoz szóltam.

Roppant érdekes az hogy a Danieli próféciák egyike, azt mondja hogy a pápaság 1260 évig fog uralkodni, majd uralkodása meginog. A prófécia szerint  a  kezdet 538. a megingás az 1798. Valóban megrenditette a francia forradalom, és az utána következő események-ezt egy elöző hsz-ban irtam.

A kritikusok azt mondták, hogy az 538 az nem stimmel, hanem az 536 vagy 537 a jó.

Tudni kell, hogy Itália jó része akkor a gótok uralma alatt állt. 536-ban illetve 537 elején megtámadja, majd elfoglalja Rómát, és a római püskököt Silveriust, mivel a gótokkal együttmüködött száműzi,majd Vigiliust választják pápává.

Azonban a gótok fővárosa Ravenna volt, 537-ben a gótok százötvenezres sereggel Rómát ostromolják, aminek 538 tavaszán Justinián felmentő serege vet véget. Igy emelkedett világhatalommá a pápaság. A prófácia szerint egészen a francia forradalomig!

Kedves Dmolnár!

Miért is lenne baj, ha belekotyogsz?

Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül hogy nem történelem könyv, olyan vaskos tévedések nincsenek benne. Vitára adó az igen.

Erre egy jó példa: Egyesek szerint  Hatsepsut volt Mózes nevelőanyja, egyesek szerint nem, Mózes életét 200 évvel későbbre teszik Hatsepsut-nál!

Kedves Plessatt!

Remélem hogy segíteni tudtam,szerény tudásommal nem biztos hogy úgy meg tudom fogalmazni gondolataimat ahogyan kellene!

Bocsi, hogy belekotyogok...

A Bibliát mindig érdemes tanulmányozni, ahogy a Koránt, vagy éppen a hinduizmust... Olvasd el, lehetőleg figyelmesen és majd magad eldöntöd, hogy szerinted minek fogjad fel. Lehet történetírásként kezelni (a súlyos, néhol bizony vaskosan súlyos tévedések és elírások ellenére), lehet mondaként, jóskönyvként tán a legkevésbé... De ez csak és kizárólag tőled függ... Szerintem

Kedves ZSADIzene!

Radnótit én is kedvelem, de bizony velem is előfordul, hogy egy versrészlet, vagy akár egy mondat valamelyik irodalmi műből felbukkan és halovány sejtésem nincs róla, vajon kinek a műve és mi a címe... Ez van, a fejünk nem káptalan... :0)

Sajnos nem horgászni voltam, hanem kertet műveltem a hét végén, majd a fiamnak segítettem készülni a bécsi útjára (ösztöndíjjal ment ki két hónapra kutatni) és hétfőn el is fuvaroztam oda.. Mit ne mondjak, sok pihenésre nem volt idő... 

Amúgy mozdonyokban a nagyon kicsiket és a nagyon nagyokat szeretem..  A kicsiket azért, mert olyan jópofák (ha lehet ilyet mondani egy mozdonyra) a nagyokat (pl. 424) meg azért mert olyan monumentálisak és mindezek ellenére szépek.. 

Kedves Zsadi!

Először a második hsz-d végére szeretnék válaszolni. és egyben azt is megindokolni, hogy miért lehet egy vallásos érzületű ember baloldali szimpatizáns - szerintem.

Általában én azt mondom, és azt is tartom, vagy ha tetszik, akkor azt hiszem, hogy az a baloldali, aki az embert tartja abszolutumnak és a környezetét tartja relatívumnak.

(Erről egyébként már a FILO-val is vitáztunk.) Úgy gondolom, hogy a világ dolgairól alkotott véleményünkben az a tény, hogy az isten teremtette a világot, vagy anyagi részek véletlenszerű összeállásából jött létre, semmiben nem befolyásoló tényező.

Azt gondolom, hogy a kizsákmányolás ténye, vagy az értéktöbblet termelés ténye, a monetáris pénzügypolitika, vagy akár a Határhaszon elmélet, vagy a Marshall kereszt nem köthető azzal semiylen formába össze, hogy vallásos hittel rendelkezik egy ember, vagy éppen materialista alapokon áll. S mivel ezek a fogalmak elsősorban a baloldali ideológiák alapvetései- semmiféle akadályát nem látom abban, hogy akár a vallásos ember baloldali szimpatizáns legyen. ( Azt hogy esetleg baloldali pártnak legyen a tagja – az egy másik kérdés. Ott már nem vagyok benne biztos, hogy össze tudja egyeztetni a vallásosságát a materialista megközelítéssel – bár a keresztény materialistáknak ez is sikerült)

Más dolog és én elválasztom ettől a kérdéskörtől magának a HIT-nek a kérdését - bár szerintem szorosan összefügg vele, de még is külön tárgyalom. A HIT  - az egy emócionális folyamat, amely az egyéni tudattalanból indul és az egon és árnyékénen át,  a persona-n keresztül hat.  Pozitív folyamat többnyire (Bár vannak negatív érzelmektől indíttatott HIT-ek is.) A HIT alapja a vélekedés és a folyamata a tanulás a végeredménye a tudás. Amit tudok, azt el is hiszem, és amit nem hiszek, azt nem is tudom. De ezt az alapvető didaktikai megközelítést te is ismered a zenetanári pályádból kifolyólag. A HIT az egy hiedelemrendszer, a maga tanaival, tudásával, misztikumával és misztériumával, mitikus tárgyaival, rítusokkal, rituálékkal, babonával és dogmával stb.

Ezek a hiedelemrendszerek alakítják ki a világ dolgairól a képünket és ezek a felelősek, azok megváltozásáért is. A gyerek hiedelemrendszerének illetve világképének a középpontjában a szüleik állnak, akik mint jóságos óriások - legyőzik a boszorkányokat, a törpéket, manókat és mindenféle mesebeli szörnyet, amik az ő kis világukat benépesítik. Ahogy ismereteik szaporodnak, úgy tűnnek el ezek a manók és csodalények és lesznek a szülők hétköznapi emberré. Majd ugyan ez játszódik le az Óvó néni a Tanító néni szerepkörökkel.  Mind, mind egy-egy HIT-nek, a középpontjában áll. Tapasztalhattad, hogy a saját gyereked mondja, hogy azért mondom ezt vagy azt, mert a Tanító néni azt mondta. Megfellebezhetetlen, hisz a hiedelemrendszer középpontjában álló személyiség mondta, nem lehet benne kételkedni. (Majd az ismeretszerzés folyamán igen, de az egy másik mise).

Tehát rengeteg hiedelemrendszer alakítja a világképünket, olyan sok hogy nem is igen foglalkozunk vele. Sőt kreálunk magunknak ilyen HIT-eket, például amikor magunkat biztatjuk, ösztökéljük jobb teljesítmény elérésére- „Azt hiszem, képes vagyok ezt megcsinálni”

A vallásos ember abban különbözik a materialista embertől, hogy neki van egy sajátos hiedelemrendszere, aminek a középpontjában az isten áll.

A materialistának, meg van egy olyan hiedelemrendszere, aminek a középpontjában a természet törvényei állnak. 

Ezek a hiedelemrendszerek, vannak néhány más hiedelemrendszerre befolyással, (pl. ideológia), de a döntő többségére semilyen befolyást nem fejtenek ki.

Például a fizika törtvényszerűségének megismerésére - vagy a Fizika tudományára, ami önmaga is egy hiedelemrendszer semmilyen befolyással nem bír a vallásos hiedelemrendszer - így lehetséges az például hogy kiváló fizikusok, egyébként meg vallásos emberek. Semmi összefüggés nincs a kettő között.

Ezért lehetséges az, hogy a HIT az közügy, de hogy a sok hiedelemrendszerből, az adott személyiség mely hiedelemrendszereket tartja magára nézve meghatározónak – az a magánügy.

Nos, ami a pejoratív fogalmát illeti, azt hiszem abban csak is negatív, dehonesztáló tartalom lehetséges - általában a lekicsinylő, becsmérlő, sértő szándékú, rossz színben feltüntető viselkedésmódot, vagy meghatározást szokás pejoratív értelmezésnek nevezni.

 Például a diktatúra pejoratív értelmezése a Szovjet-orosz hatalomgyakorlás, és az USA illetve az Angol-francia hatalomgyakorlás és viselkedésre mondták az I. világháború után.( Diktátumokat hoztak létre- például az I. Párizsi békeszerződés- vagy nekünk Magyaroknak köznapi nyelven Triannon) Pedig semmi köze a diktatúráknak ezekhez. Ezek mind rosszindulatú lejárató, becsmérlő, és sértő szándékú beállítása a diktatúrának.

Ami pedig a szarkazmust illeti. Úgy gondolom, a szarkazmusnak van pozitív és előrevivő formája, ami humorral van feltöltve – azaz inkább az iróniára hajlik( nem elfeledve hogy az irónia meg a szarkazmus az nem egyfajta irodalmi mód),de a szarkazmusnak van olyan fajtája is, amely nélkülözi a humort és semmi köze az iróniához az a kifejezetten rosszindulatú szarkazmus.

Egyes kutatások szerint a személyiségjegyek működtető szükségszerűség erősségének kombinációja és a szarkazmus szoros összefüggésben van. Az a személyiség, amelyik alapvetően arrogáns, hatalomvágyó és agresszív –nyitott és vegetatív neurózissal terhelt- nem képes például a szarkazmusnak az iróniára hajló ágát művelni. „Nincs humora- savanyú Jóska” - mondja a köznépi vélekedés. Általában az ilyenek szoktak a legjobban tiltakozni az ellen, hogy ők humortalanok lennének - ők azok, akik ismerik önmagukat, és minden körülmények között megpróbálnak „vonalasok” lenni (mielőtt valaki tévedésbe esne - a „vonalas” kifejezést a pszichéjükre értem, nem pedig az alapvető attitűdjeikre) – ennyit a görbe tükörről - kedves Zsadi.

Hmmmm... 
Hát most jogos a minuszolás, én is restellem, hogy nem jutott azonnal eszembe a vers írója és címe! :'(

Kedveseim! 

Nem tudom, ti vagytok-e úgy, hogy vagy egy versrészlet, vagy egy dallamrészlet állandóan jár a fejetekben, s nem hagy nyugtot, de nem tudjátok, mi az?... 

Nos, ilyen történt velem a héten. 

Nekem nagyon nagy kedvencem Radnóti, a verseiből különösen szeretem a NAPTÁR sorozatát. A hónapokra osztott versszakok közül párját ritkító szóhasználata miatt a JANUÁR tetszik belőle a legjobban. 

De hogy jártam vele!? 
Képzeljétek, milyen bosszús voltam miatta! Ugyanis: 

Egyik nap eszembe jutott belőle néhány jellegzetes szó ("teli van az ég sűrű sötéttel... oly feketén... szinte lecseppen"), de minő kellemetlen, az emlékezetem megcsalt, mert bizony az istennek sem jött be, kinek a verséből való ez a pár szó, és mi a címe?! 
Említettem a páromnak is, ő se tudta, de mondta, talán nem egészen így van, vagy hiányosan emlékszem...

Napokig filózgattam rajta, s hiába írtam be a netre is a "sűrű sötétet és a lecseppent", nem, és nem jött fel a vers címe és írója! :((( 

Pedig általában ennyi elég szokott lenni hozzá. De most nem... 
Aztán megtörtént a csoda! 
Ma reggel hirtelen beugrott a fejembe a költő neve: Radnóti!
Hát persze!!! S utána bejött a verscím is: NAPTÁR!
Reggelizéskor mondtam is a páromnak: Végre eszembe jutott a vers!:)))

Tehát jöjjön a vers sorozat: 

Radnóti Miklós 

NAPTÁR 

JANUÁR 

Későn kel a nap, teli van még 
csordúltig az ég sűrü sötéttel. 
Oly feketén teli még, 
szinte lecseppen. 
Roppan a jégen a hajnal 
lépte a szürke hidegben. 

1941. február 5. 

FEBRUÁR 

Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó; 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé s cserren már a veréb. 

1941. február 21. 

MÁRCIUS 

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, 
vidám, kamaszfiús 
szellőkkel jár a fák alatt, 
s zajong a március. 
A fázós rügy nem bujt ki még, 
hálót se sző a pók, 
de futnak már a kiscsibék, 
sárgás aranygolyók. 

1941. február 26. 

ÁPRILIS 

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép 
s féllábon elszalad. 
Ó április, ó április, 
a nap se süt, nem bomlanak 
a folyton nedvesorru kis rügyek se még 
a füttyös ég alatt. 

1939. március 12. 

MÁJUS 

Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul. 
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 

1941. február 25. 

JÚNIUS 

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derüs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testü nagy szitakötő. 

1941. február 28. 

JÚLIUS 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestü hőség ül a 
fényesarcu fák felett. 

1940. június 12. 

AUGUSZTUS 

A harsány napsütésben 
oly csapzott már a rét 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 
Mókus sivít már és a büszke 
vadgesztenyén is szúr a tüske. 

1940. július 21. 

SZEPTEMBER 

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! 
a fák alatt sok csilla, barna ékszer: 
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a hűs esők előtt. 
Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz. 

1940. július 15. 

OKTÓBER 

Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri. 

1941. február 7. 

NOVEMBER 

Megjött a fagy, sikolt a ház falán, 
a holtak foga koccan. Hallani. 
S zizegnek fönn a száraz, barna fán 
vadmirtuszok kis ősz bozontjai. 
Egy kuvik jóslatát hullatja rám; 
félek? Nem is félek talán. 

1939. január 14. 

DECEMBER 

Délben ezüst telihold 
a nap és csak sejlik az égen. 
Köd száll, lomha madár. 
Éjjel a hó esik és 
angyal suhog át a sötéten. 
Nesztelenül közelít, 
mély havon át a halál. 

1941. február 11. 

........................... 

Szerény véleményem szerint fantasztikusan szép vers, telis-tele sok egyedi, különleges szóval, nem is tudom, hogyan lehetne ezeket a szavakat, ezt a versritmust, ezt a dallamos hanglejtést bármely más nyelven visszaadni?... 
Bevallom, minden elismerésem a műfordító költőké, nincs könnyű dolguk, az biztos! 

Én a magyarok közül különösen nagyra becsülöm Rab Zsuzsát és Sík Sándort, de persze a többiek is megérdemlik a dicséretet. 

Még egy megjegyzés:
Ha jól tudom, a mai gyerekeknek nem kell annyi verset fejből tudniok, mint nekünk kellett.
Pl. tudtuk az egész János Vitézt, a Toldit, Arany balladáit, XX. századi költőket (Ady, József Attila, Rdnóti, Tóth Árpád...), és rengeteg kitűnő költő verseit.

Szerintem nagy kár lenne, ha a mai fiatalok felnőtt korukban már nem emlékeznének annyi szép versre, mint a mi korosztályunk!

Nálunk a kisláyommal esti szertartás volt évekig József Attila ALTATÓ c. verse.
Az ölemben ült az aprócska kislányka, és együtt mondtuk:

"Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés,
aludj el szépen, kis Balázs!"

Jó éjszakát mindenkinek!
 

Köszönöm a fáradozásodat, kedves Piranha!

Én a TV-ben láttam a filmet, mint írtam is a blogon, a csatornára már nem emlékszem.
De ez sarkalt arra, hogy írjak Hypatiáról, mert nagyon megrendítő volt számomra a sorsa.

Rákerestem a guglin, de online lejátszás lehetőséget kínál fel, viszont ehhez én nem értek, hogyan kell, s lehet, hogy fizetős is... 
Nem tudom, inkább nem foglalkozom vele. 
DVD-n meg lehetett kapni, de sajnos, már nincs:
http://www.filmkatalogus.hu/Agora--f26117

 

Kedves Piranha53! 

Nagyon izgalmas beszélgetés kezdődött! 

Magam sem vagyok vallásos, de hiszek egy nálunk jóval magasabb intelligenciában. 
Hogy ezt a magasabb intelligenciát lehet-e istennek nevezni, azt nem tudom, mert azt hiszem ( tán olvastam valahol) hogy "isten" egy bizonyos minőséget jelöl.

A kérdésem, hogy szerinted ilyen "hittel" hogy érdemes tanulmányozni a Bibliát, az isteni kinyilatkoztatás elfogadása nélkül? Mint egy történetírást? Mint egy mondát? Mint egy jóskönyvet? Mikor értjük meg legjobban?

A másik kérdésem személyes jellegű. 
Régebben azt írtad, hogy ateistaként kezdted a hittudományt tanulmányozni. Most azt írod, nem vagy ateista. Ez a tanulmányaidnak köszönhető?  

Köszönöm!

Röviden a saját véleményem: keresztényként a Bibliát tartom alapnak, a gyónás pedig véleményem szerint az Irással ellentétes. Igy ha katolikus lennék akkor sem gyónnák embernek, mégha papról, Isten szolgájáról  is van szó. Viszont gyónásom megtehetném egy Istenhez szoló imában. Ahogyan kér az ember Istentől, tehát mindig Jézus Krisztus által, hiszen ő a közvetitő Isten és az ember között. Az ő igérete az is hogy az ima mindig meghallgattatik. 

Kedves piranha53!

Nagyon kedves vagy, köszönöm értékes válaszodat is! De, továbbra is fent áll a kétségem annak ellenére, hogy Lutherra hivatkozol, aki a haláltól félve válaszplt, amit. Én, azonban , kizárólag a Te véleményedet kérdezném, talán azt fogadhatnám el a legjobban, hiszen ebben a témában óriási a jártasságod. Kérlek, válaszolj!

Kedves Dmolnár!

A mozdonyokon is össze lehet veszni!

Véleményem szerint nem szegény sem Zsadi, sem Plessatt!

Kedves Zsadi!

Svensonról nem tudok semmit.

Azt nem mondanám hogy ateista vagyok, de nagy valószinűséggel hitemért a középkorban karóbahúztak volna az inkvizitorok!

Kedves Zsadi!

Most utána néztem, de nem találtam meg a Youtube-n, pedig úgy emlékeztem, hogy ott van. Nem foglalkoztam vele, mert én máshonnan tudtam megszerezni. Azt a linket ahol lehetett azt törölték. Sajnálom.

Borzasztó dolog maga  a történet, most nem csak az emberi oldalát veszem, hogy azt hogy gyakorlatilag akkor pusztult el másodszor az alexandriai könyvtár, de még nem véglegesen, az a harmadik kisérletre történt meg.

Milyen értékek égtek pusztultak el, elképzelésünk sem lehet róla.

Kedves Plessatt!

Nem könnyű dolog válaszolni, de megpróbálom!

Elöször is elismerésem hitedért, amiért nem restelkedned kell. Köszönöm, hogy lelki dolgokról, amiről a legnehezebb beszélni nyiltan beszélsz, és bizalommal megosztod velünk.

A liturgiáról, szertartásrendről: a jelenlegi szertartásrendet a katolikus egyháznál a triedenti zsinat szabályozta le. A zsinat évtizedekig tartott, tulajdonképpen választ akartak a protestantizmus előretörésére adni, ezért még olyan dolgokban is ellentétesen döntőttek, amiről már régebben határoztak. Pl a Bibliába kanonikusnak ismertek el olyan részeket, amit régebben apokrifnak tekintettek. Nem akarom felsorolni, csak egy példa. ha kezedbe veszel egy Károlyi Bibliát, és egy Káldyt, vagy másik katolikus forditásút, és kinyitotod Dániel könyvénél látható hogy a protestánsban fejezetszámok ki vannak hagyva, a katolikusnál szerepel a Zsuzsanna és a vének.

A Biblia kimondja, hogy Isten és ember között egy közvetitő van Krisztus, azt is egyértelműen, hogy bűn alól csak Isten adhat feoldozást. 

A katolikus szertartásrendben az úrvacsora vétel az csak megtisztultan, tehát gyónás után történhet. 

A protestánsok ezt elutasitják, mondván, hogy az Irás nem ezt mondja. A gyónás szerepel a szertartás rendjükben, de ezt egy közös imádság alatt teszik meg, és ez az úrvacsora is.

Roppant érdekes kérdés, legalább is számomra, hogy miért is maradt meg ez a protestánsoknál, hiszen a "Csak az Irás" elvvel ez ellentétes. Egy nagy tudású teologustól megkérdeztem, ő szerinte Luther közeljárt a máglyahalálhoz, és tanácsadói, és pártfogói javasolták hogy csak ilyen formába vegye ki a gyónást, mert máglyán vagy karón végzi. Azóta így maradt.

Mégegy megjegyzés:Istenhez közel kerülhet az ember a templomba is, de akár a sötét szobában is ahogyan Jézus mondta, de egy erdőben is egy nagy fa alatt.

Remélem válaszolni tudtam értékes hozzászólásodra!

 

Kedves Piranha!

Régebben ment a TV-ben a film.
Sajnos, nem találtam MOST SEM a yutun az AGORA c. filmet magyarul, pedig kb. 3 éve már kutattam ott utána...
Íme a bizonyíték, Katicabogár kultúros blogjában írtam is Hypatiáról az ókori tudós nőről, a hozzászólások bizonyítják, nem mindenki tudja megnézni a teljes filmet a yutun! Hogy miért, nem tudom.
Íme a blog beírásom linkje, talán van, aki még emlékszik rá a régi Kapcsolatos bloggerek közül:
http://kapcsolat.hu/blog/kultura/9370-volt-egyszer-egy-tudos-no-hypatia-agora-c-film

Kedves Piranha!
Esetleg ha volna egy linked a teljes filmről magyarul, azt jó lenne, ha betennéd.
Szívesen megnézném újra, és gondolom, mások is.
Előre is köszönöm!

 

Kedves Dmolnár!

Örülök, hogy újra itt vagy! Remélem, sikerült jól kipihenni magad, esetleg néhány halacskát is fogtál? ;o)
Bár az időjárás nem volt kedvező hozzá, főleg itt nem, mert akkora felhőszakadás és égi háború volt, hogy ihaj-csuhaj!:(((
Le is kapcsoltam a gépet, és inkább rejtvényt fejtettem, azt ebben a félsötétben is láttam.

Igazad van, valóban NEM muszáj, hogy az embernek igaza legyen, sőt, még akkor sem, ha az van... Mert "ez nem vezet sehova se". - írod. 
Na igen, én úgy gondolom, az a SEHOVA valójában sehol sincs, mint filozofikus fogalom, nem is értem, mire ez a kifejezés????
"Sehol semmi!" :DDD

Tőlem maradhatunk a mozdonyoknál, mert valóban óriási vívmánya az emberiségnek a gőzgép feltalálása, és alkalmazási lehetőségeinek kitalálása.
Földön, vízen... tán még a levegőben is? Na, azt nem tudom, de nem hiszem...
Gőzgépes repülő? Hi-hi-hi! Nah neh! :DDD

Én a western filmekben azokat a cuki kis mozdonyokat szerettem ún. "fészkes" kéménnyel, éles fütyülővel, de képet, vagy videót sajnos nem találtam róla a neten, legfejebb csak játékmakettet, és hát az nem ugyanaz!

 

Kedves piranha53!

Nem kell ismételnem, Te is biztosan tudod, hogy vallásos vagyok, tehát hiszek Isten létezésében. De a bibliát csak felületesen ismerem, bevallom, soha nem kötött le, főleg, a nyelvezete miatt. Tehát, én nem azért hiszek, mert erről sokat olvastam, bújtam a Bibliát meg más vallási tárgyú írásokat. Nem! Ahogyan mondhatnám, én un. zsigerből vagyok vallásos. Pedig, még azt sem mondhatom, hogy elvált szüleim, vagy hiányos gyermekkorom vezetett volna a valláshoz. Ez sem igaz. Talán, de csak talán, a legelfogadhatóbb magyarázat lehet, hogy a pici öcsikém 2,5 éves korában mérgezés következtében meghalt, én ekkor 4 éves múltam. Nagyon szerettem őt, nagyon ragaszkodtam hozzá, hisz a mai napig , szinte naponta eszembe jutnak utolsó órái és a mai napig úgy érzem, hogy odafentről néz rám és a maga módján segít nekem. Valószínű, hogy ez illetve a hányatott, félig árva gyermekkoromban rögződött belém, hogy van valaki , aki még vigyáz rám a kisöcsémen kívül, az Isten! Hogy ez így történhetett, erre magyarázat az is, hogy vallásra senki nem tanított, illetve senki nem kényszerített , templomba sem jártam azok után, hogy megszünt az ált.iskolában a kötelező templomba járás. Ezenkívül, mint fiatalember, a sors sok helyre dobott, sehol sem jutott eszembe templomba járni, nem is mentem. Ennek ellenére a tudatomba valahogyan bennt volt az Isten létezése, az, hogy a kisöcsém ott van a menyországban. Később, amikor megnősültem, a tanácsi esküvőt követően, feleségemmel elmentünk a templomba is  és ott is megesküdtünk. Gyermekeinket is annak rendje-módja szerint , megkereszteltettük és odahaza, ha szó esett a túlvilágról, természetesen azt mondtuk, hogy Isten létezik. De ezen kívül semmire nem köteleztük Őket. A feleségem is csak olyan vallásos , mint én, nem olvas vallási témájú írásokat, nem ez a mindennapi fő dolga, de úgy mint én, hisz Istenben! Mióta pedig, kiköltöztünk falúra és a templom is a közelben van, hát eljárunk, általában, a vasárnapi misére és fizetjük helyben az egyházi-adót! Ennyi!

De, most szeretnék kérdezni Tőled vallási témában, amiben én nagyon is tudatlanságban szenvedek, de ez így is fog maradni, szerintem. Azt szeretném tudni, ha, mint az előző hsz-edben is írtad, hogy a biblia azt mondja, hogy ember az ember bűnét nem oldozhatja fel... Akkor, pl. a pap mi jogon gyóntathat és áldoztathat? Tudtommal ezt csak a katolikusoknál van? Megjegyzem, mi a feleségemmel elvből nem gyónunk és áldozunk, mert azt valljuk, hogy csak az Isten oldhatja fel bűneinket! Mi a templomba sem a papok miatt megyünk. Továbbá az is zavar, az a sok hókusz-pókusz, amit mise alatt csinál a pap. Mi köze ennek a közös imához? Az isten elfogadásához és így tovább. És miért kellene nekem meggyónnom bűneim olyan embernek, aki ugyan olyan gyarló ember mint én, vagy talán, még rosszabb? Arról nem is beszélve, hogy látom, hogy a mise alatt megtörli az orrát, letörli a verítékét a homlokáról, beleköhög a tenyerébe, miközben áldoztat, azaz az ostyát kézzel megfogja és beleteszi az ott térdeplő szájába. Így is vihető a fertőzés egyik emberről a másikra. De ez még a legkisebb problémám az egész liturgiával.

Hát, többek között, ezek a dolok is állandóan foglalkoztatnak, kedves piranha 53! Kérlrk, ha nem untattalak, légyszíves válaszolj kérdéseimre, amelyet előre is megköszönök!

Hmmm... Zajlik az élet és örülök, hogy tegnap szabadságon voltam. MI a fenének állandóan egymásnak ugrani? Értem én (illetve nem értem), hogy muszáj "igazamnak lenni"... de, hogy őszinte legyek, ez nem vezet sehova se. Már akkor inkább maradjunk a mozdonyoknál, bár kiderülhet, abban is lehet összeveszni... Szegény pleassatt és ZSADIzene...

Ezt a verset még mindig édesanyámra gondolva hoztam:

Váci Mihály:

JÁRKÁLÓ HEGEDŰ

Szemére gondolok - fényes lesz a szemem.
Mosolyát idézem - édes lesz a szám.
Hajára gondolok - fejem körül az este.
Hangja ha közeleg - kinyílnak a kalickák.
Merengő tigrisek szemével gyönyörködöm benne.
Anyám távoli tornyokat szeretett a tanyákon,
szíve alatt kihordott engem.
Földön járó harang - vertem magam, hogy szóljak,
Ő ujjait rámtette - zengek, mint a lélek.
Fa voltam én az erdőn - hegedűvé teremtett.
Járkáló hegedű - négy lelkem feszül érte.
 

http://s7.images.www.tvn.hu/2012/07/08/20/19/www.tvn.hu_6ffc70cbf1b9cdcd80b2c56ec5ea6150.gif

https://www.youtube.com/watch?v=42P5ho8ITeA
Massenet: Thais - Meditáció az operából

Nyugodalmas és békés jó éjszakát mindenkinek!

 

Bocsika, látom, írtál az amerikai mozdonyról, csak nem görgettem annyira vissza.
Szép nagyon, köszönöm az infót!

A 328-as kúp nélkül nem csoda, hogy hasonlított a 424-re.

 

Jajj kedves Piranha!

Én a hídégetést CSAK arra értettem, hogy NE MENJ EL, maradj köztünk, azaz ne égesd fel a hidat magad után, mert akkor hogy tudsz visszajönni?
Én nem fogom pártját sem Plalyának, sem Neked, mert mindkettőtöket szeretlek, mint régi jóbarátokat, s elismerem mindkettőtök tudását azokban a speciális témákban, amikhez én - sajnos! - nem értek.

Azt az írását PlalyÁnak nem olvastam, amire hivatkozol, sajnos nincs időm mindig mindent elolvasni, pláne ha hosszú az írás. Tudom, én is írok gyakran hosszút, de úgy vagyok vele, hogy aki ráér, s érdekli is, elolvassa, aki meg nem, hát az nem.

 Plessattot nagyon kedvelem, reális, kát lábbal a földön járó becsületes embernek tartom, attól függetlenül, hogy vallásosnak vallja magát. Ez nem zavar, miért is zavarna, hisz a keresztapám meg kántor volt, magától tanult meg orgonálni. Gyerekoromban sokat nyaraltunk náluk, olyankor templomba is járnunk kellett. Nagymisére...
.
Érdekes, hogy rólad még az Amőbán nem tudtam, hogy ateista vagy, mert betéve tudtad a Bibliát, és értve magyaráztad, én meg azt hittem, azért, mert gyakorló vallásos vagy. 
Mentségemre legyen mondva, jóval később kerültem közétek, és hát ott volt az az "ember" nevű igencsak elvontan gondolkozó nick, aki folyton nekem jött... :(((

Svensonról tudsz valamit? Nagyon régen leveleztem vele civilben.

Mi a véleményed arról a MESEBELI amerikai mozdonyról?

Kedves Zsadi!

Annyit irtam, hogy közben nem olvastam ezt a hozzászólásodat!

Ember nem oldozhat fel embert bűnei alól, irja a Biblia!

Hozzátenném a mondatodhoz, hogy az ateistának és a vallásosnak egyaránt tisztelettel kell lenni a másik felfogásával kapcsolatban.

Magam részéről kicsit sértőnek érzem ezt a diskurzust ugyanis PlalyA a hátam mögött, vallásosnak és dogmatikusnak nyilvánitott, és én sértettem ateista és marxista önérzetét, miközben hülyeségeket beszélt.

Igazat adván Plessattnak kérlek ebbe se közvetett se közvetlen módon ne avatkozz bele, mert akkor kénytelen vagyok feltételezni hogy PlalyA pártját fogod, és igy érthető az a hídégetési mondatod is.

Az hogy milyen hidat és mikor fogok felégetni azt se Te sem PlalyA nem határozzátok meg. 

Hát azért megpróbálok vigyázni, s betartom, amit elhatároztam, ezért nem szólok minden sértésért, ugyanis eszem ágában sincs felvenni az illető stílusát...
/Pedig már többször igyekezett szóra bírni újabb provokatív megjegyzésekkel, de nem megyen, számomra ő NINCS!/

Csak a háta mögött! Ugye Zsadi?

Nos örülnék neki, ha nem csak szavakban, hanem tettekben ( írásban) is így lenne!

Azt pedig sajnálom, hogy azt hiszed szóra akarlak bírni! Eszemben sincs! 
Te másnak siránkozol rólam, én pedig ilyenkor ( csak ilyenkor és soha máskor) neked címezve, a szemedbe mondva EGYENESEN mondom el a vélemyényem.

Emlékezz! 

Te másoknak mondtad el, hogy nem fogsz hozzám szólni, én pedig EGYENESEN neked, hogy én viszont MINDEN ESETBEN fogok reagálni arra, ha engem ekézel. 
Én nem ígértem, hogy nem reagálok, te pedig igen. 

Így az a helyzet alakult ki, kedves Zsadi, hogy te - ha betartod az ígéreted- akkor sem válaszolhatnál a megjegyzésemre ha akarnál. :DDD

Már nem szabadonválasztott, hogy másoknak sírd el a velem kapcsolatos bánatod, hanem erre kényszerülsz, ha nem akarod megszegni a szavad.

Most sem válaszolhatsz, ha nem akarsz szószegő lenni! :DDD  
 

A tudomány fejlödik, egyre többet tudunk meg  a világunkról, hogy egyes felfedezés mennyire változtatja meg világunkat hitrendszerünket azt nem tudhatjuk! Azt sem, hogy mit titkolnak előttünk!

Részben folytattam elmékedésemet, és ha nem untatom a társaságot fogom is, lehetőségek szerint röviden, és ha lehet linkek nélkül!

 

Bocs!

Mindíg az utolsó - általam elolvasott - hozzászóláshoz tekerem először a beszélégetést és onnan olvasom tovább, időrendben. 
Akkor a beígért ismertető helyett küldted a filmet? 

Hogy csak a vallásos életet forgatná fel, ha kiderülne az igazság, vagy annál szélesebb körben is hatna, az attól függ, hogy mi derülne ki. 

Példának okáért, ha kiderülne, hogy van reinkarnáció és a tudósok ezt már 30 éve bizonyították is? 

Azt egy kicsit viccesnek tartom, hogy éppen egy református lelkész beszél az eucharisztikus világkongresszusról,de lelke rajta. 

A vallás közüggyel csak úgy értek egyet, hogy az államnak biztositani kell a vallászabadságot, biztositani, hogy senkit sem érhet megkülönböztetés vallása miatt, vagy azért mert nem hisz Istenben, vagy ha hisz akkor sem tartozik egyetlen felekezethez sem.

Azt hiszem a hatalom nem így értelmezi. Egy példát rá: Nem ismerik el többek között a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. Azt a közösséget, amely alapitványa(Oltalom) hajléktalan kórházat, óvodát müködtet, saját és hivei pénzéből. Lehet hogy a bűnűk az hogy vezetőjük SZDSZ-es képviselő volt, vagy hogy az egyik orbán gyereket megkeresztelte. Iványit üldözték a szocializmusban is, üldözik most is, max a módszerek változnak. Volt olyan közösség is aki kijelentette hogy nem is kivánja hogy ez a kormány elismerje,sőt azt is megadta, hogy hiveik az adó 1 %-át melyik elismert közösségnek ajánlják fel. Hát itt tart jelenleg ez a vallás közügy Balog páter előadásában!

Ha minden igaz a 1225-ösről van szó, 2013-ban újra szolgálatba állitották, kiránduló vonatokat húz.

A magyar mozdonyokról: a 328-as, és a 327-es eredeti állapotában nagyon hasonlitott egymásra. A 327-nél meghagyták azt a kúpot, a 328-nál nem. A 328-as messziről a 424-re hasonlitott inkább, de igy is szép volt.  

Kedves Piranha!

Igazán kár, hogy a "mozdonyok királynőjének" leoperálták az orrát, mert nekem éppen ezért tetszett, mert valahogy tekintélyt parancsolónak láttam tőle.
Egy kúp, mellyel belehasít a légellenállásba... nagggyon tetszett!

Karácsonykor szoktak vetíteni egy animációs filmet Tom Hanks-szel, a címe: "POLAR EXPRESS".
Elhoztam a képét:
https://www.premierrailshosting.com/saratoga-north-creek/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Polar-masthead_1190px2015.jpg

Ez is nagyon tetszik, különleges kreáció azzal az előre sugárzó reflektorral.
Mondd csak, van ennek a mozdonynak a valóságban megfelelője, vagy csak a fantázia szülte?

Itt egy összefoglaló a filmről, Josh Groban énekel, egyik kedvenc énekesem:
https://www.youtube.com/watch?v=rWHPMFOPss0

The Polár Express - Just Belive

És itt van, aki gyönyörű hangján énekli a dalt:
http://media.oregonlive.com/ent_impact_music/photo/grobancharlottejpg-a9db9615120b42be.jpg

Josh Groban amerikai énekes 

Kedves Pirnha53!

Várom!
Különösen, mert az " emebminiszter" a napokban kijelentette, hogy a vallás közügy.
Különösen, mert 2020-ban nálunk rendezik az eucharisztikus világkongresszust. Ezt megelőzően 1938-ban rendezték MO-on és nem lett jó vége!    

Ha valakit érdekel a téma, hogy hogyan vált a kereszténység üldözöttből üldözővé ajánlom az Agora cimű filmet, a Youtube-n ott van, érdemes megnézni.Alejando Amenábar rendezte, Rachel Weisz főszereplésével.

Kedves Plessatt!

Igazad van, valóban nehéz most nekem...
De úgy néz ki, igaz az a teszt, amit egyszer régen, még a netezés kezdetén kaptam. egy személyiség tesztet, hogy csináljam végig, s az jött ki rólam, hogy HARCOS természet vagyok, aki nemcsak önmagáért, másokért is ringbe száll, s azért, mert ez a természete, nem bírja megállni, ha valakit igazságtalanság ér...

Hát azért megpróbálok vigyázni, s betartom, amit elhatároztam, ezért nem szólok minden sértésért, ugyanis eszem ágában sincs felvenni az illető stílusát...
/Pedig már többször igyekezett szóra bírni újabb provokatív megjegyzésekkel, de nem megyen, számomra ő NINCS!/

Köszönöm, hogy aggódsz, igazad is van, az ember sosem tudhatja, kiben mi lakik, főleg ebben a virtuális világban.
Igyekszem a társimról a JÓT feltételezni, bár tudom, ez nem mindig igaz.

Érzelemmentességről írtál, kedves Plessatt?!
Nem, nem, drága, ilyen nincs!
Az ember - szerintem legalábbis - nem képes érzelemmentesen viszonyulni semmihez, csak azt hiszi, pedig nem!
Az érzelem ott van bennünk mindenütt, minden szavunkban, tetteinkben, rezdülésünkben, gesztusainkban, nézésünkben.
Mert ettől ember az ember.
Az állatvilágban ösztönös viselkedések vannak, az emberben már többnyire inkább érzelmi, az ösztönök lassacskán kivesznek belőlünk. Illetve egyre kevesebb. Pl. ösztönös, ha becsukjuk a szemünket, ha feléje repül valami, ami megsérthetné.

Köszönöm aggódó szavaidat, most sem csalódtam Benned, igazi JÓEMBER vagy, kedves Plessatt! :)))

 

Folytatván:

Jelenleg valóban ennek a mondatnak is aktualitása van:

Attól, hogy vallási kérdésekben kiderül az igazság, állítólag nem csak az egyházak félnek!
Ezoterikus körökben ( most nem találok jobb szót) az a hír járja, ha kiderülne az igazság fenekestül fordulna fel a világ! 

Az én szubjektiv véleményem: szerintem a világ nem fordulna fel. 

Az viszont tény, hogy a Biblia helyes magyarázata is robbantaná a vallási világot. Nem véletlen hogy dugdosták mintegy 1000, 1200 éven át. Nem véletlen, hogy üldözték, kiirtották a valdenseket, akik részenként dublirozva bemagolták az Irást, egy egy igeszakaszt 20-an is, hogy megmaradjon akkor is ha az emberek felét lemészárolják.

Nem véletlen, hogy még Luther idejében is avattak úgy papot, hogy nem volt a kezében a Biblia. 

 

Kedves Plessatt!

Számomra hozzászólásod bölcsességedet tükrözi.

Kedves Lapátkaszát!

"Szívesen látnám azt a vonulatot, ami elvezet a felvilágosodásig, a francia forradalomig vallási nézőpontból, mert jelenleg az ún. " megmondóemberek" a jobb oldalon erre az időszakra datálják az ember szakralitásának az elvesztését, ezzel "elsilányosodását" is"

Telitalálat ez a mondat, igen valóban megkerülhetetlen dolgok történtek, attól függetlenül, hogy a megmondóemberek ezt a hasznukra forditják!

Ami addig állóviz volt, az most robbant! A protestantizmus is nagy  lyuk volt a pápaság pajzsán, de itt felgyorsultak az események. 1789 a francia forradalom. 1792 kinyilkvánitják, hogy nincs Isten, betiltják a hittudományi kart az egyetemeken, a felavatásra váró papokat deportálják.

Jön 1798. Francia katnokatonák Romában elfogják majd rabságban tartják a pápát, aki ha jól tudom meg is hal a fogságban. A pápaság mergrenditő ütést kapott amit nem hever ki sohasem.

 Kicsit vissza kell ehhez térni a Bibliához. Dániel próféciáiban egyétértelmű idő meghatározás van Jézus eljövetelére, a Jeruzsálemi templom leégésére(iu.70), egyértelmű jelzés van a pápaság létrejöttére a Jelenések Könyvében(, majd 1260 év után az egyeduralma megszünésére. Ha minden igaz hivatalosan a pápaság 538 óta mülködött. Ha a két évszámot összeadjuk bizony kijön az 1798.

Innen számithatjuk a vallási ébredési mozgalmakat is, azonban itt 1844-ben egy óriási több évtizedes időtartamú visszaesés következett be. Egy prófáciát az utolsó dánielit rosszul értelmezték. Ez a prófécia megjósolja egy világbirodalom összeomlását, és azt hogy Jézus Krisztus megkezdi templomi szolgálatát. A világbirodalomnál a pápaságra gondoltak, illetve úgy gondolták hogy eljön a világvége, bekövetkezik az amit sokan vártak Krisztus második eljövetele. Ezért pl Amerikában sokan mindenüket eladták, vagy elajándékoták, és felvonultak a hegyekbe várván a végitéletet. Ez nem következett be, és maradt a pápaság is. Viszont összeomlott az oszmán birodalom. Értelmezési hiba volt mert a Bibliában nem szerepel, hogy Krisztus temploma az a földön van. Igy ezek a mozgalmak elvesztették hitelüket tragikus félreértésükkel.

Kedves PlalyA!

Folytatom a "görbetükörrel":

Ebben egyet értünk. Mert az irodalomban szerintem szarkazmus, vagy irónia, ugyebár, ha olyat írunk valakire, vagy valamire, egy bizonyos helyzetre, amit azért ugyebár nem úgy értünk, ahogyan azt köznyelven értenénk, hanem "átvitt" (pejoratív) értelemben alkalmazzuk.

A pejoratív kifejezés sokféle értelmezéseiből én inkább a szelídebb jelentéseire gondolok.
Úgy, mint pl.:
rosszalló, bíráló, helytelenítő.
De véletlenül sem értem alatta ezeket:
lekicsinylő, megbecstelenítő, becsmérlő, megbélyegző (hitelrontó!!!), sértő szándékú értelmezéseit, mert hogy nem kívánok senki lelkivilágába belegázolni, mint ahogy azt az enyémmel tették jó néhányszor már a tíz év netezés alatt. Félreértés és rossz értelmezés miatt legtöbbször: "Szólj igazat, betörik a fejed!"
Hmmm... A görbe tükör...
Egy alusztrál filozófus könyvében olvastam:
"Azt akarod, hogy igazad legyen, vagy boldog akarsz lenni? Mert a kettő együtt nem megy!"
 

Bizony, ebben van igazság!

Az ateistának - én úgy gondolom! - bizonyos intellinegs viselkedéssel, s nagy tűrőképességgel kell bírnia.
Egyrészt a primitív gondolkozású emberekkel toleránsnak kell lenni, a bigottakkal pedig fölösleges konfrontálódni, úgyis azt hiszi csak el, amit a "papunk" mond...

Viszont!
Vannak kivételek, ezt se felejtsük el!
Itt pl. egy volt bányász szoci város van (még....)
DE!
Sokan járnak mégis templomba, hiszik az istent, mégis BALOLDALI érzelműek.
Látható a helyi választások alkalmával...

Sosem fért a fejembe, hogy tudják össszeegyeztetni a kettőt?
Milyen Istennek gondolják az istenüket, mikor látván látják, micsoda disznóságokat "néz el" egyeseknek!?:(((
Lopok, csalok, oszt legfejjebb meggyónom?!
Szerintem az maga nonszensz, hogy egy EMBER feloldozhat a bűnök alól egy másik EMBERT?!

És igenis hogy bűn az is, ha a vallásos ember nem tiszteli a nem vallásost, de a más vallásút sem!

Nem hittem a szememnek, mikor 90-ben megláttam a Magyar közlönyben, hogy legalább 70 féle vallásnak aadható az 1% támogatás?!
És ezek többségben ellenségesek egymással! Halleluja! :(((
 

Oldalak